Test af brugervenlighed af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Test af brugervenlighed af www.silkeborg-bibliotek.dk"

Transkript

1 Test af brugervenlighed af Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich August 2001 DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse

2 Resumé s websted er i maj 2001 blevet vurderet af Bedst På Nettet, som er et initiativ, der er igangsat af IT- og Forskningsministeriet. Silkeborg bibliotek fik tildelt 5 netkroner, hvilket er topkarakteren for offentlige websteder. I begrundelsen hedder det bl.a.: Især hjemmesidens brugervenlighed er helt i top. Den fulde begrundelse findes i appendiks E. Bedst På Nettets vurderingsgrundlag har ikke omfattet udsagn fra typiske brugere. For at undersøge hvad typiske brugere mener om webstedet, har DialogDesign for egen regning og efter aftale med gennemført en test af brugervenlighed af Silkeborg Biblioteks websted den 5. og 6. juli Testen er foretaget ved at bede syv personer om at løse typiske biblioteksopgaver på webstedet under kyndig overvågning. Denne rapport beskriver de positive forhold og problemer, som testen har afsløret. De væsentligste punkter hvor webstedet fungerer godt: Lånerstatus Alle testdeltagere fandt nemt Lånerstatus. De fem testdeltagere der allerede havde adgangskode, fortalte, at de bruger siden meget. Alle testdeltagere fandt datoen for aflevering af aktuelle lån. Den overordnede navigation Alle testdeltagere tog udgangspunkt i relevante punkter i den blå menu i højre side af forsiden. Når testdeltagerne bevægede sig rundt på webstedet, kunne de orientere sig og navigere tilbage ad den lille sti ( breadcrumbs ) øverst på siden. Den fungerede godt. Praktiske oplysninger Testdeltagerne fandt nemt og hurtigt de praktiske oplysninger, de ledte efter, f.eks. åbningstider, arrangementer og oplysninger om gebyrer og takster. De væsentligste punkter hvor webstedet kan fungere endnu bedre: Forside Mange testdeltagere sagde, at der var unødvendigt indhold på forsiden. Ingen benyttede sig af de seks links under overskriften s stærke sider. De opfattede dem som reklamer. Søgning Webstedet tilbyder mange former for søgning. Det var uklart for testdeltagerne hvordan de forskellige søgeformer fungerede. Søgeresultaterne var svære at overskue og begrænse. Testdeltagerne kunne f.eks. ikke finde ud af, hvordan resultaterne var sorteret. Sprog Testdeltagerne oplevede såkaldt biblioteksslang. De vidste ikke hvad et materialenummer var og kunne derfor ikke indtaste et sådant. Mange af bibliotekets betegnelser sagde ikke testdeltagerne meget. Det gjaldt f.eks. Mimers brønd og Oplevelsesområdet. Som det fremgår af denne rapport, afviger testdeltagernes og Bedst På nettets vurderinger en del både hvad angår ros og kritik. Testdeltagernes vurdering var, at webstedet var acceptabelt, men langtfra så perfekt, som de fem netkroner ud af fem mulige kunne antyde. Specielt på området søgning lader webstedet meget tilbage at ønske. Derimod er s holdning til konstruktive forbedringsforslag meget positiv. Det er vigtigt for brugervenligheden, men det har komiteen ikke beskæftiget sig med. Konklusionen er som så ofte før: Der er ingen nemme metoder til at vurdere brugervenlighed. Ingen kan udtale sig kvalificeret på brugeres vegne uden at tale med dem. Mette Wold, Sofie Scheutz og Rolf Molich, DialogDesign, august 2001 August DialogDesign Side 2

3 Indhold Resumé 2 1. Fremgangsmåde Anvendt metode Diskussion af metoden Anvendt udstyr Anvendt system Profiler for testdeltagere Om rapporten 5 2. Testdeltagernes forventninger Forventninger til indhold og funktion Prioritering af arbejdsopgaver 7 3. Testdeltagernes oplevelse af Generelle bemærkninger Praktiske oplysninger Navigation Indhold Genlån Lånerstatus Søg Reservation Sprog 22 Appendiks A. Testplan 23 Appendiks B. Prioritering af arbejdsopgaver 27 Appendiks C. Testdeltagernes opgaveløsning 28 Appendiks D. Bedst På Nettets vurdering 29 Copyright 2001 DialogDesign. Det er tilladt at kopiere og citere denne rapport helt eller delvis under forudsætning af præcis kildeangivelse. Ved kopiering skal hele denne notits desuden indgå i det kopierede materiale. Denne rapport findes på Følg linkene Hvis du vil vide mere og Rapporter fra DialogDesign. En tillægsrapport, der kommenterer både testen og denne rapport, findes samme sted. August DialogDesign Side 3

4 1. Fremgangsmåde s websted er i maj 2001 blevet vurderet af Bedst På Nettet, som er et initiativ, der er igangsat af IT- og Forskningsministeriet. Silkeborg bibliotek fik tildelt 5 netkroner, hvilket er topkarakteren for offentlige websteder. Begrundelsen siger bl.a.: Især hjemmesidens brugervenlighed er helt i top. Læs mere på DialogDesign har for egen regning og efter aftale med gennemført en test af brugervenlighed af webstedet den 5. og 6. juli Anvendt metode Testen er gennemført med syv personer, der alle tilhører s målgruppe. Personprofilen for hver af de syv testdeltagere er beskrevet i afsnit 1.5. Halvdelen af testdeltagerne blev rekrutteret af testlederen umiddelbart efter at de havde ordnet almindelige biblioteksærinder i skranken på. Den anden halvdel blev kontaktet telefonisk af testlederen ud fra en liste over typiske brugere, som bibliotekets medarbejdere havde lavet. Hver testdeltager blev indledningsvis interviewet om sin brug af og sine forventninger til s websted. Derefter fik hver testdeltager 17 kort med en funktion eller arbejdsopgave skrevet på hvert kort. Testdeltageren blev bedt om at sortere kortene, således at de arbejdsopgaver han ville løse oftest, eller som forekom ham mest relevante, lå først, og mindre relevante arbejdsopgaver lå sidst. Resultatet af denne kortsortering er gengivet i appendiks B. Dernæst blev testdeltageren bedt om at løse de konkrete opgaver ved hjælp af webstedet i den rækkefølge testdeltageren selv havde prioriteret. Mens testdeltageren løste opgaverne, blev han bedt om at tænke højt og kommentere webstedet. Det detaljerede forløb af testen og de konkrete opgaver er beskrevet i appendiks A. Efter hver test spurgte testlederen testdeltageren, om han syntes, at de stillede opgaver var typiske og repræsentative for de opgaver, han ville ønske at udføre med webstedet. Alle testdeltagere svarede bekræftende på dette spørgsmål. Alle test blev udført enkeltvis. Hver test tog cirka 90 minutter. Testene blev udført i et mødelokale på. Alle testdeltagere modtog et gavekort til en værdi af 300 kr. som tak for ulejligheden. Alle testdeltagere underskrev DialogDesigns Aftale om testdeltagelse, som blandt andet fastlægger testdeltagerens og DialogDesigns rettigheder i det videre arbejde med testresultaterne. Testlederen har ikke medvirket ved udarbejdelsen af webstedet. Testen er udført for DialogDesigns regning. var orienteret om testen før den fandt sted og personalet har været yderst venlige og hjælpsomme i forbindelse med afholdelse af testen. Testleder var Mette Wold, DialogDesign Diskussion af metoden Grundlaget for testen er den alment anerkendte Tænke højt metode. Denne metode er beskrevet mange steder i den anerkendte litteratur på området, bl.a. i lærebogen Brugervenligt webdesign af Rolf Molich (Ingeniøren bøger 2000) og i lærebogen Usability Engineering af Jakob Nielsen (Academic Press 1993). Denne rapport udtaler sig om brugervenligheden af webstedet på grundlag af et begrænset antal test, nemlig syv gennemførte test. Dette antal test er valgt ud fra en økonomisk betragtning. Vores erfaring siger, at vi ville se de samme problemer gentaget ved gennemførelse af flere test. Med syv test er sandsynligheden lille for at overse et alvorligt eller kritisk problem, som kan findes med de valgte arbejdsopgaver. August DialogDesign Side 4

5 1.3. Anvendt udstyr Testen foregik på en intern stationær computer med en 17 tommer skærm og en opløsning på 1024 x 768, stærke farver (16 bit). Skærmen var stillet til rådighed af. Overførselshastigheden under testen var 2 Mbps, hvilket skyldes den interne opkobling. Denne hastighed kan ikke betragtes som realistisk for en privat opkobling. Den interne opkobling gav ligeledes to ekstra links på forsiden, men de udgjorde ikke noget praktisk problem for testen. Den anvendte browser var Microsoft Internet Explorer 5.0, dansk version Anvendt system Testen er foretaget på produktionsversionen af webstedet som det så ud den 5. og 6. juli Centrale skærmbilleder fra webstedet er gengivet i rapporten Profiler for testdeltagere Test nr. Beskæftigelse Omtrentlig alder Brug af bibliotekets websted Erfaring med Internettet 1 Korrespondent 51 Én gang om måneden Erfaren 2 Studerende (datamatiker) 27 To gange om måneden Erfaren 3 Erhvervsvejleder 37 Sjældnere end to gange om måneden. Erfaren 4 Falckredder 49 To gange om ugen Let øvet 5 Studerende (gymnasieelev) 17 To gange om ugen Erfaren 6 Underviser (filosofi) 44 To gange om ugen Erfaren 7 Salgsassistent 22 To gange om måneden Let øvet Søjlen Erfaring med Internettet bygger på testdeltagerens egen vurdering. Erfaringen er klassificeret efter følgende skala: 1. Ingen (f.eks. har aldrig hørt om det, eller har kun læst om det) 2. Tilskuer (f.eks. har set over skulderen på andre, som brugte Internet) 3. Begynder (f.eks. har brugt det en enkelt gang eller to) 4. Let øvet (har brugt det mange gange) 5. Erfaren (bruger søgemaskiner uden problemer) 6. Meget erfaren (har udviklet hjemmesider, behersker HTML) 1.6. Om rapporten Citat: I rapporten er der flere steder anvendt citater fra testdeltagerne. Sådanne citater er angivet i anførselstegn For at beskytte testdeltagernes identitet er testdeltagere overalt i denne rapport omtalt som han. Kommentar: Testlederen har, hvor det er fundet påkrævet, knyttet en personlig kommentar til et problem eller en idé. Menupunkter, overskrifter: Menupunkter og overskrifter osv. fra webstedet er anført i kursiv. F.eks. Fakta om biblioteket og Søg og find. Rapportens appendiks A indeholder testplanen. August DialogDesign Side 5

6 Rapportens appendiks B indeholder testdeltagernes prioriterede rækkefølge af de enkelte arbejdsopgaver. Rapportens appendiks C indeholder en oversigt over med hvor stor succes testdeltagerne løste de enkelte opgaver. Rapportens appendiks D indeholder Bedst på nettets samlede udtalelse om brugervenligheden på Silkeborg biblioteks websted. August DialogDesign Side 6

7 2. Testdeltagernes forventninger Inden testdeltagerne begyndte at løse opgaver på webstedet, blev de dels interviewet om deres forventninger til s websted, dels bedt om at udføre en prioritering af typiske arbejdsopgaver Forventninger til indhold og funktion Inden testen blev testdeltageren interviewet om sine forventninger til indhold og funktion. Flere testdeltagere forventede at kunne udføre typiske biblioteksfunktioner: At se en oversigt over egne bibliotekslån. At genlåne materialer. At reservere bøger. En til to testdeltagere forventede: At kunne læse lidt mere om bøgerne, evt. se billede af forsiden. At kunne komme dybere ind i et emne. At kunne bestille nye bøger/musik og at kunne se om det kommer og hvornår Prioritering af arbejdsopgaver Efter det indledende interview blev testdeltageren præsenteret for 17 typiske arbejdsopgaver, som man kunne tænke sig kunne løses på bibliotekets websted. Disse arbejdsopgaver blev testdeltageren bedt om at sortere efter hvor vigtige de var for ham. Højest prioriteret var reelt biblioteksarbejde: Genlån, overblik over egne bibliotekslån, søgning og reservation. Flere testdeltagere nævnte, at det netop er webstedets styrke, at man hjemmefra kan forberede sig optimalt på besøget på det virkelige bibliotek. Lavest prioriteret var oplysninger om arrangementer og adgang til bibliotekets pc ere. Sidstnævnte funktion samt søgning efter pjecer mente flere testdeltagere at det simpelthen ikke var muligt at finde noget om på nettet. Testdeltagerne havde alle selv netadgang, og derfor var det mindre relevant for dem at få adgang til bibliotekets pc ere. En skematisk oversigt over brugernes prioritering af arbejdsopgaverne er gengivet i appendiks B. August DialogDesign Side 7

8 3. Testdeltagernes oplevelse af Testdeltagernes kommentarer er klassificeret i følgende kategorier: Godt. Denne måde at gøre tingene på syntes testdeltagerne godt om. Den kan tjene som forbillede for andre. God ide. Et forslag fra en testdeltager eller testlederen, som kan medføre en væsentlig forbedring af brugeroplevelsen. Kosmetisk problem. Testdeltagerne studsede et kort øjeblik. Alvorligt problem. Problemet forsinkede testdeltagerne i 1-5 minutter, men testdeltagerne kom videre af sig selv. Gav lejlighedsvis anledning til katastrofer. Kritisk problem. Gav anledning til hyppige katastrofer. En katastrofe er en situation, hvor webstedet vandt over testdeltagerne, dvs. en situation som forhindrede testdeltagerne i at løse en rimelig arbejdsopgave på webstedet, eller som irriterede testdeltagerne voldsomt Generelle bemærkninger Fem ud af syv testdeltagere havde svært ved at finde webstedet. Nogle kunne huske, at det var noget med silkeborg-bib.dk eller silkeborg.bibliotek.dk, men hvornår man skulle bruge punktum eller hvornår det var bindestreg, vidste de ikke. Hjemme har jeg den som startside, for ellers går der jo helt panik i det. Testleders kommentar: Webstedet findes på adresserne silkeborg-bibliotek.dk, silkeborgbibliotek.dk, og silkebog.dk, men f.eks. ikke eller Det er godt at have flere relevante adresser, så brugeren diskret bliver ført til webstedet, selvom de ikke lige husker om det er med punktum eller bindestreg. Biblioteket er godt garderet, alligevel opererer brugeren med adresser som ikke fører til biblioteket. Hvis man har mistanke om hyppige tastefejl i en web-adresse, kan det også anbefales at tage forbehold for dette ved at inddrage fejl i adresserne som Sikleborg eller biblotek. Flere testdeltagere savnede muligheden for at kontakte biblioteket med et spørgsmål pr. mail. De fandt kun en mailadresse til webmasteren og et telefonnummer til den lokale bibliotekar. Testleders kommentar: Der er forskellige muligheder for at kontakte biblioteket: 1. Biblioteksvagten fra forsiden (ikke nødvendigvis en bibliotekar fra Silkeborg) 2. Spørg biblioteket (link til et telefonnummer til en lokal bibliotekar fra Silkeborg) Ingen af testdeltagerne anvendte disse muligheder. Kun én testdeltager opdagede at Artikelbasen ikke var en del af s websted, men en del af Århus Biblioteks websted. Efter at flere testdeltagere havde afsluttet artikelsøgningen, sagde de, at de nu ville gå ned og hente artiklen. De havde ikke forstået, at det ville de ikke kunne gøre på. Testleders kommentar: Brugere bemærker sjældent at de bliver ført over på et andet websted, med mindre det er tydeligt angivet. De fokuserer på opgaven og ikke på sidernes udseende. En løsning kunne være at åbne artikelbasen i et nyt mindre vindue oven på. Det ville desuden lette proceduren for at finde tilbage til Silkeborg Biblioteks websted. August DialogDesign Side 8

9 3.2. Praktiske oplysninger Figur 1: Forsiden på Mange testdeltagere var glade for den blå menu til højre i billedet. Links til venstre og de seks stærke sider i midten blev opfattet som fyld. Alle testdeltagere fandt nemt åbningstider via forsidens Fakta om biblioteket. Alle testdeltagere fandt oplysninger om gebyrer og takster i forbindelse med for sen aflevering. Figur 2: Arrangementer. Ifølge denne webside ser det ikke ud til at afholder flere arrangementer før til efteråret, men to testdeltagere havde været til et klovne-arrangement ugen før testen blev afholdt. August DialogDesign Side 9

10 To testdeltagere fandt ikke noget om arrangementer for børn i ferien til trods for at der faktisk var arrangementer på biblioteket i ferien. Webstedet meddelte at: Forårssæsonen 2001 er slut. Vi kommer igen efter sommerferien med nye spændende arrangementer. (Se figur 2) Der var jo et med klovne i sidste uge. Vi var her jo. Men der er ikke arrangementer ifølge webstedet? Testleders kommentar: Brugere opfatter biblioteket og bibliotekets websted som et hele, selvom mange arbejdsopgaver i bibliotekets daglige praksis er fordelt i forskellige afdelinger og måske endda ligger fysisk langt fra hinanden. Det er derfor vigtigt at indarbejde en rutine, der gør at webstedet integreres i den daglige og aktuelle kommunikation, således at senere planlagte arrangementer (og aflysninger) også kommer på nettet. En testdeltager foreslog muligheden for at få tilsendt, hvis han havde glemt at aflevere til tiden. Testleders kommentar: I stedet for at sende en rykker-mail, kunne en mere forebyggende løsning være at vælge at få tilsendt 2 dage før lånets udløb. Dette ville spare brugeren for en bøde og biblioteket for et frimærke Navigation Alle testdeltagere syntes, at menupunkterne til højre på siden fungerede godt. Flere testdeltagere opdagede og brugte stikordsregisteret. De fandt brugbare links som kulturliv og låneregler Ret vildt stikordsregister de har her, der står mange ting. Se også testleders kommentar under 3.9 Sprog. Flere testdeltagere benyttede historikkens links f.eks. til forsiden. Historikken ( breadcrumbs ) angiver hvordan brugeren er kommet til siden. F.eks. Forsiden s database Oversigt over det fundne Flere testdeltagere havde problemer med at finde tilbage til s websted, når han havde fulgt et link ud af webstedet til Artikelbasen, som er under Århus Kommunes Biblioteker. (Se figur 3) Figur 3: Artikelbasen. Kun én af testdeltagerne bemærkede at Artikelbasen ikke er en del af s websted, men er en del af webstedet for Århus Kommunes biblioteker. Flere testdeltagere havde svært ved at finde tilbage til s websted fra denne side. August DialogDesign Side 10

11 Flere af testdeltagerne havde umiddelbart lidt svært ved at gennemskue, hvornår de skulle bruge hvilken af de mange muligheder: Stikordsregister, menubjælkerne til højre på siden, Søg i biblioteksbasen, søgefeltet eller link til søgesiden. (Se figur 1) Testleders kommentar: Tydeliggør hvad der kan søges efter. (Se afsnittet om søgning) Flere testdeltagere gik den lange vej (4 billeder) til søgesiden, hver gang de skulle søge. De opdagede ikke, at de kunne søge direkte fra forsiden. Jeg leder efter en genvej? De testdeltagere, der opdagede søgefeltet på forsiden, opfattede det som anderledes end søgefeltet på den egentlige søgeside. De brugte forsidens søgefelt til at foretage metasøgninger, dvs. overordnede søgninger, der handlede om selve webstedet, f.eks. Romaner eller Reservationer. Testleders kommentar: Testlederen blev undervejs ligeledes i tvivl om der var forskel på søgningerne. Gør tydeligt opmærksom på hvad der kan søges efter. Hvis der ikke kan foretages metasøgninger, så skriv det, og giv et eksempel på hvad der kan søges på. Se også afsnit 3.7 om søgning Indhold Alle testdeltagere syntes, at webstedet indholdsmæssigt opfyldte deres forventninger. De relevante ting for mig er her. Og så er der en masse, som jeg ikke ved om andre har brug for. Flere testdeltagere var overraskede over at finde oplysninger om kulturlivet i Silkeborg på webstedet. Som turist ville jeg aldrig gå herind. Hvis jeg sad hjemme ville jeg gå direkte på Silkeborgs hjemmeside eller nok finde en lokalavis. Figur 4: Beskrivelse af titlerne. Flere testdeltagere syntes der var for lidt information om materialet. De fleste testdeltagere fandt Reserver/Bestil: 5kr og kviede sig over prisen for funktionen. August DialogDesign Side 11

12 Mange testdeltagere kommenterede at den fuldstændige beskrivelse der var ud over titlen, ikke gav nok informationer. (Se figur 4) De ting, der står, er ikke nok, jeg vil gå ned og kikke. Så ville jeg hellere ned og læse på bagsiderne og kikke mig frem. Testleders kommentar: Det første en bruger gør ved en interessant bog på biblioteket er at vende den om og læse på bagsiden. Den mulighed vil brugere også gerne have på nettet. Brugere efterlyser også ofte et billede af forsiden, så de har noget at gå efter når de skal hente materialet på biblioteket. Vi har mødt denne forventning tidligere, f.eks. i forbindelse med køb af cd er på nettet. Alle testdeltagere havde problemer med at finde litteratur til en 5-årig pige (opgave 17). De slog op på siden Børn & Unge og kikkede under For de mindste, som viste sig at være anbefalinger for aldersgruppen 1-4 år. Derefter kikkede nogle testdeltagere under For piger, som viste sig at være anbefalinger for aldersgruppen 9-12 år. De mindste går til 4 år og de stakkels børn, der er lidt ældre, dropper ud af systemet. Det står ikke så præcist, jeg ville nok vælge ud fra min egen erfaring eller spørge bibliotekaren. Testleders kommentar: Under linket Billedbøger på siden Børn & Unge finder man en emneopdeling af litteratur til børn. Men brugeren skal vælge et emne og åbne linket for at se hvilket alderstrin, emnet er anbefalet til. Det syntes testdeltagerne var besværligt og mange havde svært ved at løse opgaven. Webstedet skal fortælle brugerne at udvalget på webstedet er begrænset. Det skal også fremgå, at udvalget ikke er tilfældigt, men at webstedet præsenterer f.eks. de mest populære eller nyeste bøger. Brugerne bør have en saglig forklaring på hvilke materialer de kan finde eller ikke finde. August DialogDesign Side 12

13 3.5. Genlån Figur 5: Genlån. Alle testdeltagere havde problemer med at gennemskue hvad Materialenummer er. De kaldte ofte nummeret bag på f.eks. en bog for stregkoden. De fleste testdeltagere fandt linket til at forny lån under Selvbetjening Lånerstatus. Fem testdeltagere var allerede oprettet som brugere og positive overfor ideen om at forny lån på nettet. En testdeltager oprettede uden problemer en pinkode under testen, en anden testdeltager ønskede ikke at oprette pinkode under selve testen. To testdeltagere genlånte mere end én titel. For hver titel skulle de udfylde CPR-nummer og pinkode: Jeg skal genindtaste CPR-nummer hver gang, det er lidt af en omvej. Det forvirrede flere testdeltagere, at der ikke skete noget, når de havde skrevet CPRnummer og pinkode og trykkede på knappen Udfør fornyelsen. En testdeltager troede et kort øjeblik at fornyelsen af alle hans bøger var gået igennem, men han savnede en kvittering. Men så ved jeg jo ikke, hvad jeg har fornyet. Testleders kommentar: Der kom ingen meddelelse om, at systemet manglede et materialenummer Det er vigtigt at der kommer en præcis fejlmeddelelse på dette tidspunkt, hvis brugeren ikke har udfyldt de nødvendige felter. Gerne med anvisning om hvor brugeren finder den manglende oplysning. F.eks.: Du har ikke indtastet materialenummer. Du finder materialenummeret på bagsiden af bogen eller cd en umiddelbart under stregkoden. August DialogDesign Side 13

14 Du har ikke indtastet din pinkode. Hvis du endnu ikke har fået en pinkode, så Hvis du har glemt din pinkode, så.. Alle testdeltagere havde problemer med at anvende siden Fornyelser, hvor man skal skrive CPR-nummer eller lånerkortnummer, pinkode og materialenummer. Tre testdeltagere opgav at finde materialenummeret. Materialenummer. Men det ligner jo det her nummer på lånerkortet. Det ved jeg ikke hvad jeg skal gøre ved. Testleders kommentar: Det er godt med et eksempel på hvad et materialenummer er, men i dette tilfælde kan billedeksemplet forveksles med et billede af et lånerkort (se figur 5). Vis i stedet en pil der peger på bagsiden af en bog med den lille hvide mærkat nede i hjørnet. Det er ikke selve stregkoden og nummeret brugerne skal have et billede af, men der imod hvor de finder den. Flere testdeltagere kaldte i øvrigt spontant materialenummeret for en stregkode Lånerstatus Figur 6: Lånerstatus. Alle testdeltagere fandt Lånerstatus under Selvbetjening. Fem ud af syv testdeltagere brugte allerede funktionen hyppigt. Flere foreslog at man skulle kunne forny materiale på denne side. Alle testdeltagere fandt nemt Lånerstatus. En testdeltager oprettede en pinkode uden problemer. De fem testdeltagere, der allerede havde pinkode, fortalte, at de bruger siden meget. Jeg mister altid de der sedler (lånerudskrifter), så det er rigtig, rigtig vigtigt, at det står her. Alle testdeltagere fandt umiddelbart den rigtige afleveringsdato. Flere testdeltagere foreslog at lånerstatus og genlån skulle være på samme side. Her skal man huske nummeret eller kopiere det med. Det var bedre hvis man kunne genlåne direkte fra Lånerstatus. August DialogDesign Side 14

15 3.7. Søg Figur 7: Søgning. Testdeltagerne havde svært ved at overskue de mange forskellige søgemetoder. Hvad skal man bruge hvornår? Testdeltagerne forsøgte ofte med mange variationer af f.eks. miles davis og davis miles. Flere af testdeltagerne havde svært ved at gennemskue hvornår de skulle bruge hvilken af de mange søgemetoder: Søgning, Emnesøgning, Sammensat søgning, Den svære. Desuden skal man vælge om man vil søge bred, præcis forfatter eller præcis titel. Jeg brugte en forfærdelig masse tid på noget, der burde være enkelt. Jeg har dårlig erfaring med bred søgning. (efter at have fået hits på søgeordet Miles +Davis+Kind) To testdeltagere forsøgte sig med Den svære - CCL søgning, men det hjalp heller ikke. Da den ene testdeltager havde læst og prøvet og fået fejlmeddelelse, stoppede han. Der står det kræver solid viden. Jeg ved sgu ikke hvad CCL-kommandoer er. Testleders kommentar: De mange muligheder for at søge forvirrede testdeltagerne, og de blev aldrig rigtig fortrolige med nogen af mulighederne. Tydeliggør hvad der er beregnet til hvad, saml og forenkl de primære søgemetoder og forklar forskellene kort. Det bør f.eks. tydeliggøres at stikordsregisteret er forskelligt fra søgning, da stikordsregisteret indeholder meta-stikord, altså stikord om alt det praktiske i forbindelse med lån og åbningstider osv. Til gengæld handler søgning om materialerne og kan ikke svare fornuftigt på forespørgsler om f.eks. låneregler. Den svære søgning bør helt væk fra almindelige brugeres valgmuligheder. Det er en professionel søgeform og den bør ligge på en lukket adresse for de, der har særlig adgang. På trods af advarsler om, at det er svært at søge, så vi to testdeltagere forsøge sig med Den svære i desperation. De fleste testdeltagere læste hjælpeteksten Brug ikke komma eller og. En testdeltager konkluderede ud fra dette at han kunne bruge f.eks. tegnet + i stedet for og. Der står ikke noget Jeg forventer at + er en generel webskik. Testleders kommentar: Udeladelser opfattes som sigende eksempler. Brug ikke komma eller og, betyder i princippet at f.eks. + er acceptabelt. Skriv ikke eksempler på hvad brugeren August DialogDesign Side 15

16 ikke må gøre men i stedet præcist hvad brugeren skal gøre, f.eks.: Brug kun mellemrum mellem to eller flere søgeord, f.eks. ved søgeordene turen Frankrig. For at biblioteket i øvrigt kan få et præcist billede af, hvad lånere søger efter på webstedet, anbefaler vi, at biblioteket opsamler søgeord fra webstedet over en periode og derefter løbende sørger for at søgemaskinen reagerer fornuftigt på brugernes hyppigste søgeord. Søgeresultat En god og tolerant søgefunktion skal desuden kunne klare: Synonymer. Ord, der betyder det samme, som de ord webstedet anvender, men som ikke nødvendigvis optræder i teksten. F.eks. gyser/ krimi og roman/ skønlitteratur. Permutationer. Forskellige naturlige kombinationer. F.eks. skal Preben Ramløv kunne søges både som Ramløv, Preben Ramløv og Ramløv, Preben Stavefejl. Opsamling af søgeord vil give en ide om hyppige stavefejl. F.eks. indtastede to testdeltagere Vanillepigen således: Vaniliepigen. Hvis det viser sig, at en fejl optræder hyppigt, vil det være hensigtsmæssigt at hjælpe brugeren videre på trods af stavefejlen. Bøjningsformer: Søgefunktionen bør tillade de mest almindelige bøjningsformer således, at brugeren for eksempel får samme resultat ud af en søgning på Vanillepige (0 hits), som på Vanillepigen (11 hits) Metaord. Ord som ikke direkte vedrører materialerne, men som handler om selve bibliotekets websted. F.eks. Åbningstider, Gebyr, Forfatteraften, Lån af pc og lignende. Figur 8: Søgeresultat, Oversigt over det fundne. Testdeltageren har i dette billede klikket på linket Handicappede, se figur 4. Testdeltagerne syntes generelt at denne oversigt var svær at overskue. Den er ikke sorteret logisk. Alle testdeltagere fandt det umiddelbart logisk at de kunne klikke på en bogs titel for at se flere detaljer om bogen. To testdeltagere klikkede med succes på forfatternavnet for at finde ud af om J. K. Rowling har skrevet andre bøger end Harry Potter-bøgerne. August DialogDesign Side 16

17 Hvis søgeresultatet omfatter under 50 hits vises en Oversigt over det fundne. Flere testdeltagere syntes, at siden var svær, fordi det var uigennemskueligt hvordan resultaterne er sorteret. Uklart hvad de står efter. De står ikke alfabetisk. Det er lidt uoverskueligt. Jeg kunne godt ønske mig, at man selv kunne styre sorteringen. Jeg kan ikke se, hvad listen er sorteret efter. En lidt rodet måde de kommer frem på. Testleders kommentar: Brugeren kan ikke selv vælge i hvilken orden, han vil sortere søgeresultatet. Det ville være brugbart at kunne sortere alfabetisk på forfatter eller titel, eller stigende på emnetal. Mange brugere kender til sortering fra deres mailprogram eller lignende, og et design der lægger sig op ad noget velkendt, er anbefalelsesværdigt. Flere testdeltagere blev stærkt irriterede over ikke at kunne se sammenhæng mellem søgningen og søgeresultaterne: Jeg har søgt på turen + Frankrig. Hvorfor kommer Michala Petri frem? Enlig mor til 48 børn. Hvor kommer det egentlig fra? (ved søgning på tæger) Nu har jeg kikket de første 100 igennem uden at finde Miles Davis som jeg søgte på! Testleders kommentar: Testdeltagerne kunne ikke gennemskue hvorfor de havde fået disse søgeresultater. Det så umiddelbart ud som om maskinen helt havde misforstået søgeordet. Det ville være en stor hjælp for brugeren at se hvorledes søgeordet indgår i det fundne materiale, f.eks.: Søgeord: turen +Frankrig..i Frankrig, i cykelsportens verden blot kaldet turen. Alle rytterne..berømte fløjtespiller Michala Petris tur gennem Frankrig. Koncerterne så glæd Dem hvis turen går til Frankrig. Besøg de smukke vinslotte, nær ved.. Hvis tegnet + giver mange resultater burde maskinen blot ignorere tegnet og erstatte det med et blanktegn. Det ville have reddet denne situation: Søgeordet: turen+frankrig giver uanvendelige hits. Søgeordet: turen Frankrig giver 8 helt relevante hits (Turen går til Paris, Turen går til Nordfrankrig, Turen går til Sydfrankrig osv.) Mange titler bliver vist flere gange i et søgeresultat. For at tjekke om bogen/cd en var udlånt var det nødvendigt at lukke beskrivelsessiden op for hver af dem. Bare de viste én af dem og så kunne man se på den enkelte om den findes i magnaprint osv. Hvis søgeresultatet omfatter over 50 hits vises en side med antal hits og mulighed for at formindske resultatet. Flere testdeltagere forsøgte at formindske antallet af hits med meget varierende succes. 922 hits, det var jo det jeg ville undgå. (ved søgning på Harry + potter) Tilføjer materialetype = bøger. Det giver 862 hits. Tilføjer udgivet efter = Det giver 836 hits. Testleders kommentar: Testdeltagerne gjorde sig generelt umage for at udfylde alle felter. De havde svært ved at forstå formålet med feltet Supplerende søgeord. Brug af dette felt medførte derfor ofte, at der slet ikke kom nogen søgeresultater. Der er ikke taget højde for synonymer: romantik gav ikke kærlighedshistorier men kun litteratur fra perioden romantikken. For at brugeren skal kunne mindske søgeresultatet effektivt, har han brug for en række mere udførlige eksempler på de muligheder han har. Vis for eksempel hvad Afslut evt. med et spørgsmålstegn betyder for søgningens resultat. F.eks.: Hvis du skriver viking så får du tekster der indeholder ordet viking. Hvis du skriver viking? så får du tekster der indeholder ordene viking, vikinger, vikingerne, vikingetid, vikingeliv, vikingeskib osv. August DialogDesign Side 17

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Udarbejdet for DialogDesign ved Rolf Molich April 2001 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé tilbyder sine kunder e-handel

Læs mere

Brugerne bruger nettet bevidst og ignorerer fyldet Webrapport 2001 December 2001 Skrevet af Sofie Scheutz, DialogDesign, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse

Brugerne bruger nettet bevidst og ignorerer fyldet Webrapport 2001 December 2001 Skrevet af Sofie Scheutz, DialogDesign, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Brugerne bruger nettet bevidst og ignorerer fyldet Webrapport 2001 December 2001 Skrevet af Sofie Scheutz, DialogDesign, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indledning 1. Resumé og konklusion Brugere bruger nettet

Læs mere

Brugernes oplevelse af store danske netsteder

Brugernes oplevelse af store danske netsteder De spræller i nettet:: Brugernes oplevelse af store danske netsteder 3. marts 1999 Skrevet af Rolf Molich og Sofie Scheutz, DialogDesign, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Christian Gram, Instituttet for Informationsteknologi,

Læs mere

Det brugervenlige elektroniske bibliotek. Midtvejsrapport for www.silkeborg-bibliotek.dk

Det brugervenlige elektroniske bibliotek. Midtvejsrapport for www.silkeborg-bibliotek.dk Det brugervenlige elektroniske bibliotek Midtvejsrapport for www.silkeborg-bibliotek.dk Det brugervenlige elektroniske bibliotek Midtvejsrapport for www.silkeborg-bibliotek.dk UNI C 17. september 2002

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

11. T'ænke højt test Brug af konsulent

11. T'ænke højt test Brug af konsulent ROLF MOLICH - 200 ( 11. T'ænke højt test Brug af konsulent testdeltageren ikke er i sin vante arbejdssituation, og fordi det sinker testdeltageren at skulle tænke højt. Det er en fordel at søge sa&~yndig

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2011 DBC Brugerundersøgelse 2011 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2011... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Usability-test af www.praktikpladsen.dk. UNI C Maj 2005 1.0 Af Julia Gardner

Usability-test af www.praktikpladsen.dk. UNI C Maj 2005 1.0 Af Julia Gardner Usability-test af www.praktikpladsen.dk 1.0 Af Julia Gardner Indhold 1 Sammenfatning...4 1.1 Webstedets anvendelighed og relevans...4 1.2 Webstedets design og opbygning...4 2 Baggrund...6 2.1 Formål med

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2009 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse 2009 Indledning... 3 Resume af undersøgelsen 2009... 3 Metode antal besvarelser -

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ny intranetside for studerende på RUC

Ny intranetside for studerende på RUC Ny intranetside for studerende på RUC Humanistisk-teknologisk basisstudie 1. semester, efterår 2011 Helene Louise Horskjær Fallesen, 46896 Flemming Damsgaard Andersen, 46912 Kasper Wandahl Fogh, 46839

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Fokusgruppe-test Oktober 2006

Fokusgruppe-test Oktober 2006 Fokusgruppe-test Oktober 2006 i projekt: Den selvbetjente biblioteksfilial Ubetjent åbningstid i lokalbiblioteket Projektets titel: Den selvbetjente biblioteksfilial Afholdelse af udvidet fokusgruppe test

Læs mere

'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH

'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH 'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH 6WRUJUXSSH 7LWHODen Virtuelle Virkelighed 7HPDVirkelighed og Modeller 3URMHNWSHULRGH13. oktober 2000 18. december 2000 3URMHNWJUXSSH358 6\QRSVLV 'HOWDJHUH Henrik

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES 61 KAPITEL 2 Facebook KAPITEL 3 TripAdvisor / 3 37 Din

Læs mere

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere