Betingelser for udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for udbud"

Transkript

1 Betingelser for udbud af elektronisk nøglesystem

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 3 7. Vedståelsesfrist 3 8. Aktindsigt 3 9. Tavshedspligt og åbning af tilbud Kontaktoplysninger Tilbudsgivers omkostninger Tro og love erklæring 4 Bilag 1: Kravspecifikation 6 Bilag 2: Tilbudsblanket 8

3 1. Indledning Dette udbud gennemføres efter Tilbudslovens bestemmelser. Udbuddet omfatter et elektronisk nøglesystem til anvendelse i hjemme- og sygeplejen i. Der vil være behov for låseenheder til ca. 350 borgere, og 225 medarbejdere anvender dagligt løsningen. Det kan oplyses, at benytter KMD Care, som afvikles ASP hos KMD og kan tilgås via snitflade. Hjemme- og sygeplejen i benytter i dag PDA ere og ipads i borgerens hjem. 2. Ordregivende myndighed Udbuddet gennemføres af: It- og Indkøbchef Jan Møller Rådhusgade 3 DK-8300 Odder Tlf. nr.: Fax nr.: Den ordregivende myndighed er i det følgende benævnt. 3. Tildelingskriterier s vurdering af tilbud vil blive foretaget ud fra tildelingskriteriet det økonomiske mest fordelagtige tilbud. Kriterier Vægtning Pris 40-50% Implementering og drift 25-35% Funktionalitet og brugervenlighed 25-35% Side 1

4 Pris Beløb bedes opført som listepriser fratrukket rabatter = nettopriser. Priser opføres excl. moms. stiller som krav, at der efterfølgende kan foretages suppleringskøb til den samme stykpris, der er angivet på tilbudsblanketten. Implementering og drift Forstået som leverandørs evne til succesfuld implementering inden for den fastlagte tidsramme samt evne til at sikre en problemfri drift med høj grad af driftsikkerhed. Funktionalitet og brugervenlighed Funktionalitet og brugervenlighed i forhold til markpersonalets daglige brug, personale, der beskæftiger sig med systemadministration og vedligeholdelse samt opgaver forbundet med montering og nedtagning af låseenheder i borgerens hjem. Leverandør skal beskrive disse tre forhold, når der afgives tilbud. Der vil blive arrangeret en produktpræsentation forud for tilbudsvurderingen. Præsentationen er for alle leverandører, der har afgivet konditionsmæssige tilbud. 4. Tidsplan Udbuddet gennemføres efter følgende overordnede tidsplan: Aktivitet Tidsfrist Frist for modtagelse af spørgsmål 10. april 2012 Frist for modtagelse af tilbud 20. april 2012 kl Produktpræsentation 26. april 2012 Tilbudsvurdering og evt. referencebesøg 27. april 24. maj 2012 Kontraktindgåelse Primo juni Implementering tilendebragt 1. oktober Spørgsmål Spørgsmål skal sendes via til: Spørgsmålene vil blive besvaret i anonymiseret form. Spørgsmål og svar vil løbende blive lagt på s hjemmeside og være tilgængelige på følgende adresse: Side 2

5 6. Afgivelse af tilbud Sidste frist for modtagelse af tilbud: 20. april 2012 kl Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbuddet afgives i 1 underskrevet eksemplar, 3 kopier og én elektronisk version (CD, USB-stick eller lignende). Tilbuddet skal sendes til/afleveres på følgende adresse: Rådhusgade Odder Att.: IT- og Indkøbschef Jan Møller Tilbuddet skal afgives på dansk. Tilbud kan ikke sendes pr. mail. 7. Vedståelsesfrist Tilbudsgiveren skal vedstå sit tilbud i 2 måneder fra udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. 8. Aktindsigt er underlagt de forvaltningsmæssige regler, herunder reglerne om aktindsigt i Offentligheds- og Forvaltningsloven. Der gøres opmærksom på, at tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen kan markere, hvilke forhold i tilbuddet der af tilbudsgiver betragtes som tekniske hemmeligheder, forretningshemmeligheder og/eller fortrolige aspekter, jf. Udbudsdirektivets art. 6. er ikke bundet af tilbudsgivers angivelser i forbindelse med en eventuel begæring om aktindsigt, men angivelserne vil indgå som et element i kommunens vurdering af, om og i hvilket omfang der skal gives aktindsigt. Side 3

6 9. Tavshedspligt og åbning af tilbud Nærværende udbudsmateriale og eventuelt supplerende materiale skal behandles fortroligt. Tilbudsgiverne skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivernes kendskab i forbindelse med tilbudsgivning og løsning af opgaven. Tilbud med bilagsmateriale vil blive behandlet fortroligt. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud eller til at få oplysninger om konkurrenternes tilbud. 10. Kontaktoplysninger Følgende oplysninger bedes anført: Firmanavn Navn på kontaktperson Stilling Adresse Tlf. nr. Direkte tlf. nr. Mailadresse 11. Tilbudsgivers omkostninger Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med afgivelse af tilbud og eventuel efterfølgende kontrahering er uvedkommende, ligesom modtaget materiale ikke returneres til tilbudsgiver 12. Tro og love erklæring Tilbuddet skal indeholde en erklæring på tro og love (eventuelt i form af en aktuel serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) om, hvorvidt tilbudsgiver har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og Side 4

7 afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, og i Danmark. Side 5

8 Bilag 1: Kravspecifikation ønsker et elektronisk nøglesystem, der sætter effektiviteten og sikkerheden i højsædet. Nedenfor findes en tematisk inddelt oversigt over de krav, der vil blive lagt vægt på ved en kvalitativ gennemgang af de indkomne tilbud. Tilbudsgiver skal anføre, om de enkelte krav opfyldes eller ej. Kravspecifikationen fungerer således, at kravene ikke er ultimative, men opfyldelse heraf vil give en høj score i forbindelse med vurdering af tilbuddet. Implementering og drift Opfyldt Ikke opfyldt Leverancesikkerhed udstyr kan leveres inden for de i tidsplanen angivne tidsfrister. Leverandør har vedlagt beskrivelse af undervisningsforløb for relevante personalegrupper i. Leverandør stiller en webbaseret løsning med overvågning 24/7 til rådighed. Såfremt der er tale om en PDA-løsning eller lignende kan den håndtere Windows, Android og IOS. Leverandør har vedlagt en beskrivelse af leverandørs administrative og tekniske hotline/support til herunder om dette foregår på dansk. Systemet kræver ikke konstant behov for mobilt netværk/internetadgang. Låseenhederne er genanvendelige. Låseenhederne har langtidsholdbare batterier med garanti herpå. Leverandør har vedlagt relevante kommunale referencer. Leverandør har vedlagt beskrivelse af leverandørs forventninger til s deltagelse i implementeringsfasen herunder et anslået timeforbrug Funktionalitet og brugervenlighed Montering er muligt på alle typer døre med godkendte låse og uden behov for reetablering af døren ved demontering. Montering/ demontering af låseenheden kræver ikke autoriseret personale. Systemet sikrer hurtig og enkel op- og aflåsning Side 6

9 uden unødig ventetid. Systemet giver mulighed for hurtig kodning/afkodning af en enkelt enhed ved eksempelvis bortkomst. De berørte borgere kan fortsat benytte egen nøgle. Side 7

10 Bilag 2: Tilbudsblanket Tilbudsblanket elektronisk nøglesystem Undertegnede afgiver hermed tilbud på s udbud vedrørende elektronisk nøglesystem. Tilbuddet gives på baggrund af det af fremsendte udbudsmateriale. Tilbudsgiver: Firmanavn Navn på kontaktperson Stilling Adresse Tlf. nr. Direkte tlf. nr. Mailadresse Beløb bedes opført som listepriser fratrukket rabatter = nettopriser. Priser opføres excl. moms. stiller som krav, at der efterfølgende kan foretages suppleringskøb til den samme stykpris som angivet nedenfor. Samlet pris* Samlet pris excl. montering af låseenheder Stykpris pr. låseenhed** Årlig driftsudgift Side 8

11 *Den samlede pris omfatter levering og montering af elektronisk nøglesystem til 350 borgere, undervisning af markpersonale og systemadministratorer samt teknisk og administrativ hotline/support. **Pris pr. låseenhed ved eventuelt suppleringskøb. Side 9

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Offentligt udbud. Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune

Offentligt udbud. Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune 09.10.2014 Offentligt udbud Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune Tids- og handleplan 09.10.2014 Offentliggørelse af annonceringsmateriale

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast]

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Indkøb på Kantine -og Undervisningsinventar, samt Tavler Til Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune Sundheds- og Udbud af Madudbringning til borgere i Københavns Kommune Indhold Side 1. Indledning... 3 1.1. UDBUDSFORM... 3 1.2. FORNYET ANNONCERING OG ÆNDRINGER EFTER ANNULLATION... 3 1.3. KØBENHAVNS KOMMUNE...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD AF AFTALE OM BYGGEKREDITTER OG REALKREDITLÅN

UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD AF AFTALE OM BYGGEKREDITTER OG REALKREDITLÅN UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD AF AFTALE OM BYGGEKREDITTER OG REALKREDITLÅN 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Boligorganisationen Tårnbyhuses udbud af finansiering i forbindelse med renoveringen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere