Valg af klimascenarie. OK ønsker dialog om test af MaaS i Kbh. og omegn. Svar: Ønske om dialog er noteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valg af klimascenarie. OK ønsker dialog om test af MaaS i Kbh. og omegn. Svar: Ønske om dialog er noteret"

Transkript

1 REGION HOVEDSTAD EN n fra 2016 Ønsker Ebusser ud af d busn. Elinjer optages ikke i d n Favrholm og Vinge har ikke relevans for perioden er allerede beskrev, at tilpasninger kun gennemføres, hvis de er relevante i perioden Nyt n ramme skal afklares nærmere. Kommende tilpasninger til Ring 3 skal indtænkes. noter Produktivitsmål Kundilfredshe ønsker nærmere plan for investeringer. ønsker dialog om hurtigere indfasning af eldrift Drøftelse af eldrift og tempo på omstilling ligger i den efterfølgende implementering af ønsker dialog om test af MaaS i Kbh. og omegn. Ønske om dialog er noter +Way n efter God idé midler til anlæg en udfordring ønsker dialog om kommunalt/ regionalt ansvar for infrastruktur noter giver ikke Ønsker at bevare fladedækning i yderområder. Flex ikke fornuftigt alternativ for alle. er noter Giver ikke Ønsker generelt mere økonomisk specifikation, inden endelig tilslutning gives. er noter i forhold til politisk høring Albertslund Allerød Ballerup Få effekter i Albertslund fokus på uændr økonomi noter ønsker dialog om Favrholm. 55E ønskes optag i strategisk n. Region H. ønsker ikke E buslinjer optag i d n 40E og 55E ønskes optag i d skal fremgå tydeligere, hvorfor tilskud pr. påstiger er foreslå som mål Kapitel er gennemgå igen og mål forsøgt præciser, men kommunen skal inddrages løbende En proces beskrives for en fremadrt inddragelse af kommuner og regioner. Del af. ønsker løbende drøftelse af økonomi ved udbud En proces beskrives for en fremadrt inddragelse af kommuner og regioner. Del af Nyt n forbehold for Politisk beslutning forbehold for Støtter en aftale Ønsker intensiver samarbejde om lbanestationer. Kommuner opfordres til at inddrage Movia aktivt Støtter en aftalte design og standard skal passe ind i kommunens udstyr Den videre proces vil inddrage forbehold for finansiering Aftale god ide vil gerne inddrages Lægger vægt på gode busforbindelser på tværs af fingrene. Ønsker fokus på P&R mellem fingrene. +Waynt er tænkt som en mulig løsning på denne udfordring. Har også sendt fælles

2 Brøndby Bycirklen (Ballerup, Egedal og Frederikssun d) Dragør n fra 2016 strategisk n. Region H. ønsker ikke E buslinjer optag i d n fokus på fremkommeligh ed for 300S og 30E under anlæg af lbanen Movia har fokus på dte ligger uden for trafikplanarbejd ønsker frekvens, der afspejler serviceniveau på Sbanen Frekvens er på d n fastlægges senere i processen 350S ønskes forlæng østom til lufthavnen er noter. Forslag kan fremsættes økonomi og elementer i linjeføringer noter til Nyt n ønske om nærmere afklaring af øko. ramme. noter Ring 3 lbane nævnes. Ring 3 lbane indgår i overvejelsern e om nyt strategisk n. til Nyt n med forbehold for økonomi. Ønsker 5. scenarie, der giver markant flere pass. Der er udarbejd nyt 5. scenarie på baggrund af ønsker fra alle berørte kommuner og regionen Nyt n uændr økonomi (med flere forbehold) Forbehold er noter Produktivitsmål Kundilfredshe økonomi i d enkelte udbud noter Miljøindsats bør ske ved at øge den kollektive trafiks andel af trafikarbejd. s kapitel om klima og miljø i lys af de øvrige parters høringssvar +Way n efter noter er allerede i dialog om 500S giver ikke Den videre proces vil inddrage Støtter idé lille forvent forbrug og kommunal indkøbskompenc e skal fastholdes. Check anbefalinger vedr. Count Down i Brøndby. Tal og anbefalinger er kvalitssikr og opdater Ønsker øg fokus uden for strategisk n f.eks. med 2 busprodukter til yderområder evt. sammentænkt med deleøkonmiske koncepter. er noter Giver ikke Fossilfri 2050 som i REVUS ønsker at beholde effektiviseringsgevi nst 350S skal dog fortsat til City Ønske kan indgå i videre arbejd med beslutningsgrundl ag for +Way n vil inddrages i proces og forventer begræns køb via aftalen. Den videre proces vil inddrage Aftale god ide forbehold for økonomi noter høringssvar sammen med Egedal og Frederikssund (Bycirklen) Ønsker teksten bliver kortere og d sigte fremadrt bliver mere tydeligt Tekst generelt og beskrivelse af d n er stramm op Ballerup og Frederikssund har også sendt selvstændigt høringssvar

3 Egedal Fredensborg n fra 2016 i forbindelse med trafikbestilling Rdrift tilkøbt på linje 384 bør indgå i strategisk n Trafikplanen tilrtes, så 384R foreslås optag i d n fra 2017 Produktivitsmål Ønsker at holde fast i passagermål Kundilfredshe Synes d er pudsigt, at stoppesteder foreslås nedgrader (>check tekst!) Formulering er tjekk og tilrt. Stoppesteder er indsatsområde i kap. 9 s kapitel om klima og miljø i lys af de øvrige parters høringssvar +Way n efter Synes ikke planen passer med kundilfredshedsafsnit. Sammenhæng ml. afsnit er tjekk og juster Designlinje der passer til lokale kommunale ønsker farver, materialer og design Håndteres i den videre proces med inddragelse af Har sendt fælles høringssvar med Ballerup og Frederikssund (Bycirklen) Frederiksberg Frederikssun d mulighed for at tilgodese mindre lokale ønsker bevares n en politisk beslutning støtter op om knudepunkt ved Frb. Allé st. Politisk noter ændr fokus fra passagertal til effektivit/produktivi t skal forklares mere pædagogisk Kapitel er gennemgå igen og mål forsøgt præciser Rigtig god ide, at sætte mål omkring produktivit frem for antal af påstigere. Kunne man evt. skelne mellem linjer i Movia skal være mere tydelige i CO2gevinsten og bæredygtigheden i de valgte fossilfri drivmidler Kapitl er gennemgå og der udarbejdes teknisk notat med øvrige svar forbehold for videre afklaring og politisk beslutning Politisk noter Aftale god ide men vil ikke forpligtes. Undren over d konkre bilag Alle tabeller og bilag er kvalitssikr og opdater ser frem til samarbejde med Movia om konkr udmøntning. Planen er for omfattende. F.eks. to eksempler på fremkommelighe d i kapitel om kundilfredshed og gennemgang af Gate 21projekt i perioden 2011 til Fokuser fremad i sted. er er tag til efterrning. Der er generelt lug ud i gentagelser i Har også sendt fælles høringssvar med Ballerup og Egedal (Bycirklen)

4 Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup n fra 2016 ønsker E linjer og 55E optag i strategisk n Region H. ønsker ikke E buslinjer optag d n Nyt n med forbehold for finansiering noter Nyt n En række anbefalinger vedr. 6A, 8A, 250S + 200S, 300S, 400S, 30E og 40E Anbefalinger ne er tag til efterrning og indgår i d videre arbejde med udviklingen af scenari for d busn Støtter forslag Nyt n medforbehol d for økonomisk afklaring efterfølgend e Produktivitsmål byområder og linjer i landområder? F.eks. kunne mere realistisk mål på vores landlinjer være 3540 kr./passager. Målene er i forvejen opdelt på strategisk n/øvrigt n og kommunegrupper. Yderligere opdeling vurderes at svække overblikk Støtter forslag Kundilfredshe Mål for kundilfredshed bør fastholdes på nuværende niveau. Generel opbakning til at justere mål ingen ændring i. Bakker op om grøn omstilling Støtter mål om fossilfrihed i Støtter forslag Støtter forslag målsætning bør øges igen efter omlægninger. Forslag er noter Umiddelbart, endelig stillingtagen i forbindelse med politisk behandling/høring af TP2016 Ønsker særskilt afsnit i Trafikplan 2016 om kombinationen mellem cykler og bus/tog og mro. Der er tilføj afsnit/faktaboks om emn i +Way n efter Støtter der arbejdes videre med en afklaring af +Way n NB på linjeføring for 200S er præciser, at linjeføringerne i +Waynt er foreløbige og 200S er særligt fremhæv., men problem med omfordeling af bustimer ml. kommuner og regioner. er noter Giver ikke Aftale god idé, men bekymr for designlinje og fælles opbakning til en sådan. Håndteres i den videre proces med inddragelse af Støtter forslag og forventer at anvende en rammeaftale, hvis priserne er konkurrencedygtig e Enig i fælles designlinje på tværs af kommuner Støtter forslag Er dækk ind af aftale med reklamefinansier udstyr Forventer ikke at bruge en Movia rammeaftale Teksten kan med fordel opstrammes og forkortes, da der i en række tilfælde forekommer gentagelser Er tag til efterrning og forsøgt efterkomm

5 Gribskov Halsnæs Helsingør Bedre forbindelse til Roskilde efterspørges n fra 2016 anser ombygning af Favrholm og Hillerød st. for vigtige. noter Vigtigt at fastholde gode forbindelser med få skift ind til byen for pendlere. Denne forudsætning indgår allerede i arbejd med d n Produktivitsmål Ny målsætning mere realistisk end den tidligere for Halsnæs Kommune Kundilfredshe Politisk noter Den Samlede Rejse stort løft til Flextur. Gør Flextur mere konceptagtigt (genkendeligt). Bør være ens overalt, med lokale forskelle på interne kommunerejser, mens kommunegrænse overskridende rejser bør være ens. Udgift til administrationsbidra g bør fremgå. Omkostningerne til Movias administration indgår generelt ikke i Trafikplanens beregninger. vurderes at være emne som Movias bestyrelse og repræsentantskab bør drøfte i and regi end Merudgift ønskes opgjort i forhold til Budg 2016, 2. behandling Grundlag for opgørelsen er præciser i bilag 2 +Way n efter Støtter forslag Svært for lokalbus (den gule bus) som produkt at levere en service som kan tiltrække kunder. Imagepleje af den gule bus som godt produkt er noter Godt initiativ og positivt med overblik i database. Behov for tilpasning af investeringsplan til lokale forhold. er tilføj i, at udstyr skal være afstemt med lokale forhold og ja til indkøb, hvis priserne er fornuftige. Vil ikke forpligte sig til at indkøbe på aftalen er beskrev i teksten, at vejmyndighederne fortsat vil have indkøbskompenc en Herlev til fastholdelse Nyt n udvid økonomi Fossilfri 2030 udgifter begrænses mest muligt Forventer ikke at bruge aftale (reklamefinansiere t aftale dækker behov)

6 Hillerød Hvidovre Høje Taastrup Hørsholm Ishøj Lyngby Taarbæk n fra 2016 Støtter forslag Nyt n Linje 1A fastholdes i nuværende linjeføring. Ønsk vil blive inddrag i d videre arbejde med d fremtidige busn Produktivitsmål Kundilfredshe Støtter forslag til målsætning. Forventer dialog fra udbud til udbud En proces beskrives for en fremadrt inddragelse af kommuner og regioner. Del af ønsker beregning af pris pr. reducer ton CO2ækvivalenter + overvej følsomhedsanalyse for omkostningsniveau. Kapitl er gennemgå og der udarbejdes teknisk notat med øvrige svar. omlægninger må forventes ifm. Ring 3 projekt Ingen bem. NB 1A omlægning og bydning for LT kommune skal med i bilag Bilag opdateres med nyt n med elementer fra både kendt n og nyt n i den videre proces Gode målsætninger Støtter model, hvor klima vurderes og kan vælges til/fra udbud til udbud Politisk beslutning forbehold for økonomi i d enkelte udbud En proces beskrives for en fremadrt inddragelse af kommuner og regioner. Del af. Der bør til den politiske høring Støtter forslag dog bænkelig ved udgifter ifm. DSR. Interesse for kommunebus. +Way n efter og støtter nærmere undersøgelser Vanskeligt at forholde sig til 150S på foreliggende grundlag. er noter til forslag og bakker op om foreslåede investeringer i CD. Forventer kun at bruge aftalen til stoppestedsstande re. Understrege d er en frivillig aftale og ikke forpligter til indkøb af bestemt mængde. er beskrev i teksten, at vejmyndighederne fortsat vil have indkøbskompenc en. Ledelinjer kun hvor d giver mening i forhold til HØRRINGSSVAR

7 København n fra 2016 Kendt n Økonomi, der ligger tæt op af d nuværende budg til busdrift Tilpasning skal ske efter bynkriterierne: Fokus på knudepkt., undgå parallelkørsel med baner og sikring af god, lokal bjening. Der er udarbejd nyt 5. scenarie på baggrund af ønsker fra alle berørte kommuner og regionen Produktivitsmål til effektivitsmålsætni ng Savner klart mål for reduktion i udgift per bustime. Udbud og marked skal sikre en løbende reduktion af udgift per bustime Ønsker afprøvning af incitamentskontrakte r er er noter Kundilfredshe Støtter ikke nedjusteringen af mål for meg tilfredse kunder. Målsætning kan evt. revideres ifm. TP18. Der er generelt opbakning til at justere mål ingen ændring i udarbejdes mere daljerede oversigter over forventede udgifter til fossilfrihed i de enkelte kommuner. Der henvises til bilag 2 og de forudsatte drøftelser med forud for de enkelte udbud anvendelse af evt. øko. gevinster ved nye udbud skal vurderes fra udbud til udbud. Ønsker særskilt fokus på anvendelse af elbusser, herunder fokus på korte linjer. Anbefaler, at Energistyrelsens Alternative Drivmidler 2.1 (AD) eller senere versioner, benyttes i vurderingen af CO2 reduktionpotential for alle drivmiddeltyper i busser. Målsætningstabelle n på side 63 bør ændres til konkre maksimale dbværdier ved acceleration. Vil ikke forpligte sig til, at Flextur nødv. er d bedste valg for kommunen. er noter Savner mål for DSR: Hvornår er den på Rejseplanen, hvor mange brugere i 2018? Savner mål for multimodal rejseplanlægger. Spm. der skal afklares indenfor rammerne af DSRprojekt og ikke i Movias trafikplan +Way n efter Enig i fokus på fremkommelighe d og ønsker samarbejde om at fremme højkvalitsbusprodukter. Ønsker fokus på relevante strækninger frem for saml n. 1A bakkes op som potentiel +Waylinje. +Way skal finansieres af de parter, der får passagermæssig gavn af dem. er er noter ingen ændring i, men bruges som input i d videre arbejde med +Waynt omgivelserne. er tilføj i, at udstyr skal være afstemt med lokale forhold Ønsker ikke at bruge fælles rammeaftale. Andre drivmidler: Movia opfordres til at udarbejde en strategi, der sikrer, at infrastrukturen er på plads og kan overgå fra en operatør til en anden ved genudbud Opfordring er noter. Indarbejd den positive fortælling om effekt af Cityring og lbane. Opfordring er noter afsnit 2.3. er stramm op på bl.a. dte punkt CO2reduktion ift bør også fremgå. Kapitl er gennemgå og der udarbejdes teknisk notat med øvrige

8 Rudersdal n fra 2016 Støtter op om "Nyt n" Produktivitsmål Kundilfredshe svar. Støtter op om mål omkring fossilfrit drift +Way n efter Støtter fælles rammeaftale på udstyr. Kommunen har leverandør af læskærme. Har en designpolitik omkring farver, materiel mm. Håndteres i den videre proces med inddragelse af Rødovre Tårnby Vallensbæk REGION SJÆLLAND til mål. Efterspørger en uddybende forklaring i teksten om opdeling ml. alm. n og strategisk busn Kapitel er gennemgå og forklaringer er præciser Nyt n med fastholdt økonomi. 350S oprholdes uændr (finansiering og linjeføring) Ønsk om fastholdelse af linje 350S videreføres til d videre arbejde Noterer sig, at linje 263 foreslås opgrader. Ønsker også økonomisk mål for d n. mål Bakker ikke op om, at nedjustere tilfredshedsmål Der er generelt opbakning til at justere mål ingen ændring i Mere præcis opsamling på besparelser på C02, partikler og NOx i de to scenarier Kapitl er gennemgå og der udarbejdes teknisk notat med øvrige svar Støtter forslag Støtter forslag under forudsætning af udgiftsneutralit noter Overvej at trække DOT tydeligere frem i målene. Evt. mere nuancer tredje scenarie., men vil ikke forpligte sig. Status af +Way n: Er d en vision eller forslag? Evt. ombygning af Tårnvej vurderes at have lange udsigter. Beskrivelse af +Wayn er tjekk mhp. at præcisere status Spørgsmål Tages højde for lokal tilpasning af design i rammeaftalen? Spørgsmål til udvalgte stoppesteder og bestilte CDmoduler Der er tilføj en note i, hvor der tages forbehold for indkøbte men endnu ikke opsatte CDmoduler Støtter forslag Støtter forslag Støtter aftale forventer ikke at øge budgt på Ønsker større konsekvens i geografiske begnelser Er forsøgt indarbejd i alle s kapitler er til bilag 1 og 2 Er gennemgå Material til den politiske høring bør indeholde en oversigt med de

9 Faxe Greve Guldborgsun d Giver ikke tilsagn. Interesse for at se på Ringsted Faxe korridor ifht. den nye banebjeni ng Input er noter ønsker opgradering af linje 263 snarest muligt. Input er noter n fra 2016 Produktivitsmål er fravalgt, da graden af målopfyldelse i høj grad vil være påvirk af udviklingen i indeks i Movias kontrakter, dvs. udefra kommende faktorer Kundilfredshe Movia indgår konstruktivt i DOTsamarbejd. Mål def. i DOTregi, ikke i Movias Trafikplan Støtter at kommuner/regione r inddrages fra udbud til udbud mhp. at vælge mellem miljøhensyn og økonomi En proces beskrives for den fremadrtede inddragelse af kommuner og regioner. Del af +Way n efter Større fokus på (evt. mål for) reduktion i udgift per bustime. Foreslår procedure for, at Movia skal kontakte kommunen hvis produktiviten på en given rute kommer under fastsat mål, så ruten kan forsøges optimer. Produktiviten på linjer skal indgå i den løbende opfølgning ml. Movia og kommuner og regioner Forslag om, at tilfredshedsmåle ne opdeles mellem by og landzoner Movias kundeundersøgel se peger ikke på afgørende forskelle i kundernes behov mellem by og land bør være mål at Flextrafik indgår i takstsystem, så der er fælles rejsehjemmel. Ønsker mål for bedre sammenhæng mellem tog og Flextrafik. Indgår i Den Samlede Rejse, som omtales i Ønsker mål om at få flere til at bestille på nt. er allerede fokusområde i Flextrafik, at levere gode selvbjeningsløsning er, der kan og bliver anvendt af flest Foreslår samarbejde om styrk sammenhæng bus/cykel. Der er tilføj afsnit/ faktaboks om emn i s afsnit om mobilit Forventer ikke at anvende en rammeaftale for indkøb af stoppestedsudstyr centrale pointer og politiske valg ml. forskellige bud på scenarier, n mv. Kommentar er noter og er tag til efterrning Ønsker mulighed for at tilvælge komfort ved kommende udbud Krav/ønske kan fremsættes ved kommende udbud af regionale linjer Ønsker forum for erfaringsudveksli ng mellem kommuner i yderområder. Den løbende gældende trafikplan foreslås at være rammen for en sådan erfaringsudveksli ng

10 Holbæk Kalundborg Køge 501A ændres til at køre uden linjevariant per. Dec Anbefaling i trafikplan er tilrt n fra 2016 Produktivitsmål Kundilfredshe Tager stilling fra udbud til udbud, ønsker at klimaindsatsen er udgiftsneutral En proces beskrives for den fremadrtede inddragelse af kommuner og regioner. Del af, men en styrk indsats skal være økonomisk neutral og serviceniveau må ikke ændres. er noter muligt, men ønsker selv at udfordre pris og kvalit for den visiterede kørsel kommunen selv har pt. Movia hører gerne om resultat +Way n efter noterer, at Holbæk ikke er omfatt. Ønsker katalog over de produkter, Movia kan tilbyde Findes på Movias hjemmeside under produktbeskrivelser: omos/publikationer/produktkat alog Hvordan alm. busdrift versus Flextur påvirker borgerne i område? Hvad koster de to løsninger sammenlign for borgerne? Priseksempel fra Køge Kommune er indsat i Forventer ikke at bruge rammeaftalen. Aftalen skal være frivillig er beskrev i, at indkøbskompenc en fortsat er placer hos vejmyndighederne. S. 39: Den første sætning er uklar, hvad er forskellen på passagertal og buspassagertal? S. 46: Hvorfor er der * ved Nord og Syd? Lejre Lolland Mange særordninger skaber usikkerhed. Beskrivelsen af takster og brug af disse er uddyb i Foreslår opdeling i byordning og landordning. Forslag er noter. En sådan opdeling overvejes ikke pt. Ønsker at indføre differencerede takster for brug af flexturordningen Understreger at befordring af skolebørn er en vigtig opgave i yderområderne. Passagerer må ikke efterlades. er noter Afventer svar på ansøgning til puljen til Yderområder før der kan tages stilling til investering i stoppesteder. Forventer ikke at gøre brug af rammeaftale Der er tjekk op på formuleringer

11 Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse n fra 2016 Produktivitsmål Kundilfredshe inden for byzonen i Nakskov og Maribo, for ældre og gangbesværende i Lolland Kommune. er noter. Kommunen bedes rte ønsk direkte til Flextrafik +Way n efter til rammeaftale vil ikke forpligtes til at anvende den er beskrev i, at indkøbskompenc en fortsat er placer hos vejmyndighederne bør fremgå (i d mindste med eksempler) hvilke projekter der ligger til grund for figuren med BRTprojekters positive påvirkning af ejendomspriser Grundlag for figuren (kildeangivelse) er beskrev i note i Opgradering af 234 til R er Skal 438 og 432 også med i nt? Forslag skal undersøges med andre finansierend e myndighede r. Næste revision af Ingen bem. Ingen bem. Støtter forslag Støtter forslag Løbende implementering ok ved udbud øvelsen skal være udgiftsneutral noter Støtter forslag. Interesse for Kommunebus Har ikke nå en systematisk gennemgang af Trafikplanen EGENTLIGT Støtter forslag Støtter strategi og rammeaftale ønsker medindflydelse på design Håndteres i den videre proces med inddragelse af Rejser spørgsmål, om strategisk busn ligger for tæt på VD s begnelse d vejn. Begnelsen er baser på ordlyden i lov om trafikselskaber og fastholdes

12 strategisk n er i 2017 n fra 2016 Produktivitsmål Kundilfredshe +Way n efter I bilag om d n er der givvis en fejl. I tabellen på side 10 er 901 og 902 anført som mellembys linjer. For de to buslinjer står der blot Slagelse. Der bør vel skrives Slagelse Korsør. For A og øvrige bybuslinjer er der for 904/905 anført Slagelse Korsør. Der bør blot stå Slagelse. Bilag er kvalitssikr Ønsker større Som udgangspunkt Tilslutte sig, at Tilslutter sig vigtigheden Fælles fokus på tilgængelighed til bus og tog Tilgængelighed indgår i kapitl om terminaler og stoppesteder positivt indstill over for grønne tiltag. Politisk behandling afgør valg af scenarie Politisk noter flextur skal være genkendeligt produkt blandt and ved at kunderne heller ikke oplever gener eller barrierer ved at rejse på tværs af områder/kommuner. Generelt opleves forvirring over af samspil mellem bus og tog på/ved stationer (både Stog og regionaltog). rammeaftale for indkøb af stoppestedsudstyr er som udgangspunkt godt initiativ. Forventer at bruge aftalen, i mindre omfang, hvis priserne er konkurrencedygtig Solrød kommunakst og grundtakst. Kan d forklares mere præcist? Taksterne for Flextur er søgt præciser i e. Ønsker muligheder for vedligehold præciser. bliver en del af d videre arbejde med strategien og ved udbud af rammeaftale, hvordan vedligehold skal håndteres Sorø

13 Stevns Vordingborg n fra 2016 Produktivitsmål Trafikplanens analyse om produktivitsudvikling bør også omfatte Flextur. Flextur bør også medtages i oversigterne, som angiver tilskud pr. påstiger. Ønsk er noter til næste trafikplan Kundilfredshe Ønsker at bruge taksterne til at regulere kommunale udgifter til Flextur. Beskrivelsen af takster og brug af disse er uddyb i. Ønsker Flextrafik omtalt som en løsning, der kan sidestilles med kommunalt kørselskontor. er noter. Beskrivelsen af Flextur fastholdes +Way n efter Ønsker interne kommunale kompencer nævnt som middel til at sikre effektiv bjening af yderområder. Interne kompencer og lokalkendskab er generelt afgørende for godt og dækkende kollektivt n for borgerne vil kun bruge aftale, hvis den er økonomisk fordelagtig. Har ikke planer om at udvide årlig ramme på 0,4 mio. kr. til

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område 28. august 2012 Ålborg Trafikdage Oprettelse af Pendlernet i Movias område Baggrund Staten Mest vækst i kollektiv trafik Kommuner/regioner Mange ændringer siden 2007 Mest mulig trafik for pengene Stort

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit-3616545 Bestyrelsen 2. november 2017 Michael Skov 01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 2. november 2017 skriftligt møde Dagsorden og meddelelser: 1. Godkendelse

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Thomas Damkjær Petersen 10 Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tidsplanen for Trafikplan

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Performance Management i Movia

Performance Management i Movia Performance Management i Movia Paper udarbejdet til Ålborg Trafikdage 2010 Henrik Visborg Thune Teamleder budget og økonomistyring Movia Baggrund og formål: Med kommunalreformen i 2007 skiftede det økonomiske

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år Notat Til: Styregruppe for ny linjefordeling Kopi til: Arbejdsgruppe Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. oktober 2014

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Til kommuner og regioner i Movias område. 10. december Trafikbestillingsgrundlag Følgeskrivelse til kommuner og regioner

Til kommuner og regioner i Movias område. 10. december Trafikbestillingsgrundlag Følgeskrivelse til kommuner og regioner Til kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. december 2015 Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. juni

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013. Jeppe Gaard

11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013. Jeppe Gaard 11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013 Jeppe Gaard Trafikplan 2013 Proces og involvering Pendlernettet et væsentligt element Lokalbane Buslinjer Hillerød d. 12.3: Allerød,

Læs mere

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia 2. oktober 2012 TØF Korsør Movias Pendlernet Jeppe Gaard, områdechef, Movia 1. Hvorfor? 2. Hvordan? processen 3. Nettet 4. Det videre arbejde Hvorfor et Pendlernet? Staten Hovedparten af væksten i transportarbejdet

Læs mere

Movias bestyrelse vedtog 30. april 2015 at sende et forslag til ny Flexturtakst i høring hos de kommuner, der har Flextur.

Movias bestyrelse vedtog 30. april 2015 at sende et forslag til ny Flexturtakst i høring hos de kommuner, der har Flextur. Til kommuner som har Flextur Sagsnummer Sagsbehandler JNK Direkte +45 36 13 16 23 Fax - jnk@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 30. april 2015 Høring om forslag til ny Flextur takst

Læs mere

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016 movia Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer INDGÅET 2 O SEP. 2016 POLITISK SEKRETARIAT Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Trafikplan 2013 Opfølgning 2015 22 Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Indhold: 1. Movias opfølgning på Trafikplan 2013 2. De første tanker om Trafikplan 2016 3. Puljer Region Hovedstaden

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik Indholdsfortegnelse Dato: Januar 2016 Læsevejledning og metode Læsevejledning til faktaark (side 1) Side Læsevejledning

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Sjællands område og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. juni

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Jesper Nygård Kristensen 06 Flexturtakster 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at forslag til ny Flextur takst godkendes

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Foreningen Kulturnatten

Foreningen Kulturnatten 1 Foreningen Kulturnatten Kulturnatten 2017 Personlige interview foretaget 13. oktober 2017 2017: 504 respondenter 2015: 467 respondenter 2013: 562 respondenter 2011: 506 respondenter 2009: 514 respondenter

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012 Kontorchef Kirsten Thomsen Befolkningen opgjort på uddannelsesbaggrund pr. okt. 2010 (16-66-årige)

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Bynet 2019 status og fremtid

Bynet 2019 status og fremtid Bynet 2019 status og fremtid Mest dialog og meget lidt power-point 2 Status på busnet 2019 Efterår 2016 Skitsekøreplaner Standardkontrakter Budget 2016- forudsætninger Groft planlagt lokalt busnet Maj

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere