100 (20 5) tests Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma"

Transkript

1 100 (20 5) tests Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede reagenser er underlagt et komplet kvalitetssystem lige fra modtagelsen af råmaterialet til den endelige kommercialisering af produktet. Hvert parti sendes til kvalitetskontrol og frigives kun til markedet, hvis det opfylder de fastsatte godkendelseskriterier. Dokumentationen i forbindelse med produktion og kontrol af hvert parti opbevares i virksomheden. 127

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. ANALYSEPRINCIP 3. INDHOLDET AF SFD HIV 1/2 PA-KITTET 4. NØDVENDIGT MATERIALE, DER IKKE MEDFØLGER 5. FORHOLDSREGLER 6. SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER 7. REKONSTITUERING AF REAGENSER 8. HOLDBARHED OPBEVARING 9. FORBEREDELSE AF PRØVER 10. ANALYSEPROCEDURE 11. VALIDERING OG FORTOLKNING AF RESULTATER 12. ABSORPTIONSPROCEDURE 13. YDEEVNE 14. TESTENS BEGRÆNSNINGER 15. LITTERATURLISTE 128

3 1. FORMÅL SFD HIV 1/2 PA er beregnet til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 og som en hjælp i diagnosticeringen af HIV-1- og/eller HIV-2-infektion. Testen er ideel til screening af bloddonorer og personer i højrisikogrupperne. Testen kan udføres på plasma- eller serumprøver. 2. ANALYSEPRINCIP SFD HIV 1/2 PA er en "in vitro" diagnosticeringstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2, som er fremstillet ved hjælp af gelatinepartikel, belagt med rekombinante HIV-1-antigener (HIV-1/gp 41 og HIV-1/p 24) og HIV-2-antigen (HIV-2/gp 36). Testen SFD HIV 1/2 PA (partikelagglutination) er baseret på et princip, der går ud fra, at belagte partikler bliver agglutineret af de tilstedeværende antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma. 3. INDHOLDET AF SFD HIV 1/2 PA-KITTET Alle reagenser i kittet er beregnet til in vitro diagnosticering. Kittet indeholder tilstrækkelige mængder reagens til at udføre 100 kvalitative test. Hvert kit indeholder følgende reagenser og tilbehør: Maks. antal analyser screening 100 (20 5) Rekonstitueringsopløsning (Væske) (A) 10 ml 1 flaske Prøvefortynder (Væske) (B) 20 ml 1 flaske Reagenser antigen belagte partikler (Frysetørrede) (C) 0,6 ml* 5 flasker Kontrolpartikler (Frysetørrede) (D) 1,0 ml* 5 flasker Positiv Kontrol- (Væske) (E) 0,5 ml 1 flaske * Efter rekonstituering (for at rekonstituer med den angivne mængde = * af A-opløsning) Tilbehør: Pipetter: 2 stk. ( µl) A. Rekonstitueringsopløsning (væske) Til rekonstituering af de belagte partikler og kontrolpartikler. Denne reagens indeholder 0,1 % (w/v) natriumazid som konserveringsmiddel. B. Prøvefortynder (væske) Til fortynding af testmateriale. Denne reagens indeholder 0,1 % (w/v) natriumazid som konserveringsmiddel. 129

4 C. Belagte partikler (frysetørrede) Frysetørredegelatinpartikler, der er belagt med rekombinante HIV-1-antigener (gp 41 og p 24) og HIV-2-antigen (gp 36), der rekonstitueres ved at tilsætte den foreskrevne mængde rekonstitueringsopløsning (som vist på tabellen ovenfor). Den rekonstituerede reagens indeholder 1 % gelatinepartikler, der er belagt med rekombinant HIV-1/2-antigener og 0,1 % (w/v) natriumazid som konserveringsmiddel. D. Kontrolpartikler (frysetørrede) Rekonstitueres ved at tilsætte den foreskrevne mængde rekonstituerinsopløsning (som vist på tabellen ovenfor). Rekonstituerede partikler indeholder 1 % gelatinepartikler, der er belagt med E. coli-ekstrakt og 0,1 % natriumazid som konserveringsmiddel). E. Positiv kontrol (væske) Forberedelse af væske, der indeholder monoklonale HIV-1- og HIV-2-antistoffer fra mus. Kontrollen giver en antistoftiter på 1:128 (± 1 fortynding) ved den endelige fortynding, når den testes ifølge analyseproceduren for positive kontroller (se Tabel 2). Denne reagens indeholder 0,1 % (w/v) natriumazid som konserveringsmiddel. De to pipetter ( µl), som følger med kittet, er direkte designet til at fordele de rekonstituerede, belagte partikler eller kontrolpartikler. Alle reagenser indeholder normalt kaninserum. 4. NØDVENDIGT MATERIALE, DER IKKE MEDFØLGER Destilleret vand Natriumhypoklorit og natriumbikarbonat Engangshandsker Mikrotiterplader, hvor brøndene har rund bund (U-formede FASTEC-type). Mikropipetter med spidser, der kan fordele µl ved fordeling og fortynding af prøver. Volumetriske pipetter, der kan fordele 1,0 ml og 5,0 ml til rekonstituering af partiklerne. Bakkemixer (valgfri): Automatisk vibratorryster (ikke en roterende mixer) til at blande indholdet grundigt. 130

5 Bakkeaflæser (valgfri): Til aflæsning Beholder til farligt biologisk affald NB: Der må kun anvendes U-formede mikrotiterplader (f.eks. Fujirebio FASTEC-plader) til denne analyse. Brugen af fleksible plader anbefales ikke, eftersom overfladen ikke er glat og kan forstyrre restens resultater. Genbrug af mikrotiterplader anbefales ikke. Hvis genbrug af mikrotiterplader ønskes, er det imidlertid vigtigt at være særligt omhyggelig med rengøringen af mikrotiterpladen, før den genbruges, ellers kan reaktionen blive forstyrret. Sørg for at fjerne alle rester af desinficerende midler eller rengøringsmidler. 5. FORHOLDSREGLER Resultaternes pålidelighed afhænger af en korrekt overholdelse af følgende regler for god laboratoriepraksis: Undgå at anvende forældede reagenser. Bland ikke reagenser fra forskellige partier i samme testkørsel. Vent 30 minutter, før reagenserne tages i brug, så de kan stabilisere sig ved stuetemperatur (15-30 C). Rekonstituer reagenserne omhyggeligt for at undgå kontamination. Benyt engangsmateriale, eller hvis dette ikke er muligt, udstyr af glas, som er vasket grundigt og skyllet med destilleret vand. Brug en ny pipettespids til hver prøve. Kontroller, at pipetterne er præcise og nøjagtige, og at de instrumenter, der anvendes, fungerer korrekt. Analyseproceduren må ikke ændres. 6. SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER Alle reagenserne i kittet er beregnet til "in vitro"- diagnosticering. Benyt engangshandsker, når reagenserne og prøverne håndteres, og vask hænderne grundigt efter håndteringen. Undgå at pipettere med munden. 131

6 Da der ikke er kendskab til en testmetode, der med garanti kan sikre, at HIV, Hepatitis B eller C vira eller andre smitstoffer ikke forekommer, skal disse patientprøver betragtes som potentielt smitsomme og håndteres varsomt. Alt udstyr, der har været i direkte kontakt med prøver, skal betragtes som kontaminerede produkter og behandles i overensstemmelse hermed. Undgå at spilde prøver eller opløsninger, der indeholder prøvemateriale. K o n t a m i n e r e d e o v e r fl a d e r s k a l r e n g ø r e s m e d natriumhypoklorit i en opløsning på 10 %. Hvis den kontaminerende væske er en syre, skal de kontaminerede overflader først neutraliseres med natriumbikarbonat, derefter renses med natriumhypoklorit og tørres med sugende papir. Det materiale, der anvendes til rengøringen, skal kasseres og placeres i en beholder til biologisk farligt affald. Prøver, reagenser af humant kildemateriale samt kontaminerede materialer og produkter skal kasseres efter desinficering: - enten ved nedsænkning i natriumhypoklorit med en slutkoncentration på 10% natriumhypoklorit (1 del natriumhypoklorit til 10 dele kontamineret væske eller vand) i 30 minutter - eller ved autoklavering ved 121 C i mindst to timer. Autoklavering er den bedste metode til at deaktivere HIV og HBV. ADVARSEL: UNDGÅ AT PLACERE OPLØSNINGER, DER INDEHOLDER NATRIUMHYPOKLORIT, I AUTOKLAVEN. Husk at neutralisere og/eller autoklavere affaldsopløsninger fra afvaskningen eller enhver anden væske, der indeholder biologisk prøvemateriale, før de hældes i afløbet. Materialesikkerhedsdataarket udleveres ved henvendelse. Kemikalier s k a l håndteres og kasseres ifølge god laboratoriepraksis. N o g l e r e a g e n s e r i n d e h o l d e r n a t r i u m a z i d s o m konserveringsmiddel. Natriumazid kan danne kobber- og blyazider i laboratoriets rørledninger. Disse azider er eksplosive. Undgå dannelse af azider ved at skylle rørene med rigelige mængder vand, hvis opløsninger med azidindhold hældes i afløbet efter deaktivering. 132

7 7. REKONSTITUERING AF REAGENSER Bemærk! Lad reagenserne stabilisere sig ved stuetemperatur (15-30 C), før de anvendes. a) Brugsklare reagenser: Reagens A : Rekonstitueringsopløsning Reagens B : Prøvefortynder Reagens E : Positiv Kontrol b) Reagenser, der skal rekonstitueres: Reagens C : Belagte partikler S å d a n r e k o n s t i t u e r e s m e d f ø l g e n d e m æ n g d e rekonstitueringsopløsning (Reagens A): - 0,6 ml til kittet med 100 test Reagens D : Kontrolpartikler S å d a n r e k o n s t i t u e r e s m e d f ø l g e n d e m æ n g d e rekonstitueringsopløsning (Reagens A): - 1 ml til kittet med 100 test N B : O P L Ø S N I N G E N A F B E L A G T E P A R T I K L E R O G KONTROLPARTIKLER SKAL HOMOGENISERES VED AT RYSTE OG VENDE BLANDINGEN FORSIGTIGT LIGE FØR FORDELINGEN. 8. HOLDBARHED OPBEVARING Opbevar kittet ved 2-10 C. Efter åbning kan reagenserne i kittet opbevares ved 2-10 C, indtil udløbsdatoen på pakken, med mindre andet er angivet: R(C) og R(D): De frysetørrede reagenser, som findes i kittet, skal helst anvendes den samme dag som de rekonstitueres. De er imidlertid holdbare i 14 dage efter rekonstitueringen, hvis de opbevares korrekt (2-10 C) og ifølge de testprocedurer, der er beskrevet på indlægssedlen. 9. FORBEREDELSE AF PRØVER Tag en blodprøve i overensstemmelse med gældende praksis. Testen skal udføres på ufortyndede serum- eller plasmaprøver (der er indsamlet sammen med antikoagulerende stoffer som f.eks. EDTA, heparin eller citratbaserede antikoagulanter). Udskil serummet eller plasmaet fra koaglet eller de røde blodlegemer, så snart det er muligt, for at undgå hæmolyse. Udbredt hæmolyse kan påvirke testresultatet. Prøver med aggregater skal renses ved centrifugering forud for testen. 133

8 Opslæmmede fibrinpartikler eller aggregater kan give fejlagtigt positive resultater. Prøvematerialet kan opbevares ved 2-8 C, hvis screeningen udføres inden for syv dage, eller det kan dybfryses ved -20 C. Undgå gentagen nedfrysning og optøning. Hvis prøverne skal sendes, skal de pakkes ifølge de gældende bestemmelser angående transport af ætiologiske stoffer. Deaktivering af serumprøver kan udføres ved hjælp af standardinaktivering: opbevaring ved 56ºC i 30 minutter. UNDGÅ AT ANVENDE KONTAMINEREDE, HYPERLIPÆMISKE ELLER HYPERHÆMOLYSEREDE SERUM- ELLER PLASMAPRØVER. Bemærk! Der er ikke observeret interferens for koncentration af bilirubin op til 21,5 mg/dl, af hæmoglobin op til 560 mg/dl og for chylomikronturbiditet op til ANALYSEPROCEDURE Indledende bemærkninger: 1. Prøvemateriale, der er fundet positive med den kvalitative SFD HIV 1/2 PA-test skal testes igen i en dobbelttest. Hvis en eller begge gentagne test er positive eller ubestemmelige, skal prøverne testes igen ved hjælp af den semikvantitive procedure. 2. Når den semikvantitative procedure udføres, er det ikke usædvanligt at se prøver med titre et godt stykke over brønd # 12. Yderligere fortynding af disse prøver kan være nødvendig, før fordeling af dem på mikrotiterpladen, med henblik på de endelige bestemmelser i den semikvantitative test. 3. Det anbefales at udføre en reagenskontroltest for kvalitative og semikvantitative test (som vist i tabel 1). 134

9 Tabel 1 Brug af reagenskontroltest Brønd n 1 2 Prøverfortynder (µl) Kontrolpartikler (µl) Belagte partikler (µl) Bland ved hjælp af bakkemixer (automatisk vibratorryster), tildæk pladen, og inkuber i 2 timer Fortolkning Kvalitativ analysemetode (Tabel 2) a. Brug en mikropipette til at placere 75µl (3 dråber á µl) prøverfortynder i brønd # 1 på mikrotiterpladen og µl (1 dråbe á µl) i hver af brøndene # 2 og # 3. b. Brug en mikropipette til at tilføje µl serum/plasma prøvemateriale i brønd # 1. Bland indholdet af brønd # 1 ved at fylde og tømme mikropipetten 5 eller 6 gange. Brug en mikropipette til at overføre µl af den fortyndede opløsning fra brønd # 1 til brønd # 2. Bland indholdet af brønd # 2 som beskrevet ovenfor, og overfør µl i brønd # 3. Benyt samme procedure, bland indholdet af brønd # 3, og kasser µl af den opløsning, der findes i pipetten efter blandingen. c. Brug en af de pipetter, der findes i kittet, til at placere µl (1 dråbe) rekonstituerede kontrolpartikler i brønd #2. Brug den anden pipette til at placere µl (1 dråbe) rekonstituerede, belagte partikler i brønd # 3. d. Bland indholdet af brøndene grundigt ved hjælp af en bakkemixer (automatisk vibratorryster). Hvis ingen mixer haves, bankes hårdt 5 6 gange på alle pladens fire hjørner med fingeren. Tildæk pladen, og placer den på en stabil flade. Lad den stå ved stuetemperatur (15-30 C) i 2 timer, før aflæsning. 135

10 Tabel 2 Kvalitativ testprocedure Brønd N Prøvefortynder (µl) 75 Prøvemateriale (µl) Prøvefortynder 1:4 1:8 1:16 Kontrolpartikler (µl) Belagte partikler (µl) Endelig fortynding 1:16 1:32 Bland ved hjælp af en bakke mixer (automatisk vibratorryster), tildæk pladen, og inkuber i 2 timer. Fortolkning Kasser Semikvalitativ analysemetode (Tabel 3) Det anbefales, at prøvemateriale, der viser gentagne positive reaktioner i den kvantitative analyse, bliver testet igen i den semikvantitative analyse for at opnå en nøjagtig fortolkning. a. Brug en mikropipette til at placere 75 µl (3 dråber á µl) prøvefortynder i brønd # 1 på en mikrotiterplade og µl (1 dråbe á µl) i brøndene # 2 - # 12. b. Brug en mikropipette til at tilføje µl serum/plasma prøvemateriale i brønd # 1. Bland indholdet af brønd # 1 ved at fylde og tømme mikropipetten 5 eller 6 gange. Brug derefter mikropipetten til at overføre µl af den fortyndede opløsning fra brønd # 1 til brønd # 2, og bland indholdet som beskrevet ovenfor. Hvis en dobbeltfortynding skal udføres, gentages proceduren for blanding og overførsel for resten af brøndene, fra brønd # 3 til brønd #12, som vist i Tabel 3. Med henblik på at sikre nøjagtigheden skal den positive kontrol køres parallelt med de prøver, der bliver testet, og resultatet for den positive kontrol skal være 1:128, plus eller minus en enkelt fortynding. c. Brug en af de pipetter, der findes i kittet, til at placere µl (1 dråbe) rekonstituerede kontrolpartikler i brønd # 2. Brug den anden pipette til at placere µl (1 dråbe) belagte partikler i hver brønd med start fra brønd # 3 og frem til brønd #

11 d. Bland indholdet af brøndene grundigt ved hjælp af en bakkemixer (automatisk vibratorryster). Hvis ingen mixer haves, bankes hårdt 5 6 gange på pladens fire hjørner med fingeren. Tildæk pladen, og placer den på en stabil flade. Lad den stå ved stuetemperatur (15-30 C) i 2 timer, før aflæsning. Tabel 3 Semikvantitativ analyse Brønd N Prøvefortynder (µl) Prøvemateriale eller positiv kontrol (µl) 75 Prøvefortynder 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:6 1:512 1:1024 1:2048 1:4096 1:8192 Kontrolpartikler (µl) belagte partikler (µl) Endelig fortynding 1:16 1:32 1:64 1:128 1:6 1:512 1:1024 1:2048 1:4096 1:8192 1:16384 Fortsæt prøvefortyndingen for brøndene 2 12 Bland ved hjælp af bakkemixeren (automatisk vibratorryster), tildæk pladen, og inkuber i 2 timer. Fortolkning Kasser 11. VALIDERING OG FORTOLKNING AF RESULTATER Validering af test: a. For semikvantitative og kvalitative skal det bekræftes, at reaktionen for alle prøver og kontrolpartikler (endelig fortynding på 1:16) er negativ (-). b. V e d r e a g e n s k o n t r o l t e s t e n m å b l a n d i n g e n a f prøvefortynder, både med rekonstituerede, belagte partikler og kontrolpartikler, ikke give nogen reaktion (-) i nogen testkørsel (reagenskontrol). c. For den semikvantitative test skal det bekræftes, at titeren for den positive kontrol er 1:128 (± 1 fortynding) ved den endelige fortynding ifølge de testprocedurer, der er beskrevet i Tabel

12 Aflæsning og fortolkning af agglutinationer: Agglutinationer kan fortolkes visuelt eller ved at placere mikrotiterpladen forsigtigt på en valgfri bakkeviser med indirekte belysning og sammenligne agglutinationsmønstrene med reagenskontrollens mønstre. Se kriterierne i Tabel 4 for at fortolke resultaterne. Tabel 4 Aflæsning og fortolkning af agglutinationer Indstilling af partikelmønstre Aflæsning Fortolkning Partiklerne er koncentreret i en rund form i midten af brønden. Der er en blød, rund yderkant. (-) Negativ Partiklerne er koncentreret i en kompakt ring med en blød, rund yderkant. (+) 138 Ubestemmelig (se bemærkning nedenfor) Partiklerne danner en stor ring med en ujævn, varieret yderkant. Der forekommer perifer (+) agglutination. Positiv Tydeligt agglutinerede partikler dækker (++) brøndens bund helt. Bemærk! Prøver, der viser ubestemmelige resultater (±), skal testes igen ifølge testprocedurerne i Tabel 3 (semikvantitativ analysemetode). Gentagelse af ubestemmelige (±) eller reaktive resultater skal bekræftes ved hjælp af andre metoder for at sikre en nøjagtig fortolkning. Se "14. TESTENS BEGRÆNSNINGER" nedenfor for at få ydeligere oplysninger. Kriterier for fortolkning: En prøve, der viser en negativ reaktion for kontrolpartiklerne (endelig fortynding på 1:16), men viser agglutination for den belagte partikler (endelig prøvefortynding på 1:32 eller mere), betragtes som en positiv reaktion på HIV. Prøver, der viser en positiv reaktion for kontrolpartiklerne og en negativ reaktion for de belagte partikler, bliver betragtet som en negativ reaktion på HIV. Arbejdsarket der medfølger separat skal bruges til at behandle resultaterne. Kontakt venligst leverandøren af denne test for at få arbejdsarket.

13 Tabel 5 Kriterier for fortolkning Kontrolpartikler Belagte partikler Bedømmelse - + Positiv - - Negativ + - Negativ + + Ubestemmelig Efter absorption ved hjælp af kontrolpartikler* - + Positiv - - Negativ * Nogle prøver kan kræve 2 absorptioner. 12. ABSORPTIONSPROCEDURE Hvis en prøve fremkalder agglutination (± eller positiv) for både kontrollen og de belagte partikler, skal den testes igen på følgende måde: a. Placer 0,35 ml rekonstituerede kontrolpartikler i et lille reagensglas. b. Tilsæt 50 µl prøvemateriale til reagensglasset, og bland de grundigt ved hjælp af en Vortex-mixer. Inkuber ved stuetemperatur (15-30 C) i mindst 20 minutter. c. Centrifuger i 5 minutter ved rpm. Tag derefter 50 µl af supernatanten (absorberet prøvefortynding i forholdet 1:8), og placer den forsigtigt i brønd # 2 (se Tabel 3). d. Tilsæt µl prøvefortynder i brønd # 3 og alle andre brønde frem til brønd # 12. Overføre derefter µl af det absorberede prøvemateriale fra brønd # 2 til brønd # 3, og bland det grundigt ifølge den procedure, der er beskrevet for den semikvantitative analyse. Gentag proceduren for brønd # 3 og frem til brønd # 12 for at opnå en dobbeltfortynding (se Tabel 3). 13. YDEEVNE Sensitivitet Der blev udført sensitivitetsundersøgelser for SFD HIV1/2 139

14 PA-kittet på dokumenterede prøver fra patienter, der var inficeret med HIV. Konstateringen af bekræftede HIV-positive prøver blev evalueret ud fra: 486 HIV-1 gruppe M prøver med 134 serotypebestemte prøver (undertyperne A, B, C, D, E, F og G). Sensitiviteten var 100 % for disse prøver. 24 HIV-1 gruppe O prøver. Alle blev fundet positive. 173 HIV-2-prøver. Alle blev fundet positive. Den tidlige konstatering er evalueret ud fra: D e r b l e v t e s t e t S F T S ( F r e n c h s o c i e t y o f B l o o d Bank)-serokonvertering og kommercielle paneler (BBI, NABI). Resultaterne svarer næsten til resultaterne for en række EIA-test, som er anerkendt for at have den bedste antistofsensitivitet. SFTS-panel: 10 ud af 11 prøver på "per-serokonvertering" blev fundet positive med SFD HIV 1/2 PA-kittet. Der blev testet 31 kommercielle paneler med SFD HIV1/2 PA-kittet. Følgende tabel viser den første påviste prøve i hvert panel. Panel 1. påviste prøve Panel 1. påviste prøve Panel 1. påviste prøve BBI S 2 BBI AH 2 NABI 211 C BBI T 2 BBI AI 2 NABI 241 D BBI U 2 BBI AJ 7 NABI 1 F BBI W 10 BBI AK 6 NABI 261 D BBI X 6 BBI AL 6 NABI 271 C BBI Y 5 BBI AM 3 BBI Z 5 BBI AS 6 BBI AB 3 BBI AT 5 BBI AC 2 BBI AW 2 BBI AD 6 BBI AY 5 BBI AE 3 BBI BA 6 BBI AF 6 BBI BB 4 BBI AG 4 BBI BD 7 140

15 Specificitet Specificiteten for 5041 tilfældigt valgte bloddonorer var 99,74 %. 418 prøver var positive for andre markører (HTLV-1, HSV, VZV), eller der blev testet prøver fra gravide kvinder og patienter med rheumatoid arthritis. Kun en enkelt prøve var reaktiv. Specificiteten for denne befolkningsgruppe var således 99,76 %. Nøjagtighed Der blev udført nøjagtighedsanalyser i samme analyseserie for 3 HIV-1-positive prøver (P-1, 2, 3), som blev testet 5 gange i træk med 3 forskellige partier ifølge testprocedurerne. Alle resultater blev fundet inden for en enkelt brønds (en enkelt dobbeltfortynding) variation. Parti Parti Parti Prøve P-1 P-2 P-3 P-1 P-2 P-3 P-1 P-2 P : :6 1 :64 1 : :512 1 :128 1 : :6 1 : : :6 1 :64 1 : :512 1 :128 1 : :6 1 : : :6 1 :64 1 : :512 1 :128 1 : :128 1 : : :6 1 :64 1 : :512 1 :128 1 : :6 1 : : :6 1 :128 1 : :512 1 :128 1 : :6 1 :64 Gennems 1 : :6 nit 1 :64 1 : :512 1 :128 1 : :6 1 :64 Variation +/- 0 fort +/- 0 fort +1 fort +/- 0 fort +/- 0 fort +/- 0 fort +/- 0 fort - 1 fort +/- 0 fort Der blev udført nøjagtighedsanalyser mellem analyseserier på 10 positive HIV-1- eller HIV-2-prøver, som blev testet af 3 forskellige personer ifølge testprocedurerne. Alle resultater blev fundet inden for en enkelt brønds (en enkelt dobbeltfortynding) variation. 141

16 A B C Måde Variation Prøve 1 1 : : : :1024 +/- 0 fort Prøve 2 1 :6 1 :6 1 :6 1 :6 +/- 0 fort Prøve 3 1 :6 1 :6 1 :6 1 :6 +/- 0 fort Prøve 4 1 :64 1 :64 1 :32 1 :64-1 fort Prøve 5 1 :32 1 :32 1 :32 1 :32 +/- 0 fort Prøve 6 1 : : : :2048 +/- 0 fort Prøve 7 1 :512 1 :512 1 :6 1 :512-1 fort Prøve 8 1 :512 1 :512 1 :512 1 :512 +/- 0 fort Prøve 9 1 :128 1 :128 1 :128 1 :128 +/- 0 fort Prøve 10 1 :128 1 :128 1 :128 1 :128 +/- 0 fort 14. TESTENS BEGRÆNSNINGER Dette kit er udelukkende designet med henblik på konstatering af HIV-relaterede antistoffer i serum- eller plasmaprøver. Testen kan imidlertid ikke påvise HIV direkte. Som følge heraf: Selvom testen er negativ hvilket angiver, at den testede prøve ikke indeholder antistoffer mod HIV kan muligheden for en HIV-infektion ikke udelukkes. Kliniske symptomer og andre oplysninger skal benyttes i den kliniske diagnosticering. Et positivt eller negativt testresultatet angiver ikke en konkluderende diagnose på en HIV-infektion, eller manglen på samme. En sammenlignende bedømmelse af patientens tilstand skal bestå af en omhyggelig analyse af patientens kliniske symptomer og fortolkningen af resultaterne af de tilgængelige test for sygdommen. Ved den kliniske diagnosticering skal prøver, der viser positive resultater med SFD HIV 1/2 PA-kittet, testes igen med forskellige tidsintervaller og og resultaterne skal sammenlignes. Når det er muligt, skal der udføres bekræftende test af alle prøver, der er positive, ved hjælp af den semikvantitative test. Vibrationer (f.eks. på grund af centrifugen) kan påvirke resultaternes kvalitet. Prozonefænomentet forekommer sjældent i tydeligt positive prøver, og det er ikke blevet observeret under 142

17 evalueringerne. Hvis andre mikrotiterplader bruges end U-formede mikrotiterplader, kan resultaternes kvalitet blive påvirket og endda forhindre agglutinationen. 143

18 15. LITTERATURLISTE BARRE-SINOUSSI F., CHERMANN J.C., REY F. et al. Isolation of a T. lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Science, 1983, 220, ALIZON M., SONIGO P., BARRE-SINOUSSI F. et al. Molecular cloning of lymphadenopathy associated virus. Nature, 1984, 312, CLAVEL F., GUYADER M., GUETARD D. et al. Molecular cloning and polymorphism of the human immune deficiency virus type 2. Nature, 1986, 324, McKEATING J.A., WILLEY R.L. Structure and function of the HIV envelope. AIDS, 1989, 3, S35-S41 ZAAUER H.L., EXEL-OEHLERS P.V., KRAAUEVELD T. et al. Early detection of antibodies to HIV1 by third-generation assays. Lancet, 1992, 340,

19 CONSTANTINE N.T., VAN DER GROEN G., BELSEY E.M. et al. S e n s i t i v i t y o f H I V a n t i b o d y a s s a y s d e t e r m i n e d b y seroconversion panels. AIDS, 1994, 8, WASI C. et al. Evaluation of two screening tests for anti-hiv : ELISA versus particle agglutination. Virus Information Exchange Newsletter, 1988, 5, 92 Sng E.H. et al. Comparative evaluation of a particle agglutination test for human immunodeficiency virus antibody, Genitourin Med, 1988, 64, OHYA K. et al. Screening of blood donors for antibody to human immunodeficiency virus type I by sensitive particle agglutination assay. Vox Sang, 1988, 55, SEKIGUCHI S. et al. An automated screening test for antibodies to human immunodeficiency virus 1. Transfusion, 1988, 28, YOSHIDA T. et al. Evaluation of passive particle agglutination test for antibody to human immunodeficiency virus. J Clin Microbiol, 1987,, SPIELBERG F. et al. Field testing and comparative evaluation of rapid, visually read screening assays for antibody to human immunodeficiency virus. Lancet, 1989, i, Mar.18, HEALY D.S. et al. Detection of anti-hiv immunoglobulin M by particle agglutination following acute HIV infection. AIDS 1989, 3, HENDLER H. et al. Estudio comparativo de las technicas de aglutinacion de particulas (AP) enzimoinmunoenzay o (EIE) en la deteccion de anticuerpos anti-virus de immunodeficiencia humana tipo 1 (VIHA) en donantes de sangre. Revista Argentina de Transfusion, 1989, XV,

20 FUJIREBIO Inc. FR Bldg., 62-5 Nihonbashi- Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo , Japan Tel. : Fax : EC REP Bio-Rad 3, Bd Raymond Poincaré MARNES LA COQUETTE FRANCE Tél : Fax : code : MZ03T 05/2009

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort GEL, DER ER FREMSTILLET AF ET POLYSPECIFIKT ANTI-HUMANT GLOBULIN (POLYKLONALE OG MONOKLONALE MURINFRAKTIONER) Irregulær Ab-screening, forligelighed,

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakPlus analyse REF PAKPLUS IVD INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTÆNKT FORBRUG... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 PRINCIPPET... 2 REAGENSERNE... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING...

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

HCV Ab PLUS REF 34330

HCV Ab PLUS REF 34330 HCV Ab PLUS REF 34330 Tilsigtet brug -analysen er en immunenzymatisk metode til påvisning af antistoffer over for hepatitis C-virus i humant serum eller plasma ved hjælp af Access Immunoassay-systemerne

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakAuto assay REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING... 3 FREMGANGSMÅDE...

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1113-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER 10-1113-10 REAGENS TIL 10 x 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk.

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk. Analysevejledning 014-602 P Insulin; stofk. NPU02497 Roche/Hitachi MODULAR Analytics E170 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, HIK, VT Karin Knudsen, Hanne Ilsøe Kristensen, Vivi Terslev 17. feb. 2004

Læs mere

2 - ANVENDELSESOMRÅDE

2 - ANVENDELSESOMRÅDE PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST PÅVISNING AF IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN IMMUNENZYMATISK METODE 1 - FORMÅL Platelia Aspergillus IgG er en indirekte

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201)

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201) Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201) 20 x 96 (katalognr. 0594-0501) IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6-, CFP-10- og TB7.7(p4)-peptidantigener

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 plade 96 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1132-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER ANVENDT PÅ ETIKETTER

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n]

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n] VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5/[n]

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests 72566

Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests 72566 Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests 72566 ENZYMIMMUNANALYSE (EIA) TIL BESTEMMELSE OG NIVEAUBESTEMMELSE AF ANTISTOFFER MOD HEPATITIS B- OVERFLADEANTIGENET (ANTI-HBs) I HUMANT SERUM ELLER PLASMA IVD Producentens

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER FOR RENGØRING OG DESINFEKTION AF FLEKSIBLE ENDOSKOPER

KLINISKE RETNINGSLINIER FOR RENGØRING OG DESINFEKTION AF FLEKSIBLE ENDOSKOPER Side 1 af 11 KLINISKE RETNINGSLINIER FOR Side 2 af 11 Procedurer for rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper Baggrund Fleksible endoskoper er med deres lange tynde kanaler vanskelige at rengøre.

Læs mere

B Directigen RSV Til direkte påvisning af respiratorisk syncytialvirus (RSV) L0001170JAA 2006/06 Dansk Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen UU S Patent No 5,093,231; 5,135,847 Patent pending

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA 2 x 96 IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6 og CFP-10-peptidantigener Til in vitro-diagnostisk brug 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Annette Ekblond, cand.scient ph.d (humanbiolog) Laboratorieleder Kardiologisk Stamcellelaboratorium Kardiologisk Stamcellecenter Hjertecenteret Rigshospitalet

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen?

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Fældningsreaktion (som erstatning for titrering af saltvand) Opløs 5 g CuSO 4 i 50 ml vand Opløses saltet? Følger det teorien? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer

Læs mere

Esbjerg Sygehus DKC. KARL STORZ GmbH & Co. Tuttlingen. Optikker & Lyslederkabler. Velkommen til personalet fra DKC & sterilcentralen.

Esbjerg Sygehus DKC. KARL STORZ GmbH & Co. Tuttlingen. Optikker & Lyslederkabler. Velkommen til personalet fra DKC & sterilcentralen. Esbjerg Sygehus DKC Velkommen til personalet fra DKC & sterilcentralen Optikker & Lyslederkabler Karin Meldgaard KARL STORZ GmbH & Co. Tuttlingen Karl Storz Endoskopi Tysk familieejet virksomhed, beliggende

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200)

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) for Ten20 ledningsgel Ændret 11. maj 2015 Erstatter 9. januar 2014 1. IDENTIFIKATION ELLER STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/FIRMA 1.1.

Læs mere

4. Kulstofkredsløbet (CO 2

4. Kulstofkredsløbet (CO 2 4. Kulstofkredsløbet (CO 2 82 1. Fakta om kulstofkredsløb 2. Kulstof på jorden 3. Kulstofstrømmene 4. Tidsfaktoren i kulstofstrømmene 5. Forvitring og vulkanisme 6. Temperaturvariationer og klimaforandringer

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Bosch/Siemens de to bedste mærker De identiske modeller fra Bosch og Siemens klarer sig næsten altid bedre end gennemsnittet for opvaskemaskiner. De vasker og tørrer godt med lavt forbrug af vand og strøm.

Læs mere

Din personlige linseguide

Din personlige linseguide Gode råd om linser: 1. Vælg de linser der er sundest for dine øjne, passer bedst til din døgnrytme, dit arbjde og dine fritidsinteresser. 2. Brug kun anbefalede kontaktlinsevæsker. 3. Genbrug aldrig væsker.

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Elektrokirurgiske penne

Elektrokirurgiske penne Elektrokirurgiske penne Drevet af sikkerhed. Fokuseret på kvalitet. elektrokirurgiske penne Vælg sterile penne med trykknap og vippekontakt. Pennene er tilgængelige alene eller sammen med et hylster for

Læs mere

A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14

A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14 A-plasma som det nye universalplasma - Antistoftitreringer af plasma fra A-donorer Professionsbachelorprojekt- modul 14 Udarbejdet af Bachelorstuderende: Anne-Marie Thommerup Kaasing Kristensen Forsøg

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

C4a PROCEDURE PRINCIPPER OVERSIGT OG BESKRIVELSE AF TESTEN

C4a PROCEDURE PRINCIPPER OVERSIGT OG BESKRIVELSE AF TESTEN C4a Et enzym-immunoassay til kvantificering af C4a-fragmentet af komplementproteinet C4 i humant plasma, sera og andre forskningsprøver iu ANVENDELSOMRÅDE Kittet med MicroVue C4a enzym-immunoassay måler

Læs mere

Enfamil* AR en enkel og effektiv løsning, nu med Lipil*

Enfamil* AR en enkel og effektiv løsning, nu med Lipil* med AA og DHA for optimal udvikling Reflux og gylp hos børn et hyppigt problem Enfamil* AR en enkel og effektiv løsning, nu med Lipil* Indeholder praktiske råd Hvad er reflux? Reflux er det medicinske

Læs mere

At få mad gennem en PEG-sonde

At få mad gennem en PEG-sonde E N T E R A L E R N Æ R I N G At få mad gennem en PEG-sonde Råd og vejledning Denne brochure er tænkt som en vejledning i, hvordan man bedst muligt vedligeholder en PEG-sonde. Fresenius Kabi producerer

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

PATENT 109407 Int. Cl. C 12 k 7/00 Kl. 30h 6

PATENT 109407 Int. Cl. C 12 k 7/00 Kl. 30h 6 PATENT Int. Cl. C 12 k 7/00 Kl. 30h 6 Ansøgning nr. 4863/65 Indleveret den 22. september 1965 Fremlagt den 4.december 1967 DANMARK DIREKTORATET FOR PATENT-OG VAREMÆRKEVÆSENET KØBENHAVN Patentbeskrivelsen

Læs mere

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

Triolab har fået ny profilbrochure. Klotdetektion: vidste du dette? September 2013

Triolab har fået ny profilbrochure. Klotdetektion: vidste du dette? September 2013 September 2013 Triolab har fået ny profilbrochure Det er med stor fornøjelse, at vi her kan præsentere Triolabs nye profilbrochure! I den nye brochure kan du se, hvem vi er, hvilke leverandører vi repræsenterer,

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Linda Kjærgaard Professionsbachelorprojekt 03.01.13

Linda Kjærgaard Professionsbachelorprojekt 03.01.13 Kortisol i spyt Af Linda Kjærgaard Bioanalytikeruddannelsen, University College Sjælland Campus Næstved Kortisol i spyt Af Linda Kjærgaard Modul 14 Professionsbachelorprojekt 2012-2013 I-vejleder: Tina

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Prioderm shampoo 10 mg/g malathion Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Prioderm uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

Brug mere tid på produktion og mindre tid på rengøring

Brug mere tid på produktion og mindre tid på rengøring Tork Aftørring og Rengøring Brug mere tid på produktion og mindre tid på rengøring Færre omkostninger Mere effektivitet Bedre sundhed og sikkerhed Tork er bare bedre Kunne du tænke dig en mere effektiv

Læs mere

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN KemiF1 laboratorieøvelser 2008 ØvelseF1-2 PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN Indledning I en binær blanding vil blandingens masse være summen af komponenternes masse; men blandingens volumen vil ikke være summen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge.

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge. Baggrund: Instruks til medarbejdere i Odder Kommune Sygdommen er forårsaget af norovirus et meget lille virus, der overlever afkøling, lavt ph (2,7), og varmebehandling 60 C i 30 min.; desuden kan det

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Side 1 af 7 Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Revision 2 Juli 2014 DOT131v1

Læs mere

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger).

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger). Medicoteknisk udstyr Medicoteknisk udstyr er en undergruppe af medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter alene aktivt medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugsanvisning. ImmunoCAP ISAC Analysesæt IgG4 20-01-04-1-DK

Brugsanvisning. ImmunoCAP ISAC Analysesæt IgG4 20-01-04-1-DK Brugsanvisning ImmunoCAP ISAC Analysesæt IgG4 20-01-04-1-DK Trademarks/Marques/Varemerker/Warenzeichen/Varemærker/ Marchi despositati/marchas registradas/varumärken/marcas registradas Følgende betegnelser

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere