KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND"

Transkript

1 KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 18. september 2012 Tidspunkt 16:00 Sted Kultur- og Idrætshallerne, J. Hagemann-Petersens Allé 11, 4400 Kalundborg Til stede Flemming Baagø, Hanne Pigonska, Lena Holm Jensen, Thure Dan Petersen, Troels Christensen, Poul Knopp Damkjær, Jørgen Topsøe Jensen, Inge Berg-Hansen, Henrik Hvidesten, Anders Nielsen, Anita Skjoldager, Jane Hald, Eva Ormstrup Bentsen, Lars Lindskov Fraværende Peter Jacobsen, Susanne Docherty, Emrah Tuncer, Christian Plank, Steen Egede Jensen, Jan Jakobsen, Gert Jørgensen, Brian Ahlquist, Ingelise Hansen, Marius Byriel

2 Indholdsfortegnelse Underskriftsark Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra Sekretariatet Evaluering FLUKS (Festival for ung kunst og kultur) SWOP - International dansefestival for børn og ungge status og evaluering Ansøgning om tilskud til videreførsel af kulturlink Femern Bælt Ansøgning om tilskud tilfestival for ung kunst og kultutr 2013 (FLUKS) Kulturkonference Status - fagrådene Kort status på Museumsstruktur Status - Da Danmark blev til Evt Samlet bilagsliste... i Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 1

3 Underskriftsark Holbæk Kommune Emrah Tuncer Jørgen Topsøe Jensen Brian Ahlquist Det Radikale Venstre Socialdemokratiet Kultur- og Fritidschef Kalundborg Kommune Inge Berg-Hansen Peter Jacobsen Jane Hald Socialdemokratiet Dansk Folkeparti Kulturchef Lejre Kommune Christian Plank Lene Holm Jensen Thure Dan Petersen Socialistisk Folkeparti Venstre Kultur- og Fritidschef Odsherred Kommune Hanne Pigonska Steen Egede Jensen Eva Ormstrup Bentsen Gitte Løvgren Venstre Dansk Folkeparti Kultur- og Fritidschef Direktør Ringsted Kommune Henrik Hvidesten Jan Jakobsen Marius Byriel Venstre Enhedslisten Direktør Roskilde Kommune Ingelise Hansen Lars Lindskov Poul Knopp Damkjær Det Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti Kultur- og Idrætschef Slagelse Kommune Anders Nielsen Troels Christensen Susanne Docherty Socialdemokratiet Venstre Kultur- og Fritidschef Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 2

4 Sorø Kommune Anita Skjoldager Gert Jørgensen Flemming Baagø Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Direktør Protokolfører: Dato: Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 3

5 1. Godkendelse af dagsorden Sag Dok Initialer: AAL Åbent Sagsfremstilling Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. september 2012 Sted: Kultur- og Idrætshallerne, J. Hagemann-Petersens Allé 11, 4400 Kalundborg Fraværende: Brian Ahlquist, Christian Plank, Emrah Tuncer, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Jan Jakobsen, Marius Byriel, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty Godkendt med rettelser i rækkefølgen. Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 4

6 2. Meddelelser fra Sekretariatet Sag Dok Initialer: AAL Åbent Sagsfremstilling Konference ang. Museumsfusion den 11. oktober 2012 i Ringsted Konference Da Danmark blev til den 24. oktober 2012 kl på Ledreborg Slot Evaluering af Kunstdage i Pinsen 2012 Økonomioversigt Bilag Evaluering af Kunstdage i Pinsen.pdf Økonomioversigt pr. 25. juli 2012 Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. september 2012 Sted: Kultur- og Idrætshallerne, J. Hagemann-Petersens Allé 11, 4400 Kalundborg Fraværende: Brian Ahlquist, Christian Plank, Emrah Tuncer, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Jan Jakobsen, Marius Byriel, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty Til efterretning. Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 5

7 3. Evaluering FLUKS (Festival for ung kunst og kultur) Sag Dok Initialer: BHH Åbent Sagens opståen Kulturgruppen valgte på møde den 28. juni 2011 projektet FLUKS Festival for ung kunst og Kultur forankret i Sorø Kommune, som et af de projekter, der blev indsendt til Kulturministeriet i forbindelse med midtvejsforhandlingerne. Projektet opnåede ikke tilskud fra Kulturministeriet jf. ministeriets tilbagemelding den 7. maj Kulturgruppen bevilgede den 13. juni 2012 kr til gennemførelse af FLUKSfestivalen i Kulturgruppen ønskede på samme møde en evaluering af projektet. Projektgruppen i Sorø Kommune v/fagcenterchef Flemming Baagø, projektleder Malene Thastum og musikskoleleder Peter Mensink har den 30. august 2012 fremsendt evalueringsrapport. Projektleder Malene Thomsen er inviteret til at deltage i mødet i den administrative følgegruppe den 11. september og i Kulturgruppen den 18. september. Sagsfremstilling Evalueringen af FLUKS festivalen 2012 er beslutningsgrundlag for det videre arbejde med projektet. Projektgruppen har ved evalueringen taget udgangspunkt i den oprindelige projektbeskrivelse, og forsøgt at afdække i hvor høj grad, projektet har levet op til intentionerne. Evalueringer fra deltagere, styregruppe, workshopholdere og kulturinstitutioner sammenholdt projektgruppens egne oplevelser af festivalen, er baggrunden for gruppens konklusioner og anbefalinger. Den samlede evalueringsrapport er medsendt dagsordnen. Efter hvert afsnit i rapporten er der konklusion og anbefalinger fra projektledelsen. Fra evalueringsrapporten kan følgende fakta nævnes: 61 deltagere i alderen 15 til 20 år fordelt på 7 workshops deltagere fra alle kulturregionens kommuner på nær Lejre. Fra Slagelse 9, Sorø 12, Ringsted 4, Roskilde 4, Holbæk 9, Kalundborg 6, Odsherred 6 og 11 fra kommuner uden for Kulturregionen. 3 workshops foregik på campen, de øvrige i Korsør og Asnæs, hvortil deltagerne blev fragtet i bus Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 6

8 Deltagere og workshopholdere har udtrykt stor begejstring for koncept og indhold på nær transport til og fra workshops Deltagerne optrådt følgende steder lørdag den 14. juli: Vig Festival, Holbæk Bibliotek, Ringsted Outlet, Sorø Kunstmuseum og Kongegården i Korsør. Samt samme aften i campen med ca. 200 tilskuere Den administrative følgegruppe fik på møde den 11. september 2012 evalueringsrapporten uddybet af projektleder Malene Thomsen. Lovgrundlag - Økonomiske konsekvenser - Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser - Udtalelser og høring - Administrativ indstilling Den administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen tager evalueringsrapporten til efterretning. Bilag FLUKS evaluering/dokumentation med alle bilag Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. september 2012 Sted: Kultur- og Idrætshallerne, J. Hagemann-Petersens Allé 11, 4400 Kalundborg Fraværende: Brian Ahlquist, Christian Plank, Emrah Tuncer, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Jan Jakobsen, Marius Byriel, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty Evaluering taget til efterretning. Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 7

9 4. SWOP - International dansefestival for børn og ungge status og evaluering Sag Dok Initialer: BHH Åbent Sagens opståen SWOP International dansefestival for børn og unge er et af de 3 projekter, der er indskrevet i Kulturaftalen Festivalen afvikles i 2012 og Formålet er, at vise børn, unge og voksne i Kulturregionen, hvilken fantastisk potentiale børnedansen har. Festivalen er i 2012 blevet afviklet i perioden maj. Teaterleder Lisbeth Klixbüll, Åben Dans vil på Kulturgruppen møde den 18. september 2012 give Kulturgruppen en orientering om festivalen Åben Dans har den 4. september 2012 fremsendt Evalueringsrapport 2012 samt regnskab for SWOP Evalueringsrapport og regnskab er vedhæftet dagsordenen. Følgende fakta vedr. projektet kan nævnes: De 8 kommuner i kulturregionen fik 50 forestillinger og 45 Dans i skolen - undervisningsforløb i alt 957 børn i løbet af 1 uge 9 professionelle dansekompagnier (5 internationale og 4 danske) turnerede rundt i kulturregionen samtidig med at en række professionelle dansere underviste i Dans i skolen Festivalens forestillinger blev set af godt tilskuere, der var flere børn, men færre unge end forventet Festivalen havde et samlet budget på godt kr Regnskabet udviser et underskud på kr Bilag SWOP regnskab SWOP-Evaluering Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. september 2012 Sted: Kultur- og Idrætshallerne, J. Hagemann-Petersens Allé 11, 4400 Kalundborg Fraværende: Brian Ahlquist, Christian Plank, Emrah Tuncer, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Jan Jakobsen, Marius Byriel, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 8

10 Stor ros til projektet. Evaluering taget til efterretning. Evalueringsrapporten sendes til orientering i kommunernes fagudvalg. Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 9

11 5. Ansøgning om tilskud til videreførsel af kulturlink Femern Bælt Sag Dok Initialer: BHH Åbent Sagens opståen kulturlink Femern Bælt fremsender den 11. september 2012 ansøgning om tilskud på kr ,00 til videreførselse af kulturlink i perioden september 2013 medio Sagsfremstilling kulturlink Femern Bælt er et 3-årigt kulturudviklingsprojekt under EUs INTERREG IVAprogram, som varetages af en række danske og tyske partnere i fællesskab. Næstved Kommune er hovedpartner på dansk side for i alt 14 kommuner, mens Industri- og Handelskammeret i Lübeck er Leadpartner for det samlede projekt. Projektet løber fra 1. september 2010 til 31. august 2013, og har et samlet budget på 8,2 mio. kr. De 14 kommuner medfinansierer kulturlink via arbejdstimer, mens Region Sjælland, Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland har ydet en kontant medfinansiering af projektet. Konkret har de to kulturregioner bidraget med hver kr Heraf er kr gået til projektets samlede budget mens kr har finansieret en pulje til støtte af kulturelle mikroprojekter ( Mikroprojektpuljen ), hvortil Kulturministeriet har bidraget med yderligere kr Styregruppen for kulturlink består udover repræsentanter fra den tyske partnerkreds af, en politisk repræsentant fra Region Sjælland, de siddende formænd fra de to kulturregioner samt den ansvarlige chef i Næstved Kommune. Styregruppen har det overordnede ansvar for gennemførelse af kulturlink-projektet, og har på det seneste møde i september 2012 vedtaget en strategi for videreførelse af kulturlink efter august 2013 på både mellemlangt og langt sigt (se også bilag): Mellemlangt sigt (september 2013 medio 2014) Overordnet set handler en projektforlængelse for perioden om en videre udbygning af det netværk, som er undervejs samt en fortsat støtte af grænseoverskridende aktiviteter og samarbejder. Her skal bl.a. fokuseres at skabe bedre match mellem de enkelte aktører samt at hjælpe også større institutioner og projekter til at skabe samarbejder over Femern Bælt, såvel fra den nord-vestlige som fra den sydlige del af det danske område. Projektforlængelsesperioden tænkes afsluttet med en større event, f.eks. en festival/konference for unge i regionen, fra såvel det kulturelle felt som fra uddannelse og erhverv/iværksætteri. Som del af projektforlængelsen skal der endelig skitseres en idé for en videreførelse af kulturlink fra midten af 2014, herunder om nye partnerskaber med erhverv og turisme kan anvendes som støtte af de grænseoverskridende aktiviteter og projekter. Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 10

12 Langt sigt (fra medio 2014) En projektforlængelse for peger frem mod udviklingen af et nyt projekt fra medio 2014, som kan støttes via INTERREG eller en anden af EUs strukturrfonde. EUprogrammerne er endnu ikke lagt fast, men der ventes en sammenlægning af INTERREG IVA-regionen, således at de to tidligere programmer (Femern Bælt og Syddanmark K.E.R.N.) bliver til én samlet dansk-tysk region. En videreførelse af kulturlink fra 2014 og frem kan også omfatte en udvidelse af kulturbegrebet, f.eks. i retning af uddannelse, sundhed, oplevelsesøkonomi mv. og samtidig en udvidelse af partnerkredsen i retning af erhvervsliv og turisme. Her kan erfaringerne fra projektforlængelsesperioden, med hensyn til afprøvning af partnerskaber med erhvervsliv og turisme, f.eks. føre til en etablering af sponsorater/ fadderskaber for konkrete kulturprojekter mv. En generel fokus på talentmassen i regionen er desuden en del af en samlet strategi for Schleswig-Holstein i perioden frem til 2030, og derfor af stor vigtighed for de tyske Industri- og Handelskamre. Økonomi En projektforlængelse for perioden september 2013 til medio 2014 kan finansieres ved ansøgning om restmidler fra INTERREG IVA-programmet, i alt max , til fristen den 1. oktober Som del af projektforlængelsen skal de deltagende danske og tyske partnere lægge en medfinansiering på 40% af det samlede budget, svarende til Den danske partnerkreds hæfter for 51% af dette beløb, svarende til kr ,70 (kurs 7,4574), der skal lægges i form af medarbejdertimer. I gennemsnit vil der være tale om 60 timer pr. kommune for perioden september 2013 medio 2014, eller hvad der svarer til ca. 5 timer om måneden. Leadpartner udarbejder en endelig ansøgning til INTERREG Sekretariatet til indsendelse 1. oktober Som dansk projektleder vil Næstved Kommune inden da drøfte den konkrete medfinansiering af projektforlængelsen med de danske kommuner, herunder omfanget af timer pr. kommune. Herudover søges Kulturregionerne om en kontant medfinansiering af projektforlængelsen, hvor midlerne tænkes anvendt til en fortsat understøttelse af netværksdannelsen og det grænseoverskridende samarbejder, f.eks. i form af mikroprojekter. Det skal bemærkes, at byen Lübeck (Hansestad Lübeck) ikke fortsætter som projektpartner i en forlængelse af kulturlink, men fremadrettet alene vil fungere som kooperationspartner og dermed understøtte projektet med input og kontakter, men ikke med en egentlig medfinansiering. De øvrige tyske partnere, især Industri- og Handelskammeret i Lübeck (IHK zu Lübeck), er meget interesseret i en videreførelse af kulturlink, herunder at udvikle projektet i retning af et øget samarbejde med erhvervsliv og turisme. Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 11

13 Kulturregion Stormstrømmen søges ligeledes om et tilskud på kr ,00. Ansøgningen har af tidsmæssige årsager ikke været drøftet i den administrative følgegruppe. Lovgrundlag - Økonomiske konsekvenser Tilskud til kulturlink skal finansieres af Kulturgruppens frie midler, hvor der p.t. er følgende beløb til disposition til resten af Kulturaftale-perioden ,88. Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser - Udtalelser og høring - Administrativ indstilling Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland indstiller, at Kulturgruppen drøfter ansøgningen og træffer beslutning om der skal ydes tilskud. Bilag Bilag til sag_kulturlink Status_september 2012.pdf Bilag til sag kulturlink aktiviteter i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.pdf Bilag til sag_ Godkendt strategi for en videreførelse af kulturlink.pdf Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. september 2012 Sted: Kultur- og Idrætshallerne, J. Hagemann-Petersens Allé 11, 4400 Kalundborg Fraværende: Brian Ahlquist, Christian Plank, Emrah Tuncer, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Jan Jakobsen, Marius Byriel, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty Bevilger kr under forudsætning af at Kulturregion Storstrøm gør det samme. Kulturgruppen ønsker at køre projektet færdigt, men har ikke taget stilling til fortsættelse. Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 12

14 6. Ansøgning om tilskud tilfestival for ung kunst og kultutr 2013 (FLUKS) Sag Dok Initialer: BHH Åbent Sagens opståen Projektgruppen fra Sorø Kommune, som står bag FLUKS Festivalen har fremsendt ansøgning om tilskud på kr ,00 til afvikling af festival i Ansøgningen er fremsendt på baggrund af evalueringen af festivalen 2012 jf. særskilt sag. Sagsfremstilling Projekt FLUKS Festival i 2012 og 2013 var et af de projekter, som Kulturgruppen på møde den 28.juni 2011 valgte at indsende til Kulturministeriet i forbindelse med midtvejsforhandlingerne. Der var budgetteret med kr i hvert af årene 2012 og 2013 fra Kulturregionen, og det samme skulle komme fra Kulturministeriet. Projektet opnåede imidlertid ikke tilskud fra Kulturministeriet. Kulturgruppen bevilgede på møde den 13. juni 2012 kr til afvikling af FLUKS - Festival Kulturgruppen ønskede samtidig en evaluering af festivalen. Projektgruppen oplyser i ansøgningen, at det oprindeligt var tanken, at festivalen i 2013 skulle have en nordisk profil. Det var forudsat, at Nordisk Kulturfond udvalgte projektet som fyrtårnsprojekt i 2013/2014. Men projektet blev ikke valgt. Projektgruppen anbefaler, at der arbejdes videre med den nordiske dimension, blot i mindre målestok. Samarbejdspartnerne i Norge og Sverige vil stadig være med. Det er projektgruppens opfattelse, at der på baggrund af erfaringerne fra festivalen i 2012, er det muligt at søge og få bevilget midler fra andre af Nordisk Kulturfonds fonde. Det er projektgruppens opfattelse, at FLUKS 2013 skal baseres på de erfaringer, der er gjort i forbindelse med festival 2012, og festivalen derfor i sin form omtænkes, så de unges ønsker i endnu højere grad tilgodeses. Projektgruppen mener, at FLUKS 2013 kan gennemføres på følgende måde: Fluks gennemføres på Parnasgrunden ved Sorø, og Camp - tanken fastholdes Der arbejdes hen mod deltagere. Det mener vi vil være en passende størrelse, både i forhold til organiseringen, det faglige og det sociale Sammentænkningen med kulturinstitutioner redefineres: I stedet for at bringe de unge ud til Kulturinstitutionerne bringes Kulturinstitutionerne til de unge. Det kan f.eks. gøres ved at Kulturinstitutioner, der ønsker at indgå samarbejde med FLUKS, er med til at udforme en workshop og indhold med relevante unge og står for et telt. Kulturinstitutioner kan desuden i højere grad være værter for de unges produkter i tiden efter FLUKS i form af udstillinger af forskellig art. Og de kan være værter ved afsluttende forestillinger/koncerter når FLUKS af- Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 13

15 sluttes. Hermed sikres kontakten mellem de unge og Kulturinstitutionerne, samtidig med at de unges ønske om at være sammen på FLUKS tilgodeses Der arbejdes videre med den Nordiske dimension, og de allerede involverede partnere fra Sverige og Norge inviteres til at deltage med 30 unge samt en workshopholder fra hvert sted Organisering: For at kunne bygge videre på den opnåede erfaring fastholdes Sorø Kommune som projektejer. Styregruppens opgaver præciseres. Dette sker på baggrund af styregruppens egen evaluering Unges involvering: Den store fond af goodwill, og lyst til at engagere sig som deltagerne på FLUKS 2012 besidder, sættes i spil, og der arbejdes med en egentlig ungearbejdsgruppe henover vinteren. Dette vil give FLUKS 2013 et væsentligt bedre grundlag end FLUKS 2012, hvor festivalen så at sige skulle bankes op fra bunden FLUKS findes kun i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Projektet indeholder så mange muligheder for både de unge, kulturlivet og regionen, at projektgruppen opfordrer til at lade FLUKS leve og udvikle sig i de kommende år. Der er budgetterede med deltagere i 2013 og en deltagerbetaling på kr Ud over tilskud fra kulturregionen på kr , er der på indtægtssiden regnet med tilskud fra hver af kommunerne på kr , Sorø Kommunes bidrag er dog på kr Indtægt fra fonde er budgetteret til kr Der foreligger p.t. ikke tilsagn fra kommunerne i Kulturregionen vedr. tilskud i Den administrative følgegruppe har på møde den 11. september 2012 drøftet ansøgningen. Lovgrundlag - Økonomiske konsekvenser Tilskud til FLUKS 2013 skal finansieres af Kulturgruppens frie midler, hvor der p.t. er følgende beløb til disposition til resten af Kulturaftaleperioden: kr ,88. Udtalelser og høring Børnekulturfagrådet udtaler den 4. september 2012, det er positiv overfor en mulig fortsættelse af FLUKS, hvis de anbefalinger, der ligger i evalueringsmaterialet følges. Administrativ indstilling Den administrative følgegruppe indstiller: At det ydes tilskud med kr som ansøgt til FLUKS festival i 2013 At der proaktivt arbejdes med at inddrage nuværende og kommende kunst- og kulturskoler i Kulturregionen i FLUKS festivalen med henblik på at forankre projektet Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 14

16 Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. september 2012 Sted: Kultur- og Idrætshallerne, J. Hagemann-Petersens Allé 11, 4400 Kalundborg Fraværende: Brian Ahlquist, Christian Plank, Emrah Tuncer, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Jan Jakobsen, Marius Byriel, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty Kulturgruppen bevilger kr til FLUKS under forudsætning af at Festivalen gennemføres som beskrevet i konklusionen fra egen evaluering. Kulturgruppen understreger, at de nuværende og kommende kunst- og kulturskoler i kulturregionen skal inddrages i FLUKS-festivalen. Kulturgruppen indstiller at kulturinstitutioner, kunstnere og kulturaktører skal inddrages i festivalen med henblik på forankring. Slagelse Kommune var imod indstilling, da de fandt projektet for omkostningstungt. Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 15

17 7. Kulturkonference Sag Dok Initialer: BHH Åbent Sagens opståen Kulturregion Midt- og Vestsjælland afholdte i november 2010 en idéudviklingskonference på Kragerup Gods. Konferencen var et led i arbejdet frem mod kulturaftalen Efter konferencen udtrykte Kulturgruppen et ønske om, at der i hver aftaleperiode afholdes kulturkonference, hvor politikere, embedsfolk og kulturaktører drøfter områdets muligheder og udfordringer. På den baggrund foreslår Sekretariatet, at der afholdes en kulturkonference i foråret Sagsfremstilling Sekretariatet foreslår, at der afholdes Kulturkonference den 14. marts Det foreslås, at fagrådene involveres i planlægning af indhold og form. Det foreslås, at konferencen omfatter dels oplæg vedrørende Kulturministerens strategi for Kulturaftaler (offentliggøres ultimo 2012), og dels en idéudviklingsfase, der involverer fagråd og kulturaktører. Hensigten med afholdelse af konferencen er blandt andet at påbegynde drøftelserne af en eventuel ny kulturaftale, samt sætte fokus på centrale kulturpolitiske udfordringer, og visioner for kulturområdet i kommunesamarbejdets optik. Deltagerkredsen vil være politikere, embedsfolk og kulturaktører. Såfremt Kulturgruppen beslutter, at gennemføre en Kulturkonference, vil den administrative følgegruppe og Sekretariatet påbegynde planlægning i dialog med fagrådenes formænd. Den administrative følgegruppe har på møde den 11. september 2012 drøftet afholdelse af kulturkonference herunder form, indhold og målgruppe. Lovgrundlag - Økonomiske konsekvenser Der er disponeret midler til afholdelse af konference fra Kulturgruppens frie midler. Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser. Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 16

18 Udtalelser og høring - Administrativ indstilling Den administrative følgegruppe indstiller til Kulturgruppen: At der afholdes kulturkonference den 14. marts 2013 At Kulturgruppen definerer form, indhold samt målgruppe At der på konferencen tages hul på drøftelser vedr. en eventuel ny kulturaftale Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. september 2012 Sted: Kultur- og Idrætshallerne, J. Hagemann-Petersens Allé 11, 4400 Kalundborg Fraværende: Brian Ahlquist, Christian Plank, Emrah Tuncer, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Jan Jakobsen, Marius Byriel, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty Indstillingen tiltrædes. Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 17

19 8. Status - fagrådene Sag Dok Initialer: BHH Åbent Sagens opståen Formand for Kulturgruppen Hanne Pigonska har anmodet om status på fagrådene, deres arbejde, kommissorier, om de har aftalt idéseminar m.v. Sagsfremstilling Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland har den 21. august 2012 anmodet Kulturcheferne om at kontakte de fagråd, de er tilknyttet, og bedt dem sende en kort status til kulturregionens sekretariat. Der er kommet følgende tilbagemeldinger: Fagråd Biblioteksfagrådet Tilknyttet kulturchef: Poul Knoop Damkjær, Roskilde Kommune Billedkunstrådet Tilknyttet kulturchef: Eva Ormstrup, Odsherred Kommune Har afløst Susanne Docherty, Slagelse Kommune Tilbagemelding Biblioteksfagrådet har ikke været samlet siden formanden Torben Jano holdt op som biblioteksleder i Slagelse. Der har ikke været skrevet noget ønske om samling eller idéseminar endnu. Dette skyldes nok, at forfatterskolen er kommet godt op på dagsordenen fra starten, og da det er et nyt råd, er et enkelt emnefokus nok indtil videre. Der har været afholdt tre fagrådsmøder siden fagrådet trådte sammen for første gang. Vi har haft en lidt turbulent start. Formanden John Krogh trådte ud grundet personlige årsager, og vi har fået nye medlemmer. Vi har opsummeret kulturaftalen. Det er uklart, hvad rådets beføjelser og opgaver er. Fagrådet har taget stilling til én ansøgning fra Tine Qudenbaum, om børn og unges møde med den professionelle kunst og anbefalet den til Statens Kunstråd. Der er startet et kommunalt billedkunstråd i Slagelse, som rådet på opfordring har udpeget et medlem til. Nelly Gaskin, DK, bosiddende i Korsør. Rådet har fået bevilget kr til afholdelse af visionsseminar. Vi er enige om at afholde seminaret på Sorø Kunstmuseum hurtigst muligt, og indkalde oplægsholdere, som dels kan redegøre politisk for rådets opgaver, og dels fungere som inspiration for rådet. Billedkunstrådet i København, Midtjyllands Kunstråd, kulturchefer fra hver kommune/-medarbejdere fra kommunen. Vi vil på sigt desuden udarbejde en hvidbog med strategiske og visionære overvejelser og forslag til handlinger på billedkunstområ- Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 18

