VÆKSTPROGRAM FOR VESTKYSTTURISME DESTINATION VESTKYSTEN UDARBEJDET AF PARTNERSKAB FOR VESTKYSTTURISME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKSTPROGRAM FOR VESTKYSTTURISME DESTINATION VESTKYSTEN UDARBEJDET AF PARTNERSKAB FOR VESTKYSTTURISME"

Transkript

1 1 VÆKSTPROGRAM FOR VESTKYSTTURISME DESTINATION VESTKYSTEN UDARBEJDET AF PARTNERSKAB FOR VESTKYSTTURISME

2 2 FORORD Vestkystturismen har potentiale og mulighed for at skabe vækst i dansk turisme. Partnerskab for Vestkystturisme eksisterer for turisterhvervet, da det er herigennem vækst en skabes, og her potentialet for turismen på Vestkys ten kan realiseres. Partnerskabet vil gå forrest i udviklingen, men vi er afhængige af erhvervet og deres engagement for, at vi sammen kan lykkes. Sammen skal vi medvirke til at skabe øget omsætning, flere arbejdspladser og et revitaliseret kystprodukt, der er attraktivt for såvel de gæster, vi skal leve af i fremtiden, som for de borgere og erhvervsdrivende, der er grundlag for turismen på Vestkysten. Vestkystturismen er bygget på en række fælles fortællinger og et unik værdisæt, der er en helt naturlig del af det turismeprodukt, vore gæster møder. Vestkystturismen har et stærkt udgangspunkt, og flere af vestkystturismens feriesteder og produkter har allerede opnået eller har potenti ale til at opnå en styrkeposition i både et nationalt og internationalt perspektiv. Det fulde udbytte kan dog kun opnås, hvis de offentlige aktører og det private turismeerhverv individuelt og i fællesskab løfter udfordringerne og udviser mod, forandringsparathed, innovationsevne, samarbejds vilje og den nødvendige investeringsevne. Partnerskab for Vestkystturisme er i sin form et netværksdrevet og projektinitierende fællesskab mellem erhvervsaktører i Vestkystturismen, de 11 vestkystkommuner og andre interesserede kommuner, de vestdanske regioner, Dansk Kystog Naturturisme og destinationsorganisationer. Repræsentanter for disse interessenter udgør i fællesskab bestyrelsen i partnerskabet. Med Vækstprogram for Vestkystturismen Destination Vestkysten har bestyrelsen taget initiativ til at skabe en fælles referenceramme for Vestkystturismens udvikling; vi har peget på i hvilken retning, vi gerne vil have Vestkysttu rismen til at udvikle sig. Det er vores mål med Vækstprogrammet og den fælles handlingsplan at invitere aktører, der kan og vil gøre en forskel, til at tage planen til sig, definere den i forhold til egen position og rolle i udviklingen og bidrage til at udmønte den i konkrete indsatser til gavn for Vestkystturismen. På vegne af Partnerskab for Vestkystturisme Erik Buhl Nielsen Bestyrelsesformand, Borgmester Varde Kommune

3 3. Forord Resumé Indledning Destination Vestkysten Markedsføring & kommunikation Destinationsudvikling Events Rollefordeling Konkrete projektforslag Bilag 1 - Den nationale handlingsplan for vestkystturisme Bilag 2 - Wild Atlantic Way som inspirationscase Bilag 3 - Tema forslag Bilag 4 - Strategi og Handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Foto: VisitDenmark og Partnerskab for Vestkystturisme

4 4

5 5 Med Vækstprogram for Vestkystturisme ønsker partnerskabet at udvikle Vestkysten til en af Europas førende kystferiedestinationer. Partnerskab for Vestkystturisme vil udarbejde en samlet fortælling omkring Vestkysten og arbejde strategisk med destinationsudvikling. Igennem følgende indsatser ønsker vi at skabe vækst og videreudvikle det nationale turismepotentiale, der er til stede på den danske vestkyst: RESUMÉ Markedsføring og kommunikation Vestkystens fortællinger skal skærpes og kommunikeres på både eksisterende og nye plat forme Destinationsudvikling gennem fysisk udvikling, fokus på investeringsfremme og udvikling af aktiv natur- og kulturturisme Kompetenceudvikling gennem det nationale projekt Danske turismekompetencer Events skal bruges som en samlende paraply, der kan skabe omtale, appellere til nye målgrupper og tiltrække gæster i skuldersæsonen. Vækstprogrammet skal forankres bredt i erhvervet i de 11 kommuner langs Vestkysten via netværksbaserede og projektorienterede arbejdsgrupper og udvikles i tæt samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, turisterhvervet og andre relevante partnere.

6 6

7 7 Partnerskab for Vestkystturisme vil med udgangspunkt i Handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark arbejde for at indfri det store vækstpotentiale, der ligger for dansk turisme på den danske vestkyst, gennem Vækstprogram for Vestkystturisme med titlen Destination Vestkysten. Det er i vækstprogrammet afgørende, at vi samarbejder helhedsorienteret og langsigtet. Vækstprogrammet tager ligeledes afsæt i den Nationale handlingsplan for vestkystturisme (se bilag 1), med 3 indsatsområder omkring destinationsudvikling, produktfornyelse og synlighed og markedsudvikling. Vækstprogrammet Destination Vestkysten udmøntes igennem en samlende proces, med et formål om, på sigt, at udvikle Vestkysten til en samlet destination. Partnerskab for Vestkystturismes 2020 vision er at: DANMARKS VESTKYST ER BLANDT EUROPAS FØRENDE KYSTFERIEDESTINATIONER Visionen er ambitiøs og for at den skal lykkes er målet en sammenhængende vestkyst med stærke turistbyer, strande af høj kvalitet og en genkendelighed langs hele kysten. Gennem en fælles vestkyst fortælling kan der på sigt skabes et brand med international gennemslagskraft. Nedenstående figur illustrerer sammenhængen mellem Handlingsplan for kyst- og naturtu rismen i Danmark og Vækstprogram for Vestkystturismen. INDLEDNING Således er den overordnede handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark kernen i Vækstprogram for Vestkystturisme, men måden den udmøntes på er særlig for Vestkysten. VÆKSTPROGRAM VESTKYSTTURISME VÆKSTPROGRAM ØSTERSØTURISME EVT. ØVRIGE VÆKSTPROGRAMMER Handlingsplan for KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK Partnerskab for Vestkystturisme Destination Vestkysten Partnerskab for Østersøturisme Program for MARKEDSFØRING Program for KOMPETENCEUDVIKLING Masterplan for DESTINATIONSUDVIKLING Signaturoplevelser

8 8 DESTINATION VESTKYSTEN Partnerskab for Vestkystturisme spreder sig geografisk fra grænsen i syd til Skagen i nord og passerer fysisk igennem tre regioner og 11 kommuner, men har i høj grad også gensidig betydning for turisterhvervet i de jyske kommuner, der ikke direkte er en del af partnerskabet. EN FÆLLES FORTÆLLING Vestkysten bindes allerede i dag sammen af en række fortællinger. Det er en ca. 550 kilometer lang kyststrækning, hvor kysten og Vesterhavet er fællesnævner. Frihed, natur og frisk havluft er blandt de stærke signaturværdier, som kendetegner den danske vestkyst. Det er historien om en klassisk kystferie i badebyerne på badehotellerne og en tradition gennem flere generationer for, at sommerferien skal holdes i et feriehus ved Vestkysten. Det er aktive oplevelser i naturen lige fra drageflyvning, en gåtur ved havet eller en cykeltur langs klitterne til en dag på et surfbræt. Her er et væld af lokale fødevarer og et rigt liv for kunstnere og kunsthåndværkere, som igennem tiden er blevet tiltrukket af det specielle lys og livet ved havet. Men det er også fortællingen om, at man langs Vestkysten har en fælles historie. Man har mange steder haft 2. verdenskrig tæt på, og de mange bunkers langs vestkysten er et tydeligt tegn herpå. Man har gennem tiderne levet i og af naturen, hvilket har stillet krav om sammenhold og fællesskab. Vestkysten er smuk og livsbekræftende, men også rå og vild. Det giver en særlig vestkystmentalitet og livstil. På Vestkysten ligger også en indsats om også at udvikle de mange unikke fortællinger og brands, der allerede findes langs med kysten. Det er i høj grad dem, der skal være byggestenene for den videre udvikling. Internationale trækplastre som Skagen, Cold Hawaii, Nationalpark Thy og Vadehav og UNESCO Verdensarv i Vadehavet skal blandt mange andre være centrale i udviklingen. Også fortællingen om Rømø, Fanø og Mandø, de midtjyske fjorde, storbyliv og købstæder, de mange forskellige bymiljøer langs kysten; havnebyer som Hvide Sande, Thyborøn, og Nr. Vorupør og badebyer som Søndervig, Blåvand og Henne, skal være en bærende del af fortællingen. Aktive naturoplevelser som fiskeri, surf, mountainbike, cykling og vand ring skal være medvirkende til at styrke destinationen og skabe vækst gennem oplevelser. Alle fortællinger skal være medvirkende til at løfte Vestkysten op til en sammenhængende kyststrækning, samlet i et fælles brand og på sigt en destination. PARTNERSKABETS TILGANG Potentialet langs den jyske vestkyst er stort nok endda et af de største, der findes inden for dansk turisme. Hver en chance for at fortælle dette gribes, det gælder både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Vi skal være stolte over de mange gæster, der allerede besøger Vestkysten, og fremhæve mulighederne for yderligere udvikling gang på gang.

9 9 Partnerskab for Vestkystturisme skal gennem netværksbaserede og projektorienterede udviklingsaktiviteter være medvirkende til at: Øge antallet af overnatninger i de 11 kommuner langs Vestkysten Tiltrække nye målgrupper og udvide eksisterende Øge forbruget pr. gæst Skabe højere tilfredshed blandt gæster Inspirere til genbesøg Det betinger, at vi går efter: Én samlet fortælling og identitet Én sammenhængende plan for destinationsudvikling langs Vestkysten Stedbundne oplevelser Høj kvalitet i overnatningsproduktet Som vist i figuren herunder vil Partnerskab for Vestkystturisme arbejde med fire indsatsområder, i direkte sammenhæng med Handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark Program for kompetenceudvikling vil i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme blive integreret som en naturlig del af Partnerskabets aktiviteter. Vestkysten vil i høj grad blive tænkt ind i de indsatser i kompetenceprojektet, hvor det har relevans. En nærmere uddybning af program for kompetenceudvikling kan læses i Handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark Events er en væsentlig del af turismeinfrastrukturen på Vestkysten. I markedsførings- og brandingmæssig sammenhæng samt som en del af gæsteoplevelsen har events en væsentlig betydning i udviklingen. Se mere i afsnit omkring events side 21. Alle indsatser vil blive udviklet på baggrund af et grundigt vidensgrundlag i tæt samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme. Der vil i udviklingsarbejdet også blive søgt viden og inspiration fra andre kendte kystruter fx Wild Atlantic Way i Irland, Great Ocean Road i Australien og Nasjonale Turistveger i Norge (se bilag 2 for inspirationscase omkring Irland). Netværksdannelse blandt vestkystturismens private og offentlige aktører bliver en natulig del af processen. Se også mere om rollefordelingen i afsnit 4. DESTINATION VESTKYSTEN Netværk Markedsføring & kommunikation Destinationsudvikling Vækstprogram for Vestkystturisme Kompetenceudvikling Viden Events

10 10

11 11 Partnerskab for Vestkystturisme er en klar prioritering og anerkendelse af Vestkysten som en vækstdriver i dansk turisme. Hvis vækst i turismen på Vestkysten skal lykkes, bliver kommunikation afgørende for succes både internt og eksternt. Internt skal samhørigheden og den fælles forståelse styrkes, mens det eksternt fra gæstens perspektiv skal dække et behov om en samlet kyststrækning, som ikke er begrænset af regions- eller kommunegrænser. ÉT FÆLLES BRAND Igennem partnerskabet skal der udvikles en fælles fortælling, som kan skabe et fælles brand for den danske vestkyst. Et brand der skal bygge på de stedbunde værdier, der binder kysten sammen. Det skal skabes med en stærk lokal forankring og med respekt for de lokale særpræg og unikke fortællinger, der findes langs med Vestkysten. Det skal være et være et middel til at øge gæsteoplevelsen langs den danske vestkyst for både børnefamilier og voksne par og være med til at positionere den danske vestkyst i international sammenhæng. Der skal tiltrækkes nationale og internationale gæster både nye målgrupper og dem, der allerede er trofaste gæster. I processen skal der foretages nogle skarpe valg og prioriteringer af det, Vestkysten skal være kendt for, og hvordan det skal kommunikeres. Oplevelser, byer og attraktioner i baglandet er uundværlige for turismen på den danske vestkyst, men der skal arbejdes ud fra en præmis om, at kysten er den primære drivkraft, og at bag landet styrkes derigennem. Destination Vestkysten er ikke et brand og en identitet. Der skal igennem en proces udvikles en samlet fortælling og identitet, der skal integreres i den kommunikation, der allerede eksisterer fx VisitDenmarks fortælling i Tyskland, Die Dänische Nordsee, og Danmarkskonceptet Elsker Danmark. Der kan på sigt også udvikles nye platforme og kampagner på nye markeder i samarbejde med relevante partnere. Vestkysten skal kommunikeres på flere niveauer: Internationalt som reason to go, hvor hele kystens mangfoldighed vises Lokalt som inspiration til gæster, der fx bor i et feriehus, hvor man kan zoome mere specifikt ind på netop det område, man besøger Som samarbejdspartnere inden for kommunikationsområdet vil det ud over de 11 kommuner og Dansk Kyst- og Naturturisme være naturligt at indgå et tæt samarbejde med VisitDenmark, de lokale turismefremmeorganisationer, turisterhvervet samt relevante puljer og fonde. Som konkrete projekteksempler er der allerede i 2016 taget initiativ til en samlet TV-kampagne på det tyske marked med et klart vestkystfokus, og der vil i 2016 i samarbejde med eksterne konsulenter blive arbejdet med den fælles fortælling om Vestkysten og udviklet værktøjer, med inspiration fra lignende processer, til udbredelse både internt og eksternt. PARTNERSKAB FOR VESTKYSTTURISME VIL: Gennem netværk og samarbejde udvikle et samlet brand, der kan bruges til at formidle Vestkystens fortællinger både eksternt og internt Arbejde for at integrere fortællingen og identiteten omkring Vestkysten på eksisterende og nye platforme MARKEDSFØRING & KOMMUNIKATION

12 12

13 13 Destinationsudviklingen vil være tæt knyttet til Handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark I en samlet plan for destinationsudvikling for Vestkysten tænkes følgende elementer overordnet at indgå: FYSISK DESTINATIONSUDVIKLING Kystnære bymiljøer Overnatningsproduktet Signaturoplevelser og attraktioner Superstrande Skiltning Udsigtspunkter Infrastruktur FYSISK DESTINATIONSUDVIKLING Partnerskabet vil arbejde strategisk med den fysiske destinationsudvikling langs med Vestkysten. Gennem fokus på sammenhængskraft skal man løfte den fysiske udvikling og det potentiale, der ligger her. Det er afgørende, at man tager udgangspunkt i en fælles plan for hele Vestkysten på tværs af de 11 kommuner. Geografien, de kystnære bymiljøer, overnatningsmulighederne, oplevelserne og infrastrukturen skal udvikles og bindes sammen. REDSKABER TIL DESTINATIONSUDVIKLING Investeringsfremme Konceptudvikling Produktudvikling Oplevelses- og forretningsudvikling Aktiv naturturisme Det er vigtigt, at alle gæster får muligheden for at være en del af de allersmukkeste steder, den fantastiske natur, kulturmiljøer og attraktioner langs Vestkysten. I arbejdet med fysisk destinationsudvikling vil der jf. Handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark sideløbende blive arbejdet strategisk med få udvalgte feriesteder/ feriestedsalliancer i henhold til deres respektive potentiale. DESTINATIONSUDVIKLING

14 14 De 11 særlige feriesteder, udpeget af Videncenter for Kystturisme i 2012, der er beliggende langs den danske vestkyst. Hvide Sande Planen for destinationsudvikling af Vestkysten kan som eksempel indeholde: Plan for den videre udvikling af de 11 særlige feriesteder Udpegning og konceptudvikling af strande, udsigtspunkter, signaturattraktioner og kystnære bymiljøer Kortlægning af nuværende faciliteter og infrastruktur, der kan understøtte aktive naturoplevelser Design af ny infrastruktur og faciliteter til understøttelse af aktive naturoplevelser Understøttelse af udviklingsmuligheder inden for den kommunale infrastruktur (veje, stier og skiltning) og understøttende faciliteter (toiletter, shelters, grillhytter mm.) Muligheder for kommerciel oplevelsesudvikling langs med Vestkysten Fysisk forbindelse langs med kysten og mellem de særlige feriesteder i bil, på cykel og til fods En sammenhængende strategi for skiltning og fysisk udvikling langs med Vestkysten Mål for udvikling af en primær rute langs Vestkysten indeholdende sløjfer og forslag til vandre- og cykelture. Der skal etableres klare links til fx rideruter, mountainbikespor og andre aktive naturoplevelser samt fx føde varer og historiske oplevelser.

15 15 Destinationsudvikling på tværs af de 11 kommuner, er grundlaget for en fælles indsats og skal indeholde både udviklingstiltag samt forstærkning og tilpasning af allerede eksisterende indsatser, faciliteter og projekter. For realiseringen af en succesfuld plan er en bred involvering og opbakning på mange niveauer en nødvendighed. Der vil i processen være flere forskellige interessenter udover naturligvis Dansk Kyst- og Naturturisme, Partnerskabet og de 11 kommuner herunder som eksempel: Erhvervet Regioner/Vækstfora Turistfremme systemet/organisationer Andre kommuner Staten VisitDenmark Filantropiske fonde m.fl. Relevante interessenter forventes at bidrage i såvel den kreative proces omkring udvikling af tiltag i forhold til den fysiske plan og efterfølgende med tid og økonomiske ressourcer til implementeringen. Planen for destinationsudvikling vil tage udgangspunkt i separate projekter på og for Vestkysten, men der vil kunne inddrages elementer og processer fra den landsdækkende masterplan for destinationsudvikling inden for kyst- og naturturismen. PARTNERSKAB FOR VESTKYSTTURISME VIL: I samarbejde med de 11 kommuner, Dansk Kyst- og Naturturisme og andre partnere udarbejde en fælles plan for destinationsudvikling på Vestkysten gennem projektaktiviteter Udvikle og implementere en finansierings model for den fysiske udvikling samt areal udnyttelse i samarbejde med relevante partnere Udvikle koncepter/retningslinjer for fx superstrande, udsigtspunkter, signaturattraktioner og kystnære bymiljøer I samarbejde med Dansk Kyst- og Natur turisme arbejde strategisk med overnatningsproduktet langs med vestkysten med speciel fokus på feriehus, camping og hotel DESTINATIONSUDVIKLING

16 16 AKTIV NATURTURISME Naturen og havet er ubetinget den største attraktion ved den danske vestkyst. Der findes mange fantastiske oplevelser langs kysten: østerssafari ved Vadehavet, mountainbiketure ved Slettestrand, guidede vandreture i Nationalpark Thy, ravsafari ved Thyborøn, blokarts på Fanø og Rømø, sort sol i Sønderjylland, surfskole i Klitmøller, Løkken eller Hvide Sande og meget, meget mere. Men vi skal blive endnu bedre til at kommercialisere aktive naturoplevelser, udvikle dem med blik for de rigtige målgrupper og med fokus på de tre oplevelsestyper: aktive naturoplevelser, børneoplevelser og livsnyderoplevelser. Udviklingen skal øge gæsteoplevelsen, skabe grundlag for nyt erhverv og give merindtjening og vækst for både direkte relaterede virksomheder og for de virksomheder, som har afledt effekter af aktiv naturturisme. I tæt sammenhæng med planen for destinationsudvikling skal der inden for aktiv naturturisme udvikles stærke områder, jf. ressorttankegangen, med fokus på forskellige temabaserede oplevelser. Hvor på Vestkysten er man stærk på hvilke aktiviteter? Og hvordan kan dette anvendes til at skabe synergi, udvikling og sammenhæng langs med hele kysten til gavn for både for gæsten og erhvervet? Aktiv naturturisme vil i mange tilfælde være tæt forbundet med lokale fødevarer, kultur og kulturhistorien. Begge dele rummer en stærk fortælling i vestkystsammenhæng. Mad- og kulturoplevelser kan tiltrække købestærke målgrupper og være både reason to go, men i høj grad også et supplement eller en ekstra oplevelse i forbindelse med en klassisk kystferie ofte direkte eller indirekte koblet til oplevelser i naturen. Der nedsættes netværksbaserede og projektorienterede arbejdsgrupper inden for prioriterede temaer (se afsnit 4) med primær fokus på aktive naturoplevelser, men tæt suppleret med kulturel le og historiske aspekter og en naturlig kobling til fødevarer og naturligt hjemmehørende events. Omfanget af temaer skal prioriteres ud fra de individuelle kommuneres engagement samt ud fra en vurdering af, hvad der er mest relevant i forhold til den nuværende position på markedet og det fremtidige potentiale (se bilag 3). PARTNERSKAB FOR VESTKYSTTURISME VIL: I samarbejde med netværksbaserede og projektorienterede arbejdsgrupper og Dansk Kyst- og Naturturisme afdække, udvikle og prioritere aktive naturoplevelser langs med Vestkysten I samarbejde med erhvervet og Dansk Kyst- og Naturturisme udvikle værdikædesamarbejder inden for og på tværs af prioriterede temaer Arbejde for at Vestkystens fødevareprodukter og -virksomheder samt kulturturisme skal bringes i spil i forhold til værdikædesamarbejder og som add-on til nye og eksisterende oplevelser Kommunikere relevante temaer og samarbejder på eksisterende og nye platforme

17 17 DESTINATIONSUDVIKLING

18 18 INVESTERINGSFREMME Investeringer i dansk turisme er altafgørende, hvis der skal vindes markedsandele og skabes vækst. Investeringspotentialet langs med den danske vestkyst er absolut til stede specielt set i forhold til den store volumen af gæster. En sammenhængende plan for destinationsudvikling og en fælles identitet vil også i investeringssammenhænge være et stærkt argument for videreudvikling og vækst. Et højt ambitionsniveau for en samlet Vestkyst sætter også en høj standard for kvaliteten og ambitionsniveauet for efterfølgende lokale investeringer i turismeproduktet. I arbejdet med at fremme investeringer langs den danske vestkyst vil der i samarbejde med en investeringsfacilitator hos Dansk Kyst- og naturturisme og de 11 kommuner blive afdækket, hvilke projekter der allerede er igangsat, samt hvor der kan være yderligere investeringspotentialer. Konkrete projekter kan blive en del af et nationalt katalog indeholdende prospektmateriale til potentielle operatører. Hvilke investorer, operatører og fonde der stemmer overens med de strategiske fokuspunkter, man arbejder med i konkrete projekter og på Vestkysten som helhed, vil også blive undersøgt i denne proces. Tre projekter langs med vestkysten har fået godkendelse gennem regeringens første forsøgsordning, og de vil efter behov indgå som en naturlig del af afdækningen i forhold til allerede eksisterende investeringsprojekter. De tre projekter er Løkken Klithotel, Søndervig Feriepark og Blåvand Strandpark. Målet er, at en konceptuelt sammen hængende kyststrækning skal øge investeringsviljen igennem fokusering og samarbejde. Igennem arbejdet med at fremme prioriterede investeringer langs med Vestkysten vil der sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme blive indgået et samarbejde med relevante operatører, industrielle fonde, almennyttige fonde, developere, konsulenthuse og offentlige aktører efter behov. PARTNERSKAB FOR VESTKYSTTURISME VIL: I samarbejde med Dansk Kyst- og Naturtu risme og efter behov indgå et samarbejde med eksisterende projekter langs med Vestkysten I samarbejde med Dansk Kyst- og Naturtu risme afdække nuværende og nye investeringspotentialer langs med Vestkysten og løbende opdatere prospektkatalog I samarbejde med Dansk Kyst- og Naturtu risme udvikle en investeringsrelevant vidensbank

19 DESTINATIONSUDVIKLING 19

20 20

21 21 Naturligt hjemmehørende events langs den danske vestkyst har stor oplevelsesværdi for de besøgende og høj brandingværdi for de områder, hvor de afholdes. De har ofte en stærk relation enten til kysten, eller er direkte stedbunde til, hvor de afholdes. Mange events tager også udgangspunkt i de aktive oplevelsesmuligheder i naturen, som allerede eksisterer langs med vestkysten. Som eksempler på ovenstående kan blandt mange andre nævnes PWA i Klitmøller, Vinterbadefestival i Skagen, Sildefestival i Hvide Sande, Ravfestival i Vejers, Sandskulptur Festival i Blokhus, Oyster Trophy Week, Julebyen Tønder eller dragefestival på Fanø. De fleste nuværende events vil ikke umiddelbart betegnes som megaevents, men ofte vil de være store events inden for deres specifikke niche område. Som et konkret eksempel herpå kan fx nævnes strikkefestival på Fanø. Samlet kan events langs den danske vestkyst være med til at udvide sæsonen, tiltrække nye målgrupper og øge synligheden for kyststrækningen som helhed. Stedbundne events vil være en essentiel del af sammenhængskraften langs med Vestkysten. Partnerskab for Vestkystturisme skal være med til at støtte op omkring udvikling af nye og allerede eksisterende events gennem øget samarbejde og nytænkning. Dette skal ske i tæt samarbejde med de 11 kommuner, eventarrangører langs med kysten, turisterhvervet og turistfremmeorganisationer. PARTNERSKAB FOR VESTKYSTTURISME VIL: Videreudvikle og nyudvikle naturligt hjemmehørende og professionelle events på den danske vestkyst Arbejde for at Vestkystens events bringes i spil i forhold til værdikædesamarbejder og anvendes strategisk i forhold til Vestkysten samlet set Anvende events til at skabe øget synlighed og branding på eksisterende og nye platforme EVENTS

22 22

23 23 Partnerskab for Vestkystturisme er en netværksbaseret og projektorienteret organisation. Igennem arbejdet med Vækstprogram for Vestkystturisme vil det være essentielt, at der etableres lokalt ejerskab og forankring langs med kysten via de 11 kommuner og det lokale erhvervsliv. Ud over Partnerskab for Vestkystturisme og de 11 individuelle kommuner foreslås en organisering bestående af netværksbaserede og projektorienterede arbejdsgrupper, der nedsættes efter behov. Alle indsatser gennemføres i et tæt sam arbejde mellem erhverv, turismefremmesystemet, kommuner, partnerskabet og andre relevante samarbejdspartnere. Alle indsatser udarbejdes med udgangspunkt i eksisterende organisationer, destinationsdannelser, samarbejder, turistforeninger mm. Partnerskab for Vestkystturisme skal være en platform og katalysator, som skal være medvirkende til yderligere udvikling i nuværende organisationer og samarbejder. Kommuner og turisterhverv, der ligger uden for de 11 kommuner, der er repræsenteret i Partnerskab for Vestkystturisme, vil blive inddraget i netværk, strategiske samarbejder og fremtidige projekter, hvor det er relevant og giver mening. Det vil medvirke til at styrke turismen både på Vestkysten såvel som i baglandet. ROLLEFORDELING Partnerskab for Vestkystturisme Sætter rammer og retning Netværksbaserede- og projektorienterede arbejdsgrupper Udvikler og koordinerer 11 kommuner Udvikler og udmønter lokalt Turisterhverv og virksomheder Udvikler, bidrager og implementerer Dansk kyst- og naturturisme Udarbejder strategi og handlingsplan for kyst- og naturturismen på landsplan og understøtter partnerskabet

24 24

25 25 PARTNERSKAB FOR VESTKYSTTURISME Partnerskab for Vestkystturisme er overordnet ansvarlige for udvikling gennem netværks baserede og projektorienterede aktiviteter. Partnerskabet sætter rammerne og retningen for, hvilken vej vi skal gå og er den samlende faktor, som skal sikre, at dette vækstprogram bliver udmøntet. Partnerskab for Vestkystturisme skal være det samlende led for hele Vestkysten og skal koordinere forskellige netværk og projekter. Partnerskabet er projektudviklende i samarbejde med partnere. Partnerskabet koordinerer og samarbejder med Dansk Kyst- og Naturturisme, som udarbejder en strategi og handlingsplan for kyst- og naturturismen på landsplan (se bilag 4). Vækstprogram for Vestkystturismen indgår som et delelement i den nationale handlingsplan. Dansk Kyst- og Naturturisme understøtter desuden aktiviteterne i Partnerskab for Vestkystturisme på både strategisk og operationelt niveau. NETVÆRKSBASEREDE OG PROJEKTORIENTEREDE ARBEJDSGRUPPER Arbejdsgrupper og netværk nedsættes ud fra, hvilke projekter og netværksaktiviteter der igangsættes. Grupperne skal arbejde for, at de enkelte projekter lykkes i samarbejde med partnerskabet. De skal have fokus på vækst og udvikling, samtidig med de skal skabe sammenhæng og lokal forankring. Deltagerne i grupperne vil variere fra indsats til indsats og vil, ud over repræsentanter fra turisterhvervet, være alt fra kommunale medarbejdere, projektledere hos turistforeninger og brancheorganisationer til fonde og andre relevante organisationer som fx VisitDenmark. TURISTERHVERV OG VIRKSOMHEDER Turisterhvervet, dem der kan og vil, inviteres til at deltage i netværk og projektaktiviteter, der giver mening for dem. Enten fordi de kan se værdien i det for egen virksomhed, eller fordi de kan se, at en samlet udvikling af kysten på længeres sigt kan være til gavn for deres virksomhed eller branche. Det er turisterhvervet, der i sidste ende skal skabe væksten og udviklingen i vestkystturismen. Det er dem, der hver dag leverer forskellige ydelser til de mange gæster på Vestkysten og dem, der konstant skal være i udvikling for at følge med nyeste trends og tendenser. Alle turistvirksomheder har betydning for den samlede oplevelse, en gæst har langs den danske vestkyst derfor har deres input, engagement og deltagelse stor betydning og kan være afgørende for retning og udvikling af partnerskabet. KOMMUNER De 11 kommuner har en afgørende rolle i forhold til Partnerskab for Vestkystturisme. Udover at partnerskabet er stiftet på initiativ og baggrund af de 11 kommuner, vil de også have en vigtig rolle i form af deres udviklingskompetencer og ressourcer både i forhold til netværkene og sammenhængen langs med kysten, men også lokalt i forhold til udvikling af strande, byer, basale faciliteter mm. Igennem arbejdsgrupperne kan kommunerne udmønte dele af de medarbejderressourcer, de 11 kommuner har forpligtiget sig til at bidrage med i forhold til Partnerskab for Vestkystturisme. ROLLEFORDELING

26 26 KONKRETE PROJEKTFORSLAG Med udgangspunkt i Vækstprogram for Vestkystturisme udformes nu konkrete projektaktiviteter, som skal udføres i perioden Vækstprogrammet revideres årligt, og der kan løbende tilføjes nye projekttiltag. Ambitionsniveauet for de konkrete projekter skal være højt, og der skal sigtes efter projekter, der kan gøre en reel forskel for turisterhvervet og de mange gæster, der besøger Vestkysten. Herunder ses de foreløbige projekt forslag: Kommunikation & Markedsføring: Branding udvikling af fælles identitet og fortælling Initiering af fælles indsats omkring markedsføring i Danmark flere midler og større fælles markedstryk omkring Vestkysten Øget fælles indsats omkring markedsføring i Tyskland flere midler og større markedstryk omkring Die Dänische Nordsee Destinationsudvikling: Projekt for de 11 særlige feriesteder hvor er der markedsmæssig sammenhæng og hvor kan man skabe forbindelse mellem feriestederne jf. ressorttankegangen? Oplevelsesudvikling gennem temaer 5-6 temaer udvælges og udvikles (som eksempel fødevarer, kultur og kulturhistorie, cykel & mountainbike, vand- og strandsport) Konceptudvikling og kommercialisering af strande og konkret udvikling af 3-5 strandområder Udvikling af fælles infrastruktur fx kommercielle støttepunkter, signaturoplevelser og udsigtspunkter langs med Vestkysten Gennem følgende Dansk Kyst- og Naturturismeprojekter vil Partnerskab for Vestkystturisme være aktivt deltagende og delvist udførende: Fokus på og udvikling af campingproduktet Kapacitets- og kvalitetsudvikling i feriehusproduktet Projekt Danske turismekompetencer Investeringsfremme

27 27 BILAG 1 DEN NATIONALE HANDLINGSPLAN FOR VESTKYSTTURISME

28 28 De 11 vestkystkommuner, de vestdanske regioner, de regionale udviklingsselskaber, destinationsrepræsentanter og et bredt udsnit af erhvervsaktører fra hele vestkysten har siden efteråret 2014 i en fælles proces formuleret strategi, retning og konkrete indsatser i Den nationale handlingsplan for vestkystturisme. På den stiftende generalforsamling i 2015 for Partnerskab for vestkystturisme blev planen vedtaget som arbejdsgrundlaget for samarbejdet i partnerskabet. Det betyder at Partnerskab for Vestkystturisme arbejder ud fra tre indsatsområder, som udvikler og markedsfører destinationen. De tre indsatsområder er: Destinationsudvikling Produktfornyelse Synlighed og markedsudvikling Ovenstående indsatsområder er båret af tre tværgående indsatser, som bidrager til strategisk sigte: Viden og analyser Finansiering Interessevaretagelse og intern kommunikation Uanset hvilken af de tre tværgående indsatser, det drejer sig om, og dermed de underliggende handlinger, så skal der forholdes til: Om der er den nødvendige viden for at iværksætte tiltaget At fremskaffe finansiering til gennemførelse af det enkelte tiltag/projekt At sikre at indsatser og projekter kommunikeres og nyder fremme såvel lokalt som nationalt Nedenfor beskrives de tre strategiske indsatser og de konkrete handlinger for årene 2015 til DE TRE STRATEGISKE DESTINATIONSUDVIKLING Destinationsudvikling går på et generelt løft af kvaliteten af turismeoplevelsen med særlig fokus på de 11 særlige feriesteder langs vestkysten, men også på helheden. Destinationsudvikling rummer derfor tiltag og indsatser, der udgør fundamentet for udvikling af kvaliteten af nuværende og kommende produkter, services og markedsføringen. Konkret iværksættes følgende tiltag og konkrete produkter: 1. Anvende potentialeplanerne for de 11 særlige feriesteder langs den jyske vestkyst 2. Undersøgelse af mulighederne for fællesstrategisk planlægning langs Vestkysten 3. Kompetenceudvikling og værtsskab 4. Forretningsudvikling Anvende potentialeplanerne for de særlige feriesteder Med udgangspunkt i det store arbejde, som er udført lokalt i forbindelse med CKT s udpegning af de særlige feriesteder, hvoraf 11 af disse findes på Vestkysten, vil Vestkystpartnerskabet støtte op om arbejdet med at gennemføre og implementere potentialeplanerne for de 11 særlige feriesteder langs Vestkysten. Potentialeplanerne er alle lokalt forankret, har forskellige behov og er i forskellige stadier af implementering. Vestkystpartnerskabet ønsker at støtte op om implementeringen igennem netværk for projektledere, erhvervsaktører og/eller kommunale driftsenheder. Der kan arbejdes med ensartethed i skiltning, standarden af de offentlige toiletter, vedligehold af byrum og naturområder, herunder strandarealer. Vestkystpartner skabet ønsker at undersøge mulighederne for at søge større investeringsfonde eller EU-projekter, som støtter op om arbejdet i de 11 særlige feriesteder. Forholdet mellem pris og kvalitet i de særlige feriesteder skal hænge bedre sammen.

29 29 Delelementer i aktiviteten: Afdækning af behov og hvordan Vestkystpartnerskabet kan understøtte udviklingen af de særlige feriesteder. Finansiering og fundraising til fælles udviklingsprojekter. Skabe bedre sammenhæng i forholdet mellem pris og kvalitet. Understøtte arbejdet med at implementere potentialeplanerne lokalt. Skabe sammenhæng mellem de særlige feriesteder fysisk via rekreative forbindelser og attraktiv infrastruktur, gennem markedsføring og design fx ensartethed i skiltning og kvalitet i de offentlige services, og gennem netværk og vidensdeling på tværs af erhvervet, destinationer og kommunale administrationer. Målet er naturligvis høj gæstetilfredshed, højere gæsteloyalitet og dermed vækst i turismens omsætning. Delelementer i aktiviteten: Den fælles strategiske fysiske planlægning skal: Afdække potentialet for flere særlige feriesteder langs med Vestkysten. Udpege potentielle superstrande langs hele Vestkysten, som sikrer en høj strandkvalitet, bl.a. livredning, handicapadgang, offentlige toiletter/bruser mm. og kommercielle tilbud såsom restauranter, aktiviteter og services mv. Binde de særlige feriesteder sammen gennem speciel interest-turisme. Der skal udpeges og udvikles ruter for cykelturisme, vandre- og rideferie samt bilferie. BILAG 1 Undersøgelse af mulighederne for fællesstrategisk planlægning langs Vestkysten Aktiviteten har til formål at undersøge mulighederne for fælles strategisk fysisk planlægning på tværs af de 11 kommuner langs med Vestkysten. Formålet er at skabe sammenhængskraft i det fysiske rum og derigennem sikre en bedre og lettere udvikling af turismeerhvervet særligt ift. at skabe udviklingsmuligheder inden for de kystnære områder, herunder kystnærhedszone og strandbeskyttelseslinjen. Samtidig skal kvaliteten af det fysiske rum, bl.a. bymiljøer og rekreative forbindelser, løftes væsentligt, således gæsten oplever samme høje kvalitet på tværs af hele vestkysten. Det er målet, at en fælles strategisk fysisk planlægning på tværs af de 11 kommuner vil gøre dialogen med de statslige myndigheder nemmere ift. implementering af konkrete lokalprojekter efterfølgende. Sidst, så skal den fælles strategiske fysiske planlægning indeholde lokale ønsker og behov for udvikling af hver enkelt kommunes turisme i relation til lokale erhvervsinteresser. Den skal medvirke til at kommunerne tænker i sammenhænge, kan bidrage til udvikling og vækst på tværs samt skabe vidensdeling og netværksdannelse mellem offentlige myndigheder og erhvervsaktører til gavn for turistens oplevelse. Kompetenceudvikling Indsatsen indgår som en del af et samlet nationalt kompetenceudviklingsprojekt på tværs af de tre forretningsområder i dansk turisme. Indsatsens overordnede mål er at skabe optimale forudsætninger for øget vækst og flere arbejdspladser gennem fortsat professionalisering af turismens aktører. Formålet med en samlet dansk indsats er at sikre et markant og fælles løft på parametre som service, innovation og kvalitet på tværs af turismens delbrancher - på ledelsesniveau såvel som medarbejderniveau og i tæt samarbejde med det etablerede uddannelses- og erhvervsfremme system. Projektet vil udvikle og gennemføre specialtilpassede efteruddannelsesforløb, der dækker behovet i virksomheder med vækstpotentiale inden for Partnerskabets produktområder. Delelementer i aktiviteten: Det forventes, at følgende kompetenceområder vil indgå i projektet: Digitale strategier, digital markedsføring på sociale medier. Content marketing, Earned, paid and owned media.

30 30 Deleøkonomi, strategisk anvendelse og implementering af deleøkonomiens platforme i destinationens overnatnings-, oplevelses-, og udlejningstilbud. Salg og service i et før, under og efter perspektiv: Fremtidens Turistservice - mødet med turisten både online og on site før, under og efter besøget. Digitale værktøjer til køb, formidling og genkøb/loyalitet. Styrke den sælgende adfærd under besøget kulturforståelse og storytelling. Personligt værtsskab og fælles værdisæt med gæsterne, forretnings- og kulturforståelse samt sproglige og sociale kompetencer. Værdibaseret ledelse og forretningsudvikling organisationsudvikling, innovation og produktudvikling gennem forståelse for værdikædesammenhæng, herunder målgruppe- og markedsviden. Forretningsudvikling Vestkystpartnerskabet har ambitioner om at styrke konkurrenceevne såvel som forretningsgrundlag for turismen på Vestkysten og bør i forlængelse heraf påtage sig en rolle som talerør for det vestjyske turismeerhvervs interesser og behov i forhold til forretningsudvikling. Forretningsudvikling er et grundlæggende middel til at sikre, at både ejere og ledere er klædt på til at håndtere morgendagens udfordringer. Der er behov for et markant løft i service- og innovationsniveauet, hvis Danmark herunder Danmarks Vestkyst skal være konkurrencedygtig i forhold til fremtidens krav til turisme- og oplevelsesindustriens serviceleverance. Delelementer i aktiviteten: Der skal sikres en professionel og turismetonet erhvervsvejledning af turismeaktørerne med fokus på forretningsudvikling. Igangsætning af en række indsatser med henblik på at skabe en turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Indsatserne gennemføres i tæt samarbejde med regionale turismeoperatører, Væksthusene og den lokale erhvervsservice. Fokuseret iværksætterrådgivning rettet mod turismeerhvervet med særlig fokus på generationsskifter PRODUKTFORNYELSE Produktfornyelse dækker markante nye attraktioner, produktfornyelser og signaturoplevelser, der i sig selv vækker international interesse og samtidig understøtter den nye internationale fortælling om vestkystturisme. Konkret iværksættes følgende tiltag: 1. Overnatningsproduktet 2. Special interest signaturoplevelser 3. Fødevarer Spisesteder og lokale kvalitetsprodukter 4. Attraktioner og anlæg - understøttelse af både offentlige og private investeringer Overnatningsprodukt Formålet er at sikre højere kvalitet i det eksisterende overnatningsprodukt, samt at sikre en forsat udvikling af nye overnatningstilbud af høj kvalitet og diversitet. Følgende indsatser har dette sigte: Feriehusproduktet: Rygraden i dansk kystferie er det danske feriehus. Indsatsen skal sikre at feriehusproduktet udvikles til at møde den moderne families krav til en moderne feriebolig året rundt i form af moderne indretning, energioptimering, adgang til mobil og data netværk. Campingpladser og feriecentre: Sikre forsat produkt- og kvalitetsudvikling på destinationens campingpladser og feriecentre samt støtte til udvikling af nye centre og pladser. Bed and Breakfast: langs Vestkysten ligger større og mindre B&B s som perler på en snor og tilbyder gæsterne en enkel og fleksibel ferie form. Indsatsen skal sikre at denne feriemulighed synliggøres overfor gæsten via fælles netværk, samarbejde og synliggørelse. Badehoteller og hoteller: Revitalisere og genfortælle historien om - samt udvikle den klassiske badeferie. Special interest turisme Temabaserede naturoplevelser med fokus på forskellige nichemålgrupper og gæstens aktive deltagen. Special interest-turisme tager udgangspunkt i gæstens særlige interesse for cykling, vandring, ridning, surfing, fugleliv, fiskeri, sejlads,

31 31 naturoplevelser mv. med mulighed for at kombinere én eller flere af disse og tilbyde lokale signaturoplevelser, stedbundne aktiviteter og autentiske oplevelser. Formålet er at tiltrække flere nichemålgrupper med henblik på at udvide sæsonen og målgrupperne samt skabe flere aktiviteter langs Vestkysten for både soft- og hardcore udøvere af aktiviteten. Delelementer i aktiviteten: Special interest turismen skal udvikles på baggrund af: Udvikling af en sightseeing bilrute samt ridevandreruter langs vestkysten med lokale sløjfer samt optimering af cykelrute 1, Vestkystruten. Støttefaciliteter i form af offentlige toiletter, borde/bænkesæt, infotavler, vendepladser, bålpladser, hvilefolde, cykelpumpestationer mv. Værdikædesamarbejder omkring produkt og markedsføring på tværs af temaerne, fx fiskeri med lokale madoplevelser eller vandreture i national- og naturparkerne, samt inden for temaerne, fx mellem unikke surfingspots, fugleområder eller herregårde langs Vest kys ten. Markedsføring af lokale værdikædesamarbejde i unikke naturområder fx Vadehavet som verdensnaturarv og international rejsedestination. Fødevarer Lokale fødevarer og lokal madkultur er gæstens direkte møde med feriedestinationen og et afgørende parameter for mange gæsters oplevelse af stedets identitet og kvalitet. Lokale råvarer, egnsopskrifter og kvalitet i restaurantoplevelsen tillader gæsten at smage på landskabet, møde de lokale og føle værtsskabet på egen krop. Formålet er at udvikle restaurant- og smagsoplevelsen til også at omhandle en fortælling om destinationens fødevarer for dermed at markedsføre den enkelte restauration men også udvalgte produkter til hjemtagning og senere bestilling. Formålet er at løfte kvaliteten i fødevareoplevelsen og tiltrække gæster med en gastronomisk reason to go, tilbyde eksisterende gæster bedre restaurantoplevelser til prisen og bruge lokale fødevarer som en markedsføringskanal og eksportvare. Delelementer i aktiviteten: Etablering af et vestkystfødevarenetværk, som samarbejder om krydssalg af lokale produkter internt i - eller på tværs af destinationer. Udvikling af et fødevare brand eller samarbejde mellem eksisterende brands, som baserer sig på udvalgte produkter produceret langs Vestkysten, samt udvikling af to-tre vestjyske signaturretter/egnsretter, som gæsterne kan bestille på restauranter eller lave selv efter lokale opskrift. På baggrund af fødevaresamarbejdet, salg, markedsføring og distribution af vestkystfødevareprodukter, udvikles en fortælling om såvel de enkelte produkter som Vestkysten som en velsmagende og sund feriedestination. Lokale fødevareoplevelser skal indgå som et add-on til eksisterende og nye produkter, fx herregårdsferier med gastronomi, egnsopskrifter med lokale råvarer, som gæsterne kan lave selv i sommerhuset, og fødevareturisme, hvor gæsterne får indblik i tilblivelsen af de planter og dyr, som de møder på tallerkenen. Attraktioner og anlæg - understøttelse af både offentlige og private investeringer Indsatsen skal sikre, at der via markedsstrategisk planlægning, funding og investeringsprogrammer etableres markante nye attraktioner, produktfornyelser og signaturoplevelser, der i sig selv vækker international interesse og samtidig understøtter den nye internationale fortælling om dansk vestkystturisme. Delelementer i aktiviteten: Fælles strategisk fysisk planlægning mellem kommunerne. Afdækning af investeringsobjekter og nye projekter. Manual for investeringsprospekter. Redskaber til feasability studies. Funding- og investorafsøgning. Samarbejde med InvestinDenmark. BILAG 1

32 32 SYNLIGHED OG MARKEDSUDVIKLING Synlighed går ud på at skabe en tydeligere, mere medrivende og mere moderne international fortælling vestkystturismen med kysten, attraktioner og events som primære kilder. Indsatsen målrettes specifikke målgrupper på nærmarkederne og indenlandsk. Der arbejdes derudover målrettet på udvikling af nye markeder, herunder der indebærer en særlig vinkling og tilpasning af vestkystturismen. Konkret iværksættes følgende tiltag: 1. Events 2. Fælles markedsføring af Vestkystturisme 3. Strategisk markedsudvikling 4. Udvikling corporate identity for Vestkystturisme Events Naturligt hjemmehørende events markedsfører området og tiltrækker såvel gæster med en særlig interesse for et bestemt emne som nye målgrupper, der lader sig inspirere af begivenheden. Et sådant tema kan være inden for musik, sport, friluftsliv, håndværk mv. Formålet er, at events af større eller mindre omfang skal synliggøre stedbundne kvaliteter og aktiviteter og markedsføre området blandt nye målgrupper. Megaevents har potentiale til at tiltrække international opmærksomhed og aktiviteten henvender sig både til hjemmemarkedet og udenlandske gæster. Udvikling af naturligt hjemmehørende aktiviteter til megaevents langs kysten. Aktivering af lokale værdikædesamarbejde i forbindelse med afholdelse af små og store events. Netværksudvikling og vidensdeling omkring eventbaserede projekter. Udvikling af signaturoplevelser til naturligt hjemmehørende events af større og mindre karakter. Fælles markedsføring af vestkystturisme Formålet er at skabe en fælles markedsføringsstrategi for Vestkystturismen på de store nærmarkeder bestående af Tyskland, Norge, Sverige og Holland samt på det danske hjemmemarked. Markedsføringsstrategien henvender sig til flere målgrupper, fx familier (SLL) såvel som empty nesters (DGL). Delelementer i aktiviteten Markedsføringselementerne består af: Hele vestkysten og vækstmotorer Temaer Destinationer Målgrupper Der gennemføres som et minimum konkrete aktiviteter for de væsentligste målgrupper, der vurderes at være: Tyske børnefamilier. Tyske par. Norske familier. Danskere, der holder ferie i Danmark. Strategisk Markedsudvikling Initiativet skal sikre, at nye markedsindsatser har fokus på kommercielle og forretningsmæssige perspektiver herunder, at der opbygges kompetencer i foreningens sekretariat omkring Strategisk markedsindsigt. Det betyder, at produkter og brands, der ønskes bragt til nye og eksisterende markeder og målgrupper, potentialevurderes ud fra et markedsstrategisk mindset i en matrix af destinationsbrands, position/konkurrencesituation, målgruppepotentiale og temaer. Delelementer i aktiviteten: Løbende opsamling af markedsdata og konkurrentanalyser. Målgruppeudvikling. Pilot- og testprojekter på nye markeder/overfor nye målgrupper. Produktlanceringer og kampagner. Der udvikles fælles corporate identity for destinationssamarbejdet på baggrund af fælles værdier, som gør det muligt at kommunikere til gæsterne før, under og efter deres besøg.

33 33 BILAG 2 WILD ATLANTIC WAY SOM INSPIRATIONSCASE

34 34 I Irland identificerede man for år tilbage et behov for at trække gæster fra de store byer til kystområderne langs den Irske Vestkyst. Det blev udmøntet igennem projektet Wild Atlantic Way. Wild Atlantic Way startede i juni 2012, og der var i projektet formuleret 6 faser: Fase 1: Udgangspunkt og udvikling af brand Fase 2: Identifikation af ruten Fase 3: Finde vej strategi / skiltning af ruten Fase 4: Udvikling af oplevelsespunkter Fase 5: Salg af Wild Atlantic Way oplevelser Fase 6: Markedsføring og kommunikation Igennem processen har lokal engagement og involvering været højt prioriteret. Både af turisterhvervet og af de lokale samfund. Projektet sig har vist sig at være en katalysator for turismeinvesteringer langs med kysten. Selve hjemmesiden har været toppen af kransekagen, bygget oven på en struktureret proces omkring øget samarbejde, fysisk udvikling og sammenhængskraft langs med hele den irske vestkyst. Se mere på The-Wild-Atlantic-Way.aspx

35 BILAG 3 TEMA FORSLAG 35

36 36 Herunder ses en bruttoliste for mulige temaer, der kan arbejdes med på Vestkysten igennem de temabaserede netværk. Temaerne herunder er enkelstående, men vil i udviklingen skulle tænkes ind i større sammenhænge omkring klyngedannelse for opnåelse af større synergi og et bredere sortiment i de kommercielle turismeprodukter. Listen er på ingen måde udtømmende og skal prioriteres via de 11 kommuners engagement og ambitionsniveau i løbet af processen. Cykling MTB Surfing Strandsport Ridning Fiskeri Laksefiskeri Golf Kano / kajak Sejllads Vandring Ornitologi Fødevarer Fisk- og skaldyr Klassisk badeferie/badehoteller Kunst Kunsthåndværkere Kultur & kulturhistorie National parker/geoparker Vadehavet Livet på en Vestkyst ø Købstadshistorien langs med Vestkysten M.fl.

37 37 BILAG 4 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK, KORT FORTALT

38 38 STRATEGI Arbejdet med Strategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark blev afsluttet medio 2015, og strategien er godkendt i bestyrelsen for Dansk Kyst- og Naturturisme d. 22. juni. Vækstprogrammet for Partnerskab for Vestkystturisme bygger på den samlede strategi for kyst- og naturturismen i Danmark. INDHOLDET I STRATEGIEN ER SAMMENFATTET KORT NEDENFOR: De strategiske prioriteringer, der er udvalgt med henblik på at skabe størst vækst i kyst- og naturturisme i Danmark ses i nedenstående overblik: DKNT s overordnede formål er at udvikle kyst- og naturturisme i Danmark for derigennem at skabe vækst på området. For at opfylde dette formål har DKNT s vækststrategi fokus på at tiltrække flere turister fra nærmarkederne ved at udvikle et begrænset antal stærke destinationer med signaturoplevelser inden for oplevelsestyperne børneoplevelser, livsnyderoplevelser og natur oplevelser med klassisk kystferie som grund element. For at dette kan realiseres, har strategien også fokus på tiltrækning af investeringer til produktfornyelse. Strategien har endvidere fokus på, at de to partnerskaber for Vestkystturisme og Østersøturisme skal samle værdikæderne og udvikle destinationerne. Strategien kort fortalt Markeder: Tyskland, Danmark, Norge og Sverige. Målgrupper: Børnefamilier og par uden børn. Store oplevelser: Børneoplevelser, livsnyderoplevelser og naturoplevelser med klassisk kystferie som grundelement. Stærke destinationer: Et begrænset antal stærke destinationer med signaturoplevelser inden for de 3 oplevelsestyper og nationale temaer. Investeringer: Investeringer i produktfornyelse er nøglen til vækst. Kapacitet: Tilstrækkelig og markedsrelevant kapacitet til vækst. Marketinginvesteringer: Større skala og målrettet markedsføring og synlighed. Partnerskaber: Vestkystturisme, Østersøturisme og andre relevante forretningsorienterede partnerskaber skal samle værdikæderne og udvikle destinationerne.

VækstPrograM for VEstkystturisME destination VEstkystEn udarbejdet af PartnErskab for VEstkystturisME

VækstPrograM for VEstkystturisME destination VEstkystEn udarbejdet af PartnErskab for VEstkystturisME VækstPrograM for VEstkystturisME destination VEstkystEn udarbejdet af PartnErskab for VEstkystturisME 1 2 3 Forord Vestkystturismen har potentiale og mulighed for at skabe vækst i dansk turisme. Partnerskab

Læs mere

TURISMEFREMMEDAG 22. OKTOBER - OM PARTNERSKABER

TURISMEFREMMEDAG 22. OKTOBER - OM PARTNERSKABER TURISMEFREMMEDAG 22. OKTOBER - OM PARTNERSKABER Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination lavt kendskab Mission:

Læs mere

PARTNERSKAB FOR VESTKYSTTURISMEv

PARTNERSKAB FOR VESTKYSTTURISMEv PARTNERSKAB FOR VESTKYSTTURISMEv PARTNERSKAB FOR v VESTKYSTTURISME v På tværs af 11 kommuner 3 jyske regioner En del af Dansk Kyst- og Naturturisme 2020 vision Danmarks vestkyst er blandt Europas førende

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Strategi og netværksorganisering for Partnerskab for Vestkystturisme

Strategi og netværksorganisering for Partnerskab for Vestkystturisme Strategi og netværksorganisering for Partnerskab for Vestkystturisme 2015 Indhold Oplæg til strategi og organisering for Partnerskab for Vestkystturisme... 2 Partnerskabets opdrag... 2 Partnerskabets Vision

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016 DESTINATION FYN KLYNGEN - 13. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. - og fynske perspektiver HVAD ER DKNT S OPGAVE? 170 Udviklingen

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016

LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016 LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. ORGANISERING AF TURISMEINDSATSEN I DANMARK Det Nationale Turismeforum

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv

KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv HVORFOR v TURISME I v DANMARK? v Kystturismen 43,2 mia. Omsætning turismen i DK 91,1 mia kr. Kystturismen overnatninger 34,6 mio. Overnatninger i DK 49,1 mio. Kystturisme

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

17. august Efterårsmøde med Udviklingsrådene og Udvalget for Økonomi og Erhverv

17. august Efterårsmøde med Udviklingsrådene og Udvalget for Økonomi og Erhverv 17. august 2017 Efterårsmøde med Udviklingsrådene og Udvalget for Økonomi og Erhverv Program for efterårsmødet Velkomst v/ borgmester Erik Buhl Orientering om aktuelle emner v/ borgmester Erik Buhl To

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

STATUS FOR STRATEGI OG HANDLINGSPLAN AUGUST 2016 BILAG TIL MØDE I REGIONERNE

STATUS FOR STRATEGI OG HANDLINGSPLAN AUGUST 2016 BILAG TIL MØDE I REGIONERNE STATUS FOR STRATEGI OG HANDLINGSPLAN AUGUST 2016 BILAG TIL MØDE I REGIONERNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 3 2. Vækststrategi for Kyst- og Naturturismen i Danmark... 4 3. DKNT handlingsplan 2016-2018

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst 1 Formål Det overordnede formål med en fælles udviklingsplan for Danmarks Vestkyst er at skabe et planmæssigt grundlag for en bæredygtig turisme- og erhvervsmæssig

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Oplæg til organisering og handlingsplan for Partnerskab for Østersøturisme

Oplæg til organisering og handlingsplan for Partnerskab for Østersøturisme Oplæg til organisering og handlingsplan for Partnerskab for Østersøturisme Indhold Etableringen af Partnerskab for Østersøturisme - fokus på vækst i kyst- og naturturismen... 3 Partnerskab for Østersøturisme

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer Vi arbejder for turismen www.bornholm.info/erhverv Hvad gør vi/hvor er vi Vi har 75 fødevareproducerende virksomheder på Bornholm.

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

PLANLÆGNING AF KYSTDESTINATIONER - MED UDSIGT TIL EN LIBERALISERING AF PLANLOVEN. Planlovsdage 2016 // Jacob R. Kirkegaard Larsen

PLANLÆGNING AF KYSTDESTINATIONER - MED UDSIGT TIL EN LIBERALISERING AF PLANLOVEN. Planlovsdage 2016 // Jacob R. Kirkegaard Larsen PLANLÆGNING AF KYSTDESTINATIONER - MED UDSIGT TIL EN LIBERALISERING AF PLANLOVEN Planlovsdage 2016 // Jacob R. Kirkegaard Larsen 3.3. Større kommunal frihed til planlægning: Kystnærhedszonen og strandbeskyttelsesregler

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Orientering fra ProVarde. Direktør Finn Erik Kristiansen

Orientering fra ProVarde. Direktør Finn Erik Kristiansen Orientering fra ProVarde Direktør Finn Erik Kristiansen ProVarde Erhvervsorganisation med ca. 600 medlemmer Hovedsageligt finansieret af kommunen, mellemmer og entreindtægter Non profit organisation ProVardes

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

VESTKYSTENS KULTUR- OG FØDEVAREOPLEVELSER

VESTKYSTENS KULTUR- OG FØDEVAREOPLEVELSER VESTKYSTENS KULTUR- OG FØDEVAREOPLEVELSER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Formål... 3 Mål... 4 Effekter... 4 Projektet som helhed... 4 Aktivitetsbeskrivelse... 5 Vidensindsamling... 6 Hotspots... 6

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno Maj 2015 Bjørn Voltzmann Udkast til Kommissorium for den nye samarbejdsstruktur i Stevns Kommune Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno 2015 2020 Hvad er formålet med dette kommissorium

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

Varde Kommune Kystturisme

Varde Kommune Kystturisme Varde Kommune Kystturisme Indhold Strategisk grundlag for udvikling af kystturisme Udviklingsplaner for Kystbyer Turismeudviklingen fremadrettet Udvikling af det strategiske grundlag Udviklingsstrategi

Læs mere

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april 2016 Søren Krogh Succeskriterier Succeskriterier for samtale mellem turismeerhverv og kultursektoren: At kulturturisme fokus bliver bedre ved at vi anvender og

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Indledning. Vi vil på de kommende sider komme med vores forslag til Nationalparkplanen.

Indledning. Vi vil på de kommende sider komme med vores forslag til Nationalparkplanen. Indledning Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) er en fælleskommunal forening. Medlemmerne er Varde, Esbjerg, Tønder, Fanø og Vejen kommuner. SVUF har fokus på vækst og udvikling samt sikring af gode rammebetingelser

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland.

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Att.: Afdelingsleder Erik Sejersen 26. november 2009 Ansøgning om procesmidler for Midtjysk Turisme 2010 Baggrund Fonden Midtjysk Turisme

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere