HORN. Renoveringsrammer. - efterisolering af gamle vinduer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HORN. Renoveringsrammer. - efterisolering af gamle vinduer. www.renoveringsrammer.dk"

Transkript

1 HORN Renoveringsrammer efterisolering af gamle vinduer

2 Forord Horn aps er oprindeligt et datterselskab af firmaet PC Vinduer og Døre A/S, etableret i 1978 ved Poul Christensen. Da indehaveren, Poul Christensen, i 1996 valgte at etablere et datterselskab skyldes det primært en række ideer inden for produktsortimenter, der ikke direkte kunne sammenlægges med en produktion af vinduer og døre i træ. Horn aps har siden etableringen beskæftiget sig med lidt særegne løsninger som underleverandør, især til vinduesbranchen. Idegrundlaget er på basis af Poul Christensens egne ideer bl.a. at inspirere vinduesbranchen i en mere kvalitetsorienteret og alternativ retning, f.eks. ved at tilbyde behandling med industriel linoliemaling samt et sømfrit bundglasliste system. I dag varetager vi desuden import og distribution af SunPipe ovenlyssystemer, SunCatcher systemer, Sibirisk lærketræ, Pommersk fyrretræ, BIOkleen produktsortiment og som specifikt beskrevet i denne brochure, koblede rammer / forsatsrammer. 1

3 Indhold Forord Renovering med omtanke HORN Renoveringsrammer System og funktion Energiberegning Tekniske detaljer 9 Beslag 10 Vedligeholdelse 2

4 Renovering med omtanke Man har siden 1950 erne forsøgt at fremstille vinduer som mere og mere brugervenlige, varme og lydisolerende, vedligeholdelsesfrie osv., og alle moderne tiltag har på hver sin måde tilført vinduet de egenskaber, som vi kender i dag. Det er naturligt, at nye produkter afspejler vor tid, og at der stilles større og større krav til f.eks. isolering og brugervenlighed samt begrænset vedligholdelse af produkterne. Da de nye vinduestyper har længere vedligeholdelsesintervaller, vil en renovering ikke medføre ændringer i forhold til vedligeholdelsen. Een ting er dog vedligeholdelsesintervaller en ganske anden sag er holdbarhed, og her taler de gamle vinduer deres tydelige sprog. Den dag idag fremstår år gamle vinduer i sundt kvalitetstræ, uden garanti for at de altid har været lige velholdte. Det er vigtigt ikke at renovere eller udskifte uden forinden at have vurderet de arkitektoniske konsekvenser, da selv umiddelbart små og ubetydelige ændringer kan medføre store synsmæssige ændringer på en ejendom. En stor del af beslutningen må bero på bygherrens egne krav til det færdige resultat; økonomisk, arkitektonisk og i høj grad brugervenligheden ved det enkelte system. Ved udskiftning såvel som renovering er det en god idé at rådføre sig med professionelle fagfolk, der foruden at være i stand til at vurdere omfanget af en evt. renovering også kan rådgive om arkitektoniske ændringer og deres betydning. Et renoveret vindue er ingenlunde et nyt vindue, men et gammelt vindue der har opnået en isoleringsværdi på niveau med et nyt koblet vindue. 3

5 HORN Renoveringsrammer Udviklet for at kunne bevare det arkitektoniske udtryk, som gamle vinduer beriger vores bygningsmasse med. Bortset fra at gamle vinduer er utætte og mangler vedligeholdelse fejler træet i langt de fleste tilfælde intet. De fleste af de mange gamle vinduer, som fortsat eksisterer, er stadig bevaringsværdige, men ikke alle i samme hus er i lige god stand. Det skyldes i høj grad, at de ikke har samme orientering i forhold til verdenshjørnerne. Vinduer mod syd og vest vil altid være hårdest udsat for sol og vand, og vil derfor ofte være de dårligste, men også vinduer placeret i rum med meget vanddamp, såsom køkken og badeværelse uden ordentlig ventilation kan fremstå så nedbrudte, at de skal fornyes. Derfor er systemet udviklet, så det både kan anvendes som: koblede rammer i nye vinduer eller direkte som forsatsramme i gamle vinduer Gamle vinduer, som har holdt til det danske klima ofte i mere end 100 år, er fremstillet af materialer og efter principper, som kun få vinduesproducenter kan leve op til i dag. Forklaringen på gamle vinduers holdbarhed kan foruden træets kvalitet også bero på, at træet altid var lagret inden produktion, at konstruktionerne altid var spinkle, og ventilationen gennem vinduerne ikke var begrænset af tætningsbånd og endelig fordi vinduerne blev grund og overfladebehandlet med linolie og linoliemaling. Mange af vore kunder kan selv montere Renoveringsrammer, samtidig med, at de udfører gennemgribende afrensning af maling og derefter ommaling. Derved får de et højisoleret vindue til en brøkdel af prisen for et nyt vindue med samme isoleringsværdi. Derfor er det ikke bare et spørgsmål om personlig indstilling til at bevare gammelt håndværk, eller et ønske om at bevare det gamle look på vinduerne, (skæve malinger på kitfalse og ujævn malingsoverflade), der bør ligge til grund for at vælge renovering i stedet for udskiftning. Det kan i høj grad også være et økonomisk spørgsmål. 4

6 Med HORN Renoveringsrammer bevares det arkitektoniske udtryk samtidig med at vinduet opnår en isoleringsværdi på niveau med et nyt koblet vindue. Selv om montagen af renoveringsrammerne skal udføres af professionelle håndværkere bliver slutprisen ofte kun 5060% af prisen for et nyt koblet vindue. Ud fra disse tal fremgår det, at det godt kan betale sig at renovere i stedet for at udskifte, også selv om enkelte rammestykker skal udskiftes. Samtidig med disse betragtninger om økonomien og arkitekturen i selve vinduet vil der altid ved udskiftning være nogle følgeudgifter, såsom reparationer på murværk og indvendige reparationer af tapet, bundstykker eller lysninger. Disse betragtninger og visheden om, at der stadig findes mange millioner kvadratmeter gamle bevaringsværdige vinduer i Danmark, ligger som grundlag for, at vi har udviklet et system, der både kan anvendes til gamle vinduer, som skal efterisoleres, og til kopivinduer, som kan erstatte totalt nedslidte vinduer. 5

7 System og funktion Renoveringsrammer er udført, så det ved små indgreb i gamle utætte og kolde vinduer er muligt at omdanne disse til højisolerede og tætte koblede vinduer: Der skal kun udføres begrænsede konstruktive ændringer Tætningsbåndene sidder indnotet i aluminiumskonstruktionen HORN Renoveringsrammer er som standard monteret med lavenergiglas HORN Renoveringsrammer kobles på den gamle ramme, og fungere som een gående ramme HORN Renoveringsrammer leveres som standard med vuggeanverfere, som sikrer god tæthed HORN Renoveringsrammer fanger ikke noget af det udefrakommende lys Montagen af renoveringsrammer omfatter: Tilpasning af de gamle rammer, så der er 2 3mm luft hele vejen rundt Udskæring af en ca 9x24mm fals hele vejen rundt Montage af koblingshængsler og koblingsbrikker på den gamle træramme Montage af anverfere og stormkroge på renoveringsrammen Montage af anverferknopper og stjerthage i karmen Kontrol af tætning 6

8 Energiberegning på gamle vinduer Nyere undersøgelser dokumenterer, at koblede vinduer og kassevinduer er klart de bedste lyd og varmeisolerende vinduer, når vi taler om vinduestyper, som vi kender fra alt byggeri op til ca. 1950, altså vinduer med små glasfelter, med eller uden sprosser. Når renoveringsrammerne bliver monteret på de gamle enkeltglasvinduer fremkommer koblede vinduer, der isoleringsmæssigt er på højde med nyfremstillede koblede vinduer. Normalt omtales vinduers isoleringsværdi som Uværdi, og ofte markedsføres nye vinduer med angivelse af glassets Uværdi. Dette er helt klart vildledende, da glasset i termorudevinduer er bedre isolerende end ramme og karmdele. Endvidere er glassets Uværdi et udtryk for isoleringsværdien målt midt på ruden og tager dermed ikke højde for, at aluprofilen, som glasset er bygget op på, har en meget dårlig isoleringsværdi. Derfor er store termoruder generelt bedre end små, da man populært siger, at man hele vejen rundt på termoruder har en kant på 10 cm, som ikke opfylder den Uværdi ruden er markedsført med. Gamle vinduer monteret med renoveringsrammer med lavenergiglas har en Uværdi på ca. 1,8 men der vil efterhånden blive indført et andet begreb end Uværdier, nemlig Energitilskud kwh/m2 pr. år, som klart viser, hvor meget energi, der skal tilføres en kvadratmeter vindue (glas, karm og ramme) i løbet af 1 år. Hermed er det let at omsætte det energitilskud, som man får oplyst af sin leverandør, direkte til den besparelse, man opnår ved at energiforbedre. Eksempelvis kan man se, at hvis opvarmningen foregår med olie, som koster ca. 0,87 kr/kwh, vil en kvadratmeter enkeltglasvindue, som kræver et energitilskud på 294, have et varmetab på 294 x 0,87 = 255,78 kr. pr. år. Hvis samme kvadratmeter vindue bliver efterisoleret med Horn Renoveringsrammer, har man et vindue med energitilskud på 85,3, og varmetabet vil blive reduceret til 85,3 x 0,87= 74,21 Kr. pr. år, hvilket giver en besparelse på 181,57 Kr. pr. kvadratmeter vindue pr. år. På denne måde er det let at beregne tilbagebetalingstiden for en investering i efterisolering, blot kan man ikke beregne den besparelse, som fremkommer ved at vinduerne er tætte, hvilket de gamle vinduer formodentlig ikke var. Hvis Renoveringsrammen er forsynet med alm. floatglas i stedet for lavenergiglas, vil varmetabet være ca. dobbelt så stort. 7

9 Tekniske detaljer Glasset er limet på med specialsilicone og tætningsbåndet er indnotet i aluprofilet, hjørnerne på båndet er ubrudte. HORN Renoveringsramme med ubrudt glasflade indvendig Aluprofil, anverfere, stormkrog, stjerthage og vinduessøm leveres i malet udførelse, hvid pulverlak, ral Eller: HORN Renoveringsramme med indvendig træprofil HORN Renoveringsramme med profileret træliste. Rammen er udført i pulverlakeret aluminium, og iøvrigt i samme udførelse som i systemet ovenfor. Træprofilet, som fastholder glasset, er fastskruet fra bagsiden af aluprofilet og tætningsbåndet er indnotet i aluprofilet, hjørnerne er ubrudte. 8

10 Beslag Stormkrog Koblingsbrikker Hvidlakerede vuggeanverfere Koblingshængsler Anverferne er > moderne malede vuggeanverfere, som giver optimal tætning. Komplet standard beslagssæt (løs) til een renoveringsramme. Resterende dele er monteret på rammedelen. Hængsel Hængsel med antikknop Der leveres special stormjern med øsken til > tophængte rammer. Stormjernet medleveres som ekstra krog > hvis dette ønskes. Stormjernet placeres på den udvendige karmdel øsken placeres midt på rammens indvendige side modsat hængselside. < Hvor det er påkrævet med nye udvendige hængsler kan vi levere specialproducerede hængsler, med eller uden antikknop. < Montage af anverfer, hvor der ikke er plant underlag for anverferknop. Her vil det ofte være nødvendigt at lægge underlagsplade under anverferknoppen, for at opnå korrekt montage. Stormjern m/ øsken 9

11 Vedligeholdelse Vinduesramme og renoveringsramme er koblet sammen, og fungerer i det daglige som een gående ramme eller som et nyt koblet vindue. Det er uundgåeligt, at støv vil samle sig mellem rammerne, og erfaringerne viser, at man under normale forhold skal pudse mellem rammerne 12 gange årligt. HORN Renoveringsrammer leveres som standard med lavenergiglas, da man ikke vil opnå samme gode isoleringsværdi med almindelig floatglas (Lavenergiglas er floatglas belagt med metaloxider). Når lavenergiglas anvendes som enkeltglas som i en forsatsramme, vil denne belægning altid være på den side, der vender ind i hulrummet mellem den gamle ramme og forsatsrammen. Energibelægningen er hardcoatet, og tåler pudsning med en blød klud. Generelt skal lavenergibelægningen behandles uden nogle former for slibe og skuremidler. Små ridser i lavenergibelægningen skal fjernes med omhu, og man kan anvende keramisk rens (til rengøring af keramiske kogeplader) i begrænset omfang. Jo mere en ramme åbnes og lukkes, des større er risikoen for at anverfer og stormkrog skrues ud eller ind i rammen. Derfor skal anverfere og stormkrog justeres med jævne mellemrum, for at rammen slutter korrekt til karmen. 10

12 HORN Produktsortiment SunPipe Systemer Naturlig dagslys fra ethvert tag til ethvert hjem uanset taghældning eller beklædning. Nem installation og vedligeholdelse HORN Linolie Horn Linolie er fremstillet af Danske hørfrø, der efterfølgende varmebehandles for at opnå en stærk og vandafvisende effekt. SunCatcher Systemer Kombineret ventilation og dagslys i et energifrit system. Ideelt til badeværelser, køkkener, kontorer og kopirum. HORN Linoliemaling Horn Linoliemaling er en emulsionsmaling der har linoliemalingens gode egenskaber men langt mere brugervenlig. BIOkleen Universalprodukter Fasaderens Algefjerner udendørs brug Alle BIOkleen vedligeholdelsesprodukter er biologisk nedbrydbare. Sibirisk Lærketræ / Pommersk Fyr Direkte import af Sibirisk Lærketræ, og Pommersk Fyr. Stokkene udvælges omhyggeligt for at opnå den bedste kvalitet. BIOkleen Renseprodukter BIOkleen afrens, opløser og fjerner akrylmaling Grafittirens og grafittibeskyttelse Alle BIOkleen renseprodukter er biologisk nedbrydbare. Renoveringsrammer Elegant og praktisk forsatsramme til efterisolering af gamle enkeltglasvinduer. HORN aps Forhandlerstempel : Sortebjergvej 2 Dollerup DK 6640 Lunderskov Tlf Fax

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond Bedre vinduer Bedre Vinduer En vejledning for bygningsejere 3. udgave Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond 2 Indhold Vinduestyper Sprosse- og dannebrogsvinduer indtil ca. 1925 4 Moderne vinduer 1930-60

Læs mere

GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER

GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER GODE RÅD OM VINDUER I ÆLDRE BYGNINGER VEDLIGEHOLDELSE, ISTANDSÆTTELSE OG ENERGIFORBEDRING AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA indhold vinduer - vold mod bygninskulturen 3 1. raadvad-centerets restaurerings-principper

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Vinduer og døre i træ/alu. kastrupvinduet.dk

Vinduer og døre i træ/alu. kastrupvinduet.dk Vinduer og døre i træ/alu kastrupvinduet.dk Tætningsliste på karmen Alukarm Trækarm Træramme Øvrige Kastrup-fordele: l Høj finishgrad l Skjulte dræn l Ingen kuldebro fra ydre alu til indre træ i vinduer

Læs mere

De smukkeste rammer om din udsigt

De smukkeste rammer om din udsigt Dansk produceret kvalitetsprodukt De smukkeste rammer om din udsigt Bøjsø døre og vinduer gedigent håndværk bygget på solide traditioner! 2 Kvalitet og tradition»vi har produceret vinduer og døre siden

Læs mere

Vinduer for livet Designvinduer til ombygning og nybyggeri

Vinduer for livet Designvinduer til ombygning og nybyggeri Vinduer for livet Designvinduer til ombygning og nybyggeri Nye vinduer? En god investering At vælge nye vinduer og døre er en beslutning, der har vidtrækkende konsekvenser. Det betaler sig derfor at vælge

Læs mere

Hvad koster et vindue?

Hvad koster et vindue? Hvad koster et vindue? Totaløkonomisk valg af vinduer Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk Det næstbilligste her og nu er det billigste på lang sigt: Nænsom istandsættelse

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Made in Denmark. Made in Denmark DESIGN KVALITET ISOLATION MÅSKE - VERDENS BEDSTE FOLDEDØR

Made in Denmark. Made in Denmark DESIGN KVALITET ISOLATION MÅSKE - VERDENS BEDSTE FOLDEDØR Made in Denmark Made in Denmark DESIGN KVALITET ISOLATION - HER KAN DU VÆRE UDE OG INDE PÅ SAMME TID Velkommen til en verden af muligheder for at åbne boligen helt op til naturen med Lacuna Foldedøre.

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre Den ægte vare 1 Velkommen til Outrup Vinduer og Døre Velkommen til Outrup Vinduer & Døre, en familieejet og ejerledet dansk virksomhed beliggende på Mors. I mere end 40 år har vi produceret kvalitetsvinduer

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

AT VIDE OM VÆRD VINDUER

AT VIDE OM VÆRD VINDUER ÆRD AT VIDE OM Udgivet af VinduesIndustrien 1. udgave December 2009 ISBN: 978-87-993072-0-3 TAK VinduesIndustrien takker alle der har bistået i udarbejdelsen af denne publikation. En særlig tak til Energitjenesten

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring. Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk Nye forsøg har vist hvordan man billigt og enkelt opnår den bedste

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Willemoesgade 35, 2100 København Ø Ejer: Andelsforeningen a/b Willemoesgade 35. Kontaktperson Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Gennemgangen er udført den 7. og

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

I j. VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:.

I j. VINDUER FOR LlVET.-'\:,-,-~/=:. îi I j mm VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:. ) Indholdsfortegnelse Tilykke med dine nye vinduer 3 Sidehængt vindue 26 Læse-guide 3 Sidestyet vindue 28 Fast vindue 29 Liv, lys og luft 4 Indadgående vindue

Læs mere

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

VINDUER FOR LIVET. Designvinduer til ombygning og nybyggeri

VINDUER FOR LIVET. Designvinduer til ombygning og nybyggeri VINDUER FOR LIVET Designvinduer til ombygning nybyggeri EN GOD INVESTERING At vælge nye vinduer døre er en beslutning, der har vidtrækkende konsekvenser. Det betaler sig derfor at vælge dem omhu tanke

Læs mere

En helt ny generation af ovenlysvinduer

En helt ny generation af ovenlysvinduer En helt ny generation af ovenlysvinduer Bo lyst og energieffektivt med et sundt indeklima VELUX Danmark A/S Prisliste 2012 er vedlagt velux.dk Find din hustype og bliv inspireret Den nye generation af

Læs mere

Rapport vedr. gennemgang af huse i Kollekolleparken, Værløse

Rapport vedr. gennemgang af huse i Kollekolleparken, Værløse Furesø kommune Energitjenesten København Stigager 2 Blegdamsvej 4B 3500 Værløse 2200 København N Att.: Lene W Hartmann Janus Hendrichsen og Morten Kjærgaard Rapport vedr. gennemgang af huse i Kollekolleparken,

Læs mere