Dagsorden. v./udbudskonsulent, Anders Kristian Holck. Sagsnummer: Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Social Indsats. Senest revideret:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. v./udbudskonsulent, Anders Kristian Holck. Sagsnummer: Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Social Indsats. Senest revideret: 24.10."

Transkript

1 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Social Indsats Sagsnummer: Sagsansvarlig: Lone Nygaard Jensen Senest revideret: Dagsorden Emne: Dagsorden til Handicaprådsmødet Data om mødet Dato: 29. oktober 2014 Tid: kl Sted: Toftebæksvej 12 Mødelokale A 1. sal Til stede: Finn Riber Rasmussen Hanne Agersnap Mette Smith Olsen Curt Købsted Ion Meyer Paula Jakobsen Arne Christensen Morten Dresling Afbud: 1. Udbud af hjælpemidler - Se bilagsmateriale (7 dokumenter) v./udbudskonsulent, Anders Kristian Holck 2. Uddeling af Handicapprisen. Der var artikel i DGO 9. oktober se artikel er der ikke indkommet forslag 4. Ferieafholdelse og ledsagelse. Orientering om den videre proces 5. Tilsynsrapport fra Det Sociale Tilsyn. DST skal føre tilsyn med de sociale institutioner og for LTK handler det om følgende bosteder. - Slotsvænget - Magneten - Kvindekrisecentret - Chr.X s alle Side 1 af 2

2 - Misbrugscentret - Nettet (selvejende institution) - Kirsten Marie (selvejende institution) Generel dialog omkring tilsynet, som inspiration er Kvalitetsmodel for Socialtilsyn vedlagt. 6. Præsentation af VUM-modellen - Se bilag 7. Forslag til mødedatoer marts 2015 kl maj 2015 kl august 2015 kl okt. k2015 kl Eventuelt Side 2 af 2

3 Høring om kravspecifikationer til udbud af hjælpemidler Da de eksisterende rammeaftaler snart udløber, planlægges genudbud af hjælpemidler mhp. indgåelse af nye rammeaftale. Udbuddet omfatter nedenstående områder. Vedlagt i bilag er kravspecifikationer på de enkelte delaftaler: Delaftale 1: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol Delaftale 2: Manuel kørestol med krydsramme Delaftale 3: Elektrisk indstillelig plejeseng Delaftale 4: Stationær personløfter samt opsætning og nedtagning af skinnesystemer mv. Delaftale 5: Stationært fritstående skinnesystem Delaftale 6: Sejl til mobil - og stationær personløfter Bemærk, at de vedlagte bilag skal betragtes som fortroligt materiale. Udbuddet gennemføres i samarbejde med Allerød, Ballerup, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Gentofte Kommune er tovholder på udbuddet. Dansk Handicaporganisation har bedt om at sikre brugerinvolvering gennem Dansk Handicap Forbund Muskelsvindfonden PTU Osteoporoseforeningen Schleroseforeningen Spastikerforeningen Af ovennævnte har Dansk handicap Forbund og Schleroseforeningen udtrykt ønske om at deltage. Høring i lokale Handicapråd I henhold til Retssikkerhedslovens 37a, stk. 2 sendes kravspecifikationen nu i høring i Lyngby- Taarbæk Kommunes Handicapråd med henblik på eventuelle kommentarer.

4 Kravspecifikation delaftale 1/2015: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 4 arbejdsdage. Bestillingsdagen er ikke medregnet. - Konsulentbistand: Gratis ved nyindkøb. Telefonisk i tidsrummet mellem kl på arbejdsdage fredage dog til kl Garanti: Min. 2 års garanti - Vejledning og brugsanvisning begge på dansk Primærprodukt Minimumskrav til produkt Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol med mulighed for variation af siddestilling ved rygfældning og sædekip. Brugervægt: Min. 125 kg. Skal være mærket med max. brugervægt. Sædebredde: Skal kunne leveres i flere sædebredder, der min. dækker området fra cm med interval på max. 5 cm. Sædedybde: Skal kunne leveres i flere sædedybder, der min. dækker området fra cm med interval på max. 5 cm. Ønsker til produkt QR-kode som linker direkte til dansk vejledning i brug af produktet Mærket med HMInr. Hvis mærkning med QRkode og eller HMInr. kan opfyldes, skal det beskrives, om det er leverandø -ren som påsætter mærkater Evalueringskriterier Indstillingsmuligheder. Komfort og brugervenlighed for borger. Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... Indstillingsmuligheder. Komfort og brugervenlighed for borger: Oplevelsen af stabilitet og komfort siddende i kørestolen både med og uden sædekip og med og uden rygfældning. Bremsernes udformning, placering og funktion. Armlænenes justerbarhed, udformning, materiale, komfort og placering i forhold til hinanden samt i forhold til sædebredden. Rygpudens eller rygoverslagets udformning og materiale og komforten af dette. Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Praktisk afprøvning af det som er nævnt under Evalueringskriterier og Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... herunder over dørtrin, over kantsten, på brosten, på gulvtæppe, løft og håndtering, 90 graders vending samt måltagning. Vurdering af armlænenes grad af fugtabsorbering testes ved brug af vandforstøver på materialet. Hvad skal leverandørerne aflevere til evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? 1 stk. primærprodukt med 24 hjul med flexeldæk. 45 cm sædebredde og 45 cm sædedybde. Armlæn i samme længde. 1 stk. primærprodukt med 24 hjul med luftdæk. 45 cm sædebredde og 45 cm sædedybde med flg. tilbehør monteret: - 2 kropsstøtter - 1 hemiarmlæn - bremseforlænger - nakkestøtte - armlæn i alternativ længde - centerophængt benstøtte - skubbebøjle Alt øvrigt tilbudt tilbehør Produktbeskrivelse. Krav til dokumentation Følgende dokumentation skal kunne fremsendes senest 5 arbejdsdage efter anmodning: Dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr. Det kan være dokumentation for prøvning efter: - DS/EN 12183:2002 Manuelt drevne kørestole Krav og prøvningsmetoder. - DS/EN 12183:2009 Manuelle kørestole Krav og prøvningsmetoder. Kørestole der er beregnet til Kravspecifikation: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol Delaftale 1/

5 Sædehøjde: Skal min. dække området fra cm målt fra gulv til sædets kant. Sædekip: Skal min. kunne kippes 25 bagud. Sæde: Skal være en fast sædebund, som ikke må være af gjorde eller stropper. Ryg: Skal være med justerbar stropryg og kunne fældes min. 30 bagud. Skal være med aftagelig rygpude eller rygoverslag. Skal min. være højdejusterbar i området cm. Betjening: Rygfældning og sædekip skal kunne indstilles særskilt og med borger siddende i stolen. Der skal være mærkning for betjening som kan ske ved hydraulik. Nakkestøtte: Skal være trykreducerende samt af et materiale, som er ikkeabsorberende. Skal være aftagelig uden brug af værktøj. ne, eller om det er kommune ns eget depot, som skal påsætte det. Låsefunkti on til både rygfældni ng og sædekip. Crashtest et. Benyttes med ledsagerb etjent trappekør er. Brugerbet jent rygfældni ng og sædekip hjælper. Oplevelsen af benstøtternes længdekompenserende funktion. Lægpudernes placering, udformning og materiale. Fodpladernes udformning og materiale. hjælper: Oplevelsen af stabilitet og komfort gående med kørestolen med borger siddende i kørestolen både med og uden sædekip og med og uden rygfældning. Brugervenlighed af bremsernes udformning, placering og funktion. Brugervenlighed ved af- og påmontering af armlænene, samt deres placering og funktion. Ergonomi ved arbejde med kørestolen. Betjeningsvenlighed ved rygfældning og sædekip med borger siddende i kørestolen. Skubbehåndtagenes placering, udformning, materiale og Kravspecifikation: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol Delaftale 1/ Brugsvejledning. Rengøringsanvisning. Vedligeholdelsesanvisning. fastspænding under transport i bil skal overholde: - DS/ISO : 2002 Kørestole. Del 19: Kørestole Del 19: Mobilt udstyr på hjul til brug i motorkøretøjer eller - DS/ISO : 2008 Kørestole. Del 19: Kørestole - Del 19: Mobilt udstyr på hjul til brug som sæder i motorkøretøjer. Kørestole, der er beregnet til at få monteret en hjælpemotor skal overholde (for hele kombinationen af stol og hjælpemotor): - DS/EN 12184:2002 Elektrisk drevne kørestole, scootere og deres ladere. Krav og prøvningsmetoder. - DS/EN 12184:2009 Elkørestole, elscootere og tilhørende ladeapparater. Krav og prøvningsmetoder. Eller tilsvarende 2

6 Skal kunne justeres sideværts, i dybden og i højden. Armlæn: Skal være trykreducerende samt af et materiale, som er ikkeabsorberende. Skal være aftagelige eller svingbare uden brug af værktøj. Skal være højdeindstillelige samt med mulighed for regulering af den indbyrdes afstand. Skal være med plastsidestykker eller anden frakkeskåner. Skal følge sædebredden. Benstøtter: Skal være højdeindstillelige i intervaller på max. 2,5 cm. Skal være eleverbare, svingbare og aftagelige uden brug af værktøj. Skal være længdekompenserende. Skal være forsynet med lægplader, som kan vinkles og indstilles i dybden og højden. Benstøtterne, i en vinkel på 90 i forhold til sædets forkant, må ikke påvirke svinghjulenes retning og rotation. depotpersonale. indstillingsmulighed. Benstøtternes placering og justeringsmuligheder. Fodpladernes placering og justeringsmuligheder. Tipsikringernes placering og funktion. Trædepedalens placering og funktion. Drivhjulenes placering, materiale, størrelse, indstillingsmuligheder og køreegenskaber. Svinghjulenes placering, materiale, størrelse, indstillingsmuligheder og køreegenskaber. Montering og betjening af hjælpemotor. depotpersonale: Betjeningsvenlighed ved afog påmontering af tilbehørsdele. Indstillingsmuligheder og betjeningsvenlighed ved regulering af tyngdepunkt. Betjeningsvenlighed ved udskiftning af reservedele. Kravspecifikation: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol Delaftale 1/ dokumentation. 3

7 Benstøtterne må ikke genere borgeren ved forflytning. Fodplader: Skal være to-delte, opklappelige og med skridsikker overflade. Skal være forsynet med dybdejusterbar hælstrop. Skal kunne vinkles både fremad og bagud samt være dybdejusterbare. Skal kunne holde sig oppe i opslået tilstand. Drivhjul: Der skal frit kunne vælges mellem 20 og 24. Der skal frit kunne vælges mellem luftfyldte dæk og flexeldæk. Luftfyldte slanger skal være med samme type ventiler. Skal være med quickrelease. Dæk må ikke kunne smitte af på underlaget. Det skal være muligt at montere drivhjulene i flere positioner, både horisontalt og vertikalt, så balancepunktet og køreegenskaberne kan ændres. Svinghjul: Der skal frit kunne Udseende og farve. Rengøringsvenlighed ved daglig brug. Grad af opfyldelse af Ønsker til produkt. Produktets samlede vægt. Rengøringsvenlighed ved klargøring til anden borger. Udseende og farve: Konstruktion, design og farvevalg. Rengøringsvenlighed ved daglig brug: Vurdering af hvor mange steder på produktet støv, hår og andet snavs kan samle sig. Grad af opfyldelse af Ønsker til produkt. Kravspecifikation: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol Delaftale 1/

8 vælges mellem min. 6 og 8. Skal være massive og må ikke kunne smitte af på underlaget. Skal kunne monteres i min. 2 positioner på forgaffel. Bremser: Skal være justerbare og skal kunne betjenes af borger siddende i stolen samt af hjælper. Må ikke øge stolens totalbredde. Må ikke være til gene under forflytning. Skubbehåndtag: Skal være aftagelige og højdeindstillelige i område fra cm over gulv uden brug af værktøj. Udformet så hånden ikke glider af og af et ikkeabsorberende materiale. Tipsikring: Skal være monteret med to tipsikringer, som skal kunne indstilles og deaktiveres uden brug af værktøj. Trædepedal: Skal være monteret med min. en trædepedal, som kan være integreret i tipsikringen. Kravspecifikation: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol Delaftale 1/

9 Totalvægt: Inkl. hjul og ekskl. alt øvrigt aftageligt tilbehør max. 35 kg. Rengøring: Skal kunne rengøres i henhold til SSI s retningslinjer for bekæmpelse af MRSA, Clostridium Difficile og Norovirus i hhv. hjemmepleje og plejeboliger. Øvrigt: Skal være konstrueret, så der er drænering, hvor vand og fugt kan samles. Skal være fremstillet af korrosionsbestandigt materiale eller overfladebehandlet på en sådan måde, at den er korrosionsbestandig. Skal kunne monteres med hjælpemotor. Skal være beregnet til fastspænding under transport i bil. Der skal være markering for dette. Tilbehør Minimumskrav til tilbehør, der skal kunne tilkøbes Ønsker til tilbehør Evalueringskriterier Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på Kravspecifikation: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol Delaftale 1/ Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Hvad skal leverandørerne aflevere til 6

10 Sæde: Justerbart stropsæde og fast sæde. Standard siddepude Rygpude: Min. 2 forskellige. Sidestøtter/ Kropsstøtter: Min. 2 forskellige. Centralbremse Elektrisk betjening af sædekip. Elektrisk betjening af rygfældning. Tilbehørsprogram. Komfort for borger. Tilbehørsprogram: Sortimentsbredden af det samlede tilbehørsprogram samt tilbehør som nævnt i kolonnen Ønsker til tilbehør. Kvaliteten af de tilbudte tilbehør, herunder udformning og materiale. Komfort for borger: Praktisk afprøvning af det som er nævnt under Evalueringskriterier og Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på.... Vurdering af ryglænets grad af fugtabsorbering testes ved brug af vandforstøver på materialet. evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? Et eksemplar af det tilbudte tilbehør som nævnt i kolonnen Minimumskrav til tilbehør, der skal kunne tilkøbes samt evt. tilbudt Ønsker til tilbehør. Katalog over det samlede tilbehørsprogram. Nakkestøtter: Min. 2 forskellige. Ryglænets udformning og materiale. Drivringe til 24 hjul: Skal være aftagelige. Drivhjul: 20, 22 og 24. Skal både kunne fås som flexel, luftfyldte og massive. hjælper. depotpersonale. hjælper: Ergonomi ved at arbejde med kørestolen med tilbehør monteret. depotpersonale: Svinghjul: Skal fås i min. to str. i både massive og luftfyldte. Bremseforlængere Betjeningsvenlighed ved af- og påmontering af tilbehørsdele. Rengøringsvenlighed af tilbehørsdele i forhold til klargøring til anden borger. Skubbebøjle Rengøringsvenlighed. Rengøringsvenlighed: Hemiplegiarmlæn Armlæn: Min. 2 forskellige Kravspecifikation: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol Delaftale 1/ Vurdering af hvor mange steder på tilbehørsdelene støv, hår og andet snavs kan samle sig. 7

11 længder. Faste benstøtter Centerhængt benstøtte Amputationsbenstøtte Kørestolsbord: Skal kunne fås som både halv og helt bord. Hoftesele Grad af opfyldelse af Ønsker til tilbehør. Grad af opfyldelse af Ønsker til tilbehør. Kravspecifikation: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol Delaftale 1/

12 Kravspecifikation delaftale 2/2015: Manuel kørestol med krydsramme ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 4 arbejdsdage. Bestillingsdagen er ikke medregnet. - Konsulentbistand: Gratis ved nyindkøb. Telefonisk i tidsrummet mellem kl på arbejdsdage fredage dog til kl Garanti: Min. 2 års garanti - Vejledning og brugsanvisning begge på dansk Primærprodukt Minimumskrav til produkt Manuel baghjulsdreven kørestol med krydsramme. Kørestolen skal kunne køres af borger selv og skubbes af hjælper. Brugervægt: Min. 125 kg. Skal være mærket med max. brugervægt. Sædebredde: Skal kunne leveres i flere sædebredder, der min. dækker området fra cm med interval på max. 3 cm. Sædedybde: Skal kunne leveres i flere sædedybder, der dækker området fra cm med interval på max. 3 cm. Ønsker til produkt QR-kode som linker direkte til dansk vejledning i brug af produktet Mærket med HMInr. Hvis mærkning med QRkode og eller HMInr. kan opfyldes, skal det beskrives, om det er leverandø -ren som påsætter mærkater Evalueringskriterier Indstillingsmuligheder. Komfort og brugervenlighed for borger. Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... Indstillingsmuligheder. Komfort og brugervenlighed for borger: Oplevelsen af stabilitet og komfort siddende i kørestolen samt når den drives frem. Bremsernes udformning, placering, funktion, materiale samt betjeningen af disse. Armlænenes placering, udformning, materiale, indstillingsmuligheder og komfort. Rygoverslagets udformning og materiale og komforten af dette. Fodpladernes udformning, Kravspecifikation: Manuel kørestol med krydsramme Delaftale 2/ Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Praktisk afprøvning af det som er nævnt under Evalueringskriterier og Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... herunder over dørtrin, over kantsten, på brosten, på gulvtæppe, løft og håndtering, 90 graders vending samt måltagning. Vurdering af armlænenes grad af fugtabsorbering testes ved brug af vandforstøver på materialet. Hvad skal leverandørerne aflevere til evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? 1 stk. primærprodukt i sædebredde 45 cm, sædedybde på 45 cm og sædehøjde 45 cm. Monteret med 24 flexeldæk med korte armlæn. 1 stk. primærprodukt i sædebredde 45 cm og sædehøjde uden pude cm med flg. tilbehør monteret: - eleverbare fodstøtter - bremseforlænger - fast ryg - hemiarmlæn og langt armlæn - standardpude - luftfyldte dæk - stokkeholder Alt øvrigt tilbehør. Produktbeskrivelse. Krav til dokumentation Følgende dokumentation skal kunne fremsendes senest 5 arbejdsdage efter anmodning: Dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr. Det kan være dokumentation for prøvning efter: - DS/EN 12183:2002 Manuelt drevne kørestole Krav og prøvningsmetoder. - DS/EN 12183:2009 Manuelle kørestole Krav og prøvningsmetoder. Kørestole der er beregnet til 1

13 Sædehøjde: Skal min. kunne dække området fra cm. Det skal være muligt at indstille kørestolen, så sædehøjden er forskellig fortil og bagtil. Sædebund: Sædebund skal være i stof eller med stropper. Ryg: Skal være med justerbar stropryg og justerbar rygvinkel fra min bagud. Skal være med aftageligt polstret rygoverslag, som skal være mærket med vaskeanvisning. Skal min. være højdejusterbar i området cm. Armlæn: Skal være trykreducerende og af et materiale, som er ikkeabsorberende. Skal være aftagelige eller svingbare uden brug af værktøj. Skal være højdeindstillelige. Skal være med plastsidestykker eller anden frakkeskåner. Der skal frit kunne vælge mellem korte og lange armlæn. ne, eller om det er kommune ns eget depot, som skal påsætte det. Drivhjul skal kunne cambres min Skal kunne monteres med hjælpemo tor. hjælper. materiale, indstillingsmuligheder, funktion og komfort. Benstøtternes udformning, materiale, funktion, indstillingsmuligheder og komfort. Sædebundens udformning, materiale og komfort af dette. Drivhjulenes placering, materiale, størrelse, indstillingsmuligheder og køreegenskaber. Drivringenes udformning, materiale og komfort. Svinghjulenes placering materiale, størrelse, indstillingsmuligheder og køreegenskaber. Håndtering i forhold til vægt. hjælper: Oplevelsen af stabilitet og komfort gående med kørestolen med borger siddende i kørestolen. Brugervenlighed af bremsernes udformning, placering og funktion. Kravspecifikation: Manuel kørestol med krydsramme Delaftale 2/ Brugsvejledning. Rengøringsanvisning. Vedligeholdelsesanvisning. fastspænding under transport i bil skal overholde: - DS/ISO : 2002 Kørestole. Del 19: Kørestole Del 19: Mobilt udstyr på hjul til brug i motorkøretøjer eller - DS/ISO : 2008 Kørestole. Del 19: Kørestole - Del 19: Mobilt udstyr på hjul til brug som sæder i motorkøretøjer. Kørestole, der er beregnet til at få monteret en hjælpemotor skal overholde (for hele kombinationen af stol og hjælpemotor): - DS/EN 12184:2002 Elektrisk drevne kørestole, scootere og deres ladere. Krav og prøvningsmetoder. - DS/EN 12184:2009 Elkørestole, elscootere og tilhørende ladeapparater. Krav og prøvningsmetoder. Eller tilsvarende 2

14 Benstøtter: Skal være højdeindstillelige i forhold til benlængden i intervaller på max. 2,5 cm dækkende området fra cm. Skal være svingbare og aftagelige uden brug af værktøj. Må ikke kunne påvirke svinghjulenes retning og rotation. Må ikke genere borgeren ved forflytning. Ergonomi ved arbejde med kørestolen. Skubbehåndtagenes placering, udformning, materiale og indstillingsmulighed. Armlænenes placering og funktion. Benstøtternes placering og justeringsmuligheder. Fodpladernes placering og justeringsmuligheder. dokumentation. Fodplader: Skal være to-delte, opklappelige og med skridsikker overflade. Skal være forsynet med dybdejusterbar hælstrop. Skal kunne vinkles både fremad og bagud samt være dybdejusterbare. Skal kunne holde sig oppe i opslået tilstand. Drivhjul: Skal være min. 24 og der skal frit kunne vælges mellem flexeldæk eller luftfyldte dæk. Skal være med drivringe, som skal kunne afmonteres. Luftfyldte slanger skal være med samme type ventiler. Skal være med quickrelease. depotpersonale. Tipsikringernes placering og funktion. Trædepedalens placering og funktion. Montering af trappekører. depotpersonale: Betjeningsvenlighed ved afog påmontering af tilbehørsdele. Indstillingsmuligheder og betjeningsvenlighed ved regulering af tyngdepunkt. Betjeningsvenlighed ved udskiftning af reservedele. Produktets samlede vægt. Kravspecifikation: Manuel kørestol med krydsramme Delaftale 2/

15 Dæk må ikke kunne smitte af på underlaget. Det skal være muligt at montere drivhjulene i flere positioner, både horisontalt og vertikalt, så balancepunktet og køreegenskaberne kan ændres. Svinghjul: Der skal frit kunne vælges mellem 5 og 8. Skal være massive og må ikke kunne smitte af på underlaget. Skal kunne monteres i min. 2 positioner på forgaffel. Bremser: Skal være justerbare og skal kunne betjenes af borger siddende i stolen og af hjælper. Må ikke øge stolens totalbredde. Må ikke være til gene under kørsel og forflytning. Skubbehåndtag: Skal være aftagelige eller svingbare, og højdeindstillelige min. i området fra cm over gulv uden brug af værktøj. Udformet så hånden ikke glider af og af et ikkeabsorberende materiale. Udseende og farve. Rengøringsvenlighed ved daglig brug. Graden af opfyldelse af Ønsker til produkt. Rengøringsvenlighed ved klargøring til anden borger. Udseende og farve: Konstruktion, design og farvevalg. Rengøringsvenlighed ved daglig brug: Vurdering af hvor mange steder på produktet støv, hår og andet snavs kan samle sig. Graden af opfyldelse af Ønsker til produkt. Kravspecifikation: Manuel kørestol med krydsramme Delaftale 2/

16 Tipsikring: Skal være monteret med to tipsikringer, som skal kunne indstilles og deaktiveres uden brug af værktøj. Trædepedal: Skal være monteret med min. en trædepedal, som kan være integreret i tipsikringen. Totalbredde: Ved en sædebredde på 50 cm, må totalbredden ikke overstige 70 cm. Totalvægt: Inkl. hjul og ekskl. alt øvrigt aftageligt tilbehør max. 18 kg. Rengøring: Skal kunne rengøres i henhold til SSI s retningslinjer for bekæmpelse af MRSA, Clostridium Difficile og Norovirus i hhv. hjemmepleje og plejeboliger. Øvrigt: Skal være konstrueret, så der er drænering, hvor vand og fugt kan samles. Skal være fremstillet af korrosionsbestandigt Kravspecifikation: Manuel kørestol med krydsramme Delaftale 2/

17 materiale eller overfladebehandlet på en sådan måde, at den er korrosionsbestandig. Skal kunne benyttes med ledsagerbetjent trappekører. Skal være beregnet til fastspænding under transport i bil. Der skal være markering for dette. Tilbehør Minimumskrav til tilbehør, der skal kunne tilkøbes Sæde: Stropsæde og fast sæde. Standard siddepude. Skal passe til de forskellige sædebredder. Skal være mærket med vaskeanvisning. Rygpude: Min. 2 forskellige. Fast ryg. Massive dæk Ønsker til tilbehør Evalueringskriterier Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på Tilbehørsprogram. Komfort for borger. Tilbehørsprogram: Sortimentsbredden af det samlede tilbehørsprogram samt tilbehør som nævnt i kolonnen Ønsker til tilbehør. Kvaliteten af de tilbudte tilbehør, herunder udformning og materiale. Komfort for borger: Ryglænets udformning og materiale. Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Praktisk afprøvning af det som er nævnt under Evalueringskriterier og Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på.... Vurdering af ryglænets og armlænenes grad af fugtabsorbering testes ved brug af vandforstøver på materialet Hvad skal leverandørerne aflevere til evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? Et eksemplar af det tilbudte tilbehør som nævnt i kolonnen Minimumskrav til tilbehør, der skal kunne tilkøbes samt evt. tilbudt Ønsker til tilbehør. Katalog over det samlede tilbehørsprogram. Drivhjul: 22, 24 og 26 flexel, luftfyldte og massive. Kravspecifikation: Manuel kørestol med krydsramme Delaftale 2/ Bremseforlængernes placering, udformning, materiale og 6

18 Drivringe: Min. 2 forskellige slags. Svinghjul: Skal fås i min. to str. i området 5-8 i både massive og luftfyldte. Bremseforlængere. Benstøtter: 2 forskellige vinkler: en snæver og en vid Enhåndsbremse. Enhåndsdrift. Skubbebøjle. Lægrem. Hælrem. Hemiplegiarmlæn. Armlæn: Min. korte og lange. Skal være trykreducerende og af et ikke-absorberende materiale. Armlænspuder. Eleverbare benstøtter. Skal være med justerbare lægpuder. Amputationsbenstøtte. hjælper. depotpersonale. Rengøringsvenlighed. funktion. Armlænenes udformning, materiale og funktion. Sidestykkernes udformning, materiale og funktion. Kropsstykkernes udformning, materiale og funktion. Drivringenes udformning, materiale og funktion. Benstøtternes udformning, materiale og funktion. Lægremmenes udformning, materiale og funktion. hjælper: Ergonomi ved at arbejde med kørestolen med tilbehør monteret. Skubbebøjlens udformning, materiale og funktion. depotpersonale: Betjeningsvenlighed ved af- og påmontering af tilbehørsdele. Rengøringsvenlighed af tilbehørsdele i forhold til klargøring til anden borger. Rengøringsvenlighed: Kravspecifikation: Manuel kørestol med krydsramme Delaftale 2/

19 Stokkeholder. Kørestolsbord: Skal kunne fås som både halv og helt bord. Hoftesele. Transportbeslag. Graden af opfyldelse af Ønsker til tilbehør. Vurdering af hvor mange steder på tilbehørsdelene støv, hår og andet snavs kan samle sig. Grad af opfyldelse af Ønsker til produkt. Kravspecifikation: Manuel kørestol med krydsramme Delaftale 2/

20 Kravspecifikation delaftale 3/2015: Elektrisk indstillelig plejeseng ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage. Bestillingsdagen er ikke medregnet. - Konsulentbistand: Telefonisk i tidsrummet mellem kl på arbejdsdage fredage dog til kl Garanti: Min. 2 års garanti - Vejledning og brugsanvisning begge på dansk Primærprodukt Minimumskrav til produkt Højdeindstillelig plejeseng til voksne til brug i borgerens hjem og plejebolig Skal være med 4-delt liggeflade, som består af ryglæn, med eller uden nakkestøtte, sædedel, lårdel og bendel. Såvel højden som liggefladens indstillinger skal være elektrisk indstillelige. Såvel højden som liggefladens enkelte dele skal kunne indstilles elektrisk enkeltvis og af den sengeliggende. Skal kunne indstille ryglæn og sæde/bendel samtidigt, fx ved en kombinationsknap. IP-Klasse: Min. IPX4. Udvendige mål: Ønsker til produkt QR-kode som linker direkte til dansk vejledning i brug af produktet Mærket med HMInr. Hvis mærkning med QRkode og eller HMInr. kan opfyldes, skal det beskrives, om det er leverandø -ren som påsætter mærkater ne, eller om det er Evalueringskriterier Indstillingsmuligheder. Komfort og brugervenlighed for borger. hjælper. Kravspecifikation: Elektrisk indstillelig plejeseng - Delaftale 3/ Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... Indstillingsmuligheder. Komfort og brugervenlighed for borger: Oplevelsen af stabilitet og komfort siddende og liggende i sengen både med og uden brug af sengens indstillinger. Sengehestenes placering, udformning og funktion. Håndbetjeningens placering, udformning og funktion. hjælper: Centralbremsens udformning, placering og funktion. Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Praktisk afprøvning af det som er nævnt under Evalueringskriterier og Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... skille ad, samle, transport, kørsel, håndtering, 90 graders vending samt måltagning. Evalueres med tre madrasser: En skummadras, en vekseltryk topmadras og en vekseltryk helmadras. Hvad skal leverandørerne aflevere til evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? 1 stk. primærprodukt med lave sengeheste og vandrette fenderhjul. 1 stk. primærprodukt med høje sengeheste og lodrette fenderhjul. Alt øvrigt tilbehør. Produktbeskrivelse. Brugsvejledning. Rengøringsanvisning. Vedligeholdelsesanvisning. Krav til dokumentation Følgende dokumentation skal kunne fremsendes senest 5 arbejdsdage efter anmodning: Dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr. Det kan være dokumentation for prøvning efter: DS/EN 1970:2002 Indstillelige senge til handicappede personer. Krav og prøvningsmetoder samt Amendment 1:2005 til samme standard (gælder indtil 1. april 2013) eller DS/EN :2010 Elektromedicinsk 1

21 Max. 220 cm (målt uden liggefladeforlængelse) x max. 100 cm inkl. tilbehør. Liggefladelængde: Skal kunne forlænges min. 20 cm. Skal følge liggefladens bevægelser. Liggefladehøjde: Skal være indstillelig fra min. 36 cm til min. 80 cm over gulv, målt uden madras. Madrasmål: Skal kunne anvendes til madras på 200 cm lang x 85 cm bred. Madrassen skal kunne blive på plads ved brug, fx vha. madrasstyr eller lignende. Frihøjde: Skal have en frihøjde på min. 15 cm over gulv. Sengegavle: Skal være aftagelige uden brug af værktøj. Sengehest: Skal være sammenklappelig eller nedfældbar. Skal være aftagelige uden brug af værktøj. Hjul: kommune ns eget depot, som skal påsætte det. Integreret liggefladef orlænger depotpersonale. Oplevelsen af stabilitet og ergonomi ved arbejde ved sengen. Betjeningsvenlighed ved sengens elektriske funktioner. Sengehestenes placering, udformning, funktion og betjeningsvenlighed. Sengegavlenes placering, udformning, funktion og betjeningsvenlighed. Sengens indstillingsmuligheder og køreegenskaber. depotpersonale: Betjeningsvenlighed ved afog påmontering af tilbehørsdele. Betjeningsvenlighed ved udskiftning af reservedele. Betjeningsvenlighed ved skille ad og samle igen samt de enkelte deles vægt. Rengøringsvenlighed ved klargøring til anden borger. udstyr Del 2-52: Særlige krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber for hospitals- og plejesenge til medicinsk brug. For senge, der lever op til DS/EN 1970:2002 kan man stille yderligere krav om, at håndbetjening skal kunne tåle at falde på gulvet 1000 gange og stadig kunne fungere sikkert i henhold til prøvningsmetode i fx DS/EN :2008 Miljøprøvninger. Del 2-31: Prøvninger - Prøvning Ec: Hårde stød, primært for prøveudstyr eller en tilsvarende prøvningsmetode, fx EN :1994 med senere tillæg. Afbrydere til apparater. Del 2-1: Særlige bestemmelser for afbrydere til bøjelige ledninger. Kravet er indeholdt i den nye standard DS/EN :2010 (se ovenfor). Skal være forsynet med 4 Sengen skal være Kravspecifikation: Elektrisk indstillelig plejeseng - Delaftale 3/

22 hjul, der alle skal kunne dreje 360. Centralbremse: Skal kunne betjenes fra begge sider af sengen. Fenderhjul: 4 stk. vandrette eller lodrette fenderhjul, som ikke må kunne smitte af. Mærkelast: Skal være min. 185 kg, hvoraf brugervægten skal være min. 150 kg. Transport: Skal kunne skilles ad uden brug af værktøj i forbindelse med transport, herunder skal liggefladen kunne adskilles i flere dele, hvoraf største del max. må være 150 cm lang. Tungeste enkeltdel må max. veje 50 kg. Udseende og farve. Rengøringsvenlighed ved daglig brug. Grad af opfyldelse af Ønsker til produkt. Udseende og farve: Konstruktion, design og farvevalg. Rengøringsvenlighed ved daglig brug: Vurdering af hvor mange steder på produktet støv, hår og andet snavs kan samle sig. Grad af opfyldelse af Ønsker til produkt. mærket med mærkelast og max. brugervægt samt IPklasse. Eller tilsvarende dokumentation. Håndbetjening: Skal være elektrisk og mærket med trykknappernes funktion. Skal kunne betjenes både fra sengens højre og venstre side. Skal kunne holdes i og betjenes med samme hånd. Skal kunne betjenes af såvel højre som venstre hånd. Skal kunne hænges op på sengen uden at glide Kravspecifikation: Elektrisk indstillelig plejeseng - Delaftale 3/

23 ned. Rengøring: Skal kunne rengøres i henhold til SSI s retningslinjer for bekæmpelse af MRSA, Clostridium Difficile og Norovirus i hhv. hjemmepleje og plejeboliger. Øvrigt: Skal være konstrueret, så der er drænering, hvor vand og fugt kan samles. Skal være fremstillet af korrosionsbestandigt materiale eller overfladebehandlet på en sådan måde, at den er korrosionsbestandig. Tilbehør Minimumskrav til tilbehør, der skal kunne tilkøbes Høje sengeheste: Må ikke være en forhøjelse som monteres den alm. sengehest. Sengeheste i længder, der også kan anvendes sammen med liggefladeforlængelsen. Brugerbetjente Ønsker til tilbehør Evalueringskriterier Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på Madrasstyr i min. 2 forskellige højder. Tilbehørsprogram. Kravspecifikation: Elektrisk indstillelig plejeseng - Delaftale 3/ Tilbehørsprogram: Sortimentsbredden af det samlede tilbehørsprogram samt tilbehør som nævnt i kolonnen Ønsker til tilbehør. Kvaliteten af de tilbudte tilbehør, herunder udformning og Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Praktisk afprøvning af det som er nævnt under Evalueringskriterier og Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på.... Hvad skal leverandørerne aflevere til evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? Et eksemplar af det tilbudte tilbehør som nævnt i kolonnen Minimumskrav til tilbehør, der skal kunne tilkøbes samt evt. tilbudt Ønsker til tilbehør. Katalog over det 4

24 sengeheste. Brugerbetjente høje sengeheste. Sengehestebeskyttere: Både til de alm., de høje og de lange. borger. materiale. borger: Bruger- og betjeningsvenlighed ved de høje sengeheste, samt ders udformning, placering og funktion. samlede tilbehørsprogram. Støttegreb. hjælper. hjælper: Sengegalge. Lodretstillede fenderhjul. Af- og påmontering af løse dele samt tilbehør og ergonomien ved dette. Vandrette fenderhjul. depotpersonale. depotpersonale: Betjeningsvenlighed ved af- og påmontering af tilbehørsdele. Rengøringsvenlighed af tilbehørsdele i forhold til klargøring til anden borger. Placering og funktion af fenderhjul. Rengøringsvenlighed. Rengøringsvenlighed: Vurdering af hvor mange steder på tilbehørsdelene støv, hår og andet snavs kan samle sig. Grad af opfyldelse af Ønsker til tilbehør. Grad af opfyldelse af Ønsker til tilbehør. Kravspecifikation: Elektrisk indstillelig plejeseng - Delaftale 3/

25 Kravspecifikation delaftale 4/2015: Stationær personløfter og skinner til montering på væg og loft. Eksklusiv sejl. ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Motor indenfor 2 arbejdsdage. Skinner indenfor 10 arbejdsdage. Bestillingsdage er ikke medregnet - Leverandør skal levere til den til enhver tid for kommunerne gældende samarbejdspartner for opsætning af produkterne. - Konsulentbistand: I forbindelse med nyindkøb og ved specialløsninger. - Garanti: Min. 2 års garanti Primærprodukt Minimumskrav til produkt En løftemotor til stationær rumdækkende personløfter til forflytning af borger til og fra plejeseng, stol, toilet, kørestol samt fra gulv. Med motoriseret løftemekanisme og manuel fremføring langs skinner. Løfteenheden skal bestå af en løftemotor, en strømføring og løfteåg eller bøjle eller stropper. Motorenhed skal være krydskompatible med delaftale 5. IP klasse for motor: Min. IPX4 Brugervægt: Ønsker til produkt QR-kode som linker til dansk vejledning i brug af produktet. Mærket med HMInr. Hvis mærkning med QRkode og eller HMInr. kan opfyldes, skal det beskrives, om det er leverandø -ren som Evalueringskriterier borger. hjælper. Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... borger: Afstand til løfteåg eller - bøjle eller stropper, mulighed for at foretage en forflytning uden at borgeren generes af motor, løfteåg eller bøjle eller stropper. Lydniveau. Løftebevægelse. Løftehastighed. Oplevelse af stabilitet og sikkerhed under liftning og forflytning. hjælper: Af- og påsætning af sejl Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Praktisk afprøvning af det som er nævnt under Evalueringskriterier og Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... Praktisk afprøvning samt vurdering af produktet. Evalueres med liftbaserede vendesystemer og forskellige sejl. Hvad skal leverandørerne aflevere til evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? Afprøvning af primærprodukt til evaluering udmeldes på et senere tidspunkt. Skinnesystemet skal være markeret med varenr. Tilbudt tilbehør. Krydskompatibilitetserklæ ring på hvilke andre leverandørers produkter, som kan kobles til hhv. skinner og motor. Produktbeskrivelse. Brugsvejledning. Vedligeholdelsesanvisnin g. Krav til dokumentation Følgende dokumentation skal kunne fremsendes senest 5 arbejdsdage efter anmodning: Dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr. Det kan være dokumentation for prøvning efter: Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i forhold til Medicinsk Udstyr direktivet. Det kunne være dokumentation for prøvning efter: DS/EN ISO Kravspecifikation: Stationær personløfter Delaftale 4/

26 Min. 200 kg. Motor skal være mærket med max. brugervægt. Løfteåg eller bøjle eller stropper: Skal kunne benyttes til andre leverandørers sejl til 2-punktsophæng. Ved løfteåg eller bøjle: Skal være ophængt i 1 punkt og kunne dreje 360 grader. Skal være i bredden cm med kroge til brug for 2- punktsophængte sejl. Skal kunne udskiftes. Ved stropper: Med kroge til brug for 2- punktsophængte sejl. Borger skal kunne drejes 360 grader under liftning. Skal kunne udskiftes. Løftemotor: Motor og løbevogn skal være krydskompatible til skinnesystemer fra andre leverandører. Skal kunne aftages uden brug af værktøj. Strømforsyning: Opladning skal ske ved strømførende skinne, ladestation eller ved ekstern ladestation. Opladning skal kunne ske uden at motor eller andre påsætter mærkater ne, eller om det er kommune ns eget depot, som skal påsætte det. Buede skinner. Mulighed for dørgenne mføring eller Rum til Rum. depotpersonale. Kravspecifikation: Stationær personløfter Delaftale 4/ på løfteåg eller bøjle eller stropper. Løbekattens friktion i skinnesystemet under forflytning af borger. Herunder ved traversbevægelsen. Opladningsprocedure. Opladningskapacitet. Nødstoppets placering, markering og betjeningen af dette. Nødfirs placering, markering og betjeningen af dette. Håndbetjeningens udformning, trykfunktion, markering og placeringsmulighed, herunder om den kan ophænges sikkert flere steder. Løftehøjde. depotpersonale: Af- og påmontering af løfteenhed. Motorens vægt. Rengøringsvenlighed ved klargøring til anden borger. Rengøringsanvisning. Produktbeskrivelse. Brugsvejledning. Rengøringsanvisning. Vedligeholdelsesanvisning :2007 Personløftere til flytning af handicappede personer - Krav og prøvningsmetoder Eller tilsvarende dokumentation medsendes. Oplysning om interval for eftersyn. Beskrivelse af eftersynets omfang og hvilke kompetencer, der kræves for at udføre eftersynet. Tilladelse til at andre servicefirmaer må udrette det årlige serviceeftersyn på løftere og skinner i og udenfor garantiperioden uden at garantien bortfalder. Krydskompatibilitetser klæring, herunder hvilke skinnesystemer fra andre leverandører som kan anvendes til motoren. Eller tilsvarende dokumentation. 2

27 dele afmonteres. Håndbetjening: Skal være elektrisk. Skal være mærket med personløfterens funktioner. Skal kunne holdes og betjenes med én hånd, såvel højre som venstre. Skal kunne anvendes af borgeren selv. Skal kunne udskiftes. Skal kunne ophænges på løfteren under brug og parkering. Opladning: Der skal som min. være lydsignal, når der er behov for opladning. Der skal være lyssignal, når batteriet lades, samt når det er fuldt opladt. Ladetid max. 8 timer. Nødstop: Skal være afmærket. Nødfir: Skal være afmærket. Skal kunne anvendes selvom strømforsyning er afbrudt eller batteriet afladet. Krydskompatibilitet. Udseende og farve. Rengøringsvenlighed. Grad af opfyldelse af Ønsker til produkt. Mærkning til identificering af den enkelte motor. Krydskompatibilitet: Hvilke og hvor mange andre leverandørers produkter kan kobles til hhv. skinner og motor. Udseende og farve: Konstruktion, design og farvevalg. Herunder højden på skinnerne og monteringen af disse og den derved endelige løftehøjde. Rengøringsvenlighed: Vurdering af hvor mange steder på produktet støv og andet snavs kan samle sig, og hvordan det fjernes. Graden af opfyldelse af Ønsker til produkt. Eftersyn og reparationer: Eftersyn max. én gang årligt. Eftersynet skal kunne Kravspecifikation: Stationær personløfter Delaftale 4/

28 foretages af andre kyndige end leverandøren uden at garantien bortfalder. Leverandøren skal tillade at produktet kan serviceres af andet servicefirma efter leverandørens anvisninger. Leverandør skal tilbyde at uddanne depotmedarbejdere og evt. andre servicefirmaer til at foretage eftersyn og reparationer efter leverandørens anvisninger. Kommunerne forbeholder sig retten til selv at udføre lettere reparationer som f.eks. udskiftning af håndbetjening, batterier og løfteåg eller -bøjle. Rengøring: Skal kunne rengøres i henhold til SSI s retningslinjer for bekæmpelse af MRSA, Clostridium Difficile og Norovirus i hhv. hjemmepleje og plejeboliger. Øvrigt: Skal være konstrueret, så der er drænering, hvor vand og fugt kan samles Skal være fremstillet af Kravspecifikation: Stationær personløfter Delaftale 4/

29 korrosionsbestandigt materiale eller yderbehandlet på en sådan måde, at den er korrosionsbestandig Quick-guide på dansk skal være udarbejdet, så den kan leveres hos borger. Fejlfindingsguide på dansk til brug ved driftsstop skal være udarbejdet, så den kan leveres hos borger. Det skal være tilladt at udskifte batteri med batteri fra anden leverandør, uden at garantien bortfalder. Tilbehør Minimumskrav til tilbehør, der skal kunne tilkøbes Skinnesystem: Skinnesystem med lige skinner og travers skal kunne leveres efter ønskede mål - skal kunne opsættes både på væg (inkl. gipsvæg) og loft. Skal leveres med endeplader på skinnesystemet. Løfteenheden skal kunne Ønsker til tilbehør Evalueringskriterier Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på Natlys. Mulighed for at udlæse data og forbrugsmønster. Såfremt løfteren er med løfteåg eller bøjle, er det et ønske at der kan leveres et løfteåg Tilbehørsprogram. Kravspecifikation: Stationær personløfter Delaftale 4/ Tilbehørsprogram: Sortimentsbredden af det samlede tilbehørsprogram samt tilbehør som nævnt i kolonnen Ønsker til tilbehør. Kvaliteten af de tilbudte tilbehør, herunder udformning og materiale. Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Praktisk afprøvning af det som er nævnt under Evalueringskriterier og Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på.... Hvad skal leverandørerne aflevere til evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? Et eksemplar af det tilbudte tilbehør som nævnt i kolonnen Minimumskrav til tilbehør, der skal kunne tilkøbes samt evt. tilbudt Ønsker til tilbehør. Katalog over det samlede 5

30 bruges sammen med rumdækkende skinnesystem med travers. Servicefirmaer eller kommunale depotmedarbejdere som er certificeret til at opsætte skinner, jf. Særlige forhold under Minimumskrav til service og levering. Skal være konstrueret, så der er drænering, hvor vand og fugt kan samles. eller bøjle cm bred. Vejeenhed. Holder til vægmontering af løfteåg. hjælper. depotpersonale. hjælper: Løftehøjde. Traversens friktion. Lydniveau. depotpersonale: Arbejdsbelastning ved skift af tilbehør. Rengøringsvenlighed i forhold til klargøring til anden borger. tilbehørsprogram. Løfteåg eller bøjle Evt. værktøj til udskiftning af løfteåg eller -bøjle Evt. tilbudt vejeenhed og beskrivelse af udlæsning af data og forbrugsmønster. Skal være fremstillet af korrosionsbestandigt materiale eller yderbehandlet på en sådan måde, at den er korrosionsbestandig. Tungeste enkeltdel må max. veje 25 kg. Rengøringsvenlighed. Grad af opfyldelse af Ønsker til tilbehør. Rengøringsvenlighed: Vurdering af hvor mange steder på tilbehørsdelene støv, hår og andet snavs kan samle sig. Såfremt løfteren er med løfteåg eller -bøjle skal denne kunne leveres i str cm bred Graden af opfyldelse af Ønsker til tilbehør. Grad af opfyldelse af Ønsker til produkt. Såfremt at løfteren er med stropper, skal der kunne tilkøbes stropper Traversskinne. Batteri. Kravspecifikation: Stationær personløfter Delaftale 4/

31 Håndbetjening. Kompatilbiltetsudstyr i form af kørevogne til hhv. skinner og motorer som nævnt i Delaftale XX. (vigtigt, at der afgives fast pris på disse) NB! Vær opmærksom på, at der nedenfor er Tillæg til kravspecifikation delaftale 4/2015: Opsætning og nedtagning af skinnesystemer til stationær personløfter samt montering af løftemodul til skinnesystem Kravspecifikation: Stationær personløfter Delaftale 4/

32 Tillæg til kravspecifikation delaftale 4/2015: Opsætning og nedtagning af skinnesystemer til stationær personløfter samt montering af løftemodul til skinnesystem Primærprodukt Opsætning og udførelse Minimumskrav til opsætning og nedtagning af skinnesystemer til stationær personlift samt montering af løftemodul til skinnesystem Opsætning: Opsætning af nyindkøbte skinner: Komplet skinnesystem (vægmonterede, loftmonterede eller fritstående skinner, travers og kørevogn) svarende til delaftale 4 og 5. Aftale om opsætning af fritstående skinnesystem skal være valgfri. Opsætning af genbrugsskinner: komplet skinnesystem (vægmonterede, loftmonterede eller fritstående skinner, travers og kørevogn) fra en leverandør, herunder tilskæring af skinner såfremt de ikke passer i målene. Aftale om opsætning af fritstående skinnesystem skal være valgfri. Montering af løftemodul, nyt svarende til delaftale 4 eller genbrug, på nyt eller eksisterende skinnesystem, hvor man ikke skal udskifte kørevognen. Aftale om montering af løftemodul skal være valgfri. Montering af løftemodul, nyt svarende til delaftale 4 eller genbrug, på eksisterende skinnesystem, hvor det kræves at kørevognen udskiftes. Aftale om montering af løftemodul skal være valgfri. Montering af måltilpasset traversskinne i eksisterende skinnesystem. Montering af ikke-måltilpasset traversskinne i eksisterende skinnesystem. Genanvendelse af nedtagne skinner og løftemoduler i videst muligt omfang. Strømførende komponenter skal tilsluttes nærmeste mulige stikkontakt. Løsthængende ledning fastgøres til væg/gulv/loft, så det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Såfremt tilslutning til strøm kræver en elinstallatør, skal proceduren aftales nærmere med kommunen. Belastningstest skal foretages ved nyopsætning og genopsætning af skinner. I forbindelse med opsætning skal leverandør sørge for rengøring efter eget arbejde. Såfremt leverandør til delaftale 4 og 5 kræver særlig undervisning i håndtering af deres produkter, er tilbudsgiver selv ansvarlig for at opsøge denne undervisning for egen regning. Kravspecifikation: Stationær personløfter Delaftale 4/

33 Udførelse: Såfremt der ikke forefindes et skinnesystem i boligen skal tilbudsgiver foretage opmåling af det rum, hvor den stationære personlift skal anvendes. Såfremt der ikke findes egnede komponenter på lager, skal tilbudsgiver selv bestille de nødvendige komponenter hos en leverandør oplyst af kommunen. Såfremt en kommune selv ønsker at lagerføre hhv. skinner og løftemoduler skal tilbudsgiver afhente komponenterne der. Tilbudsgiver skal selv træffe aftale med bruger eller personale om dato for opmåling og montering. Kommunen er forpligtiget til at give de relevante kontaktoplysninger. I forbindelse med opsætning skal følgende service leveres: rensning og smøring af hjul og øvrige bevægelige dele batteritest, herunder spændingsmåling rensning af ladekugler eller strømførende skinner efterspænding og justering af skinnesystemet test af fjernbetjening Leverandøren er ansvarlig for at dens medarbejdere, som udfører opgaven, har de fornødne kompetencer til at udføre og varetage opgaven. Nedtagning AFTALE OM NEDTAGNING SKAL VÆRE VALGFRI FOR KOMMUNERNE Nedtagning: Nedtagning af skinner fra en vilkårlig leverandør (i øjeblikket primært fra Botved og Guldmann). Dette gælder også skinner som er opsat inden indeværende aftale er trådt i kraft. Nedtagning af løftemodul fra en vilkårlig leverandør (i øjeblikket primært fra Botved og Guldmann). Dette gælder også løftemoduler, som er opsat inden indeværende aftale er trådt i kraft. I forbindelse med nedtagning skal leverandør sørge for rengøring og oprydning efter eget arbejde I forbindelse med nedtagning af skinner i lejebolig skal der foretages reetablering i form af udfyldning af huller Nedtagne komponenter køres til eget lager eller til kommunens lager efter kommunens valg Kravspecifikation: Stationær personløfter Delaftale 4/

34 Lager Lagerføring: Tilbudsgiver skal kunne føre lager af skinner og løftemoduler for de kommuner som måtte ønske det: Herlev, Rudersdal, Allerød, Lyngby-Taarbæk og Ballerup Kommune ønsker lagerføring af skinner. Furesø og Gentofte Kommune ønsker IKKE lagerføring af skinner. Herlev, Allerød, Lyngby-Taarbæk og Ballerup Kommune ønsker lagerføring af løftemoduler. Rudersdal, Furesø og Gentofte Kommune ønsker IKKE lagerføring af løftemoduler. Lagerføring skal ske særskilt for hver kommune. Tilbudsgiver skal kunne overtage en kommunes lager af løftemoduler og skinner fra en anden leverandør. Tilbudsgiver skal kunne opbevare alle komponenter i tilpassede tempererede rum, så ingen komponenter får skader under opbevaring, f.eks. fugtskader. Tilbudsgiver skal kunne opbevare løftemoduler forsvarligt, så bl.a. batterier ikke tager skade under opbevaringen. Tilbudsgiver skal kunne tilbyde at motor tilsluttes strøm under opbevaring. Tilbudsgiver skal kunne forestå reparation af mobile personløftere, mobile ståløftere, skinner og løftemoduler, såfremt det bliver nødvendigt. Kommunerne skal til enhver tid, efter aftale, have mulighed for at besigtige lageret indenfor almindelig arbejdstid. Lagerstyring: Tilbudsgiver skal kunne tilbyde et elektronisk lagerføringssystem over hver kommunes løftemoduler og/eller skinner, som er på lager. Hver kommunes sagsbehandlende terapeuter og depotpersonale skal via internettet kunne tilgå lagerbeholdning af skinner og løftemoduler samt udtage fra denne. Opdateringer skal ske i realtid. Lagerstyringen skal kunne håndtere de enkelte kommuners nummerering, så det er synligt i lagersystemet. Lagerbeholdning: Tilbudsgiver skal etablere aftale om kompabilitetsudstyr, herunder løbevogne, således at løfteenhed kan opsættes på eksisterende skinner indenfor 2 arbejdsdage. Bestillingsdag er ikke medregnet. Kravspecifikation: Stationær personløfter Delaftale 4/

35 Tilbudsgiver aftaler med de enkelte kommuner, hvilket kompatibilitetsudstyr der er nødvendigt. Kommunerne har pr. 28/ produkter fra: Herlev Kommune: A.P. Botved. Rudersdal Kommune: AP Botved og Guldmann Allerød Kommune: Guldmann Lyngby-Taarbæk Kommune: Ergolet, Botved, Guldmann, Human Care (Jøhl). Gentofte Kommune: A. P. Botved og Guldmann Ballerup Kommune: A. P. Botved, Jøhl, Ergolet og Guldmann Generelt Generelt i forbindelse med lagerføring, nedtagning og opsætning: Alle dele af sikkerhedsmæssig betydning kontrolleres og evt. udskiftes, hvis det er nødvendigt. Alle kassable dele udskiftes, og at leverandørens retningslinjer herfor følges. Alle enkeltdele som sættes på lager skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlige og klar til opsætning. Genanvendelse af nedtagne skinner og løftemoduler i videst muligt omfang. Leveringstider Bestillingsdagen er ikke medregnet Opsætning af nye skinner indenfor 15 arbejdsdage. Det er kommunens ansvar gennem særskilt aftale at skinnerne kan leveres indenfor 10 arbejdsdage fra leverandør oplyst af kommunen i hht. delaftale Stationær personlift. Indenfor tidsrammen skal tilbudsgiver have foretaget relevante opmålinger. Opsætning af genbrugsskinner indenfor 5 arbejdsdage, såfremt der er egnede skinner på lager. Indenfor tidsrammen skal tilbudsgiver have foretaget relevante opmålinger. Opsætning af genbrugs-løftemodul fra lager på eksisterende skinnesystem indenfor 2 arbejdsdage. Montering af nyindkøbt løftemodul på eksisterende skinnesystem indenfor 4 arbejdsdage. Kommunen har da sikret sig, at løftemodulet kan leveres indenfor 2 arbejdsdage fra leverandør oplyst af kommunen i hht. delaftale Stationær personlift. Kravspecifikation: Stationær personløfter Delaftale 4/

36 Kravspecifikation delaftale 5/2015: Stationært fritstående skinnesystem inklusiv motor og eksklusiv sejl. ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Levering af skinnesystem indenfor 10 arbejdsdage. Bestillingsdag er ikke medregnet - Leverandør skal levere til den til enhver tid for kommunerne gældende samarbejdspartner for opsætning af produkterne. - Konsulentbistand: I forbindelse med nyindkøb og ved specialløsninger. - Garanti: Min. 2 års garanti - Særlige forhold: Leverandør skal tillade at andre servicefirmaer håndterer og monterer samtlige produkter i indeværende delaftale. Såfremt dette kræver særlig undervisning og instruktion, skal leverandør tilbyde den relevante undervisning til leverandør på tillæg til delaftale 4 (opsætning og nedtagning). Primærprodukt Minimumskrav til produkt Skinnesystem: Skinnesystemet skal være fritstående og skal både fås som rumdækkende system og med enkeltskinne. Gavlstativer med enkeltskinne skal kunne højdeindstilles og skal kunne fås med og uden hjul. Alle hjulene skal være drejelige i alle retninger og være låsbare samt må Ønsker til produkt QR-kode som linker direkte til vejledning i brug af produktet. Hvis mærkning med QRkode og eller HMI-nr. kan opfyldes, skal det beskrives, om det er leverandøren som påsætter Evalueringskriterier borger. hjælper. depotpersonale. Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... borger: Oplevelse af sikkerhed og stabilitet under forflytning. hjælper: Løbekattens friktion i skinnesystemet under forflytning af borger. Herunder ved traversbevægelsen. depotpersonale: Af- og påmontering af løfteenhed. Højdeindstilling uden Kravspecifikation: Fritstående stationær personløfter Delaftale 5/ Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Praktisk afprøvning, herunder samle, skille ad og højdeindstill e. Evalueres med liftbaserede vendesyste mer og forskellige sejl. Hvad skal leverandørerne aflevere til evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? Aflevering af et rumdækkende primærprodukt i ca. 2x3 meter med hjul, indstillet i højden ca. 230 cm. Såfremt der er brug for værktøj til højdeindstilling, samling og adskillelse skal dette også leveres. Kompabilitetsudstyr til nævnte motorer i delaftale 4. Tilbudsgiver skal vedlægge en liste over de motorer, som tilbudsgiver har kendskab til, som passer til Krav til dokumentation Følgende dokumentation skal kunne fremsendes senest 5 arbejdsdage efter anmodning: Dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr. Det kan være dokumentation for prøvning efter: Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i forhold til Medicinsk Udstyr direktivet. Det kunne være dokumentation for prøvning efter: DS/EN ISO 10535:2007 1

37 ikke smitte af på underlag. Gavlstativer og evt. hjørnestolper skal kunne højdeindstilles. Skinner og travers skal kunne leveres efter ønskede mål min. i intervallet 2-4 meter med et længdeinterval på max. 1 meter. Skal kunne længdetilpasses yderligere, af andre end leverandøren (f.eks. kommunens depotpersonale). Skinnesystemet skal være krydskompatibel med motorenheden fra delaftale 4. mærkaterne, eller om det er kommunens eget depot, som skal påsætte det. Gavlstativet: Højdejustere s mere end 240 cm. Krydskompatibilitet. Rengøringsvenlighed. brug af værktøj. Brugervenlighed, mærkning og arbejdsbelastning ifht. at skille ad, transportere og samle det samlede skinnesystem. Rengøringsvenlighed i forhold til klargøring til anden borger. Krydskompatibilitet: Hvilke og hvor mange andre leverandørers produkter kan kobles til skinner. Rengøringsvenlighed: Vurdering af hvor mange steder på produktet støv og andet snavs kan samle sig, og hvordan det fjernes. tilbudsgivers skinner. Produktbeskrivelse. Brugsvejledning. Vedligeholdelsesanvisning. Rengøringsanvisning. Personløftere til flytning af handicappede personer - Krav og prøvningsmetoder. Eller tilsvarende dokumentation medsendes. Krydskompatibilitetserklærin g, herunder hvilke motorer fra andre leverandører som kan anvendes til skinnerne. Brugervægt: Min. 200 kg. Gavlstativer og evt. hjørnestolper: Skal være højdejusterbare min. i intervallet 225 cm 240 cm, målt fra gulv til overkant af skinne. Grad af opfyldelse af Ønsker til produkt. Graden af opfyldelse af Ønsker til produkt. Vægt: Tungeste enkeltdel må max. veje 25 kg. Kravspecifikation: Fritstående stationær personløfter Delaftale 5/

38 Rengøring: Skal kunne rengøres iht. SSI s retningslinjer for bekæmpelse af MRSA, Clostridium Difficile og Norovirus (roskildesyge) i hhv. hjemmepleje og plejeboliger. Øvrigt: Alle dele skal være udformet eller mærket så de ikke kan fejlplaceres ved samling. Skal være konstrueret, så der er drænering, hvor vand og fugt kan samles Skal være fremstillet af korrosionsbestandig t materiale eller yderbehandlet på en sådan måde, at det er korrosionsbestandig Quick-guide på dansk skal være udarbejdet, så den kan leveres hos borgeren Kravspecifikation: Fritstående stationær personløfter Delaftale 5/

39 Fejlfindingsguide på dansk til brug ved driftsstop skal være udarbejdet, så den kan leveres hos borgeren. Tilbehør Minimumskrav til tilbehør, der skal kunne tilkøbes Løftemotor: Skal bestå af en løftemotor, en strømføring og løfteåg eller bøjle eller stropper. Ønsker til tilbehør Evalueringskriterier borger. Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... borger: Afstand til løfteåg eller -bøjle eller stropper, mulighed for at foretage en forflytning uden at borgeren generes af motor, løfteåg eller bøjle eller stropper. Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Praktisk afprøvning samt vurdering af tilbehør. Hvad skal leverandørerne aflevere til evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? Løftemotor skal være monteret på skinnesystemet. Alt øvrigt tilbudt tilbehør. IP klasse for motor: Min. IPX4 Brugervægt: Min. 200 kg. Motor skal være mærket med max. brugervægt. Løfteåg eller bøjle eller stropper: Skal kunne benyttes til andre leverandørers sejl til 2-punktsophæng. Ved løfteåg eller bøjle: Skal være ophængt i 1 punkt og kunne dreje 360 grader. Skal være i bredden cm med kroge til brug for 2-punktsophængte sejl. Skal kunne udskiftes. Ved stropper: Med kroge til brug for 2- punktsophængte sejl. hjælper. Kravspecifikation: Fritstående stationær personløfter Delaftale 5/ Lydniveau. Løftebevægelse. Løftehastighed. Oplevelse af stabilitet og sikkerhed under liftning og forflytning. hjælper: Af- og påsætning af sejl på løfteåg eller bøjle eller stropper. Løbekattens friktion i skinnesystemet under forflytning af borger. Herunder ved traversbevægelsen. Opladningsprocedure. Opladningskapacitet. 4

40 Borger skal kunne drejes 360 grader under liftning. Skal kunne udskiftes. Løftemotor: Motor og løbevogn skal være krydskompatible til skinnesystemer fra andre leverandører. Strømforsyning: Opladning skal ske ved strømførende skinne, ladestation eller ved ekstern ladestation. Opladning skal kunne ske uden at motor eller andre dele afmonteres. Håndbetjening: Skal være elektrisk. Skal være mærket med personløfterens funktioner. Skal kunne holdes og betjenes med én hånd, såvel højre som venstre. Skal kunne anvendes af borgeren selv. Skal kunne udskiftes. Skal kunne ophænges på løfteren under brug og parkering. Opladning: Der skal som min. være lydsignal, når der er behov for opladning. Der skal være lyssignal, når batteriet lades, samt når det er fuldt opladt. Ladetid max. 8 timer. Nødstop: Skal være afmærket. depotpersonale. Krydskompatibilitet. Udseende og farve. Rengøringsvenlighed. Nødstoppets placering, markering og betjeningen af dette. Nødfirs placering, markering og betjeningen af dette. Håndbetjeningens udformning, markering og placeringsmulighed, herunder om den kan ophænges sikkert flere steder. Løftehøjde. depotpersonale: Af- og påmontering af løfteenhed. Motorens vægt. Rengøringsvenlighed ved klargøring til anden borger. Mærkning til identificering af den enkelte motor. Krydskompatibilitet: Hvilke og hvor mange andre leverandørers produkter kan kobles til hhv. skinner og motor. Udseende og farve: Konstruktion, design og farvevalg. Rengøringsvenlighed: Vurdering af hvor mange steder på produktet støv og andet snavs kan samle sig, og hvordan det fjernes. Nødfir: Skal være afmærket. Skal kunne anvendes selvom Kravspecifikation: Fritstående stationær personløfter Delaftale 5/

41 strømforsyning er afbrudt eller batteriet afladet. Eftersyn og reparationer: Eftersyn max. én gang årligt. Eftersynet skal kunne foretages af andre kyndige end leverandøren uden at garantien bortfalder. Leverandøren skal tillade at produktet kan serviceres af andet servicefirma efter leverandørens anvisninger. Leverandør skal tilbyde at uddanne depotmedarbejdere og evt. andre servicefirmaer til at foretage eftersyn og reparationer efter leverandørens anvisninger. Kommunerne forbeholder sig retten til selv at udføre lettere reparationer som f.eks. udskiftning af håndbetjening, batterier og løfteåg eller -bøjle. Rengøring: Skal kunne rengøres i henhold til SSI s retningslinjer for bekæmpelse af MRSA, Clostridium Difficile og Norovirus i hhv. hjemmepleje og plejeboliger. Øvrigt: Skal være konstrueret, så der er drænering, hvor vand og fugt kan samles Skal være fremstillet af korrosionsbestandigt materiale eller yderbehandlet på en sådan måde, at den er korrosionsbestandig Quick-guide på dansk skal være udarbejdet, så den kan leveres hos borger. Kravspecifikation: Fritstående stationær personløfter Delaftale 5/

42 Fejlfindingsguide på dansk til brug ved driftsstop skal være udarbejdet, så den kan leveres hos borger. Det skal være tilladt at udskifte batteri med batteri fra anden leverandør, uden at garantien bortfalder. Øvrigt tilbehør: Batteri. Håndbetjening. Gavl. Hjørnestolpe, såfremt denne forefindes på produktet. Skinner (pr. meter). Travers. Hjul (pr. stk.). Kravspecifikation: Fritstående stationær personløfter Delaftale 5/

43 Kravspecifikation delaftale 6/2015: Sejl til mobil - og stationær personløfter ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): , 25, 26, 27, 28 og 29 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage. Bestillingsdag er ikke medregnet. - Konsulenttimer: Gratis konsulentbistand ved valg af sejl ved nyindkøb. - Garanti: Min. 2 års garanti. - Vejledning og brugsanvisning begge på dansk Primærprodukt: Minimumskrav til produkt Ønsker til produkt Evalueringskriterier Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... Sejlsortiment til borgere som forflyttes med mobil personløfter eller stationær personløfter. Sejlene skal være 2- punktsophængte. Sejlsortimentet skal som minimum indeholde helsejl med og uden hovedstøtte, halvsejl, toiletsejl og amputationssejl, alle med delte benstropper. Desuden sejl beregnet til at sidde på i kørestolen både med og uden delte benstropper. Størrelse: Sejlsortimentet skal kunne fås i størrelse XS XL. Brugervægt: Min. 200 kg. Materiale: Alle sejl skal være Flere indstillingsmuligheder på benog skulderstropperne udover minimumskrav. Mærket med HMInr. Piktogram som viser bruger siddende i sejl. Tørretumbling. QR-kode som linker direkte til vejledning i brug af produktet. Børnesejl. Sejl, med undtagelse af Sortimentsbredde. Indstillingsmuligheder. Komfort for borger. hjælper. Sortimentsbredde. Indstillingsmuligheder: Stroppers placering og indstillingsmuligheder. Komfort for borger: Komforten for borger, herunder udformning af hovedstøtte og pasform. Materialets kvalitet, herunder også net og badesejls materiale. Polstring og stiveres placering, hvis der er polstring eller stivere på sejlet. Brystbespændingens placering på toiletsejl. hjælper: Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Praktisk afprøvning med personløfter, herunder af- og pålægning af sejl i forbindelse med forflytning til og fra stol, komfortkørestol, plejeseng og fra gulv. Hvad skal leverandørerne aflevere til evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? Et sejl af hver type som tilbudt i minimumskrav til produkt i str. M. Brochurer og brugsvejledninger. En anbefaling af tørreprogram (grader) i tørretumbler. Skriftlig vejledning for vedligeholdelse. Krav til dokumentation Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevant krav i forhold til Medicinsk udstyrs direktivet. Dette kan være dokumentation for prøvning efter DS/EN 12187:2002, tekniske hjælpemidler til handicappede. Generelle krav og prøvningsmetoder Skal overholde kravene i DS/EN ISO 10535: 2007; Mobile og stationære personlifte, sejl og sæder. Krav og prøvningsmetoder. Bekræftelse af at sejlene kan anvendes sammen med personløftere fra andre leverandører, hvor Kravspecifikation: Sejl Delaftale 6/

44 fremstillet i nylon eller polyestermateriale og mindst hel-sejl, halvsejl skal også kunne fås i netmateriale beregnet til bad. Udformning af sejl: Sejl skal være udformet med min. 2 indstillingsmuligheder ved skulder- og benstropper. På sejl med delte benstropper (ikke netmateriale) skal benstropperne være afstivede med eller uden polster. Toiletsejl skal være udformet med brystbespænding. Mærkning: Mærkning med leverandør, modelbeskrivelse, produktionsår, serienummer, størrelse, max. brugervægt toiletsejl, i str. XXL og XXXL Yderligere sejltyper depotpersonale. Udseende og farve. Rengøringsvenlighed. Grad af opfyldelse af Ønsker til produkt. Sejlpålægning og - aftagning. Ergonomi ved brug. depotpersonale. Betjeningsvenlighed ved af- og påmontering af tilbehørsdele. Rengøringsvenlighed ved klargøring til anden borger. Udseende og farve: Konstruktion, design og farvevalg. Rengøringsvenlighed. Vurdering af hvor mange steder på produktet støv, hår og andet snavs kan samle sig. Tørretid. Graden af opfyldelse af Ønsker til produkt. løfteåget eller -bøjle er med 2-punktsophæng i kroge. Vaskeanvisning skal være påtrykt Skal være forsynet med centreringsmarkering. Anvendelse: Skal kunne anvendes til personløftere med 2- punktsophæng i kroge fra andre leverandører indenfor kategorierne stationær personløfter, jf. Delaftale 4 og stationær fritstående personløfter, jf. Delaftale 5. Kravspecifikation: Sejl Delaftale 6/

45 Rengøring: Sejlene skal kunne maskinvaskes og rengøres i hht. SSI s retningslinjer for bekæmpelse af MRSA, Clostridium Difficile og Norovirus (roskildesyge) i hhv. hjemmepleje og plejeboliger. Tørretid max. 8 timer. Tilbehør Minimumskrav til tilbehør, der skal kunne tilkøbes. Forlængerstropper. Ønsker til tilbehør: Polstring af benstropper. Nakkestøtte Evalueringskriterier: hjælper. borger. Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... Tilbehørsprogram. Af- og påsætning og arbejdsbelastning for hjælper. Siddekomfort Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Praktisk afprøvning svarende til primærprodukt. Hvad skal leverandørerne aflevere til evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? Min. 4 stk. tilbudte forlængerstropper. Katalog over ønsker til tilbehør. Grad af opfyldelse af Ønsker til tilbehør. Graden af opfyldelse af Ønsker til tilbehør. Kravspecifikation: Sejl Delaftale 6/

46

47

48

49 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

50 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved godkendelse og ved driftsorienteret tilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogredskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet. Kvaliteten af et tilbud skal være kendetegnet ved, i hvor høj grad formålet med indsatsen jf. serviceloven realiseres og bidrager til, at borgerne trives. Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis. Enkelte indikatorer gælder alene specifikke tilbud, f.eks. tilbud til børn og unge. Disse indikatorer supplerer de øvrige indikatorer. Begrebet borgere bruges som samlet betegnelse for alle de forskellige målgrupper, der opholder sig i tilbud, der er omfattet af socialtilsynet, herunder børn og unge. Kvalitetsvurdering Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Kriterierne og indikatorerne under hvert tema angiver forhold, som socialtilsynet skal bedømme kvaliteten i tilbuddet ud fra. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet. Socialtilsynet skal ved godkendelse foretage en bedømmelse af alle indikatorer i kvalitetsmodellen, og skal løbende kunne stå inde for, at tilbuddet har den fornødne kvalitet i forhold til alle temaer, men fastlægger selv efter en konkret vurdering i 2

51 forhold til det enkelte tilbud, hvornår og hvor tit tilbuddet skal bedømmes i forhold til de enkelte indikatorer. Ved godkendelse skal socialtilsynet tage stilling til, om det er sandsynligt, at tilbuddet vil kunne levere den fornødne kvalitet i indsatsen. Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Bedømmelse af kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier ved godkendelse Ved godkendelse skal socialtilsynet bedømme tilbuddets forudsætninger for og forventede evne til at opfylde indikatorer og kriterier. Socialtilsynet skal foretage en bedømmelse af alle indikatorer i kvalitetsmodellen. For hver indikator bedømmes et af følgende: 1) Tilbuddet forventes at kunne opfylde indikatoren 0) Tilbuddet forventes ikke at kunne opfylde indikatoren Scoringen af indikatorerne giver grundlag for bedømmelse af kriterierne og derudfra en samlet skriftlig bedømmelse indenfor hvert tema. Bedømmelsen indgår i den samlede vurdering af, hvorvidt tilbuddet forventes at kunne levere fornøden kvalitet. Samlet vurdering af kvaliteten ved godkendelse Bedømmelsen af indikatorer og kriterier understøtter socialtilsynets samlede vurdering af, om det er sandsynligt, at tilbuddet vil kunne levere den fornødne kvalitet i indsatsen inden for temaerne. I den samlede vurdering kan socialtilsynet inddrage yderligere forhold, der kan være relevante inden for de enkelte temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier. Den samlede vurdering beskrives kvalitativt og vil være understøttet af den kvantitative scoring. Der er ingen automatik i, hvilke følger eventuelt lav opfyldelse på enkelte områder skal have, ligesom der ikke er fastsat en grænseværdi for fornøden kvalitet. 3

52 Kvalitetsvurderingen på temaniveau offentliggøres på Tilbudsportalen, hvis tilbuddet godkendes. Bedømmelse af kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier ved driftsorienteret tilsyn Ved det driftsorienterede tilsyn skal eksisterende praksis og konkrete resultater for borgerne indgå i bedømmelsen af kvaliteten i tilbuddet. Socialtilsynet skal foretage en bedømmelse af alle indikatorer i kvalitetsmodellen. Indikatorerne bedømmes efter følgende skala: 5) I meget høj grad opfyldt 4) I høj grad opfyldt 3) I middel grad opfyldt 2) I lav grad opfyldt 1) I meget lav grad opfyldt Bedømmelsen af indikatorerne giver grundlag for bedømmelse af kriterierne og resulterer i en samlet, skriftlig bedømmelse for hvert tema. Hver indikator gives samtidig en værdi (score). Ud fra den værdi, som indikatorerne er givet, udregnes der automatisk en samlet værdi for opfyldelsesgraden for henholdsvis hvert kriterium og hvert tema. Værdien udregnes som et gennemsnit af henholdsvis indikatorernes og kriteriernes værdier. Det samlede resultat af denne kvantitative bedømmelse udtrykkes grafisk i form af et spindelvæv. Kvalitetsbedømmelsen indgår i den samlede vurdering af, hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet. Samlet vurdering af kvaliteten ved driftsorienteret tilsyn Såvel den kvalitative som den kvantitative bedømmelse føder ind til og understøtter socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har fornøden kvalitet. 4

53 I den samlede vurdering kan socialtilsynet inddrage yderligere forhold, der kan være relevante inden for de enkelte temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier. Den samlede vurdering foretages skriftligt på temaniveau og offentliggøres på Tilbudsportalen. Spindelvævet offentliggøres ikke på Tilbudsportalen. Det giver overblik over kvalitetsbedømmelsen indenfor hvert tema, og bruges i dialogen med tilbuddet eller plejefamilien om at fastholde og udvikle kvaliteten fremadrettet. Temaer, kriterier og indikatorer beskrives nærmere i det følgende. Tema: Uddannelse og beskæftigelse Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og /eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne, herunder at tilbuddet i forhold til børn og unge understøtter, at de får en god skolegang socialt og fagligt. Desuden er det vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås. Kriterium 1: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator 1.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 1.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Gælder kun børn og unge: 5

54 Indikator 1. c: Børnene/ de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 1.d: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller undervisningstilbud. Tema: Selvstændighed og relationer Et mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber, og at borgerne opnår de sociale kompetencer, som deltagelse i aktiviteter og sociale relationer og netværk kræver. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod dette mål, og at det afspejles i aktiviteter i dagligdagen, i personalets adfærd, i de metoder, der anvendes, og afspejles i tilbuddets åbenhed mod og involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgernes kontakt til og samvær med familie og netværk. Kriterium 2: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Indikator 2.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå. Indikator 2.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Indikator 2.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. 6

55 Gælder kun børn og unge: Indikator 2.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet. Indikator 2.e: Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet. Indikator 2.f: Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen. Tema: Målgruppe, metoder og resultater Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metode medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de mål, som i samarbejde med borgerne er sat for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Tilbuddet skal som væsentlige overordnede elementer af kvaliteten respektere og sikre borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet skal understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed samt forebygge magtanvendelser og overgreb. Kriterium 3: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Indikator 3.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Indikator 3.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 3.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. 7

56 Kriterium 4: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Indikator 4.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. Indikator 4.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Kriterium 5: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Indikator 5 a: Borgerne trives i tilbuddet. Indikator 5.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser. Indikator 5.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. Kriterium 6: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Indikator 6.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Indikator 6.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Kriterium 7: Tilbuddet forebygger overgreb Indikator 7.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Indikator 7.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne. 8

57 Tema: Organisation og ledelse En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. En ledelse, der driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, og som både sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse. Kriterium 8: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Indikator 8.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Indikator 8.b:Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. Gælder kun for tilbud med en bestyrelse: Indikator 8.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse. Kriterium 9: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Indikator 9.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Indikator 9.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Indikator 9.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Tema: Kompetencer Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de kompetencer, det vil sige uddannelse, erfaring eller viden, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. 9

58 Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har et strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne på en etisk måde forholder sig til og handler i forhold til borgerne. Herunder at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed. Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. Tema: Økonomi Det er afgørende, at tilbuddene har en bæredygtig økonomi, da det har store konsekvenser for beboerne i døgntilbud, hvis tilbuddet må lukke af økonomiske grunde, fordi det kan betyde, at borgerne må flytte. Samtidig er det afgørende, at tilbuddet har økonomiske forudsætninger for fortløbende at kunne udvikle sig, og at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og den fastsatte takst. Det skal derfor sikres, at der stilles relevante krav til tilbuddets økonomi, herunder med hensyn til gennemsigtighed i økonomien. Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport. Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget. 10

blive lagt vægt på... Indstillingsmuligheder. brugervenlighed for borger:

blive lagt vægt på... Indstillingsmuligheder. brugervenlighed for borger: Kravspecifikation delaftale 1/2015: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 22 18-04 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2015: Manuel kørestol med krydsramme ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 22 03-08

Kravspecifikation delaftale 2/2015: Manuel kørestol med krydsramme ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 22 03-08 Kravspecifikation delaftale 2/2015: Manuel kørestol med krydsramme ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 22 03-08 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 4/2015: Stationær personløfter og skinner til montering på væg og loft. Eksklusiv sejl.

Kravspecifikation delaftale 4/2015: Stationær personløfter og skinner til montering på væg og loft. Eksklusiv sejl. Kravspecifikation delaftale 4/2015: Stationær personløfter og skinner til montering på væg og loft. Eksklusiv sejl. ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 36 12-02 Minimumskrav

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 5/2015: Stationært fritstående skinnesystem inklusiv motor og eksklusiv sejl.

Kravspecifikation delaftale 5/2015: Stationært fritstående skinnesystem inklusiv motor og eksklusiv sejl. Kravspecifikation delaftale 5/2015: Stationært fritstående skinnesystem inklusiv motor og eksklusiv sejl. ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 36 18-03 Minimumskrav til service

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage bestillingsdag

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 1/2013: Badebænk

Kravspecifikation delaftale 1/2013: Badebænk Kravspecifikation delaftale 1/2013: Badebænk ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 09 33 03-30 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage. Bestillingsdagen

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 4/2013: Tryksårsforebyggende siddepude til tryksårskategori 4. ISO nr./ standarder (eller tilsvarende): 04 33 03

Kravspecifikation delaftale 4/2013: Tryksårsforebyggende siddepude til tryksårskategori 4. ISO nr./ standarder (eller tilsvarende): 04 33 03 Kravspecifikation delaftale 4/2013: Tryksårsforebyggende siddepude til tryksårskategori 4. ISO nr./ standarder (eller tilsvarende): 04 33 03 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: 2 arbejdsdage.

Læs mere

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul Indkøbsskabelon Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-23) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer

Læs mere

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med sædetilt, med hjul

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med sædetilt, med hjul Indkøbsskabelon Toilet-badestol med sædetilt, med hjul ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-22) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved

Læs mere

Indkøbsskabelon. Kørestol, hjælpermanøvreret, komfort

Indkøbsskabelon. Kørestol, hjælpermanøvreret, komfort Indkøbsskabelon Kørestol, hjælpermanøvreret, komfort ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 12 22 18 (-04) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved

Læs mere

Indkøbsskabelon. Kørestol, aktiv krydsramme. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) (-08)

Indkøbsskabelon. Kørestol, aktiv krydsramme. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) (-08) Indkøbsskabelon ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 12 22 03 (-08) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse af indkøbsaftaler/udbud. Skabelonen

Læs mere

Indkøbsskabelon. Stationær personløfter, loftsløfter

Indkøbsskabelon. Stationær personløfter, loftsløfter Indkøbsskabelon Stationær personløfter, loftsløfter ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 12 36 12 (-02) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse

Læs mere

Indkøbsskabelon. Elektrisk indstillelig plejeseng. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 18 12 10 (-30) www.socialstyrelsen.dk

Indkøbsskabelon. Elektrisk indstillelig plejeseng. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 18 12 10 (-30) www.socialstyrelsen.dk Indkøbsskabelon Elektrisk indstillelig plejeseng ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 18 12 10 (-30) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse

Læs mere

Indkøbsskabelon. Elektrisk indstillelig plejeseng. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) (-30)

Indkøbsskabelon. Elektrisk indstillelig plejeseng. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) (-30) Indkøbsskabelon ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 18 12 10 (-30) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse af indkøbsaftaler/udbud. Skabelonen

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 1: Toilet-badestol med eldrevet sædekip og eldrevet højdeindstilling

Kravspecifikation delaftale 1: Toilet-badestol med eldrevet sædekip og eldrevet højdeindstilling 1 Kravspecifikation delaftale 1: Toilet-badestol med eldrevet sædekip og eldrevet højdeindstilling ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 09 12 03 23 Minimumskrav til service

Læs mere

Indkøbsskabelon. Mobil ståløfter. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 12 36 04 (-01) www.socialstyrelsen.dk

Indkøbsskabelon. Mobil ståløfter. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 12 36 04 (-01) www.socialstyrelsen.dk Indkøbsskabelon ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 12 36 04 (-01) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse af indkøbsaftaler/udbud. Skabelonen

Læs mere

Indkøbsskabelon. Elektrisk kørestol med motoriseret styring (joystick)

Indkøbsskabelon. Elektrisk kørestol med motoriseret styring (joystick) Indkøbsskabelon Elektrisk kørestol med motoriseret styring (joystick) ISO-nr. 12 23 06 Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse af

Læs mere

Indkøbsskabelon. Mobil personløfter med løftesejl. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 12 36 03 (-04) www.socialstyrelsen.dk

Indkøbsskabelon. Mobil personløfter med løftesejl. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 12 36 03 (-04) www.socialstyrelsen.dk Indkøbsskabelon Mobil personløfter med løftesejl ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 12 36 03 (-04) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse

Læs mere

Indkøbsskabelon. Arbejdsstol med bremser og gasfjeder til højderegulering

Indkøbsskabelon. Arbejdsstol med bremser og gasfjeder til højderegulering Indkøbsskabelon Arbejdsstol med bremser og gasfjeder til højderegulering ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 18 09 03 (-11) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer

Læs mere

Basic - den enkle kørestol. Mange indstillingsmuligheder Stort tilbehørsprogram God kørekomfort Robust Høj genbrugsværdi

Basic - den enkle kørestol. Mange indstillingsmuligheder Stort tilbehørsprogram God kørekomfort Robust Høj genbrugsværdi Basic - den enkle kørestol Mange indstillingsmuligheder Stort tilbehørsprogram God kørekomfort Robust Høj genbrugsværdi BASIC Basic er den optimale løsning, når god kvalitet, høj genbrugsværdi og pris

Læs mere

Focus. Rea Focus kombinerer en god siddestilling med gode køreegenskaber

Focus. Rea Focus kombinerer en god siddestilling med gode køreegenskaber ADD-ON DRIVE C O M P A T I B L E Rea kombinerer en god siddestilling med gode køreegenskaber Rea er en allround kørestol, der kører let og er udviklet til brugere med behov for god siddestøtte. Kørestolens

Læs mere

Indkøbsskabelon. Rollator. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) (-11)

Indkøbsskabelon. Rollator. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) (-11) Indkøbsskabelon ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 12 06 06 (-11) Dette er en af Socialstyrelsens indkøbsskabeloner, som kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse af indkøbsaftaler/udbud.

Læs mere

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol, med hjul. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-21) www.socialstyrelsen.dk

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol, med hjul. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-21) www.socialstyrelsen.dk Indkøbsskabelon Toilet-badestol, med hjul ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-21) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse af

Læs mere

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet Next Bred Det har aldrig været nemmere Sædebredde fra 52,5-57,5 cm God kørekomfort Suveræn nem at indstille Optimal funktionalitet Indstilles med kun to stykker værktøj Kan løftes i de låsbare benstøtter

Læs mere

Indkøbsskabelon. Toiletsæde med indbygget bruse- og tørrefunktion

Indkøbsskabelon. Toiletsæde med indbygget bruse- og tørrefunktion Indkøbsskabelon Toiletsæde med indbygget bruse- og tørrefunktion ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 36 (-04) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer

Læs mere

Focus. Kombinerer en god siddestilling med gode køreegenskaber

Focus. Kombinerer en god siddestilling med gode køreegenskaber Focus Kombinerer en god siddestilling med gode køreegenskaber Rea Focus Rea Focus er en allround kørestol, der kører let og er udviklet til brugere med behov for god siddestøtte. Kørestolens faste sædeplade

Læs mere

Indkøbsskabelon. Vendesystem, bestående af glidelagen og vendelagen

Indkøbsskabelon. Vendesystem, bestående af glidelagen og vendelagen Indkøbsskabelon Vendesystem, bestående af glidelagen og vendelagen ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 12 31 03 (-21) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer

Læs mere

Panther. Funktionel komfortkørestol

Panther. Funktionel komfortkørestol Panther Funktionel komfortkørestol Panther Panther Funktionel komfortkørestol Panther er en stærk og funktionel komfortkørestol til børn. Panther giver, med sit meget store tilbehørsprogram, mulighed for

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 3: Elkørestol med motoriseret styring, til indendørs- og udendørs brug (klasse B). Leveres uden siddepude.

Kravspecifikation delaftale 3: Elkørestol med motoriseret styring, til indendørs- og udendørs brug (klasse B). Leveres uden siddepude. Kravspecifikation delaftale 3: Elkørestol med motoriseret styring, til indendørs- og udendørs brug (klasse B). Leveres uden siddepude. 1 ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende):

Læs mere

Grundpris for SB 35-50 cm: 21.990,- DKK Grundpris for SB 55-60 cm: 25.195,- DKK

Grundpris for SB 35-50 cm: 21.990,- DKK Grundpris for SB 55-60 cm: 25.195,- DKK Dato Fakturerings adresse EAN-nr. Faktureringsadresse = leveringsadresse Kunde nr. Kontaktperson Reference Alternativ leveringsadresse Tilbud Grundpris for SB 35-50 cm: 21.990,- DKK Grundpris for SB 55-60

Læs mere

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s www.hmn.dk M2 Tip Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk M2 Tip bade/toiletstole Giv ældre og handicappede en bedre og mere værdig pleje med M2 Tip bade/toiletstole. M2 Gas-Tip Standard

Læs mere

R82 Panther. Funktionel komfortkørestol

R82 Panther. Funktionel komfortkørestol R82 Panther Funktionel komfortkørestol Panther Funktionel komfortkørestol Mange indstillingsmuligheder Gode køreegenskaber God siddekomfort Crashtestet Let og praktisk at tage med 2 Panther Panther er

Læs mere

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31 EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål Svar 22 17.2.2015 19.2.2015 Generelt for alle delaftaler - Mærkning

Læs mere

Cross Kørestolen med mange muligheder

Cross Kørestolen med mange muligheder Cross Kørestolen med mange muligheder Cross Kørestolen med mange muligheder Komfort ryg og sæde som tilbehør Mange indstillingsmuligheder Robust God kørekomfort Crashtestet 11 drivhjulspositioner Stort

Læs mere

Indkøbsskabelon. Trykfordelende skummadras, helmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-02 og -03) eller 18 12 18 (-25 og -26)

Indkøbsskabelon. Trykfordelende skummadras, helmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-02 og -03) eller 18 12 18 (-25 og -26) Indkøbsskabelon ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-02 og -03) eller 18 12 18 (-25 og -26) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse

Læs mere

Bemærk: Evt. tilbehør såsom benstøtter, armlæn, mv. skrives på rekvisitionen som sendes til HMC

Bemærk: Evt. tilbehør såsom benstøtter, armlæn, mv. skrives på rekvisitionen som sendes til HMC Udskrivningsbetingede hjælpemidler Dette er en liste over de mest almindelige udskrivningsbetingede hjælpemidler. Hvis der er behov for andre udskrivningsbetingede hjælpemidler kontakt venligst Charlotte

Læs mere

Blue Wave toilet- og brusestol

Blue Wave toilet- og brusestol Blue Wave toilet- og brusestol Behagelig, kompakt og alsidig Blue Wave toiletsystem er en stor hjælp for både hjælper og bruger Blue Wave Toiletsystem fungerer på tre måder: Som toiletsæde Som toiletstol

Læs mere

Indkøbsskabelon. Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28)

Indkøbsskabelon. Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28) Indkøbsskabelon Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Generelt. Krav - opfyldt Krav - ikke opfyldt Kontrakten vedrører levering af standard hjælpemidler til kommunerne i Vestegnens Indkøbsforum,. 1.

Generelt. Krav - opfyldt Krav - ikke opfyldt Kontrakten vedrører levering af standard hjælpemidler til kommunerne i Vestegnens Indkøbsforum,. 1. Generelt Nærværende fane fastsætter de generelle mindstekrav (MK), der gælder for alle delaftaler. Brøndby Kommuen henleder opmærksomheden på, at nedenstående mindstekrav kan blive ændret i forbindelse

Læs mere

Indkøbsskabelon. Trykfordelende statisk luftmadras, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-04) eller 18 12 18 (-27)

Indkøbsskabelon. Trykfordelende statisk luftmadras, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-04) eller 18 12 18 (-27) Indkøbsskabelon Trykfordelende statisk luftmadras, topmadras ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-04) eller 18 12 18 (-27) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

Udskrivningsbetingede hjælpemidler og boligindretning

Udskrivningsbetingede hjælpemidler og boligindretning Udskrivningsbetingede hjælpemidler og boligindretning Dette er en liste over de mest almindelige udskrivningsbetingede hjælpemidler og boligindretninger. Hvis der er behov for andre udskrivningsbetingede

Læs mere

Indkøbsskabelon. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 03 (-03) eller 18 09 42 (-28)

Indkøbsskabelon. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 03 (-03) eller 18 09 42 (-28) Indkøbsskabelon Statisk luftpude ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 03 (-03) eller 18 09 42 (-28) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved

Læs mere

Vigtig information Dato: 29.04.2014 - Version 01

Vigtig information Dato: 29.04.2014 - Version 01 Hera/160 - Basic - Gas tilt - El tilt Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører,

Læs mere

Kudu. Komfort-kørestolen der vokser med barnet

Kudu. Komfort-kørestolen der vokser med barnet Kudu Komfort-kørestolen der vokser med barnet Kudu - ny kørestol Kudu er en smart og praktisk inden- og udendørs komfort-kørestol der i form og funktion sikrer den rigtige støtte og pasform til det handicappede

Læs mere

M2 Multi-tip. Elektrisk højdejusterbar bade/toiletstol i rustfrit stål med el-tip funktion. HMN a/s

M2 Multi-tip. Elektrisk højdejusterbar bade/toiletstol i rustfrit stål med el-tip funktion. HMN a/s M2 Multi-tip Elektrisk højdejusterbar bade/toiletstol i rustfrit stål med el-tip funktion M2 Multi-tip M2 Multi-tip er HMN s unikke badestol, som lever op til fremtidens krav til bade/toiletstole. Den

Læs mere

Balder Senior. Elektriske kørestole

Balder Senior. Elektriske kørestole Balder Senior Elektriske kørestole Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN

Læs mere

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion 2. Anvendelsesområde 3. Ibrugtagning 4. Betjeningsvejledning 5. Vedligeholdelse 6. Fejlfinding 7. Teknisk data 8. Garanti Winncare

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN BIP-LYD

Læs mere

El-kørestole, senior

El-kørestole, senior El-kørestole, senior Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk Elektrisk sædetilt

Læs mere

M2 Flexi-Tip. Højdejusterbar bade/toiletstol i rustfrit stål med el-tip funktion i både sæde og ryg. HMN a/s

M2 Flexi-Tip. Højdejusterbar bade/toiletstol i rustfrit stål med el-tip funktion i både sæde og ryg. HMN a/s M2 Flexi-Tip Højdejusterbar bade/toiletstol i rustfrit stål med el-tip funktion i både sæde og ryg M2 Flexi-Tip M2 Flexi-Tip er en helt særlig bade/toiletstol, da den som den eneste på markedet kan justeres

Læs mere

Power elkørestol med muligheder

Power elkørestol med muligheder Kørestolen har sæde/ryg/benstøttefunktion Ryg og benstøtter justeres mod vandret. Der opnås en hvilefunktion I kørestolen som trinløst kan reguleres via joysticket. Derved kan brugeren ændre siddestilling

Læs mere

Indhold. I baderummet Fresh badebræt Side 4 Edge badetaburet Side 6 Swift badetaburet Side 8

Indhold. I baderummet Fresh badebræt Side 4 Edge badetaburet Side 6 Swift badetaburet Side 8 Hygiejne 02 etac Indhold I baderummet Fresh badebræt Side 4 Edge badetaburet Side 6 Swift badetaburet Side 8 På toilettet Swift fritstående toiletstol Side 12 Handy støttehåndtag Side 15 Swift fritstående

Læs mere

Nielsen Line. Bade/toiletstole. HMN a/s. Bade/toiletstole

Nielsen Line. Bade/toiletstole. HMN a/s. Bade/toiletstole Nielsen Line Bade/toiletstole Bade/toiletstole Nielsen Line bade/toiletstole Nielsen Line Bade/toiletstol med plastryg Vare nr.: 313031, HMI nr. 84437 Nielsen Line 24 drivhjul med plastryg Vare nr.: 313031+313040

Læs mere

Mobil stol med høj eller lav ryg

Mobil stol med høj eller lav ryg Mobil stol med høj eller lav ryg fra Rifton Alle modeller er med kipbart sæde Med eller uden affjedring Justerar ryg 0-15 grader Bredt tilbehørsprogram Montering uden brug af værktøj Rifton mobil stol

Læs mere

Tilbudsskema. Delaftale xx

Tilbudsskema. Delaftale xx 1. si-hjælpemidler si-hjælpemidler Hører til journalnummer: 83.00.00-G01-1-13 Tilbudsskema Delaftale xx Krav til SI-hjælpemidler - dyner Kontraktligt bindende bilag Der udbydes SI-hjælpemidler - dyner

Læs mere

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5)

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5) (1/5) Montering af ryg: Ryggen sættes fast på understellet, ved at føre rørene ned over de to metal tapper på understellet. Montering/Afmontering af armlæn Samling af ryglæn på stol: De medfølgende skruer

Læs mere

Transit. Det oplagte valg til sygehuse og institutioner

Transit. Det oplagte valg til sygehuse og institutioner Transit Det oplagte valg til sygehuse og institutioner Transit Det oplagte valg til sygehuse og institutioner Crashtestet Ledsagerbremser Gedigen Letkørende og smidig Massive hjul 2 Transit Transit er

Læs mere

Tilbudsliste udbud af tekniske hjælpemidler

Tilbudsliste udbud af tekniske hjælpemidler budsliste udbud af tekniske hjælpemidler Bilag 3. budsliste budsgiver skal kun udfylde de gule felter. Alle priser angives ekskl. moms. De anførte enhedspriser dækker alle omkostner forbuet med tilbudsgivers

Læs mere

Samlet oversigt af 30.8.2013 over spørgsmål og svar til EU-udbud 2013/S 160-279148 udbud af genbrugshjælpemidler for indkøbssamarbejdet Limfjord Vest

Samlet oversigt af 30.8.2013 over spørgsmål og svar til EU-udbud 2013/S 160-279148 udbud af genbrugshjælpemidler for indkøbssamarbejdet Limfjord Vest Indhold Generelle forhold... 4 Diverse spørgsmål... 4 Referenceliste... 5 Afsnit 2.10 - delaftaler... 6 Afsnit 2.15 udvælgelseskriterier... 7 Afsnit 2.16 tildelingskriterium... 8 Afsnit 2.3 sprog... 9

Læs mere

Ved boligindretning kontakt venligst håndværkerteamet på tlf. 35 30 67 94 / 35 30 67 97.

Ved boligindretning kontakt venligst håndværkerteamet på tlf. 35 30 67 94 / 35 30 67 97. Udskrivningsbetingede hjælpemidler og boligindretninger Dette er en liste over de mest almindelige udskrivningsbetingede hjælpemidler og boligindretninger. Hvis der er behov for andre udskrivningsbetingede

Læs mere

Azalea Family. Èn stor familie. Invacare

Azalea Family. Èn stor familie. Invacare Family Èn stor familie Invacare Rea komfortkørestole giver brugeren den perfekte komfort og mulighed for individuel justering af sæde og ryglæn. Et stort tilbehørsprogram der er kompatibelt på tværs af

Læs mere

03 etac - Balder Junior. Indhold. Side. Balder Junior 4

03 etac - Balder Junior. Indhold. Side. Balder Junior 4 Balder Junior 03 etac - Balder Junior Indhold Side Balder Junior 4 04 etac - Balder Junior Balder Junior Forhjulsdreven el-kørestol til børn Crashtestet Aftageligt betræk Leveres også med stå-funktion

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

M2 Bade/toiletstole Standard-modeller

M2 Bade/toiletstole Standard-modeller M2 Bade/toiletstole Standard-modeller Bade/toiletstole i rustfrit stål. M2 bade/toiletstole standard Fordi mennesker og deres behov ikke er ens. M2 med Skubbebøjle M2 med kørehåndtag M2 med skubbebøjle

Læs mere

Alment tilbehør (som kan anvendes på FORSKELLIGE modeller) har et bestillingsnummer uden tilknytning til HMI-numre:

Alment tilbehør (som kan anvendes på FORSKELLIGE modeller) har et bestillingsnummer uden tilknytning til HMI-numre: dan-rehab a/s var det første firma til at anvende HMI-numre som bestillingsnumre. Det letter registreringen og styringen af hjælpemidler i hjælpemiddeldepoterne og sikrer samtidigt, at både kunde og leverandør

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. udbud på el-kørestole til Kolding Kommune. Kolding Kommune, EU-Udbud nr. 2016/S

Spørgsmål og svar vedr. udbud på el-kørestole til Kolding Kommune. Kolding Kommune, EU-Udbud nr. 2016/S Spørgsmål og svar vedr. udbud på el-kørestole til Kolding Kommune Kolding Kommune, EU-Udbud nr. 2016/S 228-416128 Svar på spørgsmål 1 offentliggjort d. 6. december 2016. Svar på spørgsmål 2-7 offentliggjort

Læs mere

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk Castor SystemRoMedic TM Manual - Dansk 2 1 2 5 6 7 4 5 6 7 1. Skinne (medfølger ikke) 2. Hjørnedel. Bolte med møtrik til fastgørelse 4. Løftemotor (medfølger ikke) 5. Støtteben 6. Bærehåndtag på støtteben

Læs mere

Den intelligente el-kørestolserie E800

Den intelligente el-kørestolserie E800 Den intelligente el-kørestolserie E800 Velkommen til en ny verden Indhold Etac E800 - Tænk anderledes 3 Opnå mere med mindre 4 En unik stol 5 Køreglæde 5 Etac E880 / E885 6 Etac E890 / E895 7 Tilbehør

Læs mere

GL5 GLS5. Mobile løftere

GL5 GLS5. Mobile løftere GL5 GLS5 Mobile løftere GL5 mobil personløfter Guldmanns GL5 mobile personløftere er et gulvbaseret alternativ til de loftsmonterede løft- og forflytningssystemer. Vi har lyttet til brugernes og personalets

Læs mere

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Brugermanual Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09 Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Next, Next Comfort Indhold Side Håndtering... 3-5 Siddekomfort... 6-7 Forflytning...

Læs mere

Modulite sædesystem. Invacare. Fleksibelt, funktionelt & komfortabelt

Modulite sædesystem. Invacare. Fleksibelt, funktionelt & komfortabelt sædesystem Fleksibelt, funktionelt & komfortabelt Invacare er et fleksibelt, funktionelt og komfortabelt sædesystem. giver god mulighed for individuel tilpasning og optimal positionering. sædesystemet

Læs mere

Specifikt tilbehør til fx A ERGOtip 2 (HMI-nr. 20811) begynder med HMI-nummeret efterfulgt af en tilføjelse:

Specifikt tilbehør til fx A ERGOtip 2 (HMI-nr. 20811) begynder med HMI-nummeret efterfulgt af en tilføjelse: dan-rehab a/s var det første firma til at anvende HMI-numre som bestillingsnumre. Det letter registreringen og styringen af hjælpemidler i hjælpemiddeldepoterne og sikrer samtidigt, at både kunde og leverandør

Læs mere

Brugervejledning Olympus 2004

Brugervejledning Olympus 2004 Brugervejledning Olympus 2004 31.07.2007 - Version 3 Indhold 1. Sikkerhed introduktion OLYMPUS 2004....3 1.1 Beskrivelse af dele...4 1.4 Formål...5 1.5 Brug...5 1.6 Generelle bemærkninger vedr. brug...6

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Ormesa ståstøttestativ

Ormesa ståstøttestativ Ormesa ståstøttestativ Ståstøttestativ til unge og voksne Indstillelig bækkenstøtte Indstillelige hælstøtter Justerbare knæstøtter Højde- og dybdeindstilleligt bord Selvbetjening af rygstøtte Ormesa ståstøttestativ

Læs mere

Indkøbsskabelon. Vejledning

Indkøbsskabelon. Vejledning Indkøbsskabelon Vejledning Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse af indkøbsaftaler/udbud. Skabelonen skal betragtes som en tjekliste.

Læs mere

NYHED! Etac Prio. Ny innovativ komfortkørestol

NYHED! Etac Prio. Ny innovativ komfortkørestol 2014 NYHED! Etac Prio Ny innovativ komfortkørestol Etac Prio - komfort er vores topprioritet Komfort er dynamisk, -ligesom Prio. Ved at ændre sæde- og rygvinkel og justere de eleverbare benstøtter, kan

Læs mere

Mat marine Højdejusterbare skubbehåndtag Rygpolstring med luftcirkulationsbetræk. Aluminiums sidestykke

Mat marine Højdejusterbare skubbehåndtag Rygpolstring med luftcirkulationsbetræk. Aluminiums sidestykke 515384 KB148323 Model Str. - Farve Beskrivelse Quickie Argon 30 x 30 cm Foldbar vinkelindstillelig ryg Fastrammestol Mat marine Højdejusterbare skubbehåndtag Rygpolstring med luftcirkulationsbetræk Aluminiums

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 21-10-2014-21-10-2014 21.10.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog Birte

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Nørre Tvede Snedkeri

Indholdsfortegnelse: Nørre Tvede Snedkeri Indholdsfortegnelse: 1. Tilbehør til Bräche Östergaard møbler 2. Bænke og skamler 3. Hjørnestole 4. Trip-Trap-stol tilbehør 5. Petö 6. Spejle 7. Træningsredskaber 8. Senge 9. Efterskrift 1 Tilbehør til

Læs mere

ADL Rex 350 Kompakt, aktiv og driftsikker el-kørestol med ergonomi i højsædet

ADL Rex 350 Kompakt, aktiv og driftsikker el-kørestol med ergonomi i højsædet ADL Rex 350 Kompakt, aktiv og driftsikker el-kørestol med ergonomi i højsædet ADL Rex 350 Hos Wolturnus er vi stolte over vores nye aktive el-kørestol ADL Rex 350, der er udviklet i tæt samarbejde med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodstøtte. Værktøj. Montering af ryg. Justerbar fodstøtte. Sæde justering. Delt fodstøtte, justerbar. Hofte-vinkel justering

Indholdsfortegnelse. Fodstøtte. Værktøj. Montering af ryg. Justerbar fodstøtte. Sæde justering. Delt fodstøtte, justerbar. Hofte-vinkel justering Indholdsfortegnelse Udgave 1 2009 06 01 DK1301-1 Værktøj 2:1 Fodstøtte 8:1 Montering af ryg 2:2 Justerbar fodstøtte 8:2 Sæde justering 3:1 Delt fodstøtte, justerbar 8:3 Hofte-vinkel justering 4:1 Lægstøtte

Læs mere

DK... GH2 Hjælpers Guide

DK... GH2 Hjælpers Guide DK............ GH2 Hjælpers Guide V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Århus N Tlf. +45 8741 3100 Fax +45 8741 3131 20 E-mail info@guldmann.com www.guldmann.dk 1 Guldmann 930/03/06 Indhold Om

Læs mere

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72 EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål Svar 58 2.3.2015 5.3.2015 Udbudsbetingelser side 11 punkt 2.4 Afprøvning

Læs mere

Kommunen har modtaget nedenstående skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet og udarbejdet følgende svar på dem:

Kommunen har modtaget nedenstående skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet og udarbejdet følgende svar på dem: Nr. Spørgsmål Svar 1 Udbudsbetingelserne pkt. 4 - Tidsplan "Informations- og spørgemøde 10. januar 2013, kl. 10:00" Hvor afholdes ovenstående spørgemødet og er der behov for tilmelding fra tilbudsgiver?

Læs mere

LASAL & MOBILIA TRANSPORTERE

LASAL & MOBILIA TRANSPORTERE LASAL & Mobilia TRANSPORTERE til: Hvile Afslapning Komfort Stabilisering Støtte Transport 1 LASAL Transporter 6800/6900 Mobilia Transporter MT5 Mini LASAL Transporter MT6 6800/6900 MT5 Mini MT6 Transportere

Læs mere

Standard hjælpemidler som indkøbes af 60 selskabet. Egedal Kommune og Frederikssund

Standard hjælpemidler som indkøbes af 60 selskabet. Egedal Kommune og Frederikssund Standard hjælpemidler som indkøbes af 60 selskabet. Egedal Kommune og Frederikssund Standardhjælpemidler er nedenstående hjælpemidler, som til enhver tid bør findes på depotet og som typisk udleveres ofte.

Læs mere

Brugermanual. dansk. Etac Cross Etac Cross XL Etac Cross VB Etac Cross XL VB Etac Twin Etac Transit 74233F 13-09-18

Brugermanual. dansk. Etac Cross Etac Cross XL Etac Cross VB Etac Cross XL VB Etac Twin Etac Transit 74233F 13-09-18 Brugermanual dansk 74233F 13-09-18 Etac Cross Etac Cross XL Etac Cross VB Etac Cross XL VB Etac Twin Etac Transit Indhold Side Forklaring af symboler Transport i bil... 2 Håndtering... 3 Løft IKKE stolen

Læs mere

M2 Mini. Bade/toiletstole beregnet til børn og små voksne. HMN a/s

M2 Mini. Bade/toiletstole beregnet til børn og små voksne. HMN a/s www.hmn.dk M2 Mini Bade/toiletstole beregnet til børn og små voksne M2 Mini bade/toiletstole M2 Mini-modellerne er fleksible bade/toiletstole, der nemt kan indstilles i takt med at barnet vokser. M2 Mini

Læs mere

Reflex Lux badetoiletstol En multifunktionel elektrisk badetoiletstol med hejs og 30 tilt

Reflex Lux badetoiletstol En multifunktionel elektrisk badetoiletstol med hejs og 30 tilt Reflex Lux badetoiletstol En multifunktionel elektrisk badetoiletstol med hejs og 30 tilt MAX 135 KG Kan med fordel anvendes til: - Brugere med behov for lateral support. - Brugere med nedsat truncus stabilitet.

Læs mere

Elexo Plus badetoiletstol En unik elektrisk højdejusterbar badetoiletstol

Elexo Plus badetoiletstol En unik elektrisk højdejusterbar badetoiletstol Elexo Plus badetoiletstol En unik elektrisk højdejusterbar badetoiletstol MAX 180 KG Kan med fordel anvendes til: - Brugere med behov for lateral support. - Brugere med nedsat truncus stabilitet. - Smertepatienter

Læs mere

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune 16.04.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det

Læs mere

TDX SP2 Ultra Low Maxx

TDX SP2 Ultra Low Maxx Invacare TDX SP2 En revolutionerende og unik el-kørestol. TDX SP2 er en kombination af en centerhjulsdrevet el-kørestole med den bedste stabilitet, sikkerhed og komfort, og nyt sædesystem. Ultra Low Maxx

Læs mere

Heron. Nye standarder for brugere med særlige behov for positionering i baderummet

Heron. Nye standarder for brugere med særlige behov for positionering i baderummet Heron Nye standarder for brugere med særlige behov for positionering i baderummet Heron - ny bade/toiletstol Heron er en af de mest funktionelle bade/toiletstole på markedet. Bag det rene og enkle design

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere