Indhold. side. Skolebladet Juni 2005 Side 2 af 16. hver dag. Goethe. Redaktion: Illustrationer: Man burde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. side. Skolebladet Juni 2005 Side 2 af 16. hver dag. Goethe. Redaktion: Illustrationer: Man burde"

Transkript

1 Skolebladet Hylleholt Skole Juni 2005

2 Skolebladet udkommer juni og december Skolebladet udgives i samarbejde med skolebestyrelsen og skolens ledelse og uddeles til alle med tilknytning til Hylleholt Skole Redaktion: Annelise Thestrup-Bjørn Hylleholt Skole Dannebrogsvej Fakse Ladeplads tlf Illustrationer: Skolens logo: forsiden og side 2 Digitalfotos: - Jesper Gammelgaard Nielsen, side 3 - Steen Løfberg, side Mikael Løfmark, side Annelise Thestrup-Bjørn, side 11 - Britta Petersen, side 12 Andet: Clipart og billeder fra bl.a. grafiksamlinger og internettet Indhold side Skoleledelsen 3 Skolebestyrelsen 5 Kontoret 7 Skolebiblioteket 7 Cyklistprøve og finale 9 Personalets rubrik 10 Klassernes sider 11 Skolen på internettet 15 Bagsiden 16 Skolebladet kan også ses på Man burde hver dag høre lidt musik, læse et godt digt, betragte et smukt maleri og, hvis det er muligt, sige et par fornuftige ord. Goethe Skolebladet Juni 2005 Side 2 af 16

3 Skoleledelsen Sommeren er på vej solen sniger sig ind af vinduet og varsler skifte i årstiden. Børnene fra 3. klasse leger foran vinduet, og den første bold har ramt mit vindue og fortæller, at der er en dejlig og god legende verden lige udenfor. Jeg sidder og tænker tilbage på de første tre måneder som skoleleder på Hylleholt skole. En turbulent tid, hvor mange forskelligartede oplevelser har præget de sidste tre måneder. Der har været mange nye ansigter, regler og kulturer, som jeg som ny skoleleder har skullet lære at kende. Det første spørgsmål, som de fleste børn har stillet mig, når de har mødt mig på gangen, er naturligvis, hvor mange meter er du. Når svaret 2 meter kommer, udbryder de fleste - det er meget langt, men min far kender en der er dobbelt så høj. Når højden er på plads, kan jeg fortælle, at jeg bor i et gammelt hus i Haslev, sammen med min kone Merete og vores to drenge Oskar og Carl Emil på henholdsvis 11 og 13 år. Fritiden bruges sammen med familien og i mange forskellige musikalske sammenhænge. Jeg startede som lærer i Mit første job var som efterskolelærer på Haslev Idrætsefterskole, som jeg var med til at starte. Efter 12 gode år med idrætslige og musikalske udfordringer blev jeg ungdomsskoleinspektør i Susaa kommune. Derefter var jeg ansat på Haslev Privatskole og en kort periode på Karrebæk skole, indtil skolelederstillingen på Hylleholt Skole blev ledig. Her er jeg nu og nyder hver dag mødet med børn, lærere og forældre. Tak for den gode modtagelse - jeg ser frem til et godt og frugtbart samarbejde i fremtiden Sigurd Brønnum Skoleleder Skolebladet Juni 2005 Side 3 af 16

4 Skoleledelsen - fortsat Næste skoleår Det kommende skoleår er i planlægningsfasen. Fra skolebestyrelsens og politikernes side er det ønsket, at Fakse Kommunes skolevæsen i fremtiden skal organiseres i selvstyrende teams. Denne målsætning har Hylleholt Skole arbejdet på i det forgangne skoleår klasses lærere har i dette skoleår arbejdet i selvstyrende årgangsteam. Dette har betydet fleksible skemaer, øget fokus på det faglige arbejde, at årgangens lærere har kunnet dække hinandens timer ved planlagt fravær osv. En af de helt store gevinster har været færre aflysninger og en god kvalitet i undervisningen. - Dette arbejder vi naturligvis videre med i det kommende skoleår. I dette skoleår tager vi endnu et skridt med bl.a. at opdele skolen i tre afdelinger. Afdeling 1 : BH 3. kl. Afdeling 2 : kl. Afdeling 3 : kl. En af målsætningerne har været, at hver lærer skulle tilknyttes en afdeling samt læse alle sine timer der. Skolens lærere har i foråret valgt, hvilken afdeling de vil arbejde i. Det har været en god proces, idet vi sammen har haft fokus på forskellige pædagogiske problemstillinger. Når ordningen slår igennem, betyder det bl. a., at de naturlige lærerskift bliver hvert tredje år. Da vi som skole ikke vil låse den enkelte lærer fast i en bestemt afdeling, bliver der mulighed for at følge klassen op i den efterfølgende afdeling i det omfang, det er muligt. Et af formålene med afdelingsopdelingen er at give afdelingens lærere bedre muligheder for at arbejde sammen om det enkelte barn fagligt og socialt. Klasseteamet bliver afløst af årgangsteam, klasseteamdage bliver afløst af årgangsteamdage samtidig med, at antallet af disse dage udvides. En af gevinsterne ved årgangsteamdagene er at give mulighed for fagligt samarbejde på tværs af årgangen og på tværs af klassetrin. Derved gives plads til at kunne differentiere undervisningen for eleverne på en anderledes måde. Den enkelte elevs base er stadigvæk klassen og klasselæreren men det udvidede samarbejde på tværs og i afdelingerne vil øge samhørigheden og fællesskabet. For at styrke fællesskabet for hele skolen har vi indført en ekstra emneuge i uge 41 for alle klasser.. Musiklejren og emneugen i uge 7 fastholdes, det samme gør skolefesten. Som omtalt i det brev som vi udsendte før påske, varslede vi besparelser i det kommende skoleår. Vi har desværre måttet sige farvel til tre gode medarbejdere. Yderligere tre medarbejdere har valgt at stoppe efter lang tro tjeneste. Herfra skal lyde stor tak for jeres engagement og arbejdsomhed i den tid, I har været på skolen. Helle Ubbe og Ina Engelbrecht har valgt at gå på pension. Vi håber at I begge vil nyde pensionist-tilværelsen og at vækkeuret ikke ringer hver morgen. Ulla Fauske har valgt at flytte til Ålborg. Ulla har valgt at tage en tørn på den anden side af Storebælt for at sprede Skolebladet Juni 2005 Side 4 af 16

5 Skoleledelsen - fortsat glæde og lykke for de nordjyske børn. En stor tak for din indsats for Hylleholt skole og held og lykke i det jyske. Det bliver nogle rigtig heldige børn, der får glæde at din faglige og menneskelige kunnen. Det bliver heldigvis også et gensyn med barselsbanden. Velkommen til Helle Nielsen, Heidi Nissen, Peder Lund og Mette Kock Sørensen. Vi glæder os til at få jer tilbage. Konkret betyder besparelserne på det næste skoleår en lille serviceforringelse. Vi håber, at den bliver midlertidig, indtil økonomien er på fode igen. Udgangspunktet for besparelserne er, at vi ikke ønskede at spare på den almindelige undervisning, materialer etc. Derimod har vi bl.a. lagt besparelsen i skolens specialcenter, MX-afdelingen (to-sprogede elever), frivillig billedkunst og på et frivilligt musikhold. Det er aldrig rart at skulle finde besparelser for at dække et underskud på 1,5 mill. Vi vil som skole gøre alt for, at hverdagen ikke mærkes betydeligt og stadig have fokus på faglighed og trivsel. Vi håber naturligvis på forståelse for den økonomiske situation, som skolen er i, og at I sammen med os kan glædes over de mange gode ekstra tiltag der stadig bliver plads til. Skolefest, lejrskoler, hytteture, forårskoncerter og, at vi ikke har været nødsaget til at skære i timetallet. Hylleholt skole ønsker alle en fortjent sommerferie - og et dejligt gensyn til næste skoleår. Venlig hilsen Gert Larsen & Sigurd Brønnum Skolebestyrelsen Det kom som et chok for alle, som har berøring med skolen, en elev har taget sit eget liv. Denne situation er næsten ikke til at rumme, hverken for børn eller voksne, og der vil uundgåeligt rejse sig mange spørgsmål i den anledning. Skolen har for nogle år siden vedtaget en handleplan for sorg og krise. Denne handleplan har skolens ledelse og lærere fulgt i bearbejdelsen af denne ulykkelige hændelse. Skolebestyrelsen og ledelsen vil sammen gå handleplanen igennem, og se på om der er behov for ændringer. Mads var elevrepræsentant i skolebestyrelsen, vi vil mindes Mads som en stilfærdig men stabil deltager i bestyrelsesmøderne, han var dog ikke bange for at give sin mening til kende blandt alle os voksne. Skolebladet Juni 2005 Side 5 af 16

6 Skolebestyrelsen fortsat Bestyrelsen har med baggrund i skolens store underskud måttet tage det tunge skridt at godkende et budget, som medfører, at det for første gang i nyere tid er nødvendigt at afskedige lærere. Vi vil søge at få politikerne til at forstå, at med udviklingen af samfundsøkonomien er det ikke muligt at få budgetterne til at hænge sammen og samtidig overholde folkeskolelovens intentioner. Trods den svage økonomi er det dog stadig muligt at afholde skolens forårskoncert, som blev indført sidste år. Det var igen i år en fornøjelse at se og høre de mange dygtige elever optræde. - Forårskoncerten havde også en flot opbakning fra forældre og familie. I januar havde skolen besøg af skuespilleren Lars Bom, som holdt sit foredrag Mobning - hvordan kommer vi den til livs Lars Bom har valgt at bruge sin kendthed til at fortælle sin egen mobbehistorie, og han fortalte også levende om hvordan de håndterer mobning på hans børns skole. Sandheden er, at hvert fjerde barn i folkeskolen på et eller andet tidspunkt oplever mobning. Lars Bom beskæftiger sig med emner som: fantasi, tolerance, fællesskabsforståelse, empati, selvværd, hierarki. Lars Bom talte om forskellige former for mobning, hvorfor børn mobber. Han gennemgik de forskellige roller, eleverne indtager i en klasse og han kom med bud på hvordan de kan udnytte disse roller eller placering i et hierarki positivt og konstruktivt. Hvordan klassen i samarbejde med klasselæreren og med forældrenes opbakning kan komme mobning til livs med en effektiv handleplan, og få meget større trivsel og god stemning på en skole. Et spændende og lærerigt foredrag, som tilhørerne forhåbentlig havde glæde af. Undertegnede har noter og litteraturliste fra foredraget, hvis nogen skulle have interesse herfor. Der har været en del hærværk og tyveri på skolen i det forløbne år, skolebestyrelsen opfordrer alle til at være med til, at passe på vores skole. Hver gang der ødelægges eller stjæles noget på skolen, er det forbundet med omkostninger, penge som med lethed kan anvendes til bedre formål. Nyhederne har ikke været alt for gode denne gang, men skolebestyrelsen vil benytte lejligheden til at ønske dette års afgangselever tillykke med afgangsprøven, og held og lykke fremover. Skolebestyrelsen ønsker også en god sommerferie til alle elever, forældre og ansatte. På bestyrelsens vegne Jørgen Birkedal, formand Skolebladet Juni 2005 Side 6 af 16

7 Kontoret Elevtal Ifølge Bente Hansen havde skolen den 25. maj 2005 i alt 451 elever (245 piger og 206 drenge) Skolebiblioteket Lidt fra december Op til jul hjalp mange børn til med at udsmykke biblioteket. Der blev hængt store hjerter og stjerner i loftet samt lavet små grantræer, som pyntede på alle bogreolerne. På væggene blev der sat små guldhjerter. Prikken over i'et var det store juletræ, hvor de små klasser lavede flot julepynt til. To elever fra 7. klasse lavede alle de dejlige pakker under træet. Mange børn var spændte på, hvem som skulle have dem. Her kommer afsløringen, pakkerne var tomme! Inger Smidth - og Gitte holder stadig biblioteket så fint rent Nyheder Pædagogisk værksted til skolens elever er færdigt. Det fungerer rigtig fint med kopimaskine, diverse indbindingsapparater samt klipse- og skæremaskine. Alle elever kan nu låne dvd og videofilm, musikcd'er og diverse blade fra Fællesbiblioteket. Men det kræver, at dem under 15 år får lavet et lånerkort. Forældrene skal hjælpe til med at udfylde en seddel, der udleveres på skolebiblioteket og, som afleveres sammen med sygesikringsbeviset til bibliotekaren/medhjælper, som lige tjekker alle oplysningerne. Kortet bliver lavet af bibliotekaren fra Fakse og ligger klar til afhentning en uges tid efter. Inger Smidth Skolebladet Juni 2005 Side 7 af 16

8 Skolebiblioteket - fortsat HCA-udsmykning Igen har elevinteressen været stor for at hjælpe med at klippe denne gang for at få gjort hele biblioteket pynteligt i anledning af 200 året for H. C. Andersens fødsel. Her klippes - og her udvælges skabeloner Udsmykningen vil kunne ses på biblioteket hele år 2005 Opråb Husk at aflevere alle bøger fra skoleåret 2004/2005 inden sommerferien, så du kan låne nogle nye bøger med hjem til den dejlige lange sommerferie. Ruth T. Pedersen God vind til 9. kl. Med et stort pøj-pøj ønsker biblioteket alle i 9.x og 9.y held og lykke på deres vej ud i den store verden. Skolebibliotekarerne Skolebladet Juni 2005 Side 8 af 16

9 Cyklistprøve og finale Cyklistprøve Mandag d. 18. april afholdt alle kommunens skoler en fælles cyklistprøve for 6. årgang. Denne gang foregik det på Rolloskolen i Fakse. Cyklen bliver kontrolleret - og de første sendes af sted Stor koncentration ude på ruten De to bedst placerede elever fra hver skole gik videre til finalen i Køge d. 4. maj. Fra Hylleholt skole blev det Simon Nielsen og Simon Hyldtoft-Sørensen, begge fra 6.y, der fik lov at prøve kræfter med trafikken i Køge. Marianne Carlberg Færdselskontaktlærer Skolebladet Juni 2005 Side 9 af 16

10 Cyklistprøve og finale - fortsat Cyklistfinale i Køge Der blev onsdag d. 4. maj kørt cykelfinale i Køge. Her deltog elever fra samtlige skoler i Køge politikreds. Fra vores skole kørte Simon Hyldtoft-Sørensen og Simon Nielsen en fin og svær tur rundt i byen. Det gik fint, og selvom det ikke i denne omgang blev til præmier, er det flot at være nået så langt. Vinderne af cyklistprøven fra Hylleholt Skole Simon Hyldtoft-Sørensen og Simon Nielsen, begge fra 6.y Marianne Carlberg Færdselskontaktlærer Personalets rubrik Farvel Denne sommer har jeg besluttet at vende tilbage til Nordjylland. Det bliver en stor omvæltning i mit liv, men jeg er parat til at flytte mig nu. Jeg vil gerne sige farvel og tak for samarbejdet til alle elever, forældre og skolebestyrelse. Jeg har haft et meget spændende og givende lærerliv som har varet i 31 år på Hylleholt Skole, så det er med vemod i hjertet, jeg rejser. Pas godt på hinanden. Mange hilsner Ulla Fauske Skolebladet Juni 2005 Side 10 af 16

11 Klassernes sider MX-klassen Udflugt Torsdag den 19. maj var de fleste af mx-eleverne, Anders og jeg på en lille udflugt i omegnen. Heldigvis var der masser af plads i Anders og i min bil. Først var vi ved Blåbæk Møller, hvor vi kiggede på den meget gamle vandmølle i bindingsværk og med stråtag. Så stod vi et stykke tid ved den dybe mølledam - og så på vandet fra Fakse Å, der larmende fossede ned ad den store fisketrappe. Efter et besøg i den store vindmølle kørte vi videre mod Fed. I det dejlige vejr spiste vi vores madpakker nede ved strandkanten, hvor der blev slået smut og undersøgt mange fine, små sten. Bagefter gik vi op til foldene med kaninerne, der slappede af på den lune forårsdag. Mens jeg blev udenfor, fik Anders efterhånden lokket alle eleverne med ind til de små og store geder, som blev nusset og fodret med græs. Turen sluttede med en ordentlig omgang på den store hoppepude ved købmanden. En fin tur uden uheld bortset fra et par revnede bukser. Mange ønsker om en god sommerferie Annelise Thestrup-Bjørn Skolebladet Juni 2005 Side 11 af 16

12 Bh.x Havens fugle I Bh.x. har vi i flere uger arbejdet med emnet "Havens fugle". - De fire fuglearter, vi har beskæftiget os med, er Rødhalsen, Blåmejsen, Solsorten og Bogfinken. Vi har klippet og farvet fuglene - og hængt dem i vores uro. Vi har malet fuglebilleder med vandfarve og hængt dem op på væggen ved vores udstilling. Formet fugle i ler og malet dem, lavet æg til vores reder og lavet opgaver med fuglene. Sammen med udstillingen kører en CD med fuglenes lyde, og der er sat opslag op med beskrivelse af de forskellige fuglearter. Vi sluttede emnet af med at lave fuglefoder af fedt, solsikkefrø, havregryn og fuglefrø, som vi fik med hjem til vores foderbræt i haven. Vi ønsker alle en god og varm sommerferie. Venlig hilsen Bh.x. og Britta Petersen 3.z Avnø Naturcenter Avnø Naturcenter har været flyvestation og det sidste fly fløj i Så blev det nedlagt og nu er det blevet et naturcenter og man kan se mage dyr oppe fra tårnet. Vi syntes det var sjovt at være oppe i tårnet, der kunne man se alle sælerne. Rasmus og Christopher. Mink-kranier Vi pillede kød af mink-hoveder. Det var lidt ulækkert, men det lykkedes os at få kødet af, og så puttede naturvejlederen dem i en plasticpose og så kom hun noget brintoverilte på. På mandag skal vi skylle brintoverilten af, og lime kæberne fast til den øverste del af kraniet, og så har vi hvert vores eget hvide mink-kranie. Vi syntes det var rigtigt sjovt og vi lærte meget. Linette, Betül, Amalie. Skolebladet Juni 2005 Side 12 af 16

13 Kranie-skattejagt Vi skulle du på kranieskatte-jagt. Vi skulle finde poster og det vi skulle finde ud af var hvilket dyr kraniet kom fra. Vi havde en bog med så vi kunne få hjælp til at finde hvad det var for et dyr. Vi lavede også en liste om hvilket dyr det var. Der stod numre på bøtterne som kranierne lå i og til sidst skulle vi se hvilken gruppe som havde gættet flest rigtige. Det var sjovt fordi at vi fik mange ting at vide. Da vi var færdige med at gå på skattejagt skulle vi ned og se på sæler. Cecilia, Kamilla Sæler Vi var ude at se på sæler. Vi kiggede i et teleskop så vi kunne se dem rigtig tæt på. Det var rigtigt sjovt at se på dem, for de lå med halen op i vandet. Der var en hel masse sæler, de lå alle sammen på en lang række sten ude i vandet. De var rigtig flotte og nuttede og søde. Så gik vi hjem, men de var så søde at vi kom til at savne dem. Så gik vi op i det høje tårn og der kunne vi se dem igen. De var kommet tættere på da vi var oppe i tårnet. Kilde: www2.skovognatur.dk/falster/oplev/avnoe/naturcenter.htm Venlig hilsen Bolette og Julie Frøer Vi var ude at se på frøer og salamandere. Vi så en salamander, og rigtig mange frøer. Nogle af dem lå på bredden, og hoppede ned i vandet, nogen af dem holdt fast i kanten af branddammen og de blev bange for os og svømmede væk. Dem der lå i græsset kunne man ikke se. Naturvejlederen som hed Kari prøvede at fange en frø. Når man kiggede ned i vandet var der dybt. Vi fik så at vide at frøer kan holde vejret under vandet i et stykke tid. Det var et stort bassin til frøerne og salamanderne og et lidt stort græsområde som hører med til bassinet. Det var sjovt at se på frøer og det var en rigtig fed tur. Vi lærte at der var en frø der hed en fløjtefrø, hvis man var heldig kunne man høre den og den lød lidt som en fugl. Sarah og Jonas Hygge ved bålet Da det blev aften lavede vi bå og fik slikkepinde af Julie. Vi sang sange og fik kakao. Så lavede vi pop-corn over bålet og vi fik underholdning af Amalie med gymnastik. Ved bålet sang vi noget fjollet noget men det var også sjovt. Bagefter lavede vi vendespil med dyrelyde og så gik vi ind i drengenes soveværelse og lavede diskotek og det var sjovt. Thea, Emma Aften-tur Vi var ude at gå en tur og Arif fandt nogle knogler fra en svane, og vi så to hytter ved vandet, som man kunne sove i, og vi skulle gå lidt langt og det var hårdt. Volkan, Arif, Alberte Skolebladet Juni 2005 Side 13 af 16

14 7.x og 7.y - Konfirmation Søndag den 17. april 2005 blev 7.x og 7.y konfirmeret i Hylleholt kirke. Kilde: I ønskes alle tillykke med dagen Skolebladet Juni 2005 Side 14 af 16

15 Skolen på internettet Vi vil her opfordre alle, der har mulighed for det, til at se sig omkring på skolens website Der kan bl.a. læses følgende: Hylleholt Skole er en middelstor byskole beliggende i Fakse Ladeplads i den sydlige del af Fakse Kommune. Dette byområde omfatter såvel beboelsesejendomme som villakvarterer. Skoledistriktet omfatter både by og landområder osv Skolen er bygget i årene og er blevet renoveret og udbygget i årene , således at bygningerne i dag er sunde og funktionelle. For at give både elever og lærere mulighed for at arbejde i overskuelige enheder er Hylleholt Skole for tiden opdelt i 4 afdelinger. Trods opdelingen fungerer skolen dog som én skole med fælles værdigrundlag i pædagogik og målsætninger. Disse kan ses under Organisation. Skolen ligger nær skov og strand, hvilket giver gode muligheder for undervisningsaktiviteter i omegnen. Det er et kendetegn for Hylleholt Skole, at både boglige og musisk/kreative fag vægtes højt. Fagene musik og billedkunst tildeles derfor 2 ugentlige lektioner på de obligatoriske klassetrin. Håndarbejde, sløjd og hjemkundskab tildeles ligeledes ekstra resurser. I klasse gives eleverne valgmulighed mellem disse fag (P-fagsordning). I 8-9 klasse indgår de musisk/kreative fag i skolens valgfagsordning osv. (dec. 2004). Annelise Thestrup-Bjørn Skolebladet Juni 2005 Side 15 af 16

16 Bagsiden Dage omkring sommerferien Torsdag den 16. juni er der klasselærerdag Alle klasser møder kl Fredag den 17. juni er sidste skoledag før sommerferien, hvor der afholdes idrætsdag. Alle klasser møder kl Onsdag den 10. august er første skoledag efter sommerferien. Alle klasser møder kl Alle ønskes en rigtig god sommerferie - på gensyn i skoleåret Skolebladet Juni 2005 Side 16 af 16

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Fredag

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 Sommerferie Så blev det endelig tid til sommerferie og nogle lektiefri uger. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, kalender, skemaer,

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

C. la Cours Skole. Jyllandsgade 24. 8900 Randers C. Tlf. 86 42 90 23 Sommeren er på vej. - 1 -

C. la Cours Skole. Jyllandsgade 24. 8900 Randers C. Tlf. 86 42 90 23 Sommeren er på vej. - 1 - la Cour Posten Nr. 2/2014 Juni 2014 C. la Cours Skole. Jyllandsgade 24. 8900 Randers C. Tlf. 86 42 90 23 Sommeren er på vej. Inden længe synger vi feriesangen under flagstangen, og så spredes vi for alle

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Nyt fra AKT Til forældre i AKT-klassen Jamen, - hvad mener du Jette??

Nyt fra AKT Til forældre i AKT-klassen Jamen, - hvad mener du Jette?? Nyt fra AKT Velkommen tilbage til et nyt skoleår. Den nye skolereform har betydet ændringer i forhold til sidste år. Ændringerne ses tydeligst i den længere skoledag. Det var noget kroppen lige skulle

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Landsbynyt December 2011

Landsbynyt December 2011 Landsbynyt December 2011 Kære forældre Julen er forventningernes tid i hvert fald hos alle de børn, vi er sammen med hver dag i Sebber Landsbyordning. Forventning og glæde ser vi i deres ansigter, når

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst

www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Næste orientering udkommer først i det nye skoleår 2013/ 2014

Næste orientering udkommer først i det nye skoleår 2013/ 2014 Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.5 Juni 2013 Årgang 50 Nyt fra ledelsen: Sommerferien er lige ved om hjørnet. Fredag den 28. juni afslutter vi kl. 12.00 i gården, hvis vejret holder

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

http://www.vestermarie.skoleintra.dk VESTNYT

http://www.vestermarie.skoleintra.dk VESTNYT VESTNYT http://www.vestermarie.skoleintra.dk Hans Rømer Skolen Afdeling Vestermarie Oktober 2014 Indhold:... Kalender... 3 Nyt fra ledelsen... 4 5 Skolernes motionsdag... 6 Billeder fra Ironkid... 7 9

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer, forhåbentligt med masser af sol og dejlige oplevelser og vi ses igen efter ferien.

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer, forhåbentligt med masser af sol og dejlige oplevelser og vi ses igen efter ferien. bb bbb Børnebiksen, Juli 2013. GOD SOMMER. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749. Nyt fra kontoret. Så er det sommer, selvom vejret ikke helt viser det. Men

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Brev til alle hjem og Sommerferienyt

Brev til alle hjem og Sommerferienyt Brev til alle hjem og Sommerferienyt 19. juni 2015 Kære elever og forældre! Nu nærmer vi os stærkt sommerferien, og der er en masse praktiske oplysninger, som er vigtige i den anledning: KYS og KØR Vores

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Nyhedsbrev September 2015

Nyhedsbrev September 2015 Nyhedsbrev September 2015 Fælles Høstmarked på skolen lørdag den 5. september. Det plejer at være rigtigt hyggeligt. Familie/Arbejsdslørdag Lørdag den 19.september er der arbejdslørdag for alle udvalg.

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Nogle er blevet blå, nogle lysegrønne, andre er blevet grønneog der er endda en hel flok der er blevet gule Dagens dejlige overraskelse var at hele 9. klasse

Læs mere

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012 Touavis Juni 2012 Så blev det tid for afsked med 6.klasse. Det blev markeret ved en heftig fodboldkamp mellem udvalgte 6.kl.-elever og lærere. Nå ja,. og det blev 6.kl. som vandt på straffesparkskonkurrence.

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 15.september 2005 Nyt fra Dynes Nyt til Årsplanen: Torsdag den 17. november kl. 19.00: Informationsmøde om bh. klasse 06/07. Onsdag den 11. januar 2006 kl. 19.30:

Læs mere

KONTAKT 13/14 nr. 9 Indhold:

KONTAKT 13/14 nr. 9 Indhold: KONTAKT 13/14 nr. 9 Indhold: M A J Aktuelt i maj s. 2 A dage i 0.B s. 3 A dage i 1. årgang s. 3 Ny legeplads s. 4 Odysseus s. 5 Skolens fuglekasse s. 6 Info s. 7 Side 2 AKTUELT I MAJ Torsdag 01 Træk af

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Nyhedsbrev Marts. På bondegårdstur. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk

Nyhedsbrev Marts. På bondegårdstur. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk På bondegårdstur BEMÆRK Nyhedsbrev Marts DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording Nr. 5 37. årg. 30. marts 2007 Temauge: Det er smukt Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skolefest Byggeriet skrider frem Indhold: Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne:

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne: TORSDAGS-NYT 27. august 2009 BESPARELSER Så er vi der igen. I 6 år har jeg været leder på Hvinningdalskolen i samtlige 6 år, har jeg for skolebestyrelsen, skullet præsentere et politisk oplæg med nye besparelser

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Efterårets forældremøder

Efterårets forældremøder 5. årgang nr. 2 Oktober 2013/14 4. årgang har arbejdet med Bent Hallers bog Kaskelotternes Sang Side 2: Nyt fra ledelsen 3: Efterårsbadning i D-klassen 4 & 5: Kaskelotternes Sang 6: 4. årg. ved Vetserhavet

Læs mere

Naturfaglig dag. Nye elever 0.årgang

Naturfaglig dag. Nye elever 0.årgang Kære læser Du sidder med version 2.0 af det nyhedsbrev/yoyo jeg startede op for 1½ år siden. Det nye i YoYo en, er at arbejdet omkring indholdet er blevet delt ud på mange. Ledelse, personale, elever,

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Januar 2012 Siden sidst. Som tidligere nævnt, så har eleverne fra 4. 9. klasse svaret på et spørgeskema, som har dannet grundlag for vores undervisningsmiljøvurdering. Resultatet

Læs mere

Nyhedsbrev 24.juni 2016

Nyhedsbrev 24.juni 2016 Nyhedsbrev 24.juni 2016 God sommerferie Vi ønsker jer alle sammen en rigtig god sommerferie indtil onsdag, den 10. august 2016, hvor vi holder første skoledag fra kl. 16-19. Program Undervisning indtil

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

Kinesisk uge i 1. og 3.i

Kinesisk uge i 1. og 3.i Kinesisk uge i 1. og 3.i Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev November/december BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 Juleferie Så blev det lige pludselig juleferie igen efter en meget hyggelig og god december måned på friskolen. Vi har som sædvanligt været i kirke her til morgen, så vi

Læs mere

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014

Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 Logbog fra Clara Meinckes deltagelse i EM 2014 EM Sofia Dag 1: Vi mødtes i lufthavnen 14:45, men fløj først 16:50. Vi mellemlander i München. Vi kiggede lidt butikker, og nu flyver vi videre til Sofia.

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

bbb Børnebiksen, December Ørbækvej 34, Svendborg, Bulen , Biksen , Banjen

bbb Børnebiksen, December Ørbækvej 34, Svendborg, Bulen , Biksen , Banjen bbb Børnebiksen, December 2012. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749. Nyt fra kontoret. Så nåede vi til årets sidste måned, nemlig december, som er fyldt med

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R Indhold: Aktuelt i september Siden sidst 5.årgang til koncert Legepatruljekursus Cow parade. Fritternyt En dag med sundheds.. 7.klasserne fremlægger.. s.2 s.2 s.3

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 7. juni Fredagsbrev nr. 743 Næste uger: 8. juni 10+11. juni 12. juni 13.juni 13.+14. juni 14. juni Fælles arbejdsdag Mundt.prøve Historie Lærermøde + P-møde Helle L- kursus Lejrskole

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

I dette jule og nytårsnummer af vores skoleblad vil jeg gerne ønske alle familier en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

I dette jule og nytårsnummer af vores skoleblad vil jeg gerne ønske alle familier en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. 1 I dette jule og nytårsnummer af vores skoleblad vil jeg gerne ønske alle familier en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Tak for alle de dejlige menneskelige møder med alle, som året har

Læs mere

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE. Der er nu fælles nyhedsbrev fra børnehave og vuggestue. Dels lidt for alle, dels nyt fra henholdsvis børnehave og vuggestue. Så kan I forældre følge med i, hvad der sker i hele huset. BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 PEDER SYV SKOLEN - 1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2012 Skolebestyrelsens beretning for året 2012 består af en beskrivelse af bestyrelsens sammensætning og

Læs mere

Landsbynyt December 2010

Landsbynyt December 2010 Landsbynyt December 2010 Kære forældre Julen nærmer sig hastigt og alle Landsbyordningens børn glæder sig det er jeg sikker på. Vi har set tegn på jul i hele december. Hemmelige rum i Regnbuen, hvor forældre

Læs mere