Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA"

Transkript

1 Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA 2 x 96 IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6 og CFP-10-peptidantigener Til in vitro-diagnostisk brug QIAGEN GmbH QIAGEN Strasse Hilden TYSKLAND Tlf.: DA Rev. 02

2

3 Indhold Tilsigtet anvendelse 4 Opsummering og forklaring af testen 4 Analyseprincipper 5 Påkrævet tid til udførelse af analysen 6 Komponenter og opbevaring 7 Nødvendige materialer, som ikke medfølger 8 Opbevaring og håndtering 8 Advarsler og forholdsregler 9 Til in vitro-diagnostisk brug 9 Advarsler 9 Forholdsregler 10 Prøveindsamling og -håndtering 12 Brugsvejledning 14 Beregninger og testfortolkning 19 Generering af standardkurve 19 Kvalitetskontrol af testen 20 Fortolkning af resultater 20 Begrænsninger 22 Ydelseskarakteristika 23 Kliniske undersøgelser 23 Analysens ydelseskarakteristika 28 Teknisk information 33 Ubestemmelige resultater 33 Koagulerede plasmaprøver 33 Fejlfindingsvejledning 34 Referencer 36 Symboler 41 Kontaktoplysninger 41 Forkortet testprocedure 42 Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus ) ELISA 02/2015 3

4 Tilsigtet anvendelse QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus)-analysen er en in vitro-diagnostisk test, der benytter en peptidcocktail, som simulerer ESAT-6- og CFP-10-proteiner til stimulering af celler i hepariniseret fuldblod. Påvisning af interferon-γ (IFN-γ) vha. enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) anvendes til at identificere in vitro-responser på de peptidantigener, der er forbundet med Mycobacterium tuberculosis-infektion. QFT-Plus er en indirekte test for M. tuberculosis-infektion (herunder sygdom) og skal anvendes i sammenhæng med risikovurdering, radiografi og andre medicinske og diagnostiske vurderinger. Opsummering og forklaring af testen Tuberkulose er en smitsom sygdom, der skyldes infektion med M. tuberculosis (MTB)-komplekse organismer (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum), som typisk spredes til nye værter via luftbårne dråbepartikler fra patienter med respiratorisk tuberkulose. En nyligt smittet person kan blive syg med tuberkulose inden for nogle uger eller måneder, men de fleste smittede personer føler sig raske. Latent tuberkuloseinfektion (LTBI), en ikke-smitsom tilstand uden symptomer, findes hos nogle personer, som kan udvikle tuberkulose nogle måneder eller år senere. Det primære formål med at diagnosticere LTBI er medicinsk behandling for at forebygge tuberkulose. Indtil for nyligt var tuberkulin-hudpriktest (TST) den eneste metode til diagnosticering af LTBI. Kutan sensitivitet over for tuberkulin udvikles fra 2 til 10 uger efter infektionen. Nogle smittede personer, herunder personer med en række sygdomme, som forhindrer immunfunktioner, men også andre personer uden disse sygdomme, reagerer dog ikke på tuberkulin. Omvendt viser nogle personer, som ikke burde have en M. tuberculosis-infektion, sensitivitet over for tuberkulin og har positive TST-resultater efter vaccination med Bacille Calmette-Guérin (BCG) eller infektion med mykobakterier udover M. tuberculosis-kompleks eller andre faktorer. Der skal skelnes mellem LTBI og tuberkulose, som er en sygdom, der skal indberettes og som regel involverer lungerne og de nedre luftveje, selvom andre organsystemer også kan være påvirket. Sygdommen tuberkulose diagnosticeres på baggrund af de historiske og fysiske samt radiologiske, histologiske og mykobakteriologiske fund. QFT-Plus er en test for cellemedierede immun (CMI)-responser på peptidantigener, der simulerer mykobakterielle proteiner. Disse proteiner, ESAT-6 og CFP-10, mangler i alle BCG-stammer og de fleste ikke-tuberkuløse mykobakterier med undtagelse af M. kansasii, M. szulgai og M. marinum (1). Personer, som er smittet med MTB-komplekse organismer, har sædvanligvis lymfocytter i deres blod, som genkender disse og andre mykobakterielle antigener. Denne genkendelsesproces involverer dannelse og udskillelse af cytokin IFN-γ. Påvisningen og den efterfølgende kvantificering af IFN-γ danner grundlag for denne test. De antigener, der anvendes i QFT-Plus, er en peptidcocktail, som simulerer proteinerne ESAT-6 og CFP-10. Flere undersøgelser har vist, at disse peptidantigener stimulerer IFN-γ-responser i T-celler fra personer, som er smittet med M. tuberculosis, men som regel ikke fra usmittede eller BCG-vaccinerede personer uden sygdom eller risiko for LTBI (1-32). Medicinske behandlinger eller sygdomme, som påvirker immunfunktionen, kan reducere IFN-γ-responser. Patienter med 4 Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus ) ELISA 02/2015

5 visse andre mykobakterielle infektioner kan også reagere på ESAT-6 og CFP-10, da de gener, der afkoder disse proteiner, findes i M. kansasii, M. szulgai og M. marinum (1, 23). QFT-Plustest er både en test for LTBI og en hjælp til at diagnosticere M. tuberculosis kompleks infektion hos syge patienter. Et positivt resultat understøtter diagnosen af tuberkulose, men infektioner med andre mykobakterier (f.eks. M. kansasii) kan også fremkalde positive resultater. Andre medicinske og diagnostiske vurderinger er nødvendige for at bekræfte eller udelukke tuberkulose. QFT-Plus har to tydelige TB-antigen-rør: TB Antigen Tube (TB-antigen-rør) 1 (TB1) og TB Antigen Tube (TB-antigen-rør) 2 (TB2). Begge rør indeholder peptidantigener fra MTB-komplekse antigener, ESAT-6 og CFP-10. Mens TB1-røret indeholder peptider fra ESAT-6 og CFP-10, som er udviklet til at fremkalde CMI-responser fra CD4 + T-helper-lymfocytter, indeholder TB2-røret et ekstra sæt peptider, som er beregnet til induktion af CMI-responser fra CD8 + -cytotoksiske T-lymfocytter. I en MTB-infektion spiller CD4 + T-celler en vigtig rolle i immunologisk kontrol via deres udskillelse af cytokinet IFN-γ. Der er nu påvist, at CD8 + T-celler spiller en rolle i værtsforsvaret overfor MTB ved at producere IFN-γ og andre opløselige enhedsfaktor, som aktiverer makrofager for at undertrykke væksten af MTB, dræbe inficerede celler eller direkte lysere intracellulær MTB (33-35). Der er påvist MTB-specifikke CD8 + -celler hos personer med LTBI og med aktiv TB-sygdom, hvor IFN-γ-producerende CD8 + -celler ofte kan findes (36-38). Desuden påvises ESAT-6- og CFP-10-specifikke CD8 + -T-lymfocytter oftere hos personer med aktiv TB-sygdom i forhold til LTBI og kan forbindes med en nylig MTB-eksponering (39-41). Derudover er der også påvist MTB-specifikke CD8 + T-celler, der producerer IFN-γ hos personer med aktiv TB og HIV co-infektion (42, 43) og hos børn med TB-sygdom (44). Analyseprincipper QFT-Plus-analysen bruger specialiserede blodprøvetagningsrør, som anvendes til at opsamle fuldblod. Inkubering af blodet forekommer i rørene i 16 til 24 timer, hvorefter plasma opsamles og testes for tilstedeværelsen af IFN-γ, der dannes som svar på peptidantigener. QFT-Plus-testen udføres i to trin. Fuldblod indsamles først i hvert QFT-Plus-blodprøvetagningsrør, som omfatter et Nil-rør, TB1-rør, TB2-rør og et Mitogen-rør. Alternativt kan blod opsamles i et enkelt generisk blodprøvetagningsrør, der indeholder lithium-heparin som antikoagulans og derefter overføres til QFT-Plus-rør. Mitogen-røret anvendes som positiv kontrol i QFT-Plus-testen. Dette kan være vigtigt, når der er tvivl om personens immunstatus. Mitogen-røret kan også anvendes som en kontrol for korrekt blodhåndtering og -inkubering. QFT-Plus-rørene bør inkuberes ved 37 C så hurtigt som muligt og inden for 16 timer efter prøvetagning. Efter en 16 til 24-timers inkuberingsperiode, centrifugeres rørene, plasmaet fjernes, og mængden af IFN-γ (IE/ml) måles vha. ELISA. En QFT-Plus-analyse anses som positiv for en IFN-γ-respons, når værdien for hvert TB-antigen-rør ligger væsentligt over Nil IFN-γ IE/ml-værdien. Plasmaprøven fra Mitogen-røret bruges som en IFN-γ-positiv kontrol for hver prøve, der testes. En lav respons på Mitogen (<0,5 IE/ml) angiver Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus ) ELISA 02/2015 5

6 et ubestemmeligt resultat, når en blodprøve også har en negativ respons for TB-antigener. Dette mønster kan forekomme ved et utilstrækkeligt antal lymfocytter, nedsat lymfocytaktivitet grundet ukorrekt prøvehåndtering, ukorrekt fyldning/blanding af Mitogen-røret eller manglende evne for patientens lymfocytter til at danne IFN-γ. Nil-røret justerer for baggrund (f.eks. for høje niveauer af cirkulerende IFN-γ eller tilstedeværelsen af heterofile antistoffer). IFN-γ-niveauet i Nil-røret trækkes fra IFN-γ-niveauet for TB-antigen-rør og Mitogen-rør. Påkrævet tid til udførelse af analysen Den tid, som skal anvendes til udførelse af QFT-Plus ELISA, er estimeret nedenfor. Tiden til test af flere prøver, når de er samlede i batch, er også angivet: Inkubering af blodrør ved 37 C: 16 til 24 timer ELISA: Ca. 3 timer for én ELISA-plade (22 personer) <1 times arbejde Tilføj 10 til 15 minutter for hver ekstra plade 6 Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus ) ELISA 02/2015

7 Komponenter og opbevaring Blodprøvetagningsrør* 200 rør Pakke til én patient Katalognr Antal test/pakke QuantiFERON Nil Tube (Nil-rør) (grå hætte, hvid ring) Nil 50 rør 10 rør QuantiFERON TB1 Tube (TB1-rør) (grøn hætte, hvid ring) TB1 50 rør 10 rør QuantiFERON TB2 Tube (TB2-rør) (gul hætte, hvid ring) TB2 50 rør 10 rør QuantiFERON Mitogen Tube (Mitogen-rør) (lilla hætte, hvid ring) Mitogen 50 rør 10 rør Indlægsseddel til QFT-Plus-blodprøvetagningsrør 1 1 ELISA-komponenter 2 Plade-kit ELISA Katalognr Mikropladestrips (12 x 8 brønde) dækket med murint anti-humant IFN-γmonoklonalt antistof IFN-γ Standard, lyophilized (IFN-γ standard, frysetørret) (indeholder rekombinant humant IFN-γ, komælkskasein, 0,01 % w/v Thimerosal) Green Diluent (Grøn diluent) (indeholder komælkskasein, normalt museserum, 0,01 % w/v Thimerosal) Conjugate 100x Concentrate, lyophilized (konjugat 100x koncentrat, frysetørret) (murint anti-humant IFN-γ HRP, indeholder 0,01 % w/v Thimerosal) Wash Buffer 20x Concentrate (Vaskebuffer 20x koncentrat) (ph 7,2, indeholder 0,05 % v/v ProClin 300) Enzyme Substrate Solution (Enzymsubstratopløsning) (indeholder H 2O 2, 3,3, 5,5 tetramethylbenzidin) Enzyme Stopping Solution (Enzymstandsningsopløsning) (indeholder 0,5M H 2SO 4) 2 sæt mikropladestrips med 12 x 8 brønde 1 x hætteglas (8 IE/ml, når det er rekonstitueret) 1 x 30 ml 1 x 0,3 ml (når det er rekonstitueret) 1 x 100 ml 1 x 30 ml 1 x 15 ml Indlægsseddel til QFT-Plus ELISA 1 * Ikke alle produktkonfigurationer er tilgængelige i hvert land. Kontakt QIAGEN-kundeservice (detaljer på for at få flere oplysninger om de tilgængelige konfigurationer. Se side 9 for forholdsregler og farer. Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus ) ELISA 02/2015 7

8 Nødvendige materialer, som ikke medfølger 37 C ± 1 C-inkubator*. CO 2 ikke påkrævet Kalibrerede pipetter* med variabelt volumen til tilførsel af 10 µl til 1000 engangsspidser µl med Kalibreret flerkanalspipette*, som kan tilføre 50 µl og 100 µl med engangsspidser Mikropladeryster* Deioniseret eller destilleret vand, 2 liter Mikropladevasker (automatiseret vasker anbefales) Mikropladelæser* forsynet med 450 nm filter og 620 nm til 650 nm referencefilter Opbevaring og håndtering Blodprøvetagningsrør Blodprøvetagningsrør opbevares ved 4 C til 25 C. Kittets reagenser Kittets reagenser opbevares ved 2 C til 8 C. Enzyme Substrate Solution (Enzymsubstratopløsning) skal altid beskyttes mod direkte sollys. Rekonstituerede og ubrugte reagenser Se instruktioner i rekonstituering af reagenser på side 15. Den rekonstituerede kitstandard har en holdbarhed på op til 3 måneder, hvis den opbevares ved 2 C til 8 C. Notér den dato, hvor kitstandarden blev rekonstitueret. Efter rekonstituering skal ubrugt Conjugate 100x Concentrate (Konjugat 100x koncentrat) igen opbevares ved 2 C til 8 C og anvendes inden for 3 måneder. Notér den dato, hvor konjugatet blev rekonstitueret. Konjugat med brugsstyrke skal anvendes inden for 6 timer efter fremstilling. Vaskebuffer med brugsstyrke kan opbevares ved stuetemperatur i op til 2 uger. * Kontrollér, at instrumenterne er kontrolleret og kalibreret i henhold til producentens anbefalinger. 8 Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus ) ELISA 02/2015

9 Advarsler og forholdsregler Til in vitro-diagnostisk brug Advarsler Et negativt QFT-Plus-resultat udelukker ikke muligheden for en M. tuberculosis-infektion eller tuberkulose-sygdom: falsk-negative resultater kan skyldes infektionsstadiet (f.eks. prøve taget før udviklingen af cellulær immunrespons), komorbide tilstande, som påvirker immunfunktioner, forkert håndtering af blodprøvetagningsrør efter venepunktur, fejl i analysen eller andre immunologiske variabler. Et positivt QFT-Plus-resultat bør ikke være den eneste eller den afgørende begrundelse for at fastslå infektion med M. tuberculosis. Fejlagtig analyse kan medføre falsk-positive responser. Et positivt QFT-Plus-resultat skal efterfølges af yderligere medicinske og diagnostiske vurderinger for at konstatere aktiv tuberkulose (f.eks. AFB-udstygning og -dyrkning, røntgenbillede af brystkassen). Mens ESAT-6 og CFP-10 mangler i alle BCG-stammer og de fleste kendte ikketuberkuløse mykobakterier, kan et positivt QFT-Plus-resultat skyldes infektion med M. kansasii, M. szulgai eller M. marinum. Hvis der er mistanke om sådanne infektioner, skal alternative test undersøges. Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus ) ELISA 02/2015 9

10 Forholdsregler Kun til in vitro-diagnostisk brug. Der skal altid anvendes en egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Der findes flere oplysninger i de tilhørende sikkerhedsdatablade (safety data sheets, SDS'er). Disse er tilgængelige online i et praktisk og kompakt PDF-format på adressen hvor det er muligt at finde, få vist og udskrive SDS'et for hvert QIAGEN-kit og hver kitkomponent. FORSIGTIG: Håndter humant blod og plasma som potentielt infektiøst. Overhold relevante retningslinjer for håndtering af blod. Bortskaf prøver og materialer, som har været i kontakt med blod eller blodprodukter, i overensstemmelse med nationale, regionale og lokale miljøbestemmelser. Følgende farer og forholdsregler gælder for komponenterne i QuantiFERON-TB Gold Plus ELISA. Faresætninger QuantiFERON Conjugate (QuantiFERON-konjugat) Indeholder borsyre. Fare! Kan skade fertiliteten eller det ufødte barn. Bortskaf indholdet/beholderen på et godkendt genbrugssted. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Se de særlige instruktioner før brug. Opbevares under lås. Brug beskyttelseshandsker/-tøj/-briller/ansigtsskærm. QuantiFERON Enzyme Stopping Solution (QuantiFERON-enzymstandsningsopløsning) Indeholder svovlsyre. Fare! Medfører alvorlige hudforbrændinger og øjenskader. Kan være metalætsende. Bortskaf indholdet/beholderen på et godkendt genbrugssted. VED KONTAKT MED ØJENENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. Fortsæt med at skylle. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Fjern/tag straks alt kontamineret tøj af. Skyl med vand/tag brusebad. Ring straks til et GIFTINFORMATIONSCENTER eller en læge. Opbevares under lås. Brug beskyttelseshandsker/-tøj/-briller/ansigtsskærm. QuantiFERON Enzyme Substrate Solution (QuantiFERON-enzymsubstratopløsning) Advarsel! Medfører lettere hudirritation. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. QuantiFERON Green Diluent (QuantiFERON grøn diluent) Indeholder: trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulfofenyl)-4-(4-sulfofenylazo)pyrazol-3- carboxylat. Advarsel! Kan medføre allergisk hudreaktion. Bortskaf indholdet/ beholderen på et godkendt genbrugssted. Tag kontamineret tøj af, og vask det, før du tager det på igen. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Brug beskyttelseshandsker/-tøj/-briller/ansigtsskærm. 10 Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus ) ELISA 02/2015

11 QuantiFERON IFN-γ Standard Indeholder borsyre. Fare! Kan skade fertiliteten eller det ufødte barn. Bortskaf indholdet/beholderen på et godkendt genbrugssted. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Se de særlige instruktioner før brug. Opbevares under lås. Brug beskyttelseshandsker/-tøj/-briller/ansigtsskærm. QuantiFERON Wash Buffer 20x Concentrate (QuantiFERON Wash Buffer 20x-koncentrat) Indeholder: en blanding af 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one og 2-methyl-2Hisothiazol-3-one (3:1). Advarsel! Kan medføre allergisk hudreaktion. Brug beskyttelseshandsker/-tøj/-briller/ansigtsskærm. Forholdsregler Se de særlige instruktioner før brug. Brug beskyttelseshandsker/-tøj/-briller/ansigtsskærm. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Fjern/tag straks alt kontamineret tøj af. Skyl med vand/tag brusebad. VED KONTAKT MED ØJENENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. Fortsæt med at skylle. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Ring straks til et GIFTINFORMATIONSCENTER eller en læge. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Tag kontamineret tøj af, og vask det, før du tager det på igen. Opbevares under lås. Bortskaf indholdet/beholderen på et godkendt genbrugssted. Yderligere information Sikkerhedsdatablade: Afvigelser fra indlægssedlen til QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) ELISA kan forårsage fejlagtige resultater. Læs instruktionerne grundigt inden brug. Kittet må ikke anvendes, hvis en eller flere af reagensflaskerne viser tegn på beskadigelse eller lækage inden brug. Mikropladestrips, IFN-γ-standard, Green Diluent (Grøn diluent) eller Conjugate 100x Concentrate (Konjugat 100x koncentrat) fra andre QFT-Plus-kitbatches må ikke iblandes eller anvendes. Andre reagenser (Wash Buffer 20x Concentrate, Enzyme Substrate Solution og Enzyme Stopping Solution) kan udskiftes mellem kits, hvis reagenserne er inden for deres udløbsperioder, og lotdetaljerne er registreret. Bortskaf ubrugte reagenser og biologiske prøver i henhold til lokale, regionale og nationale bestemmelser. Hverken QFT-Plus-blodprøvetagningsrør eller ELISA-kits må anvendes efter udløbsdatoen. Sørg for, at laboratorieudstyret er kalibreret/godkendt før brug. Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus ) ELISA 02/

12 Prøveindsamling og -håndtering Der anvendes følgende prøvetagningsrør til QFT-Plus: 1. QuantiFERON Nil Tube (Nil-rør) (grå hætte med hvid ring) 2. QuantiFERON TB1 Tube (TB1-rør) (grøn hætte med hvid ring) 3. QuantiFERON TB2 Tube (TB2-rør) (gul hætte med hvid ring) 4. QuantiFERON Mitogen Tube (Mitogen-rør) (lilla hætte med hvid ring) Følg nedenstående instruktioner i lithium-heparinrør. Der er fasttørret antigener på blodprøvetagningsrørenes inderside, så det er væsentligt, at rørenes indhold blandes grundigt med blodet. QFT-Plus-rørene skal overføres til en 37 C inkubator så hurtigt som muligt og inden for 16 timer efter prøvetagning. Følgende procedurer bør følges for at opnå optimale resultater: 1. Mærk rørene korrekt. Sørg for, at hvert rør (Nil, TB1, TB2 og Mitogen) kan identificeres via mærkningen eller på anden måde, når hætten er fjernet. 2. For hver patient opsamles 1 ml blod ved venepunktur direkte i hvert af QFT-Plus-blodprøvetagningsrørene. Denne procedure skal udføres af en uddannet bioanalytiker. Vigtig bemærkning: Rørene skal have en temperatur på mellem 17 og 25 C, når blodet fyldes i dem. QFT-Plus-blodprøvetagningsrør kan bruges i højder op til 810 meter over havoverfladen. Eftersom 1 ml rør aftapper blod relativt langsomt, skal røret beholdes på kanylen i 2-3 sekunder, når røret ser ud til at være helt fyldt. Dette sikrer, at der aftappes det korrekte volumen. Det sorte mærke på siden af rørene angiver det gyldige område på 0,8-1,2 ml. Hvis blodniveauet i et eller flere af rørene er uden for området for indikatormærket, skal der tages en ny blodprøve. Hvis der anvendes en sommerfuglekanyle til udtagning af blod, bør der anvendes et "gennemskylningsrør" for at sikre, at slangen fyldes med blod inden brug af QFT-Plusrørene. Hvis QFT-Plus-blodprøvetagningsrørene anvendes i større højder end 810 meter, eller hvis der aftappes for lidt blod, kan brugerne udtage blod ved hjælp af en sprøjte og straks overføre 1 ml til hvert af de 4 rør. Af sikkerhedsmæssige årsager gøres dette bedst ved at fjerne sprøjtekanylen under overholdelse af passende sikkerhedsprocedurer, fjerne hætterne fra de 4 QFT-Plus-rør og tilsætte 1 ml blod til hvert rør (op til midten af det sorte mærke på siden med røretiketten). Sæt hætterne godt fast igen, og bland som beskrevet nedenfor. 12 Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus ) ELISA 02/2015

13 Alternativt kan blod opsamles i et enkelt generisk blodprøvetagningsrør, der indeholder lithium-heparin som antikoagulans og derefter overføres til QFT-Plus-rør. Brug kun lithiumheparin som antikoagulans til blod, da andre antikoagulanser kan påvirke analysen. Fyld et blodprøvetagningsrør (mindst 5 ml volumen), og bland forsigtigt ved at vende røret flere gange for at opløse heparinen. Blod skal opbevares ved stuetemperatur (22 C ± 5 C), før det overføres til QFT-Plus-rør til inkubering, hvilket skal påbegyndes inden for 16 timer fra blodprøvetagningen. Hvis blodet er blevet opsamlet i et lithium-heparinrør, skal prøverne blandes jævnt ved at vende dem forsigtigt, før de dispenseres i QFT-Plus-rør. Dispenseringen skal udføres aseptisk (med brug af passende sikkerhedsprocedurer) ved at fjerne hætterne fra de 4 QFT-Plus-rør og føje 1 ml blod til hvert af dem (til midten af det sorte mærke på siden af røretiketterne). Sæt hætterne godt fast på rørene igen, og bland som beskrevet nedenfor. 3. Straks efter påfyldning af rørene skal de rystes ti (10) gange lige akkurat kraftigt nok til at sikre, at hele indersiden af hvert rør er dækket af blod. Dette opløser antigener på rørets indersider. Vigtig bemærkning: Rørene skal have en temperatur på mellem 17 C til 25 C, når de rystes. For kraftig rystning af rørene kan skabe gel-forstyrrelser og forårsage afvigende resultater. 4. Efter mærkning, fyldning og rystning skal rørene overføres til en 37 C ± 1 C inkubator så hurtigt som muligt og inden for 16 timer efter prøvetagning. Før inkubering skal rørene opbevares ved stuetemperatur (22 C ± 5 C). Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus ) ELISA 02/

14 Brugsvejledning Stadie 1 inkubering af blod og opsamling af plasma Medfølgende materialer QFT-Plus-blodprøvetagningsrør (se Afsnit 3). Nødvendige materialer (som ikke medfølger) Se Afsnit 3. Procedure 1. Hvis rørene ikke inkuberes umiddelbart efter prøvetagningen, skal rørene blandes ved at vende dem på hovedet og op igen 10 gange straks før inkubering. 2. Inkuber rørene STÅENDE ved 37 C ± 1 C i 16 til 24 timer. Inkubatoren kræver ikke CO 2 eller fugt. 3. Efter inkubering ved 37 C kan blodprøvetagningsrørene opbevares ved mellem 4 C og 27 C i op til 3 dage før centrifugering. 4. Efter inkubering af rørene ved 37 C opsamles plasmaet nemmere ved at centrifugere rørene i 15 minutter ved 2000 til 3000 x g RCF (g). Gelproppen skiller cellerne fra plasmaet. Hvis dette ikke sker, skal rørene centrifugeres igen. Det er muligt at opsamle plasmaet uden centrifugering, men der kræves større forsigtighed for at fjerne plasmaet uden at hvirvle cellerne op. 5. Plasmaprøver bør kun opsamles ved brug af en pipette. Vigtig bemærkning: Efter centrifugering skal det undgås at pipettere op og ned eller på nogen måde blande plasmaet inden opsamling. Pas til enhver tid på ikke at hvirvle materialet på gelens overflade op. Plasmaprøverne kan overføres direkte fra centrifugerede blodprøvetagningsrør til QFT-Plus ELISA-pladen, også når der anvendes automatiserede ELISA-arbejdsstationer. Plasmaprøver kan opbevares i op til 28 dage ved 2 C til 8 C eller, hvis de er opsamlet, under -20 C i længere perioder. For at opnå tilstrækkelige prøver skal der opsamles mindst 150 µl plasma. 14 Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus ) ELISA 02/2015

15 Stadie 2 IFN-γ ELISA Medfølgende materialer QFT-Plus ELISA-kit (se Afsnit 3). Nødvendige materialer, som ikke medfølger Se Afsnit 3. Procedure 1. Alle plasmaprøver og reagenser, bortset fra Conjugate 100x Concentrate (Konjugat 100x koncentrat), skal bringes til stuetemperatur (22 C ± 5 C) inden brug. Afsæt mindst 60 minutter til temperaturudligning. 2. Fjern de strips, der ikke er påkrævet, fra rammen, genforsegl dem i folieposen, og opbevar dem i køleskabet, indtil de skal bruges. Anvend mindst 1 strip til QFT-Plus-standarder og tilstrækkelige strips til det antal personer, der skal testes (se figur 2). Gem rammen og låget efter brug med henblik på brug sammen med de resterende strips. 3. Rekonstituer IFN-γ Standard med det volumen af deioniseret eller destilleret vand, som er angivet på etiketten på hætteglasset. Bland forsigtigt for at minimere skumdannelse og sikre fuldstændig genopløsning. Rekonstituering af standarden til det angivne volumen vil give en opløsning med en koncentration på 8,0 IE/ml. Vigtig bemærkning: Rekonstitueringsvolumen i kitstandarden er forskellig for de forskellige batches. Brug den rekonstituerede kit-standard til at producere en 1-i-2-fortyndingsserie efterfulgt af en 1-i-4-fortyndingsserie af IFN-γ i Green Diluent (Grøn diluent (GD)) (se figur 1). S1 (Standard 1) indeholder 4,0 IE/ml, S2 (Standard 2) indeholder 1,0 IE/ml, S3 (Standard 3) indeholder 0,25 IE/ml, og S4 (Standard 4) indeholder 0 IE/ml (GD alene). Standarderne skal som minimum analyseres med dobbeltbestemmelse. Fremstil friske fortyndinger af kitstandarden til hver ELISA-session. Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus ) ELISA 02/

16 Anbefalet procedure for standarder med dobbeltbestemmelse a. Mærk 4 rør "S1", "S2", "S3", "S4". b. Tilsæt 150 µl GD i S1, S2, S3, S4. c. Tilsæt 150 µl af kitstandarden i S1, og bland grundigt. d. Overfør 50 µl fra S1 til S2 og bland grundigt. e. Overfør 50 µl fra S2 til S3 og bland grundigt. f. GD alene fungerer som nulstandard (S4). 150 µl 50 µl 50 µl Rekonstitueret Kit Standard Standard 1 4,0 IE/ml Standard 2 1,0 IE/ml Standard 3 0,25 IE/ml Figur 1. Frembringelse af standardkurve. Standard 4 0 IE/ml (Green Diluent) 4. Rekonstituer frysetørret Conjugate 100x Concentrate (Konjugat 100x koncentrat) med 0,3 ml deioniseret eller destilleret vand. Bland forsigtigt for at minimere skumdannelse og sikre fuldstændig opløsning af konjugatet. Konjugat med brugsstyrke fremstilles ved at fortynde den påkrævede mængde rekonstitueret konjugat 100x koncentrat i grøn diluent (tabel 1. Fremstilling af konjugat). Sæt ubrugt Conjugate 100x Concentrate på køl igen ved 2 C til 8 C straks efter brug. Brug kun Green Diluent. 16 Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus ) ELISA 02/2015

17 Tabel 1. Fremstilling af konjugat med brugsstyrke Antal strips Volumen af konjugat 100x koncentrat Volumen af grøn diluent 2 10 µl 1,0 ml 3 15 µl 1,5 ml 4 20 µl 2,0 ml 5 25 µl 2,5 ml 6 30 µl 3,0 ml 7 35 µl 3,5 ml 8 40 µl 4,0 ml 9 45 µl 4,5 ml µl 5,0 ml µl 5,5 ml µl 6,0 ml 5. Plasmaprøver, der er opsamlet fra blodprøvetagningsrør og efterfølgende opbevaret eller nedfrosset, skal blandes, før de tilsættes i ELISA-brønden. Vigtig bemærkning: Hvis plasmaprøver skal tilføjes direkte fra de centrifugerede QFT-Plusrør, skal eventuel blanding af plasmaet undgås. Pas til enhver tid på ikke at hvirvle materialet på gelens overflade op. 6. Tilsæt 50 µl friskfremstillet konjugat med brugsstyrke til de påkrævede ELISA-brønde ved brug af en flerkanalspipette. 7. Tilsæt 50 µl testplasma i passende brønde ved hjælp af en flerkanalspipette (se det anbefalede pladelayout i figur 2). Tilsæt til sidst 50 µl af hver af standard 1 til 4. Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus ) ELISA 02/

18 A 1 N 3 N 5 N 7 N 9 N S1 S1 13 N 15 N 17 N 19 N 21 N B 1 TB1 3 TB1 5 TB1 7 TB1 9 TB1 S2 S2 13 TB1 15 TB1 17 TB1 19 TB1 21 TB1 C 1 TB2 3 TB2 5 TB2 7 TB2 9 TB2 S3 S3 13 TB2 15 TB2 17 TB2 19 TB2 21 TB2 D 1 M 3 M 5 M 7 M 9 M S4 S4 13 M 15 M 17 M 19 M 21 M E 2 N 4 N 6 N 8 N 10 N 11 N 12 N 14 N 16 N 18 N 20 N 22 N F 2 TB2 4 TB1 6 TB1 8 TB1 10 TB1 11 TB1 12 TB1 14 TB1 16 TB1 18 TB1 20 TB1 22 TB1 G 2 TB2 4 TB2 6 TB2 8 TB2 10 TB2 11 TB2 12 TB2 14 TB2 16 TB2 18 TB2 20 TB2 22 TB2 H 2 M 4 M 6 M 8 M 10 M 11 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M Figur 2. Anbefalet prøvelayout (22 test pr. plade). S1 (Standard 1), S2 (Standard 2), S3 (Standard 3), S4 (Standard 4) 1 N (prøve 1. Nil-plasma), 1 TB1 (prøve 1. TB1-plasma), 1 TB2 (prøve 1. TB2-plasma), 1 M (prøve 1. Mitogen-plasma) 8. Dæk hver plade med et låg, og bland konjugatet og plasmaprøver/standarder grundigt ved brug af en mikropladeryster i 1 minut. Undgå sprøjt. 9. Dæk hver plade med et låg, og inkuber dem ved stuetemperatur (22 C ± 5 C) i 120 ± 5 minutter. Pladerne bør ikke udsættes for direkte sollys under inkuberingen. 10. Mens inkuberingen foregår, fortyndes én del Wash Buffer 20x Concentrate (Vaskebuffer 20x koncentrat) med 19 dele deioniseret eller destilleret vand, hvorpå det blandes grundigt. Der er leveret tilstrækkeligt Wash Buffer 20x Concentrate til fremstilling af 2 liter vaskebuffer med brugsstyrke. Vask brøndene med 400 µl vaskebuffer med brugsstyrke i mindst 6 cyklusser. Det anbefales at benytte en automatiseret pladevasker. Grundig vask er meget vigtig for analysens ydeevne. Sørg for at fylde alle brønde helt op til kanten med vaskebuffer i hver eneste vaskecyklus. En iblødsætningsperiode på mindst 5 sekunder mellem hver cyklus anbefales. Der bør tilsættes laboratoriedesinfektionsmiddel af standardtype til spildevandsreservoiret, og fastlagte procedurer for dekontaminering af potentielt infektiøst materiale bør følges. 11. Bank pladerne let med oversiden nedad mod et fnugfrit absorberende klæde for at fjerne resterende vaskebuffer. Tilsæt 100 µl Enzyme Substrate Solution (Enzymsubstratopløsning) til hver brønd, dæk hver plade med et låg, og bland grundigt ved brug af en mikropladeryster. 12. Dæk hver plade med et låg, og inkuber dem ved stuetemperatur (22 C ± 5 C) i 30 minutter. Pladerne bør ikke udsættes for direkte sollys under inkuberingen. 18 Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus ) ELISA 02/2015

19 13. Når der er inkuberet i 30 minutter, tilsættes 50 µl Enzyme Stopping Solution (Enzymstandsningsopløsning) til hver brønd, hvorpå der blandes. Enzyme Stopping Solution bør tilsættes til brøndene i samme rækkefølge og med ca. samme hastighed som substratet i trin Mål Optical Density (OD, Optisk densitet) for hver brønd inden for 5 minutter efter standsning af reaktionen ved brug af en mikropladelæser forsynet med et 450 nm filter og et 620 nm til 650 nm referencefilter. OD-værdier anvendes til beregning af resultater. Beregninger og testfortolkning QFT-Plus-analysesoftwaren kan bruges til at analysere rådata og beregne resultater. Den er tilgængelig fra Sørg for at anvende den seneste version af QFT-Plusanalysesoftwaren. Softwaren udfører en kvalitetskontrolvurdering af analysen, genererer en standardkurve og leverer et testresultat for hver patient, som beskrevet i afsnittet Fortolkning af resultater. Som alternativ til brug af QFT-Plus-analysesoftwaren kan resultaterne bestemmes med følgende metode. Generering af standardkurve (Hvis QFT-Plus-analysesoftwaren ikke anvendes) Bestem de gennemsnitlige OD-værdier for kitstandardens replikater på hver plade. Konstruer en log (e)-log (e)-standardkurve ved at afbilde log (e) af den gennemsnitlige OD (y-akse) mod log (e) af IFN-γ-koncentrationen i standarderne i IE/ml (x-akse), idet nulstandarden udelades fra disse beregninger. Beregn den bedst tilpassede linje for standardkurven ved regressionsanalyse. Benyt standardkurven til at bestemme IFN-γ-koncentrationen (IE/ml) for hver af testplasmaprøverne ved brug af OD-værdien for hver prøve. Disse beregninger kan udføres ved brug af de softwarepakker, der følger med mikropladelæsere og standardregnearks- eller statistiksoftware (såsom Microsoft Excel ). Det anbefales, at disse pakker anvendes til at beregne regressionsanalysen, variationskoefficienten (%CV) for standarderne og korrelationskoefficienten (r) for standardkurven. Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus ) ELISA 02/

20 Kvalitetskontrol af testen Testresultaternes nøjagtighed afhænger af generering af en nøjagtig standardkurve. Derfor skal resultater for standarderne undersøges, inden testprøveresultaterne kan fortolkes. Følgende er nødvendigt, for at ELISA er gyldig: Den gennemsnitlige OD-værdi for Standard 1 skal være 0,600. %CV for replikat-od-værdierne for Standard 1 og Standard 2 skal være 15 %. Replikat-OD-værdierne for Standard 3 og Standard 4 må ikke variere med mere end 0,040 OD-enheder i forhold til deres gennemsnit. Den ud fra de gennemsnitlige absorbansværdier for standarderne beregnede korrelationskoefficient (r) skal være 0,98. QFT-Plus-analysesoftwaren beregner og rapporterer disse kvalitetskontrolparametre. Hvis ovennævnte kriterier ikke er opfyldt, er kørslen ugyldig og skal gentages. Den gennemsnitlige OD-værdi for Zero Standard (Green Diluent) [Nulstandarden (Grøn diluent)] bør være 0,150. Hvis den gennemsnitlige OD-værdi er > 0,150, bør pladevaskeproceduren undersøges nærmere. Fortolkning af resultater QFT-Plus-resultater fortolkes ved brug af følgende kriterier: Vigtig bemærkning: Diagnosticering eller udelukkelse af tuberkulose og vurdering af muligheden for LTBI kræver en kombination af epidemiologiske, historiske, medicinske og diagnostiske fund, der skal tages med i betragtning ved fortolkning af QFT-Plus-resultater (tabel 2). 20 Indlægsseddel til QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus ) ELISA 02/2015

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201)

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201) Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201) 20 x 96 (katalognr. 0594-0501) IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6-, CFP-10- og TB7.7(p4)-peptidantigener

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 November 2014 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 IFN-γ-fuldblodstesten til måling af medfødte og adaptive immunstimulerende midler. Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug 0650-0201

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -CMV ELISA 2 96

Indlægsseddel til QuantiFERON -CMV ELISA 2 96 Indlægsseddel til QuantiFERON -CMV ELISA 2 96 Interferon-gamma (IFN-γ)-test i fuldblod til måling af responser på humane cytomegalovirus-peptidantigener Til in vitro-diagnostisk brug 0350-0201 Cellestis,

Læs mere

Gold. QuantiFERON -TB INDLÆGS- SEDDEL. IFN-gamma-test i fuldblod til måling af reaktioner på ESAT-6, CFP-10 & TB7.7(p4)-peptidantigener

Gold. QuantiFERON -TB INDLÆGS- SEDDEL. IFN-gamma-test i fuldblod til måling af reaktioner på ESAT-6, CFP-10 & TB7.7(p4)-peptidantigener QuantiFERON -TB Gold IFN-gamma-test i fuldblod til måling af reaktioner på ESAT-6, CFP-10 & TB7.7(p4)-peptidantigener INDLÆGS- SEDDEL Til in vitro-diagnostisk brug INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILSIGTET ANVENDELSE

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

QuantiFERON -CMV Indlægsseddel 2 x 96

QuantiFERON -CMV Indlægsseddel 2 x 96 QuantiFERON -CMV Indlægsseddel 2 x 96 Interferon-gamma-test i fuldblod til måling af responser på humane cytomegalovirus-peptidantigener 0350-0201 Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2, Chadstone

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Berigelse af tumorceller fra blod fra prostatacancerpatienter til genekspressionsanalyse Til in vitro-diagnostisk brug Vejledning T-1-520 Indhold Bestillingsinformation...

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Mercodia C-peptide ELISA

Mercodia C-peptide ELISA Mercodia C-peptide ELISA Brugsanvisning 10-1136-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremsstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

En hjælp til diagnosticering af tuberkuloseinfektion INDLÆGSSEDDEL. Til In Vitro diagnostisk anvendelse. Denne indlægsseddel dækker brugen af:

En hjælp til diagnosticering af tuberkuloseinfektion INDLÆGSSEDDEL. Til In Vitro diagnostisk anvendelse. Denne indlægsseddel dækker brugen af: En hjælp til diagnosticering af tuberkuloseinfektion INDLÆGSSEDDEL Til In Vitro diagnostisk anvendelse Denne indlægsseddel dækker brugen af: T-SPOT.TB 8 (Pladeformat med strips af 8 brønde, genanvendelig.

Læs mere

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns.

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. 1 Formål: Formålet med denne øvelse er at demonstrere brugen af antistoffer i diagnostisk eller forskningsøjemed. Dvs. til at undersøge om

Læs mere

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning.

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. Professionshøjskolen University College Nordjyland Laborantafdelingen 2012 Side 1 Indledning En kvinde føder og bliver mor til sit

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

RESUMÉ OG FORKLARING AF TESTEN

RESUMÉ OG FORKLARING AF TESTEN DxSelect (Dansk) REF EL1950-5 Rev. A Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) til kvalitativ detektion af humane antistoffer mod JC-virus Til in vitro diagnostisk brug TILSIGTET BRUG Focus Diagnostics

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning Tilsigtet brug Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er til brug med Aptima assays. Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er beregnet til vaginale podningsprøver taget af klinikeren eller

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

hcg Easy (25 miu/ml)

hcg Easy (25 miu/ml) hcg Easy (25 miu/ml) Anvendelsesformål Alere hcg Easy er beregnet til kvalitativ påvisning af humant choriongonadotropin (hcg) i urin som en hjælp ved diagnosticering af graviditet. Kun til professionel

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING Pak12 assay REF PAK12 IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL:... 3 PRØVETAGNING OG OPBEVARING...

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe.

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe. Elevguide Forsøg I: Opsporing af sygdomsudbrud en sygdoms smitteveje. I dette forsøg skal I prøve at kortlægge smittevejene for koppe-virus. For at stoppe sygdommens fremmarch mest muligt, ønsker man at

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD HSV 1+2 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. FORMÅL Platelia HSV 1+2 IgM er en immunanalyse, der anvender

Læs mere

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820 KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. TILSIGTET ANVENDELSE Platelia HSV IgG er en indirekte ELISA-immunanalyse

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Immunologi- det store overblik Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Hvem er jeg Rikke Søgaard Uddannet dyrlæge i 1998 Ansat 5 år i praksis både blandet og svinepraksis Ansat 5 år på

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Innovax-ILT, suspension og solvens til injektionsvæske, suspension, til kyllinger 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis (0,2 ml) rekonstitueret

Læs mere

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Rapport over forsøg finansieret af Fjerkræafgiftsfonden i projektåret 2007/2008 Forfattere: Lis Olesen,

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit)

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) August 2015 QIAsymphony SP-protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 SPARKLE ESC M705 F3 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000 +44(0)1494

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/5 ECOSOLDER RMA02 P3 M705 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse.

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse. Indlægsseddel: Information til brugeren Flolan 0,5 mg og 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning Epoprostenol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

2014 Professionshøjskolen Metropol

2014 Professionshøjskolen Metropol 2014 Professionshøjskolen Metropol Udarbejdet af: Diana Maarouf 020388-2920 Studienr: 60080560 Bachelorperioden : 17/03/14-20/06/14 Vejledere: Henriette Lorenzen Lektor Bioanaltikeruddannelsen København

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 M705-GRN360-K1-V [SU3] Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg; [PC38] Produkter til svejsning og lodning (med flusbelæg-ning eller fluskerne),

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 21. december 2009 PRODUKTRESUMÉ for Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 0. D.SP.NR 08763 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Avipro THYMOVAC 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

ScanGel NEUTRAL Kort Kort

ScanGel NEUTRAL Kort Kort ScanGel NEUTRAL 86429 48 Kort 86430 1080 Kort NEUTRAL GEL Serumkontrol, irregulær antistofscreening, forligelighed IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg

Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg KvægInfo nr.: 1201 Dato: 26-08-2003 Forfatter: Søren Saxmose Nielsen Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg Af dyrlæge Søren Saxmose Nielsen Institut for Husdyrbrug

Læs mere

Bleach Enhancer for Cleaning

Bleach Enhancer for Cleaning Bleach Enhancer for Cleaning Generel information........................................ 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé.................................................

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise med real-time PCR og ELISA DVHS 3. maj 2013 Speciale af cand.med.vet. Camilla Bjørn Olesen 1 De næste 25 min Baggrund Formål

Læs mere

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

OPSUMMERING. Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum

OPSUMMERING. Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum 0B Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum Til In Vitro Diagnostisk Anvendelse OPSUMMERING Et MicroVue CH50 Eq EIA Side 1 af 10 TILSIGTET

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aprokam 50 mg pulver til injektionsvæske, opløsning. Cefuroxim

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aprokam 50 mg pulver til injektionsvæske, opløsning. Cefuroxim Indlægsseddel: Information til brugeren Aprokam 50 mg pulver til injektionsvæske, opløsning Cefuroxim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: MIIG -graft til INJEKTION 128801-10 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

AviPro IBD LC-75 vet.

AviPro IBD LC-75 vet. INDLÆGSSEDDEL AviPro IBD LC-75 vet. 10³ og maks. 10 4,5 EID 50 * levende IBD-virus, stamme LC 75, pulver til opløsning i drikkevand, til fjerkræ 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

Præanalytiske forhold

Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold Ann Jepsen & Lotte Foegt Poulsen & Yokelin Chan Temadag 2012 Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold er de faktorer der kan påvirke analyseresultatet før f r blodprøvetagning,

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab

Indlægsseddel: Information til brugeren. Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab Indlægsseddel: Information til brugeren Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Biomarkører Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er en biomarkør? En biomarkør er: En karakteristik, som måles objektivt og vurderes som indikator for normale biologiske

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta.

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta. 1/6 OZ 2062-321FM5-42-10 Loddepasta. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

Analyserapport nr

Analyserapport nr ApodanNordic A/S Att. Heine Dalsgaard Legravsvej 63 2300 København S Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 25 mg/g + 25 mg/g medicinsk plaster Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 25 mg/g + 25 mg/g medicinsk plaster Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Emla 25 mg/g + 25 mg/g medicinsk plaster Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Emla uden recept.

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER Navn: Dato:.. MÅL: - Lær om eksistensen af naturlige nanomaterialer - Lysets interaktion med kolloider - Gelatine og mælk som eksempler

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Isotrex 0,05 % gel Isotretinoin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Zovir 5 % creme Aciclovir

Zovir 5 % creme Aciclovir 11. november 2016 Zovir 5 % creme Aciclovir Der findes to pakningsstørrelser af Zovir 5 % creme. Den fås med henholdsvis 10 g og 2 g med hver sin indlægsseddel. Se de følgende sider. Første indlægsseddel

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Tractocile: 37,5 mg/5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Atosiban

Indlægsseddel: Information til brugeren. Tractocile: 37,5 mg/5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Atosiban Indlægsseddel: Information til brugeren Tractocile: 37,5 mg/5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Atosiban Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA HSV IgM 96 TESTS 72683 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere