FRA RÅDHUS TIL BORGERRUM BORUP. Et forslag til den fremtidige anvendelse rådhusbygningen i Borup. fremlagt på offentligt møde den 28.3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA RÅDHUS TIL BORGERRUM BORUP. Et forslag til den fremtidige anvendelse rådhusbygningen i Borup. fremlagt på offentligt møde den 28.3."

Transkript

1 FRA RÅDHUS TIL BORGERRUM BORUP Et forslag til den fremtidige anvendelse rådhusbygningen i Borup fremlagt på offentligt møde den Bag denne fælles indstilling står: Asger Baarstrøm Bent Jensen Elvin Hoyer Erik Swiatek Hans Rosenfalck Henry Rossle Lis Hesselberg Mikael Tüchsen Niels Northroup Ole Hansen Philip Egebak Sven Gissum Walther Hansen Willy Larsen

2 Forudsætning Da rådhusfunktionen i Borup Rådhus ophører i forbindelse med kommunesammenlægningen med Køge Kommune, er nogle borgere samt repræsentanter for erhvervsliv og kulturliv gået sammen om at lave en fælles indstilling til Køge Kommune om den fremtidige anvendelse af bygningen. Forslag: Gruppen foreslår at Køge Kommune stiller rådhusbygningen til rådighed for borgerne i Borup og opland som et multifunktionelt hus, der både rummer mødesteder, offentlige institutioner, kulturelle aktiviteter, butikker og andet erhverv, foreningsliv samt fritidsaktiviteter. Arbejdstitel: Borgerrum Borup. Formål At forhindre at Borup bliver en soveby At skabe et kulturelt centrum i Borup At give handelslivet muligheder for udvidelse i centerområdet At gøre det mere attraktivt at bo i Borup og blive der At understøtte sammenhængskraften i lokalsamfundet At befordre en by i vækst og udvikling ved at skabe en levende by At skabe et mødested for Borups forskellige kulturer og generationer At skabe en synergieffekt imellem de mange aktiviteter der findes i foreninger, erhvervs- og handelsliv, skoler, blandt unge og ældre Baggrund Borup bliver en by i udkanten af Køge Kommune, og risikerer derfor nemt at blive svækket som handels og kulturcentrum. Mange tilflyttere er fra København og er bedre vant med kulturelle tilbud og indkøbsmuligheder Pendlere er utro overfor deres lokalområde, hvis ikke det er attraktivt Der findes ingen mødested /forsamlingshus i Borup, og kroen er forsvundet og rådhuset, der også har fungeret som mødested og galleri, er nedlagt Byen er i vækst, og behovet for tilbud/udfoldelsesmuligheder vokser Et kulturhus/mødested forøger livskvaliteten i området og tiltrækker flere tilflyttere De mange nye tilflyttere vil lægge et stort pres på de offentlige rum skole, plejehjem, musikskole, ungdomsskole osv rådhuset skal virke som aflastning og supplement De eksisterende foreninger, fx musikskole og billedskole, der låner lokaler på Borup Skole, er ved at blive presset ud p.g.a. pladsmangel på skolen Aktiviteter Følgende aktiviteter kan have hjemsted i rådhuset Udlån af lokaler til Foreninger Foreningslokaler Aktiviteter for ældre Offentlige/kommunale aktiviteter Kommunalt servicecenter Dagplejeaktiviteter Udendørs legeplads Informationscenter IT-hus Bibliotek Turistinformation 2/6

3 Fritidsundervisning Musikskole Billedskole Aftenskole Ungdomsskole Kulturelle arrangementer Galleri/kunstforening Teaterforestillinger Koncerter Filmforevisning Museum, Lokalhistorisk Arkiv Festlokaler Lokale fester Fredagscafé Mødesal Foredragssal Borgermøder Lokaleudlejning til Virksomheders møder Konferencer Privatpersoner Butikker Danseskole Organisation For at huset skal kunne leve som kraftcenter i byen er det afgørende at så mange kulturelle institutioner som muligt samles i huset. Især er det afgørende at biblioteket, musikskolen, kunst- og kulturforeninger, samt aften- og fritidsundervisning får rådighed over en passende del af lokalerne. Det vil dels have afsmittende virkning på hinanden, dels øge kendskabet til kultur- og fritidslivet i byen. Butikslivet skal have mulighed for at etablere sig i stueetage og 1.sals plan ud mod det eksisterende butiksområde. For at sikre flexibilitet bør der være tale om lejemål således at kommunen ved et lejemåls ophør fortsat kan råde over lokalet. En del af bygningen øremærkes til butikker, restaurant/café og erhvervslokaler. En del af bygningen indrettes til bibliotek og servicebutik En del af bygningen øremærkes til de foreninger og fritidsundervisningsordninger som kommunen i forvejen støtter Den resterende del af bygningen lejes ud til dags eller ugearrangementer, møde- og fest aktivitet mv. Bygningen er ejet af kommunen og stilles til rådighed for almennyttige formål, og udlejes til kommercielle og private formål. Kommunen driver bygningen. 3/6

4 Økonomigrundlag Hvad koster det kan det bære? Det er ikke gratis at omdanne Borup Rådhus til Borgerrum Borup. Men det er muligt at gøre det udgiftsmæssig balanceret og bæredygtigt. Grundelementerne til at sikre økonomisk bæredygtighed for Borgerrum Borup består af 3 hovedelementer: Erhverv (fx butikker og liberale erhverv) Kommunal(e) Institution(er) Fritids- og kulturtilbud 1. Erhvervsdelen, butikker og liberale erhverv, leverer ud over gode nye indkøbsmuligheder og flere servicetilbud til Borups borgere - lejeindtægter og dermed økonomisk bæredygtighed til en væsentlig del af rådhusbygningen. 2. En eller flere kommunale institutioner, leverer servicetilbud til Borups Borgere. Samtidig medtager de kommunale institutioner huslejebudget fra den bygning de forlader, som derved afsættes til anden lejer eller køber. Således opnås huslejeneutralitet for pågældende del af rådhusbygningen. 3. Fritids- og kulturtilbud leverer en række nye tilbud og nye muligheder til Borup og omegns borgere. Til den del der disponeres til disse borgerformål, skal der påregnes udgifter til lys, varme, og vedligeholdelse samt afståelse af mulig lejeindtægt af pågældende areal i rådhusbygningen. I det omfang fritids- og kulturtilbud flytter fra en anden adresse til rådhusbygningen, da medtager disse tilbud ofte huslejebudget fra den bygning de forlader, som derved afsættes til anden lejer eller køber. Således opnås huslejeneutralitet for pågældende del af rådhusbygningen. Der skal afsættes budget til at sikre pedel og bygningsfunktioner. Der er ansat en leder af kommunen til drift og styring af huset. Det samlede ansvar for Borgerrum Borup placeres i Køge Kommune. Samlet set tilfører disse 3 grundelementer også nærvær, tilstedeværelse og liv i vores by, fra tidlig morgen til sen aften. Ingen af elementerne kan undværes. Hvis et grundelement fjernes tipper balancen og muligheden forsvinder. Epilog; Rådhuset i Borup Idag står rådhuset i Borup nærmest tomt. Da opdager man tydeligere end nogensinde omfanget af funktioner der har været dækket. Rådhuset var ikke bare en bygning, men i høj grad vores lokale center for: demokrati myndighedstjeneste serviceydelser personlige hjælpetilbud arbejdsplads for mere end 100 ansatte borgermøder kunstudstillinger musik Meget af dette er definitivt væk fra vores nærområde. Nu skal vi så til Køge. Men alt er langtfra tabt, og det skal heller ikke tabes. Bygningerne er glimrende, og vi kan på flere felter bevare og endda udvide fritids- og kulturtilbud til lokalområdets mange mennesker. Og endda supplere med butikker og liberale erhverv. Det er vores ønske og håb med Borgerrum Borup, at give lokalområdets borgere muligheder for at mødes i de aktiviteter og tilbud, som hver især holder mest af. Samt at skabe mulighed for at møde hinanden på tværs af job, vaner, meninger. 4/6

5 Indretning Nedenfor er skitseret hvorledes Borgerrum Borup kunne indrettes. Dette er ikke udtryk for et fastlagt ønske, men blot som en illustration af at det kan lade sig gøre at have disse mange og forskelligartede funktioner under samme tag. Arealernes størrelse, fordeling og placering vil blive afgjort af den endelige beslutning om husets anvendelse, de forskellige aktørers ønsker og behov og hvad der økonomisk og praktisk kan lade sig gøre. Oversigtsplan: Den nordlige del af centret: De med rødt markerede bygninger er indeholdt i lokalplanen. Torvet bør gøres til et attraktivt opholdssted med træer, blomster, bænke, skulpturer. Det grønne areal mellem Borgerrummet og Bækgårdsvej er egnet til opstilling af skulpturer (faste eller skiftende). Det vil bidrage til at markere Kulturhuset. Indretning af huset Nedenfor er der skitseret et skematisk eksempel på hvorledes huset kunne indrettes rent funktionsmæssigt. Da de konkrete behov for arealer og funktioner ikke er kendt bør nedenstående kun opfattes som en principskitse. Stueplan: Hovedindgangen til huset er udelukkende indgang til Borgerrum Borup, og markeres tydeligt. Man kommer direkte ind i bibliotek/servicebutik og hallen. Funktionerne er integreret mest muligt. Når man går til skranken, kan man enten låne bøger, film, musik, købe koncertbilletter, se lokalplaner, ændre skattekort m.m. Hallen fungerer som udstillingsrum, mødesal, koncertsal mv. Alle butikker er åbne ud mod gaden og lukket ind mod hallen. Vinduerne i stueetagen ændres til butiksvinduer og indgangspartier. Der er skarpe restriktioner for butikkernes skiltning for at få en harmonisk flade. En eventuel Restaurant/Café forventes etableret i det sydvestlige hjørne af bygningen. Cafeen har også et areal på 1.sal. Adgang hertil sker fra selve restauranten. 5/6

6 1.sal: Når der er arrangementer i hallen, kan cafeen åbnes ind mod hallen for servering, når der træffes aftale om det med arrangøren, evt. kan der serveres på den indvendige balkon. Fra biblioteket åbnes der ud mod den indre balkon, og i åbningstiden kan den indre balkon inddrages til biblioteksfunktioner m.v. Bibliotek, borgerservice og lokalhistorisk arkiv/forening kan informere/udstille i store vinduer ud mod indre balkon. Adgang til den kommunale del sker via trappe fra hallen eller ny elevator. I åbningstiden er der adgang til den udvendige balkon. Herudover er der afsat plads til faglokaler til fritidsundervisning, fx billedskole, musikskole e.l. og kontorlokaler. 2. sal: Den nuværende rådhuskantine bevares stort set uændret. I dagtimerne benyttes den som kantine for folk i huset. Derudover fungerer den som en slags "forsamlingshus" til møder, konferencer m.v. Evt. kan den lejes ud til private arrangementer som konfirmationer, fødselsdage etc. Den kan fungere alene eller i sammenhæng med tilstødende lokaler. Resten af etagen benyttes som foreningslokaler og til møder, foredrag, fritidsundervisning m.v. De enkelte foreninger deles om lokalerne, der kan bookes efter behov. For at det kan fungere i praksis skal der tilvejebringes aflåselig skabs/depot-plads hvor de enkelt brugergrupper kan opbevare deres udstyr/materialer. Adgang til disse lokaler kan ske ad trappen uafhængigt af resten af huset. Under forudsætning af at taget kan bære, indrettes gårdhave. Hvis der kan findes økonomiske midler kan huset gøres mere iøjenfaldende ved at montere en glasfacade udenpå (og få 600 m2 ekstra areal) eller ved at overdække gårdhaven med en glaspyramide. Det vil gøre huset til et markant "fyrtårn" til markering af bycentret. 6/6

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Vision for kulturtorv på Bindslevs Plads

Vision for kulturtorv på Bindslevs Plads 1 Idé- og programudvalget for Nyt Medborgerhus Arbejdsgruppen vedr. Bindslevs Plads Vision for kulturtorv på Bindslevs Plads Baggrund 25.1.08 Ajourført Arbejdsgruppen tager først og fremmest sit udgangspunkt

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

8320 i 2020. Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret

8320 i 2020. Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret 8320 i 2020 Visioner for fremtiden Katalog over emner og idéer fra seminaret Forord Ud fra idéerne fra gruppearbejdet på Visionsdagen, har Visionsudvalget udvalgt en fem emner, som vi har fundet at være

Læs mere

Det gode kulturbyggeri

Det gode kulturbyggeri Det gode kulturbyggeri 7 cases MULTIMEDIEHUSET Udarbejdet af NIRAS Konsulenter A/S for Multimediehuset Århus Kommunes Biblioteker Januar 2006 Layout: NIRAS Konsulenterne A/S Uddrag må kun gengives med

Læs mere

Rapport om Fjordsgades forenings- og fritidshus

Rapport om Fjordsgades forenings- og fritidshus Rapport om Fjordsgades forenings- og fritidshus Sport & Fritid Aarhus Kommune Juni 2015 1. Resume Aarhus Byråd vedtog den 16. marts 2011 at bygge en ny skole på Frederiksbjerg (Frederiksbjerg Skole). Samtidig

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

BYENS HUS ROSKILDE ROSKILDE KOMMUNE - VISIONSOPLÆG SEPTEMBER 2014

BYENS HUS ROSKILDE ROSKILDE KOMMUNE - VISIONSOPLÆG SEPTEMBER 2014 BYENS HUS ROSKILDE ROSKILDE KOMMUNE - VISIONSOPLÆG SEPTEMBER 2014 BYENS HUS - i det historiske centrum af Roskilde by STEDET Det Gamle Rådhus (Stændertorvet 1A) Rådhuset befinder sig på Stændertorvet.

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Et Maritek/ Et ABM-projekt i Maribo. maritek. maritektmaritek

Et Maritek/ Et ABM-projekt i Maribo. maritek. maritektmaritek Et Maritek/ Et ABM-projekt i Maribo maritek maritektmaritek Arbejdsrapport udarbejdet af forprojektets styregruppe Forslag December 2014 ORGANISATION /AKTØRER: ABM-HUS BANEGÅRDEN Indhold STEDET: Introduktion

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Korinth aktivitetscenter

Korinth aktivitetscenter Korinth aktivitetscenter - Mødestedet vi er fælles om i Korinth. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Teatersalen i Odder Den gamle teatersal i Centalhotellet på torvet i Odder skal reddes og gøres til en levende kulturscene igen. Foreningen Teatersalens Venner har i den forbindelse udarbejdet dette projektoplæg

Læs mere

* C?5?D E )" $$ $"$$ $$ % &" $ $ # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" " $ $" $# " " $ )" * " ) $# $ % " " $ $# + # "

* C?5?D E ) $$ $$$ $$ % & $ $ # $ %   $' ' $ $$ ( $ '  ' # $!  #  $$     $   $ $ $#   $ ) *  ) $# $ %   $ $# + # * C?5?D E )" $$.66" "66DDD6$6?5?D ( 4D'4F'45! " "# $" $"# "" $ " "# $ " # $ $ $" # " " $"$$ $$ % &" $ $ $ $# # $$ $ # " " $ % $$ "! $# ""# # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" "

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

Branding-projekt for Randers

Branding-projekt for Randers Branding-projekt for Randers Sjælen, profilen og omdømmet Opdagelser, strategi og anbefalinger Eleven Danes December 2003 Indholdsfortegnelse Opdagelser og analyse... 4 Om analysen... 4 Baggrund... 4 Metode...

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere

BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE

BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE KOLOFON Januar 2011 Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem: Byplan, Rudersdal Kommune og metopos+ Bascon Anne Mette

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl. 19.00

TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl. 19.00 I dette nummer af KULTURNYT fortæller de partier, der stiller op til valget d. 19. november om deres syn på kulturpolitik i Furesø kommune. Alle partier er blevet bedt om at besvare 3 spørgsmål: 1. Hvad

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere