Indholdsplan for skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for skoleåret 2013-2014"

Transkript

1 Indholdsplan for skoleåret Indhold Vision:... 3 Værdigrundlag og formål:... 3 Formål:... 3 Fællesfag:... 3 Morgensamling:... 3 Kontaktgruppemøder:... 3 Motions og valgfag:... 4 Obligatoriske fag:... 4 Projektstyring og arbejdsform:... 5 Ekstra undervisning:... 5 Inklusion:... 5 Liniefag:... 5 Kunst og Designlinje:... 5 Kokkelinje:... 6 Film- og TV linje:... 6 Fodboldlinjen:... 6 Ridelinjen:... 7 Adventurelinje:... 8 UU-skolevejledningen:... 8 Vejledningens formål er:... 8 Vejledningsaktiviteter:... 9 Den obligatoriske selvvalgte opgave:... 9 Anderledes uger og dage:

2 Introuge:... 9 Linjeture:... 9 Brobygning og 9. kl. projekt:... 9 Terminsprøve:... 9 Kortfilmuge:... 9 Anderledes dage: Skriftlige prøver: Mundtlige prøver: Lejrskole: Udlandsrejse: Elevrådet: Billeaftener: Økonomi: En almindelig dag i en efterskoleelevs liv på Billeshave Efterskole: Om morgenen: Morgensamling: Sygdom: Elever i køkkenet: Morgenmad: Middagsmad: Middagsmåltidet: (varm mad): Aftenmåltidet (kold mad/lunede retter): Rengøring: Klude og rengøringsartikler: Værelser: Mellemmåltider: Tv-stue, film, video mv.: Lektiecafé: Lukkevagt: Aflåsning: Weekend: Sengetider i weekenden: Weekendgæster:

3 Vision: Med vores elever I centrum vil vi i gennem aktiv læring og moderne undervisning skabe indsigt og udsyn for den enkelte, så de kan agere som moderne globale borgere. Værdigrundlag og formål: Demokrati & Ligeværd På Billeshave vægter vi demokrati og det at forholde sig til og respektere andres meninger. Vores udgangspunkt er at vi er ligeværdige mennesker i en globaliseret verden. Udvikling & Ansvarlighed På Billeshave Efterskole ser vi det som positivt at verden forandrer sig og at mennesker udvikler sig gennem hele livet. Dette fordrer ansvarlighed, både for sig selv, for andre og for natur og miljø. Engagement og Trivsel. Vi prioriterer glæden og muligheden for at vokse sammen med andre og at engagere sig i faglige og sociale sammenhænge. Vi vægter sund kost, motion og bevægelse. Formål: På Billeshave vil vi i et samarbejde mellem personale og elever skabe en skole med det formål at åbne døre. Dørene fører indad i forhold til den enkeltes nysgerrighed, udvikling og kompetencer, og dørene åbner op til en globaliseret og mangfoldig verden. Gennem boglig undervisning, projekter, linjefag og arrangementer vil vi give eleverne kreative, faglige og sociale kompetencer som styrker deres evner til at deltage i videre uddannelse og samfundsliv. Vi vil gennem en dagligdag hvor eleverne har reel indflydelse og ansvar, give eleverne forudsætninger for at være aktive medborgere i et demokratisk, tolerant og mangfoldigt samfund. Fællesfag: Morgensamling: Formålet med faget er at give eleverne et indtryk af den verden vi lever i og derigennem at give dem mulighed for at tage stilling og forholde sig til nationale og globale aktuelle problemstillinger. Derfor indeholder faget også behandling af aktuelle problemer på skolen ligesom faget er en af de aktiviteter som er med til at skabe fællesskab og fælles forståelse på skolen. Morgensamlingen finder sted 4 gange om ugen, mandag til torsdag og varer ca minutter. Kontaktgruppemøder: Det ugentlige kontaktmøde bruges til at skabe trivsel i gruppen / på skolen, til at afklare stemningen i grupperne og på at lære eleverne selv at løse konflikter i gruppen / på skolen. Det er samtidig hensigten med kontaktgruppemøderne at lære eleverne at lytte til hinanden, se en sag fra flere sider, samt opdrage eleverne til en hensigtsmæssig demokratisk adfærd. Det er skolens ambition, at der gennem individuelle samtaler udformes mål for elevens personlige udvikling, som evalueres løbende. Samtalerne finder sted i begyndelsen af skoleåret. Der indgår emner som vedrører medborgerskab og kompetenceafklaring i kontaktgruppemøderne. Der er 1 ugentligt kontaktgruppemøde af 60 min. 3

4 Motions og valgfag: Vi vil gerne fremme, at hver enkelt elev motionerer og bruger sin krop, således at fysisk formåen opretholdes i forhold til den tilstand som en årig unge mennesker normalt bør være i stand til at præstere. Det er at kunne gå en tur på et par timer, cykle til byen, løbe 3-4 km og i det hele taget deltage i aktiviteter som kræver et minimum af fysisk udfoldelse. I løbet af året er der fælles løb bl.a andet orienteringsløb i lokalområdet. Eleverne kan vælge i mellem følgende idræts/motionsvalgfag i løbet af ugen. Holdene oprettes, når der er nok tilmeldte. Omfanget er to lektioner om ugen Badminton Herkules styrke og tons Håndbold og anden bold Fodbold Zumba Karate Derudover har skolen en række andre valgfag: Innovation&science Visuel kommunikation Foto/web Musik Psykologi Lektiehjælp i sprog, dansk og matematik Mindfulness/drømmerejser Obligatoriske fag: For de obligatoriske fag gælder at folkeskolens formål i de enkelte fag er gældende for fagene, der tilbydes undervisning i på Billeshave Efterskole. Lærerne udarbejder sammen med eleverne en årsplan i henhold til ovenstående. Undervisningen i 9. klasse fører til folkeskolens afgangsprøve (FSA) og undervisningen i 10. klasse fører til folkeskolens 10. klasses prøve. (FS10) I 10.klasse undervises eleverne i perioder på niveaudelte hold hvis lærerne skønner, at der er behov for det. Vores 10. klasse kan indeholde forskellige kurser i de enkelte fag. Vi lægger vægt på samfundsorienterende, globalt orienteret indhold udover skolens linjetilbud. Dansk 4 lekt/uge Lærere: Inge Bejstrup, Carsten Larsen, Helle Kristensen, Stine Skriver, Christine G. Lund (orlov), Matematik 4 lekt/uge Lærere: John Panduro, Karina Nielsen, Berit Madsen, Rasmus Kamp Nielsen Engelsk4 lekt/uge Lærere: Inge Bejstrup, Carsten Larsen, Anne Sophie Petersen, Stine Skriver, Christine G. Lund Naturfag 4 lekt/uge Geografi, Biologi og fysik/kemi Lærere: Berit Madsen, John Panduro, Rasmus Kamp Nielsen Tysk 4 lekt/uge Lærere: Anne Sophie Pedersen, Berit Madsen Fransk 4 lekt/uge Lærere: Gilles Perruchon Historie/samfundsfag: 4 lekt/uge Lærere: Karina Nielsen, Helle Kristensen Global One, Global Science&Innovation: 2 lekt/uge Ulrik Hoffmann, Inge Bejstrup, Carsten Larsen, Rasmus Kamp Nielsen Der er mødepligt til al undervisning på skolen. 4

5 Projektstyring og arbejdsform: Formålet med at tilbyde denne undervisningsform er udover projekternes faglige indhold, at give eleverne mulighed for at arbejde med og at kunne bruge moderne projektstyringsredskaber i mange faglige og praktiske sammenhænge. Lærerne og eleverne aftaler hvilket omfang det indgår i undervisningen. Ekstra undervisning: Elever der har behov for ekstra eller supplerende undervisning tilbydes dette i valgfaget ekstra lektiehjælp. Har eleven behov for yderligere støtteforanstaltninger, etableres dette kun for elever med opdaterede PPR- rapporter og kun efter forudgående aftale (se afsnit om inklusion) Inklusion: Skolens tilbyder undervisning for elever der har behov for særlige støtteforanstaltninger i form af undervisning jf. lov om inklusion på efterskolerne. Skolen kan efter bevilling tilbyde mentor ordning (samvær), særlig faglig støtte (undervisning) og personlig vejledning (samvær) til elever, der har dokumenteret behov. Undervisningen kan foregå som eneundervisning eller undervisning i mindre grupper afhængig af behovet hos eleven men målet er at inkludere eleverne bedst muligt i den daglige undervisning. Den personlige støtte foregår uden for normal skoletid og det er en fast person, der er tilknyttet eleven. Lærer Anne-Sophie Petersen Liniefag: Hver elev deltager i en linje som vælges for et helt år. Linjefagene har 6 lektioner om ugen. I løbet af skoleåret tager hver linje på en studietur med deres linjelærere Kunst og Designlinje: Formålet med undervisningen i kunst og design er at give elevene kompetencer, således at de kan arbejde såvel praktisk som kreativt med faget. Det tilstræbes at videreudvikle og/eller genfremkalde elevernes lyst til og færdighed i at udtrykke sig i billedsproget ved hjælp af fx tegning, grafik, akvarel- og akrylmaling, klip, collager, ler, glas og tekstile teknikker. Det kan dreje sig om udtryk for personlige følelser såvel som etiske og æstetiske oplevelser i billedarbejdet. Undervisningen skal give eleverne kendskab til forskellige teknikker inden for de forskellige discipliner, således at de bliver i stand til at vælge hensigtsmæssige metoder i det mere selvstændige arbejde herunder deres afsluttende eksamensprojekt. Endvidere skal eleverne lære færdiggørelse og præsentation af deres arbejde. Der arbejdes dels individuelt, dels med gruppeprojekter. Vi tager ofte ud af huset på ekskursioner og deltager i DM i tegning for efterskoler. Eleverne forventes at arbejde med faget uden for undervisningstiden. Lokaler og materialer stilles til rådighed for linjeelever. Lærere: Janne Andersen/Stine Skriver 5

6 Kokkelinje: Vil du gerne have en uddannelse efter dit år på BE inden for kokke/tjener faget? Så kan du "snuse" til det på Billeshave Efterskole. I vores køkken vil du møde en professionel kok, der brænder for at lære dig om alt i et køkken - lige fra de rutineprægede opgaver til den finere madkunst. Kan du lide at lave mad? Vil du gerne lære mere? Er du klar til at være med til at tage ansvaret for at lave mad til 130 personer? Er du indstillet på, at være teamplayer og få tingene færdig til tiden? Er du klar til at have travlt? Kan du svare ja - så er kokkelinjen lige noget for dig! Vi vægter den erhvervsrettede del, hvor vi laver mad til mange. Eleverne roterer imellem de forskellige funktioner, køkkenchef, kok, bager, opvasker osv. bl.a. for at opleve vigtigheden af, at kunne arbejde sammen som et team. Der arbejdes individuelt med finere madlavning ud fra friske råvarer, borddækning og anretning i frie og bundne opgaver I begge dele arbejdes der løbende med teori, ernæringslære og hygiejne. Skolen har mange arrangementer i løbet af året og kokkelinjen står naturligvis for "mad med mere" til disse små og store arrangementer. Undervisningsforløbet afsluttes med en opgave der bedømmes. Lærer: Gilles Perruchon Film- og TV linje: Film og TV - er uendelige samlinger af magiske øjeblikke en fantastisk fortælling. De får dig til at fælde en tåre, gør dig ophidset, får dig til at dø af grin, gør dig klogere, provokerer dig, får dig til at reflektere. På Film og TV-linjen kommer du til at lave film - dokumentarfilm, fiktionsfilm, portrætfilm, reklamefilm, kortfilm, animationsfilm og mange andre slags film, der alle sammen vil dig noget. Og du vil noget med dem! Film og TV-linjen bliver stedet, hvor du sammen med dine kammerater prøver de forskellige funktioner på et filmhold. Lige fra instruktøren, der træffer vigtige kreative valg, til runneren, der sørger for det praktiske og er limen, der får det hele til at hænge sammen. Alle har brug for hinanden på et filmhold - og der er brug for alle. Film og tv er kreativitet og teknik. Du lærer, at arbejde med vores digitale video-, lyd- og redigeringsudstyr. Imens filmene skabes, arbejder vi med forskellige virkemidler. Vi arbejder med, hvordan du kan fortælle med billede, lyd og musik på en bevægende, gribende og udfordrende måde. Med kreativitet og teknik bliver fortællingen til et unikt og seværdigt udtryk...kom og vær med til at skabe magiske øjeblikke i din egen og vores forunderlige verden Lærere: Christian Harlou, John Panduro Fodboldlinjen: På vores fodboldlinje har vi som mål at du udvikler: dine tekniske færdigheder gennem moderne træningsmetoder indsigt i spillet gennem taktiske overvejelser og øvelser og vedligeholder en god fysisk form gennem målrettet træning forståelse for samspillet mellem dig og holdet 6

7 Vi forventer at du er indstillet på: at træne seriøst for at være i den bedst mulige form at du har fokus på kost og sundhed at du har lyst til at deltage i turneringer gerne for at vinde at du er klar til at yde max. for holdet Vi kan tilbyde dig: helt nye super træningsfaciliteter tæt på skolen også vinterbane skolens egen hal til fri afbenyttelse i fritid en træner der har været professionel spiller i 10 år på Superliga niveau en skole hvor der plads til alle der har lyst til at spille fodbold Lærer: Morten Christensen Ridelinjen: På ridelinjen kan du ride på skolens heste, eller vælge at have din egen hest med. Skolen råder over syv islandske heste, en Frieser, to fjordheste, en dansk varmblod og en sportspony. Vi har fire stalde, en udefold og en løsdriftsfold. Vi har 8 store dejlige græsmarker. Skolen samarbejder med den lokale rideklub, hvor vi lejer tid i klubbens ridehus. Vi benytter ridehallen om vinteren eller når vejret er for dårligt - på lige fod med klubmedlemmerne. En stor del af undervisningen foregår på en af vore egne tre ridebaner.. Vi har en muslingebane, en sandbane med lys og en ny anlagt 20x60 meter bane. Ridelinjetimerne starter normalt med at vi henter heste på marken og går til stalden, hvor vi strigler, sadler op og rider. I undervisningstiden tilbydes der dressur-/ springundervisning, Horsemanship samt almen læring om hestens røgt og pleje, dyreetik og dyrevelfærd. Derudover bruger vi tiden på de sjove ting, som fx kan være; turridning, ponygames, hestefodbold, kvadrille ridning, ringridning, luciaoptog til hest eller en køretur i vores prærievogn og når der er sne, kører vi med kane. Til turridning har vi mulighed for at ride til stranden, hvor vi kan tage lange galopture eller soppe/svømme med vore heste. Ligeledes bor vi i et område, der byder på mange dejlige ruter til rideture. Når du har valgt ridelinjen indebærer det, at du er med til at varetage den daglige pasning af alle hestene, sammen med skolens ridelærere. Det vil sige, at du tager del i udmugning, fodring o.a. praktisk arbejde i forbindelse med hesteholdet. Du skal derfor påregne at få staldvagter, som starter mandag morgen og slutter mandag morgen ugen efter; dog ikke i ferier og forlængede weekender. Planen for staldvagterne udarbejder du sammen med ridelærerne. Har du egen hest med på skolen, koster det. kr. 1425,- pr. md. for opstaldning incl. al foder, mens du går på skolen. Har du en pony med koster det kr. 1230,- pr. md. Du er velkommen til at tage din hest hjem i ferier, hjemrejseweekender, lejrskoler eller når skolen har lukket. Vælger du, at vi skal passe din hest, opkræver skolen kr. 200,- pr. døgn, der dækker udgifterne til de hestepassere, vi sørger for kommer på skolen. Vi kender alle hestepasserne rigtig godt og ved, at de er meget dygtige. Har du ikke egen hest med og skal låne en hest af skolen, koster det kr. 400,- om måneden. I din fritid er du velkommen til at ride alt det du vil og bruge skolens faciliteter efter aftale med dine ridelærere. Lærere: Tina Lund, Christine Gyrup Lund, Karina Nielsen 7

8 Adventurelinje: På linjen laver vi en række aktiviteter, som både vil udfordre dig fysisk og mentalt, samtidig med at vi har det sjovt og lærer nogle konkrete færdigheder. De to primære aktiviteter på linjen er klatring og mountainbikecykling, men en række andre aktiviteter og oplevelser bliver også en del af årets undervisning. Derudover testes din form jævnligt, så du kan følge den fremgang, du har opnået i løbet af året. Vi deltager også i nogle adventure-races, som er en ekstrem form for konkurrence, hvor alle dine evner - fysiske som mentale sættes på prøve ligesom din evne til at samarbejde. Mountainbikecykling: Skolens placering nær flotte skovområder, med stejle stigninger og bratte fald, indbyder til udfordringer og motion i naturen. På mountainbikecyklen vil du optræne balance, fysisk udholdenhed og teknik. Du vil undervejs få et nært kendskab til naturen og til de oplevelser og overraskelser, den gemmer. Herudover består linjeundervisningen også af: Teambuilding Træklatring Adventure-race O-løb Kajak Pioneering (byggeprojekter) Linjetur til Norge med vandreture, klippeklatring og riverrafting! og meget andet Vælger du skolens adventurelinje, stiller vi en række ting til rådighed for dig bl.a.: Mountainbikes Motionsrum Klatre- og friluftsudstyr Til gengæld forventer vi af dig, at du altid møder motiveret og positiv. Du må derfor have mod på at være meget i det fri i al slags vejr, og kunne lide at søge de udfordringer og oplevelser, der ligger her. Du skal selv have en egnet cykelhjelm samt motions- og friluftstøj med til undervisningen. Du får udleveret eller kan medbringe egen mountainbike, som du selv vedligeholder. Lærer: Carsten Larsen UU-skolevejledningen: På Efterskolen Billeshave vægter vi vejledning af de unge mennesker højt. Vi vil gennem samtaler, undervisning, praktikforløb m.v. sikre, at den unge kommer herfra med et godt grundlag til at vælge sin fremtid ud fra. Vejlederkontoret er placeret centralt på skolen. Kontoret har faste tidspunkter i skemaet, hvor eleverne kan træffe vejlederen. Derudover kan man efter nærmere aftale få en samtale, hvis dette skulle være nødvendigt. Vejledningens formål er: At sætte eleven i stand til at foretage valg af fortsat uddannelse på et bredt grundlag At lette elevens overgang til ungdomsuddannelserne Omdrejningspunktet i vejledningen er vejledningssamtalerne, som med afsæt i elevens uddannelsesplan fra tidligere drejer sig om elevens faglige, personlige og uddannelsesmæssige 8

9 udvikling set som en helhed. Alle elever udarbejder en uddannelsesplan i samarbejde med skolevejlederen. Planen sendes til det valgte uddannelsessted sammen med tilmeldingen. Samarbejde med forældrene I et godt vejledningsforløb er forældrene de vigtigste personer for den unge. Derfor opfordrer vi til et tæt samarbejde mellem eleven og dennes forældre omkring den unges valg af ungdoms uddannelse, med støtte fra vejlederen. Derudover kan forældrene spille en stor rolle ved at tale med den unge om uddannelsesplaner eller tage med den unge til informations- og åbent-hus- arrangementer. Vejledningsaktiviteter: Følgende elementer udgør byggestenene i skolevejledningen på Billeshave Efterskole: Brobygningsforløb, 10. klasse Vejledningssamtaler Uddannelsesplan Obligatoriske Selvvalgte Opgave Valg af ungdomsuddannelse (optagelse.dk) Skolevejleder: Henrik Bro Den obligatoriske selvvalgte opgave: I løbet af skoleåret skal eleverne i 10. kl. lave en selvstændig opgave (kaldet OSO), som skal have tilknytning til elevens uddannelsesplan. Bedømmelsen af opgaven overføres til prøvebeviset. Anderledes uger og dage: Introuge: Hvert år starter vi med at give eleverne en introduktion til skolens nærområde, regler, faciliteter, hverdag og fag. Samtidig laver vi lege og aktiviteter for at ryste elever og lærere sammen og for at give eleverne en følelse af at høre til på skolen, i klasseren og i grupperne. Linjeture: Alle elever tager på studietur med deres linjehold. Indholdet har en faglig tyngde og relevans i forhold til linjens årsplan, men bruges også til at skabe sociale sammenhænge på linjen. Brobygning og 9. kl. projekt: I samarbejde med UU Lillebælt skal alle elever i 10. klasse i brobygning. For indhold og formål henvises til lov om folkeskolen. Brobygning finder sted i uge 47. Projektopgaven for 9. klasse afvikles i efteråret. Bedømmelsen overføres til prøvebeviset. Terminsprøve: På skolen afholder vi terminsprøve med det formål at give eleverne erfaring med at gå til skriftlig eksamen. Der laves et særskilt skema for denne periode. Kortfilmuge: I en uge laver alle elever og lærerne som fælles projekt en kortfilmuge. Formålet er at give eleverne mulighed for fælles oplevelse, at lære eleverne at samarbejde på forskellige måder og at give dem mulighed for at stifte bekendtskab med en kunstnerisk og kreativ proces. Danskfagets krav til filmgenren indgår i 9

10 ugens projekt Anderledes dage: Global Days med vægt på udsyn til vores omverden spændende aktiviteter og indhold Science Days med vægt på naturfaglige emner Fagdage med koncentreret læring i udvalgte fag fortrinsvis dansk men også matematik eller sprog Skriftlige prøver: I foråret og efter skolestyrelsens anvisning afholdes der skriftlige prøver på skolen.. Mundtlige prøver: Eleverne går op til folkeskolens afsluttende prøver og en endelig plan for perioden udfærdiges når censorater og eksaminationer er fastlagt i foråret. Lejrskole: Udlandsrejse: Formålet med lejrskole / udlandsrejse er at Skabe og vedligeholde sociale fælleskaber og relationer imellem elever, lærere og andet praktisk personale Udfordre elevernes personlige og fysiske grænser Eleverne udvikler deres evne for at samarbejde og tage ansvar. Elevrådet: Elevrådet består af en elev fra hver kontaktgruppe og har en lærer tilknyttet som hjælper rådet med opgaver og med at strukturere møder etc. Denne lærer vælges af lærerrådet. Elevrådet vælger en formand samt en kasserer. Elevrådet kan beslutte at afholde yderligere møder i stilletimen, eller på andre tidspunkter efter rådets valg Elevrådet medvirker til: Trivselsundersøgelser og undervisningsmiljø Skoletrøjer Billeaftener og andre foredrag og arrangementer Information af de øvrige elever. Elevrådet kan arbejde med følgende opgaver. Indstillinger om sager til lærerrådet Arrangementers indhold og planlæggelse Anskaffelser, Undervisningsmiljø og trivsel Fester på skolen Elevrådet kan ikke beskæftige sig med Ændringer af skolens værdigrundlag. Personsager, hvad enten de angår lærere eller elever. 10

11 Billeaftener: En gang om måneden er der Billeaften Hvor indholdet primært er kulturelle eller musiske indslag. Økonomi: Elevrådet disponerer hvert år over midler som kan bruges til sociale og kulturelle formål. Pengene kan ikke bruges til afholdelse af fester udenfor skolen og ikke til køb af trøjer. Lærer: Går på skift i lærergruppen En almindelig dag i en efterskoleelevs liv på Billeshave Efterskole: Om morgenen: Køkkenvagter møder kl Alle elever møder til morgenmad også selvom de er syge og sløje. Morgenvagten kontrollerer at alle elever er fremmødt og noterer de elever som er kommet for sent. Såfremt nogen mangler skal en af kontaktgruppens medlemmer eller hele gruppen hente vedkommende. Eleverne går direkte fra morgenmad til morgensamling, Eleverne sørger selv for at rydde af. Morgensamling: Elever og lærer / ledelse mødes hver morgen for at opsummere nyt og spændende fra verden og fra skolen. Morgensamling bruges også til at synge, til at give praktiske beskeder, se nyheder og at ønske alle en god dag. Sygdom: Vi vil gerne have en skole hvor så mange elever som muligt møder til undervisning og deltager aktivt og engageret. Vi vil også gerne have at elever får den nødvendige omsorg og opbakning i forbindelse med sygdom da vi til enhver tid forsøger at opnå den størst mulige grad af trivsel.elever, der er syge, skal hver morgen henvende sig til faglæreren i første modul for at sygemelde sig. Faglæreren skal vurdere om eleven skal: Have alm. smertestillende medicin. Henvende sig på kontoret senere - hvis ikke det går bedre. Kontakte læge Hjem til forældre (temperatur+smittefare + forældrekontakt) Eleverne kan kun melde sig syge et modul af gangen og max i formiddagsmodulerne. Er der stadig behov for en sygemelding efter frokost så vurderer kontoret om eleven skal sendes hjem for at bliver rask. Kontoret orienterer hjemmet. Ansvarlige er: Faglærere der modtager sygemeldingen umiddelbart før lektionsstart. Elever i køkkenet: Fra skolestart efter introforløbet - skal der hver dag i en uge, være 4 elever i køkkenet. Hver kontaktgruppe har på skift ansvaret for at stille med et køkkenhold. Kontaktlæreren aftaler om mandagen med sin kontaktgruppe hvem, der er køkkenholdet den følgende uge. Opfølgning og evaluering af køkkenvagterne gøres i kontaktgruppen på første kontaktgruppemøde efter en køkkenuge. Eleverne modtager undervisning på køkkenvagten med det formål at bibringe dem basale kundskaber og viden om hvordan man laver mad, så de selv kan fremstille sunde og velnærende måltider når de en gang flytter hjemmefra. Køkkenvagten starter med, at to elever møder kl og hjælper med at anrette morgenmaden. Efter 11

12 morgenmad møder de sidste elever ind og alle vasker op og ordner spisesalen. Alle køkken elever hjælper i køkkenet til kl. ca og går derefter til undervisning. De to elever som mødte ind efter morgenmaden skal møde ind om aftenen kl og stille aftensmaden frem sammen med tilsynslæreren. Læreren hjælper og støtter i forbindelse med aftenbuffeten, som er klargjort. Vagtlæreren skal, som det første, sætte maden der skal varmes i ovnen og huske at tænde for den. Der spises kl Det er lærerens ansvar at alle hygiejne forskrifter overholdes af eleverne. Efter aftenmåltidet kl. ca støder de sidste to elever til og alle fire elever hjælper hinanden færdig med opvask, oprydning m.m. Vagtlærerne aftaler indbyrdes, hvem der har ansvaret for tilsynet med opvasken. Køkkenet rengøres efter forskrifterne. Eleverne vil fra start modtage en instruktion/oplæring af køkken medarbejderne. De elever der har køkkenvagt vil fremgå af infoskærmen i spisesalen Morgenmad: Elever spiser morgenmad i tidsrummet kl Middagsmad: Alle elever skal være i spisesalen kl Elever sætter sig på deres pladser i kontaktgrupperne. Middagsmåltidet: (varm mad): middagsvagten ringer med klokken og når der er ro Køkkenet præsenterer maden og siger værs go. Al maden står på bordene og fadene bydes rundt. Eleverne afkrydses. Når næsten alle har spist: middagsvagten ringer med klokken og når der er ro Håndsoprækning af samlere. Vagten siger Vi samler. Al fade, service og bestik afryddes af bordafrydderne alle andre bliver siddende Når der er afryddet - ringes med klokken. Der gives beskeder af middagsvagten. Alle beskeder er samlet hos vagten. Der tages ikke mod spørgsmål og elever skal ligesom personalet lade beskeder gå over middagsvagten. Alle beskeder skal være korte og præcise. Antallet skal begrænses. Der kan naturligvis være situationer hvor en elev eller en projektgruppe har behov for at fremføre deres budskab selv." Efter beskeder meddeles der hvem der er post til. Herefter Velbekomme, stole op og eleverne må forlade spisesalen Aftenmåltidet (kold mad/lunede retter): Køkkenpersonalet forbereder aftensmaden og den anrettes af vagtlæreren og to elever. Elever ankommer i tidsrummet Alle elever skal være til stede i spisesalen kl Eleverne må sidde hvor de vil. Elever rydder op efter sig selv og sætter stole op. Køkkenholdet tørrer bordene af. Aftenvagterne kan spise sammen ved separat bord. Der gives som udgangspunkt ikke beskeder til aften, men er der behov kan det gøres kl hvor alle elever er samlet. Aftenvagterne kan udføre stikprøve kontrol af fremødet, når det er belejligt eller når det skønnes nødvendigt. Maden ryddes væk kl Der er udarbejdet arbejdsbeskrivelser for hver station i køkkenet med tydelig angivelse af hvad der skal udføres, så eleverne ikke er i tvivl om, hvad opgaven går ud på. En af aftenvagterne har køkkenet som tilsynsområde indtil eleverne er færdige med opvasken. Det er tilladt at gå til og fra køkkenet, da der er udarbejdet klare instrukser for elevernes arbejde i køkkenet. Det er vigtigt, at aftenvagten er til stede kl. 18:30 når køkkenholdet rydder ud, da maden skal filmes og sættes i køleskab. Køkkenpersonalet sorterer selv dagen efter. Denne aftenvagt har også spisesalen, salen og de tilstødende lokaler (inkl. 12

13 skralderum) som tilsynsområde. Vagtlæreren skal kontrollere og godkende køkkenet, før eleverne er færdige! Rengøring: Det er meget vigtigt for skolens fremtoning og for alles velbefindende, at skolen fremstår rengjort og opryddet hele ugen. Derfor rengøres alle fællesområder (zonerengøring) 3 x ugentlig: tirsdag, onsdag og torsdag umiddelbart efter aftensmaden. Værelser opryddes hver dag i middagspausen. Kontaktgrupper rengøres mandag umiddelbart før kontaktgruppemødet og efter behov vurderet af kontaktlæreren. Opholdsrummene i kontaktgrupperne ryddes op hver aften inden eleverne går i seng. Alle værelser skal dagligt være opryddede. Der foretages daglig kontrol af pedellerne og lærerne. Pedellen meddeler hver dag til middag hvilke værelser der IKKE er godkendte og skal opryddes straks efter middagsspisning. Klude og rengøringsartikler: Brugte klude afleveres efter hver rengøring, således at der ikke ligger brugte klude nogen steder. Hver dag kontrolleres rengøringsmateriellet. På værelserne bruges udelukkende fiberklude, som afleveres som andre klude. Værelser: Hver morgen skal eleverne sørge for at deres værelser er ryddet op når pedeller og morgenvagt kommer rundt, dvs. intet affald eller tøj på gulvet, senge er redt og borde er ryddede, vinduer åbnede og lyst og varme slukket. Papirkurve skal tømmes hver morgen. Bliver ens værelse ikke godkendt af pedellen - så skal det ordnes i middagspausen. Der kan iværksættes elevarbejder af pedellen for at fremme indlæringen af nødvendigheden for opryddede og rengjorte værelser fx fejning af gårdsplads eller mugning af hestebokse ved gentagne kassationer af værelses oprydningen. Mellemmåltider: Der er mellemmåltider i formiddagspausen kl og om aftenen kl elever skal melde sig til at rydde op - før der gives grønt lys. Tv-stue, film, video mv.: Elever kan se film i salen efter aftale med vagtlærerne. Elever må gerne medbringe dyner og puder. Nul tyggegummi. Vagtlærere der viser film på hverdage eller i weekender har ansvaret for at salen efterlades i ordentlig stand og at stole mv. står på plads.. Lektiecafé: Tirsdag, onsdag og torsdag er der lektiecafé, hvor elever der ønsker det kan få hjælp af en af vagtlærerne. Det er efter aftensmaden Lukkevagt: Det er meget vigtigt at skolen bliver ryddet op og derfor er lukkevagten af største betydning. Skolen skal se pæn ud når man kommer næste morgen, og dette er vagtlæreres og elevers ansvar. Det er dog de enkelte klassers og holds ansvar, at klasselokaler og fællesarealer ryddes op efter hver undervisningstime. Planen for, hvilken kontaktgruppe som i samarbejde med vagtlærerne lukker skolen af, følger køkkenholdet, 13

14 idet de elever fra kontaktgruppen, som ikke er i køkkenet, udgør lukkevagten. Aflåsning: Hver aften kl mødes vagtlærere og lukkevagten. Lærere og elever hjælpes ad med at låse skolen af, lukke vinduer, stille varmen hensigtsmæssigt og med at sørge for, at skolen ser ordentlig ud ved lukketid. Godnatning : Eleverne skal være i deres kontaktgruppe kl De skal være i deres senge kl og der skal være ro og godnat stemning på værelset.. Vagtlærere er i husene og godnatter, snakker, hygger fra kl og sikrer sig at alle elever er til stede og ved godt mod. Hele skolen aflåses inden nattevagten tager over. Eleverne må ikke forlade deres værelser i tiden imellem og toiletbesøg er dog tilladt. Weekend: Undervisningen slutter fredag kl Elever der ønsker at tage hjem, skal være tilbage igen søndag kl De elever der bliver på skolen, mødes med fredagsvagten kl for at planlægge weekenden. Elever hjemme på weekend kan først returnere søndag Eleven skal tilmelde sig til at blive i weekenden senest mandag kl. 23:00 til den kommende weekend. Tilmelding foregår elektronisk på skolens tilmeldingssystem. Når man er tilmeldt weekenden gælder det for hele perioden. Kun i særlige tilfælde kan der aftales med vagtlæreren afvigelser fra denne regel. Søndag arrangeres der rengøring på anvendte fællesarealer så øvrige elever kommer tilbage til en ren skole. Elever skal, hvis de er tilmeldt weekenden være på skolen hele weekenden. Man kan således ikke være på weekend på deltid (medmindre dette er en aftale med forældre og skole / weekendlærer). Sengetider i weekenden: Den enkelte vagtlærer bestemmer sengetiden fredag og lørdag. Det er op til den enkelte lærer (evt. i samråd med weekendteamet) at beslutte, om eleverne skal ligge i deres senge, eller om de må være i deres egen kontaktgruppe, efter at læreren har sagt godnat og låst af. Såfremt der gives tilladelse til dette, forventes det, at eleverne ikke forstyrrer andre, at de opholder sig på eget værelse eller i kontaktgruppen og at de ikke forlader kontaktgruppen, efter at der er sagt godnat. Weekendgæster: Der er ingen overnattende gæster før efter efterårsferien. Gæster skal tilmeldes af de elever som ønsker at få besøg senest onsdag samme uge kl. 16. Tilmelding af gæster sker til kontoret, som bekræfter om dette er muligt. En vurdering i forhold til gæstebesøg vil ske i forhold til weekendbemanding og weekendens program i øvrigt. At være gæst på Billeshave Efterskole koster 50 kr. pr. døgn. Denne pris inkluderer mad og overnatning, og betales senest fredag kl. 14:10 til skolens kontor. Gæster deltager på lige fod med skolens elever i pligter og aktiviteter i løbet af opholdet. 14

15 Billeshave Efterskole, Billeshavevej 51, 5500 Middelfart. Telefon mail: 15

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender...

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... Indholdsplan 2011 / 2012 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2014-2015

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2014-2015 Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2014-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Vedtægter inkl. værdigrundlag 2. Hovedsigte 3. Eleverne Dagsplan Elevråd 4. Lærerne Forskellige opgaver 5. Undervisningen Fagbeskrivelser

Læs mere

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsfortegnelse: 1. Vedtægter inkl. værdigrundlag 2. Hovedsigte 3. Eleverne Dagsplan Elevråd 4. Lærerne Fagfordeling Vagtplaner Øvrige opgaver 5. Undervisningen

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN...

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN.... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SKOLENS PÆDAGOGISKE LINJE OG ELEVERNE...

Læs mere

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 Bornholms Efterskoles Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 september 2014 Margrethe Kjellberg forstander!1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HISTORIE VÆRDIGRUNDLAG 1,1 Historie 1.2 Værdigrundlag 1.3 Uddybning af centrale

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015

Indholdsplan 2014/2015 splan 2014/2015 sfortegnelse sfortegnelse... 2 Efterskolen Flyvesandets værdigrundlag... 4 Skoleåret 2014/15... 5 Kostskoleformen... 5 Dagligdagen... 7 Samling... 8 Lektiecafé... 9 Rengøring... 10 Fritiden,

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015 Indholdsplan Skoleåret 2014-2015 1 Indhold VÆRDIGRUNDLAG OG FORMÅL HERUNDER HOVEDSIGTET I LOVENS FORMÅLSPARAGRAF OM LIVSOPLYSNING, FOLKEOPLYSNING OG DEMOKRATISK DANNELSE... 5 VÆRDIGRUNDLAG:... 5 FORMÅL:...

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2014 2015

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2014 2015 splan for Hestlund Efterskole 2014 2015 Planen er ikke endelig men kan blive justeret i løbet af skoleåret 1. Skolens vedtægter 2. Skolens formål og værdigrundlag 3. Evaluering 4. Inklusionsindsats 5.

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014 splan for Hestlund Efterskole 2013 2014 Planen er ikke endelig men kan blive justeret i løbet af skoleåret 1. Skolens vedtægter 2. Skolens formål og værdigrundlag 3. Evaluering 4. Inklusionsindsats 5.

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Indholdsplan 2013 / 2014

Indholdsplan 2013 / 2014 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014

Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014 Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014 Indhold: Skolens formål 3 Skolens værdigrundlag 3 Skolens fysiske rammer 4 Elevgruppen samværsregler 4 Skolens pædagogiske linje 4 Undervisningen 5 Undervisning

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Stemning, samvær og atmosfære Velkommen til et spændende år med mange nye oplevelser, udfordringer og gode venner. Du ønsker dig et super godt år på efterskole.

Læs mere

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14 Sundeved Efterskole Sundeved Efterskole Bovrup Storegade 5, Bovrup 6200 Åbenrå Tlf. 74680311 Fax: 74680916 E-mail: kontor@sundeved-efterskole.dk Hjemmeside: www.sundeved-efterskole.dk - 1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsplan Staby Efterskole 2014-2015. Indholdsplan for

Indholdsplan Staby Efterskole 2014-2015. Indholdsplan for Indholdsplan for 1 Værdigrundlag for Staby Efterskole... 5 Værdigrundlag for Staby Efterskole... 5 Vedtægter... 5 Undervisning og pædagogik... 9 Skolens målsætninger for forældresamarbejde:... 10 Skolens

Læs mere

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2011/12

INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2011/12 INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2011/12 Indhold 1. Skolens formål 2. Skolens fysiske rammer 3. Skolens elevgruppe 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse 5. Skolens ugeplan 6. Årsplanen 7. Skolens

Læs mere

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015 INDHOLDSPLAN for skoleåret 2014/2015 Godkendt af Skovbo Efterskoles bestyrelse 12.6.2014 sfortegnelse 5 INDHOLDSPLAN OG DIVERSE SKEMAER 1 5.0 PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF INDHOLDSPLAN PÅ SKOVBO EFTERSKOLE

Læs mere