BÆKKENVASKERE 736-OS 738-OS. Væghængte fordele - stor kapacitet på minimal plads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BÆKKENVASKERE 736-OS 738-OS. Væghængte fordele - stor kapacitet på minimal plads"

Transkript

1 BÆKKENVASKERE 736-OS 738-OS Væghængte fordele - stor kapacitet på minimal plads

2 Ved manuel lågebetjening sikrer grebenes placering en ergonomisk korrekt arbejdsstilling. Lysbjælke og display viser tydeligt, hvor i procesforløbet maskinen befinder sig. Oplysninger i displayet - herunder fejlmeldinger - vises i klartekst. Lågen åbnes ved et let tryk på fjernbetjeningen, f.eks. med albuen. FLEKSIBILITET OG BRUGERVENLIGHED MED EN ALTID HØJ OG ENSARTET VASKEKVALITET KEN Bækkenvaskere er væghængte, og det unikke design betyder, at de selv med åben låge er meget lidt pladskrævende. Lysbjælken på fronten fortæller løbende, hvor langt man er nået i vaskeprocessen. Derfor kan brugeren altid se, hvornår maskinen er klar til nye opgaver. Lågen kan åbnes via en fjernbetjening, så ind- og udlastning effektiviseres. Dermed skabes en harmonisk arbejdsrytme, og det generelle arbejdsmiljø forbedres. KEN Bækkenvaskere er kun 46 cm i dybden. Alligevel er vaskekabinen særdeles rummelig, så der kan vaskes og desinficeres flere utensilier på én gang. Maskinerne rummer let 1 bækken med låg samt 3 urinkolber eller 3 bækkener, heraf 2 til urin. Den logiske indretning og det brede udvalg af ekstra tilbehør sikrer mange kombinationsmuligheder, der øger brugervenlighed og fleksibilitet. ENKEL BETJENING OG GOD ERGONOMI Bækkenvaskerne er lette at betjene, og det gennemtænkte design sikrer brugerne en korrekt ergonomi, der er med til at nedsætte risikoen for arbejdsskader. Maskinerne er frontbetjente, og lågen lukkes automatisk ved et enkelt tryk på programknappen, hvorefter vaskeprocessen påbegyndes på det forudbestemte program. Bækkenvaskerne fås med manuel eller automatisk lågebetjening. Ved automatisk lågebetjening kan der vælges mellem en fod- eller fjernbetjent løsning. Fjernbetjeningen placeres på en væg, så den kan aktiveres med et let tryk, f.eks. med albuen, uden at personalet først skal sætte det gods fra sig, de har i hænderne. FLERE BRUGERVENLIGE FORDELE En indbygget lysbjælke i displayet viser allerede på afstand brugerne, hvor i procesforløbet KEN Bækkenvaskeren befinder sig, eller om den er klar til nye opgaver. Lågen er forsynet med høje kanter, så den kan anvendes som udslagskumme, og bækkenet tømmes automatisk, når lågen lukkes. Der er mulighed for opbevaring af vaskemidler i en

3 Bækkenvaskerne fås med manuel eller automatisk lågebetjening. Her er valgt en løsning med automatisk fodbetjening. Indbygget dampkondensator minimerer dampudslip og bevirker, at godset kan håndteres straks efter vask. Den frontbetjente låge giver en ergonomisk korrekt arbejdsstilling. Med sine høje kanter kan lågen også anvendes som udslagskumme. 736-OS giver mulighed for vask og desinfektion af vidt forskellige former for udstyr og kan således også spare yderligere investeringer. særlig udtræksskuffe bag nederste tekniklåge. Maskinerne har et lavt støjniveau, der også bidrager til et godt arbejdsmiljø. KEN Bækkenvaskere leveres som standard med dampkondensator, så dampudslip stort set undgås, når lågen åbnes. Dermed spares installering af udsugning. COMPUTERSTYRET SIKKERHED OG EGENKONTROL Det avancerede computersystem overvåger, at vasken foregår korrekt, og eventuelle uregelmæssigheder under afviklingen registreres og fejlmeldes i klartekst på maskinens letaflæselige frontdisplay. Computeren skelner mellem væsentlige og uvæsentlige fejl. Desuden er man sikker på, at lågen først kan åbnes efter korrekt gennemført procesforløb. Som et led i KEN s Kvalitetssikringskoncept er der mulighed for, at computeren én gang i døgnet kan gøre opmærksom på visse daglige check, som skal gennemføres for at opretholde et perfekt vaskeresultat. ALTID HØJ OG ENSARTET VASKEKVALITET Bækkenvaskernes computer sikrer en altid ensartet vask og desinfektion, og de roterende vaskehoveder sørger for, at alt snavs fjernes. Maskinerne har indbygget kombitank og pumpe, så de er uafhængige af det eksterne vandtryk. Den indbyggede kombitank medfører en kontinuerlig desinfektion af såvel rørsystem som vandtank efter hver proces og forhindrer således bakterievækst. Derved optimeres hygiejnen. Kombitank og pumpe kan tømmes totalt for vand, hvis maskinen ikke er i brug gennem længere tid. PROGRAMMERING EFTER INDIVIDUELLE BEHOV KEN Bækkenvaskere har som standard 3 programmer, men kan efter ønske omprogrammeres på stedet, så individuelle behov opfyldes. Maskinerne kan desuden forprogrammeres til automatisk at vælge det hyppigst anvendte program, hvis ikke de får "besked" på andet. Som option til standardprogrammerne fås også et vaskefadsprogram samt et program til vask og desinfektion af engangssugeposer og sugeglas.

4 BÆKKENVASKER 736-OS Den aftagelige, 3-delte kappe giver fri adgang til maskinen fra både højre og venstre side. Enkelt lågesystem giver let adgang til service. Let adgang til kombitanken. Programinfo, fejlmelding og andre oplysninger vises på displayet i klartekst. Indbygget termomåler, der sikrer korrekt måling af desinfektionstemperaturen. Vises på displayet. Indbygget dampkondensator minimerer dampudslip og bevirker, at godset kan håndteres straks efter vask. Brugervenligt betjeningspanel med lysbjælke, der viser, hvor langt maskinen er nået i programmet. Mulighed for op til 5 programmer og forprogrammering til start på hyppigst anvendte program. Rummeligt vaskekammer sikrer stor kapacitet og høj fleksibilitet. Mulighed for SPRI-kurv, 450 x 340 x 70 mm. Med sine høje kanter kan lågen anvendes som udslagskumme. Bækkenet tømmes automatisk, når lågen lukkes. Leveres med automatisk eller manuel lågebetjening. Praktisk mulighed for opbevaring af vaskemidler mm 460 mm 600 mm 200 mm Den væghængte konstruktion letter rengøringen under maskinen. Derved højnes hygiejneniveauet. TEKNIK For tekniske specifikationer henvises til separate løsblade. Du er altid velkommen til at kontakte KEN for yderligere oplysninger om vore bækkenvaskere, øvrige produkter samt vores omfattende udstyrsprogram.

5 BÆKKENVASKER 738-OS GENNEMSTIKSMASKINE KEN A/S har videreudviklet sin væghængte bækkenvasker 736-OS, så den nu også findes som gennemstiksmaskine, model 738-OS. Denne løsning kan med fordel vælges, når man ønsker at holde uren og ren side adskilt i skyllerummet samt i forbindelse med isolater. Derved optimeres hygiejnen, og maskinen kan desuden i mindre omfang vaske og desinficere utensilier til behandling før videre håndtering. ØGET SIKKERHED OG HYGIEJNE 738-OS gennemstiksmaskine øger sikkerheden for patienter og personale. Således bidrager den til at forhindre krydsinfektioner på hospitaler, fordi det ikke er muligt at åbne lågen på ren side, når snavsede utensilier sættes ind i vaskekammeret. Omvendt kan lågen på uren side ikke åbnes efter endt vask og desinfektion, før tømning er foretaget - med mindre der er forvalgt åbning på uren side i forbindelse med isolater. For personalets vedkommende øges sikkerheden, fordi man ved at benytte gennemstiksmaskinen ikke behøver at gå ind på et isolat for at tage godset ud. KEN Bækkenvasker 738-OS gennemstiksmaskine er på alle andre områder identisk med den tilsvarende bækkenvasker 736-OS med én låge. UREN SIDE REN SIDE Når lågen på uren side er åben, kan lågen på ren side ikke åbnes - og omvendt. Derved optimeres hygiejnen. Uren side har automatisk åbning. Personalets sikkerhed øges, fordi man ikke behøver at gå ind på f.eks. et isolat for at tage godset ud. Ren side har manuel åbning.

6 GENNEMSTIKSMASKINE FOR OPTIMALT SKYLLERUM UREN SIDE VÆG REN SIDE KEN 738-OS kan - hvor de fysiske forhold tillader det - med fordel vælges, når man ønsker en skarp adskillelse mellem uren og ren side i skyllerummet. Løsningen øger hygiejneniveauet og bidrager til at mindske risikoen for sygehusinfektioner blandt patienterne. KEN rådgiver om optimal indretning af skyllerum. GENNEMSTIKSMASKINE FOR ISOLAT FOR LUFTBÅRNE VIRUS Patientafsnit Sluse REN SIDE 738-OS 738-OS UREN SIDE Toilet/skyllerum KEN 738-OS indgår som en primær del af et specialudviklet isolatkoncept. Det eliminerer og stopper spredning af luftbårne virusinfektioner fra virusinficerede patienter. Systemet består af moduler, der er lette at installere, og som desuden kan opbevares i containere til hurtig indsats, hvor der opstår et akut behov. Urent område Rent område

7 KEN BÆKKENVASKERE MILJØ & TEKNIK FOR 736-OS SAMT 738-OS Gennem nederste tekniklåge er der let adgang til computer, doseringspumper og hovedafbryder. Der er desuden mulighed for opbevaring af vaskemidler. Øverste tekniklåge vippes hurtigt op for rutinecheck og service. Der er direkte adgang til alle komponenter fra fronten. KEN Bækkenvaskere er udviklet og optimeret efter gældende EN-normer, herunder pren ISO Det lave energiforbrug gør maskinerne til et miljørigtigt valg, der også giver store driftsøkonomiske fordele. Det lave vandforbrug sikrer et ligeledes lavt, men altid korrekt doseret forbrug af vaskemidler uden unødig udledning i naturen. Der er intet tomgangstab, når maskinen ikke er i brug, og på grund af den indbyggede kondensator er ekstern udsugning overflødiggjort. Bækkenvaskerne anvender miljørigtige komponenter, som i overvejende omfang kan genbruges, når maskinen er udtjent. Komponenter, som ikke direkte kan genbruges, er neutrale i forhold til miljøet. HYGIEJNE OG RENGØRING En KEN Bækkenvasker har overalt rengøringsvenlige, glatte overflader. Det praktiske vægophæng - og for gennemstiksmaskinens vedkommende indbygning i væg - letter rengøringen under maskinen og er med til at sikre et generelt højt hygiejneniveau. KVALITETSSIKRING OG LET SERVICERING KEN har udviklet et kvalitetssikringskoncept, der forebygger driftsforstyrrelser. Maskinerne kan automatisk bede om daglige check, som foretages af daglig bruger i afdelingen. De regelmæssige serviceeftersyn foretages enten af institutionens tekniske personale eller af KEN's specialuddannede teknikere. Den indbyggede lysbjælke indikerer tydeligt, om rengørings- og desinfektionsprocessen forløber fejlfrit og bidrager derved til, at desinfektionssikkerheden altid er i top. Maskinernes opbygning sikrer let adgang til alle komponenter fra fronten. Kun et enkelt låsesystem skal løsnes for at demontere hele kabinettet - en både praktisk og tidsbesparende fordel, der minimerer tidsforbruget til service og reparation. INSTALLATION Installation af KEN Bækkenvaskere sker meget enkelt ved montering på medfølgende vægfikstur. Vand og afløb tilsluttes i væg, alternativt i gulv.

8 KEN - FOR BEDRE EFFEKTIVITET... Vor ambition er at være den foretrukne samarbejdspartner gennem udvikling og implementering af miljørigtige, effektive og pålidelige systemer til opfyldelse af kundebehov inden for vore forretningsområder. FIRMAPROFIL KEN har mere end 60 års erfaring inden for udvikling, produktion og salg af desinficerende opvaskemaskiner, bækkenvaskere, laboratorieopvaskere og opvaskere til fleksible endoskoper samt opvaskemaskiner til storkøkkener og fødevareindustrien. Vi tilbyder et bredt program af standardløsninger og udvikler specialløsninger til individuelle formål. KEN indtager i dag en ledende position på det skandinaviske marked og har egne salgsselskaber i Sverige og Norge. Størstedelen af produktionen afsættes til vore eksportmarkeder, som ud over de europæiske lande omfatter flere mellemøstlige lande samt oversøiske markeder i Sydamerika og Fjernøsten. DE BEDSTE MATERIALER DEN NYESTE TEKNOLOGI KONSTANT FOKUS PÅ UDVIKLING GIVER DE BEDSTE BRUGEROPLEVELSER Varenr KEN A/S Bøgebjergvej 60 DK-5672 Broby Tel Fax

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer 2 Getinge 600-serien Brugervenlighed? Optimal teknologi? Få begge dele! At udvikle desinfektionsudstyr, som både er let at anvende og teknisk perfekt,

Læs mere

ASKO PROFESSIONEL PROFESSIONEL YEARS WARRANTY. Vaskemaskiner Tørretumblere Tørreskabe Opvaskemaskiner

ASKO PROFESSIONEL PROFESSIONEL YEARS WARRANTY. Vaskemaskiner Tørretumblere Tørreskabe Opvaskemaskiner ASKO PROFESSIONEL ASKO PROFESSIONEL YEARS WARRANTY Vaskemaskiner Tørretumblere Tørreskabe Opvaskemaskiner For professionel håndtering af vask, tørring og opvask ASKOs professionelle serie omfatter vaskemaskiner,

Læs mere

ASKO PROFESSIONAL. Vaskemaskiner Tørretumblere Tørreskabe Opvaskemaskiner

ASKO PROFESSIONAL. Vaskemaskiner Tørretumblere Tørreskabe Opvaskemaskiner ASKO PROFESSIONAL Vaskemaskiner Tørretumblere Tørreskabe Opvaskemaskiner For professionel håndtering af vask, tørring og opvask ASKOs professionelle serie omfatter vaskemaskiner, tørretumblere, tørreskabe

Læs mere

PROFESSIONEL RENGØRING TIL BRYGGERIBRANCHEN

PROFESSIONEL RENGØRING TIL BRYGGERIBRANCHEN PROFESSIONEL RENGØRING TIL BRYGGERIBRANCHEN enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker 1 systematisk rengøring store udfordringer kræver stærke løsninger Ordrebogen er fuld. Produktionen

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Specialist i ventilationsteknisk person & produktbeskyttelse til hospitaler

Specialist i ventilationsteknisk person & produktbeskyttelse til hospitaler Nr. 5 juni 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Det moderne færøske sundhedssystem får ny

Læs mere

A Member of the Constructor Group IDEKATALOG. Lager- & Logistikløsninger

A Member of the Constructor Group IDEKATALOG. Lager- & Logistikløsninger A Member of the Constructor Group IDEKATALOG Lager- & Logistikløsninger Idekatalog Virksomhedens forskellige opbevaringsområder 1. Pallehåndtering s. 5-19 Pallereol P90 Silverline Dybdestabling P90 Drive

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilbehør. Perfekt tilberedning. Godt arbejdsmiljø. Symbolforklaring

Indholdsfortegnelse. Tilbehør. Perfekt tilberedning. Godt arbejdsmiljø. Symbolforklaring HOUNÖ tilbehør Tilbehør Indholdsfortegnelse HOUNÖ tilbyder et bredt udvalg af tilbehør til Visual Cooking og CombiSlim ovne. Tilbehør som forbedrer arbejdsgangen i køkkenet og gør tilberedning endnu nemmere.

Læs mere

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder Den nye betyder farvel til beskidte hænder Den nye er generationer foran Kompakte løftestationer har haft et dårligt ry, men den nye generation har set dagens lys! Grundfos program af -knivpumper kombinerer

Læs mere

GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR

GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR 2 Getinge FD1800 Getinge FD1800 3 DOKUMENTERET I KAMPEN MOD KRYDSINFEKTION Getinge FD1800 s fremragende rengørings- og desinfektionsresultater har gjort den til en veletableret

Læs mere

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ Kvalitet, sikkerhed og miljø - for din egen og andres skyld Hos Cramo skal kvalitet, sikkerhed og miljø ikke bare være i orden det skal være på det højest mulige niveau -

Læs mere

En serie af eksklusive hårde hvidevarer til indbygning Peppet op med nye idéer!

En serie af eksklusive hårde hvidevarer til indbygning Peppet op med nye idéer! En serie af eksklusive hårde hvidevarer til indbygning Peppet op med nye idéer! PEP DIT LIV OP MED PLUSSER Det kan kun være et køkken. Det kan være meget mere, hvis du pepper det op med din kreativitet.

Læs mere

Afsluttende rapport. Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning. Et projekt under Welfare Tech DELPROJEKT 3

Afsluttende rapport. Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning. Et projekt under Welfare Tech DELPROJEKT 3 Afsluttende rapport Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning Et projekt under Welfare Tech DELPROJEKT 3 Indhold Hvad er WTR projektet?... 4 De fem delprojekter... 5 Indledning... 6 Delprojekt

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Berøringsfrit håndtag

Berøringsfrit håndtag Berøringsfrit håndtag Færre sygehusinfektioner på de danske sygehuse Gruppe B230 2. semester Elektronik & IT Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet Afleveres 25. maj

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409 Instrumentering og overvågning MJK Produkt katalog katalog DK 1.00 Produkt katalog 1409 Et bedre og renere miljø MJK Automation er en af Skandinaviens førende leverandører af udstyr til renseanlæg, vandværker

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Kvalitet i flot design

Kvalitet i flot design Q 26 Q 36 Q 46 Q 49 Q 56 Q 58 Q 66 Q 78 Q 88 Q 98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner 1 DK 2 Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den

Læs mere

Emhættehåndbogen. Sådan vælger du din nye emhætte.

Emhættehåndbogen. Sådan vælger du din nye emhætte. Emhættehåndbogen. Sådan vælger du din nye emhætte. siemens-home.dk Siemens. Fremtiden flytter ind. Introduktion 05 Stort udvalg af emhætter 06 Forskellige typer emhætter 07 Sådan fungerer en emhætte 08

Læs mere

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Sådan får du mest brændeovn for pengene Side 2 Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Side 8 Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Side 10 Hvor stor skal brændeovnen være? Side 12 Derfor får

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance Tekniske Data AM: 1 3 5 8 9 12 CV: 8 INDHOLD intelligent ventilation 4 Forskellige behov 6 Indblæsningsforhold 8 Korrekt placering 12 Konstruktion og design 14 styring Netværk 16

Læs mere

ehør IlB tagt ganske enkelt... JUAL

ehør IlB tagt ganske enkelt... JUAL JUAL TAGTILBEHØr ganske enkelt... JUAL leverandør og samarbejdspartner på højeste niveau JUAL TEKNIK fokus på kvalitet og sikkerhed Da mine forældre for 40 år siden startede JUAL, skete det forsigtigt

Læs mere

PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDER I NETVÆRKET

PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDER I NETVÆRKET PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDER I NETVÆRKET AVS - VORES VIDEN ER DIN SIKKERHED Med vores brede produktprogram og vores specialiserede viden kan vi løse de fleste opgaver inden for fødevareindustrien, og vi

Læs mere

Hansgrohe Fagbrochure til den professionelle håndværker. Planlægning og installation. Design og stor fornøjelse Den nye Hansgrohe Ecostat Select

Hansgrohe Fagbrochure til den professionelle håndværker. Planlægning og installation. Design og stor fornøjelse Den nye Hansgrohe Ecostat Select Hansgrohe Fagbrochure til den professionelle håndværker Planlægning og installation Design og stor fornøjelse Den nye Hansgrohe Ren brusefornøjelse i fineste form Raindance Select Showerpipe 360 Bruseglæde

Læs mere

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere