DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3 BERETNING fra Nakskov Hj ælpeforening (stiftet 18. August 1874) for Aaret 1. Oktober 1918 til 30. September 1919

4 Uddrag af Nakskov Hjælpeforenings Regnskab for Aaret 1. Okt til 30. Septbr Indtægt. Kr. 0. Beholdning fra forrige Aar Renter af 2 Kreditforeningsobligationer Renter fra Landmandsbanken Aarsbidrag Fra Vestlollands Tyendespareforsikring Sparebøssen i Landmandsbanken i Landbostandens Sparekasse Udgift. Kr. 0. Understøttelser Beholdning ved Aarets Udgang Diverse Regninger Ovenstaaende Regnskab er revideret og fundet i Overensstemmelse med de vedlagte Bilag. Nakskov, den 24. Marts C. Poulsen Due. J. C. Henriksen.

5 FORTEGNELSE OVER BIDRAG TIL NAKSKOV HJÆLPEFORENING I REGNSKABSAARET 1. OKTBR TIL 30. SEPTBR Iste Kreds (Søndergade, Dronningens- og Badstuestræde): Købmand Schou 5 Kr.-, Modehandlerinde Wolsing 2, Sadelmagermester Petersen 3, Købmand Schøn 2, Købmand Vandet 2, Sagfører Høegh 2, Bagermester Hermansen 2, Købmand N. Andersen 5, Isenkræmmer Nielsen 5, Købmand Christensen 5, Købmand Thestrup 5, Købmand Harder 5, Købmand Stærmose 10, Cigarhandler Clausen 2, Blikkenslager Møller 2, A/S N. B. Clemmensen 5, Købmand Iversen 5, Fru Wedderkopp 2, Skomagermester Palle 1, Direktør Wiboltt 10, Isenkræmmer Reimer 5, Læge Rosengreen 2, Købmand Brandt 2, Skomagermester Raft 5, Den lollandske Landbostands Sparekasse 15, Sagfører Kjersgaard 6, Boghandler Allerup 5, Slagtermester Jensen 5, Enkefru Jørgensen 10, Guldsmed Olsen 2, Skomagermester Christoffersen 2, Guldsmed Schmidt 5, Skomagermester Poulsen 10, lait 154 Kr. 2den Kreds (Winchellsgade, Havnegade fra Nybro til Badstuestræde, Nybrogade og Nygade): C. K. 2, Bogtrykker Pedersen 2, Købmand N. Hansen 5, Skrædermester Larsen 5, Sadelmagermester Andresen 2, Snedkermester Rørholm 2, Frøken Mackeprang 2, Købmand Holger Krøyer 15, Købmand Tarp 10, Apotheker Lehmann 5, Grosserer L. Wiboltt 5, Partikulier Holmblad 5, Sagfører Olsen 5, lait 65 Kr. 3die Kreds (Kattesundet og Fruegade): Lokomotivfører Cohn 1, Slagtermester Andersen 2, Frøken Holm 2, Købmand Steffensen 2, Enkefru Nielsen 1, Forretningsbestyrer Nielsen 2, Forretningsbestyrer Hansen 1, Bogtrykker Nielsen 2, Købmand Jørgensen 1, Vognmand Jørgensen 2, Frøken Rosengaard 1, Bankbogholder Simonsen 2, Brøndborer Rasmussen 1, Skatteopkræver Hansen 1, Lagerformand Møller 2, Sadelmagermester Gleje 1,50. lait 24 Kr. 50 Øre. 4de Kreds (Tilegade og Akseltorvet): Købmand Th. Knudsen 5, Skrædermester Mikkelsen 5, Hattemager Caspersen 2, Urmager Frederiksen 2, Købmand Levison 5, Købmand Theisen 10, Apotheker Lund 2, Købmand Friis 5, Gæstgiver Parkes 2, Barber Møller 2, Barber Lind 2, Sadelmager Rosengaard 2, Smedemester Fryd 2, Snedkermester Eriksen 2, Snedkermester Johansen 2, Sned kerinester Hansen 2, Brandinspektør Meyer 1, Direktør Huus 100, lait 153 Kr.

6 5te Kreds (Rødbyvej til Winchellsgade, Reimersgade og Østre- Boulevard): Fra denne Kreds er intet Bidrag indkommet. 6te Kreds (Landmandsvej, Reventlowsgade, Østergade, Svingelsvej til Jernbanen, Kørbersgade, Perlestikkergade, Danagade og Jernbanegade): Isenkræmmer Steffensen 2, Uldspinder Hansen 1, Cyklehandler Rasmussen 1, Restauratør Bjerregaard 2, Vinhandler Rasmussen 5, Købmand Palsøe 10, Træskomager Andersen 3, Læderhandler Jensen 2, Urmager Skafte 2, Købmand Knud Dan 3, Cigarfabrikant Henriksen 2, Glarmester Nellemann 2, Kreaturhandler Steffensen 2, Frøken Østrup 2, Bestyrer Pedersen 3, Dommerfuldmægtig Bang 5, Partikulier Skafte 5, Lærer A. Sørensen 2, Restauratør Korte Hansen 2, Stationsforstander Andersen 2, Direktør Trentemøller 3, S. L. 1, Enkefru Due 1, Glarmester Larsen 2, Grosserer Marcussen 5, M. H. 1,50, Fru Hansen 2, Snedker Rask 1, Fru Frederiksen 1, Familien Frederiksen 2, Gartner Hansen 1, Fru Friis 1, Fru Andersen 1, Frøken Rauert 2, C. Sørensen 1, Fru Nielsen 1, Tømrer Jensen 0,50, Smed Andersen 1, Postassistent Voss 1, Typograf Svendsen 2, lait 89 Kr. 7de Kreds (Nr. Boulevard og Freuchensgade): Brødrene Jørgensen 2, T. Christensen 1, Overretssagfører Zwick 2, Skolebestyrer Neisig 2, Bogholder Pedersen 2, O. Gindrup 1, Frøken Eiberg 2, Partikulier Ziersen 2, Fru Viking 1, Redaktør Haugner 2, Unævnt 2, D. M. 1, Vognmand Hansen 2, Fru Rasmussen 2, Cyklefabrikant Olsen 2, Købmand Hansen 2, A. Andersen 2, Frøken Andersen 5, Bogholder Bruun 2, Frøken Rehkopff 1, Ingeniør Meden 5, lait 42 Kr. 8de Kreds (Hollændergade, Bredgade og Præstestræde): Pastor Holck 6, Købmand Jakobsen 2, Lærer Schmidt 1, Sukkerkoger Madsen 5, Frøken Jensen 2, Glarmester Dideriksen 1, Frøken Muurmann 1, Postkontrollør Ryge 2, Overmontør Sørensen 1, Lagerist Christoffersen 1, Gartner Nielsen 2, Fru Andersen 1, Skindhandler Holm 2, Murermester Christensen 2, Kontorchef Nielsen 2, Toldassistent Wrisberg 2, Fiskehandler Nielsen 1, Musiker Enock 1, Murermester Christensen 2, Mekaniker Valbjørn 1, Fru Olesen 1, lait 39 Kr. 9de Kreds (Farverensstræde, Bibro- og Tolderensstræde): Fra denne Kreds er intet Bidrag indkommet. 10de Kreds (Klostergade, Nordenkirke, Kølle-og Kirkestræde): Fra denne Kreds er intet Bidrag indkommet. Ilte Kreds (Vejlegade, Gaasetorvet og Ølkarsvej): C. F. Holms Enke 2, C. Sørensen 10, Frøken Rosengaard 1, Borgmester Bresemann 10, Restauratør Eriksen 5, Malermester Gunnersen 5, Agent Amtsbiller 10, Direktør Klinke 10, Bagermester Striiwing 1, Aug. Freuchen & Co. A/S 30, Melhandler Olsen 5, Frøken Hertel 1, Gartner Nielsen 1, Restauratør Nielsen 2, Bogbinder Arnstrup 2, Social-Demokraten" 10, Slagtermester Petersen 2, Dyrlæge Hansen 5, Skomager Rasmussen 1, Overbetjent Faxe 1, Fabrikant Lind 2, Blikkenslagermester Hansen 1, Vognmand Krøyer Petersen 0,50. lait 117 Kr. 50 Øre. Fra 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. og 20. Kreds er ingen Bidrag indkomne. 21de Kreds (Friheden, Løjtoftevej, Hammerichsgade og Tuxensvej): Opsynsmand Reimer 1, Fru Larsen 1, Telefonarbejder Christiansen 1, Smed Rasmussen 1, Snedker Christoffersen 0,50, Købmand Mortensen 1, Slagter Eriksen 0,50, Fr. Krogh 1, Formand Hansen 1, Karetmager Christiansen 1, Bogtrykker Rosenberg 1, Arbmd. Christiansen 1, Købmand Andersen 1, Arbmd. Petersen 0,50, Tømrer Wiboltt 0,50, P. Due 1, Købmand Quist 5,

7 C. A. Thomsen 2, Vejmand Larsen 0,50, Murer Hansen 2, Arbmd. Hansen 0,50, Maskinpasser Andersen 1, Unævnt 1, Arbmd. Skotte 1, Bogholder Knudsen 1, Snedker Hansen 1, Tømrermester Christensen 1, Kommuneassistent Christensen 1, Smed Nielsen 0,50, Aage Reddersen 2, Fru Harpelund 0,50, Bogholder Larsen 1, Enkefru Larsen 2, Arbmd. Madsen 0,50, Fru Frandsen 0,50, Formand Hansen 0,50, Telefonarbejder Hansen 0,50, Vognmand Ottesen 0,50, Arbmd. Frederiksen 0,50, Arbmd. Knudsen 0,50, Arbmd. Andersen 0,50, Arbmd. Christensen 0,50, Arbmd. Poulsen 0,50, Smed Jørgensen 0,50, Murer Béck-Hansen 2, Arbmd. Jensen 0,35, Byraadssekretær Olsen 5, Ligningssekretær Nielsen 2, Typograf Due 2, Togfører Larsen 1, Togfører Hansen 1, Tømrermester Rasmussen 1, Regnskabsfører Kellermann 1, Enkefru Hansen 1, Arbejderske Hansen 0,50, Smed Jensen 0,50, Blikkenslager Jørgensen 1, Konduktør Andersen 0,50, Arbmd. Hansen 0,50, Formand Skotte 1, Kusk Christiansen 1, Arbmd. Nielsen 0,50, Snedker Petersen 0,50, Arbmd. Knudsen 0,50, Blikkenslager Larsen 0,50, Arbmd. Th. Nielsen 0,50, Arbmd. J. Nielsen 2. lait 68 Kr de Kreds (Maribo-, Blochs-, Otto Kulds-, Roars- og Raadmandsvej): Tømrer Wissing 0,50, Arbmd. Justesen 0,50, Snedker Rasmussen 0,50, Slagteriarbmd. Petersen 1, Postbud Jacobsen 1, Postbud Larsen 1, Snedker Henriksen 1, Arbmd. Hansen 0,55, H. P. Steen 1, Maskinarb. Pedersen 0,75, Snedker A. Jensen 1, Formand Rasmussen 0,50, Postbud Simonsen 1, Arbmd. Larsen 0,50, Arbmd. Larsen 1, Murer O. Petersen 1, Maskinarb. A. Larsen 1, Slagteriarb. L. Petersen 1, Lokomotivfører Jensen 1, Smedemester Petersen 0,25, Brolægger Henriksen 1, Cigarmager Henriksen 1, Vognmand Andersen 0,35, Slagteriarb. Krysiak 1, Maler Rask 1, Købmand Dahl 1, Arbmd. J. Jensen 1, Arbmd. Rasmussen 1, Arbmd. Mortensen 0,50, Mælkehandler Hansen 1, Fru Cecilie Rasmussen 1, Bagermester Christoffersen 2, Slagtermester Raahauge 1, Købmand Hansen 1, Kusk Madsen 1, Mælkehandler Lauritzen 1, Faktor Nielsen 1, Arbmd. Nielsen 1, Arbmd. Rasmussen 0,50, Murermester Mogensen 2, Maler Petersen 1, Kontorbud Jensen 1, Arbmd. Petersen 1, Slagtermester Mortensen 1, Købmand S. Christensen 1, Gartner H. Jensen 1, Politibetjent Svendsen 1, Partikulier Larsen 2, Sadelmager Nielsen 1, Arbmd. Raahauge 1, Cementstøber Hansen 1, Entreprenør Jørgensen 1, Montør Rademacher 1, Snedker P. Nielsen 1, Arbmd. Geertsen 0,50, Tømrermester Poulsen 1, Arbmd. Andreasen 0,50, Arbmd. Steen 1, Portør Hansen 0,50, Fru Johanne Olsen 0,25, Arbmd. Johansen 0,50, Fru Kamilla Petersen 0,50, Arbmd. Henning Hansen 0,50, Arbmd. A. Clausen 0,50. lait 57 Kr. 15 Øre. 23de Kreds (Tollesens-, Hardenberg- og Topsvej). Fra denne Kreds er intet Bidrag indkommet. 24de Kreds (Rødbyvej fra Winchelsgade, Tietgens-, Hees- og Hagesvej): Bestyrer Lerche 10, Forvalter Langhoff 2, Musikdirektør Smith 2, Lærer Rasmussen 1, Forvalter Petersen 2, Bankassistent Sørensen 2, Rentier Petersen 1, Typograf Jørgensen 1,50, Bestyrer Hornbæk 2, Maskinarbejder Jensen 2, Gartner Christensen 1, Arbmd. Johansen 2, Arbmd. L. Olsen 2, Gartner Meiborg I, Snedker Henriksen 1, Blikkenslager Hansen 1,50, Arbmd. Olsen 1, Bestyrer Larsen 1, Maler Stryhn 1, Lagerist Ehrenreich 1, Vognmand Jensen 1, Bagermester Jensen 2, Købmand Krusell 1, Formand F. Nielsen 1, Maskinarb. Rasmussen 1, Faktor Kragh 1, Arbmd. H. Jensen 1, Arbmd. P. Hansen 3, Smed P. Jensen 1, Maskinarb. L. Jensen 1, Ølhandler Simonsen 2, Kelner C. Petersen 1, Skræder N. Hansen 4, Maltemester Andersen 2, Skomager

8 Jacobsen 1, Skibsbygger Petersen 2, Snedker Krogh 2, Rentier Pedersen 3, Afslagningsmester Dahl 2, Lærer Bak 2, Murer Bondesen 2, Arbmd. Rasmussen 1, Mejerist Rasmussen 1, Maskinarb. Jakobsen 1, Sukkerkoger Petersen 1, Skomager Petersen 0,50, Arbmd. Mortensen 2, Gaardskarl Nielsen 1, Arbmd. P. Nielsen 1, Brolægger Smith 1, Murer Clausen 2, Bogholder Frederiksen 2, Tømrer Petersen 1, Slagtermester Egemose 2, Malermester Hørberg 5, Kusk Christensen 1, Opsynsmand Clausen 0,50, Møller C. Hansen 1, Kontorchef Nørvig 3, Snedker Jensen 2, Bager Olsen 1, Gartner Hansen 2, Maskinarb. Frederiksen 1, Murer Søeborg 2, Cigarmager Madsen 2. lait 111 Kr. 25de Kreds (Færgelandet): Fra denne Kreds er intet Bidrag indkommet.

9 FORTEGNELSE over Nakskov Hjælpeforenings Kredse og Kredsforstandere. C/J o ti o> & Kredsens Omraade Kredsforstandernes Navne Hollændergade, Bredgade og Præstestræde Søndergade, Dronningensstræde og Badstuestræde. Winchellsgade, Havnegade fra Nybro til Badstuestræde, Nybrogade og Nygade. Kattesundet og Fruegade. Tilegade og Axeltorv. Rødbyvej til Winchellsgade, Reimersgade og 0. Boulevard. Landmandsvej, Reventlowsgade, Østergade, Svingelsvej til Jernbanen, '-Kørbersgade, Perlestikkergade, Danagade og Jernbanegade. Nr. Boulevard og Freuchensgade. Farverensstræde, Bibrostræde og Tolderensstræde, Klostergade, Nordenkirke, Køllestræde og Kirkestræde. Vejlegade, Gaasetorv og Ølkarsvej. Havnegade fra Badstuestræde, Kongenstofte, Erlingsvej, Niels Nielsensgade, Stormgade og Gasværksvej. Helgenæsvej, Svenskevej og Taarsvej fra Bygrænsen til Oksebæksvej. Fællesskabsvej og Riegelsvej. Oksebæksvej, Rosnæsvej og Gallemosevej. Tinghusvej, Christiansdalsvej, Eiglersvej og Jødevej. Munkevej og højre Side af Taarsvej fra Oksebæksvej til Vejlegadebro. Venstre Side af Taarsvej fra Oksebæksvej til Vejlegadebro. Mølleallé, Engvej og Vejlegadebro. Svingelsvej fra Jernbanen, Bruckersvej og Svingelen. Friheden, Løjtoftevej, Hammerichsgade og Tuxensvej. Maribovej, Blochsvej, Otto Kulds Vej og Raadmandsvej. Tollesensvej, Hardenbergvej og Topsvej. Rødbyvej fra Heesvej og Hagesvej. Færgelandet. Winchellsgade, Tietgensvej, Fru Mægler Rasmussen, Havnegade. Cigarfabrikant Henriksen, Østergade. Pastor Holck, Præstestræde. Direktør Huus, Havnegade. Forvalter Petersen, Reimersgade. Typograf Svendsen, Niels Nielsensgade. Fru Borgmester Bresemann, Vejlegade. Ligningssekretær Nielsen, Klostergade. Fru Skoleinspektør Poulsen, Havnegade. Skomagermester O. Poulsen, Søndergade. cand. theol. Sørensen, Vejlegade. Fru Snedkermester Johansen, Tilegade. Murer Hansen, Jødevej. Gartner Rasmussen, Fællesskabsv. Murer Nielsen, Rosnæsvej. Lærer Date, Jødevej. Murermester Christensen, Niels Nielsensgade og Maskinarbejder Esbensen, Jødevej. Tømrerm. Rasmussen, Taarsvej, og Gasv.arb. Petersen Sukkerm. Rosenbjerg, Hoskiersvej. Portner Olsen, Riegelsvej. Malerm. Frederiksen, 0 Boulevard, og Fru Typ. Due, Hammerichsg. Murerm. Mogensen, Maribov,, og Typograf Due, Hammerichsg. Avlsbr. Thobiasen, Hardenbergv. Typ. Jørgensensen, Rødbyvej., og Bestyrer Hornbæk, Rødbyvej. Skibsbygmest. Larsen, Hejmdalsv.

10 Joh. Pedersens Trykkeri, Nakskov*

11 Beretning Nakskov Hjælpetorening (stiftet 18. August 1874) for Aaret 1. Oktbr til 30. Septbr

12 Uddrag af Rakskov Hjælpeforenings Regnskab for Aaret 1. Oktbr Septbr Indtægt. Kr. 0. Beholdning fra forrige Aar Renter af 2 Kreditforeningsobligationer Renter i Landmandsbanken Aarsbidrag Bidrag fra Nakskov Mejeri og Slagteri Gave fra Konsulinde Bøttern Udgift Kr. 0. Understøttelse i Kontanter Diverse Regninger Beholdning ved Aarets Udgang Ovenstaaende Regnskab er gennemgaaet og fundet i Overensstemmelse med de vedlagte Bilag. Nakskov, den 21. Januar J. P. Henriksen. C. Poulsen Due.

13 Fortegnelse over Bidrag til Nakskov Hjælpeforening i Regriskabsaaret 1. Oktober 1919 til 30. September Kreds (Winchelsgade, Havnegade fra Nybro til Badstuestræde, Nybrogade og Nygade): Købmand Niels Hansen 5, Bogtrykker Pedersen 3, Overretssagfører Andersen 2, Købmand Holger Krøyer 15, Købmand Tarp 10, Apoteker Lehmann 5, Partikulier Holmblad 5, Bogtrykker Rasmussen 3, Frøken Mackeprang 2, Sagfører Olsen 5. Skrædermester Larsen 5, Disponent Petersen 3. lait 63 Kr. 3. Kreds (Kattesundet og Fruegade): Lokomotivfører Cohn 1, Slagtermester Andersen 2, Frøken Holm 2, Købmand Steffensen 2, Enkefru Nielsen 1, Forretningsbestyrer Nielsen 2, Cigarhandler Hansen 2, Bogholder Simonsen 2, Købmand Jørgensen 1, Bogtrykker Nielsen 2, Frøken Rosengaard 1, Vognmand Jørgensen 4, Brøndborer Rasmussen 1, Skatteopkræver Hansen 2, Lagerformand Møller 2. lait 27 Kr. 4. Kreds (Tilegade og Axeltorvet): Gæstgiver Parkes 2, Købmand Friis 5, Apoteker Lund 2, Købmand Levison 5, Snedkermester Johansen 2, Brandinspektør Meyer 1, Sadelmager Rosengaard 2, Urmager Frederiksen 2, Hattemager Caspersen 2, Barber Møller 2, Barber Lind 2, Skrædermester Mikkelsen 5, Uldhandler Knudsen 5, Købmand Theisen 10, Direktør Huus 100. lait 147 Kr. Fra 5. Kreds er ingen Bidrag indkomne. 6. Kreds (Landmandsvej, Rewentlovsgade, Østergade, Svingelsvej til Jernbanen, Kørbersgade, Perlestikkergade, Danagade og Jernbanegade): Isenkræmmer Steffensen 2, Kreaturh, Steffensen 2, Trikotageh. Hansen 2 Glarmester Neileman 2, Cyklehandler Rasmussen 2, Gæstgiver Bjerregaard 2, Købmand Palsøe 10, Vinhandler Rasmussen 10, Træskomager Andersen 2, Modehandlerinde Østrup 2, Læderhandler Jensen 2, Cigarfabrikant Henriksen 2, Urmager Skafte 2, Dommerfuldmægtig Bang 5, Rentier Skafte 5, Lærer Sørensen 2, Gæstgiver Korte Hansen 2, Direktør Trentemøller 5, Overassistent Jensen 1, Stationsforstander Andersen 2, S. L. 1, Frøken Due 1, Frøken Holm 1,50, Rentier Hansen 2, Fru Thea Hansen 2, Knud Dan & Co. 5, Bestyrer Pedersen 3, Snedker Rask 1, Gartner Hansen 2, Frøken Rauert 3, Fru Friis 1, Fru Andersen 1, Inspektør Christensen 2, Agent Jørgensen 2, Smed Andersen 1, Cigarmager Sørensen 1, Familien Frederiksen 2, Fællesbageriet 10, Glarmester Larsen 2, Grosserer Marcussen 10, Typograf Svendsen 2. lait 119 Kr. 50.

14 7. Kreds (Nørre-Boulevard og Freuchensgade): Snedkermester G. Jørgensen 2, Enkefrn Christensen 1, Skolebestyrer Neisig 5, Bogholder Pedersen 3, Frøken Eiberg 2, Frøken Meyer 1, Kordegn Eilschou 10, C. Rasmussen 3, J. Rasmussen 2, Cyklefabrikant Olsen 5, Købmand E. Hansen 5, A. M. Andersen, 2, Frøken Andersen 4, Bogholder Bruun 3. lait 48 Kr. 8. Kreds (Hollændergade, Bredgade og Præstestræde): Pastor Holck 6, Købmand Jakobsen 2, Gartner Nielsen 2, Sukkerkoger Madsen 5, Clausen, Maskinarbejder 1, Frøken Jensen 2, Frøken Muurmann 1, Murermester Christensen 2, Vognmand Lorentzen 1, Lagerist Christoffersen 1, Bogholder Pedersen 1, Skomager Kjær 2, Fru Andersen, 1, Murer Rasmussen 1, Overmontør Sørensen 2, Gartner Dybdal 1, Mekaniker Valbjøn 5, Skindhandler Holm 2, Toldassistent Wrisberg 2, Enkefru Olesen 1, Elektriker Bruun 2, Kontorchef Nielsen 2, Murermester Christensen 2, Musiker Enock 1, Murer Nielsen 2, Cementstøber Hårby 1. lait 51 Kr. Fra 9. og 10. Kreds er ingen Bidrag indkomne. II. Kreds (Vejlegade, Gaasetorvet og Ølkarsvej): C. F. Holms Enke 2, C. Sørensen 10, Restauratør Nielsen 2, Gartner Nielsen 2, Tvernø Konditor 5, Bogbinder Arnstrup 3, Skomager Rasmussen 2, Fru Poulsen 2, Blikkenslagermester Hansen 2, Bagermester Struwing 2, Frøken Rosengaard 1, Melhandler Olsen 5, Aug. Freuchen & Co. 30, Restauratør Eriksen 5, Social-Demokraten 10, Borgmester Bresemann 10, Malermester Gunnersen 5, Frøken Christoffersen 5, Direktør Klinke 10, Overbetjent Faxe 1, Slagtermester Petersen 2, Overretssagfører Zwick 5, Værkfører Bjødstrup 1, Adjunkt Svendsen 5, Dyrlæge Hansen 5, Frøken Hertel 2. lait 134 Kr. 13. Kreds (Helgenæs-, Svenske- og Taarsvej fra Bygrænsen til Oksebæksvej): Købmand Skytte 2, Snedker Rasmussen 2, Former Hansen 1, Arbejdsmand Nielsen 1, Værkfører Larsen 2, Vognmand Knibbe 1, J. Jørgensen 0,50, Snedker Jacobsen 1, H. Jørgensen 2, Arbmand H. Jensen 0,50, Matros Jørgensen 0,50, Arbmand Christiansen 1, Landpostbud Christensen 2, Maskinarbejder Sørensen 2, Tømrermester Petersen 1, Fabriksarbejder Reimer 1, Gasværksarbejder Hansen 2. lait 22 Kr. 50. Fra 12, 14, 15 og 16 Kreds er ingen Bidrag indkomne. 17. Kreds (Munkevej og højre Side af Taarsvej fra Oksebæksvej til Vejlegadebro): Arbejdsmand Christiansen 1, Blikkenslagermester Rasmussen 5, Arbejdsmand Henriksen 1, Mekaniker Christensen 1, Cigarhandler Rasmussen 1, Bagermester Jørgensen 5, Arbejdsmand Hansen 1, Murer Sander 1, Arbejdsmand Geertsen 1, Alfred Hansen 1, Detailhandler Jørgensen 1. lait 19 Kr. Fra 18, 19, 20., 23. og 25. Kreds er ingen Bidrag indkomne. 21. Kreds (Løjtoftevej, Hammerichsgade og Tuxensvej): Baneopsynsmand Reimer 1, Fru Larsen 1, Fru Karstensen 1, Slagter Eriksen 0,50, Formand Hansen 2, Karetmager Kristiansen 1, Bogtrykker Rosenberg 1, Købmand Qvist 5, Smed Petersen 1, Købmand Andersen 2, Tømrer Wiboltt 1, M. Pedersen 0,40, Kusk Due 1, Arbejdsmand Larsen 1^ Arbejdsmand Hansen 1, Byraadssekretær Olsen 5, Portner Nielsen 2, Savskærer Larsen 1, Partikulier Thomsen 2, Vejmand Larsen 1, Ligningssekretær Nielsen 3, Maskinpasser Andersen 1, Overfyrbøder Olsen 0,50, X 1, Arbejdsmand Skotte 1, Snedker Hansen 1,50, Tømrermester Christensen 1, Maler Lindhardt 1, Købmand Mortensen 1, A. Nielsen 1, Arbejdsmand PetersenJ 1, Arbejdsmand Berg 1, Møller Reddersen 2, Fru Harpelund 0,50, Bogholder Vogelius 1, Fru Larsen 1, Arbejdsmand Madsen 1, Fru Frandsen 1, Maskinmester Houmann 1, Telefonarbejder Hansen 1, Handelsmand Madsen 1, Arbejdsmand Frederiksen 1, Arbejds

15 mand Knudsen 0,50, Arbm. Andersen 0,50, Murer Hansen 2, Arbejdsm. Christensen 0,50, Snedker Christoffersen 0,50, Arbejdsmand Jensen 0,50 Murer Blok-Hansen 2, Typograf C. P. Due 2, Fru Hansen 1, Regnskabsfører Kellermann 2, Tømrermester Rasmussen 1, Togfører Larsen 1, Kommissionær Hansen 1, Julius Petersen 1, Trykker Lykke 1, Fru Rasmussen 1, Smed Jensen 0,50, Frøken Jensen 0,50, Arbejdsmand Hansen 0,35, Arbejdsmand T. Nielsen 1, Arbejdsmand Skotte 1, Kusk Christiansen 2, Arbejdsmand P. Nielsen 0,50, Snedker Petersen 0,50, Arbejdsmand J. Nielsen 2, Arbejdsmand Knudsen 0,50, Blikkenslager Larsen 0,50. lait 83 Kr. 25 Øre. 22. Kreds (Maribo-, Blochs-, Otto Kulds- og Raadmandsvej): Rentier Larsen 1, Arbmd. Justesen 1, Snedker Rasmussen 0,50, Politibetjent Svendsen 1, X 1, Postbud Jacobsen 1, Postbud Larsen 1, Snedker Henriksen 1, Arbmd. Simonsen 1, Maskinarb. Pedersen 1, Arbmd. Rasmussen 0,50, Formand Rasmussen 1, Cigarmager Henriksjn 1, Postbud Simonsen 1, Arbmd. Larsen 1, Kusk Jacobsen 1, Maskinarb. Larsen 1, Tømrer Larsen 1, Arbmd. Raahauge 1, Smed Petersen 1, Brolægger Henriksen 2, Arbmd. Sørensen 1, Maler Rask 1, Slagter Krusack 2, Købmand Dahl 1, Arbmd. Jensen 2, Arbmd. Rasmussen 1, Fru Mortensen 1, Mælkehandler Hansen 1, Fru Rasmussen 1, Bager Christoffersen 2, Faktor Nielsen 1, Fyrbøder Hansen 1, Slagter Raahauge 1, Arbm. Raahauge 1, Entreprenør Jørgensen 1, Snedker Nielsen 1, Tømrerm. Poulsen 1, Maskinarb. Raun 1, Arbmd. Steen 1, Fru Johanne Olsen 0,25, Husejer Johansen 1, Arbmd. Johansen 1, Bager Steffensen 1, Tømrer Olsen 1, Arbmd. Hansen 0,50, Overmontør Rademacher 1, Købmand Hansen 2, Arbmd. Clausen 1, Mælkehandler Lauritzen 2, Arbmd. Nielsen 2, Murerm. Mogensen 2, Arbmd. Petersen 1, Kontorbud Jensen 2, Slagterm. Mortensen 2, Maler Petersen 1, Gartner Jensen 1, Slagter Petersen 1. lait 66 Kr. 75 Øre. 24. Kreds (Rødbyvej fra Winchellsgade-, Tietgens-, Hees- og Hages Vej): Bestyrer Lerche 5, R. H. Petersen 10, Forvalter Langhoff 3, Musiker Slæbo 2, Bankassistent Sørensen 2, Adjunkt Bak 2, Typograf Jørgensen 2, Bestyrer Hornbæk 2, Maskinarb. Jensen 2, Gartner Christensen 2, Arbmd, Olsen 2, Arbmd. Johansen 2, Gartner Meiborg 1, Karetmager Henriksen 2, Arbmd. Olsen 1, Maler Stryhn 2, Murer Rasmussen 1, Kontorbestyrer Jensen 5, Bagerm. Jensen 2, Købmand Kruseli 2, Formand Nielsen 2, Maskinarb. Rasmussen 1, Faktor Kragh 1, Arbmd. Jensen 1, Arbmd. Hansen 5, Maskinarb L. Jensen 1, Ølhandler Simonsen 2, Forvalter Ehrenreich 2, Vognmand Jensen 1, Skræderm. Hansen 3, Maltem. Andersen 2, Skomager Jacobsen 2, Arbmd. Pedersen 1, Telefonm. Eibye 2, Fabriksm. Bondesen 2, Kontorbestyrer Kragh 1, Arbmd. Petersen 2, Forretningsfører Hansen 3, E. Poulsen 2, Smed Hansen 2, Kusk Christensen 1, Malerm. Hørberg 2, Slagterm. Egemose 2, Bogholder Frederiksen 2, Gaardskarl Nielsen 1, Arbmd. Nielsen 1, Arbmd. Mortensen 1, Skomagerm. Petersen 1, Møller Hansen 2, Arbmd. Petersen 2, Maskinarb. Jacobsen 1, Snedker Rasmussen 1, Overkellner Hansen 1, Murer Bondesen 1, Snedker Jensen 1, Bager Rasmussen 1, Gartner Hansen 2, Maskinarb. Frederiksen 1, Murer Søborg 2 Postbud Rasmussen 2, Cigarmager Madsen 2. lait 120 Kr.

16 Fortegnelse over Nakskov Hjæipeforenings Kredse og Kredsforsiandere. c/3 T3 o> >- S*S Kredsens Omraade Kredsforstandernes Navne 1 Søndergade, Dronningensstræde og Badstuestræde. 2 Winchellsgade, Havnegade fra Nybro ti! Badstuestræde, Nybrogade og Nygade. 3 Kattesundet og Fruegade. 41 Tilegade og Axeltorv. 5 I Rødbyvej til Winchellsgade, Reimersgade og 0. Boulevard. 6 Landmandsvej, Reventlowsgade, Østergade, Svingelsvej til Jernbanen, Kørbersgade, Perlestikkergade, Danagade og Jernbanegade. 7 Nr. Boulevard og Freuchensgade. 8 Hollændergade, Bredgade og Præstestræde Farverensstræde, Bibrostræde og Tolderensstræde. Klostergade, Nordenkirke, Køllestræde og Kirkestræde. Vejlegade, Gaasetorv og Ølkarsvej. Havnegade fra Badstuestræde, Kongenstofte, Erlingsvej, Niels Nielsensgade, Stormgade og Gasværksvej. Helgenæsvej, Svenskevej og Taarsvej fra Bygrænsen til Oksebæksvej Fællesskabsvej og Riegelsvej. Oksebæksvej, Rosnæsvej og Gallernosevej. Tinghusvej, Christiansdalsvej, Eiglersvej og Jødevej. Munkevej og højre Side af Taarsvej fra Oksebæksvej til Vejlegadebro. Venstre Side af Taarsvej fra Oksebæksvej til Vejlegadebro. Møllealle, Engvej og Vejlegadebro. Svingelsvej fra Jernbanen, Briickersvej og Svingelen. Friheden, Løjtoftevej, Hammerichsgade og Tuxensvej. Maribovej, Blochsvej, Otto Kulds Vej og Raadmandsvej. Tollesensvej, Hardenbergvej og Topsvej. Rødbyvej fra Winchellsgade, Tietgensvej, Heesvej og Hagesvej. Færgelandet. Skomagermester Poulsen, Søndergade. Cigarfabrikant Henriksen, Østergade. Pastor Holck, Præstestræde. Direktør Huus, Havnegade. Forvalter Petersen, Reimersgade. Typograf Svendsen, Niels Nielsensgade. Fru Borgmester Bresemann, Vejlegade. Fru Hansen, Klostergade. Fru Skoleinspektør Poulsen, Havnegade. Skomagermester O. Poulsen. Søndergade. cand. theol. Søiensen, Vejlegade. Fru Snedkermester Johansen, Tilegade. Murer Hansen, Jødevej. Gartner Rasmussen, Fællesskabsv. Murer Nielsen, Rosnæsvej. Lærer Date, Jødevej. Maskinarbejder Esbensen, Jødevej. Tømrerm. Rasmussen, Taarsvej, og Gasv.arb. Petersen Sukkerm. Rosenbjerg,Hoskiersvej. Portner Olsen, Riegelsvej. Malerm.Frederiksen, 0.Boulevard, og FruTyp. Due, Hammerichsg. Murerm. Mogensen, Maribov., og Typograf Due, Hammerichsg. Ingen. Typ. Jørgensen, Rødbyvej, og Bestyrer Hornbæk, Rødbyvej. Skibsbygmest. Larsen, Hejrndalsv.

17 Love for Nakskov Hjælpeforening. (Vedtagne den 18. Novbr ) 1. Foreningens Formaal er at støtte og hjælpe værdige Trængende. 2. Foreningen vil i dette Øjemed gennem Kredsforstandere søge personlig Forbindelse med de Trængende for at lære dem og deres Forhold at kende. 3. Hjælpen ydes saadanne Trængende, som ved uforskyldt vanskelige Forhold (Sygdom, Ulykkestilfælde, Dødsfald etc.) sættes tilbage og derved trues med Nød. 4. Hjælpen ydes i Penge eller paa anden Maade efter de Forhold, som foreligger. 5. For at tilvejebringe den nærniere Forbindelse med de Trængende, deles Byen i Kredse (for Tiden 25). I Spidsen for hver Kreds staar en eller to Forstandere, som foretager den ornødne Undersøgelse og indstiller til Bestyrelsen om den passende Hjælp i hvert enkelt Tilfælde. 6. Bestyrelsen bestaar af 5 Medlemmer, valgte af og blandt de til enhver Tid fungerende Kiedsforstandere. Bestyrelsen vælger selv sin Formand og Viceformand, fastsætter Forretningsordenen og vælger til Kasserer en udenfor Bestyrelsen staaende Mand. Hvert Aar afgaar et Medlem efter Tur. Valget af et nyt Medlem foregaar ved Kredsforstandermødet i Januar. Genvalg kan finde Sted. 7. Foreningens Indtægter søges erhvervet ved faste Bidrag. 8. Regnskabsaaret gaar fra 1. Oktober til 30. September. Inden Aarets Udgang forelægger Kassereren det af 2 af Kredsforstanderne valgte Revisorer godkendte Regnskab til Bestyrelsens Decision. Ved et Kredsforstandermøde i Januar fremlægges Regnskab og Beretning aflægges for det forløbne Aar. Denne Beretnings Hovedindhold, et Uddrag af Regnskabet og hvad andet, der maatte anses for tjenligt dertil, besørges af Formanden indført i Foreningens trykte Aariberetning, som udsendes til alle Bidragyderne. 9. Tit Forandringer i disse Love kræves mindst 2 / 3 af samtlige Kredsforstanderes Stemmer, dog kan saadanne foretages ved et kommende Møde med 3 /d af de mødtes Stemmer, naar Kredsforstanderne inden Mødet har faaet Meddelelse om Forslagene til Forandringer, og at de ved dette vil komme til anden og endelig Behandling.

18 Forretningsorden for Nakskov Hjælpeforening. 1. Bestyrelsen samles ordentligvis Torsdag Kl. 7. I Oktober og November første og tredje Torsdag, i December til Marts alle Torsdage, i April første og tredje Torsdag og i Maj til September første Torsdag. Ekstraordinære Møder kan under særlige Omstændigheder indvarsles af Formanden til enhver Tid. 2. Paa første ordinære Bestyrelsesmøde efter det i Lovens 6 foreskrevne Valg foretages Valg af Formand og Viceformand. 3. Formanden leder Bestyrelsens Møder, forelægger Sagerne, indfører de tagne Beslutninger i Protokollen, besørger alle Meddelelser til Kredsforstanderne, underskriver Kasseanvisninger og meddeler Bladene, hvad der skal tilflyde Offentligheden. I Formandens Forfald indtager Viceformanden hans Plads. 4. Kredsforstanderne indsamler Bidrag til Foreningen og anvender dertil Lister, som udleveres af Bestyrelsen. De indsamlede Beløb afleveres til Kassereren mod Kvittering fra samme. I September indsendes Listerne i udfyldt Stand til Kassereren til Brug ved Regnskabsaflæggelsen. 5. Ansøgninger om Hjælp af Foreningens Kasse opføres paa Blanketter, som udleveres Kredsforstanderne af Bestyrelsen. Paa disse angives udførligt, hvad Kredsforstanderne har al fremføre om det paagældende Tilfælde, og Blanketten indleveres til Formanden, som forelæggar Sagen paa førstkommende Bestyrelsesmøde. Enhver Kredsforstander er berettiget til personlig at møde for al fremstille Sagen. Bestyrelsens Afgørelse meddeles uopholdelig til Kredsforstanderne; dog er Bestyrelsen berettiget til at udsætte Sagens Afgørelse, naar nærmere Oplysninger maatte findes ønskelige. 6. Kredsforstanderne kan ikke disponere over Foreningens Midler, men kan i særlige Tilfælde kræve Andragendet omsendt hurtigst muligt til Bestyrelsens Medlemmer, naar Sagen har Hast. Den samme Fremgangsmaade kan om fornødent anvendes i de Maaneder, hvor Bestyrelsen ordinært kun samles én Gang. 7. Kredsforstanderne afholder Fællesmøde, naar det aarlige Regnskab er afsluttet. Paa Foranledning af Bestyrelsen eller af de enkelte Kredses Forstandere, som derom henvender sig til Bestyrelsen, kan Fællesmøder sammenkaldes, naar Forholdene maatte tale derfor. Joh. Pedersens Trykkeri, Nakskov.

19 Beretning fra (å! Nakskov Hjælpstoreni (stiftet 13. August 1874) for Aaret 1. Oktbr ti! 30. Septbr. 1921

20 De af Verdenskrigen skabte Forhold har i en Aarrække bevirket, at Hjælpekasserne kom til at overtage en saa stor Part af Forsorgen for de trængende, at Hjælpeforeningens Virksomhed kom til at træde stærkt i Baggrunden. Imidlertid har Tiderne atter forandret sig og de gamle Forhold er ved at vende tilbage. Gennem Samarbejde med Fattiginspektøren og Hjælpekassens Bestyrelse er Hjælpeforeningen i den forløbne Vinter derfor bleven reorganiseret, saa at den nu ved sin Kredsinddeling i stærkere Grad end før er kommen til at yde sit Bidrag i det intime Samarbejde, der altid her i Byen har bestaaet mellem den kommunale og den private Fattigpleje, og under Hensyn til, at de kommende Tider vil faa god Brug for privat Godgørenhed, tillader vi os at anmode vore Medborgere om kraftig Støtte af vor Virksomhed, naar vore Indsamlere foretage deres Besøg i de mange Hjem. Kamilla Due. Joh. Holck. J. P. Hornbæk. Au g. Svendsen. Carl Sørensen.

21 Uddrag af Nakskov Hjælpeforenings Regnskab for Aaret 1. Oktbr Septbr Indtægt. Kr. 0. Beholdning fra forrige Aar i Bank og hos Kasserer Rente af Obligationer i Landmandsbanken Aarsbidrag Udgift. Kr. 0. Understøttelse i Kontanter Diverse Regninger Beholdning ved Aarets Udgang i Bank og hos Kasserer Ovenstaaende Regnskab er gennemgaaet og fundet i Overensstemmelse med de vedlagte Bilag. Nakskov, den 16. januar /. P. Henriksen. C. Poulsen Due.

22 Fortegnelse over ifskskio^ HJælpeforeffslncjs ECredse og IC re d sfo rs tendere. 1. Kreds: Søndergade, Dronningensstræde og Badstuestræde. Fru Mægler Rasmussen, Havnegade. Installatør Bruun, Torvet. 2. Kreds: Winchellsgade, Havnegade fra Nybro til Badstuestræde, Nybrogade og Nygade. Tobaksfabrikant Henriksen, 0. Boulevard. Skrædermester Larsen, Nytorv Kreds: Kattesundet og Fruegade. Pastor Holck, Præstestræde. 4. Kreds: Tilegade og Axeltorvet. Direktør Huus, Havnegade. 5. Kreds: Rødbyvej til Winchellsgade (Nr. 2-24), Reimersgade og Øster Boulevard. Forvalter Petersen, Reimersgade 12. Købmand Nymann, 0. Boulevard. 6. Kreds: Landmandsvej, Reventlowsgade, Østergade, Svingelsvej til jernbanen, Kørbersgade, Perlestikkergade, Danagade og jernbanegade. Typograf Svendsen, Niels Nielsensgade 4. Lærerinde, Frk. Frederiksen. Kørbersgade 1 a. 7. Kreds: Nr. Boulevard og Freuchensgade. Fru Borgmester Bresemann, Vejlegade. Fru Olsen, Nørre Boulevard Kreds: Hollændergade, Bredgade og Præstestræde. Fru Hansen, Klostergade 24. Cementstøber Hartz, Bredgade Kreds: Farverensstræde, Bibrostræde og Tolderensstræde. Fru Skoleinspektør Poulsen, Havnegade Kreds: Klostergade, Nordenkirke, Køllestræde og Kirkestræde. Lærerinde, Frk. Christensen, Klostergade Kreds: Vejlegade, Gaasetorv og Ølkarsvej. Cand. theol. Sørensen, Vejlegade. 12. Kreds: Havnegade fra Badstuestræde, Kongenstofte, Erlingsvej, Niels Nielsensgade, Stormgade og Gasværksvej. Fru johansen, Tilegade 18. Bankfuldmægtig Kruuse-jensen, Havnegade Kreds: Helgenæsvej, Svenskevej og Taarsvej (Nr )... Murersvend Hansen, jødevej 7. Typograf jensen, Taarsvej 22.

23 14. Kreds: Fællesskabsvej og Riegelsvej. Gartner Rasmussen, Fællesskabsvej 17. Fru Poulsen, Riegelsvej Kreds: Gksebæksvej, Rosnæsvej og Gallemosevej. Murer Nielsen, Rosnæsvej 4. Arbejdsmand Mortensen, Rosnæsvej Kreds: Tinqhusvej, Christiansdalsvej, Eiglersvej og jødevej. Lærer Date, jødevej 42. Murersvend Madsen-Sand, higlersvej Kreds: Munkevej og højre Side af i aarsvej (Nr. 1-85). Murermester Christensen, Bredgade. Maskinarbejder Esbensen, jødevej Kreds: Venstre Side af iaarsvej (Nr. 2-98). Gasværksarbejder Petersen, Iaarsvej 74. Tømrermester Rasmussen, Taarsvej 72. Tømrersvend Engbirk, jødevej Kreds: Mølleallé, Engvej og Vejlegadebro. Sukkermester Rosenberg, Løjtlftevej 1. Malermester Gunnersen, Vejlegade Kreds: Svingelsvej fra jernbanen, Briickersvej og Svingelen, Skovsgaardsallé og Hoskiærsvej. Portner Olsen, Riegelsvej 10. Fru Friborg, Svingelsvej 119. Maskinarbejder Puge, Briickersvej 24. _ 21. Kreds: Friheden, Skolevej, Løjtoftevej, Flammerichsgade, Tuxensvej og Stormarksallé. Malermester Frederiksen, 0. Boulevard 11. Fru Due, Flammerichsgade 5. Lærer jensen, Stormarksallé 18. Bogholder Vogelius, Løjtoftevej Kreds: Maribovej, Blochsvej, Otto Kulds Vej og Raadmandsvej. Murermester Mogensen, Maribovej 23. Typograf Due, Hammerichsgade Kreds: Tollesensvej, Hardenbergvej, Havebyen og Topsvej. Lærer Willemoes-Hansen, Havebyen 18. Lærer Hansen Rødbyvej Kreds: Rødbyvej fra Winchellsgade, Tietgensvej, Heesvej og Hagesvej. Typograf jørgensen, Rødbyvej 59. Skomagermester Christoffersen, Heesvej Kreds: Færgelandet. Skibsbygmester Larsen, Heimdalsvej 6. Maskinarbejder Godtfredsen, Midlerkampsvej Kreds: Krukholm. Murersvend Hansen, Maribovej Kreds: Abildtorpe. Fru Andersen, Løjtoftevej Kreds: Rosnæs. Købmand Hornbæk, Riddersborgvej 5-7. Specialarbejder Christensen, Ahornsvej 10.

24 Love for Nakskov HjæSpefarening. (Vedtagne den 18. Nobr ) 1. Foreningens Formaal er at støtte og hjælpe værdige Trængende. 2. Foreningen vil i dette Øjemed gennem Kredsforstandere søge personlig Forbindelse med de Trængende for at lære dem og deres Forhold at kende. 3. lijælpen ydes saadanne Trængende, som ved uforskyldt vanskelige Forhold (Sygdom, Ulykkestilfælde, Dødsfald etc.) sættes tilbage og derved trues med Nød. 4. Hjælpen ydes i Penge eller paa anden Maade efter de Forhold, som foreligger. 5. For at tilvejebringe den nærmere Forbindelse med de Trængende, deles Byen i Kredse (for Tiden 25). I Spidsen for hver Kreds staar en eller to Forstandere, som foretager den fornødne Undersøgelse og indstiller til Bestyrelsen om den passende FIjælp i hvert enkelt Tilfælde. 6. Bestyrelsen bestaar af 5 Medlemmer, valgte af og blandt de til enhver Tid fungerende Kredsforstandere. Bestyrelsen vælger selv sin Formand og Viceformand, fastsætter Forretningsordenen og vælger til Kasserer en udenfor Bestyrelsen staaende Mand, Hvert Aar afgaar et Medlem efter Tur. Valget af et nyt Medlem foregaar ved Kredsforstandermødet i januar. Genvalg kan finde Sted. 7. Foreningens Indtægter søges erhvervet ved faste Bidrag. 8. Regnskabsaaret gaar fra 1. Oktober til 30. September. Inden Aarets Udgang forelægger Kassereren det af to af Kredsforstanderne valgte Revisorer godkendte Regnskab til Bestyrelsens Decision. Ved et Kredsforstandermøde i Januar fremlægges Regnskab og Beretning aflægges for det forløbne Aar. Denne Beretnings Flovedindhold, et Uddrag af Regnskabet og hvad andet, der maatte anses for tjenligt dertil, besørges af Formanden indført i Foreningens trykte Aarsberetning, som udsendes til alle Bidragyderne. 9. Til Forandringer i disse Love kræves mindst 2 / 3 af samtlige Kredsforstanderes Stemmer, dog kan saadanne foretages ved et kommende Møde med 3 / 4 af de mødtes Stemmer, naar Kredsforstanderne inden Mødet har faaet Meddelelse om Forslagene til Forandringer, og at de ved dette vil komme til anden og endelig Behandling.

25 Forretningsorden for Siakskow Hjælpeforening. 1. Bestyrelsen samles ordentligvis Torsdag Kl. 7. I Oktober og November første og tredje Torsdag, i December til Marts alle Torsdage, i April første og tredje Torsdag og i Maj til September første Torsdag. Ekstraordinære Møder kan under særlige Omstændigheder indvarsles af Formanden til enhver Tid. 2. Paa første ordinære Bestyrelsesmøde efter det i Lovens 6 foreskrevne Valg foretages Valg af Formand og Viceformand. 3. Formanden leder Bestyrelsens Møder, forelægger Sagerne, indfører de tagne Beslutninger i Protokollen, besørger alle Meddelelser til Kredsforstanderne, underskriver Kasseanvisninger og meddeler Bladene, hvad der skal tilflyde Offentligheden. I Formandens Forfald indtager Viceformanden hans Plads. 4. Kredsforstanderne indsamler Bidrag til Foreningen og anvender dertil Lister, som udleveres af Bestyrelsen. De indsamlede Beløb afleveres ti! Kassereren mod Kvittering fra samme. I September indsendes Listerne i udfyldt Stand til Kassereren ttl. Brug ved Regnskabsaflæggelsen. 5. Ansøgninger om Hjælp af Foreningens Kasse opføres paa Blanketter, som udleveres Kredsforstanderne af Bestyrelsen. Paa disse angives udførligt, hvad Kredsforstanderne har at fremføre om det paagældende Tilfælde, og Blanketten indleveres til Formanden, som forelægger Sagen paa førstkommende Bestyrelsesmøde. Enhver Kredsforstander er berettiget til personlig at møde for at fremstille Sagen. Bestyrelsens Afgørelse meddeles uopholdelig til Kredsforstanderne; dog er Bestyrelsen berettiget til at udsætte Sagens Afgørelse, naar nærmere Oplysninger maatte findes ønskelige. 6. Kredsforstanderne kan ikke disponere over Foreningens Midler, men kan i særlige Tilfælde kræve Andragendet omsendt hurtigst muligt til Bestyrelsens Medlemmer, naar Sagen har Hast. Den samme Fremgangsmaade kan om fornødent anvendes i de Maaneder, hvor Bestyrelsen ordinært kun samles én Gang. 7. Kredsforstanderne afholder Fællesmøde, naar det aarlige Regnskab er afsluttet. Paa Foranledning af Bestyrelsen eller af de enkelte Kredses Forstandere, som derom henvender sig til Bestyrelsen, kan Fællesmøder sammenkaldes, naar Forholdene maatte tale derfor.

26 Joh. Pedersens Trykkeri, Nakskov

27 Aarsregnskab for Nakskov Hjælpeforening (stiftet 13. August 1874) for Aaret 1. Oktbr til 30. Septbr Joh. Pedersens Trykkeri, Nakskov,

28 Uddrag af Nakskov Hjælpeforenings Regnskab for Aaret 1. Oktbr Septbr Indtægt. Kr. 0. Beholdning fra forrige Aar i Bank og hos Kasserer Renter af Obligationer Renter i Landmandsbanken Aarsbidrag Bidrag fra Slagteriet Udgift. Kr. 0. Understøttelser i Kontanter Diverse Regninger Rengøring og Porto Beholdning ved Aarets Udgang Ovenstaaende Regnskab er gennemgaaet og fundet i Overensstemmelse med de vedlagte Bilag. Nakskov, den 14. Maj J. P. Henriksen. C. Poulsen Due.

29 Fortegnelse over Bidrag til Nakskov Hjælpeforening i Regnskab s aar et 1. Oktober 1921 til 30. September Kreds (Søndergade, Dronningensstræde og Badstuestræde): Installatør Bruun 5, Ingeniør Bjørn 2, Farvehandler Schou 5, Skomagermester Raft 5, Guldsmed Larsen 5, Frøken Larsen 3, Barber Poulsen 2, Læge Rosengreen 5, - Nutiden" 3, Købmand Weber 3, Frøken Wolsing 2, Isenkræmmer Reimer 5, Tilskærer Nielsen 3, Købmand Carl A. Rasmussen 5, Købmand C. C. Jensen 5, Købmand Knud Rasmussen 5, Friis Christensen 3, Læderhandler Frandsen 3, Enkefru E. Jørgensen 10, Fru West 2, Købmand Schøn 2, Træskomager Nielsen 2, Boghandler Allerup 2, Købmand Aaboe 3, Bernhard Petersen 2, Købmand Alfred Wiboltt 5, Frøken Christensen 2, Urmager Jensen 2, Købmand Vandet 2, Skomager Palle 5, Frøken A. Jørgensen 2, Restauratør Clausen 3, Chr. Jørgensen & Co. 3, H. Thorsen 2, Danske Købmænds Handels A/S 2, A/S N. B. Clemmensen 5, Madsen Munk 2, Blikkenslager Møller 3, Købmand Thestrup 2, Rasmussen 2, Købmand Stærmose 3, Købmand Jørgensen 3, Købmand Andersen 3, Købmand Iversen 3, Bagermester P. Hermansen 3, Købmand Julius Hansen 3, Fotograf Buch 3, Købmand Mølvig 10, Drejer Clausen 3, Skomagermester Jensen 3, C. F. Nielsen 3, Glarmester N. P. Nielsen 2, W. Johansen 2, Guldsmed Olsen 3, Anonymus" 2, Landbostandens Sparekasse 15, Købmand Krøyer 3, Overretssagfører Haubro 3, Slagtermester Jensen 2. lait 206 Kr. 2. Kreds (Winchelsgade, Havnegade fra Nybro til Badstuestræde, Nybrogade og Nygade): Bogtrykker Petersen 5, Købmand N. Hanspn 5, Cyklehandler Andersen 2, Forretningsbestyrer Pedersen 5, Ignotus 10, Overretssagfører Andersen 2, Frøken Mackeprang 2, Købmand Tarp 10, Ignotus 2, Købmand T. G. Krøyer 10, Rasmussen 2, Johan Steffensen 2, Alfred Steffensen 2, Gæstgiver Dideriksen 2, Sadelmagermester Andresen 2, Købmand Palsø 10, B. S. Hansen 2, Florida" 5, Købmand Ring 2, Phønix" 2, Snedkermester Rørholm 2, Købmand Ovesen 10, Købmand Chr. Hansen 5, Boghandler Wegge 2, R. Christensen 5, Kulimporten 5, Ludvig Hansen 5, Meiyer 5, Vilh. Jensen' 3, Købmand L. Larsen 5. lait 131 Kr. 3. Kreds (Kattesundet og Fruegade): Lokomotivfører Cohn 1, Slagtermester Andersen 2, Købmand Steffensen 2, Enkefru Nielsen 1, Slagtermester Jensen 2, Vægter Hansen 1, Agent Monefeld 1, Bogtrykker Nielsen 2, Købmand Jensen, 1, Malermester Jensen 1, Cigarhandler Hansen 2, Vognmand Jørgensen 2, Skatteopkræver Hansen 2. lait 20 Kr. n 4 * Kreds (Tilegade og Axeltorvet): Skrædermester Mikkelsen 3, Barber Møller 2, Barber Lind 2, Hattemager Caspersen 2, Købmand Levison 5, Apoteker Lund 2, Uldhandler Knudsen 4, Urmager Frederiksen 2, Købmand Theisen 5, Købmand Friis 10, Fiskehandler Larsen 2, Gæstgiver Parkes 2, Snedkermester Eriksen 2, Snedkermester Johansen 2, Brandinspektør Meyer 1 Enkefru Rosengaard 3, Bankdirektør Huus 50. lait 99 Kr. Fra 5. Kreds er ingen Bidrag indkomne. 6. Kreds (Landmandsvej, Rewentlovsgade, Østergade, Svingelsvej til Jernbanen, Kørbersgade, Perlestikkergade, Danagade og Jernbanegade): Isenkræmmer Steffensen 2, Fru Steffensen 2, Uldspinder Hansen 2, Træskomager Andersen 2, Modehandlerinde Østrup 2, Urmager Skafte 2, Bestyrer Petersen 1, Para/i "i r Skafte 5 > Laé rer A. Sørensen 2, Konsulent Trentemøiler 3, Postmester Madsen 2, Restauratør Korte Hansen 2, Vinhandler Rasmussen 10, Fuldmægtig Bang 5, Købmand Palsø 10, Stationsforstander Andersen 2, Købmand S. Larsen 2, M. Holm 2, Partikulier N. Hansen 1, Snedker Rask 1, Købmand C E Jørgensen 2, Gartner H. O. Hansen 1, Fru S. Andersen 1, Agent J. P. Jørgensen 1, Cigarmager C. Sørensen 1, Fru S. Andersen 1, Frøken Due 1, A. Hansen 2, Typograf Svendsen 2, Fru Bruun Rasmussen 2, Familien Frederiksen 2 Inspektør Christensen 2, Frøken Rauert 2. lait 80 Kr.. Kreds (Nørre- Boulevard og Freuchensgade): Købmand E. Hansen 10, Murer Rasmussen 2, Modehandlerinde Rasmussen 2, Ejendomsmægler Hertz 2 røken Meyer 1, Redaktør Haugner 5, Bang-Hansen 1, Gindrup 1, Skolebestyrer Neisig 5, Enkefru Christensen 1, Frøken Andersen 4, Enkefru Andersen 1 ularmester Nielsen 1, Frøken Eiberg 2, Bogholder Bruun 2, Kordegn Eilschou r',, st r, yr. er Vlkin g 2, Grosserer Pedersen 2, Snedkermester G. Jørgensen 2, ^yklefabrikant Olsen 10, Fru Jørgensen 3. lait 64 Kr.

30 8. Kreds (Hollændergade, Bredgade og Præstestræde): Pastor Holck 6 r Købmand Jacobsen, 2, Bogholder Pedersen 1, Enkefru Schmidt ], Gartner Nielsen 2, Arbejdsmand Nielsen 1, Fabrikant Madsen 5, Snedker Hørberg 1, Murermester Christensen 2, Fru Rithamer2, Kelner Hansen 1, Fru Larsen 0,50, Enkefru Olesen 1, Lagerist Chri3toffersen 1, Enkefru Andersen I, Gartner Dybdahl 1, Mekaniker Valbjørn 0,50, Guldsmed Schmidt 2, Musiker Enok 1, Frøken S. Poulsen 3, Maskinarbejder Hansen 0,50, Cementstøber Hartz 1, Bestyrerinde Larsen 1, Overbetjent Faxe 2, V. Jensen 1 lait 40 Kr. 50 Øre. 9. Kreds (Farverensstræde, Bibrostræde og Tolderensstræde): S. Jensen 2, Frøknerne Frederiksen og Nielsen 2, A. Petersen 1, H.Jacobsen 2, P.Christensen 2. lait 9 Kr. loo Kreds (Klostergade, Nordenkirke, Køllestræde og Kirkestræde): Fru Nielsen 3, Slagtermester Jørgensen 3, Mekaniker Christensen 1, Murermester Clasen 2, Murermester V. Clasen 2, Skomager Nielsen 2, Træskomager Nielsen 1, Skrædermester Nielsen 2, Skrædermester M. Nielsen 2, Gartner Christjansen 1, Købmand Robinson 1, Maskinmester Knuppert 1, R. Rasmussen 1, Frøken Henriksen 1,50, Fru M. Christiansen 1, Frøken M. Christensen 3. lait 27 Kr. 50 Øre. 11. Kreds (Vejlegade, Gaasetorvet og Ølkarsvej): C, F. Holms Enke 2, C. Sørensen 10, Restauratør Nielsen 2, Gartner Nielsen 1, Frøken Hertel 2, Bogbinder Arnstrup 2, Skomager Knudsen 1, Fru Staal 2, Maskinarbejder Bjødstrup 1, Overretssagfører Zwick 5, Bagermester Striiwing 2, Frøken Rosengaard 1, Aug. Freuchen & Co 30, Socialdemokraten 10, Direktør Klinke 10, Slagtermester Petersen 2, Dyrlæge Hansen 5, Adjunkt, Frøken Henriksen 5, Adjunkt Svendsen 3, Restauratør Slente 5, Melhandler Olsen 2, Borgmester Bresemann 10. lait 113 Kr. Fra 12. Kreds er ingen Bidrag indkomne. 13. Kreds (Helgenæsvej, Svenskevej og Taarsvej No ): Detailhandler Skytte 2, Former Hansen 1, Kedelpasser Jørgensen 1, Arbejdsmand J. P. Nielsen 0,50, Snedker Jacobsen 1, Vognmand S. H. Jørgensen 2, Arbejdsmand Nielsen 1, Viktualiehandler Olsen 1, Maskinarbejder Sørensen 1, Postbud Clausen 1, N. Hansen 0,50, Teglværksejer Petersen 5, C. Olsen 1. lait 18 Kr. Fra 14. Kreds er ingen Bidrag indkomne. IS. Kreds (Oksebæksvej, Rosnæsvej og Gallemosevej): Smed Hansen 1, Smed Møller 1, Chauffør Hansen 1, Skipper R. Rasmussen 2, V. Rasmussen 1, Forpagter Rasmussen 5, Arbejdsmand J. Christiansen 1, Kusk C. Olsen 2, Carl Knudsen 1, Konstruktør J. Christensen 1, E. Jacobsen 1, Fr. Petersen 1, Skomager Larsen 1, Arbejdsmand C. Larsen 1, Niels Lausen 1, Viggo Jensen 1, Fiskehandler Rasmussen 1, Arbejdsmand H. P. Christensen 1, Arbejdsmand Chr. Hansen 1, Lagerarbejder Geertsen 1, Arbmand Chr. Jensen 1, Enkefru T. Jørgensen 0,50, Husejer Lindhart 1, A. Larsen 1, Arbmand N. Larsen 1, Arbmand W. Mortensen 1, Kaffebrænder Carl Nielsen 1, Vognmand Jensen 1, Arbmand Peitersson 1, Arbmand R. Mortensen 1. lait 35 Kr. 50. Fra 16. Kreds er ingen Bidrag indkomne. 17. Kreds (Munkevej og højre Side af Taarsvej No. 1 85): Blikkenslager Rasmussen 2, A. Lehm 2, C. Henriksen 1, Chr. Jørgensen 1, Tømrer V. Sørensen 1. lait 7 Kr. Fra 18 og 19. Kreds er ingen Bidrag indkomne. 20. Kreds (Svingelsvej fra Jernbanen, Bruckersvej, Svingelen, Skovsgaards Alle og Hoskiærsvej): Karl Larsen 1, Karl Petersen 1, Georg Petersen 1, A. Nielsen 1, Maskinmester Holm 2, P. Henriksen 1, Købmand Haltoft 1, Detailhandler Rasmussen 1, H. C. Pedersen 2, Aksel Sørensen 1, Murermester Lund 1. H. P. Nielsen 1, Smed Jacobsen 1, Smed Larsen 1. Hoskiærsvej 58 1, Arbmand Rasmussen 1, Maskinarbejder Puge 2, Overlærer Jensen 10, Rentier Ibsen 1, C. Knudsen 1, Politibetjent Petersen 2, Th. Rasmussen 2, Marcus Madsen 1, Fru Olsen 0,50, Graver Skov 2, Frederiksen 1, Klein 2, Fru Nielsen 1, Lærer Pedersen 1, Rentier Dichow 1, Frøken Freuchen 2, J. Rasmussen 1, C. J. 2, Th. Petersen 2, Gartner Hansen 2, A. Nielsen 1, Chr. Rasmussen 1, Jølbæk 1, F. Hansen 5, Unævnt 2, K. Hansen 0,25, H. C. Nielsen 2, Gaardejer Larsen 2, Lærer Friborg 2. lait 70 Kr. 75 Øre. 21. Kreds (Friheden, Skolevej, Løjtoftevej, Hammerichsgade, Tuxensvej og Stormarksalle): Journalist Christensen 1, Kaffebrænder Jensen 1, Skræder Mikkelsen 1, Kedelpasser Gottliebsen 1, Mekaniker Høyer 1, Arbmand Han

31 sen 1, Murer Møller 1, Købmand Hansen 1, Politibetjent Olesen 1, A. Andersen 1, Arbmand Hansen 1, Lærer Larsen 2, Fyrbøder Madsen 1, Lærer Munk Hansen 1, Barber Rasmussen 1, Formand Pedersen 2, Husbestyrerinde Hansen 0.50, Anna Hansen 1, Snedker Gregersen 0,50, Bogholder Borcher 1, Arbmand Johansen 1, Bager Stenholt 0,50, Smed Henriksen 1, Arbmand Knudsen 1, Drager Nielsen 1, Skibstømrer Hansen 1, Arbmand Hansen 1, Assistent Wilmann 1, Abildgaard 0,50, Arbmand Madsen 1, Lærer Andersen 1, Arbmand Iversen 1, Rejsende Nielsen 0,50, Montør Hermansen 1, Mejerist Jensen 1, Portør Rasmussen 1, Maskinist Nielsen 1, Tobaksarb. 2, Arbmand Andersen 1, Lærer Jensen 2, Gartner Johnsen 1, Vejmand Larsen 1, Sekretær Nielsen 2, Smed Jørgensen 2, Mælkehandler Hansen 2, Chauffør Hansen 1, Fyrbøder Olsen 1, Portør Petersen 2, Møller Jørgensen 1, Barber Hansen 1, Tømrer Christensen 1, A. Nielsen 1, Blikkenslager Carlsen 1, Tømrer Hansen 1, Chauffør Andersen 1, Portner Nielsen 2, Installatør Rademacher 0,50, Arbmand Jensen 1, Opsynsmand Reimer 1, Murer Saunte 0,50, Fru Larsen 1, Telefonarbejder Christiansen 1, Fru Karstensen 0,25, Slagter Eriksen 1, Snedker Frederiksen 1, Arbmand Olsen 1, Arbmand Hansen 0,75, Købmand Andersen 2, Arbmand Poulsen 1, Tømrer Wiboltt 1, Kusk Due 1, Arbmand Larsen 1, Arbmand Christensen 1, Bogtrykker Rosenberg 1, Købmand Thorsell 1, Bogholder Larsen 1, Købmand Rasmussen 0,50, Arbmand Olsen 0,50, Smed Jensen 1, Arbmand Nielsen 1, Formand Skotte 1, Kusk Christiansen 1, Arbmand Nielsen 1, Kobbersmed Ankermann 1, Snedker Petersen 1, Typograf Petersen 2, Arbmand Nielsen 1, Arbmand Knudsen 0,50, Regnskabsfører Kellermann 1, Typograf Due 2 Tømrermester Rasmussen 1, Togfører Larsen 1, Togfører Hansen 1. lait 99 Kr. 22. Kreds (Maribovej, Blochsvej, Otto Kulds-Vej og Raadmandsvej): Margarinefabrikant Suhr 3, Arbmand Justesen 0,50, Snedker Rasmussen 0,50, Politibetjent Svendsen 1, Arbmand Jacobsen 1, Unævnt 1, Postbud Larsen 1, Postbud Jacobsen 1, Snedker Henriksen 1, Arbmand Larsen 1, Malermester Berg 2, Skibstømrer Jacobsen 1, Formand Rasmussen 1, Bager Nielsen 1, Postbud Simonsen 1, Arbmand Larsen 1, Maler Madsen 1, Tømrer Rasmussen 1, Maskinarbejder Larsen 1, Murermester Mogensen 2, Snedker Nielsen 0,50, Købmand Due 1, Arbmand Vejle 2, Købmand Dahl 1, Slagter Raahauge 1, Købmand Olsen 1, Cigarmager Henriksen 1, Mælkehandler Hansen 1, Bager Christoffersen 1, Faktor Nielsen 1, Købmand Hansen 2, Mælkehandler Lauritsen 2, Arbmand Nielsen 2, Maler Petersen 1, Arbmand Rasmussen 1, Bud Jensen 1, Snedker Eriksen 0,50, Slagtermester Mortensen 1, Gartner Jensen 1, Maskinarbejder Petersen 0,50, Fyrbøder Hansen 0,50, Brolægger Henriksen 1, Arbmand Clausen 1, lait 57 Kr. 50 Øre. 23. Kreds (Tollesensvej, Hardenbergvej, Havebyen og Topsvej): Arbmand Hansen 1, Arbmand Christensen 2, Skibsfører Lindhardt 3, Skolebetjent Hansen 1, Skræder Nielsen 1, Kelner Skovsgaard 2, Dokmester Jensen 2, Tømrer Petersen 2, Enkefru Nielsen 0,50, Smed Nielsen 1, Ølhandler Johansen 0,50, Arbmand Raahauge 1, Gaardskarl Kragh 2, Tømrer Clausen 1, Pakhusformand Olsen 1, Smed Jensen 2, Mekaniker Hansen 2, Disponent Johansen 2, Metaldrejer Petersen 2, Overportør Briiggemann 1, Smed Jørgensen 2, Bogholder Hansen 10, Arbmand Olsen 1, Smed Christensen 2, Arbmand Christensen 3, Murermester Lund 10, Maskinarbejder Esbensen 1, Lærer Christensen 2, Lærer Hansen 5, Lærer Willemoes-Hansen 2, A. Madsen 2, Th. Bjørn 2, Karl Knudsen 1, Enkefru Mortensen 1, Skomager Andersen 1, Arbmand Andersen 1, Bager Sørensen 1, Møller Andreasen 1, Arbmand Hansen 1, Murer Rasmussen 1, Tømrer Nielsen 1, Rasmussen 1, Agent Hansen 2, Lærer Ribold 5, Snedkermester Jacobsen 2, Arbmand Hansen 1, Maler Thorsen 1, Portør Christensen 1, Murer Sander 1, Montør Hansen 1, Bestyrer Hansen 1, Konstruktør Lund 2. Maskinmester Løfgren 2, Maskinarbejder Andersen 1, H. Jiirgensen I, C. Dromph 1, Telefonformand Jensen 1, Murerarbmand Jensen 1, Enkefru Petersen 0,25, H.J. Frederiksen 1, Murer Rasmussen 0,50, Tømrer Olsen 1, Skomager Hansen 0,50, Arbmand Sørensen 1, Snedker Svendsen 1, Tømrer Møller 1, Arbmand Poulsen 1, Arbmand Jensen 1, Tømrer Nicolajsen 2, Smedem. Petersen 1, H. Schulze 2. lait 119 Kr. 25 Øre. 24. Kreds (Rødbyvej fra Winchellsgade, Tietgensvej, Heesvej og Hagesvej)- Aug. Christensen 10, H. Jørgensen 2, L. V. Nielsen 5, W. Jensen 5, A. Smidt 1, R. H. Pedersen 5. C. E. Langhoff 2, R. Madsen 2, Rasmussen 1, S. Sørensen 1, M. A. Larsen 2, C. Schlander 1, M. Jensen 1, H.Christensen 2, Johansen 1, Meiborg 1, Nørvig 1, Jul. Jensen 2, Struhn 1, A. Ehrenreich 1, Oluf Jen

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Register. over dødsannoncer og nekrologer i Lolland-Falsters Social Demokrat

Register. over dødsannoncer og nekrologer i Lolland-Falsters Social Demokrat Register over dødsannoncer og nekrologer i Lolland-Falsters Social Demokrat 1901-1940 1 Fornavne Efternavn Adresse Stilling m.m. Alder Dødsdato D A N Omtalt sid e Spal te Karen Emilie Aamand Hejmdalsvej

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1 Esbjerg Byråd 1898-1950 Fortegnelsen over Esbjerg Byråds sammensætning er udarbejdet på baggrund af valgresultaterne. Et byrådsmedlem behøver altså ikke sidde hele perioden ud. Hvis et medlem udtræder

Læs mere

T. Tobiassen Kragelund. Fortegnelse. over

T. Tobiassen Kragelund. Fortegnelse. over 136 T. TOBIASSEN KRAGELUND tekniske Fremskridt ersaa omfattende, at det ene bliver videnskabeligt afpasset efter det andet. Nu tales der forøvrigt om Hærdning i Olie, noget lig nende skal vore Forfædres

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Ark No 192/1893. Gjenpart. Til Veile Byaad! Undertegnede Beboere af Veile og Læsere af Veile Amts Dagblad tillader sig hermed ærbødigst

Ark No 192/1893. Gjenpart. Til Veile Byaad! Undertegnede Beboere af Veile og Læsere af Veile Amts Dagblad tillader sig hermed ærbødigst Ark No 192/1893 exp Gjenpart Til Veile Byaad! Undertegnede Beboere af Veile og Læsere af Veile Amts Dagblad tillader sig hermed ærbødigst at andrage det ærede Byraad om, at Kommunens Bekjendtgjørelser

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Fr. d. 7 s Gade

Fr. d. 7 s Gade - benyt værktøjsliniens funktioner til at - forstørre tekst - - søge tekst - o. a. Registreret i Vejen Skattebog og Vejviser 1938 og 1940-43 - med adressen angivet som: Fr. d. 7 s Gade eller Borgergade

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer.

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer. Almindsøvej. Området nord for Almindsøvej var tidligere et kolonihaveområde, kaldt "Nationalhaverne"; jvf. f.eks. Almindsøvej 26 m.fl. Området, der nu udgør numrene 1-25, var opr. et gartneri. Det højereliggende

Læs mere

ORD FRA KIRKEBØGER Læsehjælp til skråskrift og ord fra 1900-tallets kirkebøger

ORD FRA KIRKEBØGER Læsehjælp til skråskrift og ord fra 1900-tallets kirkebøger ORD FRA KIRKEBØGER Læsehjælp til skråskrift og ord fra 1900-tallets kirkebøger Gode råd, når du skal læse skrift Start med at få overblik over dét, du skal læse. Er det skrevet i et skema? Så tjek overskriften

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen "Fremad" v. typograf N.C. Mathiesen.

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen Fremad v. typograf N.C. Mathiesen. Solbakkevej. 1 - # hm. (Dalgasgade) 1920/21 Hans Chr. Rasmussen/dobbelthus m. 4 lejl./2 blåtryk. 1932 Hans Chr. Rasmussen/tilføjelse af kviste og indretn. af loftsværelser/intet tegn.mat. f. arbejdsmd.

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 8_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 8_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 8_11-1936) Originalt emne Efterbetaling af Skat paa Grund af urigtig Selvangivelse Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. december 1936 2) Byrådsmødet

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) Torslev Kommune (valg torsdag marts 1929)

Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) Torslev Kommune (valg torsdag marts 1929) Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) 1) Magnus Madsen, gårdejer, Store Tamstrup (A) 2) Alfred Nielsen ( Alfred Skavange ), husejer, Solvang, østervraa (B) -formand 3) Søren Nielsen, gårdmand,

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Folkebo 70 år opfølgning

Folkebo 70 år opfølgning Folkebo 70 år opfølgning I forbindelse med afdelingens 70 års jubilæum i 2013 udgav bestyrelsen hæftet Folkebo 70 år. På det efterfølgende afdelingsmøde opfordrede vi beboerne til at henvende sig til bestyrelsen,

Læs mere

26,50 3,60 4,00 15,00 2,25 1,75 35,00 45,00 16,00 34,00 36,00 9,25

26,50 3,60 4,00 15,00 2,25 1,75 35,00 45,00 16,00 34,00 36,00 9,25 1905 30-9 16-10 22-10 22-10 2-11 5-11 1-12 1-12 2-12 14-12 15-12 13-12 Mads Rasmussen Ring P. Poulsen Mølleejer Oustrup Sofus Johansen Jørgen P. Jørgensen Ring Karetmager Sørensen Øster Alling Søren Taarsti

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

B Bager 006 Bager konditor 180 Bager konditor kvinde 180. Oversigt over Uddannelser

B Bager 006 Bager konditor 180 Bager konditor kvinde 180. Oversigt over Uddannelser Oversigt over Uddannelser A ALUsmed mand 497 ALU Tømrer Mand 476 Anlægsgartner kvinde 140 Anlægsstruktør mand 177_477 Arbejdsmand med kloakrør 153_1153 Arkæolog 002 Arestbetjent mand 10152 Arrestbetjent

Læs mere

Nørresundby Grundejerforening

Nørresundby Grundejerforening Nørresundby Grundejerforening Generalforsamling Torsdag den. 18.April 2013 i Nørresundby Bank, Torvet, 9400 Nørresundby Generalforsamlingen starter kl. 18.30 ( se dagsordenen på side 4 ) Når generalforsamlingen

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Døde Mandkøn 1879-1891 Efter Herrested kirkebog begyndt 1879

Døde Mandkøn 1879-1891 Efter Herrested kirkebog begyndt 1879 Døde Mandkøn 1879-1891 Efter Herrested kirkebog begyndt 1879 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Jens Peter Johansen gift, husmand på Måre Mark, født i Rynkeby, Ringe 05.05.1879 38 Hans Hansen gift, gårdmand

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Copulerede Gudbjerg Kirkebog

Copulerede Gudbjerg Kirkebog Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1863-1874. 1 1. 1864. Ungkarl Niels Andersen, 38 Aar, i Gudbjerg, vacc. 22. juni 1826 af Ørnstrup. Pigen Maren Christensen, 34 Aar, Lakkendrup, vacc. 27. juli 1830 af Finch.

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE 1841-1909 Kilder Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-49 Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-53 Strandby-Farsø sogneråds forhandlingsprotokol

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad!

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad! Ark No 9/9 Til Veile Byraad! Undertegnede Bestyrelse for Husflidsforeningen for Veile By og Omegn, tillader sig herved ærbødigst, idet vi henvise til vedlagte Beretning om Husflidsvirksomheden for det

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Flade Sdr. Draaby Kommunes Vandsynsprotokol, side Afskrift foretaget af Peder V. Nielsen, den 10. jan 2013

Flade Sdr. Draaby Kommunes Vandsynsprotokol, side Afskrift foretaget af Peder V. Nielsen, den 10. jan 2013 Flade Sdr. Draaby Kommunes Vandsynsprotokol, side 64-70 Afskrift foretaget af Peder V. Nielsen, den 10. jan 2013 1943 Den 19. Marts Vandsynsforretning i Draaby paa Begæring af Bager Larsen og Villads Madsen

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920.

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN. VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. KØBENHAVN FR. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI (i n d e h a v e r : o s c a r e n e v o l d s e n ) 886 1921

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Sæbesyderier: Lysestøberier:

Sæbesyderier: Lysestøberier: Liste over skadelige næringsveje (først og fremmest pga. lugtgener, dernæst pga. larm) i København. Kommissionen af 30. marts 1848 angående visse for sundheden skadelige næringsvejes henlæggelse udenfor

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

40 Søndergade 40 Indgang gennem Porten. 1916-17 ADRESSEBOG FOR HORSENS BY UDGI VER: ALB. CHRISTI ANSEN. (Uden Aansvar)

40 Søndergade 40 Indgang gennem Porten. 1916-17 ADRESSEBOG FOR HORSENS BY UDGI VER: ALB. CHRISTI ANSEN. (Uden Aansvar) ( t torc Brug Stallknechts Symaskiner Fabriksudsalg: 40 Søndergade 40 Indgang gennem Porten. Horsens. - SKATTEBOGEN 1916-17 ADRESSEBOG FOR HORSENS BY UDGI VER: ALB. CHRISTI ANSEN (Uden Aansvar) pris 1

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK]

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK] 1998/2000/2005 46 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. Remstrupvej. 1 - # hm og Sana- 1910/11? /flerfam.hus i 2 etager m. masartetage, indeh. 11 lejl. torievej 31 incl. 2 butikker, samt baghus/blåtryk

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sjælland. Torsdag den 20. november 2014 På Hotel Scandic, Ringsted

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sjælland. Torsdag den 20. november 2014 På Hotel Scandic, Ringsted Generalforsamling i Dansk Byggeri Sjælland Torsdag den 20. november 2014 På Hotel Scandic, Ringsted Invitation til Generalforsamling På vegne af bestyrelsen inviteres du hermed til den årlige generalforsamling

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Rosenørns Allé. Sanatorievej. 1998/2000/2005 52. f. ditto. IKKE REALISERET). [H]

Rosenørns Allé. Sanatorievej. 1998/2000/2005 52. f. ditto. IKKE REALISERET). [H] 1998/2000/2005 52 IKKE REALISERET). [H] 41-43 - # hm. 1946/47 Kristoffer Hansen/enfam.hus i 2 etager/2 f. lokomotivfører M. Norre. 1964 Jørgen Bjørn (ark.)/tilbygn. i én etage til beboelse/2 f. postbud

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2000 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen (dyrlæge) 2000 (121) Foto Skovsgaard slagteri, ca. 1938 Bach, Jens Andersen 2000 100 Foto Portræt, Vesløs Badstue, Hans Pedersen

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Storegade Begyndelsen af Storegade set fra Torvet omkring 1909, med Vogels og Edv. Hansens ejendomme på hvert sit hjørne ud mod Torvet. Udgiver: W. K. F. 2715 Storegade ca. år 1908, til venstre nr. 6 Spare

Læs mere

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1889-095-001 Ark.No.95/1889 95 Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1888/1889 Skolen tog sin Begyndelse den 16 Octbr 1888 og sluttede den 16 Mai 1889 Skolen har været besøgt af 8 Kvinder

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Ågade. 1998/2000/2005 74

Ågade. 1998/2000/2005 74 1998/2000/2005 74 f. H. Jepsen(?). NEDREVET. 1946/47 Knud Sørensen/tofam.hus/ f. Hans W. Winther. 1956 Niels H. Nielsen/tilbygn. af overdækket terrasse/ f. fabrikant Hans W. Winther. [T] 10 - # hm. (Åhavevej)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

SØGADE. 19-29 Silkeborg Bryghus / Bryggeriet Neptun A/S Ejerlejlighedsforeningen

SØGADE. 19-29 Silkeborg Bryghus / Bryggeriet Neptun A/S Ejerlejlighedsforeningen SØGADE 1-17 De oprindelige ejendomme er alle nedrevet og hele området overtaget af Jyske Bank. Området er nu dels genbebygget, med numre til Vestergade, dels og væsentligst udlagt til parkeringspladser

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere