Dagsorden. v./udbudskonsulent, Anders Kristian Holck. Sagsnummer: Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Social Indsats. Senest revideret:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. v./udbudskonsulent, Anders Kristian Holck. Sagsnummer: Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Social Indsats. Senest revideret: 24.10."

Transkript

1 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Social Indsats Sagsnummer: Sagsansvarlig: Lone Nygaard Jensen Senest revideret: Dagsorden Emne: Dagsorden til Handicaprådsmødet Data om mødet Dato: 29. oktober 2014 Tid: kl Sted: Toftebæksvej 12 Mødelokale A 1. sal Til stede: Finn Riber Rasmussen Hanne Agersnap Mette Smith Olsen Curt Købsted Ion Meyer Paula Jakobsen Arne Christensen Morten Dresling Afbud: 1. Udbud af hjælpemidler - Se bilagsmateriale (7 dokumenter) v./udbudskonsulent, Anders Kristian Holck 2. Uddeling af Handicapprisen. Der var artikel i DGO 9. oktober se artikel er der ikke indkommet forslag 4. Ferieafholdelse og ledsagelse. Orientering om den videre proces 5. Tilsynsrapport fra Det Sociale Tilsyn. DST skal føre tilsyn med de sociale institutioner og for LTK handler det om følgende bosteder. - Slotsvænget - Magneten - Kvindekrisecentret - Chr.X s alle Side 1 af 2

2 - Misbrugscentret - Nettet (selvejende institution) - Kirsten Marie (selvejende institution) Generel dialog omkring tilsynet, som inspiration er Kvalitetsmodel for Socialtilsyn vedlagt. 6. Præsentation af VUM-modellen - Se bilag 7. Forslag til mødedatoer marts 2015 kl maj 2015 kl august 2015 kl okt. k2015 kl Eventuelt Side 2 af 2

3 Høring om kravspecifikationer til udbud af hjælpemidler Da de eksisterende rammeaftaler snart udløber, planlægges genudbud af hjælpemidler mhp. indgåelse af nye rammeaftale. Udbuddet omfatter nedenstående områder. Vedlagt i bilag er kravspecifikationer på de enkelte delaftaler: Delaftale 1: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol Delaftale 2: Manuel kørestol med krydsramme Delaftale 3: Elektrisk indstillelig plejeseng Delaftale 4: Stationær personløfter samt opsætning og nedtagning af skinnesystemer mv. Delaftale 5: Stationært fritstående skinnesystem Delaftale 6: Sejl til mobil - og stationær personløfter Bemærk, at de vedlagte bilag skal betragtes som fortroligt materiale. Udbuddet gennemføres i samarbejde med Allerød, Ballerup, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Gentofte Kommune er tovholder på udbuddet. Dansk Handicaporganisation har bedt om at sikre brugerinvolvering gennem Dansk Handicap Forbund Muskelsvindfonden PTU Osteoporoseforeningen Schleroseforeningen Spastikerforeningen Af ovennævnte har Dansk handicap Forbund og Schleroseforeningen udtrykt ønske om at deltage. Høring i lokale Handicapråd I henhold til Retssikkerhedslovens 37a, stk. 2 sendes kravspecifikationen nu i høring i Lyngby- Taarbæk Kommunes Handicapråd med henblik på eventuelle kommentarer.

4 Kravspecifikation delaftale 1/2015: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 4 arbejdsdage. Bestillingsdagen er ikke medregnet. - Konsulentbistand: Gratis ved nyindkøb. Telefonisk i tidsrummet mellem kl på arbejdsdage fredage dog til kl Garanti: Min. 2 års garanti - Vejledning og brugsanvisning begge på dansk Primærprodukt Minimumskrav til produkt Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol med mulighed for variation af siddestilling ved rygfældning og sædekip. Brugervægt: Min. 125 kg. Skal være mærket med max. brugervægt. Sædebredde: Skal kunne leveres i flere sædebredder, der min. dækker området fra cm med interval på max. 5 cm. Sædedybde: Skal kunne leveres i flere sædedybder, der min. dækker området fra cm med interval på max. 5 cm. Ønsker til produkt QR-kode som linker direkte til dansk vejledning i brug af produktet Mærket med HMInr. Hvis mærkning med QRkode og eller HMInr. kan opfyldes, skal det beskrives, om det er leverandø -ren som påsætter mærkater Evalueringskriterier Indstillingsmuligheder. Komfort og brugervenlighed for borger. Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... Indstillingsmuligheder. Komfort og brugervenlighed for borger: Oplevelsen af stabilitet og komfort siddende i kørestolen både med og uden sædekip og med og uden rygfældning. Bremsernes udformning, placering og funktion. Armlænenes justerbarhed, udformning, materiale, komfort og placering i forhold til hinanden samt i forhold til sædebredden. Rygpudens eller rygoverslagets udformning og materiale og komforten af dette. Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Praktisk afprøvning af det som er nævnt under Evalueringskriterier og Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... herunder over dørtrin, over kantsten, på brosten, på gulvtæppe, løft og håndtering, 90 graders vending samt måltagning. Vurdering af armlænenes grad af fugtabsorbering testes ved brug af vandforstøver på materialet. Hvad skal leverandørerne aflevere til evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? 1 stk. primærprodukt med 24 hjul med flexeldæk. 45 cm sædebredde og 45 cm sædedybde. Armlæn i samme længde. 1 stk. primærprodukt med 24 hjul med luftdæk. 45 cm sædebredde og 45 cm sædedybde med flg. tilbehør monteret: - 2 kropsstøtter - 1 hemiarmlæn - bremseforlænger - nakkestøtte - armlæn i alternativ længde - centerophængt benstøtte - skubbebøjle Alt øvrigt tilbudt tilbehør Produktbeskrivelse. Krav til dokumentation Følgende dokumentation skal kunne fremsendes senest 5 arbejdsdage efter anmodning: Dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr. Det kan være dokumentation for prøvning efter: - DS/EN 12183:2002 Manuelt drevne kørestole Krav og prøvningsmetoder. - DS/EN 12183:2009 Manuelle kørestole Krav og prøvningsmetoder. Kørestole der er beregnet til Kravspecifikation: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol Delaftale 1/

5 Sædehøjde: Skal min. dække området fra cm målt fra gulv til sædets kant. Sædekip: Skal min. kunne kippes 25 bagud. Sæde: Skal være en fast sædebund, som ikke må være af gjorde eller stropper. Ryg: Skal være med justerbar stropryg og kunne fældes min. 30 bagud. Skal være med aftagelig rygpude eller rygoverslag. Skal min. være højdejusterbar i området cm. Betjening: Rygfældning og sædekip skal kunne indstilles særskilt og med borger siddende i stolen. Der skal være mærkning for betjening som kan ske ved hydraulik. Nakkestøtte: Skal være trykreducerende samt af et materiale, som er ikkeabsorberende. Skal være aftagelig uden brug af værktøj. ne, eller om det er kommune ns eget depot, som skal påsætte det. Låsefunkti on til både rygfældni ng og sædekip. Crashtest et. Benyttes med ledsagerb etjent trappekør er. Brugerbet jent rygfældni ng og sædekip hjælper. Oplevelsen af benstøtternes længdekompenserende funktion. Lægpudernes placering, udformning og materiale. Fodpladernes udformning og materiale. hjælper: Oplevelsen af stabilitet og komfort gående med kørestolen med borger siddende i kørestolen både med og uden sædekip og med og uden rygfældning. Brugervenlighed af bremsernes udformning, placering og funktion. Brugervenlighed ved af- og påmontering af armlænene, samt deres placering og funktion. Ergonomi ved arbejde med kørestolen. Betjeningsvenlighed ved rygfældning og sædekip med borger siddende i kørestolen. Skubbehåndtagenes placering, udformning, materiale og Kravspecifikation: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol Delaftale 1/ Brugsvejledning. Rengøringsanvisning. Vedligeholdelsesanvisning. fastspænding under transport i bil skal overholde: - DS/ISO : 2002 Kørestole. Del 19: Kørestole Del 19: Mobilt udstyr på hjul til brug i motorkøretøjer eller - DS/ISO : 2008 Kørestole. Del 19: Kørestole - Del 19: Mobilt udstyr på hjul til brug som sæder i motorkøretøjer. Kørestole, der er beregnet til at få monteret en hjælpemotor skal overholde (for hele kombinationen af stol og hjælpemotor): - DS/EN 12184:2002 Elektrisk drevne kørestole, scootere og deres ladere. Krav og prøvningsmetoder. - DS/EN 12184:2009 Elkørestole, elscootere og tilhørende ladeapparater. Krav og prøvningsmetoder. Eller tilsvarende 2

6 Skal kunne justeres sideværts, i dybden og i højden. Armlæn: Skal være trykreducerende samt af et materiale, som er ikkeabsorberende. Skal være aftagelige eller svingbare uden brug af værktøj. Skal være højdeindstillelige samt med mulighed for regulering af den indbyrdes afstand. Skal være med plastsidestykker eller anden frakkeskåner. Skal følge sædebredden. Benstøtter: Skal være højdeindstillelige i intervaller på max. 2,5 cm. Skal være eleverbare, svingbare og aftagelige uden brug af værktøj. Skal være længdekompenserende. Skal være forsynet med lægplader, som kan vinkles og indstilles i dybden og højden. Benstøtterne, i en vinkel på 90 i forhold til sædets forkant, må ikke påvirke svinghjulenes retning og rotation. depotpersonale. indstillingsmulighed. Benstøtternes placering og justeringsmuligheder. Fodpladernes placering og justeringsmuligheder. Tipsikringernes placering og funktion. Trædepedalens placering og funktion. Drivhjulenes placering, materiale, størrelse, indstillingsmuligheder og køreegenskaber. Svinghjulenes placering, materiale, størrelse, indstillingsmuligheder og køreegenskaber. Montering og betjening af hjælpemotor. depotpersonale: Betjeningsvenlighed ved afog påmontering af tilbehørsdele. Indstillingsmuligheder og betjeningsvenlighed ved regulering af tyngdepunkt. Betjeningsvenlighed ved udskiftning af reservedele. Kravspecifikation: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol Delaftale 1/ dokumentation. 3

7 Benstøtterne må ikke genere borgeren ved forflytning. Fodplader: Skal være to-delte, opklappelige og med skridsikker overflade. Skal være forsynet med dybdejusterbar hælstrop. Skal kunne vinkles både fremad og bagud samt være dybdejusterbare. Skal kunne holde sig oppe i opslået tilstand. Drivhjul: Der skal frit kunne vælges mellem 20 og 24. Der skal frit kunne vælges mellem luftfyldte dæk og flexeldæk. Luftfyldte slanger skal være med samme type ventiler. Skal være med quickrelease. Dæk må ikke kunne smitte af på underlaget. Det skal være muligt at montere drivhjulene i flere positioner, både horisontalt og vertikalt, så balancepunktet og køreegenskaberne kan ændres. Svinghjul: Der skal frit kunne Udseende og farve. Rengøringsvenlighed ved daglig brug. Grad af opfyldelse af Ønsker til produkt. Produktets samlede vægt. Rengøringsvenlighed ved klargøring til anden borger. Udseende og farve: Konstruktion, design og farvevalg. Rengøringsvenlighed ved daglig brug: Vurdering af hvor mange steder på produktet støv, hår og andet snavs kan samle sig. Grad af opfyldelse af Ønsker til produkt. Kravspecifikation: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol Delaftale 1/

8 vælges mellem min. 6 og 8. Skal være massive og må ikke kunne smitte af på underlaget. Skal kunne monteres i min. 2 positioner på forgaffel. Bremser: Skal være justerbare og skal kunne betjenes af borger siddende i stolen samt af hjælper. Må ikke øge stolens totalbredde. Må ikke være til gene under forflytning. Skubbehåndtag: Skal være aftagelige og højdeindstillelige i område fra cm over gulv uden brug af værktøj. Udformet så hånden ikke glider af og af et ikkeabsorberende materiale. Tipsikring: Skal være monteret med to tipsikringer, som skal kunne indstilles og deaktiveres uden brug af værktøj. Trædepedal: Skal være monteret med min. en trædepedal, som kan være integreret i tipsikringen. Kravspecifikation: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol Delaftale 1/

9 Totalvægt: Inkl. hjul og ekskl. alt øvrigt aftageligt tilbehør max. 35 kg. Rengøring: Skal kunne rengøres i henhold til SSI s retningslinjer for bekæmpelse af MRSA, Clostridium Difficile og Norovirus i hhv. hjemmepleje og plejeboliger. Øvrigt: Skal være konstrueret, så der er drænering, hvor vand og fugt kan samles. Skal være fremstillet af korrosionsbestandigt materiale eller overfladebehandlet på en sådan måde, at den er korrosionsbestandig. Skal kunne monteres med hjælpemotor. Skal være beregnet til fastspænding under transport i bil. Der skal være markering for dette. Tilbehør Minimumskrav til tilbehør, der skal kunne tilkøbes Ønsker til tilbehør Evalueringskriterier Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på Kravspecifikation: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol Delaftale 1/ Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Hvad skal leverandørerne aflevere til 6

10 Sæde: Justerbart stropsæde og fast sæde. Standard siddepude Rygpude: Min. 2 forskellige. Sidestøtter/ Kropsstøtter: Min. 2 forskellige. Centralbremse Elektrisk betjening af sædekip. Elektrisk betjening af rygfældning. Tilbehørsprogram. Komfort for borger. Tilbehørsprogram: Sortimentsbredden af det samlede tilbehørsprogram samt tilbehør som nævnt i kolonnen Ønsker til tilbehør. Kvaliteten af de tilbudte tilbehør, herunder udformning og materiale. Komfort for borger: Praktisk afprøvning af det som er nævnt under Evalueringskriterier og Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på.... Vurdering af ryglænets grad af fugtabsorbering testes ved brug af vandforstøver på materialet. evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? Et eksemplar af det tilbudte tilbehør som nævnt i kolonnen Minimumskrav til tilbehør, der skal kunne tilkøbes samt evt. tilbudt Ønsker til tilbehør. Katalog over det samlede tilbehørsprogram. Nakkestøtter: Min. 2 forskellige. Ryglænets udformning og materiale. Drivringe til 24 hjul: Skal være aftagelige. Drivhjul: 20, 22 og 24. Skal både kunne fås som flexel, luftfyldte og massive. hjælper. depotpersonale. hjælper: Ergonomi ved at arbejde med kørestolen med tilbehør monteret. depotpersonale: Svinghjul: Skal fås i min. to str. i både massive og luftfyldte. Bremseforlængere Betjeningsvenlighed ved af- og påmontering af tilbehørsdele. Rengøringsvenlighed af tilbehørsdele i forhold til klargøring til anden borger. Skubbebøjle Rengøringsvenlighed. Rengøringsvenlighed: Hemiplegiarmlæn Armlæn: Min. 2 forskellige Kravspecifikation: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol Delaftale 1/ Vurdering af hvor mange steder på tilbehørsdelene støv, hår og andet snavs kan samle sig. 7

11 længder. Faste benstøtter Centerhængt benstøtte Amputationsbenstøtte Kørestolsbord: Skal kunne fås som både halv og helt bord. Hoftesele Grad af opfyldelse af Ønsker til tilbehør. Grad af opfyldelse af Ønsker til tilbehør. Kravspecifikation: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol Delaftale 1/

12 Kravspecifikation delaftale 2/2015: Manuel kørestol med krydsramme ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 4 arbejdsdage. Bestillingsdagen er ikke medregnet. - Konsulentbistand: Gratis ved nyindkøb. Telefonisk i tidsrummet mellem kl på arbejdsdage fredage dog til kl Garanti: Min. 2 års garanti - Vejledning og brugsanvisning begge på dansk Primærprodukt Minimumskrav til produkt Manuel baghjulsdreven kørestol med krydsramme. Kørestolen skal kunne køres af borger selv og skubbes af hjælper. Brugervægt: Min. 125 kg. Skal være mærket med max. brugervægt. Sædebredde: Skal kunne leveres i flere sædebredder, der min. dækker området fra cm med interval på max. 3 cm. Sædedybde: Skal kunne leveres i flere sædedybder, der dækker området fra cm med interval på max. 3 cm. Ønsker til produkt QR-kode som linker direkte til dansk vejledning i brug af produktet Mærket med HMInr. Hvis mærkning med QRkode og eller HMInr. kan opfyldes, skal det beskrives, om det er leverandø -ren som påsætter mærkater Evalueringskriterier Indstillingsmuligheder. Komfort og brugervenlighed for borger. Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... Indstillingsmuligheder. Komfort og brugervenlighed for borger: Oplevelsen af stabilitet og komfort siddende i kørestolen samt når den drives frem. Bremsernes udformning, placering, funktion, materiale samt betjeningen af disse. Armlænenes placering, udformning, materiale, indstillingsmuligheder og komfort. Rygoverslagets udformning og materiale og komforten af dette. Fodpladernes udformning, Kravspecifikation: Manuel kørestol med krydsramme Delaftale 2/ Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Praktisk afprøvning af det som er nævnt under Evalueringskriterier og Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... herunder over dørtrin, over kantsten, på brosten, på gulvtæppe, løft og håndtering, 90 graders vending samt måltagning. Vurdering af armlænenes grad af fugtabsorbering testes ved brug af vandforstøver på materialet. Hvad skal leverandørerne aflevere til evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? 1 stk. primærprodukt i sædebredde 45 cm, sædedybde på 45 cm og sædehøjde 45 cm. Monteret med 24 flexeldæk med korte armlæn. 1 stk. primærprodukt i sædebredde 45 cm og sædehøjde uden pude cm med flg. tilbehør monteret: - eleverbare fodstøtter - bremseforlænger - fast ryg - hemiarmlæn og langt armlæn - standardpude - luftfyldte dæk - stokkeholder Alt øvrigt tilbehør. Produktbeskrivelse. Krav til dokumentation Følgende dokumentation skal kunne fremsendes senest 5 arbejdsdage efter anmodning: Dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr. Det kan være dokumentation for prøvning efter: - DS/EN 12183:2002 Manuelt drevne kørestole Krav og prøvningsmetoder. - DS/EN 12183:2009 Manuelle kørestole Krav og prøvningsmetoder. Kørestole der er beregnet til 1

13 Sædehøjde: Skal min. kunne dække området fra cm. Det skal være muligt at indstille kørestolen, så sædehøjden er forskellig fortil og bagtil. Sædebund: Sædebund skal være i stof eller med stropper. Ryg: Skal være med justerbar stropryg og justerbar rygvinkel fra min bagud. Skal være med aftageligt polstret rygoverslag, som skal være mærket med vaskeanvisning. Skal min. være højdejusterbar i området cm. Armlæn: Skal være trykreducerende og af et materiale, som er ikkeabsorberende. Skal være aftagelige eller svingbare uden brug af værktøj. Skal være højdeindstillelige. Skal være med plastsidestykker eller anden frakkeskåner. Der skal frit kunne vælge mellem korte og lange armlæn. ne, eller om det er kommune ns eget depot, som skal påsætte det. Drivhjul skal kunne cambres min Skal kunne monteres med hjælpemo tor. hjælper. materiale, indstillingsmuligheder, funktion og komfort. Benstøtternes udformning, materiale, funktion, indstillingsmuligheder og komfort. Sædebundens udformning, materiale og komfort af dette. Drivhjulenes placering, materiale, størrelse, indstillingsmuligheder og køreegenskaber. Drivringenes udformning, materiale og komfort. Svinghjulenes placering materiale, størrelse, indstillingsmuligheder og køreegenskaber. Håndtering i forhold til vægt. hjælper: Oplevelsen af stabilitet og komfort gående med kørestolen med borger siddende i kørestolen. Brugervenlighed af bremsernes udformning, placering og funktion. Kravspecifikation: Manuel kørestol med krydsramme Delaftale 2/ Brugsvejledning. Rengøringsanvisning. Vedligeholdelsesanvisning. fastspænding under transport i bil skal overholde: - DS/ISO : 2002 Kørestole. Del 19: Kørestole Del 19: Mobilt udstyr på hjul til brug i motorkøretøjer eller - DS/ISO : 2008 Kørestole. Del 19: Kørestole - Del 19: Mobilt udstyr på hjul til brug som sæder i motorkøretøjer. Kørestole, der er beregnet til at få monteret en hjælpemotor skal overholde (for hele kombinationen af stol og hjælpemotor): - DS/EN 12184:2002 Elektrisk drevne kørestole, scootere og deres ladere. Krav og prøvningsmetoder. - DS/EN 12184:2009 Elkørestole, elscootere og tilhørende ladeapparater. Krav og prøvningsmetoder. Eller tilsvarende 2

14 Benstøtter: Skal være højdeindstillelige i forhold til benlængden i intervaller på max. 2,5 cm dækkende området fra cm. Skal være svingbare og aftagelige uden brug af værktøj. Må ikke kunne påvirke svinghjulenes retning og rotation. Må ikke genere borgeren ved forflytning. Ergonomi ved arbejde med kørestolen. Skubbehåndtagenes placering, udformning, materiale og indstillingsmulighed. Armlænenes placering og funktion. Benstøtternes placering og justeringsmuligheder. Fodpladernes placering og justeringsmuligheder. dokumentation. Fodplader: Skal være to-delte, opklappelige og med skridsikker overflade. Skal være forsynet med dybdejusterbar hælstrop. Skal kunne vinkles både fremad og bagud samt være dybdejusterbare. Skal kunne holde sig oppe i opslået tilstand. Drivhjul: Skal være min. 24 og der skal frit kunne vælges mellem flexeldæk eller luftfyldte dæk. Skal være med drivringe, som skal kunne afmonteres. Luftfyldte slanger skal være med samme type ventiler. Skal være med quickrelease. depotpersonale. Tipsikringernes placering og funktion. Trædepedalens placering og funktion. Montering af trappekører. depotpersonale: Betjeningsvenlighed ved afog påmontering af tilbehørsdele. Indstillingsmuligheder og betjeningsvenlighed ved regulering af tyngdepunkt. Betjeningsvenlighed ved udskiftning af reservedele. Produktets samlede vægt. Kravspecifikation: Manuel kørestol med krydsramme Delaftale 2/

15 Dæk må ikke kunne smitte af på underlaget. Det skal være muligt at montere drivhjulene i flere positioner, både horisontalt og vertikalt, så balancepunktet og køreegenskaberne kan ændres. Svinghjul: Der skal frit kunne vælges mellem 5 og 8. Skal være massive og må ikke kunne smitte af på underlaget. Skal kunne monteres i min. 2 positioner på forgaffel. Bremser: Skal være justerbare og skal kunne betjenes af borger siddende i stolen og af hjælper. Må ikke øge stolens totalbredde. Må ikke være til gene under kørsel og forflytning. Skubbehåndtag: Skal være aftagelige eller svingbare, og højdeindstillelige min. i området fra cm over gulv uden brug af værktøj. Udformet så hånden ikke glider af og af et ikkeabsorberende materiale. Udseende og farve. Rengøringsvenlighed ved daglig brug. Graden af opfyldelse af Ønsker til produkt. Rengøringsvenlighed ved klargøring til anden borger. Udseende og farve: Konstruktion, design og farvevalg. Rengøringsvenlighed ved daglig brug: Vurdering af hvor mange steder på produktet støv, hår og andet snavs kan samle sig. Graden af opfyldelse af Ønsker til produkt. Kravspecifikation: Manuel kørestol med krydsramme Delaftale 2/

16 Tipsikring: Skal være monteret med to tipsikringer, som skal kunne indstilles og deaktiveres uden brug af værktøj. Trædepedal: Skal være monteret med min. en trædepedal, som kan være integreret i tipsikringen. Totalbredde: Ved en sædebredde på 50 cm, må totalbredden ikke overstige 70 cm. Totalvægt: Inkl. hjul og ekskl. alt øvrigt aftageligt tilbehør max. 18 kg. Rengøring: Skal kunne rengøres i henhold til SSI s retningslinjer for bekæmpelse af MRSA, Clostridium Difficile og Norovirus i hhv. hjemmepleje og plejeboliger. Øvrigt: Skal være konstrueret, så der er drænering, hvor vand og fugt kan samles. Skal være fremstillet af korrosionsbestandigt Kravspecifikation: Manuel kørestol med krydsramme Delaftale 2/

17 materiale eller overfladebehandlet på en sådan måde, at den er korrosionsbestandig. Skal kunne benyttes med ledsagerbetjent trappekører. Skal være beregnet til fastspænding under transport i bil. Der skal være markering for dette. Tilbehør Minimumskrav til tilbehør, der skal kunne tilkøbes Sæde: Stropsæde og fast sæde. Standard siddepude. Skal passe til de forskellige sædebredder. Skal være mærket med vaskeanvisning. Rygpude: Min. 2 forskellige. Fast ryg. Massive dæk Ønsker til tilbehør Evalueringskriterier Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på Tilbehørsprogram. Komfort for borger. Tilbehørsprogram: Sortimentsbredden af det samlede tilbehørsprogram samt tilbehør som nævnt i kolonnen Ønsker til tilbehør. Kvaliteten af de tilbudte tilbehør, herunder udformning og materiale. Komfort for borger: Ryglænets udformning og materiale. Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Praktisk afprøvning af det som er nævnt under Evalueringskriterier og Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på.... Vurdering af ryglænets og armlænenes grad af fugtabsorbering testes ved brug af vandforstøver på materialet Hvad skal leverandørerne aflevere til evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? Et eksemplar af det tilbudte tilbehør som nævnt i kolonnen Minimumskrav til tilbehør, der skal kunne tilkøbes samt evt. tilbudt Ønsker til tilbehør. Katalog over det samlede tilbehørsprogram. Drivhjul: 22, 24 og 26 flexel, luftfyldte og massive. Kravspecifikation: Manuel kørestol med krydsramme Delaftale 2/ Bremseforlængernes placering, udformning, materiale og 6

18 Drivringe: Min. 2 forskellige slags. Svinghjul: Skal fås i min. to str. i området 5-8 i både massive og luftfyldte. Bremseforlængere. Benstøtter: 2 forskellige vinkler: en snæver og en vid Enhåndsbremse. Enhåndsdrift. Skubbebøjle. Lægrem. Hælrem. Hemiplegiarmlæn. Armlæn: Min. korte og lange. Skal være trykreducerende og af et ikke-absorberende materiale. Armlænspuder. Eleverbare benstøtter. Skal være med justerbare lægpuder. Amputationsbenstøtte. hjælper. depotpersonale. Rengøringsvenlighed. funktion. Armlænenes udformning, materiale og funktion. Sidestykkernes udformning, materiale og funktion. Kropsstykkernes udformning, materiale og funktion. Drivringenes udformning, materiale og funktion. Benstøtternes udformning, materiale og funktion. Lægremmenes udformning, materiale og funktion. hjælper: Ergonomi ved at arbejde med kørestolen med tilbehør monteret. Skubbebøjlens udformning, materiale og funktion. depotpersonale: Betjeningsvenlighed ved af- og påmontering af tilbehørsdele. Rengøringsvenlighed af tilbehørsdele i forhold til klargøring til anden borger. Rengøringsvenlighed: Kravspecifikation: Manuel kørestol med krydsramme Delaftale 2/

19 Stokkeholder. Kørestolsbord: Skal kunne fås som både halv og helt bord. Hoftesele. Transportbeslag. Graden af opfyldelse af Ønsker til tilbehør. Vurdering af hvor mange steder på tilbehørsdelene støv, hår og andet snavs kan samle sig. Grad af opfyldelse af Ønsker til produkt. Kravspecifikation: Manuel kørestol med krydsramme Delaftale 2/

20 Kravspecifikation delaftale 3/2015: Elektrisk indstillelig plejeseng ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage. Bestillingsdagen er ikke medregnet. - Konsulentbistand: Telefonisk i tidsrummet mellem kl på arbejdsdage fredage dog til kl Garanti: Min. 2 års garanti - Vejledning og brugsanvisning begge på dansk Primærprodukt Minimumskrav til produkt Højdeindstillelig plejeseng til voksne til brug i borgerens hjem og plejebolig Skal være med 4-delt liggeflade, som består af ryglæn, med eller uden nakkestøtte, sædedel, lårdel og bendel. Såvel højden som liggefladens indstillinger skal være elektrisk indstillelige. Såvel højden som liggefladens enkelte dele skal kunne indstilles elektrisk enkeltvis og af den sengeliggende. Skal kunne indstille ryglæn og sæde/bendel samtidigt, fx ved en kombinationsknap. IP-Klasse: Min. IPX4. Udvendige mål: Ønsker til produkt QR-kode som linker direkte til dansk vejledning i brug af produktet Mærket med HMInr. Hvis mærkning med QRkode og eller HMInr. kan opfyldes, skal det beskrives, om det er leverandø -ren som påsætter mærkater ne, eller om det er Evalueringskriterier Indstillingsmuligheder. Komfort og brugervenlighed for borger. hjælper. Kravspecifikation: Elektrisk indstillelig plejeseng - Delaftale 3/ Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... Indstillingsmuligheder. Komfort og brugervenlighed for borger: Oplevelsen af stabilitet og komfort siddende og liggende i sengen både med og uden brug af sengens indstillinger. Sengehestenes placering, udformning og funktion. Håndbetjeningens placering, udformning og funktion. hjælper: Centralbremsens udformning, placering og funktion. Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Praktisk afprøvning af det som er nævnt under Evalueringskriterier og Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... skille ad, samle, transport, kørsel, håndtering, 90 graders vending samt måltagning. Evalueres med tre madrasser: En skummadras, en vekseltryk topmadras og en vekseltryk helmadras. Hvad skal leverandørerne aflevere til evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? 1 stk. primærprodukt med lave sengeheste og vandrette fenderhjul. 1 stk. primærprodukt med høje sengeheste og lodrette fenderhjul. Alt øvrigt tilbehør. Produktbeskrivelse. Brugsvejledning. Rengøringsanvisning. Vedligeholdelsesanvisning. Krav til dokumentation Følgende dokumentation skal kunne fremsendes senest 5 arbejdsdage efter anmodning: Dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr. Det kan være dokumentation for prøvning efter: DS/EN 1970:2002 Indstillelige senge til handicappede personer. Krav og prøvningsmetoder samt Amendment 1:2005 til samme standard (gælder indtil 1. april 2013) eller DS/EN :2010 Elektromedicinsk 1

21 Max. 220 cm (målt uden liggefladeforlængelse) x max. 100 cm inkl. tilbehør. Liggefladelængde: Skal kunne forlænges min. 20 cm. Skal følge liggefladens bevægelser. Liggefladehøjde: Skal være indstillelig fra min. 36 cm til min. 80 cm over gulv, målt uden madras. Madrasmål: Skal kunne anvendes til madras på 200 cm lang x 85 cm bred. Madrassen skal kunne blive på plads ved brug, fx vha. madrasstyr eller lignende. Frihøjde: Skal have en frihøjde på min. 15 cm over gulv. Sengegavle: Skal være aftagelige uden brug af værktøj. Sengehest: Skal være sammenklappelig eller nedfældbar. Skal være aftagelige uden brug af værktøj. Hjul: kommune ns eget depot, som skal påsætte det. Integreret liggefladef orlænger depotpersonale. Oplevelsen af stabilitet og ergonomi ved arbejde ved sengen. Betjeningsvenlighed ved sengens elektriske funktioner. Sengehestenes placering, udformning, funktion og betjeningsvenlighed. Sengegavlenes placering, udformning, funktion og betjeningsvenlighed. Sengens indstillingsmuligheder og køreegenskaber. depotpersonale: Betjeningsvenlighed ved afog påmontering af tilbehørsdele. Betjeningsvenlighed ved udskiftning af reservedele. Betjeningsvenlighed ved skille ad og samle igen samt de enkelte deles vægt. Rengøringsvenlighed ved klargøring til anden borger. udstyr Del 2-52: Særlige krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber for hospitals- og plejesenge til medicinsk brug. For senge, der lever op til DS/EN 1970:2002 kan man stille yderligere krav om, at håndbetjening skal kunne tåle at falde på gulvet 1000 gange og stadig kunne fungere sikkert i henhold til prøvningsmetode i fx DS/EN :2008 Miljøprøvninger. Del 2-31: Prøvninger - Prøvning Ec: Hårde stød, primært for prøveudstyr eller en tilsvarende prøvningsmetode, fx EN :1994 med senere tillæg. Afbrydere til apparater. Del 2-1: Særlige bestemmelser for afbrydere til bøjelige ledninger. Kravet er indeholdt i den nye standard DS/EN :2010 (se ovenfor). Skal være forsynet med 4 Sengen skal være Kravspecifikation: Elektrisk indstillelig plejeseng - Delaftale 3/

22 hjul, der alle skal kunne dreje 360. Centralbremse: Skal kunne betjenes fra begge sider af sengen. Fenderhjul: 4 stk. vandrette eller lodrette fenderhjul, som ikke må kunne smitte af. Mærkelast: Skal være min. 185 kg, hvoraf brugervægten skal være min. 150 kg. Transport: Skal kunne skilles ad uden brug af værktøj i forbindelse med transport, herunder skal liggefladen kunne adskilles i flere dele, hvoraf største del max. må være 150 cm lang. Tungeste enkeltdel må max. veje 50 kg. Udseende og farve. Rengøringsvenlighed ved daglig brug. Grad af opfyldelse af Ønsker til produkt. Udseende og farve: Konstruktion, design og farvevalg. Rengøringsvenlighed ved daglig brug: Vurdering af hvor mange steder på produktet støv, hår og andet snavs kan samle sig. Grad af opfyldelse af Ønsker til produkt. mærket med mærkelast og max. brugervægt samt IPklasse. Eller tilsvarende dokumentation. Håndbetjening: Skal være elektrisk og mærket med trykknappernes funktion. Skal kunne betjenes både fra sengens højre og venstre side. Skal kunne holdes i og betjenes med samme hånd. Skal kunne betjenes af såvel højre som venstre hånd. Skal kunne hænges op på sengen uden at glide Kravspecifikation: Elektrisk indstillelig plejeseng - Delaftale 3/

23 ned. Rengøring: Skal kunne rengøres i henhold til SSI s retningslinjer for bekæmpelse af MRSA, Clostridium Difficile og Norovirus i hhv. hjemmepleje og plejeboliger. Øvrigt: Skal være konstrueret, så der er drænering, hvor vand og fugt kan samles. Skal være fremstillet af korrosionsbestandigt materiale eller overfladebehandlet på en sådan måde, at den er korrosionsbestandig. Tilbehør Minimumskrav til tilbehør, der skal kunne tilkøbes Høje sengeheste: Må ikke være en forhøjelse som monteres den alm. sengehest. Sengeheste i længder, der også kan anvendes sammen med liggefladeforlængelsen. Brugerbetjente Ønsker til tilbehør Evalueringskriterier Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på Madrasstyr i min. 2 forskellige højder. Tilbehørsprogram. Kravspecifikation: Elektrisk indstillelig plejeseng - Delaftale 3/ Tilbehørsprogram: Sortimentsbredden af det samlede tilbehørsprogram samt tilbehør som nævnt i kolonnen Ønsker til tilbehør. Kvaliteten af de tilbudte tilbehør, herunder udformning og Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Praktisk afprøvning af det som er nævnt under Evalueringskriterier og Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på.... Hvad skal leverandørerne aflevere til evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? Et eksemplar af det tilbudte tilbehør som nævnt i kolonnen Minimumskrav til tilbehør, der skal kunne tilkøbes samt evt. tilbudt Ønsker til tilbehør. Katalog over det 4

24 sengeheste. Brugerbetjente høje sengeheste. Sengehestebeskyttere: Både til de alm., de høje og de lange. borger. materiale. borger: Bruger- og betjeningsvenlighed ved de høje sengeheste, samt ders udformning, placering og funktion. samlede tilbehørsprogram. Støttegreb. hjælper. hjælper: Sengegalge. Lodretstillede fenderhjul. Af- og påmontering af løse dele samt tilbehør og ergonomien ved dette. Vandrette fenderhjul. depotpersonale. depotpersonale: Betjeningsvenlighed ved af- og påmontering af tilbehørsdele. Rengøringsvenlighed af tilbehørsdele i forhold til klargøring til anden borger. Placering og funktion af fenderhjul. Rengøringsvenlighed. Rengøringsvenlighed: Vurdering af hvor mange steder på tilbehørsdelene støv, hår og andet snavs kan samle sig. Grad af opfyldelse af Ønsker til tilbehør. Grad af opfyldelse af Ønsker til tilbehør. Kravspecifikation: Elektrisk indstillelig plejeseng - Delaftale 3/

25 Kravspecifikation delaftale 4/2015: Stationær personløfter og skinner til montering på væg og loft. Eksklusiv sejl. ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Motor indenfor 2 arbejdsdage. Skinner indenfor 10 arbejdsdage. Bestillingsdage er ikke medregnet - Leverandør skal levere til den til enhver tid for kommunerne gældende samarbejdspartner for opsætning af produkterne. - Konsulentbistand: I forbindelse med nyindkøb og ved specialløsninger. - Garanti: Min. 2 års garanti Primærprodukt Minimumskrav til produkt En løftemotor til stationær rumdækkende personløfter til forflytning af borger til og fra plejeseng, stol, toilet, kørestol samt fra gulv. Med motoriseret løftemekanisme og manuel fremføring langs skinner. Løfteenheden skal bestå af en løftemotor, en strømføring og løfteåg eller bøjle eller stropper. Motorenhed skal være krydskompatible med delaftale 5. IP klasse for motor: Min. IPX4 Brugervægt: Ønsker til produkt QR-kode som linker til dansk vejledning i brug af produktet. Mærket med HMInr. Hvis mærkning med QRkode og eller HMInr. kan opfyldes, skal det beskrives, om det er leverandø -ren som Evalueringskriterier borger. hjælper. Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... borger: Afstand til løfteåg eller - bøjle eller stropper, mulighed for at foretage en forflytning uden at borgeren generes af motor, løfteåg eller bøjle eller stropper. Lydniveau. Løftebevægelse. Løftehastighed. Oplevelse af stabilitet og sikkerhed under liftning og forflytning. hjælper: Af- og påsætning af sejl Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Praktisk afprøvning af det som er nævnt under Evalueringskriterier og Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... Praktisk afprøvning samt vurdering af produktet. Evalueres med liftbaserede vendesystemer og forskellige sejl. Hvad skal leverandørerne aflevere til evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? Afprøvning af primærprodukt til evaluering udmeldes på et senere tidspunkt. Skinnesystemet skal være markeret med varenr. Tilbudt tilbehør. Krydskompatibilitetserklæ ring på hvilke andre leverandørers produkter, som kan kobles til hhv. skinner og motor. Produktbeskrivelse. Brugsvejledning. Vedligeholdelsesanvisnin g. Krav til dokumentation Følgende dokumentation skal kunne fremsendes senest 5 arbejdsdage efter anmodning: Dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr. Det kan være dokumentation for prøvning efter: Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i forhold til Medicinsk Udstyr direktivet. Det kunne være dokumentation for prøvning efter: DS/EN ISO Kravspecifikation: Stationær personløfter Delaftale 4/

26 Min. 200 kg. Motor skal være mærket med max. brugervægt. Løfteåg eller bøjle eller stropper: Skal kunne benyttes til andre leverandørers sejl til 2-punktsophæng. Ved løfteåg eller bøjle: Skal være ophængt i 1 punkt og kunne dreje 360 grader. Skal være i bredden cm med kroge til brug for 2- punktsophængte sejl. Skal kunne udskiftes. Ved stropper: Med kroge til brug for 2- punktsophængte sejl. Borger skal kunne drejes 360 grader under liftning. Skal kunne udskiftes. Løftemotor: Motor og løbevogn skal være krydskompatible til skinnesystemer fra andre leverandører. Skal kunne aftages uden brug af værktøj. Strømforsyning: Opladning skal ske ved strømførende skinne, ladestation eller ved ekstern ladestation. Opladning skal kunne ske uden at motor eller andre påsætter mærkater ne, eller om det er kommune ns eget depot, som skal påsætte det. Buede skinner. Mulighed for dørgenne mføring eller Rum til Rum. depotpersonale. Kravspecifikation: Stationær personløfter Delaftale 4/ på løfteåg eller bøjle eller stropper. Løbekattens friktion i skinnesystemet under forflytning af borger. Herunder ved traversbevægelsen. Opladningsprocedure. Opladningskapacitet. Nødstoppets placering, markering og betjeningen af dette. Nødfirs placering, markering og betjeningen af dette. Håndbetjeningens udformning, trykfunktion, markering og placeringsmulighed, herunder om den kan ophænges sikkert flere steder. Løftehøjde. depotpersonale: Af- og påmontering af løfteenhed. Motorens vægt. Rengøringsvenlighed ved klargøring til anden borger. Rengøringsanvisning. Produktbeskrivelse. Brugsvejledning. Rengøringsanvisning. Vedligeholdelsesanvisning :2007 Personløftere til flytning af handicappede personer - Krav og prøvningsmetoder Eller tilsvarende dokumentation medsendes. Oplysning om interval for eftersyn. Beskrivelse af eftersynets omfang og hvilke kompetencer, der kræves for at udføre eftersynet. Tilladelse til at andre servicefirmaer må udrette det årlige serviceeftersyn på løftere og skinner i og udenfor garantiperioden uden at garantien bortfalder. Krydskompatibilitetser klæring, herunder hvilke skinnesystemer fra andre leverandører som kan anvendes til motoren. Eller tilsvarende dokumentation. 2

27 dele afmonteres. Håndbetjening: Skal være elektrisk. Skal være mærket med personløfterens funktioner. Skal kunne holdes og betjenes med én hånd, såvel højre som venstre. Skal kunne anvendes af borgeren selv. Skal kunne udskiftes. Skal kunne ophænges på løfteren under brug og parkering. Opladning: Der skal som min. være lydsignal, når der er behov for opladning. Der skal være lyssignal, når batteriet lades, samt når det er fuldt opladt. Ladetid max. 8 timer. Nødstop: Skal være afmærket. Nødfir: Skal være afmærket. Skal kunne anvendes selvom strømforsyning er afbrudt eller batteriet afladet. Krydskompatibilitet. Udseende og farve. Rengøringsvenlighed. Grad af opfyldelse af Ønsker til produkt. Mærkning til identificering af den enkelte motor. Krydskompatibilitet: Hvilke og hvor mange andre leverandørers produkter kan kobles til hhv. skinner og motor. Udseende og farve: Konstruktion, design og farvevalg. Herunder højden på skinnerne og monteringen af disse og den derved endelige løftehøjde. Rengøringsvenlighed: Vurdering af hvor mange steder på produktet støv og andet snavs kan samle sig, og hvordan det fjernes. Graden af opfyldelse af Ønsker til produkt. Eftersyn og reparationer: Eftersyn max. én gang årligt. Eftersynet skal kunne Kravspecifikation: Stationær personløfter Delaftale 4/

28 foretages af andre kyndige end leverandøren uden at garantien bortfalder. Leverandøren skal tillade at produktet kan serviceres af andet servicefirma efter leverandørens anvisninger. Leverandør skal tilbyde at uddanne depotmedarbejdere og evt. andre servicefirmaer til at foretage eftersyn og reparationer efter leverandørens anvisninger. Kommunerne forbeholder sig retten til selv at udføre lettere reparationer som f.eks. udskiftning af håndbetjening, batterier og løfteåg eller -bøjle. Rengøring: Skal kunne rengøres i henhold til SSI s retningslinjer for bekæmpelse af MRSA, Clostridium Difficile og Norovirus i hhv. hjemmepleje og plejeboliger. Øvrigt: Skal være konstrueret, så der er drænering, hvor vand og fugt kan samles Skal være fremstillet af Kravspecifikation: Stationær personløfter Delaftale 4/

29 korrosionsbestandigt materiale eller yderbehandlet på en sådan måde, at den er korrosionsbestandig Quick-guide på dansk skal være udarbejdet, så den kan leveres hos borger. Fejlfindingsguide på dansk til brug ved driftsstop skal være udarbejdet, så den kan leveres hos borger. Det skal være tilladt at udskifte batteri med batteri fra anden leverandør, uden at garantien bortfalder. Tilbehør Minimumskrav til tilbehør, der skal kunne tilkøbes Skinnesystem: Skinnesystem med lige skinner og travers skal kunne leveres efter ønskede mål - skal kunne opsættes både på væg (inkl. gipsvæg) og loft. Skal leveres med endeplader på skinnesystemet. Løfteenheden skal kunne Ønsker til tilbehør Evalueringskriterier Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på Natlys. Mulighed for at udlæse data og forbrugsmønster. Såfremt løfteren er med løfteåg eller bøjle, er det et ønske at der kan leveres et løfteåg Tilbehørsprogram. Kravspecifikation: Stationær personløfter Delaftale 4/ Tilbehørsprogram: Sortimentsbredden af det samlede tilbehørsprogram samt tilbehør som nævnt i kolonnen Ønsker til tilbehør. Kvaliteten af de tilbudte tilbehør, herunder udformning og materiale. Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Praktisk afprøvning af det som er nævnt under Evalueringskriterier og Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på.... Hvad skal leverandørerne aflevere til evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? Et eksemplar af det tilbudte tilbehør som nævnt i kolonnen Minimumskrav til tilbehør, der skal kunne tilkøbes samt evt. tilbudt Ønsker til tilbehør. Katalog over det samlede 5

30 bruges sammen med rumdækkende skinnesystem med travers. Servicefirmaer eller kommunale depotmedarbejdere som er certificeret til at opsætte skinner, jf. Særlige forhold under Minimumskrav til service og levering. Skal være konstrueret, så der er drænering, hvor vand og fugt kan samles. eller bøjle cm bred. Vejeenhed. Holder til vægmontering af løfteåg. hjælper. depotpersonale. hjælper: Løftehøjde. Traversens friktion. Lydniveau. depotpersonale: Arbejdsbelastning ved skift af tilbehør. Rengøringsvenlighed i forhold til klargøring til anden borger. tilbehørsprogram. Løfteåg eller bøjle Evt. værktøj til udskiftning af løfteåg eller -bøjle Evt. tilbudt vejeenhed og beskrivelse af udlæsning af data og forbrugsmønster. Skal være fremstillet af korrosionsbestandigt materiale eller yderbehandlet på en sådan måde, at den er korrosionsbestandig. Tungeste enkeltdel må max. veje 25 kg. Rengøringsvenlighed. Grad af opfyldelse af Ønsker til tilbehør. Rengøringsvenlighed: Vurdering af hvor mange steder på tilbehørsdelene støv, hår og andet snavs kan samle sig. Såfremt løfteren er med løfteåg eller -bøjle skal denne kunne leveres i str cm bred Graden af opfyldelse af Ønsker til tilbehør. Grad af opfyldelse af Ønsker til produkt. Såfremt at løfteren er med stropper, skal der kunne tilkøbes stropper Traversskinne. Batteri. Kravspecifikation: Stationær personløfter Delaftale 4/

31 Håndbetjening. Kompatilbiltetsudstyr i form af kørevogne til hhv. skinner og motorer som nævnt i Delaftale XX. (vigtigt, at der afgives fast pris på disse) NB! Vær opmærksom på, at der nedenfor er Tillæg til kravspecifikation delaftale 4/2015: Opsætning og nedtagning af skinnesystemer til stationær personløfter samt montering af løftemodul til skinnesystem Kravspecifikation: Stationær personløfter Delaftale 4/

32 Tillæg til kravspecifikation delaftale 4/2015: Opsætning og nedtagning af skinnesystemer til stationær personløfter samt montering af løftemodul til skinnesystem Primærprodukt Opsætning og udførelse Minimumskrav til opsætning og nedtagning af skinnesystemer til stationær personlift samt montering af løftemodul til skinnesystem Opsætning: Opsætning af nyindkøbte skinner: Komplet skinnesystem (vægmonterede, loftmonterede eller fritstående skinner, travers og kørevogn) svarende til delaftale 4 og 5. Aftale om opsætning af fritstående skinnesystem skal være valgfri. Opsætning af genbrugsskinner: komplet skinnesystem (vægmonterede, loftmonterede eller fritstående skinner, travers og kørevogn) fra en leverandør, herunder tilskæring af skinner såfremt de ikke passer i målene. Aftale om opsætning af fritstående skinnesystem skal være valgfri. Montering af løftemodul, nyt svarende til delaftale 4 eller genbrug, på nyt eller eksisterende skinnesystem, hvor man ikke skal udskifte kørevognen. Aftale om montering af løftemodul skal være valgfri. Montering af løftemodul, nyt svarende til delaftale 4 eller genbrug, på eksisterende skinnesystem, hvor det kræves at kørevognen udskiftes. Aftale om montering af løftemodul skal være valgfri. Montering af måltilpasset traversskinne i eksisterende skinnesystem. Montering af ikke-måltilpasset traversskinne i eksisterende skinnesystem. Genanvendelse af nedtagne skinner og løftemoduler i videst muligt omfang. Strømførende komponenter skal tilsluttes nærmeste mulige stikkontakt. Løsthængende ledning fastgøres til væg/gulv/loft, så det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Såfremt tilslutning til strøm kræver en elinstallatør, skal proceduren aftales nærmere med kommunen. Belastningstest skal foretages ved nyopsætning og genopsætning af skinner. I forbindelse med opsætning skal leverandør sørge for rengøring efter eget arbejde. Såfremt leverandør til delaftale 4 og 5 kræver særlig undervisning i håndtering af deres produkter, er tilbudsgiver selv ansvarlig for at opsøge denne undervisning for egen regning. Kravspecifikation: Stationær personløfter Delaftale 4/

33 Udførelse: Såfremt der ikke forefindes et skinnesystem i boligen skal tilbudsgiver foretage opmåling af det rum, hvor den stationære personlift skal anvendes. Såfremt der ikke findes egnede komponenter på lager, skal tilbudsgiver selv bestille de nødvendige komponenter hos en leverandør oplyst af kommunen. Såfremt en kommune selv ønsker at lagerføre hhv. skinner og løftemoduler skal tilbudsgiver afhente komponenterne der. Tilbudsgiver skal selv træffe aftale med bruger eller personale om dato for opmåling og montering. Kommunen er forpligtiget til at give de relevante kontaktoplysninger. I forbindelse med opsætning skal følgende service leveres: rensning og smøring af hjul og øvrige bevægelige dele batteritest, herunder spændingsmåling rensning af ladekugler eller strømførende skinner efterspænding og justering af skinnesystemet test af fjernbetjening Leverandøren er ansvarlig for at dens medarbejdere, som udfører opgaven, har de fornødne kompetencer til at udføre og varetage opgaven. Nedtagning AFTALE OM NEDTAGNING SKAL VÆRE VALGFRI FOR KOMMUNERNE Nedtagning: Nedtagning af skinner fra en vilkårlig leverandør (i øjeblikket primært fra Botved og Guldmann). Dette gælder også skinner som er opsat inden indeværende aftale er trådt i kraft. Nedtagning af løftemodul fra en vilkårlig leverandør (i øjeblikket primært fra Botved og Guldmann). Dette gælder også løftemoduler, som er opsat inden indeværende aftale er trådt i kraft. I forbindelse med nedtagning skal leverandør sørge for rengøring og oprydning efter eget arbejde I forbindelse med nedtagning af skinner i lejebolig skal der foretages reetablering i form af udfyldning af huller Nedtagne komponenter køres til eget lager eller til kommunens lager efter kommunens valg Kravspecifikation: Stationær personløfter Delaftale 4/

34 Lager Lagerføring: Tilbudsgiver skal kunne føre lager af skinner og løftemoduler for de kommuner som måtte ønske det: Herlev, Rudersdal, Allerød, Lyngby-Taarbæk og Ballerup Kommune ønsker lagerføring af skinner. Furesø og Gentofte Kommune ønsker IKKE lagerføring af skinner. Herlev, Allerød, Lyngby-Taarbæk og Ballerup Kommune ønsker lagerføring af løftemoduler. Rudersdal, Furesø og Gentofte Kommune ønsker IKKE lagerføring af løftemoduler. Lagerføring skal ske særskilt for hver kommune. Tilbudsgiver skal kunne overtage en kommunes lager af løftemoduler og skinner fra en anden leverandør. Tilbudsgiver skal kunne opbevare alle komponenter i tilpassede tempererede rum, så ingen komponenter får skader under opbevaring, f.eks. fugtskader. Tilbudsgiver skal kunne opbevare løftemoduler forsvarligt, så bl.a. batterier ikke tager skade under opbevaringen. Tilbudsgiver skal kunne tilbyde at motor tilsluttes strøm under opbevaring. Tilbudsgiver skal kunne forestå reparation af mobile personløftere, mobile ståløftere, skinner og løftemoduler, såfremt det bliver nødvendigt. Kommunerne skal til enhver tid, efter aftale, have mulighed for at besigtige lageret indenfor almindelig arbejdstid. Lagerstyring: Tilbudsgiver skal kunne tilbyde et elektronisk lagerføringssystem over hver kommunes løftemoduler og/eller skinner, som er på lager. Hver kommunes sagsbehandlende terapeuter og depotpersonale skal via internettet kunne tilgå lagerbeholdning af skinner og løftemoduler samt udtage fra denne. Opdateringer skal ske i realtid. Lagerstyringen skal kunne håndtere de enkelte kommuners nummerering, så det er synligt i lagersystemet. Lagerbeholdning: Tilbudsgiver skal etablere aftale om kompabilitetsudstyr, herunder løbevogne, således at løfteenhed kan opsættes på eksisterende skinner indenfor 2 arbejdsdage. Bestillingsdag er ikke medregnet. Kravspecifikation: Stationær personløfter Delaftale 4/

35 Tilbudsgiver aftaler med de enkelte kommuner, hvilket kompatibilitetsudstyr der er nødvendigt. Kommunerne har pr. 28/ produkter fra: Herlev Kommune: A.P. Botved. Rudersdal Kommune: AP Botved og Guldmann Allerød Kommune: Guldmann Lyngby-Taarbæk Kommune: Ergolet, Botved, Guldmann, Human Care (Jøhl). Gentofte Kommune: A. P. Botved og Guldmann Ballerup Kommune: A. P. Botved, Jøhl, Ergolet og Guldmann Generelt Generelt i forbindelse med lagerføring, nedtagning og opsætning: Alle dele af sikkerhedsmæssig betydning kontrolleres og evt. udskiftes, hvis det er nødvendigt. Alle kassable dele udskiftes, og at leverandørens retningslinjer herfor følges. Alle enkeltdele som sættes på lager skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlige og klar til opsætning. Genanvendelse af nedtagne skinner og løftemoduler i videst muligt omfang. Leveringstider Bestillingsdagen er ikke medregnet Opsætning af nye skinner indenfor 15 arbejdsdage. Det er kommunens ansvar gennem særskilt aftale at skinnerne kan leveres indenfor 10 arbejdsdage fra leverandør oplyst af kommunen i hht. delaftale Stationær personlift. Indenfor tidsrammen skal tilbudsgiver have foretaget relevante opmålinger. Opsætning af genbrugsskinner indenfor 5 arbejdsdage, såfremt der er egnede skinner på lager. Indenfor tidsrammen skal tilbudsgiver have foretaget relevante opmålinger. Opsætning af genbrugs-løftemodul fra lager på eksisterende skinnesystem indenfor 2 arbejdsdage. Montering af nyindkøbt løftemodul på eksisterende skinnesystem indenfor 4 arbejdsdage. Kommunen har da sikret sig, at løftemodulet kan leveres indenfor 2 arbejdsdage fra leverandør oplyst af kommunen i hht. delaftale Stationær personlift. Kravspecifikation: Stationær personløfter Delaftale 4/

36 Kravspecifikation delaftale 5/2015: Stationært fritstående skinnesystem inklusiv motor og eksklusiv sejl. ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Levering af skinnesystem indenfor 10 arbejdsdage. Bestillingsdag er ikke medregnet - Leverandør skal levere til den til enhver tid for kommunerne gældende samarbejdspartner for opsætning af produkterne. - Konsulentbistand: I forbindelse med nyindkøb og ved specialløsninger. - Garanti: Min. 2 års garanti - Særlige forhold: Leverandør skal tillade at andre servicefirmaer håndterer og monterer samtlige produkter i indeværende delaftale. Såfremt dette kræver særlig undervisning og instruktion, skal leverandør tilbyde den relevante undervisning til leverandør på tillæg til delaftale 4 (opsætning og nedtagning). Primærprodukt Minimumskrav til produkt Skinnesystem: Skinnesystemet skal være fritstående og skal både fås som rumdækkende system og med enkeltskinne. Gavlstativer med enkeltskinne skal kunne højdeindstilles og skal kunne fås med og uden hjul. Alle hjulene skal være drejelige i alle retninger og være låsbare samt må Ønsker til produkt QR-kode som linker direkte til vejledning i brug af produktet. Hvis mærkning med QRkode og eller HMI-nr. kan opfyldes, skal det beskrives, om det er leverandøren som påsætter Evalueringskriterier borger. hjælper. depotpersonale. Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... borger: Oplevelse af sikkerhed og stabilitet under forflytning. hjælper: Løbekattens friktion i skinnesystemet under forflytning af borger. Herunder ved traversbevægelsen. depotpersonale: Af- og påmontering af løfteenhed. Højdeindstilling uden Kravspecifikation: Fritstående stationær personløfter Delaftale 5/ Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Praktisk afprøvning, herunder samle, skille ad og højdeindstill e. Evalueres med liftbaserede vendesyste mer og forskellige sejl. Hvad skal leverandørerne aflevere til evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? Aflevering af et rumdækkende primærprodukt i ca. 2x3 meter med hjul, indstillet i højden ca. 230 cm. Såfremt der er brug for værktøj til højdeindstilling, samling og adskillelse skal dette også leveres. Kompabilitetsudstyr til nævnte motorer i delaftale 4. Tilbudsgiver skal vedlægge en liste over de motorer, som tilbudsgiver har kendskab til, som passer til Krav til dokumentation Følgende dokumentation skal kunne fremsendes senest 5 arbejdsdage efter anmodning: Dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr. Det kan være dokumentation for prøvning efter: Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i forhold til Medicinsk Udstyr direktivet. Det kunne være dokumentation for prøvning efter: DS/EN ISO 10535:2007 1

37 ikke smitte af på underlag. Gavlstativer og evt. hjørnestolper skal kunne højdeindstilles. Skinner og travers skal kunne leveres efter ønskede mål min. i intervallet 2-4 meter med et længdeinterval på max. 1 meter. Skal kunne længdetilpasses yderligere, af andre end leverandøren (f.eks. kommunens depotpersonale). Skinnesystemet skal være krydskompatibel med motorenheden fra delaftale 4. mærkaterne, eller om det er kommunens eget depot, som skal påsætte det. Gavlstativet: Højdejustere s mere end 240 cm. Krydskompatibilitet. Rengøringsvenlighed. brug af værktøj. Brugervenlighed, mærkning og arbejdsbelastning ifht. at skille ad, transportere og samle det samlede skinnesystem. Rengøringsvenlighed i forhold til klargøring til anden borger. Krydskompatibilitet: Hvilke og hvor mange andre leverandørers produkter kan kobles til skinner. Rengøringsvenlighed: Vurdering af hvor mange steder på produktet støv og andet snavs kan samle sig, og hvordan det fjernes. tilbudsgivers skinner. Produktbeskrivelse. Brugsvejledning. Vedligeholdelsesanvisning. Rengøringsanvisning. Personløftere til flytning af handicappede personer - Krav og prøvningsmetoder. Eller tilsvarende dokumentation medsendes. Krydskompatibilitetserklærin g, herunder hvilke motorer fra andre leverandører som kan anvendes til skinnerne. Brugervægt: Min. 200 kg. Gavlstativer og evt. hjørnestolper: Skal være højdejusterbare min. i intervallet 225 cm 240 cm, målt fra gulv til overkant af skinne. Grad af opfyldelse af Ønsker til produkt. Graden af opfyldelse af Ønsker til produkt. Vægt: Tungeste enkeltdel må max. veje 25 kg. Kravspecifikation: Fritstående stationær personløfter Delaftale 5/

38 Rengøring: Skal kunne rengøres iht. SSI s retningslinjer for bekæmpelse af MRSA, Clostridium Difficile og Norovirus (roskildesyge) i hhv. hjemmepleje og plejeboliger. Øvrigt: Alle dele skal være udformet eller mærket så de ikke kan fejlplaceres ved samling. Skal være konstrueret, så der er drænering, hvor vand og fugt kan samles Skal være fremstillet af korrosionsbestandig t materiale eller yderbehandlet på en sådan måde, at det er korrosionsbestandig Quick-guide på dansk skal være udarbejdet, så den kan leveres hos borgeren Kravspecifikation: Fritstående stationær personløfter Delaftale 5/

39 Fejlfindingsguide på dansk til brug ved driftsstop skal være udarbejdet, så den kan leveres hos borgeren. Tilbehør Minimumskrav til tilbehør, der skal kunne tilkøbes Løftemotor: Skal bestå af en løftemotor, en strømføring og løfteåg eller bøjle eller stropper. Ønsker til tilbehør Evalueringskriterier borger. Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... borger: Afstand til løfteåg eller -bøjle eller stropper, mulighed for at foretage en forflytning uden at borgeren generes af motor, løfteåg eller bøjle eller stropper. Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Praktisk afprøvning samt vurdering af tilbehør. Hvad skal leverandørerne aflevere til evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? Løftemotor skal være monteret på skinnesystemet. Alt øvrigt tilbudt tilbehør. IP klasse for motor: Min. IPX4 Brugervægt: Min. 200 kg. Motor skal være mærket med max. brugervægt. Løfteåg eller bøjle eller stropper: Skal kunne benyttes til andre leverandørers sejl til 2-punktsophæng. Ved løfteåg eller bøjle: Skal være ophængt i 1 punkt og kunne dreje 360 grader. Skal være i bredden cm med kroge til brug for 2-punktsophængte sejl. Skal kunne udskiftes. Ved stropper: Med kroge til brug for 2- punktsophængte sejl. hjælper. Kravspecifikation: Fritstående stationær personløfter Delaftale 5/ Lydniveau. Løftebevægelse. Løftehastighed. Oplevelse af stabilitet og sikkerhed under liftning og forflytning. hjælper: Af- og påsætning af sejl på løfteåg eller bøjle eller stropper. Løbekattens friktion i skinnesystemet under forflytning af borger. Herunder ved traversbevægelsen. Opladningsprocedure. Opladningskapacitet. 4

40 Borger skal kunne drejes 360 grader under liftning. Skal kunne udskiftes. Løftemotor: Motor og løbevogn skal være krydskompatible til skinnesystemer fra andre leverandører. Strømforsyning: Opladning skal ske ved strømførende skinne, ladestation eller ved ekstern ladestation. Opladning skal kunne ske uden at motor eller andre dele afmonteres. Håndbetjening: Skal være elektrisk. Skal være mærket med personløfterens funktioner. Skal kunne holdes og betjenes med én hånd, såvel højre som venstre. Skal kunne anvendes af borgeren selv. Skal kunne udskiftes. Skal kunne ophænges på løfteren under brug og parkering. Opladning: Der skal som min. være lydsignal, når der er behov for opladning. Der skal være lyssignal, når batteriet lades, samt når det er fuldt opladt. Ladetid max. 8 timer. Nødstop: Skal være afmærket. depotpersonale. Krydskompatibilitet. Udseende og farve. Rengøringsvenlighed. Nødstoppets placering, markering og betjeningen af dette. Nødfirs placering, markering og betjeningen af dette. Håndbetjeningens udformning, markering og placeringsmulighed, herunder om den kan ophænges sikkert flere steder. Løftehøjde. depotpersonale: Af- og påmontering af løfteenhed. Motorens vægt. Rengøringsvenlighed ved klargøring til anden borger. Mærkning til identificering af den enkelte motor. Krydskompatibilitet: Hvilke og hvor mange andre leverandørers produkter kan kobles til hhv. skinner og motor. Udseende og farve: Konstruktion, design og farvevalg. Rengøringsvenlighed: Vurdering af hvor mange steder på produktet støv og andet snavs kan samle sig, og hvordan det fjernes. Nødfir: Skal være afmærket. Skal kunne anvendes selvom Kravspecifikation: Fritstående stationær personløfter Delaftale 5/

41 strømforsyning er afbrudt eller batteriet afladet. Eftersyn og reparationer: Eftersyn max. én gang årligt. Eftersynet skal kunne foretages af andre kyndige end leverandøren uden at garantien bortfalder. Leverandøren skal tillade at produktet kan serviceres af andet servicefirma efter leverandørens anvisninger. Leverandør skal tilbyde at uddanne depotmedarbejdere og evt. andre servicefirmaer til at foretage eftersyn og reparationer efter leverandørens anvisninger. Kommunerne forbeholder sig retten til selv at udføre lettere reparationer som f.eks. udskiftning af håndbetjening, batterier og løfteåg eller -bøjle. Rengøring: Skal kunne rengøres i henhold til SSI s retningslinjer for bekæmpelse af MRSA, Clostridium Difficile og Norovirus i hhv. hjemmepleje og plejeboliger. Øvrigt: Skal være konstrueret, så der er drænering, hvor vand og fugt kan samles Skal være fremstillet af korrosionsbestandigt materiale eller yderbehandlet på en sådan måde, at den er korrosionsbestandig Quick-guide på dansk skal være udarbejdet, så den kan leveres hos borger. Kravspecifikation: Fritstående stationær personløfter Delaftale 5/

42 Fejlfindingsguide på dansk til brug ved driftsstop skal være udarbejdet, så den kan leveres hos borger. Det skal være tilladt at udskifte batteri med batteri fra anden leverandør, uden at garantien bortfalder. Øvrigt tilbehør: Batteri. Håndbetjening. Gavl. Hjørnestolpe, såfremt denne forefindes på produktet. Skinner (pr. meter). Travers. Hjul (pr. stk.). Kravspecifikation: Fritstående stationær personløfter Delaftale 5/

43 Kravspecifikation delaftale 6/2015: Sejl til mobil - og stationær personløfter ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): , 25, 26, 27, 28 og 29 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage. Bestillingsdag er ikke medregnet. - Konsulenttimer: Gratis konsulentbistand ved valg af sejl ved nyindkøb. - Garanti: Min. 2 års garanti. - Vejledning og brugsanvisning begge på dansk Primærprodukt: Minimumskrav til produkt Ønsker til produkt Evalueringskriterier Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... Sejlsortiment til borgere som forflyttes med mobil personløfter eller stationær personløfter. Sejlene skal være 2- punktsophængte. Sejlsortimentet skal som minimum indeholde helsejl med og uden hovedstøtte, halvsejl, toiletsejl og amputationssejl, alle med delte benstropper. Desuden sejl beregnet til at sidde på i kørestolen både med og uden delte benstropper. Størrelse: Sejlsortimentet skal kunne fås i størrelse XS XL. Brugervægt: Min. 200 kg. Materiale: Alle sejl skal være Flere indstillingsmuligheder på benog skulderstropperne udover minimumskrav. Mærket med HMInr. Piktogram som viser bruger siddende i sejl. Tørretumbling. QR-kode som linker direkte til vejledning i brug af produktet. Børnesejl. Sejl, med undtagelse af Sortimentsbredde. Indstillingsmuligheder. Komfort for borger. hjælper. Sortimentsbredde. Indstillingsmuligheder: Stroppers placering og indstillingsmuligheder. Komfort for borger: Komforten for borger, herunder udformning af hovedstøtte og pasform. Materialets kvalitet, herunder også net og badesejls materiale. Polstring og stiveres placering, hvis der er polstring eller stivere på sejlet. Brystbespændingens placering på toiletsejl. hjælper: Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Praktisk afprøvning med personløfter, herunder af- og pålægning af sejl i forbindelse med forflytning til og fra stol, komfortkørestol, plejeseng og fra gulv. Hvad skal leverandørerne aflevere til evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? Et sejl af hver type som tilbudt i minimumskrav til produkt i str. M. Brochurer og brugsvejledninger. En anbefaling af tørreprogram (grader) i tørretumbler. Skriftlig vejledning for vedligeholdelse. Krav til dokumentation Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevant krav i forhold til Medicinsk udstyrs direktivet. Dette kan være dokumentation for prøvning efter DS/EN 12187:2002, tekniske hjælpemidler til handicappede. Generelle krav og prøvningsmetoder Skal overholde kravene i DS/EN ISO 10535: 2007; Mobile og stationære personlifte, sejl og sæder. Krav og prøvningsmetoder. Bekræftelse af at sejlene kan anvendes sammen med personløftere fra andre leverandører, hvor Kravspecifikation: Sejl Delaftale 6/

44 fremstillet i nylon eller polyestermateriale og mindst hel-sejl, halvsejl skal også kunne fås i netmateriale beregnet til bad. Udformning af sejl: Sejl skal være udformet med min. 2 indstillingsmuligheder ved skulder- og benstropper. På sejl med delte benstropper (ikke netmateriale) skal benstropperne være afstivede med eller uden polster. Toiletsejl skal være udformet med brystbespænding. Mærkning: Mærkning med leverandør, modelbeskrivelse, produktionsår, serienummer, størrelse, max. brugervægt toiletsejl, i str. XXL og XXXL Yderligere sejltyper depotpersonale. Udseende og farve. Rengøringsvenlighed. Grad af opfyldelse af Ønsker til produkt. Sejlpålægning og - aftagning. Ergonomi ved brug. depotpersonale. Betjeningsvenlighed ved af- og påmontering af tilbehørsdele. Rengøringsvenlighed ved klargøring til anden borger. Udseende og farve: Konstruktion, design og farvevalg. Rengøringsvenlighed. Vurdering af hvor mange steder på produktet støv, hår og andet snavs kan samle sig. Tørretid. Graden af opfyldelse af Ønsker til produkt. løfteåget eller -bøjle er med 2-punktsophæng i kroge. Vaskeanvisning skal være påtrykt Skal være forsynet med centreringsmarkering. Anvendelse: Skal kunne anvendes til personløftere med 2- punktsophæng i kroge fra andre leverandører indenfor kategorierne stationær personløfter, jf. Delaftale 4 og stationær fritstående personløfter, jf. Delaftale 5. Kravspecifikation: Sejl Delaftale 6/

45 Rengøring: Sejlene skal kunne maskinvaskes og rengøres i hht. SSI s retningslinjer for bekæmpelse af MRSA, Clostridium Difficile og Norovirus (roskildesyge) i hhv. hjemmepleje og plejeboliger. Tørretid max. 8 timer. Tilbehør Minimumskrav til tilbehør, der skal kunne tilkøbes. Forlængerstropper. Ønsker til tilbehør: Polstring af benstropper. Nakkestøtte Evalueringskriterier: hjælper. borger. Ved evalueringen vil der blive lagt vægt på... Tilbehørsprogram. Af- og påsætning og arbejdsbelastning for hjælper. Siddekomfort Hvordan har vi tænkt os at evaluere på dem? Praktisk afprøvning svarende til primærprodukt. Hvad skal leverandørerne aflevere til evalueringen for at vi kan gennemføre evalueringen? Min. 4 stk. tilbudte forlængerstropper. Katalog over ønsker til tilbehør. Grad af opfyldelse af Ønsker til tilbehør. Graden af opfyldelse af Ønsker til tilbehør. Kravspecifikation: Sejl Delaftale 6/

46

47

48

49 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

50 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved godkendelse og ved driftsorienteret tilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogredskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet. Kvaliteten af et tilbud skal være kendetegnet ved, i hvor høj grad formålet med indsatsen jf. serviceloven realiseres og bidrager til, at borgerne trives. Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis. Enkelte indikatorer gælder alene specifikke tilbud, f.eks. tilbud til børn og unge. Disse indikatorer supplerer de øvrige indikatorer. Begrebet borgere bruges som samlet betegnelse for alle de forskellige målgrupper, der opholder sig i tilbud, der er omfattet af socialtilsynet, herunder børn og unge. Kvalitetsvurdering Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Kriterierne og indikatorerne under hvert tema angiver forhold, som socialtilsynet skal bedømme kvaliteten i tilbuddet ud fra. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet. Socialtilsynet skal ved godkendelse foretage en bedømmelse af alle indikatorer i kvalitetsmodellen, og skal løbende kunne stå inde for, at tilbuddet har den fornødne kvalitet i forhold til alle temaer, men fastlægger selv efter en konkret vurdering i 2

51 forhold til det enkelte tilbud, hvornår og hvor tit tilbuddet skal bedømmes i forhold til de enkelte indikatorer. Ved godkendelse skal socialtilsynet tage stilling til, om det er sandsynligt, at tilbuddet vil kunne levere den fornødne kvalitet i indsatsen. Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Bedømmelse af kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier ved godkendelse Ved godkendelse skal socialtilsynet bedømme tilbuddets forudsætninger for og forventede evne til at opfylde indikatorer og kriterier. Socialtilsynet skal foretage en bedømmelse af alle indikatorer i kvalitetsmodellen. For hver indikator bedømmes et af følgende: 1) Tilbuddet forventes at kunne opfylde indikatoren 0) Tilbuddet forventes ikke at kunne opfylde indikatoren Scoringen af indikatorerne giver grundlag for bedømmelse af kriterierne og derudfra en samlet skriftlig bedømmelse indenfor hvert tema. Bedømmelsen indgår i den samlede vurdering af, hvorvidt tilbuddet forventes at kunne levere fornøden kvalitet. Samlet vurdering af kvaliteten ved godkendelse Bedømmelsen af indikatorer og kriterier understøtter socialtilsynets samlede vurdering af, om det er sandsynligt, at tilbuddet vil kunne levere den fornødne kvalitet i indsatsen inden for temaerne. I den samlede vurdering kan socialtilsynet inddrage yderligere forhold, der kan være relevante inden for de enkelte temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier. Den samlede vurdering beskrives kvalitativt og vil være understøttet af den kvantitative scoring. Der er ingen automatik i, hvilke følger eventuelt lav opfyldelse på enkelte områder skal have, ligesom der ikke er fastsat en grænseværdi for fornøden kvalitet. 3

52 Kvalitetsvurderingen på temaniveau offentliggøres på Tilbudsportalen, hvis tilbuddet godkendes. Bedømmelse af kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier ved driftsorienteret tilsyn Ved det driftsorienterede tilsyn skal eksisterende praksis og konkrete resultater for borgerne indgå i bedømmelsen af kvaliteten i tilbuddet. Socialtilsynet skal foretage en bedømmelse af alle indikatorer i kvalitetsmodellen. Indikatorerne bedømmes efter følgende skala: 5) I meget høj grad opfyldt 4) I høj grad opfyldt 3) I middel grad opfyldt 2) I lav grad opfyldt 1) I meget lav grad opfyldt Bedømmelsen af indikatorerne giver grundlag for bedømmelse af kriterierne og resulterer i en samlet, skriftlig bedømmelse for hvert tema. Hver indikator gives samtidig en værdi (score). Ud fra den værdi, som indikatorerne er givet, udregnes der automatisk en samlet værdi for opfyldelsesgraden for henholdsvis hvert kriterium og hvert tema. Værdien udregnes som et gennemsnit af henholdsvis indikatorernes og kriteriernes værdier. Det samlede resultat af denne kvantitative bedømmelse udtrykkes grafisk i form af et spindelvæv. Kvalitetsbedømmelsen indgår i den samlede vurdering af, hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet. Samlet vurdering af kvaliteten ved driftsorienteret tilsyn Såvel den kvalitative som den kvantitative bedømmelse føder ind til og understøtter socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har fornøden kvalitet. 4

53 I den samlede vurdering kan socialtilsynet inddrage yderligere forhold, der kan være relevante inden for de enkelte temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier. Den samlede vurdering foretages skriftligt på temaniveau og offentliggøres på Tilbudsportalen. Spindelvævet offentliggøres ikke på Tilbudsportalen. Det giver overblik over kvalitetsbedømmelsen indenfor hvert tema, og bruges i dialogen med tilbuddet eller plejefamilien om at fastholde og udvikle kvaliteten fremadrettet. Temaer, kriterier og indikatorer beskrives nærmere i det følgende. Tema: Uddannelse og beskæftigelse Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og /eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne, herunder at tilbuddet i forhold til børn og unge understøtter, at de får en god skolegang socialt og fagligt. Desuden er det vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås. Kriterium 1: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator 1.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 1.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Gælder kun børn og unge: 5

54 Indikator 1. c: Børnene/ de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 1.d: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller undervisningstilbud. Tema: Selvstændighed og relationer Et mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber, og at borgerne opnår de sociale kompetencer, som deltagelse i aktiviteter og sociale relationer og netværk kræver. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod dette mål, og at det afspejles i aktiviteter i dagligdagen, i personalets adfærd, i de metoder, der anvendes, og afspejles i tilbuddets åbenhed mod og involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgernes kontakt til og samvær med familie og netværk. Kriterium 2: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Indikator 2.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå. Indikator 2.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Indikator 2.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. 6

55 Gælder kun børn og unge: Indikator 2.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet. Indikator 2.e: Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet. Indikator 2.f: Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen. Tema: Målgruppe, metoder og resultater Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metode medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de mål, som i samarbejde med borgerne er sat for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Tilbuddet skal som væsentlige overordnede elementer af kvaliteten respektere og sikre borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet skal understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed samt forebygge magtanvendelser og overgreb. Kriterium 3: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Indikator 3.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Indikator 3.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 3.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. 7

56 Kriterium 4: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Indikator 4.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. Indikator 4.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Kriterium 5: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Indikator 5 a: Borgerne trives i tilbuddet. Indikator 5.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser. Indikator 5.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. Kriterium 6: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Indikator 6.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Indikator 6.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Kriterium 7: Tilbuddet forebygger overgreb Indikator 7.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Indikator 7.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne. 8

57 Tema: Organisation og ledelse En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. En ledelse, der driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, og som både sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse. Kriterium 8: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Indikator 8.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Indikator 8.b:Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. Gælder kun for tilbud med en bestyrelse: Indikator 8.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse. Kriterium 9: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Indikator 9.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Indikator 9.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Indikator 9.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Tema: Kompetencer Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de kompetencer, det vil sige uddannelse, erfaring eller viden, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. 9

58 Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har et strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne på en etisk måde forholder sig til og handler i forhold til borgerne. Herunder at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed. Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. Tema: Økonomi Det er afgørende, at tilbuddene har en bæredygtig økonomi, da det har store konsekvenser for beboerne i døgntilbud, hvis tilbuddet må lukke af økonomiske grunde, fordi det kan betyde, at borgerne må flytte. Samtidig er det afgørende, at tilbuddet har økonomiske forudsætninger for fortløbende at kunne udvikle sig, og at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og den fastsatte takst. Det skal derfor sikres, at der stilles relevante krav til tilbuddets økonomi, herunder med hensyn til gennemsigtighed i økonomien. Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport. Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget. 10

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage bestillingsdag

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 4/2013: Tryksårsforebyggende siddepude til tryksårskategori 4. ISO nr./ standarder (eller tilsvarende): 04 33 03

Kravspecifikation delaftale 4/2013: Tryksårsforebyggende siddepude til tryksårskategori 4. ISO nr./ standarder (eller tilsvarende): 04 33 03 Kravspecifikation delaftale 4/2013: Tryksårsforebyggende siddepude til tryksårskategori 4. ISO nr./ standarder (eller tilsvarende): 04 33 03 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: 2 arbejdsdage.

Læs mere

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet Next Bred Det har aldrig været nemmere Sædebredde fra 52,5-57,5 cm God kørekomfort Suveræn nem at indstille Optimal funktionalitet Indstilles med kun to stykker værktøj Kan løftes i de låsbare benstøtter

Læs mere

Grundpris for SB 35-50 cm: 21.990,- DKK Grundpris for SB 55-60 cm: 25.195,- DKK

Grundpris for SB 35-50 cm: 21.990,- DKK Grundpris for SB 55-60 cm: 25.195,- DKK Dato Fakturerings adresse EAN-nr. Faktureringsadresse = leveringsadresse Kunde nr. Kontaktperson Reference Alternativ leveringsadresse Tilbud Grundpris for SB 35-50 cm: 21.990,- DKK Grundpris for SB 55-60

Læs mere

Indkøbsskabelon. Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28)

Indkøbsskabelon. Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28) Indkøbsskabelon Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde

Læs mere

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31 EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål Svar 22 17.2.2015 19.2.2015 Generelt for alle delaftaler - Mærkning

Læs mere

Balder Senior. Elektriske kørestole

Balder Senior. Elektriske kørestole Balder Senior Elektriske kørestole Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk

Læs mere

El-kørestole, senior

El-kørestole, senior El-kørestole, senior Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk Elektrisk sædetilt

Læs mere

Mobil stol med høj eller lav ryg

Mobil stol med høj eller lav ryg Mobil stol med høj eller lav ryg fra Rifton Alle modeller er med kipbart sæde Med eller uden affjedring Justerar ryg 0-15 grader Bredt tilbehørsprogram Montering uden brug af værktøj Rifton mobil stol

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Den intelligente el-kørestolserie E800

Den intelligente el-kørestolserie E800 Den intelligente el-kørestolserie E800 Velkommen til en ny verden Indhold Etac E800 - Tænk anderledes 3 Opnå mere med mindre 4 En unik stol 5 Køreglæde 5 Etac E880 / E885 6 Etac E890 / E895 7 Tilbehør

Læs mere

DK... GH2 Hjælpers Guide

DK... GH2 Hjælpers Guide DK............ GH2 Hjælpers Guide V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Århus N Tlf. +45 8741 3100 Fax +45 8741 3131 20 E-mail info@guldmann.com www.guldmann.dk 1 Guldmann 930/03/06 Indhold Om

Læs mere

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune 16.04.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det

Læs mere

Alment tilbehør (som kan anvendes på FORSKELLIGE modeller) har et bestillingsnummer uden tilknytning til HMI-numre:

Alment tilbehør (som kan anvendes på FORSKELLIGE modeller) har et bestillingsnummer uden tilknytning til HMI-numre: dan-rehab a/s var det første firma til at anvende HMI-numre som bestillingsnumre. Det letter registreringen og styringen af hjælpemidler i hjælpemiddeldepoterne og sikrer samtidigt, at både kunde og leverandør

Læs mere

Ormesa ståstøttestativ

Ormesa ståstøttestativ Ormesa ståstøttestativ Ståstøttestativ til unge og voksne Indstillelig bækkenstøtte Indstillelige hælstøtter Justerbare knæstøtter Højde- og dybdeindstilleligt bord Selvbetjening af rygstøtte Ormesa ståstøttestativ

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Angulus Altitudo Altus. Sid bedre. Etac sætter ny standard for kørestole. Igen.

Angulus Altitudo Altus. Sid bedre. Etac sætter ny standard for kørestole. Igen. Angulus Altitudo Altus Sid bedre. Etac sætter ny standard for kørestole. Igen. Etac har siden 1981 udviklet innovative og intelligente løsninger til kørestole. Det startede med den første sammenklappelige

Læs mere

KOM UD OG MÆRK FORÅRET

KOM UD OG MÆRK FORÅRET KOM UD OG MÆRK FORÅRET Traditionelle kørestole er alt for dyre og stive til bumlede og mudrede stier og veje, men med en jogger, kan store som små børn med fysiske handicaps nyde udflugter til stranden,

Læs mere

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g Sole Sole Slim t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g D e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g e r u d v i k l e t t i l t e k n i k e r e, i n s t a l l a t ø r e r, f y s i o t e r a p e u t

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

BRUGSANVISNING. Svipp Basic. Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr.

BRUGSANVISNING. Svipp Basic. Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. BRUGSANVISNING Svipp Basic Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. 1. INTRODUKTION 4 1.1 Anvendelsesområder for Svipp Basic 5 1.2 Kontraindikationer 5 1.3 Kvalitet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Kom vidt omkring på en el-scooter

Kom vidt omkring på en el-scooter MERE LIVSKVALITET Kom vidt omkring på en el-scooter At kunne komme nemt og hurtigt rundt i dagligdagen er desværre ikke en selvfølge for alle. Men fordi man ikke længere er så rask til bens, behøver man

Læs mere

Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug

Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug Pallas/150 Ståløfter Brugervejledning! Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug Denne manual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel, i forbindelse

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Brugsanvisning Dawn Plejeløfter

Brugsanvisning Dawn Plejeløfter Brugsanvisning Dawn Plejeløfter Dawn Modulopbygget Personløfter VIGTIGT: Dawn Personløfter må af sikkerheds- & funktionshensyn KUN samles og/eller modificeres af en autoriseret tekniker. Ukorrekt samling

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Et ideelt løft i dagligdagen.

Et ideelt løft i dagligdagen. Uno Et ideelt løft i dagligdagen. Farvemarkering på liftarm Farvemarkeringen på liftarmen er en størrelsesforklaring til lifttilbehøret, som har modsvarende farvemarkering. Unik mekanisk nødsænkning Patenteret

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

STÆRK STABIL SIKKER MINI CROSSER T-MODEL

STÆRK STABIL SIKKER MINI CROSSER T-MODEL MINI CROSSER T-MODEL LIVSKVALITET... Min Mini Crosser har lettet min hverdag, og jeg glædes ved at køre, hvorhen jeg vil. Lige meget hvem man er, så gør Mini Crosseren hverdagen både nemmere og sjovere.

Læs mere

Next Comfort. Dansk manual 74868C 2010-05-06

Next Comfort. Dansk manual 74868C 2010-05-06 Next Comfort Dansk manual 74868C 2010-05-06 Indhold Overskrift Side 1. Generelt... 3 2. Håndtering/Transport... 4-5 3. Produktbeskrivelse... 6 4. Konfiguration... 7 5. Tilbehør... 8-10 6. Quick-guide...

Læs mere

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk Artikelnummer: 95032 TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk 1 Advarsler. Læs brugsanvisningen grundigt igennem. Den indeholder vigtige

Læs mere

BUZZ 1, 2 og 5 (HMI-nr. 25178, 27054 og 49822)

BUZZ 1, 2 og 5 (HMI-nr. 25178, 27054 og 49822) BUZZ 1, 2 og 5 (HMI-nr. 25178, 27054 og 49822) Ved sidelæns forflytning: 1. Slå stolens armlæn () for at lette forflytningen. 2. Slå armlænet ned igen, når brugeren sidder bekvemt på stolen. 3. Til urolige

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

3-18 cykler med tre hjul Forvent meget

3-18 cykler med tre hjul Forvent meget med tre hjul Forvent meget Standard: Fast nav, pedalbremse eller frinav Parkeringsbremse, ny type som er enkel at betjene Mindre bremsehåndtag Ny gearskifte (med trykknap-funktion) Ringeklokke Skærme (ikke

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG R VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 Winner of Most Interesting Product award at M&HP2014 OVERSKUD TIL OMSORG R HVAD ER VENDLET? VENDLET er det originale,

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler

Kravspecifikation. vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler Bilag A.1: Kravspecifikation (indgår som bilag 1 til Rammeaftalen) Kravspecifikation vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler 1 1. Indledning 1.1 Mindstekrav og krav Der sondres mellem to typer

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

El-scootere El-cykler Kørestole og andre hjælpemidler

El-scootere El-cykler Kørestole og andre hjælpemidler - flere muligheder UDLEJNING AF HJÆLPEMIDLER FERIE / FRITID El-scootere El-cykler Kørestole og andre hjælpemidler Om Zealand Care A/S Zealand Care har stor erfaring med udlejning af hjælpemidler til bl.a.

Læs mere

PJ Production Produktprogram 2010

PJ Production Produktprogram 2010 PJ Production Produktprogram 2010 Indhold: CPU-holder Tilbehør til CPU-holder Kabelbakke Rekvisitskuffe Opbevaring og udtræk til laptop Fladskærmsbeslag Projektorophæng Kabelgennemføring og div. Svingarm

Læs mere

Maxi sky skinneløsninger

Maxi sky skinneløsninger Maxi sky skinneløsninger with people in mind 2 Maxi Sky skinneløsninger UNDERSTØTTER ET KOMPLET LOFTLIFT KONCEPT ArjoHuntleigh skinneløsninger giver optimale systemer, der understøtter brugen af Maxi Sky

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Emineo Brugsanvisning

Emineo Brugsanvisning Emineo Brugsanvisning Inledning Vi håber, De får glæde af stolen i hverdagen. Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Emineo bliver fremstillet af Handicare. For en sikkerheds

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Handy Glidlet, model 100, 110, 120

Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Brugsanvisning Dansk 7DK160188-02 Handy Glidlet Lang Handy Glidlet Kort Handy Glidlet Bred Produktoversigt Produkt Model Varenr. Størrelse Mål (a x b) Handy Glidlet Kort,

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Turtle. Optimale formstøbte løsninger for et langt større v elbefindende

Turtle. Optimale formstøbte løsninger for et langt større v elbefindende Turtle Optimale formstøbte løsninger for et langt større v elbefindende 1 I trygge hænder Hvem har brug for en formstøbt enhed? Etac og R82 har siden 1997 arbejdet tæt sammen om produktionen af formstøbte

Læs mere

ETAC LV 2000+ Brugervejledning. 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E. ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com

ETAC LV 2000+ Brugervejledning. 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E. ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com ETAC LV 2000+ Brugervejledning 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com INNHOLD 1. INDLEDNING 2. GENEREL INFORMATION 6 2.1 Normal brug 6 2.2 Begrænsning

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Priserne er gældende indtil 31. december 2012 Priserne er ekskl. moms, miljø- og leveringstillæg samt fragt. Der tages forbehold for evt. trykfejl.

Priserne er gældende indtil 31. december 2012 Priserne er ekskl. moms, miljø- og leveringstillæg samt fragt. Der tages forbehold for evt. trykfejl. DEN PERFEKTE GARDEROBE TIL ALLE FORMÅL... Vi tilbyder et bredt sortiment af fritstående eller vægophængte garderobeskabe, alle i en høj kvalitet og med mange kombinationsmuligheder på udstyr, låsesystemer

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Guide til 15 typiske forflytninger

Guide til 15 typiske forflytninger Guide til 15 typiske forflytninger En visuel guide, som hjælper til at ungå forflytningsskader Guide til 15 typiske forflytninger 1. Højere op i sengen, 1 hjælper 2. Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

FORSIDE. Cykelkatalog

FORSIDE. Cykelkatalog FORSIDE Cykelkatalog VALG AF CYKEL Alu Rehab tilbyder et bredere cykeludvalg end nogensinde. Målet er, at give vores kunder en god cykel oplevelse og hjælpe med at finde den rigtige cykel og brugerdefineret

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

New///Clinic - Bilag 1

New///Clinic - Bilag 1 Kravspecifikation for Unit Unitten er godkendt ifølge ISO 9001:2000 eller senere versioner. Underskrevet dokument for ISO standard er vedlagt tilbuddet. Unitten skal leveres med tophængt instrumentbro

Læs mere

LIFTER DANMARK ApS www.lifterdanmark.dk Tlf.: 86 72 22 88 Sakseløftevogne Lift-Rite og LIFTER LIFT-RITE LEE 1000, elektrisk -er ligesom LEH 1000 en svensk fremstillet kvaltets el - sakseløftevogn, hvor

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022281 (Michael Ellehauge, Erik Hammer, Niels Sørensen) 2. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022281 (Michael Ellehauge, Erik Hammer, Niels Sørensen) 2. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022281 (Michael Ellehauge, Erik Hammer, Niels Sørensen) 2. marts 2011 K E N D E L S E Wel-Med / Scanbio ApS (advokat Steen Hellmann, København) mod K-17 indkøbsfællesskabet

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

5.02 Hoening. 2 hjulede tandems. 3 hjulede tandems. Cykel med kørestol. Cykler med 2 hjul foran. Cykler med hjælpemotor. Stort udvalg i tilbehør

5.02 Hoening. 2 hjulede tandems. 3 hjulede tandems. Cykel med kørestol. Cykler med 2 hjul foran. Cykler med hjælpemotor. Stort udvalg i tilbehør 2 hjulede tandems 5.02 Hoening 3 hjulede tandems Cykel med kørestol Cykler med 2 hjul foran Cykler med hjælpemotor 2009 Stort udvalg i tilbehør Co-Pilot 24 Roll Fiets T-Bike Senior Co-Pilot 3 m T-Bike

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Scooterkatalog 2015 SENIORLAND TILBYDER ET BREDT UD- VALG AF KVALITETS EL-SCOOTERE OG MINBILER TIL FORSKELLIGE BEHOV

Scooterkatalog 2015 SENIORLAND TILBYDER ET BREDT UD- VALG AF KVALITETS EL-SCOOTERE OG MINBILER TIL FORSKELLIGE BEHOV - flere muligheder! Scooterkatalog 2015 SENIORLAND TILBYDER ET BREDT UD- VALG AF KVALITETS EL-SCOOTERE OG MINBILER TIL FORSKELLIGE BEHOV Stort udvalg i el-scootere & Minibiler samt tilbehør Gratis og uforpligtende

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

VÆR DIG SELV VÆR EN CHAMPION UDNYT ALLE MULIGHEDER!

VÆR DIG SELV VÆR EN CHAMPION UDNYT ALLE MULIGHEDER! VÆR DIG SELV VÆR EN CHAMPION UDNYT ALLE MULIGHEDER! VIDSTE DU? KÜSCHALL CHAMPION ER ET GODT EKSEMPEL PÅ VIDEREUDVIKLING AF EN KÜSCHALL KØRESTOL OG DE UDFORDRINGER RAINER KÜSCHALL MØDER I SIT LIV SOM HANDICAPPET

Læs mere

Jobafprøvning FLEXLEJE. Eksempler på hjælpemidler til jobafprøvning. Kontorstol Ståstøttestol Arbejdsbord Små ergonomiske hjælpemidler

Jobafprøvning FLEXLEJE. Eksempler på hjælpemidler til jobafprøvning. Kontorstol Ståstøttestol Arbejdsbord Små ergonomiske hjælpemidler Jobafprøvning Eksempler på hjælpemidler til jobafprøvning Kontorstol Ståstøttestol Arbejdsbord Små ergonomiske hjælpemidler Version maj 2015 FLEXLEJE VELKOMMEN TIL ZEALAND CARES JOBKATALOG Zealand Care

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Side 1 af 98 Kvalitetsstandarder, SEL 112, 113 og 116 Dokumentet indeholder Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder inden for Lov om social

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4. Tillæg 5219:4/2010/05

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4. Tillæg 5219:4/2010/05 PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4 Side 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE Barnevognsseler til børn fra 0 måneder op til 3 år, der ligger på ryggen

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

www.frisørudsugning.dk

www.frisørudsugning.dk www.frisørudsugning.dk Lidt om os... Bechers Frisørudsugning har til huse i midtjylland og startede i 1996. Firmaet er igennem årene vokset, så det nu består af 3 dygtige fagmænd - 3 gange Becher! Vi er

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Faxe Kommune Tandklinik Faxe Sundhedscenter. New///Clinic Kravspecifikation for Unit - Bilag 2 Dato: 17.08.2015. Side 1 / 6. Nr.

Faxe Kommune Tandklinik Faxe Sundhedscenter. New///Clinic Kravspecifikation for Unit - Bilag 2 Dato: 17.08.2015. Side 1 / 6. Nr. New///Clinic Kravspecifikation for Unit - Bilag 2 U1 Dental Unit Unitten er godkendt ifølge ISO 9001:2000 eller senere versioner. U2 Dental Unit Underskrevet dokument for ISO standard er vedlagt tilbuddet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

L: Kørestolsramper. Foldbare køreskinner Model CH. Teleskop-Ramper TR og LR

L: Kørestolsramper. Foldbare køreskinner Model CH. Teleskop-Ramper TR og LR Foldbare køreskinner Model CH Ramperne er fremstillet af aluminium og belagt med skridsikkert materiale. Størrelsen er 23,5 x 1. Sættet består af 2 ramper, der klappes sammen på midten, og bæres som en

Læs mere