Forord Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Beretning fra ledelsen Organisation og personale...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord... 5. Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi... 6. Beretning fra ledelsen... 7. Organisation og personale..."

Transkript

1 Årsberetning

2 2

3 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Indholdsfortegnelse Forord... 5 Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi... 6 Beretning fra ledelsen... 7 Organisation og personale... 8 Drift, bevillinger og indkøb Produktivitetsudvikling Klinisk Biokemi Klinisk Farmakologi Lægemiddelinformation Lægemiddelkomiteen Regional rådgivning National rådgivning Farmakogenetik Lægemiddelanalyser GCP-enheden Forskning Klinisk Biokemisk forskningsenhed Centre for Individualized Medicine in Arterial Diseases (CIMA) Laboratoriet for molekylær og cellulær kadiologi Projektgruppe og biobank Vejledning Undervisning Forskningspublikationer Produktions- og analysestatistik egne analyser Produktions- og analysestatistik sendeanalyser

4 Afdelingsledelsen SØREN PALUDAN SHEIKH Ledende overlæge, professor, dr. med. HELLE WEIMAR-SØRENSEN Ledende bioanalytiker, MPM 4

5 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Forord Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi er en stor moderne drifts- og forskningsafdeling med godt 280 medarbejdere (bioanalytikere, laboranter, læger, biokemikere, administrativt personale samt forskere) på Odense Universitetshospital (OUH). Afdelingen varetager både kliniske, forsknings- og undervisningsmæssige opgaver inden for de to kliniske specialer klinisk biokemi og klinisk farmakologi. Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi sigter kontinuerligt mod et virke som en effektiv, rentabel, professionel og velkørende afdeling. Ledelsen og ledergruppen er løbende involveret i lederudvikling, ligesom afdelingen samlet og på tværs af alle afsnit og faggrupper arbejder med efteruddannelse. Vores vision er at udøve laboratoriemedicinsk service og rådgivning for patienter på basis af forskning på højeste internationale niveau. 5

6 Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi 2013 SØREN PALUDAN SHEIKH Ledende overlæge, professor, dr. med. HELLE WEIMAR-SØRENSEN Ledende bioanalytiker, MPM LARS MELHOLT RASMUSSEN Overlæge, professor, dr. med. MADS NYBO Overlæge, ph.d. PER DAMKIER Overlæge, ph.d. SUSANNE MØLLER PEDERSEN Overlæge, dr. med. NIELS H.H. HEEGAARD Overlæge, professor, dr. med. et. scient ANNA LØGSTRUP Funktionsleder BO BACH ANDERSEN Afdelingsbioanalytiker GITTE AAKERLUND Afdelingsbioanalytiker LONE SØRENSEN Afdelingsbioanalytiker 6

7 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi BERETNING FRA LEDELSEN: Et stort og godt arbejdsår Udvikling, udvikling og atter udvikling. Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi har i 2013 nedsat ventetiden på analysesvar, forøget produktionen af samme, indført nye forandringsprojekter, blevet akkrediteret, har ansat nye dynamiske medarbejdere og har aldrig produceret flere videnskabelige artikler har været et rigtigt godt arbejdsår for Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. Et år, der især var præget af implementering og overgang til stabil drift af flere store forandringsprojekter, som blev søsat i Specifikt vil vi nævne implementering af nyt BCC IT-laboratoriesystem, det nye hæmatologiapparatur, Sysmex, samt indførelsen af porfyri-proteinanalyserne. Alle har krævet en stor samlet indsats af personalet. PRODUKTIONSREKORD Afdelingen har også i 2013 sat produktionsrekord med et samlet analysetal på analyser. Afdelingens medarbejdere har bidraget med undervisnings- og uddannelsestimer på flere forskellige uddannelser og gennemført LEANanalyse og implementering i afdelingens prøvetagningsambulatorium med en reduktion af ventetiderne til følge. FLERE RÅDGIVNINGSOPGAVER I klinisk farmakologi har vi gennemført flere rådgivningsopgaver i Lægemiddelinformationen end nogensinde før samt bidraget med rådgivning lokalt i Lægemiddelkomiteen, regionalt i Region Syddanmark og nationalt i RADSarbejdsgrupper og Sundhedsstyrelsen. Yderligere har vi fejret 10 års jubilæum i GCP-enheden. AKKREDITERING 2013 stod i DANAK-akkrediteringens tegn, idet afdelingen blev indstillet til akkreditering i december. Det var kulminationen på mange års arbejde med optimering og beskrivelse af ansvar og arbejdsgange. Akkreditering er en løbende proces, og Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi er nu i gang med at akkreditere nye analyser - foruden arbejdet med at vedligeholde akkrediteringsstatus. NYE MEDARBEJDERE I 2013 har afdelingen rekrutteret mange nye medarbejdere, især er overlægegruppen blevet forstærket med ansættelsen af professor, dr. med Niels Heegaard, som har særligt fokus på udvikling af nye analyser til klinisk anvendelse. FLERE VIDENSKABELIGE ARTIKLER Der er også bemærkelsesværdigt, at afdelingens medarbejdere har publiceret 132 7

8 videnskabelige artikler, et udtryk for både afdelingens egen originale forskning og for vores tætte samarbejde med klinikere fra OUH og andre hospitaler. Det sidste er vigtigt for vores målsætning om at bygge bro fra basal forskning til klinisk virksomhed. Alt dette danner et godt grundlag for et frugtbart år i Organisation og personale ORGANISATIONSDIAGRAM

9 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi NORMEREDE STILLINGER Pr. december 2013 havde Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi 225,86 normerede stillinger (mod 228,91 normerede stillinger året før) fordelt på følgende faggrupper: Normering Læger; 20,50 AC-gruppen; 10,21 Bioanalytikere; 151,85 Sekretærer; 16,25 Sygeplejersker; 2,40 Andre faggrupper; 5,00 Flex; 5,87 Ansatte på eksterne midler; 13,78 SYGEFRAVÆR Sygefraværet i 2013 var for hele afdelingen 4,66 %. Det er lidt mere end i 2012, hvor sygefraværet lå på 4,56 %. Sygefraværet 2013 fordeler sig som angivet i følgende diagram: Sygefravær Graviditetskomplikationer: 0,43 % Mindre barns 1. sygedag: 0,35 % Nedsat tjeneste/delvis syg: 0,29 % Sygedage: 3,59 % 9

10 Drift, bevillinger og indkøb DRIFTSAFTALE FOR 2013 Afdelingens samlede budget var i 2013 på kr Se fordeling af lønomkostninger og øvrig drift jf. nedenstående diagram. Driftsaftale Løn: Kr Øvrig drift: Kr ANALYSEAPPARATUR INDKØBT I 2013 APPARATUR PRODUCENT/VARENR KBF - AFSNIT ANTAL Sysmex hæmatologilinje Biokemi 3 1 Specialcentrifuge Celution Forskning 1 CRS/800 Massespektrometer TSQ Vantage, Thermo Projekter 1 Scientific Vægt Precisa BJ410C Biokemi 3 1 Spektrofotometer Forskningen 1 Massespektrometer TsQ Vantage, Thermo Scientfic Biokemi

11 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi BEVILLINGER I 2013 BEVILLINGSHAVER BEVILLINGSGIVER BEVILLING 2013 Charlotte Harken Jensen Internationaliseringspuljen Ditte C. Andersen Lundbeckfonden Ditte C. Andersen A.P.Møller Fonden Hans Christian Beck EU-bevilling (egenbetaling 25%) Kasper Engholm-Keller Lundbeckfonden Lars Melholt Rasmussen Novo Nordisk Fonden Lars Melholt Rasmussen OUH's forskningspulje Maria Lyck Hansen Tryg/Lægernes Forskningsforening af Danish Diabetes Academy (OL-8201 Henning Beck- Martin Overgaard Nielsen) Per Damkier Lundbeckfonden Pernille Just Vinholt Aase og Ejnar Danielsens Fond Pernille Just Vinholt A.P.Møller Fonden Pernille Just Vinholt Fonden af Pernille Just Vinholt Krista og Viggo Petersens Fond Pernille Just Vinholt Lily Benthine Lunds Fond af Søren Paludan Sheikh Danske Regioner Søren Paludan Sheikh Internationaliseringspuljen Tilde Eskildsen Lundbeckfonden Tilde Eskildsen Internationaliseringspuljen Jesper Hallas OUH's forskningspulje Kim Brøsen OUH's forskningspulje Lars Melholt Rasmussen OUH's forskningspulje Lars Melholt Rasmussen OUH's forskningspulje Lars Melholt Rasmussen OUH's forskningspulje Lars Melholt Rasmussen OUH's forskningspulje Lars Melholt Rasmussen Det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom Søren Paludan Sheikh OUH's forskningspulje Søren Paludan Sheikh OUH's forskningspulje

12 Produktivitetsudvikling Produktionstal Analyser Patientkontakter ÅR ANALYSER PATIENTKONTAKTER * *Incl. beregnede analyser 12

13 Klinisk Biokemi Tre ting har haft stor indflydelse på Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologis driftsafsnit i Og alle tre ting har krævet stor indsats fra personalets side. Heldigvis er alt nu implementeret, så frugterne fremover kan høstes. Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologis driftsafsnit har i 2013 på ny haft travlt med implementering af nyt udstyr, nye systemer og nye analysemetoder var således endnu et hektisk og travlt år for alle, hvor tiden er blevet brugt til møjsommeligt at få styr på det nye udstyr, få beskrevet arbejdsgange for disse og prøve at sondere terrænet for etablering af nye analyser. Og på, at alle har skulle finde deres egne ben i forbindelse med implementeringen af de nye systemer oven i akkreditering og dagligdags gøremål. LABORATORIEINFORMATIONSSYSTEM OG AKKREDITERING I forbindelse med implementering af nyt laboratoriesystem, har der været arbejdet med apparturklargøringer og elektronisk rekvirering. Den elektroniske rekvirering af analyser, skal lette bestilling af analyserne på afdelingerne samt gøre det lettere for laboratoriet at få overblik over bl.a. rekvisitionsmønstrene: Akkreditering, hvor den fremadrettede opgave med at vedligeholde de akkrediterede områder samt inkludere nye analyser også i det kommende år vil kræve, at der afsættes ressourcer til dette. Da den lettere bestilling har ført til en markant stigning af analyser, skal overblikket bruges som udgangspunkt for en dialog med afdelingerne om deres analysepakker, så der ikke laves for mange unødvendige undersøgelser. Den elektroniske analyserekvisition skal desuden gerne medføre, at analyserne kan udføres hurtigere. Det fulde udbytte i denne forbindelse forventes dog først realiseret i løbet af LEAN I AMBULATORIET For at højne servicen blev der påbegyndt en LEAN indsats i afdelingens ambulatorium. Patienternes forløb for blodprøvetagning blev klarlagt, og det blev besluttet, at der skulle sættes ind i forhold til ventetiden før prøvetagning, den aktive tid i prøvetagningskabinerne samt informationen til brugerne, inden de kommer. Der blev i venteværelset opsat info-skærme med generel og lokal information samt udarbejdet pjecer til brugerne, som blev sendt ud til primærsektoren. Ventetiderne blev reduceret gennem ændringer i procedurerne, så brugerne nu sidder klar foran de respektive prøvetagningskabiner, ligesom tidsforbrug og 13

14 14

15 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi risiko for fejlhåndteringer blev reduceret Der er i 2013 udført og/eller påbegyndt et gennem en procedureændring, der betyder, stort valideringsarbejde vedrørende at døgnuriner nu håndteres allerede ved opsætning af bly, zink, kobber, kobolt og modtagelsen af brugerne. krom på nyt ICP-MS samt zink og kobber på atomabsorptionsspektrometeret PE800. Det nye ICP-MS er et state of the art udstyr til NYE ANALYSER OG RUTINER måling af spormetaller i blodet, der er De biokemiske porfyrianalyser, der anvendes hurtigere, mere præcist og har en større til udredning af patienter med de relativt følsomhed end det udstyr, der ellers sjældne erhvervede eller arvelige anvendes i dag. porfyrisygdomme, blev fuldt implementeret i 2013, ligesom der blev indført nyt UVspektrofotometer i rutinen. Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi varetager porfyrifunktionen på landsbasis. Endelig har Klinisk Biokemi ydet projektstøtte til interne og eksterne projekter i form af rådgivning og analysearbejde. Porfyrianalyser er anerkendt som højt specialiseret funktion inden for klinisk biokemi med de forpligtelser, der følger heraf. I 2013 blev desuden det nye hæmatologiudstyr, Sysmex XN-9000, implementeret. Det nye udstyr gør det muligt at afgive svar på 6-partsdifferentialtælling, således at klinikerne nu også får svar på antallet af umodne granulocytter. Herudover blev 3 nye Tosoh G8 implementeret i hæmatologilaboratoriet. Androgenstatus blev sat i rutinedrift, og herunder blev testosteron, androstenedion, dehydroandrosteronsulfat samt 17-OHprogesteron i plasma indkørt på LC-MS/MS. Med det nye opsæt har Klinisk Biokemi nu en højfølsom og valid metode til måling af lave koncentrationer af bl.a. testosteron i blodet, således at analysen nu også kan anvendes hos børn, kvinder og mænd med hypogonadisme, hvilket har været et stort klinisk ønske. 15

16 Klinisk Farmakologi Klinisk Farmakologi er i rivende udvikling med flere rådgivningsopgaver og en Farmakogenetik i ny udviklingsfase. I løbet af 2014 forventer Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi blandt andet at udbyde en række nye genotypeundersøgelser afdelingsniveau. Principielle beslutninger træffes i selve Lægemiddelkomiteen og i HEKLA-styregruppen, der fungerer som organisatorisk mellemled mellem de afdelingsspecifikke fora og Lægemiddelkomiteen. LÆGEMIDDELINFORMATIONEN Lægemiddelinformationen behandlede i henvendelser fra sundhedsprofessionelle (typisk læger) vedrørende behandling med lægemidler. Omkring 1/3 af henvendelserne kom fra Almen Praksis, de øvrige hovedsageligt fra hospitalsafdelinger. De hyppigste henvendelser vedrørte graviditet (28 %), bivirkninger (28 %), interaktioner (17%) og valg af behandling (10 %). REGIONAL RÅDGIVNING Klinisk Farmakologi mærker i stigende omfang et behov hos sundhedsudbyderne (RSD/OUH) for uvildig rådgivning i forbindelse med implementering af nye og oftest dyre behandlinger. Disse opgaver er mere omfattende systematiseret ved gennemgang efter MTV-principper, som munder ud en rapport med tilhørende anbefalinger. LÆGEMIDDELKOMITEEN 2013 var det første år, hvor Lægemiddelkomiteen arbejdede under ledelse af en lægelig direktør fra OUH og med en sammensætning, domineret af ledende overlæger. Dette var begrundet i et ønske om, at give Lægemiddelkomiteen en mere solid forankring i Sygehusledelsen, således at beslutninger truffet i organisationen i højere grad end hidtil bliver implementeret. NATIONAL RÅDGIVNING Klinisk Farmakologi spiller en stigende rolle i Nationale Råd og Nævn som har stor indflydelse på farmakoterapeutisk adfærd i hele Danmark. Klinisk Farmakologi ved Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi var i 2013 repræsenteret i 3 RADSarbejdsgrupper og var desuden repræsenteret i Sundhedsstyrelsen arbejdsgruppe for udarbejdelse af Nationale Guidelines for behandling af Bipolær Sygdom. Klinisk Farmakologi har en fremtrædende placering på flere niveauer. Det er planen, at der to gange om året skal afholdes møder med de enkelte afdelingsledelser, hvor den enkelte afdelings behov defineres, og hvor der systematisk gøres rede for forbruget på 16 FARMAKOGENETIK Genotypebestemmelsen for enzymet CYP2D6, der omsætter en række lægemidler, er blevet opdateret, således at vi nu udbyder alle de klinisk relevante varianter af denne.

17 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Farmakogenetikken er i det hele taget i en udviklingsfase, der betyder flere genotypeundersøgelser i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. LÆGEMIDDELANALYSER Klinisk Farmakologi har det lægefaglige ansvar for udbud og fortolkning af lægemiddelanalyser. Dette område er under en løbende revision, både med hensyn til udbud af analyser og med hensyn til optimering af analysemetoder. undervisning, intern efteruddannelse og kontakt til samarbejdspartnere og myndigheder. I 2013 var GCP-enheden præget af flere personaleændringer, men på trods af det, formåede enheden at løse alle opgaver, at deltage i relevante konferencer og efteruddannelse samt løbende holde sig ajour med fagområdet, som er nødvendigt for at opretholde den højt specialiserede forskerstøtteenhed som GCP-enheden er. GCP-ENHEDEN Den 22.august 2013 fejrede GCP-enheden 10 års jubilæum. Dagen blev markeret med en reception og en række foredrag om blandt andet GCP-enhedens historie, fremtidsperspektiver samt refleksioner over på hvilken baggrund patienter siger ja til at indgå i lægemiddelforsøg. GCP-enheden har i 2013 haft rekordstor tillgang med 34 nye lægemiddelforsøg samt 4 nye forsøg med medicinsk udstyr. I samme periode afsluttede GCP-enheden 19 forsøg, og året resulterede dermed i en nettotilgang på 19 forsøg. Ved siden af monitoreringsopgaverne afholdt GCP-enhedens medarbejdere i kurser, underviste på to kurser samt formidlede viden og præsenterede enheden ved 5 øvrige lejligheder. GCP-enheden har forsat et tæt samarbejde med Danmarks to andre offentlige GCPenheder om monitorering, audit, SOP-revision, 17

18 Forskning Vi bygger bro mellem biokemisk og farmakologisk grundvidenskab og klinisk virksomhed. Det overordnede mål for forskerne i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi er at frembringe ny erkendelse om biokemiske og farmakologiske forhold ved sygdom til gavn for patienterne. Afdelingens forskningsafsnit eksisterer på lige fod med afdelingens driftsafsnit, og lederen af forskningsafsnittet, professor Lars Melholt Rasmussen, er medlem af afdelingens ledergruppe. Sammenlagt har afsnittet tilknyttet omkring 40 forskningsaktive medarbejdere, der i løbet af 2013 var medforfattere på 132 publikationer. Afdelingens seniorforskere har været hovedvejledere for 8 ph.d.-studerende, som enten er i gang med eller har afsluttet deres ph.d.-studium løbet af året (se side 20-21). KLINISK BIOKEMISK FORSKNINGSENHED Forskningsenhedens medarbejderstab blev i 2013 udvidet med professor Niels Heegaard, som har stor erfaring med udvikling af biokemiske analyser til anvendelse i kliniske sammenhænge. I 2013 er forskningsafsnittets proteomlaboratorium vokset og foretager nu mange targeterede og discovery-baserede proteomanalyser i forbindelse med enhedens egne forskningsprojekter, men også i samarbejde med andre forskergrupper på OUH og SDU. CENTRE FOR INDIVIDUALIZED MEDICINE IN ARTERIAL DISEASES (CIMA) Et væsentligt fokus i forskningsenheden er forskning i arteriesygdomme. I 2013 blev professor Lars Melholt Rasmussen leder af et nyt eliteforskningscenter på OUH, CIMA, som netop omhandler arterier. Det er centrets formål at drive forskning om arteriesygdomme på internationalt niveau på tværs af OUH s afdelinger. Centret er tværfagligt og har deltagere fra både nefrologisk, karkirurgisk, kardiologisk og endokrinologisk afdeling. Centret vil primært drive klinisk forskning, men i høj grad være translationel, dvs. at det også indbefatter basalforskning og anvendelse af modelsystemer og frontteknologi. En vigtig infrastruktur for centret er Odense Arteriebiobank, som indeholder arterievæv og blodprøver fra mere end patienter. Biobanken drives og styres på Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. 18

19 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi LABORATORIET FOR MOLEKYLÆR OG CELLULÆR KARDIOLOGI Laboratoriet havde i 2013 et meget produktivt år med udgivelse af 14 artikler i internationale tidsskrifter og indhentning af bevillinger for omkring 2,5 millioner kroner. Desuden har flere af forskningsgruppens medarbejdere været på udlandsophold. Professor Søren Sheikh (Syd- og Nordamerika), seniorforsker Charlotte Harken Jensen og Ditte Andersen (Spanien) og post doc. Tilde Eskildsen (USA), hvor der blev tilegnet betydelig ny viden til gruppens og afdelingens fremtidige arbejde med stamceller og indgået flere nye samarbejder med frontlinjeforskere, som kan styrke afdelingens forskning. Projektgruppe og biobank Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologis Projektgruppe og Biobank har ansvaret for opgaver relateret til både interne og eksterne forskningsprojekter - specielt i forbindelse med prøvetagning, præanalytisk og analytisk arbejde samt opbevaring af blodprøver. En stor del af de forskningsprojekter, som foregår på OUH, får hjælp til prøvehåndtering og biokemiske analyser gennem projektgruppens arbejde. Mange projekter er tilknyttet OUH s database- og biobankorganisation, OPEN. En del af gruppens opgaver varetages i samarbejde med Det Danske Tvillingeregister, med hvilket der også er videnskabeligt fællesskab. 19

20 VEJLEDNING 2013 PRÆGRADUATE STUDERENDE: Ida Skovrind Bachelor, afsluttet Ditte Caroline Andersen Suganya Ganesalingam Prægraduat, afsluttet Ditte Caroline Andersen Katrine Saldern Aagaard Prægraduat, afsluttet Ditte Caroline Andersen Anne Alnor Prægraduat Mads Nybo Anne Broe Prægraduat Per Damkier PH.D.-STUDERENDE: TITEL VEJLEDER Cand.scient. Claudia Cangemi The role of fibulin-1 in the development of arterial stiffness and hypertension in type 2 diabetes Lars Melholt Rasmussen Cand.scient. Ditte Sørensen FoxO target genes regulated by insulin in endothelial cells as determinants of atherosclerosis in type 2 diabetes Lars Melholt Rasmussen Cand.med. Maria Lyck Hansen Sammenhænge mellem arteriel stivhed, diabetes og fibulin-1 hos hjerte-karkirurgiske patienter Lars Melholt Rasmussen Cand.scient. Simone Andrea Rørdam- Preil Molekylære markører for diabetes-relateret arterieskade Lars Melholt Rasmussen Cand.scient. Gunnhildurr Asta Traustadottir The Molecular Mechanism of Delta-like 1 Homolog (Dlk1) in Development and Regeneration Ditte Caroline Andersen Cand.scient. The role of Delta-like 1 (DLK1) Ditte Caroline Andersen 20

21 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Rok Kosmina homolog in Obesity and Metabolic Syndrome Cand.scient. Marlene Louise Christensen Effect of adipose derived stem cells and extracorporal shockwave therapy on erectile dysfunction in rats Søren Paludan Sheikh Cand.med. Pernille Just Vinholt Trombocytter - Betydning for blødningsrisiko Mads Nybo Cand. Mikkel Brabrand Early prognostic factors in acutely admitted medical patients Jesper Hallas Cand.pharm Hanne Plet Lægemiddelrekommandationer i sekundærsektoren. Fra tilblivelse til efterlevelse. Jesper Hallas Cand.pharm. Michael Due Larsen Etablering af en hospitalsbaseret farmakoepidemiologisk database Jesper Hallas Cand.pharm. Anton Pottegaard Pharmacoepidemiological aspects of vitamin K antagonist treatment Jesper Hallas Cand. Kasper Søltoft Larsen Sammenhængen mellem hyperurikæmi, uratsænkende behandling og hjertekar sygdom. Et farmakoepiodemiologisk studie Jesper Hallas Cand.pharm. Ulla Hedegaard Forbedring af medicin compliance hos patienter med thrombotiske eller thrombosedisponerede tilstande interventioner i sekundærsektoren Jesper Hallas Cand.scient. Farmakologiske aspekter af død forårsaget af heroin og Kim Brøsen 21

22 Dorte Christoffersen metadon forgiftning Cand.med. Mette Marie Hougaard Christensen Metformins farmakogenetik Kim Brøsen Cand.pharm. Tore Bjerregaard Stage The role of genes and environment for interindividual differences in the pharmacokinetics and dynamics of the oral antidiabetics rosiglitazone and metformin Kim Brøsen Cand.pharm. Gyda Björnsdottir Mode Effects on Self-reported Survey Measures: Comparing Psychometric Measurement Equivalence of the NEO-FFI and ARHQ Administered in Paper and Web Mode Hovedvejleder Anna Birna Almarsdóttir Cand.pharm. Gudrun Thengilsdottir Adherence to chronic and episodic drug therapy: The role of system and patient factors in treatment initiation and discontinuation Hovedvejleder Anna Birna Almarsdóttir Cand.pharm. Anna Bryndis Blöndal Collaboration of GPs and pharmacists in optimizing medication use in elderly patients in Iceland Hovedvejleder Anna Birna Almarsdóttir 22

23 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi POST DOC.: TITEL VEJLEDER Cand.scient., ph.d., post doc. Tina Ravnsborg Post doc., cand. scient., ph.d. Tilde Eskildsen Serum biomarkers for prediction of Gestational Diabetes Mellitus Directing human ips cells into cardiomyocytes and vascular cells? Martin Overgaard (Dorte Møller Jensen) Søren Paludan Sheikh Post doc., cand. scient., ph.d. Lars Peter Kristensen Proteomic Analysis of Cardiovascular Diseases Lars Melholt Rasmussen EKSTERNE FORSKNINGSBEVILLINGER 2013 Danish Diabetes Academy / Novo Nordisk A.P. Møller Fonden

24 Undervisning Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi leverer undervisning til både Syddansk Universitets Natur og Sundhedsvidenskabelige uddannelser samt til Bioanalytikeruddannelsen på University College Lillebælt (UCL, Odense). Derudover er afdelingens forskere og undervisere vejledere for studerende i bachelor-, speciale- og ph.d.-projektforløb. Der bidrages endvidere til efteruddannelse af personale internt og eksternt, både i forbindelse med driften og almen efteruddannelse. Herudover har Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi lægelige kandidater ansat i introduktions- og uddannelsesstillinger. Bioanalytikeruddannelsen på University College Lillebælt (UCL, Odense) og Region Syddanmark sikrer, at Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi for hver årgang modtager 13 studerende i praktik-forløb. Afdelingens personale deltager aktivt i den praktiske uddannelse, så de studerende får en god sammenhæng mellem praktikken og teorien. I 2013 påbegyndte 5 studerende bachelorprojekter på afdelingen, hvor de studerende arbejdede med forskellige emner inden for klinisk biokemi. De studerende blev eksamineret i januar Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi bidrager til undervisningen på medicinstudiet i 8 forskellige moduler og er samtidig via overlæge, professor, dr. med. Lars Melholt Rasmussen modulbestyrer i modul B11. Modul B11 består af udarbejdelse af en bachelor-opgave, som evalueres med et mundtligt forsvar. Rapporterne omhandler en række emner inden for sundhedsvidenskaben. Klinisk Farmakologi varetager hele kandidatuddannelsen i klinisk farmaci på Syddansk Universitet. Derudover leveres der et omfattende bidrag til bachelordelen med 8 hold på 1. årgang. Den samlede oversigt over kurser, der undervises i og fordelt på uddannelser, fremgår af tabellen på næste side. 24

25 UDDANNELSESAKTIVITETER 2013 FAG/UDDANNELSE EMNE UNDERVISERE Bioanalytikeruddannelsen Modul 1 Modul 4 Bioanalytikerpraksis Bioanalytisk kvalitetssikring Bioanalytikerunderviserne Ann Charlott Jepsen, Yokelin Chan, Habibah Larsen, Dorte Viborg, Erling Birkemose og Knud Erik Lynnerup Modul 6 Udvidet humanbiologi og bioanalyse Modul 7 Udvidet biokemi og bioanalyse Modul 10 Immunkemiske analyser Modul 11 Klinisk modul Modul 12 Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring Modul 13 Valgmodul: bioanalytisk praksis-, udvikling- og forskningsviden Modul 14 Professionsbachelorprojekt Farmaceutstudiet Medicinstudiet Modul B6 Modul B7 Modul B8 Bachelor og Kandidat-kurser på uddannelsen i klinisk farmaci samt mediciner modul B7 Vækst og ernæring Regulation og kommunikation Blodprøvetagning Professor Kim Brøsen, professor Jesper Hallas, professor Lise Aagaard, professor Anna Birna, overlæge Per Damkier, reservelæger og ph.d. studerende Professor Lars Melholt Rasmussen, professor Kim Brøsen, postdoc Lars Peter Kristensen, cand.scient. Marina Bjørling- Poulsen. Ph.d.-studerende Claudia Cangemi, ph.d.- studerende Maria Lyck Hansen, ph.d.-studerende Simone Rørdam Preil, reservelæge Anne Lindegaard Christensen, reservelæge Betty Ilondo, alle bioanalytikerunderviserne Modul B11 Modul K4 Modul K6 Bacheloropgaven Sygdom i blod og bloddannende organer Ernæring og metabolisme Klinisk lektor Mads Nybo Professor Lars Melholt Rasmussen Modul K7 Psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser Modul K12 Modul K14-Ugekursus Sygdomme i huden Endokrinologi Professor Lars Melholt Rasmussen, klinisk lektor Mads Nybo 25

26 Publikationer 2013 Andersen DC, Laborda J, Baladron V, Kassem M, Sheikh SP, Jensen CH. Dual role of Delta-like 1 homolog (Dlk1) in skeletal muscle development and adult muscle regeneration. Development. 2013;140: Andersen PS, Larsen LA, Fowler VG Jr, Stegger M, Skov RL, Christensen K. Risk factors for Staphylococcus aureus nasal colonization in Danish middle-aged and elderly twins. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2013;32(10): Andersen DC, Nielsen C, Jensen CH, Sheikh SP. Horse serum reduces expression of membrane-bound and soluble isoforms of the preadipocyte marker Delta-like 1 homolog (Dlk1), but is inefficient for adipogenic differentiation of mouse preadipocytes. Acta Histochem. 2013;115(4): Andersen DC, Skovrind I, Christensen ML, Jensen CH, Sheikh SP. Stem cell survival is compromised by the thymidine analog EdU (5-ethynyl-2 deoxyuridine), a reagent used in stem cell tracing and proliferation assays. Anal and Bioanal Chem. 2013;405(29): Andersen-Ranberg K, Fjederholt KT, Madzak A, Nybo M, Jeune B. Cardiovascular diseases are underreported in centenarians. Age & Ageing. 2013;42(2): Barascuk N, Genovese F, Larsen L, Byrjalsen I, Zheng Q, Sun S, Hosbond S, Poulsen TS, Diederichsen A, Jensen JM, Mickley H, Register TC, Rasmussen LM, Leeming DJ, Christiansen C, Karsdal MA. A MMP derived versican neo-epitope is elevated in plasma from patients with atherosclerotic heart disease. Int J Clin Exp Med. 2013;6(3): Andersen L, Friis S, Hallas J, Ravn P, Gaist D. Hormone replacement therapy and risk of glioma: A nationwide nested casecontrol study. Cancer Epidemiol. 2013;37(6): Andersen L, Friis S, Hallas J, Ravn P, Schrøder HD, Gaist D. Hormone replacement therapy increases the risk of cranial meningioma. Eur J Cancer. 2013;49(15): Barral S, Cosentino S, Costa R, Andersen SL, Christensen K, Eckfeldt JH, Newman AN, Perls TT, Province MA, Hadley EC, Rossi WK, Mayeux R;for the Long Life Family Study. Exceptional memory performance in the Long Life Family Study. Neurobiol Aging. 2013;34(11): Beekman M, Blanché H, Perola M, Hervonen A, Bezrukov V, Sikora E, Flachsbart F, Christiansen L, De Craen AJ, Kirkwood TB, Rea IM, Poulain M, 26

27 Årsberetning 2013 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Robine JM,Valensin S, Stazi MA, Passarino G, Deiana L, Gonos ES, Paternoster L, Sørensen TI, Tan Q, Helmer Q, van den Akker EB, Deelen J, Martella F, Cordell HJ, Ayers KL, Vaupel JW, Törnwall O, Johnson TE, Schreiber S, Lathrop M, Skytthe A,Westendorp RG, Christensen K, Gampe J, Nebel A, Houwing-Duistermaat JJ, Slagboom PE, Franceschi C;the GEHA consortium. Genome-wide linkage analysis for human longevity: Genetics of Healthy Aging Study. Aging Cell. 2013;12(2): Bergmann TK, Vach W, Feddersen S, Eckhoff L, Gréen H, Herrstedt J, Brøsen K. GWAS-based association between RWDD3 and TECTA variants and paclitaxel induced neuropathy could not be confirmed in Scandinavian ovarian cancer patients. Acta Oncol. 2013;52(4): Bjerregaard-Andersen M, Gomes MA, Joaquím LC, Rodrigues A, Jensen DM, Christensen K, Benn CS, Aaby P, Beck- Nielsen H, Sodemann M. Establishing a Twin Registry in Guinea-Bissau. Twin Res Hum Genet. 2013;16(1): Bjerregaard-Andersen M, Hansen L, da Silva LI, Joaquím LC, Hennild DE, Christiansen L, Aaby P, Benn CS, Christensen K, Sodemann M, Jensen DM, Beck-Nielsen H. Risk of metabolic syndrome and diabetes mellitus among young twins and singletons in Guinea-Bissau. Diabetes Care. 2013;36(11): Borgwardt, L, Dali, CI, Fogh, J, Månsson, JE, Olsen, KJ, Beck, HC, et al Enzyme replacement therapy for alphamannosidosis: 12 months follow-up of a single-centre, randomised, muliple dose study. J Inherit Dis. 2013;36(6): Brabrand M, Knudsen T, Hallas J. Identifying admitted patients at risk of dying: a prospective observational validation of four biochemical scoring systems. BMJ Open. 2013;3(6) Brandt F, Thvilum M, Almind D, Christensen K, Green A, Hegedus L, Brix T. Graves disease and toxic nodular goiter are both associated with increased mortality but differ with respect to the cause of death. A Danish population-based register study. Thyroid. 2013;23(4): Brandt F, Thvilum M, Almind D, Christensen K, Green A, Hegedüs L, Brix TH. Morbidity before and after the diagnosis of hyperthyroidism: a nationwide registerbased study. PLoS One. 2013;8(6):e66711 Brønnum Jensen H, Andersen DC, Schneider M, Boysen Sandberg M, Beck Nielsen S, Sheikh SP. mir-21 Promotes Fibrogenic Epithelial-to-Mesenchymal Transition of Epicardial Mesothelial Cells Involving Programmed Cell Death 4 and Sprouty-1 Targeting. PloSOne. 2013;8:e Brønnum H, Andersen DC, Schneider M, Nossent AY, Nielsen SB, Sheikh SP. MiR- 31 Targets Islet-1 in Epicardial Mesothelial Cells and Reduces Epithelial-to-Mesenchymal Transition. Exp Cell Res. 2013;319:

Farmakoepidemiologi Den grimme ælling

Farmakoepidemiologi Den grimme ælling Farmakoepidemiologi Den grimme ælling Jesper Hallas Professor i klinisk farmakologi Syddansk Universitet DSKFs jubilæumsmøde April 2016 Outline Datakilder i Danmark Anvendelser DKs position Hvilke ændringer

Læs mere

Forskningsmøde Urinvejskirurgisk Forskningsenhed 18.04.16

Forskningsmøde Urinvejskirurgisk Forskningsenhed 18.04.16 Forskningsmøde Urinvejskirurgisk Forskningsenhed 18.04.16 Agenda Velkomst og orientering ved LL/MAM Publikationer siden sidst Status på igangværende projekter PhD-studerende Forskningsårsstuderende Øvrige

Læs mere

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d.

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Antal analysesvar per år fra KBA BBH

Læs mere

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Professor Forskningsenheden for Almen Praksis Center for Forskning i Cancerdiagnostik & Innovative Patientforløb

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Fysiske arbejdskrav og fitness

Fysiske arbejdskrav og fitness Fysiske arbejdskrav og fitness Betydning for hjertesygdom og dødelighed AMFF årskonference 2014 Andreas Holtermann Overordnede forskningsspørgsmål Øger høje fysiske krav i arbejde risiko for hjertesygdom

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge Lars Peter Kammersgaard Leder af medicinsk forskning, Rubric (Research Unit on Brain Injury Rehabilitation, Copenhagen) Speciallæge i Neurologi, Almen lægeuddannelse og DMSc Afdeling for Højt Specialiseret

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015 HJERTET OG STOFFERNE BIRGITTE THYLSTRUP OG ER DET HÅRDT FOR HJERTET AT TAGE STOFFER? - og er det vigtigt? EKSISTERENDE FORSKNING Lille sammenhæng mellem amfetamin/kokain og alvorlig hjertesygdom Stor sammenhæng

Læs mere

Diabetic Nephropathy

Diabetic Nephropathy Diabetic Nephropathy Steno Diabetes Center The magnitude of the problem 2010 2030 Total number of people with diabetes (age 20-79) Prevalence of diabetes (age 20-79) 285 million 438 million 6.6 % 7.8 %

Læs mere

Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed

Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed Gunnar H. Gislason overlæge, ph.d. Kardiologisk afdeling Gentofte

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Resume Titel: Injektion af insulin til voksne med diabetes Arbejdsgruppe Heidi Nissen, MKS, klinisk sygeplejespecialist, Endokrinologisk afdeling M, Diabetesklinikken, Odense Universitetshospital

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter Udvalgte resultater Årsag og virkning Årsag før virkning En kohorte: opfølgning af mennesker over tid I NAK: 1990, 1995, 2000, 2005. Udvalgte

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en genoptræningsplan

Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en genoptræningsplan Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en genoptræningsplan En foreløbig version af projektbeskrivelsen er diskuteret med forsker Anette Ekmann

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Forskningsstrategi Institut for Molekylær Medicin

Forskningsstrategi Institut for Molekylær Medicin Forskningsstrategi Institut for Molekylær Medicin Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning Institutleder Uffe Holmskov 13. januar 2012 Institute for Molecular Medicine Institut for Medicinsk Biologi

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens?

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Henrik Støvring stovring@ph.au.dk 1. December 2016 Institut for Folkesundhed, AU Institutseminar, Vingsted Screening forskningsområdet

Læs mere

ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction)

ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction) ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction) Styregruppen Chef for hjemmesygepleje og kommunal hjemmehjælp i Frederiksberg kommune, diplom i ledelse (SD) og master i sundhedsantropologi (MSA), Heidi

Læs mere

Behandling af lavt stofskifte med T3

Behandling af lavt stofskifte med T3 Behandling af lavt stofskifte med T3 Af overlæge ph.d, dr.med. Steen Bonnema og professor, overlæge dr.med. Laszlo Hegedüs, endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital, på vegne af bestyrelsen

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish The linguistic and cross-cultural adaptation process of KOOS-child from Swedish to Danish followed international guidelines

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere?

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Vigtigste fund og overvejelser fra et ph.d. projekt

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Se programmet på de efterfølgende sider!

Se programmet på de efterfølgende sider! Hjerte imaging med SPECT, PET og MR Dette kursus afholdes i samarbejde med forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy. Se kursusprogrammet og forskerskolens øvrige kurser på www.dacra.dk Formål

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD?

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? Niels Jørgensen, Ulla Joensen, Tina K. Jensen, Martin Jensen, Inge Olesen, Elisabeth Carlsen, Jørgen Holm Petersen, Niels E. Skakkebæk Afdeling for

Læs mere

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) DSG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

PROCRIN-kursus: Kliniske blodprøvesvar i registerforskning

PROCRIN-kursus: Kliniske blodprøvesvar i registerforskning PROCRIN-kursus: Kliniske blodprøvesvar i registerforskning Tid og sted: Den 17.-18. november 2016 på Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus (10 min. gang fra Aarhus banegård). Deltagerantal: Max.

Læs mere

Forord... 5. Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi... 6. Ledelsens beretning... 7. Organisation og personale...

Forord... 5. Ledergruppen i Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi... 6. Ledelsens beretning... 7. Organisation og personale... Årsberetning 205 2 Årsberetning 205 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Ledergruppen i... 6 Ledelsens beretning... 7 Organisation og personale... 9 Drift, bevillinger og indkøb... Produktivitetsudvikling...

Læs mere

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark DET ER BLEVET UFATTELIGT MEGET BEDRE 1943: 300 RC surgery at 121 hospitals

Læs mere

3.27 Polycystisk ovariesyndrom

3.27 Polycystisk ovariesyndrom 3.27 Polycystisk ovariesyndrom Baggrund Polycystisk ovarie (PCO) betyder, at æggestokkene (ovarierne) har mange cyster (blærer) beliggende i overfladen af æggestokken. Man diagnosticerer PCO ved hjælp

Læs mere

Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved

Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved tilladelse. Guidelines om atrieflimren Medicinsk og elektrofysiologisk

Læs mere

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Laerdal Resuscitation User Network Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Freddy Lippert, Akutberedskabet Region Hovedstaden Dansk Hjertestop Register Emergency Medical Services, Copenhagen,

Læs mere

Mandag den 7/10 Tirsdag den 8/10 Onsdag den 9/10 Torsdag den 10/10 Fredag den 11/10

Mandag den 7/10 Tirsdag den 8/10 Onsdag den 9/10 Torsdag den 10/10 Fredag den 11/10 Side 1 Modul K6, Ernæring og metabolisme 8. semester - Efterår 2013 uge 41 (3514001) Mandag den 7/10 Tirsdag den 8/10 Onsdag den 9/10 Torsdag den 10/10 Fredag den 11/10 8.15-9.00 9.15-10.00 10.15-11.00

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Sundhedseffekter. Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre

Sundhedseffekter. Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre Sundhedseffekter Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre Der er evidens for at antage, at mælk og mejeriprodukter potentielt bidrager til at opretholde muskelmasse og muskelfunktion hos ældre mennesker.

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Ernæringsproblemer hos svækkede ældre. Anne Marie Beck, klinisk diætist, seniorforsker ambe@food.dtu.dk

Ernæringsproblemer hos svækkede ældre. Anne Marie Beck, klinisk diætist, seniorforsker ambe@food.dtu.dk Ernæringsproblemer hos svækkede ældre Anne Marie Beck, klinisk diætist, seniorforsker ambe@food.dtu.dk 2 clinical interventions for weight loss have been used with modest succes. Bales CW, Ritchie CS.

Læs mere

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Konferencens hashtag: #patient16 Følg os på Twitter: @patientsikker Praktisk info og præsentationer: patientsikkerhed.dk/patient16

Læs mere

Om risikofaktorer for tidlig genindlæggelse blandt 65+ årige.

Om risikofaktorer for tidlig genindlæggelse blandt 65+ årige. Genindlæggelser: Jeg ville jo helst undgå det, men. Om risikofaktorer for tidlig genindlæggelse blandt 65+ årige. Oplæg ved Tværfagligt Forum for Sammenhængende Patientforløb Fredag, den 19. maj, 2017

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION. DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011

PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION. DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011 PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011 Protein anbefalinger til raske voksne konklusioner fra WHO/FAO/UNU

Læs mere

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER Hvad tror vi? Hvad ved vi? Alice Kongsted DILEMMA Skal behandlere love gode resultater, fordi det er vigtigt for patienter at tro på, de kan få det godt? Kan realistisk information

Læs mere

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater Hermann Burr Indhold Formål Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) Design Resultater Overvågning Ætiologi Perspektiver Den nationale arbejdsmiljøkohortes

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer

Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer Velfærdsløftet er lige om hjørnet København den 23. oktober 2013 Projekt DiaNerve Tidlig Opsporing af Nerveskade giver ny Viden og forebygger Amputationer PLATFORM Fondsgiver UNIK Partnerskabet Teknologi

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er kost? Hvad betyder kost for helbredet? Hvordan er danskernes kostvaner? Hvilke konsekvenser har uhensigtsmæssig kost i Danmark?

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse?

Arbejdspladsen. Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Arbejdspladsen Hvorfor er arbejdspladsen int eressant som arena for forebyggelse? Potentielle økonomiske gevinster f or såvel samfundet som arbejdsgiveren Særlige muligheder i f orhold til forebyggelse

Læs mere

Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens?

Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens? Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens? Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk Nordisk kongres: Sygehuse i Fremtiden, Randers 10. september 2010 Outline of the presentation Future patients

Læs mere

Resultater fra et landsdækkende randomiseret kontrolleret rygeinterventions-trial: X:IT

Resultater fra et landsdækkende randomiseret kontrolleret rygeinterventions-trial: X:IT Resultater fra et landsdækkende randomiseret kontrolleret rygeinterventions-trial: X:IT Pernille Due Workshop: Forskning i effekt af folkesundhedsindsatser Den Nordiske Folkesundhedskonference 2017 Centret

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 DD2 Status Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 > Hvorfor DD2? 250.000 patienter med type 2 diabetes (T2D) i Danmark 65 nye tilfælde hver dag i Danmark Forkorter livet med omkring

Læs mere

Idræt og motion for seniorer. Fysisk træning for livet Lis Puggaard

Idræt og motion for seniorer. Fysisk træning for livet Lis Puggaard Idræt og motion for seniorer. Fysisk træning for livet Lis Puggaard *Hvor langt kan man ifølge forskningen nå fysisk og funktionsmæssigt med fysisk træning of idræt selv langt op i alderen? *Hvad er forskellene

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

OVERSIGT OVER MODULTOVHOLDERE/-SEKRETÆRER

OVERSIGT OVER MODULTOVHOLDERE/-SEKRETÆRER 4.2.202 OVERSIGT OVER MODULTOVHOLDERE/-SEKRETÆRER BACHELORUDDANNELSEN I MEDICIN OG KLINISK BIOMEKANIK Modul Modultovholder Tlf. Sekretær Tlf.. semester: Modul B Modul B2 Ulla Glenert Friis ufriis@health.s

Læs mere

Vælg layout/design Nyt dias Fremhæv et eller flere ord i overskriften Bold Vis hjælpelinjer som hjælp ved placering af objekter

Vælg layout/design Nyt dias Fremhæv et eller flere ord i overskriften Bold Vis hjælpelinjer som hjælp ved placering af objekter Knud Juel Causes of social inequality Determinants of illness 80 Life expectancy in Denmark (years) 70 60 Women Men 50 40 30 1845 1855 1865 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Databaserne, indikatorer og forskning

Databaserne, indikatorer og forskning Databaserne, indikatorer og forskning 28. Februar 2017 Søren Paaske Johnsen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Indhold Sammenhænge mellem struktur,

Læs mere

A G I N G R E S E A R C H C E N T E R

A G I N G R E S E A R C H C E N T E R D A N I S H A G I N G R E S E A R C H C E N T E R II Undersøgelser af variation i DNA reparations gener, aldring og langt liv - krydsfeltet mellem forskellige forskningsområder og institutioner Postdoc

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Hjertetransplantation og træning

Hjertetransplantation og træning Hjertetransplantation og træning Christian Dall Ph.d.-stud, cand.scient.san, fysioterapeut Institut for idrætsmedicin, kardiologisk afdeling & Fysioterapiens forskningsenhed Bispebjerg & Frederiksberg

Læs mere

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Navn på opstiller Privatadresse Tlf.nr. E-mail adresse Stilling Arbejdssted Mette Spliid Ludvigsen Flinthøjen 50, 8382 Hinnerup 86

Læs mere

Introduktion af OPUS. Arne Astrup Professor, MD, DrSc. Head of Department of Human Nutrition & Director for the OPUS Centre

Introduktion af OPUS. Arne Astrup Professor, MD, DrSc. Head of Department of Human Nutrition & Director for the OPUS Centre Introduktion af OPUS Arne Astrup Professor, MD, DrSc. Head of Department of Human Nutrition & Director for the OPUS Centre New Nordic Diet Konference, 16. juni 2009 Dias 1 Den danske fedmeepidemi (%) 1945

Læs mere

00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag AE DAn B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE MUS mu AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE IDR id AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5

Læs mere

Undervisningen i Molecular drug development and pharmacology Forårssemesteret 2013

Undervisningen i Molecular drug development and pharmacology Forårssemesteret 2013 Undervisningen i Molecular drug development and pharmacology Undervisere: Forårssemesteret 2013 Hold 1-3 Agnete Larsen (AL) Sted: Forelæsninger: Fysiologisk aud. A bygning 1162, lokale FYS A Benny Bang

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Side 1 Modul K6, Ernæring og metabolisme 8. semester - Forår 2013 uge 11 ( ) revideret

Side 1 Modul K6, Ernæring og metabolisme 8. semester - Forår 2013 uge 11 ( ) revideret Side 1 Modul K6, metabolisme 8. semester - Forår 2013 uge 11 (3514001) revideret 14.01.13 8.15-9.00 NDAG 11/3 TIRSDAG 12/3 ONSDAG 13/3 TORSDAG 14/3 FREDAG 15/3 Introduktion K6 9.15-10.00 10.15-11.00 11.15-12.00

Læs mere

Hvorfor dør de mindst syge?

Hvorfor dør de mindst syge? Hvorfor dør de mindst syge? Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Diabetes-udviklingen En ssucces: Faldende risiko

Læs mere

De danske kostråd FLIK den 8. oktober 2015. Else Molander Fødevarestyrelsen

De danske kostråd FLIK den 8. oktober 2015. Else Molander Fødevarestyrelsen De danske kostråd FLIK den 8. oktober 2015 Else Molander Fødevarestyrelsen 5th October 2015 De officielle kostråd 2 Nordiske Næringsstof Rekommandationer 2012 2015 kostrådsrapport fra USA analog til NNR

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere