Hurtig installationsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurtig installationsanvisning"

Transkript

1 DCP-340CW Hurtig installationsanvisning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op og installere softwaren. Sørg for at læse Hurtig installationsanvisning, der indeholder de relevante instruktioner vedrørende opsætning og installation. Trin 1 Opsætning af maskinen Trin 2 Installere drivere og software Installation udført! Gem denne Hurtig installationsanvisning, brugsanvisning og den medfølgende cd-rom på et sted, hvor du altid har dem ved hånden.

2 Sådan bruges maskinen sikkert Advarsel Forsigtig Forkert opsætning Advarsler fortæller dig, hvordan du undgår personskade. Forsigtighedsforanstaltninger angiver procedurer, du skal følge eller undgå, for at forhindre eventuel beskadigelse af maskinen eller andre anordninger. Ikoner for forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med maskinen. Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i situationer, der kan opstå, eller giver tip om, hvilken indvirkning den aktuelle funktion har på andre faciliteter. Brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning eller Netværksbrugsanvisning Angiver en reference til brugsanvisningen, softwarebrugsanvisningen eller netværksbrugsanvisningen på den medfølgende cd-rom.

3 Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Komponenterne i kassen... 2 Kontrolpanel... 3 Trin 1 Opsætning af maskinen Fjernelse af de beskyttende elementer... 4 Påmontering af låget til kontrolpanelet... 4 Ilægning af papir... 4 Installation af netledningen... 5 Valg af sprog... 5 Isætning af blækpatroner... 6 Udskriftskvalitetskontrol... 8 Indstilling af datoen og klokkeslættet... 9 Trin 2 Installere drivere og software For brugere af USB-interface (For 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) For brugere af netværksinterfacekabler (For 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) For brugere af trådløst netværk (For 98/98SE/Me/2000 Professional/XP i infrastrukturtilstand) For brugere af USB-interface For Mac OS X eller nyere For Mac OS 9.1 til For brugere af netværksinterfacekabler For Mac OS X eller nyere For Mac OS 9.1 til For brugere af trådløst netværk For Mac OS X eller nyere i infrastrukturtilstand Til netværksbrugere Installation af konfigurationsprogrammet BRAdmin Professional Indstilling af din IP-adresse, undernetmaske og gateway ved hjælp af BRAdmin Professional (Til -brugere) Sådan indstilles maskinens netværksindstillinger til trådløs LAN eller kablet LAN Forbrugsstoffer og ekstraudstyr Forbrugsstoffer til udskiftning Blækpatron

4 Kom godt i gang 1 Komponenterne i kassen Komponenterne kan variere fra land til land. Al pakkemateriale og emballage gemmes til en eventuel senere situation, hvor maskinen skal transporteres. Hurtig installationsanvisning Cd-rom er Til Til Netledning Låg til kontrolpanel Sort (LC900 BK) Magenta (LC900M) Gul (LC900Y) Cyan (LC900C) Blækpatroner Brugsanvisningen er ikke standardtilbehør. Læs den komplette brugsanvisning på cd-rom en. Danske brugere: Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med et jordforbundet trebenet stik. Tilslut kun enheden til en jordforbundet stikkontakt. Denne maskine skal være forbundet til jord, hvis du er i tvivl, kontakt da en autoriseret elektriker. Svenske, norske og finske brugere: Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med sidemonteret jord. Tilslut kun enheden til en stikkontakt med jordforbindelse på siderne. Denne maskine skal være jordforbundet, hvis du er i tvivl, kontakt da en autoriseret elektriker. ALLE BRUGERE: For sikker brug af maskinen, skal det medfølgende strømkabel benyttes i en standard stikkontakt med jord. Ikke jordet udstyr kan medføre fare for elektrisk stød og støj. Forlængerledninger som bruges med dette udstyr skal være udstyret med korrekt jordforbindelse. Ukorrekt tilslutning kan medføre skade på personer og udstyr. At maskinen fungerer korrekt er ikke ensbetydende med at den tilsluttet til jord og at installationen forsvarlig. For egen sikkerheds skyld, hvis du under nogen omstændigheder er i tvivl, kontakt da en autoriseret elektriker. Et interfacekabel er ikke standardtilbehør. Køb det korrekte interfacekabel til det interface, du vil bruge (USB eller netværk). USB-kabel Sørg for at anvende et USB 2.0-kabel, der har en længde på højst 2,0 meter. Din DCP har et Full Speed USB 2.0-interface. DCP kan også tilsluttes til en computer med USB 1.1-interface. Interfacekablet MÅ IKKE tilsluttes på nuværende tidspunkt. Tilslutning af interfacekablet foretages under softwareinstallationsprocessen. Netværkskabel Brug et gennemgående kategori 5 (eller højere) parsnoet kabel til 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-netværk. 2

5 Kom godt i gang Kontrolpanel ' & % $! " # 1 Kopieringstaster 2 Set-tast 3 Navigationstaster 4 Stop/Exit-tast 5 Starttaster 6 Tænd/sluk-tast 7 Blækstyringstast 8 Scan-tast 9 PhotoCapture-tast 10 Menu-tast 11 LCD (Liquid Crystal Display) 12 Advarselslysdiode Der findes oplysninger om kontrolpanelet i Kontrolpaneloversigt i Kapitel 1 i brugsanvisningen. -skærmbillederne i Hurtig installationsanvisning er baseret på XP. Mac OS -skærmbillederne i Hurtig installationsanvisning er baseret på Mac OS X

6 Trin 1 Opsætning af maskinen 1 1 Fjernelse af de beskyttende elementer 3 Ilægning af papir 1 Fjern beskyttelsestapen og beskyttelsesarket på scannerglaspladen. Forkert opsætning Tilslut IKKE USB-kablet. Tilslutning af USBkablet foretages under softwareinstallationsprocessen. Du kan ilægge op til 100 ark af kvaliteten 80 g/m 2. Du kan finde yderligere oplysninger om papir i Kapitel 1 i Brugsanvisningen. 1 Tag papirmagasinet helt ud af maskinen, og fjern udgangspapirmagasinet (1). 2 Påmontering af låget til kontrolpanelet 1 1 Påmonter låget til kontrolpanelet på maskinen. 2 Tryk ned på papirstyret (1), og lad det glide på plads, så det passer til papirbredden. 1 3 Tag papirstøtten ud, (1) og fold papirstøtteklappen ud (2). 1 2 Brug papirstøtteklappen til formaterne Letter, Legal og A4. 4

7 Opsætning af maskinen 4 Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. 4 Installation af netledningen 1 Tilslut netledningen. 5 Sæt forsigtigt papiret i papirmagasinet med udskriftssiden nedad og overkanten først. Check, at papiret ligger fladt i papirmagasinet og under maksimumpapirmærket (1). 1 Forkert opsætning Tilslut IKKE USB-kablet endnu. Tilslutning af USB-kablet foretages under softwareinstallationsprocessen. Advarsel Maskinen skal være forsynet med et jordforbundet stik. Kontrolpanelets advarselslysdiode lyser, indtil du har installeret blækpatronerne. 5 Valg af sprog Sørg for, at papirsidestyrene berører papirets sider. Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind. Det kan løfte sig bag i bakken og medføre fremføringsproblemer. 6 Sæt udgangspapirmagasinets låg på igen, og skub papirmagasinet helt ind i maskinen. 1 Når du har tilsluttet netledningen, viser LCD'et: Select Language Press Set Key Tryk på Set. Select Language Dansk e 2 Tryk på a eller b for at vælge et sprog, og tryk på Set. Dansk? a. Yes b. No 3 Hvis du har valgt et sprog, skal du trykke på a (Ja). Hvis du har angivet et forkert sprog, kan du ændre sproget, når du har indstillet datoen og klokkeslættet. (Du kan få flere oplysninger under Sådan ændres LCD-sproget i kapitel 6 i brugsanvisningen). 5

8 Trin 1 Opsætning af maskinen 6 Isætning af blækpatroner 4 Tag blækpatronen ud. Advarsel Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand og søge læge, hvis der opstår irritation. 1 Kontroller, at der er tændt for strømmen. LCD et viser: Ingen patron Åbn scannerlåget og... 2 Løft scannerlåget (1) fra højre side af maskinen, indtil det låses sikkert fast i åben stilling. 5 Fjern omhyggeligt den gule beskyttelseshætte (1). 1 1 Forkert opsætning Rør IKKE ved området vist på illustrationen herunder. 3 Fjern de gule beskyttelsesdele (1). 1 Hvis den gule beskyttelseshætte er taget af, når du åbner posen, vil patronen ikke blive beskadiget. Hold blækpatronen lodret, når den sættes ind i åbningen. OK De gule beskyttende dele må ikke kasseres. Du får brug for dem, hvis du skal transportere maskinen. 6

9 Opsætning af maskinen 6 Tryk blækpatronen godt ned, til den klikker på plads. Vær opmærksom på, at åbningens farve (1) skal passe til blækpatronens farve (2) som vist i diagrammet herunder. 7 Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågsstøtten ned, og luk scannerlåget. Hvis LCD et viser Installer xxxx, når du har installeret blækpatronerne, skal du kontrollere, at blækpatronerne er installeret rigtigt. 1 OK 2 Maskinen vil rense blækrørsystemet til brug for første gang. Denne proces forekommer kun én gang, nemlig første gang blækpatronerne installeres. Rensningen kan vare op til fire minutter. LCD et viser: Forbered. System Ca. 4 Min. Rensning Vent 7

10 Trin 1 Opsætning af maskinen Forsigtig Fjern IKKE blækpatronerne, hvis du ikke behøver at udskifte dem. Hvis du gør dette, kan blækmængden blive reduceret, og maskinen ved da ikke, hvor meget blæk der er tilbage i patronen. Ryst IKKE blækpatronerne. Hvis du får blæk på kroppen eller på tøjet, skal du straks vaske med sæbe eller vaskemiddel. Isæt og fjern IKKE patronerne gentagne gange. Hvis du gør dette, kan der sive blæk ud af patronen. Hvis du blander farverne ved installation af en blækpatron på den forkerte farveposition, skal du rense printhovedet flere gange, når du har korrigeret installationen. (Se Rense printhovedet i kapitel 6 i brugsanvisningen). Når du åbner en blækpatron, skal du installere den i maskinen og bruge den op inden for seks måneder efter installationen. Brug uåbnede blækpatroner i henhold til udløbsdatoen på patronpakningen. Demonter og pil IKKE ved blækpatronen. Det kan medføre blæklækage fra patronen. Brother-multifunktionsmaskiner er designet til at arbejde med blæk efter specielle specifikationer og give en optimal ydelse med ægte Brother-blækpatroner. Brother kan ikke garantere denne optimale ydelse, hvis der anvendes blæk eller blækpatroner med andre specifikationer. Brother anbefaler derfor, at man ikke bruger andet end ægte Brotherpatroner til denne maskine, og at man ikke fylder tomme patroner med blæk fra andre kilder. Hvis der opstår skader på printhovedet eller andre dele af maskinen som følge af anvendelse af inkompatible produkter, vil ingen reparationer som følge heraf være dækket af garantien. 7 Udskriftskvalitetskontrol 1 Når rensningscyklussen er afsluttet, viser LCD'et: Isæt papir og Tryk Start 2 Kontroller, at papiret er lagt i papirmagasinet. Tryk på Colour Start. Maskinen begynder at udskrive kontrolarket for udskriftskvalitet (kun under den første installation af blækpatron). 3 Check kvaliteten af de fire farveblokkepå arket. (sort/cyan/gul/magenta) Forkert opsætning Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig og du kan få blæk på fingrene. 4 LCD et viser: Kontrol af udskrivningskvaliteten 1. Kontroller kvaliteten af blokkene med de fire farver, der består af de korte linjer. 2. Hvis alle de korte linjer er klare og synlige, er kvaliteten acceptabel. Marker (Ja). Marker (Nej), hvis du bemærker manglende korte linjer, for at starte farveklaringsprocessen og følg promptmeddelelserne på LCD. Kvalitet OK? a Ja b Nej 5 Gør et af følgende: Hvis alle linjer er klare og tydelige, skal du trykke på a (Ja) for at afslutte kvalitetskontrollen. Hvis du kan se, at der mangler korte linjer, skal du trykke på b (Nej) og gå videre til trin 6. OK Dårlig 8

11 Opsætning af maskinen 6 LCD et spørger dig, om udskriftskvaliteten er OK for sort og farve. Tryk på a (Ja) eller b (Nej). Sort OK? a Ja b Nej Når du har trykket på a (Ja) eller b (Nej) for både sort og farve, viser LCD et: Start rensning? a Ja b Nej 7 Tryk på a (Ja), hvorefter maskinen starter rensningen af farverne. 8 Tryk på Colour Start, når rensningen er afsluttet. Maskinen starter udskrivning af udskriftskvalitetskontrolarket igen og går tilbage til trin 3. 8 Indstilling af datoen og klokkeslættet Hvis du indstiller datoen og klokkeslættet, kan maskinen rense printhovedet regelmæssigt, hvilket sikrer optimal udskriftskvalitet. Maskinen kan endvidere navngive filer, som oprettes ved hjælp af Scan til kort-funktionen. 1 Tryk på Menu. 2 Tryk på a eller b for at vælge 0.Grundindst., og tryk derefter på Set. 3 Tryk på a eller b for at vælge 1.Dato/Tid, og tryk derefter på Set. 4 Tryk på a flere gange for at indtaste årets to sidste cifre, og tryk derefter på Set. 7 Tryk på a flere gange for at indtaste klokkeslættets to cifre i 24-timers format, og tryk derefter på Set. Dato/Tid Klokkeslæt:15:XX (Indtast f.eks. 1 5 for kl ) 8 Tryk på a flere gange for at indtaste minuttallets to cifre, og tryk derefter på Set. Dato/Tid Klokkeslæt:15:25 (Indtast f.eks. 1 5, 2 5 for kl ) Du kan hurtigt øge eller mindske tallet ved at trykke på a eller b og holde den nede. 9 Tryk på Stop/Exit. Hvis du vil starte forfra, skal du trykke på Stop/Exit for at gå tilbage til trin 1. For at bekræfte den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt udskrives brugerindstillingsrapporten. (Se Udskrive rapporter i appendiks A i brugsanvisningen). Gå videre til Gå til Medfølgende cd-rom med MFL-Pro Suite på næste side for at installere driverne. Dato/Tid Årstal:2005 (Indtast f.eks. 0 5 for 2005.) 5 Tryk på a flere gange for at indtaste månedens to cifre, og tryk derefter på Set. Dato/Tid Måned:03 (Indtast f.eks. 0 3 for marts.) 6 Tryk på a flere gange for at indtaste dagens to cifre, og tryk derefter på Set. Dato/Tid Dag:01 (Indtast f.eks. 0 1 for den første i måneden.) 9

12 Medfølgende cd-rom med MFL-Pro Suite 1 Medfølgende cd-rom med MFL-Pro Suite Installer MFL-Pro Suite Du kan installere MFL-Pro Suite-softwaren og multifunktionsdrivere. Installer valgfrie applikationer Du kan installere ekstra MFL-Pro Suitehjælpeprogrammer. Dokumentation Få vist brugsanvisningen og anden dokumentation i PDF-format (Viewer inkluderet). Brugsanvisningen på cd-rom en indeholder brugsanvisninger til software- og netværksfunktioner, der er tilgængelige, når der er oprettet forbindelse til en computer (f.eks. udskrivning, scanning og trådløst netværk). Online-registrering Du får et link til Brothers produktregistreringswebsted, hvor du hurtigt kan registrere din maskine. Brother Solutions Center Du har adgang til Brother Solutions Center, som er et websted, der indeholder information om dit Brotherprodukt, herunder ofte stillede spørgsmål (FAQ), brugsanvisninger, driveropdateringer og tip til brug af maskinen. Reparer MFL-Pro Suite (Kun USB) Hvis der opstod en fejl under installationen af MFL-Pro Suite, skal du bruge denne funktion til automatisk at reparere og geninstallere MFL-Pro Suite. MFL-Pro Suite indeholder en printerdriver, scannerdriver, ScanSoft PaperPort 9.0SE, ScanSoft OmniPage og True Type -skrifttyper. PaperPort 9.0SE er et dokumenthåndteringsprogram til visning af indscannede dokumenter. ScanSoft OmniPage, som er integreret i PaperPort 9.0SE, er et OCRprogram, der konverterer billeder til tekst og sætter teksten ind i dit standardtekstbehandlingsprogram. Start Here OS Du kan installere printerdriveren, scannerdriveren og Presto! PageManager til Mac OS Start Here OSX Du kan installere MFL-Pro Suite, der indeholder printerdriveren, scannerdriveren og Brother ControlCenter2 til Mac OS eller nyere. Du kan også installere Presto! PageManager for at tilføje OCR-funktionalitet til Brother ControlCenter2, og udfør let scanning, deling og organisation af fotos og dokumenter. Readme.html Du kan få vigtig information og fejlfindingstip. Documentation Få vist brugsanvisningen og anden dokumentation i PDF-format. Brugsanvisningen på cd-rom en indeholder brugsanvisninger til software- og netværksfunktioner, der er tilgængelige, når der er oprettet forbindelse til en computer (f.eks. udskrivning, scanning og trådløst netværk). Brother Solutions Center Du kan få adgang til Brother Solutions Center, som er et websted, der indeholder information om dit Brother-produkt, herunder ofte stillede spørgsmål (FAQ), brugsanvisninger, driveropdateringer og tip til brug af maskinen. On-Line Registration Du får et link til Brothers produktregistreringswebsted, hvor du hurtigt kan registrere din maskine. 10

13 Trin 2 Installere drivere og software Følg instruktionerne på denne side for dit operativsystem og interfacekabel. Du kan få de nyeste drivere og den nyeste dokumentation og finde den bedste løsning på dit problem eller få svar på dine spørgsmål ved at opnå adgang til Brother Solutions Center direkte fra driveren eller ved at besøge For brugere af USB-interface (For 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) For brugere af netværksinterfacekabler (For 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) For brugere af trådløst netværk (For 98/98SE/Me/2000 Professional/XP i infrastrukturtilstand) Du kan få flere installationsoplysninger om understøttede funktioner i netværksbrugsanvisningen på cd-rom en. For brugere af USB-interface For Mac OS X eller nyere For Mac OS 9.1 til For brugere af netværksinterfacekabler For Mac OS X eller nyere For Mac OS 9.1 til For brugere af trådløst netværk For Mac OS X eller nyere i infrastrukturtilstand Du kan få flere installationsoplysninger om understøttede funktioner i netværksbrugsanvisningen på cd-rom en. XP Professional x64 Edition: Besøg Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) for at hente drivere og få installationsvejledning. 11

14 Trin 2 Installere drivere og software 1 For brugere af USB-interface (For 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) USB Vigtigt! Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 Opsætning af maskinen på side 4-9. Luk alle åbne programmer, før du installerer MFL-Pro Suite. Sørg for, at der ikke er isat mediekort i maskinens mediedrev. 1 Tag netledningen ud af stikkontakten og computeren, hvis du allerede har forbundet dem med et interface-kabel. Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Explorer til at køre programmet setup.exe fra Brother cd rom ens rodmappe. Hvis du bruger 2000 Professional og ikke har installeret service pack 3 (SP3) eller derover: For at få adgang til funktionerne i PhotoCapture Center fra computeren kan det være nødvendigt at installere en opdatering til 2000 først. Opdateringen til 2000 findes i MFL-Pro Suite-installationsprogrammet. For at installere opdateringen skal du følge proceduren herunder: 1 Klik på OK for at starte installationen af opdateringerne til. 2 Tænd pc en. (Til 2000 Professional/XP skal du logge på med administratorrettigheder.) 3 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du klikke på dit sprog. 2 Når du bliver bedt om det, skal du klikke på OK for at genstarte din computer. 3 Når computeren er blevet genstartet, fortsætter installationen af MFL-Pro Suite automatisk. Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne hovedmenuen igen ved at tage cd-rom'en ud og derefter lægge den i igen eller ved at dobbeltklikke på programmet setup.exe i rodmappen og fortsætte fra trin 4 for at installere MFL-Pro Suite. 5 Vælg Lokalforbindelse, og klik derefter på Næste. Installationen fortsætter. 4 Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på Installer MFL-Pro Suite. 6 Når du har læst og accepteret licensaftalen for ScanSoft PaperPort 9.0SE, skal du klikke på Ja. 12

15 Installere drivere og software 7 Installationen af PaperPort 9.0SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite. 8 Når vinduet med licensaftalen for Brother MFL-Pro Suite vises, skal du klikke på Ja, hvis du accepterer licensaftalen. 12 Før forsigtigt USB-kablet igennem furen som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. USB 9 Når dette skærmbillede vises, skal du gå videre til næste trin. 10 Åbn scannerlåget til åben stilling. 11 Tilslut USB-kablet til USB-stikket, der er markeret med et symbol. Du finder USB-stikket til venstre over åbningerne til blækpatronerne som vist herunder. Forkert opsætning Du må IKKE tilslutte maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning. Brother anbefaler, at maskinen tilsluttes direkte til computeren. Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, ellers kan der opstå fejl. 13 Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågsstøtten ned, og luk scannerlåget. 14 Tænd maskinen ved at sætte netledningen i stikkontakten. Det varer nogle få sekunder, før installationsskærmbilledet vises. Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Installationsskærmbillederne vises et ad gangen. Vent i et par sekunder, før alle skærmbilleder vises. Forkert opsætning Prøv IKKE at annullere et skærmbillede under denne installation. 13

16 Trin 2 Installere drivere og software 15 Når skærmbilledet - til online registrering vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen-. USB 16 Klik på Udfør for at genstarte computeren. (Efter at du har genstartet computeren, skal du for 2000 Professional/XP logge på med administratorrettigheder). Når computeren er blevet genstartet, vil verificeringsprogrammet køre automatisk. Hvis installationen er mislykket, vises installationsresultatvinduet. Hvis verificeringsprogrammet viser en fejl, skal du følge instruktionerne -på skærmen eller læse -onlinehjælp og Ofte stillede spørgsmål (FAQ) i Start/Alle programmer/ Brother/ MFL-Pro Suite DCP-XXXX. MFL-Pro Suite (herunder Brother printerdriveren og scannerdriveren) er installeret, og installationen er nu færdig. 14

17 Installere drivere og software For brugere af netværksinterfacekabler (For 98/98SE/Me/2000 Professional/XP) Vigtigt! Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 Opsætning af maskinen på side Træk netstikket til maskinen ud af stikkontakten. 2 Åbn scannerlåget til åben stilling. 3 Tilslut netværkskablet til LAN-stikket, der er markeret med et symbol. Du finder LAN-stikket til venstre over åbningerne til blækpatronerne som vist herunder. 4 Før forsigtigt netværkskablet igennem furen som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. Tilslut derefter kablet til dit netværk. 6 Tænd maskinen ved at sætte netledningen i stikkontakten. Forkert opsætning Hvis du før har brugt maskinen i et trådløst netværk, og du er ved at oprette et kabelbaseret netværk, skal du kontrollere, at maskinens Netværks I/F-indstilling er Kablet LAN. Det trådløse netværksinterface vil være inaktivt med denne indstilling. Tryk på Menu. Tryk på a eller b for 3.LAN, og tryk på Set. Tryk på a eller b for 6.Netværks I/F, og tryk på Set. Tryk på a eller b for Kablet LAN, og tryk på Set. Hvis maskinen spørger: Genstarte?, skal du trykke på a for Ja. Maskinen genstarter automatisk. Netværksinterfacekabler Forkert opsætning Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, ellers kan der opstå fejl. I tilfælde af, at du bruger både USB- og LAN-kabler, skal du føre begge kabler igennem furen med det ene oven på det andet. 7 Tænd computeren. (For 2000 Professional/XP skal du logge på med administratorrettigheder). Luk alle åbne programmer, før du installerer MFL-Pro Suite. Hvis du bruger personal firewall-software, skal denne afbrydes før installationen. Når du er sikker på, at du kan udskrive efter installationen, kan du genstarte din personal firewall-software. 8 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du klikke på dit sprog. 5 Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågsstøtten ned, og luk scannerlåget. 15

18 Trin 2 Installere drivere og software 9 Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på Installer MFL-Pro Suite. 13 Når vinduet med licensaftalen for Brother MFL-Pro Suite vises, skal du klikke på Ja, hvis du accepterer licensaftalen. Netværksinterfacekabler Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Explorer til at køre programmet setup.exe fra Brother cd-rom ens rodmappe. Hvis du får vist følgende skærmbillede, skal du klikke på OK for at installere opdateringer til. Når opdateringerne er installeret, genstartes computeren muligvis. Installationen fortsætter automatisk herefter. 14 Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Installationsskærmbillederne vises et ad gangen, så vent lidt. Forkert opsætning Prøv IKKE at annullere et skærmbillede under denne installation. 15 Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal du vælge maskinen fra listen og derefter klikke på Næste. Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne hovedmenuen igen ved at tage cd-rom'en ud og derefter lægge den i igen eller ved at dobbeltklikke på programmet setup.exe i rodmappen og fortsætte fra trin 9 for at installere MFL-Pro Suite. 10 Vælg Kabelført netværksforbindelse, og klik derefter på Næste. Dette vindue vises ikke, hvis der kun er tilsluttet én maskine til netværket. I sådanne tilfælde vil den blive valgt automatisk. 16 Hvis maskinen endnu ikke er konfigureret til brug på dit netværk, vises følgende skærm. 11 Når du har læst og accepteret licensaftalen for ScanSoft PaperPort 9.0SE, skal du klikke på Ja. Klik på OK. Vinduet Konfigurér IP adresse vises. Indtast de oplysninger om IP-adressen, der er relevante for dit netværk, ved at følge instruktionerne på skærmen. 12 Installationen af PaperPort 9.0SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite. 16

19 Installere drivere og software 17 Når skærmbilledet til online Brother- og ScanSoft-registrering vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen. 18 Klik på Udfør for at genstarte computeren. (Til 2000 Professional/XP skal du logge på med administratorrettigheder.) Netværksinterfacekabler Når computeren er blevet genstartet, vil verificeringsprogrammet køre automatisk. Hvis installationen er mislykket, vises installationsresultatvinduet. Hvis verificeringsprogrammet viser en fejl, skal du følge instruktionerne på skærmen eller læse onlinehjælp og Ofte stillede spørgsmål (FAQ) i Start/Alle programmer/brother/ MFL-Pro Suite DCP-XXXX. MFL-Pro Suite (herunder Brothernetværksprinterdriveren, netværksscannerdriveren samt Network PhotoCapture Center ) er installeret, og installationen er nu færdig. 17

20 Trin 2 Installere drivere og software For brugere af trådløst netværk (For 98/98SE/Me/2000 Professional/XP i infrastrukturtilstand) Trådløst Netværk Vigtigt! Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 Opsætning af maskinen på side 4-9. Ved at følge disse instruktioner kan du installere din Brother-maskine i et standard, lille kontor eller hjem med trådløst netværk i infrastrukturtilstand ved brug af en trådløs router eller et access points, der bruger DHCP til at tildele IP-adresser. Hvis du vil installere maskinen i en anden form for trådløst miljø, kan du finde instruktioner hertil i netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en. Du kan få vist netværksbrugsanvisningen ved at følge instruktionerne nedenfor. 1 Tænd pc'en. Læg Brother cd-rom'en med i cd-rom-drevet. 2 Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du klikke på dit modelnavn. 3 Hvis skærmbilledet til valg af sprog vises, skal du klikke på dit sprog. Cd-rom-ens hovedmenu vises. 4 Klik på Dokumentation. 5 Klik på Brugsanvisningen. 6 Klik på Netværksbrugsanvisningen. Først skal du konfigurere maskinens trådløse netværksindstillinger, så den kan kommunikere med netværkets access point (routeren). Når maskinen er blevet konfigureret til at kommunikere med dit access point, har alle computere på netværket adgang til maskinen. Hvis disse computere skal kunne bruge maskinen, skal du installere MFL-Pro Software Suite. Følgende trin guider dig igennem konfigurations- og installationsprocessen. 1 Skriv de trådløse netværksindstillinger for dit access point eller den trådløse router ned. SSID (Service Set ID eller netværksnavn) WEP-nøgle (hvis den skal bruges) Hvis vinduet ikke vises, skal du bruge Explorer til at køre programmet setup.exe fra Brother cd-rom ens rodbibliotek. For at sikre de bedste resultater for udskrivning af almindelige dokumenter skal Brother-maskinen placeres så tæt på netværkets access point (routeren) som muligt med færrest muligt hindringer i vejen. Store genstande og vægge mellem de to enheder samt interferens fra andet elektronisk udstyr kan påvirke dokumenternes dataoverførselshastighed. Pga. af disse faktorer er et trådløst netværk ikke den bedste tilslutningsmetode for alle typer dokumenter og programmer. Hvis du udskriver store filer, som eksempelvis fotografier på glittet papir eller flersidede dokumenter med en blanding af tekst og grafik, bør du overveje kabelført Ethernet for at få en hurtigere dataoverførsel eller en USB-tilslutning, som giver den hurtigste overførsel. WPA-PSK (TKIP) (hvis den skal bruges) WEP-nøglen er til 64 bit krypterede netværker eller 128 bit krypterede netværker og kan indeholde både tal og bogstaver. Hvis du ikke kender disse oplysninger, skal du referere til den dokumentation, der fulgte med dit access point eller den trådløse router. Nøglen er en 64 bit eller 128 bit værdi, som skal indtastes i et ASCII eller HEXADECIMALT format. For eksempel: 64 bit ASCII: Bruger 5 teksttegn. f.eks. Hallo (der er forskel på små og store bogstaver) 64 bit hexadecimal: Bruger 10 cifre med hexadecimale data. f.eks. 71f2234aba 128 bit ASCII: Bruger 13 teksttegn. f.eks. Trådløstnetvk (der er forskel på små og store bogstaver) 128 bit hexadecimal: Bruger 26 cifre med hexadecimale data. f.eks. 71f2234ab56cd709e5412aa3ba 18

21 Installere drivere og software WPA-PSK aktiverer en Protected Access Pre- Shared Key, som gør, at den trådløse Brothermaskine kan knyttes til access points med TKIP-kryptering. WPA-PSK bruger en Pre- Shared Key, som består af mere end 7 og mindre end 64 tegn. Din maskine understøtter WEP og WPA-PSK (TKIP). WPA-PSK (AES) understøttes ikke. Du kan få flere oplysninger i kapitel 3 i netværksbrugsanvisningen. 2 Tænd maskinen ved at sætte netledningen i stikkontakten. 5 Maskinen søger efter dit netværk og viser en liste over tilgængelige SSID'er. Du bør kunne se den SSID, du skrev ned tidligere. Hvis maskinen finder mere end ét netværk, skal du bruge tasterne a eller b til at vælge dit netværk, og så trykke på Set. 6 Brug tasterne a, b og Set til at vælge en af indstillingerne nedenfor: Hvis dit netværk er konfigureret til godkendelse og kryptering, skal indstillingerne passe til dit netværk. Ingen godkendelse eller kryptering: Vælg Åbent system, tryk på Set, vælg så Ingen som indstilling for Krypteringstype, og tryk på Set. Tryk så på a Ja for at anvende indstillingerne. Gå videre til trin 9. Ingen godkendelse med WEP-kryptering: Vælg Åbent system, tryk på Set, og brug så a eller b til at vælge WEP som Krypteringstype, og tryk på Set. Gå videre til trin 7. Forkert opsætning Hvis du tidligere har konfigureret de trådløse indstillinger på maskinen, skal du nulstille netværkets LAN-indstillinger, før du kan konfigurere de trådløse indstillinger igen. Tryk på Menu. Tryk på a eller b for 3.LAN, og tryk på Set. Tryk på a eller b for 0.Fabriksinst., og tryk på Set. Tryk på a for Nulst. Hvis maskinen spørger: Genstarte?, skal du trykke på a for Ja. Maskinen genstarter automatisk. 3 Tryk på Menu på maskinen, og brug så tasterne a, b og Set til at vælge 3, 6, så WLAN og så a Ja for at genstarte maskinen. Det kablede netværksinterface bliver inaktivt med denne indstilling. Der går ca. 1 minut, før LAN-menuen er tilgængelig på LCD-displayet igen. En indikator med fire niveauer til højre på maskinens LCD angiver det trådløse signals styrke. 4 Når LAN-menuen bliver tilgængelig, skal du trykke på Menu og bruge tasterne a, b og Set til at vælge 3, 3, 1. Nu starter installationsguiden til trådløst netværk. Godkendelse med WEP-kryptering: Vælg Fælles tast, og tryk på Set. Gå videre til trin 7. Godkendelse med WPA-PSK (TKIP) kryptering: Vælg WPA-PSK, og tryk på Set. Gå videre til trin 8. 7 Vælg det ønskede nøglenummer, og tryk på Set. Indtast den WEP-nøgle, du skrev ned i trin 1. Brug tasterne a, b og Set til at vælge hvert bogstav eller tal. Du kan bruge tasterne Enlarge/Reduce og Number of Copies til at flytte markøren til venstre og højre. Hvis du for eksempel vil indtaste bogstavet a, skal du trykke én gang på tasten a. Hvis du vil indtaste tallet 3, skal du holde tasten a nede, indtil tallet vises. Bogstaverne vises i denne rækkefølge: lille bogstav, stort bogstav, tal og specielle bogstaver. Tryk på Set, når du har indtastet alle tegnene, og tryk så på a Ja for at anvende indstillingerne. Gå videre til trin 9. De fleste access points og routere kan lagre mere end én nøgle, men de bruger kun én ad gangen til godkendelse og kryptering. Trådløst Netværk 19

22 Trin 2 Installere drivere og software 8 Indtast den WPA-PSK (TKIP)-nøgle WPA, du skrev ned i trin 1. Brug tasterne a, b og Set til at vælge hvert bogstav eller tal. Du kan bruge tasterne Enlarge/Reduce og Number of Copies til at flytte markøren til venstre og højre. Hvis du for eksempel vil indtaste bogstavet a, skal du trykke én gang på tasten a. Hvis du vil indtaste tallet 3, skal du holde tasten a nede, indtil tallet vises. 13 Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på Installer MFL-Pro Suite. Trådløst Netværk Tryk på Menu/Set, når du har indtastet alle tegnene, og tryk så på a Ja for at anvende indstillingerne. Gå videre til trin 9. 9 Maskinen vil nu forsøge at koble sig på dit trådløse netværk med de oplysninger, du har indtastet. Hvis det lykkes, vises Tilsluttet kort på LCD-displayet. Hvis maskinen ikke kan kobles til netværket, skal du gentage trin 3 til 8 for at sikre, at du har indtastet de rigtige oplysninger. 10 Kobl netledningen fra maskinen og sæt den i igen for at SLUKKE og TÆNDE for maskinen. Det gør, at maskinen automatisk indhenter de korrekte TCP/IP-adresseoplysninger fra dit access point (routeren), hvis DHCP er aktiveret (DHCP er normalt aktiveret på de fleste routere med dit access point). Hvis DHCP ikke er aktiveret på dit access point, skal du konfigurere maskinens IPadresse, undernetmaske og gateway manuelt, så de passer til dit netværk. Du kan finde flere oplysninger i netværksbrugsanvisningen. Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Explorer til at køre programmet setup.exe fra Brother cd-rom ens rodmappe. Hvis du får vist følgende skærmbillede, skal du klikke på OK for at installere opdateringer til. Når opdateringerne er installeret, genstartes computeren muligvis. Installationen fortsætter automatisk herefter. Hvis installationen ikke fortsætter automatisk, skal du åbne hovedmenuen igen ved at tage cd-rom'en ud og derefter lægge den i igen eller ved at dobbeltklikke på programmet setup.exe i rodmappen og fortsætte fra trin 13 for at installere MFL-Pro Suite. 14 Vælg Trådløs netværkstilslutning, og klik på Næste. Den trådløse installation er nu gennemført. Hvis du vil installere MFL- Pro Software Suite, skal du gå videre til trin Tænd computeren. Luk alle åbne programmer, før du installerer MFL-Pro Suite. Hvis du bruger personal firewall-software, skal denne afbrydes før installationen. Når du er sikker på, at du kan udskrive efter installationen, kan du genstarte din personal firewall-software. 15 Vælg Kun driverinstallation, og klik derefter på Næste. 12 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du klikke på dit sprog. 20

23 Installere drivere og software 16 Når du har læst og accepteret licensaftalen for ScanSoft PaperPort 9.0SE, skal du klikke på Ja. Dette vindue vises ikke, hvis der kun er tilsluttet én maskine til netværket. I sådanne tilfælde vil den blive valgt automatisk. 21 Når skærmbilledet til online Brother- og ScanSoft-registrering vises, skal du foretage dine valg og følge instruktionerne på skærmen. 17 Installationen af PaperPort 9.0SE starter automatisk og efterfølges af installationen af MFL-Pro Suite. 18 Når vinduet med licensaftalen for Brother MFL-Pro Suite vises, skal du klikke på Ja, hvis du accepterer licensaftalen. 22 Klik på Udfør for at genstarte computeren. (Til 2000 Professional/XP skal du logge på med administratorrettigheder.) Trådløst Netværk 19 Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Installationsskærmbillederne vises et ad gangen, så vent lidt. Forkert opsætning Prøv IKKE at annullere et skærmbillede under denne installation. Hvis dine trådløse indstillinger mislykkes, vises en fejlmeddelelse under installationen af MFL-Pro Suite, og installationen afbrydes. Hvis du støder på denne fejl, skal du gå videre til trin 13 og installere den trådløse tilslutning igen. 20 Vælg maskinen på listen, og klik derefter på Næste. Når computeren er blevet genstartet, vil verificeringsprogrammet køre automatisk. Hvis installationen er mislykket, vises installationsresultatvinduet. Hvis verificeringsprogrammet viser en fejl, skal du følge instruktionerne på skærmen eller læse onlinehjælp og Ofte stillede spørgsmål (FAQ) i Start/Alle programmer/brother/ MFL Pro Suite DCP XXXX. MFL-Pro Suite, herunder Brothernetværksprinterdriveren, netværksscannerdriveren og Network PhotoCapture Center, er installeret, og installationen er nu gennemført. 21

24 Trin 2 Installere drivere og software For brugere af USB-interface For Mac OS X eller nyere Vigtigt! Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 Opsætning af maskinen på side Klik på MFL-Pro Suite for at installere det. Brugere af Mac OS X til skal opgradere til Mac OS X eller nyere. (For de nyeste oplysninger om Mac OS X bedes du besøge 1 Tag netledningen ud af stikkontakten og computeren, hvis du allerede har forbundet dem med et interface-kabel. 6 Vælg Lokal forbindelse, og klik derefter på Næste. Følg instruktionerne på -skærmen, og genstart din. USB 2 Tænd for din. 3 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet. 4 Dobbeltklik- på ikonet Start Here OSX for at installere driverne og MFL-Pro Suite. Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du klikke på dit sprog. 7 Når vinduet DeviceSelector vises, skal du tilslutte USB-interfacekablet til din Macintosh og derefter til maskinen. Vinduet DeviceSelector vises ikke, hvis du har tilsluttet et USB-interfacekabel til maskinen, før du genstarter din, eller hvis du overskriver en tidligere installeret version af Brother-softwaren. Hvis du møder dette problem, skal du fortsætte med installationen, men springe over 13. Du bør vælge din Brother-maskine fra pop-up-menuen Model i hovedskærmbilledet til ControlCenter2. Du kan få flere oplysninger i kapitel 10 i softwarebrugsanvisningen på cd-rom. 22

25 Installere drivere og software 8 Åbn scannerlåget til åben stilling. 13 Vælg USB, og klik på OK. 9 Tilslut USB-kablet til USB-stikket, der er markeret med et symbol. Du finder USBstikket til venstre over åbningerne til blækpatronerne som vist herunder. 14 Klik på GÅ og derefter på Programmer. 10 Før forsigtigt USB-kablet igennem furen som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. 15 Dobbeltklik på mappen Hjælpeprogrammer. Forkert opsætning Du må IKKE tilslutte maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning. Brother anbefaler, at maskinen tilsluttes direkte til computeren. Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, ellers kan der opstå fejl. 16 Dobbeltklik på ikonet Printerværktøj. USB 11 Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågsstøtten ned, og luk scannerlåget. 12 Tænd maskinen ved at sætte netledningen i stikkontakten. Brugere af Mac OS X 10.2.x skal åbne ikonet Printercentral. 17 Klik på Tilføj. 23

26 Trin 2 Installere drivere og software 18 Vælg USB. (For brugere af Mac OS X til 10.3) 21 For at installere Presto! PageManager skal du klikke på ikonet Presto! PageManager og følge instruktionerne på - skærmen. Brugere af Mac OS X 10.4 skal gå til trin Vælg DCP-XXXX (hvor XXXX er dit modelnavn), og klik derefter på Tilføj. Når Presto! PageManager er installeret, føjes OCR-funktionaliteten til Brother ControlCenter2. Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto! PageManager. Presto! PageManager er installeret, og installationen er nu gennemført. 20 Klik på Printerværktøj og derefter Slut Printerværktøj. USB MFL-Pro Suite, Brother-printerdriveren, scannerdriveren og Brother ControlCenter2 er installeret, og installationen er nu færdig. 24

27 Installere drivere og software For Mac OS 9.1 til 9.2 Vigtigt! Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 Opsætning af maskinen på side Tag netledningen ud af stikkontakten og computeren, hvis du allerede har forbundet dem med et interface-kabel. 8 Tilslut USB-kablet til USB-stikket, der er markeret med et symbol. Du finder USBstikket til venstre over åbningerne til blækpatronerne som vist herunder. 2 Tænd for din. 3 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet. 9 Før forsigtigt USB-kablet igennem furen som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. Tilslut det derefter til din. 4 Dobbeltklik på ikonet Start Here OS for at installere printer- og scannerdriverne. Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du klikke på dit sprog. 5 Klik på MFL-Pro Suite for at installere det. Forkert opsætning Du må IKKE tilslutte maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning. Brother anbefaler, at maskinen tilsluttes direkte til computeren. Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, ellers kan der opstå fejl. USB 10 Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågsstøtten ned, og luk scannerlåget. 11 Tænd maskinen ved at sætte netledningen i stikkontakten. 6 Følg instruktionerne på -skærmen, og genstart din. 7 Åbn scannerlåget til åben stilling. 25

28 Trin 2 Installere drivere og software 12 Klik på Vælger i Apple -menuen. 13 Klik på ikonet Brother Ink. I højre side af Vælger skal du vælge den maskine, som du vil udskrive på. Luk Vælger. Brother printerdriveren og scannerdriveren er nu installeret. USB ControlCenter2 understøttes ikke af Mac OS 9.x. 14 For at installere Presto! PageManager skal du klikke på ikonet Presto! PageManager og følge instruktionerne på - skærmen. Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto! PageManager. Presto! PageManager er installeret, og installationen er nu gennemført. 26

29 Installere drivere og software For brugere af netværksinterfacekabler For Mac OS X eller nyere Vigtigt! Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 Opsætning af maskinen på side Træk netstikket til maskinen ud af stikkontakten. 6 Vælg Kabelført netværksforbindelse, og klik derefter på Næste. Følg instruktionerne på -skærmen, og genstart din. 7 Når vinduet DeviceSelector vises, skal du tilslutte netværksinterfacekablet til din og derefter til maskinen. 2 Tænd for din. 3 Læg den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. 4 Dobbeltklik- på ikonet Start Here OSX for at installere printer- og scannerdriverne. Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du klikke på dit sprog. 5 Klik på MFL-Pro Suite for at installere det. Vinduet DeviceSelector vises ikke, hvis du har tilsluttet et USB-interfacekabel til maskinen, før du genstarter din, eller hvis du overskriver en tidligere installeret version af Brother-softwaren. Hvis du støder på dette problem, skal du fortsætte installationen, men spring trin 13 til 16 over. Du bør vælge din Brother-maskine fra pop-up-menuen Model i hovedskærmbilledet til ControlCenter2. Du kan få flere oplysninger i kapitel 10 i softwarebrugsanvisningen på cd-rom en. 8 Åbn scannerlåget til åben stilling. 9 Tilslut netværkskablet til LAN-stikket, der er markeret med et symbol. Du finder LANstikket til venstre over åbningerne til blækpatronerne som vist herunder. Netværks- Interfacekabler 27

30 Trin 2 Installere drivere og software 10 Før forsigtigt netværkskablet igennem furen som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. Tilslut derefter kablet til dit netværk. 13 Vælg netværk, og klik derefter på OK. Forkert opsætning Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, ellers kan der opstå fejl. I tilfælde af, at du bruger både USB- og LANkabler, skal du føre begge kabler igennem furen med det ene oven på det andet. 11 Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågsstøtten ned, og luk scannerlåget. 12 Tænd maskinen ved at sætte netledningen i stikkontakten. 14 Hvis du vil bruge tasten Scan på maskinen til at scanne netværket, skal du markere afkrydsningsfeltet Registrer din computer til Scan til funktionen på apparatet. Du skal også indtaste et navn til din i feltet Vist navn. Det navn, du indtaster, vil blive vist på maskinens LCD-display, når du trykker på tasten Scan og vælger en scan-funktion. Du kan indtaste et navn på op til 15 tegn. (Du kan få flere oplysninger om netværksscanning i kapitel 11 i softwarebrugsanvisningen på cd-rom en). 15 Klik på Gennemse. Netværks- Interfacekabler Forkert opsætning Hvis du før har brugt maskinen i et trådløst netværk, og du er ved at oprette et kabelbaseret netværk, skal du kontrollere, at maskinens Netværks I/F-indstilling er Kablet LAN. Det trådløse netværksinterface vil være inaktivt med denne indstilling. Tryk på Menu. Tryk på a eller b for 3.LAN, og tryk på Set. Tryk på a eller b for 6.Netværks I/F, og tryk på Set. Tryk på a eller b for Kablet LAN, og tryk på Set. Hvis maskinen spørger: Genstarte?, skal du trykke på a for Ja. Maskinen genstarter automatisk. 16 Vælg modelnavn, og klik derefter på OK. 17 Klik på Gå og derefter på Programmer. 28

31 Installere drivere og software 18 Dobbeltklik på mappen Hjælpeprogrammer. 22 Vælg Brother DCP-XXXX (hvor XXXX angiver modelnavnet), og klik derefter på Tilføj. 19 Dobbeltklik på ikonet Printerværktøj. 23 Klik på Printerværktøj og derefter Slut Printerværktøj. Brugere af Mac OS X 10.2.x skal klikke på ikonet Printercentral. 20 Klik på Tilføj. MFL-Pro Suite, printerdriveren, scannerdriveren og ControlCenter2 er installeret. Du kan få flere oplysninger om tilslutning af maskinen til et Macintosh-netværk i kapitel 6 i netværksbrugsanvisningen på cd-rom en. 24 For at installere Presto! PageManager skal du klikke på ikonet Presto! PageManager og følge -instruktionerne på skærmen. 21 Foretag det valg, der er vist herunder. (For brugere af Mac OS X til 10.3) Brugere af Mac OS X 10.4 skal gå til trin 22. Når Presto! PageManager er installeret, føjes OCR-funktionaliteten til Brother ControlCenter2. Endvidere kan du nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto! PageManager. Netværks- Interfacekabler Presto! PageManager er installeret, og installationen er nu gennemført. 29

32 Trin 2 Installere drivere og software For Mac OS 9.1 til 9.2 Vigtigt! Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 Opsætning af maskinen på side Træk netstikket til maskinen ud af stikkontakten. 8 Tilslut netværkskablet til LAN-stikket, der er markeret med et symbol. Du finder LANstikket til venstre over åbningerne til blækpatronerne som vist herunder. 2 Tænd for din. 3 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet. 9 Før forsigtigt netværkskablet igennem furen som vist herunder, og følg furen rundt og hen til maskinens bagside. Tilslut derefter kablet til dit netværk. 4 Dobbeltklik på ikonet Start Here OS for at installere printer- og scannerdriverne. Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du klikke på dit sprog. Forkert opsætning Sørg for, at kablet ikke hindrer låget i at blive lukket, ellers kan der opstå fejl. 5 Klik på MFL-Pro Suite for at installere det. I tilfælde af, at du bruger både USB- og LANkabler, skal du føre begge kabler igennem furen med det ene oven på det andet. Netværks- Interfacekabler 10 Løft scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågsstøtten ned, og luk scannerlåget. 11 Tænd maskinen ved at sætte netledningen i stikkontakten. 6 Følg instruktionerne på -skærmen, og genstart din. 7 Åbn scannerlåget til åben stilling. 30

33 Installere drivere og software Forkert opsætning Hvis du før har brugt maskinen i et trådløst netværk, og du er ved at oprette et kabelbaseret netværk, skal du kontrollere, at maskinens Netværks I/F-indstilling er Kablet LAN. Det trådløse netværksinterface vil være inaktivt med denne indstilling. Tryk på Menu. Tryk på a eller b for 3.LAN, og tryk på Set. Tryk på a eller b for 6.Netværks I/F, og tryk på Set. Tryk på a eller b for Kablet LAN, og tryk på Set. Hvis maskinen spørger: Genstarte?, skal du trykke på a for Ja. Maskinen genstarter automatisk. 12 Klik på Vælger i Apple-menuen. 14 For at installere Presto! PageManager skal du klikke på ikonet Presto! PageManager og følge -instruktionerne på skærmen. Du kan nemt scanne, dele og organisere fotografier og dokumenter ved hjælp af Presto! PageManager. Presto! PageManager er installeret, og installationen er nu gennemført. 13 Klik på ikonet Brother Ink (IP), og vælg derefter BRN_xxxxxx (hvor xxxxxx er de sidste seks cifre i Ethernet-adressen). Luk Vælger. Du kan få flere oplysninger om tilslutning af maskinen til et Macintosh-netværk i kapitel 6 i netværksbrugsanvisningen på cd-rom en. Netværks- Interfacekabler MFL-Pro Suite, printerdriveren og scannerdriveren er installeret. ControlCenter2 understøttes ikke af Mac OS 9.x. 31

34 Trin 2 Installere drivere og software For brugere af trådløst netværk For Mac OS X eller nyere i infrastrukturtilstand Vigtigt! Sørg for, at du har udført instruktionerne fra trin 1 Opsætning af maskinen på side 4-9. Trådløst Netværk Ved at følge disse instruktioner kan du installere din Brother-maskine i et standard, lille kontor eller hjem med trådløst netværk i infrastrukturtilstand ved brug af en trådløs router eller et access point, der bruger DHCP til at tildele IP-adresser. Hvis du vil installere maskinen i en anden form for trådløst miljø, kan du finde instruktioner hertil i netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en. Du kan få vist netværksbrugsanvisningen ved at følge instruktionerne nedenfor. 1 Tænd for din. Læg Brother cd-rom'en med i cd-rom-drevet. 2 Dobbeltklik på ikonet Dokumentation. 3 Dobbeltklik på mappen med det ønskede sprog. 4 Dobbeltklik på netværksbrugsanvisningen BH3eWLAN_DanNet.pdf. For at sikre de bedste resultater for udskrivning af almindelige dokumenter skal Brother-maskinen placeres så tæt på netværkets access point (routeren) som muligt med færrest muligt hindringer i vejen. Store genstande og vægge mellem de to enheder samt interferens fra andet elektronisk udstyr kan påvirke dokumenternes dataoverførselshastighed. Pga. af disse faktorer er et trådløst netværk ikke den bedste tilslutningsmetode for alle typer dokumenter og programmer. Hvis du udskriver store filer, som eksempelvis fotografier på glittet papir eller flersidede dokumenter med en blanding af tekst og grafik, bør du overveje kabelført Ethernet for at få en hurtigere dataoverførsel eller en USB-tilslutning, som giver den hurtigste overførsel. Først skal du konfigurere maskinens trådløse netværksindstillinger, så den kan kommunikere med netværkets access point (routeren). Når maskinen er blevet konfigureret til at kommunikere med dit access point, har alle computere på netværket adgang til maskinen. Hvis disse computere skal kunne bruge maskinen, skal du installere MFL-Pro Software Suite. Følgende trin guider dig igennem konfigurations- og installationsprocessen. 1 Skriv de trådløse netværksindstillinger for dit access point eller den trådløse router ned. SSID (Service Set ID eller netværksnavn) WEP-nøgle (hvis den skal bruges) WPA-PSK (TKIP) (hvis den skal bruges) WEP-nøglen er til 64 bit krypterede netværker eller 128 bit krypterede netværker og kan indeholde både tal og bogstaver. Hvis du ikke kender disse oplysninger, skal du referere til den dokumentation, der fulgte med dit access point eller den trådløse router. Nøglen er en 64 bit eller 128 bit værdi, som skal indtastes i et ASCII eller HEXADECIMALT format. For eksempel: 64 bit ASCII: Bruger 5 teksttegn. f.eks. Hallo (der er forskel på små og store bogstaver) 64 bit Bruger 10 cifre med hexadecimale hexadecimal: data. f.eks. 71f2234aba 128 bit ASCII:Bruger 13 teksttegn. f.eks. Trådløstnetvk (der er forskel på små og store bogstaver) 128 bit Bruger 26 cifre med hexadecimale hexadecimal: data. f.eks. 71f2234ab56cd709e5412aa3ba WPA-PSK aktiverer en Protected Access Pre- Shared Key, som gør, at den trådløse Brothermaskine kan knyttes til access points med TKIP-kryptering. WPA-PSK bruger en Pre- Shared Key, som består af mere end 7 og mindre end 64 tegn. 32

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-115C DCP-117C DCP-120C DCP-315CN Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere softwaren. Sørg for at læse denne Hurtig installationsvejledning,

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-130C Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op og installere softwaren. Sørg for at læse Hurtig installationsvejledning, der indeholder de relevante instruktioner

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning MFC-215C MFC-425CN Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere softwaren. Sørg for at læse denne Hurtig installationsvejledning, som indeholder de

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-750CW Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op og installere softwaren. Sørg for at læse Hurtig installationsvejledning, der indeholder de relevante instruktioner

Læs mere

Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren.

Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Hurtig installationsvejledning DCP-110C DCP-310CN Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Hurtig installationsvejledning, og følg de enkle instruktioner for at

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-770CW Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op og installere softwaren. Sørg for at læse Hurtig installationsvejledning, der indeholder de relevante instruktioner

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op og installere softwaren. Sørg for at læse Hurtig installationsvejledning, der

Læs mere

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Før du kan bruge DCP en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsanvisningen, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte

Læs mere

Windows Vista Installationsanvisning

Windows Vista Installationsanvisning Windows Vista Installationsanvisning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista Installationsanvisning for

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Hurtig installationsanvisning

Hurtig installationsanvisning DCP-8060 DCP-8065DN Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere softwaren. Læs denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder relevante instruktioner til opsætning og installation.

Læs mere

Windows Vista Installationsanvisning

Windows Vista Installationsanvisning MFC-8870DW Windows Vista Installationsanvisning Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista Installationsanvisning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-7010 DCP-7025 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere softwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner til opsætning

Læs mere

Din brugermanual BROTHER MFC-3420C

Din brugermanual BROTHER MFC-3420C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning MFC-210C MFC-410CN MFC-620CN Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsanvisningen, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte opsætningen

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-355 FAX-360 FAX-460 Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op. Læs denne Hurtig installationsanvisning vedrørende opsætning og installation. Opsætning af

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-7010L DCP-7025 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere softwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner til opsætning

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning MFC-9840CDW Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt

Læs mere

Hurtig installationsanvisning

Hurtig installationsanvisning MFC-8870DW Hurtig installationsanvisning Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner.

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Hurtig installationsvejledning MFC-3820CN

Hurtig installationsvejledning MFC-3820CN Hurtig installationsvejledning MFC-3820CN Før du kan bruge MFC en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsvejledning, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-8040 DCP-8045D Før du kan bruge DCP en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsvejledning, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte opsætningen af maskinen

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger med Brother-maskinen. Den indeholder

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning MFC-9440CN Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-9045CDN Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version B DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-printserver og trådløs printserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om de netværksindstillinger til kabelbaserede

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokols-ethernet-printernetkort og trådløst Ethernet-printernetkort NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger for kabelbaserede

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokols-ethernet-printernetkort multifunktion og trådløst Ethernet-printernetkort multifunktion NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger

Læs mere

Kvik Setup Guide. af pap Scannerlågsudløser. C. Luk scannerlåget. Indstil landet (ikke sproget)

Kvik Setup Guide. af pap Scannerlågsudløser. C. Luk scannerlåget. Indstil landet (ikke sproget) MFC-590 Kvik Setup Guide Version B MANGE TAK! FORDI DU KØBTE EN BROTHER MASKINE. VI ER SIKRE PÅ, AT DU VIL BLIVE IMPONERET OVER DEN BEKVEMME MÅDE DIN NYE MASKINE UDFØRER SÅ MANGE OPGAVER PÅ OG OVER DE

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

QL-580N QL-1060N. English LB

QL-580N QL-1060N. English LB QL-580N QL-060N English LB95700 Introduktion Egenskaber P-touch Editor Printerdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt udvalg af brugerdefinerede labels i avancerede

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du installerer

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger Vejledning vedrørende trådløse indstillinger [kamera computer] (Til Mac OS X v10.4-brugere) VIGTIGT! Du skal installere softwaren, før du slutter kameraet til computeren. Installer først softwaren. Software,

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af denne maskine

Læs mere

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse.

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. KONTAKT www.fullrate.dk/kontakt Finder du ikke svar på dine spørgsmål via denne vejledning, på vores hjemmeside eller forum er du meget velkommen til at skrive til os. Kundeservice: kundeservice@fullrate.dk

Læs mere

Din brugermanual BROTHER MFC-8220

Din brugermanual BROTHER MFC-8220 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Multiprotokol on-board Ethernet multifunktions printserver og trådløs multifunktions printserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger for

Læs mere

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-3070CW Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGT!

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere