UDVIKLINGSRÅD HELLE VEST (Nordenskov, Øse, Næsbjerg, Roust og Rousthøje)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGSRÅD HELLE VEST (Nordenskov, Øse, Næsbjerg, Roust og Rousthøje)"

Transkript

1 UDVIKLINGSRÅD HELLE VEST (Nordenskov, Øse, Næsbjerg, Roust og Rousthøje) Referat fra Bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 16/3 kl Sted: Hos Kim Andersen, Hostrupvej 11, 6800 Varde Til møderne er indkaldt:(funktion). Formand Peder Foldager På valg 2012 Næstformand Kim Andersen På valg 2013 Kasserer Benny Christensen På valg 2012 Sekretær Finn Ladegaard På valg 2013 Bestyrelsesmedlem Thomas Locht På valg 2013 Bestyrelsesmedlem Jens Erik Mathiasen På valg 2012 Bestyrelsesmedlem Christian Jensen På valg Suppleant Gunnar Olesen Rousthøje 2. Suppleant John Lesner Øse Revisor Niels Kristian Nørregaard

2 Dagsorden: 1. Orientering om arbejdet i Udviklingsrådet v/ Peder F. Formanden gennemgik grundlaget for arbejdet i udviklingsrådet, og redegjorde for arbejdet til dato. Bestyrelsesmedlemmerne blev præsenterede for hinanden Udviklingskatalog 2010 Udviklingsrådet for Helle Vest vedlagt som bilag 1 2. Konstituering Valg af formand Valg af Næstformand Valg af kasserer Valg af sekretær Peder Foldager blev konstitueret som formand Kim Andersen blev konstitueret som næstformand Benny Christensen blev konstitueret som kasserer Finn Ladegaard blev konstitueret som sekretær 3. Sidste nyt vedr. Udviklingsprojektet: Vækst i Varde kommune. (Indtjeningskateloget) v/peder F. Indtjeningskataloget blev gennemgået Vedlagt som bilag 2 3.a Velkomstkomite Der var enig hed om at dette arbejde ikke var kommet til at fungere til dato, Rousthøje/ Roust har pt. ingen personer til at varetage denne opgave da opgaven har været meget uklar. Udviklingsrådet afventer fællesmøde i morgen 17. marts, hvor Christian Jensen deltager. Punktet sættes på næste møde i udviklingsrådet. 3.b Barcelona projektet Der er indkaldt til møde den 28.marts, kl i Væksthuset, Storegade 12, Varde, hvor Thomas Locht deltager. Mødet har til formål at: Præsenterer de enkelte tovholder. gennemgå formål, reglerne og økonomien for besøget. afstemme tiderne inden for de enkelte dage, herunder frokost og evt. middage, fastlægge mødepunkter de enkelte dage og i løbet af dagen der hvor der er flere tovholdere og få afklaret evt. spørgsmål. Udviklingsrådet har til opgave at hjælpe de besøgende rund i vores del af kommunen Thomas Locht har påtaget sig opgaven at få dem guidet fra varde ud til Næsbjerghus. Punktet er på næste bestyrelsesmøde 3.c Busrute 98 Udviklingsrådet er enig om at beslutningen om at omlægge busrute 98 og få bussen til at kører forbi børnehaven er en dårlig løsning da vejen er i meget dårlig stand og det ikke er muligt for en bus at pasere andre køretøjer på strækningen. Finn laver et udkast til et brev til kommunen og sender det til Peder 3.d Skilte vedr. hen kastning af skrald Skiltene er indkøbt og der bliver lavet en kontakt til pressen for at få dem til at skrive noget om projektet Datoen for seancen med pressen er fredag den 8.april kl ved JM byg i Nordenskov Peder kontakter pressen. 3.e Landsbypedel Borgerforeningen i Nordenskov og Borgerforeningen i Næsbjerg har ikke hørt mer i sagen, det aftalte møde som kommunen havde lovet at indkalde til er endnu ikke blevet

3 indkaldt og tiden nærmere sig. Jens Erik Mathisen laver et udkast til et brev som Peder sender på vegne af Udviklingsrådet 4. Mødekalender Der er aftalt møde den 17. maj hos Christian Jensen Rousthøje. Det er aftalt at datoer for resten af året fastlægges. Peder vender til bage den 23 juni Møde med byrådet torsdag den 26. maj kl ca i Blåvandshuk Idrætscenter, Pyramiden. 5. Eventuel (adresseliste) Se bilag 3 6. Punkter til næste møde Velkomstkomite Barcelona projektet Busrute 98 Landsbypedel Mål for kommende tiltag i udviklingsrådet Formand Peder Foldager Referent Finn Ladegaard

4 Bilag 1 Udviklingskatalog 2010 Udviklingsrådet for Helle Vest Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af udviklingsrådets område Udviklingsrådets værdier Udviklingsrådets mål Handleplaner Beskrivelse af udviklingsrådets område Udviklingsråd Helle Vest dækker et område karakteriseret ved små landsbyer og et stort landområde. Der findes byområder i Roust, Rousthøje, Næsbjerg, Øse og Nordenskov. Desuden er der mange landbrug og faktisk en del industri i det åbne land. Der er stor pendling ud af

5 området til især Varde og Esbjerg, men også længere væk til det midt og østjyske. Det vil sige, at området for mange er et sted, hvor man bor, men ikke arbejder og derfor er væk fra i det daglige. Altså et område som så mange andre landdistrikter i Varde kommune. I udviklingsrådet arbejder vi på, at alle distrikter i vores område kommer i arbejdstøjet, og vi prøver på at skubbe på og sætte projekter i gang i de enkelte foreninger, det er de jo også i gang med i forvejen; men vi kan måske vær en form for fødselshjælpere. Det er vigtigt for os at pointere, at den udvikling, der skal ske hos os og i de øvrige udviklingsråd, sker i et samarbejde og koordineret i hele kommunen. 2. Udviklingsrådets værdier I alle byområder i Helle Vest Udviklingsråd er det selvfølgelig vigtigt, at man fastholder eller i bedste fald udbygger det butiksliv, erhvervsliv og det befolkningstal, der findes for nuværende. Derfor skal man slå på de værdier, der findes. Det er bl.a. at der fortsat skal være en skole, at der er nærhed, altså at man kender hinanden (det er faktisk en kvalitet!), at der er et rigt foreningsliv, at man gør opmærksom på naturens herligheder (f.eks. Karlsgårde sø, skovområder, Varde å m.m.) 3. Udviklingsrådets mål Vi vil selvfølgelig, i kamp med de andre Udviklingsråd i kommunen, forsøge at bevare vort lokalområde. Vi skal dog også være klar over, at de enkelte udviklingsråd i virkeligheden vil det samme. Vi vil også gerne i Helle Vest udbygge, skabe vækst, tiltrække nye indbyggere osv., men det vil jo alle. Derfor tror vi som sagt, at vi også, ud over at se på vort eget område, må se på hele kommunen. Ud over det vi har nævnt, så se på vore lokale mål nedenfor.

6 4. Handleplaner Handleplanerne er jo hele tiden i bevægelse og under udvikling. Diverse foreninger i de enkelte områder arbejder for nuværende med følgende fokuspunkter: I NÆSBJERG OMRÅDET Nye boligområder / storparceller (se handleplan A) Forbedringer af vejbelægning i byen Gadelys på Agervigvej forlænges til Agerholm Vigespor ved frakørsel på Vardevej ind til Næsbjerg Cykelsti til Varde (se handleplan B) Juniorklub Nyt kulturhus / forsamlingshus (se handleplan D) I ROUSTHØJE OMRÅDET Evt. sammenlægning af beboerforeningen med beboerforening i Roust Bevarelse af byens forsamlingshus I ROUST OMRÅDET Stiftelse af beboerforening og evt. sammenlægning med Rousthøje Beboerforening trafiksanering gennem byen bl. a. omfartsvej, så man undgår lastbiltrafik gennem byen I ØSE / NORDENSKOV OMRÅDET Cykelsti fra Nordenskov forbi Øse Efterskole til Næsbjerg og videre til Varde Ny amfiscene med mere i byens anlæg Forbedring / bevarelse af forsamlings og kulturhus Renovering af fortove og veje Renovering af legeplads HELE OMRÅDET Udvikle infrastrukturen i alle byer og landdistrikter med relevante busforbindelser (se handleplan C) Opdatere / udvikle hjemmesider HANDLEPLANER: A Nye boligområder i Næsbjerg:

7 Der har vi sammen med borgerforeningen i Næsbjerg arbejdet for, at byggegrunde, der ligger på Møllebakken, hurtigst muligt bliver byggemodnet, så de kan blive solgt. Det går efter vores mening for langsomt. Vi har henvendt os til kommunen, så de er klar over, hvilke problemer det giver. De bliver muligvis solgt til en privat investor, og så er vi jo ude af billedet. Det afklares vist nok ret hurtigt. Ellers skubber vi på så der forhåbentligt sker noget! B Cykelsti til Varde: Der er gennem i hvert fald 6 år arbejdet med en cykelsti fra Nordenskov gennem Øse, Næsbjerg, Gjellerup og til Varde. Jeg vil ikke her beskrive de fuldstændig urimelige forhold, det giver at cykle på denne strækning. Blot vil jeg nævne, at 4 skoler, nemlig Nordenskov Skole, Øse Efterskole, Næsbjerg Skole og Gjelleup Efterskole har elever, der bruger nævnte strækning. De skoler er medunderskriver på ansøgning om ny cykelsti. Der ligger på kommunen adskillige ansøgninger, som beskriver disse forhold. Blot vil jeg gøre opmærksom på, at der både sidste år og igen i år er sendt ansøgninger om at etablere en cykelsti. Vi håber selvfølgelig, at den snart bevilges, og vi vil vide at følge op på sagen. C Infrastruktur i hele udviklingsrådets område samt hele kommunen: I vores eget område har vi set på cykelstier (se handleplan C ovenfor) og busforbindelser. Det er vigtigt, at busserne passer til børnenes skolegang. Det har det knebet med til Næsbjerg skole. Vi har gjort opmærksom på det i et brev til kommunen. Vi følger op. Det er et must, at hvis Varde kommune vil have at eksempelvis de unge mennesker skal gå i skole i Varde, så skal der være busforbindelser fra alle dele af kommunen, så man ikke skal vente alt for lang tid for at komme til og fra skole. Som det er nu tager en del elever til andre skoler, fordi det er hurtigere og nemmere. Den kollektive trafik skal være optimal, så længe der er et behov. Vi vil på næste møde med formændene for udviklingsrådene tage dette emne op, så vi kan få en kvalificeret debat, der dækker hele kommunen. D Nyt kulturhus/forsamlingshus i Næsbjerg: En arbejdsgruppe har gennem et par år arbejdet med at planlægge og bygge et nyt kulturhus/forsamlingshus i Næsbjerg. Det er ikke et arbejde vi som udviklingsråd er direkte involveret i på nuværende tidspunkt; men indirekte har vi været inde over, idet vi har bedt Varde kommune, gennem en ansøgning, om at se på vejforholdene, hvor huset tænkes bygget. Denne ansøgning er sendt til kommunen i juli måned og et egentligt svar er endnu ikke kommet. Vi følger arbejdet og har tilkendegivet overfor arbejdsgruppen, at vi meget gerne vil være behjælpelige i den udstrækning, vi kan. Så vi er med!

8 Bilag 2 Lokalsamfundsudvikling. Rettelse 14 MAR Besøg af 6 personer fra Barcelona, i forbindelse med EU udvekslingsprogram for borgerinddragende aktiviteter (aktiviteter udført/ der laves af frivillige). Udkast til plan for besøg i tiden 30 MAJ 19 JUN Dato Emne Sted Ansvarlig/kontakt person MAN 30 MAJ TIR 31 MAJ ONS 01 JUN NN TOR 02 JUN FRE 03 JUN SØN 05 JUN MAN 06 JUN Ankomst til Billund Lufthavn. Afhentes i bil Indkvartering i sommerhus. Velkomst Møde i Væksthuset Varde kommune. Udviklingsrådene Frokost Lokal aktionsgruppe(lag) Boulevardbebyggelsen Middag i Boulevardbebyggelsen Hundeklubben/FDF/huset Besøg på Brorsonskolen, Skoleonkel Idrætscenteret i Varde Frokost i centeret Varde Fiskeklubben Middag på Carolineparken Carolineparken KR. HIMMELFARTSDAG Besøger Væksthuset. Ambassadører, ved Juki Paraplyen/Frokost Rundvisning i Varde by ved Orla Duedahl. Besøge Varde museum Nisselaug/bokseklub, ved Flemming Nissen Grundlovsdag Besøg Varde opland Stationsbygningen, som Sogneforeningen købte og i standsatte, som bla. bruges til lokalarkiv * vores nye væksthus i den gamle Billund Blåvand Storegade 12, Varde Bytoften 2, Varde Isbjergparken Skadehøjvej Brosonskolen IFV Engdraget, Varde Frisvadsvej Væksthuset Paraplyen. Nørregade, Varde Stålværksgrunden Ved Åen Jazz Billum Sabina og Poul Lisbeth Sabina, Lisbeth og Poul Solveig Rasmussen

9 TIR 07 JUN ONS 08 JUN TOR 09 JUN O brugsbygning* Billum Børneby* Turen rundt langs Ho bugt, inkl. besøg med smagsprøver på Vadehavsprodukter, bla. ost, vin og pølse* Endvidere vil vi gerne fortælle om vores "gørbyenren" projekter* samt naturligvis vores by/sogn, med den unikke placering i forhold til natur, placering i forhold til Esbjerg/Varde etc. Frokost i Aktivitetshuset. Hvordan vi blev årets landsby i Bytorvet og vores traditioner ifm. hermed. Informationsplatformen med byportalerne, hjemmesiden og infotavlen. Byen og den aktive Varde Å ladepladsen og flodhavneprojektet. Vores foreningsliv. Møde i Væksthuset Besøge Legeplads i Rousthøje Nordenskole skole med Owen Lund Besøge Næsbjerghus Tambours Have. Plan tilgår Væksthuset. Multiareal/skole Karlsgårde sø og hjertesti Gl. vandmølle Nørreholm Hodde forsamlingshus Hodde gamle skole og Varde å Multiareal/skole Janus kunstbygning (Frokost) Hallen med cafe snabel og voksenklub Ny spejderhus Vikingelund Motionssti /Cykelsti Janderup/Aktivitetshuset Hebovej Storegade Nørre Nebel Sig skole Hodde/Thistrup Horne H.C. Jensen Helle Vest Christian Jensen Anne Lis Brodersen Grethe Keldborg Stig G. Larsen

10 FRE 10 JUN LØR 11 MAN 13 JUN TIR 14 JUN Møde i Væksthuset Natur, Hyttebyen og traditionel landbrug Stor Landbrug Foreningsliv, DGI, Helle Hallen Pinse Møde Væksthuset. Ølgod Efterløns og Pensionistklub (morgenkaffe), Linde Alle 8, Tonny Tarbensen Skulpturudstillingen i Ølgod, Start ved Kulturhuset, Rigmor BekPedersen Ølgod Bryghus (frokost), Tværgade 5, Poul Bjerre. Ølgod Ungdomshus, Skolegade 18, Jesper Svender. Ølgod Byskov, Friluftsscenen (med overraskelse), afsluttende snak med lokale foreningsfolk, Jens Møller Jensen Starup UVRHelle Øst Ølgod/adresse??? Mogens Svarre Jens Møller Jensen ONS 15 JUN ?? TOR 16 JUN ,30 NN FRE 17 JUN Besøg Ansager Møde Væksthuset Mariehaven Grillhytten Handicapfiskepladser Kulturhuset Vi vil evt. køre en tur til Kvie Sø. Middag Sommerspil i Varde. Besøg på Skallingen, Elipsen i Ho med orientering om foreningen Natur og Kultur i Ho det frivillige arbejde, samt foreningens aktiviteter. Frokost på Ho Kro Tirpitzstillingen samt Blåvand Fyr. Møde Varde Kommune Varde Kommune. Lions. Du vælger selv Ansager/Mariehaven Arnbjerg Oksbøl Bytoften 2, Varde Karin Nielsen Poul Poul Hanna Krammer Hovej 17A 6857 Blåvand Deltager efter kommunens

11 LØR 18 JUN SØN 19 JUN Frokost Natteravnene ved Tom Øhsl. Rollemodeller Vrøgumløb, FRI AFREJSE Aflevering af hus og transport til Billund Lufthavn Væksthuset. Mad fra nabo Hans Kjær bestemmelse Sabina/Lisbeth Planen er tentativ. Besøg ved de enkelte Udviklingsråd. De enkelte Udviklingsråd får en dag til rådighed, hvor de anmodes om at planlægge, tilrettelægge og gennemføre et besøg, der viser arbejder med udviklingen og resultaterne af det frivillige arbejde, herunder evt. LAG støttede aktiviteter Afslutning på dagen af kontakt person, og hver uge afsluttes i Væksthuset af projektleder. Kursiv= forslag ikke aftalt Pris på sommerhus kr , fra 30 MAJ 18 JUN. Bil leje med 1000 km til kr , + moms Næste møde 28 MAR kl med alle tovholder (adressater må mail listen). Mødested: Væksthuset, Storegade 12, Varde. Mødet den 28 MAR, har til formål at: Præsenterer de enkelte tovholder. gennemgå formål, reglerne og økonomien for besøget. afstemme tiderne inden for de enkelte dage, herunder frokost og evt. middage, fastlægge mødepunkter de enkelte dage og i løbet af dagen der hvor der er flere tovholdere og Få afklaret evt. spørgsmål.

12 Bilag 3 Bestyrelsen for udviklingsråd Hellevest For Nordenskov/øse, Næsbjerg og Rousthøje/Roust Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Peder Foldager Grønmosevej Ansager Tlf eller Mail: Kim Andersen Hostrupvej11, Nordenskov 6800 Varde Tlf Mail: Benny Christensen, Skoleparken 55, Næsbjerg 6800 Varde Tlf Mail: Finn Ladegaard Hovedgaden 7, Næsbjerg 6800 Varde Tlf Mail: Jens Erik Mathiasen Hostrupvej 5, Nordenskov, 6800 Varde Tlf Mail: Christian Jensen, Dyrbækvej 1a, Rousthøje, 6818 Aarre Tlf Mail: Thomas Locht Møllebakken 56, Næsbjerg, 6800 Varde Tlf / Mail:

Generalforsamlingen for Udviklingsråd Helle-Vest torsdag den 29. marts 2012 kl I Helle-Hallen

Generalforsamlingen for Udviklingsråd Helle-Vest torsdag den 29. marts 2012 kl I Helle-Hallen Generalforsamlingen for Udviklingsråd Helle-Vest torsdag den 29. marts 2012 kl. 20.00 I Helle-Hallen Inden generalforsamlingen fra kl 19-20 var der foredrag og debat med Landdistrikskonsulent Carsten Blomberg

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Referat fra Bestyrelsesmøde Tid: Den 09-10-2014 Sted.: Gert Lindberg Kl.: 19.00 Status. Referat Til møderne er indkaldt (Funktion). 24-03-2014 08-05-2014 19-06-2014 Thomas 21-08-2014 Bjarne 09-10-2014

Læs mere

Mødt Mødt Mødt Mødt Mødt. Mødt Mødt Mødt Mødt Afbud. Mødt Mødt Afbud Mødt Mødt. Mødt Afbud Mødt Afbud Afbud. Mødt Mødt Mødt Mødt Mødt

Mødt Mødt Mødt Mødt Mødt. Mødt Mødt Mødt Mødt Afbud. Mødt Mødt Afbud Mødt Mødt. Mødt Afbud Mødt Afbud Afbud. Mødt Mødt Mødt Mødt Mødt Bestyrelsesmøde Tid: Den 9-12-2013 Sted.: Peder Foldager Kl.: 20.00 Status. Referat Til møderne er indkaldt:(funktion). Formand Finn Ladegaard På valg 2015 Næstformand Kim Andersen På valg 2015 Kasserer

Læs mere

UDVIKLINGSRÅD HELLE VEST (Nordenskov, Øse, Næsbjerg, Roust og Rousthøje)

UDVIKLINGSRÅD HELLE VEST (Nordenskov, Øse, Næsbjerg, Roust og Rousthøje) UDVIKLINGSRÅD HELLE VEST (Nordenskov, Øse, Næsbjerg, Roust og Rousthøje) Generalforsamling onsdag den 2. marts, 2011 afholdes på Nordenskov Kro Formanden Peder Foldager bød velkommen til Udviklingsrådet

Læs mere

UDVIKLINGSRÅD HELLE VEST (Nordenskov, Øse, Næsbjerg, Roust og Rousthøje)

UDVIKLINGSRÅD HELLE VEST (Nordenskov, Øse, Næsbjerg, Roust og Rousthøje) UDVIKLINGSRÅD HELLE VEST (Nordenskov, Øse, Næsbjerg, Roust og Rousthøje) Referat fra Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag den 17/5-2011 kl. 19.00 Sted: Hos Christian Jensen, Dyrbækvej 1a, Rousthøje, 6818 Årre

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret okt. 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Referat fra Bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 26/10-2011 kl. 17.30 Sted: Hos Jens Erik Mathiasen, Hostrupvej 5, Nordenskov Vi starter mødet med en gåtur ned til Holme Å og bagefter lidt at spise. Til møderne

Læs mere

Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene

Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene Mælkefestival Ølgod BY Night Land og BY Branding af Ølgod -TV Syd og medier Arbejdet med udviklingsplaner Struktur eks. Helle Øst og Helle Vest Udviklingsplaner Iværksætterhus Kulturhus Hallen Byskovcenter

Læs mere

Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet

Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet Onsdag den 8.10.2014 kl. 17.00 ca. 21.00 på Lunde Kro, Skolegade 8, Lunde, 6830 Nr. Nebel Mødedeltagere: Jan Lillebæk, Blaabjerg Peter Nielsen, Blåvandshuk Finn

Læs mere

Skole Oplæg 1 Oplæg 2 Oplæg 3

Skole Oplæg 1 Oplæg 2 Oplæg 3 Oversigt over maksimal transporttid for eleverne i de 3 oplæg For hvert strukturoplæg er der taget udgangspunkt i den elev, der får den længste transporttid. Der er ikke kigget på taxaturene, men kun på

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15

KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15 KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15 VARDE KOMMUNE HAR FIRE SPECIALAFDELINGER Lykkesgårdskolen i Varde - elever med generelle indlæringsvanskeligheder Tistrup Skole elever med specifikke indlæringsvanskeligheder

Læs mere

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Generelt Info Projekt nr. Sags id Lokalitet Stedfæstelse Igangværende projekter Tilskud fra cykelpuljen 2015 Strækning med dødsuheld med bløde trafikanter Trafikfarlig

Læs mere

LAG Varde. LAG Vardes arbejde med mål og effekter.

LAG Varde. LAG Vardes arbejde med mål og effekter. LAG Varde LAG Vardes arbejde med mål og effekter. Lokalsamfundskonsulent/LAG-koordinator List historik: Ansat 1. august 2006 til etablering af Udviklingsråd i Varde Kommune. Varde Kommune er med sine 1.256

Læs mere

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 18.november 2014, kl. 16.30 på Hotel Arnbjerg, Arnbjerg Alle 2, 6800 Varde.

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 18.november 2014, kl. 16.30 på Hotel Arnbjerg, Arnbjerg Alle 2, 6800 Varde. -1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde, som afholdes Tirsdag, den 18.november 2014, kl. 16.30 på Hotel Arnbjerg, Arnbjerg Alle 2, 6800 Varde.

Læs mere

Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22

Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22 Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22 Forudsætninger for beregning af nedenstående tal: Tallene i skoleåret 2016/17 er de faktiske elevtal pr. 5/9-2016

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 4. Februar 2010 kl. 19.30 Sted: Årre, Årre kro Deltagere: Fraværende: Bruno Hansen, Jesper Christiansen, Jens Christian Sørensen Connie Ibsen, Niels Jacob Jensen Jens Peter Christensen,

Læs mere

Borgerinddragende aktiviteter Status pr. 16. oktober 2013

Borgerinddragende aktiviteter Status pr. 16. oktober 2013 Dato 16.10.2013 Dok.nr. 147587-13 Sagsnr. 12-7876 Ref. Haje Borgerinddragende aktiviteter Status pr. 16. oktober 2013 Oversigt over tilbagemeldinger fra de ni udviklingsråd, om hvad de ønsker at anvende

Læs mere

Borgerinddragende aktivitet

Borgerinddragende aktivitet Borgerinddragende aktiviteter Status pr. 7. december 2016 på baggrund af tilbagemeldinger fra de ni Udviklingsråd i Varde Kommune Hvert udviklingsråd samt Fælles Udviklingsrådet (FUR) har modtaget 30.000

Læs mere

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat.

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i klubhuset Konstituering: Valg af formand

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Helle Øst Udviklingsråd Referat Udviklingsrådets Årsmøde Dato: 29. marts 2012, kl. 19.00 Sted: Helle Hallen Dagsorden ifg. Vedtægter: Beslutning: 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet

Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet Torsdag den 12.06.2014 kl. 17.00 20.45 på Ansager Hotel, Søndergade 2, 6823 Ansager Direktør for Plan, Kultur og Teknik Bent Peter Larsen deltog i mødet fra kl.

Læs mere

Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet

Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet Onsdag den 15.09.2015 kl. 17.00 ca. 21.00 på Hotel Hjedding, Ølgod Bemærk: Der er aftalt rundtur til Skulpturudstillingen. Mødetid kl. 16.00. Mødested: Kulturhuset,

Læs mere

Referat,02-07-2014 Side: 2

Referat,02-07-2014 Side: 2 Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 2. juli 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Erik Juhl og Morten Thaysen Mødepunkt 1 Sag: Budget og regnskab 2013 (879) Orientering

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 07 JAN 2015.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 07 JAN 2015. 09. januar 2015. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 07 JAN 2015. 1. Foreningen afholdte bestyrelsesmøde onsdag d. 07. januar 2015. Mødet gennemførtes i Fredskoven. Mødet startede kl. 1830 og sluttede kl. 2100.

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Generelt Uheld Overslag Projekt nr. Sags id Lokalitet Stedfæstelse Ansøger Skadesgrad 2009- sommer 2014 (samtlige trafikanter) Skadesgrad 2009- sommer 2014

Læs mere

Nyhedsbrev No. 10 juni 2014 33. Årg. Grundlovsmødet 2014 Årets grundlovstaler. Anders Lund Madsen

Nyhedsbrev No. 10 juni 2014 33. Årg. Grundlovsmødet 2014 Årets grundlovstaler. Anders Lund Madsen Nyhedsbrev No. 10 juni 2014 33. Årg Grundlovsmødet 2014 Årets grundlovstaler Anders Lund Madsen Kom til Grundlovsmøde på Øse Efterskole Torsdag den 5. juni Anders Lund Madsen taler kl. 16. Fri entrè Tag

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro.

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Mødt: Lars Otte Koefoed, Kasper Knudsen, Anne Gitte Bang

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende Kjeld Pedersen Mødepunkt 1 Sag: Synsudskrifter (945) - Fåborg Sogn Fåborg kirke Fåborg

Læs mere

JKF Varde Kommune. Aktiviteter i året. 1. Valg af dirigent (Ingolf Knudsen). 2. Beretning v. Kim Madsen.

JKF Varde Kommune. Aktiviteter i året. 1. Valg af dirigent (Ingolf Knudsen). 2. Beretning v. Kim Madsen. JKF Varde Kommune 1. Valg af dirigent (Ingolf Knudsen). 2. Beretning v. Kim Madsen. Aktiviteter i året. Jagtfeltskydning d.23-3 i Oxbøl 300 deltagere. Resultater. Dagens vindere blev: 1. Jacob Christensen/

Læs mere

Referat fra Borgermøde den 15. marts 2011:

Referat fra Borgermøde den 15. marts 2011: 1 Referat fra Borgermøde den 15. marts 2011: Der var 28 borgere tilstede. Formand Ole Lange bød velkommen, og vi gik herefter til dagsordenen Punkt 1. Valg af dirigent: Åge Bonde blev foreslået og valgt.

Læs mere

Forårsmøde 2017 Varde Byråd og Udviklingsrådene

Forårsmøde 2017 Varde Byråd og Udviklingsrådene Forårsmøde 2017 Varde Byråd og Udviklingsrådene Program forårsmøde 2017 Velkomst v/ borgmester Erik Buhl - Vi begynder med en sang Dagsorden for mødet Rigets tilstand v/ borgmester Erik Buhl Hovedtema:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

Områdefornyelse i Varde midtby

Områdefornyelse i Varde midtby Områdefornyelse i Varde midtby Dagsorden: 19.00 Velkomst ved Connie Høj, næstformand i Udvalget for Plan og Teknik 19.10 Områdefornyelse rammer og muligheder oplæg ved Tove Wolff,Varde Kommune og Mogens

Læs mere

Tirsdag 10. marts klokken 17.00

Tirsdag 10. marts klokken 17.00 Mødedato: Tirsdag 10. marts klokken 17.00 Mødested: Thorum Gamle Købmandsgård Guldkysten 12 7870 Roslev Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Lone Frandsen Karsten Villadsen Anne Berggreen Federer Henrik Gaarde

Læs mere

FÆLLESVIRKE. Andy Østergaard, Morten Bergsøe, Jens Rode Petersen, Sanne Flyvbjerg. Kristensen, Lotte Højmark Mundt, Thomas Støttrup,

FÆLLESVIRKE. Andy Østergaard, Morten Bergsøe, Jens Rode Petersen, Sanne Flyvbjerg. Kristensen, Lotte Højmark Mundt, Thomas Støttrup, Nordenskov den 26 September 2012 Referat af: Sted: Regeringsmøde 2, i Fællesvirke Nordenskov Skole Samlingssalen Dato: 26 september 2012, kl.19.00 21.30 Deltagere: Tonni Lander, Leif Arnbjerg, Kim Andersen,

Læs mere

INTRODUKTION 2 GRØN ENERGI HANDLINGSARK FOR UDVIKLINGSRÅDENE BLAABJERG.. 3 HELLE ØST.. 6 HODDE-HORNE-SIG OG TISTRUP... 7

INTRODUKTION 2 GRØN ENERGI HANDLINGSARK FOR UDVIKLINGSRÅDENE BLAABJERG.. 3 HELLE ØST.. 6 HODDE-HORNE-SIG OG TISTRUP... 7 Ren Kommune Forslag til lokale aktiviteter 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 HANDLINGSARK FOR UDVIKLINGSRÅDENE BLAABJERG.. 3 HELLE ØST.. 6 HODDE-HORNE-SIG OG TISTRUP... 7 HANDLINGSARK FOR UDVIKLINGSRÅDENE

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende Morten Thaysen Kjeld Pedersen deltog ikke i punkterne 2, 3, 4 og 6. Mødepunkt 1

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 Mødested:

Læs mere

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro Referat af møde i Landsbyforum den 14/9 2009 Deltagere: Ingrid Andreasen (Vrensted, gl. Løkken-Vrå) Ivan Leth (Tolne-Mosbjerg) Kjeld Larsen (Tversted, Uggerby, Tuen) Tove Marquardsen (Lønstrup, Skallerup,

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet

Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet Onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 ca. 21.00 i Mødelokale 2, Fritidscentret, Lerpøtvej 55, Varde. Mødedeltagere: Ole Diget Jensen deltager i stedet for Anne Marie

Læs mere

Fase 3 Høringssvar Inspirationshøring

Fase 3 Høringssvar Inspirationshøring Jesper Glargaard Simonsen Fase 3 Høringssvar Inspirationshøring Horne - familie og foreningsliv Jesper 04-01-2017 Indholdsfortegnelse Forord.... 3 Indledning.... 3 Forslag til besparelser.... 4 Forslag

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Helle Øst Udviklingsråd Dagsorden FORSLAG Årsmøde. Dato: 29. april 2015 kl. XX.00 Sted: Helle Hallen Referent: Mødedeltagere (udsendt til): Anders Schmidt, Peter Fornitz, Jens Peter Christensen, Lars Bo,

Læs mere

Referat. Deltagere: Steen, Karsten, Karl, Jørgen, Ada, Julle, Viggo M., Viggo, Jens, Niels, John, Jørgen og Laila.

Referat. Deltagere: Steen, Karsten, Karl, Jørgen, Ada, Julle, Viggo M., Viggo, Jens, Niels, John, Jørgen og Laila. Lokalrådsmøde med udvalgs- og foreningsformændene Torsdag d. 4. december 2008 kl. 19.00 i Andst Hallens cafeteria. Referat Deltagere: Steen, Karsten, Karl, Jørgen, Ada, Julle, Viggo M., Viggo, Jens, Niels,

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

FÆLLESVIRKE. Andy Østergaard, Morten Bergsøe, Jens Rode Petersen, Sanne Flyvbjerg

FÆLLESVIRKE. Andy Østergaard, Morten Bergsøe, Jens Rode Petersen, Sanne Flyvbjerg Nordenskov den 28. oktober 2012 Referat af : Regeringsmøde nr. 3 i Fællesvirke Sted: Nordenskov Skole NUIF lokalet Dato: 22. oktober 2012, kl.19.00 21.30 Deltagere: Tonni Lander, Leif Arnbjerg, Kim Andersen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN

REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN MØDESTED. bestyrelseslokalet, kælderen under blok 22. INDKALDT AF. Allan Hansen, Formand REFERENT. Henrik Mischorr DELTAGER. Allan,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK Referat fra Bestyrelses i VTK Dato Tirsdag d. 07. januar 2014 Indkaldt af Sted Deltagere Fraværende Referent Palle (Sekretær) Hos Christina Christina () Formand Flemming (FL) Næstformand Rasmus (RA) Kasser

Læs mere

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Mødelokale 5, Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT 11-06-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 11-06-2015 21:00:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper.

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper. 21. maj 2014 Bilag 6.2 Mobilitetsprojekter Referat af møde vedr. den nordjyske mobilitetsstrategi 12. maj 2015. Deltagere Christian Bjerg, Aalborg Kommune - chb-teknik@aalborg.dk 9931 2105 Christian Roslev,

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Torsdag, den 20. august 2015, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde.

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Torsdag, den 20. august 2015, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. -1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde, som afholdes Torsdag, den 20. august 2015, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. Varde, den 24. juli

Læs mere

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 18. februar 2016 Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

Bestyrelsen, www.herfoelgeborger.dk (efter tilretning af eventuelle bemærkninger) Dagsordenspunkt: Beslutning/behandling: Opfølgning:

Bestyrelsen, www.herfoelgeborger.dk (efter tilretning af eventuelle bemærkninger) Dagsordenspunkt: Beslutning/behandling: Opfølgning: Referat Bestyrelsesmøde Dato 18. marts 2014, kl. 19.00 Deltagere Afbud fra Referent Sted Fordeling Næste møde(r) Anders Bente Glenn Hans Christian Henrik Margot Niels Linda Lissie (delvis) Sonja Ulrik

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 11. maj 2013 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Arkiv nr. STEDKODER LOKALE STEDKODER Stedkode Nr. 573-01 Lokale Stedkoder. Varde Lokalhistoriske Arkiv

Arkiv nr. STEDKODER LOKALE STEDKODER Stedkode Nr. 573-01 Lokale Stedkoder. Varde Lokalhistoriske Arkiv Arkiv nr. STEDKODER LOKALE STEDKODER Stedkode Nr. 573-01 Varde Lokalhistoriske Arkiv 573-02 573-03 573-04 Varde Købstad Kongsgård, Varde Jorder Varde Bygrunde Varde Markjorde Varde Landsogn, Hyllerslev

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet

Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet Referat fra møde i Fælles Udviklingsrådet Onsdag den 23.11.2016 kl. 17.00 21.00 på Hotel Arnbjerg, Arnbjerg Allé 2, 6800 Varde Mødedeltagere: Bjarne Buhl, Blaabjerg Ole Diget Jensen, Blåvandshuk Gert Lindberg,

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

-118- VARDE BOLIG ADMINISTRATION REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Torsdag, den 20. august 2015, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde.

-118- VARDE BOLIG ADMINISTRATION REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Torsdag, den 20. august 2015, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. -118- VARDE BOLIG ADMINISTRATION REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE Torsdag, den 20. august 2015, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. Varde, den 20. august 2015 Indkaldt til mødet: Bestyrelsen: Formand Aage

Læs mere

Ønskede cykelstier. Opdateret december 2015

Ønskede cykelstier. Opdateret december 2015 Ønskede cykelstier. Opdateret december 2015 Generelt Overslag Projekt nr. Sags id Lokalitet Stedfæstelse Ansøger Cykelsti Længde km Overslagspris mio. Indkommende ønsker af Cykelstier Beskyttet områder

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet.

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet. Grupperne i Ho Bugt Distrikt Referat af DT-rådsmøde d. 2 maj 2012 Afholdt ved: Ådal gruppens hytte, Susåvænget 5 i Esbjerg Tilstede: Jesper fra Fourfeld gruppe, Jens Erik Nielsen, Janni Vester Bjerrum,

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Vigersted Lokalråd. Stiftet den 15. april 2012. Referat af konstituerende rådsmøde afholdt onsdag den 3. februar kl. 19:30 hos:

Vigersted Lokalråd. Stiftet den 15. april 2012. Referat af konstituerende rådsmøde afholdt onsdag den 3. februar kl. 19:30 hos: Lokalråd Stiftet den 15. april 2012 Referat af konstituerende rådsmøde afholdt onsdag den 3. februar kl. 19:30 hos: Telefon: 20 83 60 90 Mail: ph@carlhansens.dk Hjemmeside: www.vigersted.net Bankkonto:

Læs mere

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00 Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 16 juni 2003 2.

Læs mere

Godkendt. 1. Godkendelse af referat. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt. 1. Godkendelse af referat. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden Mødetype: Bestyrelsesmøde Deltagere: Bestyrelsen Dato og sted: 14. januar 2017 kl. 10.30 17.00 Fyn: Fjeldsted Skov Kro Facilitator: Referent: Leif Afbud: Emne (og ansvarlig) 1. Godkendelse af referat 2.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved.

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl. 10.00 15.00 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Landdistrikternes Fællesråd Dagsorden: 09:30 Ankomst, registrering og morgenkaffe 10:00 Landdistrikternes

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Indholdsfortegnelse 1. Drøftelse af forskellige generelle spørgsmål henhørende under teknisk Forvaltning 3 2. Evaluering

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde # 3 i Dramaterne 2012/13

Referat for bestyrelsesmøde # 3 i Dramaterne 2012/13 Referat for bestyrelsesmøde # 3 i Dramaterne 2012/13 Torsdag den 6. september 2012 Sted: Haraldsgade 47 (Morten) Tid: 17.30 Afbud/Forsinkelser: Rikke (orlov), Camilla (orlov), Line (Højskole) 1. Velkomst

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 Mødested: Marsvej

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr. 701

Bestyrelsesprotokol nr. 701 Bestyrelsesprotokol nr. 701 Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 25. november 2010 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere