Krav til brugervenlighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krav til brugervenlighed"

Transkript

1 Sådan skriver du Krav til brugervenlighed Med eksempler fra Rejsekort 18 januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse, Danmark

2 Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 2

3 Indhold 1. Formålet med denne vejledning Baggrund Bidragydere Formålet med usability krav Udarbejdelse af en usability kravspecifikation Anvendelse af en usability kravspecifikation Typer af usability krav Andre typer af krav Krav til udviklingsproces Usability test Krav til produkt Krav til nytte Krav til effektivitet Krav til tilfredshed Gode råd Klassiske fejl Krav til usability kompetence Yderligere information Eksempler Grundlæggende model for brug af Rejsekort Anvendte konventioner Appendiks A. Eksempler på krav til udviklingsproces A.1. Planlægning A.2. Analyse A.3. Brugerkrav A.4. Design A.5. Vurdering Appendiks B. Eksempler på krav til produkt B.1. Eksempler på krav til nytte...33 B.2. Eksempler på krav til effektivitet B.3. Eksempler på krav til tilfredshed Appendiks C. Supplerende oplysninger C.1. Kerneopgaver C.2. Testdeltagere til usability test Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 3

4 Hvis du er ligeglad med kvalitet, så er dit arbejde trivielt -- Gerald M. Weinberg Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 4

5 1. Formålet med denne vejledning Denne vejledning forklarer, hvad en præcis kravspecifikation for usability (brugervenlighed) for et it-system bør indeholde. En usability kravspecifikation er normalt en del af en kravspecifikation for et it-system. Den komplette kravspecifikation for et produkt indeholder mange andre typer krav, f.eks. funktionelle krav, proceskrav, forretningsmæssige krav, sikkerhedskrav og kvalitetskrav. Vejledningen henvender sig til personer, som udarbejder kravspecifikationer for interaktive it-systemer. Usability kravspecifikationen kan anvendes i en vilkårlig brugercentreret udviklingsmetode. Vejledningen består af en generel vejledning i afsnit 2-7 efterfulgt af konkrete eksempler i afsnit 8 og appendiks A og B. Eksemplerne bygger på Rejsekort. Appendiks A viser konkrete krav, som kunne sikre at usability bliver tilgodeset i udviklingsprocessen for Rejsekort. Appendiks B viser konkrete usability krav, som rejsende kunne stille til Rejsekort. En usability kravspecifikation fastlægger krav til udviklingsprocessen og/eller krav til selve it-systemets brugergrænseflade i form af krav til nytte, effektivitet og tilfredshed for relevante brugere i en relevant sammenhæng. Tidlige diskussioner af kravene kan afsløre misforståelser og uoverensstemmelser tidligt i udviklingsforløbet, hvor problemerne er nemme at rette. En god usability kravspecifikation yder populært sagt en vis sikkerhed mod, at kunden kommer i kløerne på en leverandør, som ikke magter usability opgaven. Opfyldelse af kravspecifikationen bør være en forudsætning for, at leverandøren får den aftalte betaling for sin leverance. Derfor skal kravspecifikationen være præcis. For hvert krav skal en neutral person, f.eks. en dommer eller en voldgiftsmand, klart kunne afgøre, om kravet er opfyldt eller ej. En usability kravspecifikation kan naturligvis også anvendes internt i et firma til at synliggøre aftaler om usability mellem brugere og udviklingsteamet Baggrund Mine erfaringer fra mange års arbejde for kunder viser, at kendskabet til hvordan man opstiller præcise, målelige krav til usability (brugervenlighed) er begrænset. Mine erfaringer viser desuden, at det kræver indsigt at omsætte begrebet "usability" til præcise usability krav Bidragydere Jeg takker følgende personer for værdifulde kommentarer til tidligere udkast: Søren Lauesen (ITU), Anker Helms Jørgensen (ITU), Peter Carstensen (Alexandra Instituttet) og Jan Chr. Clausen (Nykredit). Ophavsretten til dette dokument tilhører DialogDesign, Du er velkommen til at kopiere dette dokument, også i uddrag. Ved kopiering skal du angive, at teksten stammer fra dokumentet "Usability kravspecifikation", som er udarbejdet af DialogDesign. Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 5

6 Din kravspecifikation skal være så robust, at du fortsat er situationens herre, hvis leverandøren mister lysten til at samarbejde konstruktivt efter at have fået ordren -- Rolf Molich Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 6

7 2. Formålet med usability krav Usability kravspecifikationen bruges som bilag til en udviklingskontrakt. Kontrakten indgås mellem to parter: en leverandør, som skal leve op til kravene, og en kunde, som ønsker en række usability krav opfyldt for at sikre, at brugere kan finde ud af at bruge itsystemet Udarbejdelse af en usability kravspecifikation Usability krav indgår normalt i en kravspecifikation, som også stiller krav til materiel, funktionalitet, pålidelighed, sikkerhed og meget andet. Usability kravene udarbejdes normalt af kunden sammen med de øvrige krav. I praksis er det kundens egne usability specialister, som udarbejder kravene, eller kunden benytter sig af ekstern konsulentbistand. Usability krav udarbejdes med henblik på bestemte målgrupper. Forskellige målgrupper kan have vidt forskellige krav til det samme system. Leverandøren tager hensyn til kravene, når han udarbejder tilbud. Kravene forhandles ofte mellem kunde og leverandør, indtil der er nået et kompromis mellem kvalitet og pris, som begge parter finder acceptabelt. Usability krav kan være ressourcekrævende at teste, fordi de ofte involverer et større antal typiske brugere, de såkaldte testdeltagere. F.eks. kan en test med 100 testdeltagere kræve mange ressourcer. En test med 10 testdeltagere er væsentlig billigere men øger risikoen for, at et par atypiske testdeltagere giver et ukorrekt resultat. Kunde og leverandør må på forhånd afgøre, om testen er pengene værd. En seriøs leverandør kan beregne et højt risikotillæg for at opfylde krav, som er kostbare at efterprøve, eller som leverandøren ikke er helt sikker på, at han kan opfylde Opstilling af usability krav Jeg anbefaler følgende fremgangsmåde for opstilling af konkrete usability krav: 1. Arranger en workshop med en varighed på 2-3 timer. 2. Indbyd op til 12 personer: a. Projektejeren b. Projektlederen og hans/hendes stedfortræder c. Et par repræsentative brugere d. Interessenter, dvs. repræsentanter for grupper, hvis daglige arbejde påvirkes af det nye it-system. For Rejsekort systemet kunne det være togførere, togrevisorer, billetsælgere og supportpersonale. e. En eller to udviklere f. En eller to usability specialister som har erfaring i opstilling af usability krav. De officielle titelbetegnelser er "usability engineer" og "usability requirements engineer" g. En ordstyrer, som ikke har nogen særlige interesser i projektet, dvs. hverken er interessent eller udvikler. Ordstyreren kan også være referent. 3. Start mødet med at lade en usability specialist forklare reglerne for usability krav 4. Brainstorm forslag til målgrupper. Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 7

8 5. Brainstorm forslag til de vigtigste arbejdsopgaver, de såkaldte kerneopgaver. Gør dette også selv om udviklerne allerede har opstillet en liste med kerneopgaver. 6. Brainstorm usability krav til hver kerneopgave og målgruppe. 7. Prioriter kravene under hensyntagen til at det næppe er realistisk at have mere end krav i usability delen af kravspecifikationen. 8. Efter workshoppen formulerer referenten de krav, som workshoppen nåede frem til, og udsender dem til workshopdeltagerne til kommentering. 9. Deltagerne kommenterer de nedskrevne krav. 10. Referenten reviderer kravene på grundlag af deltagernes kommentarer. Hvis der er væsentlig uenighed mellem workshopdeltagerne, træffer projektejeren en beslutning eller indkalder til et møde med henblik på at diskutere uenighederne og opnå større forståelse af problemerne. 11. Deltagerne godkender usability kravene Anvendelse af en usability kravspecifikation Kunden kan stille krav om en tidlig, forebyggende kontrol af, om usability kravene ser ud til at kunne opfyldes ("early proof of concept"). En tidlig kontrol er ofte knyttet til en mulighed for at opsige kontrakten. Når leverandøren mener, at systemet er færdigt, afholdes en afleveringsforretning, hvor kunden og leverandøren i fællesskab gennemgår systemet med udgangspunkt i de aftalte krav. For hvert krav undersøges, om kravet er opfyldt, delvis opfyldt eller ikke opfyldt. På baggrund af afleveringsforretningen afgør kunden, om han vil acceptere systemet. Hvis systemet ikke lever op til de aftalte krav, skal leverandøren ændre systemet, så det lever op til kravene. Det sker normalt for leverandørens egen regning. Hvis det efter forhandlinger og et rimeligt antal forsøg viser sig, at leverandøren ikke kan leve op til usability kravene, kan kunden opsige aftalen. Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 8

9 Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 9

10 Brugere mener, at brugergrænsefladen ER systemet. Hvis brugerne ikke kan finde ud af det, så virker det ikke -- Susan Dray Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 10

11 3. Typer af usability krav Der er følgende typer af usability krav: Krav til udviklingsproces Krav til udviklingsprocessen beskriver krav til en række milepæle undervejs i et udviklingsforløb. Ved hver milepæl skal leverandøren vise, at udviklingsprojektet er på rette spor, gennem en delleverance, der lever op til forud aftalte krav, og som kunden kan vurdere. Se afsnit 4 og eksemplerne i appendiks A. Krav til produkt Produktkrav beskriver præcise procedurer for hvordan kunde og leverandør afgør, om det færdige produkt lever op til usability krav, som er aftalt på forhånd. Se afsnit 5 og eksemplerne i appendiks B. Krav til usability kompetence Kompetencekrav beskriver, hvordan en kunde kan sikre, at leverandørens medarbejdere har de usability kompetencer, som er nødvendige for at levere et brugervenligt produkt, inden han skriver under på aftalen. Se afsnit Andre typer af krav Der findes en række andre typer krav, som lejlighedsvis forveksles med usability krav. Disse typer krav er kort omtalt i de følgende afsnit Forretningsmæssige krav Forretningsmæssige krav (engelsk: "business requirements") fastlægger overordnede, forretningsmæssige mål for hele systemet. De beskriver, hvad kunden ønsker at opnå med systemet. Eksempler på forretningsmæssige krav til Rejsekort: Rejsekort systemet skal efter 2 år medføre 5% flere rejser. [Begrundelse: Den nemme adgang til billetter vil medføre flere spontane rejser. Kommentar: Opfyldelse af dette krav er vanskelig at måle i praksis. Antallet af rejser påvirkes af mange andre forhold, f.eks. benzinpriser og takstpolitikken.] Rejsekort systemet skal efter 2 års drift medføre en besparelse på mindst 5% i omkostningerne til billethåndtering. [Begrundelse: Omkostningstunge billetsalgssteder kan nedlægges.] Rejsekort skal kunne anvendes til betaling af offentlig transport med bus og tog overalt i Danmark. Under normal drift skal Rejsekort systemet fungere uden at brugere behøver kontakte personale. Manuelt betjente salgs- eller servicesteder må ikke være nødvendige. Forretningsmæssige krav opstilles af ledelsen hos kunden. Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 11

12 Funktionelle krav Funktionelle krav (engelsk: "functional requirements") stiller overordnede krav til hvordan systemet skal implementeres for at opfylde de forretningsmæssige krav. Eksempler på funktionelle krav til Rejsekort: Rejsekort systemet skal være papirløst Rejsekortet skal fysisk ligne et betalingskort På hver station skal rejsende kunne se saldo på deres rejsekort og prisen for nylig foretagne rejser. Desuden skal de kunne overføre penge til deres rejsekort. På internettet skal rejsende kunne se saldo på deres rejsekort og prisen for nylig foretagne rejser. Desuden skal de kunne overføre penge til deres rejsekort. Rejsende skal tjekke ind, når de påbegynder en rejse. Rejsende skal tjekke ud, når de afslutter en rejse. Rejsekort systemet skal være brugervenligt. Det sidstnævnte krav er udmærket som funktionelt krav, men det er ikke et usability krav. Usability krav omsætter det overordnede krav om brugervenlighed til noget måleligt Brugerkrav Brugerkrav (engelsk: "user requirements") beskriver brugeres overordnede ønsker til hele systemet. Eksempler på brugerkrav til Rejsekort: Det må ikke koste mere at rejse med Rejsekort end at rejse med det nuværende klippekort. Det må ikke være mere besværligt at bruge Rejsekort end at bruge de nuværende klippekort. Det må ikke være dyrere at bruge Rejsekort end at bruge de nuværende klippekort. Det skal være mindst lige så sikkert at bruge Rejsekort som det er at bruge de nuværende klippekort. Rejsekort systemet skal være brugervenligt. Krav til nytte og effektivitet konkretiserer brugerkrav til noget måleligt. Som det fremgår af eksemplerne, kan funktionelle krav og brugerkrav være delvis sammenfaldende. Brugerkrav formuleres af usability specialister på grundlag af brugerbehov (engelsk: "user needs"). Brugerbehov afdækkes bl.a. ved hjælp af interview og spørgeskemaundersøgelser med typiske brugere af det kommende system. Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 12

13 Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 13

14 Du kan kun styre det, som du kan måle -- Tom DeMarco Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 14

15 4. Krav til udviklingsproces Krav til udviklingsprocessen formuleres som krav til en række milepæle undervejs i et udviklingsforløb. Ved hver milepæl skal leverandøren vise, at udviklingsprojektet er på rette spor, gennem en delleverance. Kunden har mulighed for at vurdere, om delleverancen lever op til forud aftalte usability krav. Milepæle og delleverancer kan tage udgangspunkt i udviklingsprocessen i ISO standard , Human-centred design for interactive systems: ISO aktivitet Opstil plan for brugercentreret design i udviklingsprojektet Forstå og beskriv de situationer, hvor systemet skal bruges: Brugere, arbejdsopgaver, kontekst og teknologi Specificér brugerkrav Design systemet i overensstemmelse med brugerkravene Vurdér designet i forhold til usability kravspecifikationen. Leverance til kunde 1. Plan, der beskriver milepæle, dvs. leverancer, som er af betydning for det brugercentrerede design. For hver leverance beskriver planen indhold og leveringstidspunkt. 2. Oversigt over målgrupper og interessenter 3. Beskrivelser af typiske brugere (personas) 4. Oversigt over vigtige arbejdsopgaver (kerneopgaver) 5. Use cases. Beskrivelser af alle arbejdsopgaver, som systemet skal kunne håndtere 6. Brugssituationer (scenarier med relevant kontekst) 7. Usability kravspecifikation 8. Kravspecifikation for usability test af prototype, herunder liste med kerneopgaver, som skal testes 9. Prototyper, der skitserer det planlagte design. Hver prototype skal være egnet til en usability test af udvalgte kerneopgaver. 10. Testrapport og videooptagelser fra usability test af prototype 11. Evt. gentagelse af ovenstående milepæl 8-10 for prototyper, som dækker andre kerneopgaver. 12. Designstandard og wireframes 13. Designspecifikation, herunder fejlmeddelelser og brugerstøtte 14. Jævnlige usability test af halvfærdige versioner af systemet under implementeringen. Hver test opbygges som trin Jævnlig kontrol af, at implementeringen nøje overholder designspecifikationen. 16. Kravspecifikation for usability test af færdigt system 17. Testrapport og videooptagelser fra usability test af færdigt system Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 15

16 Det er muligt at opstille præcise krav til hver af ovenstående leverancer. Præcise krav til leverance 7, 10, 14, 16 og 17 fremgår direkte eller indirekte af afsnit 4.1. Kunden vurderer hver leverance, evt. med sagkyndig bistand. Hvis vurderingen viser, at en leverance ikke opfylder kravene, skal leverandøren fortsætte udviklingen ved at genoptage en eller flere af de foregående aktiviteter. Udviklingsprocessen er derfor iterativ, dvs. gentagen. Brugssituationer kan være vanskelige at identificere tidligt. Derfor er det nødvendigt, at leverandøren udarbejder prototyper, som kan testes med repræsentative brugere. Testresultaterne bruges til at opstille detaljerede krav og detaljerede mål. Kunden kan stoppe samarbejdet, hvis kunde og leverandør ikke kan blive enige om væsentlige detaljer, eller hvis leverandøren ikke kan leve op til kundens minimumskrav. Du kan finde konkrete eksempler på krav til udviklingsproces i appendiks A Usability test Usability test indtager en central plads i vurderingen af et produkts usability og dermed også i en usability kravspecifikation. Derfor indeholder dette afsnit en nærmere beskrivelse af, hvad der forstås ved en "usability test". Du kan evt. kopiere de følgende 3 afsnit helt eller delvis til din kravspecifikation Definition En usability test eller en test af brugervenlighed (i det følgende også kaldet en test) udføres af en testleverandør for en kunde på grundlag af en kravspecifikation for usability test. En test består af en række testseancer. I hver testseance løser en testdeltager, som tilhører en forud aftalt målgruppe, en række testopgaver med et produkt under overvågning af en testleder. Forløbet af en testseance er beskrevet i en drejebog. Efter testen udarbejder testlederen en testrapport, som bruges til at kommunikere testresultaterne til kunden. De anvendte udtryk i ovenstående definition er forklaret bl.a. i Regler for standardtest af brugervenlighed, som er nærmere beskrevet i næste afsnit Regler for standardtest af brugervenlighed Usability test, som er foreskrevet i denne kravspecifikation, arrangeres og betales normalt af kunden. De skal udføres i overensstemmelse med Regler for standardtest af brugervenlighed version 09, dateret Reglerne findes på webstedet for Foreningen for interaktionsdesign i Danmark, SIGCHI.dk Usability testen skal udføres af en kompetent leverandør af usability test, som er uafhængig af kunde og leverandør. Usability testene skal videooptages. De ubearbejdede videooptagelser skal udleveres til kunden og leverandøren sammen med testrapporten Opfølgning på resultater fra usability test En usability test resulterer i en række usability testresultater. Principielt skal leverandøren rette alle påpegede usability problemer. Populært sagt: Det skal laves om til det virker. I praksis bør kunde og leverandør forhandle om usability problemer, hvor leverandøren Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 16

17 kan påvise, at omkostningerne ved at rette et problem ikke står i et rimeligt forhold til problemets betydning. Hvis testleverandøren klassificerer et eller flere usability problemer som "kritisk problem", jf. Regler for standardtest af brugervenlighed (se afsnit 4.1.2), skal leverandøren rette problemerne og derefter afholde en ny usability test uden omkostninger for kunden med henblik på at vise, at de kritiske problemer er løst. Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 17

18 Hvis dit system tvinger mennesker i stedet for at hjælpe dem, duer du ikke som datamatiker -- Chr. Andersen Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 18

19 5. Krav til produkt Produktkrav stiller konkrete usability krav til det færdige produkt. De kan opdeles i tre typer usability krav: Nytte Kan systemet løse de opgaver, som brugere ønsker løst? Effektivitet Kan brugere løse relevante opgaver inden for en rimelig tid? Tilfredshed Synes brugere at systemet er behageligt at bruge? Disse typer krav stammer fra definitionen af usability i ISO standarden. ISO s definition siger, at usability er The effectiveness, efficiency and satisfaction with which specified users achieve specified goals in particular environments. Effectiveness: the accuracy and completeness with which specified users can achieve specified goals in particular environments Efficiency: the resources expended in relation to the accuracy and completeness of goals achieved Satisfaction: the comfort and acceptability of the work system to its users and other people affected by its use ISO standarden er udgivet af International Organization for Standardization, Den er temmelig dyr, og indeholder ikke andre informationer, som er nødvendige for at skrive gode usability kravspecifikationer. Du kan finde konkrete eksempler på krav til produkt i appendiks B Krav til nytte Krav til nytte fastlægger, hvad systemet skal kunne. Eksempel på krav til nytte: Rejsekort skal kunne anvendes til betaling af offentlig transport med bus og tog overalt i Danmark. Kunden repræsenteret ved ledelsen eller projektejeren opstiller krav til nytte i samarbejde med brugere og andre interessenter. Nytte måles ved at undersøge, om systemet kan udføre de krævede arbejdsopgaver, som er af direkte relevans for brugere. Krav til nytte angiver ikke, hvem der skal være i stand til at udføre en arbejdsopgave, hvor lang tid det må tage, eller hvor behageligt det skal være. Sådanne krav hører under effektivitet, som er beskrevet i næste afsnit. Sat på spidsen kan krav til nytte altså være opfyldt, selv om f.eks. kun den udvikler, der har lavet systemet, kan finde ud af at udføre en arbejdsopgave. Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 19

20 5.2. Krav til effektivitet Krav til effektivitet fastlægger, hvor hurtigt brugere skal kunne løse opgaver korrekt med systemet. Eksempel på et krav til effektivitet: Udvælg tilfældigt 40 testdeltagere, som er over 18 år, jævnligt rejser med S- tog og ikke har et rejsekort. Bed hver af disse testdeltagere om at bestille et rejsekort på internettet, som passer til deres behov. 95% af testdeltagerne skal kunne løse opgaven på mindre end 10 minutter. Krav til effektivitet følger ofte denne skabelon: Udvælg tilfældigt <antal> testdeltagere, som opfylder følgende forudsætninger <beskrivelse af testdeltagernes forudsætninger>. Bed hver af disse testdeltagere om at <beskrivelse af opgave>. <Procentsats> af testdeltagerne skal kunne løse opgaven på mindre end <tid>. Testdeltagernes forudsætninger, som indgår i skabelonen, bør opdeles i Generelle forudsætninger, f.eks. alder, uddannelse, interesse for teknologi og viden om it. Specifikke forudsætninger med hensyn til det system, som skal vurderes. I det konkrete eksempel drejer det sig om viden om Rejsekort og praktisk erfaring med Rejsekorts komponenter. Den opgave, som indgår i skabelonen, skal være relevant for et væsentligt antal brugere. Opgaven skal være præcist beskrevet uden morsomheder. Den procentsats og tid, som indgår i et krav, skal være acceptabel både for kunde og leverandør. Der vil ofte være en sammenhæng mellem procentsats, tid til at løse opgaven og pris for systemet. Procentsats og tid fastlægges gennem interview og observationer af typiske brugere, der udfører sammenlignelige opgaver på tidligere versioner, konkurrerende produkter eller manuelt. Kravene fastlægges ofte af projektledelse og marketing. Kravene skal som minimum være så ambitiøse, at de sikrer, at produktet er betydeligt bedre end de eksisterende muligheder. En opgaveløsning tæller som en succes, hvis testdeltageren løser opgaven inden for det angivne tidsrum uden nogen form for menneskelig hjælp. Testdeltageren må gerne få hjælp fra systemet, f.eks. ved at benytte hjælpesystemet eller evt. dokumentation. Hvis testdeltageren giver op eller overskrider tidsgrænsen eller når frem til en løsning, som ikke er tilfredsstillende, er opgaveløsningen fejlet. I nogle tilfælde kan det være relevant med følgende tilføjelse til ovenstående skabelon: De resterende testdeltagere skal kunne løse opgaven på <tid 2>. Her vil tid 2 typisk være 2-5 gange tid. Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 20

21 5.3. Krav til tilfredshed Tilfredshed måles typisk med et spørgeskema, hvor typiske brugere angiver, hvor enige eller uenige de er i en række påstande, f.eks. Rejsekort er nemt at bruge. Krav til tilfredshed følger som oftest denne skabelon: Udvælg tilfældigt <antal> testdeltagere, som opfylder følgende forudsætninger <beskrivelse af deltagernes forudsætninger>. Bed hver af disse deltagere om at udfylde et spørgeskema med følgende påstande <liste med 5-15 påstande om systemet>. For hver påstand skal deltageren angive, hvor enig han er i påstanden på en skala fra 1 til 5: 1 - meget uenig, 2 - uenig, 3 - neutral, 4 - enig, 5 - meget enig Deltageren skal desuden have mulighed for at angive "ved ikke" eller "ønsker ikke at svare". Den gennemsnitlige vurdering af hver påstand skal være mindst <målværdi>. Målværdien for en positivt formuleret påstand skal typisk ligge lidt over middel, dvs. 3,5 til 4, da erfaringen viser, at brugere ofte har en positiv grundholdning til et produkt. Der findes standardiserede spørgeskemaer til måling af tilfredshed, f.eks. SUS og SUMI. Se henvisningerne i afsnit 7. Du kan finde yderligere konkrete eksempler på påstande i afsnit B Gode råd 1. Begræns dig Usability kravene bør fylde 5-8 sider. Den samlede kravspecifikation er meget længere, fordi den indeholder krav til mange andre områder. Usability kravene til Rejsekort i appendiks B er bevidst begrænset til 7 sider, selv om der kunne opstilles flere krav. 2. Nummerér alle krav entydigt Nummereringen gør det nemmere at henvise til et bestemt krav. Eksemplet i appendiks B viser hvordan det kan gøres. 3. Medtag det rigtige svar på en testopgave i kravspecifikationen Testdeltagerne må naturligvis ikke se svaret. 4. Vedligeholdelse Kravspecifikationen bør indeholde oplysninger som letter vedligeholdelse og forbedring af kravene. Disse oplysninger omfatter Kravspecifikationen bør have et versionsnummer, dato for aktuel udgave og navn på ansvarlig for aktuel udgave. Angiv gerne hvem læseren kan kontakte hvis der er tvivlsspørgsmål eller fejl. Ændringsoplysninger: Dato for ændring, beskrivelse af ændring, navn på ansvarlig for ændring, navn på person som har godkendt ændring. Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 21

22 5.5. Klassiske fejl Uvæsentlige krav Krav skal handle om mål, som er væsentlige for brugere. Undgå krav som ikke sikrer usability. Undgå også unødvendigt detaljerede designforskrifter, fordi de kan forhindre designeren i at lave en innovativ og brugervenlig løsning som den der stiller kravene, ikke har tænkt på. Eksempler på uvæsentlige krav: Bed 30 testdeltagere om at indsætte 100 kr. på deres rejsekort ved hjælp af rejsekortautomaten. Mindst 90% af testdeltagerne skal foretage deres første handling på automaten inden for 8 sekunder fra de kommer hen til automaten. [Det er ligegyldigt hvor lang tid det tager brugere at komme i gang. Afgørende for effektivitet er, hvor lang tid det tager brugere at nå et korrekt resultat. Hvis en bruger løser en opgave hurtigere end designeren havde forestillet sig, men synes, at det tager for lang tid, vil det afspejle sig i måling af tilfredshed.] Bed 30 testdeltagere om at indsætte 100 kr. på deres rejsekort ved hjælp af rejsekortautomaten. Mindst 90% af testdeltagerne må højst gå i stå én gang under brugen af rejsekortautomaten. [Afgørende for effektivitet er udelukkende den tid det tager at løse opgaven korrekt. Det er i denne sammenhæng ligegyldigt om en bruger går i stå f.eks. 10 gange, bare han løser opgaven hurtigt og korrekt. I øvrigt mangler kravet en beskrivelse af hvad det præcis vil sige at "gå i stå".] Rejsekortautomaten skal have en rød "Annuller" knap [Dette krav sikrer ikke, at brugere kan anvende Annuller knappen hensigtsmæssigt.] Det skal tage højst 30 sekunder at læse brugsvejledningen igennem [Dette krav er værdiløst, for enhver tekst, som kan læses på under 25 sekunder, opfylder kravet. Kravet sikrer, at brugsvejledningen er kort, men hverken at den er nem at få øje på, relevant eller forståelig.] Der skal være en Hjælp knap på hver side på webstedet. [Dette krav sikrer ikke, at brugere kan få øje på hjælp knappen, og det sikrer ikke, at hjælpen er relevant og forståelig.] Upræcise krav Hvert krav skal indeholde en præcis måleforskrift, som ikke kan give anledning til rimelig diskussion om hvordan man objektivt afgør, om kravet er opfyldt. Eksempler på upræcise krav: Systemet skal være grafikbaseret, intuitivt og brugervenligt [Dette krav og de to efterfølgende krav er generelle hensigtserklæringer, ikke præcise, målelige krav. Det hjælper ikke at skrive "Systemet SKAL være brugervenligt!".] Alle skal kunne bruge systemet Alle brugergrænsefladeelementer, f.eks. menuer, skal være nemme at forstå Standeren skal give information ved nedbrud [Tilsvarende, præcise krav findes i B g og B g.] Forskellen mellem standerens lyd for Tjek ind OK og Tjek ind afvist skal være tydelig [Tilsvarende, præcise krav findes i B e og B e.] Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 22

23 Det skal være muligt at få hjælp til betjening af automaten [Dette kan være et gyldigt krav til nytte. Det er uegnet som effektivitetsmål for hjælp. Kvaliteten af hjælp kan kun måles indirekte. Vi kan måle, om testdeltagere kan overholde de aftalte tidsfrister for arbejdsopgaver, fordi de får effektiv hjælp i situationer, hvor de ikke umiddelbart kan løse arbejdsopgaven.] Urealistiske krav Krav skal være realistiske, dvs. hverken for stramme eller for løse. Eksempler på urealistiske krav: Bed 30 testdeltagere, som ikke tidligere har anvendt rejsekortautomaten, om at indsætte 100 kr. på deres rejsekort ved hjælp af rejsekortautomaten. Mindst 90% af testdeltagerne må højst være 30 sekunder om at indsætte pengene. [Dette krav er for stramt. 3 minutter er her et mere realistisk krav end 30 sekunder.] Bed 30 testdeltagere om at tjekke ind. Mindst 90% af testdeltagerne må højst være 30 sekunder om at tjekke ind. [Dette krav er ikke tilstrækkelig stramt. Et tjek ind, som tager f.eks. 20 sekunder, er uacceptabelt langsomt. 5 sekunder er her et mere realistisk krav end 30 sekunder.] Bed 30 testdeltagere om at indsætte 100 kr. på deres rejsekort ved hjælp af rejsekortautomaten. Ingen testdeltagere må være mere end 5 minutter om at indsætte pengene. [Undgå krav om at 100% eller alle testdeltagere skal kunne løse en bestemt opgave. Sådanne krav betyder, at blot en enkelt uheldig eller atypisk testdeltager gør, at kravet ikke er opfyldt.] Forkert procentangivelse Undgå procentangivelser, som ikke harmonerer med antallet af testdeltagere. Eksempler på forkert procentangivelse: Bed 10 testdeltagere om at indsætte 100 kr. på deres rejsekort ved hjælp af rejsekortautomaten. Mindst 95% af testdeltagerne må højst være 3 minutter om at indsætte pengene. [Krav om, at 95% af testdeltagere skal kunne gøre noget, betyder, at målingen skal gennemføres med mindst 20 testdeltagere, fordi hver testdeltager svarer til 5 procentpoint. Med 10 testdeltagere skal kravet være enten 90% eller 100% (et krav om 100% er uheldigt af de grunde, som blev omtalt i foregående afsnit).] Tvetydige påstande Undgå påstande som omtaler "mine forventninger". Eksempel på tvetydig påstand i spørgeskema: Systemet lever op til mine forventninger. [Meningen med denne påstand er vel noget i retning af "Systemet er godt". Men svaret afhænger af brugerens forventninger, som vi ikke kender. Hvis brugeren har høje forventninger, kan han svare "uenig", selv om han faktisk synes at systemet er ganske godt det lever bare ikke helt op til hans høje forventninger. Hvis brugeren har lave forventninger, kan han svare "Enig", hvilket her betyder "Jeg forventede at det ville være ubrugeligt, og det viste sig at være tilfældet."] Januar 2013 Udarbejdet af DialogDesign, Side 23

Brugervenligt webdesign

Brugervenligt webdesign Brugervenligt webdesign 2. udgave Af Rolf Molich 3 Brugervenligt webdesign 2. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003 Ingeniøren bøger, Ingeniøren A/S Forlagsredaktion: Peter Bjerre Rosa og Peter Græbe Omslag:

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen

Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen Ingrid Haug, 10. marts 2010 Hvorfor dette oplæg? Brugervenlige produkter opnås kun ved at arbejde målrettet med brugervenlighed Alt for sjældent er

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Standard for test af brugervenlighed - Høringsudgave

Standard for test af brugervenlighed - Høringsudgave Indledning Dette dokument indeholder en processtandard for test af brugervenlighed af offentlige websteder. Formålet med denne standard er at: - Udbrede kendskabet til og brugen af brugervenlighedstest

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Regler for standardtest af brugervenlighed

Regler for standardtest af brugervenlighed Indledning Dette dokument indeholder regler for god skik og brug ved test af brugervenlighed efter tænke højt metoden. Reglerne tager udgangspunkt i test af websteder, men kan let tilpasses andre former

Læs mere

BRUGERCENTRERET DESIGN.

BRUGERCENTRERET DESIGN. BRUGERCENTRERET DESIGN. AGENDA. Velkomst og introduktion Brugercentreret design Kaffepause og netværk Implementering af brugercentreret design i en virksomhed Afslutning BRUGERVENLIGHED. BRUGERVENLIGHED.

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Usability vurdering af finalister IntranetPrisen 2007

Usability vurdering af finalister IntranetPrisen 2007 Usability vurdering af finalister IntranetPrisen 2007 Udarbejdet for IntraTeam Event 2007 26. februar 2007 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé I forbindelse med

Læs mere

Værdiskabende teknologi

Værdiskabende teknologi Værdiskabende teknologi - Til ældre Niels Henrik Helms Forskningschef UCSJ Aldring Copyright 2010 Pearson Education, Inc. Hvilken værdi? - Aldring samfundsmæssigt Det grå guld eller ældrebyrden Markedspotentiale

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Værdiskabende teknologi - Til ældre

Værdiskabende teknologi - Til ældre Værdiskabende teknologi - Til ældre Niels Henrik Helms Forskningschef UCSJ Aldring Copyright 2010 Pearson Education, Inc. Hvilken værdi? - Aldring samfundsmæssigt Det grå guld eller ældrebyrden Markedspotentiale

Læs mere

1. Indledende spørgsmål

1. Indledende spørgsmål Velkommen til vores spørgeskema om IT virksomheder og IT ansatte i Danmark. Spørgeskemaundersøgelsens formål er at kortlægge den nuværende tilstand indenfor evaluering/test af IT produkter med en brugergrænseflade.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

BRUGERCENTRERET DESIGN.

BRUGERCENTRERET DESIGN. BRUGERCENTRERET DESIGN. AGENDA. Velkomst og introduktion Brugercentreret design Kaffepause og netværk Implementering af brugercentreret design i en virksomhed Afslutning BRUGERVENLIGHED. BRUGERVENLIGHED.

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Gældende fra 10. februar 2010 Rejsekort A/S Indholdsfortegnelse Borgergade 14, 3. DK 1300 København K 1 Rejseregler for rejser med rejsekort...2

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom.

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. 2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. Værktøj 4.1 Formål Interessentanalyse Interessentanalysens formål

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0183 Klageren: XX 3720 Aakirkeby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Gruppe 2: Dorthe Hahn, Thorkil Bundsgaard Petersen, E-2011 Halla Hrund Skúladóttir, Søren Svejstrup & Jonas Yazid

Gruppe 2: Dorthe Hahn, Thorkil Bundsgaard Petersen, E-2011 Halla Hrund Skúladóttir, Søren Svejstrup & Jonas Yazid Design af brugergrænseflader og data Gruppe 2: Dorthe Hahn, Thorkil Bundsgaard Petersen, E-2011 Halla Hrund Skúladóttir, Søren Svejstrup & Jonas Yazid Exercise 1.1 Opgaven består i at kigge på en hjemmeside

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Brugervenlighedstestopgaver til sagsbehandlerdelen af Løsningen...

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Ud og hjem ikke samme antal zoner.

Kontrolafgift på 750 kr. Ud og hjem ikke samme antal zoner. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0135 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Ud og hjem ikke samme antal zoner. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Forrige passagers kvittering.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Forrige passagers kvittering. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0015 Klageren: XX Tyskland Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

Ordstyrerens køreplan

Ordstyrerens køreplan Ordstyrerens køreplan KORT DIALOG Forberedelse I denne køreplan bliver du som ordstyrer guidet i at styre dialogen frem mod resultater, der fungerer hos jer og kan skabe større trivsel fremover. Køreplanen

Læs mere

[A20] Kick off document and process description. 1 of 5

[A20] Kick off document and process description. 1 of 5 [A20] Kick off document and process description 1 of 5 kick off document Huge Lawn Projekt Kick-Off Alle projekter og ideer er forskellige. For at vi kan give et reelt bud på dit/jeres projekt eller idé

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering Læsø Kommune Version 1.0 Dato 23.06.2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til udfyldelse af Kontraktbilag 5... 3 2. Leverandørens svar på krav vedr. Tidsplan

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning af Rejsekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning af Rejsekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0224 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved Movia Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Governance - borgervendt selvbetjening

Governance - borgervendt selvbetjening Governance - borgervendt selvbetjening KL netværksmøde, april 2014 /Anna Sofie Almegaard 1 Hvad sker i Københavns Kommune Historien bag Organisering og samarbejde Governance overblik over løsninger, principper,

Læs mere

Værktøj 2 - Milepælsplan

Værktøj 2 - Milepælsplan Værktøj 2 - Milepælsplan Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de leverancer og delleverancer, som

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende rejsehjemmel.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende rejsehjemmel. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0228 Klageren: XX 4000 Roskilde Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes krav:

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder...2

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T 2 3 Kortpris Forudbetaling lokal /national rejse (kundetypen 'Voksen') Kan købes online Adgang til online selvbetjening Giver mulighed for størst rabat ift.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0038 Klageren: XX 2920 Charlottenlund Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro

Læs mere

Vejledning til kravskabelon SL-07

Vejledning til kravskabelon SL-07 Vejledning til kravskabelon SL-07 - fra behov til løsning Søren Lauesen Forlaget Samfundslitteratur Søren Lauesen Vejledning til kravskabelon SL 07 fra behov til løsning 1. udgave 2007 Forlaget Samfundslitteratur,

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0161 Klageren: XX 4400 Kalundborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby

Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0202 Klageren: XX Indklagede: MOVIA Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Automat

Læs mere

Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT)

Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT) Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT) Af Sanne Fraas November 2012 Indhold Om undersøgelsen... 2 Baggrund... 2 Nuværende jobsituation... 3 Beskæftigelse... 3 Indflydelse på arbejdssituationen...

Læs mere

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering.

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering. Shadowing Designerne observerer real life situationer gennem et stykke tid for at få indsigt i brugeroplevelsen på biblioteket ( Discover ). Herunder forstå, hvordan brugerne reagerer i en given kontekst.

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Testhæfte til test af

Testhæfte til test af Testhæfte til test af www.nyhavnslægen.dk Formål Formålet med at foretage en tænke-højt-test af www.nyhavnslægen.dk efterfulgt af en kortsortering er at afdække, hvad der fungerer og ikke fungerer set

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S 28.09.2010 IA Hvad er rejsekort? Et trådløst smartcard: billet

Læs mere

Rejsekort Rejseregler Januar 2015. Rejsekort Rejseregler Januar 2015

Rejsekort Rejseregler Januar 2015. Rejsekort Rejseregler Januar 2015 Rejsekort Rejseregler Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Krav og Agil Udvikling Knowledge Cube Søren Lauesen, IT-University of Copenhagen

Krav og Agil Udvikling Knowledge Cube Søren Lauesen, IT-University of Copenhagen Krav og Agil Udvikling Knowledge Cube 2016 Søren Lauesen, IT-University of Copenhagen E-mail: slauesen@itu.dk http://www.itu.dk/people/slauesen 2. Hvad skal kravspecifikationen bruges til? Interessenter

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Rejsekort Kundecenter v/metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834

Rejsekort Kundecenter v/metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: -0246 Klageren: XX Indklagede: Rejsekort Kundecenter v/metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: 20 kr. som

Læs mere

Vejledning til faggrupper

Vejledning til faggrupper Vejledning til faggrupper - en hjælp til at få et overblik over rollen som fagperson INDHOLD 1. Formål med vejledningen... 2 2. Definition af en faggruppe... 2 3. Hvornår skal der gennemføres et udbud

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner på sms-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner på sms-billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0247 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind på rejsekort/tank-opaftale automatisk optankning.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind på rejsekort/tank-opaftale automatisk optankning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0037 Klageren: XX 8000 Aarhus C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Nr. 2 Indledning I denne udgave af nyhedsbrevet har vi valgt at sætte fokus på interessante faciliteter som allerede benyttes af nogle af vores kunder og som kunne være interessante

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

Bias Reducing Operating System - BROS -

Bias Reducing Operating System - BROS - Bias Reducing Operating System - BROS - Accepttestspecifikation Projektgruppe 3: Rasmus Lund Jensen (11111) Nicolai Glud(11102) Jacob Roesen(10095) Mick Holmark(11065) Johnny Kristensen(10734) 1 Versionshistorik

Læs mere

Vejledning i brug af Skolepenge

Vejledning i brug af Skolepenge Vejledning i brug af Skolepenge Velkommen til Skolepenge. Skolepenge er fremtidens kontantløse betalingssystem til skoler og uddannelsessteder. Skolepenge består af et Skolepenge kort, hvor der kan indsættes

Læs mere

Ordstyrerens køreplan

Ordstyrerens køreplan Ordstyrerens køreplan Lang DIALOG Forberedelse I denne køreplan bliver du som ordstyrer guidet i at styre dialogen frem mod resultater, der fungerer hos jer og kan skabe større trivsel fremover. Køreplanen

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af børneklippekort 1 måned efter det fyldte 16. år.

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af børneklippekort 1 måned efter det fyldte 16. år. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0102 Klageren: XX på vegne af sin datter YY, 2500 Valby Indklagede: Movia CVR. nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0050 Klageren: Indklagede: Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby Metro Service A/S

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Websitet handler om websitet i sin helhed, dvs. hvor mange besøgende du har i alt osv.

Websitet handler om websitet i sin helhed, dvs. hvor mange besøgende du har i alt osv. Statistikmodulet. Statistikmodulet er et grundlæggende værktøj til at forstå og analysere trafikken på dit website, og det kan du benytte til mange ting, lige fra at se hvor mange besøgende du har, til

Læs mere