KIRKEBLAD. Nr. Lyndelse Sogn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD. Nr. Lyndelse Sogn"

Transkript

1 KIRKEBLAD Nr. Lyndelse Sogn Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted 31. årgang nr. 3. december 2016 marts 2017 Nyt menighedsråd Ny kirkesanger Julegave Det sker Luther Cranach Drejergaard Bøger og film Gudstjenester HUSK! Koncerter Kor

2 Nyt fra menighedsrådet Et nyt menighedsråd er valgt for de næste 4 år. Det skete på et velbesøgt orienterings- og opstillingsmøde den 13. september. Heldigvis var fire fra det nuværende råd villige til at fortsætte. Tre nye blev valgt, nemlig Jesper Fabricius, Inge Birkholm Petersen og Mona Rasmussen. Som stedfortrædere valgtes Helle Borggreen og Poul Holst Jørgensen. Konstituering af rådet finder sted den 23. november. Rådet begynder sit virke 1. søndag i advent. Stor tak til de tre afgående menighedsrådsmedlemmer. Elisa Rasmussen, hun har samvittighedsfuldt og på dygtigste vis passet kassererjobbet. Jürgen Hansen har stået både for og bag den store renovering af kirkens murankre samt skaffet store beløb fra fonde til projektet. Folke Bové, han har utrættelig forsøgt at holde rådet på traditionernes vej. Tak for samarbejdet i det gamle råd og velkommen til det nye råd, til gavn og glæde for Nr. Lyndelse Kirke og sogn. Ny kirkesanger Tine Ullum blev valgt blandt flere ansøgere. Tine har været vikar hidtil, men er altså nu fastansat. Velkommen til arbejdet. Håber både du og menigheden glædes over dette. Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår. På menighedsrådets vegne Eva Lauritsen Præsentation af den nye kirkesanger Jeg hedder Tine Deleuran Ullum. Jeg er 24 år gammel. Jeg flyttede til Nr. Lyndelse med min kæreste for ca. et år siden. Jeg nyder så vidt muligt dagligt en længere gåtur nede i hundeskoven. Jeg har tidligere været kirkesanger i Strib, Vejlby, Røjleskov sogn og nyder at opleve forandringen, der er i denne kirke. Til dagligt læser jeg til multimediedesigner på Erhvervsakademiet Lillebælt, så det er dejligt at kunne være fokuseret i kirken på alt andet end billedredigering og kodning. Jeg glæder mig til mange gode oplevelser fremadrettet. Det nye menighedsråd Stående fra venstre: Inge Birkholm Petersen, Bodil Andersen, Mona Rasmussen, Eva Lauritsen, Lis Petersen, Jesper Fabricius. Siddende fra venstre: Mette Behrndtz, Karen Dreyer Jørgensen. JULEGAVE TIL SOGNET Det er gavens størrelse, det kommer an på det er ikke tanken bag. Digterpræsten Johannes Møllehave har fortalt, at han synes, at denne vending faktisk er meget befriende, for som han siger:»det kan godt være, at man så længe man har levet har hørt, at det er tanken bag, det kommer an på, men ikke just har man set det modsatte. De fleste af os bliver nu engang mere bevæget ved gavens størrelse end ved tanken bag.«og jeg kan da også lige så godt indrømme det: Jeg elsker at få gaver. Bløde gaver hårde gaver store gaver små gaver. Og hvem gør ikke det? At få gaver det er da dejligt! Når juleaften 2

3 nærmer sig, kan man mærke, hvordan spændingen stiger. NU sker det snart. NU skal man snart have gaver. Gaver giver vi jo til dem, vi holder af og sætter pris på. En gave er en form for kærligheds-erklæring. Derfor er et ordsprog som: Det er tanken bag, der tæller også dukket op. For det er altid dejligt at vide, at der er nogen, der har tænkt på en. Derfor bliver Bedste også så glad for den skæve lerfigur, som lille Mads med største besvær har lavet i børnehaven. For Bedste ved godt, at Mads giver sin gave med kærlighed. Og lerfiguren får derfor en ligeså fin plads på hylden som den fineste kongelige porcelænsfigur. I den forstand er den lille figur af ler en meget stor gave, for den er givet af kærlighed og mange timers møjsommeligt besvær med at lave den. Og Bedste har mere end nogen anden oplevet, hvordan lille Mads har gået rundt og sunget og glædet sig til julen. Nu har tiden ganske vist ikke været til at lave lerfigurer til hvert enkelt sognebarn. Tiden er derimod blevet brugt til noget andet, nemlig at lave en helt ny hjemmeside til sognet om Nr. Lyndelse Kirke. Hjemmesiden vil nok minde om Mads lerfigur, idet den ikke bare vil være»skæv«og anderledes, men også vil være givet af kærlighed og udarbejdet efter mange timers møjsommeligt besvær med at lave den. Med den nye hjemmeside vil jeg gerne vise, at Nr. Lyndelse Kirke i den grad består af de levende sten, det vil sige mennesker! Jeg håber derfor, at alle vil blive rigtig glad for gaven. Mette Behrndtz Antependium fra Løgumkloster Kirke. DET SKER! Tirsdag den 6. december kl i Nr. Lyndelse Kirke: JULEKONCERT (omtalt i sidste kirkeblad). Lørdag den 10. december kl fra Nr. Lyndelse Friskole: Juleoptog. Se nærmere under gudstjenestelisten på side 5. Torsdag den 2. februar kl i Kirkesalen: Cranach og den lutherske reformation. Vi indleder reformationens jubilæumsår med et foredrag af kunsthistorikeren Erik Vinther Andersen om Luther og Cranach, der i fællesskab lagde henholdsvis ord og billeder til reformationen. Erik Vinther Andersen skriver om sit foredrag: Betød Luthers opgør med den katolske kirke også et opgør med kunsten i troens tjeneste? Det mente Luther ikke, men deri var ikke alle Weimar-altertavlens midterfelt. (Lucas Cranach den yngre, Wiki). I tavlens højre side Johannes Døberen med Lucas Cranach den ældre og Luther. hans følgere enige. Da Luther vendte tilbage til Wittenberg fra sit skjul i Wartburg, var billedstormen godt i gang, og han måtte ikke alene tage kampen op mod den katolske kirke og pavemagten, men også mod billedstormerne. Igennem et langt liv var Luther nær ven af den der boende hofmaler Lucas Cranach. Kan dette have haft betydning for Luthers positive holdning til brugen af religiøse billeder? Vi ved det ikke, men Cranach og hans virksomhed var en uundværlig del af Luthers kamp. I foredraget følger vi indledningsvis Cranach som maler og hofmaler under de saksiske fyrster. Dernæst de lutherske antipavelige propagandatryk med træsnit fra Cranachs værksted samt Cranachs arbejde med Lutherportrætterne. Mest 3

4 betydningsfuldt fra hans hånd og værksted var dog de religiøse billeder, i hvilke vi kan aflæse Luthers teologi. Cranachs»Loven og evangeliet«(i flere versioner) går direkte igen på titelbladet i Christian den 3. s danske bibel fra Hans reformationsalterbillede i bykirken i Wittenberg samt Weimaraltertavlen fra 1555 i Peter- og Paulskirken i Weimar spiller en helt central rolle, ikke alene for fremstillingen af reformationsteologien, men også for dyrkelsen af Luther som reformatorisk frontfigur. Afslutningsvis præsenteres et dansk sidestykke til altertavlen i Wittenberg. Erik Vinther Andersen Onsdag den 1. marts kl i Kirkesalen: Vi får besøg af tidligere bisp Kresten Drejergaard, der vil tale om»luther som chefrådgiver og samfundsrevser«. I årene efter 1521, hvor bruddet med den romersk-katolske kirke blev en realitet, skrev Martin Luther en række skrifter, hvori han tog stilling til nogle politiske, sociale og etiske forhold. Disse social-etiske skrifter, som de kaldes, var provokerede af den omstændighed, at de fyrster, som havde sluttet sig til reformationen, dermed havde sat både kejsermagt og kirkemagt over styr som kilder til etisk vejledning. I den situation spurgte de Luther til råds, og han måtte derfor tage stilling til en lang række problemer i forbindelse med handel, rentetagning, militærvæsen, skolevæsen, ægteskab og andre forhold, som før blev reguleret af de ydre autoriteter. I sin rådgivning af fyrsterne tog Luther praktisk stilling til problemerne, og hans synspunkter på disse områder har stadig relevans, når vi nu om dage overvejer, hvor normerne kommer fra i det sekulariserede og autoritetsløse samfund. Søndag den 12. marts: Folkekirkens Nødhjælp samler ind til bekæmpelse af sult blandt verdens fattige. Har man lyst til at hjælpe med, kan man henvende sig til Eva Lauritsen tlf for nærmere oplysninger. Indsamlingen afsluttes med, at der serveres varm suppe i Kirkesalen. KAFFEMIK Hver onsdag i ulige uger holdes der kaffemik i Kirkesalen fra kl til kl , dog ikke onsdag i påskeugen. Der vil således være kaffemik på følgende onsdage: 18. januar 1. marts 26. april 1. februar 15. marts 10. maj 15. februar 29. marts 24. maj Det koster 20 kr. for kaffe og brød, og der vil som regel være et kortvarigt musikalsk, underholdende eller oplysende indslag. Humlehavens Venner Humlehavens Venner afholder generalforsamling mandag den 16. januar 2017 kl på plejehjemmet Humlehaven. Venlig hilsen Bestyrelsen Humlehavens Venner INDSAMLING Onsdag den 15. marts kl i Nr. Lyndelse Kirke: Kunstkoncert med musik og billeder. Se mere under MUSIK OG SANG. Torsdag den 30. marts kl i Nr. Lyndelse Kirke: Musikken omkring Luther. Koncert med»legerne«. Se mere under MUSIK OG SANG. 4

5 GUDSTJENESTER December Mette Behrndtz 2.s. i advent (Matt 25,1-13) Voksenkoret medvirker/kirkekaffe Mette Behrndtz Byens juleoptog (Se nedenfor) Mette Behrndtz 3. s. i advent De ni læsninger Lindvedkoret medvirker Mette Behrndtz 4. s. i advent (Joh 1,19-28) /15.00 Mette Behrndtz Juleaften (Luk 2,1-14 eller Matt 1,18-25) Mette Behrndtz Juledag (Luk 2,1-14) Mette Behrndtz 2. juledag (Matt 23,34-39) Januar Mette Behrndtz Nytårsdag (Luk 2,21) Birte Jacobsen 1. s. e. h. 3 k. (Luk 2,41-52 eller Mark 10,13-16) Mette Behrndtz 2. s. e. h. 3 k. (Joh 2,1-11) Birte Jacobsen 3. s. e. h. 3 k. (Matt 8,1-13) Mette Behrndtz 4. s. e. h. 3 k. (Matt 8,23-27) Februar Mette Behrndtz Sidste s.e.h. 3 k. (Matt 17,1-9) Mette Behrndtz Septuagesima (Matt 20,1-16) Karin Hasling Seksagesima (Mark 4,1-20) Mette Behrndtz Fastelavn Børnegudstjeneste Marts Mette Behrndtz 1. s. i fasten (Matt 4,1-11) Mette Behrndtz 2. s. i fasten (Matt 15,21-28) Mette Behrndtz 3. s. i fasten (Luk 11,14-28) Birte Jacobsen Midfaste (Joh 6,1-15) April Mette Behrndtz Mariæ bebudelses dag (Luk 1,26-38) Mette Behrndtz Palmesøndag (Matt 21,1-9) Byens juleoptog finder sted lørdag den 10. december. Alle børn, unge og voksne, der har lyst, mødes ved Nr. Lyndelse Friskole, kl. 14. Herfra går vi igennem byen, hvor vi ender henne i kirken til en julegudstjeneste i børnehøjde kl Herefter er der julegodter til børnene og gløgg til de voksne i præstegårdsladen. 5

6 BØGER OG FILM Litteraturkredsen Litteraturkredsen mødes i Kirkesalen, og det er hver gang kl Tirsdag den 17. januar: Poul Coelhoe: Alkymisten Torsdag den 9. februar: Anne B. Ragde: Jeg skal gøre dig så lykkelig Mandag den 6. marts: Henning Mortensen: Kvinden i korshæren Denne aften vælges nye bøger. Onsdag den 19. april: Carlos Ruiz Zafón: Englens spil Jytte Hansen tlf Karen Dreyer Jørgensen tlf Filmklubben Der vises film på følgende datoer: Tirsdag den 13. december kl Juleafslutning. Onsdag den 25. januar. Stille hjerte. Tirsdag den 21. februar. Far From The Madding Crowd. Torsdag den 23. marts. I lossens time. Onsdag den 26. april. Peter von Scholten. Tirsdag den 23. maj. En god film. Denne aften vælges nye film. Som altid er der ost og rødvin efter filmen og mulighed for diskussion. Prisen er 50 kr. pr. halvår. Filmene vises i Kirkesalen, og det er hver gang kl dog undtagen juleafslutningen, som er kl Bodil Andersen tlf MUSIK OG SANG Onsdag d. 15. marts 2017 kl i Nr. Lyndelse Kirke:»Via Dolorosa«kunstkoncert Recitation, sang og klaver samt præsentation af malerier. Koncerten er en musikalsk rejse med Jesus på vejen fra Pilatus op ad Via Dolorosa mod Golgata og videre under hans lidelser på korset for at slutte Jesper Buhl og Tore Bjørn Larsen. med gravlægningen. Vi er som lyttere og tilskuere således med hele vejen den tunge langfredag. Både teksterne og musikken er nye fortolkninger af begivenhederne langfredag og understøtter malerierne. De medvirkende er Jesper Buhl, sang, og Tore Bjørn Larsen, klaver. Koncerten varer ca. 1 time og 15 minutter. Peter Lind fra Gallerie Rasmus har udvalgt de 14 malerier, der skal understøtte musikken. Torsdag den 30. marts 2017 kl i Nr. Lyndelse Kirke:»Musikken omkring LutherBortset fra teologien er der ingen kunst, der kan sammenlignes med musikken, da alene Musikgruppen»Legerne«. den,sammen med teologien, kan give os fred og ro i sjælen«. Dette skriver Luther i et brev til en komponistven o Musikgruppen»Legerne«vil i koncertform give et indtryk af den musik der omgav Luther. Fra lystig dansemusik og sang til datidens nye salmer forfattet af Luther. Alt sammen indrammet af citater fra Luthers omfangsrige skrifter. 6

7 Syng i kor Det skaber glæde er godt for koncentrationen gør dig god til at lytte til andre. Alle kor ved Nr. Lyndelse Kirke begynder onsdag d. 11. januar Børnekoret: Børnekoret øver hver onsdag kl Koret er for børn fra 3. kl. og opefter. Hvis du kan læse, er du velkommen til at starte tidligere. Vi synger sange og salmer og korsatser til gudstjenester og koncerter. I foråret skal koret bl.a. medvirke i Sigurd Barrets fortælling»alt om Luther«d. 2. april, synge til børnegudstjeneste og til forårskoncerten i maj måned. Kor for de voksne: Nr. Lyndelse Koret (kirkens voksenkor) øver hver onsdag kl Koret er for alle med lyst til at prøve at synge flerstemmigt. Koret medvirker ved gudstjenester og koncerter ca. 4 gange i løbet af året. Nye sangere er velkomne i begge kor. Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, så ring eller skriv til: Siden sidst Døbte: Sara Marie Sig Laura Emilia Schøtt Valdemar Hedegaard Valdemar Bøg Blad Nayah Harrison Hedegaard Caya Rønnow Mortensen Ingrid Blad Larsen Valdemar Lunau Nielsen Viede/velsignede: Debbie Kjærsgaard Bøgeskov og Peter Jakobsen Tine Hermansen og Jonathan Schøtt Hansen Døde: Birte Larsen Harry Folmer Jensen Poul Storm Philbert Pedersen Erik Bøgetoft Eriksen Ruth Johanne Bonde Andreassen Organist Ulla Poulsen Tlf.: Nr. Lyndelse Kirkes børnekor. Konfirmanderne afholdt BUSK-gudstjenesten den

8 ADRESSER HUSK! Sognepræst Mette Behrndtz Albanivej 15, Nr. Lyndelse Tlf Mail: Graver David Bøgetoft Tlf Mail: (Træffetid på kontoret tirsdag-fredag kl , på telefonen kl ) Organist Ulla Poulsen Tlf Mail: Kirkesangere Henning Nissen Tlf Mail: Tine Ullum Tlf Mail: Menighedsrådet Eva Lauritsen Tlf Mail: Lis Petersen Tlf Mail: Bodil Andersen Tlf Mail: Jesper Jabricius Tlf Mail: Mona Rasmussen Tlf Mail: Inge Birkholm Petersen Tlf Karen Dreyer Jørgensen Tlf Mail: Forretningsfører Dorrit Jensen Slotsalléen 7, Diernæs 5600 Faaborg Tlf / Mail: Menighedsrådsmøder Torsdag den 12. januar kl Torsdag den 16. februar kl Torsdag den 16. marts kl Regnskab Torsdag den 6. april kl Budgetønsker Kirkebil Kirkebilen er et gratis tilbud til alle, der har svært ved selv at komme til gudstjeneste i Nr. Lyndelse Kirke. Senest dagen i forvejen bestilles kirkebilen ved at kontakte Ferritslev Taxi: tlf Hvis der er folk i sognet, der måske kan huske at have set englene opstillet på det gamle orgel ud for tårnrummet eller evt. har billeder af dem dér, vil Kirkebladet meget gerne i kontakt med dem. Henvendelse til Karen Dreyer Jørgensen tlf.: MARK & STORM GRAFISK 5750 RINGE Næste kirkeblad udkommer i den første uge af april. 8

KIRKEBLAD. Nr. Lyndelse Sogn

KIRKEBLAD. Nr. Lyndelse Sogn KIRKEBLAD Nr. Lyndelse Sogn Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted 29. årgang nr. 3. december 2014 marts 2015 Nyt fra menighedsrådet Kirkesyn Fra præstegården Det sker! Gudstjenester Bøger

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. Lyndelse Sogn

KIRKEBLAD. Nr. Lyndelse Sogn KIRKEBLAD Nr. Lyndelse Sogn Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted 31. årgang nr. 2. september december 2016 Nyt fra menighedsrådet Det sker HUSK! Bøger og film SPIL DANSK DAG Julekoncert

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 28. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2013 Set i kirken Den rigtige julemand! Den eneste af de fire store figurer på døbefonten i Nr. Lyndelse Kirke, der med sikkerhed kan identificeres,

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

December Februar 2018

December Februar 2018 UGLE HERREDS DANSKE MENIGHEDER TARP KIRKE JARUPLUND KIRKE VANDERUP KIRKE December 2017 - Februar 2018 Lucas Cranach: Sankt Katharinas mystiske bryllup ca. 1516-18 (Wikimedia Commons) 2. søndag i advent

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Nr. Lyndelse Sogn. Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted. 30. årgang nr. 2. september december 2015

Nr. Lyndelse Sogn. Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted. 30. årgang nr. 2. september december 2015 KIRKEBLAD Nr. Lyndelse Sogn Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted 30. årgang nr. 2. september december 2015 Nyt fra menighedsrådet Lapidariet Det sker! Naser Khader Julekoncert Set i kirken

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. Lyndelse Sogn. Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted. Reformationsengle Sognetur Hartling. Luthers æbletræ Bøger Film

KIRKEBLAD. Nr. Lyndelse Sogn. Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted. Reformationsengle Sognetur Hartling. Luthers æbletræ Bøger Film KIRKEBLAD Nr. Lyndelse Sogn Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted 32. årgang nr. 1. april august 2017 Luthers æbletræ Bøger Film Reformationsengle Sognetur Hartling Gudstjenester Musik Kaffemik

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår ved Padesø Kirke. 19. årgang Foråret 2017 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår ved Padesø Kirke. 19. årgang Foråret 2017 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 19. årgang Foråret 2017 Nr. 2 Forår ved Padesø Kirke Sognepræsten er vendt tilbage Efter en lang sygeorlov på grund af alvorlig sygdom er jeg meget taknemmelig over at have fået muligheden

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Nr. Lyndelse Sogn. Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted. 30. årgang nr. 3. december 2015 marts 2016

Nr. Lyndelse Sogn. Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted. 30. årgang nr. 3. december 2015 marts 2016 KIRKEBLAD Nr. Lyndelse Sogn Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted 30. årgang nr. 3. december 2015 marts 2016 Nyt fra menighedsrådet Nyt fra præstegårdsudvalget Juleoptog Brian Patrick McGuire

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling KIRKEBLADET Fausing Auning Ø. Alling V. Alling Skoledag i Vester Alling Advent, jul og nytår Konfirmandgudstjeneste Indvielse af graver-faciliteter i Øster Alling December 2013 - Februar 2014 5. årgang

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2015, Januar, Februar 2016 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Ny maleriudstilling i Kirkebakkehuset Frem til midt i januar udstiller Gerda Blåbjerg. Vi kender jo alle Gerda Blåbjergs

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. Lyndelse Sogn

KIRKEBLAD. Nr. Lyndelse Sogn KIRKEBLAD Nr. Lyndelse Sogn Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted 29. årgang nr. 2. september december 2014 Nyt fra menighedsrådet Årets konfirmander Renovering af kirken Fra præstegården

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 53 årg. November december januar februar marts - april Nr. 1 Om hvem Jesus er Ofte kan man høre folk fremføre den helt afsindige tanke om Ham: Jeg vil godt acceptere

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE December 2014 - Januar - Februar 2015 36. årgang nr. 198 Jeg glemmer aldrig den klokkeklang, der fyldte julen derhjemme, mens sneen lå over mark og vang, og nordenvinden

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E KRISTI KOMME Advent er tiden, hvor vi ser frem mod Herrens komme, frem mod fødslen af Kristus, Guds salvede. Julen er festen for Guds søns komme til verden, Messias komme. Og selv om julen hos os er blevet

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

December Februar 2017

December Februar 2017 UGLE HERREDS DANSKE MENIGHEDER EGGEBÆK-OVERSØ FRØRUP JARUPLUND VANDERUP-TARP December 2016 - Februar 2017 Rødkælk i vinterlandskab Foto: John Kerrison Sorggruppe i Jaruplund hver 3. tirsdag fra kl. 14.30-17.00

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

VIA DOLOROSA KUNSTKONCERT. Sang - Jesper Buhl Musik/klaver - Tore Bjørn Larsen Malerier - kunstnere fra Gallerie Rasmus. Anne Brérot, maleri

VIA DOLOROSA KUNSTKONCERT. Sang - Jesper Buhl Musik/klaver - Tore Bjørn Larsen Malerier - kunstnere fra Gallerie Rasmus. Anne Brérot, maleri VIA DOLOROSA Anne Brérot, maleri KUNSTKONCERT Sang - Jesper Buhl Musik/klaver - Tore Bjørn Larsen Malerier - kunstnere fra Gallerie Rasmus VIA DOLOROSA Jesper Buhl, Gallerie Rasmus og Tore Bjørn Larsen

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2013, Januar, Februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Indvielse af Kirkebakkehuset Når dette kirkeblad udkommer, er ombygningen af Kirkebakkehuset (forhåbentlig)

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

VIL DU SYNGE MED? SANGAFTENER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER

VIL DU SYNGE MED? SANGAFTENER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER ANNA SOGNS KIRKEBLAD JANUAR - APRIL 2014 VIL DU SYNGE MED? Her i foråret vil vi som noget nyt holde fælles sangaftener i

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Til samtlige husstande Kirkeblad 1 Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Sognepræst Jakob Grandjean Jul Kirkeåret har drejet en omgang, og vi skal fejre julen det går hele december i

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Kirke & Sogn 70. årgang Skårup Sogns Kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Ja tak Jeg ønsker fremover at få Skårup kirkes nyhedsbrev sendt med posten: Navn: Adresse: eller Jeg ønsker at få Skårup kirkes

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

BORUP KIMMERSLEV NR. DALBY EJBY. Kirkebladet. Nr. 1 Marts, april & maj 2012 6. årgang. St. bededag

BORUP KIMMERSLEV NR. DALBY EJBY. Kirkebladet. Nr. 1 Marts, april & maj 2012 6. årgang. St. bededag BORUP KIMMERSLEV NR. DALBY EJBY Kirkebladet Nr. 1 Marts, april & maj 2012 6. årgang St. bededag S t. bededag er for mange danskere en kærkommen fridag, og for andre er det store konfirmationsdag, idet

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2016, Januar, Februar 2017 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Det nye menighedsråd 2016-2020 Fra første søndag i advent 2016 og fire år frem består det nye menighedsråd af følgende

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Giv gerne jeres besyv med, kom med jeres ideer, vi er alle altid åbne for nye forslag og måder at gøre tingene på.

Giv gerne jeres besyv med, kom med jeres ideer, vi er alle altid åbne for nye forslag og måder at gøre tingene på. Årsberetning 2016 Efter forrige års jubilæumsfejring, hvor der i perioder var meget travlt for både ansatte og menighedsråd, var vi i rådet enige om, at 2016 skulle være knap så travlt. I stedet ville

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde Torsdag den 27. april 2017 kl

Menighedsrådets ordinære møde Torsdag den 27. april 2017 kl Blad nr. 3248 Menighedsrådets ordinære møde Torsdag den 27. april 2017 kl. 16.30 Revideret dagsorden, pkt. 4 Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 tilføjet. Dagsorden Beslutning Afbud fra: Bjarne Hald, Thorsten

Læs mere

Nr. Lyndelse Sogn. Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted. 30. årgang nr. 1. marts september 2015

Nr. Lyndelse Sogn. Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted. 30. årgang nr. 1. marts september 2015 KIRKEBLAD Nr. Lyndelse Sogn Dømmestrup, Freltofte, Nr. Lyndelse, Lumby og Søsted 30. årgang nr. 1. marts september 2015 Nyt fra menighedsrådet Renovering af kirken Det sker! Bøger og film Gudstjenester

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d M a rt s - M a j 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d M a rt s - M a j 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad Marts - Maj 2014 Den syvarmede stage I december kom kirkens gamle syvarmede lysestage igen frem på alterbordet efter at have været i depot et par årtier. Menighedsrådet ville prøve,

Læs mere

Nyhedsbrev for Nordvestfalster Pastorat. Nr. 17 Oktober/November 2017

Nyhedsbrev for Nordvestfalster Pastorat. Nr. 17 Oktober/November 2017 Nyhedsbrev for Nordvestfalster Pastorat Nr. 17 Oktober/November 2017 EH: Eva Heyn DH: Dorte Hedegaard TJ: Torben Jørgensen * = se under specielle gudstjenester DATO STADAGER BRARUP VÅLSE KIPPINGE GYLDENBJERG

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2012, Januar, Februar 2013 Nyt fra menighedsråd/præst Menighedsrådsvalget 2012 Valget til As-Klakring-Juelsminde blev reelt afklaret ved mødet på Juelsminde

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 4 - F e b ru a r 2 0 1 5

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 4 - F e b ru a r 2 0 1 5 ASKOV SOGN kirkeblad December 2014 - Februar 2015 Julens gave Om knap fire uger er det juleaften. Så kan freden sænke sig over land og by. Ro på nu! Det er næsten som om virkeligheden går lidt i stå juleaften.

Læs mere