Forord Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Beretning fra ledelsen Organisation og personale...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord... 5. Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi... 6. Beretning fra ledelsen... 7. Organisation og personale..."

Transkript

1 Årsberetning

2 2

3 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Indholdsfortegnelse Forord... 5 Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi... 6 Beretning fra ledelsen... 7 Organisation og personale... 8 Drift, bevillinger og indkøb Produktivitetsudvikling Klinisk Biokemi Klinisk Farmakologi Lægemiddelinformation Lægemiddelkomiteen Regional rådgivning National rådgivning Farmakogenetik Lægemiddelanalyser GCP-enheden Forskning Klinisk Biokemisk forskningsenhed Centre for Individualized Medicine in Arterial Diseases (CIMA) Laboratoriet for molekylær og cellulær kadiologi Projektgruppe og biobank Vejledning Undervisning Forskningspublikationer Produktions- og analysestatistik egne analyser Produktions- og analysestatistik sendeanalyser

4 Afdelingsledelsen SØREN PALUDAN SHEIKH Ledende overlæge, professor, dr. med. HELLE WEIMAR-SØRENSEN Ledende bioanalytiker, MPM 4

5 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Forord Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi er en stor moderne drifts- og forskningsafdeling med godt 280 medarbejdere (bioanalytikere, laboranter, læger, biokemikere, administrativt personale samt forskere) på Odense Universitetshospital (OUH). Afdelingen varetager både kliniske, forsknings- og undervisningsmæssige opgaver inden for de to kliniske specialer klinisk biokemi og klinisk farmakologi. Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi sigter kontinuerligt mod et virke som en effektiv, rentabel, professionel og velkørende afdeling. Ledelsen og ledergruppen er løbende involveret i lederudvikling, ligesom afdelingen samlet og på tværs af alle afsnit og faggrupper arbejder med efteruddannelse. Vores vision er at udøve laboratoriemedicinsk service og rådgivning for patienter på basis af forskning på højeste internationale niveau. 5

6 Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi 2013 SØREN PALUDAN SHEIKH Ledende overlæge, professor, dr. med. HELLE WEIMAR-SØRENSEN Ledende bioanalytiker, MPM LARS MELHOLT RASMUSSEN Overlæge, professor, dr. med. MADS NYBO Overlæge, ph.d. PER DAMKIER Overlæge, ph.d. SUSANNE MØLLER PEDERSEN Overlæge, dr. med. NIELS H.H. HEEGAARD Overlæge, professor, dr. med. et. scient ANNA LØGSTRUP Funktionsleder BO BACH ANDERSEN Afdelingsbioanalytiker GITTE AAKERLUND Afdelingsbioanalytiker LONE SØRENSEN Afdelingsbioanalytiker 6

7 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi BERETNING FRA LEDELSEN: Et stort og godt arbejdsår Udvikling, udvikling og atter udvikling. Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi har i 2013 nedsat ventetiden på analysesvar, forøget produktionen af samme, indført nye forandringsprojekter, blevet akkrediteret, har ansat nye dynamiske medarbejdere og har aldrig produceret flere videnskabelige artikler har været et rigtigt godt arbejdsår for Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. Et år, der især var præget af implementering og overgang til stabil drift af flere store forandringsprojekter, som blev søsat i Specifikt vil vi nævne implementering af nyt BCC IT-laboratoriesystem, det nye hæmatologiapparatur, Sysmex, samt indførelsen af porfyri-proteinanalyserne. Alle har krævet en stor samlet indsats af personalet. PRODUKTIONSREKORD Afdelingen har også i 2013 sat produktionsrekord med et samlet analysetal på analyser. Afdelingens medarbejdere har bidraget med undervisnings- og uddannelsestimer på flere forskellige uddannelser og gennemført LEANanalyse og implementering i afdelingens prøvetagningsambulatorium med en reduktion af ventetiderne til følge. FLERE RÅDGIVNINGSOPGAVER I klinisk farmakologi har vi gennemført flere rådgivningsopgaver i Lægemiddelinformationen end nogensinde før samt bidraget med rådgivning lokalt i Lægemiddelkomiteen, regionalt i Region Syddanmark og nationalt i RADSarbejdsgrupper og Sundhedsstyrelsen. Yderligere har vi fejret 10 års jubilæum i GCP-enheden. AKKREDITERING 2013 stod i DANAK-akkrediteringens tegn, idet afdelingen blev indstillet til akkreditering i december. Det var kulminationen på mange års arbejde med optimering og beskrivelse af ansvar og arbejdsgange. Akkreditering er en løbende proces, og Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi er nu i gang med at akkreditere nye analyser - foruden arbejdet med at vedligeholde akkrediteringsstatus. NYE MEDARBEJDERE I 2013 har afdelingen rekrutteret mange nye medarbejdere, især er overlægegruppen blevet forstærket med ansættelsen af professor, dr. med Niels Heegaard, som har særligt fokus på udvikling af nye analyser til klinisk anvendelse. FLERE VIDENSKABELIGE ARTIKLER Der er også bemærkelsesværdigt, at afdelingens medarbejdere har publiceret 132 7

8 videnskabelige artikler, et udtryk for både afdelingens egen originale forskning og for vores tætte samarbejde med klinikere fra OUH og andre hospitaler. Det sidste er vigtigt for vores målsætning om at bygge bro fra basal forskning til klinisk virksomhed. Alt dette danner et godt grundlag for et frugtbart år i Organisation og personale ORGANISATIONSDIAGRAM

9 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi NORMEREDE STILLINGER Pr. december 2013 havde Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi 225,86 normerede stillinger (mod 228,91 normerede stillinger året før) fordelt på følgende faggrupper: Normering Læger; 20,50 AC-gruppen; 10,21 Bioanalytikere; 151,85 Sekretærer; 16,25 Sygeplejersker; 2,40 Andre faggrupper; 5,00 Flex; 5,87 Ansatte på eksterne midler; 13,78 SYGEFRAVÆR Sygefraværet i 2013 var for hele afdelingen 4,66 %. Det er lidt mere end i 2012, hvor sygefraværet lå på 4,56 %. Sygefraværet 2013 fordeler sig som angivet i følgende diagram: Sygefravær Graviditetskomplikationer: 0,43 % Mindre barns 1. sygedag: 0,35 % Nedsat tjeneste/delvis syg: 0,29 % Sygedage: 3,59 % 9

10 Drift, bevillinger og indkøb DRIFTSAFTALE FOR 2013 Afdelingens samlede budget var i 2013 på kr Se fordeling af lønomkostninger og øvrig drift jf. nedenstående diagram. Driftsaftale Løn: Kr Øvrig drift: Kr ANALYSEAPPARATUR INDKØBT I 2013 APPARATUR PRODUCENT/VARENR KBF - AFSNIT ANTAL Sysmex hæmatologilinje Biokemi 3 1 Specialcentrifuge Celution Forskning 1 CRS/800 Massespektrometer TSQ Vantage, Thermo Projekter 1 Scientific Vægt Precisa BJ410C Biokemi 3 1 Spektrofotometer Forskningen 1 Massespektrometer TsQ Vantage, Thermo Scientfic Biokemi

11 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi BEVILLINGER I 2013 BEVILLINGSHAVER BEVILLINGSGIVER BEVILLING 2013 Charlotte Harken Jensen Internationaliseringspuljen Ditte C. Andersen Lundbeckfonden Ditte C. Andersen A.P.Møller Fonden Hans Christian Beck EU-bevilling (egenbetaling 25%) Kasper Engholm-Keller Lundbeckfonden Lars Melholt Rasmussen Novo Nordisk Fonden Lars Melholt Rasmussen OUH's forskningspulje Maria Lyck Hansen Tryg/Lægernes Forskningsforening af Danish Diabetes Academy (OL-8201 Henning Beck- Martin Overgaard Nielsen) Per Damkier Lundbeckfonden Pernille Just Vinholt Aase og Ejnar Danielsens Fond Pernille Just Vinholt A.P.Møller Fonden Pernille Just Vinholt Fonden af Pernille Just Vinholt Krista og Viggo Petersens Fond Pernille Just Vinholt Lily Benthine Lunds Fond af Søren Paludan Sheikh Danske Regioner Søren Paludan Sheikh Internationaliseringspuljen Tilde Eskildsen Lundbeckfonden Tilde Eskildsen Internationaliseringspuljen Jesper Hallas OUH's forskningspulje Kim Brøsen OUH's forskningspulje Lars Melholt Rasmussen OUH's forskningspulje Lars Melholt Rasmussen OUH's forskningspulje Lars Melholt Rasmussen OUH's forskningspulje Lars Melholt Rasmussen OUH's forskningspulje Lars Melholt Rasmussen Det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom Søren Paludan Sheikh OUH's forskningspulje Søren Paludan Sheikh OUH's forskningspulje

12 Produktivitetsudvikling Produktionstal Analyser Patientkontakter ÅR ANALYSER PATIENTKONTAKTER * *Incl. beregnede analyser 12

13 Klinisk Biokemi Tre ting har haft stor indflydelse på Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologis driftsafsnit i Og alle tre ting har krævet stor indsats fra personalets side. Heldigvis er alt nu implementeret, så frugterne fremover kan høstes. Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologis driftsafsnit har i 2013 på ny haft travlt med implementering af nyt udstyr, nye systemer og nye analysemetoder var således endnu et hektisk og travlt år for alle, hvor tiden er blevet brugt til møjsommeligt at få styr på det nye udstyr, få beskrevet arbejdsgange for disse og prøve at sondere terrænet for etablering af nye analyser. Og på, at alle har skulle finde deres egne ben i forbindelse med implementeringen af de nye systemer oven i akkreditering og dagligdags gøremål. LABORATORIEINFORMATIONSSYSTEM OG AKKREDITERING I forbindelse med implementering af nyt laboratoriesystem, har der været arbejdet med apparturklargøringer og elektronisk rekvirering. Den elektroniske rekvirering af analyser, skal lette bestilling af analyserne på afdelingerne samt gøre det lettere for laboratoriet at få overblik over bl.a. rekvisitionsmønstrene: Akkreditering, hvor den fremadrettede opgave med at vedligeholde de akkrediterede områder samt inkludere nye analyser også i det kommende år vil kræve, at der afsættes ressourcer til dette. Da den lettere bestilling har ført til en markant stigning af analyser, skal overblikket bruges som udgangspunkt for en dialog med afdelingerne om deres analysepakker, så der ikke laves for mange unødvendige undersøgelser. Den elektroniske analyserekvisition skal desuden gerne medføre, at analyserne kan udføres hurtigere. Det fulde udbytte i denne forbindelse forventes dog først realiseret i løbet af LEAN I AMBULATORIET For at højne servicen blev der påbegyndt en LEAN indsats i afdelingens ambulatorium. Patienternes forløb for blodprøvetagning blev klarlagt, og det blev besluttet, at der skulle sættes ind i forhold til ventetiden før prøvetagning, den aktive tid i prøvetagningskabinerne samt informationen til brugerne, inden de kommer. Der blev i venteværelset opsat info-skærme med generel og lokal information samt udarbejdet pjecer til brugerne, som blev sendt ud til primærsektoren. Ventetiderne blev reduceret gennem ændringer i procedurerne, så brugerne nu sidder klar foran de respektive prøvetagningskabiner, ligesom tidsforbrug og 13

14 14

15 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi risiko for fejlhåndteringer blev reduceret Der er i 2013 udført og/eller påbegyndt et gennem en procedureændring, der betyder, stort valideringsarbejde vedrørende at døgnuriner nu håndteres allerede ved opsætning af bly, zink, kobber, kobolt og modtagelsen af brugerne. krom på nyt ICP-MS samt zink og kobber på atomabsorptionsspektrometeret PE800. Det nye ICP-MS er et state of the art udstyr til NYE ANALYSER OG RUTINER måling af spormetaller i blodet, der er De biokemiske porfyrianalyser, der anvendes hurtigere, mere præcist og har en større til udredning af patienter med de relativt følsomhed end det udstyr, der ellers sjældne erhvervede eller arvelige anvendes i dag. porfyrisygdomme, blev fuldt implementeret i 2013, ligesom der blev indført nyt UVspektrofotometer i rutinen. Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi varetager porfyrifunktionen på landsbasis. Endelig har Klinisk Biokemi ydet projektstøtte til interne og eksterne projekter i form af rådgivning og analysearbejde. Porfyrianalyser er anerkendt som højt specialiseret funktion inden for klinisk biokemi med de forpligtelser, der følger heraf. I 2013 blev desuden det nye hæmatologiudstyr, Sysmex XN-9000, implementeret. Det nye udstyr gør det muligt at afgive svar på 6-partsdifferentialtælling, således at klinikerne nu også får svar på antallet af umodne granulocytter. Herudover blev 3 nye Tosoh G8 implementeret i hæmatologilaboratoriet. Androgenstatus blev sat i rutinedrift, og herunder blev testosteron, androstenedion, dehydroandrosteronsulfat samt 17-OHprogesteron i plasma indkørt på LC-MS/MS. Med det nye opsæt har Klinisk Biokemi nu en højfølsom og valid metode til måling af lave koncentrationer af bl.a. testosteron i blodet, således at analysen nu også kan anvendes hos børn, kvinder og mænd med hypogonadisme, hvilket har været et stort klinisk ønske. 15

16 Klinisk Farmakologi Klinisk Farmakologi er i rivende udvikling med flere rådgivningsopgaver og en Farmakogenetik i ny udviklingsfase. I løbet af 2014 forventer Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi blandt andet at udbyde en række nye genotypeundersøgelser afdelingsniveau. Principielle beslutninger træffes i selve Lægemiddelkomiteen og i HEKLA-styregruppen, der fungerer som organisatorisk mellemled mellem de afdelingsspecifikke fora og Lægemiddelkomiteen. LÆGEMIDDELINFORMATIONEN Lægemiddelinformationen behandlede i henvendelser fra sundhedsprofessionelle (typisk læger) vedrørende behandling med lægemidler. Omkring 1/3 af henvendelserne kom fra Almen Praksis, de øvrige hovedsageligt fra hospitalsafdelinger. De hyppigste henvendelser vedrørte graviditet (28 %), bivirkninger (28 %), interaktioner (17%) og valg af behandling (10 %). REGIONAL RÅDGIVNING Klinisk Farmakologi mærker i stigende omfang et behov hos sundhedsudbyderne (RSD/OUH) for uvildig rådgivning i forbindelse med implementering af nye og oftest dyre behandlinger. Disse opgaver er mere omfattende systematiseret ved gennemgang efter MTV-principper, som munder ud en rapport med tilhørende anbefalinger. LÆGEMIDDELKOMITEEN 2013 var det første år, hvor Lægemiddelkomiteen arbejdede under ledelse af en lægelig direktør fra OUH og med en sammensætning, domineret af ledende overlæger. Dette var begrundet i et ønske om, at give Lægemiddelkomiteen en mere solid forankring i Sygehusledelsen, således at beslutninger truffet i organisationen i højere grad end hidtil bliver implementeret. NATIONAL RÅDGIVNING Klinisk Farmakologi spiller en stigende rolle i Nationale Råd og Nævn som har stor indflydelse på farmakoterapeutisk adfærd i hele Danmark. Klinisk Farmakologi ved Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi var i 2013 repræsenteret i 3 RADSarbejdsgrupper og var desuden repræsenteret i Sundhedsstyrelsen arbejdsgruppe for udarbejdelse af Nationale Guidelines for behandling af Bipolær Sygdom. Klinisk Farmakologi har en fremtrædende placering på flere niveauer. Det er planen, at der to gange om året skal afholdes møder med de enkelte afdelingsledelser, hvor den enkelte afdelings behov defineres, og hvor der systematisk gøres rede for forbruget på 16 FARMAKOGENETIK Genotypebestemmelsen for enzymet CYP2D6, der omsætter en række lægemidler, er blevet opdateret, således at vi nu udbyder alle de klinisk relevante varianter af denne.

17 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Farmakogenetikken er i det hele taget i en udviklingsfase, der betyder flere genotypeundersøgelser i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. LÆGEMIDDELANALYSER Klinisk Farmakologi har det lægefaglige ansvar for udbud og fortolkning af lægemiddelanalyser. Dette område er under en løbende revision, både med hensyn til udbud af analyser og med hensyn til optimering af analysemetoder. undervisning, intern efteruddannelse og kontakt til samarbejdspartnere og myndigheder. I 2013 var GCP-enheden præget af flere personaleændringer, men på trods af det, formåede enheden at løse alle opgaver, at deltage i relevante konferencer og efteruddannelse samt løbende holde sig ajour med fagområdet, som er nødvendigt for at opretholde den højt specialiserede forskerstøtteenhed som GCP-enheden er. GCP-ENHEDEN Den 22.august 2013 fejrede GCP-enheden 10 års jubilæum. Dagen blev markeret med en reception og en række foredrag om blandt andet GCP-enhedens historie, fremtidsperspektiver samt refleksioner over på hvilken baggrund patienter siger ja til at indgå i lægemiddelforsøg. GCP-enheden har i 2013 haft rekordstor tillgang med 34 nye lægemiddelforsøg samt 4 nye forsøg med medicinsk udstyr. I samme periode afsluttede GCP-enheden 19 forsøg, og året resulterede dermed i en nettotilgang på 19 forsøg. Ved siden af monitoreringsopgaverne afholdt GCP-enhedens medarbejdere i kurser, underviste på to kurser samt formidlede viden og præsenterede enheden ved 5 øvrige lejligheder. GCP-enheden har forsat et tæt samarbejde med Danmarks to andre offentlige GCPenheder om monitorering, audit, SOP-revision, 17

18 Forskning Vi bygger bro mellem biokemisk og farmakologisk grundvidenskab og klinisk virksomhed. Det overordnede mål for forskerne i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi er at frembringe ny erkendelse om biokemiske og farmakologiske forhold ved sygdom til gavn for patienterne. Afdelingens forskningsafsnit eksisterer på lige fod med afdelingens driftsafsnit, og lederen af forskningsafsnittet, professor Lars Melholt Rasmussen, er medlem af afdelingens ledergruppe. Sammenlagt har afsnittet tilknyttet omkring 40 forskningsaktive medarbejdere, der i løbet af 2013 var medforfattere på 132 publikationer. Afdelingens seniorforskere har været hovedvejledere for 8 ph.d.-studerende, som enten er i gang med eller har afsluttet deres ph.d.-studium løbet af året (se side 20-21). KLINISK BIOKEMISK FORSKNINGSENHED Forskningsenhedens medarbejderstab blev i 2013 udvidet med professor Niels Heegaard, som har stor erfaring med udvikling af biokemiske analyser til anvendelse i kliniske sammenhænge. I 2013 er forskningsafsnittets proteomlaboratorium vokset og foretager nu mange targeterede og discovery-baserede proteomanalyser i forbindelse med enhedens egne forskningsprojekter, men også i samarbejde med andre forskergrupper på OUH og SDU. CENTRE FOR INDIVIDUALIZED MEDICINE IN ARTERIAL DISEASES (CIMA) Et væsentligt fokus i forskningsenheden er forskning i arteriesygdomme. I 2013 blev professor Lars Melholt Rasmussen leder af et nyt eliteforskningscenter på OUH, CIMA, som netop omhandler arterier. Det er centrets formål at drive forskning om arteriesygdomme på internationalt niveau på tværs af OUH s afdelinger. Centret er tværfagligt og har deltagere fra både nefrologisk, karkirurgisk, kardiologisk og endokrinologisk afdeling. Centret vil primært drive klinisk forskning, men i høj grad være translationel, dvs. at det også indbefatter basalforskning og anvendelse af modelsystemer og frontteknologi. En vigtig infrastruktur for centret er Odense Arteriebiobank, som indeholder arterievæv og blodprøver fra mere end patienter. Biobanken drives og styres på Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. 18

19 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi LABORATORIET FOR MOLEKYLÆR OG CELLULÆR KARDIOLOGI Laboratoriet havde i 2013 et meget produktivt år med udgivelse af 14 artikler i internationale tidsskrifter og indhentning af bevillinger for omkring 2,5 millioner kroner. Desuden har flere af forskningsgruppens medarbejdere været på udlandsophold. Professor Søren Sheikh (Syd- og Nordamerika), seniorforsker Charlotte Harken Jensen og Ditte Andersen (Spanien) og post doc. Tilde Eskildsen (USA), hvor der blev tilegnet betydelig ny viden til gruppens og afdelingens fremtidige arbejde med stamceller og indgået flere nye samarbejder med frontlinjeforskere, som kan styrke afdelingens forskning. Projektgruppe og biobank Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologis Projektgruppe og Biobank har ansvaret for opgaver relateret til både interne og eksterne forskningsprojekter - specielt i forbindelse med prøvetagning, præanalytisk og analytisk arbejde samt opbevaring af blodprøver. En stor del af de forskningsprojekter, som foregår på OUH, får hjælp til prøvehåndtering og biokemiske analyser gennem projektgruppens arbejde. Mange projekter er tilknyttet OUH s database- og biobankorganisation, OPEN. En del af gruppens opgaver varetages i samarbejde med Det Danske Tvillingeregister, med hvilket der også er videnskabeligt fællesskab. 19

20 VEJLEDNING 2013 PRÆGRADUATE STUDERENDE: Ida Skovrind Bachelor, afsluttet Ditte Caroline Andersen Suganya Ganesalingam Prægraduat, afsluttet Ditte Caroline Andersen Katrine Saldern Aagaard Prægraduat, afsluttet Ditte Caroline Andersen Anne Alnor Prægraduat Mads Nybo Anne Broe Prægraduat Per Damkier PH.D.-STUDERENDE: TITEL VEJLEDER Cand.scient. Claudia Cangemi The role of fibulin-1 in the development of arterial stiffness and hypertension in type 2 diabetes Lars Melholt Rasmussen Cand.scient. Ditte Sørensen FoxO target genes regulated by insulin in endothelial cells as determinants of atherosclerosis in type 2 diabetes Lars Melholt Rasmussen Cand.med. Maria Lyck Hansen Sammenhænge mellem arteriel stivhed, diabetes og fibulin-1 hos hjerte-karkirurgiske patienter Lars Melholt Rasmussen Cand.scient. Simone Andrea Rørdam- Preil Molekylære markører for diabetes-relateret arterieskade Lars Melholt Rasmussen Cand.scient. Gunnhildurr Asta Traustadottir The Molecular Mechanism of Delta-like 1 Homolog (Dlk1) in Development and Regeneration Ditte Caroline Andersen Cand.scient. The role of Delta-like 1 (DLK1) Ditte Caroline Andersen 20

21 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Rok Kosmina homolog in Obesity and Metabolic Syndrome Cand.scient. Marlene Louise Christensen Effect of adipose derived stem cells and extracorporal shockwave therapy on erectile dysfunction in rats Søren Paludan Sheikh Cand.med. Pernille Just Vinholt Trombocytter - Betydning for blødningsrisiko Mads Nybo Cand. Mikkel Brabrand Early prognostic factors in acutely admitted medical patients Jesper Hallas Cand.pharm Hanne Plet Lægemiddelrekommandationer i sekundærsektoren. Fra tilblivelse til efterlevelse. Jesper Hallas Cand.pharm. Michael Due Larsen Etablering af en hospitalsbaseret farmakoepidemiologisk database Jesper Hallas Cand.pharm. Anton Pottegaard Pharmacoepidemiological aspects of vitamin K antagonist treatment Jesper Hallas Cand. Kasper Søltoft Larsen Sammenhængen mellem hyperurikæmi, uratsænkende behandling og hjertekar sygdom. Et farmakoepiodemiologisk studie Jesper Hallas Cand.pharm. Ulla Hedegaard Forbedring af medicin compliance hos patienter med thrombotiske eller thrombosedisponerede tilstande interventioner i sekundærsektoren Jesper Hallas Cand.scient. Farmakologiske aspekter af død forårsaget af heroin og Kim Brøsen 21

22 Dorte Christoffersen metadon forgiftning Cand.med. Mette Marie Hougaard Christensen Metformins farmakogenetik Kim Brøsen Cand.pharm. Tore Bjerregaard Stage The role of genes and environment for interindividual differences in the pharmacokinetics and dynamics of the oral antidiabetics rosiglitazone and metformin Kim Brøsen Cand.pharm. Gyda Björnsdottir Mode Effects on Self-reported Survey Measures: Comparing Psychometric Measurement Equivalence of the NEO-FFI and ARHQ Administered in Paper and Web Mode Hovedvejleder Anna Birna Almarsdóttir Cand.pharm. Gudrun Thengilsdottir Adherence to chronic and episodic drug therapy: The role of system and patient factors in treatment initiation and discontinuation Hovedvejleder Anna Birna Almarsdóttir Cand.pharm. Anna Bryndis Blöndal Collaboration of GPs and pharmacists in optimizing medication use in elderly patients in Iceland Hovedvejleder Anna Birna Almarsdóttir 22

23 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi POST DOC.: TITEL VEJLEDER Cand.scient., ph.d., post doc. Tina Ravnsborg Post doc., cand. scient., ph.d. Tilde Eskildsen Serum biomarkers for prediction of Gestational Diabetes Mellitus Directing human ips cells into cardiomyocytes and vascular cells? Martin Overgaard (Dorte Møller Jensen) Søren Paludan Sheikh Post doc., cand. scient., ph.d. Lars Peter Kristensen Proteomic Analysis of Cardiovascular Diseases Lars Melholt Rasmussen EKSTERNE FORSKNINGSBEVILLINGER 2013 Danish Diabetes Academy / Novo Nordisk A.P. Møller Fonden

24 Undervisning Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi leverer undervisning til både Syddansk Universitets Natur og Sundhedsvidenskabelige uddannelser samt til Bioanalytikeruddannelsen på University College Lillebælt (UCL, Odense). Derudover er afdelingens forskere og undervisere vejledere for studerende i bachelor-, speciale- og ph.d.-projektforløb. Der bidrages endvidere til efteruddannelse af personale internt og eksternt, både i forbindelse med driften og almen efteruddannelse. Herudover har Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi lægelige kandidater ansat i introduktions- og uddannelsesstillinger. Bioanalytikeruddannelsen på University College Lillebælt (UCL, Odense) og Region Syddanmark sikrer, at Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi for hver årgang modtager 13 studerende i praktik-forløb. Afdelingens personale deltager aktivt i den praktiske uddannelse, så de studerende får en god sammenhæng mellem praktikken og teorien. I 2013 påbegyndte 5 studerende bachelorprojekter på afdelingen, hvor de studerende arbejdede med forskellige emner inden for klinisk biokemi. De studerende blev eksamineret i januar Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi bidrager til undervisningen på medicinstudiet i 8 forskellige moduler og er samtidig via overlæge, professor, dr. med. Lars Melholt Rasmussen modulbestyrer i modul B11. Modul B11 består af udarbejdelse af en bachelor-opgave, som evalueres med et mundtligt forsvar. Rapporterne omhandler en række emner inden for sundhedsvidenskaben. Klinisk Farmakologi varetager hele kandidatuddannelsen i klinisk farmaci på Syddansk Universitet. Derudover leveres der et omfattende bidrag til bachelordelen med 8 hold på 1. årgang. Den samlede oversigt over kurser, der undervises i og fordelt på uddannelser, fremgår af tabellen på næste side. 24

25 UDDANNELSESAKTIVITETER 2013 FAG/UDDANNELSE EMNE UNDERVISERE Bioanalytikeruddannelsen Modul 1 Modul 4 Bioanalytikerpraksis Bioanalytisk kvalitetssikring Bioanalytikerunderviserne Ann Charlott Jepsen, Yokelin Chan, Habibah Larsen, Dorte Viborg, Erling Birkemose og Knud Erik Lynnerup Modul 6 Udvidet humanbiologi og bioanalyse Modul 7 Udvidet biokemi og bioanalyse Modul 10 Immunkemiske analyser Modul 11 Klinisk modul Modul 12 Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring Modul 13 Valgmodul: bioanalytisk praksis-, udvikling- og forskningsviden Modul 14 Professionsbachelorprojekt Farmaceutstudiet Medicinstudiet Modul B6 Modul B7 Modul B8 Bachelor og Kandidat-kurser på uddannelsen i klinisk farmaci samt mediciner modul B7 Vækst og ernæring Regulation og kommunikation Blodprøvetagning Professor Kim Brøsen, professor Jesper Hallas, professor Lise Aagaard, professor Anna Birna, overlæge Per Damkier, reservelæger og ph.d. studerende Professor Lars Melholt Rasmussen, professor Kim Brøsen, postdoc Lars Peter Kristensen, cand.scient. Marina Bjørling- Poulsen. Ph.d.-studerende Claudia Cangemi, ph.d.- studerende Maria Lyck Hansen, ph.d.-studerende Simone Rørdam Preil, reservelæge Anne Lindegaard Christensen, reservelæge Betty Ilondo, alle bioanalytikerunderviserne Modul B11 Modul K4 Modul K6 Bacheloropgaven Sygdom i blod og bloddannende organer Ernæring og metabolisme Klinisk lektor Mads Nybo Professor Lars Melholt Rasmussen Modul K7 Psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser Modul K12 Modul K14-Ugekursus Sygdomme i huden Endokrinologi Professor Lars Melholt Rasmussen, klinisk lektor Mads Nybo 25

26 Publikationer 2013 Andersen DC, Laborda J, Baladron V, Kassem M, Sheikh SP, Jensen CH. Dual role of Delta-like 1 homolog (Dlk1) in skeletal muscle development and adult muscle regeneration. Development. 2013;140: Andersen PS, Larsen LA, Fowler VG Jr, Stegger M, Skov RL, Christensen K. Risk factors for Staphylococcus aureus nasal colonization in Danish middle-aged and elderly twins. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2013;32(10): Andersen DC, Nielsen C, Jensen CH, Sheikh SP. Horse serum reduces expression of membrane-bound and soluble isoforms of the preadipocyte marker Delta-like 1 homolog (Dlk1), but is inefficient for adipogenic differentiation of mouse preadipocytes. Acta Histochem. 2013;115(4): Andersen DC, Skovrind I, Christensen ML, Jensen CH, Sheikh SP. Stem cell survival is compromised by the thymidine analog EdU (5-ethynyl-2 deoxyuridine), a reagent used in stem cell tracing and proliferation assays. Anal and Bioanal Chem. 2013;405(29): Andersen-Ranberg K, Fjederholt KT, Madzak A, Nybo M, Jeune B. Cardiovascular diseases are underreported in centenarians. Age & Ageing. 2013;42(2): Barascuk N, Genovese F, Larsen L, Byrjalsen I, Zheng Q, Sun S, Hosbond S, Poulsen TS, Diederichsen A, Jensen JM, Mickley H, Register TC, Rasmussen LM, Leeming DJ, Christiansen C, Karsdal MA. A MMP derived versican neo-epitope is elevated in plasma from patients with atherosclerotic heart disease. Int J Clin Exp Med. 2013;6(3): Andersen L, Friis S, Hallas J, Ravn P, Gaist D. Hormone replacement therapy and risk of glioma: A nationwide nested casecontrol study. Cancer Epidemiol. 2013;37(6): Andersen L, Friis S, Hallas J, Ravn P, Schrøder HD, Gaist D. Hormone replacement therapy increases the risk of cranial meningioma. Eur J Cancer. 2013;49(15): Barral S, Cosentino S, Costa R, Andersen SL, Christensen K, Eckfeldt JH, Newman AN, Perls TT, Province MA, Hadley EC, Rossi WK, Mayeux R;for the Long Life Family Study. Exceptional memory performance in the Long Life Family Study. Neurobiol Aging. 2013;34(11): Beekman M, Blanché H, Perola M, Hervonen A, Bezrukov V, Sikora E, Flachsbart F, Christiansen L, De Craen AJ, Kirkwood TB, Rea IM, Poulain M, 26

27 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Robine JM,Valensin S, Stazi MA, Passarino G, Deiana L, Gonos ES, Paternoster L, Sørensen TI, Tan Q, Helmer Q, van den Akker EB, Deelen J, Martella F, Cordell HJ, Ayers KL, Vaupel JW, Törnwall O, Johnson TE, Schreiber S, Lathrop M, Skytthe A,Westendorp RG, Christensen K, Gampe J, Nebel A, Houwing-Duistermaat JJ, Slagboom PE, Franceschi C;the GEHA consortium. Genome-wide linkage analysis for human longevity: Genetics of Healthy Aging Study. Aging Cell. 2013;12(2): Bergmann TK, Vach W, Feddersen S, Eckhoff L, Gréen H, Herrstedt J, Brøsen K. GWAS-based association between RWDD3 and TECTA variants and paclitaxel induced neuropathy could not be confirmed in Scandinavian ovarian cancer patients. Acta Oncol. 2013;52(4): Bjerregaard-Andersen M, Gomes MA, Joaquím LC, Rodrigues A, Jensen DM, Christensen K, Benn CS, Aaby P, Beck- Nielsen H, Sodemann M. Establishing a Twin Registry in Guinea-Bissau. Twin Res Hum Genet. 2013;16(1): Bjerregaard-Andersen M, Hansen L, da Silva LI, Joaquím LC, Hennild DE, Christiansen L, Aaby P, Benn CS, Christensen K, Sodemann M, Jensen DM, Beck-Nielsen H. Risk of metabolic syndrome and diabetes mellitus among young twins and singletons in Guinea-Bissau. Diabetes Care. 2013;36(11): Borgwardt, L, Dali, CI, Fogh, J, Månsson, JE, Olsen, KJ, Beck, HC, et al Enzyme replacement therapy for alphamannosidosis: 12 months follow-up of a single-centre, randomised, muliple dose study. J Inherit Dis. 2013;36(6): Brabrand M, Knudsen T, Hallas J. Identifying admitted patients at risk of dying: a prospective observational validation of four biochemical scoring systems. BMJ Open. 2013;3(6) Brandt F, Thvilum M, Almind D, Christensen K, Green A, Hegedus L, Brix T. Graves disease and toxic nodular goiter are both associated with increased mortality but differ with respect to the cause of death. A Danish population-based register study. Thyroid. 2013;23(4): Brandt F, Thvilum M, Almind D, Christensen K, Green A, Hegedüs L, Brix TH. Morbidity before and after the diagnosis of hyperthyroidism: a nationwide registerbased study. PLoS One. 2013;8(6):e66711 Brønnum Jensen H, Andersen DC, Schneider M, Boysen Sandberg M, Beck Nielsen S, Sheikh SP. mir-21 Promotes Fibrogenic Epithelial-to-Mesenchymal Transition of Epicardial Mesothelial Cells Involving Programmed Cell Death 4 and Sprouty-1 Targeting. PloSOne. 2013;8:e Brønnum H, Andersen DC, Schneider M, Nossent AY, Nielsen SB, Sheikh SP. MiR- 31 Targets Islet-1 in Epicardial Mesothelial Cells and Reduces Epithelial-to-Mesenchymal Transition. Exp Cell Res. 2013;319:

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Behandling af lavt stofskifte med T3

Behandling af lavt stofskifte med T3 Behandling af lavt stofskifte med T3 Af overlæge ph.d, dr.med. Steen Bonnema og professor, overlæge dr.med. Laszlo Hegedüs, endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital, på vegne af bestyrelsen

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Måltidsvaner blandt børn og unge

Måltidsvaner blandt børn og unge Trine Pagh Pedersen, Cand, Scient. San. Publ Ph.d.-studerende i forskningsprogrammet for børn og unges sundhed og trivsel Måltidsvaner blandt børn og unge - betydning af familie og skole Konferencen Sunde

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 + = Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 Jens-Ulrik Rosholm Overlæge, klin. lekt., ph.d. Geriatrisk afd. G, OUH Hvor stor betydning har medicin for delir? I Drugs is probably the most common cause for delirium

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme Sundhedseffekter Hjerte-kar-sygdomme Interessen for mejeriprodukter og hjerte-kar-sygdomme (CVD) har ofte fokus på mættet fedt. Det har været antaget, at fordi nogle mejeriprodukter indeholder mættede

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Stregkoder i klinikken barrierer for brug Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Barrierer for brug af stregkodesystemer ved dispensering og administration af lægemidler

Læs mere

Navn Marina Rode von Essen Fødselsdag 03.06.1975 Ansættelse DMSC, Neurologisk klinik, 6311, Rigshospitalet Email marina.rode.von.essen@regionh.

Navn Marina Rode von Essen Fødselsdag 03.06.1975 Ansættelse DMSC, Neurologisk klinik, 6311, Rigshospitalet Email marina.rode.von.essen@regionh. C U R R I C U L U M V I T A E Navn Marina Rode von Essen Fødselsdag 03.06.1975 Ansættelse DMSC, Neurologisk klinik, 6311, Rigshospitalet Email marina.rode.von.essen@regionh.dk U D D A N N E L S E 2002

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Amendment 2 af 21. maj 2010

Amendment 2 af 21. maj 2010 Amendment 2 af 21. maj 2010 Vedrørende journal nr. 2612-3884 Eksisterende protokol Final version - Dato 19.12.2008 Protokolnummer: 7001, med Amendment 1 af 10. juli 2009 Nuværende tekst = teksten som den

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Hvorfor skulle fysisk aktivitet have effekter på hukommelse og indlæring?

Hvorfor skulle fysisk aktivitet have effekter på hukommelse og indlæring? Hvorfor skulle fysisk aktivitet have effekter på hukommelse og indlæring? Jesper Lundbye-Jensen Lektor, PhD Institut for Idræt & Ernæring Institut for Neurovidenskab & Farmakologi Københavns Universitet...

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

Diagnose, psykopatologi og forløb ved depression

Diagnose, psykopatologi og forløb ved depression Diagnose, psykopatologi og forløb ved depression Lars Vedel Kessing Psykiatrisk Center København Personer behandlet med antidepressive lægemidler i Danmark 2009 2010 2011 2012 N 436.797 462.660 460.949

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

Farmakoepidemiologi: metoder og mål. JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense

Farmakoepidemiologi: metoder og mål. JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense Farmakoepidemiologi: metoder og mål JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense Lif-kursus I farmakoepidemiologi, Novt 2005 Hvad er farmakoepidemiologi Epidemiologi: "An empirical

Læs mere

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand ... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand Henrik Højgaard Rasmussen Overlæge Ph.d Leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme CET Medicinsk Gastroenterologisk afdeling Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning ansnielsen@health.sdu.dk

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013 Content Preface... 2 List of Papers... 2 Thesis at a glance... 3 Dansk Resume... 4 English summary... 7 This is a short version of my PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed Tendenser i sundhed blandt børn og unge Årsmøde om skolesundhed Nyborg strand 10. Juni 2014 Carsten Obel Professor, speciallæge i almen medicin, PhD Sektion for almen medicin Aarhus Universitet Hvad er

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft?

Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft? Dansk kræftbehandling i front har kræftplanerne løftet behandlingen i Danmark?«Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft? Line Hvidberg, ph.d.-studerende og Anette Fischer Pedersen, postdoc. Center

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 29. november 2011 aw@danskepatienter.dk Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Danske Patienter vil hermed

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Behovet for at præcisere budskabet hænger sammen med, at den videnskabelige evidens peger på større forsigtighed.

Behovet for at præcisere budskabet hænger sammen med, at den videnskabelige evidens peger på større forsigtighed. N O T A T SUNDHEDSSTYRELSENS NYE UDMELDING VEDRØRENDE ALKOHOL Baggrund I Danmark drikker ca. 860.000 voksne over de udmeldte maksimale genstandsgrænser 1. Kun 7 % af danske voksne drikker ikke alkohol

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Summary The thesis consists of three subprojects:

Summary The thesis consists of three subprojects: Summary The thesis consists of three subprojects: First subproject The first subproject aimed to analyze the association between growth in first half of pregnancy and the risk of adverse outcome in a cohort

Læs mere