20 det. Den tidligere kulturaftale, som sluttede i 2010 havde mange resultatmål, som fagrådene hjalp med at opfylde og med en del midler til rådighed. Nu er de frie midler meget begrænsede (max. kr. 2 mio.). De fleste penge satses på overordnede temaer opstået i kulturgruppen (politikerne), som kommunerne og projektmagerne kører. Det er: 1. Dansefestival, 2. Da Danmark blev til. 3. Kunstrejsen. Der er en vis frustration i fagrådene over ikke at kunne bestemme. Der er lagt op til at rådene kan arbejde strategisk omkring indsatser på området evt. på tværs i nye eller tidligere samarbejdsfora, som det er sket i enkelte fagråd. Elementer til kommissoriet udsendt fra kulturgruppen er: udtalelse i sager fra kulturgruppen/kulturregionen kvalitetssikre fagområde medvirke til opfyldelsen af de 4 indsatsområder i kulturaftalen (1. Talentudvikling, 2. Børne- og ungekultur, 3. Identitet og kulturarv, 4. International kunst- og kulturudveksling). Rådet kan også lave lobbyarbejde i forhold til ønskede indsatser omkring problemstillinger på området. Rådgive kommuner /politikere. Der kan måske opdyrkes eller findes synergien mellem parterne i rådet. Hvordan får vi brugt de professionelle kunstnere i regionen og bragt det på dagsordenen i kommunerne og kulturregionen? Hvordan skaber vi gode vilkår for de dygtige professionelle kunstnere i kulturregionen Børnekulturfagrådet Tilknyttet kulturchef: Eva Ormstrup, Odsherred Kommune Rådet har et medlem fra hver kommune. En kulturkonsulent eller børnekulturkonsulent. Rådet har holdt 7 møder siden det konstituerende møde den 26. april Rådet har endnu ikke disponeret over de kr til en fælles faglig begivenhed. I 2011 afholdte kommuner fortælleworkshops gennem Fabulatoriet, samt forberedte FLUKS og SWOP. Vi har i 2012 haft fokus på afholdelse af den regionale børnedansefestival SWOP samt ungefestivalen FLUKS. Museumsfagrådet Tilknyttet kulturchef: Jane Hald, Der har ikke været den store aktivitet i museumsrådet i det seneste år. Forklaringen er stor mødevirksomhed i forhold til den kommende museumsfusion. Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 19

21 Kalundborg Kommune Musikfagrådet Tilknyttet kulturchef: Thure Dan Petersen, Lejre Kommune Teaterfagrådet Tilknyttet kulturchef: Brian Ahlquist, Holbæk Kommune Rådet består pt. af Freddy Harthimmer, DATS, Inge Risom, Teater & Musik Odsherred, Niels Vandrefalk Andersen, Holberg Teatret, Michael Ramløse, Teatret Fair Play, Lisbeth Klixbüll, Åben Dans, Kristoffer Møller Hansen, Holbæk Teater og Simon Vagn Jensen, Odsherred Teater. LK og SVJ har fungeret som formandskab med SVJ som formel formand. Derudover har rådet haft en ekstern teaterfaglig repræsentant, Mogens Holm, fra FAST (Foreningen af små teatre), som dog kun har været til et enkelt møde, da repræsentantens rolle i rådet, har været uklar og repræsentationen er pt. sat i bero. I mellemtiden er FAST og BTS (Børneteatersammenslutningen) blevet fusioneret til det nuværende TIO (Teatrenes Interesse Organisation). Der er ikke udpeget nogen ny repræsentant, da organisationens opgave i rådet stadig er uklar. Kulturchef i Holbæk Kommune, Brian Ahlquist, har været tilknyttet rådet. Rådet er, som ovenfor beskrevet, meget bredt sammensat og som udgangspunkt en uhomogen størrelse med meget forskellige forventninger og, ikke mindst, ressourcer. Etablerede egnsteatre, et ikke-støttet teater, amatørteater og det frivillige kulturliv ved teaterforeningen. Teaterforeningerne i kulturregionen er ikke et kulturregionalt baseret arrangørnetværk som mødes kontinuerligt og har derfor ikke kulturregionen som naturligt bagland. Amatørteatret har i rådsperioden mistet puljen for det kunstnerisk arbejdende amatørteater, hvilket opleves som en svækkelse af repræsentationens relevans. Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 20

22 Det ikke-støttede teater har ikke ressourcer at lægge i et egentligt arbejde i rådet. Dermed bliver de fire professionelle, etablerede egnsteatre den naturlige drivkraft i rådsarbejdet. Egnsteatrenes fokus må siges at have ændret sig væsentligt siden kommunalreformen. Ressourcerne bruges i dag i langt højere grad lokalt for at skabe forankring i den kommune, hvor teatret fungerer som egnsteater. Dette forstærkes af forventninger fra de enkelte teatres tilskudskommuner om lokaltrettet aktivitet. Udover tiltag med Odsherred Teaters LANDET og Åben Dans SWOP festival, er der som udgangspunkt ikke tale om et kulturregionalt fokus hos de professionelle teatre. Der har fra starten af rådsperioden hersket tvivl om rådets relevans. Rådet oplever dets rolle som udefineret og diffus. Der hersker tvivl om der i det politiske niveau findes en egentlig kulturregional kulturpolitisk vision som rådet kan/skal hægte sig på og tage afsæt i. Der stilles spørgsmål om hvad man politisk egentlig vil med rådet, udover det overordnede kommissorium. Er der brug for rådet som råd? Der har også været tvivl om hvorfor rådet rekrutteres som det gør? Der findes professionelle teaterproducenter i kulturregionen som ikke er repræsenteret i rådet. Hvorfor? Og repræsenterer rådet disse som en slags paraplyorganisation? Er sammensætningen i det eksisterende råd den rette? Skulle man i højere grad forankre i de støttede, professionelle teatre, som har ressourcerne og måske kan have en kulturregional forpligtelse? For ikke at reducere rådet til et orienteringsforum, gik indsatsen i første omgang på at etablere et fælles projekt, som kunne skabe retning og relevans i rådsarbejdet. Dette behov forstærkedes af at Caravanen har været nedlagt som rådsforankret projekt og, for teatrene, et flagskib. Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 21

23 Rådet har, som nævnt, også mistet puljen til det kunstnerisk arbejdende amatørteater og dermed en væsentlig rådgivende funktion. Det skal dog nævnes at den vellykkede SWOP festival indgår i rådsarbejdet og at rådets professionelle teatre er samarbejdspartnere. Som projekt er festivalen dog primært forankret hos Åben Dans, Roskilde. I drøftelserne om et rådsprojekt viste det sig at den mest indlysende, fælles udfordring, er publikumsudvikling. Det viste sig dog også, at behov, forudsætninger og målgrupper er meget forskellige. For at styrke samarbejde, retning og ejerskab i rådet, enedes man om at det var nødvendigt med forventningsafstemning. Rådet ansøgte derfor Kulturgruppen om mulighed for at gennemføre en faciliteret workshop. Dette afvistes i første omgang fra politisk hold, hvilket skabte fornyet tvivl om rådets vigtighed og relevans og midlertidigt satte arbejdet i stå. Senere er der dog alligevel bevilliget mulighed for at etablere en workshop, som kunne skabe afklaring i rådsarbejdet. Workshoppen, som kan vise sig at være vigtig i fht. at skabe fodfæste i rådsarbejdet, har det af praktiske årsager endnu ikke været muligt at gennemføre. Rådet ser ikke sin opgave som iværksætter af projekter. Hvilket forstærkes af at der kun i stærkt begrænset omfang i den nuværende kulturaftale findes projektmidler i Kulturgruppen. Rådet har ikke arbejdsmæssige ressourcer til evt. ekstern fundraising fra anden kant til rådsinitierede projekter. Det må konkluderes at Det Regionale Teaterråd i dag primært er et forholdsvis passivt orienteringsforum. Der hersker stadig tvivl om berettigelse og nødvendighed med afsæt i en kulturregional kulturpolitisk vision. Den administrative følgegruppe har på møde den 11. september 2012 drøftet tilbagemeldingerne fra fagrådene. Lovgrundlag - Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 22

24 Økonomiske konsekvenser - Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser - Udtalelser og høring - Administrativ indstilling Den administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen indbyder fagrådenes formænd og næstformand til et dialogmøde. Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. september 2012 Sted: Kultur- og Idrætshallerne, J. Hagemann-Petersens Allé 11, 4400 Kalundborg Fraværende: Brian Ahlquist, Christian Plank, Emrah Tuncer, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Jan Jakobsen, Marius Byriel, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty Formand og næstformand fra fagrådene indkaldes til møde med formand og næstformand fra Kulturgruppen samt Sekretariatet og en repræsentant fra den administrative følgegruppe. Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 23

25 9. Kort status på Museumsstruktur 2012 Sag Dok Initialer: BHH Åbent Sagens opståen Kulturgruppen har på møde i juni 2012 ønsket en kort status på processen vedrørende museumsfusion imellem de statsanerkendte Kulturhistoriske museer i Midt- og Vestsjælland. Sagsfremstilling De statsanerkendte kulturhistoriske museer, der har hjemsted i kommunerne Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse, Sorø, Ringsted og Næstved har arbejdet med at afsøge muligheder for en ny museumsstruktur i Midt og Vestsjælland med henblik på, at matche de ønsker, som Kulturstyrelsen fremkommer med i den nationale museumsudredning 2011, og med henblik på at optimere og udvikle den samlede museumsdrift. Kulturgruppen har i 2010 støttet processen med midler til den analyserapport, der udløste midler fra Kulturstyrelsen til arbejdet med at kortlægge mulig fusion. Kommunerne har efterfølgende afsat yderligere midler til en rapport udarbejdet af KL. Denne rapport skal kunne danne grundlag for debat og beslutning om den fremtidige museumsstruktur i Midt og Vestsjælland. I processen er der nedsat en større arbejdsgruppe, der består af museumslederne fra de statsanerkendte Kulturhistoriske museer, samt en mindre arbejdsgruppe bestående af to museumsledere og to kulturchefer. Derudover har Kulturcheferne i de involverede kommuner holdt møder ang. fusionsmuligheder. Museumsledere og Kulturchefer i de pågældende kommuner har i løbet af processen indledt et tæt samarbejde, der har haft til formål at samtænke visionerne for et museumsvæsen i Midt og Vestsjælland. Som et resultat af dette samarbejde blev det besluttet, at bede KL-konsulenterne (KLK) om at udarbejde et debatoplæg omhandlende et konkret forslag til en museumsfusion mellem de statsanerkendte Kulturhistoriske museer i Midt- og Vestsjælland. Debatoplægget har været sendt til høring i museernes bestyrelser og har været drøftet kommunernes fagudvalg. Det samlede generelle billede af høringssvarene er, at man i kommunerne generelt, er positive for det fortsatte arbejde med modeller for fusion af museerne. Der fremkom forskellige ønsker til punkter, der skulle yderligere belyses, herunder økonomi, bygningsmasse, organisering etc. Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 24

26 KL-konsulenterne har med afsæt i høringssvarene udarbejdet et nyt debatoplæg, der bliver præsenteret på konference den 11. oktober 2012 kl i Ringsted. Konferencen er for museumsledere, museumsbestyrelser, byrådspolitikere og embedsfolk. Konferencen vil blandt andet omfatte oplæg fra Kulturstyrelsen, samt en grundig gennemgang af en model for museumsfusion. Konferencen vil lægge op til debat om de udfordringer og muligheder en museumsfusion rummer. På baggrund af de input, der kommer på konferencen udarbejdes et udkast til museumsfusion, som sendes til kommentar i fagudvalgene i Kommunerne. Den foreløbige tidsplan ser således ud: Dato/periode Handling 19. september 2012 Møde med Kulturchefer og museumsledere 1. oktober 2012 Materiale udsendes til konferencens deltagere 11. oktober 2012 Fælles konference i Ringsted for politikere, museumsbestyrelser, kommunale embedsmænd og museumschefer November 2012 Proces i kommunerne. Sagen behandles i de deltagende kommuners fagudvalg + Økonomiudvalg + Byråd December 2012 Samdriftsaftale besluttes Den administrative følgegruppe har den 11. september 2012 drøftet status på museumsstrukturen. Administrativ indstilling Den administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen tager statusredegørelsen til efterretning. Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. september 2012 Sted: Kultur- og Idrætshallerne, J. Hagemann-Petersens Allé 11, 4400 Kalundborg Fraværende: Brian Ahlquist, Christian Plank, Emrah Tuncer, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Jan Jakobsen, Marius Byriel, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty Orientering taget til efterretning. Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 25

27 10. Status - Da Danmark blev til Sag Dok Initialer: BHH Åbent Sagsfremstilling Kulturgruppen har anmodet om løbende at blive orienteret om projektets udvikling. Kultur- og Fritidschef Thure Dan Petersen vil give en kort orientering. Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. september 2012 Sted: Kultur- og Idrætshallerne, J. Hagemann-Petersens Allé 11, 4400 Kalundborg Fraværende: Brian Ahlquist, Christian Plank, Emrah Tuncer, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Jan Jakobsen, Marius Byriel, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty Projektet er i god gænge. Omfattende pressedækning på 1. fællesarrangement. Program er sendt til Kulturgruppen. Kommunikationsplan og invitation til konference eftersendes af Sekretariatet. Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 26

28 11. Evt. Sag Dok Initialer: AAL Åbent Sagsfremstilling Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. september 2012 Sted: Kultur- og Idrætshallerne, J. Hagemann-Petersens Allé 11, 4400 Kalundborg Fraværende: Brian Ahlquist, Christian Plank, Emrah Tuncer, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Jan Jakobsen, Marius Byriel, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne Docherty Intet. Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. 27

29 Samlet bilagsliste Evaluering af Kunstdage i Pinsen.pdf Økonomioversigt pr. 25. juli FLUKS evaluering/dokumentation med alle bilag SWOP regnskab SWOP-Evaluering Bilag til sag_kulturlink Status_september 2012.pdf Bilag til sag kulturlink aktiviteter i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.pdf Bilag til sag_ Godkendt strategi for en videreførelse af kulturlink.pdf Kulturgruppen den 18. september 2012 Side nr. i

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 13. juni 2012 Tidspunkt 16:00 Sted Odsherred Kommune, Nyvej 22, 4573 Højby - Kursuslokalet Til stede Hanne Pigonska Lena Holm Jensen Peter

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 8. oktober 2015 Tidspunkt 16:00 Sted Fugledegård Formidlingscenter, Bakkendrupvej 28, 4480 St. Fuglede Til stede Willy Lisby, Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Erik Winther,

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 2. juni 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Sorø Kunstmuseum, Storegade 9, 4180 Sorø Til stede Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Søren Bo Hansen, Troels Christensen, Anders Nielsen,

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 4. marts 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Badeanstalten, Sdr. Stationsvej 3, 4200 Slagelse Til stede Emrah Tuncer, Willy Lisby, Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Claus Jørgensen,

Læs mere

Dagsorden Kulturgruppen

Dagsorden Kulturgruppen Dagsorden Kulturgruppen Dato 19. marts 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Skolevej 12, 4330 Hvalsø, Kulturhuset Til stede Flemming Baagø, Hanne Pigonska, Lena Holm Jensen, Peter Jacobsen, Thure Dan Petersen, Troels

Læs mere

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 18. januar 2011 Tidspunkt 16:00 Sted Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted Til stede Flemming Baagø Hanne Pigonska Hardy Granhøj

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 26. februar 2015 Tidspunkt 16:00 Sted Holbækvej 141 b, Kalundborg Til stede Willy Lisby, Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Søren Bo Hansen, Erik Winther, Torben Lollike,

Læs mere

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 13. april 2010 Tidspunkt 17:00 Sted Sagnlandet Lejre, Slangealléen 2, 4320 Lejre. Til stede Anders Asmind, Hanne Pigonska, Hardy Granhøj, Lena

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 4. september 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, Ringsted Til stede Willy Lisby, Claus Jørgensen, Søren Bo Hansen, Erik Winther, Per Nørhave, Torben

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 6. maj 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Brorfelde Observatorium (Værkstedsbygningen), Observator Gyldenkernes Vej 19, 4340 Tølløse Til stede Emrah Tuncer, Claus Jørgensen, Søren Bo

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 19. maj 2010 Tidspunkt 16:00 Sted Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted Til stede Flemming Bogø, Hanne Pigonska, Hardy Granhøj,

Læs mere

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 5. februar 2009 Tidspunkt 16:00 Sted Restaurant Herthadalen, Slangealléen 1, 4320 Lejre Medlemmer Byrådsmedlem Birgit Klarskov Byrådsmedlem

Læs mere

KULTURAFTALE FOR KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND Evaluering i aftalens 2. år

KULTURAFTALE FOR KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND Evaluering i aftalens 2. år KULTURAFTALE FOR KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND 2011 2014. Evaluering i aftalens 2. år Indledning: I denne oversigt beskrives og evalueres kort de indsatsområder og resultater, som er opnået fra den

Læs mere

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 15. juni 2010 Tidspunkt 16:00 Sted Slagelse Musikhus, Badeanstalten, Sdr. Stationsvej 15, 4200 Slagelse Til stede Flemming Bogø Hanne Pigonska

Læs mere

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 21. maj 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Det Gamle Rådhus, "Sorø Stuen", Torvet 2, 1. sal, 4180 Sorø Til stede Flemming Baagø, Hanne Pigonska, Thure

Læs mere

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 28. juni 2011 Tidspunkt 12:00 Sted Malergården, Plejerupvej 10, Plejerup, 4571 Grevinge Til stede Flemming Baagø Hanne Pigonska Susanne Docherty

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 8. december 2009 Tidspunkt 16:00 Sted Sorø Kultur og Fritidscenter, mødelokale 202, Frederiksvej 27, 4180 Sorø Til stede Flemming Bogø Hardy

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 1. september 2009 Tidspunkt 16:00 Sted Nykøbing Sj. Svømmehal, A. Ladingsvej 1, 4500 Nykøbing Sj. Der er bestilt kaffe/the, småkager og sandwich.

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Referat Kultur- og Fritidsudvalget

Referat Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 Ordinært møde Mødetidspunkt: 10-01-2018 16:00 Mødeafholdelse: mødelokale 027 NB Tilstede: Anders Broholm (V) - formand Asger Mortensen (V) Bjarke Dyhr Lynnerup

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen

Referat. Regionsbestyrelsen Referat Regionsbestyrelsen Mødedato: 10. december 2009 Starttidspunkt for møde: 15.00 Sluttidspunkt for møde: 17:00 Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Einer Madsen, Lars Møller,

Læs mere

Kl. 14.45: Gruppedialog med Lene Bak vedr. evaluering af Garantiordning og Turnénetværket REFERAT

Kl. 14.45: Gruppedialog med Lene Bak vedr. evaluering af Garantiordning og Turnénetværket REFERAT 28. januar 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 28 22. januar 2016 Tidspunkt: Kl. 8.30 18.00 Sted: Mødelokale 8, stuen Kl. 13.00-14.30: Møde med Lene og Nicole om 7 egnsteaterevalueringer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 27. november 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Roskilde Kongres- og Idrætscenter Til stede Willy Lisby, Torben Toft Andersen, Claus Jørgensen, Søren Bo Hansen, Erik Winther, Torben Lollike,

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 8. december 2010 Tidspunkt 16:00 Sted Kongsgaarden, Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø Til stede Flemming Baagø Hanne Pigonska Hardy Granhøj

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

kulturlink Femern Bælt Retningslinjer for ansøgning til People-to-People (p2p) Projektidékonkurrence

kulturlink Femern Bælt Retningslinjer for ansøgning til People-to-People (p2p) Projektidékonkurrence Tak for jeres interesse! Det glæder os, at I har fået en idé til et People-to-People (p2p) projekt, og at I lyst til at ansøge kulturlink Femern Bælt om støtte til den videre udvikling af projektet. Disse

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Referat Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato: 11. oktober 2011 Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Henrik

Læs mere

Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014

Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014 1 Handleplan for udvikling af nyt internationalt projekt Status december 2014 BAGGRUND Med Kulturregion Storstrøms Kulturaftale for 2013-2014 er der afsat i alt kr. 640.000 til fastholdelse og udvikling

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Kultur- og Fritidsudvalget 10. november 2015 7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018 15-027162 Sagsfremstilling Forslag til ny kulturaftale mellem Kulturministeren

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Deltagere: Jane Strange (V), Region Sjælland Flemming Pless (A), Region Hovedstaden

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet Udgangspunktet for ungeindsatsen er Kulturmetropolens fokus på at udvikle innovative, demokratiske og aktive medborgere til fremtidens samfund. Med afsæt

Læs mere

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred 9/11 2012 Formål At unge i alderen 12-19 år fra Odsherred opsætter en årligt tilbagevendende

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden onsdag den 8. oktober 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober 2014...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat - møde i Den Politiske Styregruppe 6. marts 2013, kl. 16,000-18,00 Afholdes i Administrationsbygningen, Jernbanegade 7, 4930 Maribo, lokale 129 Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth,

Læs mere

Dagsorden Marienlyst Slot, 17, stk. 4

Dagsorden Marienlyst Slot, 17, stk. 4 Dagsorden : Fredag den 30. juni 2017 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Henrik Møller (A) Michael Brostrøm (Formand for Marienlyst

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 12. MARTS 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 12. marts 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

DB s Forretningsudvalg

DB s Forretningsudvalg DB s Forretningsudvalg 30. august 2012 Torsdag den 7. september 2012, kl. 11-15 Aarhus: Mødet bliver afholdt i besøgscenteret på byggepladsen for Urban Mediaspace Aarhus. Besøgscenteret ligger lige ved

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.13

Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Torsdag den 29 marts 2012 kl. 15.00-18.00 med efterfølgende spisning. Mærsk Mc- Kinney Møller videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø Deltagere Harald E Mikkelsen, Brian

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger Mandag den 24. november 2014, Bragesvej 18,

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 6. december 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 6. december 2012 Tidspunkt: Kl. 11.00 17.00 Sted: Lokale 6 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte.

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte. Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Uffe Thomsen Arne Gynther

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Projekt til kulturaftale i Kulturregion Midt og Vestsjælland

Projekt til kulturaftale i Kulturregion Midt og Vestsjælland Projekt til kulturaftale 2015 2018 i Kulturregion Midt og Vestsjælland Projektets titel Projektets indhold (kort) Beløb, der søges om i Kulturregion Midt- og Vestsjælland Hvem ansøger? (Samarbejdspartnerne

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock 14. november 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 12 28. oktober 2014 Tidspunkt: Kl. 8.45 16.30 Kl. 11.00: Møde med Niels Græsholm (børn og unge) Kl. 16.00: Møde med Mute

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 11. marts 2015 Starttidspunkt for møde Kl. 15.30 Lokale Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde Den 27. september 2017 kl Saltoftehus Saltoftevej 7, 4470 Svebølle

Referat. Bestyrelsesmøde Den 27. september 2017 kl Saltoftehus Saltoftevej 7, 4470 Svebølle Referat Bestyrelsesmøde Den 27. september 2017 kl. 10.00-12.00 Saltoftehus Saltoftevej 7, 4470 Svebølle Tilstede: Ulla Koch - Formand Leif Nielsen Næstformand Helle Jacobsen - Bestyrelsesmedlem Susanne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DMKL 3. december 2015 Kl 10:00 16:00 Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

Referat af bestyrelsesmøde i DMKL 3. december 2015 Kl 10:00 16:00 Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Referat af bestyrelsesmøde i DMKL 3. december 2015 Kl 10:00 16:00 Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Til stede: Lena Schnack Mertz, Morten Lønborg Friis, Jan Jacobsen, Jens Bloch, Jørgen Graven Nielsen,

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere