41.11 O /2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne"

Transkript

1 Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund

2 Indholdsfortegnelse Side mål... 3 Den lokale aftale... 3 Ikrafttræden og opsigelse... 5 Bilag A - Stillingsgrupper omfattet af aftalen... 6 Bilag B - Eksempler... 7 Side 2

3 mål Side 3 Rammeaftalens overordnede formål er at give mulighed for, at allerede ansatte medarbejdere, efter lokal aftale kan få en samlet ansættelse, som ellers ville være omfattet af flere overenskomster. Ved stillingsledighed i kombinationsstillinger kan disse, efter lokal aftale, genopslås som kombinationsstillinger, idet genopslag dog først kan ske efter iagttagelse af bestemmelserne i aftale om deltidsbeskæftigedes adgang til et højere timetal. Med rammeaftalen sammenskrives eksisterende kombinationsbeskæftigelsesaftaler, og aftalen giver mulighed for, at timelønnede og deltidsansatte medarbejdere med flere ansættelsesforhold på samme arbejdsplads, ved samme institution/virksomhed/ordning/enhed/ kommune kan opnå et samlet ansættelsesforhold med et højere timetal. Dette indebærer, at medarbejdere ansat efter forskellige overenskomster med tjeneste på samme arbejdsplads/institution/virksomhed/ordning/enhed /kommune kan få en samlet ansættelse med deraf følgende bedre/ensartede ansættelsesvilkår med hensyn til løn, arbejdstid, opsigelse, pension mv. Da der er tale om en rammeaftale, forudsættes det, at rammeaftalen udfyldes ved lokale aftaler mellem den enkelte kommune og forbundenes lokale afdelinger. Den lokale aftale skal indeholde en række bestemmelser, jf. nedenfor. Der kan herefter etableres kombinationsansættelser inden for aftalens bestemmelser. Bemærkning: Aftale om deltidsbeskæftigedes adgang til et højere timetal findes i KL s Løn og Personale nr Hovedprincipper Det er forudsat ved kombination af flere stillinger, at der foretages en opgørelse af timetallet på det enkelte arbejdsområde ved ansættelsens etablering, således at hele ansættelsen henføres til den overenskomst med de fleste timer. Der kan ikke ske forringelser i indgåede lokale aftaler, medmindre disse opsiges af en af lokalaftalens parter. Ved sammenlægning af timerne må det samlede timetal ikke overstige gennemsnitligt 37 timer pr. uge. Hvis kombinationsansættelsen omfatter samme timetal inden for 2 eller flere overenskomstområder, er det overenskomsten med den højeste samlede løn, der gælder for kombinationsansættelsen. Ved den samlede løn forstås summen af grundløn, kvalifikationsløn og/eller funktionsløn. Den lokale aftale Aftaleindgåelse Den lokale aftale skal fastlægge vilkårene for de individuelle kombinationsbeskæftigelser, der kan omfatte ansættelse efter de i bilag 1 nævnte stillinger. Hvis kommunen eller en eller flere af de lokale afdelinger af de underskrivende organisationer ønsker mulighed for kombinationsansættelser, forudsættes det, at der lokalt mellem kommunen og de underskrivende organisationers lokale afdelinger indgås en lokalaftale, som giver mulighed for, at der mellem den enkelte leder og den enkelte medarbejder kan træffes aftale om kombinationsansættelse.

4 Side 4 Alternativt indgås en aftale om en enkelt stilling med en eller flere af de lokale afdelinger af de underskrivende organisationer. Der skal ske underretning om individuelle kombinationsansættelser til de lokale afdelinger, som er medunderskrivere på lokalaftalen og for hvem den sammensatte stilling er relevant. Lokalaftalens indhold Lokalaftalen skal udformes således, at hele ansættelsen henføres til den overenskomst, hvor der er flest timer i kombinationsansættelsen, således at samtlige bestemmelser med hensyn til grundløn, kvalifikationsløn, funktionsløn, lokal løndannelse, arbejdstid, særlig feriegodtgørelse, pension og opsigelse følger denne overenskomst. Særligt vedrørende løn Ved indgåelsen af en kombinationsbeskæftigelsesaftale foretages en samlet vurdering af lønnen i forhold til de til grund for aftalen foreliggende overenskomster og aftaler. Der tages bl.a. særskilt stilling til, om evt. allerede eksisterende forhåndsaftaler er gældende for stillingen. Der tages endvidere stilling til, om der for det anførte ekstra timetal i kombinationsbeskæftigelsen skal ydes særskilt funktionsløn eller kvalifikationsløn. Beskæftigelsesanciennitet regnes fra første ansættelse, jf. Aftale om beskæftigelsesanciennitet (04.40). Særligt vedrørende prøvetid Der vil normalt ikke være tale om fornyet prøvetid, dog kan der ved udvidelse med nye arbejdsområder for det nye område aftales prøvetid i henhold til funktionærlovens bestemmelser herom. Særligt vedrørende pension Pensionsindbetaling foretages til den pensionskasse, overenskomsten foreskriver. Særligt vedrørende opsigelsesvarsler Når begge ansættelser er månedslønsansættelser, beregnes opsigelsesvarslet i den individuelle kombinationsbeskæftigelsesaftale ud fra beskæftigelsesancienniteten i den tidsmæssigt længste ansættelse. Dog kan man ikke stilles ringere end ens hidtidige opsigelsesvarsel.

5 Side 5 Særligt vedrørende arbejdsmiljø Hvor rengøring indgår i en kombinationsbeskæftigelse, henledes parternes opmærksomhed på branchens arbejdsmiljøudfordringer, hvilket bør indgå i overvejelserne i arbejdstidens tilrettelæggelse. Ikrafttræden og opsigelse Rammeaftalen gælder fra 1. april Rammeaftalen kan af såvel KL som af de underskrivende organisationer opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til 31. marts Opsigelsen skal ske skriftligt. København, den KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund

6 Bilag A - Stillingsgrupper omfattet af aftalen Stilling er Køkkenmedhjælpere/husassistenter Ikke-faglærte i det tidligere FKKA-område, køkken/rengøring Specialarbejdere ved dagtilbud Tekniske servicemedarbejdere inden for s forhandlingsområde Pædagogmedhjælpere Omsorgs- og pædagogmedhjælpere Klubmedarbejdere Anderledes kvalificeret skolepædagoger Handicapledsagere Cateringpersonale på Læsøfærgen Legepladsmedarbejdere i Aarhus og København Side 6 handlingsberettigede organisation(-er) FOA FOA/ FOA FOA/SL/ BUPL BUPL FOA/ FOA

7 Bilag B - Eksempler Eksempel 1 Pædagogmedhjælper Klubmedarbejdere/anderledes kvalificeret skolepædagog 15 timer ugentligt Side 7 Kombinationsansættelse efter BUPL-overenskomstens protokollat nr. 1 i sin helhed med en beskæftigelsesgrad på 25 timer ugentligt. Eksempel 2 Teknisk servicemedarbejder Da de 2 ansættelsesforhold har samme timetal vælges den overenskomst, efter hvilken de pågældende oppebærer den højeste samlede løn. Hvis den samlede løn for hvert af de to ansættelsesforhold er ens, skal det aftales, hvilken overenskomst, der skal regulere ansættelsesforholdet. Eksempel 3 Pædagogmedhjælper 15 timer ugentligt Kombinationsansættelse efter overenskomst for pædagogmedhjælpere i sin helhed med en beskæftigelsesgrad på 25 timer ugentligt. Eksempel 4 Omsorgs- og pædagogmedhjælper Teknisk servicemedarbejder 20 timer ugentligt 7 timer ugentligt Kombinationsansættelse efter overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere i sin helhed med beskæftigelsesgrad 37 timer ugentlig. Eksempel 5 Køkkenmedhjælper Handicapledsager 8 timer ugentligt 7 timer ugentligt Kombinationsansættelse efter overenskomst for husassistenter i sin helhed med beskæftigelsesgrad 25 timer ugentlig.

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund 40.21 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund 33.03 Side

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere