BILAG D : Udbud på jobcentersystem - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG D : Udbud på jobcentersystem - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse"

Transkript

1 BILAG D : Udbud på jobcenter - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse Tilbudsgivers navn: [Tilbudsgiver indsætter navn her] Kravnr Hovedgruppe Emne Krav =Mind stekrav/v ægtning Use Case nr. Tilbudsgivers Løsningsbeskrivelse Kode IT-FORUDSÆTNINGER 1 IT-forudsætninger IT-forudsætninger Den tilbudte løsning skal kunne afvikles under de IT-forudsætninger, som er beskrevet i udbudsbetingelsernes bilag F - Kommunens it-miljø. IMPLEMENTERINGSKRAV: DATAKONVERTERING 2 Konvertering Konvertering Ved konvertering skal der hentes så mange data som muligt fra andre datakilder end det eksisterende arbejdsmarkeds (andre datakilder er f.eks. Det Fælles Data Grundlag). Beskriv hvilke dataområder, der hentes fra - der hentes fra andre datakilder - der eventuelt hentes fra eksisterende arbejdsmarkeds - som Silkeborg Kommune selv skal indtaste. Beskriv processen for hver af de ovennævnte, samt hvordan tilbudsgiver vil uddanne og inddrage Silkeborg Kommunes medarbejdere i denne opgave. Konvertering Konvertering Beskriv hvilke dataområder der eventuelt vil være mangelfulde eller ikke vil være tilgængelige i det nye arbejdsmarkeds efter idriftsættelse. Det skal fremgå af beskrivelsen, hvorfor det ikke er teknisk muligt. Konvertering Konvertering Det tilbudte skal i videst mulig omfang kunne benytte relevante konverterede data med de funktionaliteter der er indeholdt i det tilbudte. Det vil sige, at det tilbudte f.eks. skal kunne generere påmindelser/opgaver/guider på baggrund af de konverterede data. Beskriv hvordan dette opfyldes. BRUGERVENLIGHED og FUNKTIONALITET Generelt Understøttelse af sagsbehandling Systemet skal give et retvisende billede af borgernes status, det understøtter de økonomiske transaktioner på arbejdsmarkedsområdet. 6 Generelt Understøttelse af sagsbehandling Beskriv hvordan understøtter dette. Systemet skal understøtte sagsbehandlingen, viser hvilke beslutninger eller tiltag, der kan eller skal gøres overfor borgeren. 8 Beskriv hvordan understøtter dette. 7 Funktioner indeholdt i Målgrupper Systemet skal håndtere sagsarbejdet med alle målgrupperne, jf. beskæftigelsesindsatsloven 2 alle cases 8 Funktioner indeholdt i Målgrupper Beskriv hvordan håndtering af sagsarbejdet er i relation til alle målgrupper i følgende tilfælde: -der oprettes brugerdefinerede sagstyper - der skiftes målgruppe/sagstype for en borger 9 Funktioner indeholdt i Journalnotater Systemet skal kunne håndtere journaler for både borgere og virksomheder 2, 6, 8 10 Funktioner indeholdt i Journalnotater Beskriv hvordan der håndteres journaler i følgende tilfælde: - notater er tilgændelig direkte i - der kan oprettes manuelle journalnotater og tilknyttes vedhæftede filer - der kan søges på delområder i forbindelse med journalen - der kan frem søges journalnotater - der kan oprettes foruddefinerede journalnotats-skabeloner 2, 6, 8 11 Funktioner indeholdt i Breve Systemet skal anvende brevskabeloner hvori der automatisk forudfyldes oplysninger om navn, adresse og postnr Funktioner indeholdt i Breve Beskriv hvordan der oprettes og gemmes kommunespecifikke brevskabeloner og vedhæftes filer til brevskabelonen side 1 af 1

2 1 Funktioner indeholdt i Alle målgrupper Beskriv hvordan giver et sammenstillet overblik over følgende oplysninger for målgrupperne: - Ferie, sygdom, igangværende aktiviteter, aktuelle tilmeldingsstatus fra Jobnet, historiske og planlagte møder. Beskriv hvordan der umiddelbart kan handles på det sammenstillede overblik: - Registrering af afbud til møde fra borger grundet sygdom 6, 7 1 Funktioner indeholdt i Alle målgrupper Beskriv mulighederne for at se nyeste aktiviteter først. 6, 7 1 Funktioner indeholdt i Dropdowns Beskriv hvordan dropdowns kun indeholder relevant indhold for målgruppen. Som minimum for - Oprettelse af breve - Placering i tilbud Funktioner indeholdt i Opgavegenerering Beskriv hvordan automatisk genererer opgaver afhængig af målgrupper. Beskriv som minimum -uddannelsespålæg -opfølgning på kontaktforløbet -opfølgning på placering i tilbud, 6 17 Funktioner indeholdt i Formattering Formateringen skal bevares når der kopieres tekst og tabeller. Beskriv hvordan formateringen bevares, når der kopieres mellem følgende: - notater, - breve - guides Funktioner indeholdt i Fortryde oprettelse Beskriv hvordan oprettelse af alle processer og journallnotater kan fortrydes (uden at skule skrive journalnotat), hvor dette er lovligt Funktioner indeholdt i Forfaldsdato Beskriv hvordan sagsbehandleren kan sætte forfaldsdato på opgaver eller redigere datoen. Inkl. at dato ikker overskrives af det fælles datagrundlag. 2 og 20 Funktioner indeholdt i Aktsindsigt Beskriv hvordan der udskrives sagsakter i forbindelse med aktsindsigt Funktioner indeholdt i Opgaver Beskriv hvordan brugere kan oprette opgaver til sig selv. Beskriv som minimum: - Bruger defineret opgave vedr. påmindelse til sagsbehandler om at indhente lægeoplysninger. 22 Funktioner indeholdt i 2 Funktioner indeholdt i Team Beskriv hvordan et team kan være ansvarlig for sager og opgaver. 21 Integrationsplaner Beskriv hvordan funktionaliteten til understøttelse af Integrationsplanernes indsatsdel og udredningsdel løses. 2 Funktioner indeholdt i Integrationskontrakter Beskriv hvordan der oprettes, redigeres og lukkes integrationskontrakter 22 2 Funktioner indeholdt i Ledighedsydelse Beskriv håndtering af den årlige revurdering 2 26 Funktioner indeholdt i Ledighedsydelse Beskriv håndtering af alle tidsfrister i indsatsen for fleksjob-forløb side 2 af 1

3 27 Funktioner indeholdt i Virksomhedsaftaler Beskriv hvordan der dannes et overblik over aftaler på den enkelte virksomhed. Beskriv som minimum: - Virksomhedscentre aftaler vedr. mentorer, - antal pladser, - status på de enkelte placeringer 1 og 2 28 Funktioner indeholdt i Sygedagpenge opfølgningsplan Beskriv hvordan: - skabelonen for opfølgningsplan kan ændres - opfølgningsplanen kan gennemføres på 1 side og skal ikke kun kunne vises som en lang opfølgningsplan fra kontaktforløbets begyndelse men også kunne vises i udsnit eller seneste samtale Funktioner indeholdt i Sygedagpenge Beskriv hvordan der registreres raskmeldinger 7, 11 0 Funktioner indeholdt i Sygedagpenge Beskriv hvordan en nøjagtig simulering af varighed for borgere på sygedagpenge foretages 20 1 Funktioner indeholdt i Virksomhedsmodul Hvordan håndterer virksomheder? - beskriv hvordan der automatisk sker opdatering af virksomhedsoplysninger (adresse, cvr, p-nummer ) - beskriv hvordan der kan tilføjes virksomheder, der ikke er søgbare eller ikke er registreret med et cvrnummer - beskriv hvordan der oprettes en mentoraftale 1, 2 og 2 Funktioner indeholdt i Virksomhedsmodul Beskriv hvordan der følges op på en virksomhedsaftale vedr. mentorer 2 Funktioner indeholdt i Markering af virksomheder Beskriv hvordan der kan tilføjes markeringer på virksomheder. Beskriv som minimum - blokade, - varsling - kampagne 1 og Funktioner indeholdt i Virksomhedsbesøg Beskriv hvordan: - der registreres opsøgende kontakt til virksomhederne, herunder planlagte og gennemførte besøg - koordinering på tværs af udfarende funktioner kan understøttes. - besøgene (registreringerne) kan udsøges. 1 Funktioner indeholdt i 6 Funktioner indeholdt i Overblik over virksomhed Beskriv hvordan der skabes overblik over en virksomhed. - Antal besøg - Antal jobordre - Antal løntilskuds- eller virksomhedspraktikker - Antal placeringer - Virksomhedens kontaktperson - Seneste besøg 1,, 2 Køb af enkeltpladstilbud Beskriv funktionen til digital behandling af enkeltpladskøb ved anden aktør/uddannelsesinsitutioner side af 1

4 7 Funktioner indeholdt i Tilmelding til kurser/uddannelse Beskriv funktionen til digitalt workflow i forbindelse med behandling af tilmeldingsblanket A fra Undervisningsministeriet. 8 Funktioner indeholdt i Sanktioner Beskriv hvordan sanktioner håndteres: - udblivelse fra jobsamtale - udeblivelse fra aktiviteter - manglende check af jobsøgning/jobforslag (ugentlig bekraftigelse på jobnet.dk) - manglende overholdelse af uddannelsespålæg 10 9 Funktioner indeholdt i Understøttelse af varetagelse af kontaktforløb for ressourceforløbspersoner - tværgående samarbejde Beskriv funktionalitet til understøttelse af ressourceforløbspersoners særlige karakter i forhold til tværgående samarbejde med andre forvaltninger i kommunen. 0 Funktioner indeholdt i Understøttelse af varetagelse af kontaktforløb for ressourceforløbspersoner - tilbud efter anden lovgivning end Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats Beskriv funktionalitet til understøttelse af ressourceforløbspersoners særlige karakter i forhold til tilbud efter anden lovgivning end Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 1 Funktioner indeholdt i Understøttelse af varetagelse af kontaktforløb for ressourceforløbspersoner Beskriv hvordan understøttelse af indsatsplanen fungerer i jobcenter 2 Funktioner indeholdt i Ledelsesinformation/progressionsm åling/screeningsværktøj Beskriv funktionalitet i jobcenter til brug for progressionsmålinger på forskellige målgrupper og varierede nøglefaktorer. Funktionen bør være fleksibel og anvendelig på flere målgrupper på en gang med forskellige nøglefaktorer Funktioner indeholdt i Progressionsmåling Beskriv hvordan kommunen kan følge egne metoder i progressionsmåling, måle på egne faktorer og efter egne skabeloner. Funktioner indeholdt i Ledelsesinformation/effektmåling Beskriv funktionalitet til brug for effektmåling. Eksempel: afslutningsårsager på beskæftigelsessager, andel af praktikker og andre faktorer. 9 Funktioner indeholdt i Ledelsesinformation/Disponering Beskriv funktionalitet til brug for disponering af indsats, midler, ressourcer i beskæftigelsesindsatsen. Der ønskes mulighed for disponering af midler ud fra eksemplet: "Vi har brugt 18% af vores midler på en given dato - hvis vi fortsætter samme tempo, vil vi overskride med 7% for året". Beskriv hvordan en snitflade til kommunens økonomi Prisme fungerer, såfremt dette er nødvendig for kravets opfyldelse 6 Funktioner indeholdt i Ledelsesinformation/Disponering - fremskrivning Beskriv funktionalitet til fremskrivning af økonomi/budget i forhold til betaling af tilbud og antal ledige fordelt på målgrupper. 7 Funktioner indeholdt i Ledelsesværktøj Beskriv hvordan Ledelsesværktøjet kan: Understøtte en resultatorienteret indsats og effektiv tilrettelæggelse af indsatsen etablere overblik over produktion, opgaver, økonomi og resultater i beskæftigelsesindsatsen give løbende resultatopfølgning i forhold til målsætninger overblik over budget, disponering og controlling følge den daglige produktion på alle niveauer (medarbejder, team, enhed, jobcenter) understøtte et simuleringsværktøj, så planlægning løbende kan justeres 9 side af 1

5 8 Anden aktør Generelt Beskriv hvordan: - anden aktør kan få adgang til sager, der er overdraget fra Silkeborg - adgangen er begrænset til specifikke cpr-nr - adgangen er tidsbegrænset i forhold til overdragelsesperioden 9 Anden aktør Generelt Beskriv hvordan anden aktør har adgang til at kunne registrere oplysninger der kræver dataudveksling med det fælles datagrundlag. Beskriv som minimum - Samtaler - Aktiviteter Anden aktør Generelt Andre aktører videreudplacerer borgere i tilbud efter LAB kap Beskriv hvordan: - Silkeborg Kommune kan se, hvem der er ansvarlig for placeringen. 2 1 Tilbudsmodul Generelt Beskriv hvordan kommunikerer med leverandørene af LAB kap. 10: - vedrørende henvisninger - vedrørende afrapportering - vedrørende borgerens fremmøde og fravær/fritagelse 6 2 Tilbudsmodul Generelt Beskriv oprettelse og nedlæggelse af tilbud både manuelt og automatisk 16 Tilbudsmodul Generelt Beskriv hvordan "pladsregnskabet" håndteres for: - enkeltpladser - holdforløb - virksomhedscentreaftaler (flere pladser på aftalen) Tilbudsmodul Generelt Beskriv hvordan der søges efter ledige tilbuds- og jobordrer i Ledelsesinformation Driftunderstøttende ledelsesinformation Beskriv hvordan kommunen kan lave lister og oversigter baseret på alle data i, 9, 12 7 Brugergrænseflade Der skal være en online brugermanual. Manualer og hjælpetekster skal være på dansk. 1 8 Brugergrænseflade Beskriv hvordan den online brugermanual er en integreret del af i form af situationsbestemt onlinehjælp. 1 9 Brugergrænseflade Beskriv hvordan brugeren understøttes i at tage stilling til alle lovpligtige krav 6, 8 60 Brugergrænseflade Beskriv hvordan alle relevante handlinger knyttet til en opgave i én arbejdsgang alle cases 61 Brugergrænseflade Når en oplysning er indtastet én gang, skal selv huske det, og genbruge det i andre relevante dele af. Beskriv hvordan lever op til kravet om at minimere antallet af indtastninger. Beskiv som minimum: - jobsamtaler - udfyldelse af blanketter - placering i tilbud alle cases side af 1

6 62 Brugergrænseflade 6 Brugergrænseflade Skærmbillederne skal være overskuelige for brugeren. Beskriv s overbliksbilleder: - borger - virksomhed - tilbud Mange brugere skal kunne arbejde i uden for Silkeborg Kommunes driftsmiljø via en webbaseret løsning. Beskriv hvordan/hvorvidt giver mulighed for det. og 7 6 Brugergrænseflade 6 Brugergrænseflade Der skal være mulighed for at have flere sager åbne på samme tid. Beskriv hvordan dette er muligt at have: - Samme borger åbnet samtidig hos forskellige sagsbehandlere - Forskellige borgere åbnet samtidig hos samme sagsbehandler Systemet skal synliggøre, hvem der har foretaget en registrering, dvs. sagsbehandleren, automatisk fra jobnet.dk, fra a-kassen eller borgeren selv. Beskriv hvorvidt og hvordan dette er synligt, som minimum for registreringer af borgeren selv, fra jobnet.dk og fra a-kassen, f.eks. ved tilmelding/afmelding, ferie, sygdom eller lignende Brugergrænseflade Beskriv hvordan den enkelte bruger kan sætte forskellige regler for advis op i 67 Brugergrænseflade Beskriv hvordan understøtter og påminder den enkelte bruger i forhold til de opgaver, der knytter sig til et sagsforløb. Som minimum i form af rollestyring. 6, 8 68 Brugergrænseflade Beskriv håndtering af beskeder vedr. en sag for alle parter, der er tilknyttet sagen som minimum: - fra myndighedssagsbehandler til borger - fra myndighedssagsbehandler til jobkonsulent - fra myndighedssagsbehandler til tilbud 69 Brugergrænseflade Beskriv hvordan lister/tabeller sorteres, 8 70 Brugergrænseflade Hvordan er mulighederne for et google lignende søgefelt? (Fritekstsøgning i indhold i ) Beskriv anvendelsen af dette Brugergrænseflade Beskriv hvordan jobcenter håndterer jobcenterdrift på flere lokationer - for eksempel i forbindelse med brevskabeloner/udsendelse af breve med automatisk adressestempel. side 6 af 1

7 72 Brugergrænseflade 7 Brugergrænseflade Blanketter Beskriv hvordan følgende lister dannes: - Liste over borgeres tilknytning til specifikke AMS projekter. Beskriv som minimum for Brug for alle, Akutpakken, hvor der tages højde for fremtidig afmelding, fravær/fritagelse, planlagte fremtidige samtaler eller aktivering eller lignende. Til beskrivelsen bedes vedlagt eksempler på skærmdump på, hvordan listerne dannes. - Liste over hvornår borgerne næste gang skal ind til jobsamtale. Til beskrivelsen bedes ligeledes vedlagt den konkrete liste. Der skal i kunne arbejdes med egne og eksterne digitale blanketter. Beskriv hvordan der i kan arbejdes med: - egne digitale blanketter - digitale blanketter fra eksterne leverandører, herunder men ikke udelukkende KL-blanketter Beskivelsen skal indeholde hvordan data genbruges 1 TEKNISKE KRAV/IT-MILJØ/SIKKERHED/BRUGERADMINISTRATION 7 Platform Platform Løsningen skal være hosted af leverandøren og browserbaseret og må derfor ikke kræve installation af programmer på brugernes pc'ere. 7 Tekniske krav Netværk Alle netværksforespørgsler mod servere skal foregå på maskinnavne ikke på IP adresser 76 Tekniske krav Sign-on Klienter skal ved brug at stinavne supportere brug af UNC stinavne såvel som mappede netværksdrev Alle enheder tilsluttet Silkeborg Kommunes netværk, skal kunne benytte DHCP / DNS opslag Beskriv hvordan opfylder dette. Der skal være single sign-on til for interne brugere. 77 Tekniske krav AD integration (Microsoft Active Directory) Integration til AD. IT- skal kunne integrere til Active Directory (AD). Der skal ske automatisk logon til erne, hvis brugeren allerede er godkendt af domænet. Beskriv hvordan opfylder dette. 78 Tekniske krav AD integration (Microsoft Active Directory) Hvis ikke understøtter integration til AD ønskes beskrevet hvorledes at det er muligt for AD brugerne at opnå Single Sign On? Ligeledes ønskes det beskrevet om understøtter ADFS i forhold tilknytning af rolle og rettigheder? 79 Tekniske krav Brugeradministration Brugeradministrationen skal kunne gøres via et overskueligt antal veldefinerede og beskrivende profiler/roller som af giver Brugeren adgang til de skærmbilleder, data og rettigheder han skal have. 80 Tekniske krav Brugeradministration Der skal være seperate profiler/roller til eksterne aktører, der giver dem adgang til de skærmbilleder, data og sager m.m. som de har brug for. 81 Tekniske krav Brugeradministration Autorisation (rettigheder) skal tildeles af ud fra de ADFS grupper som brugeren er tildelt og får med over ved login fra Silkeborg Kommunes AD 82 Tekniske krav Brugeradministration Hvis brugerne er på Silkeborg Kommunes netværk skal Authentificationen ske via brugerens AD login og brugeren opnår dermed Single Sign ON. 8 Tekniske krav Brugeradministration Alle opgaver i forhold til Brugeradministration(herunder oprettelse, vedligeholdelse, deaktivering og sletning af brugere) skal kunne varetages af Silkeborg Kommune uden indvolvering af leverandøren. 8 Tekniske krav Brugeradministration Det skal være muligt at levere en liste/udtræk over hvilke brugere har hvilke roller og rettigheder. Listen/udtrækket skal både kunne ses/vises direkte i og skal kunne leveres/gemmes fra n i excel, csv eller andet format der kan sorteres og behandles efterfølgende. 8 Sikkerhed Brugeradministration Brugere skal kun oprettes én gang. side 7 af 1

8 86 Sikkerhed Brugeradministration Beskriv oprettelse og administration af en bruger. Beskriv som minimum: - roller i forskellige afsnit/afdelinger på samme tid. - brugerstrukturen 87 Sikkerhed Brugeradministration Silkeborg Kommune skal selv have mulighed for at vedligeholde autorisationer for brugere på alle niveauer. Beskriv som minimum hvordan: - vedligeholdelse af autorisationer foretages 88 Sikkerhed Brugeradministration Beskriv hvordan automatisk danner liste over brugere, der ikke har været logget på i en brugerdefineret periode 89 Sikkerhed Brugeradministration Hvordan er mulighederne for at se, hvornår en bruger sidst har været logget på? Hvordan er mulighederne for at søge på datoniveau, hvornår brugerne sidst har været logget på? 90 Sikkerhed Brugeradministration Beskriv hvordan der i én arbejdsgang kan overdrages: - én - flere - alle sager fra en bruger til en anden bruger 1 92 Tekniske krav Fremtidssikring Beskriv muligheder for af konfigurere midlertidige, lokale arbejdsgange i, uden at der skal programmeres ny funktionalitet. Og med hvilke begrænsninger. 9 Sikkerhed Persondataloven Systemet skal understøtte Silkeborg Kommunes opfyldelse af sikkerhedskrav, adgangskontrol, registerindsigt, logning m.v., som stilles i Persondataloven med tilhørende bekendtgørelser. Systemet og de indeholdte funktioner skal overholde den til enhver tid gældende persondatalov Tilbudsgiver skal kunne dokumentere, at overholder persondataloven. 9 Ledelsesinformation Generelt Silkeborg kommune driver et SAS baseret datawarehouse i det følgende kaldet DWH. Det valgte drifts skal kunne levere dagsaktuelle data til DWH. Dataudtræk fra samt indlæsning i DWH skal kunne foregå automatiseret i batchdrift. Kommunen ønsker i samarbejdet en kontaktperson eller et team, som er til rådighed i forbindelse med den daglige drift og ved ændringer/driftsproblemer. Hvorledes understøtter dette? 9 Ledelsesinformation Dataoverførelse Dataoverførelse fra til DWH kan ske på flere måder. De nævnte metoder er oplistet i prioriteret rækefølge. 1. DWH udtrækker data direkte fra s database via ODBC. 2. Systemet opdaterer en database på en MySql-server hos DWH. Systemet danner filer, som kan hentes af DWH via SFTP. Systemet leverer filer til en filserver hos DWH 96 Ledelsesinformation Datamodel Der skal - afhændigt af dataoverførelsen - forefindes en datamodel eller snitfladebeskrivelse, der beskriver dataindhold, feltlængder, formater, nøgler mv. Der skal være adgang til en teknisk kontaktperson, når data skal tolkes. Hvordan sker dette i? side 8 af 1

9 97 Ledelsesinformation Dataadgang Der skal som udgangspunkt være adgang til at kunne trække samtlige data fra og overføre dem til DWH. Nye felter eller ændringer i almindelighed skal med det samme stilles til rådighed i udtrækkene. Datamodellen eller snitfladebeskrivelsen skal entydigt kunne skabe sammenhæng mellem de udtrukne data og brugerens skærmbillede. 98 Sikkerhed Logning af brugertransaktioner Silkeborg Kommune skal selv kunne få tilgang til databaseloggens data. Beskriv hvordan dette foregår. 99 Sikkerhed Tab af data Systemet skal være sikret mod tab og forringelse af data. 100 Sikkerhed Tab af data Beskriv hvordan tilbudsgiver med henblik på sikring mod tab og forringelse af data har hensigtsmæssige arbejdsgange for back-up, genetablering af data samt datalagring. 101 Historik og arkivering Historik Silkeborg Kommune ejer data. Ved kontraktens ophør skal data uhindret og uden beregning tilgå Silkeborg Kommune. 102 Historik og arkivering Historik Data skal opbevares elektronisk efter gældende kassationsregler. 10 Historik og arkivering Historik Systemet skal sikre, at leverandøren kan levere arkiveringsversioner til Silkeborg Kommune af de i henhold til lovgivningen bevaringsværdige oplysninger. 10 Historik og arkivering Arkivering - oprydning Jf. lov nr. 10 af 21/ og bekendtgørelsen nr af 20/ om arkiveringsversioner er Kommunen forpligtiget til at producere og aflevere arkiveringsversioner af data som indeholder personoplysninger inden data slettes. 10 Historik og arkivering Arkivering Kommunen skal have mulighed for at få lavet arkiveringsversioner af de i henhold til lovgivningen bevaringsværdige oplysninger. 106 Aflevering af data til relevante myndigheder, institutioner m.m. Generelt Det tilbudte skal i kontraktperioden kunne levere elektroniske dataudtræk i de nødvendige formater til såvel Danmarks Statistik, Undervisningsministeriet, Jobnet, samt andre offentlige myndigheder som foreskrevet ved lov. Systemet skal kunne levere data til Det fælles datagrundlag, Silkeborg Kommune lever op til denne forpligtelse. 107 Snitflader Advis Beskriv hvordan adviserer om fødsel, lægeskift, fraflytning, udbetalinger, død, statsborgerskab mv. 108 Snitflader Refusion Hvordan kan facilitetere at der beregnes medfinansiering af a-dagpenge og at der leveres data til eksternt a-dagpenge refusions? 109 Testmiljø Generelt Leverancen skal omfatte et uddannelsesmiljø hos tilbudsgiver, som er en vedligeholdt kopi af produktionsmiljøet og som kan benyttes uafhængigt heraf. Det skal være muligt at anvende uddannelsesmiljøet til uddannelse af medarbejdere såvel før som efter at er i drift 110 Testmiljø Generelt Beskriv hvordan dette er muligt Uddannelsesmiljøet skal kunne opdateres på bestilling fra Silkeborg Kommune. Beskriv mulighederne herfor. side 9 af 1

10 111 Snitflader Integration til ESDH Såfremt opbevarer sager, dokumenter, journaler mm. på ESDH ligende vilkår, dvs. under overholdelse af gældende krav til logning, adgangsstyring, KLE opmærkning af sager, funktionalitet til håndtering skanning og mailforsendelser, aflevering til arkiv, påmonterede oio s&d snitflader og tilhørende operationer mm., er der ikke noget selvstændigt krav om ESDH integration, se dog krav om udstilling, nendenfor. Integration til ESDH sker via OIO s&d standarder, som beskrevet på digitaliser.dk Sag og dokument Beskriv hvordan dette håndteres i den tilbudte løsning 112 Snitflader Integration til ESDH - GetOrganized Beskriv hvordan integration til Silkeborg Kommunes ESDH GetOrganized fungerer for brugeren i forbindelse med dannelse af dokumenter i jobcenterfag som alle skal journaliseres i Silkeborg Kommunes ESDH-. 11 Snitflader Udstillingen oversigtsinformation Silkeborg Kommune sammenstiller informationer om borgerens sager, dokumenter, journaler mv. i portaler målrettet forskellige typer af brugere internt i forvaltningen. Systemet skal kunne udstille oversigtsinformationer til brug herfor. Silkeborg Kommune foretrækker at få adgang til sådanne informationer via søg, læs og list funktioner i s&d standarderne. Beskriv hvordan dette håndteres i den tilbudte løsning 11 Snitflader Hopfunktioner Det skal være muligt at hoppe til og fra uden at miste kontekst. Dvs. det skal være muligt at hoppe ind til fra en anden applikationen (fx en portal i en browser) under anvendelse af en url eller lignende, påført et parameter (fx cpr nr. eller sagsnr. eller lign.). Hoppe medfører at brugeren (curseren) placeres i et bestemt overbliksbillede - det kan være et sagsoverbliksbillede, person stamkortet eller lignende. Tilsvarende skal det være muligt at hoppe ud fra (kalde et eksternt ) og i hoppet medtage udvalgte parametre som aktuelt cpr nr., sagsid eller lignende. For videre eksempler på hop se også KOMBIT projektet "P11-7 Dialogintegration", på Beskriv hvordan dette er muligt i den tilbudte løsning 11 Snitflader KMD Sag - Personoverblik Systemet skal kunne overlevere oplysninge om sager til KMD sag personoverblik under anvendelse af de til KMD Sag udviklede S&D snitflader. Se Beskriv hvordan dette er muligt. 116 Snitflader KMD Aktiv Hvordan er tilbudsgivers nuværende integration? 117 Snitflader KMD Sygedagpenge Hvordan er tilbudsgivers nuværende integration? 118 Snitflader Mediconnect og Netforvaltning Sundhed Mediconnect og Netforvaltning Sundhed: Systemet skal give mulighed for følgende: a) Mulighed for at springe fra til Mediconnect og Netforvaltning Sundhed med henlik på f.eks bestilling af lægeerklæringer samt kommunikation med læger. b) Automatisk advisering til ved modtagelse af oplysninger fra henholdsvisv Mediconnect og Netforvaltning Sundhed Beskriv hvordan dette foregår. 119 Snitflader Mediconnect Proces Beskriv det samlede mæssige workflow til brug for jobkonsulentens kommunikation med Rehabiliteringsteamets fag Mediconnect Proces. 120 Snitflader KMD Care Beskriv hvordan man fra borgerens sag i jobcenter kan springe via link til borgerens sag i KMD Cares journalflade og til dannelse af skabelon/edifact i KMD Care. 121 Snitflader UIP (UdlændigeInformationsPortalen) Er der integration til UIP? 122 Snitflader Ydelseser Der skal være integration mellem sagsstyrings og ydelseserne. Efterhånden som snitflader til kommunens ydelseser under Kombits monopobrud (KY og kommunernes sygedagpenge) bliver tilgængelige, skal disse bruges. Beskriv hvordan tilbudsgiver vil sikre dette. 12 Snitflader Sanktioner Hvordan håndteres det i at der automatisk afgives oplysninger til kommunens ydelses, når der pga. negativ hændelse indstilles til sanktion jf. LAS -1, ydelses automatisk på baggrund af disse oplysninger kan danne en beregning om fradrag i ydelsen. 12 Snitflader Tillægsydelser Hvordan håndteres det i at der automatisk afgives oplysninger til kommunens ydelses, når der bevilges tillægsydelser f.eks. befordring jf. LAB 82 og 8, og på baggrund af disse oplysninger skal ydelses kunne oprette udbetaling til borgeren. 12 Snitflader Ydelseser Beskriv hvordan jobcenter håndterer at borgeren har flere aktiviteter på én gang og at transportgodtgørelsen/refusionen ikke kun følger først indtastede aktivitet 126 Snitflader Ydelseser Beskriv hvordan en udbygget tovejs-kommunikation på nøglefaktorer mellem jobcenter og ydelsesteams varetages side 10 af 1

11 127 Snitflader Ydelseser Beskriv jobcenters funktion til hvordan ydelsesmedarbejderen kan omkontere passiv/aktivforløb i tidligere kontaktforløb med gennemslag til jobcenter 128 Snitflader Ydelseser Beskriv den mæssige kommunikation og advarsel i forhold til mæssig uoverensstemmelse ved forskel i antal borgere (konkret på borger) mellem kontaktforløb i jobcenter og kontaktforløb i ydelses 129 Snitflader Microsoft Office Hvordan anvender MS Office Word og Excel således, at der fra kan udskrives til fil til videre bearbejdning? Fx ved at lister udtrækkes fra til udskrivning til en Excel-fil til videre bearbejdning. FREMTIDSSIKRING OG STANDARDISERING 10 Tekniske krav Standarder Systemet skal anvende åbne standarder for software i det offentlige. Herunder feks. OIO-XML, OIO-S&D, OIO- SAML, og de services, der er indeholdt heri. Se her: 11 Tekniske krav Standarder Beskriv hvornår dette vil ske. Leverandøren skal løbende implementere de relevante støtteer efterhånden som de realiseres fra KOMBIT jf. den fællese rammestruktur. Leverandøren skal beskrive hvordan og i hvilken takt integration til støtteerne vil ske. 12 Tekniske krav Fremtidssikring Beskriv hvordan er fremtidssikret med hensyn til muligheder for tilgang via tablet, f.eks. webbaseret tilgang? 1 Tekniske krav Fremtidssikring Beskriv muligheder for af konfigurere midlertidige, lokale arbejdsgange i, uden at der skal programmeres ny funktionalitet. Og med hvilke begrænsninger. 1 Lovgivning Generelt Den tilbudte løsning skal til enhver tid overholde gældende lovgivning på området (f.eks. Logning, kryptering, m.v.) 1 Lovgivning Generelt Vedligeholdelse og ændringer i som følge af lovmæssig udvikling forudsættes indeholdt i aftalen, uden meromkostninger for Silkeborg Kommune. 16 Snitflader Det fælles datagrundlag Systemet skal løbende opfylde lovens krav om, hvilke data Silkeborg Kommune skal levere til Det fælles datagrundlag. Oplysningerne i skal være to-vejs opdateret med Det Fælles Data Grundlag. og 7 17 Snitflader Udstilling af oversigtsinformation fælles t - SAPA (Kombit) SAPA projektet anvender i sin sammenstilling af informationer en række støtteer som sagsindeks, dokumentindeks, ydelsesindeks mv. Systemet skal kunne aflevere metadata til disse støtteer, når specifikationerne forefindes. Se under emnet: Fælles Offentlig Digitalisering. Krav nummer Beskriv hvordan det sikres, at dette sker 18 Snitflader Fællesoffentlig digitalisering Systemet skal kunne advisere om centrale cpr hændelser som, ændresseændring, civilstandskift, ændring i statsborgerskabe mv. Disse vil kunne hentes via den fælles e beskedfordeler og serviceplatformen, når den foreligger. På den korte bane skal enten selv kunne frembringe disse adviser. Alternativt kan de hentes via Silkeborg Kommunes datawarehouse. Beskriv hvordan det sikres, at dette sker. 19 Snitflader Output management - Doc2mail fra KMD Jobcenter skal være integreret med Silkeborg Kommunes output management løsning - Doc2mail fra KMD. Systemet skal kunne overføre cpr/cvr-nummer og overskrift på brevet til forsendelsen. Beskriv hvordan forsendelser foretages med Doc2mail. 10 Snitflader Nem SMS Kan aflevere SMS til borgere? F.eks er der mulighed for at automatisk kan sende SMS af sted til den pågældende borger om kommende aftaler? Obligatoriske optioner Kravnr Hovedgruppe Emne Krav =Mind stekrav Use Case nr. Tilbudsgivers Løsningsbeskrivelse Obligatorisk option: driften af ng på beskæftigelsesområdet side 11 af 1

12 11 Funktioner indeholdt i og Beskriv hvordan digital henvisningslogik mellem jobcenter som myndighed og Jobkompagniet som udfører kan ske i samme. 12 Funktioner indeholdt i og 1 Funktioner indeholdt i og Beskriv hvordan der i jobcenterløsningen oprettes egne skabeloner, som ved brug åbnes i word Beskriv hvordan Tilstedeværelseshåndtering/fremmøderegistrering af borgere varetages i jobcenterløsningen. 1 Funktioner indeholdt i og 1 Funktioner indeholdt i og 16 Funktioner indeholdt i og 17 Funktioner indeholdt i og 18 Funktioner indeholdt i og Beskriv hvordan alle data i Tilbudshåndtering kan være tilgængelig for både udførerdel og jobcentermyndighed, tilbuddet kun skal oprettes en gang og samtidigt give udfører mulighed for at tilføje data til brug for deres drift. Beskriv hvordan jobcenter kan håndtere prissætning af tilbud per måned, time, fastpris eller andre faktorer med efterfølgende udtræksmulighed til internt faktueringsgrundlag mellem myndighed og udfører. Beskriv hvordan jobcenters journalflade til udførerdelen kan håndtere automatisk datoanslag/ejeranslag og med mulighed for besked/advis-funktion som opfølgningsmulighed Beskriv hvordan jobcenter kan håndtere beløbsflow/faktureringsgrundlag mellem myndighed/udfører. Specifikke udtræk af data til brug for fakturering af borgernes tilbud/bevillinger - på antal borgere, antal timer, specifikt tilbud, dage, uger, måneder (perioder) (case 1: hvor mange timer er der bevilget "tilbud a" i oktober måned" eller case 2: hvor mange borgere fik bevilget tilbud a i oktober måned - og dermed udtræk af samlet beløb). Skal kunne faktureres i ugetakster, månedstakster, timetakster eller fast beløb-takst. Beskriv hvordan rapportering/ledelsesinformationsdel håndteres i udførerdel: Eksempler: antal borgere i tilbud på lokationer, på specifikke tilbud, grupper af tilbud, belægningsoversigt, perioder, beløb, effektmåling, Statistik på borgerdata (progression), som "hvor mange år har vedkommende været ledig, uddannelsesniveau mv. Statistik på andel af bestand i virksomhedspraktik og andre nøgletal. side 12 af 1

13 19 Funktioner indeholdt i og 10 Funktioner indeholdt i og Beskriv hvordan Ressourcestyring kan håndteres i jobcenter: Der ønskes fokus på ressourcestyring i udførerdelen. Eksempel: Normeringen af medarbejdere ser rigtigt ud ovenfra men medarbejderne har for travlt - overarbejde. Planlægning og styring af timer/konsulenter kræver. Borgeren skal have det som er bevilget. Der ønskes indeholdt funktionalitet til ressourcestyring af medarbejderressourcer kontra borgerindsats i udførerafdelingen. Beskriv hvordan forløb for andre kommuner håndteres (udgør -7%) Behov for at kunne registrere tilbud/forløb - hele sager på borgere fra andre kommuner. Obligatorisk Option: udannelse / undervisning 11 Uddannelse Uddannelse/Undervisning Beskriv hvordan tilbudsgiver påtænker et uddannelsesforløb for medarbejderne i Silkeborg Kommune i jobcenter før og efter idriftssættelse, så de i det ikke i dagligdagen får brug for supportfunktionen. (Der er ca. 200 medarbejdere, som vil skulle anvende ). Obligatorisk Option Onsite undervisning 12 Uddannelse Onsite undervisning Kommunen ønsker, at der i forbindelse med driftstart er onsite support med teknisk/fagligt personale på de lokationer hvor løsningen skal anvendes. Beskriv ydelsen. Obligatorisk Option: Digital behandling af administration af løntilskud, virksomhedspraktik, mentor og timesedler 1 Funktioner indeholdt i Digital behandling af administration af løntilskud, virksomhedspraktik, mentor og timesedler Obligatorisk Option: Borgeradgang til egen sag Beskriv hvordan en jobcenter indeholder en digital behandling af hele administrationen af løntilskuds- mentor-, og virksomhedspraktik-ansøgninger, bevillinger, udfyldelse og modtagelse af timesedler og anmodning om udbetalinger mellem jobcenter og virksomhed. Beskriv hvordan jobkonsulenten kan varetage ansøgning og bevilling på mobil device. 1 Tekniske krav Borgeradgang til egen sag Silkeborg Kommune ønsker at give borgerne adgang til egne sager. Der ønskes en løsning, som gør det muligt for kommunen at tilbyde borgerne adgang til egen sag formentligt via Borger.dk, formentlig i første omgang først visse typer af sager og evt. kun sager, som er verserende, eller som oprettes fremadrettet. Beskriv hvordan borgeren kan tilgå egne sager (for eksempel hændelseslog og vurderinger/aftaler) direkte fra jobcenter via internettet. Beskriv hvordan jobcenter vil kunne udstille for eksempel hændelseslog/vurderinger/aftaler i jobcenter til borger.dk Sikkerheden i løsningen skal leve op til lovgivningens krav. Visioner: At borgerne via borger.dk eller via selve jobcenterløsnigen nemt kan få overblik over og adgang til egne sager, som ligger i jobcenterløsningen. At borgerne tilbydes en løsning, der opleves som brugervenlig og sammenhængende med andre selvbetjeningsløsninger 1 Tekniske krav Borgeradgang til egen sag - Track and Trace-løsning Obligatorisk option: IMPLEMENTERINGSKRAV: Konvertering/overførsel af data Borgernes adgang til egen sag skal kunne knyttes til en track and trace -funktion, så borgerne, udover adgangen til dokumenter, nemt kan følge status på deres sag. Formålet er at understøtte borgernes overblik over deres egen sags forløb. Status på borgernes sag kan indbefatte, at hver dokument er markeret med enten kronologi ( modtaget, sagsbehandling opstart el.lign.) eller dokumenttype ( vurderinger, afgørelser, ydelser el.lign.) eller begge dele. Funktionen kan evt. kobles automatisk til s/brugernes rubricering af hændelser, således brugerne af jobcenter ikke skal lave nye, selvstændige markeringer med henblik på track and trace - funktionen, men der er en direkte binding imellem dem. Beskriv hvordan en track and trace-løsning kan være en del af borgerens adgang til egen sag. 16 Tekniske krav Implementeringskrav: Konvertering/overførsel af data Kommunen ønsker, at de data, som er tilgængelig via kommunens nuværende it- KMD Opera, fortsat skal være tilgængelige i det nye it-. Hvis den tilbudte løsning forudsætter, at der skal ske en konvertering / overførsel af oplysninger fra det nuværende til det nye it-, skal tilbudsgiver derfor afgive option på denne ydelse. (Tilbudsgivere, som tilbyder en løsning, som ikke forudsætter konvertering / overførsel af oplysninger, har ikke pligt til at afgive option herpå.) side 1 af 1

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Integration til SAPA Meetings Plus 3.0

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

SMART DIGITAL BESKÆFTIGELSESINDSATS

SMART DIGITAL BESKÆFTIGELSESINDSATS SMART DIGITAL BESKÆFTIGELSESINDSATS 7.December. Park inn, København /Erik Hove, Vækst og Beskæftigelse SMART DIGITAL BESKÆFTIGELSESINDSAT SMART DIGITAL BESKÆFTIGELSESINDSAT Agenda Hvem er vi? Præsentation,

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10.

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10. Senest opdateret d. 21.8.2015 Dokumentet indeholder alle til dato offentliggjort spørgsmål og svar. I tilfælde af, at Silkeborg Kommune finder det nødvendigt at foretage ændringer eller supplere oplysningerne

Læs mere

Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes.

Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes. Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes. Minimumskrav Antal krav: 36 Krav til løsningen: 1. krav: Løsningen skal omfatte samtlige døre,

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Jobsamtale og match og afslutning af kontaktforløb, målgruppe 2.2

Jobsamtale og match og afslutning af kontaktforløb, målgruppe 2.2 Jobsamtale og match og afslutning af kontaktforløb, målgruppe 2.2 Rådg. = Rådgiver JOB = Job- og uddannelseshuset PRO=Projekterne ØK = Økonomisk rådgivningen Sted: Beskrivelse: Proces: Handling: Rådg.

Læs mere

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Vejledning Tilbudsgiver skal give sin besvarelse af behovet og mulighederne med snitflader/integrationer i løsningsbeskrivelsen (bilag 2). Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks 1 Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks To af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Hvad er

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS Snitfladeoversigt aktiv - afhængigheder Sorø - AS-IS Doc2archive Svag afhængighed: Ingen indvirkning på s drift af andre systemer samt den fortsatte integration til 3.partssystemer. Snitfladen opsiges

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013

FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013 RELEASE NOTE FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013 1. Releasens formål Det primære formål med denne release af FASIT Jobcenter er at sætte nyudviklet funktionalitet i drift. Derudover er der

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013 SAPA Kommunenetværk KMJ, d. 24. november 2013 P R O J E K T S T A T U S 1. Integrationer til sagsbærende it-systemer 2. Kravspecifikation for SAPA 3. Interessenterne 4. Tidsplan 2 1. Se data fra sagssystemer

Læs mere

Referater af leverandørmøder:

Referater af leverandørmøder: Referater af leverandørmøder: Spørgsmål fra leverandører Forventer ATP selv at drifte applikationerne i de kommende udbud? Hvilket system ejer data (DKC eller fagsystem)? Skal eksisterende fagsystemer

Læs mere

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen SAPA OG STØTTESYSTEMERNE V/ projektleder Kenneth Møller Johansen I dag 1. KMD Sag: Konkurrence hvordan? 2. Kort om SAPA og om Støttesystemerne 3. Samspil med kommunernes sagsbærende løsninger 4. Hvad gør

Læs mere

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen SAPA S BETYDNING FOR ESDH IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen I dag 1. Kort om KOMBIT 2. KMD Sag: Monopolbrud hvordan? 3. Samspil med ESDH-systemer 4. Hvad gør kommunerne nu? 5. Etablering

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om forsørgelse fra Jobcentret.

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om forsørgelse fra Jobcentret. NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Ledighedsydelse Bemærk, at denne procesbeskrivelse er tilrettet i forhold til lovgivningen pr. 1. januar 2013 (jf. ændringer som følge af Lov nr. 1380 af 23/12/2012

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

UNDERBILAG 3A.1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM. Use case Opfølgning

UNDERBILAG 3A.1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM. Use case Opfølgning UNDERBILAG 3A.1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM Use case Opfølgning INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Rammeaftalen og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG. Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur

ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG. Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur Tema Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Formål...3 Muligheder for at udstille data...3 SAPA og den

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

Umbrella Blanketløsning

Umbrella Blanketløsning 12. januar 2012 Umbrella Blanketløsning Opdateret beskrivelse af løsningen Umbrella Blanketløsningen er en digital selvbetjeningsløsning, der omfatter blanketforløb inden for borgerserviceområdet og Teknik

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Acadre-integration til SAPA

Acadre-integration til SAPA Løsningsbeskrivelse Leverandør: Formpipe Software A/S Borupvang 5D DK-2750 Ballerup CVR nr. 29177015 Indholdsfortegnelse 1.0 Acadre-integration til SAPA... 1 1.1 Overordnet beskrivelse... 1 1.2 Detaljeret

Læs mere

Minivejledning til overblik og oprydning af manuelle sager i KMD Sag

Minivejledning til overblik og oprydning af manuelle sager i KMD Sag Minivejledning til overblik og oprydning af manuelle sager i KMD Sag Vejledning er skrevet til den KMD Sag ansvarlige. Det forudsættes at personen har de rigtige autorisationer, de rigtige systemer installeret

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegaard, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegaard, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegaard, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Acadre 15 SP2 Forbedringer i CM klienten

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning Hvad er OpenESDH?

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning Hvad er OpenESDH? white paper INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Hvad er? Hvorfor vælge? 2 2 2 Filosofien bag systemet 3 Min side værktøjslinjen 5 6 Sager Overblik over sager Sagsforside Sagstyper Journalplan Journalnotater

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder kommunerne i det

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Kravspecifikation - blanketsystem. januar DATO 2. januar 2014 SAGS NR Kon takt.

KRAVSPECIFIKATION. Kravspecifikation - blanketsystem. januar DATO 2. januar 2014 SAGS NR Kon takt. specifikation - blanketsystem DATO 2. januar 2014 SAGS NR. 326-2013-59774 januar 2014 Kon takt Sagsansvarlig: Digitalisering og IKT E-mail: Team.digitalisering@kalundborg.dk Kalundborg Kommune Holbækvej

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie BAGGRUND Som en del af Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram bliver Familieydelsessystemet udskiftet. Det kommer til at ske 22. maj 2017, hvor

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V0667-11 Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation... 3 1.1 Løsningens

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet N O TAT Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet Kommunernes politik på sags og dokumentområdet støtter kommunerne i at træffe de rigtige beslutninger om valg af it-løsninger til sags- og dokumenthåndtering,

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0

Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0 Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0 1 Formål Det overordnede formål med DUBU-systemet er at skabe bedre styring og sagsbehandling på området Udsatte børn og unge. Systemet skal både understøtte den

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø FAQ. Byg og Miljø. Version 1.1 24. januar 2014 BHE

KOMBIT Byg og Miljø FAQ. Byg og Miljø. Version 1.1 24. januar 2014 BHE KOMBIT Byg og Miljø FAQ Byg og Miljø Version 1.1 24. januar 2014 BHE Indhold Login og rettigheder... 3 Aktiviteter, sager, projekter... 4 Regler... 5 Proces... 6 Kommunikation... 7 Filer... 8 Integration

Læs mere

Releasebeskrivelse KMD Sag. Version 14.5. Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH

Releasebeskrivelse KMD Sag. Version 14.5. Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH Releasebeskrivelse KMD Sag Version 14.5 Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH August 2015 Version 14.5 1 LÆSEVEJLEDNING... 3 2 GENERELT... 3 2.1 Indstilling for gem fællessøgning som defaultvisning...

Læs mere

Underbilag 2.19: Målepunkter og succeskriterier Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.19: Målepunkter og succeskriterier Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.19: Målepunkter og succeskriterier Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.19 Målepunkter og succeskriterier Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Målepunkter og succeskriterier...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

Håndter ekstern kontakt

Håndter ekstern kontakt Håndter ekstern kontakt Procesbeskrivelser for: 1. Håndter indgående telefonisk henvendelse 2. Håndter indgående fysisk dokument med scanningsudfordringer 3. Håndter digital henvendelse 4. Håndter udgående

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG Kommunernes sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Det gælder ikke kun sagernes behandling internt, men også kommunikationen med borgere og virksomheder.

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

SAPA PÅ KOMMUNEDAGE. November Kenneth Møller Johansen

SAPA PÅ KOMMUNEDAGE. November Kenneth Møller Johansen SAPA PÅ KOMMUNEDAGE November 2014 Kenneth Møller Johansen Person- og sagsoverblik SAPA Overblik SAPA Advis Sagsbehandling og sagsstyring Sagsbærende løsninger (Fagsyst. & ESDH) Infrastruktur Legacy (KMD

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere