Censorformandskabet for fagområdet Ledelse... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Censorformandskabet for fagområdet Ledelse... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3"

Transkript

1 Indhldsfrtegnelse Censrfrmandskabet fr fagmrådet Ledelse... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume Censrkrpset sammensætning (jf. 22 g 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder: Årets arbejde i Censrfrmandskabet (jf. 27), herunder: Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutinerne g censrfrmandskabet Grundlaget fr eksamen (jf. 30) Prøvefrmerne Infrmatinen fra uddannelsesinstitutinerne (jf. 24 stk. 2) Overensstemmelse med mål g øvrige krav fra bekendtgørelser g studierdninger Ensartet g retfærdig behandling Klager g ankesager (jf. 25, 4. pkt.) Evaluering af skabelnen... 0 Anden del... 0 Dkumentatin g refleksin ver det indsamlede materiale fra censrerne... 0 Fakta ark...

2 Censrfrmandskabet fr fagmrådet Ledelse Årsberetningen dækker periden fra den. august 205 til den 3. juli 206. Indledning Årsberetningen er blevet til på baggrund af 8.80 studerende, der har været til eksterne prøver/eksamener. Censrfrmandskabet har ikke adgang til antal STÅ i periden, så frmandskabet har ingen tal på, hvr mange der i samme peride har været til intern prøve i et fagmdul. Årsberetningen fra censrfrmandskabet er en af de vigtige pgaver, sm censrfrmandskabet er frpligtet på. Årsberetningen samler p på de særlige frhld, der har haft betydning fr uddannelsen i årets løb. Den er baseret på både eksaminatrer g censrers rapprter fra gennemførte prøver g eksaminer inden fr fagmrådet ledelse, samt med fkus på de temaer, sm ministeriet ønsker, vi skal undersøge, samt emner censrfrmandskabet løbende arbejder med. Fagmrådet ledelse mfatter følgende AU uddannelser: Akademiuddannelsen i HR Akademiuddannelsen i ledelse Hvad har fyldt i året I censrfrmandskabets årsberetning er der psamlet frskellig viden m uddannelserne. Beretningerne kan bruges sm baggrundsviden i det faglige fællesudvalg fr mrådet, uddannelsesinstitutinernes ledelse eller i faggrupper på de enkelte uddannelsessteder med det frmål at løfte kvaliteten i uddannelserne g vilkårene fr censrernes arbejde. Frmandskabet har bemærket afleveringen af censrrapprter er næsten 00 %, men det halter lidt mere med afleveringen af eksaminatrrapprterne. Det er især fagene Ledelse i praksis g Organisatin & arbejdspsyklgi der halter. Her mangler tæt på 30 % af eksaminatrerne at aflevere rapprten. Det skal indskærpes, at der skal indberettes både eksaminatr g censrrapprter samt karakterindberetning fr alle prøver/eksamener. Censrrdningen har gennem en årrække været en hjørnesten i den eksterne kvalitetssikring af de danske videregående uddannelser. Den eksterne censur har bl.a. til pgave at sikre, at uddannelsens prøver er i verensstemmelse med de fastsatte læringsmål g kriterierne fr at pnå dem. Samtidig skal den bidrage til at sikre, at de studerende får en ensartet g retfærdig behandling i vurderingen af deres præstatiner. Censrkrpset var beskikket i periden. juli juni 206. Det har betydet, at en del af censrfrmandskabets pgaver i fråret 206 har været en gennemgang af samtlige ansøgninger m censrbeskikkelser inden fr fagmrådet fr en ny 4-årig peride. Både gen-ansøgninger g nye ansøgninger, da bekendtgørelsen kræver, at der ved hver ny beskikkelsesperide udskiftes mindst en fjerdedel af censrerne i censrkrpset. Censrfrmandskabet skal påse, at det er sandsynligt, at vi ikke beskikker flere, end der er brug fr. Der ud ver har der været afhldt det lvpligtige valg til censrfrmandskabet. Censrfrmandskabet fr fagmrådet blev genvalgt g har knstitueret sig. Censrfrmandsskabet er sammensat af én frmand, Pia Lindkvist fra UCN act2learn g én næstfrmand, Hanne Røhl fra ECCO Sk A/S Hvert år tælles alle beståede eksamener sammen g mregnes til årsstuderende (STÅ). Hver STÅ udløser så en bestemt prtin penge til uddannelsesinstitutinen afhængig af, hvilken takst den pågældende uddannelse mdtager. Èn STÅ svarer til 6 studerende på en akademiuddannelse, sm er en Videregående VksenUddannelse på deltid. 2

3 Sædvanligvis fungerer allkeringen uprblematisk fra censrsekretariatet i Aalbrg. Der er generel rs g tilfredshed i rapprterne fra censrerne til sekretariatet. Censrfrmandskabet vil derfr gerne benytte lejligheden til at sige tak til censrerne, de faglige fællesudvalg, censrsekretariatet g øvrige samarbejdspartnere fr et gdt samarbejde. Andet Statistiske data fr periden anvendt i denne rapprt er hentet fra censrsekretariatet database. Første del Resume De vigtigste knklusiner vedrørende årets arbejde i censrfrmandskabet fr fagmrådet, viser, at uddannelsernes faglige niveau har et tilfredsstillende akademisk niveau, der er sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål g de samlede mål fr læringsudbytte, g uddannelserne lever p til arbejdsmarkedets krav g eventuelt videreuddannelse jfr. knap 98 % af censrerne (se nedenstående figur). Nget af frklaringen kan måske findes i, at der frventningsafstemmes inden prøven/eksamen jfr. nedenstående figur. Rlleafklaring g frventningsafstemning giver en gd start: Afviklingen af prøver g eksaminer samt Censrfrmandskabets anbefalinger WISEflw Censrfrmandskaberne fr fagmrådet ser stadig udfrdringer ved anvendelsen af IT-platfrmen WiseFlw. Implementeringen af elektrnisk aflevering, bedømmelse g censurering af rapprter g pgaver er i gang på alle institutiner g WISEflw er nk gdt på vej, men uddrag af censrernes kmmentarer (se nedenfr) viser, at der stadig er et udviklingsmråde. det er vanskeligt at håndtere dkumenterne elektrnisk så man kan få et rdentligt verblik ver sammenhænge i besvarelserne. Desuden er det mkring karaktergivning administrativt bøvlet, g kster ekstra tidfrbrug, sm vi ikke aflønnes fr. F.eks er det ikke muligt at give karakteren "SY" eller "EJ" sm det er på en papir-karakterliste. Det betyder, at man rykkes fr manglende karakterer, g der er ingen vejledning i, hvrdan man håndterer den situatin Svært at dwnlade pgaverne. Der sku' mange frsøg til 3

4 Censrernes arbejdsbetingelser Censrerne giver udtryk fr, at uddannelsesinstitutinerne tilbyder meget frskellige betingelser at arbejde under (se kmmentarer nedenfr). Så gså på dette mråde er der frbedringsmuligheder. Det virkede sm m der var ingen eller kun ringe kntakt mellem underviser g Erhvervsakademiet. Erhvervscasene blev afleveret den 6. g 7. drypvis på mail med eksamensstart den 9. kl Kmmunikatinen med underviser bar ikke præg af hjælpsmhed med at afvikle en tilfredsstillende eksamen. 2 gange bad underviser censr m at give eksaminanten tilbagemeldingen på karakteren - den ene gang med begrundelsen at hun var ved at være træt Eksamen fregik i et, efter min mening, alt fr lille lkale, hvr der ikke var plads til hverken eksaminantens fremvisning eller vres materiale på et alt fr lille brd. Samtidig var der alt fr dårlig infrmatin m katiske parkeringsfrhld i mrådet. Efterfølgende var det meget vanskeligt at finde frem til hvr eksamen skulle fregå Til eksamen i Organisatin g arbejdspsyklgi skal der udarbejdes et krt prjekt. Da jeg mdtg prjekterne indehldt de ikke en indledning g prblemfrmulering. Dette undrede mig da der er en definitin af et krt prjekt. Det viste sig at alle de studerende havde fået at vide at situatinsbeskrivelsen samt prblemfrmuleringen skulle vedlægges prjektet sm et bilag. Jeg havde en dialg med eksaminatr m dette. Hun var enig med mig i at denne måde at udarbejde et krt prjekt er uhensigtsmæssig, men at dette var xxxxxx fficielle hldning. Denne måde at skrive et prjekt på medfører at de 8 nrmalsider der er til rådighed bliver udvidet kraftigt, da de indledende elementer ligger i et bilag. Eksamen frgår dels ved fremmøde g dels på nettet. De eksaminatiner, der fregik på nettet var funktinelt ikke OK. Vi måtte se på en skærm med billedet af eksaminanten på 3 x 5 cm. g med halvdårlig lyd g udfald. Når en ny eksaminant meldte sig frsvandt billedet helt, ligesm eksaminanten heller ikke kunne se censr uden mmøblering af pc'en Det var nget uheldigt at eksaminatr ikke kendte de studerende. Dette km eksamen til at bære præg af det været en sej kamp at få hnreringen på plads, idet den skulle gennem et privatfirma, der selvfølgelig ønsker en faktura (hvilket jeg nrmalt ikke arbejder med). Ønsker retningslinjer fr plagiat. Jeg følte mig presset til en afgørelse m en evt brtvisning pga plagiat. Da jeg startede min frberedelse til denne eksamen, blev jeg pmærksm på en studerende med en plagiatindikatr på 40 %. Jeg sendte en mail til eksaminatr g bad m institutinens hldning. Institutinens ledelse var indstillet på brtvisning, men verld det til eksaminatr at træffe afgørelsen. Eksaminatr spurgte mig, m jeg kunne acceptere, at den pågældende studerende gik p til eksamen. Den endelige afgørelse blev dermed defact min. Et generelt prblem er efterhånden, at sklen pgiver et antal elever, sm slet ikke passer med virkeligheden. Her f.eks. er pgivet 9 g der var kun 4 elever. D.v.s. jeg får betaling fr 4. Det er urimeligt g vi censrer burde have fr min. timer. Meget skuffende med 5 afbud - g da der ikke bliver udbetalt fr køretid endte det med at blive en dårlig frretning fr mig. Det skal dg fr gd rdens skyld nævnes, at der gså er rigtig mange gde kmmentarer til uddannelsesinstitutinerne jfr. nedenstående kmmentarer: 4

5 En gd eksamen, hvr jeg synes, at eksaminatr var meget knkret g direkte i sin udspørgen. En gd atmsfære i lkalet. Gdt tilrettelagt g gennemført eksaminatin. Her må gså fremhæves eksaminatrs klare g præcise tilbagemeldinger til de studerende Meget højt teretisk niveau! Spændende at være censr fr dette hld. Str frståelse fr at bringe terierne ind i praksis selv m flere ikke havde været på sklebænken i rigtig mange år. Dygtig underviser! Sklen gjrde et meget flt arbejde mkring planlægning g afhldelse af eksamenen. Et særdeles gdt frløb. Underviserne skal have str rs fr deres særdeles engagerede frløb i relatin både gennemførelsen af undervisningsfrløbet sm i særdeleshed eksamen. De t hld til eksamen var på et ualmindeligt højt niveau, hvilket klart kan tilskrives den stre drive de t undervisere havde lagt fr dagen.. Censrkrpset sammensætning (jf. 22 g 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder: Censrkrpsets sammensætning er: Frdelingen af intern/aftager censrer beskikket til fagmrådet Ledelse frdeler sig således: Der ser ud til at være en ngenlunde ligelig frdeling af interne censrer (kaldes gså sklecensrer ) g aftagercensrer, dg med en lille vervægt af interne censrer. Så knklusinen må være, at der leves p til eksamensbekendtgørelsen. Hvis man ser på censrernes sammensætning på baggrund af køn, ser det ikke ud til, at der er sket en ændring siden sidste år. Frdelingen af censrer frdelt på køn er strt set uændret. Censrkrpset lever dermed stadig ikke p til eksamensbekendtgørelsen, så der skal stadig arbejdes på, at få flere kvindelige censrer ind i matriklen. Figuren illustrerer censrerne frdelt på både køn g alder. Det er dg mere iøjnefaldende at tæt på halvdelen af censrerne er uden allkering i det fagmdul, de måtte være beskikket til. Hvis man kigger bag tallene, kan man se, at ét sted hvr der er allkeret flere censrer end der er brug fr, er eksempelvis på afgangsmdulerne på alle akademiuddannelserne inden fr fagmrådet. Eksempelvis har 95,2 % af de 63 censrer, der har beskikkelse til afgangsmdulet på akademiuddannelsen i HR aldrig brugt den. 5

6 Frmandskabet kan kun undre sig ver, at så få går til eksamen i afgangsprjektet, da undersøgelser har vist, at faglærte kan banke deres livsløn p, hvis de tager en videregående uddannelse. Gentagen g gensidig censur Det er ikke frmandskabet bekendt, at der skulle have fundet gentagen g gensidig censur sted i periden. 2. Årets arbejde i Censrfrmandskabet (jf. 27), herunder: Censrfrmandskabet har deltaget i Uddannelses- g Frskningsministeriets årlige møde fr censrfrmandskaberne ultim nvember 205, ligesm censrfrmandskabet sm en del af kvalitetsarbejdet har afhldt t strmøder fr censrer. Et i henhldsvis vest Danmark g et i øst Danmark. 2. Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutinerne g censrfrmandskabet Dialgen med uddannelsesinstitutinerne m udviklingen i uddannelsen eller faget/fagmrådet mv har været gd. Frmandskabet deltager via frmanden i møderne i det Faglige Fælles udvalg fr fagmrådet, g har på den måde en tæt kntakt til de gdkendte udbydere af uddannelserne. I frbindelse med sidste års censrindberetningerne bemærkede frmandskabet bemærket tre udfrdringer, der har været vendt henhldsvis i det Faglige Fælles udvalg fr mrådet eller ved direkte henvendelse til eksamensafhldende institutinen. Det er derfr med beklagelse, at frmandskabet må knstatere, at én af de udfrdringer stadig bliver nævnt i censrrapprterne, nemlig frskellen på det antal studerende man bliver allkeret til g det, der reelt er. Situatinen i det frløbne år ser ikke ud til at have frbedret sig jfr. nedenstående udsagn: Ifølge censr allkeringen skulle der være 8 deltagere. Der var 6, hvraf frameldte på grund af sygdm. Det er alt fr str frskel på planlagt g faktisk fremmøde. 7 persner std der i allkeringen. 8 persner var der til eksamen. Der er en stigende tendens til at der ikke ydes afregning fr transprttid Et generelt prblem er efterhånden, at sklen pgiver et antal elever, sm slet ikke passer med virkeligheden. Her f.eks. er pgivet 9 g der var kun 4 elever. Med venstående udfrdring har det været knstruktivt, at censrfrmandskabet har deltaget i det Faglige Fælles udvalgs møder fr fagmrådet ledelse, hvrefter de enkelte uddannelseschefer har kunnet bære udfrdringerne hjem i egen institutin g til diverse samarbejdspartnere. Endnu et led i kvalitetssikringen af uddannelserne indenfr fagmrådet er, at censrfrmanden får studierdninger i høring jfr. Bekendtgørelsen. Der har ikke været sendt studierdninger i høring indenfr dette fagmråde i periden. 3. Grundlaget fr eksamen (jf. 30) Frmandskabet er ikke bekendt med udfrdringer på fagmråder, der har betydning fr uddannelsernes eller eksaminernes kvalitet. 3.2 Prøvefrmerne Censrkrpset bliver spurgt i censrrapprten m det faglige niveau tilfredsstillende i frhld til arbejdsmarkedet g evt. videreuddannelse? Hertil er der svaret: 6

7 Det er en frnøjelse at se den ændring, der er sket med svar prcenten. Sidste var det ver halvdelen af censrerne der ikke besvarede det spørgsmål. I år er det kun %. Hvis man ser på ngle af kmmentarerne fra censrerne, lyder det: De praktiske værktøjer er brugbare på arbejdsmarkedet. Impnerende så str effekt undervisningen tilsyneladende havde haft. Eksaminatr sørgede fr under eksaminatinen at de studerende frhldt sig til arbejdslivet med udgangspunkt i terierne Der var flere af de studerende sm på baggrund af dette fag ønsker at tage yderligere fag med ECTS pint! Så meget psitivt! De studerende havde udver gd undervisning, haft t erfarne mennesker fra erhvervslivet inde g hlde fredrag m nget af pensum set i det praktiske perspektiv Uddannelsen faglige niveau er k, Men det faglige niveau manglede hs flere af de studerende Censrerne bliver gså spurgt m prøverne er relevante g dækker fagets/emnets væsentligste læringsmål? Hertil bliver svaret: Igen er det glædeligt med den høje svarprcent g de mange kmmentarer sm censrerne har ulejliget sig med at skrive. Se uddrag nedenfr: Såvel synpser sm den mundtlige eksamen er bygget p mkring en knkret ledelsesmæssig prblemstilling - særdeles relevant henset til elevernes baggrund g frmål med uddannelsen Prjekterne sm dannede udgangspunkt fr eksaminatinen var med udgangspunkt i de studerendes arbejdssituatin g indehldt brug af de relevante terier. Opdeling i videns- g færdighedsmål giver i udgangspunktet et gdt verblik ver, hvad det er de studerende skal vurderes på. Men der er dg gså censrer, der påpeger, at i eksamenssituatinen betyder pdelingen på kmpetencemål g videns- g færdighedsmål, at målene fremstår fragmenterede. Ngle censrer finder det således udfrdrende at matche kmpetencemål med knkrete vurderingskriterier. Og påpeger, at en særlig vanskelig situatin freligger, når der gennemføres et fagmdul ver 6 uger eller 8 uger. Andre censrer nævner gså en fr krt eksaminatinstid sm en hindring fr, at censrerne kan nå at vurdere de studerendes kmpetencer. Det er derfr frmandskabets antagelse, at der stadig behv fr at udvikle eksamensfrmerne, så censrerne reelt kan udprøve de studerende på de fte kmplekse g krævende kmpetencemål. 7

8 3.3 Infrmatinen fra uddannelsesinstitutinerne (jf. 24 stk. 2) Censrerne bliver gså spurgt m de har fået den nødvendige infrmatin fra uddannelsesinstitutinen inden prøven? Hertil bliver svaret: Der har været kmmentarer på censrindberetningerne til punktet, sm bekræfter frmandskabets anbefalinger; at der stadig er udviklingspunkter mkring censrernes arbejdsfrhld på enkelte uddannelsesinstitutiner. Nedenstående er et udpluk: Jeg manglede at få en tidsplan fr dagene, så jeg vidste ikke hvrnår vi skulle begynde - man da jeg fik kntakt til underviser var hun yderst behjælpelig. Ved en menneskelig fejl :-) var der anført frkert eksamensdat, intet mødetidspunkt g ingen adresse fr eksaminatinen. Prblemet blev lidt akut pga af påsken, men sagen blev klaret i sidste øjeblik :-) De sædvanlige papirer m studierdning mm. blev ikke tilsendt. Diverse censrpapirer skulle jeg rykke fr. På trds af flere frespørgsler frelå selve eksamensplan først ved eksamens start. Måtte selv dagen før eksamen rykke fr tidsplan, ligesm jeg nu en uge efter eksamen endnu ikke har mdtaget afregningsskema til udfyldelse - g igen har jeg selv måtte rykke fr det! Censur var bestilt af xxxxx Erhvervsakademi, men uddannelsen var tilrettelagt g blev gennemført af et privat knsulentfirma med frvirrende g mdstridende kmmunikatin til følge g intet m aflønning. Har mdtaget meget fint infrmatinsmateriale. Dg fremgår det ikke, hvrtil afregninger til sende til. 3.4 Overensstemmelse med mål g øvrige krav fra bekendtgørelser g studierdninger Det er censrfrmandskabets vurdering af, m prøver g eksaminer har været afhldt i verensstemmelse med mål g øvrige krav, sm er fastsat i bekendtgørelser g studierdninger. Der har ikke været særlige kmmentarer til dette punkt. 3.5 Ensartet g retfærdig behandling På spørgsmålet m de studerende har fået en ensartet, pålidelig g retfærdig behandling, ser censrernes svar entydige ud: 8

9 Der har været lidt kmmentarer til dette punkt: Det er jeg ganske sikker på, men jeg finder det ikke frmålstjenligt med 2 undervisere g eksaminatrer Underviseren g censr var meget enige m karaktererne, g alle de studerende fik af læreren en grundig tilbagemelding på deres karakter Reelt kan jeg ikke svare på spørgsmålet m ensartethed, da der kun var tale n een studerende i dette fag 4. Klager g ankesager (jf. 25, 4. pkt.) Der er i frhld til både antallet af afhldte eksamener samt i frhld til antallet af klager et meget lavt niveau af ankesager. Der har været t ankesager på fagmrådet i fagmdulet Prjektstyring i praksis g fagmdulet Human ressurce Management. Begge klagede ver karakteren 7 g prøvefrløbet. Et enigt ankenævn gav ikke klager medhld. Censrfrmandskabet ser dette frhld sm meget psitivt g vurderer, at både eksaminatrer g censrer gør et strt arbejde ud af ikke blt at afgive en bedømmelse, men gså at begrunde bedømmelsen på en fyldestgørende måde. 5. Årets temaer Er gruppeprøver g eksaminer afhldt i verensstemmelse med reglerne fr gruppeprøver, sm de er fastsat i bekendtgørelser g studierdninger, g hvrdan fungerer gruppeeksamen? Censrfrmandskabet har ikke belyst årets tema gruppeprøver da dette er irrelevant fr fagmrådet. Frmandskabet ser dg en udfrdring i ngle censrers måske manglende kendskab til studierdningen. Hvis man ser på spørgsmålet: er gruppeprøver beskrevet i studierdningerne?, så svarer censrerne således i indberetningerne: Det er en udfrdring fr frmandskabet, hvrledes vi skal tlke det, at 38 % svarer ja, fr der findes ikke gruppeprøver i studierdningerne fr fagmrådet ledelse. Årets andet tema, karaktergivning herunder læringsmål, er beskrevet under pkt

10 6. Evaluering af skabelnen Skabelnen har fungeret tilfredsstillende. Skabelnen har gjrt årsberetningerne mere ensartede, g skabelnen hjælper censrfrmandskabet til, at vi kmmer igennem alle relevante punkter. Fakta arket er ligeledes et gdt skridt på vejen til frenkling af dataindsamlingen i frbindelse med udarbejdelse af årsrapprten. Anden del Dkumentatin g refleksin ver det indsamlede materiale fra censrerne Bekendtgørelse m prøver g eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser indehlder de bestemmelser, herunder fastsætter de krav, der gælder fr Bedømmere (censr g eksaminatr ) g ved Bedømmelse. Bekendtgørelsens bestemmelser danner grundlaget fr de prblemstillinger g spørgsmål, sm censrfrmandskaberne skal frhlde sig til i frbindelse med deres årlige censrindberetning til Styrelsen fr Videregående Uddannelser. Overrdnet set fungerer det nuværende system med censrindberetninger gdt. Statistik, cases mv. der underbygger knklusinerne i årsberetningen er indsat i rapprtens første del sm grafiske elementer. 0

11 Fakta ark AU - Ledelse 206 Censrfrmandskabet på AU - Ledelse Pia Lindkvist Pedersen Censrkrpsets sammensætning - 22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen. Antal mænd i censrkrpset Antal kvinder i censrkrpset 98.3 Antal aftagercensrer 70.4 Antal censrer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutiner, der udbyder uddannelsen.5 Antal censrer i alt (fra udbyder institutiner + aftagere) 35.6 Antal allkeringer af censrer til prøver med ekstern censur 707 Gentagen g gensidig censur - 28, stk. 2, 3. pkt. JA=/NEJ=0.7 Er det ved frdelingen af censrarbejdet sikret, medmindre særlige frhld gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke sammen medvirker ved censur inden fr en peride på 2 år ud ver én eksamenstermin, ét semester eller ét halvår? (Ingen gensidig eller gentagen censur) JA= NEJ=0 2 Årets arbejde i censrfrmandskabet - 27, stk 2 JA=/NEJ=0 2. Er der siden ktber 203 afhldt censrmøde med censrerne i censrkrpset? JA= NEJ= Er der siden ktber 203 afhldt kntaktmøde mellem uddannelsesinstitutinerne g censrkrpset? JA= NEJ= 0 Antal 2.3 Antal indberetninger fra censrer af væsentlige prblemer på 0 uddannelserne 2.4 Antal studierdninger til høring i år Evt. sidehenvisning i årsberetningen Evt. sidehenvisning i årsberetningen Evt. sidehenvisning i årsberetningen De næste spørgsmål skal besvares med censrfrmandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra censrerne i censrrapprter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget g begrundet i årsberetningen, så det er tydeligt, på hvilken baggrund en samlet vurdering er fretaget. 3 Grundlaget fr eksamen - 30 JA=/NEJ=0 3. Er det faglige niveau tilfredsstillende i frhld til arbejdsmarkedet g evt. videreuddannelse? JA= NEJ= Er prøverne relevante g dækker de fagets/emnets væsentligste læringsmål? JA= NEJ =0 3.3 Har censrerne fået den nødvendige infrmatin fra uddannelsesinstitutinen inden prøverne ( 24, stk. 2)? JA= NEJ= Er prøver g eksaminer afhldt i verensstemmelse med mål g øvrige krav, sm er fastsat i bekendtgørelser g studierdninger? JA= NEJ= Har de studerende fået en ensartet, pålidelig g retfærdig behandling? JA= NEJ= 0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 4 Klager g ankesager - 25, pkt. 4 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen 4. Antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur (antal allkeringer gange antal studerende ved de enkelte allkeringer) 880

12 4.2 Antal klagesager censrerne har været invlveret i (udfyldes på baggrund af den viden, der er tilgængelig fr censrfrmandskabet) 4.3 Antal ankesager i alt Antal ankesager med medhld 2 5 Årets temaer JA=/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 5. Er gruppeprøver beskrevet i studierdningerne? Ja= Nej= Er evt. gruppeprøver g eksaminer afhldt i verensstemmelse med reglerne fr gruppeprøver, sm de er fastsat i bekendtgørelser g studierdninger? JA= NEJ= 0 Ingen gruppeprøver=m M 5.3 Er målbeskrivelserne fr fagene/emnerne tilstrækkelige præcise til at sikre en gd karaktergivning? JA= NEJ= Er der verensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets målbeskrivelse g læringsmålene fr uddannelsen? JA= NEJ=0 6 Evaluering af skabelnen JA=/NEJ=0 6. Fungerer årsberetningsskabelnen? JA= NEJ= 0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 2

Censorformandskabet for Det merkantile fagområde... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for Det merkantile fagområde... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Indhldsfrtegnelse Censrfrmandskabet fr Det merkantile fagmråde... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censrkrpset sammensætning (jf. 22 g 28, stk. 2, 3.

Læs mere

Censorformandskabet for Fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg m.v... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet...

Censorformandskabet for Fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg m.v... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... Indhldsfrtegnelse Censrfrmandskabet fr Fagmrådet fr service, prduktin, it, bygge g anlæg m.v.... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censrkrpset sammensætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018 Eksamenskatalg fr Handelsøknmuddannelsen Gældende fr frårs -/ efterårs semestret 2018 udarbejdet 15. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Jordbrugsteknolog 205 Censorformandskabet på Jordbrugsteknolog Kenneth B. Lokind Censorkorpsets sammensætning - 22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen. Antal mænd i censorkorpset 80.2 Antal kvinder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelr i innvatin g entrepreneurship Gældende fr efterårs-/frårssemestret 2017-2019 udarbejdet 02.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre...

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 205 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager uddannelsen 205... 3 Første del... 3 Resume...

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018 Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelruddannelsen i sftwareudvikling Gældende fr frårssemestret 2018 udarbejdet 15.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelser

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Censortilbagemeldinger for prøver ved medicin - SDU Sommer 2015

Censortilbagemeldinger for prøver ved medicin - SDU Sommer 2015 Censrtilbagemeldinger fr prøver ved medicin - SDU Smmer 2015 Oversigt ver prøver med ekstern censur: Bachelruddannelsen Antal censrer Antal besvarelser Svarprcent B1 Celler g Væv 5 5 100 % B2 - Fra Celle

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet...

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del... Bilag et faktaark pr. uddannelse... 13

Indholdsfortegnelse. Anden del... Bilag et faktaark pr. uddannelse... 13 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... Forord. 2 Resume... 3 Censorformandskabets anbefalinger. Digitalisering af eksaminer...4. Censorkorpset sammensætning

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprjekt, 2. semester, frår 2012 Erhvervsakademiet København Nrd Udleveret 7. maj 2012 Opgaven Det er prjektgruppens pgave at dkumentere en event. Hensigten er, at

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre

1. Indledning. 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre Eksamenskatalg fr OPBLF16ED36 Udarbejdet 17-01-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.)

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Dokumentations- og evalueringsrapport.

Dokumentations- og evalueringsrapport. Dkumentatins- g evalueringsrapprt. Af resultaterne fra GMP kursus 2012. Kursustilbud: Uddannelse i kvalitetssikring efter GMP Gd Manufacturing Practice i medicinalbranchen. Afhldt i periden fra d. 16.

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Studieordningens nationale del

Studieordningens nationale del Studierdningens natinale del Pædagguddannelsen 2014- bekendtgørelsen Indhldsfrtegnelse Afsluttende prøver i Fællesdelen... 2 Udprøvning af grundfagligheden... 2 Prøvefrm: Grundfagligheden K1... 2 Prøvefrm:

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Semesterevaluering: HA 6. semester F2008

Semesterevaluering: HA 6. semester F2008 Semesterevaluering: HA 6. semester F2008 Undersøgelsen er fretaget i løbet af frårssemesteret 2008 g er distribueret til samtlige medlemmer af ppulatinen. Fakta m ppulatin g respndenter Fakultet: Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del

Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del Studierdning Internatinal Hspitality Management uddannelsen Institutinel del Internatinal Hspitality Management Institutinel del Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Evaluering af projekt "Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb"

Evaluering af projekt Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb Når Viden skaber resultater--- Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling Evaluering af prjekt "Kmpetenceafklaring g innvative læringsfrløb" April 2008 Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling

Læs mere

Formandskabet for Produktion og Design

Formandskabet for Produktion og Design Formandskabet for Produktion og Design Censorformandskabet dækker følgende uddannelser: Autoteknolog Designteknolog E-designer Diplom i Design og Business PBA Design og Business PBA Smykker, Teknologi

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Fysiterapeutuddannelsen UCC 2015 [UDGAVE AUGUST 2015] Indhldsfrtegnelse 1 Indledning... 3 Frmål g fkus... 3 Design g indhld... 3 Distributin af spørgeskemaet... 4 Undersøgelsens

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Talsmand Michael Vaag

Talsmand Michael Vaag Samlede data for alle 7 ingeniørretninger Ingeniørs Landsdækkende censorkorps Talsmand Michael Vaag Censorkorpsets sammensætning - 22. Antal mænd i censorkorpset 239.2 Antal kvinder i censorkorpset 443.3

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Side 1 af 5 Besvarelse af spørgsmål fra byrådsbehandlingen, sag 14: Ekstrardinær kvalitetsrapprt fr flkeskler 2014/15 Spørgsmål fra Lars Bje Mathiesen (LA): I frhld til tankerne m 'super-mver' frløb vil

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb Frederiksberg Kmmune Klar pgave- g ansvarsfrdeling i frbindelse med udbud g indkøb Casen krt Frederiksberg Kmmune har ca. 97.000 indbyggere g indkøber g udbyder fr små 1,5 milliarder krner årligt. Frederiksberg

Læs mere

Semesterevaluering: Organisation og Strategi; 8. sem. F2008

Semesterevaluering: Organisation og Strategi; 8. sem. F2008 Semesterevaluering: Organisatin g Strategi; 8. sem. F2008 Undersøgelsen er fretaget i løbet af frårssemesteret 2008 g er distribueret til samtlige medlemmer af ppulatinen. Fakta m ppulatin g respndenter

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 11/3 2013 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 11/3 2013 kl.17.15 i mødelokale 1 Tilmeldt til spisning: 25 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 11/3 2013 kl.17.15 i mødelkale 1 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: OK Gdkendelse af referat fra sidste RSV-møde:

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende) Ntat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientplevelser blandt Fødende 204 (LUP Fødende) Sundhedsplanlægning, Patientdialg g Kvalitet Kvalitet Niels Bhrs Vej 0 9220 Aalbrg

Læs mere

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Formål Denne forretningsgang har til formål at identificere og beskrive arbejdsprocesser i forbindelse med censur på de merkantile korte videregående

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelr i musik (BMus) / Bachelr f Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2013 DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Formålet med partnerskabet er at kvalificere og styrke: Rammerne for samarbejdet har udgangspunkt i følgende dokumenter:

Formålet med partnerskabet er at kvalificere og styrke: Rammerne for samarbejdet har udgangspunkt i følgende dokumenter: Partnerskabsaftale mellem kmmuner g Læreruddannelsen Aarhus Frmålet med partnerskabet er at kvalificere g styrke: At begge parter tager aktivt del i visinen m at udvikle dygtige, engagerede lærere i flkesklen

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere