Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde"

Transkript

1 Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag nummer 17, rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde. Bemærkninger til den? Er det kort? Ja. Det er kort. Hele vejen rundt. Hüseyin Arac, Socialdemokraterne først. Værsgo. Hüseyin Arac (S): Mange tak. Rammeaftalen mellem 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland ser vi en gang om året. Essensen i aftalen, taksterne bliver reduceret med tre procent i perioden Det synes vi, det er en god ide. Aarhus Kommune køber nogle pladser fra andre kommuner og regionen, men vi sælger også nogle pladser. Jeg tror regnskabet går lige over. Høringssvaret fra Handicaprådet er vi enige i, hvor de siger, vi skal sørge for serviceniveauet bliver fastholdt og det ikke bliver reduceret yderligere. Så derfor synes vi, at det er helt okay, at man sparer på taksterne, men serviceniveauet ikke går ned. Høringssvaret fra MSO tager indstillingen til efterretning og det gør Socialdemokraterne også. Så vi tager aftalen til efterretning, vi synes, det er en god aftale, som 19 kommuner og Region Midtjylland har indgået. Tak. Henrik Arens, Venstre. Henrik Arens (V): Vi ser her en rammeaftale, som er en kompleks aftale, men i bund og grund er vi inde på et område, hvor vi ser på handicapområdet, hvor vi laver en besparelse, som vi fortsætter med, på trods af alle de signaler, der er blevet sendt fra det her byråd, om at der ikke skal være yderligere besparelser. Og så kan vi se på en behandling sidste år, hvor Venstre havde et forslag fremme, sagde Hüseyin Arac fra Socialdemokratiet, Socialdemokraterne har sagt og vil gentage det i dag igen, vi agter området meget højt og sætter fokus på området. Regeringen og Lars Løkkes påtvungne besparelse over for kommunerne gør arbejdet lidt mere besværligt for os. Nu er der ikke noget omprioriteringsbidrag i år, så det bliver lidt spændende at høre, hvem der skal have skylden for, at man i Socialdemokratiet nu stemmer for, at der rent faktisk bliver besparet på handicapområdet. Og vi har ikke noget imod de her rammeaftaler, der er rigtig mange positive ting i de rammeaftaler med fælles udvikling af teknikker, videnskab, evidensbaseret hvordan vi kan gøre det bedst muligt. Men vi kan ikke støtte, at vi bliver ved med at bruge de her rammeaftaler til at lave en besparelse, specielt på et område hvor vi udadtil til vores borgere og til de handicappede siger, at vi vil bruge flere midler, men så bruger man en kompliceret rammeaftale til at rent faktisk at spare pengene. Så er det Jette Jensen, Enhedslisten / De Rød-Grønne. Jette Jensen (EL): Jeg skal starte med at sige, at vi tiltræder ikke rammeaftalen. Vi tiltrådte den sidste år i KKR blandt andet og dermed også i byrådssalen, fordi vi fik af vide, at de tre procents takstreduktion havde indbygget en kattelem, der hed, havde man allerede lavet de takstreduktioner, så var det ligesom ude af verden. Og det havde man. Vi vil ikke være med til at blive ved med at se på at lave takstreduktioner, der giver lavere

2 service på handicapinstitutionerne. Så vi tiltræder altså ikke. Og jeg må indrømme, jeg synes den socialdemokratiske ordfører læser Handicaprådets høringssvar som en vis herre læser biblen. Så er det rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Thomas Medom, SF. Thomas Medom (SF): Ja loven siger, at kommunalbestyrelser og regionsrådet hvert år skal indgå en rammeaftale, og det her det er så en videreførelse af den aftale, der blev indgået sidste år. Så kan man godt svinge sig op på den store hest og synes, at det er frygteligt, at der ligger en én-procents besparelse. Jeg vil sige, at det bliver en lille smule hult, hvis man så ikke kommer til at følge op, i hvert fald i den uge vi går ind i i forhold til budgetforhandlingerne med de ting, der ligger på voksenhandicapområdet. For det her det er jo ingenting i forhold til, hvad vi står over for, hvis ikke der kommer et ganske markant løft på voksenhandicapområdet. Og jeg kan i hvert fald konstatere, at de partier, der så er optaget af at lave politik på rammeaftalen, jo i hvert fald ikke har rejst budgettemaer eller stiller budgetforslag i forhold til voksenhandicapområdet. Så det her det er et redskab for at nå det, som vi under alle omstændigheder kommer til at ligge i, næsten lige meget ja hvad der kommer til at ske i budgetforhandlingerne, vil jeg godt garantere. Henrik Arens, Venstre. Henrik Arens (V): Jeg vil egentligt bare tilføje, at hvis vi ser over de her rammeaftaler over en lidt længere periode, så har vi altså sparet 9,5 procent, så ja det er én procent i år, men over årrækken så er det altså 9,5 procent, vi har sparet på det her område. Og jeg er helt klart med på, at det her det er en rammeaftale, vi har aftalt med andre kommuner, men så synes jeg bare, at man skal være ærlig og sige, det her det er en besparelse. Når man i medierne og udadtil siger det stik modsatte, at man har fokus, vi vil have flere øgede midler til det her område, og så kan jeg igen citere senest fra i går i Stiften, skriver Anette Poulsen fra Socialdemokratiet, som også er formand for Handicaprådet, faktisk har Socialdemokraterne voksenhandicapområdet som en af de højeste prioriteter til de forestående budgetforhandlinger, og det ligger os på sinde at tilføre området flere midler. Der mangler hun måske bare lige at sige, ja vi fjerner nogle midler først og så giver vi lidt tilbage igen, hvis der er et flertal for det. Det eneste jeg efterlyser i den her, det er, at vi er ærlige om, at vi tager nogle penge, og så må vi se, hvad vi bliver enige om i budgetforhandlingerne om at give tilbage til det her område, som vi alle sammen, i hvert fald udadtil, siger, at vi er enige om skal have flere ressourcer. Og så vil jeg selvfølgelig lige sige, at vi kan selvfølgelig heller ikke tiltræde den her indstilling. Så er det Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Lars Boje Mathiesen (LA): Dejlige nye toner. Jeg stod her jo for et år siden, som det eneste parti og talte imod den her, og ville ikke gå med til det. Liberal Alliance var det eneste parti, der stemte imod, samtlige andre partier stemte for. Så jeg synes, at det er dejligt at se, at der er flere partier, som støtter op omkring det her nu og siger nok er nok. Fordi det stod klart i teksten fra sidste år, at der kunne med den aftale forårsage serviceforringelser. Det

3 stod der direkte i aftalen sidste gang. Og derfor vil vi også gerne have sendt den her i udvalg, for at vi kan fuldstændigt få klarlagt omkring, om der også kan forekomme servicereduktioner den her gang. For det måtte man jo krybe til korset, og det var der sidste gang. Og derfor kunne vi i Liberal Alliance absolut ikke støtte det. Jeg kunne godt tænke mig at spørge SF, om de kan støtte det her, som potentielt har serviceforringelser i sig? For det havde den sidste aftale. Det stod der direkte på de papirer vi fik. Den her vil vi også gerne vide, om den har serviceforringelser. Og hvis den har serviceforringelser, jamen så har SF da fuldstændig ret i, at det der med at det lyder lidt hult at stemme for noget, der har serviceforringelser, for så at give det penge bagefter. SF stemte for sidste gang, hvor der var serviceforringelser. Godt. Bare lige en lille bemærkning til, kan man sige, karakteren af den indstilling, vi sidder med her. Altså, det er jo en løsning, der er forhandlet på tværs af kommuner med henblik på at skabe en fælles ramme for de takster, der skal være på de sociale institutioner, når kommunerne køber pladser af hinanden. Og derfor er det jo et fællesskab. Der må man sige, der er nogle kommuner, der er mere presset, også mere presset end Aarhus Kommune, som har også meget større ambitioner om at reducere på det her område, end det der kommer til udtryk i den endelige aftale, der er. Og det skal man huske på, når man sætter sig meget højt op på hesten i den her sag fra en række partiers side. At det her er altså en opgave kommunerne har med at lave en samlet aftale. Hvis der ikke bliver en aftale på det her område, så stiger taksterne ganske betragteligt, og så skal vi ud og finde de midler ud over det der ligger som opgave i forbindelse med budgetforhandlingerne. Og vi kan konstatere, at de pladser vi køber andre steder rundt omkring i kommunerne, og der er jo en høj grad af frit valg for borgerne, de er væsentligt dyrere, end de pladser vi har selv. Og der kan vi ikke konstatere væsentlige forskelle i det serviceniveau, der er på de pladser, vi selv har, og dem vi køber andre steder. Og det er jo det, det handler om. Det er at sikre, at der er en vis sammenhæng mellem udgift og kvalitet, og derfor er det en god ide at have sådan et værktøj, fordi det er den måde, vi har. Og vi er nettokøbere som Aarhus Kommune, og derfor er der også en betragtelig udgift forbundet med det, og den bør man anvise. Altså, der bør man sætte sig ned og være et ansvarligt parti, særligt hvis man er et stort oppositionsparti, og så anvise, hvor man har tænkt sig at finde den finansiering, hvis man bare vil lade det løbe derudaf. Så er det Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Hüseyin Arac (S): Tak. Tak til borgmesteren (lyden falder ud). Det har jeg ikke. Men til Henrik Arens, jeg har været åben og ærlig også i den her sag. Jeg sagde taksterne stiger tre procent, og det er en aftale, man har indgået 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland, og jeg har sagt, at vi køber nogle pladser, vi sælger nogle pladser. Sådan er det. Og så sagde jeg, at det går måske lige op med det, vi får hjem, og det vi betaler for de pladser, vi køber. Som borgmesteren også har sagt, hvis det her skal være et frit bærende, så stiger taksterne voldsomt, ikke kun i vores kommune, men også i de andre kommuner, hvor vi har indgået aftaler med. Det er lovgivning, der siger, at vi skal lave en aftale, og der er lave en aftale i KKR regi. Og det er det, vi skal tage til efterretning eller lade være. Jeg vil også sige, hvis I spørger vores holdning, den er ikke ændret. Voksenhandicapområdet det er topprioritering også i det kommende budgetter for Socialdemokraterne. Og det har vi sagt tidligere, det vil vi gentage i dag, det vil vi også gøre noget ved, i stedet for kun at snakke. Så derfor kære venner, jeg har været åben og ærlig også omkring den her situation. Jeg siger taksterne bliver nedsat og at det på nogen

4 måder er godt for kommunens budget, når vi skal købe pladser, så er det måske lidt billigere for vores kommune og så videre. Jeg har været åben og ærlig. Og det citat Henrik Arens har læst jeg kom med for et år siden, det er jeg stolt af, det er jeg glad for, det holder jeg fast i. tak. Så er det Jette Jensen, Enhedslisten / De Rød-Grønne. Jette Jensen (EL): To ting. Den ene ting er, og det var det, jeg sagde før, og prøvede at sige sådan, det kan godt være det lød lidt ( ), men sidste år tiltrådte vi, fordi vores repræsentant i KKR fik af vide, at kattelemmen betød, at Aarhus Kommune faktisk ikke behøvede at lavede budgetreduktioner på området, takstreduktioner. Jeg skal lige sige, jeg er jo valgt i Aarhus og kan ikke tage udgangspunkt i, hvad andre kommuner har tænkt sig at gøre, så vores udgangspunkt var, hvad gør Aarhus. Efterfølgende valgte rådmanden så at lade være at bruge kattelemmen, faktisk slet ikke oplyse byrådet om, at den var der. Det er en ting. Og så vil jeg sige til SFs ordfører på området, SFs ordfører aner da vist ikke noget om, hvilket forslag de forskellige partier bringer ind i budgetforhandlingerne. SFs ordfører aner alene noget om, hvilke forslag partierne har stillet i forhold til at få bedre belyst. Vi synes sådan set, at de dårlige vilkår på handicapområdet er godt nok belyst, og jeg kan love SFs ordfører, at vi har det med i budgetforhandlingerne. Så er det Marc Perera Christensen, Det Konservative Folkeparti. Marc Perera Christensen (K): Der ligger en demokratisk udfordring, den tror jeg alle er bevidst om, at når vi har med de her aftaler at gøre, der krydser kommunegrænserne, så er der en udfordring i, hvordan de udformes, hvem der har styringen med dem, og hvordan de vedtages. I den virkelighed vi har nu, vi har dags dato, der er kommunekontaktrådet den platform, vi indtil har vurderet er den mest hensigtsmæssige. Men jeg tror også, at de fleste kommuner er bevidste om, at der ligger en udfordring i, at de respektive byråd så derefter i bund og grund forventes at tage de aftaler til efterretning. Det er jo den virkelighed vi har, indtil der er nogen, eller indtil vi i fællesskab er i stand til at anskueliggøre en anden virkelighed, så er det den måde, det må kunne fungere på. Hvis vi mener, at der er et formål i at have en samtale og en forhandling hen over kommunegrænser om køb og salg af de her pladser. Så bliver jeg også en lille bitte smule, og nu bevæger jeg mig ud i noget, der kan være lidt farligt, det er nemlig begrebet nuancer. Jeg bliver en lille bitte smule overrasket, når spørgsmålet om pris og kvalitet og økonomisk effektivitet ikke er et element, vi må forholde os til på voksenhandicapområdet. Jeg bliver forbløffet, når det lader til at være standardsvaret, når vi snakker om voksenhandicapområdet, at det er flere penge. Og det kommer vi til at få en ret omfattende diskussion af i de kommende dage og den kommende uge og uger. Men jeg må sige til de partier, som nu har besluttet sig for, at det bare er penge, penge, penge, der er løsningen på voksenhandicapområdet. At det behøver det ikke nødvendigvis at være. Så er det Knud N. Mathiesen, Dansk Folkeparti.

5 Knud N. Mathiesen (DF): Der er ingen tvivl om andet end, at Dansk Folkeparti har også et anstrengt forhold til i det øjeblik, at vi snakker om serviceforringelser. Og derfor synes jeg egentligt, at det er det høringssvar, der er kommet netop fra Handicaprådet, at det skal man, hvis man ikke forstår det første gang man læser det, så synes jeg, at man skal læse det to gange. Fordi det er nemlig lige det, man påpeger. Men det er også lige så rigtigt, som borgmesteren han er inde på, det her er en rigtig, rigtig vanskelig situation, når vi skal lave en rammeaftale med 19 kommuner imellem. Jeg vil bare lige, jeg går ud fra, at forslaget er sendt til udvalgsbehandling, så derfor vil jeg gøre det meget kort. Men jeg vil bare lige understrege, når man arbejder med målsætning på voksenhandicap, så bør man være opmærksom på, at et handicap det ikke forsvinder fra en borger, fordi man fylder 67 år. Handicapområdet det skal dække fra en borger fylder 18 år og livet ud, og det bør den politiske målsætning at tage højde for. Ingen serviceforringelser på dette område. Men jeg glæder mig til en udvalgsbehandling. Tak. Så er det Henrik Arens, Venstre. Henrik Arens (V): Jamen vi i Venstre er sådan set ikke uenig i både hvad borgmesteren og den socialdemokratiske ordfører siger med, at det her det er nogle aftaler, hvor vi har indgået, og det er stor forskel, det er ikke nogen hemmelighed, i forhold til hvad nogle pladser koster i kommunen, og hvad vi giver for dem ude i byen, eller uden for kommunen bliver det så. Men det er bare ikke de signaler, man sender ud. Altså jeg kan ikke finde nogle citater nogen steder henne, ja nu skærer vi over den her og så må vi prøve at finde pengene et andet sted. Det bliver der ikke sagt noget om. Der bliver sagt en masse tilkendegivelser om, at det her det skal være fokusområde, vi skal gøre det bedre, vi skal bruge flere midler, efter at man har sparet i utallige år. Det er rigtig fint, og jeg siger ikke, at vi er uenige om, at der skal penge på det her område, jeg siger bare, at det er sjovt nok nogle partier, der ikke sender de her signaler udadtil og er ærlige om, at vi har lige et efterslæb, når vi går ind i budgetforhandlingerne nu her, at vi allerede har skåret én procent, som vi skal starte med at finde for at være status quo. Og så støtter vi selvfølgelig en udvalgsbehandling, fordi vi vil også gerne have en diskussion af, hvordan skal vi tolke de her rammeaftaler fremadrettet, hvordan skal vi handle på dem? Altså vi ved, at det her det er et fokusområde for byrådet, og så har vi en aftale, som selvfølgelig flere parter har indgået, og det betyder at de andre vil spare mere end os. Men vi bør have en diskussion om, hvordan forholder vi os til de resultater, der kommer ud af de her aftaler. Så er det Lars Boje Mathisen, Liberal Alliance. Lars Boje Mathiesen (LA): Ja det helt grundlæggende problem er jo her, at man forpligter sig til de tre procent og så ikke, ved at man forpligter sig til de tre procent, så giver man også sin handlefrihed væk, fordi man vil ikke være med til at hæve og give penge ud til de enkelte steder ud over det. Det var den problematik, vi stod med sidste år. Hvor jeg sagde fint, vi kan da godt gå med til de tre procent, men så kan vi så bare beslutte her i Aarhus byråd, at vi vil have et serviceløfte ude i de enkelte institutioner. Men næ, næ, næ, det var der, man så

6 løber ind i nogle problemer. Og det er jo det, der er problemet, at vi som Aarhus byråd afleverer vores handlekraft i nogle aftaler, således vi ikke har mulighed for at give det løfte, som vi har lyst til. Og til den konservative ordfører, jamen vi kan godt lide effektiviseringer. Problemet er med det her form for effektivisering, som man gør her, det er, at de lander fuldstændigt ude decentralt på de enkelte bosteder, og langt deres største udgifter derude er blandt andet lønninger, og det vil sige, at det er der, hvis man skal finde pengene, så bliver man nødt til at rykke på de her steder. Og der har vi absolut ikke fra Liberal Alliances side lyst til at spare. Hvis vi snakker centralforvaltning af administration og ledelse, absolut er vi med på, men det er ikke det, det her forslag det gør. Og derude mener vi, der har man altså strammet skruen, også hvad der er mere end rimeligt, og vi vil hellere have et serviceløfte, når vi kommer der ud til, og bedre bemanding også hvis der også er mulighed for det. Og det er også noget, vi vil absolut støtte i et budgetforlig. Så er det Marc Perera Christensen, Det Konservative Folkeparti. Marc Perera Christensen (K): Der er selvfølgelig den teoretiske mulighed, at vi bare ganske enkeligt hjemtager alt og så i øvrigt ikke engagerer os med tilbud, der ligger uden for Aarhus Kommunes rammer. Det kan selvfølgelig være et signal fra Aarhus byråd, og er man borger i Aarhus Kommune, så er det der man har muligheden for at få sine tilbud. Og så vil jeg også bare sige, jeg abonnerer ikke på den tro, at man ikke kan drive et tilbud mere effektivt helt ude på linjen. Fordi når vi ser på, hvordan en række af de her tilbud over tid, hvis vi går tilbage til amternes tid og så til nu, har udviklet sig, så er der i hvert fald noget der tyder på, at helt ude i linjen i udføre-ledet har det faktisk været muligt over tid at gøre det mere effektivt til en anden økonomi. Så har der derudover også været besparelser ind over, dem forklejner jeg overhovedet ikke. Men jeg nægter at anerkende den præmis, at det ikke kan lade sig gøre at drive offentlige tilbud mere effektivt helt ude i linjen, men at det eneste sted, også på handicapområdet, hvor vi kan effektivisere og bespare, det er på ledelseslagene. Det er ganske enkelt ikke rigtigt. Det viser historien og den økonomi der er tilknyttet på de her områder, at det ikke er sandt. Og jeg anerkende heller ikke præmissen om, at vi i 2016 ikke stadigvæk har mulighed for at drive nogle af de her områder og nogle af de her tilbud mere effektivt. Andre kan have andre holdninger, men det er den konservative position på det her spørgsmål. Så er det rådmand Thomas Medom, SF. Thomas Medom (SF): Det er værd lige at kigge på den handicapanalyse, som Borgmesterens afdeling og socialforvaltningen jo har sendt til byrådet, hvor jeg regner med i hvert fald at sammendraget er læst af samtlige byrådsmedlemmer. Hvis vi ser på, hvad de økonomiske udfordringer er på voksenhandicapområdet bare de fire næste år, hvis vi så regner med den her én-procents effektivisering, som er lagt ind, så er det 49,3 millioner næste år stigende til 76,4 millioner i Hvis vi ikke regner med den her ene procent, altså hvis vi siger nej til det her og ikke regner med at der skal effektiviseres, hvis vi ikke skal blive billigere fremadrettet, så er det 54,7 millioner stigende til 104 millioner til Jeg glæder mig til at høre Venstres budgetudspil på lørdag.

7 Når vi har sagt 40 millioner kroner mere til voksenhandicapområdet, så anerkender vi også det, som den konservative ordfører siger, at vi også kommer til at være billigere i forhold til antallet af, hvor mange borgere der er i fremtiden. Det er bare den politiske virkelighed, der er lige nu. Ja, vi vil gerne være med til at hæve skatten med en promille, men når der nu ikke er flertal for det, så må vi arbejde inden for det, der er. Og den virkelighed der er, det er, at vi har reduceret så meget på det her område, at det altså ikke er noget problem at forlænge den her aftale. Godt. Der er udtrykt et ønske om en udvalgsbehandling fra Liberal Alliance, det støtter jeg og Socialdemokraterne gerne, hvis der ikke er andre, så man kan gå ind i de nærmere detaljer i den her problemstilling. Bare en enkel bemærkning inden vi sender den afsted, altså når vi kigger på det, vores egne institutioner har været igennem, så overstiger det jo den, kan man sige, det krav der ligger i forhold til rammeaftalen. Så man kan sige i forhold til vores egne institutioner, ligger man mig bekendt inden for rammerne af den aftale, der er lavet, men det kan man jo dykke ned i i Socialudvalget, hvor sagen er sendt hen.

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Vi går videre til sag nummer 12 og 13, henholdsvis styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed Sag 10: Charter for mangfoldighed Så er vi nået til sag nummer 10, som er charter for mangfoldighed. Jeg vil egentligt foreslå, hvis byrådet er med på det, at vi behandler den sammen med sag nummer 8,

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag nummer 5, forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus. Er

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 6. juni 2012 Herredsvej og Paludan -Müllers Vej, anlægsbevilling Punkt nr: 2 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Rabih Azad-Ahmad:

Læs mere

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab 2013 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Så er det sag nummer 1, halvårsregnskab og forventet regnskab 2013. Lotte Cederskjold:

Læs mere

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag:

Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Sag 6: Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen Forslag: Så er det sager fra Teknik og Miljø. Sag nummer 6, Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, og det er forslag til Kommuneplantillæg. Bemærkninger

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. juni Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk

Aarhus byråd onsdag den 7. juni Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk Sag 23: Påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk Så går vi videre til sag nummer 23, påbud til Hasselager-Kolt Vandværk og Stavtrup Vandværk. Bemærkninger til den? Kan den klares med de

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Og så kan vi gå videre til sag nummer 5, orientering om fattigdom i Aarhus. Der skal jeg bede om indtegnede. Hvem ønsker ordet? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 3: Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Og vi kan gå videre til sag nummer 3 på dagsordenen, som er energirenovering

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 24. februar 2016. Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus

Aarhus byråd onsdag den 24. februar 2016. Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus Godt, så er vi nået til sag nummer 5, kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus. Der var bemærkninger. Steen B. Andersen,

Læs mere

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til sag nummer 5, som er etablering af Fjordsgades Forenings-

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. SAG 7. Innovation og modernisering af kommunens drift Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag nr. 7, innovation og modernisering af kommunens drift fra

Læs mere

Aarhus Byråd Onsdag den 15. november 2017

Aarhus Byråd Onsdag den 15. november 2017 Sag 11: Skt. Clemens Bro. Salg af ny trappe ved Skt. Clemens Bro Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften. Sag nummer 11, Skt. Clemens Bro, Salg af ny trappe ved Skt. Clemens

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 9. marts Sag 3: Udmøntning af værdighedsmilliarden

Aarhus byråd onsdag den 9. marts Sag 3: Udmøntning af værdighedsmilliarden Sag 3: Udmøntning af værdighedsmilliarden Vi tager fat med de to sager 3 og 4, prioriteret sag fra Sundhed og Omsorg, udmøntning af værdighedsmilliarden, og en udsat sag fra Sundhed og Omsorg og værdighedspolitik.

Læs mere

Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017

Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017 Sag 12: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017 Sag nummer 12, Aarhus Havns årsregnskab fra 2014, budget 2015 samt overslag for 2016 og 2017. Er der bemærkninger til det? Er

Læs mere

Aarhus Byrådsmøde onsdag 15. april Sag 1: Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus Kommune

Aarhus Byrådsmøde onsdag 15. april Sag 1: Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus Kommune Sag 1: Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus Kommune Det første punkt vi skal behandle på lidt længere bemærkninger, det er velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus Kommune. Hvem ønsker ordet

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Byrådet 21. januar Sag 13 Indsatsplan for StautrupÅbo til Beskyttelse af Drikkevand

Byrådet 21. januar Sag 13 Indsatsplan for StautrupÅbo til Beskyttelse af Drikkevand Sag 13 Indsatsplan for StautrupÅbo til Beskyttelse af Drikkevand Og så går vi videre til sag nummer 13, som er forslag til indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand, og der skal jeg bede

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 31. august Sag 5: Personaleredegørelse 2015

Aarhus byråd onsdag den 31. august Sag 5: Personaleredegørelse 2015 Sag 5: Personaleredegørelse 2015 Vi går til sag nummer 5, og jeg vil appellere til, at man holder det relativt kort nu, hvis vi skal nå at behandle nogle af de sager, der var udsat også fra sidste gang.

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik

Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik Budgetforslag fra Socialdemokraterne Borgere med handicap Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik samt status på handicap-politikken på vej, er der behov

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 31. august Sag 2: Forslag fra EL om kontanthjælpsloft

Aarhus byråd onsdag den 31. august Sag 2: Forslag fra EL om kontanthjælpsloft Sag 2: Forslag fra EL om kontanthjælpsloft Vi går til sag nummer 2, som er forslag fra Enhedslisten om kontanthjælpsloft. Der skal jeg bede om markeringer. Jeg vil bare stadigvæk gøre opmærksom på, at

Læs mere

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter i Aarhus.

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter i Aarhus. Sag 2: Forslag fra SF om deltagerbudgetter i Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 2, som er forslag fra SF, om deltagerbudgetter

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 21. oktober Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi

Aarhus byråd onsdag den 21. oktober Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi Sag 1: Høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi Første sag det er sag nummer 1, høringssvar til forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi, den såkaldte VUS. Bemærkninger til den? Camilla

Læs mere

Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer

Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Den første sag på dagsordenen i dag det er sag nummer 1, OPS-projekt for bygning i Gellerup. Hvem ønsker ordet til den? Man bedes indtegne sig under Camilla Fabricius,

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 29. april 2015. Sag 5: Indstilling om regnskab 2014

Aarhus byrådsmøde onsdag 29. april 2015. Sag 5: Indstilling om regnskab 2014 Sag 5: Indstilling om regnskab 2014 Klokken den er blevet 19 og vi er klar til at genoptage byrådsmødet, så mens byrådsmedlemmerne indfinder sig på deres pladser og indstiller snakken, så kan vi komme

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 16. december Sag 1: Forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 16. december Sag 1: Forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Sag 1: Forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så vender vi tilbage til de sager, der kræver lidt længere bemærkninger. Den første

Læs mere

Jacob Bundsgaard: Så går vi videre til sag nr. 21 og 22. Der skal jeg bede om indtegnede under Hanne Vinther, Socialdemokraterne.

Jacob Bundsgaard: Så går vi videre til sag nr. 21 og 22. Der skal jeg bede om indtegnede under Hanne Vinther, Socialdemokraterne. Sag 21. Sundhed og Omsorgs Boligplan etape 1 Sag 22. Sundhed og Omsorgs Boligplan etape 2 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Så går vi videre til sag nr. 21 og

Læs mere

Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres. præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til

Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres. præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til - 1 - Tale: Jacob Bundsgaard Anledning: 1. behandling af budgettet Dato: 15-09-2016 Anslag: Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 27. juni 2012 Indhold i VVM for vindmøller ved Solbjerg og Hørslev Punkt nr: 22 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Jacob Bundsgaard:

Læs mere

Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014

Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014 Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014 Vi skal nu formelt i gang med 2. behandlingen af budgettet for 2015-2018. Inden jeg åbner op for ordførerrunden, vil jeg gerne give

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 20. januar Sag 3 Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Aarhus byråd onsdag den 20. januar Sag 3 Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Sag 3 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Vi er nået til sag nummer 3, grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016. Hvem ønsker ordet til den? Ango Winther, Socialdemokraterne først, værsgo.

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Den næste sag på dagsordenen er sag nummer 9, aftale med

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye fælles løsninger caféer som samlende kraft.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye fælles løsninger caféer som samlende kraft. Sag 22: Nye fælles løsninger - caféer som samlende kraft Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 22 fra Sundhed og Omsorg, nye

Læs mere

Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever.

Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Sag 10: Forslag fra LA om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Så går vi videre til sag nummer 10, som er forslag fra Liberal Alliance om anerkendelse af udvalgte skoleelever. Der skal jeg bede om markering

Læs mere

Sag 1: Godkendelse af Aarhus Vand A/S takster for drikkevand og spildevand for 2015

Sag 1: Godkendelse af Aarhus Vand A/S takster for drikkevand og spildevand for 2015 Sag 1: Godkendelse af Aarhus Vand A/S takster for drikkevand og spildevand for 2015 Og derfor vender vi tilbage til den første sag, sag nummer 1, prioriteret sag fra Teknik og Miljø, godkendelse af Aarhus

Læs mere

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 15, ISAF Worlds Hvem ønsker ordet til den? Esben L. Kullberg, Socialdemokraterne først. Værsgo.

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 15, ISAF Worlds Hvem ønsker ordet til den? Esben L. Kullberg, Socialdemokraterne først. Værsgo. Sag 15: ISAF Worlds 2018 Så går vi videre til sag nummer 15, ISAF Worlds 2018. Hvem ønsker ordet til den? Esben L. Kullberg, Socialdemokraterne først. Værsgo. Esben L. Kullberg (S): Og nu til noget helt

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 2. december Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer

Aarhus byråd onsdag den 2. december Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer Sag 10 Togfonden DK, svar idéfase-høringer Og vi går videre til sag nummer 10, som er Togfonden DK, svar i forbindelse med idéfase-høring. Bemærkninger? Steen B. Andersen, Socialdemokraterne først. Steen

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 8: Forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 8: Forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone Sag 8: Forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone Vi tager fat på sag nummer 8, forslag fra Venstre om ændring af Skæring Strand til byzone. Der skal jeg bede rådmand fra Teknik og Miljø,

Læs mere

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Godt, så går vi over til byrådsdagsordenen, og det punkt vi er i gang med at behandle, det er sag nummer 6, eventuel

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

Budgetudfordringer på genoptræningsområdet

Budgetudfordringer på genoptræningsområdet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 30. april 2014 Budgetudfordringer på genoptræningsområdet 1. Resume Udgifterne til genoptræning er steget, og der mangler penge til

Læs mere

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat Bilag 4 Kommentarer til de modtagne høringssvar Der er modtaget 56 høringssvar til indstillingen Styrket økonomistyring på socialområdet fra Region Midtjylland, en række kommunale råd, interesseorganisationer

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 27. april Sag 3: Forslag fra Venstre om flytning af Mols-Linien

Aarhus byråd onsdag den 27. april Sag 3: Forslag fra Venstre om flytning af Mols-Linien Sag 3: Forslag fra Venstre om flytning af Mols-Linien Så kommer vi til en sag fra magistraten, forslag fra Venstre om flytning af Mols-Linien. Der skal jeg bede om markeringer til den. Ango Winther, Socialdemokraterne

Læs mere

Borgmesteren: Og vi går videre til sag nummer 2, som er resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus.

Borgmesteren: Og vi går videre til sag nummer 2, som er resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus. Sag 2: Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Og vi går videre til sag nummer 2, som er resultatrevision 2012

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 11: Byudvikling på Godsbanen

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 11: Byudvikling på Godsbanen Sag 11: Byudvikling på Godsbanen Vi går videre, sag nummer 11, byudvikling på Godsbanen. Kan vi klare den med de korte bemærkninger? Hele vejen rundt? Vi skal lige have Steen Stavnsbo ud fra Det Konservative

Læs mere

Gallup om DF som regeringsparti

Gallup om DF som regeringsparti TNS Dato: 22. april 2013 Projekt: 59252 Feltperiode: Den 17/4-22/4 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Sag 5: Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål. Sag 6: Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by Én strategi.

Sag 5: Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål. Sag 6: Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by Én strategi. Sag 5: Fortællingen om Aarhus og Aarhusmål. Sag 6: Forslag fra Henrik Vestergaard: Én by Én strategi. Så vender vi tilbage til de sager, som kræver lidt længere tid, og er kommet til sagerne 5 og 6, hvor

Læs mere

BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG 2017 2. BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 14,6 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende

Læs mere

Enhedslisten de rød-grønne i Århus byråd

Enhedslisten de rød-grønne i Århus byråd Enhedslisten de rød-grønne i Århus byråd Jette Jensen, jj@byr.aarhus.dk, 2613 4253 DET TALTE ORD TÆLLER! Enhedslistens tale ved 1. behandling af budget 2012 Så står vi igen-igen med et budgetforslag fra

Læs mere

Formand Partierne forpligter sig til at stemme på Socialdemokratiet ved Bent Hansen ved formandsvalget.

Formand Partierne forpligter sig til at stemme på Socialdemokratiet ved Bent Hansen ved formandsvalget. Konstitueringsaftale Der er den 20. november 2013 indgået følgende konstitueringsaftale mellem partierne,, Det Konservative Folkeparti,, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og. Formand erne forpligter

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 9: Opførelse af enfamiliehus, Strandhusvej 31, Egå

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 9: Opførelse af enfamiliehus, Strandhusvej 31, Egå Sag 9: Opførelse af enfamiliehus, Strandhusvej 31, Egå Så kan vi gå i gang med de sager, der kræver lidt længere bemærkninger, og som vi vedtog i forretningsordenen, så starter vi med sag nummer 9, opførsel

Læs mere

Bodil Waldstrøm. Undersøgelse af befolkningens holdning til TOPSKATTELETTELSE

Bodil Waldstrøm. Undersøgelse af befolkningens holdning til TOPSKATTELETTELSE Bodil Waldstrøm Undersøgelse af befolkningens holdning til TOPSKATTELETTELSE Brabrand, den 20. august 2016 Dataindsamlingen er foregået i perioden 14.-19. august 2016. Den blev foretaget i Facebook, hvor

Læs mere

Udfordringerne i budget 2016 starter allerede ved det forventede resultat af årsregnskabet 2015.

Udfordringerne i budget 2016 starter allerede ved det forventede resultat af årsregnskabet 2015. Indlæg 1. behandling af budgettet. Udfordringerne i budget 2016 starter allerede ved det forventede resultat af årsregnskabet 2015. Ud af et lå på 36 millioner til styrkelse af likviditeten, så gik de

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Det talte ord gælder. Ministertale ved samråd i Socialudvalget, SOU alm.del Samrådsspørgsmål D

Det talte ord gælder. Ministertale ved samråd i Socialudvalget, SOU alm.del Samrådsspørgsmål D Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 66 Offentligt Det talte ord gælder Ministertale ved samråd i Socialudvalget, SOU alm.del Samrådsspørgsmål D Da SL offentliggjorde konklusionerne fra deres

Læs mere

Sag 2: Udmøntning af den statslige medfinansiering til lederuddannelse og ledelsesudvikling

Sag 2: Udmøntning af den statslige medfinansiering til lederuddannelse og ledelsesudvikling Sag 2: Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Borgmesteren: Så går vi

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september Sag 3 Personaleredegørelse 2014 den endelige udgave

Aarhus Byråd onsdag den 9. september Sag 3 Personaleredegørelse 2014 den endelige udgave Sag 3 Personaleredegørelse 2014 den endelige udgave Så går vi tilbage til de sager, der havde lidt længere drøftelse. Og den første af de sager er sag nummer 3, personaleredegørelse, og der vil jeg give

Læs mere

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567 TNS November 2013 Projekt: 59567 Feltperiode: Den 28-31 oktober 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1046

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 1. februar. Sag 10: Unge i erhverv

Aarhus byråd onsdag den 1. februar. Sag 10: Unge i erhverv Sag 10: Unge i erhverv Vi går til sag nummer 10, som er unge i erhverv, et forslag fra Børn og Unge-byrådet. Hvem ønsker ordet til den? Anette Poulsen, Socialdemokratiet, først. Værsgo. Anette Poulsen

Læs mere

Sag 8: Aarhus Kommunes Handicappolitik. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 8: Aarhus Kommunes Handicappolitik. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 8: Aarhus Kommunes Handicappolitik Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi videre til en politik, som er udarbejdet i samarbejde med et andet

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Konstitueringsaftale for regionsrådet i Region Midtjylland for perioden

Konstitueringsaftale for regionsrådet i Region Midtjylland for perioden Konstitueringsaftale for regionsrådet i Region Midtjylland for perioden 2018-2021 Der er den 22. november 2017 indgået følgende konstitueringsaftale mellem alle regionsrådets partier. erne er enige om

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 23. november Sag 7: Cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst

Aarhus byråd onsdag den 23. november Sag 7: Cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst Sag 7: Cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst Så går vi videre til sag nummer 7, som er cykelparkering ved cykelrute og supercykelsti til Tilst. Er der bemærkninger til den? Er det kort?

Læs mere

Sag 2: Udmøntning af 44 mio. kr. årligt på ældreområdet i perioden

Sag 2: Udmøntning af 44 mio. kr. årligt på ældreområdet i perioden Sag 2: Udmøntning af 44 mio. kr. årligt på ældreområdet i perioden 2014-2017 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går tilbage til dagsordenens punkt

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

KONSTITUERINGSAFTALE Horsens Kommune

KONSTITUERINGSAFTALE Horsens Kommune 29.11.13 KONSTITUERINGSAFTALE 2014-2017 Horsens Kommune Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Konservative, Venstre og Liberal Alliance. I forlængelse

Læs mere