STRØGGADEEKSPERIMENT HUSUM SOMMER 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRØGGADEEKSPERIMENT HUSUM SOMMER 2011"

Transkript

1 STRØGGADEEKSPERIMENT HUSUM SOMMER

2 Områdefornyelse Husum Sommeren 2011 Overordnet projektleder: Adam Carsten Pedersen, Arkitekt Projektkoordinator: Nina Alberg Arge, Arkitekt Dette dokument er udarbejdet af: Nina Alberg Arge, Arkitekt Tak til: Astrid L. Henningsen for at dele sine observationer med os (Astrid er RUCstuderende og bruger vores projekt som case i sit speciale). Alle Husumborgere, der har bakket op om projektet. Især til Torben, Ruth og Anja for deres særlige indsats. Samarbejdspartnere i bydelen: Medborgercentret, Pilegården, Klar Parat Husum, Satellit 10A, Socialt fællesskab af 2008, Husum Friskole, Føtex og Flügger Farver.. Og til medlemmerne fra Büro Detours for deres inddragende arbejde med Husums unge.

3 KONKLUSION STRØGGADEEKSPERIMENT HUSUM Efter denne sommers eksperiment med midlertidigt byrum og aktivitetsprogram på Frederikssundsvej, har vi kunnet drage følgende konklusioner: Projektet har levet op til succeskriteriet om at synliggøre problematikker og potentialer på Frederikssundsvej. Folk har fået øjnene op for nye muligheder og for områdefornyelsens arbejde. Borgere i Husum ønsker et generelt skønhedsløft af Frederikssundsvej med steder til hvile og socialt samvær. Der skal ske mere - mere liv og flere aktiviteter. Der er grundlag for at aktivere den lille navnløse plads overfor Føtex. Den har potentialet til at blive et nyt samlingssted i Husum. Derfor er det vigtigt, at den får et navn og på den måde en identitet. Husumborgere vil gerne møde op til udendørs aktiviteter i bydelen. Lidt sværere har det været at få folk til at bruge byrummet, når der ikke har været organiserede aktiviteter. Der er et stort ønske om en café, centralt i bydelen. Det midlertidige Strøggadeprojekt har også levet op til succeskriteriet om at at styrke netværk i byen. Mennesker, der ikke kendte hinanden før, har mødtes på pladsen, og etablerede foreninger har fået opmærksomhed, gennem de arrangementer de har stået for. Der har ikke været ydet hærværk i perioden, hvilket er en positiv overraskelse for mange. Der er et stort ønske i bydelen om, at unge bliver aktiveret og får flere muligheder for ophold i bydelen. Det har været svært at engagere det omkringliggende handelsliv. Byggeperioden var den periode, der samlede flest mennesker og fik skabt mest opmærksomhed. Et højt aktivitetsniveau har en positiv betydning for, hvor meget pladsen overfor Føtex tages i brug. Skaterbanen og Skilteskoven på Husum Torv fungerede og blev vel modtaget. Flere har udtrykt en vis skuffelse over, at projektet ikke bidrog med mere på selve Frederikssundsvej, især i form af flere bænke. Mange ønsker, at parken ved siden af pladsen åbnes og inddrages som aktivt byrum. De gynger og bænke, der blev sat op i projektperioden, var yderst populære. Vejen fra idé og lokale initiativer til aktuelle arrangementer bliver ifølge lokale borgere tit besværliggjort af kommunens regler og procedurer. Det kunne for dem være ønskværdigt med større smidighed i.f.t. tilladelser, hvis ønsket om et større aktivitetsniveau i byrummet skal kunne realiseres.

4 4 STRØGGADEEKSPERIMENT HUSUM 2011

5 STRØGGADEEKSPERIMENT HUSUM INDHOLDSFORTEGNELSE Konklusion Indledning: Formål og succeskriterier Strøggadeløft, kort fortalt Byrummet inden eksperimentet Det midlertidige Strøggadeprojekt - Den fysiske del - Aktivitetsdelen - Program for events side 3 side 6 side 7 side 8 side 10 side 10 side 11 side 12 Dokumentation: Hvordan blev byrummet brugt? - Byggeperioden - Arrangementer - Spontan brug i hverdagen Evaluering og konklusioner: Interviews med brugere Spørgeskemaundersøgelse Fremtiden side 14 side 14 side 15 side 16 side 18 side 26 side 30

6 6 STRØGGADEEKSPERIMENT HUSUM 2011 INDLEDNING Formål Succeskriterier Det midlertidige Strøggadeprojekt strakte sig fra primo maj 2011 til primo september Projektet skulle skabe nye anlæg i og omkring gaderummet, i en brugbar kvalitet, for at vise nye muligheder for aktiviter og permanente forbedringer. Projektet skulle være en kulturel begivenhed og et byrumsforsøg i en størrelse, der tiltrækker positiv interesse. En markant fysisk og kulturel tilstedeværelse, der kunne inddrage lokalmiljøet dér hvor alle færdes. Projektet skulle være et indgreb i kvarteret, som man må forholde sig til og tale om. Det skulle skubbe til vante forestillinger og inspirerer til nye visioner. Det skulle være en fælles arbejdsindsats, der bringer nye aktører sammen, og skaber relationer og gensidig afhængighed. Flere skal gøres opmærksomme på byrummets udfordringer og muligheder, så de får lyst til at bidrage med input og meninger til den fremtidige Strøggadeudvikling. Forskellige former for ophold, aktiviteter og mødesteder skal afprøves. Både for at få et billede hvad der dur, og får at åbne lokalområdets øjne for idéer man ikke havde tænkt på før. Lokale kræfter skal have mulighed for at mødes og gøre sig erfaringer med arrangementer og drift.

7 STRØGGADEEKSPERIMENT HUSUM Strøggadeløft på Frederikssundsvej, kort fortalt: Det permanente Strøggadeprojekt er et af Områdefornyelse Husums kerneprojekter. Områdefornyelsens opgave er at skabe bedre netværk i byen og stærkere sammenholdsfølelse og identitet i kvarteret. Frederikssundsvej er Husums handelsgade og det eneste sted, hvor alle Husums borgere opholder sig dagligt. Derfor ønskes det at styrke potentialerne for at gøre gaden til et bedre fælles mødested i et fragmenteret kvarter. Da gaden i dag er præget af meget trafik, dårlige krydsningsmuligheder og et svagt og usammenhængende visuelt udtryk, skal den have et fysisk løft for at kunne leve op til disse visioner. I oktober 2010 udarbejde Områdefornyelse Husum sammen med lokale borgere en overordnet vison for Frederikssundsvej: Frederikssundsvej er stedet, der handles ind, det er her man tager bussen, man tager ophold, mødes, krydser på vej til skole og på vej hjem fra arbejde. MARBJERGVEJ ISLEVHUSVEJ Frederikssundsvej skal være en levende gade, med gode op holdssteder, et rigt butiksliv og velfungerende busforbindelser. Frederikssundsvej skal være nem og tryg at krydse. Et hængsel, der binder et fragmenteret kvarter sammen. HUSUMVEJ GADELANDET FREDERIKSSUNDSVEJ

8 8 Indledning STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 Byrummet inden eksperimentet Gaden har en stor mængde små detailbutikker på hver sin side på strækningen fra Føtex og op til Husum Torv. Der er dog på strækningen ingen krydsningsmulighed. Der er på strækningen heller ingen opholdsmulighed, hvor man kan gøre et hvil eller sætte sig og snakke med sin nabo. Gaden er præget af en voldsom trafik, der nærmest skærer den midt over, og gør Frederikssundsvej til en barriere i bydelen. Føtex er det helt store kraftcenter, men da man kan parkere på taget, vælger mange at køre ind, handle og køre ud igen. Medborgercentret der også tiltrækker mange mennesker ligger i forlængelse af Føtex. Kraftcentret i gadens anden ende er Husum Torv, der dels med sine mange busser, dels i form af en koncentration af vigtige butikker er et rum, man færdes i dagligt. Selve gadebilledet fremtræder rodet. Butikkerne har meget forskelligartede facader og bygninger af meget varierende kvalitet. Overfor Føtex (midlertidig plads)

9 STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 Indledning 9 Der er dog alligevel et potentiale ved gaden. Den er helt klart bydelens samlingspunkt, og da en stor del af bydelens borgere ikke har bil, foretages mange indkøbsture til fods på Frederikssundsvej. Hvis fodgængere og andre har bedre mulighed for at gøre ophold i et lidt længere tidsrum, vil det kunne skabe mere liv i gaden. Husum Torv til daglig Små intime rum ved julemarked på Frederikssundsvej Frederikssundsvej, facader nordside Husum Torv Frederikssundsvej, facader sydside

10 10 Indledning STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 Det midlertidige Strøggadeprojekt: Projektet bestod af to dele. En fysisk intervention i gaderummet og et aktivitetsprogram, der hen over sommeren skabte ekstra liv i området og satte fokus på Frederikssundsvej som mødested i bydelen. Den fysiske del: Den fysiske del bestod af en omdannelse af den lille plads i krydset Frederikssundsvej/Husumvej (over for Føtex) i form af en container med café- og kontorfaciliteter, en overdækket scene, bænke, borde og blomsterbede. Derudover bestod omdannelsen af et flere bænke og blomsterkummer langs Frederikssundsvej (mod Husum Torv) foruden en samling af infosøjler på Husum Torv. Kunstnergruppen Büro Detours blev hyret til at udfærdige byrumsinventaret, som var af en legende, midlertidig og undersøgende karakter. Büro Detours arbejde inddrager forbipasserende og interesserede borgere i byggefasen. Dette var også tilfældet i Husum og flere af byens borgere, børn og voksne deltog i processen. Dette gav et godt rum for diskussion, nye netværksdannelser og en ejerskabsfølelse hos mange husumborgere. Workshop under byggefasen Plantegning, Büro Detours

11 STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 Indledning 11 Aktivitetsdelen: med at skabe nye netværk blandt kvarterets beboere. Aktivitetsdelen af projektet havde til formål at sætte ekstra fokus på Frederikssundsvej som byrum, at afprøve faciliteterne og at skabe et socialt rum til diskussion. Aktiviteterne var en del af Områdefornyelsens overordnede strategi Aktivitetsdelen bestod af en indvielsesfest den 27. maj og en afsluttende workshop/afslutningsfest 3. september. I perioden mellem disse datoer blev der af Medborgercentret, Kulturhuset Pilegården, samt enkeltstående borgere arrangeret en række koncerter, børneunderholdning, forfatterarrangementer, lektiecafé, strikkecafé. Derudover arrangerede områdefornyelsen hver fredag en fredagscafé med eller uden hjælp fra skiftende lokale foreninger. Brønshøj backgammonclub arrangerede udendørs backgammon hver torsdag aften og på Husum Torv var der en kunstudstilling med Husumportrætter fra 19. August til 7. September. Der var som regel god opbakning fra husumborgerne til arrangementerne. Særlig børnearrangementer var velbesøgt. Søndagskoncerterne i august trak også mange mennesker. Fredagskoncert 10. juni (Se sommerens program næste side.) Arrangementer, workshops og borgermøder blev annonceret via lokalavisen, nyhedsbrev, fysiske A3 opslag på Føtexpladsen og Husum Torv, store malede bogstaver på containeren og en speciallavet blog Delkonklusion: Vejret havde en afgørende betydning for, om folk deltog. Denne sommer var desværre meget regnfuld og det ødelagde en del af arrangementerne. Det var dog ikke rigtig muligt at få folk til at samles på pladsen udelukkende for at drikke kaffe. Der skulle noget mere til for at tiltrække dem. Åbningsfest 27. maj

12 12 Indledning STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 Program: 1. maj til 27. maj: Byggeperiode Noter: Mange involverede og meget positiv stemning. 10. juni: Koncert med Ronas (Syrien, Armenien og Danmark) kl noter: ca fremmødte, solskin. 25. juni: Kreativt samvær. Male/tegne/ strikke-café for alle, der har lyst. Kl Lille fremmøde, men hyggeligt. 27. juni - 1. juli: (Feriecamp) Thaiboksning kl juli: Lørdagscafé Noter: næsten ingen fremmødte juli: (Feriecamp) Freestyle frisbee kl PROGRAM INDVIELSESFEST 27. MAJ STED: PLADSEN VED HUSUMVEJ OG FREDERIKSSUNDSVEJ 16:00 Åbningstale med Tina Saaby, stadsarkitekt 16:20 Åbningstale med Freddy Ingvorssen, styregruppeformand 16:30 Kan det paneres? -manden - underholdning for børn 16:45 Smørhullets Dancing Team 17:00 Syng og hop med Babulja - børnekoncert 18:00 Tai-chi 19:00 Slagkraft trommekoncert 20:00 David Dunbar Trio - jazz fra New Orleans 21:00 DJ musik 22:00 På gensyn Rodeofodbold - for børn Elastiktræk - for børn Basar - mad og håndarbejde Sommercafé Se mobillen - en strømgenererende cykel ARRANGEMENTET ER EN INDVIELSE AF DET NYE MI- DLERTIDIGE BYRUM, SOM ER EN DEL AF OMRÅDE- FORNYELSE HUSUMS STRØGGADEPROJEKT. Se mere på eller facebook/områdefornyelse Husum Områdefornyelse Husum EnergiCenter Voldparken, stuen Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj tlf , 27. maj: Åbningsfest Noter: Trods regnvejr, så rigtig mange fremmødte og enorm positiv stemning 17. juni: Den røde Drage - historiefortælling for børn kl juni: De små spiser ude - kinesisk mad kl Noter: ca. 10 børn. Regnvejr. Ballade med nogle af drengene. 18. juni: 2700 kulturdag kl Noter: Ungdomskulturdag. Stort fremmøde. ca. 30 børn. Regnvejr 22. juni: Strikkecafé med Irene Bang kl Noter: 4-5 fremmødte. 8. juli: Tegneværksted kl Noter: Blev flyttet ind på biblioteket, grundet regnvejr. 9. juli: Lynkursus i sund og nem asiatisk madlavning kl Noter: aflyst juli: (Feriecamp) Hip Hop dans kl juli: Lørdagscafé Noter: aflyst, grundet sygdom juli: (Feriecamp) Cheerleadning kl juli: Lørdagscafé Noter: næsten ingen fremmødte.

13 STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 Indledning juli: (Feriecamp) Streetdance og fodbold kl juli: Sommer for børn kl Noter: fredag formiddag. 3-5 familier. 30. juli: Loppemarked kl Noter: Ret stort fremmøde august: (Feriecamp) Fitness/fysisk træning og boldspil kl august: Storyteller Kasper Schulz kl Noter: 8-10 fremmødte. Øsende regn. 9. august: Strikkecafé med Irene Bang kl Noter: aflyst, grundet regnvejr. 13. august: Loppetorv - tag med og sælg eller kom og køb 14. august: Koncert kl 14 Noter: Søndagskoncert m. Torben. Succesfuldt arrangement med over 30 fremmødte. 16. august: Udendørs Lektiecafé Noter: Succes. Mange nye børn. Slush ice maskine stort trækplaster. 19. august: Fernisering fotoudstilling Husumborgere af Tune Andersen. På Husum Torv kl /8 Åbning af midlertidig skaterrampe på Husum Torv kl Noter: Succes med mange fremmødte. 19. august: Fredagscafé med Socialt Fællesskab af 2008 kl Noter: Næsten ingen fremmødte 20. august: Maledag for alle. kl Medbring egne materialer (gratis plakatfarve til børnene). 21. august: Søndagskoncert kl Derudover opvisning og undervisning i orientalsk mavedans ved Mette Svane kl 17 Noter: mange fremmødte og rigtig god stemning. 28. august: Søndagskoncert kl Noter: mange fremmødte og rigtig god stemning. 3. september: Afslutningshygge og workshop om pladsens fremtid kl Noter: Dejligt vejr og rigtig mange fremmødte. (se forsidebillede) Især mange om eftermiddagen Hele sommeren: Der spilles backgammon i caféen hver torsdag aften, når vejret tillader det! Noter: Der har ikke været så mange nye og spille, men der har været mange positive tilbagemeldinger og backgammonklubben nød det.

14 14 Indledning STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 DOKUMENTATION Hvordan blev byrummet brugt? Byggeperioden Kunstnergruppen Büro Detours byggede byrumsinventaret på selve pladsen. De havde en værkstedscontainer og en opholdscontainer. Opholdscontaineren som blev stående sommeren over, som base for aktiviteterne. Mens de byggede inddrog de unge og forbipasserende i byggeriet. De var også klædt på til at besvare diverse spørgsmål omkring formålet med projektet. Gennem hele sommeren, var det denne periode, hvor projektet fik mest opmærksomhed. Liv og aktiviteter genererer mere liv, og mange var med til at bygge, male, vande blomster o.l. Kulturguiderne arrangerede besøg med unge, der fik lov til at bygge bænke og gynger. Sekretariatet var til stede på pladsen et par gange om ugen. Hen imod slutningen af byggeperioden holdt sekretariatet en indledende workshop for lokale borgere, kulturaktører og foreninger. Emnet var tilrettelæggelse af sommerens forløb og opfordre til deltagelse i form af events eller praktisk hjælp til driften af byrummet. Fra byggeperioden DELKONKLUSION: Liv og aktivitet genererer mere liv og aktivitet. Praktisk arbejde gør ophold og fællesskab mere legalt og er for mange en bedre måde at komme i dialog end blot ved at mødes for at snakke. Indledende workshop under byggeperioden Fra byggeperioden

15 STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 Indledning 15 Arrangementer Bænke og borde blev ivrigt brugt, når der var arrangementer på pladsen, og det var under disse omstændigheder, at de bedst kom til sin ret. Det var som om, at arrangementer gav folk et albi for at tage de lidt anderledes møbler i brug. Møblerne blev brugt som tilskuerpladser til sceneshowet og som samtalemøbler, hvor man to eller flere kunne sidde i mindre grupper. Cafédrift, backgammon og for eksempel ansigtsmaling foregik også ved møblerne. Den overdækkede scene var populær - også grundet den regnfulde sommer. Når den blev for lille, indtog de optrædende blot det omkringliggende areal. Områdefornyelsens mobile telt blev ved flere lejligheder slået op. Dette fungerede både som klimaskærm og som endnu et forsamlingsrum - for eksempel ved den afsluttende workshop. DELKONKLUSION: Arrangementer giver folk et alibi for at opholde sig på en plads og at benytte byrumsinventar, der er anderledes end klassisk inventar - såsom Københavnerbænken. Folk kommer, når der allerede er nogen. Cafédriften fungerede ikke uden at koble det op på et arrangement. Overdækninger giver foruden læ for vejret også en karakter af fællesskab. Folk kan godt lide at have noget i ryggen, når de gør ophold. Møbler til samtale Billeder fra åbningsfesten 27. maj

16 16 Dokumentation STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 Spontan brug i hverdagen Pladsen I hverdagene blev møblerne på pladsen ikke brugt af så mange. De møbler, der blev brugt mest, var de allerede opstillede københavnerbænke ind imod hækken. Derudover blev overdækning (scenen) også brugt af folk, der satte sig sammen for at snakke. Dog var de i nogle tilfælde i tvivl om, de måtte være der. Det kan være, at byrummet har haft en for privat karakter. Bænkene nærmest busstoppestedet blev brugt af folk, der ventede på bussen. En gang imellem sås også forældre med deres børn, der legede på pladsen. Dette var også tit i et tidrum, hvor forældrene ventede på noget. Mange forbipasserende stoppede op og orienterede sig via opslagene om, hvad projektet gik ud på. Gyngerne i parken blev brugt at forbipasserende børn. Øldrikkere holdt til på pladsen. Dog var det ikke som på Husum Torv, hvor et fast klientel nærmest bor i et bestemt hjørne af torvet. Men det var skiftende folk, der sad der. Nogle kom dagligt, men kun for en stund, så var de videre igen. Nogle af øldrikkerne var, især i byggeperioden, meget på pladsen og lavede lidt feststemning om aftenen. I byggeperioden var der adgang til et spil skak fra containeren, der blev ivrigt benyttet. Man kan tænke sig, at hvis der var permanente spilbræt udendørs, at disse ville blive benyttet. Delkonklusion: En samlingsplads i Husum kræver aktiviteter for at tiltrække mennesker. Til hverdag fungerer siddemøbler placeret langs yderkanten af byrummet bedst. Børn indtager byrum på en mere spontan måde og er gode til at skabe liv.

17 STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 Dokumentation 17 Frederikssundsvej De opstillede bænke på Frederikssundsvej blev flittigt brugt. Bydelen rummer mange ældre borgere og disse har ofte påpeget, at der manglede hvilepladser på strækningen mellem Føtex og Husum Torv. Der var også opstillet blomsterkummer. Ikke så mange, men de har vakt opsigt, da flestedelen af borgerne nævner det som en ting, de har bemærket og ønsker prioriteret fremover i vores spørgeundersøgelse (se side 20-21) Delkonklusion: Eksperimentet bekræftede at opholdsmøbler bør prioriteres højt i fremtidige planer på Frederikssundsvej. Et grønt skønhedsløft er også et stort ønske. Husum Torv Husum Torv er i dag et sted, hvor mange passerer igennem, men få gør ophold. Det fungerer hovedsageligt som vendeplads for flere buslinier, og er Københavns 7. største stoppested. Ophold og andre rekreative aktiviteter har dog trange kår på torvet. I projektperioden blev torvet derfor indrettet med plakatsøjler, hvor de mange forbipasserende kunne følge med i hvad der skete i kvarteret. Gennem sommeren sås mange mennesker stå ved plakatsøjlerne og læse. Søjlerne blev også brugt som reklameskilte og til udstilling blandt tilfældige borgere. Da en lokal borger tog initiativ til en midlertigig skaterbane, blev den placeret på torvet. Det viste sig at være en stor succes. Mange unge brugte banen, og generelt var der en meget positiv stemning blandt borgerne om, at byrummet endelig blev brugt til noget, og at det var vigtigt med aktiviteter for de unge. Skaterbanen blev indviet hen imod slutningen af strøggadeeksperimentets levetid samtidig med en kunstudstil- ling, Husumportrætter, som var fotos af lokale borgere, taget af en lokal fotograf. DELKONKLUSION: At bruge det hektiske byrum på torvet som kvarterets opslagstavle og udstillingsrum, hvor man kan lade sig underholde i de minutter man venter på bussen, gav god mening. Det klædte også pladsen at blive fyldt med plakatsøjler og inventar. Hvilket viste, at det er muligt at skabe et mere intimt og indbydende miljø på Husum Torv.

18 18 Dokumentation STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 EVALUERING OG KONKLUSIONER Interviews med brugere: Pladsen er ikke blevet brugt så meget til hverdag, men har fået en del opmærksomhed. Der er nogen, der har siddet der. Mange er stoppet op og har tænkt. Har spurgt nysgerrigt, hvad det er. Nogle af de ældre har rystet på hovedet. (Steen Reumert, indehaver Flügger) Eventsene har trukket en del mennesker, men ikke overvældende mange. Mit indtryk er, at eventdelen har været rigtig positiv især de lidt større arrangementer har fungeret godt. Der er der mødt en del mennesker op, og stemningen har været god. (Astrid Henningsen, RUC studerende) Netværk og relationer er blevet styrket Jeg har brugt det som netværksplatform i forhold til mit projekt. Mødte nye mennesker. (Tune Andersen, kunstfotograf) Vi syntes, at projektet var super for os, for vi har brugt det som grundlag for at lave reklame for Feriecamp. (Projektledere Feriecamp) Mange positive tilbagemeldinger Jeg har observeret stor glæde og interesse under en række arrangementer både fra dem, der meget bevidste kom pga. annoncering, dem der tilfældigvis kom forbi, især Føtex mange kunder, samt endelig dem, der før anvendte en noget kedelig plads som værested. (Kaare Vissing, journalist) Projektet har bidraget til mangfoldighed Det har overrasket mig, hvor stor en blanding af folk jeg har mødt. Desuden har jeg bidt mærke i, at der er er blevet udvist et meget stort ønske om, at alle skal have en plads et sådan sted. (Astrid Henningsen, RUC studerende) Ingen hærværk Både jeg selv, og stort set alle jeg har snakket med, har hæftet sig ved, at der ikke er blevet udøvet noget hærværk på pladsen. Det lader til at give en stor tilfredshed hos folk at vide, at det faktisk kan lades sig gøre at lave noget i denne del af byen. (Astrid Henningsen, RUC studerende) Byggeperioden var særlig populær Mange har snakket positivt om den periode, hvor Büro Detours var på pladsen, fordi det engagerede de unge drenge på en positiv måde.. (Astrid Henningsen, RUC studerende) Husum Torv fungerede ret godt. Som forløber for mit udstillingsprojekt, så virkede det fint med plakatsøjlerne. Mange brugte dem - ikke kun OMHU. Folk snuppede dem og hang deres egne ting op. En anden kunstner ville også hænge sine billeder op. Fint, hvis man kan lave en tradition for åbent galleri, hvor man bare hænger ting op, når man har lyst. Kun én gang, at noget blev ødelagt. Der stod altid mange mennesker og læste på søjlerne. Kan godt forestille mig det som en permanent installation.

19 STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 Dokumentation 19 (Tune Andersen, kunstfotograf) Frederikssundsvej var for lidt med Selve vejen (Frederikssundsvej) fungerede ikke I forhold til den oprindelige plan med bænke og blomster. (Torben Iversen, arrangør af musiksøndage)) Megen energi på pladsen, men alt for lidt op ad Frederikssundsvej. (Tune Andersen, kunstfotograf) Parken blev brugt for lidt, men har et potentiale Det kan vel forestilles at det vil virke godt at lave feriecamp i parken, hvis den bliver opgraderet, da den ligger mere centralt end mosen og ECV (Projektledere Feriecamp) Manglende samarbejde med omkringliggende butikker Kunne godt have tænkt mig at der var sket noget mere at butikkerne havde været mere involveret. Á la gadesalg for at puste noget liv I det. (Malene Nielsen og Susanne Rose, Medborgercentret)

20 20 Dokumentation STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 HOT: Der har været nogle gode og meget forskellige arrangementer. Man er kommet i kontakt med mange, som man ellers ikke havde gjort meget fint. De dage, hvor der har været flere arrangementer efter hinanden, har fungeret bedst. (Malene Nielsen og Susanne Rose, Medborgercentret) NOT: Jeg har oplevet, at der er mange, der ikke rigtig har kunne finde ud af at skaffe sig informationer om hvad der foregår osv. (Astrid Henningsen, RUC-studerende) NOT: Opsætningen på pladsen var uheldig, da scenen vendte bort fra vejen. Man kunne hverken se eller høre på den anden side af vejen ved Føtex. (Malene Nielsen og Susanne Rose, Medborgercentret) HOT: Bedst har initiativet fungeret, når Områdefornyelse Husum har sat alle sejl til! Arrangementerne samtidigt med Handelsforeningens By Night i foråret og med dens Det vilde vesten lørdag den 3. september er bare to begivenheder, der givet mange Husum-borgere gode oplevelser. (Kaare Vissing, journalist) NOT: Fredag- og lørdagscaféer fungerede ikke (Torben Iversen, arrangør af musiksøndage)

21 STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 Dokumentation 21 NOT: Frederikssundsvejsstrækningen fungerede dårligt. Der var manglende sammenknytning mellem plads og Husum Torv. Dog fint, at folk kunne sidde på en bænk. (Tune Andersen, kunstfotograf) NOT: Handelsstandsforeningen virkede ikke som om, at de havde taget Strøggade-måneden til sig. (Tune Andersen, kunstfotograf) HOT: Tilstedeværelsen af både Büro Detours og ansatte fra områdefornyelsen har virket til at være meget vigtigt for, om projektet spiller en aktiv rolle på den måde, at folk forholder sig til stedet (og ikke bare vurderer fra kanten om det er pænt eller grimt) (Astrid Henningsen, RUC-studerende) NOT: Der er ikke sket den store ændring af brugen af pladsen i dagtimerne. Mange, jeg har snakket med, har været skuffede over, at de aldrig ser nogen bruge pladsen. (Astrid Henningsen, RUC-studerende)

22 22 Dokumentation STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 Har projektet gjort en forskel for Husum? Ja, jeg tror det har gjort en positiv forskel. Jeg tror, at det har styrket bevidstheden om manglen på steder at gå hen steder hvor der sker noget. Det er selvfølgelig ikke så positivt i sig selv, men hvis det kan være med til at få folk til at snakke positivt om muligheden for, at noget rart sker i denne del af byen, tror jeg det er en gevinst for bydelen. Jeg tror ikke, det har gjort den store forskel for alle i kvarteret, men jeg tror det har gjort nogle af de mennesker opmærksomme på, at kvarteret rummer et uudnyttet potentiale. Desuden tror jeg, at det har styrket nogle netværk, hvilket vel altid er positivt. (Astrid Henningsen, RUC-studerende) Det midlertidige byrumseksperiment har gjort en gedigen positiv forskel. Pladsen har givet Husums borgere noget at samles om udendørs. Både for dem nord og for dem syd for Frederikssundsvej. Den har trods sin lidenhed noget, som det noget større Husum Torv ikke har ikke har - albuerum. Husum Torv er hovedsageligt en trafikplads og indbyder ikke i synderlig grad til folkelig sammenkomst. Dertil kommer, at Husum Torv aldrig har ligget så centralt, som Pladsen alias det midlertidige byrum gør det. Her tænker jeg hovedsageligt på magneterne Føtex og Husum Bibliotek. (Kaare Vissing, journalist). Det har ændret noget ved, at man ser med andre øjne. Pludselig forholder man sig til, hvad der egentlig kan ske. Det havde vi jo ikke gjort, hvis det ikke havde været. Det gælder hele kvarteret. At de kan se, at pladsen har et potentiale. (Malene Nielsen og Susanne Rose, Medborgercentret) af stærkere samhørighed. Skaterbanen også I en grad.... Der har været en god grobund for at snakke med folk og få dem involveret. (Tune Andersen, kunstfotograf og udstiller på Husum Torv) Folk får øjnene op for, at man kan bruge byen til spændende ting. Det har givet liv til Husum. Et generelt plus til Husum. (Steen Reumert, indehaver Flügger) Det havde ikke haft nogen væsentlig betydning, og det er svært at lave om på folks mentalitet. (Torben Iversen, arrangør af musiksøndage) Føtextorvet har givet en fornemmelse

23 STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 Dokumentation 23 Hvilken betydning har det for Husum at få et forbedret bycentrum? Det har en betydning for dem, der lever meget af deres liv I Husum dem, der har et stærkt tilknytningsforhold. Måske ikke for villaejerne, de passer meget sig selv. Det appellerer måske mere til dem, der bor i det almene. Det kunne medvirke til at skabe en husum-identitet. Husum er den grimme lillebror til Brønshøj. Kunne være fedt, hvis Husum kunne løsrive sig og skabe sin egen identiet. Tingbjerg har en større identitet. Husum har en ikke-identitet. Det kunne derfor være vigtigt, at pladsen får et navn. (Malene Nielsen og Susanne Rose, Medborgercentret) Det har stor betydning for Husum at få et forbedret bycentrum. Og det har den lille plads tappert kæmpet sig frem til at være hen over sommeren En af Områdefornyelse Husums hensigter med initiativet er at skabe større sammenhængskraft i bydelen. Og det er lykkes! ( Kaare Vissing, journalist) Det styrker handelslivet mere eksponering (Steen Reumert, indehaver Flügger) I mit speciale har jeg fokuseret meget på den del af projektets formål, der handler om at gøre Frederikssundsvej til bydelens mødested. Med de briller på vil jeg da sige, at det, der er foregået på pladsen hen over sommeren, helt sikkert har givet en række mennesker nogle positive oplevelser sammen med nogle andre mennesker end de normalt omgås. Et konkret eksempel på dette er et medlem i backgammon klubben, der fortalte mig, at det virkelig har været interessant at få et indblik i livet på gaden. Godt nok har de også haft en lidt uheldig episode, hvor nogle unge drenge prøvede at stjæle deres computer, men det har ikke skræmt dem væk, hvilket vel tyder på at de gode oplevelser trods alt har været mest dominerende. - På den måde har det givet nogle mennesker, der normalt ikke tilbringer så mange timer i byens offentlige rum, nogle oplevelser som de kan tage med sig videre i livet (Astrid Henningsen, RUC-studerende)

24 24 Dokumentation STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 Hvordan kunne du tænke dig Frederikssundsvej i fremtiden? Jeg kunne tænke mig Husum som værende at få nogle aktivitetscentre grunde til, at folk skal stoppe i Husum. Nogle attraktioner. Koncert, kamp, teater. Noget andet end en gennemkørselskommune. Nogle fede ting, der tiltrak andre eller fik dem til at stoppe på vej igennem. Det betyder ikke noget, om de ligger ud til Frederikssundsvej. Men folk skal lægge deres penge i Husum. (Torben Iversen, arrangør af musiksøndage) Det smadrer bylivet, hvis bilerne bliver fjernet (se Nørrebrogade). Jo tættere man kan køre på butikken, jo bedre. (Steen Reumert, indehaver Flügger) Et godt bycentrum forbindes med spændende butikker. Det var superhyggeligt ved julemarkedet, hvor vejen blev skærmet af og et hyggeligt rum opstod mellem husene og boderne. God stemning. Hyggelige små boder. Der mangler stemning i Husum. Gerne en synergiting, hvor en intim stemning kan brede sig ud fra det ene eller det andet torv. Kunne være fedt, omend utopisk, at lokke folk udefra til området. (Tune Andersen, kunstfotograf og udstiller på Husum Torv) Rigtig gode krydsningsmuligheder. (Susanne Rose, borger i Husum) Man skal finde ud af, om parken skal samtænkes med pladsen. Skal det være en park for alle, eller skal der være en skaterbane for unge? Det kan godt blive hyggeligt, hvis parken bliver åbnet. Lidt Kongens have I miniformat. Evt. udendørs fitnessredskaber I parken. De fysiske rammer bør være lækre, så vil folk måske hellere bruge det. (Malene Nielsen og Susanne Rose, Medborgercentret) Flere biler er vigtige for erhvervslivet. Rundkørsel ved parken kunne være en god idé for butikken. På Nørrebrogade har de stoppet handelslivet ved at fjerne bilerne. Som forkælet parcelhusejer har jeg ikke behov for aktiviteter jeg tager bare hen, hvor der sker noget. Men vejen er grim, og det giver negativt udtryk. Det skal simpelthen være pænere. Eksempelvis en skiltepolitik, noget fint og ensartet.

25 STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 Dokumentation 25

26 26 Dokumentation STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 Spørgeskemaundersøgelse Områdefornyelse var i ugen op til den afsluttende workshop på gaden for at undersøge, om folk havde lagt mærke til det midlertidige byrumseksperiment, hvad de syntes om det og hvad de ville prioritere i forbindelse med en permanent indretning af Frederikssundsvej. Der blev gennemført 59 interviews onsdag, torsdag og fredag i tidsrummene 9.30 til 11 og 16 til Som figuren til højre viser, var der en ret KØN 1 stor geografisk spredning på folks bopæl. Det vil sige, at der faktisk opholder sig folk på Frederikssundsvej i Husum, der kommer et godt stykke vej fra Der var generelt flere kvinder, der havde lyst til at deltage ALDER mænd 38 kvinder år år år år 70 år +

27 STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 Dokumentation Har du lagt mærke til, at der er sket noget nyt på Frederikssundsvej denne sommer? 2. Hvad har du lagt mærke til af forandringer? JA Der var et tydeligt billede af, at mange havde lagt mærke til det midlertidige byrumsinventar, men få havde brugt det. Samtidig var der også en meget positiv stemning omkring, at der var sket noget nyt - selv om de ikke selv havde deltaget. De fleste havde lagt mærke til pladsen. Dernæst var der mange, der havde bemærket skaterrampen på Husum Torv. Hvis ikke, de selv havde set den, havde de læst om den i lokalavisen. Ved spørgsmålet om, hvilken del af inventaret de havde benyttet sig af, svarede flest, at det var bænkene på pladsen. Der var dog rigtig mange, der nævnte, at de havde set tingene, men ikke selv gjort brug af dem. Ved spørgsmålene om, hvilken del 19 NEJ af inventaret folk bedst kunne lide, var blomsterkummerne topscorer og ligeledes ved spørgsmålet om, hvad man bør prioritere at bruge pengene til ved et permanent strøggadeløft. Næsten ligeså mange mente, at flere bænke og hermed sidde- og opholdsmuligheder var vigtige og på tredjepladsen kom ønsket om rum til aktiviteter. Mange ældre udtalte, at de fandt det vigtigt, at der var noget for de unge Pladsen Container Bænke Blomsterkummer Høj musik [35 ] Pladsen er lavet om [ 20 ] Der står en container [ 19 ] Der er bænke på Frederikssundsvej [ 18 ] Der er blomsterkummer på vejen [14 ] Der har været spillet høj musik [26 ] Skaterrampe på Husum Torv [10] Plakatsøjler på Husum Torv [ ] Andre ting? Hvis nej eller kun ja til få ting: 2b: Du har ikke lagt mærke til, at: Pladsen Container Bænke Blomsterkummer Høj musik Skaterrampe Plakatsøjler Skaterrampe Plakatsøjler [9 ] Pladsen er lavet om [ 9 ] Der står en container [ 9 ] Der er bænke på Frederikssundsvej [ 8 ] Der er blomsterkummer på vejen [9 ] Der har været spillet høj musik [12 ] Skaterrampe på Husum Torv [4] Plakatsøjler på Husum Torv [ ] Andre ting?

28 28 Dokumentation STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM Har du brugt det midlertidige byrumsinventar? JA 45 NEJ 5. Hvilken del af det midlertidige inventar kan I bedst lide? Pladsen Bænke Blomsterkummer Musikscenen Skaterrampe Plakatsøjler Ikke noget [ 14 ] Pladsen [ 16 ] Bænkene [ 28 ] Blomsterkummerne [ 7 ] Musikscenen [ 4 ] Infosøjlerne [ 10 ] Skaterramperne 3.b Hvis ja, hvilken del af det, har du brugt? Pladsen Bænke Blomsterkummer Skaterrampe 4. Har du deltaget i nogle af de arrangementer, der har været på pladsen overfor Føtex eller på Husum Torv? [ 5 ] Pladsen [ 3 ] Bænkene [ 1 ] Blomsterkummerne [ 2 ] Skaterramperne 0 13 JA 45 NEJ

29 STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 Dokumentation 29 4b- Hvilke? Backgammon Koncerter Caféen [ 1 ] Udendørs Backgammon [ 7 ] Koncerterne [ 2 ] Børneunderholdning [1 ] Caféen [ 3 ] Feriecamp [ 2 ] Kulturelle arr. [ 1 ] Loppemarked Feriecamp Kulturelle arr. Loppemarked 6. Hvad ville du synes, var vigtigst at prioritere i tilfælde af en permanent indretning af Frederikssundsvej? Flere bænke Blomster Kunst Rum til aktiviteter En café En park Sikker krydsning Det grønne Skønhedsløft Kørebane og cykelsti 4c- Hvilke kan du bedst lide? [ 16 ] Flere bænke [ 18 ] Blomster [ 6 ] Kunst [14 ] Rum til aktiviteter [ 8 ] En café [ 3 ] En park [ 13 ] Sikker krydsning [ 2 ] Det grønne [ 2 ] Skønhedsløft [ 1 ] Kørebanen og cykelstierne (de er hullede) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Backgammon Koncerter Børneunderholdning Børneunderholdning [ 1 ] Udendørs Backgammon [ 2 ] Koncerterne [ 1 ] Børneunderholdning [1 ] Caféen [ 4 ] Feriecamp [ 2 ] Kulturelle arr. Caféen Feriecamp Kulturelle arr. Delkonklusion: Folk ønsker generelt, at gaden skal være smuk at se på, der skal være hvilesteder og mødesteder, og så skal der ske noget - mere liv og flere aktiviteter.

30 30 Dokumentation STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 Fremtiden En workshop blev afholdt i fobindelse med afslutningsfesten lørdag den 3. September på pladsen ved Husumvej/Frederikssundsvej Udover workshoppen var der ponyridning for børn (i parken ved siden af), ansigtsmaling for børn, koncert, frokost, Husumkage og kaffe. Dette arrangement var planlagt til at ligge samtidig med Brønshøj-Husums Handelsforenings arrangement Western-lørdag, lang lørdag på Frederikssundsvej. Idébureauet 2plus1 var hyret som tovholdere på workshoppen. Workshoppen bestod af to dele. Først en dybdegående borddiskussion og sidenhen en uforpligtende lynsession, hvor forbipasserende kunne komme med deres umiddelbare holdning. Sessionen startede med en brainstorm over gode idéer, hvorefter de seks bedste af blev valgt til at arbejde videre med i grupper. I grupperne kom man mere i dybden med de enkelte idéer. Da selve workshoppen var slut, hang de beskrevne idéer og et stort kort over området, så folk der kom forbi til afslutningsfesten havde mulighed for at diskutere og kommentere. Disse seks idéer, der ses på modstående side, vil danne grundlag for Områdefornyelsens videre arbejde med Frederikssundsvej. Områdefornyelsens styregruppe tager i vinteren 2011 stilling til hvordan det videre arbejde skal foregå. Arbejdet vil egynde i foråret Borgere fra Husum vil have mulighed for at påvirke dette projekt. Enten ved at blive end del af den arbejdsgruppe, der følger projektet løende, eller ved at deltage i de workshops, der vil live afholdt.

31 STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 Dokumentation 31 De 6 udvalgte idéer er: 1. Pladsen overfor Føtex skal blive en permanent plads. - Den skal have et navn - En identitet - Et sted Inspiration: Eventyr, palmehaven 2. Én sammenhængende plads - Læg gruspladsen sammen med parken. Luk for udkørslen og skab i stedet en vendeplads. - Nedbryd barrieren - Skab visuel sammenhæng 3. Pladsen som arena (se skitse) Beskrivelse af pladsens udformning - Robust, multiplads med arena, cafémiljø, mulighed for udeservering, café åbent til legemiljø for de små. Mulighed for kulturliv. Der skal være et toilet - Vand (springvand/sø) - Grønt enkelte træer Målgrupper: ældre, børnefamilier 4. Aktiviteter for mindre børn - Balance, træstubbe, sten, naturgynger, sand, gemmesteder, naturmusik - Målgruppe: 0-6 årige - Placering: først i parken, tættest ved caféen (forældrene) 5. Aktiviteter for større børn/unge - Skaterbane, hænge ud -plads, bmx, rulleskøjter, naturspil - Målgruppe: 6+ - Placering: Bagerst i parken (mod Kobbelvænget) 6. Grøn cykelforbindelse - Pladsen og parken bør tænkes sammen med den overordnede grønne cykelforbindelse, der skal forbinde Energicenter Voldparken i nord med Husumparken i syd (se kvarterplanen)

32 32 Dokumentation STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 minus metro bænk Bemande rested fo bænk

33 STRØGGADE EKSPERIMENT HUSUM 2011 Dokumentation 33 t vær unge Navn til pladsen Hyggeligt Robust + vores sted Farver Luk udkørsel! Cafémiljø Åbne - sammenhæng - én plads - åbent Bazar - delvist Mindre børn overdækket - hver dag Vendeplads - aktiviteter Legeplads - naturleg Ensretning + beboerparkering Større børn/unge - aktiviteter Cykelbro/gangbro over Frederikssundsvej/Kobbelvænget

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

SIDEGADEN Plads til det skæve

SIDEGADEN Plads til det skæve SIDEGADEN Plads til det skæve PÅ EN GADE PÅ VESTERBRO ER EN DRENG I GANG MED AT KLATRE OP AD MUREN UNDER ET VINDUE I HALVANDEN SALS HØJDE. DRENGEN ER MALET AF KUNSTMALER CHRISTIAN HANSEN OG ER SÅ LIVAGTIG,

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Områdefornyelse Husum Nyhedsbrev nr. 18 juni 11

Områdefornyelse Husum Nyhedsbrev nr. 18 juni 11 Områdefornyelse Husum Nyhedsbrev nr. 18 juni 11 Ny styregruppe for Områdefornyelse Husum Mandag den 30. maj inviterede Områdefornyelse Husum til årsmøde og valg til styregruppen, som skal medvirke til

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Evaluering Frivilligmessen den 28. september 2012 i Arden Hallerne

Evaluering Frivilligmessen den 28. september 2012 i Arden Hallerne Evaluering Frivilligmessen den 28. september 2012 i Arden Hallerne I forbindelse med Frivilligmessen den 28. september i Arden Hallerne er der sendt et spørgeskema ud til de deltagende frivillige foreninger.

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE LIDT

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Børnemiljøvurdering (Breum SFO)

Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Indledning: Hvad er et godt børnemiljø? Vi mener, at det er at alle har venner. De voksne opfordrer til nye relationer og er nærværende og lyttende. De er også ansvarlige

Læs mere

Borgermøde Sankt Kjelds Plads Den 8. november 2012

Borgermøde Sankt Kjelds Plads Den 8. november 2012 Borgermøde Sankt Kjelds Plads Den 8. november 2012 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Resumé Den 8. november blev årets sidste borgermøde afholdt i klimakvarteret. Mødet satte

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD 28-07-2016 BYKERNE- UNDERSØGELSEN Bykerneundersøgelsen tager udgangspunkt i de fire pejlemærker for visionen for Hillerøds bykernen, som skal være levende, tilgængelig,

Læs mere

Mads: Jamen det gør vi jo bare. Super. Jeg benytter jo ikke selv parken vildt meget, men jeg kører forbi næsten dagligt, ikke.

Mads: Jamen det gør vi jo bare. Super. Jeg benytter jo ikke selv parken vildt meget, men jeg kører forbi næsten dagligt, ikke. Samtalevandring 1. Maj 2012. Mads, 27. Butiksassistent. Bor på Hillerødgade. Interviewer: Jeg optager, er det okay? Mads: Ja. Interviewer: Hvor bor du henne her i området? Mads: Jeg bor på Hillerødgade,

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Dialogmøder. Fokusgruppen Unge. Mål med mødet: Jeres holdninger til udviklingen af klyngen!

Dialogmøder. Fokusgruppen Unge. Mål med mødet: Jeres holdninger til udviklingen af klyngen! Fokusgruppen Unge Om Fokusgruppen: 1 Socialt fællesskab Fælles fysiske faciliteter Aktivitetsmuligheder Andet! Modige / X Nysgerrige X 5 X Optimistiske 1 Kreative / Gode til at samarbejde/ X Videbegærlige

Læs mere

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE KVANTITATIV OG KVALITATIV UNDERSØGELSE, FORÅR 2014 1 ER DER INFORMATION NOK? Nej Ja 60 40 Savner du generelt mere information om kulturelle tilbud i Viborg

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Baggrund. Ønsket er at forholde sig til følgende generelle forandringer:

Baggrund. Ønsket er at forholde sig til følgende generelle forandringer: GET TOGETHER Gethsemane blev bygget for at bringe kirken til folket i det tætbefolkede Vesterbro. Nu lukkes den som kirke, og tilbage står Gethsemane i forlængelse af Litauens Plads som et hus med højt

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Visioner og ønsker om natur. i Møllegade i De Gamles By Indre Nørrebro. legeplads

Visioner og ønsker om natur. i Møllegade i De Gamles By Indre Nørrebro. legeplads Visioner og ønsker om natur i Møllegade i De Gamles By Indre Nørrebro legeplads Ny legeplads i Møllegade ønskes! Som det fremgår af legepladsoversigten på Indre Nørrebro, er et stort område helt uden offentlig

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

Bilag 1: Evaluering: Internationale Dage Taste the World 2011

Bilag 1: Evaluering: Internationale Dage Taste the World 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice Bilag 1: Evaluering: Internationale Dage Taste the World 2011 International Dag er Københavns Kommunes største

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus Nørholm forsamlingshus Noget at samles om Nørholm Forsamlingshus er ikke som forsamlingshuse er flest. Huset skiller sig ud ved sin særlige arkitektur, men er også anderledes, fordi det har gennemgået

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Bylivsundersøgelse for Husum Bypark

Bylivsundersøgelse for Husum Bypark Bylivsundersøgelse for Husum Bypark Kortlægning og optælling af bevægelser, aktiviteter og ophold i den nyopførte Husum Bypark, 2013 og 2014, før og efter anlæggelsen Udarbejdet af: Områdefornyelse Husum

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Her stod de så, alle 50, ivrigt lyttende efter hvad Lene Hansen, med ryggen til, havde at fortælle om Blue Hors. Blue

Læs mere

Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum.

Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum. Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum. Ønsker til ny belysning: Lb.nr. Lokalitet Kommentarer LU - bemærkninger Grundbelysning 1 Karlslundevej, mellem Smørumvej & Merløsevej

Læs mere

Aktivitets- og oplevelsesplan 2016 Lions Park Søllerød Seniorcentret

Aktivitets- og oplevelsesplan 2016 Lions Park Søllerød Seniorcentret Aktivitets- og oplevelsesplan 2016 Lions Park Søllerød Seniorcentret Faste aktiviteter hver måned Balancetræning hver mandag fra oktober til april kl. 13 14 Der trænes med store bolde og forskellige redskaber,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Generelle oplysninger Så er det tid til lidt nyt samt generelle oplysninger her fra klyngen. Først og fremmest er vi faldet rigtig godt til her på Katrinehaven,

Læs mere

Aktiviteter i Kulturhuset Indre By i 2014 indtil i dag.

Aktiviteter i Kulturhuset Indre By i 2014 indtil i dag. Aktiviteter i Kulturhuset Indre By i 2014 indtil i dag. Egenproduktion Samarbejde Tovholder Kunstudstillinger 11 I dine drømme 1 Proces festival 1 Børneteater 6 Proces festival 1 I dine juledrømme 1 Undervisning

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Referat fra Eden gruppemøde 14/1 2015

Referat fra Eden gruppemøde 14/1 2015 Referat fra Eden gruppemøde 14/1 2015 Til stede: Egon, Syrenen Hans Aage, Rosen Tove, SSA Rosen Connie, SSA Violen Tina, SSA Syrenen Charlotte, SSA aften Liselotte, Sygeplejerske Lars, Leder Dagsorden:

Læs mere

Evaluering sommerfest 2013

Evaluering sommerfest 2013 Hvad var dit forventede mål med festen? Hvad gik godt? En fest der danner grundlag for det positive fremadrettede samarbejde mellem virksomheden skolen og hjemmene. Samtidig kan sammenholdet i den enkelte

Læs mere

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april.

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april. Februar 2008 Fyraftensmøde den 8. April kl. 18.15: Næste BY NIGHT er lige om hjørnet. Kan vi give hinanden gode ideer om temaet Italiensk Aften. Hvad skal der til før vores bydel bliver fyldt med gode

Læs mere

Bilag 4. Interview med Kasper

Bilag 4. Interview med Kasper Bilag 4 Interview med Kasper Intro I: Jamen jeg skal starte med at fortælle dig, at vi er en gruppe på fem piger, der studerer kommunikation og skriver det her projekt på baggrund af den aktuelle debat

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE Center for Bydesign Arkitektur og Byrum marts 2009 gadehjørner fortov busgade Nørrebrogade projektets fase 1 lagde sit

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser WORKSHOP 3 Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser INDHOLD Fokus på positiv erfaringsudveksling Fokus på fremadrettet aktiviteter Fokus på hvad vi kan gøre (ikke på begrænsninger)

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen OKF Sikker By Brønshøj-Husum Lokaludvalg Kobbelvænget 65 2700 Brønshøj Telefon 3881 1049 Direkte telefon 26771049 E-mail kch@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800176 Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM VÆRDIER INDHOLD Fest Musik Folkelighed Mad Fællesskab Kunst Lokal forankring i hele Holbæk Kommune Sport Gratis for alle Leg Teater PARTNERE Som

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser Fysiske omgivelser Indledning Ved Roskilde Tekniske Gymnasium overvejes pt. en bearbejdning af de fysiske rammer, således at disse i højere grad understøtter, afspejler og inspirerer et tidssvarende læringsmiljø.

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2013, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 221 deltagere har svaret på evalueringsskemaet

Læs mere

Mændenes Hjem og Områdefornyelsen Centrale Vesterbro

Mændenes Hjem og Områdefornyelsen Centrale Vesterbro Mændenes Hjem og Områdefornyelsen Centrale Vesterbro PLADS TIL ALLE? Gennem årtier har Vesterbro udviklet sig, og bydelen er i dag hjemsted for vidt forskellige klasser og kulturer. Vesterbro rummer både

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

ET GRØNNERE BRYGGEN. Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd.

ET GRØNNERE BRYGGEN. Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd. ET GRØNNERE BRYGGEN Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd. GRØNNE BYRUM PÅ BRYGGEN Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd

Læs mere

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017.

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. MED PÅ EN LYTTER En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. Formål Undersøgelsen har til formål at styrke KulturCosmos både internt og eksternt. Det er ønsket at invitere foreningens medlemmer og kulturhusets

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2010

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2010 BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2010 3 FLERE BLIVER LÆNGERE 95 % af københavnerne synes, det er vigtigt eller meget vigtigt at byen tilbyder et levende og varieret byliv.* Et godt byliv

Læs mere

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER 2012 KL. 17-20 HEDEHUSENE STATION HOVEDGADEN 437 C 2640 HEDEHUSENE s.2 Forventningsafstemning Hvad er formålet med aftenen?

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet

Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet Sådan greb vi kortlægningen an Anvendte værktøjer og metoder, tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveret Vi brugte spørgeskemaet fra DCUM

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Frivillig Fredag i Kalundborg Kommune 2014

Frivillig Fredag i Kalundborg Kommune 2014 Frivillig Fredag i Kalundborg Kommune 2014 En stor tak til alle de foreninger og frivillige som var med til at gøre til en stor succes. Jytte Bjørn - modtageren af frivilligprisen 2014 Åbent hus i foreningerne

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Superkilen for skoleklasser

Superkilen for skoleklasser Paul Hartvigson AN SVARLI G OG FORFATTER : Paul Hartvigson 201 3-201 4 GRAFI SK TI LRETTELÆGGELSE: Siri Reiter FOTOS: Paul Hartvigson ÆLDRE FOTOS: Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv LI N K TI L

Læs mere