Interaktionsdesign og brugervenlighed i et behandlingsforløb ved sundhedsvæsenet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interaktionsdesign og brugervenlighed i et behandlingsforløb ved sundhedsvæsenet"

Transkript

1 Interaktionsdesign og brugervenlighed i et behandlingsforløb ved sundhedsvæsenet Jesper Grann Laursen Kongens Lyngby 2011 IMM-M.Sc

2 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone , Fax

3 Abstract In the recent years, the focus on the requirement of involving users in the development of public IT systems has been increasing. The aim of this project is to develop new user-oriented IT systems for use within the health care system by use of interaction design. Based on the use of observational annotations at the Rheumatology ward at Silkeborg Region Hospital the needs and requests of the users were addressed. The focus of this study will be on two different cases; the first case deals with the subject of patients filling in the health examination form by use of a mobile device. This would provide a better insight into patients daily lives. The prototype identifies how the layout of the content on touch screens of different sizes can be designed. The second case deals with the communication issue between patients and the Rheumatology ward. In the solution, the patients are provided with the possibility of contacting the ward with questions through sundhed.dk. Requests will be presented directly in the electronic patient record at the hospital where they are prioritized and processed. This suggested solution will reduce the number of calls to the ward. Based on the findings of this study it is concluded that the involvement of users in the product development leads to a product, which is found extremely useful within the health care area both for patients and the hospital staff. Keywords: usability, interaction design, health care, mobile prototype development, hci, rheumatology, patients

4 ii

5 Resumé Gennem de senere år er der blevet fokuseret mere på behovet for inddragelsen af brugeren i udviklingen af offentlige it-systemer. Dette projekt omhandler brugen af interaktionsdesign til udvikling af nye brugerorienterede it-systemer til sundhedsvæsnet. Ved hjælp af observeringer på reumatologisk afdeling på Regionshospitalet Silkeborg bliver brugernes behov og ønsker belyst. Brugernes behov bliver i en iterativ process brugt til udvikling af forskellige former af prototyper, der ved hjælp af en agil udviklingsmetode bliver testet og evalueret. Projektet fokusere på to problemstillinger. Den første omhandler udfyldelse af helbredsundersøgelser fra en mobil enhed. Dette hjælper hospitalpersonalet til et bedre indblik i patienternes dagligdag. Prototypen identificer hvordan indhold til trykfølsomme skærme af forskellige størrelser kan designes. Den anden lægger vægt kommunikationen mellem patienterne og den reumatologiske afdeling. Produktet giver patienterne, via sundhed.dk, mulighed for at komme i kontakt med afdelingen med spørgsmål eller forespørgsler til deres behandlingsforløb. Henvendelser bliver præsenteret direkte i hospitalets eksisterende EPJ system, hvor de prioriteres og behandles. Denne løsning skal mindske den store mængde opkald afdelingen i dag modtager via telefonen. På basis af projektet konkluderes det, at inddragelsen af brugerne i produktudviklingen, resultere i et produkt til brug i sundhedsvæsnet som brugerne (både patienter, læger og sygeplejesker) finder nyttigt og meningsfuldt.

6 iv

7 Forord Dette projekt blev udført som afsluttende eksamensprojekt på civilingeniørstudiet Digitale Medieteknologier på Danmark Tekniske Universitet. Projektet blev udført ved instituttet Informatik og Matematisk Modellering under vejledning af Jakob Eg Larsen og Michael Kai Petersen. Projektperioden trækkede sig fra 15. september 2010 til 16. maj 2011 og udgør 35 ETS point. Projektet omhandler interaktionsdesign-teknologier til at udvikle grænseflader mellem mennesker og software, hvor brugererne aktivt har indflydelse på produktudviklingen. I projektperioden blev arbejdet udført ved Capgemini Danmark A/S i Aarhus og på Reumatologisk afdelingen på Regionshospitalet Silkeborg. Kgs. Lyngby, maj 2011 Jesper Grann Laursen

8 vi

9 Tak til Først vil jeg gerne takke Capgemini for opbakning i projektperioden og skabe formidlingen til Regionshospitalet Silkeborg. Også tak til medarbejder ved afdelingen i Aarhus, som har været venlig og behandlet mig som en ansat som alle andre. Herefter vil jeg gerne takke Regionshospitalet Silkeborg, for at lade projektet foregå der og specielt tak til Rikke Aarhus og Martin Vesterby, som specielt i den indledende fase skaffede forbindelser og hjalp mig i gang med projektdefinitionen. Der skal også ydes en særlig tak til sygeplejerskerne ved Reumatologisk afdeling på regionshospitalet samt overlæge Torkell Ellingsen for at bidrage til projektet og svare på spørgsmål selv i travle og stressede perioder. Jeg vil også gerne takke mine vejledere på DTU, Jakob Eg Larsen og Michael Kai Petersen, for støtte og råd igennem projektperioden. De har været med til at holde projektet kørende og sørget for at projektet holdte sig inden for rammerne for uddannelsen og ikke blev for kommercielt styret. Til sidst vil jeg gerne takke min kone for tålmodighed og støtte igennem hele projektet.

10 viii

11 Indhold Abstract Resumé Forord Tak til Indhold i iii v vii xi 1 Introduktion Movitation Problemformulering Produkt Læsevejledning Baggrund Mobile computere Brug af sociale medier Protypeudviking Teknologier til applikationsudvikling Offentlige sundhedssystemer Opsumering Observation / analyse Participatory design Generelt omkring observationerne Reumatologisk Ambulatorie Informationen ved hovedindgangen... 26

12 x INDHOLD 3.5 Generelt på hospitalet Problemstillinger Brugernes ønsker Afgrænsning Konceptuelle design Mobile enheder Digitalisering af helbredsundersøgelse Kommunikation til hospitalet Use cases Bruger interface design Design mål Første udkast til mobiltelefon Gigtinformationscenter Helbredsundersøgelse Kontaktformular Evaluering Helbredsundersøgelse Kommunikationsvej for patienter Diskussion Fremtidigt arbejde Konklusion 73 Litteratur 77 A Projektbeskrivelse 79 A.1 Projektbeskrivelse A.2 Projektbeskrivelse A.3 Projektbeskrivelse A.4 Projektbeskrivelse B Prototype 85 B.1 ipad version af informationsprogram omkring gigtbehandlingsforløbet B.2 Kontaktformular på sundhed.dk B.3 Patienthenvendelser i EPJ C Helbredsundersøgelsesskemaer 95 D Danbio skærmbilleder 99

13 INDHOLD xi E Mobil version af HAQ spørgeskemaerne 103

14 xii INDHOLD

15 Kapitel 1 Introduktion 1.1 Movitation I Danmark er der frit sygehusvalg, hvilket medfører en form for konkurence mellem de forskellige hospitaler om at tiltrække og holde på patienterne. Samtidig med at sygehusvæsenet går mod besparelser får de også kamp fra de private klinikker. Det enkelte hospital skal derfor blive bedre til at klare flere patienter men stadig bibeholde en god service. Flere ambulante patienter og konceptet bag sammedagsudredning skal være med til at reducere omkostningerne. Dette kræver, at de forskellige afdelinger og kompetencer samarbejder og udnytter tiden bedst muligt. At levere en god service til patienterne, handler om at få dem hurtigst muligt raske og lade dem få en normal dagligdag. Ventetiden på hospitalet kan have en negativ effekt på patienten. En af de største kampe patienterne har før, under og efter et behandlingsforløb er angst. Der findes mange forskellige former for angstlidelser, men fælles for disse er at de kan være med til at gøre patienter mere syge end før en behandling [Sun07]. En løsning på dette kan være at distrahere patienten ved at få dem til at tænke på noget helt andet end deres sygdom [SNOA03]. Når patienten ønsker kontakt til hospitalet, kan IT med fordel benyttes. I dag bruges telefonsvarer som primær kommunikationsmiddel for patienterne, som

16 2 Introduktion ringer uden for den ofte korte telefontid. Brugen af telefonsvarer-metoden leder til en del manuel arbejde for hospitalspersonalet, såsom registrering, nedskrivning af beskeder osv. For at følge patienter i deres behandlingsforløb er der udviklet spørgeskemaer - helbredsundersøgelsesskema, som de skal udfylde ved deres besøg på hospitalet. Data fra disse skemaer skal manuelt indtastes af personalet. Ydeligere opstår redundans for patienten, da personen ofte er nødt til at svare på samme spørgsmål ved konsultationen med lægen eller sygeplejersken. Dette projekt er en afslutning på kandidat uddannelsen Digitale Medieteknologier på Danmarks Tekniske Universitet. Uddannelses handler om at udvikle software til digitale medier, samt nye typer af interaktion og grænseflader mellem mennesker og software i en verden præget af netværk og mobile enheder [IMM09]. Motivationen til dette projekt skal afspejle konceptet i at benytte et IT baseret medie til patienterne og læger/sygeplejerskerne, så deres forløb og hverdag bliver nemmere og mindre stresfuld. I dag skal næsten alt kommunikation med det offentlige ske online og ved indførelsen af NemID og Sundhed.dk, giver det hele befolkningen et samlet grundlag for at følge med i deres behandlingsforløb. Det vil derfor være oplagt at anvende disse teknologier i dette projekt, som en del af løsningen. 1.2 Problemformulering Projektet skal afspejle den interaktive fremgangsmåde i produktudvikling, hvilket betyder at de kommende brugere af produktet skal indrages i processen. Det primære formål er at løse og optimere problemstillinger som patienter, læger og sygeplejersker har i dagligdagen. Projektet udføres i samarbejde med Regionshospitalet Silkeborg, som stiller medarbejder og patienter til rådighed for undersøgelse. Hospitalet lægger meget vægt på at være et godt hospital, hvor så mange som muligt af patienternes krav imødekommes og patienterne forlader stedet med en tryg fornemmelse. Det skal være frivilligt om patienterne ønsker at deltage i projektet. Grundprincipperne inden for interaktionsdesign kan defineres som følgende fire punkter Identificering af behov og opstille krav for brugeroplevelsen Udvikling af et design ud fra de opstillede krav Gennemføre en process hvor produktet testes af brugere

17 1.3 Produkt 3 Evaluere tests og definere problemstillingerne til videre udvikling En del af projektet vil foregå på hospitalet, hvor læger og patienter følges hvorved mere specifikke problemstillinger og ønsker belyses. Hvordan kan et digitalt medie nedsætte misforståelser og angst blandt gigtpatienter? Hvilke informationer ønsker patienterne? Hvordan kan mediet optimere behandlingsforløbet for hospitalet? Hvilke problemstillinger opstår når patienter af forskellig aldersgrupper og teknisk erfaring, får udleveret en elektronisk enhed? Hvordan kan dagligdagen for læger og sygeplejersker gøres lettere, så de har mere tid til at behandle patienterne og vise omsorg. 1.3 Produkt I løbet af projektet vil prototyper af forskellig karakter blive udviklet. Igen vil produktudviklingsmetoden inden for interaktionsdesign blive benyttet. Disse evalueres ved hjælp af forskellige testmetoder. Først blandt hospitalpersonalet for at finde nogle generelle fejl, og senere blandt patienter. Problematikkerne noteres og der opstilles forbedringsforslag. De patienter som vil teste produktet, kommer ofte kun på hospitalet 3-4 gange om året, hvorfor flere tests med de samme personer ikke er en mulighed, grundet den korte projektperiode. I stedet vil der også blive lavet et produkt som henvender sig til de ansatte, hvor det er muligt at gennemgå en gentagen process. 1.4 Læsevejledning Rapporten indeholder følgende kapitler: Kapitel 1: Indledning Dette kapitel bruger en motivation til at fremstille en problemformulering som ønskes belyses i rapporten.

18 4 Introduktion Kapitel 2: Baggrund Her beskrives hvordan den mobile fremtid sammen med det sociale netværk er på vej frem. Teknologier til prototypeudvikling bliver gennemgået og en kort gennemgang af offentlige systemer bliver beskrevet. Kapitel 3: Observering/Analyse Observering med patienterne hvor deres oplevelser og ønsker beskrives. Kapitel 4: Konceptuelle design Dette kapitel beskriver vigtigheden af hvordan designerens og brugerens modeller skal passe sammen. Der gives nogle eksempler på use cases af programmet. Kapitel 5: Bruger interface design Prototypeudviklingen bliver beskrevet i dette kapitel. Kapitel 6: Evaluering Evaluering fra de prototyper der bliver testet med brugere, er i kapitel beskrevet. Kapitel 7: Diskussion Indeholder beskrivelse af de problemstillinger fra evalueringen og fremtidsperpektiver for prototyperne og andre teknologier ved sundhedsvæsenet. Kapitel 8: Konklusion Problemstillingerne fra problemformuleringen bliver her gennemgået for at konkludere et resultat på projektet.

19 Kapitel 2 Baggrund Vi ved at digitalisering, hvor data bliver udvekslet digitalt, allerede hjælper patienterne. Det kan være med til at give et hurtigt overblik for patienten og lægerne. Internettet bliver brugt af 90% af danskerne når der skal søges efter information omkring sundhed [Sun11a]. Regionshospitalet Silkeborg har allerede en del erfaring med digitale medier og patienter [Gul10], men ønsker at udvide brugen af IT endnu mere, så de kan udvikle endnu bedre diagnose og behandlingsforløb til patienter. Dette kapitel vil give en baggrundsviden omkring de teknologier, som gør det muligt at levere et allestedsnærværende IT produkt. 2.1 Mobile computere Det sidste år er mængden af håndholdte trykfølsomme computere steget markant, og det tyder ikke på at toppen er nået. Gartner forventer at salget stiger med 181 procent fra 2010 til 2011 og at der vil være over 208 milioner enheder i 2014 [Gar10].

20 6 Baggrund Videre beskriver Gartner, at tablet-pc ikke er en direkte konkurrent til små bærbare, men mere et ekstra medie når man er på farten. Virksomheder ser ikke nogen grund til at give medarbejderne endnu et digitalt medie, sammen med den allerede udleverede bærbar og mobiltelefon. Derfor købes disse tabletpc er oftes privat men benyttes ofte også på arbejdet. Familien derhjemme får også interesse for det nye medie, hvilket kan medføre at husstanden anskaffer sig flere tablet-pc er [Gar10]. Udviklingen af applikationer skal også følge med den øgede interesse for tabletpc er. I en undersøgelse lavet af IDC sammen med Appcelerator i januar 2011, har de ved en rundspørge blandt næsten 2000 udviklere identificerettre trends inden for mobil applikationsudvikling [IDC11]. Trend #1 - Rapid innovation Set i forhold til sidste år, udgives der 6.5 applikationer per virksomhed. Det er en forøgelse på 184%. Denne udviklingsfremgang er vigtig, da operativsystemer og hardware også er i stærk udvikling. Virksomhederne er derfor nødt til hele tiden at udnytte teknologien. Det er derfor vigtigt at opdateringsfrekvensen er høj. Brugerne forventer at nye funktioner bliver implementeret hurtigt. Trend #2 - Platformuafhængigheder Flere virksomheder begynder nu at udvikle deres applikationer til flere forskellige platforme. Generelt er det gået fra to til fire enheder. Det kunne f.eks. være iphone, Android Phone, Ipad og Android Tablet. Undersøgelsen viser også at BlackBerry og Windows Phone 7 er i en god fremgang. Trend #3 - Allestedsnærværende forbindelse til skyen Den sidste trend beskrives som et nyt paradigme inden for lagring af data. Vi benytter os af mobile applikationer som er forbundet til internettet og skyen hvor alt data gemmes. I år er antallet gået fra 64% til 87% af de adspurgte virksomheder, som benytter skyen til at gemme data. Det er ikke kun private lagringssteder på internettet som er i fremgang, men også de offentlige steder så som Facebook, Flickr og YouTube. Det er ikke kun de unge og teknologi interesserede der tager imod enheder som f.eks. ipad. Den ældre del af befolkningen som ikke før har brugt computere, er også begyndt at bruge denne enhed [AEMH10]. En af grundende til dette, kan være at de kan tage enheden med hen i deres ynglingsstol og bruge enheden til at læse og skrive [you10, ipa10]. Dette paradigmeskifte hvor diverse materiale og arbejdsgange bliver digitaliseret har stået på længe, men en ny facet af dette, er muligheden for at se og interager med det digitale materiale overalt. Apples ipad og den mindre Samsung Galaxy

21 2.1 Mobile computere 7 Tab har gjort det let at transportere den digitale verden og benytte den lige meget hvor man befinder sig. Ved at have den digitale indgang lige ved hånden, kan observationer digitaliseres med det samme, så en medarbejder ikke skal sidde og taste håndskrevne eller talte noter ind i et system. Dette spare både tid og mindsker risikoen for fejl. I det private hjem vil der også ske et skifte, hvor computeren og internettet vil gå fra et være noget som benyttes et fast sted i huset, til disse små digitale vinduer som er lette at have med i sengen eller benytte i sofaen. Det er et paradigmeskift at vi går fra at bruge mus og tastatur, til at alt sker via en trykfølsom skærm. En let glidning med fingeren på skærmen, lader os bladre igennem dagens nyheder og hvor et dobbelttryk på en artikel zoomer ned så spalten fylder hele vinduet og teksten bliver lettere at læse. Undersøgelser viser at tablet-pc en faktisk er ved at tage over for den regulære computer [Goo11]. Trådløse routere er normalt i mange hjem, men i fremtiden vil man gerne være online over alt. Det stiller krav til teleudbyderne. Flatrate trafik har været fremme i nogle år, og det har været en nødvendighed efter at modeller som iphone andre smartphones er kommet på markedet. De mindre enheder har primært stået for hurtige søgninger samt at følge med i sociale medier. Programmer og websider er optimeret til smartphones, så der bruges så lidt trafik som muligt. Med de lidt større enheder, stilles der krav til at man vil have den fulde internet oplevelse. Websiderne og programmerne skal virke på samme måde som fra en almindelig computere. Teleselskaberne har allerede lavet specielle ipad/galaxy Tab abonnementer hvor fri trafik 1 er et meget brugt udtryk. Priserne kan dog stadig komme meget længere ned. Et af de store problemer er også priserne i udlandet, hvor man ofte kan komme af med 100 kr per megabyte. Dette gør det håbløst for private at benytte teknologien på ferien og er derfor afhængig af trådløst internet på hoteller og restauranter. EU-kommissær for den digitale dagsorden, har været ude og sige 2 at der skal ske en markant ændring i priserne. Verdens største telefonselskab har allerede været ude og lave et specielt tilbud 3, hvor de tilbyder fri trafik i hele europa for to Euro om dagen. Fremtiden vil vise, hvornår andre selskaber følger trop. 1 Der er ikke noget som hedder fri trafik, selvom udtrykket er meget brugt. Teleselskaberne sikre sig ofte med et fairuse politik, hvor hastigheden bliver skruet ned ved overforbrug på flere GB i måneden 2 Dec 2010: 3 Nov2010:

22 8 Baggrund 2.2 Brug af sociale medier Internettet har altid været brugt til at dele viden med resten af verden. Måden hvormed man i begyndelsen delte informationer var ofte via nyhedsservere og fora. Her kunne man få hjælpe fra hele verden. Begrebet "sociale medier"var stadig ikke opfundet og man kunne leve i to verdener. Den rigtige fysiske verden, og den elektroniske og næsten anonyme verden. Man kan sige at de to verdener ikke snakkede sammen. Dette ser meget anderledes ud i dag. Sider som Facebook, Linkedin, MySpace, LastFM o.s.v. har været med til at vi nu deler alt hvad vi foretager os. Skildringen mellem det fysiske og elektroniske liv er forsvundet. Now that computers and increasingly computer like phones have been broadly adopted, the whole notation of cyberspace is fading. Our social media tools aren t an alternative to reallife, they are part of it. [Shi10, pos 535] Når en patient har fået diagnosticeret en kronisk sygdom, som f.eks. gigt, dannes der ofte relationer til venner, bekendte eller familiemedlemmer med samme eller lignede sygdom. Det vil som ofte være ret få man kender med sygdommen, og sammenligningsgrundlaget kan være ret lille. En amerikansk tjeneste har gjort det muligt for patienter at dele deres helbredsmæssige problemer og medicin forbrug anonymt på nettet. Tjenesten hedder Patients Like Me 4, patienter lige som mig. Via grafiske repræsentationer kan man se hvordan andre patienter kommer igennem deres sygdom. Bevistheden om at man ikke er den eneste som har disse lidelser og ved at se hvordan andre kommer igennem forløbet, kan være til en stor hjælp for patienten [Shi10, kap 5]. 2.3 Protypeudviking Brugen af prototyper er et nyttigt værktøj til at teste ideer af på brugere samt til identifikation af brugernes behov. Der findes en del forskellige metoder inden for fremstilling af prototyper. 4

23 2.4 Teknologier til applikationsudvikling 9 I den begyndende fase vil man lave en low-fidelity prototype. Denne skal være med til at bane vej igennem den konceptuelle designfase. Prototypen skal fremme ideudviklingen og ikke virke begrænsende. Papir og blyant er typisk brugt på dette niveau. Når første fase er overstået i produktudviklingen, kan man gå over til en prototype udført i et materiale eller teknologi som ligger mere op ad det endelige produkt. Inden for softwaresystemer kunne disse såkaldte high-fidelity prototyper laves i flash, powerpoint eller html5. Dette giver mulighed for at brugeren kan klikke rundt og få en følelse af programmet, hvilket efterfølgende kan bruges i evalueringen. Ved prototypeudviking må man gå på kompromis med nogen funktioner. Der er to forskellige termer inden for funktionaliteten i prototypen. Horisontal prototype fremstiller en stor mængde af funktioner, men går meget lidt i detaljer. Vertikal prototype har ikke særlig mange funktioner, men går meget i detaljer. Andre kompromiser er ikke direkte synligt for brugeren. Det kunne være at koden er meget rodet og udokumenteret eller at det ikke kan performe ved det ønskede mængde brugere [RSPT07, kap 11]. I kapitel 4 på side 35 uddybes prototypeudviklingen yderligere. 2.4 Teknologier til applikationsudvikling Ved udvikling af applikationer til mobiltelefoner findes der i dag en del forskellige teknologier som der kan gøres brug af. Dette projekt går ikke ud på at beskrive hvordan værktøjerne bruges i detaljer, men udnytter blot muligheden for at udvikle nogle high-fidelity prototyper. De følgende afsnit har til formål at beskrive disse teknologier Webkit Denne teknologi betegner den sammensætning af kode som benyttes af en stor mængde webbrowsere til at rendere websider. Populære browsere som Apples Safari og Google Chrome benytter denne teknologi [Wik10].

24 10 Baggrund Det blev startet af Apple som en videre udbygning af KHTML og de er selv storforbruger af denne teknologi, da denne teknologi benyttes i deres iphone, ipod og ipad. Den anvendes ikke bare til fremvisning af websider via den mobile browser, men også til at udviklere kan lave applikationer hvilket kan downloades via deres Apple Store [Wik10]. Webkit er open source og er delt op i en WebCore og JavaScriptCore som begge er bygget over GPL-licensen. Resten af systemet er delt under BSD licensen Appcelerator Appcelerator[Appa] er en af de førende platforme for hurtig udvikling af programmer til mobiltelefoner, personlige computere og trykfølsomme enheder som f.eks. ios og Android. De kalder sig selv for det forende platformuafhængige erhvervsprodukt på markedet. Med over 1,5 millioner udviklere som benytter deres software og mere end udviklede programmer som benyttes af over ti millioner brugere, er det bestemt en stor spiller på makedet. Appcelerator s Titanium platform gør det muligt for udviklere at benytte deres viden inden for HTML og JavaScript til udvikling af programmer. Titanium er en open source framework, som gør det muligt at udvikle til flere forskellige platforme [Bas10]. Her i blandt er Android, Apple ios og Blackberry. Appcelerator åbner op for core api et på den mobile enhed. Det betyder at man blandt andet har mulighed for at styre kamera, GPS og vibrator jquery Mobile jquerymobile 5 er en udvidelse af det meget brugte javascript framework jquery. Dette JavaScript framework, gør det muligt at lave websider, som får nogen af de samme muligheder som almindelige programmer. jquerymobile udmærker sig ved at være optimeret til mobile enheder som illustreres på figur 2.1. Frameworket kan dog godt bruges i nyere webbrowsere. Det sidste er en stor fordel når det kommer til prototypeudvikling og fejlfinding. jquerymobile har ikke adgang til hardwaren på telefonen, da det udføres inde i et afgrænset webkit miljø. Dette værktøj benyttes i prototypeudviklingen til et af produkterne. Det giver rig mulighed for hurtigt at lave en vertical high-fidelity prototype. Ved proto- 5

25 2.5 Offentlige sundhedssystemer 11 Figur 2.1: jquerymobile på diverse enheder typens udvikling var det version alpha 2 som var den stabile version. Der er siden kommet et par nye versioner med endnu flere funktioner og optimeringer til andre browsere. 2.5 Offentlige sundhedssystemer I Danmark har man en national strategi for implementering af sundheds-it i landet fra 2008 til Det er den fælles offentlige organisation Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (SDSD) som skal sikre den fælles interesse og retning for udviklingen blandt de mange forskellige aktører. Et af formålene med denne stategi er, at den enkelte borger og patient skal have bedre mulighed for at tage vare på sin egen sundhedssituation. Det betyder både at det skal være lettere for ansatte i sundhedsvæsenet at udfører deres arbejde sammen med it, men også de opgaver som patienten selv varertager skal kunne supporteres i den fælles sundheds-it. Strategien prioritere højt at de forskellige sektorer kan samarbejde i en stor fælles enhed. De forskellige områder er illustreret på figur 2.2 på næste side.

26 12 Baggrund Figur 2.2: Overbliksbilled af den fælles sundheds-it infrastruktur [id07] Fælles infrastruktur og services er markeret med røde bokse [id07]. Til at styre dette kommunikationsnetværk, blev MedCom i 1995 etableret som et offentligt finanseret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer og private firmaer med tilknytning til den danske sundhedssektor. MedCom arbejde med projektperioder på 2-4 år, hvor netværket med tiden er blevet udvidet til at indeholde flere og flere elementer. I gennemføres projektperiode 7 som omhandler følgende 6 projektlinjer.[med11] 1. Telemedicin 2. Kommunikationsprojekter 3. Fælles Medicinkort i privatsektoren 4. E-journal 5. Praksis- og laboratorieområdet 6. Internationale projekter Udviklingen af systemerne får dog også en del modgang. For eksempel har både Forbrugerrådet og Det etiske råd været skeptiske over få det Fælles Medicinkort,

27 2.6 Opsumering 13 som de mener kan misbruges af de ansatte som har adgang til systemet. De vil ikke have at patientsikkerheden nedprioriteres på bekostning af letheden for at tilgå patientdata [Hem11]. Systemet bliver hurtigt komplekst når man skal sikre systemet mod misbrug. Der skal findes en løsning, så rettighederne til patientdata kan fin deles. En metode til at definere afgrænsning af oplysningerne er derfor vigtig. For eksempel kan en patient som har fået en behandling på et fængselshospital, blive stemplet for livet, selvom personen har udstået straffen og har forandret sig. Et andet eksempel er en misbruger, som forsøger at snyde systemet og få tildelt samme medicin ved flere læger. Skal systemet så kunne registere at der er taler om en misbruger - og er personen så ikke også stemplet i andre situationer med sundhedsvæsenet hvor denne oplysning måske ikke har en vigtighed? Sundhed.dk giver patienter og borgere mange muligheder for at deltage aktivt i deres egen sundhed. Hvert år klikker brugerne op til 30 milioner gange inde på sundhed.dk. Det kan være fra information omkring forebyggelse, selvhjælp ved hyppige sygdomme, stillingtagen til organdonationer og livsforlængende behandling. Via hjemmesiden er der også mulighed for at se ens e-journal og genopfriske detaljer omkring fremtidige aftaler [Sun11a]. I det hele taget er hjemmesiden en fælles indgang til sundhedsvæsenet hvor også ventetider og priser kan sammenlignes. Dette betyder at borgerne kun skal lede ét sted, hvilket øger brugervenligheden markant. 2.6 Opsumering De forgående afsnit skulle være med til at give en baggrundsviden inden for nogen af de forskellige teknologier der er til rådighed inden for prototypeudvikling. Der er blevet beskrevet hvordan mobile enheder vinder frem og bliver et værktøj for mange mennesker i deres dagligdag. Sociale medier kan være med til at støtte lysten til at dele oplysninger med andre, og på den måde kan brugeren interagere med andre som har samme forløb som dem selv. Dette kan i sidste ende betyde at man bedre kan komme igennem behandlingsforløbet. Inden for prototypeudvikling blev forskellige processer beskrevet. Senere i rapporten vil disse teknologier blive brugt til at udvikle prototypen. Til sidst blev nogen af de eksisterende offentlige sundhedssystemer gennemgået. Disse systemer skal anvendes når der skal fremstilles en prototype efter observation på hospitalet.

28 14 Baggrund

29 Kapitel 3 Observation / analyse Manglende brugerinddragelse er en klassisk fejl, som har tilbøjelighed til at opstå i offentlige projekter. Senest ved udvikling af den digitale tinglysning, hvor man ændrede arbejdsgangene dragtisk, opstod der en del problemer ved lancering, da nogen arbejdsgange ikke var optimale og ikke virkede [Myg10]. En vigtig del i produktudviklingen er forståelse for problemstillingen. Brugernes behov skal inddrages og tages til analysering før produktet skal udvikles. Et designteam kan fint side og få ideer og komme med nye koncepter til hvordan den næste nye digitale implementation kan forbedre livet for en masse mennesker. Det er bare ikke sikkert at den vil blive en success, hvis designerne ikke forstår hvad brugernes egentlige behov er. Udviklingen af produktet i dette projekt, vil ske ved brugerindragelse og igennem et par iterationer nå til et stadie hvor en analyse senere kan fremstilles. Modellen inden for interaktion design, består af fire basale aktiviteter som er illustreret på figur 3.1 på den følgende side [RSPT07, s. 17].

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Kvik guide: GT-Command Mobile

Kvik guide: GT-Command Mobile GamesOnTrack A/S, Uhresoevej 35, DK 7500 Holstebro, Denmark, www.gamesontrack.com Tel: +45 3070 3777, email: nb@gamesontrack.com, CVR and VAT number: DK 3105 3013 Kvik guide: GT-Command Mobile I version

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Caresolutions - helt enkelt

Caresolutions - helt enkelt Caresolutions - helt enkelt Indhold: 1. log ind 2. vælg IP-telefoni 3. hvad er tidsstyring? 4. opret tidsstyringsskema 5. hvad er et specialskema? 6. opret specialskema 7. hvad er en besked? 8. opret en

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Din telefoncentral. Din klinik. Din stemme

Din telefoncentral. Din klinik. Din stemme Din telefoncentral Din klinik Din stemme Indhold 3 A-DATA - Professionel softwareleverandør til det danske sundhedsvæsen. 4 IP-telefoni - Hvad er det og hvordan virker det i praksis? 5 Telefoncentralen

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Vejledning til Autodesk Subscription Center

Vejledning til Autodesk Subscription Center Vejledning til Autodesk Subscription Center Udarbejdet af NTI CADcenter A/S maj 2013 Gå ind på internetadressen: http://subscription.autodesk.com som ser således ud: - Tast dit brugernavn og adgangskode

Læs mere

Personlig interaktiv hjemmeside

Personlig interaktiv hjemmeside 2012 Vision Ortopædkirurgisk Afdeling ESA 2 på Aarhus Universitetshospital ønsker at skabe et mere målrettet og personligt informations- og vejledningskoncept til patienter, som skal have nyt hofteled.

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til Medicinsk. Gastroenterologisk Ambulatorium

Patientinformation. Velkommen til Medicinsk. Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Patientinformation Velkommen til Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium og Skopienheden Velkommen Velkommen

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013 Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad Comwell Kolding den 9. april 2013 it s a mobile first world I går Find hen til computeren I dag Der er en App til det Lokation Er ikke relevant Tid Er på min side

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

QR koder kræver dels en fysisk genstand at klistre koden på, og dels er operationen noget omfattende med print af kode og fysisk opsætning af denne.

QR koder kræver dels en fysisk genstand at klistre koden på, og dels er operationen noget omfattende med print af kode og fysisk opsætning af denne. Notat SEGES P/S Koncern Digital Stedfæstede instrukser ved brug af Recho Ansvarlig JPH Projekt: 7463, Kompetenceudvikling - når landmanden har tid og behov Oprettet 12-2015 Side 1 af 6 Stedfæstede instrukser

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 2

Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Kapitel 2. Analyse.......................................................... 2 Analyse af 2.1...................................................... 2 Analysen af Database.................................................

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Resultater fra effektvurderingen af THS

Resultater fra effektvurderingen af THS 10. marts 2010 Resultater fra effektvurderingen af THS Lektor, ph.d., Institut for Ledelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet præsen TATION Deltagere i effektvurderingsprojektet Danni Hundahl, cand.merc.

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon...

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

KOM GODT I GANG SOM ADMINISTRATOR

KOM GODT I GANG SOM ADMINISTRATOR TOUCHPOINT LILLE APP TIL STOR HJÆLP SOM ADMINISTRATOR Maj2017_17436 Sådan anvender du Touchpoint som administrator I denne guide beskriver vi, hvordan du som administrator anvender app en til at indstille

Læs mere

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDS Et sammenhængende system Sundhedsplatformen samler alle de funktioner, personalet bruger mest fx ved medicinering, dokumentation, stuegang, operationsbooking og bestilling af laboratorieprøver.

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

UNIVERSE. Users guide til Universe

UNIVERSE. Users guide til Universe UNIVERSE Users guide til Universe Indhold Prolog... 2 Login... 2 Bruger... 3 Mig... 4 Enheder... 5 Mine enheder... 5 Indstilling af Mine Enheder... 6 Bemærk... 6 Services... 7 Voicemail - der er kun en...

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

App til indmelding af glemt check ud

App til indmelding af glemt check ud App koncept til indmelding af glemt check ud App til indmelding af glemt check ud 5. mar. 2015 Side 1 App koncept til indmelding af glemt check ud 1 Introduktion Flg. er en besvarelse til en idekonkurrence

Læs mere

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7 ECdox som favorit Indledning 1 Internet Explorer 2 Chrome 4 Safari 5 Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7 ECdox på mobile enheder 7 Indledning Dette dokument beskriver hvordan man opretter og arbejder

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon... 8 Betjeningsguide...

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen...

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen... Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Grafisk omstillingsbord... 2 Let at tilpasse layout... 2 Om manualen... 2 For at komme i gang... 2 Download... 2 Bruger login og password... 2 Omstillingsbord... 3

Læs mere

Sådan deltager du i et webinar

Sådan deltager du i et webinar Sådan deltager du i et webinar Log på webinaret med Web Call Vi anbefaler, at du så vidt muligt altid deltager via Web Call-funktionen, da det er den primære måde. Web Call kræver følgende: En computer,

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet Explorer skal dog - som minimum

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 2. februar 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 2 Nødprocedure

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på telefon iphone og Android Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger...

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4 IT opgave Informationsteknologi B Vejleder: Karl Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Dato:03-03-2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planlægning... 3 Kommunikationsplanlægning... 3 Problemstillingen...

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL VMG894-B0A Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Vejledning: Brug GGs trådløse netværk Side 1 af 11

Vejledning: Brug GGs trådløse netværk Side 1 af 11 Kapitel: Indhold Side 1 af 11 Indhold Indhold... 1 GGs trådløse netværk - det du skal vide... 2 Android... 3 iphone... 5 Windows Phone (guide mangler)... 7 Windows på GribskovGymnasium... 8 Mac OSX på

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching Status Rapport AF 3P OWT Operation without touching 1 Smitte gennem indirekte kontakt Det er et kendt fænomen at man kan blive smitte med div. sygdomme hvis man ikke holder en god håndhygiejne, det offentlige

Læs mere

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5 »Virkeligheden er desværre, at nogle patienter cykler meget rundt i systemet. De er i behandling hos flere forskellige specialister, men de har det stadig skidt.,«fortæller Linda Jeffery, Klinik for Multisygdomme.

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon... 8 Betjeningsguide...

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de brugeradministratorer der har ansvaret for at administrere brugere og rettigheder til DPSD2,

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

2. Hvordan logger jeg ind i applikationen?

2. Hvordan logger jeg ind i applikationen? Contents 1. Hvor finder jeg applikationen?... 2 2. Hvordan logger jeg ind i applikationen?... 2 3. Hvor vises nye meldinger?... 2 4. Yderligere information for en melding... 3 5. Hvordan sender jeg en

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark Nyt lys på og telesundhed i Danmark Whitepaper december 2015 OM NETPLAN CARE Netplan Care er en del af Netplan, som siden 1994 har ydet uafhængig rådgivning til offentlige og private kunder inden for kommunikationsnetværk

Læs mere

Sæt Apple Watch på arbejde. Sæt Apple Watch på arbejde. Data direkte på dit håndled. Hotte apps og evergreens

Sæt Apple Watch på arbejde. Sæt Apple Watch på arbejde. Data direkte på dit håndled. Hotte apps og evergreens Sæt Apple Watch på arbejde by Ditte Due Mortensen - onsdag, oktober 21, 2015 http://perspektiv.tdc.dk/saet-apple-watch-paa-arbejde/ Sæt Apple Watch på arbejde Det går stærkt på app-fronten lige nu. Og

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 Galten Bibliotek ipad / iphone for begyndere Torsdag d. 3. marts kl. 10.00 12.00 Android tablet /smartphone for begyndere Torsdag d. 17. marts kl. 10.00 12.00 Hørning

Læs mere

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6 Indhold: Indledning 2 Kommunikations koncept 3 Design udvikling 4 Skitser Bobbel Refleksion 6 Indledning: I dette projekt var opgaven at fremstille otte plakater, fire i B1 og fire i A3, for en udstilling

Læs mere