3-4 SPECIFIKATIONER. for 1. KAJKANTER 2. BELÆGNING 3. BEPLANTNING 4. BROER 5. BYGGEFELTER P. PROGRAMMERING SPECIFIKATIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3-4 SPECIFIKATIONER. for 1. KAJKANTER 2. BELÆGNING 3. BEPLANTNING 4. BROER 5. BYGGEFELTER P. PROGRAMMERING SPECIFIKATIONER"

Transkript

1 SPECIFIKATIONER for 1. KAJKANTER. 3. BEPLANTNING 4. BROER 5. BYGGEFELTER + P. PROGRAMMERING DELOMR. 3-4 SPECIFIKATIONER

2 Indhold 1. KAJKANTER 1.A.01 Friholderværk, stålspunsvægge 1.A.0 Friholderværk, eksist. betonkaj 1.A.03 Granitbeklædning, stålspunsvægge 1.A.04 Stenkastning / Stenhaver 1.A.05 Betonkanter 1.B.01 Andre 1.APT Aptering, kvalitetsniveau..a.01 Granit, tung trafik.a.0 Granit.A.03 In situ støbt beton.a.04 Trapper/terrasseringer, træ.a.05 Trapper/terrasseringer, granit.a.06 Granit/spejlbassiner.B.01 Lys granit, tung trafik.b.0 Lys granit.b.03 Fast belægning, evt. granit.b.04 Sammenh. fast belægning, tung trafik.b.05 Sammenh. fast belægning.b.06 Belægning i rel. samlet koncept.apt Aptering, kvalitetsniveau 3. BEPLANTNING 3.A.01 Asketræ 3.A.0 Hvidpil 3.A.03 Hvidpil og stilkeg/eg 3.B.01 Hvidpil, uspec. beplantning 3.B.0 Karakterskabende beplantning 3.B.03 Karakterskabende beplantning, trafik 3.APT Aptering, kvalitetsniveau DELOMR. 3-4 SPECIFIKATIONER

3 Indhold 4. BROER 4.A.01 4.A.0 4.A.03 4.APT Gang- og cykelbro Køre-/gangbro Gang- og cykelsluse v. spejlbassiner Aptering, kvalitetsniveau 5. BYGGEFELTER 5.A.01 Delområde 3, overordnede principper 5.A.0 Delområde 4, overordnede principper 5.A.03 Publikumsorienterede funktioner 5.APT Aptering, kvalitetsniveau P. PROGRAMMERING P.B.01 Sidevejenes byrum P.B.0 Lokal-pladser P.B.03 Kvarters-pladser P.B.04 Blå pladser v. bugten P.B.05 Bugtpromenaden P.B.06 Pladser i rel. t. Delområde 3 P.B.07 Gæste-marina DELOMR. 3-4 SPECIFIKATIONER

4 KAJKANTER Der er ikke foretaget registrering eller teknisk vurdering af eksisterende kajkanter. Alle mængdeangivelser er baseret på kortmateriale udlevet af Århus Kommune. KAJKANT 1 X 00

5 Friholderværk, stålspunsvægge Generelle kajkantstrækninger. Fronter: Forankret stålspunsvæg. Fenderværk: 00x00 mm azobébjælker i gitterværk med vertikale bjælker på hver udadgående bugt. Ubrudte horisontale bjælker monteres over og under vertikale fendere. Hammer: 500 mm bred azobé bjælke, højde 50 mm. Mod landsiden er hammer 100 mm over belægning. Særlige Forhold: Træværk ubehandlet. KAJKANT 1 A 01

6 Friholderværk, eksist. betonkaj Kajkantstrækninger langs eksv. eksisterende bassinner, moler, m.v. Fronter: Beton, eksisterende forhøjet til ny kotering. (Genanvendelighed og kvalitet af eksisterende kajkanter endnu ikke teknisk analyseret/registreret) Fenderværk: 00x00 mm azobébjælker i gitterværk med vertikale bjælker, med samme afstand som i forb. m. 1.A.0 (stålspunsvæggenes udadgående bugt). Ubrudte horisontale bjælker monteres over og under vertikale fendere. Hammer: 500 mm bred azobé bjælke, højde 50 mm. Mod landsiden er hammer 100 mm over belægning. Særlige Forhold: Træværk er ubehandlet. KAJKANT 1 A 0

7 Granitbeklædning, stålspunsvæg Den urbane del af kajstrækningen, ud for Midtbyen, mellem Åens udløb og Nørreport. Fronter: Materiale: Lys gullig kinesisk granit Formater: 1000x500x140 mm Overflade, synl.: Kløvet, stokhugning gr. 1 Overflade, sider og bagside: Kløvet Forbandt: Halvstensforbandt Fuger: 0 mm cementfuger Fenderværk: Vandret fender i azobé placeres i kote 0. Hammer: Materiale: Lys gullig kinesisk granit Formater: 1500x500x50 mm, i niv. m. belægn. Overflade, synl.: Kløvet, stokhugning gr. 1 Overflade, sider og bagside: Kløvet Fuger: 0 mm cementfuger Særlige Forhold: Træværk er ubehandlet 1 A 03 KAJKANT

8 Stenkastning / Stenhaver Pier 4/Delområde 4, Zone 1. Materialer: Sø- og havsten i str. min mm på længste led. Teknisk reference: Rambølls ingeniør-notat 3 af , vedr. Dispositionsplanen. KAJKANT 1 A 04

9 Beton-kajkant Alle Zone 1 kanaludmundinger, i bugt-promenadens og stenkastningens samlede vandrette udstrækning. Beton-flangerne (efter detail-projekt) i en bredde på ca 1.5 m styrer/indrammer dækstenene udfor hver ø. Kajkanter udføres ligeledes i beton ved henh.v. Lystbådehavnen og Bassin 7 nedterrassering, ref. diagram f. kajkanter. Afvanding i grænsefladen mellem Zone 1-promenaden og de tilstødende Blå pladser. Fronter: Materiale: In situ støbt beton. Overflade, synl.: Kostning, rulning el. lign., afstemmes med belægningsoverflade, Zone 1, efter nærmere anvisning) Fenderværk: Intet (udmunding ikke sejlbar, grundet stenhaver/bølgebrydere). Hammer: Materiale: In situ støbt beton, i niveau. 1 A 05 KAJKANT

10 Kajkant tilpasset projektforslag Pier s yderste afgrænsning mod havneløbet. Karakter: Rekreativ, blød. Kajkantens forløb, kotering og konstruktion er afhængig af den konkrete forslagsstillelse og sammenhæng med den tilgrænsende plads - samlet afvejet det arkitektoniske hovedgreb og den overordnede helhedsløsning iøvrigt. KAJKANT 1 B 01

11 Aptering, kajkant - Bådfortøjring: Belastningsevne og afstand i henh. t. bådtype, som Dispositionsplanen. - Redningsstiger: Overfladebehandlet stål i signalfarve gul. Afstand i henh. t. gældende regler. 1 APT KAJKANT

12 (1) Byens gulv, belægningen på pladser og veje, opleves af det enkelte menneske i særlig grad tæt på - visuelt og berøringsmæssigt. Udover praktisk at være det vi alle færdes på, udgør belægningen byarkitektonisk den gennemgående, samlende flade, som danner fællesnævner for store og små elementer, fra bygning til papirkurv. På De Bynære Havnearealers enkelte delområder tilstræbes det at dette sammenbindende by-gulv udgøres af færrest mulig elementer og materialer. Det er følgelig vigtigt, at kvaliteten til gengæld er høj og af en vis robusthed - mht både æstetisk og konkret brugsmæssig varig, langsigtet holdbarhed. Granit er derfor, som et materiale der kan leve op til disse krav frem for betonmaterialer (standard fortovsfliser, sf-sten, betonklinker, e.l.), valgt som det gennemgående kvalitetsmateriale i det offentlige rum. På store strækninger er veje og cykelstier af gode grunde - trafiktekniske, o.a. - udført i asfalt (mest indenfor Delområde /Boulevarden). Som kantsten er, for materialemæssingt at skabe en sammenhæng til de større plads-flader, valgt en 30 cm bred granit i faldende længder, der som en gennemgående bord eller kant af materialemæssig høj kvalitet afgrænser de forskellige trafikzoners forskellige materialeholdning. X 00

13 () Belægningerne kan medvirke til at klarlægge eller udtrykke en form for byarkitektonisk hieraki - i rel. t. geografisk udstrækning. Men også vha karakter, bearbejdning, m.v., kan det enkelte delområdes identitet og del af den overordnede sammenhæng synliggøres. Delområderne Nord for Havnepladsen repræsenterer via de forskellige gennemgående belægninger følgende grove kategorier: - Delområde 1 Den Rekreative Forbindelse/Bast. Nord/Havnepladsen Identitet: Byens overordnede grænse mod vandet / forbindelsen fra Riis Skov til Midtbyen, vice versa. Sammenhængende belægning i store formater, henv. t. egenskaber. - Delområde Boulevarden Identitet: Den trafikale forbindelse, for alle færdselsformer, mellem Midtbyen/Havnepladsen og Bugt-promenaden, vice versa. Karsk, grov karakter som reference til tidligere havnevirksomhed. Sammenhængende belægninger på promenader/fortovsarealer i store formater, henv. t. egenskaber. X 00

14 (3) - Delområde 3 Bastion Nord/Pier Identitet: Del af Det Centrale Havnebyrum henhv. Pier 3 delområdet, begge med høj grad af urbanitet. Indenfor hvert zoneområde sammenhængende belægninger i store formater, henv. t. egenskaber. - Delområde 4 Nordhavnen, Pier 4 Identitet: De enkelte zoner kobler sig trafikalt til Boulevarden som rygrad, men kan vha bl.a. belægningerne gives hver karakter, udfra nogle overordnede retningslinier. Bl. a. skal belægninger generelt være niveufri, uden kanter og være sammenhængende fra kajkant til bygning. Sidevejenes køretracé på begge sider af Boulevarden markeres vha steler eller trafiksøm og biltrafikken indordner sig således generelt fodgængernes vilkår. For de enkelte pladszoner henvises til mere specifikke egenskaber eller intentioner/programmering. X 00

15 Granit, G350, tung trafik Den urbane del af kajstrækningen, udfor Midtbyen, mellem Åens udløb og Nørreport. Anvendelse: Tung trafik (lastbiler/personbiler) Let trafik (Cykler/fodgængere) Konstruktion: Materiale: Formater: Lys gullig kinesisk granit G forskellige bredder, ca. 40x80 cm, faldende længder. L:B=max. 3:1 Overflade, synl.: Kløvet, stokhugning gr. 1 Overflade, sider og bagside: Kløvet Forbandt: Gennemgående fuger på tværs af færdselsretning Fuger: 0 mm grusfuger A 01

16 Granit, G350 Den urbane del af kajstrækningen, udfor Midtbyen, mellem Åens udløb og Nørreport. Anvendelse: Let trafik (Cykler/fodgængere). Konstruktion: Materiale: Formater: Lys gullig kinesisk granit G forskellige bredder, ca. 40x80 cm, faldende længder. L:B=max. 3:1 Overflade, synl.: Kløvet, stokhugning gr. 1 Overflade, sider og bagside: Kløvet Forbandt: Gennemgående fuger på tværs af færdselsretning Fuger: 0 mm grusfuger A 0

17 Betonbelægning Pier 4/Delområde 4, Zone 1, Bugtpromenaden fra Lystbådehavnens indsejling til Bassin 7, jvf. diagram f. belægninger, Kategori. Anvendelse: Primært let trafik. Dimensioneres til tung trafik (brandkøretøjer, varebiler, m.v.) Materiale: In situ støbt beton i store felter, evt. med efterfølgende overfladebehandling - kostning, rulning el. lign., afstemmes med overfladebehandling af kajkanter/- beklædninger for Zone 1, (efter detail-projekt). A 03

18 Trapper/terrasseringer, træ Pier 4/Delområde 4, Zone 1, Bugtpromenaden fra Lystbådehavnens indsejling til Bassin 7, ref. diagram f. belægninger, Kategori. Omfang og udstrækning er groft angivet på Zone 1 plandiagrammet. Materiale: De lette trapper og opholdsplatforme udføres i høj kvalitet og detaljering af profilerede brædder i træsorten massaranduba, opbygget på bærende stålkonstruktion, i henh. t. detailprojekt. A 04

19 Trapper/terrasseringer, granit Den urbane del af kajstrækningen, udfor Midtbyen, mellem Åens udløb og Nørreport. Anvendelse: Let trafik/ophold. Konstruktion, som tilstødende belægninger: Materiale: Lys gullig kinesisk granit G350 Formater: 3-5 forskellige bredder, ca. 40x80 cm, faldende længder. L:B=max. 3:1 Overflade, synl.: Kløvet, stokhugning gr. 1 Overflade, sider og bagside: Kløvet A 05

20 Spejlbassiner m. granitbund Delområde 3/Zone 1 Anvendelse: Rekreativt element i samspil med delområdets øvrige disponering, jvf. Programmering, pkt. 5.A.01. Teknisk skal bassinnerne indrettes, så de kan overgå til anvendelse som skøjtebane. Konstruktion: Bund som tilstødende granitbelægninger mhb på at udgøre en samlet belægningsmæssig helhed. A 06

21 Lys granit til tung trafik Den urbane del af delområdet, mod Midtbyen. Anvendelse: Tung trafik Konstruktion: Materiale: Formater: Lys granit i en kvalitet som tilsvarer G350 Tilpasset bygningernes design. 3-5 forskellige bredder, ca. 40x80 cm, faldende længder. L:B=max. 3:1 Overflade, synl.: Kløvet, stokhugning gr. 1 Overflade, sider og bagside: Kløvet Forbandt: Gennemgående fuger på tværs af færdselsretning B 01

22 Lys granit Lys granit Anvendelse: Den urbane del af delområdet, mod Midt byen. Alm. trafik Konstruktion: Materiale: Formater: Lys granit i en kvalitet som tilsvarer G350 Tilpasset bygningernes design. 3-5 forskellige bredder, ca. 40x80 cm, faldende længder. L:B=max. 3:1 Overflade, synl.: Kløvet, stokhugning gr. 1 Overflade, sider og bagside: Kløvet Forbandt: Gennemgående fuger på tværs af færdselsretning B 0

23 Fast belægning, evt. granit Konstruktion: Materiale: Formater: Lys granit i en kvalitet som tilsvarer G350 Tilpasset bygningernes design. Min. 500x500 mm Overflade, synl.: Kløvet, stokhugning gr. 1 Overflade, sider og bagside: Kløvet Forbandt: Gennemgående fuger på tværs af færdselsretning B 03

24 Sammenhængende fast belægning, f. tung trafik Anvendelse: Tung trafik Materiale: Lys granit i en kvalitet som tilsvarer G350 Tilpasset bygningernes design. Formater: Min. 500x500 mm Overflade, synl.: Kløvet, stokhugning gr. 1 Overflade, sider og bagside: Kløvet Forbandt: Gennemgående fuger på tværs af færdselsretning B 04

25 Sammenhængende fast belægning Anvendelse: Let trafik Materiale: Lys granit i en kvalitet som tilsvarer G350 Tilpasset bygningernes design. Formater: Min. 500x500 mm Overflade, synl.: Kløvet, stokhugning gr. 1 Overflade, sider og bagside: Kløvet Forbandt: Gennemgående fuger på tværs af færdselsretning B 05

26 Belægning, m.v. tilpasses det samlede koncept for området Delområde 3/Pier Anvendelse: Rekreative formål Belægninger: Belægning bestemmes i forhold til pladsens brug og specifikke design, set i sammenhæng med de øvrige arealer indenfor delområdet. B 06

27 Aptering, belægning (niveau) - Belysning Der vil blive udarbejdet et samlet mere specifikt belysningsprojekt, hvor kategorier af lysets karakter, intensitet, osv skal sammenholdes med bydelens overordnede profil (med Boulevarden som rygrad). Forskellige design-linier udstukket i forb. m. de forskelligartede delområder skal følges) Groft set vil rammerne være: Neutralt hvidt lys, på Boulevarden vejstandere pr. ca 5 m, hø. 8-9 m på sideveje vejstandere pr ca 14 m, hø. 3-4 m på kajkanter mv pullert-/skotlamper - Trafik, steler, m.v. - Beplantningshuller - Eksisterende aptering, industrielle spor, m.v. skal visse steder søges indarbejdet i de nye udviklingsområder APT

28 Aptering, belægning (niveau) - Teknik, adgange, trapper, m.v. skal integreres i og udgøre en del af pladsernes samlede design. Hvor det er muligt, bør nedgange og dæksler ligge i plan med terræn. Ellers etableres nedgange og ventialtionshætter, mv som en del af en samlet designlinie for de forskellige fastlagte designlinier. - Afløbsriste, m.v. APT

29 Aptering, belægning (niveau) - Byinventar skal vælges/produceres i overesstemmelse med en nærmere defineret designlinie for de enkelte delområder.w APT

1-4 SPECIFIKATIONER. for 1. KAJKANTER 2. BELÆGNING 3. BEPLANTNING 4. BROER 5. BYGGEFELTER P. PROGRAMMERING SPECIFIKATIONER

1-4 SPECIFIKATIONER. for 1. KAJKANTER 2. BELÆGNING 3. BEPLANTNING 4. BROER 5. BYGGEFELTER P. PROGRAMMERING SPECIFIKATIONER SPECIFIKATIONER for 1. KAJKANTER. 3. BEPLANTNING 4. BROER 5. BYGGEFELTER + P. PROGRAMMERING DELOMR. 1-4 SPECIFIKATIONER 98 Indhold 1. KAJKANTER 1.A.01 Friholderværk, stålspunsvægge 1.A.0 Friholderværk,

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune. Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune. Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø Til: Teknisk Udvalg Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 10. marts 2014 7. februar 2014 Side 1 af 5 Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune 1. Konklusion

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

1. Stenhaver og kystsikring samt promenade og kanalmundinger ved Pier 4

1. Stenhaver og kystsikring samt promenade og kanalmundinger ved Pier 4 &-. / &) * ""+ *, #"" Notat Vedr.: Emne: De Bynære Havnearealer Pier 4 m.v. Byggemodningsarbejder - 1. etape Dato: 27. marts 2006 Følgende byggemodningsarbejder udføres af Århus Kommune/de relevante forsyningsselskaber:

Læs mere

DBH / DOP 4 FELT8. Århus Kommune / DBH / DOP 4 Felt 8 / DELOMRÅDEPLAN, FORLØBIG SKITSE / Arkitektfirmaet Knud Fladeland Nielsen

DBH / DOP 4 FELT8. Århus Kommune / DBH / DOP 4 Felt 8 / DELOMRÅDEPLAN, FORLØBIG SKITSE / Arkitektfirmaet Knud Fladeland Nielsen DBH / DOP 4 FELT8 Århus Kommune / DBH / DOP 4 Felt 8 / DELOMRÅDEPLAN, FORLØBIG SKITSE / Arkitektfirmaet Knud Fladeland Nielsen 260410 Indhold - Forudsætninger side 1-5 - Lokation side 6 - Matrikelopdeling

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS BYRUM OG HAVNEPLADSER

URBAN MEDIASPACE AARHUS BYRUM OG HAVNEPLADSER URBAN MEDIASPACE AARHUS BYRUM OG HAVNEPLADSER UDDRAG AF DESIGNMANUAL PROJEKTFORSLAG Projektmateriale til teknisk dialog og markedsundersøgelse vedr. betonbelægningsprojekt 07.07.2011 2. OVERFLADER 2.1

Læs mere

Ø2 Bugtpromenade Ø3. Ø3 Bugtpromenade Ø4. Bilag 1. Anlægsarbejder der ønskes igangsat

Ø2 Bugtpromenade Ø3. Ø3 Bugtpromenade Ø4. Bilag 1. Anlægsarbejder der ønskes igangsat Bilag 1 Anlægsarbejder der ønskes igangsat Bugtpromenade Ø3 og Bugtpromenade Ø4 samt flytning af tribune til bugtpromenade Ø1 Anlægsarbejdet omfatter udførelse af færdiggørelse med belægning og belysning

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

DELOMRÅDEPLAN, Ø2 FELT 1-4, DBH P L A N L Æ G N I N G O G B Y G G E R I - B Y A R K I T E K T U R - 20. 03. 2 0 1 1

DELOMRÅDEPLAN, Ø2 FELT 1-4, DBH P L A N L Æ G N I N G O G B Y G G E R I - B Y A R K I T E K T U R - 20. 03. 2 0 1 1 DELOMRÅDEPLAN, Ø2 FELT 1-4, DBH P L A N L Æ G N I N G O G B Y G G E R I - B Y A R K I T E K T U R - 20. 03. 2 0 1 1 Indholdsfortegnelse: Indledning...02 Byggefelt 1-4, Forudsætninger.....03 Principskitse

Læs mere

Anders Heilmann Jensen

Anders Heilmann Jensen Thomas Larsen (tla) Fra: 'Gitte Frøkjær Aarhus Kommune ' Sendt: 23. maj 2016 11:33 Til: $Kystdirektoratet (kdi); Ejler Kærvang (ejk) Emne: Ansøgning om Andet Kategorier: Rød Til Kystdirektoratet!

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Indstilling. Aarhus Ø, drift og vedligeholdelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Aarhus Ø, drift og vedligeholdelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. juni 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen er en opfølgning på udviklingen og omdannelsen af De

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 Aarhus Kommune / DBH / BINDENDE RETNINGSLINJER FOR PIER 4, Ø3 FELT1-2-3 / Arkitektfi rmaet Knud Fladeland Nielsen 010512, REV. 110512 Indhold - Lokation side 1 - Forudsætninger

Læs mere

Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø

Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. maj 2016 Åben dagsorden Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø 1. Resume Teknik og Miljø foreslår

Læs mere

Produktliste BYENS GULV. Teglstensklinker Klinkens anvendelsområder - grundkort Hasleklinken Odenseklinken Gågadeklinken

Produktliste BYENS GULV. Teglstensklinker Klinkens anvendelsområder - grundkort Hasleklinken Odenseklinken Gågadeklinken 43229 OKO Produktlister 23/05/08 10:30 Side 1 Produktliste BYENS GULV Teglstensklinker Klinkens anvendelsområder - grundkort Hasleklinken Odenseklinken Gågadeklinken Granit Cykel- og gangarealer Kørebelægninger

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

Beton Bænke BETON BÆNKE. Beton har i mange år været anvendt til uderumsinventar ofte med træprofiler på

Beton Bænke BETON BÆNKE. Beton har i mange år været anvendt til uderumsinventar ofte med træprofiler på Beton Bænke FOR ET SPÆNDENDE OG KREATIVT BYRUM BETON BÆNKE Beton har i mange år været anvendt til uderumsinventar ofte med træprofiler på siddeflader og som ryglæn. Ligeså de klassiske og tidløse betonbænke

Læs mere

www.kantdesign.dk En virksomhed der skaber nytænkning inden for Kanter og Havedesign

www.kantdesign.dk En virksomhed der skaber nytænkning inden for Kanter og Havedesign Beskrivelse af in situ støbte kanter fra KantDesign Præstø d. 12-12-2011 Betonkanterne fra KantDesign støbes direkte på underlaget, derfor er forberedelse af underlaget vigtig. For at undgå frostskader,

Læs mere

Bilag 4 Detaljeret beskrivelse af Rekreativ forbindelse Nord

Bilag 4 Detaljeret beskrivelse af Rekreativ forbindelse Nord Nedenstående beskriver detaljeret, hvilke arbejder der ønskes igangsat for fortsat at kunne udvikle Aarhus Ø. Disse arbejder ønskes igangsat i forbindelse med etablering af Rekreativ forbindelse Nord.

Læs mere

Århus Kommune / MAG 2 / De Bynære Havnearealer DELOMRÅDEPLANER 3-4 / 1. UDKAST

Århus Kommune / MAG 2 / De Bynære Havnearealer DELOMRÅDEPLANER 3-4 / 1. UDKAST Delområde, Den Rekreatie Forb. Delområde, Pier Delområde, Boulearden Dispositionplanområde Delområde, Pier /Bastion Nord Århus Kommune / MAG / De Bynære Hanearealer DELOMRÅDEPLANER - /. UDKAST 8.0.06 DELOMRÅDEPLANER.

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/Risskovstien

Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/Risskovstien Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009 Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/Risskovstien Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009 Tillæg nr. 2 til

Læs mere

KULTURTÆPPET. - et nyt kulturelt byrum i Randers

KULTURTÆPPET. - et nyt kulturelt byrum i Randers KULTURTÆPPET - et nyt kulturelt byrum i Randers et skitseforslag udformet i et samarbejde mellem Randers Kommune, Værket og RUM april 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE side 3 geografisk placering side 4 idébeskrivelse

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Designmanual. for udenomsarealer. Designmanual 12.12.03

Designmanual. for udenomsarealer. Designmanual 12.12.03 Designmanual for udenomsarealer 0.0 Indholdsfortegnelse 1.0 Designmanualens formål 2.0 Visionen 3.0 Masterplan 3.1 Delområder 3.2 Delområder 4.0 Byrum 5.0 Handicapforhold 6.0 Belægninger og kanter 7.0

Læs mere

Udbud og udviklingsplan for den sydlige del af Aarhus Ø

Udbud og udviklingsplan for den sydlige del af Aarhus Ø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. august 2017 Klik her for at angive tekst. Udbud og udviklingsplan for den sydlige del af Aarhus Ø Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Aktualitet: Århus Havn

Aktualitet: Århus Havn Aktualitet: Århus Havn DEN BYNÆRE HAVN Af Birgitte Kleis Den 16. april offentliggjorde Århus borgmester Nicolai Wammen resultatet af to udbudsrunder om udformningen af delarealer i de bynære havnearealer

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Østre Havn Planprincipper og procesforløb - september 2010

Østre Havn Planprincipper og procesforløb - september 2010 Østre Havn Planprincipper og procesforløb - september 2010 Nyhavnsgade kvarteret Kig til promenaden i Nyhavnsgade kvarteret B y l i v Kulturarv V i d e n b y B æ r e - dygtighed L i l l e Manhattan Kvartersinddeling

Læs mere

De Bynære Havnearealer Trafikplan for de nordlige områder

De Bynære Havnearealer Trafikplan for de nordlige områder De Bynære Havnearealer Trafikplan for de nordlige områder Rådgiver: Rambøll Nyvig as September 2006 Indhold 1. Indledning... 3 2. Trafikplanen... 4 2.1 Vejplanen... 4 2.2 Parkeringsløsningen... 8 2.3 Den

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

HVIDOVRE KIRKEPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING

HVIDOVRE KIRKEPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING HVIDOVRE KIRKEPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING HOVEDFORSLAG /MARTS 2015 HVIDOVRE KOMMUNE 1100015209 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KIRKEFORPLADS ETABLERING AF NY GANGVENLIG BELÆGNING HOVEDFORSLAG

Læs mere

Dispositionsplan for de nordlige områder

Dispositionsplan for de nordlige områder DE BYNÆRE HAVNEAREALER Dispositionsplan for de nordlige områder Dispositionsplan for de nordlige områder Med Helhedsplan for De Bynære Havnearealer fra 2003 og Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens bolværk ANLÆGSGENNEMGANG Rekvirent Albertslund Kommune

Læs mere

Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder

Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 11. oktober 2014 Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder Anlægsbevilling til anlægsarbejder i forbindelse

Læs mere

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300 S Ø N D E R G Å R D VEJ- OG STIKATALOG Boligvej Boligvænge Boligvænge Boligvej Boligvej med plads mål 1:300 1 HAVEBOLIGOMRÅDET mellem Søndergårds Allé og søen SØNDERGÅRDS ALLE (fordelingsvej) Sydvest for

Læs mere

Offentlige fentlige Byrum. Byfornyelse på Frederiksbjerg, Århus

Offentlige fentlige Byrum. Byfornyelse på Frederiksbjerg, Århus Offentlige fentlige Byrum Byfornyelse på Frederiksbjerg, Århus 11 12 Mellemrummets Arkitektur Offentlige Byrum Ingerslevs Plads 15-17 Torben Schønherr s tegnestue Kirkepladsen 18-19 Torben Schønherr s

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Stiholmsvej i Birkerød - Forslag juni 2011

Stiholmsvej i Birkerød - Forslag juni 2011 Stiholmsvej i Birkerød - Forslag juni 2011 Stiholmsvej i Birkerød I forbindelse med opførelsen af en ny Føtex ved Stiholmsvej i Birkerød ønsker Rudersdal Kommune at få Stiholmsvej omlagt til en gågade

Læs mere

Forskellige størrelser men med fælles designlinie

Forskellige størrelser men med fælles designlinie 1. Byinventar Koncessionshaver har mulighed for at beskrive flere alternative løsningsforslag til design i særskilte alternative tilbud under iagttagelse af nedenstående krav, jf. Udbudsbetingelser, afsnit

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Masterplanens koncept om et oplevelsesloop

Masterplanens koncept om et oplevelsesloop BY INVENTAR I VARDE MIDTBY Det er intentionen, at by inventaret i midtbyen skal tilpasses de enkelte områders kvaliteter, karakter og identitet. Med reference til oplevelsesloopet i Masterplanen for Varde

Læs mere

Vester Voldgade. Baggrund

Vester Voldgade. Baggrund Vester Voldgade København får 3 nye pladser i byen med hver deres funktion, der som perler på en snor bindes sammen af Vester Voldgades nye grønne træstruktur, en ny wireophængt belysning og nye brede

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Byggemodning af Rockmagneten, beskrivelse af dispositionsforslag

Byggemodning af Rockmagneten, beskrivelse af dispositionsforslag Byggemodning af Rockmagneten, beskrivelse af dispositionsforslag ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 10. februar 2014 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2

Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2 Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2 Overordnet disponering af området: Området deles i seks kvarterer af øst-vestgående veje/stier. Hver af de seks kvarterer indeholder modsætningspar

Læs mere

PROJEKTFORSLAG AARHUS HAVNEBAD Ø4 FORELØBIG ILLUSTRATION

PROJEKTFORSLAG AARHUS HAVNEBAD Ø4 FORELØBIG ILLUSTRATION Projektforslag 15 JANUAR 2016 FORELØBIG ILLUSTRATION 2 Foreliggende dokument danner, sammen med vedlagte tegningssæt, projektforslag for Aarhus Havnebad, beliggende på Ø4, Bassin 7 i Aarhus Havn. -Projektgruppen,

Læs mere

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R BELLINGE FÆLLED BELLINGE FÆLLED Bæredygtighed Bydel 45 Ha Ca. 500 boliger åben/lav Tæt/lav Beliggende

Læs mere

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Skemaet nedenfor viser de elementer (fra U01 U22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet med

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse Overkørsler Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af overkørsel. Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Underkonstruktion til lysbånd

Underkonstruktion til lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til lysbånd Underkonstruktion til lysbånd med 5-25 hældning ovenlysmoduler installeret i en lysbåndsløsning monteres på en underkonstruktion af træ, stål eller beton. Underkonstruktionen

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

islands brygge axel heides plads S CHØNHERR

islands brygge axel heides plads S CHØNHERR bryggebroen med byens lys dispositionsforslag 1:500 Idéen for Axel Heides Plads er at skabe et enkelt men dynamisk pladsrum, med gode forhold for såvel den store mængde cykler på stedet, som kvalitative

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. maj 2017 Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1061,

Læs mere

Lagnavn. Opdateret Havn/Marin-Uspecificeret-Uspecificeret-Uspecificeret. Havn/Marin-Konstruktion-Uspecificeret-Uspecificeret

Lagnavn. Opdateret Havn/Marin-Uspecificeret-Uspecificeret-Uspecificeret. Havn/Marin-Konstruktion-Uspecificeret-Uspecificeret Havn/Marin Lagnavne Lagnavn Beskrivelse TH_-_---_----- Havn/Marin-Uspecificeret-Uspecificeret-Uspecificeret TH_-_---_Tekst Havn/Marin-Uspecificeret-Uspecificeret-Tekst TH_-_INF_----- Havn/Marin-Uspecificeret-Information-Uspecificeret

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 30-03-2016 Sagsnr. 2016-0037941 Dokumentnr. 2016-0037941-6 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 410-1 i forbindelse

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning ovenlysmoduler Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 ovenlysmoduler installeret i en rytterlysløsning med spær med 5 hældning monteres på

Læs mere

Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8

Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. marts 2016 Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8 Anlægsbevilling til vejbroer (projektering og udførelse) til

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 6 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

ODDER MIDTBY. Materialepalet 13. maj 2004

ODDER MIDTBY. Materialepalet 13. maj 2004 ODDER MIDTBY Forprojekt til renovering af Rosensgade og Torvet Materialepalet 13. maj 2004 PRINCIPPER Primært færdselsareal Sekundært færdselsareal Adskillende bånd - Bedste belægning - Større fliser -

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

GREENHOUSE DEN GRØNNE AMBASSADE KENDINGSTAL: 15018

GREENHOUSE DEN GRØNNE AMBASSADE KENDINGSTAL: 15018 DEN GRØNNE AMBASSADE KENDINGSTAL: 15018 STORE TORV EKSISTERENDE FORHOLD DOMKIRKEN INDLEDNING I forbindelse med projektet Smag på Aarhus og under mottoet byen der er lige til at spise inviterer Aarhus Kommune

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 19. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan 934 Erhvervsområde

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

TRANSFORMASJON AV FORUS

TRANSFORMASJON AV FORUS FAKTABOKS: Projekt: Udvikling af Vision Forus - en fremtidssikret strategi for udviklingen af Forus Næringspark Klient: Forus Næringspark AS Areal: ca. 645 km, 1.000.000 m2 erhvervsejendomme Periode: Rådgivning

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Nørrebro Cykelrute, Rantzausgade Jagtvej

Nørrebro Cykelrute, Rantzausgade Jagtvej Nørrebro Cykelrute, Rantzausgade Jagtvej Projektforslag Udarbejdet den 24.marts 2011 af: NOTAT 24.marts 2011 CM/DA/SA/MM 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Grundlag...

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING www.kk.dk/vejpladspark FORORD Denne folder er en sammenfatning af de gældende retningslinjer for opsætning af cykelstativer i Københavns Kommune. Folderen

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune WHITE arkitekter A/ - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 Den 11. september 2013 KITEFORLAG AG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune Bygherre: Fensmark Vandværk A.m.b.a

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

info@bascon.dk www.bascon.dk Rev.dato: 8. juni 2013, igen den 4. juli 2013

info@bascon.dk www.bascon.dk Rev.dato: 8. juni 2013, igen den 4. juli 2013 Bilag 0 Vedr.: Emne: De Bynære Havnearealer Driftsudgifter Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+45] 8731 4400 Til: Trafik og Veje Fra: Torben Naldal Pedersen / tnp@bascon.dk / M: [+45] 2554

Læs mere

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Aabenraa Kommune Rambøll Byudvikling & Landskab Januar 2016 Helhedsforslag Camma Larsen-Ledets Vej, Aabenraa Indhold INTRODUKTION

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Torve- og pladser Mål Silkeborg Kommune vil: Udforme bymidtens torve og pladser, så de enkelte byrums særpræg og aktiviteter udvikles

Læs mere