FLENDER supplies. Gearsmøring og gearkonservering 7300da. Driftsvejledning. siemens.com. Edition 07/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLENDER supplies. Gearsmøring og gearkonservering 7300da. Driftsvejledning. siemens.com. Edition 07/2016"

Transkript

1 FLENDER supplies Gearsmøring og gearkonservering 7300da Driftsvejledning Edition 07/2016 siemens.com

2 :30 V2.00

3 Indledning 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Gearsmøring og gearkonservering FLENDER supplies 7300da Driftsvejledning Beskrivelse 3 Smøring 4 Konservering 5 Idriftsættelse 6 Vedligeholdelse 7 Service & Support 8 Bortskaffelse 9 Dokumentationsblad til olieskift Tjekliste til oliepåfyldning og olieskift A B Edition 07/2016

4 Juridiske henvisninger Koncept for advarselshenvisninger Denne håndbog indeholder anvisninger, som tjener til Deres personlige sikkerhed såvel som til at undgå tingskader. Anvisninger til Deres personlige sikkerhed er angivet med en advarselstreknat, anvisninger vedrørende tingskader står uden advarselstrekant. Ved hvert faretrin bliver advarselsanvisningerne præsenteret i følgende rækkefølge. FARE betyder at, der vil ske død eller svær legemebeskadigelse, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. ADVARSEL betyder at død eller svær legemebeskadigelse kan indtræde, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. FORSIGTIG betyder, at der kan indtræde en let legemebeskadigelse, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. VÆR OPMÆRKSOM betyder, at tingskader kan indtræde, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. Ved optræden af flere faretrin skal man altid rette sig efter den advarselsanvisning med højeste trin. Når der advares med en advarselstrekant for personskade ved en advarselsanvisning kan der samtidig anføres en advarsel mod tingskade. Kvalificeret personale Det produkt/system, som hører til denne dokumentation, må kun bruges af personale, som er kvalificeret til den pågældende opgave, under overholdelse af den dokumentation, som hører til den pågældende opgave, især de deri indeholdte sikkerheds- og advarselshenvisninger. Kvalificeret personale er på grundlag af dets uddannelse og erfaring i stand til at erkende risici og undgå mulige farer ved brugen af disse produkter/systemer. Bestemmelsesmæssig brug af Siemens-produkter Vær opmærksom på følgende: Mærkater ADVARSEL Siemens-produkte må kun anvendes til de beregnede anvendelsesformål, som er beskrevet i den tilhørende tekniske dokumentation. Hvis der anvendes fremmede produkter og komponenter, skal disse være anbefalede eller godkendt af Siemens. Produkternes fejlfrie og sikre drift forudsætter korrekt transport, korrekt opbevaring, opstilling, installation, idriftsættelse, betjening og vedligeholdelse. De tilladte omgivelsesbetingelser skal overholdes. Henvisningerne i de tilhørende dokumentationer skal overholdes. Alle med registreingsmærkaten er indregistrerede mærker hos Siemens AG. I den øvrige beskrivelse i dette skrift kan der forekomme mærkater, hvor benyttelse af tredjemand kan føre til overtrædelse af indehaverens rettigheder. Ansvarsudelukkelse Vi har afprøvet indholdet af skriftet efter overenstemmelser med den beskrevne Hard- og Software. Alligevel kan afvigelser ikke udelukkes, så vi kan ikke give en garanti for fuldstændig overensstemmelse. Angivelserne i dette skrift bliver regelmæssigt afprøvet, nødvendige korrekturer er indeholdt i de efterfølgende oplag. Siemens AG Process Industries and Drives Postfach NÜRNBERG TYSKLAND Bestillingsnummer for dokument: P 07/2016 Forbehold for ændringer Copyright Siemens AG Alle rettigheder forbeholdes

5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Sikkerhedsanvisninger Security-henvisninger Generelle bemærkninger Generelle advarselshenvisninger og symboler Forskrifter og dokumenter Beskrivelse Smøring Gearolie Oliegrupper og grundolie Skylleolie Olietemperaturer Generel oliebrugstid Kvalitet identifikationstal, frigivelseslister Nødvendig kvalitet for de gearolier, der skal bruges Lister smøremiddel-frigivelse Identifikationstal Smørefedt for rulningslejerne Konservering Konservering af gearene Indvendig konservering af gearene Særlige egenskaber ved Tacolab-pakninger Holdbared af indvendig konservering før opstart Virkning af ændringer på emballage eller opbevaringstype på holdbarhedsperiode af konserveringen Forlængelse af indvendig konservering Forlængelse af indvendig konserveringen vha oliepåfyldning Forlængelse af indvendig konservering med Castrol Corrosion Inhibitor N Udvendig konservering af metallisk blanke overflader Konserveringsmidler og holdbarhedsperioden af udvendig konservering Forlængelse af udvendig konservering Idriftsættelse Nødvendige foranstaltninger til oliepåfyldning til idriftsættelse Informationer til oliepåfyldning og olieskift Fjern udvendig konservering Vedligeholdelse Generelle vedligeholdelsesinformationer...43 Driftsvejledning 07/2016 5

6 Indholdsfortegnelse 7.2 Kontroller oliestand Kontroller oliestand med oliepind Kontroller oliestand med olieskueglas Kontroller oliestand med oliestandsviser Olieprøve Tage olieprøve Evaluering af testresultaterne fra olieprøver Olie påfylde Olieskift Forudsætninger og noter Dræn brugt olie Skylleprocedure Kompatibilitet af konverserings- og drifts-olie Skyl gear Kontrol og arbejde før en ny oliepåfyldning Oliemængde sammenlignelig Kontrollér olie visuelt Kontrollér geardele Rengør oliefilter eller udskift filterinsats Rengør luftfilter Skift vådluftfilter Kontroller luft-oliekøleren Kontroller vand-oliekøleren Påfylde ny olie Skift af olietyper Kontrollér slangeledninger Tving fedt på fedtsmurte labyrinter Lækage og tæthed Service & Support Bortskaffelse...65 A B Dokumentationsblad til olieskift...67 Tjekliste til oliepåfyldning og olieskift...69 Glosar...71 Indeks...75 Tabel Tabel 2-1 Tabel 2-2 Tabel 4-1 Tabel 4-2 Tabel 4-3 Tabel 4-4 Symboler og markeringer...12 Generelle advarselshenvisninger...13 Kvalitetstests...21 Identifikationstal for standardolier...23 Identifikationstal for bionedbrydelige olier...23 Identifikationstal for fysiologisk acceptable olier Driftsvejledning 07/2016

7 Indholdsfortegnelse Tabel 4-5 Tabel 5-1 Identifikationstal for rulningslejefedt...23 Basis holdbarhedsperiode HD 0 samt forlængelse af holdbarheden af konserveringsmidlet inden i gearet...28 Tabel 5-2 Holdbarhedsperiode HD X...29 Tabel 5-3 Tabel 6-1 Tabel 6-2 Tabel 7-1 Tabel 7-2 Tabel 7-3 Tabel 7-4 Tabel 7-5 Holdbarhedsperiode for udvendig konservering...35 Foranstaltninger før idriftsættelse...38 Foranstaltninger før genidriftsættelse...39 Prøveintervaller ved olieprøvetagning...47 Måleresultater for vandindholdet...49 Trendanalyse...49 Skyllekrav i afhængighed af konserveringen...52 Pakningskantens tilstand...60 Billeder Billede 5-1 Tacolab-pakning...27 Driftsvejledning 07/2016 7

8 Indholdsfortegnelse 8 Driftsvejledning 07/2016

9 Indledning 1 Formål med Driftsvejledningen Denne vejledning beskriver gearsmøringen og konservering, og informerer dig om håndteringen af det, fra planlægning til vedligeholdelse. Gem denne driftsvejledning til senere brug. Læs driftsvejledningen før håndtering af gearet og følg anvisningerne. Henvisning Undtagelse fra erstatningspligt Sørg for, at alle personer, der er autoriseret til at arbejde på gearet har læst og forstået denne driftsvejledning, før arbejde med gearet, og at den overholdes i alle henseender. Manglende overholdelse af driftsvejledningen kan medføre produkt-, tings- og person-skader. Siemens påtager sig intet ansvar for enhver skade eller driftsforstyrrelse som følge af manglende overholdelse af Driftsvejledningen. Den beskrevne gear-smøring svarer til den tekniske stand på tidspunktet for udskrivning af denne driftsvejledning. Af hensyn til den videre udvikling, forbeholder Siemens sig ret til at foretage de ændringer i de enkelte komponenter i gearet og tilbehør, der vil bevare deres væsentlige egenskaber, og forbedre deres effektivitet og sikkerhed, som anses for hensigtsmæssigt. Nødvendig grundlæggende viden For at forstå denne driftsvejledning, har du brug for en generel viden om gear. Du skal også have grundlæggende viden om følgende emner: Driftsplanlægning Montering Idriftsættelse Vedligeholdelse Konventioner Bemærk følgende navngivningskonvention: Begrebet FLENDER -gear bliver i det følgende kun omtalt som Gear. Driftsvejledning 07/2016 9

10 Indledning Dokumentationslandskab Denne driftsvejledning er en del af den fuldstændige dokumentation, som leveres til gearet. Dokumentationen omfatter yderligere dokumenter, såsom.: Driftsvejledning til gear Datablad Driftsvejledning til tilslutningselementer Driftsvejledning til enheder fra trejdepart Ophavsret Ophavsretten til denne Driftsvejledning forbliver hos SIEMENS AG. Denne driftsvejledning må ikke helt eller delvist anvendes i konkurrenceøjemed eller stilles til rådighed for tredjemand uden samtykke fra Siemens AG. Ret henvendelse om alle tekniske spørgsmål til Kundeserviceadressen (Side 63). Gyldighed De, i denne drfitsvejledning, nævnte oplysninger er kun gyldige, hvis der ikke er anderledes oplysninger i enten produktspecifikke driftsvejledninger eller i den ordrerelaterede dokumentation. 10 Driftsvejledning 07/2016

11 Sikkerhedsanvisninger Security-henvisninger Siemens tilbyder produkter og løsninger med industrielle security-funktioner, der understøtter den sikre drift i anlæg, systemer, maskiner og netværk. For at sikre anlæg, systemer, maskiner og netværk mod cybertrusler, er det nødvendigt at gennemføre et helhedsorienteret industrielt sikkerhedskoncept (med løbende vedligeholdelse), som svarer til den nuværende tilstand af teknologien. Produkter og løsninger fra Siemens udgør kun en del af en sådan strategi. Kunden er ansvarlig for at forhindre uautoriseret adgang til anlæg, systemer, maskiner og netværk. Systemer, maskiner og komponenter bør kun tilsluttes til virksomhedens netværk eller internettet, hvis og i det omfang, det er nødvendigt, og passende beskyttelsesforanstaltninger (f.eks. anvendelse af firewalls og netværkssegmentering) er blevet foretaget. Desuden bør Siemens anbefalinger til passende beskyttelsesforanstaltninger overvejes. Yderligere oplysninger om Industrial Security kan findes på Produkter og løsninger fra Siemens videreudvikles løbende for at gøre dem endnu mere sikre. Siemens anbefaler kraftigt at udføre opdateringer, når de relevante opdateringer er tilgængelige, og altid bruge de nyeste produktversioner. Brugen af forældede eller versioner, der ikke længere understøttes, kan øge risikoen for cybertrusler. For altid at blive underrettet om produktopdateringer, bør du abonnere på Siemens Industrial Security RSS-feed på: 2.2 Generelle bemærkninger Indledning Alt arbejde på gearet må kun udføres omhyggeligt og af kvalificeret personale. Driftsvejledning 07/

12 Sikkerhedsanvisninger 2.2 Generelle bemærkninger Symboler på gearet For gearet er der følgende symbolske repræsentationer, der delvist er vist som en farvemærkning på gearet: Tabel 2-1 Symboler og markeringer Markerede steder på gearet Symbol Farvemærkning Jordforbindelses-sted Udluftningspunkt gul Oliepåfyldningspunkt gul Olietømningspunkt hvid Oliestandsviser rød Oliestandsmåling rød Olieoverløb Tilslutningspunkt svingningsovervågning Smørepunkt rød Anvend fedt Transportøje Ringskrue Må ikke skrues af Justeringsflade, vandret Justeringsflade, lodret 12 Driftsvejledning 07/2016

13 Sikkerhedsanvisninger 2.4 Forskrifter og dokumenter Markerede steder på gearet Symbol Farvemærkning Diese Symboler viser processen med Oliestandskontrol med Oliepinden. Disse symboler angiver hvor oliepinden skrues fast. Sikkerhedsudstyr Bær ud over de generelle personlige værnemidler (sikkerhedssko, sikkerhedsbeklædning, hjelm) handsker egnede til håndtering af gear og passende øjenbeskyttelse. Vær opmærksom på passende kropsbeskyttelse (hudplejemiddel, høreværn, osv.). 2.3 Generelle advarselshenvisninger og symboler Tabellen nedenfor indeholder de generelle advarselshenvisninger og deres symboler. Tabel 2-2 Generelle advarselshenvisninger ISO ANSI Advarselshenvisning --- Advarsel om sundhedsskadelige eller irriterende stoffer --- Advarsel om ætsende stoffer 2.4 Forskrifter og dokumenter Vær opmærksom på følgende forskrifter og dokumenter: Forskrifter til arbejdssikkerhed og til miljøbeskyttelse Produktdatablad for anvendt olie, eventuelt skylleolie Sikkerhedsdatablade for den anvendte olie og hjælpematerialer Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger til de anvendte gear, herunder olieforsyningsanlæg Dokumentationsblad til olieskift (Side 67) Tjekliste til oliepåfyldning og olieskift (Side 69) Driftsvejledning 07/

14 Sikkerhedsanvisninger 2.4 Forskrifter og dokumenter 14 Driftsvejledning 07/2016

15 Beskrivelse 3 Generel beskrivelse Denne driftsvejledning gælder for Siemens-Industrigear og til Siemens-gearmotorer uden snekkegearetaper. Driftsvejledning 07/

16 Beskrivelse 16 Driftsvejledning 07/2016

17 Smøring Gearolie Indledning Brug kun olie til gearet, der svarer til Siemens specifikationen (Side 20). Blanding af olietyper Hvis du blander forskellige typer olie, er skader på gearet, på grund af utilstrækkelig smøring på grund af en ikke-udelukket uforenelighed af olier, mulige. Fyld i princippet gearet med samme type olie anvendt før. Blanding af olier af forskellige typer eller producent er ikke tilladt uden særlige forholdsregler. Ved skift til en anden olietype, kontakt Siemens. Især må polyglycoler ikke blandes med mineralske olier eller andre syntetiske olier. Ved enhver ændring af olietypen, skylles gearkassen omhyggeligt igennem. Anvend den nye olietype til dette. Yderligere informationer For mere information om data og egenskaber af gearolier, findes i de tekniske datablade og sikkerhedsdatablade fra olieproducenterne Oliegrupper og grundolie Oliegrupper Siemens skelner mellem følgende oliegrupper ved gearolier: Standardolie Let bionedbrydelige olier (BIO) Fysiologisk acceptable olier (PHY) certificeret efter NSF H1, kaldet fødevareolier Grundolietyper De testede og anbefalede gearolier kan fremstilles på basis af følgende basis-olietyper: Mineralolie fra API-Grupper I og II Halvsyntetisk olie fra API-gruppe III Poly-α-Olefine (PAO) fra API-Gruppe IV Driftsvejledning 07/

18 Smøring 4.1 Gearolie Polyglykole (PG eller PAG) fra API-Gruppe V Mættede syntetiske estere API-Gruppe V Henvisning I hver gruppe kan teoretisk forekomme alle grundlæggende olietyper Skylleolie For at undgå uoverensstemmelser anbefaler Siemens at bruge den senere driftsolietype til skylning. Du kan også anvende lav-viskose og lav-mineralolier, såsom. olien Castrol Magna 32, hvis der ikke efterfølgende anvendes polyglycol som driftsolie. Anvend ikke skylleolien som driftsolie. Henvisning Specielle rengørings- eller skylleolier Anvendelsen af specielle rengørings- eller skylle-olier er muligt og til tider uundgåelige. Hvis du bruger specielle rengørings- eller skylle-olier, skal du på forhånd afstemme med olieleverandøren Siemens. I dette tilfælde må gearet ikke køre under skylningen. I de følgende situationer skal du, før påfyldning af driftsolie til idriftsættelse af systemet, gennemføre en Skylleproces (Side 52): Krav i driftsvejledning til gear Skift af oliemærke, specielt grundolietyperne Ved større tilsmudsninger i gearet eller i olieforsyningsanlægget Efter større reparationer på gearet FORSIGTIG Skoldningsfare på grund af udstrømmende olie Hvis skylleolie bliver opvarmet for kraftigt, kan det forårsage forbrændinger. Opvarmer ikke skylleolien til mere end 50 C, for at undgå skoldning. 18 Driftsvejledning 07/2016

19 Smøring 4.1 Gearolie Olietemperaturer Oversigt Syntetiske driftsolier har et bredere temperaturområde og en højere viskositetsindeks end mineralolier, dvs. et fladere viskositet-temperatur-forløb. Temperaturområdet til driftsolie afhænger ikke kun af Grundolietype (Side 17) men også af den nominelle viskositet og smøringstype (med eller uden brug af pumper) og kan variere. Ved hjælp af særlige additiver kan temperaturområdet udvides. Til specielle driftsforhold giver flammepunkt og flydepunkt instruktioner, som ikke skal forstås generelt som operationelle grænser. Det mulige uafhængige temperaturområde på driftsolien får du fra olieproducenten. Henvisning Anbefalet olietemperatur under drift For høje olietemperaturer under drift kan reducere olieviskositeten så stærkt, at oliens bæreevne bliver reduceret utilladeligt. Høje temperaturer accelerere oliens aldring. For lave temperaturer i driften kan hæmme eller forringe mange olie-additiver, og dermed forringe olie-egenskaberne. Olie skummer ofte ved lave temperaturer. Siemens anbefaler et standard-temperaturområde på driftsolie mellem 60 C og 85 C. Bemærk, hvelst på forhånd, de forskellige oplysninger i de produktspecifikke driftsvejledninger. Uden samråd med Siemens, kan du ikke ændre de aftalte driftstemperaturer for gearet og basisolietypen. Yderligere informationer For mere information om data og egenskaber af gearolier, findes i de tekniske datablade og sikkerhedsdatablade fra olieproducenterne Generel oliebrugstid Driftsbetingelser Nedenstående angivne levetid for de forskellige basisolietyper, gælder for følgende driftsbetingelser: Daglig driftstid 24 t Indkoblingsvarighed ED" 100 % Drevhastighed for gearet /min Gennemsnitlig olietemperatur i oliebundkarret 80 C Gennemsnitlig udnyttelsesgrad Uden skadelige miljøpåvirkninger Driftsvejledning 07/

20 Smøring 4.1 Gearolie Brugstid For de af Siemens frigivne gearolier (Side 21) bliver, under de ovennævnte driftsforhold, følgende levetider garanteret uden væsentlige ændringer i olie-kvaliteter af olieproducenterne: Mineralolie fra API-Grupper I eller II, mættede syntetiske estere: driftstimer, maksimalt 2 år Halvsyntetisk olie fra API-gruppe III, Poly-α-Olefine og Polyglykol: driftstimer, maksimalt 4 år Henvisning Arrhenius-regel Den faktiske brugstid kan være anderledes. Her gælder omtrente reaktionshastighed temperatur-reglen (Arrhenius-reglen), at en temperaturstigning på 10 K ca. halverer brugstiden og et temperaturfald på 10 K ca. fordobler brugstiden Kvalitet identifikationstal, frigivelseslister Nødvendig kvalitet for de gearolier, der skal bruges Garanti Hold oliegruppe, basisolie og viskositets-klasse som angivet på typeskiltet og oplysningerne i den samlede dokumentation for gearene. Overtrædelser sætter Siemens garantiforpligtelser ud af kraft. Hvis du bruger oliefilter, check med olieleverandørerne for at bekræfte, at filtrene ikke har negativ indflydelse på oliens egenskaber. Hvis du bruger olier, der ikke opfylder de specificerede kvalitetskrav nedenfor, træder Siemens garantiforpligtelser ud af kraft. Konsultere Siemens ved afvigelser. Efterfølgende ændrede og afvigende processer, fra kundens ordre, kræver en skriftlig godkendelse til anvendelse af gearolie fra Siemens. Kvalitetstests Til gear er kun olie af CLP-kvalitet godkendt, og som indeholder ingredienser i henhold til DIN til forbedringer af korrosionsbeskyttelse og modstandsdygtighed over for ældning, og som reducerer slid i blandede friktionsområder. 20 Driftsvejledning 07/2016

21 Smøring 4.1 Gearolie Nedenstående tabel giver et overblik over de test olierne skal bestå til tilladelse, samt de grænser, der skal nås. De detaljerede frigivelsesspecifikationer finder du i linket i yderligere oplysninger. Tabel 4-1 Kvalitetstests Test Skrabeevne i FZG-Test i henhold til DIN ISO under testbetingelserne A/8.3/90 FE-8 rullelejetest i henhold til DIN under testbetingelserne D-7.5/80-80 Grubetæringsbæreevne i henhold til FVA 54 VII FLENDER -skumtest i henhold til ISO Statisk og dynamisk FLENDER -Freudenberg-Test til akseltætninger Olie kompatibilitet med flydende pakninger Farve-olie-kompatibilitetstest (indvendig og udvendig påføring) Filtrerbarhedstest Grænser, der skal nås Skadekraftniveau > 12 (for motorolier 12) Rulleelementslid m w50 < 30 mg Maksimale rulleelementslid < 60 mg Husslid: Videregiv værdi til Siemens GF-Skadekraftniveau 10 grubetæringsbæreevne GFT = høj (for motorolier: GF-Skadekraftniveau 9 grubetæringsbæreevne GFT = middel) Øgning af det samlede omfang 1 minut efter slukning 15 % Øgning af olie-kuft-spredningen 5 minut efter slukning 10 % Krævede grænser for den statiske test under testbeskrivelse Resultatvurdering af testlaboratoriet Resultatvurdering af testlaboratoriet Krævede grænser i henhold til testbeskrivelse Resultatvurdering af testlaboratoriet Krævede grænser i henhold til testbeskrivelse Resultatvurdering af testlaboratoriet Yderligere informationer For mere information og specifikationer for godkendelse af gearolier, og tabellerne på de frigivne og anbefalede gear-smøremidler til brug i gear finder du på Internettet (http:// support.automation.siemens.com/ww/view/de/ ) Lister smøremiddel-frigivelse Indledning For at lette gear-brugeres valg af smøremiddel, anbefaler Siemens produkter, der er testet og opfylder Siemens krav. For at hjælpe sine kunder har Siemens sammenfattet olier i Frigivelseslister (http:// support.automation.siemens.com/ww/view/de/ ). For disse olier har Siemens opdaget ovennævnte testresultater (Side 20) fra olieproducenterne. Den globale overholdelse af de krævede egenskaber, funktioner og minimumskrav fra Siemens vil blive garanteret af olieproducenterne. Driftsvejledning 07/

22 Smøring 4.1 Gearolie Garanti Frigivelsen af disse gearolier til brug i gearene og deraf optagelse på de relevante lister betyder ikke, at Siemens er ansvarlig for udformningen og kvaliteten af olierne. Siemens er heller ikke ansvarlig for eventuelle skader på gear, som følge af brugen af disse gearolier. Gearolieproducenterne er ansvarlige for egnetheden og kvaliteten af deres produkter. Anvendelse af et ikke-oplistet smøremiddel Valget smøremiddel foretages af brugeren. Siemens forpligter ikke gear-brugerene til at bruge de anførte produkter. Med en beslutning om et ikke-listet smøremiddel påtager gear-brugeren sig de tilknyttede risici. I tilfælde af skader, skal brugeren bevise, at det benyttede produkts egenskaber opfylder Siemens-kravene (Side 20). Anvendelse af et smøremiddel, der ikke opfylder Siemens krav, resulterer i tab af den af Siemens givne garanti. VÆR OPMÆRKSOM Beskadigelse af gearene Anvendelsen af uegnede smøremidler kan føre til funktionsnedsættelse, øget slid, gear- og lejer- og/eller friktions-bærende skader og endda fejl i gearet. Siemens anbefaler brug af frigivne smøremidler. Siemens opfordrer ved brug af et af de smøremidler, der er anført ikke udskiftes med et andet smøremiddel umiddelbart efter fjernelse af et smøremiddel, der eventuelt anvendes i firgivelseslisten T 7300 den tilsvarende smøremiddel i gearet. Hvis du bruger en af de olier, der er anført, så kontrolleres, før ethvet olieskift, om det valgte smøremiddel stadig er godkendt af Siemens Hvis det valgte smøremiddel ikke længere er frigivet, anvender du et frigivet smøremiddel af samme type og samme viskositet. Selv ved eksisterende indlejrede rester af tidligere anvendte smøremidlet kan være udtømt af gearbrugers, medmindre deres tilladelige levetid ikke er udløbet, og der ikke er opstået negative anomalier i olien Identifikationstal Ved hjælp af identifikationstal i frigivelseslisten er definitionen af frigivne olier til oliegrupper, basisolier og viskositeter. Identifikationstalle A13 angiver f.eks. alle standardmineralolier med viskositeten ISO VG Driftsvejledning 07/2016

23 Smøring 4.1 Gearolie Nedenstående tabel giver et overblik over identifikationstallene smøremiddeltildelingen af standardolier: Tabel 4-2 Identifikationstal for standardolier Grundolier ISO VG 100 ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320 ISO VG 460 ISO VG 680 ISO VG 1000 Mineralolie A 17 A 16 A 15 A 14 A 13 A 12 A 11 Polyglykol A 27 A 26 A 25 A 24 A 23 A 22 A 21 Poly-α-Olefine og olier fra API-Gruppe III A 37 A 36 A 35 A 34 A 33 A 32 A 31 Nedenstående tabel giver et overblik over identifikationstallene smøremiddeltildelingen af biologisk nedbrydelige olier: Tabel 4-3 Identifikationstal for bionedbrydelige olier Grundolier ISO VG 100 ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320 ISO VG 460 ISO VG 680 ISO VG 1000 Synthetisk Ester A 47 A 46 A 45 A 44 A 43 A 42 A 41 Nedenstående tabel giver et overblik over identifikationstallene smøremiddeltildelingen af fysiologisk acceptable olier: Tabel 4-4 Identifikationstal for fysiologisk acceptable olier Grundolier ISO VG 100 ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320 ISO VG 460 ISO VG 680 ISO VG 1000 Polyglykol A 57 A 56 A 55 A 54 A 53 A 52 A 51 Poly-α-Olefine og olier fra API-Gruppe III A 67 A 66 A 65 A 64 A 63 A 62 A 61 Nedenstående tabel giver et overblik over identifikationstallene smøremiddeltildelingen af rulningslejefedt til anvendelse i gear: Tabel 4-5 Identifikationstal for rulningslejefedt NLGI-klasse 2 3 Lithiumforsæbet på mineraloliebasis H 14 H 13 Driftsvejledning 07/

24 Smøring 4.2 Smørefedt for rulningslejerne 4.2 Smørefedt for rulningslejerne Indledning I særlige anvendelser kan en fedtsmøring af rulningslejer være påkrævet. Henvisning Anvendelse af fedt Fedtstoffer må kun anvendes, hvis dette er foreskrevet i driftsvejledningen til gearet. Overhold fristerne for eftersmøring. Smørefedt Fedt kan også anvendes til smøring og til forsegling, for eksempel i lodrette gearforbindelsesaksler eller endda ved omgivelsespåvirkning af støv eller vandtåge. Henvisning Blanding af olie og fedt I lukkede gear med intern oliesmøring må der ikke forekomme blanding af gearolie og lejefedt. Yderligere informationer For mere information om de frigivne og anbefalede smørefedt til brug i gear finder du på Internettet (http://support.automation.siemens.com/ww/view/de/ ). Siemens anbefaler ved brug af fedt, årligt at kontrollere, om den valgte smørefedt stadig er godkendt af Siemens. 24 Driftsvejledning 07/2016

25 Konservering Konservering af gearene Konserveringstilstand Som standard bliver gearet leveret i den følgende konserveringstilstand: Den indvendige konservering udføres afhængigt af den anvende gearolie: Mineralolie, olie på PAO-Basis, synthetisk Ester: Castrol Alpha SP 150 S eller Castrol Alpha SP 220 S Polyglykol: Castrol Optigear Synthetic 1390/220 tidligere Castrol Tribol 1390/220 Afvigelser fra denne standardordningen bliver eventuelt angivet i den produktspecifikke driftsvejledning. De metalliske blanke udvendige overflader af gearet, såsom akselender, er konserveret med Tectyl 846 K-19 De resterende ydre overflader på gearet er belagt med et farvesystem. Egenskaberne for den udvendige belægning afhænger af de miljømæssige betingelser i kontrakten for transport og anvendelse. VÆR OPMÆRKSOM Korrosionsfare ved mangel slutstrygning Gearet kan blive beskadiget af korrosion, når der ikke er påført slutstrygning. Den primære strygning alene giver ikke permanent beskyttelse mod korrosion. I enkelttilfælde kan det kontraktmæssigt aftales, at gearet kun leveres udstyret med basisbelægningen. I dette tilfælde skal en slutstrygning i overensstemmelse med de direktiver, der gælder for anvendelsen, påføres leveringen inden længe. Sørg for, at skilte, tilslutninger, skærme og andet tilbehør, såvel som akseltætninger, ikke er malet med topcoat, når den anvendes. Oplagring Aftal særlige miljøforhold under transport og oplagring på forespørgsel og bestilling hos Siemens AG. Særlige miljøforhold er f.eks. tropisk klima eller søtransport. Ved forkert forpakning eller opbevaring kan gearet blive beskadiget af korrosion. Opbevaring skal være i original emballagetilstand eller i brugspositionen. Driftsvejledning 07/

26 Konservering 5.1 Konservering af gearene Undgå at beskadige antikorrosive belægninger under opbevaring. ADVARSEL Livsfare på grund af nedstyrtende gear Risiko blive knust eller ramt af et nedstyrtende gear Stak aldrig gearene oven på hinanden. For indendørs opbevaring gælder: Vælg et tørt rum med en vibrationsfri undergrund. Overdæk gearet. For udendørs opbevaring gælder: Vælg en vibrationsfast og tør undergrund. Stil gearet beskyttet mod vejret. Overdæk gearet omhyggeligt. Sørg for, at hverken fugt eller snavs kan samle sig på gearet. Undgå stående vand. Til forpakning til søtransport gælder følgende bestemmelser for jeres indgående vareinspektion, når gearet ikke umiddelbart skal sættes i drift: Åben om mulig kun den ydre del af emballagen og kontrollér filmens tilstand. Åbn maksimalt filmen i 10 minutter. Fjern ikke noget konserveringsmiddel, såsom VCI-produkter og tørremiddel. Luk filmen lufttæt. VÆR OPMÆRKSOM Skader forårsaget af ydre påvirkninger Når gearet bliver udsat for skadelige påvirkninger, såsom kemisk aggressive produkter, kan det blive beskadiget. Udsæt ikke gearet for skadelige miljømæssige faktorer, såsom kemisk aggressive produkter. 26 Driftsvejledning 07/2016

27 Konservering 5.2 Indvendig konservering af gearene 5.2 Indvendig konservering af gearene Særlige egenskaber ved Tacolab-pakninger For gear med Tacolab-pakninger opnås som regel en optimal korrosionsbeskyttelse af hullerne på akslen med tape eller V-ringe. VÆR OPMÆRKSOM Korrosionsfare På grund af for tidlig åbning af gearet opstår der korrosionsfare. Fjern først klæbebåndet på Tacolab-pakningen ved idriftsættelse af gearene. Nedenstående tabel giver et overblik over Tacolab-pakningerne: A Drivaksel 1 V-Ring B Drivaksel 2 Klæbebånd 3 Luftspalte Billede 5-1 Tacolab-pakning Holdbared af indvendig konservering før opstart Indledning Som startpunkt for den første konservering af gearet gælder datoen for indberetning af leveringen af gearet, eller hvis der ikke udstedt indberetning, da gearet blev leveret. Uden yderligere foranstaltninger kan det korrosionsbeskyttede, standardpakkede gear holde under transport og opbevaring, på et tørt, trækfrit og lukkede rum uden større Driftsvejledning 07/

28 Konservering 5.2 Indvendig konservering af gearene temperatursvingninger, op til 6 måneder. Holdbarheden er anderledes, når gearet for eksempel er pakket som følger: Lukket lufttæt Et hermetisk forseglet gear skal opfylde følgende kriterier: Gearkassen er forseglet mod indtrængen af luft udefra, f.eks. med labyrinttætninger med tape eller Tacolab-pakning med V-ring. Eksisterende luftfilter/vådluftfiltre erstattes af lukkeskruer. Sødygtig En sødygtig emballage skal opfylde følgende kriterier: Gearet er pakket i en trækasse. I trækassen er det en klimaemballage med lamineret aluminiumsfolie. I den lamineret aluminiumsfolie ligger der et tørremiddel nær gearet. Basisholdbarhedsperiode Nedenstående tabel giver et overblik over basisholdbarhedsperioden HD 0 for det interne gearkonserveringsmiddel ved hermetisk lukkede gear. Tabel 5-1 Basis holdbarhedsperiode HD 0 samt forlængelse af holdbarheden af konserveringsmidlet inden i gearet Emballering/ stationering af enheden Uden eller simpel pakning udendørs Uden eller simpel pakning i lukket, tørt rum Sødygtig emballage Transport/opbevaring/strømløs opstilling under følgende betingelser: Luft med lidt eller ingen saltholdighed, og lav eller middel luftfugtighed og lav eller middel luftforurening, i henhold til bilag C i DIN EN ISO 9223 Korrosionskategori C1 eller C2 Transport/opbevaring/strømløs opstilling under følgende betingelser: Luft med middel eller høj saltholdighed og/eller høj luftfugtighed og/eller høje forureningsniveauer i overensstemmelse med bilag C til DIN EN ISO 9223 Korrosionskategori C3 eller højere Basisholdbarhedsperiode for den indvendige konservering HD 0 maksimal forlængelse af holdbarhedsperioden for den indvendige konservering i måneder Holdbarhedsperiode Ved udelukkende labyrinttætninger hvor gearet kun er forseglet med en V-ring, skal der tages højde for, at holdbarheden er halvdelen af den bestemte værdi (øvre grænseværdi 12 måneder). 28 Driftsvejledning 07/2016

29 Konservering 5.2 Indvendig konservering af gearene Følgende tabel giver et overblik over fastsættelsen af den faktiske holdbarhed af den indvendige konservering ved hermetisk forseglet gear. Tabel 5-2 Holdbarhedsperiode HD X Testkørsel/konservering med Holdbarhedsperiode HD X Castrol Alpha SP 150 S HD X = HD 0 fra tabellen basisholdbarhedsperiode HD 0 Castrol Alpha SP 220 S HD X = HD 0 fra tabellen basisholdbarhedsperiode HD 0 Castrol Corrosion Inhibitor N 213 HD X = HD 0 fra tabellen basisholdbarhedsperiode HD 0 Castrol Optigear Synthetic 1390/220 ehemals Castrol Tribol 1390/220 HD X = 1,57 * HD 0 fra tabellen basisholdbarhedsperiode HD 0-1,7 måneder HD 0 Basisholdbarhedsperiode for konserveringen HD X X Holdbarhedsperiode for konservering i afhængighed af den eksisterende konservering Fortløbende nummer transport/oplagringsfase Virkning af ændringer på emballage eller opbevaringstype på holdbarhedsperiode af konserveringen Indledning Med en ændring af emballage eller opbevaringstype ændres også holdbarhedsperioden af (HD) konserveringen. Dette kapitel beskriver hvordan du kan beregne den ændrede holdbarhedsperiode for konserveringen. Beregning af rest-holdbarhedsperioden Hvis, under den gældende holdbarhedsperiode for konserveringen, HD 1 forpaknings- eller opbevaringstypen ændres, skal der oprettes en ny, tilsvarende rest-holdbarhedsperiode HD 2eq ud fra følgende ligning: = (HD 1 - LD 1 ) HD 2 HD 2eq HD 1 LD 1 HD 2eq Eksisterende holdbarhedsperiode med den tidligere tilstedeværende konservering Lignende Rest-holdbarhedsperiod efter ændring af opbevarings- eller forpakningstype Hvis, under den gældende, lignende holdbarhedsperiode for konserveringen HD 2eq forpaknings- eller opbevaringstypen ændres yderligere, skal der oprettes en ny, tilsvarende rest-holdbarhedsperiode HD X+1eq ud fra følgende ligning: = (HD Xeq - LD X ) HD X+1 HD X+1eq HD X X Fortløbende nummer transport/oplagringsfase Driftsvejledning 07/

30 Konservering 5.2 Indvendig konservering af gearene Beregningseksempel Et bliver efter prøvekørsel med Castrol Alpha SP 220 sødygtig pakket og lastet på et skib til søtransport. HD 0 = 24 måneder (fra tabellen grundholdbarhedsperiode HD 0 ) HD 1 = 24 måneder (fra tabellen holdbarhedsperiode HD X ) Transporten (hovedsagelig søtransport) varer 3 måneder. LD 1 = 3 måneder På destinationen bliver gearet pakket ud og opbevares på et tørt sted, men er stadig hermetisk lukket. Destinationen er beliggende i et område med korrosionkategori C2. HD 2 = 20 måneder (fra tabellen holdbarhedsperiode HD X ) Hvor lang er den resterende holdbarhedsperiode for Korrosionsbeskyttelsen? = (HD 1 - LD 1 ) HD 2 HD 2eq HD 1 HD 2eq HD 2eq = (24-3) = 17,5 måneder Efter 7,5 måneder, bliver gearet bragt til anlægget, som er udendørs. Gearet forbliver endvidere lukket lufttæt. X+1 = 3 (hvor den tredje fase af opbevaringsbetingelser evalueres) HD X eq = HD 2 eq = 17,5 måneder (fra den øverste beregning) LD X = LD 2 = 7,5 måneder HD X = HD 2 = 20 måneder (fra tabellen holdbarhedsperiode HD X ) HD X+1 = HD 3 = 5 måneder (fra tabellens holdbarhedsperiode HD X ) Hvor lang er den resterende holdbarhedsperiode for Korrosionsbeskyttelsen? = (HD 2eq - LD 2 ) HD 3 HD 3eq HD 2 HD 3eq HD 3eq = (17,5-7,5) 5 20 = 2,5 måneder Forlængelse af indvendig konservering Forlængelse af den indvendig konservering ved længere opbevaring af det endnu ikke idriftsatte gear Som standard kan du se holdbarhedsperioden af den indvendige konservering HD X i tabellerne i kapitel Holdbared af indvendig konservering før opstart (Side 27). Hvis gearet skal tages i drift på et senere, skal du forny konserveringsmidlet. 30 Driftsvejledning 07/2016

31 Konservering 5.2 Indvendig konservering af gearene Journalfør forlængelse af den indvendig konservering og opbevar journalen sammen med denne Driftsvejledning. Forlængelse af indvendig konserveringen efter stillesætning af gearet For at konservere gearet efter stilstand ved en opbevaringsperiode på mere end 6 uger, fortsætte som beskrevet i kapitel Forlængelse af indvendig konserveringen vha oliepåfyldning (Side 31) og Forlængelse af den indvendig konserveringen med Castrol Corrosion Inhibitor N 213 (Side 33). VÆR OPMÆRKSOM Korrosionsfare Hvis gearet ikke konserveres korrekt efter stilstand på mere end 6 uger, kan det føre til korrosion i gearet. Foretag ved stilstandsvarigheder på mere end 6 uger indvendig konservering af gearene, som beskrevet i dette kapitel. Monterede luftfiltre skal udskiftes vha lukkeskrue eller vådluftfilter Forlængelse af indvendig konserveringen vha oliepåfyldning Indledning Gear med eneste kontakt eller ved hjælp af specielt indretninger forseglede akselpakninger kan fyldes med olie inden en opbevaring. Alle indvendige nøgne metaloverflader, f.eks. gear, lejer og/eller glidelejer og bremseklodser, skal være dækket med olie. Opnå opbevaringsholdbarhed for olien ved olieproducenter. VÆR OPMÆRKSOM Korrosionsskader på gearet på grund af tab af konserveringsvirkning Fyldte gear kan være utætte og gearolien kan løbe ud. Kontrollér regelmæssigt hver 4. uge, tætheden på det fyldte gear. Afhjælp utætheder. Siemens påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af olielækage under opbevaring. Olier til indvendig konservering Siemens anbefaler følgende olier til gearpåfyldning for indvendig konservering: Samme olie som senere skal bruges som driftsolie Samme olie som senere skal bruges som driftsolie, bare lavere viskositet Lavviskositet og lavlegeret mineralolie med et antikorrosiv additiv, som f.eks. Castrol Magna 32 Driftsvejledning 07/

32 Konservering 5.2 Indvendig konservering af gearene VÆR OPMÆRKSOM Tilstopningsfarer af olieledninger Aflejringer er mulige på grund af højviskose udfældninger på grund af uforenelighed. Hvis prøvekørsel med Castrol Optigear Syntetisk 1390/220 tidligere Castrol Tribol 1390/220 er gennemført, og skal gearet påfyldes en mineralsk olie, PAO, eller syntetiske estere til konservering, så skal der før påfyldning af testkøringsolie udføres en Skylning (Side 52) med en mineralsk olie fra gearkassen. Akselpakning Holdbarheden af konserveringsmidlet vil afhænge af de anvendte akseltætninger og den anvendte olie. Så længe gearet forbliver tæt og opbevaringsholdbarheden af olien ikke overskrides, er konserveringen bevaret. VÆR OPMÆRKSOM Beskadigelse af akselpakningen Ved en overfyldning med olie i gearet kan det forårsage utilladeligt højt trykopbygning og beskadigelse af akselpakninger forekommer. Følgen er et olieudslip. Sørg for at undgå overfyldning af gearet med olie. Som standard bruges radialakseltætningsringe som akselpakning. Sørg for, at akselpakningerne er beskyttet mod UV-lys, så materialet forbliver stabilt. Forventet holdbarhed for akseltætningsringene: NBR-Materiale med mineralolie-påfyldninger mindst 5 år NBR-Materiale medsyntetiske olier mindst 2 år FKM-Materiale op til 10 år Forny akseltætningsringene før idriftsættelse i følgende situationer: NBR-Materiale med mineralolie-påfyldninger efter en konservering periode på over 3 år NBR-Materiale efter hver konservering med syntetiske olier FKM-Materiale efter en konserveringsperiode på mere end 5 år Luk gearet Efter påfyldning af konserveringsolie i gearet skal du oliepåfyldningsstedet. Ved brug af et vådluftfilter anbefales det at trykudligning med omgivelserne og forhindre adgang af vand ved indtrækning af gearet. Vådluftfilteret er ikke inkluderet i standardleveringen. Du skal indkøbe vådluftfilteret separat eller bestille det udtrykkeligt med gearet som en tilbehørsdel. 32 Driftsvejledning 07/2016

33 Konservering 5.2 Indvendig konservering af gearene Hvis du bruger en låseskrue, sørge for, at det indre tryk i gearet på grund af den forventede maksimale opvarmning under opbevaring, ikke stiger mere end 0,5 bar. Dertil skal det frie luftrum i gearet være mindst 20 % af oliemængden i gearet. Fremgangsmåde For at konservere gearet med en oliepåfyldning, gøres følgende: 1. Fjern tilsmudsningerne i område for oliepåfyldningspunktet. 2. Åbn oliepåfyldningspunktet. 3. Fyld gearet med olie, således at alle metalliske blanke dele er dækket med olie. 4. Hvis du bruger en låseskrue, sørge for, at det indre tryk i gearet ikke stiger mere end 0,5 bar. 5. Alternativt kan du erstatte låseskruen med et vådluftfilter. 6. Luk oliepåfyldningspunktet. 7. Sørg for en konstant opbevaringstemperatur Forlængelse af indvendig konservering med Castrol Corrosion Inhibitor N 213 Indledning For at forlænge holdbarhedsperioden af den invendige konservering anbefaler Siemens for hermetisk forseglede gear, den VCI-afgassende konserveringsolie Castrol Corrosion Inhibitor N 213. Allerede påfyldt olie må ikke drænes. FORSIGTIG Fare for forbrænding Risiko for beskadigelse af øjne eller hænder ved kemisk aggressive driftsstoffer. Brug egnede beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker. Fjernes straks olielæk med oliebindemiddel. FORSIGTIG Fare for forbrændinger Når du åbner gearet fyldt med Castrol Corrosion Inhibitor N 213 kan eksisterende dampe antændes. Undgå åben ild, gnister og varme genstande. Andel af Castrol Corrosion Inhibitor N 213 i olie Ved brug af pumper, filtre eller oliesensorer eller hvis andelen af Castrol Corrosion Inhibitor N 213 i olien er omkring 5%, kan du ikke bruge olien som driftsolie. Driftsvejledning 07/

34 Konservering 5.2 Indvendig konservering af gearene Skyl (Side 52) gearet efter dræning med en blanding af plante- og konserverings-olie. Anvend olietypen der senere skal bruges som driftsolie til skylning. Dermed undgås inkompatibiliteter. Anvend ikke skylleolien som driftsolie. VÆR OPMÆRKSOM Korrosionsfare På grund for lang åbning af gearet er der risiko for korrosion. Luk gearet lufttæt senest en time efter åbning. Undgå kontakt med elastomerer fra konserveringsolie. Fremgangsmåde For at forlænge holdbarheden af det indvendige konservering gøres følgende: 1. Fjern tilsmudsningerne i område for oliepåfyldningspunktet. 2. Åbn oliepåfyldningspunktet. 3. Påfyld konserveringsolie ved den anbefalede omgivelsestemperatur og geartemperatur 5 C. Brug 1 liter konserveringsolie pr. kubikmeter fri indvendige volumen. Du kan bestemme gearets indre volumen ved hjælp af følgende formel: Gearets indre volumen Længde x Bredde x Højde 4. Luk oliepåfyldningspunktet. 5. Forsegl luftspalter på eksisterende labyrinttætninger med tape eller andet egnet middel lufttæt. Resultat Holdbarhedsperioden af den indvendig konservering af gearene er forlænget. Tabellens "Basisholdbarhedsperiode HD 0 samt forlængelse af holdbarheden af gearets indvendige konserveringsmiddel" i Kapitel Holdbarhed af indvendig konservering før idriftsættelse (Side 27) giver dig et overblik over holdbarheden af forlængelse af gearets indvendige konserveringsmiddel med Castrol Corrosion Inhibitor N 213 i hermetisk lukkede gear: Hvis vibrationsfri opbevaring ikke er muligt, skal du dreje drivakslen på månedsbasis for at forhindre korrosionsskader. Efter drejning skal både ind- og udgangsakslen have en ny rotationsposition. 34 Driftsvejledning 07/2016

35 Konservering 5.3 Udvendig konservering af metallisk blanke overflader 5.3 Udvendig konservering af metallisk blanke overflader Konserveringsmidler og holdbarhedsperioden af udvendig konservering Nedenstående tabel viser holdbarheden af den udvendige konservering af akselender og andre metalliske blanke overflader. Tabel 5-3 Holdbarhedsperiode for udvendig konservering Varighed for holdbarhed Konserveringmiddel Lagtykkelse Bemærkninger Ved opbevaring i tørre rum op til 3 år Tectyl 846 K-19 ca. 50 µm Langtidskonservering på voksbasis: Ved opbevaring op til 1 år Havvandsmodstandsdygtig Tropebestandig Opløselig med CH-forbindelser Forlængelse af udvendig konservering Indledning Hvis du vil opbevare gearet længere beskrevet som i tabellen i kapitel Konserveringsmidler og holdbarhedsperioden af udvendig konservering (Side 35), skal du forny konserveringen af de udvendige metalliske blanke overflader. Til de ydre, metalliske blanke flader hører f.eks.: Akselende Flange Monteringsflader til husets komponenter VÆR OPMÆRKSOM Beskadigelse af lejetætningsringene Ved kontakt med kemisk aggressive konserveringsmidler eller rengøringsmidler kan akseltætningensringen blive beskadiget. Smør tætningslæben ind i fedt ved nyanbringelse af akslens konservering. Fremgangsmåde For at forlænge konserveringen af de eksterne metalliske blanke overflader, gøres følgende: 1. Rengør de metalliske blanke flader og fjern det gamle konserveringsmiddel. 2. Benyt det tilsvarende onserveringsmiddel (Side 35). 3. Journalfør forlængelse af den udvendig konservering og opbevar journalen sammen med denne Driftsvejledning. Driftsvejledning 07/

36 Konservering 5.3 Udvendig konservering af metallisk blanke overflader Yderligere informationer For mere information om godkendte fedt kan findes i Frigivelseslisten "T 7300" (Side 21). 36 Driftsvejledning 07/2016

37 Idriftsættelse 6 Indledning Følgende oplysninger beskriver smørings- og konserveringsforanstaltninger til idriftsættelse. 6.1 Nødvendige foranstaltninger til oliepåfyldning til idriftsættelse Forudsætninger Foretag følgende forberedelser på gearet: Sørg for tilstrækkelig plads og renlighed på arbejdspladsen. Stil følgende værktøjer og dele klar: Egnede olieopsamlings- og bortskaffelses-udstyr i tilstrækkelig størrelse Egnede rengjorte enheder og beholdere til en olieprøvetagning (Side 46) Egnet enheder til mærkning af olieprøven Tilstrækkelig mængde rent skylleolie (om nødvendigt) Korrekt sort og tilstrækkelig mængde frisk olie til Påfyldning af gearene (Side 57) Renset påfyldningssystem og yderligere hjælpemidler, herunder påfyldningsfiltre Nye tætningerne (hvis det er nødvendigt) Oliebindings- og -rengøringsmiddel Fnug-frie og rene klude i tilstrækkelig mængde Fremgangsmåde For at fylde gearet med driftsolie første gang, gøres følgende: 1. Luk eksisterende konservieringsolie ud (Side 51) og luk olietømningsstedet. 2. Fjern de eksisterende tættende klæbebånd. 3. Når skylning af gearet er nødvendigt, gennemføres en skylleprocedure (Side 52). 4. Tag en frisk-olieprøve (Side 46), lad den undersøge i et laboratorium og sæt resultaterne af undersøgelsen i geardokumentationen. 5. Fjern tilstedeværende tilsmudsningerne i området for oliepåfyldningspunktet. 6. Åbn oliepåfyldningspunktet. 7. Påfyld ny driftslolie i Betriebsöl i den fastsatte mængde (Side 57). Driftsvejledning 07/

38 Idriftsættelse 6.1 Nødvendige foranstaltninger til oliepåfyldning til idriftsættelse 8. Luk oliepåfyldningspunktet korrekt. 9. Udskift den eksisterende låseskrue med det medfølgende luftfilter. Idriftssættelse af endnu ikke idriftsatte gear Følgende tabel giver, i afhængighed af konservering og konserveringsforlængelse, et overblik over de nødvendige skridt, inden idriftsættelse af gear: Tabel 6-1 Foranstaltninger før idriftsættelse Typen af basiskonserveringen Castrol Alpha SP 220 S Castrol Alpha SP 150 S Castrol Alpha SP 220 S Castrol Alpha SP 150 S Castrol Alpha SP 220 S Castrol Alpha SP 150 S Castrol Alpha SP 220 S Castrol Alpha SP 150 S Castrol Optigear Synthetic 1390/220 ehemals Castrol Tribol 1390/220 Castrol Optigear Synthetic 1390/220 ehemals Castrol Tribol 1390/220 Castrol Optigear Synthetic 1390/220 ehemals Castrol Tribol 1390/220 Typen af konserveringsforlængelsen Foranstaltninger før idriftsættelse Ingen Hvis driftsolien er en PG-olie, drænes spildolien og der skylles grundigt. Fyldt med konserveringsolie (ingen PG-olie) Castrol Corrosion Inhibitor N % i driftsolie Castrol Corrosion Inhibitor N 213 > 5 % i driftsolie Påfyld driftsolie til driftsoliestanden. Hvis driftsolien er en PG-olie, drænes olien og der skylles grundigt. Forny om nødvendigt radiale akselpakninger. Påfyld driftsolie til driftsoliestanden, eller når konserveringsolien også er driftsolie, drænes til driftsoliestanden. Hvis driftsolien er en PG-olie, drænes korrosionsmidlet og der skylles grundigt. Forny om nødvendigt radiale akselpakninger. Påfyld driftsolie til driftsoliestanden. Hvis driftsolien er en PG-olie, drænes korrosionsmidlet og der skylles grundigt. Forny om nødvendigt radiale akselpakninger. Dræn korrosionsbeskyttelsesmidlet og påfyld driftsolie til driftsoliestanden. Ingen Hvis driftsolien ikke er en PG-olie, drænes spildolien og der skylles grundigt. Fyldt med konserveringsolie (PGolie) Påfyld driftsolie til driftsoliestanden. Hvis driftsolien ikke er en PG-olie, drænes olien og der skylles grundigt. Forny om nødvendigt radiale akselpakninger. Påfyld driftsolie til driftsoliestanden, eller når konserveringsolien også er driftsolie, drænes til driftsoliestanden. Fyldt med en tilladt mineralolie Olie drænes og der skylles grundigt Forny om nødvendigt radiale akselpakninger. Påfyld driftsolie til driftsoliestanden. 38 Driftsvejledning 07/2016

39 Idriftsættelse 6.1 Nødvendige foranstaltninger til oliepåfyldning til idriftsættelse Castrol Optigear Synthetic 1390/220 ehemals Castrol Tribol 1390/220 Castrol Optigear Synthetic 1390/220 ehemals Castrol Tribol 1390/220 Castrol Corrosion Inhibitor N % i driftsolie Castrol Corrosion Inhibitor N 213 > 5 % i driftsolie Hvis driftsolien ikke er en PG-olie, drænes korrosionsbeskyttelsesmidlet og der skylles grundigt. Forny om nødvendigt radiale akselpakninger. Påfyld driftsolie til driftsoliestanden. Hvis driftsolien ikke er en PG-olie, drænes korrosionsbeskyttelsesmidlet og der skylles grundigt. Forny om nødvendigt radiale akselpakninger. Dræn korrosionsbeskyttelsesmidlet og påfyld driftsolie til driftsoliestanden. Genidriftsættelse af opbevarede og gear allerede i drift Følgende tabel giver, i afhængighed af konservering og konserveringsforlængelse, et overblik over de nødvendige skridt, inden idriftsættelse af gear: Tabel 6-2 Foranstaltninger før genidriftsættelse Driftsoliens type Typen af konserveringen Foranstaltninger før idriftsættelse Mineralolie, olie på PAO-Basis, synthetisk Ester Mineralolie, olie på PAO-Basis, synthetisk Ester Påfyldt med driftsolie eller Castrol Corrosion Inhibitor N % i driftsolien Castrol Corrosion Inhibitor N 213 > 5 % i driftsolie Dræn olie til driftsoliestanden eller, om nødvendigt, dræn olie. Forny om nødvendigt radiale akselpakninger. Om nødvendigt, påfyld driftsolie til driftsoliestanden. Dræn olie. Forny om nødvendigt radiale akselpakninger. Påfyld driftsolie til driftsoliestanden. Polyglykololie Påfyld med driftsolie Dræn olie til driftsoliestanden eller, om nødvendigt, dræn olie. Polyglykololie Fyldes med olie af en type forskellig fra det transporterende olie Forny om nødvendigt radiale akselpakninger. Om nødvendigt, påfyld driftsolie til driftsoliestanden. Dræn olie. Forny om nødvendigt radiale akselpakninger. Skyl med olie af samme type som driftsolien. Påfyld driftsolie til driftsoliestanden. Polyglykololie Castrol Corrosion Inhibitor N 213 Ved brug af pumper, filtre og/eller oliesensorer: Dræn olie. Forny om nødvendigt radiale akselpakninger. Skyl med olie af samme type som driftsolien. Påfyld driftsolie til driftsoliestanden. Uden brug af pumper, filtre og/eller oliesensorer: Dræn olie. Forny om nødvendigt radiale akselpakninger. Påfyld driftsolie til driftsoliestanden. Driftsvejledning 07/

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

Standard-industrigear FLENDER SIG. H..V og B..V Størrelse 503 til 514. Monterings og brugsvejledning BA 5511 da 03/2015. FLENDER gear units

Standard-industrigear FLENDER SIG. H..V og B..V Størrelse 503 til 514. Monterings og brugsvejledning BA 5511 da 03/2015. FLENDER gear units Standard-industrigear FLENDER SIG H..V og B..V Størrelse 503 til 514 Monterings og brugsvejledning FLENDER gear units Standard-industrigear FLENDER SIG H..V og B..V Størrelse 503 til 514 Monterings og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

SNOE 200 SNR lejehuse

SNOE 200 SNR lejehuse Montage-, service- og vedligeholdelsesvejledning SNOE 200 SNR lejehuse N TS5142 www.ntn-snr.com With You INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DE FORSKELLIGE TYPER OLIESMURTE STÅLEJER 2. FORBEREDELSE AF MONTERINGEN 3.

Læs mere

Teknisk datablad StoCryl BF 100

Teknisk datablad StoCryl BF 100 Gulvmaling Karakteristik Anvendelse indvendigt og på frit eksponerede områder som farvet belægning på mineralske underlag, f.eks. beton- eller cementafjævning indvendig anhydritafjævning til gangområder

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til EC 1907/2006

Sikkerhedsdatablad i henhold til EC 1907/2006 Side 1/5 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper Fabrikant/Leverandør: Hagerty SA Promenade-Noire CH-2000 Neuchâtel Schweiz Tlf. +41 32 724 44 64 Web:

Læs mere

TechData ENDURATEX EP & XL SYNTETISKE GEAROLIER. Egenskaber & Fordele

TechData ENDURATEX EP & XL SYNTETISKE GEAROLIER. Egenskaber & Fordele ENDURATEX EP & XL SYNTETISKE GEAROLIER Petro Canada s Enduratex gearolier er højkvalitets gearolier formuleret til brug i lukkede industrielle geardrev og lejer, der opererer under stærkt varierende betingelser.

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

OLGD Driftsvejledning. FLENDER supplies. Olieforsyningsanlæg. 9712da. Udgave 10/2016.

OLGD Driftsvejledning. FLENDER supplies. Olieforsyningsanlæg. 9712da. Udgave 10/2016. OLGD 1...10 Driftsvejledning FLENDER supplies Olieforsyningsanlæg 9712da Udgave 10/2016 www.siemens.com/drives 21.02.2017 23:58 V1.01 Indledning 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Olieforsyningsanlæg FLENDER supplies

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning. PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme

Brugervejledning. PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme Brugervejledning PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme Tillykke med dit nye præcise kvalitetsprodukt fra METTLER TOLEDO. Korrekt brug af dit nye udstyr i overensstemmelse med denne Brugervejledning samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge regulativ (EU) Nr. 1907/2006 (REACH) DETABINOX VASKETABLETTER Udskrevet 25/06/13 Side 1

Sikkerhedsdatablad ifølge regulativ (EU) Nr. 1907/2006 (REACH) DETABINOX VASKETABLETTER Udskrevet 25/06/13 Side 1 Udskrevet 25/06/13 Side 1 1. SUBSTANS/SAMMENSÆTNING OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 Produktnavn : Detabinox vasketablet 1.2 Anvendelse: affedtningstablet til ovne 1.3 Firma data : 1.3.1 Navn : MAJOR S.r.l.

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os:

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os: Drift og Vedligehold Flexoduct Kildefilter Denne drifts- og vedligeholdelsesmanual gælder for JRV's Flexoduct Kildefiltre. Den indeholder vigtige informationer om vedligehold, opbevaring og rengøring,

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsbetegnelse SPRAYMADINE C Anvendelse af stoffet Anvendelses område Identifikation af virksomheden VÆSKE MED KARAKTER AF SYRE YVERHYGIEJNE EFTER MALKNING

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH Page : 1 of 6 1. PRODUKTINFORMATION Varenr: 520213 Navn: med 70% isopropanol. Anvendelser: Desinficerende serviet til huden. Leveres af: Vitrex Medical A/S Vasekær 6-8 2730 Herlev Danmark Tlf.: +45 44947011

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Mereta-serien Syntetiske cirkulations- og gearolier til industrien

Mereta-serien Syntetiske cirkulations- og gearolier til industrien Mereta-serien Syntetiske cirkulations- og gearolier til industrien Mereta-serien Indhold Indledning 4 Produktintroduktion og anvendelsesområde 5 Egenskaber og fordele 5 Temperaturområder 6 Levetid, vandseparation

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Ædelkorund Udstedelsesdato: Middelfart, den 6. maj 2011 1. Identifikation Produktnavn: Produktnummer: Anvendelse: Ædelkorund Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Produktet

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid.

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid. 1. Identifikation af substansen/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktets handelsnavn Desinficerende koncentrat til medicinske instrumenter. 1.2. Information om producent/ leverandør Route des Jeunes

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

EU Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med kommissionsdirektiv 91/155/ECC og 2002/58/EC ANIMO KOFFIE-AANSLAG (NL)

EU Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med kommissionsdirektiv 91/155/ECC og 2002/58/EC ANIMO KOFFIE-AANSLAG (NL) Version 696 / 110598/7 Datablad revideret: 08.11.2005 Udskrevet: 08.11.2005 Side 1 af 5 1. Identifikation af præparat og firma/foretagende Handelsnavn: Anvendelse af præparat: (1) rensemiddel: professionel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. I henhold til regulativ (EC) No. 1907/2006 MECUT WAX. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60.

Sikkerhedsdatablad. I henhold til regulativ (EC) No. 1907/2006 MECUT WAX. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60.1200 Side 1 af 5 Sektion 1: identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn Mecutwachs Relevante identificerede anvendelser af stoffet/præparatet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 30085/90/011 Handelsnavn Ruschei MN 85/90 BF, 215-32 mm 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 14-02-2006 Udarbejdet den: 14-02-2006 / HBN Erstatter

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

THR880i Ex. Sikkerhedsinstruktioner

THR880i Ex. Sikkerhedsinstruktioner THR880i Ex Sikkerhedsinstruktioner 1 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse... 3 2 Sikkerhedsoplysninger... 3 3 Sikkerhedsregler... 3 4 Beskyttelse med batteridæksel... 5 4.1 Sådan skrues batteridækslet af...

Læs mere

104.446 104.447 V2/1210

104.446 104.447 V2/1210 104.446 104.447 V2/1210 DK 1. Generelle oplysninger 86 1.1 Generelt om denne vejledning 86 1.2 Symbolforklaring 86 1.3 Producentens ansvar og garanti 87 1.4 Ophavsret 87 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Stiga Oliesortiment. Original olie

Stiga Oliesortiment. Original olie Stiga Oliesortiment STIGAs originale olier er udviklet, så de sikrer pålidelighed, effektivitet og lang levetid for dine havemaskiner. Alle originale olier leverer en perfekt ydelse, også under skrappe

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK Driftsprotokol Vandets beskaffenhed 6 720 801 305-00.1T Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C 6 720 802 010 (2012/02) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandkvalitet............................

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199376 Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900 Hellerup

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Bring den forgiftede ud i frisk luft Søg læge ved længerevarende problemer. Hudkontakt : Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. Øjenkontakt : Kommer stoffet i

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Foodmax Silicone Spray

Foodmax Silicone Spray Foodmax Silicone Spray NSF-H1 registreret til fødevare-, drikkevare- og emballage industrien og m.m. Foodmax Silicon Spray er et siliconebaseret produkt, anti-klæbende og smørende, med meget høj temperatur

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NR UL-247-GB DANSK

SIKKERHEDSDATABLAD NR UL-247-GB DANSK NR UL-247-GB DANSK 1 IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN Produktets navn: Leverandør: HD SURFACE WIPES HELVEMED SA CH - 1227 Geneve Helvemed: + 41 22 718 7500 2 - KOMPOSITION Præparat: Kemisk natur:

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad Koldpresset Rapsolie Rev. dato: 18.02.2015. 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad Koldpresset Rapsolie Rev. dato: 18.02.2015. 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden Sikkerhedsdatablad 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden Produktnavn Varenumre Leverandør Kontaktperson Koldpresset rapsolie 00001(enhed liter) eller 00004(enhed tons) DAJOLKA Dalmosevej 2 DK-9330

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Stoffet eller produktet : Farlige stoffer: Produktet er fremstillet af mineralske baseolier

SIKKERHEDSDATABLAD. Stoffet eller produktet : Farlige stoffer: Produktet er fremstillet af mineralske baseolier Side 1/7 1. IDENFIKATION AF STOFFET/PRODUKTET OG SELSKABET Handelsnavn: Hydraulikolie 32 D 10 Produkttype og anvendelse: Antislid hydraulikolie Identifikation af selskabet: L.C. Glad & Co A/S Adresse og

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Vejledning 0-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt 309196D Rev. D Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Model 243279 Dobbelt-T-skrabere Maksimal temperatur: 150 C Model 245668

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmosynth VG 2,10,15,32,46,68,100,150,220,460,680,1000,1500

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmosynth VG 2,10,15,32,46,68,100,150,220,460,680,1000,1500 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 14-05-2009 Revision: 14-05-2009 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsbetegnelse DERMISAN Anvendelse af stoffet Anvendelses område Identifikation af virksomheden ph-neutral VÆSKE HÅNDHYGIEJNE AF MALKEREN VASK BLØDGØRING

Læs mere

System information. PercoTop industrilakering. vedrørende: DIN EN ISO 12944 QUALICOAT

System information. PercoTop industrilakering. vedrørende: DIN EN ISO 12944 QUALICOAT System information. industrilakering. vedrørende: - - DIN EN ISO 12944 QUALICOAT Kun til erhvervsmæssigt brug. I-System-datablad nr. DK / SYS_PT951.0 / 02 An Axalta Coating Systems Brand 1 / 01.10.2014

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL GLAS & UNIVERSALRENGØRING Pr.nr.: 2225669 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6

Sikkerhedsdatablad. Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6 Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn: KO 2 Olie Produktkode: 20630 CAS nummer: Produkttype & anvendelse: Identifikation af selskab:

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Prøvning af brugsegnethed af miljøvenlig kædeolie til motorsave KRAV OG PRØVERESULTATER

Prøvning af brugsegnethed af miljøvenlig kædeolie til motorsave KRAV OG PRØVERESULTATER Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik Spremberger Straße 1 D 64823 Groß-Umstadt E-mail:info@kwf-online.de Prøvning af brugsegnethed af miljøvenlig kædeolie til motorsave KRAV OG PRØVERESULTATER 1.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Dato: 24/06/2013 Side 1 / 6 SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1. 1. Produktidentifikator: GREEN SHAMPOO 1. 2. Relevante, identificerede anvendelsesområder

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S

H. Jessen Jürgensen A/S H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatatblad 1907/2006/EC Bitzer olie type BSE 60K 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produktnavn: Bitzer Olie type BSE

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere