Forord Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Beretning fra ledelsen Organisation og personale...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord... 5. Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi... 6. Beretning fra ledelsen... 7. Organisation og personale..."

Transkript

1 Årsberetning

2 2

3 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Indholdsfortegnelse Forord... 5 Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi... 6 Beretning fra ledelsen... 7 Organisation og personale... 8 Drift, bevillinger og indkøb Produktivitetsudvikling Klinisk Biokemi Klinisk Farmakologi Lægemiddelinformation Lægemiddelkomiteen Regional rådgivning National rådgivning Farmakogenetik Lægemiddelanalyser GCP-enheden Forskning Klinisk Biokemisk forskningsenhed Centre for Individualized Medicine in Arterial Diseases (CIMA) Laboratoriet for molekylær og cellulær kadiologi Projektgruppe og biobank Vejledning Undervisning Forskningspublikationer Produktions- og analysestatistik egne analyser Produktions- og analysestatistik sendeanalyser

4 Afdelingsledelsen SØREN PALUDAN SHEIKH Ledende overlæge, professor, dr. med. HELLE WEIMAR-SØRENSEN Ledende bioanalytiker, MPM 4

5 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Forord Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi er en stor moderne drifts- og forskningsafdeling med godt 280 medarbejdere (bioanalytikere, laboranter, læger, biokemikere, administrativt personale samt forskere) på Odense Universitetshospital (OUH). Afdelingen varetager både kliniske, forsknings- og undervisningsmæssige opgaver inden for de to kliniske specialer klinisk biokemi og klinisk farmakologi. Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi sigter kontinuerligt mod et virke som en effektiv, rentabel, professionel og velkørende afdeling. Ledelsen og ledergruppen er løbende involveret i lederudvikling, ligesom afdelingen samlet og på tværs af alle afsnit og faggrupper arbejder med efteruddannelse. Vores vision er at udøve laboratoriemedicinsk service og rådgivning for patienter på basis af forskning på højeste internationale niveau. 5

6 Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi 2013 SØREN PALUDAN SHEIKH Ledende overlæge, professor, dr. med. HELLE WEIMAR-SØRENSEN Ledende bioanalytiker, MPM LARS MELHOLT RASMUSSEN Overlæge, professor, dr. med. MADS NYBO Overlæge, ph.d. PER DAMKIER Overlæge, ph.d. SUSANNE MØLLER PEDERSEN Overlæge, dr. med. NIELS H.H. HEEGAARD Overlæge, professor, dr. med. et. scient ANNA LØGSTRUP Funktionsleder BO BACH ANDERSEN Afdelingsbioanalytiker GITTE AAKERLUND Afdelingsbioanalytiker LONE SØRENSEN Afdelingsbioanalytiker 6

7 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi BERETNING FRA LEDELSEN: Et stort og godt arbejdsår Udvikling, udvikling og atter udvikling. Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi har i 2013 nedsat ventetiden på analysesvar, forøget produktionen af samme, indført nye forandringsprojekter, blevet akkrediteret, har ansat nye dynamiske medarbejdere og har aldrig produceret flere videnskabelige artikler har været et rigtigt godt arbejdsår for Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. Et år, der især var præget af implementering og overgang til stabil drift af flere store forandringsprojekter, som blev søsat i Specifikt vil vi nævne implementering af nyt BCC IT-laboratoriesystem, det nye hæmatologiapparatur, Sysmex, samt indførelsen af porfyri-proteinanalyserne. Alle har krævet en stor samlet indsats af personalet. PRODUKTIONSREKORD Afdelingen har også i 2013 sat produktionsrekord med et samlet analysetal på analyser. Afdelingens medarbejdere har bidraget med undervisnings- og uddannelsestimer på flere forskellige uddannelser og gennemført LEANanalyse og implementering i afdelingens prøvetagningsambulatorium med en reduktion af ventetiderne til følge. FLERE RÅDGIVNINGSOPGAVER I klinisk farmakologi har vi gennemført flere rådgivningsopgaver i Lægemiddelinformationen end nogensinde før samt bidraget med rådgivning lokalt i Lægemiddelkomiteen, regionalt i Region Syddanmark og nationalt i RADSarbejdsgrupper og Sundhedsstyrelsen. Yderligere har vi fejret 10 års jubilæum i GCP-enheden. AKKREDITERING 2013 stod i DANAK-akkrediteringens tegn, idet afdelingen blev indstillet til akkreditering i december. Det var kulminationen på mange års arbejde med optimering og beskrivelse af ansvar og arbejdsgange. Akkreditering er en løbende proces, og Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi er nu i gang med at akkreditere nye analyser - foruden arbejdet med at vedligeholde akkrediteringsstatus. NYE MEDARBEJDERE I 2013 har afdelingen rekrutteret mange nye medarbejdere, især er overlægegruppen blevet forstærket med ansættelsen af professor, dr. med Niels Heegaard, som har særligt fokus på udvikling af nye analyser til klinisk anvendelse. FLERE VIDENSKABELIGE ARTIKLER Der er også bemærkelsesværdigt, at afdelingens medarbejdere har publiceret 132 7

8 videnskabelige artikler, et udtryk for både afdelingens egen originale forskning og for vores tætte samarbejde med klinikere fra OUH og andre hospitaler. Det sidste er vigtigt for vores målsætning om at bygge bro fra basal forskning til klinisk virksomhed. Alt dette danner et godt grundlag for et frugtbart år i Organisation og personale ORGANISATIONSDIAGRAM

9 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi NORMEREDE STILLINGER Pr. december 2013 havde Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi 225,86 normerede stillinger (mod 228,91 normerede stillinger året før) fordelt på følgende faggrupper: Normering Læger; 20,50 AC-gruppen; 10,21 Bioanalytikere; 151,85 Sekretærer; 16,25 Sygeplejersker; 2,40 Andre faggrupper; 5,00 Flex; 5,87 Ansatte på eksterne midler; 13,78 SYGEFRAVÆR Sygefraværet i 2013 var for hele afdelingen 4,66 %. Det er lidt mere end i 2012, hvor sygefraværet lå på 4,56 %. Sygefraværet 2013 fordeler sig som angivet i følgende diagram: Sygefravær Graviditetskomplikationer: 0,43 % Mindre barns 1. sygedag: 0,35 % Nedsat tjeneste/delvis syg: 0,29 % Sygedage: 3,59 % 9

10 Drift, bevillinger og indkøb DRIFTSAFTALE FOR 2013 Afdelingens samlede budget var i 2013 på kr Se fordeling af lønomkostninger og øvrig drift jf. nedenstående diagram. Driftsaftale Løn: Kr Øvrig drift: Kr ANALYSEAPPARATUR INDKØBT I 2013 APPARATUR PRODUCENT/VARENR KBF - AFSNIT ANTAL Sysmex hæmatologilinje Biokemi 3 1 Specialcentrifuge Celution Forskning 1 CRS/800 Massespektrometer TSQ Vantage, Thermo Projekter 1 Scientific Vægt Precisa BJ410C Biokemi 3 1 Spektrofotometer Forskningen 1 Massespektrometer TsQ Vantage, Thermo Scientfic Biokemi

11 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi BEVILLINGER I 2013 BEVILLINGSHAVER BEVILLINGSGIVER BEVILLING 2013 Charlotte Harken Jensen Internationaliseringspuljen Ditte C. Andersen Lundbeckfonden Ditte C. Andersen A.P.Møller Fonden Hans Christian Beck EU-bevilling (egenbetaling 25%) Kasper Engholm-Keller Lundbeckfonden Lars Melholt Rasmussen Novo Nordisk Fonden Lars Melholt Rasmussen OUH's forskningspulje Maria Lyck Hansen Tryg/Lægernes Forskningsforening af Danish Diabetes Academy (OL-8201 Henning Beck- Martin Overgaard Nielsen) Per Damkier Lundbeckfonden Pernille Just Vinholt Aase og Ejnar Danielsens Fond Pernille Just Vinholt A.P.Møller Fonden Pernille Just Vinholt Fonden af Pernille Just Vinholt Krista og Viggo Petersens Fond Pernille Just Vinholt Lily Benthine Lunds Fond af Søren Paludan Sheikh Danske Regioner Søren Paludan Sheikh Internationaliseringspuljen Tilde Eskildsen Lundbeckfonden Tilde Eskildsen Internationaliseringspuljen Jesper Hallas OUH's forskningspulje Kim Brøsen OUH's forskningspulje Lars Melholt Rasmussen OUH's forskningspulje Lars Melholt Rasmussen OUH's forskningspulje Lars Melholt Rasmussen OUH's forskningspulje Lars Melholt Rasmussen OUH's forskningspulje Lars Melholt Rasmussen Det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom Søren Paludan Sheikh OUH's forskningspulje Søren Paludan Sheikh OUH's forskningspulje

12 Produktivitetsudvikling Produktionstal Analyser Patientkontakter ÅR ANALYSER PATIENTKONTAKTER * *Incl. beregnede analyser 12

13 Klinisk Biokemi Tre ting har haft stor indflydelse på Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologis driftsafsnit i Og alle tre ting har krævet stor indsats fra personalets side. Heldigvis er alt nu implementeret, så frugterne fremover kan høstes. Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologis driftsafsnit har i 2013 på ny haft travlt med implementering af nyt udstyr, nye systemer og nye analysemetoder var således endnu et hektisk og travlt år for alle, hvor tiden er blevet brugt til møjsommeligt at få styr på det nye udstyr, få beskrevet arbejdsgange for disse og prøve at sondere terrænet for etablering af nye analyser. Og på, at alle har skulle finde deres egne ben i forbindelse med implementeringen af de nye systemer oven i akkreditering og dagligdags gøremål. LABORATORIEINFORMATIONSSYSTEM OG AKKREDITERING I forbindelse med implementering af nyt laboratoriesystem, har der været arbejdet med apparturklargøringer og elektronisk rekvirering. Den elektroniske rekvirering af analyser, skal lette bestilling af analyserne på afdelingerne samt gøre det lettere for laboratoriet at få overblik over bl.a. rekvisitionsmønstrene: Akkreditering, hvor den fremadrettede opgave med at vedligeholde de akkrediterede områder samt inkludere nye analyser også i det kommende år vil kræve, at der afsættes ressourcer til dette. Da den lettere bestilling har ført til en markant stigning af analyser, skal overblikket bruges som udgangspunkt for en dialog med afdelingerne om deres analysepakker, så der ikke laves for mange unødvendige undersøgelser. Den elektroniske analyserekvisition skal desuden gerne medføre, at analyserne kan udføres hurtigere. Det fulde udbytte i denne forbindelse forventes dog først realiseret i løbet af LEAN I AMBULATORIET For at højne servicen blev der påbegyndt en LEAN indsats i afdelingens ambulatorium. Patienternes forløb for blodprøvetagning blev klarlagt, og det blev besluttet, at der skulle sættes ind i forhold til ventetiden før prøvetagning, den aktive tid i prøvetagningskabinerne samt informationen til brugerne, inden de kommer. Der blev i venteværelset opsat info-skærme med generel og lokal information samt udarbejdet pjecer til brugerne, som blev sendt ud til primærsektoren. Ventetiderne blev reduceret gennem ændringer i procedurerne, så brugerne nu sidder klar foran de respektive prøvetagningskabiner, ligesom tidsforbrug og 13

14 14

15 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi risiko for fejlhåndteringer blev reduceret Der er i 2013 udført og/eller påbegyndt et gennem en procedureændring, der betyder, stort valideringsarbejde vedrørende at døgnuriner nu håndteres allerede ved opsætning af bly, zink, kobber, kobolt og modtagelsen af brugerne. krom på nyt ICP-MS samt zink og kobber på atomabsorptionsspektrometeret PE800. Det nye ICP-MS er et state of the art udstyr til NYE ANALYSER OG RUTINER måling af spormetaller i blodet, der er De biokemiske porfyrianalyser, der anvendes hurtigere, mere præcist og har en større til udredning af patienter med de relativt følsomhed end det udstyr, der ellers sjældne erhvervede eller arvelige anvendes i dag. porfyrisygdomme, blev fuldt implementeret i 2013, ligesom der blev indført nyt UVspektrofotometer i rutinen. Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi varetager porfyrifunktionen på landsbasis. Endelig har Klinisk Biokemi ydet projektstøtte til interne og eksterne projekter i form af rådgivning og analysearbejde. Porfyrianalyser er anerkendt som højt specialiseret funktion inden for klinisk biokemi med de forpligtelser, der følger heraf. I 2013 blev desuden det nye hæmatologiudstyr, Sysmex XN-9000, implementeret. Det nye udstyr gør det muligt at afgive svar på 6-partsdifferentialtælling, således at klinikerne nu også får svar på antallet af umodne granulocytter. Herudover blev 3 nye Tosoh G8 implementeret i hæmatologilaboratoriet. Androgenstatus blev sat i rutinedrift, og herunder blev testosteron, androstenedion, dehydroandrosteronsulfat samt 17-OHprogesteron i plasma indkørt på LC-MS/MS. Med det nye opsæt har Klinisk Biokemi nu en højfølsom og valid metode til måling af lave koncentrationer af bl.a. testosteron i blodet, således at analysen nu også kan anvendes hos børn, kvinder og mænd med hypogonadisme, hvilket har været et stort klinisk ønske. 15

16 Klinisk Farmakologi Klinisk Farmakologi er i rivende udvikling med flere rådgivningsopgaver og en Farmakogenetik i ny udviklingsfase. I løbet af 2014 forventer Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi blandt andet at udbyde en række nye genotypeundersøgelser afdelingsniveau. Principielle beslutninger træffes i selve Lægemiddelkomiteen og i HEKLA-styregruppen, der fungerer som organisatorisk mellemled mellem de afdelingsspecifikke fora og Lægemiddelkomiteen. LÆGEMIDDELINFORMATIONEN Lægemiddelinformationen behandlede i henvendelser fra sundhedsprofessionelle (typisk læger) vedrørende behandling med lægemidler. Omkring 1/3 af henvendelserne kom fra Almen Praksis, de øvrige hovedsageligt fra hospitalsafdelinger. De hyppigste henvendelser vedrørte graviditet (28 %), bivirkninger (28 %), interaktioner (17%) og valg af behandling (10 %). REGIONAL RÅDGIVNING Klinisk Farmakologi mærker i stigende omfang et behov hos sundhedsudbyderne (RSD/OUH) for uvildig rådgivning i forbindelse med implementering af nye og oftest dyre behandlinger. Disse opgaver er mere omfattende systematiseret ved gennemgang efter MTV-principper, som munder ud en rapport med tilhørende anbefalinger. LÆGEMIDDELKOMITEEN 2013 var det første år, hvor Lægemiddelkomiteen arbejdede under ledelse af en lægelig direktør fra OUH og med en sammensætning, domineret af ledende overlæger. Dette var begrundet i et ønske om, at give Lægemiddelkomiteen en mere solid forankring i Sygehusledelsen, således at beslutninger truffet i organisationen i højere grad end hidtil bliver implementeret. NATIONAL RÅDGIVNING Klinisk Farmakologi spiller en stigende rolle i Nationale Råd og Nævn som har stor indflydelse på farmakoterapeutisk adfærd i hele Danmark. Klinisk Farmakologi ved Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi var i 2013 repræsenteret i 3 RADSarbejdsgrupper og var desuden repræsenteret i Sundhedsstyrelsen arbejdsgruppe for udarbejdelse af Nationale Guidelines for behandling af Bipolær Sygdom. Klinisk Farmakologi har en fremtrædende placering på flere niveauer. Det er planen, at der to gange om året skal afholdes møder med de enkelte afdelingsledelser, hvor den enkelte afdelings behov defineres, og hvor der systematisk gøres rede for forbruget på 16 FARMAKOGENETIK Genotypebestemmelsen for enzymet CYP2D6, der omsætter en række lægemidler, er blevet opdateret, således at vi nu udbyder alle de klinisk relevante varianter af denne.

17 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Farmakogenetikken er i det hele taget i en udviklingsfase, der betyder flere genotypeundersøgelser i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. LÆGEMIDDELANALYSER Klinisk Farmakologi har det lægefaglige ansvar for udbud og fortolkning af lægemiddelanalyser. Dette område er under en løbende revision, både med hensyn til udbud af analyser og med hensyn til optimering af analysemetoder. undervisning, intern efteruddannelse og kontakt til samarbejdspartnere og myndigheder. I 2013 var GCP-enheden præget af flere personaleændringer, men på trods af det, formåede enheden at løse alle opgaver, at deltage i relevante konferencer og efteruddannelse samt løbende holde sig ajour med fagområdet, som er nødvendigt for at opretholde den højt specialiserede forskerstøtteenhed som GCP-enheden er. GCP-ENHEDEN Den 22.august 2013 fejrede GCP-enheden 10 års jubilæum. Dagen blev markeret med en reception og en række foredrag om blandt andet GCP-enhedens historie, fremtidsperspektiver samt refleksioner over på hvilken baggrund patienter siger ja til at indgå i lægemiddelforsøg. GCP-enheden har i 2013 haft rekordstor tillgang med 34 nye lægemiddelforsøg samt 4 nye forsøg med medicinsk udstyr. I samme periode afsluttede GCP-enheden 19 forsøg, og året resulterede dermed i en nettotilgang på 19 forsøg. Ved siden af monitoreringsopgaverne afholdt GCP-enhedens medarbejdere i kurser, underviste på to kurser samt formidlede viden og præsenterede enheden ved 5 øvrige lejligheder. GCP-enheden har forsat et tæt samarbejde med Danmarks to andre offentlige GCPenheder om monitorering, audit, SOP-revision, 17

18 Forskning Vi bygger bro mellem biokemisk og farmakologisk grundvidenskab og klinisk virksomhed. Det overordnede mål for forskerne i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi er at frembringe ny erkendelse om biokemiske og farmakologiske forhold ved sygdom til gavn for patienterne. Afdelingens forskningsafsnit eksisterer på lige fod med afdelingens driftsafsnit, og lederen af forskningsafsnittet, professor Lars Melholt Rasmussen, er medlem af afdelingens ledergruppe. Sammenlagt har afsnittet tilknyttet omkring 40 forskningsaktive medarbejdere, der i løbet af 2013 var medforfattere på 132 publikationer. Afdelingens seniorforskere har været hovedvejledere for 8 ph.d.-studerende, som enten er i gang med eller har afsluttet deres ph.d.-studium løbet af året (se side 20-21). KLINISK BIOKEMISK FORSKNINGSENHED Forskningsenhedens medarbejderstab blev i 2013 udvidet med professor Niels Heegaard, som har stor erfaring med udvikling af biokemiske analyser til anvendelse i kliniske sammenhænge. I 2013 er forskningsafsnittets proteomlaboratorium vokset og foretager nu mange targeterede og discovery-baserede proteomanalyser i forbindelse med enhedens egne forskningsprojekter, men også i samarbejde med andre forskergrupper på OUH og SDU. CENTRE FOR INDIVIDUALIZED MEDICINE IN ARTERIAL DISEASES (CIMA) Et væsentligt fokus i forskningsenheden er forskning i arteriesygdomme. I 2013 blev professor Lars Melholt Rasmussen leder af et nyt eliteforskningscenter på OUH, CIMA, som netop omhandler arterier. Det er centrets formål at drive forskning om arteriesygdomme på internationalt niveau på tværs af OUH s afdelinger. Centret er tværfagligt og har deltagere fra både nefrologisk, karkirurgisk, kardiologisk og endokrinologisk afdeling. Centret vil primært drive klinisk forskning, men i høj grad være translationel, dvs. at det også indbefatter basalforskning og anvendelse af modelsystemer og frontteknologi. En vigtig infrastruktur for centret er Odense Arteriebiobank, som indeholder arterievæv og blodprøver fra mere end patienter. Biobanken drives og styres på Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. 18

19 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi LABORATORIET FOR MOLEKYLÆR OG CELLULÆR KARDIOLOGI Laboratoriet havde i 2013 et meget produktivt år med udgivelse af 14 artikler i internationale tidsskrifter og indhentning af bevillinger for omkring 2,5 millioner kroner. Desuden har flere af forskningsgruppens medarbejdere været på udlandsophold. Professor Søren Sheikh (Syd- og Nordamerika), seniorforsker Charlotte Harken Jensen og Ditte Andersen (Spanien) og post doc. Tilde Eskildsen (USA), hvor der blev tilegnet betydelig ny viden til gruppens og afdelingens fremtidige arbejde med stamceller og indgået flere nye samarbejder med frontlinjeforskere, som kan styrke afdelingens forskning. Projektgruppe og biobank Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologis Projektgruppe og Biobank har ansvaret for opgaver relateret til både interne og eksterne forskningsprojekter - specielt i forbindelse med prøvetagning, præanalytisk og analytisk arbejde samt opbevaring af blodprøver. En stor del af de forskningsprojekter, som foregår på OUH, får hjælp til prøvehåndtering og biokemiske analyser gennem projektgruppens arbejde. Mange projekter er tilknyttet OUH s database- og biobankorganisation, OPEN. En del af gruppens opgaver varetages i samarbejde med Det Danske Tvillingeregister, med hvilket der også er videnskabeligt fællesskab. 19

20 VEJLEDNING 2013 PRÆGRADUATE STUDERENDE: Ida Skovrind Bachelor, afsluttet Ditte Caroline Andersen Suganya Ganesalingam Prægraduat, afsluttet Ditte Caroline Andersen Katrine Saldern Aagaard Prægraduat, afsluttet Ditte Caroline Andersen Anne Alnor Prægraduat Mads Nybo Anne Broe Prægraduat Per Damkier PH.D.-STUDERENDE: TITEL VEJLEDER Cand.scient. Claudia Cangemi The role of fibulin-1 in the development of arterial stiffness and hypertension in type 2 diabetes Lars Melholt Rasmussen Cand.scient. Ditte Sørensen FoxO target genes regulated by insulin in endothelial cells as determinants of atherosclerosis in type 2 diabetes Lars Melholt Rasmussen Cand.med. Maria Lyck Hansen Sammenhænge mellem arteriel stivhed, diabetes og fibulin-1 hos hjerte-karkirurgiske patienter Lars Melholt Rasmussen Cand.scient. Simone Andrea Rørdam- Preil Molekylære markører for diabetes-relateret arterieskade Lars Melholt Rasmussen Cand.scient. Gunnhildurr Asta Traustadottir The Molecular Mechanism of Delta-like 1 Homolog (Dlk1) in Development and Regeneration Ditte Caroline Andersen Cand.scient. The role of Delta-like 1 (DLK1) Ditte Caroline Andersen 20

21 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Rok Kosmina homolog in Obesity and Metabolic Syndrome Cand.scient. Marlene Louise Christensen Effect of adipose derived stem cells and extracorporal shockwave therapy on erectile dysfunction in rats Søren Paludan Sheikh Cand.med. Pernille Just Vinholt Trombocytter - Betydning for blødningsrisiko Mads Nybo Cand. Mikkel Brabrand Early prognostic factors in acutely admitted medical patients Jesper Hallas Cand.pharm Hanne Plet Lægemiddelrekommandationer i sekundærsektoren. Fra tilblivelse til efterlevelse. Jesper Hallas Cand.pharm. Michael Due Larsen Etablering af en hospitalsbaseret farmakoepidemiologisk database Jesper Hallas Cand.pharm. Anton Pottegaard Pharmacoepidemiological aspects of vitamin K antagonist treatment Jesper Hallas Cand. Kasper Søltoft Larsen Sammenhængen mellem hyperurikæmi, uratsænkende behandling og hjertekar sygdom. Et farmakoepiodemiologisk studie Jesper Hallas Cand.pharm. Ulla Hedegaard Forbedring af medicin compliance hos patienter med thrombotiske eller thrombosedisponerede tilstande interventioner i sekundærsektoren Jesper Hallas Cand.scient. Farmakologiske aspekter af død forårsaget af heroin og Kim Brøsen 21

22 Dorte Christoffersen metadon forgiftning Cand.med. Mette Marie Hougaard Christensen Metformins farmakogenetik Kim Brøsen Cand.pharm. Tore Bjerregaard Stage The role of genes and environment for interindividual differences in the pharmacokinetics and dynamics of the oral antidiabetics rosiglitazone and metformin Kim Brøsen Cand.pharm. Gyda Björnsdottir Mode Effects on Self-reported Survey Measures: Comparing Psychometric Measurement Equivalence of the NEO-FFI and ARHQ Administered in Paper and Web Mode Hovedvejleder Anna Birna Almarsdóttir Cand.pharm. Gudrun Thengilsdottir Adherence to chronic and episodic drug therapy: The role of system and patient factors in treatment initiation and discontinuation Hovedvejleder Anna Birna Almarsdóttir Cand.pharm. Anna Bryndis Blöndal Collaboration of GPs and pharmacists in optimizing medication use in elderly patients in Iceland Hovedvejleder Anna Birna Almarsdóttir 22

23 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi POST DOC.: TITEL VEJLEDER Cand.scient., ph.d., post doc. Tina Ravnsborg Post doc., cand. scient., ph.d. Tilde Eskildsen Serum biomarkers for prediction of Gestational Diabetes Mellitus Directing human ips cells into cardiomyocytes and vascular cells? Martin Overgaard (Dorte Møller Jensen) Søren Paludan Sheikh Post doc., cand. scient., ph.d. Lars Peter Kristensen Proteomic Analysis of Cardiovascular Diseases Lars Melholt Rasmussen EKSTERNE FORSKNINGSBEVILLINGER 2013 Danish Diabetes Academy / Novo Nordisk A.P. Møller Fonden

24 Undervisning Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi leverer undervisning til både Syddansk Universitets Natur og Sundhedsvidenskabelige uddannelser samt til Bioanalytikeruddannelsen på University College Lillebælt (UCL, Odense). Derudover er afdelingens forskere og undervisere vejledere for studerende i bachelor-, speciale- og ph.d.-projektforløb. Der bidrages endvidere til efteruddannelse af personale internt og eksternt, både i forbindelse med driften og almen efteruddannelse. Herudover har Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi lægelige kandidater ansat i introduktions- og uddannelsesstillinger. Bioanalytikeruddannelsen på University College Lillebælt (UCL, Odense) og Region Syddanmark sikrer, at Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi for hver årgang modtager 13 studerende i praktik-forløb. Afdelingens personale deltager aktivt i den praktiske uddannelse, så de studerende får en god sammenhæng mellem praktikken og teorien. I 2013 påbegyndte 5 studerende bachelorprojekter på afdelingen, hvor de studerende arbejdede med forskellige emner inden for klinisk biokemi. De studerende blev eksamineret i januar Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi bidrager til undervisningen på medicinstudiet i 8 forskellige moduler og er samtidig via overlæge, professor, dr. med. Lars Melholt Rasmussen modulbestyrer i modul B11. Modul B11 består af udarbejdelse af en bachelor-opgave, som evalueres med et mundtligt forsvar. Rapporterne omhandler en række emner inden for sundhedsvidenskaben. Klinisk Farmakologi varetager hele kandidatuddannelsen i klinisk farmaci på Syddansk Universitet. Derudover leveres der et omfattende bidrag til bachelordelen med 8 hold på 1. årgang. Den samlede oversigt over kurser, der undervises i og fordelt på uddannelser, fremgår af tabellen på næste side. 24

25 UDDANNELSESAKTIVITETER 2013 FAG/UDDANNELSE EMNE UNDERVISERE Bioanalytikeruddannelsen Modul 1 Modul 4 Bioanalytikerpraksis Bioanalytisk kvalitetssikring Bioanalytikerunderviserne Ann Charlott Jepsen, Yokelin Chan, Habibah Larsen, Dorte Viborg, Erling Birkemose og Knud Erik Lynnerup Modul 6 Udvidet humanbiologi og bioanalyse Modul 7 Udvidet biokemi og bioanalyse Modul 10 Immunkemiske analyser Modul 11 Klinisk modul Modul 12 Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring Modul 13 Valgmodul: bioanalytisk praksis-, udvikling- og forskningsviden Modul 14 Professionsbachelorprojekt Farmaceutstudiet Medicinstudiet Modul B6 Modul B7 Modul B8 Bachelor og Kandidat-kurser på uddannelsen i klinisk farmaci samt mediciner modul B7 Vækst og ernæring Regulation og kommunikation Blodprøvetagning Professor Kim Brøsen, professor Jesper Hallas, professor Lise Aagaard, professor Anna Birna, overlæge Per Damkier, reservelæger og ph.d. studerende Professor Lars Melholt Rasmussen, professor Kim Brøsen, postdoc Lars Peter Kristensen, cand.scient. Marina Bjørling- Poulsen. Ph.d.-studerende Claudia Cangemi, ph.d.- studerende Maria Lyck Hansen, ph.d.-studerende Simone Rørdam Preil, reservelæge Anne Lindegaard Christensen, reservelæge Betty Ilondo, alle bioanalytikerunderviserne Modul B11 Modul K4 Modul K6 Bacheloropgaven Sygdom i blod og bloddannende organer Ernæring og metabolisme Klinisk lektor Mads Nybo Professor Lars Melholt Rasmussen Modul K7 Psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser Modul K12 Modul K14-Ugekursus Sygdomme i huden Endokrinologi Professor Lars Melholt Rasmussen, klinisk lektor Mads Nybo 25

26 Publikationer 2013 Andersen DC, Laborda J, Baladron V, Kassem M, Sheikh SP, Jensen CH. Dual role of Delta-like 1 homolog (Dlk1) in skeletal muscle development and adult muscle regeneration. Development. 2013;140: Andersen PS, Larsen LA, Fowler VG Jr, Stegger M, Skov RL, Christensen K. Risk factors for Staphylococcus aureus nasal colonization in Danish middle-aged and elderly twins. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2013;32(10): Andersen DC, Nielsen C, Jensen CH, Sheikh SP. Horse serum reduces expression of membrane-bound and soluble isoforms of the preadipocyte marker Delta-like 1 homolog (Dlk1), but is inefficient for adipogenic differentiation of mouse preadipocytes. Acta Histochem. 2013;115(4): Andersen DC, Skovrind I, Christensen ML, Jensen CH, Sheikh SP. Stem cell survival is compromised by the thymidine analog EdU (5-ethynyl-2 deoxyuridine), a reagent used in stem cell tracing and proliferation assays. Anal and Bioanal Chem. 2013;405(29): Andersen-Ranberg K, Fjederholt KT, Madzak A, Nybo M, Jeune B. Cardiovascular diseases are underreported in centenarians. Age & Ageing. 2013;42(2): Barascuk N, Genovese F, Larsen L, Byrjalsen I, Zheng Q, Sun S, Hosbond S, Poulsen TS, Diederichsen A, Jensen JM, Mickley H, Register TC, Rasmussen LM, Leeming DJ, Christiansen C, Karsdal MA. A MMP derived versican neo-epitope is elevated in plasma from patients with atherosclerotic heart disease. Int J Clin Exp Med. 2013;6(3): Andersen L, Friis S, Hallas J, Ravn P, Gaist D. Hormone replacement therapy and risk of glioma: A nationwide nested casecontrol study. Cancer Epidemiol. 2013;37(6): Andersen L, Friis S, Hallas J, Ravn P, Schrøder HD, Gaist D. Hormone replacement therapy increases the risk of cranial meningioma. Eur J Cancer. 2013;49(15): Barral S, Cosentino S, Costa R, Andersen SL, Christensen K, Eckfeldt JH, Newman AN, Perls TT, Province MA, Hadley EC, Rossi WK, Mayeux R;for the Long Life Family Study. Exceptional memory performance in the Long Life Family Study. Neurobiol Aging. 2013;34(11): Beekman M, Blanché H, Perola M, Hervonen A, Bezrukov V, Sikora E, Flachsbart F, Christiansen L, De Craen AJ, Kirkwood TB, Rea IM, Poulain M, 26

27 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Robine JM,Valensin S, Stazi MA, Passarino G, Deiana L, Gonos ES, Paternoster L, Sørensen TI, Tan Q, Helmer Q, van den Akker EB, Deelen J, Martella F, Cordell HJ, Ayers KL, Vaupel JW, Törnwall O, Johnson TE, Schreiber S, Lathrop M, Skytthe A,Westendorp RG, Christensen K, Gampe J, Nebel A, Houwing-Duistermaat JJ, Slagboom PE, Franceschi C;the GEHA consortium. Genome-wide linkage analysis for human longevity: Genetics of Healthy Aging Study. Aging Cell. 2013;12(2): Bergmann TK, Vach W, Feddersen S, Eckhoff L, Gréen H, Herrstedt J, Brøsen K. GWAS-based association between RWDD3 and TECTA variants and paclitaxel induced neuropathy could not be confirmed in Scandinavian ovarian cancer patients. Acta Oncol. 2013;52(4): Bjerregaard-Andersen M, Gomes MA, Joaquím LC, Rodrigues A, Jensen DM, Christensen K, Benn CS, Aaby P, Beck- Nielsen H, Sodemann M. Establishing a Twin Registry in Guinea-Bissau. Twin Res Hum Genet. 2013;16(1): Bjerregaard-Andersen M, Hansen L, da Silva LI, Joaquím LC, Hennild DE, Christiansen L, Aaby P, Benn CS, Christensen K, Sodemann M, Jensen DM, Beck-Nielsen H. Risk of metabolic syndrome and diabetes mellitus among young twins and singletons in Guinea-Bissau. Diabetes Care. 2013;36(11): Borgwardt, L, Dali, CI, Fogh, J, Månsson, JE, Olsen, KJ, Beck, HC, et al Enzyme replacement therapy for alphamannosidosis: 12 months follow-up of a single-centre, randomised, muliple dose study. J Inherit Dis. 2013;36(6): Brabrand M, Knudsen T, Hallas J. Identifying admitted patients at risk of dying: a prospective observational validation of four biochemical scoring systems. BMJ Open. 2013;3(6) Brandt F, Thvilum M, Almind D, Christensen K, Green A, Hegedus L, Brix T. Graves disease and toxic nodular goiter are both associated with increased mortality but differ with respect to the cause of death. A Danish population-based register study. Thyroid. 2013;23(4): Brandt F, Thvilum M, Almind D, Christensen K, Green A, Hegedüs L, Brix TH. Morbidity before and after the diagnosis of hyperthyroidism: a nationwide registerbased study. PLoS One. 2013;8(6):e66711 Brønnum Jensen H, Andersen DC, Schneider M, Boysen Sandberg M, Beck Nielsen S, Sheikh SP. mir-21 Promotes Fibrogenic Epithelial-to-Mesenchymal Transition of Epicardial Mesothelial Cells Involving Programmed Cell Death 4 and Sprouty-1 Targeting. PloSOne. 2013;8:e Brønnum H, Andersen DC, Schneider M, Nossent AY, Nielsen SB, Sheikh SP. MiR- 31 Targets Islet-1 in Epicardial Mesothelial Cells and Reduces Epithelial-to-Mesenchymal Transition. Exp Cell Res. 2013;319:

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2011 INDHOLD Forord 2 Forskningsråd Gentofte 3 Forskningsenheden 4 START-pulje 2011 5 Forskningens Døgn 29. april 2011 6 Forskningens Dag 22. november 2011 6 Publikationslister

Læs mere

dag orskningens dag rskningens dag dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012

dag orskningens dag rskningens dag dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012 rskningens ag orskningens dag Forskningen dag Forsknin dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012 orskningens dag Hospitalsenhed Midt Forord

Læs mere

Curriculum vitae og publikationsliste for Jens Peter Gøtze

Curriculum vitae og publikationsliste for Jens Peter Gøtze Curriculum vitae og publikationsliste for Jens Peter Gøtze DECEMBER 2014 Født i Helsingør den 11. januar 1969. Gift, to børn. Uddannelse og akademiske grader 1987: Studentereksamen fra Holte Gymnasium.

Læs mere

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2009 Tekst Camilla Nymann Eva Benfeldt Hanne Konradsen Indhold Grafik og layout Karen Krarup Foto Tobias Kiel Lauesen Helene Ryttersgaard Forord ved Forskningschef

Læs mere

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Årsberetning 2010 Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Indhold Året der gik.......................................... 4 Klinisk Virksomhed.................................... 6 Patientundersøgelser..............................

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2012 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JUNI 2013... 2 ARBEJDSMEDICIN...

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

Faglig beretning 2007

Faglig beretning 2007 Faglig beretning 2007 Statens Institut for Folkesundhed 2 Forord Dette er den første faglige beretning fra Statens Institut for Folkesundhed som et institut under Syddansk Universitet. Instituttet overgik

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Årsberetning 2013. Nuklearmedicinsk Afdeling. Gå til indhold

Årsberetning 2013. Nuklearmedicinsk Afdeling. Gå til indhold Årsberetning 2013 Nuklearmedicinsk Afdeling ÅRSBERETNING 2013 FORORD FORORD ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING Nuklearmedicinsk Afdeling Aalborg Universitetshospital REDAKTION Sekretær for specialeledelsen

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsrapport 2009 Regionshospitalet Silkeborg og Forord Hospitalsledelsen har hermed fornøjelsen af at præsentere forskningsrapporten 2009 for Regionshospitalet Silkeborg og. Det indgår i hospitalsledelsens

Læs mere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet omfatter følgende institutter: Institut for Medicinsk Biologi (IMB) incl. Medicinsk Bioteknologisk Center (MBC) Institut for Sundhedstjenesteforskning

Læs mere

Forskningens Dag 2010 Abstracts og program

Forskningens Dag 2010 Abstracts og program Forskningens Dag 2010 Abstracts og program 1 Forskningens Dag 2010 er tilrettelagt af: Molekylærbiolog, Torben Lüth Andersson, Hæmatologisk Afdeling Overlæge Henrik Krarup, Klinisk Biokemisk Afdeling Seniorforsker

Læs mere

Forsknings- og Innovationsberetning 2010

Forsknings- og Innovationsberetning 2010 Forsknings- og Innovationsberetning 2010 for Aalborg Sygehus - Aarhus Universitetshospital -med bidrag fra Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsog innovationsberetning 2010 AALBORG SYGEHUS - AARHUS

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012

Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012 DMCG.dk Benchmarking Consortium DMCG.dk Benchmarking Consortium Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Breast Cancer Cooperative Group

Læs mere

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens Årsrapport 2012-2013 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning (Horsens Hospital)

Læs mere

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden ÅRSSKRIFT 2008/2009 NOVO NORDISK FONDEN Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sammenslutning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til

Læs mere

FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD

FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD Årsrapport Forskningsrådet Sygehus Syd 2 ÅRSRAPPORT Forskningsrådet Sygehus Syd Indholdsfortegelse Indholdsfortegelse... 3 Forord... 5 FBE Anæstesi, Næstved Sygehus.... 6 FBE

Læs mere

Årsberetning 2003. Hæmatologisk afdeling. Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS

Årsberetning 2003. Hæmatologisk afdeling. Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS Årsberetning 2003 Hæmatologisk afdeling Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS OMKRING HERMAN POSIN Herman Posin s humoristiske og tankevækkende streger har i mange år prydet vægge, opslagstavler

Læs mere

Velkommen til DSOHH 2015 4. Program oversigt 5 Program torsdag 21. maj 6 Program fredag 22. maj 8

Velkommen til DSOHH 2015 4. Program oversigt 5 Program torsdag 21. maj 6 Program fredag 22. maj 8 Indhold Velkommen til DSOHH 2015 4 Program Program oversigt 5 Program torsdag 21. maj 6 Program fredag 22. maj 8 Praktisk Praktisk information 10 Socialt program 12 Udstillere 13 Abstracts Inviterede foredrag

Læs mere

Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder?

Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder? Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder? 2004 Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder? Kirsten Wisborg og Tine Brink Henriksen

Læs mere

miljø og sundhed Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Formidlingsblad 19. årgang, nr.

miljø og sundhed Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Formidlingsblad 19. årgang, nr. 1 miljø og sundhed Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Formidlingsblad 19. årgang, nr. 3, december 2013 Læs om en mulig forklaring på partikelforårsaget hjerte-kar-sygdom

Læs mere

Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning

Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning Forskningsplan Center for Psykiatrisk Forskning Indhold Virksomhedsmodel og forskningsstrategi for Center for Psykiatrisk Forskning December 2011-15... 3 Organisationsdiagram... 10 Kliniske Forskningsprojekter

Læs mere

Center for Alkoholforskning

Center for Alkoholforskning 2005 06 Center for Alkoholforskning Hvad forsker vi i? Hvad har vi publiceret? C e n t e r f o r A l k o h o l f o r s k n i n g 2 0 0 5 0 6 1 Forord Statens Institut for Folkesundhed, Center for Alkoholforskning.

Læs mere

Årsrapport VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION

Årsrapport VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION Årsrapport 2014 VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION 2 Årsrapport 2014 VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION Indhold 5 Forord 6 Videncenter for Rehabilitering og Palliation 8 Del I - RcDallund

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 6 december 2013 27. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk læs inde i bladet Guidance for

Læs mere