100 (20 5) tests Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma"

Transkript

1 100 (20 5) tests Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede reagenser er underlagt et komplet kvalitetssystem lige fra modtagelsen af råmaterialet til den endelige kommercialisering af produktet. Hvert parti sendes til kvalitetskontrol og frigives kun til markedet, hvis det opfylder de fastsatte godkendelseskriterier. Dokumentationen i forbindelse med produktion og kontrol af hvert parti opbevares i virksomheden. 127

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. ANALYSEPRINCIP 3. INDHOLDET AF SFD HIV 1/2 PA-KITTET 4. NØDVENDIGT MATERIALE, DER IKKE MEDFØLGER 5. FORHOLDSREGLER 6. SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER 7. REKONSTITUERING AF REAGENSER 8. HOLDBARHED OPBEVARING 9. FORBEREDELSE AF PRØVER 10. ANALYSEPROCEDURE 11. VALIDERING OG FORTOLKNING AF RESULTATER 12. ABSORPTIONSPROCEDURE 13. YDEEVNE 14. TESTENS BEGRÆNSNINGER 15. LITTERATURLISTE 128

3 1. FORMÅL SFD HIV 1/2 PA er beregnet til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 og som en hjælp i diagnosticeringen af HIV-1- og/eller HIV-2-infektion. Testen er ideel til screening af bloddonorer og personer i højrisikogrupperne. Testen kan udføres på plasma- eller serumprøver. 2. ANALYSEPRINCIP SFD HIV 1/2 PA er en "in vitro" diagnosticeringstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2, som er fremstillet ved hjælp af gelatinepartikel, belagt med rekombinante HIV-1-antigener (HIV-1/gp 41 og HIV-1/p 24) og HIV-2-antigen (HIV-2/gp 36). Testen SFD HIV 1/2 PA (partikelagglutination) er baseret på et princip, der går ud fra, at belagte partikler bliver agglutineret af de tilstedeværende antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma. 3. INDHOLDET AF SFD HIV 1/2 PA-KITTET Alle reagenser i kittet er beregnet til in vitro diagnosticering. Kittet indeholder tilstrækkelige mængder reagens til at udføre 100 kvalitative test. Hvert kit indeholder følgende reagenser og tilbehør: Maks. antal analyser screening 100 (20 5) Rekonstitueringsopløsning (Væske) (A) 10 ml 1 flaske Prøvefortynder (Væske) (B) 20 ml 1 flaske Reagenser antigen belagte partikler (Frysetørrede) (C) 0,6 ml* 5 flasker Kontrolpartikler (Frysetørrede) (D) 1,0 ml* 5 flasker Positiv Kontrol- (Væske) (E) 0,5 ml 1 flaske * Efter rekonstituering (for at rekonstituer med den angivne mængde = * af A-opløsning) Tilbehør: Pipetter: 2 stk. ( µl) A. Rekonstitueringsopløsning (væske) Til rekonstituering af de belagte partikler og kontrolpartikler. Denne reagens indeholder 0,1 % (w/v) natriumazid som konserveringsmiddel. B. Prøvefortynder (væske) Til fortynding af testmateriale. Denne reagens indeholder 0,1 % (w/v) natriumazid som konserveringsmiddel. 129

4 C. Belagte partikler (frysetørrede) Frysetørredegelatinpartikler, der er belagt med rekombinante HIV-1-antigener (gp 41 og p 24) og HIV-2-antigen (gp 36), der rekonstitueres ved at tilsætte den foreskrevne mængde rekonstitueringsopløsning (som vist på tabellen ovenfor). Den rekonstituerede reagens indeholder 1 % gelatinepartikler, der er belagt med rekombinant HIV-1/2-antigener og 0,1 % (w/v) natriumazid som konserveringsmiddel. D. Kontrolpartikler (frysetørrede) Rekonstitueres ved at tilsætte den foreskrevne mængde rekonstituerinsopløsning (som vist på tabellen ovenfor). Rekonstituerede partikler indeholder 1 % gelatinepartikler, der er belagt med E. coli-ekstrakt og 0,1 % natriumazid som konserveringsmiddel). E. Positiv kontrol (væske) Forberedelse af væske, der indeholder monoklonale HIV-1- og HIV-2-antistoffer fra mus. Kontrollen giver en antistoftiter på 1:128 (± 1 fortynding) ved den endelige fortynding, når den testes ifølge analyseproceduren for positive kontroller (se Tabel 2). Denne reagens indeholder 0,1 % (w/v) natriumazid som konserveringsmiddel. De to pipetter ( µl), som følger med kittet, er direkte designet til at fordele de rekonstituerede, belagte partikler eller kontrolpartikler. Alle reagenser indeholder normalt kaninserum. 4. NØDVENDIGT MATERIALE, DER IKKE MEDFØLGER Destilleret vand Natriumhypoklorit og natriumbikarbonat Engangshandsker Mikrotiterplader, hvor brøndene har rund bund (U-formede FASTEC-type). Mikropipetter med spidser, der kan fordele µl ved fordeling og fortynding af prøver. Volumetriske pipetter, der kan fordele 1,0 ml og 5,0 ml til rekonstituering af partiklerne. Bakkemixer (valgfri): Automatisk vibratorryster (ikke en roterende mixer) til at blande indholdet grundigt. 130

5 Bakkeaflæser (valgfri): Til aflæsning Beholder til farligt biologisk affald NB: Der må kun anvendes U-formede mikrotiterplader (f.eks. Fujirebio FASTEC-plader) til denne analyse. Brugen af fleksible plader anbefales ikke, eftersom overfladen ikke er glat og kan forstyrre restens resultater. Genbrug af mikrotiterplader anbefales ikke. Hvis genbrug af mikrotiterplader ønskes, er det imidlertid vigtigt at være særligt omhyggelig med rengøringen af mikrotiterpladen, før den genbruges, ellers kan reaktionen blive forstyrret. Sørg for at fjerne alle rester af desinficerende midler eller rengøringsmidler. 5. FORHOLDSREGLER Resultaternes pålidelighed afhænger af en korrekt overholdelse af følgende regler for god laboratoriepraksis: Undgå at anvende forældede reagenser. Bland ikke reagenser fra forskellige partier i samme testkørsel. Vent 30 minutter, før reagenserne tages i brug, så de kan stabilisere sig ved stuetemperatur (15-30 C). Rekonstituer reagenserne omhyggeligt for at undgå kontamination. Benyt engangsmateriale, eller hvis dette ikke er muligt, udstyr af glas, som er vasket grundigt og skyllet med destilleret vand. Brug en ny pipettespids til hver prøve. Kontroller, at pipetterne er præcise og nøjagtige, og at de instrumenter, der anvendes, fungerer korrekt. Analyseproceduren må ikke ændres. 6. SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER Alle reagenserne i kittet er beregnet til "in vitro"- diagnosticering. Benyt engangshandsker, når reagenserne og prøverne håndteres, og vask hænderne grundigt efter håndteringen. Undgå at pipettere med munden. 131

6 Da der ikke er kendskab til en testmetode, der med garanti kan sikre, at HIV, Hepatitis B eller C vira eller andre smitstoffer ikke forekommer, skal disse patientprøver betragtes som potentielt smitsomme og håndteres varsomt. Alt udstyr, der har været i direkte kontakt med prøver, skal betragtes som kontaminerede produkter og behandles i overensstemmelse hermed. Undgå at spilde prøver eller opløsninger, der indeholder prøvemateriale. K o n t a m i n e r e d e o v e r fl a d e r s k a l r e n g ø r e s m e d natriumhypoklorit i en opløsning på 10 %. Hvis den kontaminerende væske er en syre, skal de kontaminerede overflader først neutraliseres med natriumbikarbonat, derefter renses med natriumhypoklorit og tørres med sugende papir. Det materiale, der anvendes til rengøringen, skal kasseres og placeres i en beholder til biologisk farligt affald. Prøver, reagenser af humant kildemateriale samt kontaminerede materialer og produkter skal kasseres efter desinficering: - enten ved nedsænkning i natriumhypoklorit med en slutkoncentration på 10% natriumhypoklorit (1 del natriumhypoklorit til 10 dele kontamineret væske eller vand) i 30 minutter - eller ved autoklavering ved 121 C i mindst to timer. Autoklavering er den bedste metode til at deaktivere HIV og HBV. ADVARSEL: UNDGÅ AT PLACERE OPLØSNINGER, DER INDEHOLDER NATRIUMHYPOKLORIT, I AUTOKLAVEN. Husk at neutralisere og/eller autoklavere affaldsopløsninger fra afvaskningen eller enhver anden væske, der indeholder biologisk prøvemateriale, før de hældes i afløbet. Materialesikkerhedsdataarket udleveres ved henvendelse. Kemikalier s k a l håndteres og kasseres ifølge god laboratoriepraksis. N o g l e r e a g e n s e r i n d e h o l d e r n a t r i u m a z i d s o m konserveringsmiddel. Natriumazid kan danne kobber- og blyazider i laboratoriets rørledninger. Disse azider er eksplosive. Undgå dannelse af azider ved at skylle rørene med rigelige mængder vand, hvis opløsninger med azidindhold hældes i afløbet efter deaktivering. 132

7 7. REKONSTITUERING AF REAGENSER Bemærk! Lad reagenserne stabilisere sig ved stuetemperatur (15-30 C), før de anvendes. a) Brugsklare reagenser: Reagens A : Rekonstitueringsopløsning Reagens B : Prøvefortynder Reagens E : Positiv Kontrol b) Reagenser, der skal rekonstitueres: Reagens C : Belagte partikler S å d a n r e k o n s t i t u e r e s m e d f ø l g e n d e m æ n g d e rekonstitueringsopløsning (Reagens A): - 0,6 ml til kittet med 100 test Reagens D : Kontrolpartikler S å d a n r e k o n s t i t u e r e s m e d f ø l g e n d e m æ n g d e rekonstitueringsopløsning (Reagens A): - 1 ml til kittet med 100 test N B : O P L Ø S N I N G E N A F B E L A G T E P A R T I K L E R O G KONTROLPARTIKLER SKAL HOMOGENISERES VED AT RYSTE OG VENDE BLANDINGEN FORSIGTIGT LIGE FØR FORDELINGEN. 8. HOLDBARHED OPBEVARING Opbevar kittet ved 2-10 C. Efter åbning kan reagenserne i kittet opbevares ved 2-10 C, indtil udløbsdatoen på pakken, med mindre andet er angivet: R(C) og R(D): De frysetørrede reagenser, som findes i kittet, skal helst anvendes den samme dag som de rekonstitueres. De er imidlertid holdbare i 14 dage efter rekonstitueringen, hvis de opbevares korrekt (2-10 C) og ifølge de testprocedurer, der er beskrevet på indlægssedlen. 9. FORBEREDELSE AF PRØVER Tag en blodprøve i overensstemmelse med gældende praksis. Testen skal udføres på ufortyndede serum- eller plasmaprøver (der er indsamlet sammen med antikoagulerende stoffer som f.eks. EDTA, heparin eller citratbaserede antikoagulanter). Udskil serummet eller plasmaet fra koaglet eller de røde blodlegemer, så snart det er muligt, for at undgå hæmolyse. Udbredt hæmolyse kan påvirke testresultatet. Prøver med aggregater skal renses ved centrifugering forud for testen. 133

8 Opslæmmede fibrinpartikler eller aggregater kan give fejlagtigt positive resultater. Prøvematerialet kan opbevares ved 2-8 C, hvis screeningen udføres inden for syv dage, eller det kan dybfryses ved -20 C. Undgå gentagen nedfrysning og optøning. Hvis prøverne skal sendes, skal de pakkes ifølge de gældende bestemmelser angående transport af ætiologiske stoffer. Deaktivering af serumprøver kan udføres ved hjælp af standardinaktivering: opbevaring ved 56ºC i 30 minutter. UNDGÅ AT ANVENDE KONTAMINEREDE, HYPERLIPÆMISKE ELLER HYPERHÆMOLYSEREDE SERUM- ELLER PLASMAPRØVER. Bemærk! Der er ikke observeret interferens for koncentration af bilirubin op til 21,5 mg/dl, af hæmoglobin op til 560 mg/dl og for chylomikronturbiditet op til ANALYSEPROCEDURE Indledende bemærkninger: 1. Prøvemateriale, der er fundet positive med den kvalitative SFD HIV 1/2 PA-test skal testes igen i en dobbelttest. Hvis en eller begge gentagne test er positive eller ubestemmelige, skal prøverne testes igen ved hjælp af den semikvantitive procedure. 2. Når den semikvantitative procedure udføres, er det ikke usædvanligt at se prøver med titre et godt stykke over brønd # 12. Yderligere fortynding af disse prøver kan være nødvendig, før fordeling af dem på mikrotiterpladen, med henblik på de endelige bestemmelser i den semikvantitative test. 3. Det anbefales at udføre en reagenskontroltest for kvalitative og semikvantitative test (som vist i tabel 1). 134

9 Tabel 1 Brug af reagenskontroltest Brønd n 1 2 Prøverfortynder (µl) Kontrolpartikler (µl) Belagte partikler (µl) Bland ved hjælp af bakkemixer (automatisk vibratorryster), tildæk pladen, og inkuber i 2 timer Fortolkning Kvalitativ analysemetode (Tabel 2) a. Brug en mikropipette til at placere 75µl (3 dråber á µl) prøverfortynder i brønd # 1 på mikrotiterpladen og µl (1 dråbe á µl) i hver af brøndene # 2 og # 3. b. Brug en mikropipette til at tilføje µl serum/plasma prøvemateriale i brønd # 1. Bland indholdet af brønd # 1 ved at fylde og tømme mikropipetten 5 eller 6 gange. Brug en mikropipette til at overføre µl af den fortyndede opløsning fra brønd # 1 til brønd # 2. Bland indholdet af brønd # 2 som beskrevet ovenfor, og overfør µl i brønd # 3. Benyt samme procedure, bland indholdet af brønd # 3, og kasser µl af den opløsning, der findes i pipetten efter blandingen. c. Brug en af de pipetter, der findes i kittet, til at placere µl (1 dråbe) rekonstituerede kontrolpartikler i brønd #2. Brug den anden pipette til at placere µl (1 dråbe) rekonstituerede, belagte partikler i brønd # 3. d. Bland indholdet af brøndene grundigt ved hjælp af en bakkemixer (automatisk vibratorryster). Hvis ingen mixer haves, bankes hårdt 5 6 gange på alle pladens fire hjørner med fingeren. Tildæk pladen, og placer den på en stabil flade. Lad den stå ved stuetemperatur (15-30 C) i 2 timer, før aflæsning. 135

10 Tabel 2 Kvalitativ testprocedure Brønd N Prøvefortynder (µl) 75 Prøvemateriale (µl) Prøvefortynder 1:4 1:8 1:16 Kontrolpartikler (µl) Belagte partikler (µl) Endelig fortynding 1:16 1:32 Bland ved hjælp af en bakke mixer (automatisk vibratorryster), tildæk pladen, og inkuber i 2 timer. Fortolkning Kasser Semikvalitativ analysemetode (Tabel 3) Det anbefales, at prøvemateriale, der viser gentagne positive reaktioner i den kvantitative analyse, bliver testet igen i den semikvantitative analyse for at opnå en nøjagtig fortolkning. a. Brug en mikropipette til at placere 75 µl (3 dråber á µl) prøvefortynder i brønd # 1 på en mikrotiterplade og µl (1 dråbe á µl) i brøndene # 2 - # 12. b. Brug en mikropipette til at tilføje µl serum/plasma prøvemateriale i brønd # 1. Bland indholdet af brønd # 1 ved at fylde og tømme mikropipetten 5 eller 6 gange. Brug derefter mikropipetten til at overføre µl af den fortyndede opløsning fra brønd # 1 til brønd # 2, og bland indholdet som beskrevet ovenfor. Hvis en dobbeltfortynding skal udføres, gentages proceduren for blanding og overførsel for resten af brøndene, fra brønd # 3 til brønd #12, som vist i Tabel 3. Med henblik på at sikre nøjagtigheden skal den positive kontrol køres parallelt med de prøver, der bliver testet, og resultatet for den positive kontrol skal være 1:128, plus eller minus en enkelt fortynding. c. Brug en af de pipetter, der findes i kittet, til at placere µl (1 dråbe) rekonstituerede kontrolpartikler i brønd # 2. Brug den anden pipette til at placere µl (1 dråbe) belagte partikler i hver brønd med start fra brønd # 3 og frem til brønd #

11 d. Bland indholdet af brøndene grundigt ved hjælp af en bakkemixer (automatisk vibratorryster). Hvis ingen mixer haves, bankes hårdt 5 6 gange på pladens fire hjørner med fingeren. Tildæk pladen, og placer den på en stabil flade. Lad den stå ved stuetemperatur (15-30 C) i 2 timer, før aflæsning. Tabel 3 Semikvantitativ analyse Brønd N Prøvefortynder (µl) Prøvemateriale eller positiv kontrol (µl) 75 Prøvefortynder 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:6 1:512 1:1024 1:2048 1:4096 1:8192 Kontrolpartikler (µl) belagte partikler (µl) Endelig fortynding 1:16 1:32 1:64 1:128 1:6 1:512 1:1024 1:2048 1:4096 1:8192 1:16384 Fortsæt prøvefortyndingen for brøndene 2 12 Bland ved hjælp af bakkemixeren (automatisk vibratorryster), tildæk pladen, og inkuber i 2 timer. Fortolkning Kasser 11. VALIDERING OG FORTOLKNING AF RESULTATER Validering af test: a. For semikvantitative og kvalitative skal det bekræftes, at reaktionen for alle prøver og kontrolpartikler (endelig fortynding på 1:16) er negativ (-). b. V e d r e a g e n s k o n t r o l t e s t e n m å b l a n d i n g e n a f prøvefortynder, både med rekonstituerede, belagte partikler og kontrolpartikler, ikke give nogen reaktion (-) i nogen testkørsel (reagenskontrol). c. For den semikvantitative test skal det bekræftes, at titeren for den positive kontrol er 1:128 (± 1 fortynding) ved den endelige fortynding ifølge de testprocedurer, der er beskrevet i Tabel

12 Aflæsning og fortolkning af agglutinationer: Agglutinationer kan fortolkes visuelt eller ved at placere mikrotiterpladen forsigtigt på en valgfri bakkeviser med indirekte belysning og sammenligne agglutinationsmønstrene med reagenskontrollens mønstre. Se kriterierne i Tabel 4 for at fortolke resultaterne. Tabel 4 Aflæsning og fortolkning af agglutinationer Indstilling af partikelmønstre Aflæsning Fortolkning Partiklerne er koncentreret i en rund form i midten af brønden. Der er en blød, rund yderkant. (-) Negativ Partiklerne er koncentreret i en kompakt ring med en blød, rund yderkant. (+) 138 Ubestemmelig (se bemærkning nedenfor) Partiklerne danner en stor ring med en ujævn, varieret yderkant. Der forekommer perifer (+) agglutination. Positiv Tydeligt agglutinerede partikler dækker (++) brøndens bund helt. Bemærk! Prøver, der viser ubestemmelige resultater (±), skal testes igen ifølge testprocedurerne i Tabel 3 (semikvantitativ analysemetode). Gentagelse af ubestemmelige (±) eller reaktive resultater skal bekræftes ved hjælp af andre metoder for at sikre en nøjagtig fortolkning. Se "14. TESTENS BEGRÆNSNINGER" nedenfor for at få ydeligere oplysninger. Kriterier for fortolkning: En prøve, der viser en negativ reaktion for kontrolpartiklerne (endelig fortynding på 1:16), men viser agglutination for den belagte partikler (endelig prøvefortynding på 1:32 eller mere), betragtes som en positiv reaktion på HIV. Prøver, der viser en positiv reaktion for kontrolpartiklerne og en negativ reaktion for de belagte partikler, bliver betragtet som en negativ reaktion på HIV. Arbejdsarket der medfølger separat skal bruges til at behandle resultaterne. Kontakt venligst leverandøren af denne test for at få arbejdsarket.

13 Tabel 5 Kriterier for fortolkning Kontrolpartikler Belagte partikler Bedømmelse - + Positiv - - Negativ + - Negativ + + Ubestemmelig Efter absorption ved hjælp af kontrolpartikler* - + Positiv - - Negativ * Nogle prøver kan kræve 2 absorptioner. 12. ABSORPTIONSPROCEDURE Hvis en prøve fremkalder agglutination (± eller positiv) for både kontrollen og de belagte partikler, skal den testes igen på følgende måde: a. Placer 0,35 ml rekonstituerede kontrolpartikler i et lille reagensglas. b. Tilsæt 50 µl prøvemateriale til reagensglasset, og bland de grundigt ved hjælp af en Vortex-mixer. Inkuber ved stuetemperatur (15-30 C) i mindst 20 minutter. c. Centrifuger i 5 minutter ved rpm. Tag derefter 50 µl af supernatanten (absorberet prøvefortynding i forholdet 1:8), og placer den forsigtigt i brønd # 2 (se Tabel 3). d. Tilsæt µl prøvefortynder i brønd # 3 og alle andre brønde frem til brønd # 12. Overføre derefter µl af det absorberede prøvemateriale fra brønd # 2 til brønd # 3, og bland det grundigt ifølge den procedure, der er beskrevet for den semikvantitative analyse. Gentag proceduren for brønd # 3 og frem til brønd # 12 for at opnå en dobbeltfortynding (se Tabel 3). 13. YDEEVNE Sensitivitet Der blev udført sensitivitetsundersøgelser for SFD HIV1/2 139

14 PA-kittet på dokumenterede prøver fra patienter, der var inficeret med HIV. Konstateringen af bekræftede HIV-positive prøver blev evalueret ud fra: 486 HIV-1 gruppe M prøver med 134 serotypebestemte prøver (undertyperne A, B, C, D, E, F og G). Sensitiviteten var 100 % for disse prøver. 24 HIV-1 gruppe O prøver. Alle blev fundet positive. 173 HIV-2-prøver. Alle blev fundet positive. Den tidlige konstatering er evalueret ud fra: D e r b l e v t e s t e t S F T S ( F r e n c h s o c i e t y o f B l o o d Bank)-serokonvertering og kommercielle paneler (BBI, NABI). Resultaterne svarer næsten til resultaterne for en række EIA-test, som er anerkendt for at have den bedste antistofsensitivitet. SFTS-panel: 10 ud af 11 prøver på "per-serokonvertering" blev fundet positive med SFD HIV 1/2 PA-kittet. Der blev testet 31 kommercielle paneler med SFD HIV1/2 PA-kittet. Følgende tabel viser den første påviste prøve i hvert panel. Panel 1. påviste prøve Panel 1. påviste prøve Panel 1. påviste prøve BBI S 2 BBI AH 2 NABI 211 C BBI T 2 BBI AI 2 NABI 241 D BBI U 2 BBI AJ 7 NABI 1 F BBI W 10 BBI AK 6 NABI 261 D BBI X 6 BBI AL 6 NABI 271 C BBI Y 5 BBI AM 3 BBI Z 5 BBI AS 6 BBI AB 3 BBI AT 5 BBI AC 2 BBI AW 2 BBI AD 6 BBI AY 5 BBI AE 3 BBI BA 6 BBI AF 6 BBI BB 4 BBI AG 4 BBI BD 7 140

15 Specificitet Specificiteten for 5041 tilfældigt valgte bloddonorer var 99,74 %. 418 prøver var positive for andre markører (HTLV-1, HSV, VZV), eller der blev testet prøver fra gravide kvinder og patienter med rheumatoid arthritis. Kun en enkelt prøve var reaktiv. Specificiteten for denne befolkningsgruppe var således 99,76 %. Nøjagtighed Der blev udført nøjagtighedsanalyser i samme analyseserie for 3 HIV-1-positive prøver (P-1, 2, 3), som blev testet 5 gange i træk med 3 forskellige partier ifølge testprocedurerne. Alle resultater blev fundet inden for en enkelt brønds (en enkelt dobbeltfortynding) variation. Parti Parti Parti Prøve P-1 P-2 P-3 P-1 P-2 P-3 P-1 P-2 P : :6 1 :64 1 : :512 1 :128 1 : :6 1 : : :6 1 :64 1 : :512 1 :128 1 : :6 1 : : :6 1 :64 1 : :512 1 :128 1 : :128 1 : : :6 1 :64 1 : :512 1 :128 1 : :6 1 : : :6 1 :128 1 : :512 1 :128 1 : :6 1 :64 Gennems 1 : :6 nit 1 :64 1 : :512 1 :128 1 : :6 1 :64 Variation +/- 0 fort +/- 0 fort +1 fort +/- 0 fort +/- 0 fort +/- 0 fort +/- 0 fort - 1 fort +/- 0 fort Der blev udført nøjagtighedsanalyser mellem analyseserier på 10 positive HIV-1- eller HIV-2-prøver, som blev testet af 3 forskellige personer ifølge testprocedurerne. Alle resultater blev fundet inden for en enkelt brønds (en enkelt dobbeltfortynding) variation. 141

16 A B C Måde Variation Prøve 1 1 : : : :1024 +/- 0 fort Prøve 2 1 :6 1 :6 1 :6 1 :6 +/- 0 fort Prøve 3 1 :6 1 :6 1 :6 1 :6 +/- 0 fort Prøve 4 1 :64 1 :64 1 :32 1 :64-1 fort Prøve 5 1 :32 1 :32 1 :32 1 :32 +/- 0 fort Prøve 6 1 : : : :2048 +/- 0 fort Prøve 7 1 :512 1 :512 1 :6 1 :512-1 fort Prøve 8 1 :512 1 :512 1 :512 1 :512 +/- 0 fort Prøve 9 1 :128 1 :128 1 :128 1 :128 +/- 0 fort Prøve 10 1 :128 1 :128 1 :128 1 :128 +/- 0 fort 14. TESTENS BEGRÆNSNINGER Dette kit er udelukkende designet med henblik på konstatering af HIV-relaterede antistoffer i serum- eller plasmaprøver. Testen kan imidlertid ikke påvise HIV direkte. Som følge heraf: Selvom testen er negativ hvilket angiver, at den testede prøve ikke indeholder antistoffer mod HIV kan muligheden for en HIV-infektion ikke udelukkes. Kliniske symptomer og andre oplysninger skal benyttes i den kliniske diagnosticering. Et positivt eller negativt testresultatet angiver ikke en konkluderende diagnose på en HIV-infektion, eller manglen på samme. En sammenlignende bedømmelse af patientens tilstand skal bestå af en omhyggelig analyse af patientens kliniske symptomer og fortolkningen af resultaterne af de tilgængelige test for sygdommen. Ved den kliniske diagnosticering skal prøver, der viser positive resultater med SFD HIV 1/2 PA-kittet, testes igen med forskellige tidsintervaller og og resultaterne skal sammenlignes. Når det er muligt, skal der udføres bekræftende test af alle prøver, der er positive, ved hjælp af den semikvantitative test. Vibrationer (f.eks. på grund af centrifugen) kan påvirke resultaternes kvalitet. Prozonefænomentet forekommer sjældent i tydeligt positive prøver, og det er ikke blevet observeret under 142

17 evalueringerne. Hvis andre mikrotiterplader bruges end U-formede mikrotiterplader, kan resultaternes kvalitet blive påvirket og endda forhindre agglutinationen. 143

18 15. LITTERATURLISTE BARRE-SINOUSSI F., CHERMANN J.C., REY F. et al. Isolation of a T. lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Science, 1983, 220, ALIZON M., SONIGO P., BARRE-SINOUSSI F. et al. Molecular cloning of lymphadenopathy associated virus. Nature, 1984, 312, CLAVEL F., GUYADER M., GUETARD D. et al. Molecular cloning and polymorphism of the human immune deficiency virus type 2. Nature, 1986, 324, McKEATING J.A., WILLEY R.L. Structure and function of the HIV envelope. AIDS, 1989, 3, S35-S41 ZAAUER H.L., EXEL-OEHLERS P.V., KRAAUEVELD T. et al. Early detection of antibodies to HIV1 by third-generation assays. Lancet, 1992, 340,

19 CONSTANTINE N.T., VAN DER GROEN G., BELSEY E.M. et al. S e n s i t i v i t y o f H I V a n t i b o d y a s s a y s d e t e r m i n e d b y seroconversion panels. AIDS, 1994, 8, WASI C. et al. Evaluation of two screening tests for anti-hiv : ELISA versus particle agglutination. Virus Information Exchange Newsletter, 1988, 5, 92 Sng E.H. et al. Comparative evaluation of a particle agglutination test for human immunodeficiency virus antibody, Genitourin Med, 1988, 64, OHYA K. et al. Screening of blood donors for antibody to human immunodeficiency virus type I by sensitive particle agglutination assay. Vox Sang, 1988, 55, SEKIGUCHI S. et al. An automated screening test for antibodies to human immunodeficiency virus 1. Transfusion, 1988, 28, YOSHIDA T. et al. Evaluation of passive particle agglutination test for antibody to human immunodeficiency virus. J Clin Microbiol, 1987,, SPIELBERG F. et al. Field testing and comparative evaluation of rapid, visually read screening assays for antibody to human immunodeficiency virus. Lancet, 1989, i, Mar.18, HEALY D.S. et al. Detection of anti-hiv immunoglobulin M by particle agglutination following acute HIV infection. AIDS 1989, 3, HENDLER H. et al. Estudio comparativo de las technicas de aglutinacion de particulas (AP) enzimoinmunoenzay o (EIE) en la deteccion de anticuerpos anti-virus de immunodeficiencia humana tipo 1 (VIHA) en donantes de sangre. Revista Argentina de Transfusion, 1989, XV,

20 FUJIREBIO Inc. FR Bldg., 62-5 Nihonbashi- Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo , Japan Tel. : Fax : EC REP Bio-Rad 3, Bd Raymond Poincaré MARNES LA COQUETTE FRANCE Tél : Fax : code : MZ03T 05/2009

HCV Ab PLUS REF 34330

HCV Ab PLUS REF 34330 HCV Ab PLUS REF 34330 Tilsigtet brug -analysen er en immunenzymatisk metode til påvisning af antistoffer over for hepatitis C-virus i humant serum eller plasma ved hjælp af Access Immunoassay-systemerne

Læs mere

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 plade 96 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakPlus analyse REF PAKPLUS IVD INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTÆNKT FORBRUG... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 PRINCIPPET... 2 REAGENSERNE... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING...

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1113-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER 10-1113-10 REAGENS TIL 10 x 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754

Læs mere

Mercodia Adiponectin ELISA

Mercodia Adiponectin ELISA Mercodia Adiponectin ELISA Brugsanvisning 10-1193-01 REAGENSER TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro diagnostisk brug Regulerende status i USA: Kun til forskningsbrug Ikke til brug til diagnostiske procedurer.

Læs mere

MycAssay Aspergillus Cepheid SmartCycler Respirationsprøver REF 080-045

MycAssay Aspergillus Cepheid SmartCycler Respirationsprøver REF 080-045 Til in-vitro-diagnostisk brug: MycAssay Aspergillus REF 080-045 Tilsigtet anvendelse MycAssay Aspergillus er indiceret til brug af kvalificerede laboratoriemedarbejdere til kvalitativ påvisning af Aspergillus

Læs mere

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

Affirm VPIII Microbial Identification Test

Affirm VPIII Microbial Identification Test Affirm VPIII Microbial Identification Test 670160JAA 2009/01 Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. Dansk TILSIGTET BRUG Affirm VPIII Microbial Identification Test (Affirm VPIII mikrobiel identifikationsundersøgelse)

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Uddannelses- og brugervejledning

Uddannelses- og brugervejledning Pub. Nr. J23848_DA 2010-12-10 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning ORTHO AutoVue Innova ORTHO AutoVue Ultra Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Mærkebeskyttelse Dette

Læs mere

Validation of f-calprotectin assay by ELISA

Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection- and extraction procedures. Karina Jensen BEP 2000 Advance ScheBo Quick-prep Quantum Blue Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection-

Læs mere

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Antal sider: Tegn uden mellemrum Modul 14 Bachelorprojekt 67 sider 68786 tegn Anders Blomsen Født: 10. september 1985 Klinisk vejleder: Martin Skygge

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER HÅNDBOG mmol/l vist mg/dl tilgængelige Model MGH-BT1 Rev 6-8.12 DK/da VIGTIG INFORMATION MyGlucoHealth giver en hurtig og nem måde for personer med diabetes til at måle og

Læs mere

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsenet og på andre arbejdspladser 2013 Vejledning om HIV (human

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Swash : made in Holland

Swash : made in Holland Swash : made in Holland Swash : Den originale siden 1999 Arion var den første virksomhed i Europa, som introducerede ideen om at vaske uden vand. Selvom konceptet allerede var accepteret og brugt i store

Læs mere

INTERCEPT LYSBOKS INT100

INTERCEPT LYSBOKS INT100 Brugermanual INTERCEPT LYSBOKS INT100 INT100-50 til 50 Hz INT100-60 til 60 Hz EC REP Cerus Corporation Cerus Europe B.V. 2550 Stanwell Drive Stationsstraat 79-D Concord, CA 94520 USA 3811 MH Amersfoort

Læs mere

Fra Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

Fra Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Sammenligning af FISH og Duo-CISH Fluorescerende og chromogen in situ hybridisering til detektion af translokationer i lymfomer ved brug af en break-apart probe Bachelorprojekt efterår 2009 Professionshøjskolen

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

System til blodprøvetagning Til in-vitro-diagnostisk brug

System til blodprøvetagning Til in-vitro-diagnostisk brug System til blodprøvetagning Til in-vitro-diagnostisk brug Tilsigtet brug: VACUETTE blodprøveglas, prøvetagningsholdere og kanyler. Samlet er disse dele beregnet til venøs blodprøvetagning. VACUETTE rørene

Læs mere

DEN EUROPÆISKE FJERKRÆINDUSTRIS GUIDE FOR SLAGTEKYLLINGER [EPIG]

DEN EUROPÆISKE FJERKRÆINDUSTRIS GUIDE FOR SLAGTEKYLLINGER [EPIG] Association de l Aviculture, de l Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l Union Européenne europæiske landbrugsorganisationer europæiske landbrugs-andelsorganisationer DEN EUROPÆISKE FJERKRÆINDUSTRIS

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi C VUC Århus, HF-afdelingen Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev side 3

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere