NOTAT: LØSNINGSFORSLAG TIL AFHJÆLPNING AF KAPACITETSPROBLEMER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: LØSNINGSFORSLAG TIL AFHJÆLPNING AF KAPACITETSPROBLEMER."

Transkript

1 NOTAT: LØSNINGSFORSLAG TIL AFHJÆLPNING AF KAPACITETSPROBLEMER. Dato Indledning: Som udgangspunkt bør der gøres opmærksom på, at det ikke er alle løsningsforslag, der vil kunne passes ind til samtlige institutioner i kommunen. De bygningsmæssige forhold og/eller institutionens placering i forhold til blandt andet skole kan være af en sådan art, at det ikke vil være økonomisk, pædagogisk og/eller personalemæssigt forsvarligt. Nogle af de opstillede løsningsforslag vil være let tilgængelige, mens andre vil kræve en større eller mindre ombygning, alt afhængig af de aktuelle forhold for den enkelte institution og skole. Det optimale valg af løsningsmodel for den enkelte institution, vil bero på en individuel vurdering med udgangspunkt i de faktiske forhold. Ligesom der fra den enkelte forældrebestyrelses og ledelses side kan være ønsker med hensyn til løsningsmodel med begrundelse i institutionens pædagogiske tanker, praksis og værdier. Løsningsforslag: 1) Udegruppe med opstart marts/april på nærliggende skole 2) Permanent udegruppe i lokaler på nærliggende skole 3) Før-SFO 4) Natur udegruppe 5) Børn bliver i dagplejen, til der er plads i børnehaven 6) Gæstedagplejehus 7) Før-indskrivning i børnehaven af dagpleje-/vuggestuebørn 8) Udvidelse af børnehaver til integrerede institutioner 9) Rullende skolestart - Børnene overgår til BH- klasse/sfo, dagen de fylder 6 år 10)Rullende skolestart Børnene overgår til BH- klasse/sfo, måneden efter de er fyldt 6 år 11)Rullende skolestart - Børnene overgår til BH- klasse/sfo to gange årligt, for eksempel i februar og august Kort beskrivelse af forslag: Udegruppe med opstart marts/april på nærliggende skole. For tiden har vi 2 institutioner, som midlertidigt kører efter løsningsmodel 1. Vejruphuse Børnehave og Skamby Børnehave. Side 1 af 10

2 Vejruphuse modellen: Generel beskrivelse: Der er den 1. marts 2008 etableret en udegruppe på Hårslev skole, som ligger dør om dør med Vejruphuse. Gruppen består af de 19 børn, som skal starte i børnehaveklasse/sfo til august. Gruppen startede i marts og har 3 voksne tilknyttet. Børnene bliver afleveret og hentet i lokalerne på skolen. Der åbnes og lukkes i samarbejde med SFO en. Lokaleforhold: Gruppen er placeret i egne lokaler, der støder op til den nuværende børnehaveklasse og SFO. Det har været nødvendigt med en mindre renovering, før lokalerne kunne midlertidigt godkendes. Det har bl.a. drejet sig om udluftning, brandsikkerhed og køkken. Toiletterne deles med skolen. Toiletrummet er pt. ikke stort nok til at kunne blive godkendt som arbejdsrum. Personale: Normeringen er som til øvrige børnehavebørn. Derudover er Vejruphuse blevet tildelt yderlige 20 timer pr. uge som kompensation for udegruppen. Personalet giver udtryk for, at det er svært at fastholde en daglig kontakt til kollegerne i hovedhuset, da man jo ikke som udgangspunkt ser hinanden i det daglige. Personalet anvender lærerværelset som pauserum. De er glade for ordningen og trives godt. Logistikken: Det er uden tvivl en fordel, at børnehaven og skolen ligger dør om dør, da det gør det lettere at bevare kontakten mellem udegruppen og huset. Det pædagogiske: Det, at samle de store børn i en gruppe gør det lettere at målrette de pædagogiske aktiviteter, således at de i større grad kan forberede børnene til den forestående skolestart. Dette sammenholdt med, at børnene i det daglige får mulighed for at lege med og skabe kontakt til de børn, som allerede går i børnehaveklasse og/eller SFO, styrker muligheden for en vellykket skolestart. Endvidere giver det en god mulighed for at skabe den røde tråd i børnenes udviklingsforløb. Derudover skaber det ro, både i den gruppe som er på skolen, og for de børn, som er tilbage. Skamby børnehave modellen: Generel beskrivelse: Der er den 1. februar 2008 etableret en udegruppe på Skamby Friskole, som ligger dør om dør med Skamby Børnehave Gruppen består af i alt 15 børn. Af de 15 børn skal de 10 starte i skole til sommer. Det er endnu ikke afgjort, hvad man gør med de sidste 5. Der hentes og afleveres i børnehaven. Hvis man kommer uden for det tidsrum, hvor børnene er på skolen. En voksen går med børnene til lokalet på skolen kl og er alene med børnene til kl Om eftermiddagen er den voksne også alene fra til 16.00, hvor man går tilbage til børnehaven. Lokaleforhold: Udegruppen er i et lokale på skolen. Lokalernes beliggenhed begrænser børnenes muligheder for at udfolde sig, idet der skal tages hensyn til undervisning på skolen. Lokalet er ikke placeret i direkte forbindelse med SFO en, men i en anden bygning. Personale: Normeringen er som til øvrige børnehavebørn, derudover er Skamby Børnehave blevet tildelt i alt 20 timer ekstra som kompensation for udegruppen. Der er to voksne tilknyttet Side 2 af 10

3 gruppen. Personalet, som er tilknyttet udegruppen på skolen, giver udtryk for, at de føler sig isoleret og mangler faciliteter som personalerum og toilet. Ved sygdom kan det være svært at få det hele til at hænge sammen. Man vælger derfor til tider fællesaktiviteter på børnehavens legeplads. Logistikken: Skamby Børnehave ligger dør om dør med Skamby Friskole. Det er uden tvivl en fordel, da det gør det lettere at bevare kontakten mellem udegruppe og huset. Det pædagogiske: Samme som Vejruphuse modellen. Sammenfatning af Vejruphuse og Skamby modellen. Der er 2 muligheder for en udegruppe: 1. Personale fra børnehaven passer børnene hele dagen i lokaler på skolen. Der åbnes og lukkes med SFO en. Børnehavenormering. Lokalerenovering er, iflg. teknisk afdeling nødvendig, da der er tale om skolelokaler, som skal anvendes til børnehavebørn. 2. Personale fra børnehaven passer børnene hele dagen. Børnene er på skolen en stor del af dagen, men ikke nødvendigvis hele dagen. Der åbnes og lukkes med børnehaven. Børnehavenormering. Lokalerenovering nødvendig. Uanset hvilken model man vælger her, er det vigtigt, at man tager det enkeltes barns udvikling med i betragtning, når man udvælger de børn, som skal være en del af udegruppen på skolen. Alle de pædagogiske fordele, der er ved denne model, går fløjten, hvis barnet ikke er modent nok til den udfordring, der ligger i dette store skifte. Da det kan være svært at afgøre, om et barn er klar, bør man som udgangspunkt vente til marts/april med at flytte børnene over på skolen. Permanent udegruppe i lokaler på nærliggende skole. Generel beskrivelse: Der etableres en permanent udegruppe på den nærliggende skole. Gruppen har tilholdssted på skolen hele året. Gruppen skal som udgangspunkt bestå af de ældste børnehavebørn, da det ellers sandsynligvis vil kræve omfattende renovering af skolelokalerne samt toiletforhold. Gruppen er normeret som en børnehavegruppe. Der er en løbende tilgang, med udgangspunkt i alder, hvor børnene som udgangspunkt skal være fyldt 5 år og skolemodne. Barnet kan godt være i gruppen over et år, hvis det vurderes, at det ikke er klar til at starte i børnehaveklasse. Gruppen etableres så tæt på SFO og børnehaveklasse som muligt for at opnå den maksimale synergieffekt mellem de forskellige børnegrupper. Lokaler: Lokalerne skal være af en sådan beskaffenhed, at de kan godkendes til formålet. De skal helst ligge ved siden af SFOen og børnehaveklassen eller i disses umiddelbare nærhed. Der skal være toiletforhold, hvor toiletrummet er minimum 7 m2 og udluftning i henhold til gældende lov. En renovering af lokalerne vil, iflg. Teknisk afdeling, være nødvendig, da der er tale om Side 3 af 10

4 skolelokaler, der skal anvendes til børnehavebørn. Desuden skal personale have tilgang til pauserum evt. lærerværelse, garderobe og skab. Endvidere skal der etableres garderobe-forhold for børnene. Personale: Personalet er normeret som en børnehave-udegruppe. Det vil sige en ekstra normering i forhold til en almindelig børnehave-stuegruppe, i størrelsesordnen 1 time pr. barn. Fordele/ulemper logistisk: Hvis skolen ikke ligger i umiddelbar nærhed af børnehaven, kan det for børn og voksne være svært at bevare en kontakt til børnehaven. Hvis man ser gruppen som værende mere en del af skolen end en del af børnehaven, har denne problemstilling mindre betydning. Pædagogisk: De pædagogiske fordele er de samme, som hvis gruppen kun havde ophold på skolen fra marts/april til august. Det at samle de store børn i en gruppe gør det lettere at målrette de pædagogiske aktiviteter, således at de i større grad kan forberede børnene til den forestående skolestart. Dette sammenholdt med, at børnene i det daglige får mulighed for at lege med og skabe kontakt til de børn, som allerede går i børnehaveklasse og/eller SFO, styrker muligheden for en vellykket skolestart. Endvidere giver det en god mulighed for at skabe den røde tråd i børnenes udviklingsforløb. Derudover skaber det ro, både i den gruppe, som er på skolen, og for de børn, som er tilbage. Man skal være opmærksom på, at ved at have en permanent gruppe på skolen kan man komme ud i, at der er børn som må stå over med hensyn til opstart i børnehaveklassen, fordi de ikke er klar til det. Det vil nok være forskelligt, hvordan det enkelte barn vil tage denne oplevelse, og det vil uden tvivl være et større problem for nogle end andre. Før SFO. For tiden har vi en børnehave/skole, der midlertidigt kører med en før-sfo, - Veflinge Børnehave/Veflinge Skole. Veflinge Børnehave modellen: Generel beskrivelse: I Veflinge har man taget den gruppe børn i børnehaven, som skal starte i skole til august, og ladet dem starte i SFO pr. den 1. april. SFO en på skolen har fået tilført 5,5 time pr. barn, således at det er muligt at have personale til børnene mellem 8.00 og 14.00, hvor SFO en normalt har lukket. Børnene har derved ikke længere nogen tilknytning til børnehaven, og det har personalet som sådan heller ikke, da personalet, der har med børnene at gøre, kommer i SFO ens personalegruppe. Personale: I denne omgang har man valgt at tilføre det eksisterende personale i SFO en flere timer. Man kunne også forestille sig, at børnehaven udlånte en medarbejder til SFO en i perioden april august. Det vil give børnene øget tryghed i det nye og mulighed for personalet at prøve nyt. Veflinge Skole giver udtryk for, at personalet i SFO en er glade for den nye ordning, selvom Side 4 af 10

5 de på skolen gerne så, at der i fremtiden blev givet bedre mulighed for planlægning. Forældre og børn er også glade for ordningen. Det pædagogiske: Her er situationen lidt en anden, end når der er tale om en børnehaveudegruppe i lokaler på skolen. Men det giver stadigvæk gode muligheder for en langsom tilvænning til det at skulle til at gå i skole. Derudover giver det mulighed for at arbejde med at etablere en ny fælles gruppeånd i overensstemmelse med skolens ånd, inden børnene skal starte i børnehaveklassen. Sammenfatning Personale fra SFO en passer børnene hele dagen i SFOens lokaler. Børnene afleveres og hentes i SFO en. Ingen kontakt til børnehaven. Børnehavenormering. Lokalerenovering ikke nødvendig, da lokalerne ikke ændrer funktion. Natur udegruppe. Generel beskrivelse: Der etableres en udegruppe med et permanent tilholdssted i naturen. Dette kan være en eksisterende hytte eller en nyetableret plads i skoven. Transport sker med bus. Enten minibus eller lejet stor bus. Børnene afleveres og hentes i børnehaven og har garderobe i børnehaven. Børnene er ude af huset fra 9.00 til Lokaler: Børnene har ophold i børnehaven før kl og efter 14.00, hvilket betyder, at børnehaven skal kunne rumme den mængde børn, der til daglig er i børnehaven i disse perioder. Udegruppens lokalitet skal opfylde de til enhver tid gældende krav med hensyn til arbejdsmiljø, herunder bl.a. toiletforhold, udluftning, sikkerhed samt adgang til garderobe. Det må, iflg. Poul Jørgensen fra Teknik og Miljø, anses for usandsynligt, at de fleste spejderhytter mv. opfylder de gældende regler for arbejdsmiljø. De kan derfor ikke umiddelbart godkendes til brug for børnehaver. Et brugbart alternativ kan være en bus med toilet og køkken, der kan køre til forskellige lokaliteter. Derved har man altid et sted at være, også når det regner. Det anses ikke umiddelbart rentabelt at bygge et hus i skoven til en udegruppe eller renoverer en spejderhytte. Personale: Personalet er normeret som en børnehave-udegruppe. Det vil sige en ekstra normering i forhold til en almindelig børnehave-stuegruppe, i størrelsesordnen 1 time pr. barn. Pædagogisk: Det er både sundt og udviklende for børn at være ude det meste af dagen. Det at kunne være ude i naturen skaber gode muligheder for at arbejde både med fantasien og motorikken. Det er lettere for børnene at finde sammen i mindre grupper og etablere deres egne lege ude at blive forstyrret, fordi det er lettere for dem at finde en lille krog, hvor de kan være i fred. Det er endvidere bevist, at børn som er meget ude, bliver mindre syge, end de børn, som er mest inde på stuerne. Dette skyldes dels indeklimaet og dels den tættere kontakt børn og personale imellem. Det giver også mere ro i gruppen at være ude, simpelthen fordi der er bedre plads og mindre larm. Side 5 af 10

6 Sammenfatning En gruppe børn tager i skoven hver dag mellem 9.00 og Børnene afleveres og hentes i børnehaven. Ekstranormering + 1 time pr. barn. Diverse hytter er ikke umiddelbart anvendelige. Bus med køkken og toilet er et muligt alternativ. Pædagogisk set en meget god løsning. Børn bliver i dagplejen, til der er plads i børnehaven. Generel beskrivelse: Når barnet bliver 3 år, skal det normalt forlade dagplejen for at starte i børnehave. For at afhjælpe kapacitetsproblemer i børnehaverne, kan man lade barnet blive i dagplejen, til der er plads i børnehaven. Lokaler: Har ingen umiddelbar betydning, selvom store børn kræver mere plads at røre sig på. Personale: Det er vigtigt at tage dagplejen med på råd, der vil uden tvivl være dagplejere, som ikke er indstillet på at skulle til at passe børn over 3 år, bl.a. fordi deres dagsrytme vil være væsensforskellig fra de mindstes. På dan anden side, er det tænkeligt at man vil se det som en kærkommen afveksling. Økonomi: Det er en dyr løsning, da man passer børnehavebørn til dagplejebørnenormering samtidig med, at forældrebetalingen falder til børnehavetakst. Pædagogisk: Børnene udvikler sig hurtigst og bedst, hvis det sker i en gruppe, der kan inspirere og udfordre på et niveau, som passer til barnets alder. Hvis barnet bliver for længe i dagplejen, vil det kede sig og dets udvikling gå langsommere, da det mangler større børn at spejle sig i. Gæstedagplejehus. Generel beskrivelse: Der oprettes et gæstedagplejehus i et eller flere af en eksisterende børnehaves lokaler, eller i egne lokaler i umiddelbar nærhed af børnehaven. Formålet med gruppen er at modtage de børn i dagplejen, som ikke kan blive passet hos deres sædvanlige dagplejemor på grund af sygdom eller ferie. Gæstedagplejehuse er også en mulighed for forbedring af gæstedagplejesystemet. Et gæstedagplejehus er et hus, der har faste gæstedagplejere ansat, men ingen fast indskrevne børn. Den gennemsnitlige arbejdstid for en fuldtidsbeskæftiget gæstedagplejer er 37 timer. I modsætning er arbejdstiden for en dagplejer 48 timer. En gæstedagplejer er forpligtet til at passe op til fem børn. Hvis der er dage, hvor der er få/ingen børn i gæstedagplejehuset, kan gæstedagplejere deltage i den almindelige legestue. De kan også fungere som flyvere, hvilket vil sige, at de passer børn hjemme hos en anden dagplejer, såfremt denne har et kort ærinde, eksempelvis tandlægebesøg. I et gæstedagplejehus bruger børnene deres faste dagplejers tider, hvilket gør planlægningen lettere. Børn medbringer selv bleer, skiftetøj, dyner, mv. som i almindelig dagpleje. Side 6 af 10

7 Det er oplagt, at gæstedagplejere og dagplejere i den almindelige legestue samarbejder om børnene. Gæstedagplejere skal ifølge deres overenskomst deltage i dagplejens aktiviteter, herunder besøge dagplejerne i området og deltage i arbejdet sammen med de øvrige dagplejere, fx legestueaktiviteter. På sigt kan eventuelt også tænkes et samarbejde med børnehaver. Fordelen ved et gæstedagplejehus er, at børnene ofte kommer samme sted hen, når de skal gæstepasses. Dette tilgodeser i høj grad ønsket om trygge og genkendelige rammer for børnene i gæstepasningen. Flere kommuner har gjort sig gode erfaringer med gæstedagplejehuse. Eksempelvis har Syddjurs Kommune, 4 gæstedagplejehuse fordelt rundt i kommunen. Lokaler: Ved anvendelse af en eksisterende børnehaves lokaler kan mindre renovering komme på tale, da der er tale om ændring af lokalernes formål. Ved anvendelse af andre lokaler vil ombygning sandsynligvis være nødvendig. Personale: Gæstedagplejehuset har en eller flere dagplejer fast tilknyttet. Ved at oprette et gæstedagplejehus undgår vi, at dagplejerne skal have et 5. barn ind ved sygdom og ferie hos en kollega. For dagplejerne er det en udfordring, at der altid er skiftende børn, men det ses som et plus at få lov at arbejde med mange forskellige børn. Pædagogisk: Ved at oprette et gæstedagplejehus undgår børnene at skulle forskellige steder hen, hver gang deres dagplejer bliver syg eller skal holde ferie. Et gæstedagplejehus i børnehavens lokaler kan styrke samarbejdet mellem dagplejen og børnehaven og dermed den røde tråd i børnenes dagligdag. Derudover giver det børnene mulighed for at lære børnehaven at kende samt for de største børn at drage nytte af børnene i børnehaven. Dagplejen er meget positive overfor muligheden for etablering af gæstedagplejehuse. Før-indskrivning i børnehaven af dagpleje-/vuggestuebørn. Generel beskrivelse: Dette er en model til aflastning af dagplejen. Den er selvfølgelig kun mulig i det omfang, der er plads i børnehaverne. Tanken er, at et barn kan komme i børnehave, før det fylder 3 år, f.eks. når det er 2 år og 7 måneder, eller som i Odense, har muligheden fra 2 år og 10 måneder. På den måde skabes der plads i dagplejen/ vuggestuen. Lokaler: Der skal i børnehaven være plads til flere sove- /blebørn, da de fleste børn under 3 år i dag sover til middag og bruger ble. Personale: Man skal være opmærksom på, at jo mindre børnene er, jo flere ressourcer kræver de, hvorfor en mernormering kan komme på tale. Derud over skal personalet være indstillet på, at løse de anderledes opgaver der er med de mindre børn. Pædagogiske: Ved brugen af denne model er det vigtigt at se på det enkelte barn. I nogle tilfælde kan det klart være det absolut bedste for barnet at komme tidligere i børnehave, i andre kan det stik modsatte gøre sig gældende. Børn kan tilpasse sig meget, men det går altid bedst, når de mentalt/udviklingsmæssigt er klar til det. Udvidelse af børnehaver til integreret institutioner. Side 7 af 10

8 Generel beskrivelse: Dette er en model til afhjælpning af pasningsproblemer i dagplejen. En eksisterende børnehave konverterer eet eller flere rum til en vuggestuegruppe. Lokaler: Det vil være nødvendigt med om- og evt. tilbygning. Personale: Det kan være nødvendigt med ansættelse af flere medarbejdere, bl.a. fordi normeringen er højere på en vuggestuegruppe end på en børnehavegruppe. Personalet bør tages med på råd, da det er væsensforskelligt at arbejde med vuggestuebørn i forhold til børnehavebørn. Pædagogisk: Det kan, set i forhold til den røde tråd i barnets opvækst, være en fordel med en integreret institution. Barnet kan blive i samme institution frem til skolestart. Der er mulighed for, at de lidt større vuggestuebørn kan spejle sig i børnehavebørnene og dermed få styrket deres udvikling. Godt for de store børnehavebørn, som kan få mulighed for at hjælpe de små og styrke deres evne til empati. Rullende skolestart - Børnene overgår til BH- klasse/sfo dagen, de fylder 6 år, skolestart op til 200 gange om året. Rullende skolestart Børnene overgår til BH- klasse/sfo måneden, efter de er fyldt 6 år, skolestart op til 11 gange om året (Ingen skolestart i juli måned) Rullende skolestart - Børnene overgår til BH- klasse/sfo to gange årligt. For eksempel i februar og august. Generel information: I dag starter alle børn i skolen til august. Børnehave, skole og forældre beslutter omkring marts måned, om barnet er klar til skolestart. Som udgangspunkt skal børn starte i børnehaveklasse det år, de fylder 6 år. Problemet kan være, hvis barnet fylder 6 år i f.eks. december måned og derfor vil være lidt over 5½ år ved skolestart. Det kan være svært at vurdere, om et barn er skoleparat tidligere end 4 5 måneder før skolestarten. Samlet beskrivelse: Til forskel fra Veflinge Børnehave modellen, så er børnene i børnehaveklassen mellem 8.00 og og ikke i SFO. Den gennemgående tanke i de 3 forskellige modeller for rullende skolestart er, at vi ændrer på det tidspunkt, børnene kan/skal starte i skole, således at der kommer en kontinuerlig tilgang af børn fra børnehaven til skolen. Dette er en væsentlig indgriben i den måde, vi normalt tænker skolestart. Børnehaveklasselederen er vant til at have en fælles opstart af en ny klasse i august og ingen nævneværdig ændring i gruppen over året. Alt efter modellen kan der nu komme børn på alle tider af året, hver måned eller 2 gange om året. Dette gør gruppen bredere alders-mæssigt, erfaringsmæssigt og fagligt, og dermed er der en øget risiko for, at det faglige niveau falder. Det kommer til at stille nye og store krav til børnehaveklasselederen. Der er fra Undervisningsministeriets side lavet en undersøgelse i 2003, hvor man bl.a. har fundet frem til Side 8 af 10

9 følgende styrker/svagheder ved modellen Rullende skolestart. For mere information se eller r/rullende_skolestart/projektgrundlag_rullende_skolestart.pdf Side 9 af 10

10 Rullende skolestart - Børnene overgår til BH- klasse/sfo dagen, de fylder 6 år, skolestart op til 200 gang om året. Beskrivelse: Den dag, et barn fylder 6 år, starter det i skolen. Det overgår derved til børnehaveklassen og SFO en. Fylder barnet 6 år i starten af året (januar til august), kommer det til at gå i børnehaveklasse i op til et og et halvt år. Fylder barnet 6 år i slutningen af året (august december), kommer barnet til at gå i børnehaveklasse mellem 8 til 20 måneder, alt efter modenhed. Lokaler: Har ingen betydning, ud over at barnet skal have en garderobeplads i skolen/sfo en, hvilket man må forvente, er der i forvejen. Personale: Børnehavelederen skal tænke sin undervisning anderledes, da der kommer nye børn til hele året. Det er vigtigt med god tid til implementering af ordningen, da der er tale om, at der skal laves væsentligt om på læreplanerne. Pædagogisk: Under de rigtige forudsætninger kan den rullende skolestart være en fordel. Man skal dog være meget opmærksom på de faldgrupper, der er, og sikre ordentlig tid til implementering af ordningen. Rullende skolestart Børnene overgår til BH- klasse/sfo måneden efter, de er fyldt 6 år, skolestart op til 11 gange om året (ingen skolestart i juli måned) Generel beskrivelse: Som ovenstående, men i stedet for, at barnet starter den dag, det bliver 6 år, starter det den 1. i måneden efter. Derved kan man samle alle børn, som bliver 6 år i en given måned, og lade dem starte samtidig. Rullende skolestart - Børnene overgår til BH- klasse/sfo to gange årligt. For eksempel i februar og august. Generel beskrivelse: Som ovenstående, men med start to gange om året. Der er her mulighed for at have to spor, et med start i februar og et med start i august, eller et spor med tilgang to gange om året. Det vil skabe mindre uro i børnehaveklassen, men det er muligt, at nogle af de andre fordele vil gå lidt tabt. Daginstitutionsafdelingen, den 17. april Halfdan Pommerencke pæd.adm. konsulent Side 10 af 10

Børnemiljøvurdering (BMV)

Børnemiljøvurdering (BMV) Børnemiljøvurdering (BMV) Lovgrundlaget: 30. maj 2006 vedtog folketinget Børnemiljøloven ikrafttrædelses dato 1. august 2009 Formål: BMV en skal sætte fokus på og bidrage til, at børnene har et godt fysisk,

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Børneidræt på tværs.

Børneidræt på tværs. Børneidræt på tværs. Baggrund: Den 18. november 1998 besluttede Social - og Arbejdsmarkedsudvalget, at der skal oprettes et antal alternative pasningspladser. Baggrunden for oprettelse af alternative pasningspladser

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

En god start. Velkommen. til jer og jeres barn. Lyngens Børnehuse - Houlkær HOBBITTEN

En god start. Velkommen. til jer og jeres barn. Lyngens Børnehuse - Houlkær HOBBITTEN En god start Velkommen til jer og jeres barn Lyngens Børnehuse - Houlkær HOBBITTEN Kære nye forældre 1 Velkommen til Lyngens Børnehuse Houlkær. Det er en ny og spændende udfordring at starte et nyt sted

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Velkommen til Gæstehuset Mariekjær. Frederik d.7 vej Kolding Tlf.nr: Børnehavens tlf.nr:

Velkommen til Gæstehuset Mariekjær. Frederik d.7 vej Kolding Tlf.nr: Børnehavens tlf.nr: Velkommen til Gæstehuset Mariekjær Frederik d.7 vej 33 6000 Kolding Tlf.nr: 40338173 Børnehavens tlf.nr: 40338326 Velkommen til Gæstehuset Mariekjær. Vi er i Gæstehuset tre voksne til at tage os af Jeres

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.:

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.: Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen til vuggestuen i Eventyrhaven Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen.

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - Vuggestuen i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle lidt om

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Velkommen i Gæstehuset Skovparken

Velkommen i Gæstehuset Skovparken Velkommen i Gæstehuset Skovparken Med dette hus vil vi gerne tilgodese, at I oftere kan aflevere jeres barn det samme sted, når I har brug for gæstepleje. Huset vil på den måde tilgodese ønsket om trygge

Læs mere

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER:

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG KL. 6.00

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRN OG FORÆLDRE I

VELKOMMEN TIL BØRN OG FORÆLDRE I VELKOMMEN TIL BØRN OG FORÆLDRE I SKALS BØRNEHAVERNE VUGGESTUEN I KÆRHUSET Børnehaven Kærhuset Kærvej 11g 8832 Skals Tlf. 87871480 hg@viborg.dk Hjemmeside: Børnehaven Kærhuset Vuggestuen i Børnehaven Kærhuset

Læs mere

MINI VULKANEN. Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer.

MINI VULKANEN. Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer. MINI VULKANEN 2013 Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer. MINI VULKANEN Østermarkskolens førskolegruppe Mini Vulkanen er et tilbud til børn, som er indmeldt i skole og forventes at påbegynde undervisningen

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

Dagtilbudskapacitet Hornsherred

Dagtilbudskapacitet Hornsherred NOTAT Dagtilbudskapacitet Hornsherred Syd ombygning af Skibby Rådhus 19. jan 2012 Områdelederen for Horns Herred Syd har i samarbejde med Afdelingen for Dagtilbud pr. 1. januar 2012 opgjort den forventede

Læs mere

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare 4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare S. 1/5 FÆLLES PÆDAGOGISK GRUNDSYN Educare kan ses som et fælles pædagogisk grundsyn. Med educare begrebet åbnes op for en forståelse, hvor

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-11-2008 Dato: 23-10-2008 Sag nr.: ØU 311 (BSU 131) Sagsbehandler: John Kronbak Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780 Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Indholdsfortegnelse. 1. Velkommen til Børnehuset Kvaglund. 2. Hvem er vi? 3. Åbningstid. 4. Tabulex.

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre Forældrefolder Børnehuset Elisehaven Børnehuset Elisehaven Ranunkelvænget 84 5250 Odense SV Tlf. 6375 1075 Praktiske oplysninger til forældre Velkommen i Børnehuset Elisehaven Det er vores ønske, at Elisehaven

Læs mere

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer!

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer! Perlens læreplan 2015 2016 Daginstitutionen Perlens læreplan for 2015 16 tager udgangspunkt i den situation Perlen stod i, i november 2014. Her havde institutionen sammen med en konsulent havde lavet en

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

INFORMATIONSPJECE STUBMØLLEN s vuggestue og børnehave

INFORMATIONSPJECE STUBMØLLEN s vuggestue og børnehave INFORMATIONSPJECE STUBMØLLEN s vuggestue og børnehave Du sidder med en lille pjece med oplysninger om Stubmøllen. Hvis du vil vide mere om institutionen så gå ind på vores hjemmeside www.stubmoellen.dk

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Bakkens vogtere - den nye udegruppen i Langebro

Bakkens vogtere - den nye udegruppen i Langebro Bakkens vogtere - den nye udegruppen i Langebro Fra den 1. maj i 2015 vil Langebro etablere en udegruppe i relation til børnehavegruppen. Nyhedsbrev Maj 2025 Bakkens Vogtere Er storegruppen, samt børn

Læs mere

* Tlf * fax * * * * *

* Tlf * fax * * * *  * *Frederiksværk Skole* * Tlf. 4772 1566 * fax 4796 1929 * * frederiksvaerkskole@halsnaes.dk * * www.frederiksvaerkskole.halsnaes.dk * Mini-SFO forløbet: Målet med mini-sfo er at sikre en god overgang fra

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Åbningstider: Mandag fredag 6:

Åbningstider: Mandag fredag 6: Den Grønne Kile er for 3-6 årige i Hvalsø kommune og kan rumme 40 børnehavebørn. Med denne lille folder får du her kort de vigtigste og praktiske oplysninger samt et lille indtryk af hverdagen i børnehuset.

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Børnehuset Pilekvisten

Børnehuset Pilekvisten Børnehuset Pilekvisten Børnehuset Pilekvisten Pilekvisten er en aldersintegreret daginstitution med et middeltal på 94 børn i alderen 0-6 år. Børnene er fordelt i to afdelinger, i daglig tale kaldet Den

Læs mere

Velkommen til Frisenvold natur dagpleje

Velkommen til Frisenvold natur dagpleje Velkommen til Frisenvold natur dagpleje Lidt om mig og min familie. Navn: Ruth Jørgensen Adr.: Frisenvoldvej 11, 8940 Randers SV Mobil 20 89 53 09. Mail: ruthfrisenvold@gmail.com Jeg er født i 59, gift

Læs mere

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Børnehus: Gøngehuset Dato: 11. april 2014 kl.8-10.30 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Børneområdet skal hvert år gennemføre

Læs mere

Nyhedsbrev. 3. november 2016

Nyhedsbrev. 3. november 2016 Nyhedsbrev 3. november 2016 Så er det vist på tide med et nyhedsbrev. Personale; Som tidligere skrevet ud, har Lars af personlige årsager måttet se sig nødsaget til at opsige sin stilling. Det er vi selvfølgelig

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Vejledning til at vurdere Børne Miljøet (BMV)

Vejledning til at vurdere Børne Miljøet (BMV) Vejledning til at vurdere Børne Miljøet (BMV) Lov om børnemiljø i dagtilbud Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Formålet med denne lov er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et godt fysisk, psykisk

Læs mere

Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet.

Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Mælkebøttens Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2011

Mælkebøttens Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2011 Mælkebøttens Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2011 Børnehuset Mælkebøtten Kildegårdsvej 33 A og B, Fensmark 4684 Holmegaard tlf.55 88 72 60 Beskrivelse af børnehuset Mælkebøtten: Mælkebøtten er en

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C Velkommen til Børnehuset Bakkegården Børnehuset Bakkegården Risingsvej 43 5000 Odense C 63 75 23 80 Kære du og dine forældre ønskes hjertelig velkommen til Børnehuset Bakkegården Du har fået plads i Børnehuset

Læs mere

Velkommen til Bavnebakken.

Velkommen til Bavnebakken. 1 Velkommen til Bavnebakken. Vi ønsker dig og dit barn velkommen til Bavnebakken. Bavnebakken er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Vi er en del af Kolt-Hasselager dagtilbud,

Læs mere

Børnemiljø Vurdering

Børnemiljø Vurdering Børnehuset Sct. Georgshjemmet Børnemiljøvurdering udarbejdet 2008- Børnehuset Sct. Georgshjemmet er et af Odenses ældste børnehuse. Vuggestuen er fra 1944 og børnehaven kom til i 1950. Vuggestuen var oprindelig

Læs mere

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Bredstrupsgades Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børnehaveafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den pædagogiske

Læs mere

Sammenfattende vurdering

Sammenfattende vurdering Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 37. PETERSBJERGGÅRD Petersbjerggård 30, 6000 Kolding Peterbjerggård er beliggende i den nordlige del af Kolding. Institutionen

Læs mere

OVERGANG FRA BØRNEHAVE- TIL SKOLEDEL LANDSBYORDNINGEN I ENGUM

OVERGANG FRA BØRNEHAVE- TIL SKOLEDEL LANDSBYORDNINGEN I ENGUM OVERGANG FRA BØRNEHAVE- TIL SKOLEDEL LANDSBYORDNINGEN I ENGUM I landsbyordningen Engum arbejder vi i sagens natur tæt sammen. Børnene fra børnehaven deltager i alle aspekter af skolens hverdag hvor det

Læs mere

Randlevskolens Børnehave! - en fri børnehave under Randlevskolen!

Randlevskolens Børnehave! - en fri børnehave under Randlevskolen! Randlevskolens Børnehave - en fri børnehave under Randlevskolen Sammen kan vi udvikle store mennesker MOTORIK Redskabsbaner Balance Kast og grib Kravle under Klatre over Springe ned Svinge Snurre og dreje

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016.

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. I Børnehuset Krystallen arbejder vi ud fra Delpolitik for Dagtilbud for Vejle kommune: Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år. Børne- og

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

DAGPLEJEN BARNETS BOG

DAGPLEJEN BARNETS BOG DAGPLEJEN BARNETS BOG I Odsherred Kommune arbejder vi med dokumentation af barnets liv i dagplejen. Metoden er Barnets bog. Når barnet starter i dagplejen Ved opstart af dagpleje tilbydes et hjemmebesøg

Læs mere

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen!

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Kære forældre Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Dine voksne på vuggestuen er: Laila Rikke Emma Maja Pædagog

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Pædagogisk praksis- og handleplan 2012 0 Pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner Vores målsætning er at understøtte barnets udvikling, læring og

Læs mere

Indledning Pædagogiske overvejelser:

Indledning Pædagogiske overvejelser: Børnegårdens læreplan 2016 Indledning Børnegården har valgt at aldersopdele børnegruppen. Således at vi har et hus med vuggestue, et hus med mellemgruppe børn 3- ca. 4,5 år, samt et hus for de ældste børn

Læs mere

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Provstegårdskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: https://eventyrhaven.herning.dk

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: https://eventyrhaven.herning.dk Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 https://eventyrhaven.herning.dk Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Velkommen til. Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted

Velkommen til. Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted Velkommen til Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted Esbønderup Børnehus Børnehuset er kommunal og opført i 1972, den er beliggende i et villakvarter i et lille landsbysamfund i Gribskov kommune.

Læs mere

Velkommen til Solstrålen Vuggestuen i afdeling Regnbuen Hovedgaden 17, Hodsager Tlf.:

Velkommen til Solstrålen Vuggestuen i afdeling Regnbuen Hovedgaden 17, Hodsager Tlf.: Velkommen til Solstrålen Vuggestuen i afdeling Regnbuen Hovedgaden 17, Hodsager Tlf.: 96 28 69 99 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen. Vi

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus VELKOMMEN TIL Gelsted Børnehus Gelsted Børnehus Koldinghave 3 5591 Gelsted Telefon 8888 5456 Gelsted Børnehus er bygget i 2013. Vi bor på en stor grund i tæt forbindelse med skole, SFO og hal. Energien

Læs mere

Børnehuset Frydenlund

Børnehuset Frydenlund Børnehuset Frydenlund 1 2 Mærkedage og traditioner Forår Fastelavn i henholdsvis vuggestue og børnehave Storebørnsture i børnehaven Påskehygge i henholdsvis vuggestue og børnehave Forårsdag i børnehaven,

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: https://eventyrhaven.herning.dk

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: https://eventyrhaven.herning.dk Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 https://eventyrhaven.herning.dk Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen

Læs mere

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE 27. KONGEÅENS BØRNEHAVE Østergade 80, 6580 Vamdrup Børnehaven er beliggende i Vamdrup by i forbindelse med Kongeåskolen. Institutionen er normeret til og rummer 60 heldags børnehavepladser, 13 heldags

Læs mere

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE VORBASSE DAGPLEJE VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE Kære Forældre Denne pjece er tænkt som information om de praktiske spørgsmål der kan være i forbindelse med Jeres barns start i

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Klar Parat Skolestart

Klar Parat Skolestart Klar Parat Skolestart Januar 2013 Espergærde Skole tlf. 4928 1660 www. espergærdeskole.dk Hvad er en børnehaveklasse? Børnehaveklassen er kort fortalt en god start på et langt skoleforløb. Børnehaveklassen

Læs mere

Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven

Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven Skema til kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i Valmuen Børnehaven Fysisk arbejdsmiljø Nævn 3 ting der fungerer godt i dit fysiske arbejde Lokalerne Gode lokaler Dejlig lys og venlig inst.

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Pædagogernes fagforening, BUPL Østjylland, har for tredje år i træk lavet en spørgeskemaundersøgelse

Pædagogernes fagforening, BUPL Østjylland, har for tredje år i træk lavet en spørgeskemaundersøgelse Kære politiker. Her har du nogle beretninger om pædagogernes og børnenes virkelighed i Randers Kommune. Med dette skrift ønsker vi at sætte fokus på de rammer og vilkår, man her har besluttet for børn,

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere