19/03/15. Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19/03/15. Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige"

Transkript

1 19/03/15 Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige

2 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD damvad.com Copyright 2015 BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM 1

3 Indhold Indledning 3 1 Kortlægning af processer Indberetning af momsregnskab (AS-IS) Forbedringspotentiale (TO-BE) Refusion af sygedagpenge via NemRefusion (AS-IS) Forbedringspotentiale (TO-BE) 6 2 Resultater: byrder for mikrovirksomheder Indberetning af momsregnskab Refusion af sygedagpenge via NemRefusion 8 3 Fremgangsmåde og data Metode er baseret på AMVAB Virksomhedernes anvendte tid er kernen i analysen Grundlag for beregninger Hvad er AS-IS og TO-BE? Oversigt over gennemførte interview 11 2 BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM

4 Indledning Det offentlige undergår disse år en stærk stigende digitalisering, som påvirker virksomhedernes dagligdag, da flere obligatoriske indberetningsprocesser gøres digitale. Det ændrer måden, som det offentlige kommunikerer med virksomhederne på. Erfaringerne fra fx Regeringens Virksomhedsforum 1 er, at virksomhederne oplever en række udfordringer ved det offentliges IT-løsninger. Bl.a. kan løsningerne være ustabile og supportmulighederne få, hvorfor indberetningerne kan være tids- og ressourcekrævende for virksomhederne. Dermed er digitale indberetninger et vigtigt element i forståelsen af administrative byrder for erhvervslivet. Måling af administrative byrder ved digitalisering Derfor analyserer følgende rapport, som er udarbejdet af konsulenthuset DAMVAD for Ase, de administrative byrder ved digitale indberetninger for et udvalgt virksomhedssegment, de såkaldte mikrovirksomheder (MV er). Det er virksomheder med under 10 ansatte og udgør ca. 9 ud 10 virksomheder i Danmark 2. Fokus i analysen er digital brugervenlighed, og hvordan øget brugervenlighed kan bidrage til en lettelse af byrderne for virksomhederne. Som eksempler er udvalgt to digitale registreringsprocesser: Indberetning af momsregnskab Anmeldelse af sygefravær og refusion af sygedagpenge via NemRefusion.dk De er valgt, da de er anvendt bredt af MV er, uanset branchetilhørsforhold. Det er således to processer, som spiller en rolle i mange virksomheders dagligdag. Hvad er billedet i dag, og hvordan kan det blive? Analysen tager udgangspunkt i en metode, som bl.a. Erhvervsstyrelsen bruger til at estimere administrative byrder for erhvervslivet pga. lovgivning og regler. Den hedder Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB). Rapporten belyser byrderne er i dag, kaldet AS-IS, og hvordan de kan blive, kaldet TO-BE. Modellen herfor er udarbejdet af DAMVAD i samarbejde med en brugervenlighedsekspert. Således leverer analysen et bud på, hvilke besparelser der kan opnås for virksomhederne målt i kroner, hvis brugervenligheden i to nævnte løsninger forbedres. Resultater Rapportens hovedresultater viser, at: Digital indberetning af momsregnskab koster årligt MV erne 46,6 mio. kr. eller hvad der svarer til 170 kr. pr. MV. Anmeldelse af sygefravær og anmodning af om sygedagpenge via NemRefusion.dk bebyrder årligt MV erne med 85,4 mio. kr. eller 311 kr. pr. MV. Dermed pålægger blot de to udvalgte processer årligt en MV 481 kr. Begge processer har et betydeligt forbedringspotentiale. Rapportens struktur Afsnit 1 kortlægger og beskriver de to udvalgte indberetningsprocesser, herunder TO-BE. Rapportens resultater præsenteres i Afsnit 2. Endeligt fremlægger Afsnit 3 rapportens metode og datagrundlag Tallet er for 2012, hvilket er de seneste tilgængelige. Kilde: Danmarks Statistik (2014). Firmastatistik BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM 3

5 1 Kortlægning af processer Dette afsnit beskriver de udvalgte processer: Digital indberetning af momsregnskab Registrering af sygefravær og anmodning om refusion af sygedagpenge via NemRefusion. Nedenfor fremstilles, hvordan situationen er i dag (AS-IS), og hvordan den kan være (TO-BE). Disse elementer kortlægges ud fra et digitalt brugerperspektiv. Gennemgang af lovregler etc. falder uden for rammerne af denne analyse. 1.1 Indberetning af momsregnskab (AS-IS) Virksomheder skal indberette momspligtig omsætning til SKAT digitalt, og det skal som udgangspunkt ske halvårligt for mikrovirksomheder 3. Der er overordnet fem brugertrin i processen, når en virksomhed skal indberette moms til SKAT, hvilket er vist i figur 1.1. Tre af trinene foregår på en offentlig hjemmeside, hvorfor de indgår i analysen. De er fremhævet i nedenstående. Selve udarbejdelsen af momsregnskabet indgår ikke. Krav og supportmuligheder Kravene for at gennemføre de tre trin er simple, da det blot kræver et NemID og en internetadgang. Det er muligt at få telefonisk support i hverdagene fra kl. 9 16, dog kun til kl. 14 om fredagen. Der er ikke mulighed for elektronisk support Forbedringspotentiale (TO-BE) Et centralt element i denne rapport er at undersøge, hvad forbedringspotentialet for processerne potentielt kan være. Det kaldes for TO-BE. I den forbindelse har DAMVAD i samarbejde med professor Søren Lauesen fra IT-Universitetet i København udarbejdet en TO-BE version af momsprocessen med fokus på optimal, digital brugervenlighed. TO-BE-scenariet for indberetning af moms bygger på tre elementer: 1) Bedre driftssikkerhed ved SKATs hjemmeside (højere grad af oppetid ) 2) Øgede supportmuligheder 3) Forenkling af processen Bedre driftssikkerhed SKATs hjemmeside skal være mere driftssikker, dvs. en maksimal nedetid på én dag om året (=oppetid på 99,9%). Den eksisterende hjemmeside har været udsat for en del kritik, bl.a. på grund af hyppige nedbrud 4. Erfaringerne fra interviewene er også, at virksomhedernes tidsforbrug særligt påvir- FIGUR 1.1 Oversigt over brugertrin i indberetning af moms Kilde: DAMVAD 3 Givet at den momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. om året BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM

6 kes af SKATs hjemmesides nedbrud eller manglende oppetid. Samme driftssikkerhed skal være gældende for NemID-løsningen. Øgede supportmuligheder Grundlæggende er det afgørende med gode supportmuligheder, når det handler om digitale løsninger. Det gør sig særligt gældende hos SKAT, idet mange danskere har vanskeligt ved at forstå det bagvedliggende regelsæt. På nuværende tidspunkt er det muligt at få telefonisk support fra kl i hverdagene. Erfaringen er, at mange mikrovirksomheder indberetter moms enten tidligt om morgenen eller sen eftermiddag og aften. Supporttiderne skal derfor udvides til kl og kl i hverdagene. Dermed vil flere mikrovirksomheder have mulighed for at få support, når de løber ind i problemer, frem for at måtte opgive og vente til en anden dag. Derudover skal der fremgå en top 10 med typiske spørgsmål og svar. Forenkling af den digitale proces Strukturen skal forsimples, så der er færre skærmbilleder. Der skal maksimalt være to skærmbilleder med 20 felter hver, der kræver peg eller klik. Kvitteringen, som virksomheden får efter indberetning, er et vigtigt, digitalt styringsværktøj til at sikre en god afslutning på processen. Derfor skal kvitteringen være mere enkel, hvor unødig information er fjernet. Fx skal det fremhæves, hvorvidt virksomheden skal betale moms tilbage eller ej det er dét, der er den afgørende information (som man fx kender det i årsopgørelsen). 1.2 Refusion af sygedagpenge via NemRefusion (AS-IS) Indberetning af sygefravær og anmodning om sygedagpenge via NemRefusion er obligatorisk. Her beskrives processen ud fra den selvbetjeningsløsning, der er relevant for dette virksomhedssegment 5. FIGUR 1.2 Anmeldelse af sygefravær og anmodning og refusion via NemRefusion Kilde: DAMVAD 5 Alternativet er en omkostningsfuld system-adgang. BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM 5

7 Som det fremgår af figur 1.2 består processen af 7 trin, når en selvstændig skal anmelde sit eget sygefravær og søge om refusion. Der er 8, hvis der søges refusion for en medarbejder. Trin 8 er særligt kompleks og er næsten en gentagelse af de foregående trin. Altså er der tale om mere kompliceret proces end momsindberetningen. Krav og supportmuligheder Der er mange muligheder for at få support. Således eksisterer der flere forskellige telefonnumre, foldere og videoer afhængigt af, hvilken type indberetning, man ønsker at foretage. Det afspejler regelsættets kompleksitet. Der er mulighed for telefonisk support kl alle hverdage. Som selvstændig, herunder enkeltmandsfirmaer, kræver det en NemID-medarbejdersignatur, og man kan således ikke benytte sin private NemID Forbedringspotentiale (TO-BE) DAMVAD har ligeledes udarbejdet et TO-BE scenarie for refusion af sygedagpenge i samarbejde med professor Søren Lauesen. I TO-BE er der tre hovedændringer: 1) Ny struktur for de enkelte trin 2) Bedre udnyttelse af skærmpladsen 3) Enkel og styrket support Bedre udnyttelse af skærmpladsen Forskning i digital brugervenlighed viser, at der er nogle områder på en skærm, hvor øjet naturligt vil søge hen. Det er de såkaldte hot zones 6. Denne viden er grundlaget for, at skærmpladsen skal udnyttes bedre end tilfældet er i dag. Derfor vil hovedmængden af informationen være i midten af skærmen i én central tabel, hvor virksomheden kan se alle sine sager. Det skal være i én linje med navn, frem for som i dag, hvor det udelukkende er CPRnumre. Enkel og styrket support Samlet set skal supportmulighederne simplificeres, så der er færre indgange. Der skal således blot være ét telefonnummer, der er til virksomhedssupport, og som kan håndtere alle simple henvendelser eller henvise til den rette myndighed. Dertil kommer, at antallet af guides og videoer skal reduceres til 2-3 enkle guides. Endelig skal åbningstiderne udvides til kl og i hverdagene, da virksomheder (særligt mindre) henvender sig til det offentlige på skæve tidspunkter. Ny og simpel struktur for de enkelte trin Grundlæggende skal processen simplificeres, så der højst er to skærmbilleder med 20 felter i alt, hvor virksomhederne skal udfylde informationer. Man kan frit bevæge sig mellem de to skærmbilleder, hvilket aflaster brugeren. Hvis der er tale om en arbejdsgiver-proces, så skal anmeldelsen af sygefravær og refusion ske i samme bruger-rejse eller proces (i dag er det særskilt, jf. trin 8 i figur 1.2) BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM

8 2 Resultater: byrder for mikrovirksomheder I dette afsnit præsenteres analysens resultater for digital indberetning af momsregnskab og refusion af sygedagpenge via NemRefusion, herunder beregningerne af deres økonomiske besparelsespotentiale. Metode og datagrundlag er beskrevet i afsnit 3. Resultater for tre situationer Resultaterne er beskrevet for tre situationer: 1. Byrder i dag (AS-IS) 2. Byrder ved ændret proces med optimal brugervenlighed (TO-BE) 3. Byrder ved best practice brug (AS-IS Best Practice) med uændret niveau for brugervenlighed. Det er defineret som en situation, hvor alle virksomheder bruger den samme tid på indberetningen som de to virksomheder, der i dag er hurtigst. Denne situation er taget med for at illustrere følsomheden i analysens beregninger, da der en relativ stor spredning i virksomhedernes tidsangivelser, som er et centralt parameter for analysen, jf. afsnit 3. Dermed får læseren en dybere forståelse af byrderne i dag og det mulige forbedringspotentiale. 2.1 Indberetning af momsregnskab Resultaterne for mikrovirksomhedernes indberetning af momsregnskab er vist i tabel 2.1. Her fremgår det, at den digitale indberetning af moms samlet set pålægger mikrovirksomheder 46,6 mio. kr. årligt, eller hvad der svarer til 170 kr. årligt pr. virksomhed. Hvordan beregner man en byrde? DAMVAD har ved hjælp af den såkaldte AMVABtilgang beregnet de administrative byrder for mikrovirksomheder. Her er det centrale regnestykke: P x O x H = administrativ byrde, P= population, dvs. antal virksomheder, som skal foretage registreringen O= omkostningsparametre i én virksomhed, som har foretaget registreringen (måles som tid x timeløn) H= hyppighed, dvs. hvor ofte (årligt) virksomhederne foretager den pågældende registrering. Ifølge Danmarks Statistik var der i 2012 (senest tilgængelige tal) mikrovirksomheder i Danmark. Dette tal lægges til grund for beregningerne. Se afsnit 3 for grundigere gennemgang af metode og datagrundlag. Hvis man ser på forbedringspotentiale for denne proces, så viser resultaterne, at der er rum til forbedring. I en ændret situation, hvor man re-designer momsprocessen med fokus på øget digital brugervenlighed, så er der et væsentligt besparelsespotentiale. Hele 58 pct. i en optimal, brugervenlig situationen (TO-BE). Det præcise potentiale skal tages med forbehold, da virksomhederne altså er blevet bedt om at forholde sig til en fremtidsmodel for, TABEL 2.1 Byrder for mikrovirksomheder ved indberetning af momsregnskab Tidsforbrug pr. MV Samlet Byrde Pr. MV Ændring ift. AS-IS Nuværende situation (AS-IS) 13 min. 46,6 mio. kr. 170 kr. Ved ændret proces (TO-BE) 5 min. 19,6 mio. kr. 71 kr. -58% AS-IS Best practice 10 min. 37,9 mio. kr. 138 kr. -18% Kilde: DAMVAD Note: Tidsforbrug er standardiseret, dvs. ekstreme observationer er fjernet (normal effektiv virksomhed). Bemærk, at AS-IS Best Practice antager eksisterende niveau for brugervenlighed og er medtaget for at illustrere beregningernes følsomhed. Se hele regnestykkets forudsætninger og data i afsnit 3 BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM 7

9 hvordan momsindberetningen kunne se ud, hvis man forbedrede brugervenligheden. Alt andet lige må konklusionen dog være, at der er et betydeligt potentiale ved at forbedre den eksisterende indberetningsproces. Her kan førnævnte situationer være pejlemærker for potentialets omfang. 2.2 Refusion af sygedagpenge via NemRefusion Analysens resultater for NemRefusion er vist i tabel 2.2. Samlet set fremgår det, at mikrovirksomhederne har større byrder ved at anmelde sygefravær og anmode om refusion af sygedagpenge end indberetning af momsregnskab. Således bebyrder processen mikrovirksomhederne med 85, 4 mio. kr. årligt. Det svarer til 311 kr. årligt pr. virksomhed. bebyrder NemRefusion mikrovirksomhederne med i gennemsnit 94 kr. årligt, hvilket er en reduktion på 70 pct. Tallet skal igen tages med forbehold, da det umiddelbart virker som en urealistisk høj forbedring selv i en optimal, brugervenlig situation. Det skyldes, at processen er kompleks, jf. afsnit 1, og TO- BE simplificerer denne betragteligt. Det kan få de interviewede virksomheder til at overestimere deres besparelse under TO-BE. Derfor må konklusionen være, at der eksisterer et betragteligt besparelsespotentiale ved NemRefusion det viser resultaterne i AS-IS Best practice også. Hvis man ser på det estimerede besparelsespotentiale, så er det ganske betydeligt. I en situation, hvor alle virksomheder bruger den samme tid på at indberette som de to hurtigste virksomheder i dag (AS- IS Best practice), så er byrderne estimeret til at udgøre 181 kr. årligt pr. virksomhed. Det svarer til en reduktion på 42 pct. Ligeledes er der et tilsvarende stort potentiale ved at opnå en optimal brugervenlighed (TO-BE). Her TABEL 2.2 Byrder for mikrovirksomheder ved anmeldelse af sygefravær og refusion af sygedagpenge Tidsforbrug pr. MV Samlet Byrde Pr. MV Ændring ift. AS-IS Nuværende situation (AS-IS) 92 min. 85,4 mio. kr. 311 kr. Ved ændret proces (TO-BE) 28 min. 25,8 mio. kr. 94 kr. -70 pct. Ved AS-IS Best practice 54 min. 49,8 mio. kr. 181 kr. -42 pct. Kilde: DAMVAD Note: Tidsforbrug er standardiseret, dvs. ekstreme observationer er fjernet (normal effektiv virksomhed). Bemærk, at AS-IS Best Practice antager eksisterende niveau for brugervenlighed og er medtaget for at illustrere beregningernes følsomhed. Se hele regnestykkets forudsætninger og data i afsnit 3. 8 BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM

10 3 Fremgangsmåde og data Dette afsnit beskriver data og metode for beregningerne bag rapportens resultater, herunder de metodiske forbehold og begrænsninger. 3.1 Metode er baseret på AMVAB DAMVAD har taget udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens metode til at estimere administrative byrder for erhvervslivet. Den kaldes Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AM- VAB) 7. Det er en tilgang, som den danske centraladministration anvender til at estimere omkostningerne ved regulering for erhvervslivet i kroner og øre. Målingerne udføres enten af Erhvervsstyrelsen eller konsulenter på vegne af styrelsen, hvorfor manualen, som DAMVAD har anvendt, er offentlig tilgængelig Virksomhedernes anvendte tid er kernen i analysen Grundlæggende bygger AMVAB-analyser på, hvor meget tid virksomhederne bruger på at udføre en bestemt aktivitet eller efterleve bureaukrati, i dette tilfælde at registrere moms digitalt eller søge om refusion for sygefravær via NemRefusion. Logikken er, at den tid, virksomhederne bruger, skal tages fra deres kerneopgave, nemlig at tjene penge. Det centrale regnestykke er således: P x O x H = administrativ byrde, P= population, dvs. antal virksomheder, som skal foretage registreringen O= omkostningsparametre i én virksomhed, som har foretaget registreringen (måles som tid x timeløn 9 ) H= hyppighed, dvs. hvor ofte (årligt) virksomhederne foretager den pågældende registrering. 3.3 Grundlag for beregninger Som det fremgår af regnestykket, så er der række input, som DAMVAD har indsamlet for at udføre analysen. De beskrives her. Populationen er mikrovirksomheder, givet analysens fokus. De er defineret ved at have under 10 fuldtidsansatte, og der er kun medtaget økonomisk aktive virksomheder, hvorfor hobbylignende og reelt inaktive firmaer er fraregnet 10. Data kommer fra Danmarks Statistik. Omkostningsparametre er timeløn og anvendt tid. Timeløn tager udgangspunkt i en fast defineret timelønstabel, som indgår i AMVAB-manualen. I dette tilfælde er det personalegruppen leder i en virksomhed med under 10 ansatte 11. Dertil kommer en overhead på 25 pct., som dækker administrative medarbejderomkostninger. Personalegruppen er valgt, da det i de fleste mikrovirksomheder vil være lederen selv, der foretager registreringen. Det skyldes, at virksomheder af den størrelse antageligvis ikke har HReller regnskabsfunktioner. 7 https://erhvervsstyrelsen.dk/hvad-er-amvab 8 Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB). Erhvervsstyrelsen, marts Et muligt omkostningsparameter i AMVAB er anskaffelser for virksomheden for at kunne leve op på til lovgivningen. Det er ikke relevant i denne analyse, da det blot kræver en internetadgang og computer, og det er antaget at alle virksomheder har adgang hertil. 10 Danmarks Statistik (2014): Generel firmastatistik Bemærk, at alle virksomheder med under 10 ansatte er medtaget, inkl. enkeltmandsvirksomheder og selvstændige Dertil kommer, at kun økonomisk aktive virksomheder er medtaget, hvilket vil sige virksomheder med løntimer for ansatte lønmodtagere svarende til mindst 0,5 årsværk og/eller virksomheder, der har haft en beregnet indtjening af en vis størrelse. Tallene er for 2012, hvilket er de senest tilgængelige. 11 Timelønnen i manualen er for 2012, hvilket DAMVAD har fremskrevet til 2014-priser vha. Danmarks Statistik lønindeks. BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM 9

11 Tid er indsamlet vha. 25 virksomhedsinterview. DAMVAD har afgrænset analysen til den anvendte tid til selve registreringsdelen, altså den del af processen, som foregår digitalt og i kontakt med offentlige hjemmesider. Fx er der ikke målt tidsforbrug på udarbejdelsen af Momsregnskab, men udelukkende tiden brugt på at indberette det digitalt. Det er virksomhedernes vurderinger af tid, som ligger til grund for analysen. I forhold tidsforbrug på NemRefusion er der indsamlet tid fra virksomheder, som har gennemført registreringen for sig selv (selvstændig) og for en syg medarbejder for at få et bredt billede af tidsforbruget. Der er interviewet forskellige typer af mikrovirksomheder, jf. tabel 3.1. DAMVAD har i samarbejde med Ase interviewet den person i virksomheden, der normalt står for gennemførelsen af de respektive registreringer. Det er som regel ejeren eller den daglige leder. Et vilkår ved interviewene (og AMVAB-målinger) er, at personer har anvendt forskellige mængde af tid. Derfor opererer AMVAB-manualen med begrebet den normalt effektive virksomhed. Det vil sige, at man ikke ukritisk tager et simpelt gennemsnit af virksomhedernes tidsforbrug. Fx kan en virksomhed have brugt meget længere tid end de andre, hvorfor gennemsnittet bliver uforholdsmæssigt højt (pga. indflydelsesrige observationer). DAMVAD har håndteret denne udfordring ved at standardisere virksomhedernes tidsforbrug. Det er i praksis sket ved at fjerne ekstreme observationer samt udføre en række følsomhedstest af beregningerne, jf. forskellige scenarier i afsnit 2. Hyppigheden for moms er to gange årligt, mens det er en halv gang årligt for registrering af sygefravær og refusion via NemRefusion. I forhold til moms er hyppigheden lovbestemt 12. Her fremgår det, at alle nystartede virksomheder som minimum i det første halvandet år skal indberette moms kvartalsvis. Derefter, hvis deres momspligtige omsætning er mindre end 5 mio. kroner årligt, nedjusteres indberetningsfrekvens til at være halvårlig. Denne analyse fokuserer på selvstændige og mikrovirksomheder, hvorfor antagelsen er, at deres momspligtige omsætning er mindre end 5 mio. kroner. Fx vil en mikrovirksomhed, der har eksisteret i 3 år, altså have indberettet moms minimum 9 gange, hvorfor 2 gange årligt må betragtes som en konservativ antagelse. Ved registrering af sygefravær og søgning om refusion af sygedagpenge via NemRefusion eksisterer der ikke én lovbestemt hyppighed. Det skyldes, at regelsættet er ganske komplicereret og afhænger af en række faktorer, som kan være vanskelige at fastslå, fx hvorvidt medarbejdere har tegnet forsikring, længde af ansættelse etc. DAMVAD har ved hjælp af telefoninterviewene og Ases medlemsundersøgelse estimeret hyppigheden til at være 0,5 gang årligt. Hvor langt rækker resultaterne? Ved at følge Erhvervsstyrelsens metodiske opskrift må nærværende undersøgelse siges at være robust. Den bygger således på gængs praksis. Dog har enhver analyse sine begrænsninger. I denne analyse knytter usikkerheden sig særligt til virksomhedernes tidsangivelser, som varierer ganske betragteligt virksomheder og personer oplever den samme proces vidt forskelligt. Det er dog et vilkår BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM

12 ved AMVAB-tilgangen. DAMVAD har foretaget tre skridt for at gøre tidsangivelserne mere robuste: Udført +10 interview til hver proces (Erhvervsstyrelsen anbefaler 5-7) Standardiseret tidsforbruget (den normaleffektive virksomhed) Præsenteret tre slags resultater for at vise følsomheden i beregninger. bruar marts 2015 og er udført som besøgsinterview (2 pilottest af spørgeguide) og telefoninterview. Fordelingen er vist nedenfor i tabel Hvad er AS-IS og TO-BE? Denne rapport anvender to begreber, som er inspireret af lignende begreber i AMVAB-manualen. AS-IS er en analyse af, hvordan situationen er i dag, altså hvor mange byrder virksomheder pålægges ved den gældende proces. Det kaldes i AMVABmanualen for ex post-målinger 13. TO-BE er en undersøgelse af byrder for virksomhederne i en forventet situation. I denne rapport bruges dette til at undersøge forbedringspotentialet for de enkelte processer, som er udviklet i samarbejde med en ekspert i digital brugervenlighed. I AMVABterminologi kaldes det for ex ante-målinger. Dertil anvender DAMVAD en anden indikator for forbedringspotentiale, nemlig AS-IS Best practice. Her estimeres forbedringspotentialet inden for de eksisterende rammer ved at beregne byrderne, hvis alle virksomheder brugte samme mængde tid som de to hurtigste (efter fjernelsen af ekstreme observationer). 3.5 Oversigt over gennemførte interview Ase og DAMVAD har udført 25 interview blandt Ases medlemmer. De er gennemført i perioden fe- 13 Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB). Erhvervsstyrelsen, marts 2012 BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM 11

13 TABEL 3.1 Oversigt over gennemførte interview Proces Branche Ansatte Region Moms Anden 1 Hovedstaden Moms Grafisk fremstilling 0 Hovedstaden Moms Anden 1 Sjælland Moms Auto 0 Sjælland Moms Bygge og anlæg 0 Syddanmark Moms Forretningsservice 2 Hovedstaden Moms Transport 0 Sjælland Moms Landbrug og gartneri 2 Sjælland Moms Kommunikation 0 Hovedstaden Moms Industri 4 Sjælland Moms Bogføring og regnskab 0 Hovedstaden Moms Forretningsservice 2 Syddanmark Moms Forretningsservice 0 Syddanmark NemRefusion Kunsthåndværker 1 Nordjylland NemRefusion Bygge og anlæg 0 Hovedstaden NemRefusion Handel 1 Hovedstaden NemRefusion Landbrug 2 Syddanmark NemRefusion Transport 2 Sjælland NemRefusion Frisør 0 Midtjylland NemRefusion Revisor 1 Midtjylland NemRefusion Tyverisikring 0 Syddanmark NemRefusion Oversættelse 1 Syddanmark NemRefusion Bygge og anlæg 0 Midtjylland NemRefusion Frisør 6 Sjælland NemRefusion Taxi og bustransport 4 Midtjylland Kilde: DAMVAD Anm.: Antal ansatte er ud over virksomhedsejeren selv. 12 BYRDER FOR MIKROVIRKSOMHEDER VED DIGITALE INDBERETNINGER TIL DET OFFENTLIGE DAMVAD.COM

14 DK-1209 Copenhagen Grensen N-0159 Waterfront ar iadukten 23

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase 07/08/15 Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel Foretaget for a-kassen Ase 2 KONSEKVENSBEREGNINGER AF FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Erhvervsstyrelsen Dato: 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Populationsopdatering 2 2.1 Bekendtgørelse om sygedagpenge

Læs mere

1. oktober Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren

1. oktober Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren 1. oktober 2016 Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ernst & Young 1 April 2012 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Ex ante-måling af Bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransportaktiviteter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Forsvarsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Forsvarsministeriets

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

3. maj 2012. Erhvervsstyrelsen. AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager

3. maj 2012. Erhvervsstyrelsen. AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager 3. maj 2012 Erhvervsstyrelsen AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund 3 1.2 Om løsningen 4 1.3 Undersøgelsesdesign 6 1.4 Segmentering

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 4 1.1 Effekter i byggefasen 5 1.2 Effekter i driftsfasen 6 1.3 Bredere samfundsmæssige effekter 7

Læs mere

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

December Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen. Udarbejdet af DAMVAD Analytics

December Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen. Udarbejdet af DAMVAD Analytics December 2016 Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen Udarbejdet af DAMVAD Analytics For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Indhold Side 1. Resumé... 1 2. Undersøgelsens resultater... 6 2.1

Læs mere

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG.

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG. Offentlig digitalisering 2015 - Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv SURVEY Januar 2016 www.fsr.dk AF OFFENTLIG FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Notat - Arbejdsgivernes lønomkostninger ved fravær efter arbejdsulykke (Arbejdstilsynet

Notat - Arbejdsgivernes lønomkostninger ved fravær efter arbejdsulykke (Arbejdstilsynet NOTAT Arbejdsgivernes samlede omkostninger ved arbejdsulykker i 2011. 28. marts 2017 J.nr. 20165200110 Analyse og Data (ADA) Introduktion Notatet er en sammenfatning og summering af arbejdsgiveres omkostninger

Læs mere

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY 19. deember 013 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 16. august 2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB ex ante-måling af Lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Juni Bestyrelses- og direktionssammensætningen i Dansk Fjernvarmes medlemsselskaber. Analyse udført af DAMVAD Analytics for Dansk Fjernvarme

Juni Bestyrelses- og direktionssammensætningen i Dansk Fjernvarmes medlemsselskaber. Analyse udført af DAMVAD Analytics for Dansk Fjernvarme Juni 2016 Bestyrelses- og direktionssammensætningen i Dansk Fjernvarmes medlemsselskaber Analyse udført af DAMVAD Analytics for Dansk Fjernvarme For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 LBR NØGLETAL 3/2014 Aarhus hvordan går det sammenlignet med andre jobcentre? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 hvorfor NØGLETAL? indsats gør en forskel Jobcentret

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS Til vejledning af den mindre virksomhed eller forening i digital kontakt med det offentlige Registrere virksomhed (starte, ændre, lukke) Indberette moms Registrere Frivillig

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Kulturministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Kulturministeriets

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014 Metode og databeskrivelse Metode og databeskrivelse DATAKILDER OG AFGRÆNSNINGER Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to kilder. Dels anvendes data

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase 12/08/14 Iværksætterlån Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN Juni 2016 VINDMØLLEINDUSTRIEN TEKST OG DATA: Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Vindmølleindustrien. Bokse med Vidste du at er urelateret til DAMVAD Analytics.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 5. marts 2014 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning,

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 16. januar 2014 Lov om ophævelse af lov om afgift på mineralvand mv. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love samt Lov om ændring af affalds-

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY. 26. januar 2015

Erhvervsstyrelsen og EY. 26. januar 2015 Erhvervsstyrelsen og EY 26. januar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige,

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Epinion

Erhvervsstyrelsen og Epinion Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) - Skiltning på byggepladser på privat grund Erhvervsstyrelsen og

Læs mere

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale VAS Validering af Atypisk Sygefravær Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en integreret del at den digitale indberetning af Sygefravær. Hvad er VAS-løsningen? hvilke krav

Læs mere

Q&A vedr. metode under fase 1

Q&A vedr. metode under fase 1 Q&A vedr. metode under fase 1 Vejledning: Q&A opdateres løbende med præciseringer og afklaringer vedr. AMVABmetoden og fremgangsmåden for målingerne. De senest indkomne/opdaterede spørgsmål og svar vil

Læs mere

Eksport af biogasteknologi

Eksport af biogasteknologi Eksport af biogasteknologi Samfundsmæssige effekter af øget eksport 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Effekter af eksport af biogasteknologi 4 1.1 Effekter af nuværende eksport 5 1.2 Forventninger til fremtidig

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Hvor digital indberetning

Hvor digital indberetning 1 Hvor digital indberetning En analyse fra 2002 viste, at mange regler og frister gør det svært at administrere for både virksomheder og kommuner. mange papirblanketter er forkert eller mangelfuldt udfyldte.

Læs mere

De sundhedsøkonomiske udgifter forbundet med arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011 (Arbejdstilsynet 2017).

De sundhedsøkonomiske udgifter forbundet med arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011 (Arbejdstilsynet 2017). NOTAT 28. marts 2017 Statens samlede omkostninger ved arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011. En sammenfatning af to notater om udgiftskomponenterne sygedagpenge, skattetab og sundhedsydelser J.nr. 20165200110

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 De unge deltagervirksomheder Indeværende monitorering og effektvurdering omfatter strukturfondsprojekter

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Dato: 26. november 2012 Indholdsfortegnelse 1. Resumé

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 6 Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger

Læs mere

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige Notat 12. december 2016 J-nr.: 84990 / 2355745 Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige udbud. En undersøgelse blandt Dansk Byggeris små medlemmer med under

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

EJERSKIFTEANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse

EJERSKIFTEANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse EJERSKIFTEANALYSE 2014 Metode og databeskrivelse Metode og databeskrivelse DATAKILDER OG AFGRÆNSNINGER Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to kilder. Dels anvendes data Vækstfonden

Læs mere

Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern?

Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern? Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern? www.estatistik.dk 04-05-2009 Disposition for faktabaseret iværksætterpolitik

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

Statens omkostninger til sygedagpenge og skattetab som følge af arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011 og over 30 dages fravær for den tilskadekomne

Statens omkostninger til sygedagpenge og skattetab som følge af arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011 og over 30 dages fravær for den tilskadekomne NOTAT 28. marts 2017 Statens omkostninger til sygedagpenge og skattetab som følge af arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011 og over 30 dages fravær for den tilskadekomne J.nr. 20165200110 Analyse og Data

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

Business angel survey 2016

Business angel survey 2016 Business angel survey 2016 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde gennemført en større kortlægning af danske business angels aktivitet

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion. Guiden giver ikke

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

2. kvartal september 2013

2. kvartal september 2013 2. kvartal 2013 1. september 2013 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2013. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2013 og offentliggøres

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Regional konjunkturanalyse, juni 2015

Regional konjunkturanalyse, juni 2015 al konjunkturanalyse, juni 2015 AF KONSULENT MALTHE M. MUNKØE Erhvervslivet forventer økonomisk fremgang. Størst er optimismen i Hovedstaden, mens virksomhederne i Nordjylland og på Sjælland generelt set

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning

Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning 4. august 2009 Formål og baggrund Dette notat dokumenterer indholdet af DA s PersonaleomsætningsStatistik. Formålet med statistikken er at belyse

Læs mere

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i Projekt Offentlig Sektor Oktober 217 Den offentlige sektor gør til et godt land at drive virksomhed i Den offentlige og private sektor er hinandens forudsætninger. Det er klart: Den offentlige sektor afhænger

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Effektmålinger giver ofte misvisende resultater

Effektmålinger giver ofte misvisende resultater Effektmålinger giver ofte misvisende resultater - Om selektionsbias i effektmåling inden for erhvervs- og innovations-politikken Af Jens Nyholm og Jens Bjerg, partnere IRIS Group Der er i de senere år

Læs mere

Staten Kommunerne Samlet set. 0,4 mio. 0,5 mio. 0,9 mio.

Staten Kommunerne Samlet set. 0,4 mio. 0,5 mio. 0,9 mio. Notat Indledning Som led i opfølgningen på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 offentliggjorde Digitaliseringsstyrelsen i maj 2016 en redegørelse om resultaterne for overgangen til digital

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012 Erhvervsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. AMVAB-metoden... 4 2.1. Formålet med AMVAB 5

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Skatteudvalget L 149 - Bilag 3 O Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Til Folketingets Skatteudvalg Ad lovforslag nr. L 149 Som varslet i bemærkningerne til lovforslaget oversendes hermed resultatet

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012

Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012 Danmarks Statistik, Virksomhedsindberetninger 19. december 2012 SMC/- Møde 5 Til Indberetterudvalget Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012 Tid og sted Deltagere kl. 12.30-14.00 i Danmarks Statistik,

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere