Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service - 2. halvår af 2013 og frem Frem mod ansøgningsrunden 2014 ID Systemdel Tilretning Gevinst for brugerne Status 1 Skemaer generelt Nyt layout af skemakontrollen Fejl og servicemeddelelser vises adskilt, så landmanden kan se, hvilke meddelelser, der IKKE medfører sagsbehandling. Man skal dog være opmærksom på, at vigtige forhold kan fremgå under servicemeddelelser, fx hvis man ikke har nogle betalingsrettigheder.. 2 Betalingsrettigheder Når den samme betalingsrettighed overdrages fra en landbruger til den næste i flere led, har man tidligere skullet afvente manuel registrering i NaturErhvervstyrelsen. Denne registrering foregår nu automatisk, og dermed kan rettigheden overdrages videre, når kunden har modtaget en kvittering for, at den første overdragelse er modtaget. Dette tager et par minutter. Man kan indsende flere overdragelser af den samme rettighed med nogle minutters mellemrum. Gennemført august 2013 Side 1 af 16

2 ID Systemdel Tilretning Gevinst for brugerne Status 3 Betalingsrettigheder Listen over betalingsrettigheder, der er rådighed, opdateres hurtigere. Man skal kun afvente kvitteringsbrev for at kunne lave næste overdragelse. 4 Betalingsrettigheder Ny oversigt over betalingsrettigheder 5 Breve Betalingsrettigheder i hektar indlæses i kvitteringsbrevet 6 Breve Kvitteringsbrev ved indsendelse af ændringer Hvis en landmand skal overdrage rettigheder til flere forskellige andre landmænd, skal man nu kun vente et par minutter mellem hver overdragelse. Man kan arbejde videre, når man har modtaget kvittering for, at den første overdragelse er modtaget af NaturErhvervstyrelsen. Landmanden kan nu få en oversigt over sine betalingsrettigheder og aftaler om overdragelser i samme system, som overdragelsen skal sendes i. Som noget nyt kan man også se sine rettigheder, selvom man ikke søger om Enkeltbetaling, hvilket ikke var muligt i det tidligere system. Landmanden kan nu se antallet af betalingsrettigheder i hektar, umiddelbart efter at Fællesskemaet er indsendt. Dermed kan han træffe sine forholdsregler, hvis han har for få rettigheder. Bedre overskuelighed for landmanden over indsendte ændringer Gennemført august 2013 Gennemført august Forbedret november prioriteret som 7 Fællesskema NaturErhvervstyrelsen lægger specifikationerne for uploadfilen ud på hjemmesiden, så den er offentlig tilgængelig Andre programmer end DLBR og Næsgaard Mark kan bruges til upload af data til Fællesskemaet Side 2 af 16

3 ID Systemdel Tilretning Gevinst for brugerne Status 8 Fællesskema Uploadfilen til Fællesskemaet vil give mulighed for, at oplysninger om konsulentens navn, mailadresse m.m. uploades, hvis det findes i konsulentens eget markprogram. Konsulentoplysninger skal ikke indtastes manuelt. prioriteret som 9 Fællesskema Mulighed for sortering efter marknummer 10 Fællesskema Modtagedato og tidspunkt stemples på den pdf, der dannes når skemaet indsendes 11 Fællesskema Indlæsning af markplanen forbedres, så der indlæses en større del af markplanen fra sidste år: Ansøgning om Enkeltbetaling, randzonearealer og etårige miljøordninger. 12 Fællesskema Ny knap til markering af "Ja til Enkeltbetaling for alle marker". Man kan efterfølgende fravælge ansøgning på enkelte marker 13 Fællesskema Skovtilsagn Data er gennemgået i forbindelse med sagsbehandlingen 14 Fællesskema Validering af indtegnet overlap: grænsen er sat for lavt. Grænsen skal fremgår af kundeteksten. Valideringen bør også tjekke på, om der er søgt for meget i skemaet. Markplanen kan altid sorteres i nummerorden, hvis landmanden har brug for det. Gøres via en funktion/beregning. Bedre dokumentation for indsendelsestidspunkt Nemmere at udfylde skemaet, når markplanen er identisk med 2013 Nemmere at udfylde markplanen, når man søger Enkeltbetaling på alle eller de fleste af sine marker Færre fejl, når data om skovtilsagn indlæses. Mere forståelige høringsbreve. prioriteret som Gennemført i løbet af sagsbehandlingen prioriteret som Delvist imødekommet i ansøgningsrunden 2014, idet advarslen kommer i skemakontrollen Side 3 af 16

4 ID Systemdel Tilretning Gevinst for brugerne Status ved overlap på mere end 0,20 ha, mens der først sendes høringsbrev ved overlap på mere end 0,99 ha.. 15 Skemaet Gødningskvote og efterafgrøder Flere data bør overføres/fortrykkes fra Fællesskemaet, fx markering for Ekstensivt landbrug på markplanen og gødningsmodel (75 % el. 140 kg) Nemmere at udfylde markplanen i gødningsskemaet. Prioriteret som 16 IMK Ny knap, der kopierer sidste års markkort dvs man skal ikke længere vælge, hvilket kort, der skal kopieres. 17 IMK Forenkling af indtegningsværktøj, så det bliver mere overskueligt at indtaste oplysninger for den enkelte mark. Feltet Indtastet areal samt kommentarfelter fjernes, da de ikke bruges af kunderne alligevel. Nemmere at oprette nyt markkort, når markplanen er identisk med 2013 Færre valgmuligheder giver bedre overskuelighed.. prioriteret som 18 IMK Sagsbehandlerversioner af markkortet skjules for kunden Mere overskuelig liste over kundens egne kort. Gennemført oktober IMK Hjælpelinks målrettet de enkelte funktioner i IMK Mere målrettet hjælp til de urutinerede brugere Side 4 af 16

5 ID Systemdel Tilretning Gevinst for brugerne Status 20 IMK Zoom-niveau 1: indføres som standard, med mindre kunden aktivt vælger noget andet. Markblokke og tilsagn vises kun i zoom-niveau 1: eller lavere. Dette medfører, at temaerne vises automatisk., men kan fraviges igen, hvis performance bliver for dårlig i resten af IMK 21 IMK IMK lukker uprovokeret, når man arbejder i pop-uppen. Denne fejl skal rettes. 22 IMK Indtegning af beskyttelseszone omkring almene vandboringer på arealer med miljøordninger Bedre brugervenlighed Nemmere indtegning af den lovbestemte beskyttelseszone, se bilag Fejlen forventes løst inden 1. februar prioriteret som 23 IMK Nyt korttema med GLM-søer Bruges ved ansøgning om Enkeltbetaling for GLMsøer 24 IMK Nyt korttema med GLMskråninger 25 IMK Forbedret printkvalitet Mulighed for print i 1: med markering af markgrænser Bruges til at kortlægge de skråninger med 12 %- hældning eller stejlere, der er omfattet af de nye GLM-regler om begrænset pløjeforbud Øget brugervenlighed hos de konsulenter, der printer markkort til deres kunder Gennemføres snarest, men kan fraviges igen, hvis performance bliver for dårlig i resten af IMK. prioriteret som Side 5 af 16

6 Tilretning af Tast selv service - Snarest muligt i løbet af 2014 ID Systemdel Tilretning Gevinst for brugerne Status 26 Fuldmagter/Login Det er ikke muligt at oprette en fuldmagt uden at have NemID eller Medarbejdersignatur. 27 Fuldmagter/Login Der sendes brev til en eller begge parter, i god tid før fuldmagten udløber, eller når den opsiges. 28 Fuldmagter/Login Det vil ikke længere være muligt for konsulenterne at oprette en fuldmagt. Landmanden skal selv oprette fuldmagten. 29 IMK Knap til at slette kortkladder indsættes flere steder 30 IMK Mere overskueligt udvalg af korttemaer vha. brugerprofiler, se bilag. Oprettelse af fuldmagt via papirskema. Varsel om, at man skal foretage sig noget i forhold til en konkret fuldmagt Lige nu findes knappen kun ét sted. Det bliver nemmere for kunderne at slette unødvendige kladder. Dette giver bedre overblik. Man kan ved et enkelt flueben fravælge en række irrelevante temaer, så kun de relevante vises. Derved opnås: - Hurtigere adgang til relevante temaer for konsulenten - Bedre overskuelighed for den urutinerede bruger. Planlægges åbnet i løbet af prioriteret som Planlægges åbnet i løbet af 2014 Planlægges åbnet i løbet af 2014 Gennemføres snarest efter ansøgningsfristen De tekniske forudsætninger gennemføres inden. Der arbejdes på at implementere dette hurtigst muligt. Side 6 af 16

7 ID Systemdel Tilretning Gevinst for brugerne Status 31 IMK Mere logisk placering og navngivning af korttemaer Det bliver nemmere at finde det korttema, som man har brug for. Placeringen kommer i højere grad til at ligne rækkefølgen på Miljøportaler. De tekniske forberedelser gennemføres inden. Der arbejdes på at implementere dette hurtigst muligt. Side 7 af 16

8 Tilretning af Tast selv service - Kommer ikke i Skal prioriteres på ny i forhold til den samlede pulje af ændringer til 2015 Systemdel Tilretning Gevinst for brugerne Status 32 Fuldmagter/Login Fremsøgning af kunde Bedre brugervenlighed Der er for mange klik fra man har klikket benyt og så til man rent faktisk kommer i gang med at arbejde for kunden vigtigt i forhold til de øvrige forslag. 33 Fuldmagter/Login Fremsøgning af kunde med fuldmagt skal kunne ske via navn 34 Breve/beske der Færre dokumenter på brevfanen. Lige nu ligger fx Fællesskemaet to gange Bedre brugervenlighed Bedre overskuelighed vigtigt i forhold til de øvrige forslag. vigtigt i forhold til de øvrige forslag. 35 Betalingsretti gheder Liste skal kunne tilgås uden at man skal oprette ansøgnings- eller overdragelsesskema, evt. på egen fane Bedre brugervenlighed En rapportfane er under udvikling. Visning af betalingsrettigheder som rapport kræver, at det prioriteres i forhold til de øvrige ændringer til prioriteret som vigtig af følgegruppen 36 Skemaer generelt Udvikling af genvejstaster Der skal kunne hoppes til højre og venstre mellem ALLE felter med tabulatortast og piletast. Bedre brugervenlighed Gennemføres ikke til ansøgningsrunden Pga. systembegrænsninger i Microsoft InfoPath kan der kun udvikles et begrænset antal genvejstaster, som oven i købet kun virker i et begrænset Side 8 af 16

9 Systemdel Tilretning Gevinst for brugerne Status antal browsere. Prioriteret som vigtig af 37 Skemaer generelt Det skal være muligt at slette en kladde, der er oprettet til ændring af et indsendt skema Bedre overskuelighed Gennemføres ikke til ansøgningsrunden Kræver gennemgribende udvikling. Prioriteret som vigtig af 38 Skemaer generelt Skemafanen Mere overskuelig funktionalitet ved oprettelse af nye skemaer 39 Skemaer generelt En mere tydelig knap til sletning af rækker i markplanen Bedre brugervenlighed Kommer ikke i Kræver gennemgribende udvikling. vigtig i forhold til de øvrige forslag. Bedre brugervenlighed Kommer ikke i vigtig i forhold til de øvrige forslag. 40 Skemaer generelt Forbedret layout på meget brede sider, bl.a. miljøtilsagn, skovtilsagn og gødningsplanen Kommer ikke i Prioriteret som vigtig af 41 Fællesskema Svært at finde feltvalideringsfejl Bedre tekst og mere tydelig rød markering. Ny knap: find indtastningsfejl. Nemmere at finde og rette fejl Gennemføres ikke til ansøgningsrunden Kræver gennemgribende udvikling. Prioriteret som vigtig af Side 9 af 16

10 Systemdel Tilretning Gevinst for brugerne Status 42 Fællesskema Fejlfri skemakontrol skal kunne printes Bedre dokumentation for fejlfri ansøgning Kommer ikke i prioriteret som vigtig af 43 Fællesskema Der ønskes en mulighed for at eksportere Fællesskemaet til andre systemer via en system til systemløsning Mere effektivt for konsulenterne Kommer ikke i prioriteret som vigtig af 44 Fællesskema Mere enkel brug af afgrødekoder Færre afgrødekoder Bedre overskuelighed Brugen af afgrødekoder skal revideres i forbindelse med landbrugsreformen Der kommer nye regler om indberetning af afgrødetyper. 45 Skemaet Gødningskvote og efterafgrøder 46 Skemaet Gødningskvote og efterafgrøder Mere tydelig adskillelse mellem planperioder i markplanen. Mulighed for overførsel af markbloknumre fra Fællesskemaet til Gødningsskemaet. Lige nu kan man overføre fra det tilknyttede markkort, men meget få skemaer har tilknyttet et markkort. Bedre overskuelighed Kommer ikke i ikke prioriteret som vigtig af Kommer ikke i prioriteret som vigtig af Side 10 af 16

11 Systemdel Tilretning Gevinst for brugerne Status 47 IMK Forbedring af indtegningsværktøj, indtegningen klipper til naboens mark, hvis landmanden ønsker det. Forbedring af indtegningsværktøj, så man kan tegne mere nøjagtigt op mod andre landmænds marker og dermed undgå overlap. vigtigt i forhold til de øvrige forslag. 48 IMK Udvikling af genvejstaster 49 IMK Færre klik/trin i den enkelte redigering Nemmere at gå til redigering af næste mark. Bedre brugervenlighed Kommer ikke i prioriteret som vigtig af Bedre brugervenlighed Kommer ikke i prioriteret som vigtig af 50 IMK Man bør vise navnet i krydskontroldata - også i mouse over. 51 IMK Listen "Vis ændrede markblokke" skal indeholde i hvilke marker der er ændret i, og ikke markblokkene. Bedre oversigt over krydskontrol-data Bedre oversigt over markblokrettelser Der udvikles en ny visning i løbet af Forslaget skal prioriteres igen, hvis det stadig er nødvendigt i forhold til den nye visning. vigtigt i forhold til de øvrige forslag. 52 IMK Redigering af marker Når en markblok skifter nummer, rettes det ikke i forhold til allerede indsendte skemaer. Derved får kunden en blokerende fejl i skemakontrollen, også selvom bloknummeret i skemaet er korrekt - med mindre han først går ind i Rettelsen kommer ikke til Kræver gennemgribende udvikling. Skal prioriteres sammen med de øvrige ændringer til Side 11 af 16

12 Systemdel Tilretning Gevinst for brugerne Status IMK og laver en fiktiv redigering af marken Side 12 af 16

13 Tilretning af Tast selv service - Afviste forslag Systemdel Tilretning Begrundelse 53 Betalingsretti gheder Læseadgang til landmænd, som ikke er kunder hos konsulenten. Det er ikke muligt at se rettigheder for kunder, som man ikke har fuldmagt til. Nogle gange skal man bruge et nummer på en rettighed, som ligger hos en anden landmand 54 Skemaer generelt Låsning af kolonneoverskrifter eller marknumre, når man har mange marker / mange kolonner. En sådan adgang kræver under alle omstændigheder tilladelse fra den pågældende landmand. Dette svarer til at oprette en fuldmagt med læseadgang. Kan ikke lade sig gøre pga. begrænsninger i Microsoft InfoPath. 55 Skemaet Gødningskvote og efterafgrøder Hvis bedriften er under 10 ha bør der automatisk være 0 ha i krav om efterafgrøder samt automatisk hak i "ingen krav" Disse bedrifter skal slet ikke indsende skemaet, så det er bedre at forebygge, at de kommer ind i skemaet. 56 IMK Implementering af landskabselementer i EB: Den løsning der har været i 2013, er uhensigtsmæssig (hvor man skal ændre i kortet, således at det også omfattet gravhøje og diger). Det har betydet, at man skal ændre i sine basiskort, med fejl i harmoniarealer og kvoteberegninger til følge. Løsningen ved randzoner har også haft mange ulemper. Der bør i stedet overvejes en løsningsmodel, som der har været anvendt i forbindelse ansøgning af reduktion af randzone bredde. Evt. skal der kunne importeres et kort, der kun dækker omtalte elementer Side 13 af 16

14 Systemdel Tilretning Begrundelse en separat del af ansøgningen. 57 Skemaer generelt Sortering ved klik på kolonneoverskrift 58 Skemaer generelt Integration af gødningskvoteberegningen i Fællesskemaet 59 Skemaer generelt Links fra marker i skemaer til indtegningen i IMK Kan ikke lade sig gøre pga. begrænsninger i Microsoft InfoPath. Giver for mange data i Fællesskemaet, hvilke giver dårlig performance. Samtidig bliver indsendelse af ændringer til de to skemaer meget komplekst. Den måde, som skemaerne og IMK er integreret på, rent systemmæssigt, forhindrer dette. 60 Skemaer generelt Links fra skemakontrolteksten til marken i skemaet 61 Skemaer generelt Visning af funktioner/beregninger, så der kun vises det, som er relevant for den enkelte skemaside 62 Fællesskema Sletning af siden Bedriftens ejendomme Kan ikke lade sig gøre pga. begrænsninger i Microsoft InfoPath. Kan ikke lade sig gøre pga. begrænsninger i Microsoft InfoPath. Oplysningerne bruges til at sikre, at ansøgningen overholder EU-reglerne om, at ansøger skal anmelde alle de arealer, han råder over, uanset om der søges om støtte for disse arealer eller ikke. Alternativet ville være indtegning af alle bedriftens arealer på markkort og anmeldelse på markplanen. Side 14 af 16

15 Bilag: Klip til vandboring i IMK Der er opsat klip til vandboringer det er frivilligt om kunden vil anvende det. Vælger kunden at klippe til arealerne oprettes en mark for hver del af indtegningen som ligger indenfor markblokken. Hver mark lyser op i kortet og der skal tastes oplysninger for hver mark. Der er desuden mulighed for valg af klip til vandboringer, når man importerer markkort. Skemakontrollen oplyser, hvis man har glemt at klippe boringerne ud som selvstændige marker. Side 15 af 16

16 Brugerprofiler til valg af korttemaer Dette er en billede af de brugerprofiler, som vores sagsbehandlere har at vælge mellem. Brugerens valg tænder for nogle udvalgte temaer på én gang. Vi forestiller os, at man på Tast selv-service skal kunne vælge mellem følgende brugerprofiler: - Indsendelse af Fællesskema og markort i ansøgningrunden - Indsendelse af ændring til Fællesskema og markkort - Ansøgning med tilsagn - Standard Side 16 af 16

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 Dato: 29. juli 2014 Notat Udkast

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler

Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Kontrolinstruks for

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT Indsend dit markkort via internet Indsend dit markkort via internet Med Næsgaard Markkort har du mulighed for at overføre dine markgrænser til NaturErhvervstyrelsen Internet Markkort(IMK 2.0). Se dokumentationen

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

Brugermanual til BedreBolig

Brugermanual til BedreBolig Brugermanual til BedreBolig Sådan kommer du i gang med Energy10 Version 1.0 marts 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere