m a f å Medlemskampagnen 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "m a f å Medlemskampagnen 2015"

Transkript

1 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015

2 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi og gønsmutt og n hl mass ny pigspjd tag På flammfæd md Gnistn. Hæftt, I sidd md i håndn, indhold alt dt, I skal vid om mdlmskampagnn Så søg fo at læs hæftt godt ignnm, indn I gå i gang. D vil væ dokumnt, som I skal hnt på og matial, I skal bstill på 55⁰NORDs hjmmsid. På flammfæd md Gnistn ha samm opbygning som sidst ås mdlmskampagnhæft På plasktu md Pip. Dt vil sig, at dn indhold to indldnd mød, hvo spin og gønsmuttn skal fobd n vnt, som d kan invit ds vnind og and pig i js omåd md til. Til ldn Gnistn Føst indldnd mød Andt indldnd mød Evntn Bålmag Sid 6 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 15 På vntn skal pign ign js undt til fi foskllig fjn land dnn gang fo at abjd og lg md ild. Kampagnn ha fokus på, hvad man bug og ha bugt ildn til undt omking i vdn, og vi opfod dfo til, at kampagnn bliv fulgt op af udfodingsmækt Bålmag, d fokus på ild og bål i n m klassisk spjdfostand. Mdlmskampagn fo all gønn pigspjd i mats 2015 Som nogt nyt skal kampagnn i 2015 afholds i all pigspjdgupp i hl landt i mats månd. På dn måd kan vi fa nationalt nivau bakk kampagnn op md pssdækning i all d omåd, hvo d gønn pigspjd. Vi håb, dt vil væ md til at skab m synlighd fo båd js abjd md kampagnn og fo kopst gnlt og bidag til stø sammnhængskaft hos D gønn pigspjd. Dt op til j, om I vil hold d indldnd mød foud fo ll i slv kampagnmåndn. Gæststjn n hjælp til guppn Vi uddann fi pig fa hv gion i aldn 14 å+ til at tag ud i d gupp, som ha bug fo ksta hænd på vntdagn. Gæststjnn skal bugs som dt fisk pust og som kspt på kampagnn og ikk til at løs fofaldn opgav. Vi vil også gn opfod j til at invit js ungldpig md til at afhold kampagnn. På Ungldkusn i ftåsfin 2014 ha d nmlig alld afpøvt nogl af kampagnns aktivitt på t natløb. I mød Gnistn ign Nå I ha gnnmføt kampagnn og fohåbntlig ha fåt mass af god oplvls og ny pig i spjdfællsskabt, håb vi, at igtig mang af j tag md på sommns spi- og gønsmuttlandsdlslj. På ljn vil tmat om ild gå ign, og I vil ndnu n gang mød d fi pig fa Gnistn sammn md ljns maskot. Rigtig god fonøjls md kampagnn! Udgivt novmb 2014 D gønn pigspjd Asnalvj Købnhavn K Tlf.: Illustation af Maln Hald 2 3

3 Væd at vid Kampagnns foløb Indldnd mød: Kampagnn bstå af 2 indldnd mød, hvo js spi og gønsmutt skal fobd vntn vd at pakk jskufftn, bliv fotolig md at lg md ild og ikk mindst få mulighd fo at invit ds vnind md til vntn. Evnt: Evntn t aangmnt på omking 4 tim, hvo pign skal på n spændnd js undt i vdn sammn md pign fa Gnistn, hvo d oplv og pøv kæft md foskllig aspkt af ild. Dagn slutts af undt om bålt. Afslutning: Dt oplagt at afslutt kampagnn md at tag udfodingsmækt Bålmag. H abjds d vid md bål som t væsntligt lmnt i spjdlivt. Konkunc Fotæl os dn bdst, sjovst, vildst, skøst, mst imponnd histoi fa js vnt og vind n oplvls fo hl flokkn! Snd histoin som billd, film, øgsignal ll hvad I nu find på til kopskontot på mailadssn mllm d. 1. mats og 1. maj, så dltag I i konkuncn. Matial til kampagnn 55 NORD På 55⁰NORDs hjmmsid kan I bstill: Postkot, d fung som indbydls til vntn Klistmæk md Gnistn En vnindbog I kan dl ud til ny og gaml pig, så d kan hold kontakt md ds ny vnind Et mæk fo vntn Plakat I kan bug til klam md Van kan bstills fa d. 1. fbua Til ldn Gæststjn Gæststjnn lokal ung pigspjd fa js gn gion, som uddannt til at væ dt fisk pust, igangsætt og vidnspson, d knd kampagnns aktivitt og kan fotæll ny pig og foæld om D gønn pigspjd og om, hvofo d slv gønn pigspjd. Tag kontakt til js lokal gionsldls i god tid fø kampagnmåndn og lav n aftal om, hvodan I book gæststjn til js vnt. Foslag til at abjd md kistndom Moss og dn bændnd busk En dag da Moss va ud og pass få, kom han fobi n bændnd tonbusk. D va ild i dn udn at dn bændt op! Pludslig talt buskn til ham. Dt va Gud, d bfald ham at gå til Faao og bfi jødn fa ds liv som slav i Egyptn. Bug histoin til at tal om kistndom, ild og ildns kaft. Pinsn og ildtungn I kan også bug fotællingn om dn gang Jsus sndt Hlligåndn som ildtung til sin discipl, så d kunn tal alvdns spog og udbd kndskabt til Gud og Jsus. Badbold og klistmæk Bug badboldn fa På plasktu md Pip til at vis, hvo I js undt i vdn. Nå I ha bsøgt t land, kan I klist t klistmæk md Gnistn på badboldn. Så kan I altid s, hvo I jst hn. Skablon til pssmddlls til båd fø og ft kampagnn Løbspost til dt andt indldnd mød Postkot fa Gnistn, d skal bugs på vntn Et opfølgnd bv I kan giv pign md hjm ft vntn Udfodingsmækt Bålmag Pæsntation af pign i Gnistn D foskllig dokumnt ligg kla på hjmmsidn fa d. 1. fbua

4 Gnistn Gnistn n patulj, d bstå af fi glad pig. Floa, Sofi, Mill og Katin all pigspjd md stot P! Og d lsk dt. Floa, Sofi og Kat ha væt spjd sidn d gik i 1. klass, mn Mill blv føst n dl af patuljn sidst å hun va nmlig md På plasktu md Pip. Hun syns, dt va mga sjovt at lav danskvandgys og putt hovdt und bskidt vand, så hun mått ba væ pigspjd. I sommfin va d fi pig på sommlj. Dt va 5 dag md n mass sjov og spas. D sov i tlt, byggd md aft og skåld sang om ljbålt. Pign Katin Jg vil hlst kalds Kat! Sådan jg: Jg lsk at tag på vnty! Jg kan slt ikk find ud af at sidd still. Nogl gang jg lidt glmsom, mn så hjælp Mill mig. I skoln kan jg bdst lid: Idæt og fikvat! Dt bdst jg vd: E nå vi skal på løb til spjd! Og nå vi lg staft. Jg også hlt vild md at klat i tæ. Livt: Min bdstmos lammkbab d finds ikk nogt bd! D vil jg allhlst hn på fi: Jg vil hlt vildt gn til Sydafika! D kan man komm på safai og s løv og lfant. Man kan også s nogl hul, hvo d bod mnnsk fo 1 million å sidn! va vildt fascind af ildns gnist, d stg mod dn møk sommhimml. Dt va nogt af dt flottst, d nognsind havd st. D va ikk i tvivl - ds patulj skull hdd Gnistn. Nu t nyt spjdå i gang, og Gnistn i gang md n mass sjov aktivitt. D skal båd tag t udfodingsmæk og t ngagmntsmæk. Dt, syns d, hlt vildt fdt, fo d lsk at få mæk til unifomn. Dudov glæd d sig hlt vildt til mats 2015, hvo d sammn skal lg md ild og invit ny pig ind i guppn! Sofi Sådan jg: Jg t paktisk. Altså dt altid mig, d ha huskt dt hl, nå vi skal på tu. Jg også hlt vildt god til at løs kod og mysti. Og så jg t god til at find vj. I skoln kan jg bdst lid: Matmatik og gogafi. Dt bdst jg vd: E dims! Jg lsk all mulig dims som kompas, stygstål, lommlygt, lommguidn, kikkt osv., som kan hjælp n, nå man til spjd. Jg kan også hlt vildt godt lid at dans. Livt: Jg lsk svnsk pølst. Dt smag simplthn så godt, nå dt bliv lavt ov bål! D vil jg allhlst hn på fi: USA! Jg lsk Pocahontas, så jg vil hlt vildt gn s, hvo hun bod. Hvm d ba va indian. Gnistn Sådan jg: Jg vist lidt n dagdømm. Nogl gang kan jg væ hlt væk i min gn tank. Min mo sig også, at jg n Spøg-Jøgn. Jg to, hun mn, at jg fo nysgig. Jg få tit bskidt busk, mn jg vd hldigvis slv, hvodan vaskmaskinn vik! Floa I skoln kan jg bdst lid: Natutknik. Dt bdst jg vd: E dy! All mulig dy! Jg ha båd n undulat, n kat og n hamst. Jg lsk også at gå ud i natun og s på tæn og blomstn. Jg lsk også hatt! Og tøj Livt: Snobød! Spcilt nå vi få lov at putt små skumfidus i djn. D vil jg allhlst hn på fi: Min tant Lilly bo på Shtlandsøn. Hun simplthn så sød og tag mig md ud i natun fo at kigg på fugl. Så d vil jg allhlst hn på fi! Sådan jg: Min vnind sig, at jg altid gin! Mn d altså også t sjov. Jg kan godt lid at find på. Spcilt at find på ny lg og ny opskift. I skoln kan jg bdst lid: Håndabjd og hjmkundskab. Dt bdst jg vd: E at lav mad! Spcilt ov bål. Jg kan også godt lid, nå vi skal optæd til ljbålt. Måsk vil jg gn væ skuspill n dag. Livt: Min mo sig, at dt ikk sundt, mn hvis jg mått vill jg spis honningkag hv dag! D vil jg allhlst hn på fi: Jg ha n onkl, d hdd Pt. Han bo i Austalin og bandmand. Ham vil jg hlt vildt gn bsøg. Tænk hvis jg så n koala ll n kænguu! 6 7 Mill

5 Føst indldnd mød Til dtt mød skal spin og gønsmuttn mød d fi pig i patuljn Gnistn. D skal også lav n invitation til ds vnind til vntn, og sidst mn ikk mindst skal d lav nogl fakl, som skal bugs på vntn. Stat mødt md at intoduc Gnistn fo pign. Bug gn intoduktionn h i hæftt, samt dt matial, d ligg på hjmmsidn. Hvis I ha lyst, kan I lav n lill histoi om Gnistn ll slv tgn pign i foskllig situation. Fakl Bo I tæt på natun, så stat md at gå n tu udnfo og find nogl god gn. Gnn skal væ foholdsvis sto og gn hav n diamt på 3-5 cm. D skal hlst væ fisk. I bhøv ikk lav n fakkl til hv pig. D må gn hjælps ad. Sav gnn i n længd på ca. n halv mt gn læng. Riv sækklæd i stiml og vikl dt om toppn af fakln. Lad to stimmlnd på 7-10 cm stikk fm i bgg nd og bind dm sammn md mindst to knud til sidst. Toppn af fakln d hvo lædt bundt fast skal nu gnnmvæds af smltt stain. Til sidst skal fakln tø, så d kla til bug på vntn. Slut mødt af md at lav invitation til vntn, som pign kan dl ud til ds vnind. Bug gn d postkot md billd af Gnistn, som I kan bstill på 55⁰NORDs hjmmsid. Foslag til lg Hvis I ha tid, kan I fx lg n staftlg md tændstikæsk. Dn gå ud på, at dn føst pig i ækkn få plact n tændstikæsk ovn på sin fod. Hun skal nu løb nd og kyds n linj og tilbag ign md æskn liggnd på fodn. Tab hun tændstikæskn, skal hun stat fofa. Nå dn føst pig ha væt ignnm n omgang udn at tab tændstikæskn, dt dn næst pigs tu i ækkn osv.. Andt indldnd mød Fo at kunn js ud i vdn på vntn skal pign pakk jskufftn. Dn skal indhold mang vigtig gnstand, som pign skal bug fo at kunn kla ds sto js undt i fjn land. På vntn skal d blandt andt oplv, hvodan man ha bugt ild til at giv bskd til hinandn ov lang afstand, og hvodan ild kan væ faligt og altødlæggnd. Spin og gønsmuttn skal nu på t løb, hvo d skal løs foskllig opgav, d ha md ild at gø. Løs d opgavn, få d n ting, som d kan putt i ds kufft og bug på vntn. Løbt fogå båd indndøs og udndøs. Postn ha all sammn nogt md ild at gø, så dt vigtigt, at d n voksn ll n sto spjd til std und all aktivittn. I kan lav løbt, som I ha lyst til. Fx som n skattjagt, t stjnløb ll n fohindingsban. Postn finds på und Kampagnmatial. Afslut gn møds md at komm fl ting i kufftn, hvis d nogt, I syns, I kan få bug fo på js js und vntn. S matialn til løbt und postbskivlsn. Foslag til lg Ild på Mount Cook Pign dls i to lig sto hold, d skal dann n ind- og n ydkds. Vælg n pig til at væ dn. Hun skal stå i midtn af d to kds. Nå hnd, d dn, åb Ild på Mount Cook, løb, løb, løb!, skal dltagn i dn ydst kds løb undt om indkdsn. Hnd d dn, skal nu still sig i indkdsn og åb: Ildn slukkt!. Pign i ydkdsn skal stopp md at løb og find sammn md n makk fa indkdsn. Dn pig, d ikk få n makk, skal nu væ dn. Ind- og ydkdsn skal skifts til at løb. Indldnd mød Matiallist Histoin om Gnistn, fisk gn md n diamt på 3-5 cm og n længd på mindst 50 cm, sav, sækklæd, saks, smltt stain, blyant og fav, invitationspostkot, tændstikæsk. 8 9

6 Evntn Amika Stat dagn som I plj at stat t spi- og gønsmuttmød og sig pænt goddag til d ny pig. Lg gn n navnlg, så I vd, hvad all hdd. Måsk dt n god id at lav n navnskilt. Hjælp vt. pign md at få stavt ds navn. Fo at js undt i vdn skal I indstill kompasst igtigt og find dt pågældnd land på js badbold. Rjs ud i vdn vd at hopp ov n bændnd magisk ing. Dt kan væ t lill bål ll n ing lavt af sølvpapi, I fold så d komm n lill fodybning, og som I hæld spit i og sætt ild til. Husk at ingn ikk må væ sælig sto, og at flammn ikk må væ sæligt høj. Hjælp vt. pign md at hopp ov vd at hold dm i hændn. I kan bug postn til at lav t løb ll som aktivitt, I løs sammn på én gang. Hv aktivitt tag ca. n halv tim at gnnmfø. Shtlandsøn Ra mm Floa ha glædt sig i ugvis. Hun skal nmlig til Shtlandsøn, som n lill Klæd øgupp nod fo England, sammn md Gnistn og bsøg sin tant Lilly. ud so n af j Lilly lsk fugl og ha dfo invitt Floa og Gnistn ud at vand på n m ta Gn nt Lilly. lillbitt ø, d hdd Mousa. D bo ingn mnnsk, mn til gngæld n m vand mass fugl. tøj d Dn glmt madpakk og ug, kikkt lt hå. u m n Sofi lsk indian. Hun ha st Disny tgnfilmn Pocahontas n døstlig i P mindst 15 gang. Dfo Sofi hlt vildt spændt på at bsøg t no til d d skal b. t s Pocahontas hjmgn i dt nodøstlig USA i statn Viginia j o n A, hv ndian sammn md all pigspjdn og ds vnind. Sofi ha g US hikani d som spcilt glædt sig til at pøv at lav øgsignal. Hun syns, mo ing n u søg g n stmn gt j dt hlt vildt fdt, at man kan snd bskd til hinandn d ab lan Klæ og sk kommt f ov sto afstand vd ba at bug t bål og t tæpp. Og n a india ign omgivt dt md bål Sofi hlt vildt god til. Dt nmlig hnds p n t a i n yndlingsaktivitt, nå hun til spjd. af, iv g å pæ Røgsignal Evntn I dag dt sto jsdag. Sammn md ds vnind og and pig fa js lokalomåd skal spin og gønsmuttn js undt i vdn fo at oplv ild. D fi pig fa Gnistn jst i fovjn og ha sndt t postkot til pign fa hv af d fi land. Læs postkotn op indn hv post. Ra m G ud p lign. i håt. o fj tipi å n n ing p pig kigsmal t og lid kindn. Indiann lavd øgsignal vd at saml n sto bunk fugtig blad og smid dm på bålt fo at giv n mass øg. Vd at hold t tæpp hn ov bålt og hutigt flytt dt, kunn d lav øgsky, som d bugt som simpl kod til at vidgiv n bskd. Dl pign i to hold, så d kan pøv at snd bskd til hinandn. Aftal på fohånd, hvad fx t øgsky i tæk btyd. Ud ov øgsignal kan I bug foskllig køkknatikl til at lav lidt tylli md flammn, d også kan btyd foskllig ting. Goft salt: Gnist og lav små stjn Pulvkaffflød: Lav t puf Kakaopulv: Flamm op og gnist Ting I skal bug fa kufftn: Goft salt, kakaopulv, pulvkaffflød. Fotæl pign, at I tagt ud på dn lill ø Mousa fo at vand og kigg på fugl. Dsvæ ha I glmt js madpakk, og nu bgynd I at bliv igtig sult. Hldigvis vd tant Lilly, at man gn må spis fuglns æg, da d igtig mang af dm. Mn man kan jo ikk spis å æg! Til gngæld smag æg igtig godt, nå dt bliv lavt til fx spjlæg. Gm nogl hønsæg, som pign skal ud at find. Nå I ha fundt æggn, skal d tilbds ov t glødbål md ikk alt fo vam glød. Dsvæ ha I ingn pand at stg æggn på, så I skal bug d kuvt, pign ha md i ds jskufft. Kuvtn skull gntlig bugs til at snd postkot hjm i, mn hldigvis vd Floa, at man kan stg æg i kuvt. Slå t æg ud i n kuvt og luk dn gundigt. Spøjt kuvtn md vand. Bug fx n fostøv. Læg kuvtn dikt på glødn i bålt. Husk at glødn ikk må væ fo vam. Vnd kuvtn oft. Nå æggmassn blvt fast ind i kuvtn, dt kla til at bliv spist. Spis dt vd at iv dn n sid af kuvtn op. Dys vt. md salt og pb. Ting I skal hav md fa kufftn: Ufavd kuvt 10 11

7 Austalin Ramm Sydafika I nu kommt hlt om på dn andn sid af jodn til Austalin. Mill ha glædt sig hlt vildt. Hun skal nmlig bsøg sin onkl Pt, som bandmand. Han ha lovt at vis hnd og all hnds pigspjdvnind, hvodan man slukk n skovband, og hvo svæt dt. Skovband t tilbagvndnd poblm i Austalin, hvo d tit t mgt vamt og mgt tøt, så dfo bd ildn sig nmt. Dudov d sto Eukalyptusskovn afhængig af skovband fo at kunn fony sig. Skovn bænd dfo md ca. 10 ås mllmum som følg af lynndslag. Bladn udskill olidamp, nå dt vamt, og slv dn mindst lill gnist kan stat n band. Skovband Dl pign i to hold. Stat md at øv j i at bug n ilddask og t bandtæpp. Spillt gå ud på, at to hold dyst mod hinandn i at sætt ild til dt andt holds skov (vattott) vd at till md bandnd ildkugl (tnnisbold). Få man sat ild til dt andt holds vattott, gæld dt om at slukk ildn md ilddask, så ildn ikk bd sig til d and tæ. Husk, at d skal væ n voksn på hvt hold, d kan hjælp pign md at slukk ildn, snd dn bændnd tnnisbold afstd osv. Husk at lgn gå ud på at s, hvo mgt ildn kan bd sig og ikk på, hvm d vind. Spillt skal spills på flis, asfalt ll lignnd. Indam bann md aft, så boldn ikk kan till fo langt væk. Bug vt. lfantsnot til at sætt vattottn fast md. Væd tnnisboldn md spit og sæt ild til dm md n tændstik. Boldn bænd i ca. 5 min. ad gangn. Pign skal hav havhandsk på md læd på indsidn, så bænd d sig ikk. Ting I skal bug fa kufftn: Havhandsk md læd, tnnisbold. Klæd n af j ud som bandmand ll få n lokal bandmand til at komm og væ onkl Pt. Sig gn Howdy Mat og and austalsk udtyk til pign. Hvis I ha lyst, kan I lav bandmandshatt til pign, som d skal hav på und aktivittn. Kat lsk at tænd bål. Mn ikk md tændstikk. Hun syns, at dt mgt sjov at gø dt, som man gjod i gaml dag. Dfo hun jst til Sydafika. H ha man i n hul, d bliv kaldt fo Miaklhuln fundt spo af, at d fo ov 1 million å sidn bod mnnsk, d tilbdt mad ov bål. Dt viklig lang tid sidn. Man vd ikk, hvodan d tændt bål, mn Kat knd fl mtod. Hun kan båd tænd ild md flint og stål og vd at gnid n pind mod t stykk tæ. Ild på gammldags mané Tænd i fællsskab md pign ild på n gammldags måd. Dt kan væ md flint og stål, md gnidningsmtodn ll på n andn måd, d pass til j. I fællsskab skal I hav sat ild til n ll fl af d fakl, som spin og gønsmuttn lavd på dt føst indldnd mød. Nå I ha fåt sat ild til fakln, skal pign dybt ind i huln og find gaml hulmali. Hvad fostill d? Ramm Skab gn n stmning af, at pign nu kommt til n hul, hvo d bod mnnsk fo igtig mang å sidn. Klæd j fx ud som akæolog, d vd at undsøg stdt. Afslutning på dagn Snd gn n voksn ind i huln sammn md pign, så d ikk nogn, d komm til at sætt fut til n andns hå ll lignnd. Ting I skal bug fa kufftn: Fakl Slut dagn af undt om t bål. I kan fx lav n snobødsba, hvo pign slv få lov at bland foskllig ting i ds snobødsdj og putt foskllig ting i ds fædig snobød. Dt kan fx væ m&m s, nødd, vingummibams, små skumfidus, vt skink ll ost, ktchup, mamlad, nutlla osv. Syng nogl god bålsang, nå I sidd undt om bålt, og lad pign fotæll, hvad d ha oplvt i løbt af dagn. Slut dagn af, som I plj at slutt t almindligt spi- og gønsmuttmød. Giv all pign t mæk, og d ny pig n invitation til at komm ign. Evntn OBS! Pign skal væ tæt på ild dt mst af dagn. Væ dfo opmæksomm på, at d ikk komm fo tæt på ildn, hvis d ha nylontøj på som flc og gntøj. Matiallist Matial til navnskilt, postkot fa Gnistn fa magisk ing/lill bål, jskufftn d blv pakkt på 2. indldnd mød, udklædningstøj til d pson pign mød undvjs, mindst 3 bål (kan fx lavs i bålfad), æg, favløs kuvt, salt, pb, paltkniv, fostøv md vand i, hundtæpp, goft salt, pulvkaffflød, kakaopulv, fugtig blad, ilddask, bandtæpp, vat, tnnisbold, spit, tændstikk, lfantsnot, havhandsk md læd, dskab til at tænd ild på gammldags mané, fakl, hul md hulmali, snobødsdj, ingdins til snobødsba, snobødspind, mæk til all pign, infomation til d ny pig

8 Dn sj Bålmag Bålmag Bålmag...fo nå bålts glød snd sin gnist smukt på vj, bli vi ægt spjdvnn du og jg. Vamn fa bålt, dn buldnd lyd fa bændt og ikk mindst duftn af øg gø nhv spjd glad. Bål nmlig n fast dl af thvt spjdliv, hvad ntn dt til at lav mad ov ll til at hygg sig omking. Nivau 1 Spin skal føst og fmmst læ at tænd n tændstik og dft t bål, som skal bugs til ljbålshygg. D skal vid, hvodan man opfø sig omking t bål, så man ikk komm til skad. Hvis uhldt ud, skal d vid, hvodan man bhandl små bandså. Mn dt handl også om at hav dt sjovt md sang og optædn omking bålt. Udfodingn nmlig t ljbål fo spcilt invitd gæst. Nivau 2 Hvilk tætyp god til foskllig slags bål? Dt find gønsmuttn ud af som bålmag. D skal også læ, hvodan bændt skal savs og huggs, så d kan lav t godt kogbål til at lav mad ov. Udfodingn nmlig at lav t igtig godt måltid ov alltids bdst bål. Udfodingsfakto Udliv: Samabjd: Tag dtt mæk hvis... I snat skal afstd på lj og skal kunn vam j vd bålt! Spjdtknik: Vildskab: 14 15

9 D gønn pigspjd Asnalvj Købnhavn K

Indholdsfortegnelse. Værd at vide. Side 4. Materialer til kampagnen. Side 5. Gnisterne. Side 6. Første indledende møde. Side 8. Andet indledende møde

Indholdsfortegnelse. Værd at vide. Side 4. Materialer til kampagnen. Side 5. Gnisterne. Side 6. Første indledende møde. Side 8. Andet indledende møde På flammefærd med Gnisterne Medlemskampagnen 2015 Indholdsfortegnelse Værd at vide Materialer til kampagnen Gnisterne Første indledende møde Andet indledende møde Eventen Bålmager Side 4 Side 5 Side 6

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 0 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS» Vos bidasyd skal s, hv nst kon, saml ind, iv dt bdst muli afkast Dfo vud mt nøj hvo mt mial, snd ud, o ha

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere