l%_h±_ ^tbraro of tijc Sluseum COMPARATIVE ZOOLOGY, AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l%_h±_ ^tbraro of tijc Sluseum COMPARATIVE ZOOLOGY, AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS."

Transkript

1 -I l',.. '. '(, v

2 l%_h±_ ^tbraro of tijc Sluseum OF COMPARATIVE ZOOLOGY, AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS. The gift of tjul IÅJL OAxTyy^.Au^ ^^UTYY,j^osi_ JIAuJlQ. JUUA<u^,jy^

3

4

5 Tromsø Museums Aarshefter. XII. N»0^^g«<X Troniiø. Trykt i Tromsøposteiie Bogti*. ved M. Astad. '"'

6 A^. il m

7 Indhold. J. Sparre Schneider: Oversigt over de i Norges arktiske region Pag. fimdne Coleoptera. (Forts, fra Aarsh. XI.) Karl Pettersen: Den nord-norske fjeldbygniug. Anden afd,, andet afsn. (^Med pl. VII VIII.) 91. Blokketransport i svensk Lapmark 182.

8 Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Harvard University, IVICZ, Ernst IVIayr Library

9 Oversigt over de i Norges arktiske region hidtil tundne Coleoptera. Af J, Sparre Schneider. (I-'ort^. fra Xltc Aarsli ) 400. Soroma punctatissima III. (67^). En sydlig art, som i Saltdalen, hvor den af Hagemann er funden i enkelte individer, vistnok på det nærmeste har nået sin nordgrændse. Den er i Finland nordligst funden ved Petrosavodsk under 62. Zetterstedt anfører dens nære slægtning grisea L. som funden i Lapmarkerne, ligeså Omosita colon L., medens 0. depressa L. ifølge Mannerheim erbemærket i Utsjok i det nordlige Finland ikke langt fra den norske grændse Nitidula hipustulata L. (67^). Af Hagemann funden meget almindelig i Saltdalen, men andetsteds i vor arktiske region vides den endnu ikke observeret. Zetterstedt opgiver den at være bemærket i alle Sveriges Lapmarker Epi>ræa üllacm llbyi. (Hvr^ 2').

10 â J. 'Sparre Schneider Udbredt ineu vistnok ganske lokal, og som det synes kun i de indre distrikter. Bjørkvik i Ofoten (Zetterstedt), selv bar jeg fundet den ganske talrig ved Øvergård og Bjerkeng i Målselven juli 1885 og 88 men udelukkende på Boletus på Betula, medens den ifølge Thomson hører til de floricole arter E. depressa Gyll. (69 50'). Udbredt i Tromsø amt. Af Zetterstedt blev den funden ved Gibostad på Senjen samt Finkroken på Renø, medens jeg selv har taget den ganske almindelig ved Svendborg i Målselven på blomsterne af Anthriscus desuden i etpar eksplr. på Tromsøen E. melim Er. (69*^ 40 )? Museet besidder et enkelt noget defekt eksplr. fanget på Tromsøen 3 august 1883, hvilket Sahlberg med nogen tvivi har ført hid E. terminafa Mann. (69 ). Denne for Norges fauna nye art har jeg fundet i et enkelt individ ved Sandeggen i Kirgisdal i Målselven 12 juli 1885 i saft på birketrær E. nana Reitt. (69 10'). Ligeledes ny for Norges fauna; et enkelt eksplr. fandt jeg ved Svendborg i Målselven på blomstrende So/hus 27 juli E. floyea Eï- (69 10'). Sjelden, idet jeg hidtil kun har erholdt 2 individer, et ved Svendborg 23 juli og et ved Sandeggen i Kirgisdal 12 juli E. hngtih Er. (69 10'). Udbredt i Målselvens dalføre, hvor jeg har fundet den ikke sjelden juli 1884 og 85 ved Sandeggen, samt på Mauken, i gjærende birkesaft, desuden er den medbragt fra Salten af Sahlberg E. larkina Motsch. (70 ).

11 ColeopteiTi i Norges arktiske regiou 3 Denne for Norges fauna nye art synes at have stor udbredelse i vor arktiske region, om åen end hidtil er funden meget enkeltvis. Salilberg har fandet den i Salten, og selv har jeg taget 3 eksplr. ved Moen og Maukstad i Målselven juli 1885 samt ved Finkirken på Ribhenæsø i august K ohsoleia F. ^69" 10'). Udbredt i de indre distrikter. I Saltdalen talrig især på blomstrende Prunus padiis (E.Si.geAiaRmi), Nordland (Zetterstedt), Bugtesæter, Bjerkeng, Øvergård, Tillerino og Sandeggen i Målselven (ipse). Medens Thomson kun nævner den som forekommende i udflydende træsaft, har jeg næsten udelukkende fundet den på Boletus på birk, hvilken forekomstmåde også Zetterstedt omtaler E. horeella Zett. (09" 40 ). Ganske udbredt men lokal. Jeg har fundet den talrig på nyhugne birkestubber ved Iselvmosæter, sparsomt ved Bjerkeng samt desuden i etpar eksplr. på Floifjeld ved Tromsø. Den var hidtil ikke opfert som nor.sk. Ved.siden af laricina er dette maske den eneste art afutvivi som arktisk oprindelse. Såvel Zetterstedt som Salilberg anfører den fornemmelig som forekommende på Finus og Ahies, medens jeg hidtil kun har bemærket den på Bcfula; som for omtalt.synes adskillige insekter i de polare egne at være mindre bundne til visse plantearter end under.sydligere bredder og idetheletaget at kunne lempe sin natur bedre end antaget efter de rådende vilkår. Medens således slægten indenfor de 2 sydlige amter har hele 10 arter at opvise, er påfaldende nok hidtil ikke en eneste art bleven påvist i Finmarken, hvad jeg dog mere vil tilskrive mangelfulde undersøgelser, da de indre distrikter her mange.steds med hensyn til klima og vegetation er ligeså godt udstyrede som Nordlands og Tromsø amter Focadius ferrufjineus F. (69" 2').

12 4 J- Sparre Selmeider Udbredt i de indre varmere skovdistrikter, ikke hyppig. I Saltdalen på Lycoperdon (Hagemann), Bjørkvik og Evenæs i Ofoten på birkesvamp (Zetterstedt), under samme forholde har jeg desuden taget nogle individer ved Øvergård, Bjerk eng og på Manken i Målselven Den blev af Zetterstedt ikke bemærket inden Sveriges arktiske region Ihymalus limhatus F. (69 2'). Vistnok meget sjelden i vor arktiske region og hidtil kun bemærket på en eneste lokalitet; jeg fandt 6 eksplr. på en enkelt Boletus ved Øverby i Målselven 5 juli 1888, uden at det trods flittig søgen lykkedes mig at finde flere. På svensk side blev den af Zetterstedt ikke bemærket heiere op end til c. 64de grad, altså udenfor egentlig arktisk område. I Finland kun iagttaget til 63o Gaummbe (Peltis) ferrughica L. (67 ). Ligeledes en sydligere art, som kun er fun den sjelden i Saltdalen af Hagemann, der godhedsfuldt har overladt museet et eksemplar. Såvel Téltis grossa L. som ohlonga F. er fundne langt op i de svenske Lapmarker og tor ogsaa forekomme inden Norges arktiske region. *415. Bertnes fes lardarhts L. (67 ). Opføres af Sommerfelt som forekommende i Saltdalen, og da dette let kjendelige insekt vanskelig kan være bleven for^'ekslet med nogen anden art, tor jeg ikke drage hans angivelse i tvivl, skjønt det er ret påfaldende, at den ikke er gjenfunden af senere samlere. Zetterstedt angiver den også som forekommende i det nordlige Lapland uden nærmere lok alitetsbetegnelse. *416. B. domesiicus Germ. (70 ). Er hidtil indenfor Norges grændser kun funden i Karasjok i Østfinmarken, hvorfra professor Collett har modtaget nogle eksplr. Den er også funden af Sahib erg i Karesuando på grændsen af Sverige og Finland i Torneå Lapmark og har

13 Cùleoptcra i Korges arktiske region 5 vistnok adskillig udbredelse i disse nordlige trakter; da den mig bekjendt hverken er taget i det sydligere Norge eller Sverige, er den uden tvivl en østenfra indvandret art, hvis udbredelse forovrigt synes mærkelig sporadisk, da Stein Sl Weisse blot nævner Frankrige og det sydlige Rusland som dens hjem. Ifølge Seidlitz er den ikke sjelden i Curland og Livland, *417. Attagemis i)elliô L. {fiv). Ligesom foregående angives også denne kosmopolit at forekomme i Saltdalen nden senere at være påtruffet, Zetterstedt anfører den som sjelden i svensk Lapmarken Megatoma undata L. (6^"). Opføres allerede af Sommerfelt som forekommende i Saltdalen, livor Hagemann også har fundet den almindelig udbredt. Zetterstedt angiver den som observerct i Lapmavkerne uden at angive nærmere lokalitet, og den af samme forfatter i Torneå Lapmark opdagede M. 2Jubesc ns tiiràe m\\- ligens også engang blive påvist hos os; han nævner også Derm, murhms L. og Inniarins Illig. samt Tiresias serra F. som forekommende i de svenske Lapmarker, den første endog helt op til Karesuando under 68 30' ByrrJms pilula L. (70 25'). Meget udbredt men langt sparsommere end fasciafus^ i enkelte tilfælde er den maske også for/ekslet med denne. Saltdalen og Solø i Beieren (Hagemann), fra Ofoten til Bossekop i Alten (Zetterstedt), Moen, Nymo og Svendborgtind (c. 750 m. 0. h.) samt Nordfuglø (ipse), Alten (Staudinger, Krafft), Kistrand i Porsanger og Vadsø (Schøyen) B. fasciahis F. (71 12'). Jevnt udbredt og som det synes hyppigst ude ved kysten, ligesom den efter min erfaring er almindeligere nordenfor polarcirkelen end søndenfjelds. Saltdalen (Hagemann), Moen, Nymo og Nergård i Målselven, Tromsøen, Fløifjeld (til c. 450 m. 0. h.), Nordfuglø, Vardø, Næsseby i Nordvar-

14 g- J. Sparre Sclineider. anger, Aleknjarg i Polmalî, Elvenæs i Sydvaranger (ipse)^ Karlsø (Mäklin), Jakobselv i Sydvaranger almindelig på sandbankerne (Sandberg), Nordkap (Collett), Alten (Staudinger, Krafft, Hagemann og orf.) Cytilus varius F. (70 ). Udbredt vestenfor Nordkap og langt talrigere i det nordlige end i det sydlige Norge, hvor den oftest forekommer meget enkeltvis, medens den lier nord oftere af mig er fanden i hele kolonier. Saltdalen, Skjærstad, Sola i Beieren, Bodø særdeles hyppig, Dybvik i Folden (Hagemann), Bakkehaug i Målselven samt på Tro tnsøen meget almindelig (ipse), Alten (Staudinger). Zetterstedt omtaler den som hyppig i alle Lapmarker, men påfaldende nok nævner han iidtrykkelig, at den ikke blev observeret på norsk side Siniplocarh semistncita F. (70'' 22'). Forholdet er her som med foregående, idet den eøndenfjelds næsten må kaldes en sjeldenhed, medens den nordenfor polarcirkelen er meget udbredt og ialfald ved Tromsø meget hyppig. Jeg har fundet den ved Bjerkeng i Målselven, Kjosen i Lyngen, på Tromsøen enkelte år i stor mængde, Skarsfjord på Ringvatsø, Nordfuglo samt Vardø, men påfaldende nok er den endnu ikke bemærket af andre samlere. Zetterstedt noterer den fra svensk Lapmarken som ikke sjelden uden nøiere at angive, hvor langt mod nord den blev l)emærket S. metallica Sturm (70 ). Vistnok meget udbredt men hidtil kun lidet observeret. Af Nordenskiöld er den i flere eksplr. medbragt fra Karlsø og Renø, medens jeg selv kun har fundet et enkelt eksplr. ved den nordlige ende af Fjeldfrøskvand i Målselven 20 juli Søndenfjelds er den mig bekjendt kun bemærket ved Kristiania, og utvivlsomt er det en art af arktisk udspring; af Sahlberg er den funden op til Hetta og Muonioniska i Torneå Lapmark, på førstnævnte lokalitet endog hyppig, o^

15 Coleoptera i Norges arktiske regiou 7 Thomson angiver for Sveriges vedkommende kun Lapland Rister unkolor L. (70"). En sydligere form, der kun er funden i Saltdalen og Beieren temmelig alraindelig af Hagemann, samt af Schøyen i Alten, jeg kunde næsten sige selvfølgelig, da Alten som Sydvaranger frembyder ganske ejendommelige forholde med hensyn til sydlige arters fremtrængen mod nord, kanske endnu mere påfaldende for Lepidopternes vedkommende. Dette er altså familien Uisteroidæs eneste repræsentant i det polare Norge, medens på finsk område DendrophUus pygmæus L. og Acritus nujricornis Ent. H. er fuudne op til 68de grad, ligesom også Zetterstedt opregner endnu Elster cadaverinus Ent. H., his- sexstriatus Payk., piirpurascens, car' honarius Ent. H., Plafysoma froutalis'pa'y'k.^angkstata'ent.'h. og dcprcssa E., Saprinus uitidulus F., S. ojncusy., GnatlwU' CHS rotundatus Blig., Faromalus flavicornis Hbst., Flegadcrus vujneraftis Panz., cæsus F., altså hele 13 arter, som observerede i svensk Lapmarken, livoraf dog en del er beraærkede søndenfor den arktiske regions grændser. Xjan3_ lil±co3r3zles_ 425. Cctonia metallica Payk. (69 12'). Udbredt i de to sydlige amter men meget enkeltvis. Af Hagemann er et enkelt eksplr. fundet på blomstrende Primus padus ved Storjord i Saltdalen og et ved Solo i Beieren, og efter en ganske pålidelig kilde har den en sommer vist sig skadelig på potetesagrene ved Bodø! Et individ fra Bjarkø har sorenskriver Figenschou skjenket museet og nordligst er et eksplr. taget ved Kloven på Senjen i 1882 af frøken P. Høegh. Også på finsk side er den bemærket til næsten samme høie nordlige bredde, nemlig til Muonioniska af Zetterstedt. Sommerfelts angivelse, at C. aurata L. skulde forekomç^e i Saltdalen, refererer si^ uden tyivl til metallica, da aiirato.

16 g J. sparre Schneider ellers mig bekjendt endim ikke er bemærket nordenfor Dovre, ligesom den helt synes at mangle på Norges vestkyst, medens mefaluca er udbredt overalt, østenfjelds dog maske noget sparsommere end au rata; Zetterstedt anfører dog om denne sidste: «In Lapponia rarissime cum præcedente»; sandsynlig\âs bar han dog ikke fandet den i den egentlige arktiske region Trichhis fasciatus L. (70''). Udbredt omtrent som foregående. I Saltdalen, hvorfra den også anføres af Sommerfelt, har Hagemann fnndet den almindelig overalt, ligesom ved Solø i Beieren; længerenord bliver deii meget sparsom, og jeg har selv kun fundet negle få eksplr. ved Bodø og i Trondenæs, medens Zetterstedt tog den såvel ved Tromsø som flersteds i Alten. *427. Serica brumea L. (67"). I Saltdalen, hvor Hagemann i Junkersdalsuren har taget flere eksplr., har denne sydlige art vistnok på det nær-, meste nået sin nordgrændse; også Sommerfelt fortegner den fra Saltdalen. I Finland kun bemærket til 63 30', 428. Geûtnipes stercorarhis L. (68 50). I Saltdalen, hvorfra den også opføres af Sommerfelt, er den ifølge meddelelse fra Hagemann ganske almindelig, ligeså ved Solø i Beieren; selv har jeg hidtil kun fundet et enkelt eksplr. ved Moldjord i Beieren juli 1880, ligesom et på landeveien i Trondenæs juli 1885 liggende søndertrådt individ vistnok også har tilhørt denne art. Zetterstedt anfører den som forekommende gjennem de skovrige trakter af alle Tiapmarker uden at nævne det nordligste punkt, men neppe er den bemærket hoiere op på den svenske end på den norske side af fjeldryggen G. sijhatkus Panz. (68 40). Et enkelt eksplr. fundet ved Bø i Vesterålen har museet modtaget af sognepræst Sandberg. *4.30. G.-vernalis L. (67 ). Skal ifølge Sommerfelt forekomme i Saltdalen. Det

17 Colcoptera i Norge arktiske region 9 kan jo S3mes påfaldende, at en så anselig art skulde have undgået senere samleres opmærksomlied, men jeg finder dog ingen egentlig grund til at drage denne angivelse i tvivi, idet Sommerfelt i høiden kan have forvekslet den med sylvaficns; i hvert fald må han have havt en af disse 2 mindre arter for øie, nagtet man senere kun har kunnet påvise sicrcorarius som beboer af Saltdalen. Med hensyn til udbredelsen på svensk side gjælder såvel for denne som foregående, hvad der er sagt om stcrcorarnts, idet Zetterstedt ikke nærmere betegner nogen lokalitet indenfor den egentlige arktiske region. I Finland til 63'' ApJiodius finictarkis L. (70"). Yistnok meget udbredt vestenfor Nordkap, men den forekommer i de nordligere distrikter aldrig i sådan mængde som man ofte træffer den sondenfjelds, og nordenfor Tromsø, hvor den i Alten når sin nordgrændse, må den regnes for en stor sjeldenhed. I Saltdalen er den særdeles talrig ifølge Hagemann, der også har fundet den ved Bodø og Solø i Beieren, selv har jeg observeret den ved Mestervik i Malangen, Moen, Grønli og Bjerkeng i Målselven, Storstennæs og Tennæs i Balsfjord, på Tromsoen ganske almindelig enkelte år, Thomasjordnæs på fastlandet c. 4 kil. nordenfor Tromsø, samt i et enkelt individ ved Nordbotn i Kvænangen juli 1881, medens den som ovenfor nævnt nordligst er bleven observeret ved Bossekop i Alten, hvor Hagemann fandt etpar eksplr. sommeren A. lappomm Schoenh, (70" 40'). Udbredt overalt og ved siden af piceus slægtens almindeligste repræsentant i vor arktiske region. I Saltdalen særdeles hyppig (Hagemann), Andenæs, Mestervik i Malangen, Hillesø, Moen, Sandeggen, Manken og Svendborg i Målselven, Tennæs og Storstennæs i Balsfjord, Tromsø, Nordfuglø, Alteidet, Hammerfest, Vardø, Vadsø, Nyborg i Nordvaranger, Aleknjarg i Polmak samt Sydvaranger (ipse), Renø

18 JO J. Sparre Schneider (Mäklin), Bossekop (Staudinger), ligesom den også af Zetterstedt blev funden overalt Ä. picens Gyll. (70^ 25'). Udbredt som foregående og meget almindelig over det hele område. Saltdalen og Beieren (Hagemann), Bø i Vesterålen samt Sydvaranger (Sandberg\ Tianø (Mäklin), Moen, Elvevold, Iselvmosæter, Bjerkeng og Sverresvold i Målselven, Storstennæs i Balsfjord, Tromsø, Alteid, Hammerfest, Polmak, Nyborg i Nordvaranger (ipse), Bossekop (Hagemann), Kistrand i Porsanger (Schøyen), af Zetterstedt ligeledes bemærket almindelig overalt. Som foregående er også denne en udpræget arktisk art, som imidlertid også er ganske udbredt i det sydlige Norges fjel dtrakter, medens der ikke foreligger observationer angående deres udbredelse i lavlandet søndenfor 62de grad. *^34. A. nemoralis Er. (G9^ 40')? Denne furøvrigt ikke i Skandinavien men liidtil kun i Tyskland bemærkede art angives som funden ved Tromsø af Staudinger, men høist sandsynlig foreligger her en forveksling med d.n nærbeslægtede putridus Hbst Å. putridus Hbst. (foctidus F.) (70"). Meget sjelden men adskillig udbredt, som det synes. Af Hagemann er den funden i Saltdalen i nogle få eksplr., hvoraf et dateret Storjord % 85 er overladt vort museum, selv har jeg taget 2 individer ved Tromsø, deraf det ene i Tromsdal 23 juni 1877, og et er medbragt fra Alten i 1878 af Schøyen (tidligere opført som pnsillus Hbst.). I det søndentjeldske Norge er den også kun ganske sparsomt bemærket på østlandet, i Sverige er den udbredt omtrent som hos os og er der fundet af Zetterstedt nordligst op imod 68" n. b A. horecdis Gyll. (putridus Sturm ) (GO'' 40'). Hidtil er den kun bemærket på en eneste lokalitet i vor arktiske region, idet jeg juni 1887 medbragte 2 eksplr. fra gillesø ude ved havet ret i vest for Tromsø, ligeså er den

19 Coleoptera i Norges arktiske region H i det søndenfjeldske Norge kun funden af forfatteren i Søndhordland. Vistnok tør den være meget sparsom og yderst lokal, men dog tror jeg den oftere er bleven overseet eller forvekslet med beslægtede arter, som f. eks. med små eksplr. af piceus. Thomson angiver den at være ndbredt over hele Skandinavien i skovtrakter; nordligst er den i Sverige observeret af Zetterstedt ved Jukkasjärvi i 437. Ä. rufipes L. (69*' 40 ). Torneå Lapmark. Udbredt i de to sydlige amter. Saltdalen, Solø i Beieren og Dybvik i Folden (Hagemann), Bø i Vesterålen (Sandberg), selv har jeg taget den ved Moen i Målselven, Storstennæs i Balsfjord, på Hillesø samt nordligst på Tromsøen, hvor den imidlertid enkelte år er ganske hyppig, så dens nordgrændse vistnok er at søge endnu lidt længere «versus septentrionem». Zetterstedt anfører den for Sveriges vedkommende kun som bemærket i de sydlige Lapmarker, men den tør nok også østenfor fjeldryggen nå et godt stykke ovenfor polarcirkelen A. (leprcssus Kugel. (70'^). Almindelig udbredt vestenfor Nordkap, og begge former forekommer jevnlig sammen og omtrent lige hyppig. Saltdalen og Solø i Beieren (Hagemann), Havnvik på Dyrøen (Zetterstedt), Sandeggen og Øverby i Målselven, Storstennæs i Balsfjord, Tromsø og Tromsdal, Hillesø samt Alteidet (ipse), Renø (Mäklin), Alten (Staudinger, Schøyen, Hagemann). Sommerfelts opgave, at A. nierday'ms L. skulde forekomme i Saltdalen, forekommer mig så tvivlsom, at jeg ikke har vovet at optage den i min fortegnelse, den skulde vel vanskeligt have undgået så mange senere samleres opmærksomhed. Zetterstedt anfører den som forekommende i det sydlige Lapland og dertil endnu: ^ossor L., citer De Geer, foetais F., hœmorrlioidalis L, inqvinatas Gyll., sordidus F., rufescens F., lutarius 'Pàjk^ proäro mus IWip;., pimctaiosulcztua

20 J2 J- Span'e Sclmeidor Strm., granarius L., niger Panz. og ^m^/spanz., men kun for etpar af disse 14 arter opgiver han nærmere lokalitet, og de fleste når vel neppe op i den egentlige arktiske region Ægialia sahuhti Payk. (69" 40'). Udbredt i de to sydlige amter, hvor den må regnes for et af de mest karakteristiske insekter, ligesom den overhovedet nden tvivl er af arktisk iidspring. Dybvik i Folden og Saltdalen (Hagemann), Bodø (Mäklin), Bjorkvik og Evenæs i Ofoten (Zetterstedt), selv har jeg fundet den ved Målsnæs, Moen og Bakkehong i Målselven, Hillesø, Kjosen i Lyngen samt nordligst på Tromsøen og ved Tromsdalselvens udløb, hvor den navnlig er talrig under opkastet tang og halvtør gjødsel, men neppe har deu her nået sin nordgrændse. På finsk side er den bemærket ialiald til ]\[uonioniska. I sin udbredelse følger den kysten og de større dalførers el vel inier, da den, som navnet også betegner, er en ægte sandboer, og heller ikke er den hos os fundet i nogen høide, der overstiger c. 50 m. over havets nivå. IPlai3;5rsoin.ei Pcdiaciis fiiscus Er. (70"). Tilhører kun de indre distrikter, hvor Pinus vokser. Af Hagemann er den i etpar eksplr. funden i Saltdalen, selv tog jeg 4 stykker ved Bakkehaug i Målselven 9 juli 1883 under furuved på gårdstunet, og såvel Zetterstedt som Staudinger fandt den ved Bossekop i Alten under furubark. Denne art, som nok tør have et arktisk udspring, synes at være endnu sjeldnere søndenfor polarcirkelen og er mig bekjendt kun observeret på Modum; på finsk side er den funden op til Hetta under c '. I «Enumeratio» opføres P. dcpressus Hbst. som funden såvel i det sydlige Norge som i Finmarken, men disse opgaver må vel alle refereres til fuscus, i hvert fald Zetterstedts art fra Bossekop i Alten,

21 I Coleoptera i NorgOb arktiske region 13 Såvel Lœmophloeus muticus F. som Dendrophagus erenu' (us Schoenli. er på finsk side fundne op til 68de grad og kan således med tiden ventes påviste også hos os. Jeg har forøvrigt en formodning om, at et dødt skalinsekt, som fandtes siddende i malingen på en husvæg ved Svendborg i Målselven juli 1885, men ved aftagningen desværre gik itu, har tilhørt den mig in natura ubekjendte D. crenatus eller Brontes planahis L., i hvert fald tilhørte det en art, som jeg ikke har seet andetsteds og med vished ved, ikke er optaget i denne fortegnelse som funden af nogen anden samler Sarrotrium clavicome L. (67"). Denne hidtil kun fra det søndenqeldske Norge bekjendte art fattes heller ikke i vor arktiske region, men vistnok har den på det nærmeste nået sin nordgrændse i Saltdalen, hvor Hagemann om våren i april og mai har fundet ikke få individer ved Storjord. På finsk side når den endnu et stykke længere mod nord, idet den af Sahlberg er observeret lige op til Hetta under 68o 40'. Det synes jo også naturligt, at insektenie skulde have lettest for at udbrede sig gjennem de sammenhængende og i naturforholdene ensartede landstrækninger østenfor «Kjølen», og for enkelte arters vedkommende er forholdet også fundet at være således; men de allerfleste arter er påfaldende nok påviste langt nordligere i Norge end i Sverige eller Finland, skjønt utallige fjorde gjennemskjærer vort land på tværs næsten til foden af fjeldryggen, et fænomen, der kan tydes forskjelligt, men som jeg dog her ikke tør indlade mig på at drofte Cenjlon histeroidcs F. (69<> 2'). Sjelden. Af Hagemann funden i Saltdalen, selv har jeg ved Bjerkeng i Malselven taget nogle få eksplr. i juli 1885 og 88, deraf 1 under barken af Pimis og etpar også

22 14 J- SpaiTC Scliiieidei' på Bolélus. Zetterstedt opforer den som forekommende i de nordlige Lapmarker, så den også på svensk side raindst når op til 68 de grad C. fcrnifjineum Stpli. (deplanatmn Thoms. nee. Oyll.) (69" 2'). Denne for Norges fauna nye art har Hagemann fundet almindelig i Saltdalen, medens jeg selv juli 18^8 tog 3 eksplr. ved Bjerkeng i Målselven under barken af Betida. Da den tidligere såvel hos os som i Sverige tør være bleven sammenblandet med deplancdum Gyll., kan der for tiden ikke siges noget angående dens udbredelse udenfor den arktiske region, ialfald i Norge; for Finlands vedkommende opgiver Sahlberg den som funden op til 63" 40', medens deplanatum Gyll., der i Norge endnu ikke er observeret på arktisk område, i Finland går til mmis fur L. (70 25'). Udbredt; Saltdalen og Solø i Beieren (Hagemann), i Tromsø almindelig og her den eneste fiende i de entomologiske samlinger, Alteidet og Bossekop (Zetterstedt, Staudinger) Tipnus griscofuscus De Geer (70 25). Udbredt men sjelden. Jeg har fundet et enkelt eksplr. på Tromsø 5 juni 1887, Staudinger tog den ved Bossekop i Alten, og fra Kistrand i Porsanger er den medbragt af Collett. Sahlberg opgiver den kun som funden i det sydligste Finland Niptus homeucus Fald. (69 40'). Et eksplr. af denne kosmopolit fandt jeg krybende på mit skrivebord her i Tromsø 20 november 1888, ligesom et til er taget senere på vinteren, og vistnok har den først i de allersidste tider strakt sine vandringer over polarcirkelen. Medens den såvel i det sydlige Norge som Sverige er almindelig udbredt, er den i Finland hidtil kun bemærket ved Helsingfors.

23 Coleoptera i Norges arktiske region l5 *447. Ernobius nigrinus Sturm. (70"). Angives som medbragt fra Alten af Staudinger, den er ellers mig bekjendt kun observeret i det sydligste Norge, ligesom Thomson kun opfører den fra Gotland og Skåne. Den nærbeslægtede E. mkrotomns J. Sahlbg. blev af opdageren funden ved Hetta ikke langt fra den norske grænse, og kan hænde, at det af Staudinger medbragte eksplr. tilhører denne arktiske art Anohium pertinax L. (67"). En sydligere art, der endnu er almindelig i Saltdalen, hvorfra Hagemann har sendt os eksplr., ligesom den ogsåaf ham er taget ved Solo i Beieren; men nordligere er den hidtil ikke bleven påvist, og Zetterstedt anfører den kun fra Umeå Lapmark, altså søndenfor den egentlige arktiske region Ä. domesticum Geoffr. (striatum Oliv.) (69 15'). Jeg har kun fundet et enkelt individ ved Tennæa i Balsfjord i et vindu 17 juni 1885, men visselig har den en større udbredelse. Zetterstedt opfører endnu Ernohius mollis L. og ahietis F. (abieticola Thoms.) som forekommende i Lapmarkerne, den første lige til Karesuando (68«30'), så den uden tvivl engang vil få borgerret også i vor arktiske region, og det samme turde kanske blive tilfældet også med Episeruus anrjulicolus Thorns., der er funden flersteds i svensk og finsk Lapland helt op til Hetta (Sahlberg) Dorcafoma dresdensis Hbst. (simiata Thoms.) (60" 2'). Synes at være meget sjelden; et enkelt eksplr. tog jeg på Bolitus ved Bjerkeng i Målselven 4 juli 1888, og et andet fremkom af birkesvampe, som konservator Foslie høsten 1886 havde medbragt fra den samme trakt. Også i det søndenfjeldske Norge er den sjelden og kun bemærket på få lokaliteter. På svensk side opgiver Zetterstedt, at den blev funden i de sydlige Lap marker, altså ikke på egentlig arktisk område.

24 iß J. sparre Öchnoider 451. Cis holeti F. (69 40'). Udbredt i de to sydlige amter. Saltdalen (Sommerfelt), ganske hyppig ved Bjerkeng i Målselven juli 1888, de.suden har jeg taget 4 eksplr. på en birkestubbe ved foden af Floifjeldet ved Tromsø 23 og 28 august 1883 samt 1 flyvende i Tromsdalen 7 august 1887; et større antal fremkom af birkesvampe, som Foslie i 1886 medbragte fra Bardodalen. Af Zetterstedt blev den funden almindelig også i de nordligste Lapmarker, og som såmange andre vil den vel også blive påvist i de bedre distrikter af Østfinmarken, når disse engang når til at blive sj'stematisk undersogte C. liisphlus Payk. (68o). Denne for Norges fauna nye art fremkom i stort antal af birkesvarape hjembragte fra Bardo af Foslie, medens den påfaldende nok endnu ikke er observeret i nabodistriktet Målselven, så den synes at være yderst lokal. På svensk side blev den af Zetterstedt funden op til Vittangi i Torneå Lapmark, ligesom micans F. også anføres som forekommende i Lapland; disse 2 arters synonymi er mig imidlertid ikke rigtig klar, så jeg ikke er sikker på, hvilke arter hansigter til. Ifølge Sahlberg er liispidus på finsk side taget op til 68" G. bidentatus Oliv. {6j' 2'). Synes at være meget sjelden, idet jeg kun har erholdt et eneste eksplr. ved Maikstad i Målaelven 7 juli Også denne art blev af Zetterstedt funden ved Vittangii Torneå tilligemed C. alni Gyll., og på finsk side uår den op til omtrent samme høide (67") Eridaulus glabratus Meil. (69 2'). Såvidt mig bekjendt har denne art tidligere ikke været påvist i Norge, og vistnok tør den være både lokal og sjelden, da jeg kun har fundet nogle eksplr. i birkesvamp ved Bjerkeng i Målselven 15 august I Finland når den op til 67 ifølge Sahlberg B. jacqiiemarti Meil. (69^).

25 Coleoptcra i Norges arktiske region 17^ Ved Iselvmosæter i Iselvdalen, en sidedal til Målselven, fandt jeg et enkelt individ 27 juli 1888 og indfører den herved for første gang i Norges fauna, medens den i Sverige ifølge Thomson kun er funden i de sydligste landskaber. I Finland er den derimod bemærket helt op til 6S''\ 456. Eniypus (Bhopalodoidus) fronticurnls Panz. (69" 2'). Ikke sjelden ved Bjerkeng i Målselven i juli 1888, men andetsteds har jeg ikke bemærket den. For Finlands vedkommende opgives den ikke funden nord&nfor 63'' 40' Bhopalodoniiis perforatus Gyll. (69 2"). Atter en rekrut for Norges fauna, som vistnok vil vise sig adskillig udbredt, medens jeg dog hidtil kun har fundet den sparsomt i Boletus ved Bjerkeng og Øvergård i Målselven. Ifølge Thomson er den kun bemærket i det sydlige og mellemste Sverige, men Zetterstedt anfører den som forekommende Üersteds lige op til Vittangi i Torneå Lapmark, såfremt hans perfondus virkelig er den Gyllenhalske art, som der ingen grund er til at betvivle. I Finland er den ikke bemærket ovenfor Orop/niis iiiandihularis Gyll. (69'' 10')- Et enkelt stykke har jeg taget ved Bugtesæter i Målselven august 1878, men mig bekjendt er den endnu ikke l)emærket i det søndenfjeldske Norge. For Sveriges vedkommende anfører Thomson den som sparsom i det sydlige og mellemste i fjeldtrakter, medens den endnu ilike er observeret i Finland Dinoderus subsiriatus Payk. (70 ). Synes at være meget sjelden; jeg har fundet et enkelt individ på Trondenæs præstegård augu.çt 1879, og Zetterstedt tog den ved Bossekop i Alten. *460. D. clomjatus Payk. (70"). Også denne art blev sammen med foregående funden ved Bo.ssekop i Alten, men er ellers kun sjelden observeret i det sydligste Norge. Begge arter er forovrigt af Sahlberg

26 Jg J. Sparre Sclineider i finsk Lapland fundne under barken på Abies ved Jerisjärvi under 68de grad, og den sidstnævnte, elongatus, er ikke usandsynlig af arktisk oprindelse Lathridius variolosus (68 2'). En interessant tilvækst til vor fauna; jeg har fundet et enkelt individ ved Bjerkeng i Målselven juli Dette er en utvivlsomt arktisk art, der mig bekjendt hidtil kun var kjendt fra svensk Lapmarken, hvorfra den er medbragt af Boheman, samt fra Finland, hvor den nordligst er funden af Sahlberg ved Karesuando under c '. Sammesteds erholdtes også angusticollis Gyll., ligesom også lardarius L. og rugicolus Gyl. af Zetterstedt og Thomson angives at være fundne i Lapmarken', så en eller anden af dem nok tør findes indenfor grændserne af Norges arktiske region; det samme gjælder Monotonia picipcs Payk., som af Sahlberg er observeret ved Muonioniska Conithassa minuta L. (70 14'). Meget udbredt men ikke almindelig. Saltdalen (Hagemann), Kløven på Senjen (frk. P. Høegh), selv har jeg fundet den ved Mestervik i Malangen, Bjerkeng i Målselven, på Tromsø samt Nordfuglø C. consimilis Mann. (67 ). Er kun af Hagemann funden i et enkelt eksplr. i Saltdalen, og den er ligeledes kun sjelden observeret i det sydlige Norge C. anthracina Mann. (69 2'). Af denne for Norges fauna nye art har jeg fundet et eksplr. ved Bjerkeng i Målselven juli Den er efter Seidlitz identisk med Thomsons 0. brevicolus, medens Sahlberg i brev erklærer denne opfatning feilagtig, og mit eksplr. stemmer heller ikke hverken med Thomsons eller Seidlitz'a beskrivelse.

27 L'uleuptcra i Norges arktiske regiuii J.^ 465. Enicmus fungicola Thorns. (69 2'). Atter en interessant tilvækst til Norges fauna, og min yndlingsstation Bjerkeng i Målselven viser sig fremdeles som en imdtømraelig fnndgrube; jeg har kun medbragt 2 eksplr., et i 1886 og et i 1888, begge fundne på birkesvamp. Den er i Finland ikke bemærket ovenfor 62*^ 25'. *466. Corticaria pubnscens Gyll. (67"). En mere sydlig form, der hidtil kun er funden i Saltdalen af Hagemann. Af Zetterstedt anføres den som bemærket i de sydligste Lapmarker ved Lj^ksele, i Finland går den dog til 68 ifølge Sahlberg. H61. a denticulata Gyll. (67 ). Som foregående kun erholdt i et enkelt eksplr. i Saltdalen af Hagemann, Af Thomson anføres den at være slægtens almindeligste og over hele Skandinavien udbredte art, men jeg kjender dog for Norges vedkommende kun denne ene lokalitet; hertil skal dog bemærkes, at disse og lignende små arter tidligere kun lidet systematisk har været eftersøgte i vort land. Som i indledningen nævnt, sidder min ven Münster inde med en mængde interessante observationer angående Coleopternes udbredelse i det søndenfjeldske Norge, men da han intet herom har publiceret, har jeg desværre til dette arbeides fuldstændiggjorelse ikke kunnet øse af hans store erfaring. For Finlands vedkommende opgives polarcirkelen som nordgrændse a lapponica Zeit. (70 ). Denne udpræget arktiske art har megen udbredelse vestenfor Nord kap, men er vistnok adskillig lokal. I Saltdalen almindelig ifølge Hagemann, jeg har selv taget den ganske talrig ved Bjerkeng på Boletus på Betula, især i 1888, og Zetterstedt fandt den såvel ved Skjærvø som Bossekop i Alten, ligesom han også anfører den som bemærket meget hyppig i de nordligste- Lapmarker. Soudcjifor polarcirkele^j.

28 20 J- Sparre Schneider er den mig bekjendt hverken observeret i Norge eller Sverige, medens den i Finland går helt ned til 60 13'. *469. G. giuosa Hbst. (67 ). Er kun af Hagemann fandet i et enkelt individ i Saltdalen. Den er på finsk side bemærket helt op til C. ferrmjinca Gyll. (69 2'). Af denne tidligere kiin ved Kristiania bemærkede art har jeg fundet cndel eksplr. på birkesvamp ved Bjerkeng i Målselven juli 1885 og 88. Den anføres af Zetterstedt kun fra de sydlige Lapmarker, men går visselig også på svensk side ind i den egentlige arktiske region, da den i Finland er taget helt optil 68 30' a fuscula Gyll. (69 40'). Udbredt men lokal. Saltdalen (Hagemann)j flere eksplr. håvedes i græset ved Trondenæs præstegård august 1879, ligesom jeg har fundet den flere gange på Tromsøen, 17 november 1884 endog i større antal under gammelt løv og mose ved foden af birketrær. Af Zetterstedt blev den hjembragt fra Vittangi i Torneå Lapmark Typhcea fumata L. (69o 12'). Museet har af frøken Petra Høegh modtaget et eksplr* fundet ved Kløven pu Senjen sommeren 1882, og dette er tillige ded eneste mig bekjendte lokalitet på norsk grund, men vistnok beror denne tilsyneladende sjeldenhed kun på mangelfulde undersøgelser. Den skal ifølge Zetterstedt være fanden i Lapmarken af Kolstrøm men er ikke observeret der af ham selv; i Finland hidtil kun bemærket i det sydlige Henoticus scrratus Gyll. (69" 10'). Sjelden; jeg har fundet et eksplr. ved Svendborg i Målselven 25 juli 1885 samt 2 stykker ved Bjerkeng juli På finsk side er den nordligst funden ved Jerisjärvi under 68 ai Sahlberg Cryptophacjiis pilosns Gyll. (69 2').

29 Coleoptera i Norges arktiske region 21 Ny for Norges fauna; et eksplr. erholdtes ved Bjerkeng og 2 ved Fagerli i Målselven juli 1888 ved at sigte gammelt løv. Den er i Finland observeret helt op til 68de grad Cr. scanicus L. (70"). TJdbredt vestenfor Nordkap. Saltdalen (Hagemann), Tranø (Mäklin), Bugtesæter ved Tagvand samt Bjerkeng i Målselven, paa Tromsøen sjelden (ipse), Bossekop i Alten (Staudinger). Zetterstedt noterer den fra Lapmarken uden nærmere lokalitetsbetegnelse, i Finland går den til 68'\ (69" 2') Cr. hadius Strm. {cellaris v. c. Gyll. sec. Thorns.) Meget sjelden, idet jeg kun har fundet et enkelt individ ved Bjerkeng i Målselven juli Tidligere blot observeret ved Kristiania af Siebke. Thomson omtaler kun dens forekomst i det sydligste Sverige, men såfremt Gyllenhals cellaris v. c. er identisk med hadius, er den af Zetterstedt også funden i Lapmarken, hvor han særlig omtaler den som forekommende i gamle birkesvampe. Af Sahlberg blev den medbragt fra Muonioniska under 68, og samme-.steds observeredes også corticinus Thoms Cr. lapponicus Gyll. (clavatus Zett.) (68 30'). Et enkelt eksplr. blev af Zetterstedt fundet vedbjørkvik i Ofoten 15 juli, og mig bekjendt er dette fremdeles den eneste lokalitet på den skandinaviske halvø. I Finland er den udbredt helt ned til 60" 50' og skal være almindelig i Lapland, meddeler Sahlberg mig Cænoscelis fcrruginea Sahlbg. (69 2'). Ny for Norges fauna; ved Bjerkeng i Målselven har jeg fundet et enkelt eksplr. på gamle tørre stokker 3 juli Af Sahlberg er den på finsk side nordligst bemærket ved Muonioniska. 4T9. Atomaria elongaiida Er. (69" 2'). Kun et enkelt stykke har jeg fundet ved Bjerkeng

30 22 'T- Spavi'p Sclmoidor sammen med foregaaende 3 juli Også på svensk side når den langt ind i den arktiske region, idet Zetterstedt observerede den flersteds såvel i de sydlige som nordlige Lapmarker op til Vittangi under c. 67* 40'; i Finland er den derimod ikke bemærket ovenfor 63o A. procerula Er. (69o). Atter en rekrut for vor fauna, som jeg i et enkelt eksplr. har fandet ved Tillermo i Målselven 1 juli 1885, På finsk side er den af Sahlberg observeret flersteds op til c. 68'\ og den i Norge kun ved Kristiania bemærkede um hrina Gyll er ligeledes ifølge samme forfatter taget ved Muonioniska. * 481. Anclmera apicaus Er. (67"). Er hidtil kun funden i Saltdalen af Hagemann. Af Zetterstedt anføres den som forekommende i Lapmarkernes skovdistrikter, i Finland går den kun til 63" A. terminata Com. (ruficornis Thorns.) (69" 2'). Meget sjelden, et enkelt individ fandt jeg ved Bjerkeng i Målselven juli Den var hos os tidligere kun bemærket ved Kristiania af Thomson. For Finlands vedkommende opgives den af Sahlberg som funden helt op til 68^ 483. A. analis Er. (70 22'). Meget udbredt i vor arktiske region. Saltdalen (Hagemann), på Tromsøen er den meget almindelig om våren under stene, ligesom jeg også har fundet den i antal ved vinterens begyndelse under gammelt løv; et enkelt eksplr. erholdtes også på Vardø i For Sveriges vedkommende anfører Thomson den som forekommende såvel i Skåne som Lapmarken, og Sahlberg har fundet den op til Muonioniska. Tør hænde, at den rettest bør betragtes som en arktisk form A, fuscaia Er. (69 40'). Ny for Norges fauna; jeg har fundet et enkelt eksplr,

31 Colcoptera i Noi'oes avktisko re.aion 23 på Trorasøen 17 novbr sammen med talrige eksplr* af analis. Den skal ifølge Thomson ikke være sjelden i Sverige, og er vel liidtil nærmest kun overseet i det sydlige Norge. I Finland observeret op til 69" Triplax russica L. (70''). Udbredt i de indre distrikter vestenfor Nordkap. Saltda,len (Hagemann), Bjerkvik og Evenæs i Ofoten samt Altengård (Zetterstedt), i Målselvens dalføre er den meget udbredt, og jeg har der fundet den hyppig ved Bjerkeng, Øvergård, Sletten og Svendborg på birkesvamp. Zetterstedt fandt den kun sparsomt i de nordlige Lapmarker, men hyppigere i de sydlige og bemærker, at han på norsk side kun tog den i enkelte eksplr., aldrig flokkevis; i Målselven har jeg dog seet den i større selskaber, i hvert fald flere individer på én svamp. I Finland er den ikke iagttaget ovenfor 66". *486. T. ænea Schall. (67 ). Er kun af Hagemann taget i et enkelt individ ved Borkemo i Saltdalen. Den er vistnok sjelden vestenfor fjeldryggen, da den ikke blev observeret der af Zetterstedt, medens han derimod tog den hyppig gjennem alle svenske Lapmarker op til Torneåtrask (c. 68 ) og til og med i den subalpine region, hvor birken begyndte at ophøre PlaticJma hicolor Gyll. (69 2'). Ny for vor fauna, idet den af Siebke kun er optaget efter Thomsons angivelse, at den forekommer over hele Skandinavien. Et enkelt eksplr. har jeg taget under birkebark ved Bjerkeng i Målselven 6 juli Også denne synes som foregående at være langt hyppigere østenfor fjeldryggen, da Sahlberg har fundet den talrig ved Wähäniva i finsk Lapland, ligesom den af Zetterstedt blev observeret flersteds i de svenske Lapmarker. *488. Tritoma hipustulafa F. (67 )? Sommerfelt opfører fra Saltdalen en «Clmjsomela lycoga^

32 24 -T. Sparro Sclinoidor lœ», sora Schøyen har tydet som Trif. hijmsfuïata, hvilken tydning også jeg er tilbøielig til at tiltræde. Den er i Finland kun bemærket til 62" Endomyclius coccincus L. (70"). Udbredt over det hele oraiåde og ofte ganske talrig. Saltdalen og Solø i Beieren (Hagemann), Tillermo, Sletten og Bjerkeng i Målselven, på sidstnævnte lokalitet meget almindelig juli 1888 på birke.svampe, ligesom den ofte blev håvet i græsset, en stor koloni på en frisk birkestubbe 23 august 1883 i Tromsdalen (ipse), Finkroken på Renø samt Alteidet (Zetterstedt), ligesom den i Sydvaranger er funden såvel af Sandberg som forfatteren. Påfaldende nok blev den af Zetterstedt kun bemærket i de sydligste Lapmarker, hvad der vel nærmest skriver sig fra tilfældige omstændigheder, da den jo er funden i det indre af Sydvaranger; dog er den ifølge Sahlberg i Finland kun observeret til 63 40' Tc.tratoma ancora F. (10"). Udbredt men meget sparsom. Gibostad på Senjen, Finkroken og Alteidet (Zetterstedt), selv har jeg taget den i gjærende birkesaft samt på Boletus ved Iselvmosæter, Bjerkeng og Maukstad i Målselven, samt i 4 eksplr. under barken på Betiila i Trorasdal 23 august Den S3''nes således i modsætning til de fleste i denne fortegnelse anførte Fungicolæ at være ligeså meget hjemme ved kysten som i skovdistrikterne. T det søndenfjeld.ske Norge er den mig bekjendt kun anmærket fra Dovre, ligesom Thomson kun angiver det mellemste og nordlige Sverige, hvor Zetterstedt fandt den meget udl)redt op til Torneå Lapmark; den kan således med sikkerhed regnes til de arktiske elementer. *491. Mycetophagus mulupundatus Hellw. (69" 51 ). Blev af Zetterstedt funden ved Finkroken på Renø c. 20 kil. nordenfor Tromsø, og dette er fremdeles den eneste mig.bekjendte forekomst inden Norges grændser, medens den i Sverige er funden almindelig udbredt fraskåne til Torneå Lapmark,

33 I Coleopteva i Norges arktisko region 25 Zetterstedt anfører endnu følgende Fungicolæ som forekommende i Lapmarkerne: Litargus bifasciatus F., Mycetophagus piceus F., Talis atomarmskeww.i fuhicolus Y., Engts hume- F., Antheropliagus pallens Oliv., Epistemus glohulus Tajk., Micramhe alm fis Payk., og Sahlberg observerede endnu dertil: Gyrocecis angusticollis Gyll., Corticariainterstitialis M-arm. linearis Payk., longicollis Zett., latipennis J. Sahlbg., Hypocopus lathridioides Motsoh., Emphylus glahcr Gyll.; af disse vil høist sandsynlig flere med tiden blive indlemmede også i vor arktiske regions fauna. Sex*3r±cox'3nLes 492. Melanophila appendiculata F. (70**). Er hidtil den eneste i vor arktiske region observerede Bupresfid] den er udbredt over hele området i de indre distrikter, men det er påfaldende, at den endnu ikke er påvist i Målselven. I Saltdalen enkelte år ganske almindelig, således i 1881 (Hagemann), i Alten blev den funden ganske hyppig af Zetterstedt ved Bossekop og Altengård såvelsora af Staudinger, og Sandberg har taget den i Sydvaranger. Zetterstedt observerede denne art også i de svenske Lapmarker, hvor han ligeledes fandt M. cyanea F. helt op til Muonioniska; han opfører også som forekommende i Lapmarkerne: Diccrca acuminata TaÅ., Poecilonota conspersa Gyll., Ancylorhira rusfica L., Chrysobothrys clirysostigma L., Anthaxia épundata L., Agrilus viridis L. samt Trachys minuta L., hvoraf en eller anden, fornemmelig de 3 sidstnævnte, ikke usandsynlig findes indenfor grændserne af Norges arktiske region Adclocera fasciata L. (67"). En mere sydlig form, der hidtil kun i enkelte eksplr. er funden i Saltdalen af Hagemann. Østenfor fjeldryggen er denne art hyppigere og stræklier sig laßngere mod nord, idet den såvel af Zetterstedt som

34 26 -T. SpniTP Schnpicler Sahlberg er funden op til 68'^ ved Mnonioniska, og førstnævnte forfatter anfører også conspersa Gyll. som forekommende sammen med fasciata Gampylus linearis L. (70 ). En af vor arktiske regions mest karakteristiske insekter, som med biikeskoven ^àstnok er udbredt overalt. Saltdalen (Hagemann), Beieren, Nordfjordbotn i Malangen, Moen, Fredriksberg, Nymo, Bjerkeng, Grønlien, Sletten og Svendborg i Målselven, ved Tromsø sjelden, Aleknjarg i Polmak (ipse), Bossekop (Staudinger), Sydvaranger (Sandberg), ligesom den også af Zetterstedt blev observeret udbredt i de gamme trakter. Skjønt den, efter hvad jeg har kunnet udrede, er langt hyppigere i det nordlige end i det sydlige Skandinavien, kan den dog efter sin store udbredelse forøvrigt neppe henregnes til de arktiske elementer a lorealis Payk. (69 2'). Denne sjeldne og udpræget arktiske art, som hidtil ikke har været kjendt som norsk, har jeg i et enkelt eksplr. taget ved Bjerkeng i Målselven 7de juli 1884 flyvende i solskinnet på Brandmomyren, der har ydet mig så mange andre vakre arter. I Sverige er den (ifølge Thomson) funden ned i Østergothland og i Finland til Helsingfors, forøvrigt er vistnok dens hjem hovedsagelig at søge i den arktiske region; efter Seidlitz er den sydligst funden i Curland Corymhites castaneus L. (67 ). Ifølge Hagemann er den flersteds meget almindelig i Saltdalen som f. eks. ved Rognan, men er mindre hyppig oppe i dalen; den er af ham også taget ved Solø i Beieren. Det er en udpræget sydlig form, som i Finland ikke er observeret nordenfor 61de grad, medens Thomson angiver den som forekommende over hele Skandinavien; Zetterstedt optager den dog ikke blandt sine laplandske insekter a a/y?m5 Payk. (70 ). -. Med birkeskoven udbredt over det hele oirixåde, og- e»

35 Coleoptera i Norses arktiske region 27 af karakterformerne i vor arktiske Coleopterfaima. Saltdalen (Hagemann \ Harstad i Trondenæs, Mestervik i Malangen, Moen og Bjerkeng i Målselven, Storstennæs i Balsfjord, Tromsø, Hilleso, Nordfiiglø, Alteid og Polmak (ipse), Bossekop i Alten almindelig (Staudinger), «in Betal etis totæ Nordlandiæ sat frequenter» (Zetterstedt), Skjøndt den ifølge Seidlitz forekommer over hele Europa, er den dog vistnok hyppigst omkring og nordenfor polarcirkelen og må sikkert regnes til de arktiske elementer. I det sydlige Nørge er den sparsom, om end forekommende ned til Kristiania, for Sveriges vedkommende nævner Thomson Dalarne som den sydligste forekomst, og i Finland når den ikke fuldt til den 61de grad efter meddelelse fra Sahlberg C. serratkornis Payk. (69 40'). Sjelden og lokal. 2 eksplr. fangede jeg ved Rognrao i Målselven 1 juli 1885, hvor den syntes at flyve ganske talrig, uden at jeg dog fik anledning til at indsamle flere, desuden har jeg fundet et enkelt individ på den nordlige" skråning af Tromsdalen.30 mai Som affinis er serratkornis vistnok også et arktisk element, der udenfor Skandinavien kun er observereti Mellemeuropas bjergtrakter, men overalt synes at være meget sparsom. Hos os er den bemærket helt ned til Sarpsborg og i Sverige til Småland, for Finlands vedkommende savner jeg opgaver C. impressus Faljr. (TO*^). Udbredt men lokal og enkeltvis, Harstad i Trondenæs 16 juli 1885, Hillesø 26 juni 1887,.Fagerli i Målselven et enkelt vingedække, der med temmelig siiikerhed har tilhørt impressus, i 1888, samt Alteidet 22 juni 1878, på hver lokalitet kun et enkelt individ (ipse), Bossekop i Alten var. a. & h. Zett. (Staudinger), Haksten og Skjærvø (Zetterstedt). Også i de svenske Lapmarker blev den af Zetterstedt funden ganske a-lmindelig, og trods sin store udbredelse forøvrigt er den

36 23 J. Sparre Schneider maske dog at regne for et arktisk element i noget udvidet -betydning a mchncjioucus F. (70''). Denne vakre art er udbredt vestenfor Nordkap, men kun i de indre distrikter, ligesom den sjmes at være meget lokal. I Saltdalen meget almindelig og ligeledes fundenved Solø i Beieren (Hagemann), enkelte eksplr. har jeg selv taget ved Olsborg og Moen i Målselven juli 1877 og 85, men på' faldende nok ikke længere op i dalen, hvor jeg nu har samlet i såraange sommere; Bossekop i Alten i begge former (Staudinger, Hagemann). På svensk side er den funden udbredt i Lapmarkerne op til Karesuando (68 30/), men søndenfor polarcirkelen holder den sig fornemmelig i subalpine regioner, dog er den hos os bemærket helt ned til Kristiania; den er med sikkerhed at anse for et arktisk element a æneus L. (70" 40'). Meget udbredt vestenfor Nordkap, og kanske vel så hyppig langs kysten som i de indre distrikter. Saltdalen almindelig samt Skjærstad (Sommerfelt, Hagemann), Bø i Vesterålen (Sandberg), Grøtø i Stegen (fru Gyl che), Fagernæs i Ofoten, Harstad, Trondenæs, Nergård i Målselven, Hillesø, Mestervik i Malangen, Nipøen ved Tromsø, Kjosen i Lyngen, Nordfuglø og Langfjord i Alten (ipse), Tranø og Renø ret mange eksplr. (Mäklin), Bossekop (Kraift), Hammerfest (Hornemann). Sort og rødbenede former forekommer om hinanden uden hensyn til lokaliteterne. Den er udbredt i de svenske Lapmarker, de nordligste ikke undtagne, men påfaldende nok blev den ikke fundeu i Norge af Zetterstedt liolosericeus F. (70"). Lige til i 1887 kjendte jeg for det arktiske Norges vedkommende kun den ene af Zetterstedt anførte lokalitet nemlig Raschtind på Skjærvø, hvor nogle eksplr. erholdtes 28 juli, også in copula; det nævnte år blev den imidlertid i flere individer funden af Hagemann i Saltdalen, ligesom jeg

37 Coleoptera i Norges arktiske region 29 selv tog 2 stykker ude på Hill ese 26 juni samme år; den synes således at være meget sjelden og sporadisk i sin optræden her nord, ligesora Zetterstedt også fra det nordlige Sverige noterer den som sjelden nden nærmere at opgive findested a costalis Payk, (70 ). En heist eiendommelig og interessant art, der her for første gang indføres i Norges fauna. 2 stykker er fundne ved Bossekop i Alten af kand. KraflPt i juni 1883 og af Hagemann i 1888, et 3die taget ved Kirkenæs i Sydvaranger har museet i sin tid modtaget af Sandberg. I de svenske Lapmarker synes den at være mindre sparsom ifølge Zetterstedt, men dens egentlige hjem er vistnok Finland, hvor den er observeret helt ned til Konevits ved Ladoga (60" 50'), og enkelte gange er funden meget talrig. Det er en udpræget arktisk form, der ialfald på europæisk område neppe er kjendt udenfor Skandinavien og Finland Athous undulatus De Geer (70"). Meget udbredt, omend ganske sparsom. "Saltdalen (Hagemann), Nordfjordbotn i Malangen, Iselvmosæter, Tillermo, Bjerkeng, Svendborg og Bugtesæter ved Tagvand i Målselven, Fløifjeld ved Tromsø samt Elvenæs i Sydvaranger (ipse), af Zetterstedt blev et enkelt eksplr. fandet ved Alteidet. Den lindes oftest på birkestubber, og larver, som uden tvivl har tilhørt denne art, har jeg ofte seet under birkebark. I det søndenfjeldske Norge er den sydligst mig bekjendt observeret ved Seil i Gudbrandsdalen, for Sveriges vedkommende ned til Vestergöthland, i Finland til Åbo (60" 20'); efter sin udbredelse forøvrigt er også denne vakre art at anse for et arktisk element A. suhfuscus Müll. (69 51'). Udbredt men meget sjelden. I Saltdalen har Hagemann fundet et enkelt individ, et har jeg selv taget på Tromsøen 29 juni 1880, medens Zetterstedt noterer den såvel

i^h COMPARATIVE ZOOLOGY, The gift of ^-àjl Un^nrxAji^ ^l/'oixasüuuryi. ^^> ö^ J' No. 'tbrai'd of i\n ÄTusatm AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

i^h COMPARATIVE ZOOLOGY, The gift of ^-àjl Un^nrxAji^ ^l/'oixasüuuryi. ^^> ö^ J' No. 'tbrai'd of i\n ÄTusatm AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS. i^h 'tbrai'd of i\n ÄTusatm OF COMPARATIVE ZOOLOGY, AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS. The gift of ^-àjl Un^nrxAji^ ^l/'oixasüuuryi. No. ^^> ö^ J' Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding

Læs mere

NOGLE COLEOPTERA NYE FOR NORGES FAUNA.

NOGLE COLEOPTERA NYE FOR NORGES FAUNA. Stavanger Museums Arshefte, Årg. 24(1913), 11. C. 1-6 4 II. NOGLE COLEOPTERA NYE FOR NORGES FAUNA. VED TOR HELLIESEN. 1'- m I I aar kan der atter tilfsies Norges coleopterfauna nogie nye arter, der ikke

Læs mere

Supplement til H. Siebke's Enumeratio insectorum Norvegicorum Fasciculus I ~-II (Hemiptera~ Orthoptera &. Coleoptera).

Supplement til H. Siebke's Enumeratio insectorum Norvegicorum Fasciculus I ~-II (Hemiptera~ Orthoptera &. Coleoptera). Supplement til H. Siebke's Enumeratio insectorum Norvegicorum Fasciculus ~- (Hemiptera~ Orthoptera &. Coleoptera). Af W. M. Schøyen. (Fremlagt i Mødet den 21 Februar). l j. i '1 ~. Forinden afdøde Konservator

Læs mere

NOGLE NYE NORSKE COEOPTERA

NOGLE NYE NORSKE COEOPTERA Stavanger Miiseums Aarshefte, Årg. 23(1912), 111. S.l-8 111. NOGLE NYE NORSKE COEOPTERA VEI) TOR HELLIESEN. 27 Coleoptera der er nye for landets fauna kan jeg iaar indlemme i fortegnelsen over Norges insekter,

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

NR. 1. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1994. Noget om formålet med dette "Nyhedsbrev"

NR. 1. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1994. Noget om formålet med dette Nyhedsbrev NR. 1 Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1994 Noget om formålet med dette "Nyhedsbrev" AF Sigvald Kristensen Ved det entomologiske årsmøde i marts, snakkede en del af de danske entomologer om

Læs mere

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY. Museum of Comparative Zoology OF THE

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY. Museum of Comparative Zoology OF THE HARVARD UNIVERSITY LIBRARY OF THE Museum of Comparative Zoology Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Harvard University, IVICZ, Ernst IVIayr Library http://www.archive.org/details/trom1900aars

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Bemærkninger til H. Siebke's Enumeratio insectorum Norvegicorum, Fasciculus V, Pars I (Hymenoptera. Schneider. w. li. Selløyen.

Bemærkninger til H. Siebke's Enumeratio insectorum Norvegicorum, Fasciculus V, Pars I (Hymenoptera. Schneider. w. li. Selløyen. Bemærkninger til H. Siebke's Enumeratio insectorum Norvegicorum, Fasciculus V, Pars I (Hymenoptera phytophaga &- aculeata), edidit J. Sp. Schneider. Af w. li. Selløyen. (}'orelagt. i 1tfødet den 3die ~rai).

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Pammene & Cydia etc. Del 1 Pammene. Biologi, udbredelse og samlertips 39 arter i Europa

Pammene & Cydia etc. Del 1 Pammene. Biologi, udbredelse og samlertips 39 arter i Europa Pammene & Cydia etc. Del 1 Pammene Biologi, udbredelse og samlertips 39 arter i Europa Pammene biologi Udbredelse Pammene aurana (F.) 5167 9-13 mm. Imago:juni (2)-juli. Heracleum spondylium Pammene aurana

Læs mere

DFS Midtre Krets Sesongen 2011 Dato Aktivitet Arrangør Stevnefri Kretsen. SM Samlagsmesterskap SM-KM- LM- LS

DFS Midtre Krets Sesongen 2011 Dato Aktivitet Arrangør Stevnefri Kretsen. SM Samlagsmesterskap SM-KM- LM- LS Terminliste 2011 DFS Midtre Krets Sesongen 2011 Dato Aktivitet Arrangør Stevnefri Kretsen SM Samlagsmesterskap SM-KM- LM- LS KM Kretsmesterskap MKF Midtre krets feltmesterskap Ofoten LM Landsdelsmesterskap

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Pammene & Cydia Del 2: Grapholita. Biologi og samlertips 25 arter i Europa

Pammene & Cydia Del 2: Grapholita. Biologi og samlertips 25 arter i Europa Pammene & Cydia Del 2: Grapholita Biologi og samlertips 25 arter i Europa Grapholita fissana (Fröl.) 5083 13-15 mm. Imago fra maj til først i juli. Larven juli-september i frugterne af Vicia cracca. Europa,

Læs mere

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917.

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. Flokit. En ny Zeolith fra Island. Af Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. JDlandt de islandske Zeolither, som fra gammel Tid har været henlagt i Mineralogisk Museum

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd:

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd: Aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993, med senere ændringer fra 11. november 1998, om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK

BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK ANNE ESKILDSEN JENS-CHRISTIAN SVENNING BEVARINGSSTATUS Kritisk truet (CR) i DK ifølge rødlisten En observeret, skønnet, beregnet eller formodet

Læs mere

Indberettede ilanddrevne havpattedyr 2003

Indberettede ilanddrevne havpattedyr 2003 Indberettede ilanddrevne havpattedyr 23 Fiskeri- og Søfartsmuseet Zoologisk Museum Skov- og Esbjerg København Naturstyrelsen 24 Indberettede ilanddrevne havpattedyr 23 I henhold til Beredskabsplanen vedrørende

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Dendrokronologisk datering og proveniensbestemmelse af huset Christianshåb, bygningsnummer B-4, i Qasigiannguit, Grønland.

Dendrokronologisk datering og proveniensbestemmelse af huset Christianshåb, bygningsnummer B-4, i Qasigiannguit, Grønland. NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk datering og proveniensbestemmelse af huset Christianshåb, bygningsnummer B-4, i Qasigiannguit, Grønland. af Thomas Bartholin NNU rapport

Læs mere

Dichrorampha Ca. 90 palearktiske og 54 europæiske arter. 15 arter i Danmark, men allerede i Sverige er der 4 arter mere. Alle arter overvintrer som

Dichrorampha Ca. 90 palearktiske og 54 europæiske arter. 15 arter i Danmark, men allerede i Sverige er der 4 arter mere. Alle arter overvintrer som Dichrorampha Ca. 90 palearktiske og 54 europæiske arter. 15 arter i Danmark, men allerede i Sverige er der 4 arter mere. Alle arter overvintrer som halvvoksne larver og de fleste lever i rødderne af forskellige

Læs mere

Stavanger Museums ~arhshefte, Årg. 22(1911), 11. s, 1-8 11. NOGLE NYE NORSKE COLEOPTERA TOR HELLIESEN.

Stavanger Museums ~arhshefte, Årg. 22(1911), 11. s, 1-8 11. NOGLE NYE NORSKE COLEOPTERA TOR HELLIESEN. Stavanger Museums ~arhshefte, Årg. 22(1911), 11. s, 1-8 11. NOGLE NYE NORSKE COLEOPTERA AV TOR HELLIESEN. Av de i denne fortegnelse nævnte arter, der herved publiceres som nye for landets fauna, er to

Læs mere

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm.

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. Landsdækkende Midvintertælling 2016 Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. I vinteren 2015/16 skal der laves en landsdækkende optælling af overvintrende

Læs mere

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Beretning Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse RSM j.nr. 10.128 KUA: 2010-7.24.02/RSM-0022 RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Udgravningsberetning, udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Det første, Erik Jørgensen

Det første, Erik Jørgensen Det første, der møder os i 38-årige Erik Jørgensens lejlighed i Lyngby nord for København, er en riffel. Sammen med resten af hans udstyr ligger den og flyder i et organiseret kaos. Otte store ammunitionskasser

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

Ruby Rejser kan i samarbejde med Travelnorth, tilbyde en enestående mulighed for at opleve Norges smukke kystlinje med Hurtigruten.

Ruby Rejser kan i samarbejde med Travelnorth, tilbyde en enestående mulighed for at opleve Norges smukke kystlinje med Hurtigruten. DEN SMUKKESTE SØREJSE LANGS NORGES KYST PÅ JAGT EFTER NORDLYSET MED REJSELEDER En 8-dages rejse langs Norges kyst med Hurtigruten, hvor du har enestående muligheder for at opleve nordlyset. Rejsen slutter

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

- 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning.

- 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning. - 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning. 1. Norge. De norske regler om ransagning findes i den norske straffeprocesslov (lov om rettergangsmåten i straffesaker) kapitel

Læs mere

DET KONGELIGE NORSKE VIDENSKABERS SELSKABS SKRIFTER 1902 AKTIETRYKKER1ET I 1903 TRONDHJEM Indhold: 1. I. Sparre Schneider: Coleoptera, indsamlede af kand. Embr. Strand Side i den sydlige del af Nordlands

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG 1 Forord. Igennem årene har der i foreningen været flere forslag om, at det kunne være interessant

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Den sene Wittgenstein

Den sene Wittgenstein Artikel Jimmy Zander Hagen: Den sene Wittgenstein Wittgensteins filosofiske vending Den østrigske filosof Ludwig Wittgensteins (1889-1951) filosofi falder i to dele. Den tidlige Wittgenstein skrev Tractatus

Læs mere

Norge. Grænser Norge op til Tyskland? Svar: Nej. Ryk 4 felter frem. Ryk 2 felter tilbage. Norge. Grænser Norge op til Rusland?

Norge. Grænser Norge op til Tyskland? Svar: Nej. Ryk 4 felter frem. Ryk 2 felter tilbage. Norge. Grænser Norge op til Rusland? Hvad hedder det nordligste punkt i (og Europa)? Grænser op til Tyskland? Grænser op til Italien? Svar: Nordkap Grænser op til Finland? Grænser op til Rusland? Har en konge eller en præsident? Svar: En

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Proposition I Hvis jeg har samme chance for at få a eller b, er det for mig lige så meget værd som a + b

Proposition I Hvis jeg har samme chance for at få a eller b, er det for mig lige så meget værd som a + b vil have samme chance for at få eller 7 skilling i et retmæssigt spil, som det senere vil blive vist. Proposition I Hvis jeg har samme chance for at få a eller b, er det for mig lige så meget værd som

Læs mere

Dyrking av blåskjell på Færøyene med norsk teknologi for bøyestrekk

Dyrking av blåskjell på Færøyene med norsk teknologi for bøyestrekk Rapport: Dyrking av blåskjell på Færøyene med norsk teknologi for bøyestrekk Birgir Enni, Hávardur Enni, Eilif Gaard og Petur Hovgaard Indledning Hensigten med dette projekt var: i) At fremskaffe den nødvendige

Læs mere

Giftfri skadedyrsbekæmpelse

Giftfri skadedyrsbekæmpelse Giftfri skadedyrsbekæmpelse TEKNIK OG MILJØ Mange forskellige slags grønsager og blomster på et lille areal forvirrer insekterne og reducerer dermed deres angreb på grønsagerne. Lykken er en giftfri have

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12 Vandsystem 01a Odderbæk Vandsystem 01b Grønsbæk Vandsystem 02 Binderup Mølleå Vandsystem 04 Dalby Mølleå Vandsystem 05a Marielundsbækken Vandsystem

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Att: Folketingets Forsvarsudvalg Vedr.: Forebyggelse af skibskatastrofer i den grønlandske EEZ anno 2012 og fremover

Att: Folketingets Forsvarsudvalg Vedr.: Forebyggelse af skibskatastrofer i den grønlandske EEZ anno 2012 og fremover Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 158 Offentligt Att: Folketingets Forsvarsudvalg Vedr.: Forebyggelse af skibskatastrofer i den grønlandske EEZ anno 2012 og fremover Goddag, I relation til den

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849

Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 Kildekritiske spørgsmål til Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849. Baggrund I årene omkring 1849 var Danmark præget af en nationalisme og optimisme

Læs mere

Rapport fra rekognoscering på Karstryggen den 20.8.1987 med supplerende oplysninger om gæs og moskusokser i. området

Rapport fra rekognoscering på Karstryggen den 20.8.1987 med supplerende oplysninger om gæs og moskusokser i. området Rapport fra rekognoscering på Karstryggen den 20.8.1987 med supplerende oplysninger om gæs og moskusokser i området GRØNLANDS MILJØUNDERSØGELSER December 1987 Indhold: side Baggrund... 1 Gennemgang af

Læs mere

Projekt - min bare! Revideret april 2012

Projekt - min bare! Revideret april 2012 Projekt - min bare! cand. psych. Per Ankjær forfattet i 90 erne Skal det være godt - så skal det være projekt. Projekt er noget med rapporter og styring. Der er magi og magt i ordet projekt. Når vi har

Læs mere

Kierkegaard Lidenskabens forsvarer

Kierkegaard Lidenskabens forsvarer Kierkegaard Lidenskabens forsvarer Pia Søltoft Ph.d., lektor i etik og religionsfilosofi og Søren Kierkegaard Studier ved Afdeling for Systematisk Teologi Dias 1 "I Forhold til al Lidenskab gjelder det

Læs mere

OM SLÆGTEN EVODIA. Af H. NILAUS JENSEN

OM SLÆGTEN EVODIA. Af H. NILAUS JENSEN OM SLÆGTEN EVODIA Af H. NILAUS JENSEN Til familien Rutaceae, hvis vigtigste repræsentanter blandt de træagtige frilandsplanter er slægterne Ptelea, Phellodendron og Zanthoxylum, hører også slægten Evodia.

Læs mere

Kortbilag 8 Randers Fjord.

Kortbilag 8 Randers Fjord. Kortbilag 8 Randers Fjord. Indhold: Randers Fjord (Århus amt) Side 02 Side 1 af 5 Randers Fjord Istidslandskab, Gudenåen og havbund fra stenalderen Danmarks længste å, Gudenåen, har sit udspring i det

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.1:04.09.2015) Gærdesmutte

Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.1:04.09.2015) Gærdesmutte Gærdesmutte Videnskabeligt navn: Troglodytes troglodytes (L) I Danmark yngler en art af slægten Troglodytes, der er en del af gærdesmuttefamilien. Gærdesmuttefamilien som omfatter godt 80 arter, fordelt

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner.

Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner. Almindelig ædelgranlus. På NGR. Overvintrer på årsskuddet som 2. eller 3. stadielarver, der i foråret videreudvikler sig til æglæggende hunner. 300-500 æg per hun. De klækker efter 3-5 uger. Hav altid

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320)

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) Dato: 09.07.2015 Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) I forbindelse med udgravningerne på lokaliteten Ørskovvej (HEM 4291) vest for Herning by, afdækkede Herning Museum

Læs mere

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren 1900 Sidst i 1800-tallet debatteredes børnearbejde og dets konsekvenser åbent. Dette førte til en 5 række love, der skulle regulere børnearbejdet.

Læs mere

Elleve nye tæger. Lars Skipper

Elleve nye tæger. Lars Skipper Elleve nye tæger Lars Skipper For under et år siden skrev jeg en artikel til Gejrfuglen (Skipper 2008) om mit arbejde med tæger primært den gruppe, der kaldes blomstertæger. I artiklen bragte jeg en oversigt

Læs mere

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger university of copenhagen University of Copenhagen Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger Published in: Videnskab.dk Publication date: 2014

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle Når frosten sætter ind, søger mange fugle fra skoven ind til byerne. De søger føde i byerne og flyver tilbage til skoven hver aften. Solsortene samles ofte i flokke i grantræer, hvor de finder sig et skjul

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Danmark består af halvøen Jylland og 406 navngivne øer, småøer og holme.

Danmark består af halvøen Jylland og 406 navngivne øer, småøer og holme. Danmark Ordet Danmark stammer fra gammel tid, hvor det kaldtes "Danernes mark". Danmark er et land i Skandinavien og ligger i det nordlige Europa. Danmark kaldes sammen med Grønland og Færøerne for Kongeriget

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar?

A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar? Bilaga 4 A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar? Överläggningsämne vid det tjugofjärde nordiska juristmötet På hvilke områder bør nordisk lovgivning

Læs mere

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg.

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Der har som bekendt været stor byggeaktivitet i den østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med udstykning af nye områder gennem

Læs mere

JOKER statistik Supplerende opgaver

JOKER statistik Supplerende opgaver JOKER statistik Supplerende opgaver Preben Blæsild Lars Bo Kristensen 8 SUPPLERENDE OPGAVER Opgave 8.1 I Superligaen spilles der i alt 33 kampe. For et bestemt hold blev fordelingen af vundne, uafgjorte

Læs mere

Folket og forskerne i forening

Folket og forskerne i forening Folket og forskerne i forening Formål: Bringe biodiversitet på alles læber Skabe ny viden, som kan bruges til at forbedre biodiversiteten lokalt Engagere flere i natursagen De ambitiøse mål 150.000 årlige

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0139 Klager: Preben Bang Henriksen Horsevænget 3 9000 Aalborg Danmark Indklagede: Guo Liyan Zi ni zhen xi liang cun nan an 14hao Fujian 363100 LONG HAI SHI Kina

Læs mere

REBECCA HANSSON BABYTEGN. Forlaget BabySigning 3

REBECCA HANSSON BABYTEGN. Forlaget BabySigning 3 REBECCA HANSSON BABYTEGN Forlaget BabySigning 3 FORORD Da jeg i 2009 blev mor for første gang, blev jeg introduceret til babytegn. Vi brugte det flittigt med vores datter, og da hun var et 1 år, brugte

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

PAPEGØJE SAVNES. 3-4. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje

PAPEGØJE SAVNES. 3-4. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje PAPEGØJE SAVNES 3-4. klasse. undervisningsmateriale Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje 1 Hej venner jeg er den grønne ara 4 3 1 1 5 5 3 5 Farv de rigtige numre 1. Sort 2. Rød 3. Lyserød 4. Grøn 5.

Læs mere

Det fynske eksemplar af Vestlig Nåletræs-frøtæge Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) Foto OB

Det fynske eksemplar af Vestlig Nåletræs-frøtæge Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) Foto OB 1 HETEROPTERA: COREIDAE Western Conifer Seed Bug Vestlig Nåletræs-frøtæge Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) - ny art i Danmark Otto Buhl & Bo K. Stephensen Den store tæge blev nedbanket fra et

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Det er altid godt at blive klogere, at lære og opleve noget nyt. Det skete for mig, da jeg havde skrevet den første artikel om de gamle hulveje

Læs mere

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 1873-17 Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 Efterat have modtaget den med det ærede Udvalgs behagelige Skrivelse af 17de April d.a. fulgte Farsøes Udskrift undlader man ikke herved at anerkjende

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Maalselven herred. Af herredets samlede areal 3 331.6 km. 2 er. km. 2 F a s t l a n d...3 330.0

Maalselven herred. Af herredets samlede areal 3 331.6 km. 2 er. km. 2 F a s t l a n d...3 330.0 Maalselven herred. Maalselven herred [3331.62 km. 2, 3311 indbyggere] indbefatter Maalselven hovedsogn og Øverbygden anneks. Herredet er et lensmandsdistrikt og et thinglag. Herredet ligger paa fastlandet

Læs mere

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup Demonstrationsforsøg med frahegning af dele af folden i en periode, slåning af lyse-siv og vurdering ved årets afslutning Tekst ved naturkonsulent Anna Bodil Hald,

Læs mere

Har viden om økonomi betydning for private investorers beslutninger om at købe aktier?

Har viden om økonomi betydning for private investorers beslutninger om at købe aktier? Har viden om økonomi betydning for private investorers beslutninger om at købe aktier? Af Charlotte Christiansen, Lektor, Handelshøjskolen i Århus, Juanna S. Joensen, Cand.Scient.Oecon., ph.d.-studerende,

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget Studiekreds 2015-3 Sidste gang beskæftigede vi os primært med de relativt ny-opdagede (1994) megalit-anlæg i det anatolske område i det sydøstlige Tyrkiet. Selvom anlæggenes akse-orienteringer tydeligvis

Læs mere