Modul 7 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse II Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 7 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse II Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol"

Transkript

1 Mdul 7 Rehabilitering g habilitering sm muliggør aktivitet g deltagelse II Ergterapeutuddannelsen, PH Metrpl Figur: Studieaktivitetsmdel, mdul 7, Ergterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmdellen herver er det illustreret, hvilken tid du kan frvente at bruge på de enkelte elementer i mdulet.

2 Indhld Mdulbeskrivelse... 3 Mdulets indhld... 3 Fagligt fkus... 3 Temaer... 3 Fagmråder... 3 Tema 1: Psykiatrisk ergterapi i behandlings - g scialpsykiatrien... 5 Mål fr læringsudbytte... 5 Sådan arbejder vi... 6 Tema 2: Ergterapeutisk interventin i frhld til børn g unge med sansebearbejdningsprblemer 6 Mål fr læringsudbytte... 7 Sådan arbejder vi... 7 Prtfliarbejde... 8 Feedback... 8 Mdulbedømmelse... 8 Eksaminatinsgrundlag... 8 Prøvefrm... 9 Bedømmelse Feedback Studiemæssige knsekvenser ved ikke bestået prøve

3 Mdulbeskrivelse Mdulets indhld Denne mdulbeskrivelse er udarbejdet med udgangspunkt i Prfessinshøjsklen Metrpls lkale udmøntning af den natinale studierdning fr ergterapeutudannelser i Danmark, sm findes på Metrpls hjemmeside under uddannelsens pbygning. Se: Fagligt fkus Mdulet fkuserer på rehabilitering g habilitering, herunder genptræning, behandling g kmpenserende franstaltninger fr brgere/patienter med nedsat funktinsevne. Du vil kmme til at arbejde med den fysiske, psykiske g sciale udvikling g sundhed fr at muliggøre aktivitet g deltagelse hs børn, unge, vksne g ældre. Vi arbejder med den ergterapeutiske interventin herunder undersøgelses- g behandlingsmetder samt vejlednings- g frmidlingsmetder. Kmmunikatin g læring inddrages sm en del af rehabiliteringen hs brgere/patienter med smatiske g/eller psykiatriske prblemstillinger. Temaer Mdulet er inddelt i t temaer: 1. Psykiatrisk ergterapi i behandlings - g scialpsykiatrien 2. Ergterapeutisk interventin i frhld til børn g unge med sansebearbejdningsprblemer Fagmråder Ergterapi Udgør 7 ECTS-pint på dette mdul. Det fremgår af temabeskrivelserne nedenfr, hvad det handler m på dette mdul. Psykiatrisk sygdmslære Udgør 3 ECTS-pint på dette mdul. Handler m: Psyktiske tilstande, primært skizfreni 3

4 Affektive sindslidelser, såvel psyktiske sm ikke-psyktiske Psykiske lidelser g adfærdsmæssige frstyrrelser frårsaget af alkhl eller andre psykaktive stffer Psykiatriske undersøgelses- g behandlingsmetder Neurpsykiatriske udviklingsfrstyrrelser, Sensry Prcessing Disrder (SPD) Attentin Deficit Hyperactivity Disrder ( ADHD) Autisme spektrum frstyrrelser g Develpmental Crdinatin Disrder (DCD) Videnskabsteri g videnskabelig metde Udgør 0,5 ECTS-pint på dette mdul. Handler m: Litteratursøgning g evidensbasering Psyklgi Udgør 3 ECTS-pint på dette mdul. Handler m: Persnlighedsrganisatin, herunder bl.a. frsvarsmekanismer Psyklgiske faktrer i frhld til årsager g følgevirkninger inden fr affektive sindslidelser Psyklgiske faktrer i frhld til årsager g følgevirkninger inden fr psyktiske tilstande Behandlingsmetder g tilgange Psykterapi Psykdynamisk terapi Systemisk terapi Kgnitiv terapi Recvery Miljøterapi Jeg-styrkende behandlingsprincipper Ergterapeutisk gruppebehandling Terapeutisk kmmunikatin Terapeutisk kmmunikatin med patient/bruger, pårørende g samarbejdspartnere Mtivatin Anvendelse af udviklingspsyklgiske terier i frhld til at skabe en terapeutisk relatin 4

5 Tema 1: Psykiatrisk ergterapi i behandlings - g scialpsykiatrien Dette tema handler m ergterapeutens funktin i behandlingspsykiatrien g i scialpsykiatrien. Du vil arbejde med rehabilitering af mennesker med aktivitetsprblemer sm følge af affektiv sindslidelse g psyktisk tilstand sm en central del af dette tema. Vi vil særligt fkusere på inddragelse af behandlingsknteksten, design af hverdagsliv samt nye frmer fr tiltag inden fr ergterapeutisk interventin g brgerens rehabiliteringsfrløb. Vi arbejder frtsat med uddybende kundskaber m fagets terier g begrebsmdeller, g vi vil afprøve frskellige mdeller af den ergterapeutiske arbejdsprces med vægt på specifikke undersøgelser, målsætning, planlægning, udførelse af behandling g evaluering. Vi vil inddrage kundskaber inden fr psyklgi g psykiatri sm baggrund fr at kunne frstå sammenhænge i menneskets aktivitetsprblematikker. Du vil derudver kmme til at arbejde med planlægningen af behandlingsaktiviteter g med at kunne inddrage frskellige behandlingsmetder g principper, herunder sanseintegratinsbehandling. Mål fr læringsudbytte Anvende analyser af aktivitetsudøvelse hs mennesker, hvr færdigheder g funktiner er påvirket af enten affektiv sindslidelse eller psyktisk tilstand Redegøre fr g anvende viden indenfr psyklgi g psykiatri sm baggrund fr at kunne frstå sammenhænge i menneskets aktivitetsprblematikker, herunder redegøre fr specifikke psykiske lidelsers ætilgi (såvel psyklgisk sm psykiatrisk), symptmer g prgnse. Redegøre fr psyklgiske g psykiatriske behandlingsmetder ved affektive sindslidelser g psyktiske tilstande, sm anvendes i det mnfaglige eller i det tværfaglige samarbejde Analysere patientens ressurcer, interesser g betydningsfulde aktiviteter i interventinen Vælge, begrunde, anvende g vurdere ergterapeutiske terier, mdeller g metder i frbindelse med undersøgelse, målsætning, planlægning, behandling g evaluering i arbejdet med mennesker med psykiske lidelser inden fr det affektive eller psyktiske spektrum Vælge g begrunde ergterapeutiske g tværfaglige behandlingsprincipper i frhld til persner med affektiv sindslidelse eller psyktisk tilstand Planlægge, begrunde, dkumentere g reflektere ver ergterapeutisk interventin i arbejdet med mennesker med psykiske lidelser inden fr det affektive eller psyktiske spektrum. Herunder medinddragelse af rganisatriske g lvmæssige rammer g bestemmelser Anvende g reflektere ver principper fr klientcentreret praksis g brugerinddragelse Redegøre fr g diskutere ergterapeutens rlle g funktin, herunder kntaktpersnsfunktin i behandlingspsykiatrien samt støtte-kntaktpersnsfunktin i scialpsykiatrien 5

6 Anvende kmmunikative strategier g reflektere ver terapeutisk kntakt med mennesker med psykiske lidelser inden fr det affektive eller psyktiske spektrum, pårørende g samarbejdspartnere Planlægge g begrunde behandlingsaktiviteter herunder sanseintegratins-(si) behandlingsprincipper g kunne frklare betydningen af indsatsen i frhld til persner med psykisk lidelser. Søge, udvælge, anvende g diskutere praksis-, udviklings- g frskningsbaseret viden i planlægning g evaluering af den ergterapeutiske indsats Evaluere egen faglig frmåen g herudfra frmulere læringsbehv g demnstrere prgressin i læring Sådan arbejder vi Frelæsninger Ergterapi Psyklgi Psykiatri PBL-arbejde Wrkshp Færdighedsøvelser Planlægning af behandlingsaktivitet. Ergterapeutiske undersøgelsesredskaber Mdel f Human Occupatin Screening Tl (MOHOST), Evaluatin f Scial Interactin (Esi), Assessment f Cmmunicatin and Interactins Skills (ACIS), Occupatinal Self Assestment (OSA). Kmmunikatin, terapeutrlle g gruppebehandling Skriftlig pgave Tema 2: Ergterapeutisk interventin i frhld til børn g unge med sansebearbejdningsprblemer I dette tema arbejder vi med ergterapeutens funktin inden fr børnemrådet i frhld til aktivitetsprblemer sm følge af udviklingsmæssige frstyrrelser. Vi vil fkusere på den ergterapeutiske interventin med børn inden fr det neurpsykiatriske mråde, hvr børns aktivitetsudøvelse er påvirket af sansebearbejdningsprblemer, g sm fte er kmbineret med andre udviklingsfrstyrrelser. Vi arbejder med sanseintegratinsterien sm en analyse- g udviklingsmdel samt det neurfysilgiske grundlag fr terien g på en frståelse fr barnets nrmale sansemtriske, psyklgiske, kgnitive g sciale udvikling. Vi lægger vægt på 6

7 sanseintegratinsteriens beskrevne dysfunktinsmråder g de tilhørende undersøgelses- g analyseredskaber samt behandlingsprincipper ved planlægning af ergterapeutisk interventin. Derudver vil pædaggiske, verbale, kmmunikative g kgnitive behandlingsstrategier indgå i interventinen, g vi inddrager supplerende metder. Mål fr læringsudbytte Anvende analyser af aktivitetsudøvelse hs børn, hvr færdigheder g funktiner er påvirket af udviklingsmæssige frstyrrelser inden fr det neurpsykiatriske mråde Redegøre fr g anvende viden m barnets nrmale udvikling, pædiatri, neurpsykiatri g neurfysilgi/bilgi, sm baggrund fr at kunne frstå barnets aktivitetsprblematikker Redegøre fr udvalgte neurpsykiatriske udviklingsfrstyrrelsers ætilgi, symptmer g prgnse sm baggrund fr at kunne frstå barnets aktivitetsprblematikker g fr at kunne tilrettelægge interventin Analysere g inddrage et barns ressurcer, interesser g betydningsfulde aktiviteter i interventinen Vælge, begrunde, anvende g vurdere ergterapeutiske undersøgelsesredskaber, behandlingsprincipper g metder i frhld til børn med neurpsykiatriske prblemer g sansebearbejdningsprblemer Planlægge, begrunde, dkumentere g reflektere ver ergterapeutisk interventin i arbejdet med børn med neurpsykiatriske prblemer g sansebearbejdningsprblemer. Herunder medinddragelse af rganisatriske g lvmæssige rammer g bestemmelser Planlægge g sætte mål fr behandlingsaktiviteter g/eller designe hverdagsliv til fremme af deltagelse i aktiviteter g frbedring af færdigheder Planlægge g begrunde aktiviteter ud fra SI-behandlingsprincipper g kunne frklare betydningen af indsatsen i frhld til børn med neurpsykiatriske prblemstillinger Redegøre fr g diskutere ergterapeutens rlle g funktin i arbejdet med børn med neurpsykiatriske udviklingsfrstyrrelser Anvende g reflektere ver principperne fr klientcentreret praksis g brugerinddragelse Reflektere ver verbale g kmmunikative strategier g kmmunikatin med børn med neurpsykiatriske prblemstillinger samt frældre g samarbejdspartnere Diskutere evidensunderbygget interventin ud fra den seneste frskning på mrådet Evaluere egen faglig frmåen g herudfra frmulere læringsbehv g demnstrere prgressin i læring Sådan arbejder vi Frelæsninger Ergterapi Neurfysilgi 7

8 Færdighedsøvelser Undersøgelse af børn Afprøvning af sansestimulatins- g sanseintegratinsbaserede aktiviteter Prtfliarbejde Den første dag på mdul 7 arbejdes med de prtflibidrag, sm er udarbejdet i klinisk undervisning i mdul 6. Prtflibidragene bearbejdes til situatinsbeskrivelser til det psykiatriske PBL-arbejde. Dette arbejde varer hele første dag, g der er vejledning g feedback knyttet hertil. Dagens arbejde lægges i casebanken på intrapl, hvrfra det senere kan trækkes ud g anvendes. I casebanken placeres desuden andre prtflibidrag fra klinisk undervisning, med henblik på inspiratin g at verføre erfaringer fra praksis til teri. Der udarbejdes Prtflibidrag i frbindelse med PBL-arbejde sm frberedelse til sidste PBLvejledning, sm indehlder evaluering af gruppens arbejde. Feedback På mdulet gives feedback i flere sammenhænge: I den skriftlige pgave afleveres halvvejs i pgavefrløbet et skriftligt plæg. Der gives vejledning g fremadrettet feedback med henblik på gruppens faglige g metdiske færdiggørelse af pgaven. Ved et møde i PBL-gruppen, sm afslutning på den skriftlige pgave, gives feedback fra underviserne på den skriftlige pgaves pbygning g faglige kvalitet g fremadrettet feedback i frhld til fremtidige skriftlige pgaver. Desuden giver de studerende hinanden peer-feedback på de t pgaver, sm gruppen har skrevet. Efter mdulprøven, sm er en individuel skriftlig prøve, kan de studerende få 10 minutters feedback på den afleverede pgave. Mdulbedømmelse Mdulbedømmelsen består af en individuel skriftlig prøve, sm bedømmes intern efter 7-trinsskalaen. Eksaminatinsgrundlag På baggrund af mdulets læringsudbytte er følgende punkter udvalgte sm centrale fr prøven: Redegøre fr g anvende viden indenfr psyklgi g psykiatri sm baggrund fr at kunne frstå sammenhænge i menneskets aktivitetsprblematikker, herunder redegøre fr 8

9 specifikke sindslidelsers ætilgi (såvel psyklgisk sm psykiatrisk), symptmer g prgnse. Redegøre fr psyklgiske g psykiatriske behandlingsmetder ved affektive sindslidelser g psyktiske tilstande, sm anvendes i det mnfaglige eller i det tværfaglige samarbejde. Vælge, begrunde, anvende g vurdere ergterapeutiske terier, mdeller g metder i frbindelse med undersøgelse, målsætning, planlægning, behandling g evaluering i arbejdet med mennesker med psykiske lidelser inden fr det affektive eller psyktiske spektrum. Planlægge g begrunde behandlingsaktiviteter herunder sanseintegratins- (SI) behandlingsprincipper g kunne frklare betydningen af indsatsen i frhld til persner med psykiske lidelser. Redegøre fr g diskutere ergterapeutens rlle g funktin, herunder kntaktpersnsfunktin i behandlingspsykiatrien samt støtte-kntaktpersnsfunktin i scialpsykiatrien. Anvende g reflektere ver principper fr klientcentreret praksis g brugerinddragelse Reflektere ver terapeutisk kntakt med mennesker med psykiske lidelser inden fr det affektive eller psyktiske spektrum, pårørende g samarbejdspartnere Prøvefrm I prøven bedømmes din viden, færdigheder g kmpetencer i frhld til de udvalgte elementer af mdulets læringsudbytte, sm er beskrevet venfr under prøvens eksaminatinsgrundlag. Prøven er en individuel skriftlig prøve på 4 timer, sm tager udgangspunkt i en situatinsbeskrivelse, der udleveres ved prøvens start. På pgavens frside skriver du dit prøvenummer, g da pgaven bedømmes annymt, skal dit navn ikke angives på frsiden eller andre steder i pgaven. Prøven afhldes på uddannelsesinstitutinen. Du kan medbringe bøger, udleveret undervisningsmateriale g egne nter. Der skal medbringes egen pc til prøven. Prøvens indhld Den udleverede situatinsbeskrivelse mhandler en persn med aktivitetsprblemer sm følge af en psykisk lidelse. I situatinsbeskrivelsen er der bl.a. redegjrt fr diagnse, aktivitetsprblemer g eventuelle resultater af frskellige ergterapeutiske undersøgelser. 9

10 Du skal herefter skriftligt besvare udleverede spørgsmål relateret til de emner, der er nævnt under prøvens eksaminatinsgrundlag. I besvarelsen skal indgå relevante referencer g en referenceliste, der dækker den litteratur, der er anvendt i besvarelsen. Angivelse af referencer følger "Retningslinjer fr pgaveskrivning på Ergterapeutuddannelsen Metrpl". Bedømmelse Prøven bedømmes af en eksaminatr. Der gives en individuel vurdering efter 7-trinsskalaen. Ved bedømmelsen 00 g derunder er prøven ikke bestået. Feedback Der er mulighed fr at få 10 minutters feedback på den skriftlige besvarelse af bedømmer. Ved ønske m feedback skal du henvende dig efter vurderingen skriftligt til studieadministratinen inden udløb af de t ugers klagefrist. Efter klagefristens udløb vil studieadministratinen plyse dig navnet på bedømmer. Du har herefter en uge til at kntakte bedømmer angående aftale m tidspunkt fr feedback. I tilfælde af at du har indgivet en klage, er der ikke mulighed fr at få feedback før sagen er færdigbehandlet. Feedbacken vil frhlde sig til dit skriftlige prdukt g vedrøre pgavens indhld, niveau, argumentatin, struktur g sammenhæng. Det er ikke hensigten at feedbacken skal frhlde sig specifikt til pgavens frskellige afsnit eller frmuleringer, men derimd at frhlde sig til din frståelse g dispnering af stffet g til den analytiske dybde. Feedbacken gives ud fra mdulets mål fr læringsudbytte g de specifikke eksamenskriterier. Tidspunkt Den interne prøve afslutter Mdul 7. Det præcise tidspunkt fr prøvens afhldelse vil fremgå på Intrapl. Studiemæssige knsekvenser ved ikke bestået prøve Hvis den rdinære prøve er bedømt ikke-bestået er du autmatisk tilmeldt 1. reprøve i studieadministratinen, sm fremgår af "Oversigt ver eksaminer g mdulprøver". Ved ikkebestået prøve har du mulighed fr at kntakte en studievejleder vedrørende det videre frløb. 1. reprøve Afhldes snarest muligt g så vidt muligt senest, når den pågældende prøve igen afhldes ved institutinen, g efter samme retningslinjer sm venfr beskrevet. Der kan dg blive tale m at anvende weekenddage sm studiedage. 10

11 2. reprøve Hvis 1. reprøve ikke bestås, beslutter uddannelsesleder i samråd med mdulansvarlig, hvrdan 2. reprøve skal fregå g du skal kntakte studievejleder vedrørende det videre frløb. Du kan i henhld til Eksamensbekendtgørelsen 6.4 deltage tre gange i samme prøve. Uddannelsesinstitutinen kan tillade yderligere prøvegange, hvis det er begrundet i usædvanlige frhld. Sygdm Ved sygdm henvises til den til enhver tid gældende Bekendtgørelse m prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser pt. BEK nr 1519 af 16/12/2013 ( Eksamensbekendtgørelsen ): 7. En eksaminand, der har været frhindret i at gennemføre en prøve på grund af dkumenteret sygdm eller anden ufrudseelig grund, skal have mulighed fr at aflægge prøven snarest muligt. Desuden gælder det i henhld til Regler fr planlægning g gennemførelse af bedømmelser g prøver ved Ergterapeutuddannelsen, Prfessinshøjsklen Metrpl, at: Fr alle bedømmelser g prøver gælder, at sygdm skal meddeles studieadministratinen mgående g senest ved prøvens begyndelsestidspunkt. Dkumentatin af sygdm eller anden ufrudseelig grund skal freligge senest 24 timer fra prøvetidspunktet. Freligger der ikke dkumentatin m sygdm eller anden ufrudseelig grund, betragtes det sm et prøvefrsøg g den studerende skal indstille sig til reprøve. Den studerende er frpligtet til at raskmelde sig til studieadministratinen umiddelbart efter endt sygdm, så der kan træffes aftale m sygeeksamen. Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra Studierdning fr uddannelsen til prfessinsbachelr i ergterapi (natinal), august 2008 Mdul 1 Tillæg til natinal studierdning fr uddannelsen til prfessinsbachelr i ergterapi, Ergterapeutuddannelsen Prfessinshøjsklen Metrpl Den til enhver tid gældende Bekendtgørelse m prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser pt. BEK nr 1519 af 16/12/2013 ( Eksamensbekendtgørelsen ) (Se Intrapl/Ergterapeutuddannelsen/Fildeling/Studieinfrmatin/Bekendtgørelser, lve) 11

Sundhedsfremme og forebyggelse bolig og lokalmiljø Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Sundhedsfremme og forebyggelse bolig og lokalmiljø Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Mdul 10 Sundhedsfremme g frebyggelse blig g lkalmiljø Ergterapeutuddannelsen, PH Metrpl Figur: Studieaktivitetsmdel, mdul 10, Ergterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmdellen herver er det illustreret,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I

Modulbeskrivelse. Modul 1. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 1 Ergterapi g ergterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I Februar 2016 SUHP g JEBA / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 1 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Mdul 4 Rehabilitering g habilitering sm muliggør aktivitet g deltagelse Ergterapeutuddannelsen, PH Metrpl Figur: Studieaktivitetsmdel, mdul 4, Ergterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmdellen herver er

Læs mere

Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Mdul 3 Udvikling g frandring i aktivitetsudøvelse fr børn, vksne g ældre Ergterapeutuddannelsen, PH Metrpl Figur: Studieaktivitetsmdel, mdul 11, Ergterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmdellen herver

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Mdul 8 Undersøgelse g behandling af belastningsskader g degenerative lidelser April 2012 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved Mdulbeskrivelse 8 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved April 2012 1 Mdulets tema

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Studieordningens nationale del

Studieordningens nationale del Studierdningens natinale del Pædagguddannelsen 2014- bekendtgørelsen Indhldsfrtegnelse Afsluttende prøver i Fællesdelen... 2 Udprøvning af grundfagligheden... 2 Prøvefrm: Grundfagligheden K1... 2 Prøvefrm:

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 Undersøgelse, diagnstik g differentialdiagnstik Fysiterapeutuddannelsen UCN Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 2, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er det illustreret,

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Klinisk studieplan for 6. semester

Klinisk studieplan for 6. semester Klinisk studieplan fr 6. semester på afsnit H1, H3, H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter www.neurcenter.dk Hej Velkmmen til afsnit H1,H3,H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter i 6. semester. Jeg

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Modul 8. Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser. Gældende pr. august 2015

Modul 8. Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser. Gældende pr. august 2015 Mdul 8 Undersøgelse g behandling af belastningsskader g degenerative lidelser i Næstved g Rskilde University Cllege Sjælland 1 Mdulets tema Mdulet retter sig md akutte skader i bevægeapparatet pstået ved

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018 Eksamenskatalg fr Handelsøknmuddannelsen Gældende fr frårs -/ efterårs semestret 2018 udarbejdet 15. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Studierdningens natinale del Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Grundfagligheden prøves gennem tre prøver, der svarer til tre kmpetencemål. Det ene kmpetencemål retter sig md første praktik. Prøve: Grundfaglighedens

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 6, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Reginspsykiatri Hrsens, afsnit O2 Mdul 11 Sygeplejerskeuddannelsen i Hrsens: Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Reginspsykiatri Hrsens Sundvej 30 8700 Hrsens Afsnit

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge Dat fr byrådsbehandling 21.06.2017 Sciale Frhld g Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsfrslag m Stærkere unge Resume af beslutningsfrslaget: Mange aarhusianere kæmper med psykiske prblemer. Budgetfrslaget

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelr i innvatin g entrepreneurship Gældende fr efterårs-/frårssemestret 2017-2019 udarbejdet 02.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre...

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Regin Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Klinik Valbyvej 71, 1.sal 4200 Slagelse Tlf. 57 66 55 55 Udarbejdet g pdateret

Læs mere

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 9, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er

Læs mere

Klinisk studieplan for 6. semester

Klinisk studieplan for 6. semester Klinisk studieplan fr 6. semester på afsnit HB1 Reginshspitalet Hammel Neurcenter www.neurcenter.dk Hej Velkmmen til afsnit HB1, Reginshspitalet Hammel Neurcenter i 6. semester. Jeg vil gerne intrducere

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studierdning fr SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksmhedsplan 2009-2010 Det psykiatriske center Ådalen Indhldsfrtegnelse 1. Beskrivelse af Ådalen s. 2 1.1 Organisatinen 1.2 Lvgrundlag 1.3 Målgruppe 1.4 Tilbuddets indhld/ Servicedeklaratiner 1.5 Persnalesammensætning

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET Udviklet af Hanne Balsby Thinghlm, CUDiM Takeaway Teaching: Specialefrberedelse SPECIALEFORBEREDELSE

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknlgi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Welfare Technlgy) Studiestart september

Læs mere

Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg

Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg Prfessinshøjsklen UCN sundhed mdul 5 1 Sundhedsuddannelserne UCN Aalbrg Mdulbeskrivelse Mdul 5 Tværprfessinel virksmhed februar 2013 Ergterapeutuddannelsen Hld E12V Fysiterapeutuddannelsen Hld F12V Jrdemderuddannelsen

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Indsatskatalog sundhedsfremme og forebyggelse

Indsatskatalog sundhedsfremme og forebyggelse Indsatskatalg sundhedsfremme g frebyggelse Jbcenter - rehabiliteringsteam n er brgere i Nrddjurs Kmmune ver 18 år, der er sygemeldte. Målet er, at brgeren: Tilbydes en helhedsrienteret g tværfaglig indsats,

Læs mere

Centrale problemstillinger vedrørende den kommende sundhedsaftale i forhold til pleje og behandling

Centrale problemstillinger vedrørende den kommende sundhedsaftale i forhold til pleje og behandling Ntat Centrale prblemstillinger vedrørende den kmmende sundhedsaftale i frhld til pleje g behandling Arbejdsgruppens medlemmer har indsendt input til centrale prblemstillinger, der ønskes tænkt ind i sundhedsaftalen.

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 11, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Forslag til ny tekst i e-dok dokumenter om genoptræning

Forslag til ny tekst i e-dok dokumenter om genoptræning Frslag til ny tekst i e-dk dkumenter m genptræning Titel: Genptræning, Sundhedsaftale 2015-2018, reginal retningslinje Frmål Dkumentet beskriver de nye indsatser, sm fremgår af Bekendtgørelse m genptræningsplaner

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Portfolio 1. Sygeplejerskeuddannelsen Region Hovedstaden. Tilfredshed og stolthed. Målopfyldelse. Succes. Større selvtillid.

Portfolio 1. Sygeplejerskeuddannelsen Region Hovedstaden. Tilfredshed og stolthed. Målopfyldelse. Succes. Større selvtillid. Prtfli 1 Sygeplejerskeuddannelsen Regin Hvedstaden Målpfyldelse Tilfredshed g stlthed Succes Målsætning Større selvtillid 1 Kilde: Ellmin, Rger: Prtflimdellen, side 94 Gdkendt i Reginalt Klinisk Udvalg

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Side 1 af 5 Besvarelse af spørgsmål fra byrådsbehandlingen, sag 14: Ekstrardinær kvalitetsrapprt fr flkeskler 2014/15 Spørgsmål fra Lars Bje Mathiesen (LA): I frhld til tankerne m 'super-mver' frløb vil

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent Det faglige udvalg fr den pædaggiske assistentuddannelse g scial- g sundhedsuddannelsen, PASS September 2014 Udviklingsredegørelse fr 2015 fr erhvervsuddannelsen til scial- g sundhedshjælper g scial- g

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU fr unge i aldersgruppen 18-30 år Den 14. marts 2016 Ung i gang Der ses et stigende antal unge 18 til 30 årige udsatte misbrugere g herunder et stigende antal hjemløse.

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Scial- g Sundhedsfrvaltningen, Ældre g Omsrg Hjemmeplejen Leverandør af persnlig pleje g praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service Anmeldt tilsyn

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del

Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del Studierdning Internatinal Hspitality Management uddannelsen Institutinel del Internatinal Hspitality Management Institutinel del Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 - fagstudieordningen

Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 - fagstudieordningen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bachelruddannelsen i Psyklgi 2011 - fagstudierdningen Gældende fra 1. september 2015 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Formålet med partnerskabet er at kvalificere og styrke: Rammerne for samarbejdet har udgangspunkt i følgende dokumenter:

Formålet med partnerskabet er at kvalificere og styrke: Rammerne for samarbejdet har udgangspunkt i følgende dokumenter: Partnerskabsaftale mellem kmmuner g Læreruddannelsen Aarhus Frmålet med partnerskabet er at kvalificere g styrke: At begge parter tager aktivt del i visinen m at udvikle dygtige, engagerede lærere i flkesklen

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede Neurpædaggik g rehabilitering af hjerneskadede Videnscenter fr Diakni g Pædaggik D. 25. nvember 2009 Ledende neurpsyklg Anders Degn Pedersen Hammel Neurcenter Curriculum Vitæ Anders Degn Pedersen Ledende

Læs mere

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb.

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb. Dermatlgisk ambulatrium, Medicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere