Vitaminer til hjernen Program for sæsonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vitaminer til hjernen Program for sæsonen"

Transkript

1 Bornholms Folkeuniversitet Vitaminer til hjernen Program for sæsonen Senest opdateret Bornholms Folkeuniversitet Sekretariat: Rønne Bibliotek Pingels Alle Rønne Telefon

2 Forord Velkommen til Folkeuniversitetet Bornholms Folkeuniversitet er en del af Folkeuniversitetet i Danmark, der arrangerer foredrag og kurser efter Folkeoplysningslovens Staten yder tilskud til undervisningen. Bornholms Folkeuniversitet formidler både foredrag og andre videregående undervisningstilbud i et bredt samarbejde med foreninger og institutioner på Bornholm. Alle foredrag og anden undervisning, der arrangeres i samarbejde med Bornholms Folkeuniversitet, skal annonceres, og det skal fremgå af annoncen at arrangementet sker i samarbejde med Folkeuniversitetet. Folkeuniversitetets undervisning er åben for alle. Der kræves ingen specielle forkundskaber. Bornholms Folkeuniversitet ledes af en styrelse, der samarbejder med øens folkeoplysende foreninger samt andre lokale foreninger og institutioner, der jævnligt afholder folkeoplysende virksomhed. Desuden samarbejder vi med Ældre Sagen Bornholm, således at Ældre Sagens medlemmer får 50% rabat til alle sæsonens foredrag undtagen operarækkerne. Som noget nyt tilbyder Bornholms Folkeuniversitet nu også adgang til halv pris for unge under uddannelse. Vis blot studiekortet ved indgangen tilbuddet gælder for alle foredrag undtagen opera. I dette program finder du et righoldigt udbud af arrangementer, der spænder vidt rent emnemæssigt, og jeg håber at du finder et eller flere foredrag indenfor områder, som du interesserer dig for. Bornholms Folkeuniversitet modtager altid gerne forslag til nye arrangementer. Der kommer jævnligt nye aktiviteter i Folkeuniversitetet efterhånden som sæsonen skrider frem. Der kan derfor være foredrag som ikke er medtaget i dette program, fordi de er arrangeret efter programmets trykning. Du kan se en opdateret oversigt over alle aktiviteterne på webadressen Jon Madsen formand

3 Kalenderoversigt over foredragene i sæson Se nærmere omtale af foredragene på de følgende sider. 14. september Naturen det billige skidt 3. oktober Musikalske vidunderbørn Klassisk musik 1/10 4. oktober Islamisk filosofi Filosofi 1/8 11. oktober Hinsides godt og ondt Filosofi 2/8 15. oktober Amadis Opera 1/8 24. oktober Musikalske vidunderbørn Klassisk musik 2/ oktober Foucault og velfærdsstaten Filosofi 3/8 29. oktober Tryllefløjten Opera 2/8 1. november Bibelen genåbnet Filosofi 4/8 6. november Uægte børn og hvad så? 7. november Musikalske vidunderbørn Klassisk musik 3/10 7. november Flygtninge på Bornholm 8. november Vild med dannelse Filosofi 5/8 8. november Dommedag nu? 12. november Jægerbruden Opera 3/8 15. november Niels Bohr som filosof Filosofi 6/8 17. november Lys og arkitektur 21. november Musikalske vidunderbørn Klassisk musik 4/ november Augustin og kristendom Filosofi 7/8 26. november Alfonso og Estrella Opera 4/8 29. november Idéhisorie Filosofi 8/8 5. december Musikalske vidunderbørn Klassisk musik 5/ januar Musikalske vidunderbørn Klassisk musik 6/ januar Landskab, undergang og folketro 21. januar Et eget værelse danske kvindeportrætter 28. januar Parsifal Opera 5/8 30. januar Musikalske vidunderbørn Klassisk musik 7/ januar Reformationen og dens konsekvenser Historie 1/6 7. februar Luther opspind Historie 2/6 14. februar Reformationen i nutidigt perspektiv Historie 3/6 18. februar Kvinder i forbryderalbummet Historie 4/6 25. februar De tre Pintoer Opera 6/8 27. februar Musikalske vidunderbørn Klassisk musik 8/10 4. marts Ariadne på Nexos Opera 7/8 6. marts Sven Havsteen Mikkelsen Historie 5/6 13. marts Musikalske vidunderbørn Klassisk musik 9/ marts IT-historie Historie 6/6 14. marts Kærlighed som kilde og mysterium Kierkegaard 1/3 14. marts Christen Kolds tid og tanker 18. marts Lulu Opera 8/8 21. marts Kærlighed i længslens livsstrøm Kierkegaard 2/3 27. marts Musikalske vidunderbørn Klassisk musik 10/ marts Romantisk kærlighed og længsel Kierkegaard 3/3

4 Klassisk musik - Musikalske vidunderbørn Hold Mogens Wenzel Andreasen har nu i over 20 år holdt sine populære foredrag om klassisk musik i alle afskygninger for et trofast publikum i Bornholms Folkeuniversitet. I år skal vi følge et helt nyt spor i musikhistorien ved at stifte bekendtskab med nogle af de musikalske vidunderbørn, der især fra midt i tallet skabte overskrifter i musiklivet og i mange tilfælde fik sig en fremragende karriere. Da den lille Wolfgang Amadeus Mozart i 1762 debuterede som 6-årigt vidunderbarn sammen med sin 5 år ældre søster Nannerl, var de langt fra de første. Wolfgang spillede cembalo som 3-årig og kunne læse et partitur før han lærte at skrive og regne. I 1817 komponerede den 7-årige Frédéric Chopin sit første værk og optrådte året efter som pianist, og i det 20. århundrede optrådte Yehudi Menuhin som violinvirtuos i en alder af 5 år. Mogens Wenzel Andreasen udgav sidste år bogen Musikalske vidunderbørn: de store navne og nogle mindre. Bogen handler om i alt 52 børn, der allerede som helt små viste usædvanligt store evner, hvad musik angår. Det gælder både beherskelsen af et instrument og evnen til at skabe og komponere musik. Sammen med 4 introduktioner til operaer, som i sæsonens løb bliver vist i Rønne Bio, bliver forskellige vidunderbørn gentand for i alt 10 foredrag i perioden fra oktober 2016 til marts For alle de valgte nedslag i musikhistorien gælder, at musikkens historie belyses i form af gennemgang af musikerne, indplacering af værkerne i deres historiske samtid og ikke mindst skal vi høre masser af god musik. Opera-introduktionerne ligger tæt på de aktuelle visninger i Rønne Bio og omfatter Hoffmanns Eventyr af Offenbach i november, Verdis Maskeballet i december, I Due Foscari af Verdi i februar samt Snejomfruen af Rimsky-Korsakov i marts. Rønne Bio giver 25 kr. rabat på disse operaer til os. Sted: Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, Rønne Tidspunkter: Mandage kl på flg. datoer: 3. og 24. oktober, 7. og 21. november, 5. december 2016 samt 16. og 30. januar, 27. februar, 13. og 27. marts Underviser: Pris: Tilmelding: Cand. pæd. Mogens Wenzel Andreasen, København. Den samlede pris for de 10 foredrag er 800 kr. pr. deltager. For medlemmer af Ældre Sagen Bornholm er prisen 400 kr. Medlemskort skal vises. Tilmelding sker ved at sende en mail til med oplysning om navn og hold Hvis ikke du har adgang til mail, kan du få program og tilmeldingsblanket på bibliotekerne, hvor tilmeldinger også kan afleveres. Beløbet indbetales til konto nr med anførelse af navn og hold Tilmelding er først gyldig, når Folkeuniversitetet har modtaget betalingen. Adgang til enkeltforedrag koster 100 kr., som betales ved indgangen. Halv pris for medlemmer af Ældre Sagen Bornholm. Medlemskort skal vises.

5 Filosofi Hold Velkommen til en ny række foredrag om filosofi, der i år stiller skarpt på introduktioner til emner som pligt og religion, der udfordrer vores forestillinger om det ideelle. Imidlertid stiller vi også spørgsmålstegn ved opfattelsen af den idehistorie, som alt for tit tages som en given forudsætning. Kend dig selv var det gamle græske motto som netop forudsætter at vi kan forholde os til vores omverden og acceptere at andre kan have en helt anden opfattelse af det som vi selv opfatter som indlysende sandheder. Tirsdag den 4. oktober Islamisk filosofi og filosofi i den islamiske verden, ved Thomas Hoffmann, professor MSO, Ph.d, Københavns Universitet I disse år hører man meget om islam og muslimer, men vi hører så at sige intet om den filosofi, der udvikledes under islam. Det var en filosofi, der var inspireret vestfra af den græske arv, men det var også en filosofi, der næppe kunne tænkes uden den muslimske civilisations grundlæggende kilde: Muhammads åbenbaringer i form af koranen. Foredraget giver en introduktion til den islamiske filosofi og dens væsentligste spørgsmål omkring emner som åbenbaring og fornuft, Guds væsen, etik og politisk filosofi. Tirsdag den 11. oktober Hinsides godt og ondt, ved Arno Victor Nielsen, cand. mag. & mag. art., København At gøre noget blot fordi det er ens pligt, er egentlig umoralsk. Før etik blev til principper og regler, var den blot skik og brug. Oswald Spengler plæderede for en Kulturmoral, en moral, der i sin intuitive vished og sjælelige sundhed er alt for dyb og selvfølgelig til at kunne bestemmes ad logisk vej. Nietzsche ville Hinsides godt og ondt. Moralen skulle befries for sit kunstigt konstruerede panser af moralregler og principper. Sartre, Løgstrup og Foucault er nyere fortalere for situationsbestemt etik. Hvad er den megen snak om pligter et symptom på? Tirsdag den 25. oktober Michel Foucault og velfærdssaten, ved Mikkel Risbjerg, lektor, cand.mag., København Den franske filosof og historiker Michel Foucault er en af de mest spændende tænkere i det 20. århundrede, hvis værk har tydelige konsekvenser for så forskellige forskningsområder som politik, kriminologi, psykiatri, psykologi, lægevidenskab, international politik, filosofi, biologi, sociologi og historie. I dette oplæg vil vi bruge velfærdsstaten (og dens mere eller mindre permanente krise ) som udgangspunkt for at undersøge en række af de tanker Foucault gjorde sig i den sene del af sit forfatterskab, hvor fokus især rettede sig mod hvordan mennesker styrer sig selv og hinanden i moderne samfund. Vi vil arbejde med begrebet governmentality og i forlængelse heraf med Foucaults magt-forståelse, der på mange måder går på tværs af

6 og dermed også frustrerer mere traditionelle tankemønstre, men samtidig også åbner op for nye muligheder, når vi ønsker at forstå den dynamik, der udspiller sig mellem individ, stat og civilsamfund i Danmark i dag. Tirsdag den 1. november Bibelen genåbnet Eksistenspsykologiske perspektiver, ved Ulrik Houlind Rasmussen, lektor, Ph.d., København Foredraget henvender sig både til dem, som allerede kender Bibelens fortællinger, og til dem, som læser Bibelen for første gang. Foredragets grundtanke er, at Bibelens fortællinger ikke handler om noget, der i en fjern fortid foregik i den ydre verden, men derimod handler om alt det, der hele tiden foregår i menneskets indre verden. Bibelen rummer derfor også væsentlige indsigter for en nutidig læser, for hvem Bibelens fortællinger ellers måtte virke forunderligt fremmede og historisk overhalede. For Bibelen er ikke faldet ned fra himlen, men derimod skrevet af mennesker til mennesker om det at være menneske. Tirsdag den 8. november Vild med dannelse fra Goethe til Google, ved Daniel Øhrstrøm, forfatter og kulturjournalist, København/Rønne Dannelse er et ord, der hele tiden dukker op i debatten. Senest i og om den nye gymnasiereform. Men hvad vil det egentligt sige at være dannet? Journalisten Daniel Øhrstrøm har skrevet over ti bøger heriblandt den nu udsolgte bog Vild med dannelse, der tager læseren med på en dannelsesrejse fra Goethe til Google. Men i foredraget fortæller han også, hvad han selv forbinder med dannelse med inspiration fra blandt andre Grundtvig, Kierkegaard og Johannes Møllehave. Tirsdag den 15. november Niels Bohr som filosof, ved Jan Faye, lektor, Dr.phil., Københavns Universitet Den danske fysiker Niels Bohr var ikke uddannet filosof, men han var lige fra sin ungdom interesseret i filosofi. Igennem sin far fik han berøring med den danske filosof Harald Høffding, hvis tænkning bl.a. var inspireret af den store tyske filosof Immanuel Kant samt den amerikanske pragmatisme. Interessen for filosofi fik afgørende betydning for Bohr, da han senere, efter skabelsen af kvantemekanikken i 1925, søgte at fortolke kvantemekanikken, fordi teorien tilsyneladende brød radikalt med den klassiske fysiks forestillinger. Bohrs tale om komplementaritet viser da også stærke kantianske og pragmatiske rødder. Tirsdag den 22. november Augustin og kristendom ved Johannes Gregers Jensen, cand. theol., Rønne I et foredrag, der vil cirkle omkring Augustin, hans teologi, hans filosofi og hans forfatterskab, belyses nogle tendenser i den transformation, den kristne teologi blev udsat for omkring det tredje og fjerde århundrede. Mødet mellem den jødiske arv og den klassiske filosofi og kultur blev formuleret i de dogmer, som siden har ligget til grund for kristendommens udvikling og i visse sammenhænge også for dens udfordringer. Tirsdag den 29. november Om idéhistorie, ved Hans Christian Rasmussen, M.A., Bornholm Hvad er en idé og hvor har vi begrebet fra? Bruger vi det rigtigt? Er en idé et påfund en pludselig indskydelse, eller er det idealet af noget? Hvad er idéhistorie er det filosofi-light? Hvordan har idéhistorien udviklet sig, har den konkurreret med filosofien og i så fald, gør den det stadig? Alle foredrag i denne serie holdes i mødesalen på Rønne Bibliotek fra kl Den samlede pris for foredragene er 640 kr. For medlemmer af Ældre Sagen Bornholm er prisen 320 kr. Medlemskort skal vises. Tilmelding sker ved at sende en mail til med angivelse af dit navn og hold Samtidig indbetales beløbet på konto nr med angivelse af dit navn og hold Tilmeldingen er først gyldig når Folkeuniversitetet har modtaget indbetalingen. Adgang til enkeltforedrag koster 100 kr., som betales ved indgangen. For medlemmer af Ældre Sagen Bornholm koster enkeltforedrag 50 kr. Medlemskort skal vises.

7 Kierkegaard, kærlighed og længsel Hold Foredragsholderen i denne række, der går over 3 aftener, er cand.theol., ph.d. Jørn Henrik Olsen, som oprindeligt kommer fra Østermarie og vil være kendt af en bredere kreds på Bornholm. Han er tidligere leder af Menighedsfakultetet på Århus Universitet, cand.theol., forfatter og billedkunstner. Søren Kierkegaard ser kærligheden som gådefuld og skjult. Samtidig er kærligheden i dens forskellige skikkelser selve livets sammenhæng og fundament. Kærligheden ligger i grunden, binder alt sammen og giver livet dets yderste mening. Kærligheden stiller de ultimative spørgsmål til mennesket og hæver sig over alle andre målestokke i menneskers liv. Kierkegaards tænkning om kærlighed kan også ses som et grundperspektiv på længsel. Længslens dynamiske kraft skyldes kærlighedens overvældende kildevæld. En kilde der sprænger menneskets særskilte grænser. Ved at erkende sig selv og hvile i kærligheden, kan længslen frigøre kraft til at leve i dybere forstand. Længslen kan vi erfare som flygtig og ordløs, men samtidig er den meget kostbar og i tæt berøring med selve menneskets kerne. En grænseløs længsel skubber mennesket hen til det bedste, det yderste. Heri er gemt både stor styrke og svaghed. Længslen rummer således også det sårbare, den åbenbare mangel, savnet. Længslens betydning belyses specielt i forhold til lidelse, sundhed, ensomhed, kærlighed, forelskelse, savn, sårbarhed og håb. I tæt dialog med Kierkegaards tekster afdækkes sammenhænge mellem længsel og kærlighed, længsel og selvets stadige nydannelse, længsel og gennemsigtighed, samt længsel og troens forvandling. Disse sammenhænge åbner for en forståelse af længslens livsforvandlende kraft i menneskets selv og tilværelse. Tirsdag d. 14. marts 2017: Kærlighed som kilde og mysterium Tirsdag d. 21. marts 2017: Kærlighed i længslens livsstrøm Tirsdag d. 28. marts 2017: Romantisk kærlighed og længsel Alle foredrag i denne serie holdes i mødesalen på Rønne Bibliotek fra kl Den samlede pris for foredragene er 240 kr. For medlemmer af Ældre Sagen Bornholm er prisen 120 kr. Medlemskort skal vises. Tilmelding sker ved at sende en mail til med angivelse af dit navn og hold Samtidig indbetales beløbet på konto nr med angivelse af dit navn og hold Tilmeldingen er først gyldig når Folkeuniversitetet har modtaget indbetalingen. Adgang til enkeltforedrag koster 100 kr., som betales ved indgangen. For medlemmer af Ældre Sagen Bornholm koster enkeltforedrag 50 kr. Medlemskort skal vises.

8 Historie og kulturhistorie Hold I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg. Folkeuniversitetet markerer reformationens 500 års jubilæum med 3 foredrag, der vil belyse forskellige aspekter af denne begivenhed. Reformationen fik ikke kun afgørende betydning i kirkelige kredse den forandrede både samfundsliv og politik og vendte desuden op og ned på spisevanerne. Herudover er der foredrag om kvindehistorie, IT-historie og maleren Sven Havsteen Mikkelsens tid i Gudhjem. Tirsdag den 31. januar 2017: Reformationen og dens konsekvenser en kritisk gennemgang Ved lektor, Ph.d. Bjørn Thomassen, Roskilde Universitet Den lutherske reformation satte et afgørende præg på de europæiske samfund. Men hvordan kan vi i dag, 500 år senere, forstå Reformationen og dens konsekvenser? Dette foredrag fokuserer på Reformationen, som den af eftertiden er blevet gjort til myte og har dannet grobund for den danske selvforståelse. Men kommer frisind og tolerance egentlig fra Reformationen? Og er vi overhovedet så frisindede, som vi foregiver? Kan man trække tråde fra Reformationen til dagens demokrati, velfærdsstat, frihed og ligestilling? Tirsdag den 7. februar 2017: Luther opspind Ved cand.mag & mag.art. Arno Victor Nielsen, København Luther slog ingen teser op og sagde ikke: Her står jeg, jeg kan ikke andet. Reformationen i bestemt form, ental, er opspind. Luther var nationalstatens nyttige idiot og blev hurtigt kørt ud på et sidespor. Hans største bedrift var at udskifte tyrken med jøden som Europas onde Anden. Hans virkelige fjende var ikke paven, men renæssancehumanismen. Alligevel kunne Hegel hævde, at med Luther begyndte moderniteten. Luther fejres i dag som nationalstatens, folkesprogenes, demokratiets, kapitalismens og velfærdsstatens ophavsmand. Er der noget om snakken? Tirsdag den 14. februar 2017: Reformationen i nutidigt perspektiv Ved cand.theol. Johannes Gregers Jensen, Rønne Ved dette foredrag vil der blive gjort rede for nogle af de idéhistoriske baggrunde for den bevægelse gennem Europa, som vi kalder Reformationen. Rammen for foredraget vil være en beskrivelse af den hektiske samtid og betydningsfulde fortid, der kom til at forme tanker om samfund og kristendom for Luther og hans samtidige. Der opstod idéhistoriske strømninger, som har præget vores samfund helt frem til vor tid, og en beskrivelse af disse vil udgøre indholdet af foredraget.

9 Lørdag den 18. februar 2017 kl. 13: Kvinder i forbryderalbummet Ved magister Mette Gundel, Køge. Kom og hør et par eksempler på hvad kirkebøgerne og folketællingerne ikke fortæller om hverdagen i tidligere tider. Mandag den 6. marts 2017 kl. 19: Gudhjem-maleren Sven Havsteen Mikkelsen Ved tidl. bibliotekschef Carsten Winther, Svendborg Bornholm og Gudhjem fik en afgørende indflydelse på Sven Havsteen Mikkelsens liv. Her tilbragte han barndommens somre i Maans Pærs Huz, mødte og samarbejdede med Oluf Høst og sønnen Ole og slog sig som nygift ned på Bokul med sin engelske kone. I foredraget præsenteres Sven Havsteens farverige og dramatiske liv, hans samarbejde med malerkollegaen Oluf Høst og forfatteren Martin A. Hansen, samt den store indflydelse hans adoptivfar Ejnar Mikkelsen fik ved at tage Sven med på ekspeditioner i Grønland og hvalfangst på Færøerne. Mandag den 13. marts 2017 kl. 19: IT-historie hvordan nuller og ettaller ændrede verden på 50 år. Ved exam.scient., HD Bjørn Ørding-Thomsen, Bornholm. For 50 år siden havde meget få danskere set en datamaskine. Hvad blev sådan en tingest brugt til og hvordan kunne man mon komme i nærheden af en? Alle foredrag i denne serie holdes i mødesalen på Rønne Bibliotek fra kl Den samlede pris for foredragene er 480 kr. For medlemmer af Ældre Sagen Bornholm er prisen 240 kr. Medlemskort skal vises. Tilmelding sker ved at sende en mail til med angivelse af dit navn og hold Samtidig indbetales beløbet på konto nr med angivelse af dit navn og hold Tilmeldingen er først gyldig når Folkeuniversitetet har modtaget indbetalingen. Adgang til enkeltforedrag koster 100 kr., som betales ved indgangen. For medlemmer af Ældre Sagen Bornholm koster enkeltforedrag 50 kr. Medlemskort skal vises.

10 Operaens historie fra Bach til Berg Igen i år får vi mulighed for en spændende indføring i operaens verden ved Bjørn Steding-Jessen. I de enkelte operaer skal vi bl.a. se på deres opbygning, musikdramatiske virkemidler, tradition vs. fornyelse, tonesprog og syngemåder. Ligeledes vil operaernes handlingskarakter, komponisternes brug af orkestret og forholdet mellem tekst og musik blive belyst. Foredragene rummer en gennemgang af de enkelte operaer med tilhørende musikeksempler fra nogle af de bedste indspilninger, foruden musikeksempler på klaver, ligesom der perspektiveres til både musik- og samtidshistorie. Bjørn Steding-Jessen er cand. mag. i musikvidenskab og -formidling med speciale i opera og operakomponister. Siden 1998 lærer ved Folkeuniversitetet og siden 2004 bl.a. tilknyttet Tisvilde Højskole som operalærer. Opera-foredragene arrangeres i samarbejde med OperaBornholm og finder sted i mødesalen på Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, 3700 Rønne. For de, der har lyst, er der efter foredraget mulighed for at se en DVD-optagelse af operaen på bibliotekets filmlærred, og til denne del er man velkommen til at medbringe kaffekurv. 1.del: Fra Bach til Schubert har tilmeldingsfrist den 19. september 2016 Lørdag den 15. oktober 2016 kl. 13: J. C. Bach: Amadis Lørdag den 29. oktober 2016 kl. 13: W. A. Mozart: Tryllefløjten Lørdag den 12. november 2016 kl. 13: C. M. von Weber: Jægerbruden Lørdag den 26. november 2016 kl. 13: F. Schubert: Alfonso og Estrella 2. del: Fra Wagner til Berg har tilmeldingsfrist den 19. december 2016 Lørdag den 28. januar 2017 kl. 13: R. Wagner: Parsifal Lørdag den 25. februar 2017 kl. 13: G. Mahler: De tre Pintoer Lørdag den 4. marts 2017 kl. 13: R. Strauss: Ariadne på Naxos Lørdag den 18. marts 2017 kl. 13: A. Berg: Lulu Pris: 300 kr. pr. del. Tilmelding sker ved at sende en mail til eller via brev til L. og N. Thrane, Smallesund 108, 3700 Rønne, med deltagernavne samt adresse / postadresse til bekræftelse af tilmelding m.m. Samtidig indbetales beløbet til OperaBornholm på konto Adgang til enkeltforedrag koster 100 kr., som betales ved indgangen.

11 Enkeltstående foredrag Onsdag den 14. september 2016 kl : Naturen det billige skidt eller Guds skabelse Ved Professor Viggo Mortensen, Århus Universitet Sted: Præstegårdsladen, Pistolstræde 12, 3700 Rønne Medarrangør: Grundtvigsk Forum Søndag den 6. november 2016 kl. 13: Uægte børn og hvad så? Ved genealog Erik Kann, Virum Sted: Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, 3700 Rønne Medarrangør: Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening Pludselig melder kirkebogen: Udlagt barnefader. Hvad gør en slægtsforsker så hvilke kilder findes der, og hvilke sanktioner kunne de skyldige idømmes? Foredraget handler også om de vigtige spørgsmål omkring social arv, fordømmelse og deklassering for de kvinder, der havde fået et barn uden for ægteskab. Hvordan så samfundet på det at få børn uden for ægteskab, og hvilke ændringer skete der i opfattelsen heraf frem mod vor tid? Mandag den 7. november 2016 kl. 19: Flygtninge på Bornholm en byrde eller en gevinst? Ved BA i antropologi Ida Folden Brink, Københavns Universitet Sted: AOF, Snorrebakken 58, 3700 Rønne Medarrangør: AOF Hvad sker der egentlig, når en gruppe asylansøgere og flygtninge kommer til en ø som Bornholm? På hvilken måde påvirker det det daglige liv? Hvilke udfordringer giver det Bornholm, og hvilke muligheder åbner ankomsten af den nye gruppe mennesker op for? Tirsdag den 8. november 2016 kl : Dommedag nu? Natursyn i nogle af kunstens hovedværker Ved museumsdirektør Lars Kjærulff Møller, Bornholms Kunstmuseum Sted: Bornholms Kunstmuseum, Otto Bruuns Plads 1, Rø Medarrangør: Grundtvigsk Forum

12 Torsdag d. 17. november kl. 19: Lys, arkitektur og sundhed ved arkitekt MAA, Ph.d. Carlo Volf, København Sted: Bornholms Kunstmuseum, Otto Bruuns Plads 1, Rø Medarrangør: Bornholms Kunstmuseum Lys og arkitektur har forandret sig fra starten af det 20. århundrede og frem til i dag. Ligesom vores forhold til lys har forandret sig. Carlo Volfser nærmere på arkitekturens og lysets omskiftelige rolle. Igennem eksempler og nedslag beskrives arkitekturens historiske, sundhedsmæssige rolle, en rolle som efterfølgende diskuteres og relateres til de sundhedsmæssige udfordringer vi står overfor i dag. Torsdag den 19. januar 2017 kl : Landskab, undergang og folketro Ved cand.scient.anth. Lars Christian Kofoed Rømer, Svaneke Sted: Præstegårdsladen, Pistolstræde 12, 3700 Rønne Medarrangør: Grundtvigsk Forum Lørdag den 21. januar 2017 kl. 14: Et eget værelse danske kvindeportrætter Ved kunsthistoriker, mag.art. Birgitte Zacho, København Sted: Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, 3700 Rønne Medarrangør: Bornholms Kunstforening Tirsdag den 14. marts 2017 kl : Christen Kolds tid og tanker Ved fhv. højskolelærer Lars Thorkild Bjørn, Ålsgårde Sted: Bornholms Højskole, Almindingsvej 35, 3720 Aakirkeby Medarrangør: Grundtvigsk Forum

Vitaminer til hjernen Program for sæsonen 2016-2017

Vitaminer til hjernen Program for sæsonen 2016-2017 Bornholms Folkeuniversitet Vitaminer til hjernen Program for sæsonen 2016-2017 Senest opdateret 27.-7.-2016 Bornholms Folkeuniversitet Sekretariat: Rønne Bibliotek Pingels Alle 1 3700 Rønne Telefon 56

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

AKTUELLE FOREDRAG OG FORELÆSNINGER EFTERÅR - VINTER 2016 / 2017

AKTUELLE FOREDRAG OG FORELÆSNINGER EFTERÅR - VINTER 2016 / 2017 AKTUELLE FOREDRAG OG FORELÆSNINGER EFTERÅR - VINTER 2016 / 2017 på flg. lokaliteter: Assens, Dianalund, Espergærde, Frederikssund, Ganløse, Hillerød, Kalundborg, København, Nivå, Roskilde, Rødovre, Rønne,

Læs mere

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Hans kritik

Læs mere

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur H.C. Andersen Lykke-Peer Lykke-Peer er et af H.C. Andersens mest kendte og elskede værker. Det er en fortælling om hovedpersonen Peers opstigen til en fremtrædende operasanger og komponist. Den kendte

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

EFTERÅRSPROGRAM 2016

EFTERÅRSPROGRAM 2016 EFTERÅRSPROGRAM 2016 Når reformationen fortolker sig selv. Fejringer gennem 400 år. Foredrag v. Carsten Bach-Nielsen, lektor kirkehistorie, AU Da det første hundrede år var gået, siden reformationen tog

Læs mere

Tirsdag 10. januar kl Slægtsforskning uden kirkebøger Kommunikationsmedarbejder ved Rigshospitalet Erik Kann, København Sted: Knudepunktet

Tirsdag 10. januar kl Slægtsforskning uden kirkebøger Kommunikationsmedarbejder ved Rigshospitalet Erik Kann, København Sted: Knudepunktet Tirsdag 10. januar kl. 19.00 Slægtsforskning uden kirkebøger Kommunikationsmedarbejder ved Rigshospitalet Erik Kann, København Entre: 0 kr./50 kr. (medlem/ikke medlem) Tirsdag 17. januar kl. 13.30 Min

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

AKTUELLE FOREDRAG OG FORELÆSNINGER SOMMER / EFTERÅR

AKTUELLE FOREDRAG OG FORELÆSNINGER SOMMER / EFTERÅR AKTUELLE FOREDRAG OG FORELÆSNINGER SOMMER / EFTERÅR 2015 på flg. lokaliteter: Assens, Espergærde, Frederikssund, Ganløse, Glostrup, Herlev, Hillerød, Kalundborg, København, Nykøbing Sj., Roskilde, Rødovre,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKEUNIVERSITETET I SLAGELSE. Du behøver ikke at have 12 i snit for at komme på Universitetet PROGRAM EFTERÅR 2016

VELKOMMEN TIL FOLKEUNIVERSITETET I SLAGELSE. Du behøver ikke at have 12 i snit for at komme på Universitetet PROGRAM EFTERÅR 2016 VELKOMMEN TIL FOLKEUNIVERSITETET I SLAGELSE Du behøver ikke at have 12 i snit for at komme på Universitetet PROGRAM EFTERÅR 2016 FÆLLES OM FORDYBELSE Har du lyst til at lære noget nyt om et emne, så gå

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

Sognehøjskolen. for Sindal - Astrup - Tolne - Mosbjerg - Lendum - Hørmested - Bindslev - Sørig - Ugilt

Sognehøjskolen. for Sindal - Astrup - Tolne - Mosbjerg - Lendum - Hørmested - Bindslev - Sørig - Ugilt Sognehøjskolen for Sindal - Astrup - Tolne - Mosbjerg - Lendum - Hørmested - Bindslev - Sørig - Ugilt Program 2016-2017 Sindal Sognehøjskole Hvornår: Kl. 17.00-20.00 Kl. 14.00 - den 28. august 2016 og

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Søren Kierkegaard Kulturproduktion. & Edition NONSK Kultur

Søren Kierkegaard Kulturproduktion. & Edition NONSK Kultur Martin Luther Om de gode Gerninger En litterær-musikalsk oplæsningsarrangement med tekster fra Martin Luthers Om de gode Gerninger. - Med oplæsningens grand old man, kongelig skuespiller Paul Hüttel og

Læs mere

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GK Books GK Live www.guttermann-kultur.dk Skriv til os på: guttermannkultur@gmail.com Eller ring på: mobil +45 23 72 31 22, mobil +45 40 59 22 83 eller fastnet +45 33 24 02

Læs mere

BÅRINGMØDET 2013. Kursus for religionslærere, præster, seminarielærere, lærerstuderende m.fl. på. Løgumkloster Refugium

BÅRINGMØDET 2013. Kursus for religionslærere, præster, seminarielærere, lærerstuderende m.fl. på. Løgumkloster Refugium BÅRINGMØDET 2013 Kursus for religionslærere, præster, seminarielærere, lærerstuderende m.fl. på Løgumkloster Refugium 21. - 24. juli 2013 Kurset støttes af Grundtvigsk Forum 50. gang På dybt vand Årets

Læs mere

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 15. november 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Ulla Henningsen du hører lidt

Læs mere

Meditation & Selvudvikling

Meditation & Selvudvikling Nordisk Sjælesorgssymposium om Meditation & Selvudvikling Den 3.-5. oktober 2012 Med bl.a. biskop Kjeld Holm, professor Steen Hildebrandt, lektor Klaus B. Bærentsen idehistoriker Michael Jahn og hospitalspræst

Læs mere

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

Eksistentialisme Begrebet eksistens Eksistentialismen i kunsten

Eksistentialisme Begrebet eksistens Eksistentialismen i kunsten Eksistentialisme Eksistentialismen er en bred kulturstrømning, der repræsenterer en bestemt måde at forstå livet på. Den havde sin storhedstid imellem 1945 og 1965, men den startede som en filosofi over

Læs mere

præsenterer OTTO MORTENSEN

præsenterer OTTO MORTENSEN T R I O E N S A M K L A N G præsenterer OTTO MORTENSEN 1907 1986 Som komponist, pædagog, dirigent, pianist og musikvidenskabelig forsker. I Sang / Musik Fortælling og Billeder Hvilken betydning har Otto

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Musikalsk billedfortælling

Musikalsk billedfortælling B H Musikalsk Følg med os ind i komponisternes verden til de steder, de udfoldede deres geni. Mens billeder ruller over lærredet, fortæller vi medrivende og humoristisk om deres liv og spiller deres musik

Læs mere

500 ÅRS REFORMATION. I begyndelsen var ordet SKAGEN & HULSIG KIRKE

500 ÅRS REFORMATION. I begyndelsen var ordet SKAGEN & HULSIG KIRKE 500 ÅRS REFORMATION I begyndelsen var ordet SKAGEN & HULSIG KIRKE REFORMATIONSFEJRING I SKAGEN OG HULSIG 1517-2017 Også til det afsidesliggende Vendsyssel og Skagen nåede reformationen. Hvad der begyndte

Læs mere

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er.

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er. Indhold Forord 7 1. Indledning 9 2. Filosofi og kristendom 13 3. Før-sokratikerne og Sokrates 18 4. Platon 21 5. Aristoteles 24 6. Augustin 26 7. Thomas Aquinas 30 8. Martin Luther 32 9. 30-årskrigen 34

Læs mere

FOREDRAG. På Skive Gymnasium & HF Januar - maj 2015

FOREDRAG. På Skive Gymnasium & HF Januar - maj 2015 FOREDRAG På Skive Gymnasium & HF Januar - maj 2015 GYMNASIETS VIDENSCENTER Skive Gymnasium & HF har etableret et videnscenter, som har til formål at være alment oplysende. Vi tilbyder foredrag ved skolens

Læs mere

Hellas Byzans Grækenland

Hellas Byzans Grækenland Hellas Byzans Grækenland Fra tankens til troens lys og fra det athenske til det moderne demokrati Syv foredrag i Elsted, Lystrup og Elev Vinteren 2016 Akropolis i Athen med Areopagos i forgrunden En foredragsrække

Læs mere

Grundtvigsk Forum. Vartov Farvergade 27 DK-1463 København K Telefon +45 3373 2800 vartov@vartov.dk. www.grundtvig.dk 13I14

Grundtvigsk Forum. Vartov Farvergade 27 DK-1463 København K Telefon +45 3373 2800 vartov@vartov.dk. www.grundtvig.dk 13I14 Grundtvigsk Forum www.grundtvig.dk sæsonkalender Vartov Farvergade 27 DK-1463 København K Telefon +45 3373 2800 vartov@vartov.dk 13I14 GRUNDT VIGSK FORUM Foredragsrækker Grundtvigs fødselsdag Sæsonen begynder

Læs mere

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/ 21. januar 2016 Kultur og fritidsudvalget Københavns Kommune Vedr. Ansøgning fra Danmarks Underholdningsorkester til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns kommune. INTRODUKTION Danmarks Underholdningsorkester

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

Program for overbygningen - Forår 2016

Program for overbygningen - Forår 2016 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for overbygningen - Forår 2016 Evangelierne læst som litteratur/ Hvad gør vi!? - Etik i teori og praksis/ De gnostiske evangelier/ Litteratur og teologi/ Johannesbrevene og

Læs mere

Nordisk Religionsdialog Konference - for personer engageret i de nordiske kirkers religionsmøde

Nordisk Religionsdialog Konference - for personer engageret i de nordiske kirkers religionsmøde Nordisk Religionsdialog Konference - for personer engageret i de nordiske kirkers religionsmøde Tid: 28. 30. august 2012 Sted: København, Vartov Tema: Udfordringer og muligheder i det multikulturelle samfund

Læs mere

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22 Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov År: 2010/11 Hold: 22 Fagets målsætning: Faget forholder sig selvfølgelig til bekendtgørelsen, som jeg ikke vil uddybe her. Derudover er det målet, at faget bidrager

Læs mere

HØJSKOLEFORENING. Efterår Forår 2017

HØJSKOLEFORENING. Efterår Forår 2017 Sct. Jørgens HØJSKOLEFORENING Efterår 2016 - Forår 2017 Onsdag den 7. september kl. 19.30 Ole Hartling - Hjertesprog og hjernesprog Nogle gange må man gå fra forstanden for at komme til fornuft sagde Villy

Læs mere

Om inspirationsmaterialet. Indholdsfortegnelse

Om inspirationsmaterialet. Indholdsfortegnelse Om inspirationsmaterialet Dette materiale henvender sig både til de klasser, der laver deres tese og bandbulle på værksteder med kunstner Susanne Ahrenkiel, og til de klasser, som selv arbejder, uafhængigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Religion

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift

Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig orientering om kristendommens idé-indhold og historie. Undervisningen

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Skoleår: 2016-2017 Livsoplysning/Religion Uge/måned August-oktober efterårsferien Troens folk Folkekirken i Dag Buddhisme Hinduisme Livsfilosofi og etik til religiøse dimensions indhold

Læs mere

Teologi for Lægfolk NÅR TROEN SKIFTER. Sommerkonvent & Veterankursus

Teologi for Lægfolk NÅR TROEN SKIFTER. Sommerkonvent & Veterankursus Teologi for Lægfolk NÅR TROEN SKIFTER Sommerkonvent & Veterankursus 26. juni - 28. juni 2017 NÅR TROEN SKIFTER Årets sommerkonvent/veterankursus sætter fokus på, hvad der sker, når troen skifter. Vi vil

Læs mere

AKTUELLE FOREDRAG OG FORELÆSNINGER august februar 2018

AKTUELLE FOREDRAG OG FORELÆSNINGER august februar 2018 AKTUELLE FOREDRAG OG FORELÆSNINGER august 2017 - februar 2018 på flg. lokaliteter: Assens, Frederikssund, Ganløse, Glostrup, Hillerød, Holbæk, Kalundborg, København, Roskilde, Rødovre, Rønne, Svinninge,

Læs mere

Forslag til spørgeark:

Forslag til spørgeark: Forslag til spørgeark: Tekst 1 : FAIDON linieangivelse 1. Hvad er dialogens situation? 2. Hvad er det for en holdning til døden, Sokrates vil forsvare? 3. Mener han, det går alle mennesker ens efter døden?

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efteråret 2011 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Religion B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes på mailadressen: ma@kvuc.dk Med venlig hilsen Mads Aamand Hansen Hvis du

Læs mere

Den dobbelte virkelighed

Den dobbelte virkelighed + 2015 - kurser 14. november Den dobbelte virkelighed Den dobbelte virkelighed 1 2 Dit sind Din bevidsthed Din eksistens +Velkommen til kurset Stifter og underviser Carsten Laursen Den dobbelte virkelighed

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd.

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. PLANLÆGNINGSGRUPPE Arne Ørtved, Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg. Henrik Christensen, Dansk Friskoleforening. Ole Borgå, Efterskoleforeningen. Christian Schultz, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne.

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside.

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Kristendomskundskab 1. årgang 2012/2013 Periode og emne Materialer Metode/arbejdsform Mål

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Program for Dansk-Tysk Selskab 2017 (Printversion af programmet som offentliggjort igennem Nyhedsbrevet december 2016)

Program for Dansk-Tysk Selskab 2017 (Printversion af programmet som offentliggjort igennem Nyhedsbrevet december 2016) Program for Dansk-Tysk Selskab 2017 (Printversion af programmet som offentliggjort igennem Nyhedsbrevet december 2016) Følg med på websiden, der sker løbende opdateringer www.dansk-tysk-selskab.dk Januar

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Kristendoms kundskab Livsoplysning. lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl

Kristendoms kundskab Livsoplysning. lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl Kristendoms kundskab Livsoplysning lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl Kristendomskundskab/livsoplysning Kristendomskundskab/ livsoplysning Lars-Henrik

Læs mere

dtvg Konference om Grundtvig og Luther 26. 27. Januar 2015 i Vartov, København På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther

dtvg Konference om Grundtvig og Luther 26. 27. Januar 2015 i Vartov, København På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther grun US dtvg Konference om Grundtvig og Luther 26. 27. Januar 2015 i Vartov, København På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther Arrangeret af Styringsgruppen for Forskningsnetværket, Grundtvig

Læs mere

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder Decimal classification 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika 03.81 Leksikoner og ordbøger Græske og

Læs mere

AKTUELLE FOREDRAG OG FORELÆSNINGER FORÅR - SOMMER 2016

AKTUELLE FOREDRAG OG FORELÆSNINGER FORÅR - SOMMER 2016 AKTUELLE FOREDRAG OG FORELÆSNINGER FORÅR - SOMMER 2016 på flg. lokaliteter: Assens, Espergærde, Frederikssund, Ganløse, Glostrup, Herlev, Hillerød, Kalundborg, København, Nivå, Roskilde, Rødovre, Rønne,

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Lystrup kirkehøjskole Sæson Livshistorier

Lystrup kirkehøjskole Sæson Livshistorier Lystrup kirkehøjskole Sæson 2016 2017 Livshistorier Fem foredrag arrangeret af Lystrup menighedsråd Lystrup kirkehøjskole 2016 2017 Livshistorien Alle mennesker har en livshistorie, som de kan fortælle

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

PROGRAM forår 2016. Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. Videnskab Kunst Samfund

PROGRAM forår 2016. Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. Videnskab Kunst Samfund PROGRAM forår 2016 Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle Videnskab Kunst Samfund PROGRAM forår 2016 Februar 21.02 26.02 Marts 02.03 02.03 13.03 April 02.04 14.04 15.04 15.04 16.04 Juni 20.06-24.06 En

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

v/birte Fangel, Skovhøj 60, 6200 Aabenraa tlf

v/birte Fangel, Skovhøj 60, 6200 Aabenraa tlf Aabenraa www.aabenraa.foreningen-norden.dk v/birte Fangel, Skovhøj 60, 6200 Aabenraa tlf. 26 16 4742 e-mail: bifa1201@gmail.com Onsdag 25. oktober kl. 16.00-18.00 i Billedsalen på Folkehjem Mit liv i Sønderjylland

Læs mere

Mødets Teologi - Hvad er

Mødets Teologi - Hvad er Teologi for Lægfolk Mødets Teologi - Hvad er forsoning? Sommerkonventet 2016 Teologi for Lægfolk Veterankursus 27. juni - 29. juni 2016 Mødets teologi - Hvad er forsoning? Årets sommerkonvent sætter fokus

Læs mere

Litteraturarrangementer

Litteraturarrangementer Litteraturarrangementer Bibliotekerne i Varde Kommune Januar april 2013 www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Januar Menneskeliv og muligheder, kærlighed og kunst Ølgod Bibliotek

Læs mere

SOMMER HØJSKOLE M E N N ES K E T. 5.-11. August 2012. Seminarium

SOMMER HØJSKOLE M E N N ES K E T. 5.-11. August 2012. Seminarium SOMMER HØJSKOLE RUNDT OM M E N N ES K E T 5.-11. August 2012 Seminarium SOMMER PÅ Mennesker skal mødes, når noget nyt skal opstå. Marjatta inviterer til en uges sommer møde med fokus på spiritualitet,

Læs mere

THE THREE BROTHERS HVORDAN SER VI PÅ DØDEN?

THE THREE BROTHERS HVORDAN SER VI PÅ DØDEN? The Tale of the Three Brothers Punkt 1 Se filmen i gruppen. Punkt 2 Tal om filmen i gruppen. Punkt 3 Se dokumentaren Døden er som at køre på cykel (følg linket) og læs artiklen Vi har ikke lært at dø (lidt

Læs mere

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige 1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl. 10 4. søndag efter påske - Joh 8,28-36 15-338 - 679 / 492-476 - 426 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde da til

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for overbygningen - Efterår 2016

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for overbygningen - Efterår 2016 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for overbygningen - Efterår 2016 KRISTUS LEVER!/ Islam. Tradition, tro og tolkning./ TEMA: Luther/ Religion og samfund/ Ortodoks teologi og den ortodokse kirke / Nytestamentlige

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Alle forældre og ansatte fra en institution, som er medlem af FOLA, deltager til medlemspris.

Alle forældre og ansatte fra en institution, som er medlem af FOLA, deltager til medlemspris. v/ann Elisabeth Knudsen, cand. mag i dansk og psykologi, hjerneforsker og forfatter. Esbjerg d. 7. marts 2012 kl. 19.00 til 21.00 Syddansk Universitet, Niels Bohrsvej 9-10, 6700 Esbjerg Hjerner udvikler

Læs mere

Prædiken sidste søndag i kirkeåret

Prædiken sidste søndag i kirkeåret Prædiken sidste søndag i kirkeåret Salmer: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 448: Fyldt af glæde over livets under DDS 674: Sov sødt barnlille // DDS 70: Du kom til vor runde jord DDS 473: Dit minde

Læs mere

Årsplan 2009/2010. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Årsplan 2009/2010. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Årsplan 2009/2010 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Skoletjenestens logo Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Logoet består af et hvidt kors og en figur af grønne flader, der

Læs mere

Bridge på Askov ASKOV HØJSKOLE

Bridge på Askov ASKOV HØJSKOLE Bridge på Askov 20.08.17 26.08.17 ASKOV HØJSKOLE Har du lyst til at spille bridge, og vil du samtidig udbygge din viden, så er det lige et kursus for dig. Et kursus, hvor der veksles mellem teori og praksis,

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

DØDEN. den sidste udflugt. Temauger på biblioteket 29. marts april 2016

DØDEN. den sidste udflugt. Temauger på biblioteket 29. marts april 2016 2 DØDEN den sidste udflugt Temauger på biblioteket 29. marts - 10. april 2016 DØDEN den sidste udflugt Samtalesaloner Kulturcafé Foredrag om tab og sorg En retsmediciners hverdag Skæld ud på Gud Børneteater

Læs mere

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE ARRANGØRER: Menighedsrådene i Øster Løgum, Løjt og Genner Tilrettelæggelse: Claus Helsbøl, pastor em. mødeleder Anette Kjær, organist Sognenes præster Ann Bork Damsgaard og Anette Jensen Kalvø Badehotel,

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Indholdsfortegnelse Statskundskabens klassikere John Locke Redaktionelt forord... 7 Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst... 9 Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Kapitel 3. Det første

Læs mere

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger.

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger. Religion Der undervises i religion på 2.- 8. klassetrin. Fra 5.- 8. klasse afholdes en ugentlig fagtime, hvor det i 2.- 4. klasse er integreret i den øvrige undervisning. Kompetencemål efter 9. klasse

Læs mere

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen.

Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Idéhistorie Studieleder: Undervisningsadjunkt, mag.art. & cand.mag. Peter Busch-Larsen. Vor opfattelse af os selv og vore omgivelser er i vid udstrækning historisk betinget. Uden at vi altid ved af det,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2016 Forår 2017 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste, København Frederiksberg Årsrapport 2012

Folkekirkens Skoletjeneste, København Frederiksberg Årsrapport 2012 Folkekirkens Skoletjeneste, København Frederiksberg Årsrapport 2012 Generelt Klasserne modtager i forbindelse med de enkelte projekter et undervisningsoplæg (evt. med tilhørende cd, plakat eller andet)

Læs mere