MAKGAKINE MARGARINE MARGARINE VAREOGFÆLLESMÆRKER OTTO MØNSTED A/S KØBENHAVN OTTO MØNSTED A/S KØBENHAVN OTTO MØNSTED A/S KØBENHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKGAKINE MARGARINE MARGARINE VAREOGFÆLLESMÆRKER OTTO MØNSTED A/S KØBENHAVN OTTO MØNSTED A/S KØBENHAVN OTTO MØNSTED A/S KØBENHAVN"

Transkript

1 VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg Nr Anmeldt den 7. Juli 1926 Kl. Il 50 af Otto Monsted, A.-S., imargarinefabrikation, Kobenhavn, og registreret den 18. December s. A. En blaa, oval Ramme, der er gennembrudt paa flere Steder og indenfor hvilken staar med blaa Bogstaver Ordet: Margarine. Under den staar, ligeledes i blaat; Otto Mønsted A S København og paa hver sin Side af den gaar to parallele gule Linjer, der, hvor de vilde skære Ovalen, er afbrudt. Mærkel er kun registreret for Margarine. MAKGAKINE OTTO MØNSTED A/S OTTO MØNSTED A/S Reg Nr Anmeldt den 7. Juli 1926 Kl. il 50 af samme, og registreret den 18. December s. A. To blaa, ovale Rammer, der er gennembrudte paa lo Steder og inden for hvilke staar med blaa bogstaver; Margarine. Imellem Ovalerne og oven over og neden under disse slaar med blaa Bogstaver: Otto Mønsted A/S Kobenbavn og paa begge Sider af Ovalerne gaar en gul Linje, der med Mellemrum er afbrudt. Mærkel er kun registreret for Margarine. MARGARINE OTTO MØNSTED A/S MARGARINE OTTO MØNSTED A/S

2 286 Reg Nr Anmeldt den 17. September f-- A C) 1926 Kl. II 47 af Deutsche Voreinigto Schuhmaschinen- V IV y v VL/ T L_/Ar\. Gesellschaft, G. m. b. H., Import og Eksport og Fabrikation af Maskiner og Nødvendighedsartikler for Skofabrikker og andre Læderforarbejdninger, Frankfurt a. M. i Tyskland, og registreret den 18. December s. A. Ordet; Goodyear. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 20. December 1922 registreret i Berlin den 26. Marts 1924 for Naale, Syle, Garn, Skotøj (ikke fremstillet udelukkende af Gummi), Søm og Stifter, smaa Stifter (Tacks), Beg og Randlæder. Reg Nr Anmeldt den 12. Oktober i M 1926 Kl. Il 45 af Standard Varnish Works, Fabrikation, V I f N I I. I Ol New York i de forenede Stater, og registreret den 18. I Lffl w December s. A. Ordet: Stand-Lac. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 16. Oktober 1925 registreret i Washington den 8. Juni 1926 for Grundingsfarver, Dækfarve- eller Farve-Underlag, lemaling, Opløsningsmidler til Maling, Fernisser, tørre, færdigblandede og dejgagtige Malinger, Farver samt Lak, hvilke Materialer bestaar mere eller mindre af Pyroxyline eller Tilsætning til Maling. Reg Nr Anmeldt den 2. November 1926 Kl. Il 1 " p^parwrntn af Compagnie Contineutale du Pegamoid, Handel, Bruxelles i Belgien, ^ og registreret den 18. December s. A. Ordet; Pegamoid. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 20. Juli 1894 registreret i Bruxelles den 2. August s. A. for Bomuld, Hamp, Traad, vævet Stof. Klæde, Uldstoffer, Tæpper, Læder, Skind, Klæder, Papir, Bohave, Spil og Kraver. Den 2. Marts 1901 er der tillørt det belgiske Varemærkeregister, at Betten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. Reg Nr Anmeldt den 3. November 1926 Kl af Aktiengesellschaft vorm. Meyer-Waespi & Cie., Fabrikation af og X Handel med Trikotage, Altstetten, Kanton Ziirich i Schweiz, og registreret den 18. December s. A. Ordet: Cosy. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 13. Juni 1921 registreret i Berne for vævede og strikkede Varer, Klædningsstykker, Stof og Garn af Bomuld, Uld, Silke og Kunstsilke eller en Sammenblanding af disse Produkter. Reg Nr Anmeldt den 9. November 1926 Kl. Il 43 af Liggett & Myers Tobacco Company, Tobaksfabrikation, New York i de forenede Stater, og registreret den 18. December s. A. Et Landskab, i hvis øverste venstre Hjørne ses et Felt med en Krone over. Tværs over Mærket staar Ordene: Chesterfield Cigarettes. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 14. Maj 1926 registreret i Washington den 21. September s. A. for Røgtobak og Cigaretter. Reg Nr Anmeldt den 9. November - g r\ r\ n Tr* il 1926 Kl. Il 50 af Melroses Limited, Handel med Te AaLJ D ^p^ I I /a og Kaffe, Leith i England, og registreret den 18. De- y LLli V/L.^ I Ll\ ceinber s. A. Ordene; Melrose's Tea. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 21. Januar 1926 registreret i London den 17. September s. A. i Kl. 42 for Te.

3 287 RASSO Reg Nr Anmeldt den 18. November 1926 K1 10 af A.-S. H. Rasmussen & Co., Frederiksgades Jærnstøberi og Maskinfabrik, Jærnsløberi, Odense, og registreret den 18. December s. A. Ordet: Rasso over Bogstavet: R inden for en af dobbelte Cirkellinjer dannet Ring. Mærket er kun registreret for Støbegods af Jærn og andre Metaller med le og anden Belægning forsynet Støbegods, Kakkelovne, Kaminer, Komfurer, Radiatorer, Modeller og Reservedele til Støbegods af enhver Art og Lakker. Reg Nr Anmeldt den 23. November 1926 Kl af Astrachan-Caviar-Import Holger l. F. Asmussen, Handel med Kaviar og andre Delikatesser, Kobenbavn, og registreret, den 18. December s. A. En Dobbeltørn, hvorunder i Halvbue staar: Astrachan-Caviar-Import over Navnet: Holger I. F. Asmussen. Umiddelbart herunder ses fire vandrette Bølgelinjer afbrudte paa Midten. I Bølgelinjerne ses to Stør, der vender Hovederne ind imod Midten, hvor der staar Ordene: Nkpa Czarewna og to russiske Ord. Mærket er kun registreret for Kaviar. Ordet: Czarewna er af Anmelderen angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for denne Vareart. ^a/-cavi^a^ HOLGER I F A5MU55EN HKPA CZAREWNA" camah yiymuafl Røg Nr Anmeldt den 24. November 1926 Kl. Il 58 af Axel Carl Fuglsang Jonsen, Han- ± i del, København, og registreret den 18. December ComTOrt Cl IO s. A. Ordene: Comfort Clip. Mærket er kun registre- ^ ret for Kraveknapper. Rcg Nr Anmeldt den 25. November 1926 Kl. Il 55 af Libby Mc. Neill & Libby, Fabrikation af og Handel med Fødevarer, Chikago i Illinois i de forenede Stater, og registreret den 18. December s. A. En rektangulær, hvid Etikette, i hvilken ses to blaa Trekanter, i hvis øverste Vinkelspidser ses en hvid fransk Lilje. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 21. April 1923 registreret i Washington den 30. September 1924 for Flæsk, i Krukker nedlagt Skinke, Tunge og Hønsekød, stærkt krydret Skinke (deviled ham), stærkt krydret Tunge (deviled tongue), benløst Hønsekød, tørret

4 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Oksekød, Bouillonlærninger og hakkel sprængt Oksekød, Laks i Daaser og Lakspostej, Supper i Daaser, Frugt i Daaser og præserveret Frugt, Grønsager og Bær, Frugtsmørsorter, Syltetøjer og Marmelader, hakkel Kød, Marcaroni, Plumbuddinger, Oliven, Svinekød og Bønner og kondenseret og inddampet Mælk. Rog Nr Anmeldt den 25. November 1926 Kl. Il 55 af A.-S. Den Norske llostoskosomfabrik, Fabrikation af Søm, Oslo i Norge, og registreret den 18. December s. A. En rektangulær Etikette med afrundede ornamenlprydede Hjørner. I Etikellen læses foroven mellem Ornamenter Ordene: A S Den Norske Hesteskosemfabrik Oslo skrevet i Buelinjer over en Del Medaljer. Til venstre og højre for disse læses mellem Ornamenter henholdsvis: Fabrik Fur Geschmiedete Hufnagei Oslo Norwegen, og: Fabrique De Clous a Cheval Oslo Norwége over Indskriften: Fabrica De Clavos Para Herraje Oslo Noruega ligeledes mellem Ornamenter. Forneden ses et bredt, firefliget Baand over Ordene: No. Oslo Norge i hvilket slaar: Løve Sem over en Hestesko, under hvis Greb ses lo kryslagte Søm over Ordene: Trade Mark. I Baandets Flige staar henholdsvis: Lion Nails Lewen Hufnagel Clous Au Lion og: Clavos De Leon. Mærkel er i Henhold til Anmeldelse af 14. Januar 1926 registreret i Oslo den 16. September s. A. for Hesteskosøm. Ordene: Løve Søm er af Anmelderne angivne at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for denne Vareart. m geschmiedett hufnftgfl < 0 ivor* 4 - FAHRiant tcl O S LO 10RUE6J ØVE SØM l ion_ nill^ #3 JVV o Of*' Qirmr-^ ; CLOUS A CHEVAL n -mumuliu'-. oslo«norge Reg Nr Anmeldt den 26. November 1926 Kl. Il 42 af The Machinery Company, Ltd., A.-S., Maskinfabrikation, København, og registreret den 18. December s. A. Bogstavet: M indenfor hvilket staar et C, der igen omslutter el 0. Mærkel er kun registreret for Skoløjsmaskiner. AA /CQ}\ Kog Nr Anmeldt den 29. November 1926 Kl. Il 3 ' \/A D P Y Y Ml LA af Thomas Kerfoot & Co., Limited, Fabrikation af Kemikalier, Bardsley i England, og registreret den 18. December s. A. Ordet: Vapex. Mærket er registreret i London den 27. Februar 1915 i Kl. 3 for Inhalationspræparater. Den 30. December 1919 er der tilført del engelse Varemærkeregister, at Retten til Mærkel er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. Reg Nr Anmeldt den 3. December 1926 Kl. Il 62 af Peder Nielsen-Jexen, Groshandel, København, og registreret den 18. s. M. En Ramme, inden for hvilken ses et buet Baand oven over en dryppende Svamp og Ordene: Melnæring stærkt forklistrende stærkt vandsugende. Mærket er kun registreret for Bagehjælpemidler. MELNÆRING stærkt fo«klijtt>tno st/trttt vandsugende

5 289 Keg Nr Anmeldt den 3. December 1926 Kl. 1 l 57 af Otto Carl Spolum, Handel, Skodsborg i Søllerod Sogn under T3 _i_ I Kobenhavns Amt, og registreret den 18. s. M. Ordet: Protect. rpoxgct Mærket er kun registreret for Hygiejnebind for Damer. Reg Nr Anmeldt den 4. December 1926 Kl af Bender & Wirth, Fabrikation af elektriske Apparater, Kierspe-Bahuliof i Westfalen i Tyskland, og registreret den 18. s. M. Bogstavern B W i en Sekskant. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 28. Maj 1926 registreret i Berlin den 9. September s. A. for elektriske Apparater, Instrumenter og Tilbehørdele.»> s-, "i p- es s = s = 0 5 i s = = s- s 3 s f, 1 i 3 i. s 3 a sf : ^ < = i? fis«*? 3. ; j 5 s o- ii s- 3 - ~ ^» s s = * 3»? »!/, ^ h * 3? g * >r I ro ^ o. Reinigungsmittel? i ^ S u ^ s B 5 5 ^ 3 2 ^ ^ O W U o b 19 i/> a o ^ u æ a> v s a a s * j5 o c c bi ^ c I e S illill vr U. t- 5> Of C (A a>»>»8 ijjjs? 5.. o z-ssv* ss Beg >'r Anmeldt den 4. December 1926 Kl. U 52 af Gebriider Kroner, kemisk Fabrikation, Berlin i Tyskland, og registreret den 18. s. M. En rektangulær i tre Felter delt Etikette, i hvis midterste Felt staar paa langs; Spectrol-Wasser Wz. gesch. ein uniibertroffenes Flecken-Reinigungsmittel fiir jeglichen Bekleidungsgegenstand Alleinige Fabrikanten Gebriider Kroner chemische Fabrik Berlin Paa hvert al Endefelterne slaar paa tværs: Vor Feuer zu schiitzen! samt Angivelser angaaende Varens Beskaffenhed. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 30. September 1921 registreret i Berlin den 28. December s. A. for Rensningsmidler for løjstoffer, Læder, Pletaftagningsmidler, Vadskemidler og Sæbe. Reg Nr Anmeldt den 8. December 1926 Kl. U 30 af Julius Nielsen, Korsetfabrikation og Handel, Aarhus, og registreret den i8. s. M. Inden for en ornamenteret Ramme ses en Kvinde, ridende paa et Dyr, lignende et Hvaldyr. Til venstre herfor staar: Corsets D. B. og under Rammen Ordene: La Néréide. Mærket er kun registreret for Gorsetter, Corseletter, Hofteholdere og Brystholdere. m

6 li I III III II mil I I liriiliil I m n - - js'. I 290 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. IVovocyt Reg Nr Anmeldt den 6. December 1926 Kl. II 50 af Abraham von Wfilfing, Fabrikation af og Handel med kemisk-farmaceutiske Præparater, Berlin i Tyskland, og registreret den 18. s. M. Ordet; Novocyt. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 29. September 1925 registreret i Berlin den 17. Februar 1926 for Lægemidler, farmaceutiske Droger og Præparater, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, Desinfektionsmidler, Midler til Konservering af Levnedsmidler, diætetiske Næringsmidler og Næringssalte med Tilsætning afsukker, Kakao eller Mail, Fodermidler, Sæber og kosmetiske Præparater. Detoxin Rog Nr Anmeldt den 6. December 1926 Kl. Il 50 af Johann Abraham von Wiilflng, Fabrikation af og Handel med kemisk-farmaceutiske Præparater, Berlin i Tyskland, og registreret den 18. s. M. Ordet: Detoxin. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 20. September 1921 registreret i Berlin den 12. Januar 1922 for Vaccinationsstoffer, farmaceutiske Produkter og medicinske Salver. Den 5. November 1925 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til den her optrædende Anmelder. Rog Nr Anmeldt den 8. December 1926 Kl. Il 49 af Louis Hansen & Søn, Handel med Trikotagevarer, København, og registreret den 18. s. M. En siddende ung Pige, der i sin højre Haand holder en Strømpe, medens en anden Strømpe ligger over hendes Skød. 1 Reg Nr Anmeldt den 9. December 1926 Kl. Il 5 af Firmaet P. Hansen, Købmandshandel, Sakskøbing, og registreret den 18. s. M. Et Kohoved, set forfra, omgivet af et sort hesteskoformet Baand, hvori foroven ses en Falk med korslagt Merkurstav, staaende paa Bogstaverne: P. H. og omgivet af et hvidt Baand med Indskriften: P.Hansen Saxkjøbing. Forneden staar: Vaca Foderblanding. Mærket er kun registreret for Foderstoffer. FODERBLANDING

7 291 Reg Nr Anmeldt den 9. December 1926 Kl af Kaffe Hag, A.-S., Kaffehandel, København, og registreret den 18. s. M. Et Hjerte i Forbindelse med en Pakke oven over og til venstre for hvilket staar henholdsvis: Kaffe Hag skaanerog: Deres Hjerte. Paa Pakken staar: CoffeVnfri Kaffe Kaffe Hag Kaffe Hag A/S København Ægte Kaffe Bønner. Mærket er kun registreret for Kaffe, Te, Kakao, alle Surrogater for disse Varer og Tilsætninger hertil. KAFFE HAG SKAANER Toffe-nfrT kaffe tfmfklv 11 KFLGJR KAFFE R^gtev i kaffe 1 B 0 NNEr I Rog Nr Anmeldt den 9. December 1926 Kl af samme, og registreret den 18. s. M. Et Hjerte i Forbindelse med en Pakke, hvorpaa staar: CoffeVnfri Kaffe Kaffe Hag Kaffe Hag A/S København Ægte Kaffe Bønner. Mærket er kun registreret for Kaffe, Te, Kakao, alle Surrogater for disse Varer og Tilsætninger hertil. MFFE IH A cl kaffe hflg/w københavn Reg Nr Anmeldt den 7. December 1926 Kl. His af Norddeutsche Wollkammerei und Kammgarnspinnerei, Uldkæmmeri, Spinderi og Farveri, Bremen i Tyskland, og registreret den 18. s. M. I et rektangulært Felt, der er begrænset af en Ramme, paa hvis Inderside er ophængt en Blomster-Guirande, der til højre og til venstre ender med en Blomsterkrans, ses en Mark, der \ed en bugtet Landevej er delt i to Dele, til højre en Mark med græssende Faar og til venstre en Kornmark, hvor der bindes Neg op og læsses Neg paa en Vogn. Baggrunden ses til højre en Landsby med en Kirke og til venstre en Vindmølle, ederst et hvidt Felt, til venstre og til højre for hvilket ses to Neg med Markredskaber. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 25. Februar 1910 registreret i Berlin den 7. Maj s. A. for Garn, Hosekramvarer, Beklædningsstykker, Trikotage, Handsker, Sæbe, Toiletkræm og Farver. Anmeldelsen er fornyet den 24. Februar 1920.

8 292 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Rog Nr Anmeldt den 11. December 1926 Kl. Il 20 af Minneapolis Milling Company, Handel, Minneapolis i Minnesota i do forenode Stater, og registreret den 18. s. M. Et Skjold med hlaa Kanter, i hvis nederste Del ses en rød femfliget Stjerne, hvori med lyse Mogslaver staar: Minneapolis Milling Company Minneapolis Minnesota. Stjernens Midte og den øverste Del af Skjoldet er aabne Felter, beregnet til Indskrift. Mærket er i Henhold til Anmeldelser af 20. Juli 1925 og 1. Marts 1926 registreret i Washington henholdsvis den 26. Januar s. A. for Semoulegryn, Hvedemel og HvedeafTald og den 20. Juli s. A. for Durum- Fodei og Durum-Mel. B. Fornyelser, Udslettelser m. v. Fornyodo er i Medfør af Lov af 11. April fra den 15. December 1926 at regne: Keg. 190G Nr. 512 Trelleborgs Gummifabriks Aktiebolag, Trelleborg i Sverige, Reg Nr. 515 for Hans Jensen & Co.'s Eftf., Aarhus, Reg Nr. 520 Chemische Fabrik Eisendrath, (i. m. b. H., Mettmann i Tyskland, fra den 16. December 1926 al regne: Reg Nr. 82 Kastrup Glasværk, Kobenhavn, Reg Nr. 509 A.-S. Vejle Dampmølle, Vejle, Reg Nr. 510 samme. Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse den 15. December 1926: Reg Nr. 513 Karl Petersen & Co., København, Reg Nr. 516 Hans Jensen & Co., Aarhus, den 16. December 1926: Reg Nr. 184 Fr. Christensen & Philip, København, Reg Nr. 185 Californiseho Wein-Gesellschaft Rcuzter & Ast, Rremen, Reg Nr. 50S "Diana" Handels-Aktiengesellschaft, Rudapest i Ungarn, Heg Nr. 511 Christine Magdalene Opfformann, København, Reg Nr. 512 Deutsche Gasgluhlicht-Aktiengesellschaft (Auergesellschaft), Rcrlin i Tyskland, og i Medfør af samme Lovs 11 efter Vedkommendes Begæring den 18. December 1926: Reg Nr. 316 New Pegamoid, Limited, London. Registrerings-Tidende for Vare- og* Fællesmærker. Abonnementsprisen for Aargangen 1926 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v., Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Blanco Lunos Bogtr. Kbhv.

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 370. Anmeldt den 22. December 1932 Kl. 11^" at" Niels Christian l*etersen-danhoj, Groshandel, Aarhus, og registreret den 8. April 1933.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 34. 1929. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. KING DAVIS Reg. 1929 Nr. 876. Anmeldt den 22. Maj 1929 Kl. 11^^ af A. W. Kirkebye, Groshandel, København, og registreret den 24. August

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 5. Anmeldt den 22. Juni 1929 Kl. 11^ af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium, Frederiksberg, og registreret den

Læs mere

FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER

FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER Nr. 2. 1924 FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 24. Anmeldt den 24. Oktober 1923 Kl. af C. H. SIGNOL Schattiger, Groshandel, Sønderborg, og registreret den 12. Januar

Læs mere

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r )^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r A. Registrerede Mærker. Varemærker. PI OM BI Reg. 1922 Nr. 679. Anmeldt den 1. Juni 1922 Kl. Il 50 af A.-S. Nordisk Speciale, Fabrikation af Skotøjsreparationsmidler, København,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemaerkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

RUSSi EVERSIN. ,suenngs-7',i^ Nr. 39. Vare- og Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. A'aremærker.

RUSSi EVERSIN. ,suenngs-7',i^ Nr. 39. Vare- og Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. A'aremærker. Nr. 39,sUenngs-7',i^ 1914 Vare- og Fællesmærker A. Registrerede Mærker. A'aremærker. Reg. 1914 Nr. 648. Anmeldt den i)de December 1914 Kl. 11^ af A.-S. Korspr.Margarinefabrik, Fabrikation og Forhandling-

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER >s A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1147. Anmeldt den 27. August 1934 Kl. H"" ««af Monol, A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 8. December s. A.

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VARE OG FÆLLES MÆRKER Reg. 1936 Nr. 66. Anmeldt den 11. November 1935 Kl. 11"^ af A/B Chokladfabriken Marabou, Fabrikation, Sundbyberg i Sverige, og registreret den 25. Januar 1936. En rektangulær Etikette,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. MOTH CONTROL Reg. 1931 Nr. 475. Anmeldt den 2. September 1930 KL 11^^ af Air-Way Electric Appliance Corporation, kemisk Fabrikation, Toledo i Ohio

Læs mere

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker.

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker. VARE OG FÆ L LES MÆR K ER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 1146. Anmeldt den 6. Januar 1931 Kl. 11^" af The Wheeler Osgood Company, Fabrikation, Tacoma i Washing- B ton i De Forenede Stater,

Læs mere

A* Registrerede Mærker. Varemærker.

A* Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A* Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 76. Anmeldt den 16. December 1935 Kl. 10 ^ af Knud Lucas, Groshandel, København, og registreret den 1. F'ebruar 1936. Navnet: K. Lucas

Læs mere

VINTAGE PORT. -0<5x>z

VINTAGE PORT. -0<5x>z 36 Overdragne er i Medlør af samme Lovs 8: Reg. 1937 Nr. 763 fra I. N. Chr. Thirsing, Hellerup, til Grosserer P. Møller, København, og fra Grosserer P. Møller, København, til C. J. Aggerbeek A/S, Horsens.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel. Købenbavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 48 ker, fællesmærker,

Læs mere

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr.22. 1929. FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 537. Anmeldt den 13. Marts 1929 Kl. 11^" af A70TYL Soc. An. OmDium de Specialités et Produits CMmiques, Fabrikation,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direlitøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1930 Nr. 6. Anmeldt den 26. August 1930 Kl. 10^ af Centraludvalget for Danmarks Isenkræmmerforeninger samt Københavns Glas- og CT Porcelænshandlerforening,

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Nr. 22. 1924 FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 558. Anmeldt den 8. April 1924 Kl. Anaconda Copper Mining Company, Metalvarefabrikation, New York i de forenede Stater,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 169. Anmeldt den 31. Juli 1934 Kl. 11 af N. V. Drogerijen Maatschapplj, kemisk Odorex Fabrikation, Rotterdam i Holland, og registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemæriier.

A. Registrerede Mærker. Varemæriier. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER *' A. Registrerede Mærker. Varemæriier. Reg. 1933 Nr. 903. Anmeldt den 6. Marts 1933 Kl. 11" af Otto Mønsted, A/S, Gradonisermg Margarinefabrikalion, København, og registreret den

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 1231. Anmeldt den 6. Juni 1933 Kl. 11'«af Socletå Italiana Pirelli, Handel, Milano i Italien, og registreret V I A T O R den 9.

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Transperent Reg. 1936 Nr. 298. Anmeldt den 29. November 1936 Kl. 11^ af Henkel & Co., A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 21.

Læs mere

WESTMIKSTER HARRIS VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

WESTMIKSTER HARRIS VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1194. Anmeldt WESTMIKSTER den 23. Oktober 1934 Kl. 10 af Cykle- & Ringfabriken Jyden, A/S, Handel, Aalestrup, og registreret den 22.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER e A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 819. Anmeldt den 29. Maj 1929 Kl. 11" af Karl Schultz & Co., Import, Groshandel og Fabrikation af Chokoladevarer, KøbenhaYn, og registreret

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER

VARE OG FÆLLES MÆRKER VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1265. Anmeldt den 12. August 1936 Kl. 10 af Firmaet Alfred Th. Øberg, Groshandel, København, og registreret den 12. December s. A.

Læs mere

VARE OE FÆLLES MÆRKER

VARE OE FÆLLES MÆRKER VARE OE FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 647. Anmeldt den 27. September 1930 Kl. 11^^ af R. C. A. Photophone, Inc., Filmsfabrikation, New York i De Forenede Stater, og registreret

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 9. 1920. FORI VARE OG FÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1920 Nr. 347. Anmeldt den 21. Januar 1920 Kl. 10^ afjviels Søren Larsen, Handel, Fredensborg, og registreret den 6. Marts

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 51. 1924. FOR VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. ECLAT Reg. 1924 Nr. 1194. Anmeldt den 4. Juni 1924 Kl. 11^' af Colgate & Company, Fabrikation af Toiletartikler, Jersey City i New

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. A. Registrerede Mærker. Varemærker. L Reg. 1924 Nr. 730. Anmeldt den 20. Juni 1924 Kl. 1136 af Blyantfabrikken Viking, A.-S., Fabrikation af Blyanter, København, og registreret den 19. Juli s. A. I en

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 263. Anmeldt den 26. Oktober 1925 Kl. H 45 af li a i CV The British Xylonite Company, Limited, Fabrikation, London i England, ilalt/v

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1120. Anmeldt _. _ den 10. September 1934 Kl. 10^ ^^ mmwm.w af Mels Andreas Jørgensen, Tobaksfabrikation, Aarhus, og registreret den

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 45 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER e A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg.1932Nr.795. Anmeldtden 18. Juni 1932 Kl. 11^^ af Firmaet N. S. Dam & o's Eftfg., Vinhandel, København, og registreret den 10. September s. A.

Læs mere

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1930 Nr. 451. Anmeldt den 5. Juli 1929 Kl. 10 af Lauritz Christiansen, Fabrikation af Radioapparater og Dele dertil, København, og registreret

Læs mere

H fens"! IA S. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

H fens! IA S. A. Registrerede Mærker. Varemærker. vareoefællesmærker A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 1030. Anmeldt den 21, Juni 1926 Kl. Il 35 af Coty, Société Anonyme, Fabrikation, Paris i Frankrig, og registreret den 20. ISo\ember

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker. 3S33H3. Reg Nr. 680.,.. r i

A. Registrerede Mærker. Varemærker. 3S33H3. Reg Nr. 680.,.. r i ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 678. Anmeldt den 24. Februar 1934 Kl. 10 "W 7"g^ af Firmaet Brogaard & Jensen, Radiofabrikation, Odense, og ml Jtl^w 1 #V registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. )^''^RE OG FÆLLESMÆR K A. Registrerede Mærker. Varemærker. Rcg. 1920 Nr. 276. Anmeldt den 10. December 1919 Kl. 11'^ af Koninklijke Nederlaudsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleiimbronnen in Nederlandsch

Læs mere

FORI. ^AREogFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. USKUMMET TØRMEI^K

FORI. ^AREogFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. USKUMMET TØRMEI^K Nr. 41. 1924. FORI ^AREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 986. Anmeldt den 9. August 1924 Kl. ll^oaf A.-S. De Norske Melkefabriker, F a- brikation af og Handel med Tørmælk,

Læs mere

\/A DC I I COKil AT DI/CD ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker.

\/A DC I I COKil AT DI/CD ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. \/A DC I I COKil AT DI/CD ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 666. Anmeldt den 15. Maj 1981 Kl. 10^ T) C* af Firmaet Peder Pedersen, Fabrikation, Frederiksberg, og regi-

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 20. 1924 VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 498. Anmeldt den 3. April 1924 Kl. 10*^ AMTl?I?TAD WTUTATADQAT af SociétéAnoDyme Scholl Manu- AlllijIllUIl iyllj lilliiu

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 28. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1923 Nr. 593. Anmeldt den 18. April 1923 Kl. Il 45 af A. M.Hirschsprung & Sønner, A.-S., Cigarfabrikation, Kobenhavn, og registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

H.E. Gosch & Co De med * markerede etiketter er gengivet fra Kjeld Kronwall katalog over danske tændstiketiketter, med tilladelse fra Kjeld Kronwall

H.E. Gosch & Co De med * markerede etiketter er gengivet fra Kjeld Kronwall katalog over danske tændstiketiketter, med tilladelse fra Kjeld Kronwall H.E. Gosch & Co De med * markerede etiketter er gengivet fra Kjeld Kronwall katalog over danske tændstiketiketter, med tilladelse fra Kjeld Kronwall * Etiketten findes i sort / grøn størrelse 52 mm x 33

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER FOR 1927. Nr. 35. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREocFÆLLESMÆRKER FOR 1927. Nr. 35. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 35. 1927. FOR VAREocFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 862. Anmeldt den O A 8 ^1 A S/' ET 21. Marts 1927 Kl. af Blyantfa- T M L 1^ M I W l\ brikken Viking, A.-S., Fabrikation

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Etiketten findes i sort / gul samt rød / sort / hvid størrelse 49 mm x 29 mm. Etiketten findes i sort / hvid størrelse 48 mm x 29 mm

Etiketten findes i sort / gul samt rød / sort / hvid størrelse 49 mm x 29 mm. Etiketten findes i sort / hvid størrelse 48 mm x 29 mm Aktietændstikfabriken Glødefri De med markerede etiketter er gengivet fra Kjeld Kronwall katalog over danske tændstiketiketter, med tilladelse fra Kjeld Kronwall Etiketten findes i sort / gul samt rød

Læs mere

46 Odense Bys Museer nr.1979/93 Hjemsted: Drejø Materialer: Hvergarn, tværstribet i rød, grøn og smalle striber i flere farver. Foer af hørlærred og

46 Odense Bys Museer nr.1979/93 Hjemsted: Drejø Materialer: Hvergarn, tværstribet i rød, grøn og smalle striber i flere farver. Foer af hørlærred og 46 Odense Bys Museer nr.1979/93 Hjemsted: Drejø Materialer: Hvergarn, tværstribet i rød, grøn og smalle striber i flere farver. Foer af hørlærred og ryg af sort glittet hørlærred. Mønstrede metalknapper.

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 45. 1925. FORI VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 1023. Anmeldt den 14. September 1925 Kl. 11 ^ af Phillips* Patents, Limited, Fabrikation, London i England, PHILLIPS

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1925 Nr. 653. Anmeldt den 8. Juni 1925 Kl. af Waldorf-Astoria Zigarettenfabrik, A.-G., Fabrikation af og Handel med Cigaretter, Stuttgart i Tyskland,

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

^ VAREogFÆLLESMÆRKER

^ VAREogFÆLLESMÆRKER ^ VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 395. Anmeldt den 17. November 1928 Kl. 10^'' af Pro-phy-lac-tic Brush Company, Fabrikation af Tandbørster, IVorthampton i Hampshire

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær- ker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Rt'g. 1933 Nr. 1289. Aniiiekil den 4. Sepleiiiber 1933 Kl. 11^^ af Société Internationale De Fils Elastiqiies, Fabrikation, Paris i Frankrig, og registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. ^ VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1932 Nr. 946. Anmeldt den 12. Maj 1932 11^^afScintilla S. A., Fabrikation, I 1^1 I I Soluthuni i Schweiz, og registreret den 29. Oktober s.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER (is Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 992. Anmeldt den 17. August 1926 Kl. 1 il # r n ji 11 41 af Wood-Mline, Limited, Fabrikation, London i Eng- VV T. X A Il/I land, og

Læs mere

Etiketten findes sort og gul størrelse 57 mm x 34 mm patenteret i Danmark, Sverige, Frankrig og England. trykt ca. 1868

Etiketten findes sort og gul størrelse 57 mm x 34 mm patenteret i Danmark, Sverige, Frankrig og England. trykt ca. 1868 Ole Christian Green og Actie Tændstikfabriken Godthaab De med markerede etiketter er gengivet fra Kjeld Kronwall katalog over danske tændstiketiketter, med tilladelse fra Kjeld Kronwall De med ^ markerede

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1932 Nr. 466. Anmeldt den 2. April 1932 Kl.. i 11 " al" Emil Helbig, Handel, København, og registreret lom llol den 4. Juni s. A. Ordet: Salomitol.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærlievæsenet, København, og indefiolder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREocFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1229. Anmeldt den 24. August 1935 Kl. "m yr 11* 11^^ af Otto Mønsted, A/S, Fabrikation, København, og registreret den 31. December s.

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Rog. 1926 Nr. 688. Anmeldt den 31. Peniosin Maj 1926 Kl. Il 38 af Lauenburgische Nahrmittelwerke, G. m. b. H., Handel med Næringsmidler, Schwarzenbek

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1932 Nr. 1219. den A/S. MH m De Forenede Bryggeri, København, og registreret den 31. December s. A. Ordene: En Grøn. Mærket er registreret

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER

VARE OG FÆLLES MÆRKER Nr. 24. 1924 FOR VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 598. Anmeldt den 8. April 1924 Kl. af Anaconda Copper Mining Company, Metalvarefabrikation, New York i de forenede

Læs mere

lav dit eget minijuletræ

lav dit eget minijuletræ Af Pia Buusmann. Foto: Jes Buusmann lav dit eget minijuletræ miniature overdådig jul i Hvis du ikke har plads til et stort og flot juletræ, men gerne vil have den hyggelige stemning, er der heldigvis andre

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 717. Anmeldt den 12. Juli 1930 Kl. 11^"^ af Somervell Brothers, Limited, Fabrikation, Kendal i Westmorland i England og registreret

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 1. Anmeldt den 9. Marts 1929 Kl. 10 al' Landbrugsministeriet, København, og registreret den 20. April s. A. En i en Cirkel indtegnet

Læs mere

H.E. GOSCH & CO. 5 Tordenskjoldetiketter

H.E. GOSCH & CO. 5 Tordenskjoldetiketter H.E. GOSCH & CO. 5 Tordenskjoldetiketter Etiketten er sort / gul størrelse 47 mm x 30 mm Udgivet i februar 1968 i bunden af etiketten står: DANSK FABRIKAT etiketten påsat Skillet etiketten påsat Skillet

Læs mere

VAREogFÆLLESMÆRKER ABSALON MARGARINE. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREogFÆLLESMÆRKER ABSALON MARGARINE. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1922 Nr. 1176. Anmeldt den 14. December 1922 Kl. Il 40 af A.-S. Frederiksberg Margarinefabrik, Fabrikation af Margarine, Frederiksberg, og registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1936 Nr. 3. Anmeldt den 6. Februar 1936 Kl. 11^ af Foreningen af Odense Mejerier, Odense, og registreret den 6. Juni s. A. En Flaske, paa

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. 1920. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1920 Nr. 109. Anmeldt den 26. November 1919 Kl. 11 ^ af Det Danske Petroleums Aktieselskab, Haqdel, København, og nctqnnillct registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 1001. Anmeldt den 15. April «i p M B 1931 Kl. 11^^ af Hermsdorf-Schomburg-lsola- I I I Bp H H toren, G. m. b. H. Porcelænsfabrikation,

Læs mere

FLERFARVET QUILT 1 Flerfarvet quilt

FLERFARVET QUILT 1 Flerfarvet quilt ILT U Q T E V FLERFAR 1 Opal flerfarvet quilt DET SKAL DU BRUGE HUSQVARNA VIKING Opal -symaskine ¼"-patchworkfod (ekstraudstyr, delnummer 412785545) Udskiftelig overtransportør med ligesømsfod (ekstraudstyr,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives at Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesniærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker,

A. Registrerede Mærker. Varemærker, OE FÆLLESMÆRKER^^ A. Registrerede Mærker. Varemærker, Reg. 1921 Nr. 1189. Anmeldt TRÅDE MARK den 12. December 1921 Kl. 11^ af Beckett & Meyer, Handel og Fabrikation af optiske Artikler, KøbeohaTD, og registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M

A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M VAREOGFÆLLESMÆRKER Reg. 1930 Nr. 1389. Anmeldt den 25, Juni 1930 Kl. 11^ af W. Nordsig & Co., A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M A-S., Handel, København, og registreret \ ^ / tl I

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. Nr. 45. 1927. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 1114. Anmeldt den 20, Maj 1927 Kl. 11 af The Birmingham Small Arms Co., Limited, Vaabenfabrikation, Small Heath i Birmingham

Læs mere

Lille Georgs julekalender 2010. 1. december

Lille Georgs julekalender 2010. 1. december 1. december I hver af de øverste bokse skal der skrives et af tallene 1, 2, 3,..., 9. Alle tre tal skal være forskellige. I de næste bokse skrives de tal der fremkommer ved at man lægger sammen som vist.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER -f Tidenden udgives af Direlttøren for Patent- og Varemærlievæsenet, Nr. 5 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1. Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn Udenrigshandelsstatistik Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.dk Maj 2008 Udviklingen i eksportpriser og importpriser per kilo, alle fiskeprodukter,

Læs mere

FOR VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FOR VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 28. 1928. FOR VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker..,f {eg^1928 Nr * 737 - Anmeldt den 13. December 1927 Kl U 40 A X af Atlas Ago Chemische Fabrik A-G, Fabrikation af Maskiner oe A

Læs mere

Flot stubmølle til haven

Flot stubmølle til haven SPÆNDENDE MODELARBEJDE: Flot stubmølle til haven Møllen her er en tro kopi af en rigtig stubmølle, og du kan selv bygge den for 1000 kroner. Sammen med dette nummer af Gør Det Selv får du nemlig en komplet

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

[ASTORIA VARE OG FÆLLESMÆRKER Nr. 7. Varemærker.

[ASTORIA VARE OG FÆLLESMÆRKER Nr. 7. Varemærker. Nr. 7. 1921. VARE OG FÆLLESMÆRKER Varemærker. Reg. 1921 Nr. 146. Anmeldt den 12. Oktober 1920 Kl. 11^^ af M. Homburger & Co., G. m, b. H., Fabrikation af og Handel med Hatte og Huer, Frankfurt a/m i Tyskland,

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPSTREGNINGER - I BØRNEHAVEN

VEJLEDNING TIL OPSTREGNINGER - I BØRNEHAVEN L E G P Å S T R E G VEJLEDNING TIL OPSTREGNINGER - I BØRNEHAVEN Leg på streg Vejledning til opstregninger Leg på streg er et koncept, som kombinerer fysisk aktivitet og læring ved hjælp af tre farverige

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tideiulen udgives af Direktoren for Patent- og Varetnærkevæseiiet, Køljenliavii. og iiuleliolder liekendlgørelse af registrerede Varemærker, Fællesinærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, Nr. 4 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER fe Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

83 Odense Bys Museer nr. 1979/95 Hjemsted: Drejø Beskrivelse: Korsklæde, snip. Det består af en trekant af fint lærred, dertil er syet et 10 cm bredt stykke fint mønstret bomuld med en 5 cm bred kant af

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Løsninger til KÆNGURUEN International matematikkonkurrence. Del 1 Løsninger 3 point pr. opgave. 2. Erik har 10 ens metalstænger.

Løsninger til KÆNGURUEN International matematikkonkurrence. Del 1 Løsninger 3 point pr. opgave. 2. Erik har 10 ens metalstænger. Løsninger til 2015 60 minutter Del 1 Løsninger 3 point pr. opgave 1. 2 3 15 A 6 B 7 C 8 D 10 E 15 2. Erik har 10 ens metalstænger. Han skruer dem sammen to og to og får fem metalstænger. Hvilken stang

Læs mere