Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent"

Transkript

1 Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Hospitalsteknisk assistent BEMÆRK! Denne undervisningsplan gælder for elever som påbegyndte uddannelsens hovedforløb inden 15. juli For elever som er påbegyndt uddannelsens hovedforløb efter ovenstående dato, gælder undervisningsplanen: Hovedforløbet Hospitalsteknisk assistent, trindelt.

2 Uddannelse: HTA Side: 2 af 32 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...4 Skoleperiodernes placering i uddannelsesforløbet...4 Skoler, hvor uddannelsen gennemføres...4 Ansvarlig for uddannelsesplanen...4 Ansvarlig kontaktperson...5 Uddannelsesplanen er udarbejdet af...5 Bekendtgørelse...6 Revision...6 Læsevejledning Skolen Odense Tekniske Skoles formål og rolle...7 Odense Tekniske Skoles kvalitetssikring...8 Odense Tekniske Skoles værdigrundlag...9 Skolens pædagogiske principper...9 Afdelingens værdigrundlag...9 Afdelingens pædagogiske principper...9 Anvendelse af IKT...9 Elevplan...9 Sygefravær og andet fravær...9 Studie- og ordensregler...10 Elevdemokrati...10 Særlige forhold omkring fysiske rammer...11 Uddannelses- og erhvervsvejledning...11 Det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsen Uddannelsens formål...11 Adgangskrav...12 Skolebeviser og praktikerklæringer...12 Skolevejledning...12 Praktikvejledninger...12 Skolepraktik...13 Supplerende undervisning...13 Uddannelsesplan...13 Modulisering...13 Merit...13 Samarbejdet med praktikstedet...14 Regler for forlængelse af uddannelsen...14 Procedure ved manglende beståelse...14 Udbud af påbygningsfag...15 Udbud af valgfag...15 Delkompetencer...15 Uddannelsens sammenhæng med andre uddannelser...15 Uddannelsesskift

3 Uddannelse: HTA Side: 3 af Lærerroller og teamkompetencer Lærernes roller...15 Kontaktlærerens rolle...15 Elevforudsætninger...15 Teamsammensætning og kompetencer Undervisning Didaktiske overvejelser...15 Organiseringen af undervisningen...15 Grundfagene i hovedforløbet...16 Time-fagfordeling...16 Skoleperioder i hovedforløbet...17 Valgfrie specialefag...18 Samlæsning...19 Elevens arbejdsuge...19 Hjemmearbejde...20 Gennemførelse af læringsaktiviteter Evaluerings- og bedømmelsesplaner Afdelingens bedømmelsesplan...21 Eksamensplan og regler...22 Evalueringsformer...22 Regler for fritagelse for prøver...22 Regler for svendeprøven...23 Regler for udstedelse af uddannelsesbevis og svendebrev Ressourcer og udstyr IKT...25 Elevplan...25 Lokaler og udstyr

4 Uddannelse: HTA Side: 4 af Indledning Hvad er en undervisningsplan: Den lokale undervisningsplan er et vigtigt planlægnings- og styringsinstrument på for undervisningen i afdelingen. Med Reformen i 2001 fik skolen nye vilkår for det daglige virke, hvor styringen er ændret til mål- og rammestyring. Det indebærer, at skolen har fået et langt større ansvar for undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse. De nye rammer for undervisningens gennemførelse betyder, at den enkelte skole skal dokumentere, hvad der skal foregå inden undervisningen påbegyndes og være beskrevet, så den enkelte elev kan skabe sig overblik over uddannelsens samlede forløb. Desuden danner den et stadigt omdrejningspunkt for de pædagogiske diskussioner lærerteamet. På den baggrund udarbejder skolen en lokal undervisningsplan, der indeholder en orientering om skolen generelt, om skolens målsætning for undervisningen, selve undervisningsforløbene inkl. bedømmelsen, samt de ressourcer der er til rådighed for gennemførelsen. Den Lokale Undervisningsplan skal i sammenhæng med Elevplan og Elevens personlige Uddannelsesbog være grundlaget for den samlede beskrivelse af den enkelte elevs undervisning i uddannelsesforløbet. System niveau IT-værktøj Elevniveau Bekendtgørelser Vejledninger Fagbilag Den lokale undervisningsplan forholdet mellem fagbeskrivelser og undervisningsfagene indholdet i undervisningen de pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser delmål for undervisningen undervisningstid og elevens arbejdstid lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr meritbestemmelser samarbejdet mellem skolen og eleverne og praktikvirksomheder arbejdet med elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog skolesamarbejdet skolebedømmelsesplan Kontaktlæreren Elevplan Elevens personlige uddannelsesbog elevens mål læringsaktiviteter praktikuddannelse specialefag supplerende undervisning eventuel individuelt tilrettelagte delkompetenceforløb elevens planer vedrørende praktikpladssøgning oplysninger vedrørende evt. alternativt valg af skoleundervisning Undervisning/ læring

5 Uddannelse: HTA Side: 5 af 32 Uddannelse Hospitalsteknisk assistent: hovedforløb Definitioner af specifikt sprogbrug i relation til forståelse af undervisningsplanen: Elevplan En elektronisk uddannelsesbog via Internettet, hvor den enkelte elev kan skabe sig et overblik over læringsaktiviteter, valg af valgfrie specialer, kompetencer osv. EMMA-godkendelse Elever, der søger om at komme i skolepraktik, optages efter følgende kriterier også kaldet EMMA kriterierne: - Egnethed - Mobil (fagligt) - Mobil (gografisk - Aktivt søgende CSU udbyder én uddannelse hvor der foreligger mulighed for skolepraktik, tandklininassistentuddaannelsen. (for detaljeret beskrivelse af skolepraktik og EMME-kriterierne, se Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Håndbog om skolepraktikordningen og skoleparktikelevers retsstilling, Undervisningsministeriet, august 2001, Familie Betegnelsen Familie anvendes om en specifik uddannelsesretning inden for en fællesindgang. Service grundforløbet har således to familier, hvor familie 1 rummer uddannelsesretningerne frisør, skomager, beklædningshåndværker og kosmetiker. Familie 2 rummer uddannelserne urmager, hospitalteknisk assistent, laboratorietandtekniker, tandklinikassistent, serviceassistent samt sikkerhedsvagt. Service grundforløbsbevis giver adgang til sundhedsservicesekretær uddannelsen. Fællesindgang Erhvervsuddannelserne består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbes længde kan kan variere fra 10 til 60 uger og består af en obligatorisk og en valgfri del. Service grundforløbet er en fællesindgang for uddannelser inden for servicefagene. Grundfag Grundfagene i grundforløbet har et omfang af 11,5 uger. På fællesindgangen Service, Familie 2, rejer det sig om fagene arbejdsmiljø, dansk, ergonomi, førstehjælp & brand, læring, kommunikatgion & samarbejde, materialeforståelse, produktudvikling, produktion & service, psykologi og hygiejne. Uddannelsesplan jf. bekendtgørelse: Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse og vejledning kan hentes på

6 Uddannelse: HTA Side: 6 af 32 Skoleperiodernes placering i uddannelsesforløbet: Beskrivelse af skoleperiodernes placering i HTA uddannelserne: Model over uddannelsesforløb for en elev. Familierettede områdefag 0,5 uge Grundfag 11,5 uger Uddannelsesrettede områdefag 8 uger Praktik 1. skoleperiode for hovdeforløbet 10 uger Praktik 2. skoleperiode for hovedforløbet 10 uger Praktik 3. skoleperiode for hovedforløbet 5 uger Praktik Afsluttende prøve ultimo 3. skoleperiode Skoler hvor HTA uddannelserne gennemføres: Odense Tekniske Skole Center for Serviceuddannelser, CSU Munkebjergvej Odense M Telefon Læsevejledning: Det fulde udbytte samt indgående indsigt i undervisningens planlægning, får man ved, at kombinere indholdet i alle kapitler. De enkelte kapitler kan læses i en vilkårlig rækkefølge. Undervisningsplanen er opdelt i følgende 7 kapitler: - 1. Indledning Skolen Uddannelsen - 4. Lærerroller og teamkompetencer - 5. Undervisning - 6. Evaluering og Bedømmelsesplan - 7. Resurser og udstyr Det vil være nødvendigt, at supplere denne uddannelsesplan med følgende læringsaktiviteter fra Elevplan: HTA Hovedforløb 1: AST HF1 Hospitalsteknisk Assistent 2007 HTA Hovedforløb 2: AST HF2 Hospitalsteknisk Assistent 2007 HTA Hovedforløb 3: AST HF3 Hospitalsteknisk Assistent AUD speciale 2007 HTA Hovedforløb 3: AST HF3 Hospitalsteknisk Assistent NEU speciale 2007 Revision: Denne plan er gældende for et år fra godkendelsesdatoen. Planen er dog kun gældende for elever som inden 15. juli 2007 påbegyndte hovedforløbet til hospitalsteknisk assistent. Elever som er påbegyndt hovedforløbet efter denne dato, henvises til undervisningsplanen for Hospitalstekniskassistent uddannelsen, trindelt. En revision af den lokale undervisningsplan iværksættes af skolen:

7 Uddannelse: HTA Side: 7 af 32 - efter gennemført undervisningsforløb ud fra elevevaluering af undervisningens indhold og metoder Ansvarlige for uddannelsesplanen: Afdelingsleder Jan Meincke Ansvarlig kontaktperson: Teamkoordinator Anne Dahl Thomsen Lokal undervisningsplan udarbejdet af: Lærerteamet for Familie 2 i Center for Serviceuddannelser i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg og indstillet af: Thure Andersen f/ Det lokale uddannelsesudvalg Godkendt: Spetember 2007 Jan Meincke Afdelingsleder

8 Uddannelse: HTA Side: 8 af Skolen: Odense Tekniske Skoles formål og rolle: Kompetencer til mennesker i udvikling Odense Tekniske Skole er grundlæggende til for kundernes skyld og er et kompetenceudviklingscenter der arbejder såvel lokalt og regionalt som landsdækkende og internationalt. Odense Tekniske Skole producerer fleksible erhvervsrelaterede uddannelser af høj kvalitet på et lønsomt grundlag og i et attraktivt og udviklende skolemiljø hvor der tages individuelle hensyn til kunder og ansatte. Odense Tekniske Skole gennemfører erhvervsrelaterede og studieforberedende uddannelser fra grunduddannelse over voksen- og efteruddannelse til praksisnær videregående uddannelse på bachelorniveau. Odense Tekniske Skoles kvalitetssikring: Kvalitetsniveauet skal sikres ved : at styrke dialog og forståelse for andre. at opstille kvalitetsmål som muliggøre en systematisk evaluering via MARS efteruddannelsesplanlægning som sikrer fagligt og samarbejdsmæssigt ajourførte medarbejdere. udvikling af de administrative, organisatoriske og servicemæssige rutiner. etablering af attraktive fysiske rammer. tilvejebringelse af nødvendige ressourcer for undervisningen. Kvalitetsniveauet skal nås løbende og vedligeholdes gennem samarbejde mellem skolens ledelse og medarbejder. Dette gøres blandt andet ved, at man i afdelingen laver en målsætning, omhandlende det / de arbejdsopgaver der søges løst i året. Det være sig både pædagogisk og faglige mål. Skolens kvalitetssikring baseres væsentligst på evaluering. Denne evaluering baseres på 4 elementer: 1. Jævnlige elevundersøgelser, som indikerer hvordan eleverne er tilfredse med deres uddannelsesforløb 2. Virksomhedstilfredshedsundersøgelser 3. Medarbejdertilfredshedsundersøgelser 4. Jævnlige selvevalueringer i afdelingerne, efter MARS metoden, hvor man på baggrund af målinger aftaler indsatsområder og igangsætter handlingsplaner for forbedring af kvaliteten Afdelingen for Serviceuddannelser gennemføres desuden en elevevaluering efter afsluttet skoleforløb. Dette sker i ESEV, som er et IKT-baseret system, der giver hurtige tilbagemeldinger af evalueringsresultatet til ledelsen og lærerteamet. På hovedforløbet til HTA sker dette på alle skoleperioder

9 Uddannelse: HTA Side: 9 af 32 Dette er afstemt med den fælles mundtlige evaluering, der foregår imellem elev, mester og kontaktlæreren på de øvrige skoleperioder i hovedforløbet (se afsnittet Samarbejdet med praktikstedet) Elevevalueringerne bliver taget op i lærerteamet i forbindelse med lærerteamets forløbsevaluering, og disse danner tilsammen en vurdering af eventuelle behov for justeringer i undervisningsforløbet. Virksomhedstilfredshedsundersøgelser gennemføres hvert andet år og giver ledelse og lærerteam et grundlagt for at vurdere behovet for justeringer. Hvert andet år gennemføres medarbejdertilfredshedsundersøgelser, som sammen med ovenstående grundlag for at vurdere behovet for en indsats i afdelingen. Kvalitetsarbejdet foregår i en kontinuerlig proces efter princippet i MARS: Måling / resultater selvevaluering målsætning handling / aktiviteter måling / resultater osv. Efterfølgende en gang om året foretages der en evaluering af målsætningen. Odense Tekniske Skoles værdigrundlag: Kunden i centrum Højt engagement Åben dialog Kontinuerlig udvikling Frihed under ansvar Synlig ledelse Man kan læse mere på Skolens pædagogiske principper: Der er seks overordnede pædagogiske værdier: 1. Eleven / den studerendes læring og læringsproces i centrum 2. Højt pædagogisk engagement 3. Åben dialog om skolens pædagogiske praksis 4. Kontinuerlig udvikling af læringsaktiviteter 5. Frihed under ansvar for det pædagogiske personale 6. Synlig pædagogisk ledelse

10 Uddannelse: HTA Side: 10 af 32 Man kan læse mere på Afdelingens værdigrundlag: At sikre, at underviserne har fokus på læring og er i stand til at analysere den enkelte elevs/studerendes læringsstil, således at undervisningen kan tilrettelægges under hensyntagen til dette. Via forventningsafklaring sikres individualiseret og situationsbestemt læring med konstante udfordringer for eleven som tager medansvar. De læringsaktiviteter eleven, tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Underviserne skal beherske en bred vifte af undervisningsmetoder til at understøtte den optimale læringssituation. At sikre mulighed for erfaringsudveksling både team og afdelinger imellem for at skabe, udvikle og fastholde en åben dialog om pædagogik og pædagogisk praksis så teamorganiseringen stadig udvikles. At sikre, at differentieret undervisning, i både indhold og form, er mulig. At fastholde en udvikling af læringsaktiviteterne også i forhold til den øvrige uddannelsesverden. Afdelingsledelsen påtager sig pædagogisk ansvar, prioriterer og igangsætter løbende pædagogisk udvikling. Skolens pædagogiske mål, omsat til afdelingsniveau. Afdelingens rammer er åbne læringsmiljøer, som giver mulighed for personlig fordybelse, i det faglige som det personlige, i arbejdsgrupperne. Eleverne har mulighed for at arbejde som de vil, men er for det meste opdelt i grupper. Faglæreren og almenlæreren følger op på deres opgaver i dagligdagen, og deltager aktivt i elevernes opgaveløsning, for at sikre elevernes kompetenceudvikling. Anvendelse af IKT: Nødvendige grundlæggende kvalifikationer er senest erhvervet på grundforløbet, da der eleverne i stor udstrækning anvender PC er til udarbejdelsen af forskellige projekter og opgaver. Elevplan: Odense Tekniske Skole anvender Elevplan via internetadressen Eleven skal ved opstart på hver skoleperiode have tildelt et password til systemet, som udleveres af kontaktlæreren. Eleven skal ved første opstart have instruktion i anvendelsen af elevplan ellers efter behov. Eleven udarbejder i samarbejde med kontaktlæreren en uddannelsesplan ved opstart på grundforløbet og denne revideres løbende efter behov. Har eleven ikke uddannelsesaftale udarbejdes uddannelsesplanen for grundforløbet alene. Eleven tilmelder sig til læringsaktiviteterne Eleven og mesteren vælger valgfrie specialefag i samarbejde med kontaktlæreren Lærerne afgiver karakterer i elevplan

11 Uddannelse: HTA Side: 11 af 32 Sygefravær og andet fravær: Sygdom skal meddeles skolen inden kl Fritagelser fra undervisningen af kortere varighed kan søges hos kontaktlæreren. Afgørelse om fritagelse af længere varighed afgøres af skolens ledelse. Fritagelser gives i reglen kun til særlige begivenheder og skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. Fravær uden lovlig grund vil blive registreret som ulovligt fravær. Uddannelsesaftale kan ved vedvarende fravær, blive taget op til nærmere drøftelse med henblik på ophør. Mesteren/praktikvirksomheden modtager, i skoleperioden, hver uge en opgørelse om eventuelt fravær. Studie- og ordensregler: Vi har nogle flotte lokaler, som skolen er meget stolte over. Derfor er det vigtigt, at vi passer på udstyr og lokaler. Eleven har derfor pligt til at rydde op og rengøre efter sig. Eleven har pligt til at meddele i receptionen, hvis eleven ser defekte ting. På grund af rengøringen må elever ikke gå ind i lokalerne før kl Rygning er kun tilladt uden for bygningerne. Mobiltelefoner skal være slukket i undervisningstiden. Hvis eleven indtager narkotika og/eller alkohol på skolens område, vil eleven øjeblikkelig blive bortvist og udmeldt fra skolen. Ved visse særlige arrangementer på skolen er alkohol dog tilladt i begrænsede mængder. Spisning er ikke tilladt i naturfagslokalet, teorilokalerne eller computerområder. Eleven skal rydde op efter sig. Det sker heldigvis sjældent, men desværre forsvinder der ting fra skolen. Desværre sker det, at eleverne mister både penge og mobiltelefoner. Skolen erstatter ikke stjålne ting. Tyveri vil medføre øjeblikkelig udmeldelse af skolen. Tyveri vil blive meldt til politiet. Studieaktiv: Elever skal gennemføre et grundforløb indenfor en periode op til 60 uger. Uddannelsens varighed er således et udtryk for elevens mål under hensyntagen til elevens forudsætninger, interesser, ønske om fordybelse, ønske om almen opkvalificering m.v. Et redskab til at eleven kan opnå sine mål er uddannelsesplanen. Denne uddannelsesplan skal ses som en kontrakt/aftale mellem eleven og skolen (kontaktlæreren) Uddannelsesplanen er således dokumentation for aftaler mellem elev og kontaktlærer. Aftalerne i denne skal således ses som grundlag for om eleven er studieaktiv. At være studieaktiv vil sige At eleven overholder aftaler At eleven styrer efter aftalte mål og efterfølgende handlingsaftaler. At eleven arbejder aktivt mod aftalte mål. Kontaktlæreren er som konsekvens af ovenstående den person, der i hvert tilfælde tager stilling til i samråd med afdelingens øvrige lærere, om en elev er studieaktiv og er således også den person, der skal være udfarende i forhold til henvendelse til elev ang. manglende studieak

12 Uddannelse: HTA Side: 12 af 32 tivitet. Manglende studieaktivitet kan i værste fald medføre, at skolen må udmelde eleven fra grundforløbet. I henhold til bekendtgørelse om ungdomsvejledning skal skolen underrette den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregistret, når Den unge under 25 år er i færd med at afbryde ungdomsuddannelsen Den unge under 25 år har afbrudt ungdomsuddannelsen Studieaktivitet eller manglende studieaktivitet og manglende overholdelse af aftaler er således grundlaget for iværksættelse af henvendelse til eleven vedrørende manglende studieaktivitet. Elevdemokrati: Der er etableret et elevråd i afdelingen. Der vælges repræsentant og suppleant i henhold til vedtægter. Eleverne på hovedforløbet tilbydes at deltage i elevrådet, og denne repræsentant deltager i møder i det lokale uddannelsesudvalg. Eleverne informeres om elevrådets arbejde, samt valget til dette ved skolestart. Særlige forhold i forbindelse med skolens fysiske rammer: Der forekommer trapper i afdelingen, men der er en elevator. Der forefindes handicapvenlige toiletter i alle bygninger. Uddannelses- og erhvervsvejledning: Skolens studie- og erhvervsvejledning skal løbende inddrages i de vejledningsopgaver, der opstår i undervisningssituationen. Herudover henvises eleverne til at benytte studie- og erhvervsvejledningen i vejledningskontorets åbningstid. Se skiltningen på opslagstavlen eller ved vejledningskontorets informationstavle. Vejledningen indgår i et hensigtsmæssigt samarbejde med kontaktlærerne og regionale vejledningssystemer. Studie- og erhvervsvejlederen er ansvarlig for at søge specialpædagogisk støtte til eleverne. Det lokale uddannelsesudvalg Det lokale uddannelsesudvalg er sammensat af 2 repræsentanter fra Amtsrådsforeningen, 1 repræsentant fra Teknisk Landsforbund og 1 repræsentant fra FOA. Skolens ledelse samt en repræsentant fra lærerteamet, studie- og erhvervsvejlederen og en repræsentant for hovedforløbseleverne er tilforordnede. Skolen fungerer som sekretariat for udvalget. 3. Uddannelsen Uddannelsens formål: (Se også elevplan) Uddannelsens formål er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som hospitalstekniskassistent med speciale inden for områderne neurofysiologi eller audiologi. Der henvises til relevante love, bekendtgørelser, vejledninger og evt. retningslinjer vedrørende: Gældende Lov om erhvervsuddannelser

13 Uddannelse: HTA Side: 13 af 32 Gældende Hovedbekendtgørelse Gældende Grundforløbsbekendtgørelse Gældende Grundfagsbekendtgørelse Gældende bekendtgørelse til Uddannelsen til hospitalsteknisk assistent Gældende vejledning til bekendtgørelse til Uddannelsen til hospitalsteknisk assistent Gældende Meritbekendtgørelse (læs nærmere på: ) Meritangivelse for hospitalstekniskassistent uddannelsen Med hensyn til grundfag henvises der til bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser mv. (Bekendtgørelse om merit). Fritagelse for dele af undervisningen *: Merit for grundfag og områdefag (*): Merit efter konkret vurdering Social- Og Sundhedsassistent Sygeplejerske Radiograf Grundfag: Informationsteknologi (*) Psykologi * * * Fysik * Engelsk (*) Områdefag: Anatomi og fysiologi * * * Sygepleje og sundhedsvæsen * * (*) Teknik (*) Adgangskrav til hovedforløbet De nærmere rammer for skolens samlede vurdering af, om eleven har opnået de nødvendige faglige og personlige forudsætninger for at kunne begynde på undervisningen i hovedforløbet fremgår dels af uddannelsesbekendtgørelsens 5, dels af grundforløbsbekendtgørelsens 9 med tilhørende vejledning udsendt af Undervisningsministeriet (Vejledning til skolerne om bedømmelse af eleverne i forbindelse med udstedelse af bevis for grundforløb (grundforløbsbekendtgørelsens 9)). Det er en forudsætning at have en uddannelsesaftale for at starte på hovedforløbet. Skolebeviser og praktikvejledninger: Skolebevis udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skoleundervisningen er gennemført. Når skoleundervisningen (alle 3 skoleperioder a 2 x 10 og 5 uger + eventuelt supplerende valgfrie specialefag) er gennemført, udsteder skolen et skolebevis til eleven. Skolen sender samtidig en kopi af skolebeviset til praktikvirksomheden og til det faglige udvalg. Hvis betingelserne for udstedelse af skolebevis ikke er opfyldt, udsteder skolen en skolevej

14 Uddannelse: HTA Side: 14 af 32 ledning. Skolevejledning: Skolevejledning Generelle bemærkninger: Ved en skoleperiodes afslutning udsteder skolen en skolevejledning til praktikvirksomheden. Hvis en skolevejledning ikke kan udstedes, har eleven krav på et bevis på gennemført undervisning. I skolevejledningen beskrives elevens standpunkt for den skolemæssige bedømmelse ved skoleopholdes afslutning. Endvidere anføres skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende skoleundervisning og for supplerende oplæring i praktikvirksomheden. Skolevejledningen må ikke indeholde andre vurderende udsagn end det forannævnte. Skolevejledningens indhold er jf. bekendtgørelsen: Standpunktskarakterer, efter 7-trin skalaen i: - Grundfag - Områdefag - Evt. også valgfag - Bemærkninger om supplerende skole- og praktikuddannelse. Praktikerklæring: Hovedbekendtgørelsen: Praktikerklæringer 35. Ved afslutningen af et praktikophold forud for et skoleophold, udsteder praktikvirksomheden en praktikerklæring efter reglerne i bekendtgørelse om elevers og praktikvirksomheders retsforhold i erhvervsuddannelserne. 36. Når praktiktiden i virksomheden er afsluttet, udsteder praktikvirksomheden en erklæring herom (den afsluttende praktikerklæring). Hvis flere virksomheder har indgået uddannelsesaftale med eleven, udsteder hver af virksomhederne en afsluttende praktikerklæring. Stk. 2. Erklæringen udstedes til eleven med kopi til skolen og det faglige udvalg. Stk. 3. Erklæringen skal indeholde: 1) Betegnelse for uddannelsen, herunder eventuelt speciale, profil eller lignende. 2) Angivelse af praktikvirksomhed og praktikperioder. Ved eventuel udstationering anføres, i hvilke virksomheder eleven har været udstationeret og i hvilke perioder. 3) Virksomhedens underskrift. Stk. 4. Det faglige udvalg udformer blanketter til brug for udstedelse af de afsluttende praktikerklæringer og forsyner skolerne hermed. Skolen udleverer blanketterne til virksomheden. Stk. 5. Den afsluttende praktikerklæring kan efter det faglige udvalgs bestemmelse indeholde yderligere oplysninger til brug ved indstilling til svendeprøve

15 Uddannelse: HTA Side: 15 af 32 Stk. 6. Hvis praktikuddannelsen afbrydes, har eleven krav på at modtage bevis for den gennemførte del af praktikuddannelsen. Stk. 7. Hvis praktikuddannelsen afsluttes som skolepraktik, udstedes den afsluttende praktikerklæring af skolen. Skolepraktik: Der er ingen skolepraktik inden for HTA uddannelserne Retningslinjer i forbindelse med supplerende undervisning: Der kan ansøges om ekstra timer til supplerende undervisning ifølge gældende regler for specialpædagogisk støtte. Studie- og erhvervsvejlederen er ansvarlig for at søge om specialpædagogisk støtte. I forbindelse med udarbejdelsen af kompetencevurderingen og uddannelsesplanen skal elevens kontaktlærer meddele studie- og erhvervsvejlederen om behov for støtte. Skolen tilbyder supplerende undervisning jfr. Undervisningsministerens fastsatte regler. Skolen tilbyder pædagogiske hjælpemidler, så som: Bærbar pc., undervisningsmateriale på bånd/cd/dvd. Eneundervisning til støtte for svage elever. Ved hver skoleforløbets afslutning vurderer faglæreren om de faglige målet er nået. Hvis målet ikke er nået, iværksættes i samråd med uddannelsesstedet og eleven, om der skal indgå ekstraundervisning, eller eleven skal gå en skoleperiode om. Uddannelsesplan og uddannelsesbog: Kontaktlæreren udarbejder sammen med eleven og praktikstedet efter reglerne om uddannelsen en personlig uddannelsesplan for eleven. Dette skal ske umiddelbart efter starten af 1. hovedforløb. Kontaktlæreren er ansvarlig for, at eleven og uddannelsessted inviteres til en samtale om uddannelsesplanen. Eleven udarbejder sin egen uddannelsesplan i Elevplan, som kontaktlæreren herefter skal godkende. Den personlige uddannelsesplan skal beskrive elevens samlede uddannelsesforløb, herunder elevens valg af valgfrie specialefag. Kontaktlæreren vurderer løbende om der er behov for justeringer af uddannelsesplanen. Eleven kan i forbindelse med de løbende evalueringssamtaler påtale eventuelle behov for justeringer i uddannelsesplanen. Dette kan f.eks. være et behov for supplerende undervisning/værkstedstræning i studiecafeen. De valgfrie specialefag/valgfag vælges i samråd med elev, praktikvirksomhed og kontaktlærer inden 2. skoleperiode jf. 15 i bekendtgørelsen om Hospitalsteknisk assistent uddannelsen hovedforløb. Eleven modtager på 1. hovedforløb en logbog der skal indeholde skolevejledninger og beviser, praktikerklæringer, uddannelsesmål samt andre oplysninger til gavn i uddannelsen. Modulisering: Uddannelsen er ikke moduliseret. Merit: Der gives merit for tidligere opnåede kvalifikationer efter gældende regler

16 Uddannelse: HTA Side: 16 af 32 Hvis der gives merit for et fag, vil eleven som hovedregel kunne fritages for at gå til eksamen i det pågældende fag, og det er altid eleven, der skal ansøge om fritagelse fra eksamen. Med hensyn til undervisningen, gennemføres den ofte som projekter. Når der er tale om projekter, betyder merit som regel ikke, at man er fritaget fra undervisning. Hvis der derimod er tale om almindelige skemalagte fag, bliver man fritaget for undervisning i faget. Du vil derefter blive bedt om at aflevere: En skriftlig anmodning om at blive fritaget for eksamen Det originale eksamensbevis eller attesteret kopi af dit tidligere eksamensbevis Disse papirer skal afleveres senest, når du begynder uddannelsen, og du skal være opmærksom på, at du skal til eksamen, hvis du ikke har fået merit. Efter aftale med det lokale udvalg, anbefales eleven alligevel at følge den del af undervisningen, der er fagrelateret. Meritten bruges i sådanne tilfælde til fritagelse for eksamen. Eleven tilbydes undervisning på højere niveau eller anden fagrelateret undervisning. Hvis eleven vælger ikke at følge denne undervisning er eleven fritaget for undervisningen. Det er en forudsætning, at eleven efter skolens vurdering vil kunne gennemføre skoleundervisningen inden for den fastsatte uddannelsestid. Samarbejdet med praktikstedet : Praktikstedet holdes løbende ajour med forløbet via standpunktsmeddelelser efter hvert skoleophold, og i tilfælde af særlige forhold. Praktikstedet har mulighed for at koble sig på Elevplan for at følge elevens forløb. Logbogen I forbindelse med HTA uddannelserne anvendes en logbog. Logbogen følger eleven gennem hele uddannelsestiden. Se logbogen i elektronisk form. Regler for forlængelse af uddannelsen: I samråd med det faglige udvalg tages der stilling til forlængelsen af uddannelsen. LBK Eleven og virksomheden kan indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis en elev 1) på grund af sygdom er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10 procent af den fastsatte uddannelsestid, 2) er fraværende fra virksomheden på grund af supplerende skoleundervisning efter 24, stk. 3 og 4, og 51, stk. 1. 3) har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter lovgivningen herom eller 4) har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold

17 Uddannelse: HTA Side: 17 af 32 Stk. 2. Medfører en aftale efter stk. 1, at uddannelsestiden forlænges med mere end fraværsperioden, er aftalen kun gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den. Stk. 3. Er der ikke enighed mellem eleven og virksomheden om forlængelse i anledning af fraværsperioder som nævnt i stk. 1, kan det faglige udvalg efter anmodning fra en af parterne forlænge uddannelsestiden med et af udvalget fastsat tidsrum. Procedurer ved manglende beståelse: Hvis en elev ikke opnår et tilfredsstillende standpunkt ved et fags afslutning, giver skolen eleven tilbud om hjælp, evt. ved at deltage på dele af undervisningen igen. Hvis skolen vurderer, at eleven har behov for at styrke enkelte faglige områder, bliver praktikstedet orienteret via skolevejledning, med opfordring om at styrke eleven i pågældende område. Indstilling til ny svendeprøve Se under Regler for svendeprøver side 23 Udbud af påbygningsfag: Påbygningsfag tilbydes ikke på HTA uddannelsen. Ifølge 24 i Lov om erhvervsuddannelse kan elev og virksomhed vælge yderligere 4 ugers specialefag som erhvervsrettet påbygning. Endvidere kan eleven vælge studierettet påbygning jf. 24 i hovedbekendtgørelsen. Udbud af valgfag: Valgfag udbydes som kursus i hvert hovedforløb (se time-fagfordelingsoversigt) Delkompetencer: Der er ikke mulighed for at opnå delkompetence i HTA uddannelserne. Uddannelsens sammenhæng med andre uddannelser: Uddannelsen har ingen sammenhæng med andre uddannelser Uddannelsesskift: Der er ikke mulighed for uddannelsesskift. 4. Lærerroller og teamkompetencer Lærerens rolle: (se også Elevplan) Lærerens rolle er mange, og kan kort beskrives som værende: a. I samarbejde med lærerteamet at planlægge undervisningen i skoleperioden. b. I samarbejde med lærerteamet at gennemføre undervisningen c. Faglig, teknisk og personlig guidning/vejledning d. I samarbejde med lærerteamet at evaluere undervisningen e. Evaluere elevens standpunkt og give feed back til eleven f. Løbende at evaluere elevens skoleforløb med eleven g. Evaluere elevens skoleforløb med eleven og uddannelsesstedet

18 Uddannelse: HTA Side: 18 af 32 Kontaktlærerrollen Udover de punkter der er beskrevet i det generelle afsnit, er kontaktlærens rolle på hovedforløbene at følge eleverne til de afslutter uddannelsen. Der vil typisk være en kontaktlærer pr. hold. Kontaktlæreren har ansvaret for at uddele skemaer og andre nødvendige informationer til eleverne. Rådgivning af elev og virksomhed i forhold til valg af valgfrie specialefag Rådgivning af elev og virksomhed i forhold svendeprøven Medansvarlighed for holdets trivsel Faglig, teknisk og personlig guidning/sparring Medarrangør af eventuelle besøg af teknikere og eksperter Medarrangør af den faglige studietur til leverandør af udstyr/produkter inden for de relevante områder Der er ofte et sammenfald imellem lærerrollen og kontaktlærerrollen Elevforudsætninger: Eleven har et grundforløbsbevis fra indgang Service, uddannelsesrettede områdefag HTA. Desuden skal eleven have en uddannelsesaftale. Undtaget er dog elever eller GVU ere med relevant merit, samt elever, som har indgået en mesterlærerkontrakt efter 1. august Teamsammensætning og lærerkompetencer: Lærerne arbejder i team. Lærerteamets kvalifikationer skal dække skoleperiodernes overordnede mål, delmål og indhold samt de teoretiske, faglige, tekniske og kreative kompetencer, der er relevante for en professionel og differentieret undervisning i forhold til periodernes rammer og indhold. Underviserne bør have pædagogisk, praktisk og teoretisk erfaring. Alle fastansatte lærere har bestået den Pædagogisk Grunduddannelse for erhvervsskolelærere. Skolen anvender i stor udstrækning timelærere til at varetage den specialerettede undervisning på hovedforløbene. Skolen anvender lærere med anerkendte faglige kompetencer i de fag, som indgår i uddannelsen. Dvs. at faglærerne har relevant videregående uddannelse og 5 års relevant erhvervserfaring. Lærerne bliver løbende efteruddannet således at de til stadighed er kvalificeret til at varetage undervisningen bedst mulig. Hvor der kræves specialviden som går ud over de kvalifikationer fastansatte undervisere er i besiddelse af, anvendes eksterne undervisere. Grundfagslærerne har en seminaruddannelse i pågældende liniefag eller minimum en bachelor, og har 2 års relevant erhvervsarbejde. Uddannelsens fag dækkes således af et team af lærere, og skolen vil til stadighed udvikle teamkompetencen hos lærerne, således at lærernes tilrettelæggelse af den konkrete undervisning foretages ud fra det mål, at eleven skal opleve undervisningen som en helhed

19 Uddannelse: HTA Side: 19 af Undervisning Didaktiske overvejelser: Det er vigtigt, at eleven tilskyndes til at arbejde selvstændigt med problemløsninger. Undervisningens mål skal forklares eleven og temaforløbene skal tilrettelægges som en deltageraktiv proces, hvor eleven tilegner sig stoffet ved en vekselvirkning mellem teoretisk gennemgang og selvstændig opgaveløsning under vejledning af læreren. En gennemgang af arbejdsopgaven og opgavens sammenhæng med andre opgaver, vil give eleven et billede af opgavens karakter og omfang. Ved, for eleven, vanskelige arbejdsopgaver opdeles opgaven i delemner med individuelle instruktioner og vejledninger. Ved gruppedannelse vælger eleven sig ind i arbejdsgrupperne. Ved gruppedannelse, hvor der er forskellige arbejdsopgaver, vælger eleven gruppe på baggrund af oplysninger om den enkelte gruppes arbejdsopgave. Læreren rådgiver eleven om valg af gruppe. Afdækning af elevens erfaringer eller viden Realkompetencevurdering. Eleverne har meget forskellige erfaringer og viden. Eftersom sigtet med undervisningen er, at eleven når de fastsatte mål i skoleperioden, er det vigtigt at underviseren kender elevens niveau. Niveauet kan fås ved at gennemføre små korte test som et led i den løbende evaluering. Under hele forløbet af skoleperioden analyseres elevens udvikling i læringen og undervisningen justeres i overensstemmelse hermed. Hvis eleven har opnået målene inden for et fag, skal eleven tilbydes mulighed for at arbejde med andre fag på skoleperioden. Differentiering Erfaringerne viser, at eleverne har forskellige forudsætninger for at tilegne sig stoffet. De bedste forudsætninger for den enkelte elevs vej mod målet skal opnås. Alle elever have passende udfordringer, hvorfor det er nødvendigt at tilrettelægge stoffet og opgaverne under hensyntagen til den enkelte elev og ikke et hold. Det vil i nogle tilfælde medføre, at undervisningen får en større spredning og at undervisningen må formidles på forskellige niveauer. Det vil derfor være nødvendigt, at målet i undervisningen er klart defineret og planlægningen af undervisningsindholdet er lagt an på en differentiering. Helhedsorientering For at sikre helheden i undervisningen skal der ved gennemgangen af stof og arbejdsopgaver drages sammenligning med og gøres brug af brancheuafhængige begreber, metoder og principper. Undervisningen gennemføres som en deltageraktiv proces, hvor eleven delvis selvstændigt og under vejledning får mulighed for at tilegne sig viden og erfaring. Undervisningen skal foregå som en vekselvirkning mellem teoretisk gennemgang af stoffet og praktisk opgaveløsning. Det tilstræbes at give eleven en viden om sammenhængen mellem arbejdsprocessen, emnet og de paralleller der er på arbejdsmarkedet. Lærerrollen og elevstyring Det er vigtigt, at eleven trænes i selv at anvende de grundlæggende metoder og principper i forbindelse med de problemløsninger, de bliver involveret i. Eleven skal gradvis i skoleperioden

20 Uddannelse: HTA Side: 20 af 32 mere og mere selvstændigt kunne udføre de teoretiske og praktiske arbejdsdiscipliner, der er tilrettelagt i skoleperioden. Lærerens rolle er ikke blot at formidle viden, men også at fungere som igangsætter, inspirator, rammesætter, vejleder og konsulent. Elevaktiv deltagelse i beslutningsprocesserne er en forudsætning for, at der finder indlæring sted. Underviseren skal argumentere og problematisere ud fra sin faglige baggrund og eleven ud fra sin. Eleven inddrages med henblik på et medansvar for egen læring. Organisering af undervisningen: Generelt. Skolen tilrettelægger undervisningen som et udbud af læringsaktiviteter af forskellig form: Projekter: læringsaktiviteter, hvor de faglige mål nås gennem tværfaglige tema- eller projekt forløb med udgangspunkt i praktiske arbejdsopgaver. I disse forløb tilstræbes, at de praktiske arbejdsopgaver omfatter flest mulige af audiologi- og neurofysiologi assistentens arbejdsfunktioner. Kursus: Læringsaktiviteter, hvor de faglige mål opnås gennem fagopdelt undervisning af kursuspræget karakter. Ekskursioner, studierejser m.v.: læringsaktiviteter, hvor de faglige mål nås gennem en konfrontation med produkter og udstyr og/eller produktionsformer (arbejdsmønstre), som ikke indgår i det normale skolemiljø, eller med personer uden for skolemiljøet, som er udøvere af arbejdsfunktioner, som er væsentlige for en ansat eller en selvstændigt arbejdende HTA. Selvstudietimer Eleven skal være til stede på skolen i selvstudietimerne. Selvstudietimerne er en forudsætning for at eleven kan færdiggøre sit projekt og fordybe sig i emnet. Eleverne har inden for almindelig åbningstid adgang til afdelingens faciliteter. For at støtte op om elevernes selvstudietimer har afdelingen oprettet en studiecafé, hvor eleverne kan arbejde med grundfag og de frisørfaglige fag. Der er forskellige lærerkvalifikationer tilstede, hvilket fremgår af skemaet til studiecafeen. Udgangspunktet er, at studiecafeen er med til at underbygge det individuelle læringsforløb for den enkelte elev. Elevers indflydelse på undervisningen søger skolen at imødekomme gennem udbud af læringsaktiviteter i et omfang, som gør det muligt for en elev at vælge blandt flere læringsaktiviteter, der fører mod samme faglige mål. Endvidere tilstræbes, at udbudte læringsaktiviteter kan tilpasses en elev med særlige forudsætninger, hvad enten det er manglende forudsætninger eller forudsætninger ud over det sædvanlige. Det overordnede formål med studiecaféen er: Tilbyde kurser/kursusbaseret undervisning Supplerende undervisning Ekstraopgaver indenfor fag

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Hospitalsteknisk assistent Uddannelse: HTA Side: 2 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan... 4 Uddannelse... 4 Skoleperiodernes

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Serviceassistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Serviceassistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Serviceassistent Uddannelse: Serviceassistent Side: 2 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...4 Skoleperiodernes

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Frisør (Afløb)

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Frisør (Afløb) Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Frisør (Afløb) Uddannelse: Frisør Side: 2 af 34 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...5 Skoleperiodernes placering

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Tandklinikassistent Uddannelse: Tandklinikassistent Side: 2 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...4 Skoleperiodernes

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Frisør

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Frisør Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Frisør Uddannelse: Frisør Side: 2 af 36 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...5 Skoleperiodernes placering i uddannelsesforløbet...5

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Hovedforløbet Stenhugger Afstigningsmulighed som stenindustriarbejder Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

MERCANTEC. Kontaktlærerhåndbog

MERCANTEC. Kontaktlærerhåndbog MERCANTEC håndbog Revideret August 2014 funktionen Målet med kontaktlærerfunktionen er, at læreren ved siden af de sædvanlige lærerroller skal være kontaktperson for elever, der har forskellige uddannelsesplaner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole Skoledel IT-Supporter-, Frontline PC-Supporterog Datateknikeruddannelsen Hovedforløb

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole Skoledel IT-Supporter-, Frontline PC-Supporterog Datateknikeruddannelsen Hovedforløb Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole Skoledel IT-Supporter-, Frontline PC-Supporterog Datateknikeruddannelsen Hovedforløb Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknologi og kommunikation LBK nr. 183 af

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

VVS- og blikkenslager Ventilationstekniker VVS- og energispecialist

VVS- og blikkenslager Ventilationstekniker VVS- og energispecialist Hovedforløbet VVS-energiuddannelsen VVS- og blikkenslager Ventilationstekniker VVS- og energispecialist Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Hovedforløbet anlægsstruktør og bygningstruktør Med afstigningsmulighed som kloakrørlægger Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland Køge, Haslev,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven efterfølgende

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 160 Offentligt Bekendtgørelse om uddannelsen til murer BEK nr 1182 af 06/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk.

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen Til censorer for audiologiassistentuddannelsen 2012 Overlæger Kristian Otto Nielsen, Sygehus Sønderjylland Jørgen Hedegaard Jensen, Gentofte hospital Audiologiassistenter Gitte Nykjær Andersen, Odense

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler 3.0 1. Dato: 04.05.04 Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler Fremgangsmåden ved oprettelsen af en uddannelsesaftale er følgende: Ved henvendelse til Kold college udleveres blanket til brug ved indgåelse

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen

Serviceassistentuddannelsen 1 Serviceassistentuddannelsen Trin 1 Rengøringstekniker Trin 2 Serviceassistent 2 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2... 3 Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses på www.uvm.dk Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser

Læs mere