Idékatalog til udvikling af Hou Havn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog til udvikling af Hou Havn"

Transkript

1 Idékatalog til udvikling af Hou Havn Til Odder Kommune Udarbejdet af Hou Fællesforum Januar 2011 Kontaktpersoner for Hou Fællesforum Formand Jon Jensen Næstformand Ryan Moric Kasserer Per Fogh 1

2 Idékatalog til udvikling af Hou Havn Havnen i Hou er selve hjertet i vores spændende lokalsamfund, og den tiltrækker besøgende fra nær og fjern. At øve aktiv medindflydelse på, at havnen også i fremtiden skal være et pulserende og attraktivt centrum for byens og områdets liv, ligger Houborgerne meget på sinde. En overordnet og gennemtænkt plan for området kan sikre en løsning, så byen og havnen fremstår i harmonisk sammenhæng. I tråd med Odder Kommunes politik om borgerinddragelse og kommunikation tog Hou Fællesforum initiativ til en debataften i Caféen på Hou Havn den 24. november Her mødtes 45 engagerede Houborgere, som med stor begejstring fremkom med en mængde kreative forslag til udviklingen af havneområdet. Efterfølgende har en arbejdsgruppe under Hou Fællesforum arbejdet med at samle idéerne, og har udarbejdet dette idékatalog med forventning om, at Odder Kommune vil bruge kataloget som inspiration i det videre arbejde. Samtidig vil Hou Fællesforum hermed tilbyde sig som inspirationskilde i det fremtidige arbejde med havnen. Indledningsvis vil vi foreslå, at der gennemføres en arkitektkonkurrence, således at såvel byråd som borgere i Hou får en mere præcis forventning om, hvad der kan udvikles på området. Arkitektkonkurrencen vil kunne give gode ideer til såvel lokalplaner som konkrete byggeprojekter, og vil ikke være bundet op på en bygherres behov for arealudnyttelse og indtjening. Derfor foreslås, at en arkitektkonkurrence gennemføres med inddragelse af Hou Fællesforum`s idekatalog. I det følgende præsenteres først de væsentligste idéer fra debataftenen opdelt i fire afsnit: Atmosfære - Trafik og parkering - Erhverv Bebyggelse. Herefter er de øvrige idéer fra debataftenen vedlagt som bilag. Atmosfære Honnørkajen friholdes i det væsentlige for byggeri, og fremstår som et åbent attraktivt område måske med en toiletbygning og et ishus eller lign. Honnørkajen består af hele området fra midten af nuværende Alexandraplads frem til havnekajen. Her kan dele af området periodevis bruges til torvedag/markedsplads, hvor der eksempelvis kan sælges friske grønsager fra Tunø og Samsø, fisk, lopper og kunst, og hvor der kan afholdes julemarked, påskemarked, havnefest mv. Området kan evt. overdækkes og derved blive brugbart i en længere periode og til flere arrangementstyper. Havnefest skal også fremover være en stor sommerattraktion i Hou. Derfor skal der i planlægningen tages hensyn til, at dette rent fysisk kan lade sig gøre. Den folkelighed, Hou Havnecafè udstråler, bør bevares/genskabes, så cafèliv med musikarrangementer fortsat vil være en del af havnelivet i Hou. Derfor er det vigtigt med bevarelse/genskabelse af Caféen under en eller anden form i det byggeri, der kommer. Lav og høj beplantning deriblandt træer, eksempelvis hvor der skal skabes læ ved rekreative opholdssteder med borde og bænke. Hele vejen langs cafékajen anlægges en bred promenade, som gerne må brydes af små oaser med siddepladser og forskellige slags flisebelægninger. Langskibspladser etableres langs promenaden, og de nuværende skibsbroer flyttes over på den modsatte side af havnebassinet. Et sammenhængende stisystem anlægges i området. 2

3 Trafik/parkering Nærparkeringen på selve havneområdet (udenfor trafikhavnen) kan indrettes med betalingsautomater. Det vil fjerne det nuværende problem med langtidsparkering på området, og sikre P-plads for havnens mange korttidsgæster, der har brug for at kunne parkere 1-2 timer. På selve færgehavnen kan der også indføres betaling, som man kender fra bl. a. lufthavne. Det kan måske få flere til at tage bussen til Hou eller tage bilen med til Samsø. Ingen kørsel på strækningen ud foran Cafèen. Erhverv Erhverv på havnen skaber liv og aktivitet også i vinterperioden. Mulighed for dobbeltanvendelse af erhvervslokaler både sommer og vinter, f.eks med butik om sommeren og værested for unge, ældre eller interessegrupper om vinteren. Ovennævnte kræver, at bygningerne indrettes herefter. Liberale erhverv vil passe fortrinligt til Hou Havn. Her tænkes eksempelvis på arkitektrevisor- og konsulentfirmaer, IT virksomhed og tandlæge, som også kunne betjene Tunø og Samsø. Butikker, som knytter sig til livet på havnen, som f.eks fiskebutik, kiosk, Maritim butik med alt til sejlads, fiskeri, jagt og dykkerudstyr. Sommershoppen, hvor lokale sælger husflid og kunsthåndværk bør bevares, eventuelt som en del af Det kreative Hus, der foreslås etableret. Et Odderegnens Maritime Spektrum kan etableres i samarbejde med Hou Lystbådehavn, og være hjemsted for dykkerklub, kajakklub, surfere, surferskole samt museumsskibet Anna. Værftet ønskes bevaret som en del af erhvervslivet. Bebyggelse For at skabe frit udsyn fra byen udover vandet, er det særdeles vigtigt, at der bliver luft mellem husene, og at hele området ikke tilplastres med boliger. Derfor støtter vi idéen om, at der yderst på havnen bygges ét højhus. Et sådant kan evt. indeholde et hotel/kursuscenter samt en restaurant på toppen, og kan blive et fint vartegn for byen og kysten. Til materialevalg, såvel som udformning af bebyggelse på havnen, er der givet mange forskellige forslag (se bilag). Vi vil derfor afholde os fra at komme med en ensidig anbefaling på dette område, men håber på at blive inddraget i drøftelserne herom af Odder Kommune. Bebyggelsen på havnen kan eventuelt være en kombination af helårs- og ferieboliger. De 2 røde bygninger tættest ved Houvejen, ønskes bevaret til eksempelvis vandrerhjem og hjemsted for Odder Museum til maritime udstillinger kombineret med museumsskibet Anna. 3

4 Bilag med øvrige idéer fra debataftenen. Nedenstående er en sammenskrivning af alle de øvrige idéer, der fremkom på debataftenen. Idéerne er samlet under nogle hovedoverskrifter, og er skrevet i vilkårlig rækkefølge. Bilag: Atmosfære Badefaciliteter med trapper ned til vandet, så der kan bades i havnen. Udendørs fitness træningsmuligheder á la Træningspavillonen ved Tangkrogen Petanquebane, beachvolleybane Legeplads/bålplads/gårdhave med læ for vinden. En slags familieområde. Honnørkajen som arbejdskaj. Byens Plads, som et frirum i sammenhæng med hele området. Trække vandet tættere mod byen evt. med en kanal med små broer. Plads til musikbåde der kan anløbe havnen og skabe atmosfære. En scene til musikoptræden og andre aktiviteter. Få en kunstner med i udsmykning af havnen. Der må gerne opstå Skæve miljøer Havnen skal opleves, så der føles nærhed mellem arealerne og bådpladserne. Mulighed for husbåde i havnen. For enden af Tunøgade ønskes den gamle H -bro genetableret, samt genoprettelse af strandmiljøet. Bilag: Erhverv Hvis der skabes et godt miljø for erhverv, vil erhvervsdrivende blive tiltrukket af stedet. Er der basis for at stille krav om helårsåbent, så området ikke ligger øde og forladt i vinterhalvåret? Mulighed for erhverv og bolig sammen. Erhverv fortrinsvis i stueetagen, så den gode udsigt i høj bebyggelse fortrinsvis bliver til beboelse. Ulempen ved denne model er, at der vil blive meget mørkt i stueetagen, når kontorerne lukker. Der blev nævnt flg. muligheder for produktionsvirksomheder på havnen: Muslingefiskeri, som tidligere har været på Hou Havn Tangfarm, kommunen har fået henvendelse fra interesseret tangproducent. Ovenstående kan forenes med fiskerestaurant / Sushibar med friske varer. Desuden bådværksted / reparation samt sejlværksted / sejlmager. I et eventuelt samarbejde med Odder Museum nævnes flg. muligheder for servicevirksomhed: Guidede ture til fods, i kajak, på cykel Kajakudlejning Cykeludlejning - Galleri og kreative værksteder. 4

5 Biag: Trafik/parkering Parkering - Undgås, at havneområdet kommer til at ligne èn stor parkeringsplads vha hensigtsmæssig placering af bygninger og beplantning Ønske om en analyse af P-behovet generelt. Der blev ikke taget stilling til de 3 topweekender, Tunøfestival, Havnefest, Samsøfestival. Parkeringsbehovet kan segmenteres således: Korttidsparkering for af- og pålæsning - parkeringsmulighed for havnens gæster ( købe en is, spadsere, besøge cafe og evt. butikker) -langtidsparkering bl. a. i forbindelse med færgerne - lastbilparkering. Der kan indrettes skråparkeringspladser på området til højre for indkørslen til trafikhavnen. Trekantområdet ved trafikhavnen ( området hvor en del skal bruges til opbevaring af både om vinteren) kan også indgå som muligt P-område. Problemet med bådtrailere, der kan fylde op i flere dage, løses ved at henvise trailerne til parkering uden for byen. Bådejerne kan så parkere deres biler som alle andre. Trafik - Tilkørsel til boliger på havnen skal ske ad samme vej som færgetilkørslen. Ved trafik ud og ind af byen er der er behov for at sikre, at hastighedsgrænsen overholdes. Hou Fællesforums trafikgruppe foreslår, at der indføres overhalingsforbud på hele strækningen (dobbelte striber) samt rumlestriber på passende steder. Fremtidig trafik til området ved tidl. rensningsanlæg ( huse samt 80 P-pladser): Tilkørsel kan ske ved ny udkørsel på landevejen ved Tunøgade, så man undgår at trafikken ledes ind ad Nørreled-Østeralle, hvor vejene ikke er beregnet til denne trafik. Hvis Alexandraplads og Honnørkajen bliver et samlet hele, ses 2 trafikproblemer: Adgang for større køretøjer med både til Honnørkajen, samt gennemkørsel fra Strandgade. Problem hvis Strandgade lukkes, da al trafik fra området Strandgade-Skovvej-Skolegade- Søndergade, da skal ud ved Nørreled. Sommertrafikken til lystbådehavnen vil blive en belastning. Der var ikke konkrete forslag til løsning af disse forhold. Bilag: Bebyggelse Træhuse. Materialet er vigtigt, gerne lidt gammeldags. Byggeri á la Nyhavn vil være et hit på Hou Havn Skagenslignende huse langs promenaden incl cafeen og med forretningsfront mod syd. Små murstenshuse mellem de to eksisterende røde huse og Cafeen med stræder imellem. Gerne beton og glas, vigtigt at det er visionært. Cafeen bevares som hus evt. udbygges. Lille toilethus bevares. Små træskure til udlejning om sommeren. Mangfoldighed i byggeriet, det skal ikke være mainstream. Byggeri i forskellige farver som markerer forskellige områder på havnen, eller i samme farve overalt på havnen. Sammenhæng mellem materialebrug på lystbådehavn og den nye bebyggelse. Gerne byggeri som giver læ i forhold til trafikhavnen. Forskudt byggeri med mulighed for kig mellem husene evt. i 2 rækker, så der kan etableres gårdspladser mellem husene. 5

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 2 INDHOLD Intro 4 Landskabsprojekt 6 Inspirationsoplæg 10 Opsamling på Officielle Forslag 14 Opsamling på Borgermøde 22 Opsamling på Facebook 28 Opsamling

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Masterplan for Faaborg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE unst i gågaden Kunsthåndværk Kanneworffs gård y off. funktion ilfri torv havn Havneparken (renoveres) res) Færgefart N Klokketårnet øsportcenter Kulturhus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 3

Indholdsfortegnelse. Forord 3 Indholdsfortegnelse Forord 3 Byomdannelsesplanen Om byomdannelsesplanen 4 Det videre arbejde 4 Havneforum 2002 5 Visioner Hvad vil vi med havnen? 6 De store træk 6 Vandet 6 Turisme, sport, fritid og rekreation

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

8320 i 2020. Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret

8320 i 2020. Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret 8320 i 2020 Visioner for fremtiden Katalog over emner og idéer fra seminaret Forord Ud fra idéerne fra gruppearbejdet på Visionsdagen, har Visionsudvalget udvalgt en fem emner, som vi har fundet at være

Læs mere

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN - er det godt sted at være som sejler, som bådejer, som medlem, som bestyrelse fordi: Vi har en god beliggendehed Vi har bygning og

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Sp.2 Hvad bruger du Roskilde Havn til? Andet:

Sp.2 Hvad bruger du Roskilde Havn til? Andet: Sp.2 Hvad bruger du Roskilde Havn til? V_resp_id Sp.2 Hvad bruger du Roskilde Havn til? Andet: (Vinter) til ældremotion i Roklubben Roskilde Havn. Underholdning i hovedområdet bl.a. 1373 folkedans med

Læs mere

Hvidbog Byforskønnelsesprojekt for Skælskør bymidte

Hvidbog Byforskønnelsesprojekt for Skælskør bymidte Hvidbog Byforskønnelsesprojekt for Skælskør bymidte 1/27 Indhold Oversigt over bemærkninger til forslag til byforskønnelsesprojekt for Skælskør midtby. Bemærkningerne vil blive taget til efterretning i

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn.

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indholdsfortegnelse til bilagsmappe: 1. Referat fra borgermødet på Feriehotel Kattegat den 17. januar 2009 2. Afrapportering fra de

Læs mere

Lundeborgs fremtid. Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere

Lundeborgs fremtid. Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere Lundeborgs fremtid Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder 3 Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

Strategiplan 2 0 2 0

Strategiplan 2 0 2 0 Strategiplan 2020 2 Indholdsfortegnelse n Forord... 3 Etableringen af Grenaa Lystbådehavn... 3 Grenaa Marina i dag... 3 n Om strategiplanen... 4 n Mission for Grenaa Marina... 5 n Vision for Grenaa Marina...

Læs mere

IDÉKATALOG. Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM SEPTEMBER - OKTOBER 2009

IDÉKATALOG. Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM SEPTEMBER - OKTOBER 2009 IDÉKATALOG Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM SEPTEMBER - OKTOBER 2009 INDHOLD 1/ PROCES BAGGRUND FORMÅL FORLØB 2/ DIALOGMØDERNE BORGERNES INDFLYDELSE

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Forslag til Masterplan for Faaborg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE unst i gågaden Kunsthåndværk Kanneworffs gård y off. funktion ilfri torv Klokketårnet øsportcenter Kulturhus havn Havneparken (renoveres) res)

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup.

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Hvidbog For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Lokalplan 1135 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resume af henvendelser...

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013

LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013 Thy A26 Nykøbing LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013 Salling Ørding FORORD Morsø Kommune har i januar 2012 ansøgt Ministeriet for by, bolig og landdistrikter om

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder Side 1 Lundeborg Havn 2015 - en rapport om fremtidige muligheder udarbejdet af en arbejdsgruppe i foråret 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forord...3 2. Lundeborg Havn, før og nu...4 A. Lundeborgs

Læs mere

Kalvebod Brygge (tv) og sydlige del af Christianshavns Kanal (th) er næsten uden både og derfor øde.

Kalvebod Brygge (tv) og sydlige del af Christianshavns Kanal (th) er næsten uden både og derfor øde. Den levende havn Gennem årene har mange forskellige planer for Københavns havn været udarbejdet, ofte i stor detaljerigdom. På trods heraf er Københavns Havn stadig ikke velfungerende og har store uudnyttede

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008

Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008 Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008 Spørgsmålene 1, 4 og 37 (bro nummer, år man fik plads i Lynæs, samlet tilfredshed på en skala fra 1-5) er ikke taget med i denne frekvens, da det er en

Læs mere

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d. 02.12.2008 Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d. 28.08.2008

Læs mere

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion: Layout: Dansk Bygningsarv

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere