Bilagsmappe. Morvillesvej 6, 8800 Viborg. Sagsnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsmappe. Morvillesvej 6, 8800 Viborg. Sagsnr"

Transkript

1 Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE Bilagsmappe Morvillesvej 6, 8800 Viborg Sagsnr Vesterbro 101 København K Herlev Hillerød Roskilde Næstved Odense Kolding Sønderjylland Esbjerg Aarhus Aalborg 9000 Aalborg Tlf Internationalt repræsenteret ved - poulerikbech.dk/erhverv CVR nr

2 Erhverv Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer MDE INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1: Elektronisk tingbogsoplysning, dateret den Bilag 2: BBR-ejermeddelelse, dateret den Bilag 3: Kommunalt oplysningsskema, dateret den Bilag 4: Ejendomsskat 2012 Bilag 5: Ejendomsvurdering 2010 Bilag 6: Energimærkning 2005 Bilag 7: Energimærkning, dateret Bilag 8: Bilag 9: Attester vedrørende jordforurening fra Region Midtjylland Forureningsregistrering fra Viborg Art Bilag 10: Kommuneplanramme VIBM.B4.03 Viborg Midtby blandet boligområde Bilag 11: Lokalplan nr. 58 Asani Karréen Bilag 12: Forhåndsudtalelse om Morvillesvej 6 af 4. april 2012 fra Viborg Kommune Bilag 13: Matrikelnotat Bilag 14: Matrikeloversigt - kort Bilag 15: Matrikeludskrift fra Kort & Matrikelstyrelsen Bilag 16: Kortudsnit fra Kort og Matrikelstyrelsen Bilag 17: Servitutattester 12 stk. Bilag 18: Lejekontrakt med Den Danske Stat v/slots- og Ejendomsstyrelsen Bilag 19: Lejekontrakt med Viborg Kommune Bilag 20: Diverse tegninger Bilag 21: Areal fortegnelse Bilag 22: Paradigme til anfordringsgaranti Vesterbro 101 København K Herlev Hillerød Roskilde Næstved Odense Kolding Sønderjylland Esbjerg Aarhus Aalborg 9000 Aalborg Tlf Internationalt repræsenteret ved - poulerikbech.dk/erhverv CVR nr

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Energimærkning SIDE 1 AF 21 Adresse: Morvillesvej 6 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år fra: Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Grontmij A/S Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: ,90 MWh fjernvarme Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G F Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Isolering af uisolerede varmefordelingsrør ved veksler i bygning 2-5 kwh el 1,52 MWh fjernvarme 900 kr. 900 kr. 1,0 år 2 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg i bygning kwh el kr kr. 1,9 år 3 Indvendig isolering af kælderydervæg over jord med 100 mm mineraluld 4 Isolering af etageadskillelse mod krybekælder 5 Ventilationsanlæg VE03 Landsarkivet udskiftes til et nyt komfortanlæg 255 kwh el 50,73 MWh fjernvarme 738 kwh el 146,85 MWh fjernvarme kwh el 27,46 MWh fjernvarme kr kr. 9,8 år kr kr. 8,6 år kr kr. 9,2 år

33 Energimærkning SIDE 2 AF 21 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år fra: Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Grontmij A/S Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 6 Ventilationsanlæg VE02 budstue udskiftes til et nyt komfortanlæg 7 Udskiftning af 13 stk. glødepærer i bygning 1 til lavenergipærer 8 Ventilationsanlæg VE01 pakrum udskiftes til et nyt komfortanlæg 9 Indvendig isolering af kælderydervæg mod kold jord med 100 mm mineraluld kwh el 15,06 MWh fjernvarme 164 kwh el -0,09 MWh fjernvarme kwh el 11,07 MWh fjernvarme 91 kwh el 18,12 MWh fjernvarme kr kr. 11,2 år 300 kr. 700 kr. 2,4 år kr kr. 13,2 år kr kr. 26,8 år 10 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg i bygning kwh el 700 kr kr. 7,1 år 11 Udskiftning af elementer i ledhejseport 12 Efterisolering af ydervægge i bygning 2 med 100 mm mineraluld 13 kwh el 2,74 MWh fjernvarme 747 kwh el 148,66 MWh fjernvarme kr kr. 14,6 år kr kr. 30,3 år 13 Montering af 360 m² solceller på taget kwh el kr kr. 15,5 år 14 Efterisolering af varmtvandsbeholder -2 kwh el 0,89 MWh fjernvarme 600 kr kr. 7,9 år 15 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg til varmluftsblæsere i pakrum i bygning kwh el 500 kr kr. 9,3 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres.

34 Energimærkning SIDE 3 AF 21 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år fra: Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Grontmij A/S Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Samlet besparelse på vand 0 kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

35 Energimærkning SIDE 4 AF 21 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år fra: Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Grontmij A/S Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 16 Efterisolering af varmefordelingsrør -1 kwh el 0,23 MWh fjernvarme 17 Udskiftning af aggregat for ventilationsanlæg i bygning kwh el 6,15 MWh fjernvarme 18 Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder -1 kwh el 0,15 MWh fjernvarme 200 kr kr. 83 kr. 19 Efterisolering af ydervægge i bygning 1 med 100 mm mineraluld 665 kwh el 132,47 MWh fjernvarme kr. 20 Udskiftning af 15 stk. 1-skyls toiletter i bygning 2 52,50 m³ koldt brugsvand kr. 21 Montering af ny cirkulationspumpe til zonevarmeflade i indblæsningsanlæg øst i bygning kwh el 400 kr. 22 Efterisolering af brugsvandsrør i ingeniørgange i bygning 2-4 kwh el 1,70 MWh fjernvarme kr. 23 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg til ventilationsvarmeflade i bygning 1 24 Montering af ny cirkulationspumpe til zonevarmeflade i indblæsningsanlæg øst i bygning 2 25 Montering af ny cirkulationspumpe til zonevarmeflade i indblæsningsanlæg vest i bygning kwh el 400 kr. 168 kwh el 400 kr. 168 kwh el 400 kr kontorlokaler i bygning 2 forsynes med bevægelsesmeldere kwh el -0,96 MWh fjernvarme kr. 27 Udskiftning af vinduer med 1 lag mat trådglas i bygning 1 til nye vinduer monteret med 2 lags energirude 28 Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer og yderdøre i bygning 2 til energiruder 37 kwh el 7,55 MWh fjernvarme 33 kwh el 6,69 MWh fjernvarme kr kr.

36 Energimærkning SIDE 5 AF 21 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år fra: Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Grontmij A/S Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 29 Montering af ny cirkulationspumpe til zonevarmeflade i indblæsningsanlæg for Landsarkiv i bygning kwh el 300 kr. 30 Udskiftning af 2 lags termoruder i skydedøre i indgangsparti i bygning 1 til energiruder 2 kwh el 0,57 MWh fjernvarme 400 kr. 31 Efterisolering af cirkulationsledning i ingeniørgange i bygning 2-3 kwh el 1,14 MWh fjernvarme 32 Udskiftning af 1 lag shedlys med trådglas i hallen kwh el 248,36 MWh fjernvarme 700 kr kr. 33 Udskiftning af yderdørsparti med 1 lag trådglas mod vest i bygning 2 til nyt yderdørsparti med 2 lags energirude 34 Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum i bygning 1 med 100 mm mineraluld 35 Udskiftning af yderdørsparti med 1 lag trådglas mod øst i bygning 1 til nyt yderdørsparti med 2 lags energirude stk. kontorlokaler i bygning 1 forsynes med bevægelsesmeldere Energikonsulentens konklusion og kommentarer Sags nr Kunde: Post Danmark A/S Morvillesvej 6, 8800 Viborg. 7 kwh el 1,54 MWh fjernvarme 18 kwh el 3,61 MWh fjernvarme 7 kwh el 1,39 MWh fjernvarme kwh el -0,89 MWh fjernvarme 900 kr kr. 900 kr kr. Energimærket omfatter 2 bygninger. Bygning 1 har et areal i følge BBR-meddelelsen på m². Bygning 2 har et areal i følge BBR-meddelelsen på m². Det samlede BBR-areal er på m². Det samlede opmålte opvarmede areal er på m². Bygning 1 er i 2 etage med kælder. Bygning 2 er i 1 etage. I energimærkningen er det forudsat, at alle opvarmede rum er opvarmet til 20 grader.

37 Energimærkning SIDE 6 AF 21 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år fra: Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Grontmij A/S Bygningen forsynes med fjernvarme fra Viborg Fjernvarme. Bygningen anvendes til kontorer, postkontor og postsortering. En del af bygning 2 er udlejet. Bygning 1 står ubenyttet samt dele af bygning 2 har lav benyttelsestid. I energimærkningen er der dog forudsat en benyttelsestiden for hele ejendommen på 45 timer om ugen. Besparelsesforsalg i bygning 1 er derfor givet ud fra denne betragtning. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen. Baggrunden for energimærkningen er en besigtigelse af ejendommen og en udleveret plantegning. Der forefindes ikke snittegninger og facadetegninger tegninger over bygningen. Opbygning af terrændækket er derfor vurderet ud fra byggestilen på opførselstidspunktet. Energimærket er udarbejdet efter retningslinjerne i håndbog for Energikonsulenter 2008 ver. 3 Ejendommen energimærkes efter retningslinjerne for "Energimærkning af flerfamiliehuse, handel-, service og offentlige bygninger ". Der er foretaget et tillæg til energirammen på 7,4 kwh/m² på grund af en ventileret luftmængde på over 1,2 l/s m² i bygning 1 samt et belysningsniveau over 200 Lux i budstue og boksanlæg. Det beregnede forbrug er på kwh svarende til 210 kwh/m². Det oplyste graddagekorrigerede forbrug er på kwh eller 108 kwh/m². Uoverensstemmelsen skyldes, at væsentlige dele af ejendommen har stået ubenyttet i en del af opgørelsesperioden. Der føres ikke driftsjournaler for ejendommen. Besparelsesforslag med en tilbagebetalingstid over ca. 50 år er individuelt vurderet og er kun medtaget, hvis det er fornuftigt i forhold til andre besparelsesforslag. Energimærkningen er udført af: Hans Jørgen Gjerløv. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Status: Tagkonstruktionen i bygning 1 er med betondæk og tagrum med en hældning på 5 grader. Tagrummet er isoleret med 225 mm mineraluld. Konstruktionen overholder kravene til mindste varmeisolering i Bygningsreglementet 2010.

38 Energimærkning SIDE 7 AF 21 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år fra: Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Grontmij A/S Skråtag (parallel tag) i bygning 2 er isoleret med 225 mm mineraluld. Konstruktionen overholder kravene til mindste varmeisolering i Bygningsreglementet Det flade tag (built-up tag) i bygning 2 er isoleret med 225 mm mineraluld. Konstruktionen overholder kravene til mindste varmeisolering i Bygningsreglementet Forslag 34: Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. Ydervægge Status: Kælderydervægge mod kold jord i bygning 1 er udført som 48 cm beton. Kældervæggene er forudsat uisoleret. Konstruktionen overholder ikke kravene til mindste varmeisolering i Bygningsreglementet Kælderydervægge over jord i bygning 1 består af 48 cm massiv betonvæg. Ydervæggen er forudsat uisoleret. Konstruktionen overholder ikke kravene til mindste varmeisolering i Bygningsreglementet Kælderydervægge mod varm jord i bygning 1 er udført som 48 cm beton. Kældervæggene er forudsat uisoleret. Konstruktionen overholder kravene til mindste varmeisolering i Bygningsreglementet Ydervægge i bygning 1 er 42 cm ydervæg opbygget af 24 cm tegl, 12 cm molersten og et hulrum på 6 cm. Ydervæggen er pudset udvendig. Konstruktionen overholder ikke kravene til mindste varmeisolering i Bygningsreglementet Ydervægge i bygning 2 er 42 cm ydervæg opbygget af 24 cm tegl, 12 cm tegl og et hulrum på 6 cm. Konstruktionen overholder ikke kravene til mindste varmeisolering i Bygningsreglementet Forslag 3: Montering af indvendig isoleringsvæg på kælderydervæg over jord med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Arbejdet udføres sammen med isolering af vægge placeret under terræn. Det skal i øvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen.

39 Energimærkning SIDE 8 AF 21 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år fra: Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Grontmij A/S Forslag 9: Montering af indvendig ventileret isoleringsvæg på kælderydervæg mod jord med 100 mm mineraluld, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Arbejdet udføres sammen med isolering af vægge placeret over terræn. Det skal iøvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. Forslag 12 og 19: Montering af indvendig isoleringsvæg på ydermure i bygning 1 med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Vinduer, døre og ovenlys Status: Vinduer i kælder i bygning 1 er i træ og monteret med 1 lag mat trådglas. Vinduer mod vest er afdækkede. Vinduer i stue og på 1. sal i bygning 1 er i træ og monteret med 2 lag glas i koblede rammer. Yderdør i facade mod øst bygning 1 er i aluminium og monteret med 1 lags trådglas. Yderdør i facade mod øst bygning 1 er i træ og monteret med 2 lags termoruder. Karnap mod syd i bygning 1 er i træ og monteret med 2 lags termorude. Brystning og tag i karnap er forudsat isoleret med 50 mm isolering. Vinduer i bygning 2 er i træ og monteret med 2 lags termorude. Yderdør i facade mod vest bygning 2 er i træ og monteret med 2 lags termoruder. Shedlys i hallen i bygning 2 er monteret med 1 lags trådglas. Port til værksted er en isoleret ledhejseport med 4 vinduer med 2 lag glas. Massiv dobbelt yderdør mod vest i bygning 2 er med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider. Yderdørsparti i facade mod vest bygning 2 er i træ og monteret med 1 lags trådglas. Fyldninger er uisoleret. Skydeporte til pakrum er isolerede ledhejseporte er med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider.

40 Energimærkning SIDE 9 AF 21 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år fra: Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Grontmij A/S Yderdøre mod nord i bygning 2 er massive med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider. Yderdør i facade mod nord bygning 2 er i træ og monteret med 2 lags termoruder. Skydedøre i indgangsparti i bygning 1 er i aluminium og monteret med 2 lags termoruder. Vinduer og yderdøre med 1 lag glas overholder ikke kravene til mindste varmeisolering i Bygningsreglementet Forslag 11: Udskiftning af elementer i ledhejseport til værksted til port med elementer med U-værdi på 1,6 W/m²C. Forslag 27: Udskiftning af vinduer med 1 lag mat trådglas i bygning 1 til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. Forslag 28: Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer og yderdøre i bygning 2 til energiruder med U- værdi mindre end 1,1 W/m²K. Energiruderne skal være med varm kant. Forslag 30: Forslag 32: Forslag 33: Forslag 35: Udskiftning af 2 lags termoruder i skydedøre i indgangsparti i bygning 1 til energiruder med U-værdi mindre end 1,1 W/m²K. Energiruderne skal være med varm kant. Udskiftning af shedlyd med 1 lag trådglas hallen til nye shedlys med U-værdi mindre end 1,1 W/m²C. Energiruderne skal være med varm kant. Udskiftning af yderdørsparti med 1 lag trådglas mod vest i bygning 2 til nyt yderdørsparti med 2 lags energirude med varm kant. Udskiftning af yderdørsparti med 1 lag trådglas mod øst i bygning 1 til nyt yderdørsparti med 2 lags energirude med varm kant. Gulve og terrændæk Status: Terrændæk i kælder i bygning 1 er forudsat udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er forudsat uisoleret. Konstruktionen overholder ikke kravene til mindste varmeisolering i Bygningsreglementet Det er ikke økonomisk rentabelt at udskifte terrændæk i kælder. Terrændæk i bygning 2 er udført i beton og med strøgulve. Gulvet er forudsat uisoleret. Konstruktionen overholder ikke kravene til mindste varmeisolering i Bygningsreglementet Det er ikke økonomisk rentabelt at udskifte terrændæk.

41 Energimærkning SIDE 10 AF 21 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år fra: Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Grontmij A/S Etageadskillelse mod krybekælder i bygning 2 består af beton med slidlagsgulve. Etageadskillelsen er forudsat uisoleret. Konstruktionen overholder ikke kravene til mindste varmeisolering i Bygningsreglementet Forslag 4: Isolering af etageadskillelse mod krybekælder af beton med 250 mm opklæbet mineraluld på underside af betondæk. Ventilation Ventilation Status: Et areal på 250 m² i bygning 1 ventileres ved et balanceret mekanisk ventilationsanlæg. Ventilationsaggregatet er i fabrikat PM Luft LAEE-1-04 med roterende veksler og vandvarmeflade. Aggregatet er placeret i teknikrum i kælder. Den ventilerede luftmængde er vurderet til m³/h. I energimærkningen er der forudsat en driftstid på anlægget 45 timer om ugen. Den øvrige del af bygning 1 regnes for naturlig ventileret i form af oplukkelige vinduer. Der regnes med et luftskifte på 0,5 gange i timen i brugstiden. Ventilationsanlæg VE01 i bygning 1 ventilerer og opvarmer pakrum. Ventilationsanlægget består af en indblæsningsdel og en udsugningsdel i fabrikat Nordisk Ventilator CN 710. Ventilatorerne er placeret i teknikrum under pakrum. Anlægget er et recirkulationsanlæg. Anlægget er med vandvarmeflade og uden varmegenvinding. Den recirkulerende luftmængde er fastsat til m³/h. Ved opvarmningsbehov er friskluftsmængden skønnet til m³/h svarende til 20 % af den maksimale cirkulerende luftmængde. Driftstiden er fastsat til 45 timer om ugen. Ventilationsanlæg VE02 i bygning 1 ventilerer og opvarmer budstue samt ventilerer kontorer. Ventilationsanlægget består af en indblæsningsdel og en udsugningsdel i fabrikat Nordisk Ventilator CNA 800. Ventilatorerne er placeret i teknikrum under budstue. Anlægget er med zonevandvarmeflader og uden varmegenvinding. Den recirkulerende luftmængde er fastsat til m³/h. Ved opvarmningsbehov er friskluftsmængden skønnet til m³/h svarende til 20 % af den maksimale cirkulerende luftmængde. Driftstiden er fastsat til 45 timer om ugen. Ventilationsanlæg VE03 i bygning 1 ventilerer og opvarmer lokaler for Landsarkivet. Ventilationsanlægget består af en indblæsningsdel og en udsugningsdel i fabrikat Fläkt GT AF Ventilatorerne er placeret i teknikrum under budstue. Anlægget er med zonevandvarmeflader og uden varmegenvinding. Den recirkulerende luftmængde er fastsat til m³/h. Ved opvarmningsbehov er friskluftsmængden skønnet til 3.600

42 Energimærkning SIDE 11 AF 21 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år fra: Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Grontmij A/S m³/h svarende til 20 % af den maksimale cirkulerende luftmængde. Driftstiden er fastsat til 45 timer om ugen. Den øvrige del af bygning 2 regnes for naturlig ventileret i form af oplukkelige vinduer. Der regnes med et luftskifte på 0,5 gange i timen i brugstiden. Forslag 5: Forslag 6: Forslag 8: Forslag 17: Ved en ombygning af budstue og kontorer kan de eksisterende ventilatorer i anlæg for budstue og kontorer VE03 udskiftes til et nyt ventilationsaggregat med vandvarmeflade og modstrømsveksler. Anlægget ombygges til et komfortanlæg. Opvarmningen ved recirkulation af ventilationsluft udgår og der monteres i stedet vandbåren opvarmning af budstue i form af strålevarme. Indblæsnings- og udsugningsanlægget udskiftes til de nye luftmængder. Den ventilerede luftmængde fastsættes til m³/h i benyttelsestiden på 45 timer om ugen. Ved en ombygning af budstue og kontorer kan de eksisterende ventilatorer i anlæg for budstue og kontorer VE02 udskiftes til et nyt ventilationsaggregat med vandvarmeflade og modstrømsveksler. Anlægget ombygges til et komfortanlæg. Opvarmningen ved recirkulation af ventilationsluft udgår og der monteres i stedet vandbåren opvarmning af budstue i form af radiatorer eller strålevarme. Indblæsnings- og udsugningsanlægget udskiftes til de nye luftmængder. Den ventilerede luftmængde fastsættes til m³/h i benyttelsestiden på 45 timer om ugen. Ved en ombygning af pakrum kan de eksisterende ventilatorer i anlæg for pakrum VE01 udskiftes til et nyt ventilationsaggregat med vandvarmeflade og modstrømsveksler. Anlægget ombygges til et komfortanlæg. Opvarmningen ved recirkulation af ventilationsluft udgår og der monteres i stedet vandbåren opvarmning af pakrummet i form af radiatorer eller strålevarme. Indblæsnings- og udsugningsanlægget udskiftes til de nye luftmængder. Den ventilerede luftmængde fastsættes til m³/h i benyttelsestiden på 45 timer om ugen. Eksisterende aggregat i ventilationsanlæg i bygning 1 udskiftes til et nyt ventilationsaggregat med vandvarmeflade og modstrømsveksler. Varme Varmeanlæg Status: Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Ejendommen er forsynet med fjernvarme fra 2 varmestik, et stik i bygning 1 og et stik i bygning 2. Anlæggene er udført med isolerede varmevekslere og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet for radiatoranlæggene. Varmeflader i ventilationsanlæg og varmtvandsbeholder forsynes dog direkte.

43 Energimærkning SIDE 12 AF 21 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år fra: Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Grontmij A/S Varmt vand Der er en dårlig afkøling af fjernvarmevandet. I 2011 har afkølingen i bygning 1 været på 4,9 grader grundet defekt ventil. Der er opkrævet kr. i incitamentsafgift. I 2011 har afkølingen i bygning 2 været på 17,1 grader. Der er opkrævet kr. i incitamentsafgift. Der er supplerende varmeforsyning i form af elradiatorer i 3 kontorlokaler i lejemålet for Landsarkivet. Elradiatorer indgår i beregning sammen med fjernvarme. Andel til elradiatorer er indregnet i det forhold disse bidrager rumopvarmning i forhold til det samlede opvarmede areal med 0,5 %. En udskiftning af elradiatorer til vandbårne radiatorer er ikke umiddelbart rentabel på grund af lange ledningstræk. Status: Der er i energimærkningen regnet med et årligt varmtvandsforbrug på 25 liter pr. m² svarende til 155 m³. Varmtvandsanlægget er forsynet med cirkulation. Ejendommens varme brugsvand produceres i 500 liter varmtvandsbeholder i fabrikat Ajva. Beholderen er isoleret med 40 mm mineraluld. Beholderens mandehuller er uisolerede. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder i teknikrum i bygning 1 er udført som DN 20 stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Brugsvandsledninger er i gennemsnit regnet udført som DN 40 stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Ledningerne fremføres i kælder i bygning 1 og i ingeniørgange i bygning 2. Cirkulationsledninger er i gennemsnit regnet udført som DN 20 stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Ledningerne fremføres i kælder i bygning 1 og i ingeniørgange i bygning 2. Til cirkulering af det varme brugsvand er der på cirkulationsledning i teknikrummet i bygning 2 monteret en pumpe uden trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-07N. Pumpen regnes i kontant drift. Forslag 14: Forslag 18: Efterisolering af varmtvandsbeholder med 75 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Mandehuller forsynes med isoleringskapper. Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred.

44 Energimærkning SIDE 13 AF 21 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år fra: Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Grontmij A/S Forslag 22: Forslag 31: Efterisolering af brugsvandsledninger i ingeniørgange i bygning 2 med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af cirkulationsledning i ingeniørgange i bygning 2 med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Fordelingssystem Status: Den primære opvarmning af bygning 1 samt kontorlokaler i bygning 2 sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg Opvarmning af udlejede lokaler for Landsarkivet samt for pakrum og budstue sker ved ventilation. Der er supplerende opvarmning af pakrum ved varmeventilatorer. Primære og sekundære varmefordelingsrør ved veksler i teknikrum i bygning 1 er udført som DN 32 stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Fordelingsrørene er regnet afbrudt om sommeren. Primære og sekundære varmefordelingsrør ved veksler i teknikrum i bygning 2 er udført som DN 25 stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. 6 meter er dog uisoleret. Fordelingsrørene er regnet afbrudt om sommeren Varmefordelingsrør i ingeniørgange i bygning 2 til varmeflader i indblæsningsanlæg er i gennemsnit regnet udført som DN 32 stålrør. Rørene er i gennemsnit regnet isoleret med 30 mm isolering. Varmefordelingsrør i ingeniørgange i bygning 2 til radiatoranlæg er i gennemsnit regnet udført som 20 stålrør. Rørene er i gennemsnit regnet isoleret med 30 mm isolering. På varmefordelingsanlægget til radiatorer i bygning 1 er der monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 345 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS På varmefordelingsanlægget til radiatorer i bygning 2 er der monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS På varmefordelingsanlægget til ventilationsflade i bygning 1 er der monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 65 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS På tilslutningsledninger til varmtvandsbeholder i bygning 2 er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 25 W. Pumpen er af fabrikat Alpha2.

45 Energimærkning SIDE 14 AF 21 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år fra: Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Grontmij A/S På varmefordelingsanlægget til varmluftsblæsere i pakrum i bygning 2 er der monteret en pumpe med trinregulering med en effekt på 100 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS På varmefordelingsanlægget til zonevarmeflade i indblæsningsanlæg øst i bygning 2 er der monteret en pumpe med trinregulering med en effekt på 65 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS På varmefordelingsanlægget til zonevarmeflade i indblæsningsanlæg øst i bygning 2 er der monteret en pumpe med trinregulering med en effekt på 70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS På varmefordelingsanlægget til zonevarmeflade i indblæsningsanlæg vest i bygning 2 er der monteret en pumpe med trinregulering med en effekt på 65 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS På varmefordelingsanlægget til zonevarmeflade i indblæsningsanlæg for Landsarkiv i bygning 2 er der monteret en pumpe med trinregulering med en effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS Forslag 1: Forslag 2: Forslag 10: Forslag 15: Forslag 16: Forslag 21 og 24: Isolering af uisolerede varmefordelingsrør ved veksler i teknikrum i bygning 2 med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg til til radiatorer i bygning 1. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt. Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg til radiatorer i bygning 2. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt. Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlægget til varmluftsblæsere i pakrum i bygning 2. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt. Efterisolering af varmefordelingsrør ved veksler i teknikrum i bygning 2 med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlægget til zonevarmeflade i indblæsningsanlæg øst i bygning 2. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt.

46 Energimærkning SIDE 15 AF 21 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år fra: Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Grontmij A/S Forslag 23: Forslag 25: Forslag 29: Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlægget til ventilationsvarmeflade i bygning 1. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt. Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlægget til zonevarmeflade i indblæsningsanlæg vest i bygning 2. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt. Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlægget til zonevarmeflade i indblæsningsanlæg for Landsarkiv i bygning 2. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt. Automatik Status: Ejendommen 2 varmeanlæg er forsynet med udekompenserende automatik med natsænkning. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler. Vedvarende energi Solceller Forslag 13: Montering af 360 m² solceller på hallens tagflader mod syd. Det anbefales at der monteres solceller af typen monokrystallinsk silicium eller polykrystallinsk silicium med et areal på 360 m² opbygget på tagfladen så cellerne fremstår mest diskret. Varmepumper Status: Ved en eventuel installation af varmepumper skal bygningens varmeanlæg ombygges til lavtemperaturanlæg; bl.a. kan varmeafgivelsen ske ved gulvvarme. En ombygning til lavtemperaturanlæg vil være meget omkostningstung, hvorfor installation af varmepumper ikke vil være økonomisk rentabel. Solvarme Status: Da varmtvandsforbruget i bygningen er lavt samt der er et svingende varmtvandsforbrug vurderes det, at det ikke er økonomisk rentabelt at monteret solfangere på ejendommen.

47 Energimærkning SIDE 16 AF 21 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år fra: Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Grontmij A/S El Belysning Status: Belysningsanlæg i kælderen i bygning 1 består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt glødepærer i birum. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæg i kontorlokaler i bygning 1 består af 1-rørs og 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt enkelte glødepærer og spots. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. I enkelte lokaler er belysningen demonteret. Belysningen i gang- og trappearealer i bygning 1 består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt lavenergipærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningen i toiletter i bygning 1 består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt lavenergipærer og glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningsanlæg i udlejede lokaler i bygning 2 består af 1-rørs og 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningen i toiletter i udlejede lokaler i bygning består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt lavenergipærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningsanlæg i kontorlokaler i lejemålet består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningen i gangarealer i bygning 2 består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningsanlæg i kantineområdet består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt armaturer med lavenergipærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningen i garderobe og toiletter i bygning 2 består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger samt lavenergipærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningsanlæg i budstue består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring.

48 Energimærkning SIDE 17 AF 21 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år fra: Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Grontmij A/S Belysningsanlæg i boksanlæg består af 1-rørs og 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæg i pakrum består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæg i cykelparkering består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæg i autoværksted består af 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæg i kontorlokaler i bygning 2 består af 1-rørs og 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Forslag 7: Forslag 26: Forslag 36: Udskiftning af 13 stk. glødepærer i bygning 1 til lavenergipærer. 15 kontorlokaler i bygning 2 forsynes med bevægelsesmeldere 25 stk. kontorlokaler i bygning 1 forsynes med bevægelsesmeldere Andre elinstallationer Status: Udebelysning består på facader af armaturer med lavenergipærer og natriumlamper. Belysningen er dagslysstyret. Belysning under halvtag ved gavl består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen er dagslysstyret. Vand Toiletter Status: I bygning 1 er der generelt monteret 1-skyls toiletter. Toiletterne anvendes ikke, hvorfor en udskiftning til 2-skyls toiletter ikke er aktuel. I bygning 2 er der generelt monteret 1-skyls toiletter. Forslag 20: Udskiftning af 15 stk. 1-skyls toiletter med vandbesparende 2-skyls toiletter. Til beregning af rentabiliteten er der regnet med 5 skyl dagligt pr. toilet i 200 dage om året og et vandforbrug pr. skyl på hhv. 8 liter og 4,5 liter for 1- og 2-skyls toiletter.

49 Energimærkning SIDE 18 AF 21 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år fra: Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Grontmij A/S Armaturer Status: I omklædningsrum i kælderen i bygning 1 er der 2 grebs brusearmaturer. Brusearmaturerne anvendes ikke, hvorfor en udskiftning ikke er aktuel.

50 Energimærkning SIDE 19 AF 21 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år fra: Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Grontmij A/S Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1954 År for væsentlig renovering: 1982 Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: El Boligareal ifølge BBR: 0 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 6154 m² Opvarmet areal: 6191 m² Anvendelse ifølge BBR: Kontor/Handel/Off. administration Kommentar til BBR-oplysninger: Bygning 1 har et areal i følge BBR-meddelelsen på m². Bygning 2 har et areal i følge BBRmeddelelsen på m². Det samlede BBR-areal er på m². Det samlede opmålte opvarmede areal er på m². Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Koldt brugsvand: 46,98 kr. pr. m³ Fjernvarme: El: Fast afgift: 570,00 kr. pr. MWh 1,95 kr. pr. kwh ,00 kr. pr. år

51 Energimærkning SIDE 20 AF 21 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år fra: Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Grontmij A/S Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.

52 Energimærkning SIDE 21 AF 21 Energimærkning nr.: Gyldigt 7 år fra: Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Grontmij A/S Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Yderligere oplysninger kan fås på Læs mere Energikonsulent Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Firma: Grontmij A/S Adresse: Sofiendalsvej Aalborg SV Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 2A 8963 Auning BBR-nr.: 707-113417-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Sydagervej 9 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111889-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Sdr Fælledvej 007 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114451-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA ENERGIMÆRKNING BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogvænget 5 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-131295 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jacob Hansens Vej 51 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-293271 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Islands Brygge 34A 2300 København S BBR-nr.: 101-241220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Bymidten 70 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-005487-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Tjørnevej 64 Postnr./by: 8832 Skals BBR-nr.: 791-215756-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Ryttermarken 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-025195-001 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejredalsvej 21 Postnr./by: 8220 Brabrand BBR-nr.: 751-174918 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Egevænget 8 Postnr./by: 8464 Galten BBR-nr.: 746-002405-001 Energikonsulent: Søren Hem Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Bystedparken 73 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005922-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Lille Strandvej 26 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-116436-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 38 Postnr./by: 9690 Fjerritslev BBR-nr.: 849-069906 Energikonsulent: Poul E. Bundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Ny brugsvandsveksler installeres. 276 kwh el 600 kr. 6.000 kr. 10,9 år

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Ny brugsvandsveksler installeres. 276 kwh el 600 kr. 6.000 kr. 10,9 år SIDE 1 AF 9 Adresse: Frejaparken 91 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-010 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Skanderborggade 3 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-500098-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gammel Køge Landevej 263B 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-020933-005 Energikonsulent: Hákun Jacobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Birkeparken 124 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-012 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Slotsherrens vænge 14 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-063803-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sundtoften 79A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-008252 Energikonsulent: Knud Lorentzen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 200 kwh Fjernvarme 90 kr. 110 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 200 kwh Fjernvarme 90 kr. 110 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114447 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Stensbjerg 2 Postnr./by: 2600 Glostrup BBR-nr.: 161-102172-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Thorsager 12A 2640 Hedehusene BBR-nr.: 169-166129 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Damms Teglgård 6 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-018642-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Tilbygningen består af en "hovedbygning" i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag.

Tilbygningen består af en hovedbygning i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hammelev Bygade 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-000000-000 Energikonsulent: Jens Kierstein Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-122044-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Lyshøjgårdsvej 59 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-356817-001 Energikonsulent: Lasse Hundborg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Frejaparken 65 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-005 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mariendalsvej 39 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mariendalsvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Mariendalsvej 39 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077378-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Sankt Nicolai Gade 6 Postnr./by: 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-084971-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Erik Menveds Plads 002 Postnr./by: 8900 Randers C BBR-nr.: 730-010358-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Strandbygade 6 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-304025-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Åvej 2 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105000-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Egebjerg Bygade 78 Postnr./by: 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149478-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Ringkøbingvej 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-378688-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375.

Ydervægge Status: Ydervægge består af porebeton som H+H Væg Element Massiv 375. SIDE 1 AF 5 Adresse: Liseborg Have 17 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-231603-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Fyrreparken 62 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-004024-014 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: Gammelgårds Alle 7D 2665 Vallensbæk Strand BBR-nr.: 187-029007-053 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 614 kwh el 490 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 614 kwh el 490 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Valdemarsgade 81 Postnr./by: 1665 København V BBR-nr.: 101-605965-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Baunehøjvej 8 Postnr./by: 8543 Hornslet BBR-nr.: 706-020908-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Kølsenvej 19 Postnr./by: 8831 Løgstrup BBR-nr.: 791-061660-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Mælkevejen 13 Postnr./by: 3100 Hornbæk BBR-nr.: 217-084520-003 Marie-Louise Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Havnegade 25 A 6700 Esbjerg 561-063966 Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R arkitekter, Esbjerg Energimærkning oplyser om

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Disneyvej 5 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-029319-003 Energikonsulent: Chresten Widt.Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mølleparken 446 Postnr./by: 7190 Billund BBR-nr.: 530-002467 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Snerosevej 11 Postnr./by: 4540 Fårevejle BBR-nr.: 306-039914 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2,54 MWh fjernvarme. 0,13 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2,54 MWh fjernvarme. 0,13 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: H.C. Lumbyes Gade 10 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-349411-001 Energikonsulent: Jørgen Olmer Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bispegårdsvej 006 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-012030 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere