100 (20 5) tests Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma"

Transkript

1 100 (20 5) tests Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede reagenser er underlagt et komplet kvalitetssystem lige fra modtagelsen af råmaterialet til den endelige kommercialisering af produktet. Hvert parti sendes til kvalitetskontrol og frigives kun til markedet, hvis det opfylder de fastsatte godkendelseskriterier. Dokumentationen i forbindelse med produktion og kontrol af hvert parti opbevares i virksomheden. 127

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. ANALYSEPRINCIP 3. INDHOLDET AF SFD HIV 1/2 PA-KITTET 4. NØDVENDIGT MATERIALE, DER IKKE MEDFØLGER 5. FORHOLDSREGLER 6. SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER 7. REKONSTITUERING AF REAGENSER 8. HOLDBARHED OPBEVARING 9. FORBEREDELSE AF PRØVER 10. ANALYSEPROCEDURE 11. VALIDERING OG FORTOLKNING AF RESULTATER 12. ABSORPTIONSPROCEDURE 13. YDEEVNE 14. TESTENS BEGRÆNSNINGER 15. LITTERATURLISTE 128

3 1. FORMÅL SFD HIV 1/2 PA er beregnet til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 og som en hjælp i diagnosticeringen af HIV-1- og/eller HIV-2-infektion. Testen er ideel til screening af bloddonorer og personer i højrisikogrupperne. Testen kan udføres på plasma- eller serumprøver. 2. ANALYSEPRINCIP SFD HIV 1/2 PA er en "in vitro" diagnosticeringstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2, som er fremstillet ved hjælp af gelatinepartikel, belagt med rekombinante HIV-1-antigener (HIV-1/gp 41 og HIV-1/p 24) og HIV-2-antigen (HIV-2/gp 36). Testen SFD HIV 1/2 PA (partikelagglutination) er baseret på et princip, der går ud fra, at belagte partikler bliver agglutineret af de tilstedeværende antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma. 3. INDHOLDET AF SFD HIV 1/2 PA-KITTET Alle reagenser i kittet er beregnet til in vitro diagnosticering. Kittet indeholder tilstrækkelige mængder reagens til at udføre 100 kvalitative test. Hvert kit indeholder følgende reagenser og tilbehør: Maks. antal analyser screening 100 (20 5) Rekonstitueringsopløsning (Væske) (A) 10 ml 1 flaske Prøvefortynder (Væske) (B) 20 ml 1 flaske Reagenser antigen belagte partikler (Frysetørrede) (C) 0,6 ml* 5 flasker Kontrolpartikler (Frysetørrede) (D) 1,0 ml* 5 flasker Positiv Kontrol- (Væske) (E) 0,5 ml 1 flaske * Efter rekonstituering (for at rekonstituer med den angivne mængde = * af A-opløsning) Tilbehør: Pipetter: 2 stk. ( µl) A. Rekonstitueringsopløsning (væske) Til rekonstituering af de belagte partikler og kontrolpartikler. Denne reagens indeholder 0,1 % (w/v) natriumazid som konserveringsmiddel. B. Prøvefortynder (væske) Til fortynding af testmateriale. Denne reagens indeholder 0,1 % (w/v) natriumazid som konserveringsmiddel. 129

4 C. Belagte partikler (frysetørrede) Frysetørredegelatinpartikler, der er belagt med rekombinante HIV-1-antigener (gp 41 og p 24) og HIV-2-antigen (gp 36), der rekonstitueres ved at tilsætte den foreskrevne mængde rekonstitueringsopløsning (som vist på tabellen ovenfor). Den rekonstituerede reagens indeholder 1 % gelatinepartikler, der er belagt med rekombinant HIV-1/2-antigener og 0,1 % (w/v) natriumazid som konserveringsmiddel. D. Kontrolpartikler (frysetørrede) Rekonstitueres ved at tilsætte den foreskrevne mængde rekonstituerinsopløsning (som vist på tabellen ovenfor). Rekonstituerede partikler indeholder 1 % gelatinepartikler, der er belagt med E. coli-ekstrakt og 0,1 % natriumazid som konserveringsmiddel). E. Positiv kontrol (væske) Forberedelse af væske, der indeholder monoklonale HIV-1- og HIV-2-antistoffer fra mus. Kontrollen giver en antistoftiter på 1:128 (± 1 fortynding) ved den endelige fortynding, når den testes ifølge analyseproceduren for positive kontroller (se Tabel 2). Denne reagens indeholder 0,1 % (w/v) natriumazid som konserveringsmiddel. De to pipetter ( µl), som følger med kittet, er direkte designet til at fordele de rekonstituerede, belagte partikler eller kontrolpartikler. Alle reagenser indeholder normalt kaninserum. 4. NØDVENDIGT MATERIALE, DER IKKE MEDFØLGER Destilleret vand Natriumhypoklorit og natriumbikarbonat Engangshandsker Mikrotiterplader, hvor brøndene har rund bund (U-formede FASTEC-type). Mikropipetter med spidser, der kan fordele µl ved fordeling og fortynding af prøver. Volumetriske pipetter, der kan fordele 1,0 ml og 5,0 ml til rekonstituering af partiklerne. Bakkemixer (valgfri): Automatisk vibratorryster (ikke en roterende mixer) til at blande indholdet grundigt. 130

5 Bakkeaflæser (valgfri): Til aflæsning Beholder til farligt biologisk affald NB: Der må kun anvendes U-formede mikrotiterplader (f.eks. Fujirebio FASTEC-plader) til denne analyse. Brugen af fleksible plader anbefales ikke, eftersom overfladen ikke er glat og kan forstyrre restens resultater. Genbrug af mikrotiterplader anbefales ikke. Hvis genbrug af mikrotiterplader ønskes, er det imidlertid vigtigt at være særligt omhyggelig med rengøringen af mikrotiterpladen, før den genbruges, ellers kan reaktionen blive forstyrret. Sørg for at fjerne alle rester af desinficerende midler eller rengøringsmidler. 5. FORHOLDSREGLER Resultaternes pålidelighed afhænger af en korrekt overholdelse af følgende regler for god laboratoriepraksis: Undgå at anvende forældede reagenser. Bland ikke reagenser fra forskellige partier i samme testkørsel. Vent 30 minutter, før reagenserne tages i brug, så de kan stabilisere sig ved stuetemperatur (15-30 C). Rekonstituer reagenserne omhyggeligt for at undgå kontamination. Benyt engangsmateriale, eller hvis dette ikke er muligt, udstyr af glas, som er vasket grundigt og skyllet med destilleret vand. Brug en ny pipettespids til hver prøve. Kontroller, at pipetterne er præcise og nøjagtige, og at de instrumenter, der anvendes, fungerer korrekt. Analyseproceduren må ikke ændres. 6. SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER Alle reagenserne i kittet er beregnet til "in vitro"- diagnosticering. Benyt engangshandsker, når reagenserne og prøverne håndteres, og vask hænderne grundigt efter håndteringen. Undgå at pipettere med munden. 131

6 Da der ikke er kendskab til en testmetode, der med garanti kan sikre, at HIV, Hepatitis B eller C vira eller andre smitstoffer ikke forekommer, skal disse patientprøver betragtes som potentielt smitsomme og håndteres varsomt. Alt udstyr, der har været i direkte kontakt med prøver, skal betragtes som kontaminerede produkter og behandles i overensstemmelse hermed. Undgå at spilde prøver eller opløsninger, der indeholder prøvemateriale. K o n t a m i n e r e d e o v e r fl a d e r s k a l r e n g ø r e s m e d natriumhypoklorit i en opløsning på 10 %. Hvis den kontaminerende væske er en syre, skal de kontaminerede overflader først neutraliseres med natriumbikarbonat, derefter renses med natriumhypoklorit og tørres med sugende papir. Det materiale, der anvendes til rengøringen, skal kasseres og placeres i en beholder til biologisk farligt affald. Prøver, reagenser af humant kildemateriale samt kontaminerede materialer og produkter skal kasseres efter desinficering: - enten ved nedsænkning i natriumhypoklorit med en slutkoncentration på 10% natriumhypoklorit (1 del natriumhypoklorit til 10 dele kontamineret væske eller vand) i 30 minutter - eller ved autoklavering ved 121 C i mindst to timer. Autoklavering er den bedste metode til at deaktivere HIV og HBV. ADVARSEL: UNDGÅ AT PLACERE OPLØSNINGER, DER INDEHOLDER NATRIUMHYPOKLORIT, I AUTOKLAVEN. Husk at neutralisere og/eller autoklavere affaldsopløsninger fra afvaskningen eller enhver anden væske, der indeholder biologisk prøvemateriale, før de hældes i afløbet. Materialesikkerhedsdataarket udleveres ved henvendelse. Kemikalier s k a l håndteres og kasseres ifølge god laboratoriepraksis. N o g l e r e a g e n s e r i n d e h o l d e r n a t r i u m a z i d s o m konserveringsmiddel. Natriumazid kan danne kobber- og blyazider i laboratoriets rørledninger. Disse azider er eksplosive. Undgå dannelse af azider ved at skylle rørene med rigelige mængder vand, hvis opløsninger med azidindhold hældes i afløbet efter deaktivering. 132

7 7. REKONSTITUERING AF REAGENSER Bemærk! Lad reagenserne stabilisere sig ved stuetemperatur (15-30 C), før de anvendes. a) Brugsklare reagenser: Reagens A : Rekonstitueringsopløsning Reagens B : Prøvefortynder Reagens E : Positiv Kontrol b) Reagenser, der skal rekonstitueres: Reagens C : Belagte partikler S å d a n r e k o n s t i t u e r e s m e d f ø l g e n d e m æ n g d e rekonstitueringsopløsning (Reagens A): - 0,6 ml til kittet med 100 test Reagens D : Kontrolpartikler S å d a n r e k o n s t i t u e r e s m e d f ø l g e n d e m æ n g d e rekonstitueringsopløsning (Reagens A): - 1 ml til kittet med 100 test N B : O P L Ø S N I N G E N A F B E L A G T E P A R T I K L E R O G KONTROLPARTIKLER SKAL HOMOGENISERES VED AT RYSTE OG VENDE BLANDINGEN FORSIGTIGT LIGE FØR FORDELINGEN. 8. HOLDBARHED OPBEVARING Opbevar kittet ved 2-10 C. Efter åbning kan reagenserne i kittet opbevares ved 2-10 C, indtil udløbsdatoen på pakken, med mindre andet er angivet: R(C) og R(D): De frysetørrede reagenser, som findes i kittet, skal helst anvendes den samme dag som de rekonstitueres. De er imidlertid holdbare i 14 dage efter rekonstitueringen, hvis de opbevares korrekt (2-10 C) og ifølge de testprocedurer, der er beskrevet på indlægssedlen. 9. FORBEREDELSE AF PRØVER Tag en blodprøve i overensstemmelse med gældende praksis. Testen skal udføres på ufortyndede serum- eller plasmaprøver (der er indsamlet sammen med antikoagulerende stoffer som f.eks. EDTA, heparin eller citratbaserede antikoagulanter). Udskil serummet eller plasmaet fra koaglet eller de røde blodlegemer, så snart det er muligt, for at undgå hæmolyse. Udbredt hæmolyse kan påvirke testresultatet. Prøver med aggregater skal renses ved centrifugering forud for testen. 133

8 Opslæmmede fibrinpartikler eller aggregater kan give fejlagtigt positive resultater. Prøvematerialet kan opbevares ved 2-8 C, hvis screeningen udføres inden for syv dage, eller det kan dybfryses ved -20 C. Undgå gentagen nedfrysning og optøning. Hvis prøverne skal sendes, skal de pakkes ifølge de gældende bestemmelser angående transport af ætiologiske stoffer. Deaktivering af serumprøver kan udføres ved hjælp af standardinaktivering: opbevaring ved 56ºC i 30 minutter. UNDGÅ AT ANVENDE KONTAMINEREDE, HYPERLIPÆMISKE ELLER HYPERHÆMOLYSEREDE SERUM- ELLER PLASMAPRØVER. Bemærk! Der er ikke observeret interferens for koncentration af bilirubin op til 21,5 mg/dl, af hæmoglobin op til 560 mg/dl og for chylomikronturbiditet op til ANALYSEPROCEDURE Indledende bemærkninger: 1. Prøvemateriale, der er fundet positive med den kvalitative SFD HIV 1/2 PA-test skal testes igen i en dobbelttest. Hvis en eller begge gentagne test er positive eller ubestemmelige, skal prøverne testes igen ved hjælp af den semikvantitive procedure. 2. Når den semikvantitative procedure udføres, er det ikke usædvanligt at se prøver med titre et godt stykke over brønd # 12. Yderligere fortynding af disse prøver kan være nødvendig, før fordeling af dem på mikrotiterpladen, med henblik på de endelige bestemmelser i den semikvantitative test. 3. Det anbefales at udføre en reagenskontroltest for kvalitative og semikvantitative test (som vist i tabel 1). 134

9 Tabel 1 Brug af reagenskontroltest Brønd n 1 2 Prøverfortynder (µl) Kontrolpartikler (µl) Belagte partikler (µl) Bland ved hjælp af bakkemixer (automatisk vibratorryster), tildæk pladen, og inkuber i 2 timer Fortolkning Kvalitativ analysemetode (Tabel 2) a. Brug en mikropipette til at placere 75µl (3 dråber á µl) prøverfortynder i brønd # 1 på mikrotiterpladen og µl (1 dråbe á µl) i hver af brøndene # 2 og # 3. b. Brug en mikropipette til at tilføje µl serum/plasma prøvemateriale i brønd # 1. Bland indholdet af brønd # 1 ved at fylde og tømme mikropipetten 5 eller 6 gange. Brug en mikropipette til at overføre µl af den fortyndede opløsning fra brønd # 1 til brønd # 2. Bland indholdet af brønd # 2 som beskrevet ovenfor, og overfør µl i brønd # 3. Benyt samme procedure, bland indholdet af brønd # 3, og kasser µl af den opløsning, der findes i pipetten efter blandingen. c. Brug en af de pipetter, der findes i kittet, til at placere µl (1 dråbe) rekonstituerede kontrolpartikler i brønd #2. Brug den anden pipette til at placere µl (1 dråbe) rekonstituerede, belagte partikler i brønd # 3. d. Bland indholdet af brøndene grundigt ved hjælp af en bakkemixer (automatisk vibratorryster). Hvis ingen mixer haves, bankes hårdt 5 6 gange på alle pladens fire hjørner med fingeren. Tildæk pladen, og placer den på en stabil flade. Lad den stå ved stuetemperatur (15-30 C) i 2 timer, før aflæsning. 135

10 Tabel 2 Kvalitativ testprocedure Brønd N Prøvefortynder (µl) 75 Prøvemateriale (µl) Prøvefortynder 1:4 1:8 1:16 Kontrolpartikler (µl) Belagte partikler (µl) Endelig fortynding 1:16 1:32 Bland ved hjælp af en bakke mixer (automatisk vibratorryster), tildæk pladen, og inkuber i 2 timer. Fortolkning Kasser Semikvalitativ analysemetode (Tabel 3) Det anbefales, at prøvemateriale, der viser gentagne positive reaktioner i den kvantitative analyse, bliver testet igen i den semikvantitative analyse for at opnå en nøjagtig fortolkning. a. Brug en mikropipette til at placere 75 µl (3 dråber á µl) prøvefortynder i brønd # 1 på en mikrotiterplade og µl (1 dråbe á µl) i brøndene # 2 - # 12. b. Brug en mikropipette til at tilføje µl serum/plasma prøvemateriale i brønd # 1. Bland indholdet af brønd # 1 ved at fylde og tømme mikropipetten 5 eller 6 gange. Brug derefter mikropipetten til at overføre µl af den fortyndede opløsning fra brønd # 1 til brønd # 2, og bland indholdet som beskrevet ovenfor. Hvis en dobbeltfortynding skal udføres, gentages proceduren for blanding og overførsel for resten af brøndene, fra brønd # 3 til brønd #12, som vist i Tabel 3. Med henblik på at sikre nøjagtigheden skal den positive kontrol køres parallelt med de prøver, der bliver testet, og resultatet for den positive kontrol skal være 1:128, plus eller minus en enkelt fortynding. c. Brug en af de pipetter, der findes i kittet, til at placere µl (1 dråbe) rekonstituerede kontrolpartikler i brønd # 2. Brug den anden pipette til at placere µl (1 dråbe) belagte partikler i hver brønd med start fra brønd # 3 og frem til brønd #

11 d. Bland indholdet af brøndene grundigt ved hjælp af en bakkemixer (automatisk vibratorryster). Hvis ingen mixer haves, bankes hårdt 5 6 gange på pladens fire hjørner med fingeren. Tildæk pladen, og placer den på en stabil flade. Lad den stå ved stuetemperatur (15-30 C) i 2 timer, før aflæsning. Tabel 3 Semikvantitativ analyse Brønd N Prøvefortynder (µl) Prøvemateriale eller positiv kontrol (µl) 75 Prøvefortynder 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:6 1:512 1:1024 1:2048 1:4096 1:8192 Kontrolpartikler (µl) belagte partikler (µl) Endelig fortynding 1:16 1:32 1:64 1:128 1:6 1:512 1:1024 1:2048 1:4096 1:8192 1:16384 Fortsæt prøvefortyndingen for brøndene 2 12 Bland ved hjælp af bakkemixeren (automatisk vibratorryster), tildæk pladen, og inkuber i 2 timer. Fortolkning Kasser 11. VALIDERING OG FORTOLKNING AF RESULTATER Validering af test: a. For semikvantitative og kvalitative skal det bekræftes, at reaktionen for alle prøver og kontrolpartikler (endelig fortynding på 1:16) er negativ (-). b. V e d r e a g e n s k o n t r o l t e s t e n m å b l a n d i n g e n a f prøvefortynder, både med rekonstituerede, belagte partikler og kontrolpartikler, ikke give nogen reaktion (-) i nogen testkørsel (reagenskontrol). c. For den semikvantitative test skal det bekræftes, at titeren for den positive kontrol er 1:128 (± 1 fortynding) ved den endelige fortynding ifølge de testprocedurer, der er beskrevet i Tabel

12 Aflæsning og fortolkning af agglutinationer: Agglutinationer kan fortolkes visuelt eller ved at placere mikrotiterpladen forsigtigt på en valgfri bakkeviser med indirekte belysning og sammenligne agglutinationsmønstrene med reagenskontrollens mønstre. Se kriterierne i Tabel 4 for at fortolke resultaterne. Tabel 4 Aflæsning og fortolkning af agglutinationer Indstilling af partikelmønstre Aflæsning Fortolkning Partiklerne er koncentreret i en rund form i midten af brønden. Der er en blød, rund yderkant. (-) Negativ Partiklerne er koncentreret i en kompakt ring med en blød, rund yderkant. (+) 138 Ubestemmelig (se bemærkning nedenfor) Partiklerne danner en stor ring med en ujævn, varieret yderkant. Der forekommer perifer (+) agglutination. Positiv Tydeligt agglutinerede partikler dækker (++) brøndens bund helt. Bemærk! Prøver, der viser ubestemmelige resultater (±), skal testes igen ifølge testprocedurerne i Tabel 3 (semikvantitativ analysemetode). Gentagelse af ubestemmelige (±) eller reaktive resultater skal bekræftes ved hjælp af andre metoder for at sikre en nøjagtig fortolkning. Se "14. TESTENS BEGRÆNSNINGER" nedenfor for at få ydeligere oplysninger. Kriterier for fortolkning: En prøve, der viser en negativ reaktion for kontrolpartiklerne (endelig fortynding på 1:16), men viser agglutination for den belagte partikler (endelig prøvefortynding på 1:32 eller mere), betragtes som en positiv reaktion på HIV. Prøver, der viser en positiv reaktion for kontrolpartiklerne og en negativ reaktion for de belagte partikler, bliver betragtet som en negativ reaktion på HIV. Arbejdsarket der medfølger separat skal bruges til at behandle resultaterne. Kontakt venligst leverandøren af denne test for at få arbejdsarket.

13 Tabel 5 Kriterier for fortolkning Kontrolpartikler Belagte partikler Bedømmelse - + Positiv - - Negativ + - Negativ + + Ubestemmelig Efter absorption ved hjælp af kontrolpartikler* - + Positiv - - Negativ * Nogle prøver kan kræve 2 absorptioner. 12. ABSORPTIONSPROCEDURE Hvis en prøve fremkalder agglutination (± eller positiv) for både kontrollen og de belagte partikler, skal den testes igen på følgende måde: a. Placer 0,35 ml rekonstituerede kontrolpartikler i et lille reagensglas. b. Tilsæt 50 µl prøvemateriale til reagensglasset, og bland de grundigt ved hjælp af en Vortex-mixer. Inkuber ved stuetemperatur (15-30 C) i mindst 20 minutter. c. Centrifuger i 5 minutter ved rpm. Tag derefter 50 µl af supernatanten (absorberet prøvefortynding i forholdet 1:8), og placer den forsigtigt i brønd # 2 (se Tabel 3). d. Tilsæt µl prøvefortynder i brønd # 3 og alle andre brønde frem til brønd # 12. Overføre derefter µl af det absorberede prøvemateriale fra brønd # 2 til brønd # 3, og bland det grundigt ifølge den procedure, der er beskrevet for den semikvantitative analyse. Gentag proceduren for brønd # 3 og frem til brønd # 12 for at opnå en dobbeltfortynding (se Tabel 3). 13. YDEEVNE Sensitivitet Der blev udført sensitivitetsundersøgelser for SFD HIV1/2 139

14 PA-kittet på dokumenterede prøver fra patienter, der var inficeret med HIV. Konstateringen af bekræftede HIV-positive prøver blev evalueret ud fra: 486 HIV-1 gruppe M prøver med 134 serotypebestemte prøver (undertyperne A, B, C, D, E, F og G). Sensitiviteten var 100 % for disse prøver. 24 HIV-1 gruppe O prøver. Alle blev fundet positive. 173 HIV-2-prøver. Alle blev fundet positive. Den tidlige konstatering er evalueret ud fra: D e r b l e v t e s t e t S F T S ( F r e n c h s o c i e t y o f B l o o d Bank)-serokonvertering og kommercielle paneler (BBI, NABI). Resultaterne svarer næsten til resultaterne for en række EIA-test, som er anerkendt for at have den bedste antistofsensitivitet. SFTS-panel: 10 ud af 11 prøver på "per-serokonvertering" blev fundet positive med SFD HIV 1/2 PA-kittet. Der blev testet 31 kommercielle paneler med SFD HIV1/2 PA-kittet. Følgende tabel viser den første påviste prøve i hvert panel. Panel 1. påviste prøve Panel 1. påviste prøve Panel 1. påviste prøve BBI S 2 BBI AH 2 NABI 211 C BBI T 2 BBI AI 2 NABI 241 D BBI U 2 BBI AJ 7 NABI 1 F BBI W 10 BBI AK 6 NABI 261 D BBI X 6 BBI AL 6 NABI 271 C BBI Y 5 BBI AM 3 BBI Z 5 BBI AS 6 BBI AB 3 BBI AT 5 BBI AC 2 BBI AW 2 BBI AD 6 BBI AY 5 BBI AE 3 BBI BA 6 BBI AF 6 BBI BB 4 BBI AG 4 BBI BD 7 140

15 Specificitet Specificiteten for 5041 tilfældigt valgte bloddonorer var 99,74 %. 418 prøver var positive for andre markører (HTLV-1, HSV, VZV), eller der blev testet prøver fra gravide kvinder og patienter med rheumatoid arthritis. Kun en enkelt prøve var reaktiv. Specificiteten for denne befolkningsgruppe var således 99,76 %. Nøjagtighed Der blev udført nøjagtighedsanalyser i samme analyseserie for 3 HIV-1-positive prøver (P-1, 2, 3), som blev testet 5 gange i træk med 3 forskellige partier ifølge testprocedurerne. Alle resultater blev fundet inden for en enkelt brønds (en enkelt dobbeltfortynding) variation. Parti Parti Parti Prøve P-1 P-2 P-3 P-1 P-2 P-3 P-1 P-2 P : :6 1 :64 1 : :512 1 :128 1 : :6 1 : : :6 1 :64 1 : :512 1 :128 1 : :6 1 : : :6 1 :64 1 : :512 1 :128 1 : :128 1 : : :6 1 :64 1 : :512 1 :128 1 : :6 1 : : :6 1 :128 1 : :512 1 :128 1 : :6 1 :64 Gennems 1 : :6 nit 1 :64 1 : :512 1 :128 1 : :6 1 :64 Variation +/- 0 fort +/- 0 fort +1 fort +/- 0 fort +/- 0 fort +/- 0 fort +/- 0 fort - 1 fort +/- 0 fort Der blev udført nøjagtighedsanalyser mellem analyseserier på 10 positive HIV-1- eller HIV-2-prøver, som blev testet af 3 forskellige personer ifølge testprocedurerne. Alle resultater blev fundet inden for en enkelt brønds (en enkelt dobbeltfortynding) variation. 141

16 A B C Måde Variation Prøve 1 1 : : : :1024 +/- 0 fort Prøve 2 1 :6 1 :6 1 :6 1 :6 +/- 0 fort Prøve 3 1 :6 1 :6 1 :6 1 :6 +/- 0 fort Prøve 4 1 :64 1 :64 1 :32 1 :64-1 fort Prøve 5 1 :32 1 :32 1 :32 1 :32 +/- 0 fort Prøve 6 1 : : : :2048 +/- 0 fort Prøve 7 1 :512 1 :512 1 :6 1 :512-1 fort Prøve 8 1 :512 1 :512 1 :512 1 :512 +/- 0 fort Prøve 9 1 :128 1 :128 1 :128 1 :128 +/- 0 fort Prøve 10 1 :128 1 :128 1 :128 1 :128 +/- 0 fort 14. TESTENS BEGRÆNSNINGER Dette kit er udelukkende designet med henblik på konstatering af HIV-relaterede antistoffer i serum- eller plasmaprøver. Testen kan imidlertid ikke påvise HIV direkte. Som følge heraf: Selvom testen er negativ hvilket angiver, at den testede prøve ikke indeholder antistoffer mod HIV kan muligheden for en HIV-infektion ikke udelukkes. Kliniske symptomer og andre oplysninger skal benyttes i den kliniske diagnosticering. Et positivt eller negativt testresultatet angiver ikke en konkluderende diagnose på en HIV-infektion, eller manglen på samme. En sammenlignende bedømmelse af patientens tilstand skal bestå af en omhyggelig analyse af patientens kliniske symptomer og fortolkningen af resultaterne af de tilgængelige test for sygdommen. Ved den kliniske diagnosticering skal prøver, der viser positive resultater med SFD HIV 1/2 PA-kittet, testes igen med forskellige tidsintervaller og og resultaterne skal sammenlignes. Når det er muligt, skal der udføres bekræftende test af alle prøver, der er positive, ved hjælp af den semikvantitative test. Vibrationer (f.eks. på grund af centrifugen) kan påvirke resultaternes kvalitet. Prozonefænomentet forekommer sjældent i tydeligt positive prøver, og det er ikke blevet observeret under 142

17 evalueringerne. Hvis andre mikrotiterplader bruges end U-formede mikrotiterplader, kan resultaternes kvalitet blive påvirket og endda forhindre agglutinationen. 143

18 15. LITTERATURLISTE BARRE-SINOUSSI F., CHERMANN J.C., REY F. et al. Isolation of a T. lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Science, 1983, 220, ALIZON M., SONIGO P., BARRE-SINOUSSI F. et al. Molecular cloning of lymphadenopathy associated virus. Nature, 1984, 312, CLAVEL F., GUYADER M., GUETARD D. et al. Molecular cloning and polymorphism of the human immune deficiency virus type 2. Nature, 1986, 324, McKEATING J.A., WILLEY R.L. Structure and function of the HIV envelope. AIDS, 1989, 3, S35-S41 ZAAUER H.L., EXEL-OEHLERS P.V., KRAAUEVELD T. et al. Early detection of antibodies to HIV1 by third-generation assays. Lancet, 1992, 340,

19 CONSTANTINE N.T., VAN DER GROEN G., BELSEY E.M. et al. S e n s i t i v i t y o f H I V a n t i b o d y a s s a y s d e t e r m i n e d b y seroconversion panels. AIDS, 1994, 8, WASI C. et al. Evaluation of two screening tests for anti-hiv : ELISA versus particle agglutination. Virus Information Exchange Newsletter, 1988, 5, 92 Sng E.H. et al. Comparative evaluation of a particle agglutination test for human immunodeficiency virus antibody, Genitourin Med, 1988, 64, OHYA K. et al. Screening of blood donors for antibody to human immunodeficiency virus type I by sensitive particle agglutination assay. Vox Sang, 1988, 55, SEKIGUCHI S. et al. An automated screening test for antibodies to human immunodeficiency virus 1. Transfusion, 1988, 28, YOSHIDA T. et al. Evaluation of passive particle agglutination test for antibody to human immunodeficiency virus. J Clin Microbiol, 1987,, SPIELBERG F. et al. Field testing and comparative evaluation of rapid, visually read screening assays for antibody to human immunodeficiency virus. Lancet, 1989, i, Mar.18, HEALY D.S. et al. Detection of anti-hiv immunoglobulin M by particle agglutination following acute HIV infection. AIDS 1989, 3, HENDLER H. et al. Estudio comparativo de las technicas de aglutinacion de particulas (AP) enzimoinmunoenzay o (EIE) en la deteccion de anticuerpos anti-virus de immunodeficiencia humana tipo 1 (VIHA) en donantes de sangre. Revista Argentina de Transfusion, 1989, XV,

20 FUJIREBIO Inc. FR Bldg., 62-5 Nihonbashi- Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo , Japan Tel. : Fax : EC REP Bio-Rad 3, Bd Raymond Poincaré MARNES LA COQUETTE FRANCE Tél : Fax : code : MZ03T 05/2009

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD HSV 1+2 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. FORMÅL Platelia HSV 1+2 IgM er en immunanalyse, der anvender

Læs mere

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM ScanGel ScanLiss 86441 100 ml 86442 500 ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse af råmateriale til markedsføring af slutproduktet

Læs mere

ScanGel NEUTRAL Kort Kort

ScanGel NEUTRAL Kort Kort ScanGel NEUTRAL 86429 48 Kort 86430 1080 Kort NEUTRAL GEL Serumkontrol, irregulær antistofscreening, forligelighed IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820 KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. TILSIGTET ANVENDELSE Platelia HSV IgG er en indirekte ELISA-immunanalyse

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort GEL, DER ER FREMSTILLET AF ET POLYSPECIFIKT ANTI-HUMANT GLOBULIN (POLYKLONALE OG MONOKLONALE MURINFRAKTIONER) Irregulær Ab-screening, forligelighed,

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

Mercodia C-peptide ELISA

Mercodia C-peptide ELISA Mercodia C-peptide ELISA Brugsanvisning 10-1136-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremsstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA CMV IgM 96 TESTS 72681 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM

HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM PLATELIA HSV IgG 96 TESTS 72682 ENZYMIMMUN-SÆT TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA HSV IgM 96 TESTS 72683 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL

Læs mere

ScanGel Anti-IgG Kort Kort

ScanGel Anti-IgG Kort Kort ScanGel Anti-IgG 86437 48 Kort 86438 1080 Kort GEL, DER ER FREMSTILLET AF ET POLYKLONALE ANTI-IgG ANTI-HUMANT GLOBULIN Irregulær Ab-screening, forligelighed, fænotypebestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Measles IgG 48 TESTS 72686 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD MÆSLINGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA VZV IgG 48 TESTS 72684 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD VARICELLA ZOSTER I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING AF

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR Side : 1/5 I. INDLEDNING Denne vejledning betragtes som anbefalinger: Alle øvrige vejledninger er udelukkende slutbrugerens ansvar. Disse anbefalinger har relation til inficerede og potentielt inficerede

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

RPR

RPR RPR 100 72515 500 72516 SÆT TIL KVALITATIV OG SEMI-KVANTITATIV DETEKTERING AF NON- TREPONEMAL SYFILIS-FORBUNDNE, REAGIN, ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED MAKROSKOPISK AGGLUTINATION PÅ ENGANGS-TESTKORT

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Mumps IgG 48 TESTS 72688 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD FÅRESYGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING AF

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

ScanGel Monoclonal RH/K pheno II kort

ScanGel Monoclonal RH/K pheno II kort ScanGel Monoclonal RH/K pheno II 86488 48 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF HUMAN OPRINDELSE RH2, RH3, RH4, RH5, KEL1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Bleach Enhancer for Cleaning

Bleach Enhancer for Cleaning Bleach Enhancer for Cleaning Generel information........................................ 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé.................................................

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING Pak12 assay REF PAK12 IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL:... 3 PRØVETAGNING OG OPBEVARING...

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning Tilsigtet brug Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er til brug med Aptima assays. Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er beregnet til vaginale podningsprøver taget af klinikeren eller

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

HIV combo REF A59428. Tilsigtet brug. Oversigt og forklaring

HIV combo REF A59428. Tilsigtet brug. Oversigt og forklaring HIV combo REF A59428 Tilsigtet brug Access HIV combo assay er en kemiluminescent immunanalyse med paramagnetiske partikler til kvalitativ påvisning af HIV-1 p24 antigen og antistoffer mod HIV-1 (gruppe

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse

96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse PLATELIA LYME IgM 96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse 1. FORMÅL Platelia Lyme IgM er en immunanalyse,

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning.

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. Professionshøjskolen University College Nordjyland Laborantafdelingen 2012 Side 1 Indledning En kvinde føder og bliver mor til sit

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

PLATELIA TM EBV-VCA IgG 72937 96 tests

PLATELIA TM EBV-VCA IgG 72937 96 tests PLATELIA TM EBV-VCA IgG 72937 96 tests ENZYMIMMUNANALYSE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD EPSTEIN-BARR-VIRUS (VIRAL CAPSID ANTIGEN) I HUMANT SERUM 1 - FORMÅL Dette immunanalyse-sæt er

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Genes in a Bottle Kit DNA Extraction Module Lav et halssmykke med dit eget DNA Katalognr.: 166-2000EDU Dertil kan man købe ekstradele, hvis der skal laves halskæder til eleverne.

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

RESUMÉ OG FORKLARING AF TESTEN

RESUMÉ OG FORKLARING AF TESTEN DxSelect (Dansk) REF EL1950-5 Rev. A Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) til kvalitativ detektion af humane antistoffer mod JC-virus Til in vitro diagnostisk brug TILSIGTET BRUG Focus Diagnostics

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER Navn: Dato:.. MÅL: - Lær om eksistensen af naturlige nanomaterialer - Lysets interaktion med kolloider - Gelatine og mælk som eksempler

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Mumps IgM 48 TESTS 72689 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD FÅRESYGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531 SÆT TIL KVALITATIV DETEKTERING AF ANTISTOFF MOD TREPONEMA PALLIDUM I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN ENZYMIMMUNANALYSETEKNIK 883679-2014/11

Læs mere

Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017

Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017 Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af IgG antistoffer mod Epstein-Barr virus (EBV) nuclear antigen 1 (EBNA-1) p72 i humant serum eller plasma 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE

Læs mere

Øvelse med tarmkræftceller i kultur.

Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Baggrund Hver 3. dansker bliver ramt af kræft, inden de er blevet 75 år. Tyktarmskræft er den 3. hyppigste kræftform hos både mænd og kvinder, hvor henholdsvis 7.3

Læs mere

PLATELIATM ASPERGILLUS

PLATELIATM ASPERGILLUS PLATELIATM ASPERGILLUS Ag 96 TEST 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

96 TEST: 62798. PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE AF SANDWICH-TYPEN TIL KONSTATERING AF CANDIDA MANNANANTIGEN I SERUM.

96 TEST: 62798. PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE AF SANDWICH-TYPEN TIL KONSTATERING AF CANDIDA MANNANANTIGEN I SERUM. PLATELIA CANDIDA Ag 96 TEST: 62798 PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE AF SANDWICH-TYPEN TIL KONSTATERING AF CANDIDA MANNANANTIGEN I SERUM. 1 FORMÅL Platelia Candida Ag er en immunenzymatisk

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke 145678 John Schollar and Dean Madden National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Simpel

Læs mere

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakPlus analyse REF PAKPLUS IVD INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTÆNKT FORBRUG... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 PRINCIPPET... 2 REAGENSERNE... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING...

Læs mere

hcg Easy (25 miu/ml)

hcg Easy (25 miu/ml) hcg Easy (25 miu/ml) Anvendelsesformål Alere hcg Easy er beregnet til kvalitativ påvisning af humant choriongonadotropin (hcg) i urin som en hjælp ved diagnosticering af graviditet. Kun til professionel

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree200_V5_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit Plasma, serum og CSF Cellfree200_V5_DSP

Læs mere

HCV Ab PLUS REF 34330

HCV Ab PLUS REF 34330 HCV Ab PLUS REF 34330 Tilsigtet brug -analysen er en immunenzymatisk metode til påvisning af antistoffer over for hepatitis C-virus i humant serum eller plasma ved hjælp af Access Immunoassay-systemerne

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Arbejdsgruppe vedrørende lægemiddelkontrol og inspektioner

Arbejdsgruppe vedrørende lægemiddelkontrol og inspektioner EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR VIRKSOMHEDER Lægemidler og kosmetik Bruxelles, den 31 marts 2000 ENTR/III/5717/99-en g\common\legal-legislation\75-319 nd81-851\91-356\eudralexvol4\blood\jan

Læs mere

PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767

PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767 PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767 BESTEMMELSE AF HUMANE IgG-ANTISTOFFER MOD CHLAMYDIA I HUMANT SERUM VED ENZYMIMMUNANALYSE IVD INDHOLDSFORTEGNELSE 1- KLINISK INTERESSE...............................105

Læs mere

2014 Professionshøjskolen Metropol

2014 Professionshøjskolen Metropol 2014 Professionshøjskolen Metropol Udarbejdet af: Diana Maarouf 020388-2920 Studienr: 60080560 Bachelorperioden : 17/03/14-20/06/14 Vejledere: Henriette Lorenzen Lektor Bioanaltikeruddannelsen København

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43 Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere : 2007-01-03 1. Navnet på produktet og virksomheden X Godkendt for brug Handelsnavn Mac 976 Gulvpolish Grund Produkttype Gulvpolish Leverandør

Læs mere

PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799

PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799 PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799 96 TEST PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak ER EN INDIREKTE IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE FOR KVANTITATIV KONSTATERING AF CANDIDA ANTI-MANNANANTISTOFFER I SERUM. 1 FORMÅL Platelia

Læs mere

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII DK Ægløsningstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W2-MII Babyplan Ægløsningstest er en kvalitativ test som bruges til at forudsige hvornår der er stigning i LH, og dermed, hvornår du

Læs mere

Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: --

Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: -- X SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGSSKEMA OM KEMISKE DATA Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet

Læs mere

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Center for Undervisningsmidler, afdeling København Western blotting Øvelsesvejledning Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Teori Proteomik er studiet af celleproteiners

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 72396 96 tests HBe Ag - 96 tests HBe Ab

Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 72396 96 tests HBe Ag - 96 tests HBe Ab Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 72396 96 tests HBe Ag - 96 tests HBe Ab SÆT TIL KONSTATERING AF HBBe Ag OG HBe Ab VED ENZYMATISK IMMUNTEKNIK IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Measles IgM 48 TESTS 72687 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD MÆSLINGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 21. december 2009 PRODUKTRESUMÉ for Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 0. D.SP.NR 08763 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Avipro THYMOVAC 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis

Læs mere

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Biomarkører Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er en biomarkør? En biomarkør er: En karakteristik, som måles objektivt og vurderes som indikator for normale biologiske

Læs mere

Metodeblad for P-GAD65- Ab

Metodeblad for P-GAD65- Ab Sheet Metodeblad for P-GAD65- Ab C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Glutamatdecarboxylase(GAD65)-antistof;arb.stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

SC5b-9 Plus OPSUMMERING OG FORKLARING. MicroVue SC5b-9 Plus EIA Sammendrag PROCEDURENS PRINCIP TILSIGTET ANVENDELSE

SC5b-9 Plus OPSUMMERING OG FORKLARING. MicroVue SC5b-9 Plus EIA Sammendrag PROCEDURENS PRINCIP TILSIGTET ANVENDELSE SC5b-9 Plus En enzymimmunanalyse til kvantificering af det SC5b-9 kompleks, der findes I humant plasma eller serum MicroVue SC5b-9 Plus EIA Sammendrag Klargøring af Reagens og Prøveeksemplar Fortynd vaskeopløsningskoncentrat

Læs mere

MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt

MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt Til in-vitro-diagnostisk brug: MycXtra Tilsigtet anvendelse MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt REF 080-005 MycXtra Fungal DNA ekstraktionssættet er beregnet til isolering rensning af fungal DNA tilstedeværende

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

OPSUMMERING. Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum

OPSUMMERING. Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum 0B Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum Til In Vitro Diagnostisk Anvendelse OPSUMMERING Et MicroVue CH50 Eq EIA Side 1 af 10 TILSIGTET

Læs mere

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Berigelse af tumorceller fra blod fra prostatacancerpatienter til genekspressionsanalyse Til in vitro-diagnostisk brug Vejledning T-1-520 Indhold Bestillingsinformation...

Læs mere

Patient vejledning. Hickmann-kateter central venekateter

Patient vejledning. Hickmann-kateter central venekateter Patient vejledning Hickmann-kateter central venekateter 2 Vejledning til patienter med hickmann-kateter Hygiejne og opbevaring... side 4 Forbindskift... side 7 Indledning Mennesker, som af en eller anden

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Serietest LCW 510 Klor/Ozon

Serietest LCW 510 Klor/Ozon VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Serietest Princip Oxidationsmidler reagerer med diethyl-p-phenylendiamin

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2015/09/18 A93A00192KDA A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glykeret protein (fruktosamin) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere