eleven kan udveksle enkle, forberedte informationer om faktuelle emner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eleven kan udveksle enkle, forberedte informationer om faktuelle emner"

Transkript

1 kk The Big Five Af Pernille Christensen Faglige mål Forløbet tager udgangspunkt i de kompetencemål, der er stillet op i forenklede Fælles Mål (2014). De beskrevne færdigheds- og vidensmål tager hovedsagelig udgangspunkt i de mål, der er opstillet for 5-7. klasse, men skeler også til fase fire i de mål, der er opstillet for 1-4. klasse. Når du skal evaluere den enkelte elevs præstation efter arbejdet med The Big Five, er forløbet tilrettelagt således, at du kan evaluere på følgende Færdigheds- og vidensmål (UVM 2014): Mundtlig kommunikation Samtale: eleven kan udveksle enkle, forberedte informationer om faktuelle emner Præsentation: Sprogligt fokus: eleven kan med støtte kort tale om faktuelle emner, og kan give korte sammenhængende fremstillinger på basis af udleverede informationer. eleven har viden om betydningsrelationer i ordforråd Skriftlig kommunikation Læsning: eleven kan forstå hovedindholdet i lette fagtekster og har viden om hyppige fagord i forhold til det faglige emne Skrivning: Sproglæringsstrategier: eleven kan skrive enkle, informerende tekster eleven har viden om strategier til at gennemføre en læseopgave og kan anvende gættestrategier under læsning Kultur og samfund Engelsk som adgang til verden: eleven har viden om engelsk som lingua franca Side 1 af 6

2 Om forløbet The Big Five er en historie om Jack, Emma og deres far, som bor i Johannesburg i Sydafrika, De skal på safari i Kruger National Park for at se The Big Five. Guiden Sipiwe lærer dem om dyrene og hvordan man skal opføre sig, når man er på safari. Gennem historien og de mange dialoger tilegner eleverne sig viden om safari og dyr i Sydafrika. Fokus på sprog Hvert kapitel i forløbet The Big Five indleder med en keyword-opgave. I hvert kapitel får eleverne nogle nøgleord, som vil hjælpe dem med at forstå det, de læser. Disse ord er ikke glosseret i teksten. Hvis du vil udfordre dine elever, kan du bede dem slå gloserne fra, når de læser teksten. I hvert kapitel bliver eleverne opfordret til at samle ord til deres ordbog i My Own Dictionary. De skal som minimum samle ordene under et tema, South Africa, men kan også lave undertemaer. Ved at arbejde med kategorier, styrker de deres ordforrådstilegnelse. Kultur Forløbet er også et kulturmøde med Sydafrika. Ud over familien, møder eleverne også guiden Sipiwe, som taler engelsk med accent. De lærer på den måde, at engelsk kan tales på mange måder og at det er et lingua franca. Library Undervejs i forløbet henvises til ekstra tekster, som ligger i Library. Det er tekster, som du kan bruge til at differentiere din undervisning med, eller eleverne kan opsøge dem selv, hvis de gerne vil læse mere. Der er ikke opgaver til teksterne, og det er heller ikke en forudsætning at eleverne skal have læst dem, for at kunne løse opgaverne i forløbet. Opgavevejledning Lets start Eleverne skal spore sig ind på emnet og aktivere deres forforståelse, inden de går i gang med at arbejde med forløbet. Det er en god ide at gøre det sammen i klassen, så eleverne kan få glæde af hinandens viden. Start med at placere dyrenes navne ved de rigtige billeder. Tal om dyrene. Stil herefter spørgsmål som fx What is the Big Five? Where do the Big Five live? Where is South Africa? What do you know about South Africa? Kig på verdenskortet under Culture og se, hvor Sydafrika ligger. I kan også zoome ind på landet og arbejde mere med andre emner. Side 2 af 6

3 Going on safari Det første kapitel i historien strækker sig over fire sider. Eleverne skal læse GOING ON SAFARI, THE RONDAVEL, UP AT SUNRISE og lytte til SAFARI RULES. Kapitlet sætter scenen for historien og lægger op til den safari, som børnene Emma og Jake skal ud på sammen med deres far. Up at sunrise Up at sunrise er en dialog. Dialoger er gode til at træne udtale. Lad først eleverne lytte til dialogen. Sæt fokus på nogle af de ord, der kan være svære at udtale, fx w-lyde det kan være svært med w-lyden to ord efter hinanden Will we Will wander ph udtales f det er ikke svært at sige elephant, men det kan være svært at læse ordet og forstå, at ph udtales som et f ch udtales tj I dialogen optræder ordet charge. Eleverne skal være opmærksomme på, at det udtales /tj/ og ikke /sh/ Når I har talt om de ord, der kan være svære at udtale, lytter eleverne til dialogen en gang til. Read the text aloud Nu kan eleverne læse dialogen højt. Det er oplagt at dele klassen op i grupper a 4 elever, men færre kan også gøre det. Det er ikke vigtigt, om de læser den samme rolle hver gang. Eleverne kan i stedet skiftes til at læse en replik og hjælper hinanden med udtalen af svære ord og lyde. Safari rules Teksten er her en lyttetekst, hvor Sipiwe fortæller Emma og Jake, hvad man må og hvad man ikke må, når man er på safari. Eleverne skal lytte efter specifik information i en mundtlig instruktion. Ved at have læst sætningerne i opgaven, ved de, hvad de skal lytte efter. Opgaven kan både løses alene, i par eller hele klassen sammen. Buffalo and rhino Det andet kapitel i historien strækker sig over tre sider. Eleverne skal læse BUFFALO, A GUNSHOT og A RHINO WITHOUT A HORN. Emma og Jake er ude på den første dag af deres safari. Det bliver en dramatisk dag, hvor de stifter bekendtskab med begrebet krybskytteri. Keywords Der er flere ord i denne del, der kan være svære for eleverne. De fem udvalgte keywords er de ord, som eleverne bør kunne forstå, inden de læser teksten. Gennem opgaven træner eleverne, at de ofte kan gætte et ord ud fra en sammenhæng Side 3 af 6

4 Call the police Til sidst i denne del får eleverne den opgave, at de skal kontakte politiet og rapportere en krybskytte. Eleverne skal lede efter informationer i kapitlet, så de kan svare på politiets spørgsmål. Tal med eleverne om, at de kan skanne teksten og lede efter den information, de skal bruge, for ar besvare spørgsmålene. Hvis du skønner, at det er for overvældende for eleverne at sidde med opgaven alene, kan du fx vælge at dele klassen op i ekspertgrupper, hvor eleverne får ansvar for at finde oplysninger om et spørgsmål hver. De samler deres viden og formulerer svarene sammen, inden de optager dialogen to og to. Hvis I har adgang til Skoletube, er det en god ide at oprette en klassekanal, hvor eleverne kan uploade deres interviews og andre produkter. Lion Det tredje kapitel i historien strækker sig over to sider. Eleverne skal læse THE KING OG BEASTS og A TEXT MESSAGE. Emma og Jake tager hul på deres anden dag på safari og ser en flok løver, der jagter en flok zebra. Jake skriver en kodet besked til sin ven, John, på sin mobiltelefon. Text message Eleverne skal bryde Jack s kode og læse hans sms. Facit Hi John, You won t believe what we saw today. A lion hunting a zebra! Our guide stopped the jeep. The lion caught the zebra by the back leg. Then it jumped on top of it and killed it. Emma didn t want to look, but I think that it s the law of nature. Lions kill to eat. Jack Elephant and leopard Den fjerde del af historien strækker sig over tre sider. Eleverne skal læse TRACKING AN ELEPHANT, THAT S A LOT OF. og THE PRINCE OF DARKNESS. Det er den sidste dag, og Sipiwe lærer børnene at lede efter dyrespor i nature. Keywords Der er flere svære sætninger i denne del af teksten. Det er ikke vigtigt, at eleverne kan oversætte sætningerne, men i teams eller i klassen bør eleverne nå frem til en forståelse af, hvad indholdet i sætningerne er. Memory Eleverne kan i et memoryspil se, om de kan afkode, hvilke fodspor passer til hvilket dyr. Spillet er mest for sjov. Side 4 af 6

5 Language Det er oplagt at tale med eleverne om omgangstone og bandeord i forbindelse med teksten THAT S A LOT OF. Jake bruger i sin iver ordet shit og får besked af sin far om at tale pænt. I kan benytte lejligheden til at tage fat i andre bandeord, som kan støde folk, og tale om, at man bør afpasse sit sprog til den situation, man befinder sig i. Questions to the text Eleverne læser THE PRINCE OF DARKNESS og bearbejder den i en digital variation over CL-strukturen Vælg fra viften. Der skal være tre elever i en gruppe: en der læser spørgsmålet op, en der svarer og en der roser og hjælper. Rollerne roterer ved hvert spørgsmål. A goodbye braai Femte og sidste del af historien er på én side. Det er tid at sige farvel, og det gøres med en traditional sydafrikansk braai. En braai er det samme som en barbecue. A Goodbye Braai Dialogen er også god til at se på sammentrækninger af ord. Dialogen rummer flere sammentrækninger: It s = It has can t = can not won t = will not we ve = we have You ve = you have What s = What is That s = that is I m = I am Under Grammar kan I læse mere om reglerne for, hvordan man laver sammentrækninger på engelsk. An African dance Eleverne skal følge instruktionerne og danse en simpel afrikansk dans. Brug evt. dansen som en fælles afrunding på forløbet. Project Du kan vælge at lave projektet på forskellige måder alt efter, hvor meget tid I har og hvor meget eleverne kan overskue. Det kan være en god ide at lave opgaven i teams og benytte CL-strukturen Ekspert-puslespil. Hvert team består af 5 elever, der får ansvar hvor hver et dyr. På den måde skal eleverne ikke læse og finde information om hvert eneste dyr, men kan fokusere på et enkelt og hjælpe hinanden med at tilegne sig viden om alle fem dyr. Ekspert-puslespil Side 5 af 6

6 TRIN 1 TRIN 2 TRIN 3 TRIN 4 TRIN 5 TRIN 6 Læreren har fire (her fem) forskellige tekster, som uddeles, så alle i et team har forskellige. Team-medlemmerne mødes i ekspert-teams med medlemmer fra andre teams, der har samme materiale. I ekspert-teams arbejder medlemmerne sammen om at tilegne sig viden eller løse opgaver. Medlememrne hjælper hinanden med at forberede præsentationer af stoffet. Alle vender tilbage til deres oprindelige team, hvor de præsenterer deres nye viden i Ordet rundt. Eleverne arbejder videre baseret på deres nye fælles viden. Kagan Cooperative Learning. Jette Stenlev & Spencer Kagan, Alinea, Ordet rundt går ud på at eleverne en efter en fortæller om deres dyr til de andre team-medlemmer. Når der er færdige med at dele deres viden, samarbejder teamet om at lave en fælles præsentation, hvor de også hjælper hinanden med at rette sproglige of stilistiske fejl. Differentiering I 4. klasse bør eleverne fokusere på de faktatekster, de finder om de enkelte dyr under Library. Men hvis du anvender forløbet i 5. eller 6. klasse, kan eleverne blive yderligere udfordret ved at finde informationer på det anbefale link eller selv søge på internettet efter oplysninger. I Library ligger der desuden flere relaterede tekster, som behandler emnet krybskytteri fra forskellige vinkler. Teksterne kan anvendes til at udfordre elever, der har det sproglige og faglige overskud til at arbejde med en problemstilling. Lad dem fx lave en padlet, hvor de gør rede for problemet med krybskytter i Kruger National Park. Skoletube Hvis du har oprettet en klassekanal på Skoletube, er det en god ide at samle alle elevernes Wild Life Reports her. Side 6 af 6

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE Helte Lærervejledning 2 1. Indholdsbeskrivelse 2. Mål a. Læringsmål b. Forenklede Fælles Mål i. for 5.-9. kl. ii. 5.-6. kl iii. 7.-9. kl 3. Undervisningsforløb HELTE a. Tematisk

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015

Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015 Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A Piece

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en

Læs mere

Cooperative Learning

Cooperative Learning Cooperative Learning in English 21. marts 2012 1. Alle deltagere har et stykke papir med personer, der skal findes 2. De står op og rækker hånden i vejret 3. De finder en ledig partner, som også har hånden

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

FAG-spættebogen, vol. 2

FAG-spættebogen, vol. 2 FAG-spættebogen, vol. 2 Kære kolleger I november 2011 udgav vi FAG-spættebogen som en samling af de erfaringer, lærere på Randers HF & VUC gjorde sig ved at afprøve forskellige aktioner inden for FAG-projektet

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Indhold og mål i undervisningen 1. observation: Klassen arbejder i dansk med gysergenren og forberedende skriveøvelser med henblik på at kunne skrive egne

Læs mere

Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel

Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen Helene Bang Appel Programmet for i dag: 8.30: Præsentation 8.35: Mål for de 2 dage 8.40: Minioplæg: Hvad er læringsmålstyret undervisning?

Læs mere

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Rammer for prøven 2. Beskrivelse af prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vurderingen 1. Rammer for prøven Skriftlig

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing 10 Skitur til Østrig Faglige mål Kapitlet Skitur til Østrig tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Budget og opsparing: kunne udarbejde budget og regnskab, kende forskel på de to begreber samt vide

Læs mere