Indhold Forord 4 Delegeretmøde i frivillighedens tegn 6 Tættere på medlemmerne 8 Tættere på danskerne 10 Stor opmærksomhed om landsindsamlingen 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Forord 4 Delegeretmøde i frivillighedens tegn 6 Tættere på medlemmerne 8 Tættere på danskerne 10 Stor opmærksomhed om landsindsamlingen 13"

Transkript

1 012 Beretning 2012

2

3 Indhold Forord 4 Delegeretmøde i frivillighedens tegn 6 Tættere på medlemmerne 8 Tættere på danskerne 10 Stor opmærksomhed om landsindsamlingen 13 Særlige projekter 14 Vi taler din sag 16 I kontakt med medlemmer og interessenter 18 Diabetes Update Verdens Diabetes Dag 21 Diabetes i Danmark og verden 22 European Diabetes Leadership Forum Samarbejdspartnere 29 Ledelsesberetning Diabetesforeningens organisation 37 Diabetesforeningens hovedbestyrelse 38

4 4 Forord Et godt år for Diabetesforeningen Vi kan være stolte af et år, som bragte diabetessagen frem i bevidstheden hos beslutningstagere både i Danmark og i Europa, da vi var værter sammen med OECD på European Diabetes Leadership Forum 2012 i København i april. Den store konference med flere end 800 eksperter, beslutningstagere og politikere fra over 30 lande var en kulmination på flere års målrettet arbejde. Siden vi udviklede konceptet DiabetesTinget, og gennemførte det i 2008 og 2010, har vi arbejdet frem mod European Diabetes Leadership Forum. Konferencen var ikke en afslutning, men en begyndelse. En begyndelse på det arbejde, vi som forening skal videreføre til gavn for danskere med diabetes og deres pårørende. På den måde er European Diabetes Leadership Forum en platform, vi kan bruge til at række ud efter resultater, vi ikke før kunne nå. Målet er nemlig det samme som altid: At gøre det bedre for medlemmerne af Diabetesforeningen, alle danskere med diabetes og deres pårørende. Det er dem, vi hver dag arbejder for, og dem, vores resultater skal komme til gode. Alle danske diabetikere uanset type børn, voksne og ældre fortjener en forening, der taler deres sag og kæmper for deres rettigheder og muligheder for et godt liv på trods af sygdommen. Det kræver en stærk Diabetesforening. Derfor er det med stor glæde, at vi kan se tilbage på et år, hvor landsindsamlingen Støt Børn med Diabetes igen nåede et højdepunkt med antal indsamlere og resultat. Et år, hvor vi igen har hjulpet utallige mennesker med diabetes via rådgivning, kurser, netværk og motivationsgrupper. Og endnu et år, hvor foreningens mange frivillige kræfter har ydet en uvurderlig indsats for at sikre, at medlemmer over hele landet har lokal opbakning. Der er igen i år grund til at takke på foreningens vegne for det store stykke arbejde, der gøres af Diabetesforeningens frivillige. Det har blandt andre formanden konstateret ved adskillige besøg i lokalforeningerne. Uden den store opbakning fra de mange ildsjæle kunne vi ikke nå de mange resultater lokalt og i hverdagen, som vi gør. Vi glæder os også over, at det har været muligt igen at styrke foreningens faglighed i Med nedsættelsen af tre permanente råd har vi taget afgørende skridt til at kunne tale medlemmernes sag stående på et stærkere fundament af viden.

5 Forord 5 Diabetesforeningen har også søsat et projekt, der skal udligne uligheden i sundhed ved at gøre det lettere for sårbare diabetespatienter at få gavn af sundhedsvæsenets tilbud, og vi arbejder fortsat på at oprette et videnscenter til deling af den nyeste viden om det, der virker, og bringe forskningens resultater hurtigere frem til patienterne. Det vil gøre en forskel for alle danskere med diabetes. Samtidig arbejder vi målrettet for, at Danmark skal have en revideret handlingsplan for diabetes. Den nuværende er fra 2003, som det blev nævnt på, European Diabetes Leadership Forum. Diabetesforeningen vil forsat tilstræbe at udvikle vores medlemstilbud, således at vi også i årene fremover kan øge opbakningen til Diabetesforeningens arbejde, og tilbyde hjælp og støtte til det stigende antal danskere, der dagligt rammes af sygdommen, og deres pårørende. Vi glæder os over et stærkt 2012, og vi ser frem til at bygge videre på resultaterne i Med venlig hilsen På mange måder er Danmark en rollemodel for diabetesbehandling, men det kan gøres endnu bedre. Det kræver bare endnu mere markant ledelse inden for det etablerede system herunder et kulturskifte, således at patienten kommer i centrum. Det kræver endnu mere samarbejde med civilsamfundet herunder Diabetesforeningen og private partnere. Det har de flere end danske diabetikere fortjent, og det arbejder Diabetesforeningen på at gøre til virkelighed. Sluttelig har vi i 2012 øget medlemstallet med til i alt En indsats som vi alle kan være stolte af. Truels Schultz formand for Diabetesforeningen Henrik Nedergaard adm. direktør i Diabetesforeningen

6 6 Delegeretmøde 2012 Delegeretmøde i frivillighedens tegn Delegerede fra hele landet var i maj samlet til delegeretmøde på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i Odense. Det første med Truels Schultz som formand. På delegeretmødet blev regnskabet, som viste et overskud, godkendt. Diabetesforeningens status som en af landets største frivillig-organisationer var tema for dagen, og der blev sat gang i en yderligere udvikling af foreningens stærke frivillige fundament: Drøftelsen af tre arbejdsgrupper under Hovedbestyrelsen, som det tidligere var besluttet at nedsætte, tog meget opmærksomhed på delegeretmødet. En af grupperne skal sætte rammerne for fremtidens frivillige arbejde i foreningen og kommer med sine anbefalinger om bl.a. rekruttering af frivillige og samarbejdsstruktur i Det samme gælder for de to andre arbejdsgrupper, som drejer sig om henholdsvis foreningens internationale arbejde og Hovedbestyrelsens kompetenceudvikling. Den tidligere næstformand i Diabetesforeningen, Ib Brorly, blev hædret med Oscar Jensens Mindelegat for sit mangeårige virke. Sammen om en god sag De frivillige i Diabetesforeningen brænder for diabetessagen og for at yde en indsats for diabetikere over hele landet. Diabetesforeningen er til stede i alle landets kommuner og regioner, hvor næsten 900 mennesker udfører et enormt stykke arbejde for at gøre Diabetesforeningen til en stærk, lokal forankret forening for alle diabetikere og pårørende. Men hvem er de frivillige i Diabe- "Som styrker er der stor politisk gennemslagskraft og respekt om Diabetesforeningen. Sammenhængen går igennem hele foreningen fra hovedbestyrelse til lokalforeninger, frivillige og til de enkelte diabetikere. Det er en styrke". Henning Nielsen, formand for Regionsudvalget Nordjylland

7 Delegeretmøde "Det sociale ved at være i en forening er en styrke, og det er noget af det, der gør os stærke som forening". Anne Petersen, formand for Regionsudvalget Sjælland tesforeningen? De fleste er kvinder, har type 2-diabetes og er mellem 50 og 79 år. Billedet af den typiske frivillige i Diabetesforeningen flugter meget præcist med profilen af det typiske medlem i foreningen. Cirka en fjerdel af de frivillige har type 1-diabetes. Men der er også andre grupper, der vælger at gøre en frivillig indsats. For eksempel har omkring hver tiende frivillig slet ikke diabetes, men er pårørende. Regner man antallet af frivillige ud pr. kommune og pr. lokalforening, har Region Nordjylland flest frivillige, selv om forskellen mellem regionerne ikke er betydelig. Antalsmæssigt er der flest frivillige i Region Hovedstaden, som også er den tættest befolkede region.

8 8 Tættere på medlemmerne Tættere på medlemmerne Kost og hverdag Diabetesforeningens diætister leverer noget af den mest efterspurgte rådgivning både direkte via telefon og mail, men også som undervisere på kurser og som forfattere til Diabetesforeningens populære kogebøger. Især for mennesker med type 2-diabetes er kosten en vigtig faktor i forhold til at leve i balance med sygdommen, og det ses på de største temaer i de mange rådgivninger, diætisterne havde i 2012: De fleste spørgsmål drejer sig nemlig om blodsukkerregulering i forhold til kost og sødemidler og overvægt og vægttab. Diabetesforeningens store viden om kost, diæt og livsstil gør foreningens medarbejdere til eftertragtede deltagere i samarbejder med bl.a. FDB og faglige partnerskaber om fuldkorn og salt. I 2012 deltog de kliniske diætister også i Fødevarestyrelsens kommunikationsgruppe, hvor opgaven var at finde de rigtige måder at formidle de nye officielle kostråd til danskerne. I 2012 udkom dessertbogen: Dessert let og lækkert. Siden livsstil er så fremtrædende en faktor i rådgivningen af mennesker med type 2-diabetes, deltager Diabetesforeningens motionsvejleder i mange aktiviteter, rådgiver, udvikler kurser og underviser på bl.a. uddannelsen af motivationsgruppe-instruktører. Foreningens rådgivning benytter sig også af andre faggrupper som psykologer, læger og sygeplejersker, der besvarer opkald fra medlemmerne, og er tilgængelige via andre kanaler som f.eks. brevkassen i medlemsbladet. Paragraffer og hjælp Socialrådgiverne i Diabetesforeningen hjælper medlemmer med at finde rundt i sociallovgivningen, reglerne for hjælp til at få støtte og kommunikationen med kommune og andre myndigheder. De fremtrædende temaer i rådgivningen var arbejdslivet som kronisk syg, merudgiftsydelsen og henvendelser om begrænsninger i frit valg af udstyr som teststrimler og penkanyler. Flere gange er det nødvendigt for Diabetesforeningens socialrådgivere at hjælpe medlemmer i klagesager. I 2012 skete det blandt andet i sager om kommuners manglende brugerinddragelse og forskellig administration af merudgiftsydelsen. En ankesag afgjorde også, at en forælder til et barn med diabetes har ret til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med, at barnet skal hjælpes i gang med insulinpumpebehandling. Også foreningens jurister yder medlemmerne støtte og vejledning, blandt andet om de nye kørekortregler, krav og restriktioner i forbindelse med uddannelse og erhverv og håndteringen af børn med diabetes i skolerne. Diabetes på linjen Diafonen blev i 2012 relanceret med navnet Diabeteslinjen. Indholdet er dog det samme: At støtte og hjælpe diabetikere og pårørende til et bedre liv. Ti vejledere, som selv har diabetes inde på livet, har givet gode råd og vejledt om de problemer, den enkelte måtte have brug for at drøfte med en, der selv har erfaring med diabetes. Udover den vigtige generelle erfaringsudveksling har et dominerende

9 Tættere på medlemmerne 9 I 2012 blev det populære panel af erfarne frivillige suppleret med yderligere to vejledere, nemlig to yngre med type 1-diabetes, Tove på 20 og Flemming på 27 år. tema i mange vejledninger i 2012 været usikkerhed efter konsultation hos diabetesbehandleren. Der har været brug for gode råd til en god kommunikation med sin læge. Et helt særligt og længe efterspurgt netværk for voksne type 1-diabetikere så dagens lys i Med udgangspunkt i deltagerne fra de seneste fem års kurser for voksne med type 1-diabetes gik ildsjælen Hanne Yderstræde med en bevilling fra Bayers Drømmefond og støttet af Diabetesforeningen i gang med at oprette regionale netværk for voksne med type 1-diabetes. Det nye tilbud mødte stor opbakning og fungerer i dag med tovholdere, møder og erfaringsudveksling i alle fem regioner. Kurser og netværk Hundredevis af diabetikere børn, unge, voksne, ældre og deres pårørende kom i 2012 på kursus arrangeret af Diabetesforeningen. Kurserne spænder vidt fra de traditionelle kurser for børnefamilier over ungdomskurser for teenagere og kan-selv-kursus for de årige til temadage for teenageforældre og ugekurser for voksne med type 1-diabetes og deres pårørende. Et særligt samarbejde med efterskolen Skolen for Gastronomi, Musik og Design i Vejle gjorde det i 2012 muligt for klasses elever med diabetes at tage et år på efterskole med ekstra opbakning i forhold til diabetessygdommen. Analyser og undersøgelser I bestræbelserne på at komme endnu tættere på medlemmerne gennemfører Diabetesforeningen løbende analyser om aktuelle emner. Det kan være interview om f.eks. behov og forventninger til Diabetesforeningen, så foreningens tilbud kan målrettes bedre, men også webbaserede spørgeundersøgelser til et større antal medlemmer gennemføres. I 2012 blev det lettere med oprettelsen af Diabetespanelet. Panelet består af omkring medlemmer, som har sagt ja til at hjælpe foreningen ved at deltage i undersøgelser om aktuelle emner via mail. Panelet vokser hele tiden, fordi man kan melde sig til via hjemmesiden. I 2012 foretog Diabetesforeningen blandt andet en undersøgelse om medlemmernes oplevelser af det medicinske udstyr, de får stillet til rådighed, herunder omfanget af problemer med penkanyler. Også en undersøgelse om medlemmerne får tilstrækkelige øjenundersøgelser blev gennemført støttet af Norvartis, ligesom Novo Nordisk støttede en undersøgelse om forekomsten af akut lavt blodsukker (hypoglykæmi), og hvordan det påvirker hverdagen for diabetespatienter.

10 10 Tættere på danskerne Tættere på danskerne Støtten fra danskerne er hele grundlaget for Diabetesforeningens arbejde. Ved udgangen af 2012 havde foreningen næsten medlemmer, og en del af dem ønsker at bidrage yderligere til foreningen som støttemedlemmer. Det betyder, at de vælger at støtte foreningen med et fast månedligt beløb f.eks. 50 eller 75 kroner i stedet for det årlige medlemskontingent. Pengene er et vigtigt bidrag til Diabetesforeningens indtægter og dermed til at rådgive og støtte diabetikere og deres pårørende. I 2012 arrangerede Diabetesforeningen for første gang motionsløbet Sund på Cykel i Odense. 128 deltagere cyklede en tur for den gode sag. Også Diabetesforeningens skrabelotteri er en vigtig indtægtskilde for foreningen. Traditionelt er skrabelodderne blevet solgt på gader og stræder. For at øge salget af skrabelodder valgte vi i 2012 desuden at sende lodder til udvalgte medlemmer pr. brev. Det var en stor succes med flere end solgte lodder i løbet af efteråret. Marketingchef Søren Biune overrækker hovedgevinsten, en VW up!, til vinderen af skrabelodsspillet 2012, Henning Børresen fra Nykøbing Sjælland. Vi håber, at endnu flere lokalforeninger og børneungegrupper vil bakke op om salget af skrabelodder i 2013 og mobilisere sportsklubber, spejdere, skoler mv. til at understøtte salget lokalt, ligesom alle frivillige skal være velkomne til selv at sælge lodder i forbindelse med deres lokale arrangementer.

11 Tættere på danskerne 11 Diabetesforeningen udvikler hele tiden fordelene ved at være medlem. I 2012 indgik foreningen som eksempel samarbejde med to rejsearrangører, så medlemmer kan opnå fordelagtige rabatter på ferier og weekendophold og eventuelt komme på rejser arrangeret kun for Diabetesforeningens medlemmer. I 2012 var en gruppe medlemmer således på en ti-dages safari i Sydafrika, hvor der var taget særlige hensyn i forhold til f.eks. kosten, og hvor en diabetessygeplejerske deltog under hele rejsen. Nye diabetikere skal møde Diabetesforeningen Alle mennesker med diabetes skal kende til de mange muligheder for støtte, som Diabetesforeningen tilbyder. Især nye diabetespatienter skal have mulighed for at vælge et medlemskab af Diabetesforeningen og få hjælp til at leve i balance med sygdommen. To projekter i 2012 har sat fokus på, at nydiagnosticerede diabetikere får kendskab til Diabetesforeningen, når de kommer til lægen eller på ambulatoriet. Det første har målrettet information til de sygeplejersker, som hos mange praktiserende læger står for diabeteskonsultationerne. Samtlige konsultationssygeplejersker har modtaget en prøvepakke med materialer fra Diabetesforeningen, som kan supplere behandlingen af patienter med diabetes og være en hjælp for den enkelte diabetiker. Indtil videre har flere end konsultationssygeplejersker bestilt yderligere materiale, som behandlere kan bruge i dialogen med patienterne og dermed også give et indtryk af Diabetesforeningens tilbud. Det andet var et pilotprojekt, hvor lokalforeningen i Svendborg i samarbejde med to pensionerede sygeplejersker og en studerende har besøgt samtlige praksisog speciallæger i kommunen med et udvalg af Diabetesforeningens materiale. Formålet var igen at øge kendskabet til foreningens tilbud hos dem, der møder patienterne direkte, nemlig behandlerne. De frivillige blev modtaget meget positivt, og pilotprojektet blev udvidet til også at omfatte Gentofte og Odense Kommuner. Projektet evalueres i Interaktiv læring og støtte Diabetesforeningen indledte i 2012 en serie med små film, som kan hentes på nettet, og bringer konkret viden om hverdagens situationer med diabetes ud til interesserede. Den første serie handlede om fedtstoffer. Her forklarer og demonstrerer en af Diabetesforeningens diætister, hvordan du reducerer brugen af fedt, når du laver mad og giver kontante svar på, om diabetes betyder, du skal undvære flæskesteg og sovs fremover. >

12 12 Tættere på danskerne Diabetes & Kulhydrattælling er baseret på de billedkort til kulhydrattælling, som Diabetesforeningen udgav for nogle år siden. Den henvender sig særligt til type 1-diabetikere, som skal holde styr på kulhydraterne i kosten for at kunne dosere insulinen korrekt. Over brugere hentede Diabetes & Kulhydrattælling i Klinisk diætist Lisa Heidi Witt fortæller om fedtstoffer i Diabetesforeningens interaktive læringsfilm. Filmene henvender sig primært til mennesker, som netop har fået diagnosen type 2-diabetes. På de tre måneder, den første filmserie var tilgængelig i 2012, gennemførte knap modulet og knap 700 den medfølgende quiz. Applikationer (apps) til de smartphones, som flere og flere danskere bruger, kan være et godt værktøj til at lære mere om sin diabetes og holde bedre øje med sygdommen i sin hverdag. I 2012 lancerede Diabetesforeningen to apps Diabetes & Kulhydrattælling og Dia+. Dia+ er inspireret af Diabetesbarometeret. Den er særligt rettet mod mennesker med type 2-diabetes, men kan bruges af alle med diabetes. Det lille program kan holde styr på dit blodsukker, kolesterol, blodtryk og BMI. Værdierne kan indtastes på mobiltelefonen, så du kan følge udviklingen over tid og i forhold til de anbefalede værdier. Der er også en påmindelsesfunktion, så din mobiltelefon giver et bip, når du eksempelvis skal tage din medicin eller måle dit blodsukker. Omkring brugere hentede Dia+ i En praktisk app til dig med type 2-diabetes Download allerede nu

13 Tættere på danskerne 13 Stor opmærksomhed om landsindsamlingen Den tredje landsindsamling blev gennemført søndag den 3. juni, og igen lykkedes det indsamlere i 79 kommuner over hele landet at løfte resultatet til det hidtil bedste. I alt mere end 1,4 millioner kroner blev samlet ind til Diabetesforeningens arbejde med at støtte børn, der får diabetes, og deres familier. I 2012 blev der skabt yderligere opmærksomhed om Landsindsamlingen Støt Børn med Diabetes med tvspots på TV2 Charlie. Flere end indsamlere gav et par timer af deres søndag til at samle ind til det gode formål. I 2012 gennemførte Diabetesforeningen tre regionale kurser for 0-7-årige og deres familier, tre kurser for 8-12-årige og deres familier samt et kursus for børn og familier med diabetes og cøliaki. I alt deltog 330 mennesker i årets børnefamiliekurser. De indsamlede penge yder et vigtigt bidrag til børnefamiliekurserne. Landsindsamlingen kræver mange ressourcer i lokalforeningerne, som yder en stor indsats for at sørge for både lokal opmærksomhed og for, at der er indsamlere på gaden. Daniel Højrup Hansen og Marc Nieleboch til SBD I Vejle havde 20-årige Daniel Højrup Hansen selskab af sin ven, Marc Nieleboch, på indsamlingsruten. Mens Daniel selv har type 1-diabetes, kendte vennen kun sygdommen på anden hånd: - Det er en vigtig sag, og jeg har selv flere i min omgangskreds, der har sygdommen. Jeg synes, at det kniber med bevågenheden i medierne. Man læser oftere om andre, alvorlige sygdomme, så alt for mange ved ikke, hvor alvorlig en sygdom diabetes er, sagde Marc Nieleboch.

14 14 Støtte til et liv i balance Særlige projekter Ind i kampen mod ulighed I samarbejde med Steno Center for Sundhedsfremme og Region Syddanmark igangsætter Diabetesforeningen et projekt, der skal skabe mulighed for at nå nogle af de mest sårbare patienter i sundhedssystemet. Dem, der grundet sociale årsager, ikke får gavn af de værktøjer, som bruges til at give andre patienter hjælp til at få en bedre egenomsorg. Diabetesforeningen fik i ,4 millioner kroner af Sundhedsstyrelsen til projektet. De skal bruges til i de kommende år at videreudvikle eksisterende sundhedspædagogiske værktøjer, så det kan anvendes til sårbare diabetespatienter, som ikke kan bruge sundhedsvæsenets eksisterende tilbud. Ny udvikling af motivationsgrupper Diabetesforeningens motivationsgrupper har siden 2001 været et populært tilbud til mennesker med type 2-diabetes, der ønsker at lære mere om kost, motion og være sammen med andre om at ændre på livsstilen. I 2012 blev der gennemført 70 forløb med i alt 841 deltagere fordelt over det meste af landet, alle ledet af frivillige instruktører uddannet af Diabetesforeningen. Nu sætter Københavns Kommune og Diabetesforeningen i fællesskab turbo på udviklingen af motivationsgrupperne som et tilbud til type 2-diabetikere, der har gennemført et rehabiliteringsforløb i et af Københavns fem forebyggelsescentre. Med en bevilling på knap en halv million kroner skal de københavnske motivationsgrupper udvides og udvikles, I køkkenet i Diabetesforeningens motivationsgruppe i Sakskøbing. så borgere med type 2-diabetes kan fortsætte i en motivationsgruppe efter at have været igennem et kommunalt rehabiliteringsforløb. Det skal være med til at støtte borgere med type 2-diabetes og deres pårørende i at leve godt med sygdommen. Nedsættelse af tre faglige råd I 2012 styrkede Diabetesforeningen fagligheden markant med nedsættelse af tre permanente råd. Udover at styrke fagligheden er rådene en ny og mere dynamisk måde at sikre inspiration til Diabetesforeningens arbejde og en måde at udvide de vigtige netværk, som Diabetesforeningen i forvejen lægger stor vægt på at pleje. Rådene Diabetesrådet, Forebyggelsesrådet og Forskningsrådet har eksperter fra mange forskellige dele af sundhedssektoren samt en person med diabetes. Diabetesforeningens Videnscenter I 2012 kom Diabetesforeningen et stort skridt nærmere

15 Støtte til et liv i balance 15 realiseringen af et webbaseret internationalt videnscenter kaldet IDKC (International Diabetes Knowledge Center), som henvender sig til sundhedsprofessionelle med henblik på at bedre behandlingen for den enkelte. Når konceptet er færdigudviklet, er det meningen, at videnscentret fungerer som én web-indgang til al den relevante diabetesfaglige viden, som f.eks. kommunale sundhedscentre har brug for. Brugerne efterspørger en biblioteksfunktion, en platform til at indrapportere og dele gode eksempler på behandling og en model for at reducere den til tider lange vej fra forskningsresultat til anvendelse. Gang i gåtræningen Diabetesforeningen indgår som strategisk partner i flere forskningsprojekter her iblandt Dansk Center for Strategisk Forskning i Type 2-diabetes, kaldet DD2. Et delprojekt fra DD2 påkaldte sig massiv opmærksomhed i Ny forskning viste, at mennesker med type 2-diabetes kan opnå store helbredseffekter ved at gå intervalgang. Flere forsøg med at bruge intervalgang som tilbud til type 2-diabetikere er i gang i kommuner, og der arbejdes på at udvikle en applikation til smartphones, så endnu flere kan få glæde af den effektive træningsform uden nødvendigvis at skulle være tilknyttet et kommunalt tilbud. Diabetesforeningen vil bruge erfaringerne fra projektet til at finde den bedste model i forhold til Internationalt Diabetes Videnscenter, som netop skal finde veje til, hvordan vejen fra forskning til praktisk brug i f.eks. sundhedscentre forkortes. Jerry Ritz, Hørsholm, er en af dem, der har taget intervalgang op.

16 16 Vi taler diabetikernes sag Vi taler din sag Merudgiftsydelsen strammes op Lige før jul 2012 vedtog Folketinget nye regler for førtidspension og fleksjob. I reformen indgik også ændringer af reglerne for Servicelovens 100, den såkaldte merudgiftsydelse, som mange diabetikere bruger til at få dækket ekstra omkostninger ved deres sygdom som f.eks. udgifter til kost, transport til behandling og lignende. Fremover reguleres den såkaldte bagatelgrænse for at få støtte efter paragraffen i takt med prisudviklingen, ligesom diabetespatienter fremover får udbetalt en hjælp, der rundes op til nærmeste beløb deleligt med 100, når de samlede ekstra udgifter er større end 500 kr. om måneden. Diabetesforeningen holder skarpt øje med, at kommunerne administrerer ordningen, så diabetespatienter ikke oplever forskelsbehandling. Nye regler for kørekort Et nyt EU-direktiv med skrappe regler for diabetikeres mulighed for at få og beholde retten til at køre bil trådte i kraft i Forvirring om reglerne frustrerede mange diabetikere rundt om i landet, og der var sågar mennesker, der uberettiget mistede deres kørekort. Efter pres fra Diabetesforeningen og flere fremtrædende eksperter, har Sundhedsstyrelsen indvilget i at gennemgå den vejledning, der i første omgang er blevet sendt ud til lægerne om de nye kørekortregler. Vejledningen angiver blandt andet, at også nye medicintyper, der ikke umiddelbart giver risiko for lavt blodsukker, skulle medføre, at brugerne skulle være omfattet af de strengere regler. Diabetesforeningen kæmper fortsat mod, at diabetikere oplever urimelige krav for at kunne få og beholde kørekort. Socialt set Rod i kørekortregler kostede Morten jobbet Af Helen H. Heidemann Journalist i Diabetesforeningen Fotograf Bjarke Ørsted - Da jeg modtog afslag på fornyelse af mit store kørekort, kørte jeg ud til min arbejdsgiver og satte bussen i garagen. Så stod jeg uden job, fortæller Morten Nielsen. Morten Nielsen, der har type 2-diabetes, mistede sit store erhvervskørekort, men fik det tilbage efter at have klaget til politiet over afgørelsen. Hans job som chauffør har han til gengæld ikke fået igen. F ørst troede Morten Nielsen, at alt var i den skønneste orden. Han læste flygtigt brevet fra Nordsjællands Politi, hvor der stod, at hans ansøgning om fornyelse af kørekort til gruppe 1 var imødekommet. - Jeg åndede lettet op og ringede og accepterede deres afgørelse. Senere på dagen fik han læst videre på brevet, og det gik op for ham, at han godt nok havde fået fornyet sit almindelige kørekort, men havde mistet sit store erhvervskørekort i gruppe 2. - Jeg blev dybt chokeret. Hele mit fundament skred på et øjeblik. Jeg var i fuldstændig afmagt. Hvad fanden gør jeg nu, tænkte jeg. Morten Nielsen, der er 51 år, erhvervschauffør og bor i Helsingør, kontaktede sin fagforening 3f og Diabetesforeningens redaktion og besluttede sig for at anke afgørelsen. Han har type 2-diabetes, men afgørelsen kom som en bombe for både ham og hans diabeteslæge på sygehuset. - Det kom jo helt bag på mig, for min diabeteslæge havde sagt, at der ikke ville være problemer. Jeg har aldrig haft lavt blodsukker og får ikke insulin, så diabetesattesten var uden anmærkninger fra lægens side. Morten Nielsens diabetes er til gengæld ikke så velreguleret, som han godt kunne ønske sig, da hans langtidsblodsukker (HbA1c) længe har ligget på omkring ni. - Så jeg troede, det var derfor, jeg havde mistet kørekortet. Men det var det ikke. Morten Nielsen får GLP-1-medicinen Victoza, og det var her, problemet opstod. Sammenlignes med insulin Diabetikere, der får medicin, der kan medføre hypoglykæmi (lavt blodsukker) kan nemlig kun i ganske særlige tilfælde få kørekort til lastbil og bus. I Sundhedsstyrelsens vejledning til de kørekortregler, der trådte i kraft 1. januar i år, fremgår det af en fodnote, at GLP-1-analoger og DPP4-hæmmere mv. kan give hypoglykæmi. GLP-1-analoger er Victoza, Byetta og Bydureon. DPP4-hæmmere er Januvia, Galvus, Onglyza og Trajenta samt kombinationer af disse med metformin. Disse medicintyper bliver i vejledningen altså sidestillet med insulin og sulfonylurinstof kaldet SU-medicin. - Men jeg mener ikke, man kan sidestille GLP-1 og DPP4-hæmmere med insulin, siger professor, overlæge, dr.med. Sten Madsbad fra Hvidovre Hospital. - I England anbefaler man netop, at for eksempel chauffører bruger de to præparater i stedet for insulin og SU-medicin, da risikoen for hypoglykæmi nærmest er ikke-eksisterende, siger han. Hele mit fundament skred på et øjeblik. Jeg var i fuldstændig afmagt Morten Nielsen Dette var også praksis i Danmark, indtil den nye kørekortvejledning trådte i kraft. Diabetesforeningen tog allerede i foråret spørgsmålet op i Sundhedsstyrelsens Diabetesstyregruppe og bakkes op af flere diabeteseksperter i, at GLP-1 og DPP4-hæmmere ikke kan sidestilles med insulin. Sundhedsstyrelsens chef for Tilsyn og Patientsikkerhed, Anne Mette Dons, har over for Diabetesforeningens faglige tidsskrift Behandlerbladet i april påpeget, at GLP-1-analogerne og DPP4-hæmmere også kan give lavt blodsukker, men langt sjældnere end insulin. Det er derfor, sammenligningen kun nævnes i en fodnote, forklarede hun. Hun understregede også, at patienter på den type medicin underlægges de samme kørekortregler som dem, der får insulin og SU-medicin, men sagde: - Får man GLP-1 eller DPP4-hæmmere er det ikke ensbetydende med, at man ikke kan få stort kørekort. Slet Socialt set ikke. Det skal ikke tolkes så rigidt. Det er altid en konkret vurdering. Fik kørekortet igen, men ikke jobbet Da Morten Nielsen klagede til politiet over afgørelsen, fik han sit store erhvervskørekort fornyet. Han fik sit almindelige kørekort fornyet for fem år og sit store erhvervskørekort for tre år, efter hans sag havde været til fornyet vurdering i Sundhedsstyrelsen. Fra Morten Nielsen søgte om fornyelse af sit erhvervskørekort i juni, til han fik det igen i slutningen af oktober, var der gået omkring fem måneder. Men jobbet har han stadig ikke fået. - Da jeg modtog afslag på fornyelse af det store kørekort, kørte jeg ud til min arbejdsgiver og satte bussen i garagen. Så stod jeg uden job, og jeg har stadig ikke noget arbejde. Morten Nielsen overvejer derfor at anlægge et civilt søgsmål i forhold til sin mistede indkomst. - Jeg synes jo, min sag viser, at reglerne administreres, som vinden blæser. Jeg har mistet mit arbejde på grund af det her og ved ikke, om jeg får et nyt. Det er mit eksistensgrundlag, jeg har mistet og måske helt uden grund? Det virker, som om der er et meget uklart lovgrundlag, som er åbent for fortolkning. 40 diabetes november 2012 diabetes november Læs mere på side 42 Kontakt Diabetesforeningen Diabetesforeningen følger udviklingen omkring kørekortreglerne tæt, bl.a. i Diabetesstyregruppen under Sundhedsstyrelsen. Diabetesforeningen opfordrer medlemmer, der står i en lignende situation som Morten Nielsen til at kontakte jurist Charlotte Rulffs Klausen i sekretariatet på eller tlf

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

4-24 Langt fra målet. 16 patienter ved for lidt 20 sådan laver diabetes ravage 26 kan diabetikere dykke? 32 test af kartoffel - spegepølser

4-24 Langt fra målet. 16 patienter ved for lidt 20 sådan laver diabetes ravage 26 kan diabetikere dykke? 32 test af kartoffel - spegepølser diabetes OKTOBER 2009 4-24 Langt fra målet - tema om behandling 16 patienter ved for lidt 20 sådan laver diabetes ravage 26 kan diabetikere dykke? 32 test af kartoffel - spegepølser leder Kom ind i kampen

Læs mere

DIABETES FRA ARVELIG SUKKERSYGE TIL FOLKESYGDOM TEMA PATIENTEN I CENTRUM TAG DINE FODSÅRSREGLER ER DIT BLODSUKKER STABILT?

DIABETES FRA ARVELIG SUKKERSYGE TIL FOLKESYGDOM TEMA PATIENTEN I CENTRUM TAG DINE FODSÅRSREGLER ER DIT BLODSUKKER STABILT? TAG DINE FODSÅRSREGLER MÅL SELV DIT BLODSUKKER PAS GODT PÅ DINE FØDDER PATIENTEN I CENTRUM GIVER BEDRE OG BILLIGERE DIABETES BEHANDLING KOMMUNERNES SPAREPLANER RAMMER DIABETIKERNE DIABETES TEMA ER DIT

Læs mere

Indhold. Beretning 2008 4. Diabetestinget 6. Opsporingskampagne 10. Skolelivsundersøgelsen 12. Livet med diabetes 14.

Indhold. Beretning 2008 4. Diabetestinget 6. Opsporingskampagne 10. Skolelivsundersøgelsen 12. Livet med diabetes 14. Beretning 2008 Indhold Beretning 2008 4 Diabetestinget 6 Opsporingskampagne 10 Skolelivsundersøgelsen 12 Livet med diabetes 14 Egne medier 18 Verdens Diabetes Dag 2008 20 Økonomi 22 4 Beretning 2008 Beretning

Læs mere

tema om livskvalitet lever du det gode liv?

tema om livskvalitet lever du det gode liv? diabetes december 2008 tema om livskvalitet lever du det gode liv? leder Får du, hvad du har brug for? Næppe. Hvis du bladrer frem til side 43, vil du se et nedslående danmarkskort. Kortet viser, hvor

Læs mere

oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14

oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14 diabetes oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14 leder Screening kan redde liv Omkring 200.000 danskere går rundt med type 2-diabetes uden at vide det. Det koster liv. Konsekvensen

Læs mere

Jeg kender det jo selv

Jeg kender det jo selv Ændringer vedr. abonnement Ring venligst på tlf.: 66 12 90 06 Diabetesforeningen Rytterkasernen 1 5000 Odense C diabetes APRIL 2008 Jeg kender det jo selv Anne Petersen, som du ser her på billedet, er

Læs mere

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Lunge- og KOL-dag 2012 - Kom og vær med Lungesagen er på sporet Gallashow til fordel for lungerne:

Læs mere

Lungenyt. Vi slog igennem politisk i 2013 SÆRUDGAVE: ÅRSBERETNING 2013

Lungenyt. Vi slog igennem politisk i 2013 SÆRUDGAVE: ÅRSBERETNING 2013 Vi slog igennem politisk i 2013 Side 13 Nummer 02 maj 2014 Side 15 Lungenyt Danmarks Lungeforenings vision er et samfund, hvor flere har sundere lunger livet igennem SÆRUDGAVE: ÅRSBERETNING 2013 TEMnAge-

Læs mere

Unge på efterskole: Engagementet driver værket Mad & tips: Tid til torsk Op af sofaen: Gang i Danmark

Unge på efterskole: Engagementet driver værket Mad & tips: Tid til torsk Op af sofaen: Gang i Danmark 1 Februar 2007 Diabetesforeningen www.diabetes.dk Unge på efterskole: Engagementet driver værket Mad & tips: Tid til torsk Op af sofaen: Gang i Danmark Diabetes nr. 1 Februar 2007 10 4 Leder: Diabetesområdet

Læs mere

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP:

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP: wijixggfik )''- Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K www.aeldresagen.dk CVR.nr. 10 62 54 08 Hjemstedskommune: København Bestyrelse Per Thestrup, landsformand Søren Rand, næstformand Eva Holm Christensen

Læs mere

NING T E R ÅRSBE 2004

NING T E R ÅRSBE 2004 ÅRSBERETNING 2004 Indhold Mærkesager.................................... 3 I front med forskning for patienterne Indflydelse gennem samarbejde Sundhed og oplysning............................. 7 Alle skal

Læs mere

Sukkersyge Børns Dag: Meld dig som indsamler Giv et bidrag. Det går pengene til: Kurser for børn og unge Forskning i diabetes

Sukkersyge Børns Dag: Meld dig som indsamler Giv et bidrag. Det går pengene til: Kurser for børn og unge Forskning i diabetes 2 April 2007 Diabetesforeningen www.diabetes.dk Sukkersyge Børns Dag: Meld dig som indsamler Giv et bidrag Det går pengene til: Kurser for børn og unge Forskning i diabetes Ny undersøgelse: Kun 3,5 % personer

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Nr. 2 december 2010. 04: Tema: 40-års jubilæum. 08: Ingen kritik i Andreas-sagen. 15: Ny behandlingsform for ITP. BløderNyt

Nr. 2 december 2010. 04: Tema: 40-års jubilæum. 08: Ingen kritik i Andreas-sagen. 15: Ny behandlingsform for ITP. BløderNyt M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 2 december 2010 04: Tema: 40-års jubilæum 08: Ingen kritik i Andreas-sagen 15: Ny behandlingsform for ITP BløderNyt 2 Indhold

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

Skoleliv. Klasselærer Birgitte Thrønner og Magnus forældre, Hvem tager ansvaret? tema skoleliv

Skoleliv. Klasselærer Birgitte Thrønner og Magnus forældre, Hvem tager ansvaret? tema skoleliv Skoleliv Hvem tager ansvaret? Hvordan har børn med type 1-diabetes det egentlig i skolen? Hvordan er sam arbejdet mellem forældre og lærere? I dette temanummer sætter diabetes fokus på skoleliv med udgangspunkt

Læs mere

Ældre Sagen årsrapport. www.aeldresagen.dk

Ældre Sagen årsrapport. www.aeldresagen.dk Ældre Sagen årsrapport 2013 www.aeldresagen.dk Forening Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København k www.aeldresagen.dk Hjemstedskommune: København Landsbestyrelse: Søren Rand, landsformand Ebbe Johansen,

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Diabetes. Stor diabeteskongres sætter diabetes på dagsordenen. Tema: Diabetesforeningens Hovedbestyrelse. Amtsformænd

Diabetes. Stor diabeteskongres sætter diabetes på dagsordenen. Tema: Diabetesforeningens Hovedbestyrelse. Amtsformænd Diabetesforeningens Hovedbestyrelse Allan Flyvbjerg, formand Ib Brorly, næstformand Martin Loesch, næstformand Marianne Gejl Dorte Hinzmann Joan Lerche Else Molberg Nanna Overgaard Elly Sørensen Maskinel

Læs mere

2012 i glimt. på Amalienborg.

2012 i glimt. på Amalienborg. Årsberetning 2012 Foto: Kim Dahl Foto: Claus Thorsted 2012 i glimt Flytteplaner I april offentliggjorde Gigtforeningen planerne om at flytte Kong Christian X s Gigthospital fra Gråsten til Sønderborg Sygehus.

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Tema om årets ADHD-konference Side 4-9 Vild & Stille er en stor succes Side 13 Uddrag af årsberetning Side 22-25 Kurser til voksne Side 17 Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %.

NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %. NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %. NR. 6 DECEMBER 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD NYT MØDESTED FOR FOLK MED KOL

Læs mere

Alzheimerforeningen Årsberetning 2013

Alzheimerforeningen Årsberetning 2013 Alzheimerforeningen Årsberetning 2013 Alzheimerforeningen Ny Kongensgade 20 st. tv. DK 1557 København V Tlf.: 3940 0488 post@alzheimer.dk www.alzheimer.dk Alzheimerforeningens protektor: Hendes Kongelige

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART NR. 2 2015 OMKREDS H 02 15 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Samarbejde og inddragelse SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE OmKreds H NR. 2/2015 8. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

Overvægt og følgesygdomme TEMA. TEMABLAD Forår 2012. Krisetid i Danmark. Ny Fedtskat. Sund mad sparkes ind i idrætshallerne

Overvægt og følgesygdomme TEMA. TEMABLAD Forår 2012. Krisetid i Danmark. Ny Fedtskat. Sund mad sparkes ind i idrætshallerne TEMABLAD Forår 2012 Krisetid i Danmark Ny Fedtskat Sund mad sparkes ind i idrætshallerne Mange fedmeopererede indlægges Av, av og atter av Overvægt og følgesygdomme 700 dagbøger fra gastric by-pass opererede

Læs mere