Indholdsplan for skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for skoleåret 2013-2014"

Transkript

1 Indholdsplan for skoleåret Indhold Vision:... 3 Værdigrundlag og formål:... 3 Formål:... 3 Fællesfag:... 3 Morgensamling:... 3 Kontaktgruppemøder:... 3 Motions og valgfag:... 4 Obligatoriske fag:... 4 Projektstyring og arbejdsform:... 5 Ekstra undervisning:... 5 Inklusion:... 5 Liniefag:... 5 Kunst og Designlinje:... 5 Kokkelinje:... 6 Film- og TV linje:... 6 Fodboldlinjen:... 6 Ridelinjen:... 7 Adventurelinje:... 8 UU-skolevejledningen:... 8 Vejledningens formål er:... 8 Vejledningsaktiviteter:... 9 Den obligatoriske selvvalgte opgave:... 9 Anderledes uger og dage:

2 Introuge:... 9 Linjeture:... 9 Brobygning og 9. kl. projekt:... 9 Terminsprøve:... 9 Kortfilmuge:... 9 Anderledes dage: Skriftlige prøver: Mundtlige prøver: Lejrskole: Udlandsrejse: Elevrådet: Billeaftener: Økonomi: En almindelig dag i en efterskoleelevs liv på Billeshave Efterskole: Om morgenen: Morgensamling: Sygdom: Elever i køkkenet: Morgenmad: Middagsmad: Middagsmåltidet: (varm mad): Aftenmåltidet (kold mad/lunede retter): Rengøring: Klude og rengøringsartikler: Værelser: Mellemmåltider: Tv-stue, film, video mv.: Lektiecafé: Lukkevagt: Aflåsning: Weekend: Sengetider i weekenden: Weekendgæster:

3 Vision: Med vores elever I centrum vil vi i gennem aktiv læring og moderne undervisning skabe indsigt og udsyn for den enkelte, så de kan agere som moderne globale borgere. Værdigrundlag og formål: Demokrati & Ligeværd På Billeshave vægter vi demokrati og det at forholde sig til og respektere andres meninger. Vores udgangspunkt er at vi er ligeværdige mennesker i en globaliseret verden. Udvikling & Ansvarlighed På Billeshave Efterskole ser vi det som positivt at verden forandrer sig og at mennesker udvikler sig gennem hele livet. Dette fordrer ansvarlighed, både for sig selv, for andre og for natur og miljø. Engagement og Trivsel. Vi prioriterer glæden og muligheden for at vokse sammen med andre og at engagere sig i faglige og sociale sammenhænge. Vi vægter sund kost, motion og bevægelse. Formål: På Billeshave vil vi i et samarbejde mellem personale og elever skabe en skole med det formål at åbne døre. Dørene fører indad i forhold til den enkeltes nysgerrighed, udvikling og kompetencer, og dørene åbner op til en globaliseret og mangfoldig verden. Gennem boglig undervisning, projekter, linjefag og arrangementer vil vi give eleverne kreative, faglige og sociale kompetencer som styrker deres evner til at deltage i videre uddannelse og samfundsliv. Vi vil gennem en dagligdag hvor eleverne har reel indflydelse og ansvar, give eleverne forudsætninger for at være aktive medborgere i et demokratisk, tolerant og mangfoldigt samfund. Fællesfag: Morgensamling: Formålet med faget er at give eleverne et indtryk af den verden vi lever i og derigennem at give dem mulighed for at tage stilling og forholde sig til nationale og globale aktuelle problemstillinger. Derfor indeholder faget også behandling af aktuelle problemer på skolen ligesom faget er en af de aktiviteter som er med til at skabe fællesskab og fælles forståelse på skolen. Morgensamlingen finder sted 4 gange om ugen, mandag til torsdag og varer ca minutter. Kontaktgruppemøder: Det ugentlige kontaktmøde bruges til at skabe trivsel i gruppen / på skolen, til at afklare stemningen i grupperne og på at lære eleverne selv at løse konflikter i gruppen / på skolen. Det er samtidig hensigten med kontaktgruppemøderne at lære eleverne at lytte til hinanden, se en sag fra flere sider, samt opdrage eleverne til en hensigtsmæssig demokratisk adfærd. Det er skolens ambition, at der gennem individuelle samtaler udformes mål for elevens personlige udvikling, som evalueres løbende. Samtalerne finder sted i begyndelsen af skoleåret. Der indgår emner som vedrører medborgerskab og kompetenceafklaring i kontaktgruppemøderne. Der er 1 ugentligt kontaktgruppemøde af 60 min. 3

4 Motions og valgfag: Vi vil gerne fremme, at hver enkelt elev motionerer og bruger sin krop, således at fysisk formåen opretholdes i forhold til den tilstand som en årig unge mennesker normalt bør være i stand til at præstere. Det er at kunne gå en tur på et par timer, cykle til byen, løbe 3-4 km og i det hele taget deltage i aktiviteter som kræver et minimum af fysisk udfoldelse. I løbet af året er der fælles løb bl.a andet orienteringsløb i lokalområdet. Eleverne kan vælge i mellem følgende idræts/motionsvalgfag i løbet af ugen. Holdene oprettes, når der er nok tilmeldte. Omfanget er to lektioner om ugen Badminton Herkules styrke og tons Håndbold og anden bold Fodbold Zumba Karate Derudover har skolen en række andre valgfag: Innovation&science Visuel kommunikation Foto/web Musik Psykologi Lektiehjælp i sprog, dansk og matematik Mindfulness/drømmerejser Obligatoriske fag: For de obligatoriske fag gælder at folkeskolens formål i de enkelte fag er gældende for fagene, der tilbydes undervisning i på Billeshave Efterskole. Lærerne udarbejder sammen med eleverne en årsplan i henhold til ovenstående. Undervisningen i 9. klasse fører til folkeskolens afgangsprøve (FSA) og undervisningen i 10. klasse fører til folkeskolens 10. klasses prøve. (FS10) I 10.klasse undervises eleverne i perioder på niveaudelte hold hvis lærerne skønner, at der er behov for det. Vores 10. klasse kan indeholde forskellige kurser i de enkelte fag. Vi lægger vægt på samfundsorienterende, globalt orienteret indhold udover skolens linjetilbud. Dansk 4 lekt/uge Lærere: Inge Bejstrup, Carsten Larsen, Helle Kristensen, Stine Skriver, Christine G. Lund (orlov), Matematik 4 lekt/uge Lærere: John Panduro, Karina Nielsen, Berit Madsen, Rasmus Kamp Nielsen Engelsk4 lekt/uge Lærere: Inge Bejstrup, Carsten Larsen, Anne Sophie Petersen, Stine Skriver, Christine G. Lund Naturfag 4 lekt/uge Geografi, Biologi og fysik/kemi Lærere: Berit Madsen, John Panduro, Rasmus Kamp Nielsen Tysk 4 lekt/uge Lærere: Anne Sophie Pedersen, Berit Madsen Fransk 4 lekt/uge Lærere: Gilles Perruchon Historie/samfundsfag: 4 lekt/uge Lærere: Karina Nielsen, Helle Kristensen Global One, Global Science&Innovation: 2 lekt/uge Ulrik Hoffmann, Inge Bejstrup, Carsten Larsen, Rasmus Kamp Nielsen Der er mødepligt til al undervisning på skolen. 4

5 Projektstyring og arbejdsform: Formålet med at tilbyde denne undervisningsform er udover projekternes faglige indhold, at give eleverne mulighed for at arbejde med og at kunne bruge moderne projektstyringsredskaber i mange faglige og praktiske sammenhænge. Lærerne og eleverne aftaler hvilket omfang det indgår i undervisningen. Ekstra undervisning: Elever der har behov for ekstra eller supplerende undervisning tilbydes dette i valgfaget ekstra lektiehjælp. Har eleven behov for yderligere støtteforanstaltninger, etableres dette kun for elever med opdaterede PPR- rapporter og kun efter forudgående aftale (se afsnit om inklusion) Inklusion: Skolens tilbyder undervisning for elever der har behov for særlige støtteforanstaltninger i form af undervisning jf. lov om inklusion på efterskolerne. Skolen kan efter bevilling tilbyde mentor ordning (samvær), særlig faglig støtte (undervisning) og personlig vejledning (samvær) til elever, der har dokumenteret behov. Undervisningen kan foregå som eneundervisning eller undervisning i mindre grupper afhængig af behovet hos eleven men målet er at inkludere eleverne bedst muligt i den daglige undervisning. Den personlige støtte foregår uden for normal skoletid og det er en fast person, der er tilknyttet eleven. Lærer Anne-Sophie Petersen Liniefag: Hver elev deltager i en linje som vælges for et helt år. Linjefagene har 6 lektioner om ugen. I løbet af skoleåret tager hver linje på en studietur med deres linjelærere Kunst og Designlinje: Formålet med undervisningen i kunst og design er at give elevene kompetencer, således at de kan arbejde såvel praktisk som kreativt med faget. Det tilstræbes at videreudvikle og/eller genfremkalde elevernes lyst til og færdighed i at udtrykke sig i billedsproget ved hjælp af fx tegning, grafik, akvarel- og akrylmaling, klip, collager, ler, glas og tekstile teknikker. Det kan dreje sig om udtryk for personlige følelser såvel som etiske og æstetiske oplevelser i billedarbejdet. Undervisningen skal give eleverne kendskab til forskellige teknikker inden for de forskellige discipliner, således at de bliver i stand til at vælge hensigtsmæssige metoder i det mere selvstændige arbejde herunder deres afsluttende eksamensprojekt. Endvidere skal eleverne lære færdiggørelse og præsentation af deres arbejde. Der arbejdes dels individuelt, dels med gruppeprojekter. Vi tager ofte ud af huset på ekskursioner og deltager i DM i tegning for efterskoler. Eleverne forventes at arbejde med faget uden for undervisningstiden. Lokaler og materialer stilles til rådighed for linjeelever. Lærere: Janne Andersen/Stine Skriver 5

6 Kokkelinje: Vil du gerne have en uddannelse efter dit år på BE inden for kokke/tjener faget? Så kan du "snuse" til det på Billeshave Efterskole. I vores køkken vil du møde en professionel kok, der brænder for at lære dig om alt i et køkken - lige fra de rutineprægede opgaver til den finere madkunst. Kan du lide at lave mad? Vil du gerne lære mere? Er du klar til at være med til at tage ansvaret for at lave mad til 130 personer? Er du indstillet på, at være teamplayer og få tingene færdig til tiden? Er du klar til at have travlt? Kan du svare ja - så er kokkelinjen lige noget for dig! Vi vægter den erhvervsrettede del, hvor vi laver mad til mange. Eleverne roterer imellem de forskellige funktioner, køkkenchef, kok, bager, opvasker osv. bl.a. for at opleve vigtigheden af, at kunne arbejde sammen som et team. Der arbejdes individuelt med finere madlavning ud fra friske råvarer, borddækning og anretning i frie og bundne opgaver I begge dele arbejdes der løbende med teori, ernæringslære og hygiejne. Skolen har mange arrangementer i løbet af året og kokkelinjen står naturligvis for "mad med mere" til disse små og store arrangementer. Undervisningsforløbet afsluttes med en opgave der bedømmes. Lærer: Gilles Perruchon Film- og TV linje: Film og TV - er uendelige samlinger af magiske øjeblikke en fantastisk fortælling. De får dig til at fælde en tåre, gør dig ophidset, får dig til at dø af grin, gør dig klogere, provokerer dig, får dig til at reflektere. På Film og TV-linjen kommer du til at lave film - dokumentarfilm, fiktionsfilm, portrætfilm, reklamefilm, kortfilm, animationsfilm og mange andre slags film, der alle sammen vil dig noget. Og du vil noget med dem! Film og TV-linjen bliver stedet, hvor du sammen med dine kammerater prøver de forskellige funktioner på et filmhold. Lige fra instruktøren, der træffer vigtige kreative valg, til runneren, der sørger for det praktiske og er limen, der får det hele til at hænge sammen. Alle har brug for hinanden på et filmhold - og der er brug for alle. Film og tv er kreativitet og teknik. Du lærer, at arbejde med vores digitale video-, lyd- og redigeringsudstyr. Imens filmene skabes, arbejder vi med forskellige virkemidler. Vi arbejder med, hvordan du kan fortælle med billede, lyd og musik på en bevægende, gribende og udfordrende måde. Med kreativitet og teknik bliver fortællingen til et unikt og seværdigt udtryk...kom og vær med til at skabe magiske øjeblikke i din egen og vores forunderlige verden Lærere: Christian Harlou, John Panduro Fodboldlinjen: På vores fodboldlinje har vi som mål at du udvikler: dine tekniske færdigheder gennem moderne træningsmetoder indsigt i spillet gennem taktiske overvejelser og øvelser og vedligeholder en god fysisk form gennem målrettet træning forståelse for samspillet mellem dig og holdet 6

7 Vi forventer at du er indstillet på: at træne seriøst for at være i den bedst mulige form at du har fokus på kost og sundhed at du har lyst til at deltage i turneringer gerne for at vinde at du er klar til at yde max. for holdet Vi kan tilbyde dig: helt nye super træningsfaciliteter tæt på skolen også vinterbane skolens egen hal til fri afbenyttelse i fritid en træner der har været professionel spiller i 10 år på Superliga niveau en skole hvor der plads til alle der har lyst til at spille fodbold Lærer: Morten Christensen Ridelinjen: På ridelinjen kan du ride på skolens heste, eller vælge at have din egen hest med. Skolen råder over syv islandske heste, en Frieser, to fjordheste, en dansk varmblod og en sportspony. Vi har fire stalde, en udefold og en løsdriftsfold. Vi har 8 store dejlige græsmarker. Skolen samarbejder med den lokale rideklub, hvor vi lejer tid i klubbens ridehus. Vi benytter ridehallen om vinteren eller når vejret er for dårligt - på lige fod med klubmedlemmerne. En stor del af undervisningen foregår på en af vore egne tre ridebaner.. Vi har en muslingebane, en sandbane med lys og en ny anlagt 20x60 meter bane. Ridelinjetimerne starter normalt med at vi henter heste på marken og går til stalden, hvor vi strigler, sadler op og rider. I undervisningstiden tilbydes der dressur-/ springundervisning, Horsemanship samt almen læring om hestens røgt og pleje, dyreetik og dyrevelfærd. Derudover bruger vi tiden på de sjove ting, som fx kan være; turridning, ponygames, hestefodbold, kvadrille ridning, ringridning, luciaoptog til hest eller en køretur i vores prærievogn og når der er sne, kører vi med kane. Til turridning har vi mulighed for at ride til stranden, hvor vi kan tage lange galopture eller soppe/svømme med vore heste. Ligeledes bor vi i et område, der byder på mange dejlige ruter til rideture. Når du har valgt ridelinjen indebærer det, at du er med til at varetage den daglige pasning af alle hestene, sammen med skolens ridelærere. Det vil sige, at du tager del i udmugning, fodring o.a. praktisk arbejde i forbindelse med hesteholdet. Du skal derfor påregne at få staldvagter, som starter mandag morgen og slutter mandag morgen ugen efter; dog ikke i ferier og forlængede weekender. Planen for staldvagterne udarbejder du sammen med ridelærerne. Har du egen hest med på skolen, koster det. kr. 1425,- pr. md. for opstaldning incl. al foder, mens du går på skolen. Har du en pony med koster det kr. 1230,- pr. md. Du er velkommen til at tage din hest hjem i ferier, hjemrejseweekender, lejrskoler eller når skolen har lukket. Vælger du, at vi skal passe din hest, opkræver skolen kr. 200,- pr. døgn, der dækker udgifterne til de hestepassere, vi sørger for kommer på skolen. Vi kender alle hestepasserne rigtig godt og ved, at de er meget dygtige. Har du ikke egen hest med og skal låne en hest af skolen, koster det kr. 400,- om måneden. I din fritid er du velkommen til at ride alt det du vil og bruge skolens faciliteter efter aftale med dine ridelærere. Lærere: Tina Lund, Christine Gyrup Lund, Karina Nielsen 7

8 Adventurelinje: På linjen laver vi en række aktiviteter, som både vil udfordre dig fysisk og mentalt, samtidig med at vi har det sjovt og lærer nogle konkrete færdigheder. De to primære aktiviteter på linjen er klatring og mountainbikecykling, men en række andre aktiviteter og oplevelser bliver også en del af årets undervisning. Derudover testes din form jævnligt, så du kan følge den fremgang, du har opnået i løbet af året. Vi deltager også i nogle adventure-races, som er en ekstrem form for konkurrence, hvor alle dine evner - fysiske som mentale sættes på prøve ligesom din evne til at samarbejde. Mountainbikecykling: Skolens placering nær flotte skovområder, med stejle stigninger og bratte fald, indbyder til udfordringer og motion i naturen. På mountainbikecyklen vil du optræne balance, fysisk udholdenhed og teknik. Du vil undervejs få et nært kendskab til naturen og til de oplevelser og overraskelser, den gemmer. Herudover består linjeundervisningen også af: Teambuilding Træklatring Adventure-race O-løb Kajak Pioneering (byggeprojekter) Linjetur til Norge med vandreture, klippeklatring og riverrafting! og meget andet Vælger du skolens adventurelinje, stiller vi en række ting til rådighed for dig bl.a.: Mountainbikes Motionsrum Klatre- og friluftsudstyr Til gengæld forventer vi af dig, at du altid møder motiveret og positiv. Du må derfor have mod på at være meget i det fri i al slags vejr, og kunne lide at søge de udfordringer og oplevelser, der ligger her. Du skal selv have en egnet cykelhjelm samt motions- og friluftstøj med til undervisningen. Du får udleveret eller kan medbringe egen mountainbike, som du selv vedligeholder. Lærer: Carsten Larsen UU-skolevejledningen: På Efterskolen Billeshave vægter vi vejledning af de unge mennesker højt. Vi vil gennem samtaler, undervisning, praktikforløb m.v. sikre, at den unge kommer herfra med et godt grundlag til at vælge sin fremtid ud fra. Vejlederkontoret er placeret centralt på skolen. Kontoret har faste tidspunkter i skemaet, hvor eleverne kan træffe vejlederen. Derudover kan man efter nærmere aftale få en samtale, hvis dette skulle være nødvendigt. Vejledningens formål er: At sætte eleven i stand til at foretage valg af fortsat uddannelse på et bredt grundlag At lette elevens overgang til ungdomsuddannelserne Omdrejningspunktet i vejledningen er vejledningssamtalerne, som med afsæt i elevens uddannelsesplan fra tidligere drejer sig om elevens faglige, personlige og uddannelsesmæssige 8

9 udvikling set som en helhed. Alle elever udarbejder en uddannelsesplan i samarbejde med skolevejlederen. Planen sendes til det valgte uddannelsessted sammen med tilmeldingen. Samarbejde med forældrene I et godt vejledningsforløb er forældrene de vigtigste personer for den unge. Derfor opfordrer vi til et tæt samarbejde mellem eleven og dennes forældre omkring den unges valg af ungdoms uddannelse, med støtte fra vejlederen. Derudover kan forældrene spille en stor rolle ved at tale med den unge om uddannelsesplaner eller tage med den unge til informations- og åbent-hus- arrangementer. Vejledningsaktiviteter: Følgende elementer udgør byggestenene i skolevejledningen på Billeshave Efterskole: Brobygningsforløb, 10. klasse Vejledningssamtaler Uddannelsesplan Obligatoriske Selvvalgte Opgave Valg af ungdomsuddannelse (optagelse.dk) Skolevejleder: Henrik Bro Den obligatoriske selvvalgte opgave: I løbet af skoleåret skal eleverne i 10. kl. lave en selvstændig opgave (kaldet OSO), som skal have tilknytning til elevens uddannelsesplan. Bedømmelsen af opgaven overføres til prøvebeviset. Anderledes uger og dage: Introuge: Hvert år starter vi med at give eleverne en introduktion til skolens nærområde, regler, faciliteter, hverdag og fag. Samtidig laver vi lege og aktiviteter for at ryste elever og lærere sammen og for at give eleverne en følelse af at høre til på skolen, i klasseren og i grupperne. Linjeture: Alle elever tager på studietur med deres linjehold. Indholdet har en faglig tyngde og relevans i forhold til linjens årsplan, men bruges også til at skabe sociale sammenhænge på linjen. Brobygning og 9. kl. projekt: I samarbejde med UU Lillebælt skal alle elever i 10. klasse i brobygning. For indhold og formål henvises til lov om folkeskolen. Brobygning finder sted i uge 47. Projektopgaven for 9. klasse afvikles i efteråret. Bedømmelsen overføres til prøvebeviset. Terminsprøve: På skolen afholder vi terminsprøve med det formål at give eleverne erfaring med at gå til skriftlig eksamen. Der laves et særskilt skema for denne periode. Kortfilmuge: I en uge laver alle elever og lærerne som fælles projekt en kortfilmuge. Formålet er at give eleverne mulighed for fælles oplevelse, at lære eleverne at samarbejde på forskellige måder og at give dem mulighed for at stifte bekendtskab med en kunstnerisk og kreativ proces. Danskfagets krav til filmgenren indgår i 9

10 ugens projekt Anderledes dage: Global Days med vægt på udsyn til vores omverden spændende aktiviteter og indhold Science Days med vægt på naturfaglige emner Fagdage med koncentreret læring i udvalgte fag fortrinsvis dansk men også matematik eller sprog Skriftlige prøver: I foråret og efter skolestyrelsens anvisning afholdes der skriftlige prøver på skolen.. Mundtlige prøver: Eleverne går op til folkeskolens afsluttende prøver og en endelig plan for perioden udfærdiges når censorater og eksaminationer er fastlagt i foråret. Lejrskole: Udlandsrejse: Formålet med lejrskole / udlandsrejse er at Skabe og vedligeholde sociale fælleskaber og relationer imellem elever, lærere og andet praktisk personale Udfordre elevernes personlige og fysiske grænser Eleverne udvikler deres evne for at samarbejde og tage ansvar. Elevrådet: Elevrådet består af en elev fra hver kontaktgruppe og har en lærer tilknyttet som hjælper rådet med opgaver og med at strukturere møder etc. Denne lærer vælges af lærerrådet. Elevrådet vælger en formand samt en kasserer. Elevrådet kan beslutte at afholde yderligere møder i stilletimen, eller på andre tidspunkter efter rådets valg Elevrådet medvirker til: Trivselsundersøgelser og undervisningsmiljø Skoletrøjer Billeaftener og andre foredrag og arrangementer Information af de øvrige elever. Elevrådet kan arbejde med følgende opgaver. Indstillinger om sager til lærerrådet Arrangementers indhold og planlæggelse Anskaffelser, Undervisningsmiljø og trivsel Fester på skolen Elevrådet kan ikke beskæftige sig med Ændringer af skolens værdigrundlag. Personsager, hvad enten de angår lærere eller elever. 10

11 Billeaftener: En gang om måneden er der Billeaften Hvor indholdet primært er kulturelle eller musiske indslag. Økonomi: Elevrådet disponerer hvert år over midler som kan bruges til sociale og kulturelle formål. Pengene kan ikke bruges til afholdelse af fester udenfor skolen og ikke til køb af trøjer. Lærer: Går på skift i lærergruppen En almindelig dag i en efterskoleelevs liv på Billeshave Efterskole: Om morgenen: Køkkenvagter møder kl Alle elever møder til morgenmad også selvom de er syge og sløje. Morgenvagten kontrollerer at alle elever er fremmødt og noterer de elever som er kommet for sent. Såfremt nogen mangler skal en af kontaktgruppens medlemmer eller hele gruppen hente vedkommende. Eleverne går direkte fra morgenmad til morgensamling, Eleverne sørger selv for at rydde af. Morgensamling: Elever og lærer / ledelse mødes hver morgen for at opsummere nyt og spændende fra verden og fra skolen. Morgensamling bruges også til at synge, til at give praktiske beskeder, se nyheder og at ønske alle en god dag. Sygdom: Vi vil gerne have en skole hvor så mange elever som muligt møder til undervisning og deltager aktivt og engageret. Vi vil også gerne have at elever får den nødvendige omsorg og opbakning i forbindelse med sygdom da vi til enhver tid forsøger at opnå den størst mulige grad af trivsel.elever, der er syge, skal hver morgen henvende sig til faglæreren i første modul for at sygemelde sig. Faglæreren skal vurdere om eleven skal: Have alm. smertestillende medicin. Henvende sig på kontoret senere - hvis ikke det går bedre. Kontakte læge Hjem til forældre (temperatur+smittefare + forældrekontakt) Eleverne kan kun melde sig syge et modul af gangen og max i formiddagsmodulerne. Er der stadig behov for en sygemelding efter frokost så vurderer kontoret om eleven skal sendes hjem for at bliver rask. Kontoret orienterer hjemmet. Ansvarlige er: Faglærere der modtager sygemeldingen umiddelbart før lektionsstart. Elever i køkkenet: Fra skolestart efter introforløbet - skal der hver dag i en uge, være 4 elever i køkkenet. Hver kontaktgruppe har på skift ansvaret for at stille med et køkkenhold. Kontaktlæreren aftaler om mandagen med sin kontaktgruppe hvem, der er køkkenholdet den følgende uge. Opfølgning og evaluering af køkkenvagterne gøres i kontaktgruppen på første kontaktgruppemøde efter en køkkenuge. Eleverne modtager undervisning på køkkenvagten med det formål at bibringe dem basale kundskaber og viden om hvordan man laver mad, så de selv kan fremstille sunde og velnærende måltider når de en gang flytter hjemmefra. Køkkenvagten starter med, at to elever møder kl og hjælper med at anrette morgenmaden. Efter 11

12 morgenmad møder de sidste elever ind og alle vasker op og ordner spisesalen. Alle køkken elever hjælper i køkkenet til kl. ca og går derefter til undervisning. De to elever som mødte ind efter morgenmaden skal møde ind om aftenen kl og stille aftensmaden frem sammen med tilsynslæreren. Læreren hjælper og støtter i forbindelse med aftenbuffeten, som er klargjort. Vagtlæreren skal, som det første, sætte maden der skal varmes i ovnen og huske at tænde for den. Der spises kl Det er lærerens ansvar at alle hygiejne forskrifter overholdes af eleverne. Efter aftenmåltidet kl. ca støder de sidste to elever til og alle fire elever hjælper hinanden færdig med opvask, oprydning m.m. Vagtlærerne aftaler indbyrdes, hvem der har ansvaret for tilsynet med opvasken. Køkkenet rengøres efter forskrifterne. Eleverne vil fra start modtage en instruktion/oplæring af køkken medarbejderne. De elever der har køkkenvagt vil fremgå af infoskærmen i spisesalen Morgenmad: Elever spiser morgenmad i tidsrummet kl Middagsmad: Alle elever skal være i spisesalen kl Elever sætter sig på deres pladser i kontaktgrupperne. Middagsmåltidet: (varm mad): middagsvagten ringer med klokken og når der er ro Køkkenet præsenterer maden og siger værs go. Al maden står på bordene og fadene bydes rundt. Eleverne afkrydses. Når næsten alle har spist: middagsvagten ringer med klokken og når der er ro Håndsoprækning af samlere. Vagten siger Vi samler. Al fade, service og bestik afryddes af bordafrydderne alle andre bliver siddende Når der er afryddet - ringes med klokken. Der gives beskeder af middagsvagten. Alle beskeder er samlet hos vagten. Der tages ikke mod spørgsmål og elever skal ligesom personalet lade beskeder gå over middagsvagten. Alle beskeder skal være korte og præcise. Antallet skal begrænses. Der kan naturligvis være situationer hvor en elev eller en projektgruppe har behov for at fremføre deres budskab selv." Efter beskeder meddeles der hvem der er post til. Herefter Velbekomme, stole op og eleverne må forlade spisesalen Aftenmåltidet (kold mad/lunede retter): Køkkenpersonalet forbereder aftensmaden og den anrettes af vagtlæreren og to elever. Elever ankommer i tidsrummet Alle elever skal være til stede i spisesalen kl Eleverne må sidde hvor de vil. Elever rydder op efter sig selv og sætter stole op. Køkkenholdet tørrer bordene af. Aftenvagterne kan spise sammen ved separat bord. Der gives som udgangspunkt ikke beskeder til aften, men er der behov kan det gøres kl hvor alle elever er samlet. Aftenvagterne kan udføre stikprøve kontrol af fremødet, når det er belejligt eller når det skønnes nødvendigt. Maden ryddes væk kl Der er udarbejdet arbejdsbeskrivelser for hver station i køkkenet med tydelig angivelse af hvad der skal udføres, så eleverne ikke er i tvivl om, hvad opgaven går ud på. En af aftenvagterne har køkkenet som tilsynsområde indtil eleverne er færdige med opvasken. Det er tilladt at gå til og fra køkkenet, da der er udarbejdet klare instrukser for elevernes arbejde i køkkenet. Det er vigtigt, at aftenvagten er til stede kl. 18:30 når køkkenholdet rydder ud, da maden skal filmes og sættes i køleskab. Køkkenpersonalet sorterer selv dagen efter. Denne aftenvagt har også spisesalen, salen og de tilstødende lokaler (inkl. 12

13 skralderum) som tilsynsområde. Vagtlæreren skal kontrollere og godkende køkkenet, før eleverne er færdige! Rengøring: Det er meget vigtigt for skolens fremtoning og for alles velbefindende, at skolen fremstår rengjort og opryddet hele ugen. Derfor rengøres alle fællesområder (zonerengøring) 3 x ugentlig: tirsdag, onsdag og torsdag umiddelbart efter aftensmaden. Værelser opryddes hver dag i middagspausen. Kontaktgrupper rengøres mandag umiddelbart før kontaktgruppemødet og efter behov vurderet af kontaktlæreren. Opholdsrummene i kontaktgrupperne ryddes op hver aften inden eleverne går i seng. Alle værelser skal dagligt være opryddede. Der foretages daglig kontrol af pedellerne og lærerne. Pedellen meddeler hver dag til middag hvilke værelser der IKKE er godkendte og skal opryddes straks efter middagsspisning. Klude og rengøringsartikler: Brugte klude afleveres efter hver rengøring, således at der ikke ligger brugte klude nogen steder. Hver dag kontrolleres rengøringsmateriellet. På værelserne bruges udelukkende fiberklude, som afleveres som andre klude. Værelser: Hver morgen skal eleverne sørge for at deres værelser er ryddet op når pedeller og morgenvagt kommer rundt, dvs. intet affald eller tøj på gulvet, senge er redt og borde er ryddede, vinduer åbnede og lyst og varme slukket. Papirkurve skal tømmes hver morgen. Bliver ens værelse ikke godkendt af pedellen - så skal det ordnes i middagspausen. Der kan iværksættes elevarbejder af pedellen for at fremme indlæringen af nødvendigheden for opryddede og rengjorte værelser fx fejning af gårdsplads eller mugning af hestebokse ved gentagne kassationer af værelses oprydningen. Mellemmåltider: Der er mellemmåltider i formiddagspausen kl og om aftenen kl elever skal melde sig til at rydde op - før der gives grønt lys. Tv-stue, film, video mv.: Elever kan se film i salen efter aftale med vagtlærerne. Elever må gerne medbringe dyner og puder. Nul tyggegummi. Vagtlærere der viser film på hverdage eller i weekender har ansvaret for at salen efterlades i ordentlig stand og at stole mv. står på plads.. Lektiecafé: Tirsdag, onsdag og torsdag er der lektiecafé, hvor elever der ønsker det kan få hjælp af en af vagtlærerne. Det er efter aftensmaden Lukkevagt: Det er meget vigtigt at skolen bliver ryddet op og derfor er lukkevagten af største betydning. Skolen skal se pæn ud når man kommer næste morgen, og dette er vagtlæreres og elevers ansvar. Det er dog de enkelte klassers og holds ansvar, at klasselokaler og fællesarealer ryddes op efter hver undervisningstime. Planen for, hvilken kontaktgruppe som i samarbejde med vagtlærerne lukker skolen af, følger køkkenholdet, 13

14 idet de elever fra kontaktgruppen, som ikke er i køkkenet, udgør lukkevagten. Aflåsning: Hver aften kl mødes vagtlærere og lukkevagten. Lærere og elever hjælpes ad med at låse skolen af, lukke vinduer, stille varmen hensigtsmæssigt og med at sørge for, at skolen ser ordentlig ud ved lukketid. Godnatning : Eleverne skal være i deres kontaktgruppe kl De skal være i deres senge kl og der skal være ro og godnat stemning på værelset.. Vagtlærere er i husene og godnatter, snakker, hygger fra kl og sikrer sig at alle elever er til stede og ved godt mod. Hele skolen aflåses inden nattevagten tager over. Eleverne må ikke forlade deres værelser i tiden imellem og toiletbesøg er dog tilladt. Weekend: Undervisningen slutter fredag kl Elever der ønsker at tage hjem, skal være tilbage igen søndag kl De elever der bliver på skolen, mødes med fredagsvagten kl for at planlægge weekenden. Elever hjemme på weekend kan først returnere søndag Eleven skal tilmelde sig til at blive i weekenden senest mandag kl. 23:00 til den kommende weekend. Tilmelding foregår elektronisk på skolens tilmeldingssystem. Når man er tilmeldt weekenden gælder det for hele perioden. Kun i særlige tilfælde kan der aftales med vagtlæreren afvigelser fra denne regel. Søndag arrangeres der rengøring på anvendte fællesarealer så øvrige elever kommer tilbage til en ren skole. Elever skal, hvis de er tilmeldt weekenden være på skolen hele weekenden. Man kan således ikke være på weekend på deltid (medmindre dette er en aftale med forældre og skole / weekendlærer). Sengetider i weekenden: Den enkelte vagtlærer bestemmer sengetiden fredag og lørdag. Det er op til den enkelte lærer (evt. i samråd med weekendteamet) at beslutte, om eleverne skal ligge i deres senge, eller om de må være i deres egen kontaktgruppe, efter at læreren har sagt godnat og låst af. Såfremt der gives tilladelse til dette, forventes det, at eleverne ikke forstyrrer andre, at de opholder sig på eget værelse eller i kontaktgruppen og at de ikke forlader kontaktgruppen, efter at der er sagt godnat. Weekendgæster: Der er ingen overnattende gæster før efter efterårsferien. Gæster skal tilmeldes af de elever som ønsker at få besøg senest onsdag samme uge kl. 16. Tilmelding af gæster sker til kontoret, som bekræfter om dette er muligt. En vurdering i forhold til gæstebesøg vil ske i forhold til weekendbemanding og weekendens program i øvrigt. At være gæst på Billeshave Efterskole koster 50 kr. pr. døgn. Denne pris inkluderer mad og overnatning, og betales senest fredag kl. 14:10 til skolens kontor. Gæster deltager på lige fod med skolens elever i pligter og aktiviteter i løbet af opholdet. 14

15 Billeshave Efterskole, Billeshavevej 51, 5500 Middelfart. Telefon mail: 15

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk Kære kommende elev og forældre Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Frivillig til Dronninglund Cup

Frivillig til Dronninglund Cup Bliv frivillig til Dronninglund Cup og få en masse oplevelser! Det kræver ingen særlige færdigheder, viden eller lignende. Bare du har et godt humør! Sted Informationen Turneringsledelse Kridteholdet Boder(5

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer)

Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer) Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer) Sociale: Gode venner og oplevelser. Man skal indordne sig

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

Løbende evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan.

Løbende evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan. Løbende evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan. På Efterskolen Østergård evaluerer vi løbende elevernes udbytte af deres efterskoleophold. Arrangementer, emneuger og særlige forløb

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

CAMPUS ONE. Et BRAG af et skolehjem!

CAMPUS ONE. Et BRAG af et skolehjem! CAMPUS ONE Et BRAG af et skolehjem! Hvem er vi? CAMPUS ONE SKOLEHJEM Skolehjem hvad får du? Morgen-, middags- og aftensmad i kantinen. Møbleret værelse med lille køkken, bad og toilet. En værelseskammerat

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11 Vi har i år gennemført en undersøgelse af skolens undervisning. Dette er foregået ved brug af spørgeskemaer, der er blevet uddelt i klasserne. På de følgende sider kan undersøgelsen gennemlæses, både statistisk

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Fra værested til lærested

Fra værested til lærested Fra værested til lærested Et undervisningstilbud to dage om ugen på Sejlflod Ungdomscenter til elever i 7. 9. kl. Målet er, at du via en praktisk tilgang til tværfaglige temaer skal motiveres for det boglige

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse 10. klasse på Tingagerskolen rbejde I sama msngdo u d e m skolen 10. klasse - et godt udgangspunkt! Er du klar til 10. klasse? Faglige udfordringer Kompetent uddannelsesvejledning Oplevelser for livet

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Ca.8.10-13.50 Ca.8.10-13.50 8.00-15.10 8.00-15.10 Ca.8.10-13.50

Ca.8.10-13.50 Ca.8.10-13.50 8.00-15.10 8.00-15.10 Ca.8.10-13.50 EUD10 & 1 Mål Målet er, eleverne får fagligt, praktisk og teoretisk kendskab til erhvervsskolens fire hovedområder. Målet er, at eleverne bliver så afklarede som overhovedet muligt, så de kan træffe valget

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2015/2016 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2015/2016 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2015/2016 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU Nordfyns Højskole er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. OM SKOLEN Skolen er omgivet af skøn natur,

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Selvevaluering på Staby Efterskole

Selvevaluering på Staby Efterskole Selvevaluering på Staby Efterskole Evalueringen foregik på et pædagogisk møde over 2 timer. Med følgende struktur. 5 min information - vores forventninger PT/AM o I får 12 min til at diskutere hvert emne

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere