Referat fra årsmødet i LBK Forsvar september 2009 på Smålandshavet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra årsmødet i LBK Forsvar september 2009 på Smålandshavet"

Transkript

1 Referat fra årsmødet i LBK Forsvar september 2009 på Smålandshavet Velkomst ved Michael Haas Michael bød alle velkommen til årsmødet, som var hans først som formand for landsbrancheklubben. Velkomst til Landsbranchemødet for Forsvaret 2009 Det er ingen spøg, at være civilarbejder ved forsvaret i dag. Det er det sidste år tydeligt vist. Forsvarets dårlige økonomi har gennem det sidste år konstant udfordret hverdagen således, at I som tillids- og sikkerhedsrepræsentanter har måttet bruge mange ressourcer på, at få hverdagen til at hænge sammen. I slås med besparelseskrav der presser den enkelte til det yderste, det sker når vakante stillinger ikke blev genbesat, uden vel at mærke at arbejdsopgaverne er blevet mindre. Det jer og jeres kollegaer der skuffet har måtte konstaterer at planlagt uddannelsesforløb i sidste øjeblik bliver aflyst. I har oplevet at arbejdstidsopgørelserne bliver ændret uden jeres accept således at overarbejdstimer som I troede I havde optjent, er væk. Det er jer der har taget kampen op for at forsvare jeres arbejdsområder når ledelsen har sat militærpersonale eller fremmede vikarbureauer til at løse jeres opgaver. I har hver dag år rundet knoklede for at få tingene til at hænge sammen på jeres tjenested med en viden om, at Forsvaret øverste ledelse sammen med lands Regering, i det skjulte arbejder med en plan der har til hensigt at udliciterer jeres arbejdspladser til private. Det er mit og branchebestyrelsens håb, at vi i det kommende døgn vil bruge tiden på at diskutere alle disse udfordringer og forhåbentlig pege på nogle konstruktive løsningsforslag og retningslinjer, vi kan arbejde videre med i det kommende år. Alt sammen for at vi kan videreudvikle Forsvaret til en arbejdsplads vi kan være glade for at komme på. Med disse ord vil jeg byde jer velkommen her til Karrebæksminde til årsmøde i Landsbrancheklubben for Forsvarsarbejdere. Valg af mødeledere: Kurt Hansen og Anegrethe Christophersen. Kurt og Anegrethe takkede for valget. Dagsordenen blev gennemgået og godkendt, og navneopråb af årsmødets deltagere blev gennemført. 1

2 OK 11 - Hvilke temaer kan vi forvente der kommer? Indlæg ved Dan Richardsen, OAO-S. De plancher, som Dan brugte i sit indlæg er vedlagt referatet. Følgende kommentarer, kan knyttes til udvalgte plancher. Planche 1: Er en oversigt, der viser de temaer, som OAO-S forventer, vil komme på banen. OAO-S er derfor begyndt at tænke tanker om forventninger og senarier sammenholdt med erfaringer fra dagligdagen, om hvad der rør sig på de enkelte områder i staten. Dan bemærkede, at det skal opfattes ganske uforpligtende. Det er jo organisationerne, der via tillidsrepræsentanterne og medlemmer, stiller kravene. Planche 5: Er en oversigt, der viser hvem, der er med i OAO-S. Planche 8: Viser rammen fra OK 08. Tallet på 12,8 % fra OK08 kommer ikke til at holde. I forhold til de 0,5 % i lønglidning, da reguleringsordningen nok ikke kommer til at udløse, det forventede, da de private lønninger går ned. På de kommunale område forventes en lønnedgang på 1 %. På det statslige område har vi en generel lønstigning at modregne. De private forhandlinger i 2010 får nok indflydelse på rammens størrelse i Planche 9: Hvordan skal reguleringsordningen være??? Skal den beholdes eller afskaffes?? Bliver rammen stor eller lille?? Hvad har indflydelse på rammens størrelse?? Planche 10: NY LØN kan blive et muligt tema Tanker: Hvorfor er forventningerne til Ny Løn ikke indfriet? Hvad er det der gør, at det ikke fungerer? Er det rammeaftalens ankesystem? Seriøse kritikpunkter for fra tillidsrepræsentanterne forslag til hvad man kan gøre anderledes søges! Skal alle grupper have samme lønsystem?? Skal alle 3F er have samme lønsystem?? OAO går ind for decentrale lokale lønforhandlinger. Bruger vi lønsystemet efter hensigten skabe ro på arbejdspladsen Kommentarer fra årsmødedeltagerne: o Vægtningen mellem funktions/kvalifikationstillæg og engangsvederlag. Ledelsens trang til at lege julemand med engangsvederlag misbrug af systemet. o De bløde tildelingskriterier fleksibilet, samarbejdsvilje. o Manglende brug af kvalifikationstillæg. o Staten er en mærkelig størrelse. En sær geografisk størrelse. Der mangler puljer mangler/midler afsat til forhandlinger, staten har kun det økonomiske råderum. Hertil svarede Dan: Skal vi have organisationsopdelte puljer? Ville det hjælpe ja på de store steder det vil gå ud over de små arbejdspladser. o Ledelsens manglende viden om Ny Løn. En hindring for at gennemføre forhandlinger. o Ny Løn forhandlingerne skal ske centralt! Hertil svarede Dan: Det giver ikke flere penge at forhandle centralt. Centrale forhandlinger giver heller ikke mere retfærdighed. Dan sluttede med at sige, at udfordringen er, om lønsystemet kan det her forbedres eller skal vi finde på en helt ny model? Planche 11: Prisen for at gå tidligere på tjenestemandspension bliver er stort tema i

3 Den sidste bombe på planchen førtidspensionsfradraget gælder for alle omfattet af civilarbejderloven. Tendensen fra politisk side er jo, at alle skal blive længere på arbejdspladsen - lokke folk til at blive eller tvinge piske til at blive straffe folk med at det skal koste mange penge at gå tidligere. Dette havde ingen gang på jorden i tjenestemandsorganisationerne, og finansministerens krav var tæt ved at føre til sammenbrud i OK-forhandlingerne Personalestyrelsen bøjede af udskød det til OK11 og lovede også ikke at fremsætte lovforslag. Det kommer med fuld musik i 2011, og det bliver hårdt. Planche 12: Fastholdelse af goderne fra trepartsmidlerne kan påvirke rammen i Det drejer sig om: seniorbonus - seniordag kompetenceudvikling Skal det fortsætte så skal vi betale det det skal tages forlods af rammen?? Så bliver der ikke meget at lege med. Det bliver dyrt. Planche 11: Tillidsrepræsentantvilkår Der er visse områder, hvor man læse aftalerne helt ud til grænserne, og der vil gør det meget svært at passe tillidsrepræsentant arbejdet. Er det et pengespørgsmål?? Er der forskel mellem ministerier områderne eller mellem organisationerne??? Tjenestemandsorganisationerne har lettere ret til frihed. Mulighed for frikøb som tjenestemand. Planche 12: Krav skal indkaldes fra organisationerne! Planche 15: Har jeg, som tillidsrepræsentant indflydelse på OK-kravene? Michael Haas takkede Dan for et oplæg med mange udfordringer, som landsbrancheklubben skal arbejde videre med frem mod OK2011 ikke mindst Ny Løn. Beretning ved Michael Haas Dette er min første beretning for landsbrancheklubben, så I må have mig undskyldt, hvis enheder udtaler forkortelserne FBE FMT FDE osv. forkert. Det er kun en af de mange ting, som jeg skal til at lære. I min beretning vil jeg redegøre for landsbrancheklubbens aktiviteter og nogle ting, som der er sket inden for jeres område i de sidste år. Organisationsaftalen Den er forsat ikke underskrevet. Sker nok først, sidst i året eller i starten af det nye år. Efter dommeren i den faglige voldgift har afsagt sin kendelse. 3

4 Det vi er uenige med Personalestyrelsen er i al sin enkelhed, om Personalestyrelsen har ret til ensidigt at indskrive bemærkninger i organisationsaftalen! Bemærkninger, der i øvrigt er et krav som vi har afvist ved forhandlingerne. Forsvaret Det alt overskyggende problem har været den dårlige økonomi, og det påvirker jeres arbejde og dagligdag på arbejdet på meget uheldig vis. Lad mig komme med nogle eksempler: Arbejdsmiljøet For at suge økonomi op træffer toppen i forsvaret en politiske beslutning om, at alle vakante stillinger, skal være ubesatte i 6 måneder. Og hvad bliver konsekvensen for jer? I bliver udsat for: Højt tempo og nedslidende arbejde. Og så undre samme ledelse sig over, at der opstår et stort sygefravær. Det må vi klart tage afstand fra, at Arbejdsmiljøet ikke tages alvorligt. Det giver alvorlige konsekvenser. Alt sammen sker uden, at ledelsen tager stilling til opgavernes omfang. Opgaverne er de samme. Man bruger vikarbureau og soldater i vores stillinger og til vores opgaver. Omlægninger af arbejdet Jeg har for nylig haft et par møder med Michael Bondegaard. Jeg tror, at jeg får et godt samarbejde med Michael. Det nye bliver, at man vil arbejde med den såkaldte Behovs levering, altså kun rengøring, der hvor der er behov service. Vi skal diskutere behovslevering nærmere. Hvordan det så falder ind i arbejdsplanerne må vi se på senere. Vi fortsætter diskussionen med Michael Bondegaard. Mit ønske er, at jeg kan løfte det samme arbejde som Finn for at finde fællesløsninger. Arbejdstiden Ved særlig aftale selvom organisationsaftalen ikke er underskrevet så overgik I 1. april 2009 til tjenestemændenes arbejdstidsaftale, og I fik der ved ½ times betalt frokostpause hver dag. Ikke så snart aftale var i kraft kom ledelsen på enkelt tjenestested i tanke om kreative besparelser, nemlig at stjæle afspadseringstimer. Det er tyveri, når ledelsen konvertere aftalte afspadseringstimer til tjenestefravær/tjenesteomlægninger. Det er en klar omgåelse af overenskomsten og arbejdstidsaftalen. Vi har haft møde med FPT. De er enige med os, og der går besked ud til tjenestestederne om, at den trafik skal stoppes! Uddannelse. Selv om vi længe via optimeringsaftalen i forsvaret har haft i program for uddannelse serviceassistenter og ejendomsserviceteknikker, så var det først ved OK08 det lykkedes, at få skrevet en lønramme for serviceassistenter ind i organisationsaftalen. Den aftale vi stadigvæk venter på at få underskrevet. Det er nødvendigt med uddannelse både for kvaliteten arbejdsglæden økonomien. Men også her svinger forsvaret den kreative sparekniv. Vi har konstateret, at der sker aflysninger af aftalte uddannelsesforløb. Det er både et lovbrud, men også en stor skuffelse for den enkelte, og giver frustrationer, når man har forventning om at komme af sted. Lige nu er der intet fingerpeg om, hvornår uddannelsen bliver genoptaget. Vi er dog enige om at så hurtigt som muligt, skal sættes på skinner igen og vi håber på, at vi kommer i gang først i det nye år. Vi drøfter også muligheden for eventuel økonomisk kompensation. Problemerne bliver drøftet med FPT. Der har lovet at lave et overblik af omfanget De er enige med os i, at der er tale om lovbrud og aftalebrud. Det er aftalt, at uddannelserne kommer i gang igen. 4

5 Uddannelse generelt. Uddannelse er og bliver et tema, som vil blive en del af alles hverdag på forsvarets arbejdspladser. Mange af jer har fået en relevant faglig uddannelse, i forhold til jeres arbejdsområder. Nogle mangler stadig, at få den faglige erhvervsuddannelse, og nyansatte skal ifølge vores aftale, påbegynde uddannelse kort efter deres ansættelse. Vi har haft lidt problemer i FBE, hvor økonomi har gjort at uddannelsen bliver udsat til det nye år. En af problemstillingerne i FBE og andre enheder/myndigheder med økonomien til uddannelse er, at refusioner ved deltagelse i AMU kurser, og på skoleforløb på erhvervsuddannelser, ikke tilfalder tjenestestedet, men går i forsvarets store kasse. Så i steder for at have en udgift på en uges AMU kursus på ca kr. inkl. løn og kursusudgift, koster det nu ca kr. Det er helt galt. Derfor har vi forlangt, at refusionsmidlerne tilgår FBE - FMT myndigheder eller værn, så flere kan komme på efteruddannelse, eller vores medlemmer kan få erhvervsuddannelsen. Det er et spørgsmål der bliver taget op på næste HSU møde i forsvaret. Som nogle af jer måske husker, var trepartsmidler en den af aftalegrundlaget for OK 08. Der var afsat centrale og decentrale midler til kompetenceudvikling. De decentrale midler for 2008 og 2009 forhandles lige nu, og vi forventer en aftale i løbet september-oktober Der er i puljen for de 2 år ca. 2,64 mio.kr., der skal fordeles mellem de ansatte efter ansøgning. Vi vil lægge vægt på at alle skal have en udviklingsplan, så alle efter en 2. årrig periode skal i gang med en efteruddannelse. Vi vil lægge vægt på, at disse særlige midler til kompetenceudvikling, skal anvendes til, at den enkelte kan sikre sig i forhold til fremtidig beskæftigelse, og jobfastholdelse, og ikke mindst mobilitet på hele arbejdsmarkedet. Det er ikke uvæsentlige i disse tider, hvor der er mange afskedigelser. Derfor vil vores udspil blive, at der ikke er begrænsninger på hvad i kan søge midler til, vi har bl.a. peget på AMU, EUD, AVU, HF og videregående uddannelser. Vi vil udsende information, når vi har indgået en aftale. I alle myndigheder og værn arbejdes der meget med kompetenceudviklingsstrategier, det er vigtigt i den forbindelse, at der sættes fokus på vores værdier, og vores muligheder for udvikling. FBE FÆLSU skal på deres næste møde vedtage deres strategi, her har vi sat store fingeraftryk, så vores medlemsgrupper er tænkt ind. SCKK (Statens Center for Kvalitet og Kompetenceudvikling) brancheudvalg for Forsvar, har valgt at have kompetenceudviklingsstrategier som et tema, hvorfor der afholdes workshops i alle regioner. Et andet tema på de udmeldte workshops, er samarbejde i lokalområdet, hvor det handler om at få kendskab til hvilke uddannelsesmuligheder der er i lokalområdet, og udvælge samarbejdspartnere, der kan hjælpe med uddannelsesplanlægning. Der er afholdt to workshops, de næste er den 14. september på Skive kasserne, 6. oktober på Ringsted kasserne og 9. november på Høvelte Kasserne. Der er ligeledes afsat en workshop på FMT/FDD s område, det er dog ikke datofastsat i nu. 5

6 I kan tilmelde jer på SCKK s hjemmeside, og målgruppen er tillidsrepræsentanter og ledelsespersoner. Som jeg indledte dette punkt med, bliver uddannelse et fokusområde, som vi vil bruge en del kræfter på fremadrettet, så vi sikre at vores værdi på arbejdsmarkedet bliver fasthold. I OK 11, kan uddannelse blive et vigtigt parameter, specielt nå vi ser de opbygninger af kompetencefonde, som er i gang på det private arbejdsmarked. Men her har i også indflydelse, bl.a. hvis I syntes det skal blive et tema i overenskomsten, så må i drøfte det ude i afdelingerne, og indsende jeres forslag. Ingen kender fremtiden, men et er sikkert, at uden uddannelse bliver vi tabere på det fremtidige arbejdsmarked. Så vi vil prøve at sikre, at når der tales om uddannelse i forsvaret, er det ikke kun de militære ansatte, men det gælder også 3F s medlemmer. Uddannelse skulle gerne ryste lidt af i lønningsposen. Lønforhandlinger Det er første gang jeg har været med som observatør. Min oplevelse i Region Syddanmark var positiv god og afslappet atmosfære. Forsvaret har gjort deres forarbejde. Der var meldt kriterier ud. Økonomirammer (inforammer) og masser af statistik over forbrug, samt udsendt overordnede kriterier. Der var en god tone, og der var forhandlingsvillighed. Der blev givet både tillæg og engangsvederlag. Flest engangsvederlag. 3F udgjorde 50 % personalet, og vi fik 33 % af rammen. 3F fik mere end normalt, sagde de lokale tillidsrepræsentanter. Men det kan blive bedre. Det har vi diskuteret i bestyrelsen, og vi vil tage op på et tillidsrepræsentantmøde måske bliver det et minikursus i forhandlingsteknik og forhandlingsstrategi - kriterierne mv. Vi kan godt blive bedre til at sælge vores indstillinger lidt dyre og på den måde få lidt mere hjem. Pensionssagen. I 1999 blev der stoppet for ansættelse efter Civilarbejderloven. Det vil sige, at alle nyansatte fra det tidspunkt skulle have pension efter OAO-S fællesoverenskomstens pensionsbestemmelser. Det er nu konstateret, at det et gået skævt for forsvaret med pensionsindbetalingerne for dem er kom ind efter Fejlene er forkerte optagelser i pensionsordningerne, karensbetingelserne er ikke kontrolleret og meget mere. Udredningsarbejde i sker i samarbejde med FLO. Ca civilt ansatte i forsvaret på OAO-S fællesoverenskomsten er berørt. Vi følger på sagen ved et tillidsrepræsentantmøde. Salget af AMA i Frederikshavn. De sidste aftaler i forhold til tilpasning til Industriens overenskomst i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen er nu faldet på plads. Resultatet blev, at en 15 % arbejdsgiver betalt pensionsordning blev fastholdt. Det er vi meget tilfredse med. Da det kan danne skabelon ved eventuelle udliciteringer i fremtiden. 6

7 Konkurrenceudsættelsen. McKinsey-rapporten. Rapporten, der skulle beskrive, hvordan forsvaret kunne konkurrenceudsættes jeres arbejde. Rapporten betonede også, at der ikke skulle gives Kontrolbud fra FBE s side. Det er hårrejsende informationer, som vi får. Et eksempel er, at Priserne fra entreprenør er urealistiske. Pris på under 100,- pr. rengøringstime. Et firma, der tager en pris med 100 kr. i timen, kan ikke være særligt stabilt. Usikker fremtid som medarbejder, at man går i møde. Det kan ikke være stabile og gode arbejdspladser. Ingen pleje og udvikling af personalet. Op til det nye forsvarsforlig. Der bliver et stort arbejde med at skabe kontakt til politikkerne, også til partier, som vi normalt ikke samarbejde med. Finn har frem til dato gjort en stor indsats, så det skal bygges oven på. Det bliver kamp helt frem til mållinjen. Finns indsats har haft effekt. Det kom frem under forhandlingerne om forsvarsforliget. Ikke direkte oplæg til konkurrenceudsættelse udover dem som regeringen har meddelt ud. Der har været dialog mellem partier, derfor kom det ikke med i forsvarsforliget. Men vi har stadigvæk FKO-regering, der har det ideologiske mål, at flest mulige offentlige opgaver skal ud til det private arbejdsmarked. Vores udfordring er, hvad der kan gøre os mere konkurrence dygtige? Fleksibilitet har en pris. Kan vi modstå konkurrenceudsættelsen? Kan vi få større fleksibilitet mellem funktion områderne? Vi skal bruge resurser på at finde prisen på fleksibilitet. Nye opgaver. Det vil styrke os, hvis vi så på nye 3F opgaver. F.eks. tage med soldaterne ud og være med til at løse opgaver der. Vi kunne som civile tager ud så skal vi have de rigtige aftaler med. Nye jobmuligheder gøre os uundværlige. HSU og FÆLSU. Hans indtræder i FBE-FÆLSU, og Søren forsætter valgperioden ud i HSU ca. 1 år. Det krumspring tager udgangspunkt i min viden, eller snarere mangel på samme. Jeg har brug for erfarne personer. Jens Bossen bliver suppleant for Hans i FÆLSU og Hans er suppleant for Søren i HSU. Kommunikationsformerne skal forbedres ikke tilfredsstillende, at vi ikke hører noget fregatsagen. Først da (FLO) OAO-forsvar kom på banen, blev forbundet orienteret. Vi skal informere hinanden om, hvad der diskuteres i de forskellige samarbejdsudvalg. Hjemmesiden. Skal bruges til endnu mere info. Bestyrelsens kommende arbejde OK 1. Kravene har skal vi arbejde med, hvordan og hvilke krav der skal stilles. Måske en direkte kampagne. 7

8 McKinsey-rapporten. Vi skal gennemhulle myter. Vi skal arbejde med Kontrolbud besparelsespotentiale alle gode kræfter skal sættes til. Uddannelsesprojekter skal på skinner igen, og vi skal have fat i kompetencemidlerne. Vi skal samarbejde med politikkerne. De lytter gerne til vores ønsker og behov. Afslutning Jeg vil slutte min beretning med at sige tak for et godt samarbejde. I har taget rigtigt godt imod mig. Husk at jeg gerne kommer ud, hvis I invitere mig, men I får ikke den samme servicering med en direkte varm linje på mobilen, som Finn har givet jer, da mit arbejdsområde gennem flere overenskomster er blevet større. Brug min kalender gennem 3F afdelingerne, så I også får jeres lokale afdeling på banen som sparringsparterne i daglig dagen. En særlig tak til Finn Petersen for din modtagelse af mig, og dine ihærdige forsøg på at fylde mig med viden på området. DEBAT: Lotte Jørgensen Flådestation Frederikshavn. Hvad med de uddannelser, som vi har fået. F.eks. ejendomsserviceuddannelsen. Den skal bruges for, at man kan få lønnen? Michael Haas svarede: Det mest fornuftige. Når man har fået uddannelsen, så skal den jo bruges. Det er arbejdsgiveren, der bestemmer, hvad der skal laves. Er der en konkret sag, så lad mig få den ind via afdelingen. Birger Filskov, 3F Varde/Billund: Erfaringerne fra pensionssagen i Skov- og naturstyrelsen er, at ATP-oplysninger er et rigtigt godt til dokumentation af ansættelser i forhold til karensbestemmelserne. En lille bøn. Efter at have været på kurset Rengøringsplaner og tidsfastsættelse kunne vi rigtigt godt tænke os at få mere viden om systemet How to plan, som man bruger i forsvaret. Michael Haas svarede: Helt korrekt. Forsvaret har afsat midler til at gennemgå de ca personer. Arbejdet sker i samarbejde med organisationerne. Forsvaret har allerede haft Skov- og Naturstyrelsen til møde, hvor de har fortalt alt om deres erfaringer. How to plan vi vil have en præsentation af systemet på et tillidsrepræsentantmøde. Hvad er det for dele at det program som vi egentligt har brug for at få noget at vide om? Henrik Løcke, 3F Aalborg Flyvestation Aalborg: Spurgte til udpegningerne til HSU til FBE-FÆLSU. Michael Haas svarede: Jeg har holdt mig til vedtægterne. Jeg har spurgt mig til plejer. Det er en forbundsudpegning af den til enhver tid siddende forhandlingssekretær i samarbejde med landsbrancheklubben. Henrik Løcke, 3F Aalborg Flyvestation Aalborg: Udpeger man også til lønudvalget (SOK). Det står ikke vedtægterne. Michael Haas svarede: Et lokalt udvalg under SU, der klarer SU. Det blev bemærket, at SOK Lønudvalget er overgivet til Allan sidste år. Afslutning: Efter debatten blev beretningen enstemmigt vedtaget. 8

9 Forsvarsforliget Hvad kommer det til at betyde for 3F s områder? Indlæg John Dyrby Paulsen forsvarsordfører for Socialdemokraterne. John fortalte om Forsvarsforliget og forligets betydning for 3F er i forsvaret. De plancher, som John brugte i sit indlæg, er vedlagt referatet. Følgende kommentarer, kan knyttes til udvalgte plancher. Planche 2: Det bredeste forsvarsforlig i 150 år nogen sinde. John Dyrby fortalte om indgåelse af forliget. Indholdet af forliget vi fik jo ikke alt forhandlingsforløbet over 2 måneder tyrkisk marked sådan er forhandlinger. Vi fik næste alt med, men værnepligten udestår, det tager tid, da der er tale om ideologisk gods for V og K Det var fantastisk at få SF. I det hele taget er der et godt samarbejde mellem B S og F. Planche 3: Det økonomiske grundlag. Der er afsat 3.5 mia. ekstra. Primært til soldaten og nye initiativer inden for den globale ramme og fredsstabiliserende opgaver. Planche 4: Soldaten er i centrum. Det er beskrevet i det første fire pinde, og dækker 2,5 mia. Medarbejderne også 3F er er også med. Planche 5: Et strammere forsvar. Vi har gode soldater. Vægten er de internationale opgaver. Det vi ikke har brug for, skærer vi væk med det sammen. Planche 6: Effektivisering af forsvaret. antallet af stillinger nedbringes 2300 ubesatte stillinger!! Det er hovedsageligt militære stillinger der nedlægges. brugen af eksterne konsulenter skal nedbringes. Bruge driftsmidler til konsulenter eller vikarer i stedet for ansættelser bedre økonomistyring Planche 7: Mest kamp om kampflyene. F16 neddrosles fra starten. Kampfly er ikke alene en våbenplatform men også en informationsplatform. Kan ikke have grejet om bordet. Antallet på 30 er en overligger på det samlede antal af nye kampfly. En stille og rolig udvikling ikke en revolution som sidste gang. Planche 9: Udlictering. Rapporten om besparelser ved udlicitering. Der kan spares 250 mio. kr. pr. år. Forudsætningerne er forkerte det holder ikke. VKO har en ideoligisk holdning om, at der skal udliciteres. Det mangler udlictering derfor pres på forvaltningerne, herunder også forsvaret. Udlicitering kommer til at koste penge. Man mister fleksibilitet og mulighed for udsendelse. Aftale om at sætte udlicitering i bero indtil forsvarsforliget Brug teksten i forsvarsforliget. Forsvarsforliget side 23 nederst. Hovedparten er indtil politikerne er tilfredse intet krav om, at det skal være noget bestemt. Vi skal være på stikkerne ellers tager de røven på os. Vi skal forhindre de små udbud. 9

10 Planen nu det gøres i meget små bidder Vi skal sørge for at de ikke snyder på vægten. HUSK forskel mellem udlicitering og konkurrenceudsættelse. Vi skal holde DF fast på ingen udlicitering. Et stort problem, at FKO ledelse agerer politisk. Problem det er udlicitering for udliciterings skyld. Johns afslutning: Vi skal sammen være vågne. Det bliver en kamp, vi godt kan vinde, hvis vi ikke resignere, men vi skal være opmærksomme hele tiden. Gå ud til lokale politikere. Regnskab Søren Sørensen udleverede og gennemgik regnskabet. Det udviste en balance på kr ,39. Søren bemærkede, at beløbet til repræsentationsudgifter var steget betydeligt, da afdelingerne ikke længere finansiere, når bestyrelsen tager på arbejdspladsbesøg i forbindelse med bestyrelsesmøder. Regnskabet blev herefter godkendt af årsmødet. Valg ifølge vedtægterne Valg til landsbrancheklubbestyrelsen a) 2 bestyrelsesmedlemmer: a. Region Nordjylland: Jens Bossen blev genvalgt. b. Region Sjælland: Hans Mortensen blev valgt. b) 3 suppleanter a. Region Nordjylland: Allan Jensen, Flådestation Frederikshavn blev genvalgt. b. Region Midtjylland: Rikardt Sunesen blev valgt. c. Region Sjælland: Jette Nielsen blev valgt. Den Statslige Samarbejdsaftale. Indlæg ved Janus Broe Malm, OAO-S. Janus udfordrede alle deltagere i årsmødet med sin tipskupon, og fik os alle på en spændende rundtur i samarbejdsaftalens regler og muligheder. Afslutning på årsmødet af Michael Haas Et årsmøde er igen slut, og vi kan se tilbage på et godt møde, hvor der har været gode indlæg og debatter. Vi kan også se frem til et år med mange udfordringer ikke mindst truslen om udbud og udlicitering. Det kræver et godt sammenhold på arbejdspladserne. På gensyn næste år. 10

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. januar 2010 i Landsbrancheklub Forsvar.

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. januar 2010 i Landsbrancheklub Forsvar. Referat fra bestyrelsesmøde den 26. januar 2010 i Landsbrancheklub Forsvar. Deltagere. Gunnar Schmidt, Hans Mortensen, Kurt Hansen, Jens Bossen, Lone Korsgaard Birkedal, Michael Haas, Annegrethe Christophersen,

Læs mere

Referat af LBK Forsvars bestyrelsesmøde d. 16. december 2013, Forbundshuset.

Referat af LBK Forsvars bestyrelsesmøde d. 16. december 2013, Forbundshuset. Referat af LBK Forsvars bestyrelsesmøde d. 16. december 2013, Forbundshuset. Dagsorden: Afbud: Kaj Andersen, Morten Binnerup, Bjarne S. Simonsen. Fraværende Henrik Johansen. 1. Valg af referent og mødeledere.

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten NYHEDSBREV NR. 1 af marts 3F-medlemmer i Staten læs i dette nummer Status aftaler og overenskomster Staten lønninger pr. 1. april Særlige ydelser pr. 1. april Nye satserne for jubilæumsgratiale pr. 1.

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i Staten

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i Staten NYHEDSBREV NR. 3 af september 2009 3F-medlemmer i Staten læs i dette nummer Organisationsaftaler og overenskomster fra OK 08 - der ikke er udsendt Ny Løn - HUSK at kræve den årlige lønforhandling Lokale

Læs mere

Referat fra Forsvarsarbejdernes årsmøde 5. og 6. september 2008

Referat fra Forsvarsarbejdernes årsmøde 5. og 6. september 2008 Referat fra Forsvarsarbejdernes årsmøde 5. og 6. september 2008 Velkomst ved Finn Petersen Finn bød alle velkommen til årsmødet med en særlig velkomst til nye deltagere. Finn bød velkommen til årsmødet

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i FLO tirsdag den 6. september 2011 kl. 10:00 I Dansk El, Rymarken 4, III Sal, 8210 Århus C (3 F huset)

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i FLO tirsdag den 6. september 2011 kl. 10:00 I Dansk El, Rymarken 4, III Sal, 8210 Århus C (3 F huset) Referat af Hovedbestyrelsesmøde i FLO tirsdag den 6. september 2011 kl. 10:00 I Dansk El, Rymarken 4, III Sal, 8210 Århus C (3 F huset) Deltagere: Per Bech Christensen, John Fritze Nielsen, Palle Thøgersen,

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011 Årsmøde 2011. Velkomst ved Lone Hoffmann Alle har modtaget følgende materielle. Mappe med landsbrancheklubbens logo Forretningsorden vedtægter Dagsorden Beretningen Artikler fra året der gik Indkomne forslag

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 2 af juni 2009 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer Valg til TR Forum i PensionDanmark Køre- og hviletidsbestemmelser Sådan holder du din ferie Aktuelle kurser og temadage Valg til

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra mødet den 30. maj i Blommenslyst. Referat af mødet den 30. maj 2012 blev godkendt.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 30. maj i Blommenslyst. Referat af mødet den 30. maj 2012 blev godkendt. Referat af kvartalsmøde for FLO område tillidsrepræsentanter Tirsdag den 28. August 2012 kl. 12.00 20.00 I FLO s lokaler i Kronprinsensgade 8 1114 København K. Deltagere: Allan Jensen, Henrik Andersen,

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde FLO mandag den 30. maj 2011 I Blommenslyst kl. 11.00

Referat af Hovedbestyrelsesmøde FLO mandag den 30. maj 2011 I Blommenslyst kl. 11.00 Referat af Hovedbestyrelsesmøde FLO mandag den 30. maj 2011 I Blommenslyst kl. 11.00 Deltagere: Per Bech Christensen, John Fritze Nielsen, Henrik Christensen, Palle Thøgersen, Gunnar Lund, Ole Jensen,

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i FLO Fredag den 2. december 2011

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i FLO Fredag den 2. december 2011 Deltagere: Per Bech Christensen, John Fritze Nielsen, Palle Thøgersen, Ole Jensen, Niels Andersen, Frank Bach Pedersen, Henrik Christensen, Gunnar Lund, Henrik Andersen, Allan Jensen, Henrik Piepgrass

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL

CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL CENTRALFORENINGEN FOR STAMPERSONEL Notat vedrørende definitioner og afgrænsninger i forhold til aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten og aftale om tillidsrepræsentanter i Staten Et af de områder,

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner NYHEDSBREV NR. 3 af september 2009 3F-medlemmer i kommuner læs i dette nummer Lokale lønforhandlinger Personalepolitisk Messe 2010 tager form Værktøj til trivselsmåling Aktuelle kurser og temadage i efteråret

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Centralorganisationernes Fællesudvalg 12.december 2007 14224.26 CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne 2008 Det gode arbejdsliv Vi har alle et ønske om helhed og sammenhæng i vores

Læs mere

Nyhedsbrev nr

Nyhedsbrev nr Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Tina Pihl Tingberg, tlf. 60 17 05 30 Faglig konsulent, Daniel Faber Threms, tlf. 33 30 42 76 Nyhedsbrev nr. 5-2017 December 2017 Formanden har ordet

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

OK18 Det gode arbejdsliv

OK18 Det gode arbejdsliv OK18 Det gode arbejdsliv Baggrundstæppet for OK18 Det gode arbejdsliv HELE arbejdslivet og for ALLE socialrådgivere HB s politiske prioriteringer OK18-oplæg Baggrundstæppet OK17 OK-forhandling på private

Læs mere

Referat af Kvartalsmøde for områdetillidsrepræsentanter i FLO Onsdag den 30. maj 2012 kl. 11:00 På Blommenslyst Kro

Referat af Kvartalsmøde for områdetillidsrepræsentanter i FLO Onsdag den 30. maj 2012 kl. 11:00 På Blommenslyst Kro Referat af Kvartalsmøde for områdetillidsrepræsentanter i FLO Onsdag den 30. maj 2012 kl. 11:00 På Blommenslyst Kro Deltagere: Allan Jensen, Henrik Andersen, Henrik Christensen, Gunnar Lund, Palle Thøgersen,

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder

Læs mere

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Tina Feldt Jessing, Moderniseringsstyrelsen Møder om arbejdstid Danmarks Privatskoleforening, december 2013 1 Dagsorden OK13 baggrund og proces Hvad siger

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLO hovedbestyrelsesmøde. Tirsdag den 8. marts Tilstede var:

FLO hovedbestyrelsesmøde. Tirsdag den 8. marts Tilstede var: FLO hovedbestyrelsesmøde. Tirsdag den 8. marts. 201. Tilstede var: Allan Jensen Henrik Andersen Niels Andersen Jan Marquart. Gunnar Lund Per Christiansen Palle Thøgersen Frank Pedersen. Henrik Kristensen

Læs mere

Løn er det lige meget? Pension er så kedeligt Kan du blive klogere? Har du tillid? Ka du holde balancen?

Løn er det lige meget? Pension er så kedeligt Kan du blive klogere? Har du tillid? Ka du holde balancen? I foråret blev der holdt fem dialogmøder, hvor forbundet lavede optakt til OK 18. Dialogkort satte rammen for drøftelserne med følgende overskrifter: Løn er det lige meget? Pension er så kedeligt Kan du

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde i lønudvalget nedsat af FSU Fredag den 25. oktober 2013 kl. 8.00 9.30 Ndr. Ringgade 1, 8000 Aarhus C, Bygn. 1431-015 Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Olav W. Bertelsen, Uffe Pilegård Larsen,

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL

HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL HK Kommunals holdninger til OK15 HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL HK Kommunal har holdninger til OK15 Hvad siger medlemmerne? HK Kommunals overenskomster med KL og Regionerne skal fornys fra 1. april 2015.

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6 Prioriteringskortene supplerende forklaringer Udover vejledningen til prioriteringsspillet er der udarbejdet supplerende forklaringer til hvert prioriteringskort.

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011 Informationsmøde om OK11 Torsdag d. 10. marts 2011 Velkomst og indledning Program Velkomst og indledning Økonomi og lokal løndannelse Fastholdelse og pensionsændringer PAUSE Kompetenceudvikling og samarbejde

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Referat Sygehjælpere

Referat Sygehjælpere Referat Sygehjælpere 1. Velkomst og præsentation Navneopråb, liste rundt til mailadresser og præsentationsrunde med navn og hvor vi kommer fra. Særlig velkomst til de nye faggrupperepræsentanter. 2. Valg

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem?

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? 1 Vandrørene hvor meget ved vi? Hvor mange af jer er privat ansatte? Hvor mange af jer ved hvornår jeres nuværende virksomheds

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Faggruppen for Ledere og mellemledere

Faggruppen for Ledere og mellemledere Faggruppen for Ledere og mellemledere Dag 1. Dagsorden: 1. Velkomst til faggruppelandsmødet Velkomst v. Conni Kraul. Præsentation af deltagerne i gruppen. 2. Valg af ordstyrer og referent Rosa Demuth er

Læs mere

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? 1 Faglig sekretær Ansat: 1. januar 1996 i StK Arbejdsområder: Hovedaftaler OAO Fællesoverenskomster/-virksomhedsoverenskomster Tillidsrepræsentantaftaler Andre

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

SERVICESEKTOREN Aalborg den 24. september 2015

SERVICESEKTOREN Aalborg den 24. september 2015 SERVICESEKTOREN Aalborg den 24. september FOA AALBORG PO/pn FiU-nr. 9501-15-24-04 Referat fra sektorbestyrelseskonference 21. og 22. september, på Rønnes Hotel, Slettestrand, 9690 Fjerritslev. Til stede:

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 1 Nye arbejdstidsregler for lærerne på erhvervsskoler et paradigmeskifte På hhx og htx nye regler fra den

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, august 2017

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, august 2017 AKTUEL ÆLDREPOLITIK Landsbestyrelsesmøde, august 2017 AUGUST 2017 Aktuel Ældrepolitik, august 2017 Side 2 af 5 Aftale om flere år på arbejdsmarkedet Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået Aftale om

Læs mere

SERVICESEKTOREN Aalborg den 15. maj 2014

SERVICESEKTOREN Aalborg den 15. maj 2014 SERVICESEKTOREN Aalborg den 15. maj 2014 FOA AALBORG MRM/pn FiU-nr. 9501-14-24-01 Referat fra konstituerende sektorbestyrelsesmøde mandag den 12. maj 2014, kl. 15.00 i mødelokale 206, Østerport 2, Aalborg.

Læs mere

Referat af gruppe bestyrelses møde 1.september 2014

Referat af gruppe bestyrelses møde 1.september 2014 Referat af gruppe bestyrelses møde 1.september 2014 Afbud: Gitte, Bente, Siva Tilstede: Kirsten, Hanne, Claus, Villy, John, Jonas, Birthe, Simona, Henriette, Annette og Roxana. 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Servicesektor beretning 2010 1

Servicesektor beretning 2010 1 Beretning 2010 Servicesektorens beretning ved denne generalforsamling, tager sin begyndelse i foråret 2008. Foråret 2008 var fantastisk. I FOA var der storkonflikt - fordi der var store problemer med indgåelse

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

HK Områdeklubben på Københavns Universitet

HK Områdeklubben på Københavns Universitet Referat af Årsmøde d. 26. marts 2014 i HK Områdeklubben på KU: Ad 1 Valg af dirigent Stig Raff og Lars Hein begge faglige konsulenter i HK Stat Hovedstaden blev valgt. Stig Raff valgte ved samme lejlighed

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne 2013 - det kommunale område DET SAMLEDE RESULTAT 2-årig aftale Generelle lønstigninger på 1,91 procent (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter

Hospitalsenheden Vest Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen. Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Dato: 5. april 2013 Journalnr: 1-13-7-18-10 Aftale om lokal løndannelse for ikke-ledende fysioterapeuter og ergoterapeuter Aftalen gælder fra 1. april 2013 og indeholder generelle bestemmelser og følgende

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Seniordage For ansatte i kommuner træder retten til seniordage eller seniorbonus i kraft 2009.

Seniordage For ansatte i kommuner træder retten til seniordage eller seniorbonus i kraft 2009. Kommuner (KL) Seniordage For ansatte i kommuner træder retten til seniordage eller seniorbonus i kraft 2009. KL-området: Den generelle KL-regel: 60 årige = 2 dage 61 årige = 3 dage 62 årige og ældre =

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

- forbedret støtte og godtgørelse ved afsked pga. arbejdsmangel. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16.

- forbedret støtte og godtgørelse ved afsked pga. arbejdsmangel. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16. december 2015 Forringelser af lokalaftalerne men - sikkerhed mod outsourcing - forbedret sikkerhed for seniordage, - sikkerhed for lønudvikling - udvikling

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003.

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003. Forhandlingsprotokol over forhandlingerne om revision af aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes område af 1.

Læs mere

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer CFU og Finansministeriet har indgået en overenskomst, som giver de statsansatte markante lønstigninger og sikrer dem solid reallønsfremgang.

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund.

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels Søndergaard,

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 020-08 J.nr. 07-610-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Vi har haft en god proces, og jeg vil gerne takke jer alle for jeres bidrag hele vejen igennem.

Vi har haft en god proces, og jeg vil gerne takke jer alle for jeres bidrag hele vejen igennem. 01-11-2012 12/132/21 OAO-Stats repræsentantskabsmøde 2. november 2012 Vedtagelse af krav til OK13 Formand Flemming Vinthers tale (det talte ord gælder) Så er vi ved at nå til vejs ende i denne fase af

Læs mere