Test af brugervenlighed af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk"

Transkript

1 Test af brugervenlighed af Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich August 2001 DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse

2 Resumé s websted er i maj 2001 blevet vurderet af Bedst På Nettet, som er et initiativ, der er igangsat af IT- og Forskningsministeriet. Silkeborg bibliotek fik tildelt 5 netkroner, hvilket er topkarakteren for offentlige websteder. I begrundelsen hedder det bl.a.: Især hjemmesidens brugervenlighed er helt i top. Den fulde begrundelse findes i appendiks E. Bedst På Nettets vurderingsgrundlag har ikke omfattet udsagn fra typiske brugere. For at undersøge hvad typiske brugere mener om webstedet, har DialogDesign for egen regning og efter aftale med gennemført en test af brugervenlighed af Silkeborg Biblioteks websted den 5. og 6. juli Testen er foretaget ved at bede syv personer om at løse typiske biblioteksopgaver på webstedet under kyndig overvågning. Denne rapport beskriver de positive forhold og problemer, som testen har afsløret. De væsentligste punkter hvor webstedet fungerer godt: Lånerstatus Alle testdeltagere fandt nemt Lånerstatus. De fem testdeltagere der allerede havde adgangskode, fortalte, at de bruger siden meget. Alle testdeltagere fandt datoen for aflevering af aktuelle lån. Den overordnede navigation Alle testdeltagere tog udgangspunkt i relevante punkter i den blå menu i højre side af forsiden. Når testdeltagerne bevægede sig rundt på webstedet, kunne de orientere sig og navigere tilbage ad den lille sti ( breadcrumbs ) øverst på siden. Den fungerede godt. Praktiske oplysninger Testdeltagerne fandt nemt og hurtigt de praktiske oplysninger, de ledte efter, f.eks. åbningstider, arrangementer og oplysninger om gebyrer og takster. De væsentligste punkter hvor webstedet kan fungere endnu bedre: Forside Mange testdeltagere sagde, at der var unødvendigt indhold på forsiden. Ingen benyttede sig af de seks links under overskriften s stærke sider. De opfattede dem som reklamer. Søgning Webstedet tilbyder mange former for søgning. Det var uklart for testdeltagerne hvordan de forskellige søgeformer fungerede. Søgeresultaterne var svære at overskue og begrænse. Testdeltagerne kunne f.eks. ikke finde ud af, hvordan resultaterne var sorteret. Sprog Testdeltagerne oplevede såkaldt biblioteksslang. De vidste ikke hvad et materialenummer var og kunne derfor ikke indtaste et sådant. Mange af bibliotekets betegnelser sagde ikke testdeltagerne meget. Det gjaldt f.eks. Mimers brønd og Oplevelsesområdet. Som det fremgår af denne rapport, afviger testdeltagernes og Bedst På nettets vurderinger en del både hvad angår ros og kritik. Testdeltagernes vurdering var, at webstedet var acceptabelt, men langtfra så perfekt, som de fem netkroner ud af fem mulige kunne antyde. Specielt på området søgning lader webstedet meget tilbage at ønske. Derimod er s holdning til konstruktive forbedringsforslag meget positiv. Det er vigtigt for brugervenligheden, men det har komiteen ikke beskæftiget sig med. Konklusionen er som så ofte før: Der er ingen nemme metoder til at vurdere brugervenlighed. Ingen kan udtale sig kvalificeret på brugeres vegne uden at tale med dem. Mette Wold, Sofie Scheutz og Rolf Molich, DialogDesign, august 2001 August DialogDesign Side 2

3 Indhold Resumé 2 1. Fremgangsmåde Anvendt metode Diskussion af metoden Anvendt udstyr Anvendt system Profiler for testdeltagere Om rapporten 5 2. Testdeltagernes forventninger Forventninger til indhold og funktion Prioritering af arbejdsopgaver 7 3. Testdeltagernes oplevelse af Generelle bemærkninger Praktiske oplysninger Navigation Indhold Genlån Lånerstatus Søg Reservation Sprog 22 Appendiks A. Testplan 23 Appendiks B. Prioritering af arbejdsopgaver 27 Appendiks C. Testdeltagernes opgaveløsning 28 Appendiks D. Bedst På Nettets vurdering 29 Copyright 2001 DialogDesign. Det er tilladt at kopiere og citere denne rapport helt eller delvis under forudsætning af præcis kildeangivelse. Ved kopiering skal hele denne notits desuden indgå i det kopierede materiale. Denne rapport findes på Følg linkene Hvis du vil vide mere og Rapporter fra DialogDesign. En tillægsrapport, der kommenterer både testen og denne rapport, findes samme sted. August DialogDesign Side 3

4 1. Fremgangsmåde s websted er i maj 2001 blevet vurderet af Bedst På Nettet, som er et initiativ, der er igangsat af IT- og Forskningsministeriet. Silkeborg bibliotek fik tildelt 5 netkroner, hvilket er topkarakteren for offentlige websteder. Begrundelsen siger bl.a.: Især hjemmesidens brugervenlighed er helt i top. Læs mere på DialogDesign har for egen regning og efter aftale med gennemført en test af brugervenlighed af webstedet den 5. og 6. juli Anvendt metode Testen er gennemført med syv personer, der alle tilhører s målgruppe. Personprofilen for hver af de syv testdeltagere er beskrevet i afsnit 1.5. Halvdelen af testdeltagerne blev rekrutteret af testlederen umiddelbart efter at de havde ordnet almindelige biblioteksærinder i skranken på. Den anden halvdel blev kontaktet telefonisk af testlederen ud fra en liste over typiske brugere, som bibliotekets medarbejdere havde lavet. Hver testdeltager blev indledningsvis interviewet om sin brug af og sine forventninger til s websted. Derefter fik hver testdeltager 17 kort med en funktion eller arbejdsopgave skrevet på hvert kort. Testdeltageren blev bedt om at sortere kortene, således at de arbejdsopgaver han ville løse oftest, eller som forekom ham mest relevante, lå først, og mindre relevante arbejdsopgaver lå sidst. Resultatet af denne kortsortering er gengivet i appendiks B. Dernæst blev testdeltageren bedt om at løse de konkrete opgaver ved hjælp af webstedet i den rækkefølge testdeltageren selv havde prioriteret. Mens testdeltageren løste opgaverne, blev han bedt om at tænke højt og kommentere webstedet. Det detaljerede forløb af testen og de konkrete opgaver er beskrevet i appendiks A. Efter hver test spurgte testlederen testdeltageren, om han syntes, at de stillede opgaver var typiske og repræsentative for de opgaver, han ville ønske at udføre med webstedet. Alle testdeltagere svarede bekræftende på dette spørgsmål. Alle test blev udført enkeltvis. Hver test tog cirka 90 minutter. Testene blev udført i et mødelokale på. Alle testdeltagere modtog et gavekort til en værdi af 300 kr. som tak for ulejligheden. Alle testdeltagere underskrev DialogDesigns Aftale om testdeltagelse, som blandt andet fastlægger testdeltagerens og DialogDesigns rettigheder i det videre arbejde med testresultaterne. Testlederen har ikke medvirket ved udarbejdelsen af webstedet. Testen er udført for DialogDesigns regning. var orienteret om testen før den fandt sted og personalet har været yderst venlige og hjælpsomme i forbindelse med afholdelse af testen. Testleder var Mette Wold, DialogDesign Diskussion af metoden Grundlaget for testen er den alment anerkendte Tænke højt metode. Denne metode er beskrevet mange steder i den anerkendte litteratur på området, bl.a. i lærebogen Brugervenligt webdesign af Rolf Molich (Ingeniøren bøger 2000) og i lærebogen Usability Engineering af Jakob Nielsen (Academic Press 1993). Denne rapport udtaler sig om brugervenligheden af webstedet på grundlag af et begrænset antal test, nemlig syv gennemførte test. Dette antal test er valgt ud fra en økonomisk betragtning. Vores erfaring siger, at vi ville se de samme problemer gentaget ved gennemførelse af flere test. Med syv test er sandsynligheden lille for at overse et alvorligt eller kritisk problem, som kan findes med de valgte arbejdsopgaver. August DialogDesign Side 4

5 1.3. Anvendt udstyr Testen foregik på en intern stationær computer med en 17 tommer skærm og en opløsning på 1024 x 768, stærke farver (16 bit). Skærmen var stillet til rådighed af. Overførselshastigheden under testen var 2 Mbps, hvilket skyldes den interne opkobling. Denne hastighed kan ikke betragtes som realistisk for en privat opkobling. Den interne opkobling gav ligeledes to ekstra links på forsiden, men de udgjorde ikke noget praktisk problem for testen. Den anvendte browser var Microsoft Internet Explorer 5.0, dansk version Anvendt system Testen er foretaget på produktionsversionen af webstedet som det så ud den 5. og 6. juli Centrale skærmbilleder fra webstedet er gengivet i rapporten Profiler for testdeltagere Test nr. Beskæftigelse Omtrentlig alder Brug af bibliotekets websted Erfaring med Internettet 1 Korrespondent 51 Én gang om måneden Erfaren 2 Studerende (datamatiker) 27 To gange om måneden Erfaren 3 Erhvervsvejleder 37 Sjældnere end to gange om måneden. Erfaren 4 Falckredder 49 To gange om ugen Let øvet 5 Studerende (gymnasieelev) 17 To gange om ugen Erfaren 6 Underviser (filosofi) 44 To gange om ugen Erfaren 7 Salgsassistent 22 To gange om måneden Let øvet Søjlen Erfaring med Internettet bygger på testdeltagerens egen vurdering. Erfaringen er klassificeret efter følgende skala: 1. Ingen (f.eks. har aldrig hørt om det, eller har kun læst om det) 2. Tilskuer (f.eks. har set over skulderen på andre, som brugte Internet) 3. Begynder (f.eks. har brugt det en enkelt gang eller to) 4. Let øvet (har brugt det mange gange) 5. Erfaren (bruger søgemaskiner uden problemer) 6. Meget erfaren (har udviklet hjemmesider, behersker HTML) 1.6. Om rapporten Citat: I rapporten er der flere steder anvendt citater fra testdeltagerne. Sådanne citater er angivet i anførselstegn For at beskytte testdeltagernes identitet er testdeltagere overalt i denne rapport omtalt som han. Kommentar: Testlederen har, hvor det er fundet påkrævet, knyttet en personlig kommentar til et problem eller en idé. Menupunkter, overskrifter: Menupunkter og overskrifter osv. fra webstedet er anført i kursiv. F.eks. Fakta om biblioteket og Søg og find. Rapportens appendiks A indeholder testplanen. August DialogDesign Side 5

6 Rapportens appendiks B indeholder testdeltagernes prioriterede rækkefølge af de enkelte arbejdsopgaver. Rapportens appendiks C indeholder en oversigt over med hvor stor succes testdeltagerne løste de enkelte opgaver. Rapportens appendiks D indeholder Bedst på nettets samlede udtalelse om brugervenligheden på Silkeborg biblioteks websted. August DialogDesign Side 6

7 2. Testdeltagernes forventninger Inden testdeltagerne begyndte at løse opgaver på webstedet, blev de dels interviewet om deres forventninger til s websted, dels bedt om at udføre en prioritering af typiske arbejdsopgaver Forventninger til indhold og funktion Inden testen blev testdeltageren interviewet om sine forventninger til indhold og funktion. Flere testdeltagere forventede at kunne udføre typiske biblioteksfunktioner: At se en oversigt over egne bibliotekslån. At genlåne materialer. At reservere bøger. En til to testdeltagere forventede: At kunne læse lidt mere om bøgerne, evt. se billede af forsiden. At kunne komme dybere ind i et emne. At kunne bestille nye bøger/musik og at kunne se om det kommer og hvornår Prioritering af arbejdsopgaver Efter det indledende interview blev testdeltageren præsenteret for 17 typiske arbejdsopgaver, som man kunne tænke sig kunne løses på bibliotekets websted. Disse arbejdsopgaver blev testdeltageren bedt om at sortere efter hvor vigtige de var for ham. Højest prioriteret var reelt biblioteksarbejde: Genlån, overblik over egne bibliotekslån, søgning og reservation. Flere testdeltagere nævnte, at det netop er webstedets styrke, at man hjemmefra kan forberede sig optimalt på besøget på det virkelige bibliotek. Lavest prioriteret var oplysninger om arrangementer og adgang til bibliotekets pc ere. Sidstnævnte funktion samt søgning efter pjecer mente flere testdeltagere at det simpelthen ikke var muligt at finde noget om på nettet. Testdeltagerne havde alle selv netadgang, og derfor var det mindre relevant for dem at få adgang til bibliotekets pc ere. En skematisk oversigt over brugernes prioritering af arbejdsopgaverne er gengivet i appendiks B. August DialogDesign Side 7

8 3. Testdeltagernes oplevelse af Testdeltagernes kommentarer er klassificeret i følgende kategorier: Godt. Denne måde at gøre tingene på syntes testdeltagerne godt om. Den kan tjene som forbillede for andre. God ide. Et forslag fra en testdeltager eller testlederen, som kan medføre en væsentlig forbedring af brugeroplevelsen. Kosmetisk problem. Testdeltagerne studsede et kort øjeblik. Alvorligt problem. Problemet forsinkede testdeltagerne i 1-5 minutter, men testdeltagerne kom videre af sig selv. Gav lejlighedsvis anledning til katastrofer. Kritisk problem. Gav anledning til hyppige katastrofer. En katastrofe er en situation, hvor webstedet vandt over testdeltagerne, dvs. en situation som forhindrede testdeltagerne i at løse en rimelig arbejdsopgave på webstedet, eller som irriterede testdeltagerne voldsomt Generelle bemærkninger Fem ud af syv testdeltagere havde svært ved at finde webstedet. Nogle kunne huske, at det var noget med silkeborg-bib.dk eller silkeborg.bibliotek.dk, men hvornår man skulle bruge punktum eller hvornår det var bindestreg, vidste de ikke. Hjemme har jeg den som startside, for ellers går der jo helt panik i det. Testleders kommentar: Webstedet findes på adresserne silkeborg-bibliotek.dk, silkeborgbibliotek.dk, og silkebog.dk, men f.eks. ikke eller Det er godt at have flere relevante adresser, så brugeren diskret bliver ført til webstedet, selvom de ikke lige husker om det er med punktum eller bindestreg. Biblioteket er godt garderet, alligevel opererer brugeren med adresser som ikke fører til biblioteket. Hvis man har mistanke om hyppige tastefejl i en web-adresse, kan det også anbefales at tage forbehold for dette ved at inddrage fejl i adresserne som Sikleborg eller biblotek. Flere testdeltagere savnede muligheden for at kontakte biblioteket med et spørgsmål pr. mail. De fandt kun en mailadresse til webmasteren og et telefonnummer til den lokale bibliotekar. Testleders kommentar: Der er forskellige muligheder for at kontakte biblioteket: 1. Biblioteksvagten fra forsiden (ikke nødvendigvis en bibliotekar fra Silkeborg) 2. Spørg biblioteket (link til et telefonnummer til en lokal bibliotekar fra Silkeborg) Ingen af testdeltagerne anvendte disse muligheder. Kun én testdeltager opdagede at Artikelbasen ikke var en del af s websted, men en del af Århus Biblioteks websted. Efter at flere testdeltagere havde afsluttet artikelsøgningen, sagde de, at de nu ville gå ned og hente artiklen. De havde ikke forstået, at det ville de ikke kunne gøre på. Testleders kommentar: Brugere bemærker sjældent at de bliver ført over på et andet websted, med mindre det er tydeligt angivet. De fokuserer på opgaven og ikke på sidernes udseende. En løsning kunne være at åbne artikelbasen i et nyt mindre vindue oven på. Det ville desuden lette proceduren for at finde tilbage til Silkeborg Biblioteks websted. August DialogDesign Side 8

9 3.2. Praktiske oplysninger Figur 1: Forsiden på Mange testdeltagere var glade for den blå menu til højre i billedet. Links til venstre og de seks stærke sider i midten blev opfattet som fyld. Alle testdeltagere fandt nemt åbningstider via forsidens Fakta om biblioteket. Alle testdeltagere fandt oplysninger om gebyrer og takster i forbindelse med for sen aflevering. Figur 2: Arrangementer. Ifølge denne webside ser det ikke ud til at afholder flere arrangementer før til efteråret, men to testdeltagere havde været til et klovne-arrangement ugen før testen blev afholdt. August DialogDesign Side 9

10 To testdeltagere fandt ikke noget om arrangementer for børn i ferien til trods for at der faktisk var arrangementer på biblioteket i ferien. Webstedet meddelte at: Forårssæsonen 2001 er slut. Vi kommer igen efter sommerferien med nye spændende arrangementer. (Se figur 2) Der var jo et med klovne i sidste uge. Vi var her jo. Men der er ikke arrangementer ifølge webstedet? Testleders kommentar: Brugere opfatter biblioteket og bibliotekets websted som et hele, selvom mange arbejdsopgaver i bibliotekets daglige praksis er fordelt i forskellige afdelinger og måske endda ligger fysisk langt fra hinanden. Det er derfor vigtigt at indarbejde en rutine, der gør at webstedet integreres i den daglige og aktuelle kommunikation, således at senere planlagte arrangementer (og aflysninger) også kommer på nettet. En testdeltager foreslog muligheden for at få tilsendt, hvis han havde glemt at aflevere til tiden. Testleders kommentar: I stedet for at sende en rykker-mail, kunne en mere forebyggende løsning være at vælge at få tilsendt 2 dage før lånets udløb. Dette ville spare brugeren for en bøde og biblioteket for et frimærke Navigation Alle testdeltagere syntes, at menupunkterne til højre på siden fungerede godt. Flere testdeltagere opdagede og brugte stikordsregisteret. De fandt brugbare links som kulturliv og låneregler Ret vildt stikordsregister de har her, der står mange ting. Se også testleders kommentar under 3.9 Sprog. Flere testdeltagere benyttede historikkens links f.eks. til forsiden. Historikken ( breadcrumbs ) angiver hvordan brugeren er kommet til siden. F.eks. Forsiden s database Oversigt over det fundne Flere testdeltagere havde problemer med at finde tilbage til s websted, når han havde fulgt et link ud af webstedet til Artikelbasen, som er under Århus Kommunes Biblioteker. (Se figur 3) Figur 3: Artikelbasen. Kun én af testdeltagerne bemærkede at Artikelbasen ikke er en del af s websted, men er en del af webstedet for Århus Kommunes biblioteker. Flere testdeltagere havde svært ved at finde tilbage til s websted fra denne side. August DialogDesign Side 10

11 Flere af testdeltagerne havde umiddelbart lidt svært ved at gennemskue, hvornår de skulle bruge hvilken af de mange muligheder: Stikordsregister, menubjælkerne til højre på siden, Søg i biblioteksbasen, søgefeltet eller link til søgesiden. (Se figur 1) Testleders kommentar: Tydeliggør hvad der kan søges efter. (Se afsnittet om søgning) Flere testdeltagere gik den lange vej (4 billeder) til søgesiden, hver gang de skulle søge. De opdagede ikke, at de kunne søge direkte fra forsiden. Jeg leder efter en genvej? De testdeltagere, der opdagede søgefeltet på forsiden, opfattede det som anderledes end søgefeltet på den egentlige søgeside. De brugte forsidens søgefelt til at foretage metasøgninger, dvs. overordnede søgninger, der handlede om selve webstedet, f.eks. Romaner eller Reservationer. Testleders kommentar: Testlederen blev undervejs ligeledes i tvivl om der var forskel på søgningerne. Gør tydeligt opmærksom på hvad der kan søges efter. Hvis der ikke kan foretages metasøgninger, så skriv det, og giv et eksempel på hvad der kan søges på. Se også afsnit 3.7 om søgning Indhold Alle testdeltagere syntes, at webstedet indholdsmæssigt opfyldte deres forventninger. De relevante ting for mig er her. Og så er der en masse, som jeg ikke ved om andre har brug for. Flere testdeltagere var overraskede over at finde oplysninger om kulturlivet i Silkeborg på webstedet. Som turist ville jeg aldrig gå herind. Hvis jeg sad hjemme ville jeg gå direkte på Silkeborgs hjemmeside eller nok finde en lokalavis. Figur 4: Beskrivelse af titlerne. Flere testdeltagere syntes der var for lidt information om materialet. De fleste testdeltagere fandt Reserver/Bestil: 5kr og kviede sig over prisen for funktionen. August DialogDesign Side 11

12 Mange testdeltagere kommenterede at den fuldstændige beskrivelse der var ud over titlen, ikke gav nok informationer. (Se figur 4) De ting, der står, er ikke nok, jeg vil gå ned og kikke. Så ville jeg hellere ned og læse på bagsiderne og kikke mig frem. Testleders kommentar: Det første en bruger gør ved en interessant bog på biblioteket er at vende den om og læse på bagsiden. Den mulighed vil brugere også gerne have på nettet. Brugere efterlyser også ofte et billede af forsiden, så de har noget at gå efter når de skal hente materialet på biblioteket. Vi har mødt denne forventning tidligere, f.eks. i forbindelse med køb af cd er på nettet. Alle testdeltagere havde problemer med at finde litteratur til en 5-årig pige (opgave 17). De slog op på siden Børn & Unge og kikkede under For de mindste, som viste sig at være anbefalinger for aldersgruppen 1-4 år. Derefter kikkede nogle testdeltagere under For piger, som viste sig at være anbefalinger for aldersgruppen 9-12 år. De mindste går til 4 år og de stakkels børn, der er lidt ældre, dropper ud af systemet. Det står ikke så præcist, jeg ville nok vælge ud fra min egen erfaring eller spørge bibliotekaren. Testleders kommentar: Under linket Billedbøger på siden Børn & Unge finder man en emneopdeling af litteratur til børn. Men brugeren skal vælge et emne og åbne linket for at se hvilket alderstrin, emnet er anbefalet til. Det syntes testdeltagerne var besværligt og mange havde svært ved at løse opgaven. Webstedet skal fortælle brugerne at udvalget på webstedet er begrænset. Det skal også fremgå, at udvalget ikke er tilfældigt, men at webstedet præsenterer f.eks. de mest populære eller nyeste bøger. Brugerne bør have en saglig forklaring på hvilke materialer de kan finde eller ikke finde. August DialogDesign Side 12

13 3.5. Genlån Figur 5: Genlån. Alle testdeltagere havde problemer med at gennemskue hvad Materialenummer er. De kaldte ofte nummeret bag på f.eks. en bog for stregkoden. De fleste testdeltagere fandt linket til at forny lån under Selvbetjening Lånerstatus. Fem testdeltagere var allerede oprettet som brugere og positive overfor ideen om at forny lån på nettet. En testdeltager oprettede uden problemer en pinkode under testen, en anden testdeltager ønskede ikke at oprette pinkode under selve testen. To testdeltagere genlånte mere end én titel. For hver titel skulle de udfylde CPR-nummer og pinkode: Jeg skal genindtaste CPR-nummer hver gang, det er lidt af en omvej. Det forvirrede flere testdeltagere, at der ikke skete noget, når de havde skrevet CPRnummer og pinkode og trykkede på knappen Udfør fornyelsen. En testdeltager troede et kort øjeblik at fornyelsen af alle hans bøger var gået igennem, men han savnede en kvittering. Men så ved jeg jo ikke, hvad jeg har fornyet. Testleders kommentar: Der kom ingen meddelelse om, at systemet manglede et materialenummer Det er vigtigt at der kommer en præcis fejlmeddelelse på dette tidspunkt, hvis brugeren ikke har udfyldt de nødvendige felter. Gerne med anvisning om hvor brugeren finder den manglende oplysning. F.eks.: Du har ikke indtastet materialenummer. Du finder materialenummeret på bagsiden af bogen eller cd en umiddelbart under stregkoden. August DialogDesign Side 13

14 Du har ikke indtastet din pinkode. Hvis du endnu ikke har fået en pinkode, så Hvis du har glemt din pinkode, så.. Alle testdeltagere havde problemer med at anvende siden Fornyelser, hvor man skal skrive CPR-nummer eller lånerkortnummer, pinkode og materialenummer. Tre testdeltagere opgav at finde materialenummeret. Materialenummer. Men det ligner jo det her nummer på lånerkortet. Det ved jeg ikke hvad jeg skal gøre ved. Testleders kommentar: Det er godt med et eksempel på hvad et materialenummer er, men i dette tilfælde kan billedeksemplet forveksles med et billede af et lånerkort (se figur 5). Vis i stedet en pil der peger på bagsiden af en bog med den lille hvide mærkat nede i hjørnet. Det er ikke selve stregkoden og nummeret brugerne skal have et billede af, men der imod hvor de finder den. Flere testdeltagere kaldte i øvrigt spontant materialenummeret for en stregkode Lånerstatus Figur 6: Lånerstatus. Alle testdeltagere fandt Lånerstatus under Selvbetjening. Fem ud af syv testdeltagere brugte allerede funktionen hyppigt. Flere foreslog at man skulle kunne forny materiale på denne side. Alle testdeltagere fandt nemt Lånerstatus. En testdeltager oprettede en pinkode uden problemer. De fem testdeltagere, der allerede havde pinkode, fortalte, at de bruger siden meget. Jeg mister altid de der sedler (lånerudskrifter), så det er rigtig, rigtig vigtigt, at det står her. Alle testdeltagere fandt umiddelbart den rigtige afleveringsdato. Flere testdeltagere foreslog at lånerstatus og genlån skulle være på samme side. Her skal man huske nummeret eller kopiere det med. Det var bedre hvis man kunne genlåne direkte fra Lånerstatus. August DialogDesign Side 14

15 3.7. Søg Figur 7: Søgning. Testdeltagerne havde svært ved at overskue de mange forskellige søgemetoder. Hvad skal man bruge hvornår? Testdeltagerne forsøgte ofte med mange variationer af f.eks. miles davis og davis miles. Flere af testdeltagerne havde svært ved at gennemskue hvornår de skulle bruge hvilken af de mange søgemetoder: Søgning, Emnesøgning, Sammensat søgning, Den svære. Desuden skal man vælge om man vil søge bred, præcis forfatter eller præcis titel. Jeg brugte en forfærdelig masse tid på noget, der burde være enkelt. Jeg har dårlig erfaring med bred søgning. (efter at have fået hits på søgeordet Miles +Davis+Kind) To testdeltagere forsøgte sig med Den svære - CCL søgning, men det hjalp heller ikke. Da den ene testdeltager havde læst og prøvet og fået fejlmeddelelse, stoppede han. Der står det kræver solid viden. Jeg ved sgu ikke hvad CCL-kommandoer er. Testleders kommentar: De mange muligheder for at søge forvirrede testdeltagerne, og de blev aldrig rigtig fortrolige med nogen af mulighederne. Tydeliggør hvad der er beregnet til hvad, saml og forenkl de primære søgemetoder og forklar forskellene kort. Det bør f.eks. tydeliggøres at stikordsregisteret er forskelligt fra søgning, da stikordsregisteret indeholder meta-stikord, altså stikord om alt det praktiske i forbindelse med lån og åbningstider osv. Til gengæld handler søgning om materialerne og kan ikke svare fornuftigt på forespørgsler om f.eks. låneregler. Den svære søgning bør helt væk fra almindelige brugeres valgmuligheder. Det er en professionel søgeform og den bør ligge på en lukket adresse for de, der har særlig adgang. På trods af advarsler om, at det er svært at søge, så vi to testdeltagere forsøge sig med Den svære i desperation. De fleste testdeltagere læste hjælpeteksten Brug ikke komma eller og. En testdeltager konkluderede ud fra dette at han kunne bruge f.eks. tegnet + i stedet for og. Der står ikke noget Jeg forventer at + er en generel webskik. Testleders kommentar: Udeladelser opfattes som sigende eksempler. Brug ikke komma eller og, betyder i princippet at f.eks. + er acceptabelt. Skriv ikke eksempler på hvad brugeren August DialogDesign Side 15

16 ikke må gøre men i stedet præcist hvad brugeren skal gøre, f.eks.: Brug kun mellemrum mellem to eller flere søgeord, f.eks. ved søgeordene turen Frankrig. For at biblioteket i øvrigt kan få et præcist billede af, hvad lånere søger efter på webstedet, anbefaler vi, at biblioteket opsamler søgeord fra webstedet over en periode og derefter løbende sørger for at søgemaskinen reagerer fornuftigt på brugernes hyppigste søgeord. Søgeresultat En god og tolerant søgefunktion skal desuden kunne klare: Synonymer. Ord, der betyder det samme, som de ord webstedet anvender, men som ikke nødvendigvis optræder i teksten. F.eks. gyser/ krimi og roman/ skønlitteratur. Permutationer. Forskellige naturlige kombinationer. F.eks. skal Preben Ramløv kunne søges både som Ramløv, Preben Ramløv og Ramløv, Preben Stavefejl. Opsamling af søgeord vil give en ide om hyppige stavefejl. F.eks. indtastede to testdeltagere Vanillepigen således: Vaniliepigen. Hvis det viser sig, at en fejl optræder hyppigt, vil det være hensigtsmæssigt at hjælpe brugeren videre på trods af stavefejlen. Bøjningsformer: Søgefunktionen bør tillade de mest almindelige bøjningsformer således, at brugeren for eksempel får samme resultat ud af en søgning på Vanillepige (0 hits), som på Vanillepigen (11 hits) Metaord. Ord som ikke direkte vedrører materialerne, men som handler om selve bibliotekets websted. F.eks. Åbningstider, Gebyr, Forfatteraften, Lån af pc og lignende. Figur 8: Søgeresultat, Oversigt over det fundne. Testdeltageren har i dette billede klikket på linket Handicappede, se figur 4. Testdeltagerne syntes generelt at denne oversigt var svær at overskue. Den er ikke sorteret logisk. Alle testdeltagere fandt det umiddelbart logisk at de kunne klikke på en bogs titel for at se flere detaljer om bogen. To testdeltagere klikkede med succes på forfatternavnet for at finde ud af om J. K. Rowling har skrevet andre bøger end Harry Potter-bøgerne. August DialogDesign Side 16

17 Hvis søgeresultatet omfatter under 50 hits vises en Oversigt over det fundne. Flere testdeltagere syntes, at siden var svær, fordi det var uigennemskueligt hvordan resultaterne er sorteret. Uklart hvad de står efter. De står ikke alfabetisk. Det er lidt uoverskueligt. Jeg kunne godt ønske mig, at man selv kunne styre sorteringen. Jeg kan ikke se, hvad listen er sorteret efter. En lidt rodet måde de kommer frem på. Testleders kommentar: Brugeren kan ikke selv vælge i hvilken orden, han vil sortere søgeresultatet. Det ville være brugbart at kunne sortere alfabetisk på forfatter eller titel, eller stigende på emnetal. Mange brugere kender til sortering fra deres mailprogram eller lignende, og et design der lægger sig op ad noget velkendt, er anbefalelsesværdigt. Flere testdeltagere blev stærkt irriterede over ikke at kunne se sammenhæng mellem søgningen og søgeresultaterne: Jeg har søgt på turen + Frankrig. Hvorfor kommer Michala Petri frem? Enlig mor til 48 børn. Hvor kommer det egentlig fra? (ved søgning på tæger) Nu har jeg kikket de første 100 igennem uden at finde Miles Davis som jeg søgte på! Testleders kommentar: Testdeltagerne kunne ikke gennemskue hvorfor de havde fået disse søgeresultater. Det så umiddelbart ud som om maskinen helt havde misforstået søgeordet. Det ville være en stor hjælp for brugeren at se hvorledes søgeordet indgår i det fundne materiale, f.eks.: Søgeord: turen +Frankrig..i Frankrig, i cykelsportens verden blot kaldet turen. Alle rytterne..berømte fløjtespiller Michala Petris tur gennem Frankrig. Koncerterne så glæd Dem hvis turen går til Frankrig. Besøg de smukke vinslotte, nær ved.. Hvis tegnet + giver mange resultater burde maskinen blot ignorere tegnet og erstatte det med et blanktegn. Det ville have reddet denne situation: Søgeordet: turen+frankrig giver uanvendelige hits. Søgeordet: turen Frankrig giver 8 helt relevante hits (Turen går til Paris, Turen går til Nordfrankrig, Turen går til Sydfrankrig osv.) Mange titler bliver vist flere gange i et søgeresultat. For at tjekke om bogen/cd en var udlånt var det nødvendigt at lukke beskrivelsessiden op for hver af dem. Bare de viste én af dem og så kunne man se på den enkelte om den findes i magnaprint osv. Hvis søgeresultatet omfatter over 50 hits vises en side med antal hits og mulighed for at formindske resultatet. Flere testdeltagere forsøgte at formindske antallet af hits med meget varierende succes. 922 hits, det var jo det jeg ville undgå. (ved søgning på Harry + potter) Tilføjer materialetype = bøger. Det giver 862 hits. Tilføjer udgivet efter = Det giver 836 hits. Testleders kommentar: Testdeltagerne gjorde sig generelt umage for at udfylde alle felter. De havde svært ved at forstå formålet med feltet Supplerende søgeord. Brug af dette felt medførte derfor ofte, at der slet ikke kom nogen søgeresultater. Der er ikke taget højde for synonymer: romantik gav ikke kærlighedshistorier men kun litteratur fra perioden romantikken. For at brugeren skal kunne mindske søgeresultatet effektivt, har han brug for en række mere udførlige eksempler på de muligheder han har. Vis for eksempel hvad Afslut evt. med et spørgsmålstegn betyder for søgningens resultat. F.eks.: Hvis du skriver viking så får du tekster der indeholder ordet viking. Hvis du skriver viking? så får du tekster der indeholder ordene viking, vikinger, vikingerne, vikingetid, vikingeliv, vikingeskib osv. August DialogDesign Side 17

18 Figur 9: Søgeresultat, ved over 50 hits. Testdeltageren vil forsøge at få færre hits ved at angive et årti. Alle testdeltagere fik uoverskueligt mange hits, og alle forsøgte at formindske resultatet. Testdeltagerne havde svært ved at se hvad de skulle eller kunne taste ind i Supplerende søgeord. Flere testdeltagere syntes, at webstedets svartider i forbindelse med søgning var for lange. Den skal jo igennem de hits, så det er klart, det tager lidt lang tid. Nu minder det meget om min egen (internet forbindelse). Søgningen gav intet resultat Figur 10: Intet søgeresultat. Siden følger anerkendte råd for gode fejlmeddelelser. Den påtager sig bl.a. skylden at brugeren ikke fandt hvad han søgte. Det er fint at resultatsiden gengiver søgeordet, når søgningen ikke giver resultat. Det gav vore testdeltagere mulighed for at opdage, at de havde stavet forkert eller lignende. August DialogDesign Side 18

19 F.eks. Vaniliepigen gav desværre ikke noget brugbart resultat. I dette tilfælde opdagede to testdeltagere selv at den var gal med stavemåden, og de kom hurtigt videre. Siden følger nogle anerkendte råd for gode fejlmeddelelser: - den beklager det skete, - den påtager sig skylden for at søgningen mislykkedes, - den kommer med konstruktive forslag: tjek for stavefejl og bredere søgning. Det er bare om for mig at vælge de rigtige ord at søge på, for maskinen den er jo ikke ret klog. I de tilfælde, hvor testdeltagerne indtastede et ord, som søgefunktionen ikke genkendte, f.eks ?, fik de ikke hjælp til at komme videre. Det kan jeg ikke forklare. Den giver mig jo ikke hjælp eller forklaring. Testleders kommentar: Vær konstruktiv når brugeren er gået i stå. På dette tidspunkt er brugeren i et kort øjeblik motiveret for at modtage et godt råd om søgning. Fortæl brugeren hvordan han kan forbedre sin søgning. Tilbyd også at vise nogle korte, konkrete eksempler på hvordan søgning fungerer. Eksempel fra webstedet: Prøv evt. en søgning, hvor der søges lidt mere "bredt" på ordene. Skriv i stedet: Søg bredt. Her er et eksempel: Skriv dykning i stedet for koralrevsdykning. August DialogDesign Side 19

20 3.8. Reservation Figur 11: Reservation. Det gik godt for de fleste testdeltagere at reservere materialer. Næsten alle testdeltagere fandt linket med Reserver/bestil: 5 kr. nederst på siden med beskrivelse af en titel. Alle kviede sig ved at skulle betale 5 kr. for denne funktion. Én testdeltager mente at kunne omgå betalingen ved at hente bogen med det samme. Dét med de 5 kr. Men det er vist kun hvis det er et brev. Testleders kommentar: En sådan tvivl hos brugere imødegås ved at besvare spørgsmålet i forbindelse med angivelse af beløbet, hvad enten det koster 5 kr. eller ej. F.eks. Det gælder selvfølgelig ikke hvis du selv henter bogen på dit bibliotek eller Det gælder også selv om du selv henter bogen på dit bibliotek, fordi beløbet dækker. Hovedbiblioteket er sat som afhentningssted. De to testdeltagere der var flittige brugere af bogbusserne ændrede afhentningsstedet uden problemer. Så nu kommer den med bogbussen på mandag. To testdeltagere ledte forgæves efter information om man kan reservere til man næste gang kommer hen på biblioteket. Så vil jeg nok ringe, om de vil lægge den til side Det går hurtigere at ringe, det er ikke altid de tjekker deres synes jeg. En testdeltager forsøgte at reservere cd en under Selvbetjening/Bestil en ny CD, hvor der står at man kan reservere den. Men dette link drejede sig om at biblioteket skulle bestille en helt ny cd hjem. (Se figur 12) August DialogDesign Side 20

Test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk

Test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk Test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich August 2001 DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé s websted er i maj 2001 blevet

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC.

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Materialet er udarbejdet til mellemtrinet og overbygningen/lærere. Til

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop susanne.lund.mikkelsen@koege.dk Køge Bibliotekerne Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014 Desktop Se brugertestvideoerne på usertribe.dk / Brugernavn: karenmonies@gmail.com / Adgangskode:

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Brugervenligt webdesign

Brugervenligt webdesign Brugervenligt webdesign 2. udgave Af Rolf Molich 3 Brugervenligt webdesign 2. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003 Ingeniøren bøger, Ingeniøren A/S Forlagsredaktion: Peter Bjerre Rosa og Peter Græbe Omslag:

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Tillæg. til Rapport om test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk. Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich.

Tillæg. til Rapport om test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk. Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich. Tillæg til Rapport om test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich August 2001 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Usability vurdering af finalister IntranetPrisen 2007

Usability vurdering af finalister IntranetPrisen 2007 Usability vurdering af finalister IntranetPrisen 2007 Udarbejdet for IntraTeam Event 2007 26. februar 2007 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé I forbindelse med

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL:

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: Velkommen til det nye I Komputer for alles Spørg os Forum har læserne fået løst næsten 0.000 pc-problemer i de seneste år. Nu har vi gjort den populære tjeneste endnu bedre,

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Det brugervenlige elektroniske bibliotek. Midtvejsrapport for www.silkeborg-bibliotek.dk

Det brugervenlige elektroniske bibliotek. Midtvejsrapport for www.silkeborg-bibliotek.dk Det brugervenlige elektroniske bibliotek Midtvejsrapport for www.silkeborg-bibliotek.dk Det brugervenlige elektroniske bibliotek Midtvejsrapport for www.silkeborg-bibliotek.dk UNI C 17. september 2002

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Få din hjemmeside på internettet

Få din hjemmeside på internettet DEL DIN FÆRDIGE HJEMMESIDE MED HELE VERDEN: Afsnit 03 Dette nummer: Få din hjemmeside gjort færdig og læg den på nettet. Få din hjemmeside på internettet Når du er tilfreds med din hjemmeside, skal den

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Computer med kabel computer trådløs - router modem stikdåse verden udenfor Internetadresser Hovedregel eksempel: www.gammelby.eu (1 punktum

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

5. Selvbetjeningsskranke

5. Selvbetjeningsskranke 5. Selvbetjeningsskranke Indhold Selvbetjeningsskranke... 3 Luk Selvbetjeningsskranke... 3 Selvbetjening på flere måder; hvordan hos jer?... 5 Stregkoder til selvbetjening... 5 Lyde fra Selvbetjeningsskranke...

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Udarbejdet for DialogDesign ved Rolf Molich April 2001 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé tilbyder sine kunder e-handel

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd.

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. En dreng sagde til sin far: Jamen, når I ikke havde computere, hvordan kom I så på nettet? Nettet er ikke noget problem for børn,

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Adgang til CU s samlinger fås via: www.cu.dk. Klik på Søg og bestil. Vælg

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio...

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Kom godt i gang med NIS

Kom godt i gang med NIS Kom godt i gang med NIS Viden med videre Kom godt i gang Velkommen til NIS Kommuneinformations internetbaserede lovsystem. Denne lille folder giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du

Læs mere

Testhæfte til test af

Testhæfte til test af Testhæfte til test af www.nyhavnslægen.dk Formål Formålet med at foretage en tænke-højt-test af www.nyhavnslægen.dk efterfulgt af en kortsortering er at afdække, hvad der fungerer og ikke fungerer set

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

Læs Komputer for alle på pc en

Læs Komputer for alle på pc en NY SMART TJENESTE TIL PC OG TABLET: Læs Komputer for alle på pc en Nu kan du læse dit Komputer for alle på både pc, tablet og mobiltelefon. Det er helt gratis, og du modtager naturligvis stadig dit trykte

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

Vejledning i anvendelse af

Vejledning i anvendelse af Vejledning i anvendelse af 1 Indholdsfortegnelse 1. Platforme og tilgang 3 2. Hvordan kommer jeg i gang? 3 2.1. Log ind 3 2.2. Log ind med UNI-Login 4 2.3. Log ind med lånernummer til biblioteket 4 2.4.

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Test af brugervenlighed af

Test af brugervenlighed af Test af brugervenlighed af www.dialogdesign.dk Udarbejdet for 18. maj 1999 Udarbejdet af ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé har i april/maj 1999 udviklet en prototype for sit kommende

Læs mere

Guide til første gang du skal på shopeasy.dk.

Guide til første gang du skal på shopeasy.dk. Guide til første gang du skal på shopeasy.dk. Når du skal købe tøj første gang skal du først og fremmest sikre dig, at du er blevet oprettet som bruger i webshoppens system. Dette sker gennem KFD s bestyrelse

Læs mere

Første udgave. ereolen PDF fil

Første udgave. ereolen PDF fil Første udgave ereolen PDF fil Leif Smidt 2015 App en ereolen Er du dedikeret skærmbruger? Skal du snart ud at rejse, men har ikke plads i kufferten til alle de dejlige bøger du gerne vil læse? Eller er

Læs mere

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Danmarks Statistik 4. januar 2008 Annegrete Wulff, Databanker AWU/- Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Hovedkonklusion... 1 Baggrund... 1 Resultater... 2 Handlingsplan... 3 BILAG 1 Brugernes svar...

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio... 12 Indstillinger...

Læs mere

Hotmail bliver til Outlook

Hotmail bliver til Outlook FÅ MEST UD AF DIN MAILKONTO: Hotmail bliver til Outlook Den populære e-mail-tjeneste Hotmail har fået en ordentlig overhaling og har samtidig skiftet navn til Outlook. Følg med i vores guide, og bliv fortrolig

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere