m a f å Medlemskampagnen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "m a f å Medlemskampagnen 2015"

Transkript

1 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015

2 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi og gønsmutt og n hl mass ny pigspjd tag På flammfæd md Gnistn. Hæftt, I sidd md i håndn, indhold alt dt, I skal vid om mdlmskampagnn Så søg fo at læs hæftt godt ignnm, indn I gå i gang. D vil væ dokumnt, som I skal hnt på og matial, I skal bstill på 55⁰NORDs hjmmsid. På flammfæd md Gnistn ha samm opbygning som sidst ås mdlmskampagnhæft På plasktu md Pip. Dt vil sig, at dn indhold to indldnd mød, hvo spin og gønsmuttn skal fobd n vnt, som d kan invit ds vnind og and pig i js omåd md til. Til ldn Gnistn Føst indldnd mød Andt indldnd mød Evntn Bålmag Sid 6 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 15 På vntn skal pign ign js undt til fi foskllig fjn land dnn gang fo at abjd og lg md ild. Kampagnn ha fokus på, hvad man bug og ha bugt ildn til undt omking i vdn, og vi opfod dfo til, at kampagnn bliv fulgt op af udfodingsmækt Bålmag, d fokus på ild og bål i n m klassisk spjdfostand. Mdlmskampagn fo all gønn pigspjd i mats 2015 Som nogt nyt skal kampagnn i 2015 afholds i all pigspjdgupp i hl landt i mats månd. På dn måd kan vi fa nationalt nivau bakk kampagnn op md pssdækning i all d omåd, hvo d gønn pigspjd. Vi håb, dt vil væ md til at skab m synlighd fo båd js abjd md kampagnn og fo kopst gnlt og bidag til stø sammnhængskaft hos D gønn pigspjd. Dt op til j, om I vil hold d indldnd mød foud fo ll i slv kampagnmåndn. Gæststjn n hjælp til guppn Vi uddann fi pig fa hv gion i aldn 14 å+ til at tag ud i d gupp, som ha bug fo ksta hænd på vntdagn. Gæststjnn skal bugs som dt fisk pust og som kspt på kampagnn og ikk til at løs fofaldn opgav. Vi vil også gn opfod j til at invit js ungldpig md til at afhold kampagnn. På Ungldkusn i ftåsfin 2014 ha d nmlig alld afpøvt nogl af kampagnns aktivitt på t natløb. I mød Gnistn ign Nå I ha gnnmføt kampagnn og fohåbntlig ha fåt mass af god oplvls og ny pig i spjdfællsskabt, håb vi, at igtig mang af j tag md på sommns spi- og gønsmuttlandsdlslj. På ljn vil tmat om ild gå ign, og I vil ndnu n gang mød d fi pig fa Gnistn sammn md ljns maskot. Rigtig god fonøjls md kampagnn! Udgivt novmb 2014 D gønn pigspjd Asnalvj Købnhavn K Tlf.: Illustation af Maln Hald 2 3

3 Væd at vid Kampagnns foløb Indldnd mød: Kampagnn bstå af 2 indldnd mød, hvo js spi og gønsmutt skal fobd vntn vd at pakk jskufftn, bliv fotolig md at lg md ild og ikk mindst få mulighd fo at invit ds vnind md til vntn. Evnt: Evntn t aangmnt på omking 4 tim, hvo pign skal på n spændnd js undt i vdn sammn md pign fa Gnistn, hvo d oplv og pøv kæft md foskllig aspkt af ild. Dagn slutts af undt om bålt. Afslutning: Dt oplagt at afslutt kampagnn md at tag udfodingsmækt Bålmag. H abjds d vid md bål som t væsntligt lmnt i spjdlivt. Konkunc Fotæl os dn bdst, sjovst, vildst, skøst, mst imponnd histoi fa js vnt og vind n oplvls fo hl flokkn! Snd histoin som billd, film, øgsignal ll hvad I nu find på til kopskontot på mailadssn mllm d. 1. mats og 1. maj, så dltag I i konkuncn. Matial til kampagnn 55 NORD På 55⁰NORDs hjmmsid kan I bstill: Postkot, d fung som indbydls til vntn Klistmæk md Gnistn En vnindbog I kan dl ud til ny og gaml pig, så d kan hold kontakt md ds ny vnind Et mæk fo vntn Plakat I kan bug til klam md Van kan bstills fa d. 1. fbua Til ldn Gæststjn Gæststjnn lokal ung pigspjd fa js gn gion, som uddannt til at væ dt fisk pust, igangsætt og vidnspson, d knd kampagnns aktivitt og kan fotæll ny pig og foæld om D gønn pigspjd og om, hvofo d slv gønn pigspjd. Tag kontakt til js lokal gionsldls i god tid fø kampagnmåndn og lav n aftal om, hvodan I book gæststjn til js vnt. Foslag til at abjd md kistndom Moss og dn bændnd busk En dag da Moss va ud og pass få, kom han fobi n bændnd tonbusk. D va ild i dn udn at dn bændt op! Pludslig talt buskn til ham. Dt va Gud, d bfald ham at gå til Faao og bfi jødn fa ds liv som slav i Egyptn. Bug histoin til at tal om kistndom, ild og ildns kaft. Pinsn og ildtungn I kan også bug fotællingn om dn gang Jsus sndt Hlligåndn som ildtung til sin discipl, så d kunn tal alvdns spog og udbd kndskabt til Gud og Jsus. Badbold og klistmæk Bug badboldn fa På plasktu md Pip til at vis, hvo I js undt i vdn. Nå I ha bsøgt t land, kan I klist t klistmæk md Gnistn på badboldn. Så kan I altid s, hvo I jst hn. Skablon til pssmddlls til båd fø og ft kampagnn Løbspost til dt andt indldnd mød Postkot fa Gnistn, d skal bugs på vntn Et opfølgnd bv I kan giv pign md hjm ft vntn Udfodingsmækt Bålmag Pæsntation af pign i Gnistn D foskllig dokumnt ligg kla på hjmmsidn fa d. 1. fbua

4 Gnistn Gnistn n patulj, d bstå af fi glad pig. Floa, Sofi, Mill og Katin all pigspjd md stot P! Og d lsk dt. Floa, Sofi og Kat ha væt spjd sidn d gik i 1. klass, mn Mill blv føst n dl af patuljn sidst å hun va nmlig md På plasktu md Pip. Hun syns, dt va mga sjovt at lav danskvandgys og putt hovdt und bskidt vand, så hun mått ba væ pigspjd. I sommfin va d fi pig på sommlj. Dt va 5 dag md n mass sjov og spas. D sov i tlt, byggd md aft og skåld sang om ljbålt. Pign Katin Jg vil hlst kalds Kat! Sådan jg: Jg lsk at tag på vnty! Jg kan slt ikk find ud af at sidd still. Nogl gang jg lidt glmsom, mn så hjælp Mill mig. I skoln kan jg bdst lid: Idæt og fikvat! Dt bdst jg vd: E nå vi skal på løb til spjd! Og nå vi lg staft. Jg også hlt vild md at klat i tæ. Livt: Min bdstmos lammkbab d finds ikk nogt bd! D vil jg allhlst hn på fi: Jg vil hlt vildt gn til Sydafika! D kan man komm på safai og s løv og lfant. Man kan også s nogl hul, hvo d bod mnnsk fo 1 million å sidn! va vildt fascind af ildns gnist, d stg mod dn møk sommhimml. Dt va nogt af dt flottst, d nognsind havd st. D va ikk i tvivl - ds patulj skull hdd Gnistn. Nu t nyt spjdå i gang, og Gnistn i gang md n mass sjov aktivitt. D skal båd tag t udfodingsmæk og t ngagmntsmæk. Dt, syns d, hlt vildt fdt, fo d lsk at få mæk til unifomn. Dudov glæd d sig hlt vildt til mats 2015, hvo d sammn skal lg md ild og invit ny pig ind i guppn! Sofi Sådan jg: Jg t paktisk. Altså dt altid mig, d ha huskt dt hl, nå vi skal på tu. Jg også hlt vildt god til at løs kod og mysti. Og så jg t god til at find vj. I skoln kan jg bdst lid: Matmatik og gogafi. Dt bdst jg vd: E dims! Jg lsk all mulig dims som kompas, stygstål, lommlygt, lommguidn, kikkt osv., som kan hjælp n, nå man til spjd. Jg kan også hlt vildt godt lid at dans. Livt: Jg lsk svnsk pølst. Dt smag simplthn så godt, nå dt bliv lavt ov bål! D vil jg allhlst hn på fi: USA! Jg lsk Pocahontas, så jg vil hlt vildt gn s, hvo hun bod. Hvm d ba va indian. Gnistn Sådan jg: Jg vist lidt n dagdømm. Nogl gang kan jg væ hlt væk i min gn tank. Min mo sig også, at jg n Spøg-Jøgn. Jg to, hun mn, at jg fo nysgig. Jg få tit bskidt busk, mn jg vd hldigvis slv, hvodan vaskmaskinn vik! Floa I skoln kan jg bdst lid: Natutknik. Dt bdst jg vd: E dy! All mulig dy! Jg ha båd n undulat, n kat og n hamst. Jg lsk også at gå ud i natun og s på tæn og blomstn. Jg lsk også hatt! Og tøj Livt: Snobød! Spcilt nå vi få lov at putt små skumfidus i djn. D vil jg allhlst hn på fi: Min tant Lilly bo på Shtlandsøn. Hun simplthn så sød og tag mig md ud i natun fo at kigg på fugl. Så d vil jg allhlst hn på fi! Sådan jg: Min vnind sig, at jg altid gin! Mn d altså også t sjov. Jg kan godt lid at find på. Spcilt at find på ny lg og ny opskift. I skoln kan jg bdst lid: Håndabjd og hjmkundskab. Dt bdst jg vd: E at lav mad! Spcilt ov bål. Jg kan også godt lid, nå vi skal optæd til ljbålt. Måsk vil jg gn væ skuspill n dag. Livt: Min mo sig, at dt ikk sundt, mn hvis jg mått vill jg spis honningkag hv dag! D vil jg allhlst hn på fi: Jg ha n onkl, d hdd Pt. Han bo i Austalin og bandmand. Ham vil jg hlt vildt gn bsøg. Tænk hvis jg så n koala ll n kænguu! 6 7 Mill

5 Føst indldnd mød Til dtt mød skal spin og gønsmuttn mød d fi pig i patuljn Gnistn. D skal også lav n invitation til ds vnind til vntn, og sidst mn ikk mindst skal d lav nogl fakl, som skal bugs på vntn. Stat mødt md at intoduc Gnistn fo pign. Bug gn intoduktionn h i hæftt, samt dt matial, d ligg på hjmmsidn. Hvis I ha lyst, kan I lav n lill histoi om Gnistn ll slv tgn pign i foskllig situation. Fakl Bo I tæt på natun, så stat md at gå n tu udnfo og find nogl god gn. Gnn skal væ foholdsvis sto og gn hav n diamt på 3-5 cm. D skal hlst væ fisk. I bhøv ikk lav n fakkl til hv pig. D må gn hjælps ad. Sav gnn i n længd på ca. n halv mt gn læng. Riv sækklæd i stiml og vikl dt om toppn af fakln. Lad to stimmlnd på 7-10 cm stikk fm i bgg nd og bind dm sammn md mindst to knud til sidst. Toppn af fakln d hvo lædt bundt fast skal nu gnnmvæds af smltt stain. Til sidst skal fakln tø, så d kla til bug på vntn. Slut mødt af md at lav invitation til vntn, som pign kan dl ud til ds vnind. Bug gn d postkot md billd af Gnistn, som I kan bstill på 55⁰NORDs hjmmsid. Foslag til lg Hvis I ha tid, kan I fx lg n staftlg md tændstikæsk. Dn gå ud på, at dn føst pig i ækkn få plact n tændstikæsk ovn på sin fod. Hun skal nu løb nd og kyds n linj og tilbag ign md æskn liggnd på fodn. Tab hun tændstikæskn, skal hun stat fofa. Nå dn føst pig ha væt ignnm n omgang udn at tab tændstikæskn, dt dn næst pigs tu i ækkn osv.. Andt indldnd mød Fo at kunn js ud i vdn på vntn skal pign pakk jskufftn. Dn skal indhold mang vigtig gnstand, som pign skal bug fo at kunn kla ds sto js undt i fjn land. På vntn skal d blandt andt oplv, hvodan man ha bugt ild til at giv bskd til hinandn ov lang afstand, og hvodan ild kan væ faligt og altødlæggnd. Spin og gønsmuttn skal nu på t løb, hvo d skal løs foskllig opgav, d ha md ild at gø. Løs d opgavn, få d n ting, som d kan putt i ds kufft og bug på vntn. Løbt fogå båd indndøs og udndøs. Postn ha all sammn nogt md ild at gø, så dt vigtigt, at d n voksn ll n sto spjd til std und all aktivittn. I kan lav løbt, som I ha lyst til. Fx som n skattjagt, t stjnløb ll n fohindingsban. Postn finds på und Kampagnmatial. Afslut gn møds md at komm fl ting i kufftn, hvis d nogt, I syns, I kan få bug fo på js js und vntn. S matialn til løbt und postbskivlsn. Foslag til lg Ild på Mount Cook Pign dls i to lig sto hold, d skal dann n ind- og n ydkds. Vælg n pig til at væ dn. Hun skal stå i midtn af d to kds. Nå hnd, d dn, åb Ild på Mount Cook, løb, løb, løb!, skal dltagn i dn ydst kds løb undt om indkdsn. Hnd d dn, skal nu still sig i indkdsn og åb: Ildn slukkt!. Pign i ydkdsn skal stopp md at løb og find sammn md n makk fa indkdsn. Dn pig, d ikk få n makk, skal nu væ dn. Ind- og ydkdsn skal skifts til at løb. Indldnd mød Matiallist Histoin om Gnistn, fisk gn md n diamt på 3-5 cm og n længd på mindst 50 cm, sav, sækklæd, saks, smltt stain, blyant og fav, invitationspostkot, tændstikæsk. 8 9

6 Evntn Amika Stat dagn som I plj at stat t spi- og gønsmuttmød og sig pænt goddag til d ny pig. Lg gn n navnlg, så I vd, hvad all hdd. Måsk dt n god id at lav n navnskilt. Hjælp vt. pign md at få stavt ds navn. Fo at js undt i vdn skal I indstill kompasst igtigt og find dt pågældnd land på js badbold. Rjs ud i vdn vd at hopp ov n bændnd magisk ing. Dt kan væ t lill bål ll n ing lavt af sølvpapi, I fold så d komm n lill fodybning, og som I hæld spit i og sætt ild til. Husk at ingn ikk må væ sælig sto, og at flammn ikk må væ sæligt høj. Hjælp vt. pign md at hopp ov vd at hold dm i hændn. I kan bug postn til at lav t løb ll som aktivitt, I løs sammn på én gang. Hv aktivitt tag ca. n halv tim at gnnmfø. Shtlandsøn Ra mm Floa ha glædt sig i ugvis. Hun skal nmlig til Shtlandsøn, som n lill Klæd øgupp nod fo England, sammn md Gnistn og bsøg sin tant Lilly. ud so n af j Lilly lsk fugl og ha dfo invitt Floa og Gnistn ud at vand på n m ta Gn nt Lilly. lillbitt ø, d hdd Mousa. D bo ingn mnnsk, mn til gngæld n m vand mass fugl. tøj d Dn glmt madpakk og ug, kikkt lt hå. u m n Sofi lsk indian. Hun ha st Disny tgnfilmn Pocahontas n døstlig i P mindst 15 gang. Dfo Sofi hlt vildt spændt på at bsøg t no til d d skal b. t s Pocahontas hjmgn i dt nodøstlig USA i statn Viginia j o n A, hv ndian sammn md all pigspjdn og ds vnind. Sofi ha g US hikani d som spcilt glædt sig til at pøv at lav øgsignal. Hun syns, mo ing n u søg g n stmn gt j dt hlt vildt fdt, at man kan snd bskd til hinandn d ab lan Klæ og sk kommt f ov sto afstand vd ba at bug t bål og t tæpp. Og n a india ign omgivt dt md bål Sofi hlt vildt god til. Dt nmlig hnds p n t a i n yndlingsaktivitt, nå hun til spjd. af, iv g å pæ Røgsignal Evntn I dag dt sto jsdag. Sammn md ds vnind og and pig fa js lokalomåd skal spin og gønsmuttn js undt i vdn fo at oplv ild. D fi pig fa Gnistn jst i fovjn og ha sndt t postkot til pign fa hv af d fi land. Læs postkotn op indn hv post. Ra m G ud p lign. i håt. o fj tipi å n n ing p pig kigsmal t og lid kindn. Indiann lavd øgsignal vd at saml n sto bunk fugtig blad og smid dm på bålt fo at giv n mass øg. Vd at hold t tæpp hn ov bålt og hutigt flytt dt, kunn d lav øgsky, som d bugt som simpl kod til at vidgiv n bskd. Dl pign i to hold, så d kan pøv at snd bskd til hinandn. Aftal på fohånd, hvad fx t øgsky i tæk btyd. Ud ov øgsignal kan I bug foskllig køkknatikl til at lav lidt tylli md flammn, d også kan btyd foskllig ting. Goft salt: Gnist og lav små stjn Pulvkaffflød: Lav t puf Kakaopulv: Flamm op og gnist Ting I skal bug fa kufftn: Goft salt, kakaopulv, pulvkaffflød. Fotæl pign, at I tagt ud på dn lill ø Mousa fo at vand og kigg på fugl. Dsvæ ha I glmt js madpakk, og nu bgynd I at bliv igtig sult. Hldigvis vd tant Lilly, at man gn må spis fuglns æg, da d igtig mang af dm. Mn man kan jo ikk spis å æg! Til gngæld smag æg igtig godt, nå dt bliv lavt til fx spjlæg. Gm nogl hønsæg, som pign skal ud at find. Nå I ha fundt æggn, skal d tilbds ov t glødbål md ikk alt fo vam glød. Dsvæ ha I ingn pand at stg æggn på, så I skal bug d kuvt, pign ha md i ds jskufft. Kuvtn skull gntlig bugs til at snd postkot hjm i, mn hldigvis vd Floa, at man kan stg æg i kuvt. Slå t æg ud i n kuvt og luk dn gundigt. Spøjt kuvtn md vand. Bug fx n fostøv. Læg kuvtn dikt på glødn i bålt. Husk at glødn ikk må væ fo vam. Vnd kuvtn oft. Nå æggmassn blvt fast ind i kuvtn, dt kla til at bliv spist. Spis dt vd at iv dn n sid af kuvtn op. Dys vt. md salt og pb. Ting I skal hav md fa kufftn: Ufavd kuvt 10 11

7 Austalin Ramm Sydafika I nu kommt hlt om på dn andn sid af jodn til Austalin. Mill ha glædt sig hlt vildt. Hun skal nmlig bsøg sin onkl Pt, som bandmand. Han ha lovt at vis hnd og all hnds pigspjdvnind, hvodan man slukk n skovband, og hvo svæt dt. Skovband t tilbagvndnd poblm i Austalin, hvo d tit t mgt vamt og mgt tøt, så dfo bd ildn sig nmt. Dudov d sto Eukalyptusskovn afhængig af skovband fo at kunn fony sig. Skovn bænd dfo md ca. 10 ås mllmum som følg af lynndslag. Bladn udskill olidamp, nå dt vamt, og slv dn mindst lill gnist kan stat n band. Skovband Dl pign i to hold. Stat md at øv j i at bug n ilddask og t bandtæpp. Spillt gå ud på, at to hold dyst mod hinandn i at sætt ild til dt andt holds skov (vattott) vd at till md bandnd ildkugl (tnnisbold). Få man sat ild til dt andt holds vattott, gæld dt om at slukk ildn md ilddask, så ildn ikk bd sig til d and tæ. Husk, at d skal væ n voksn på hvt hold, d kan hjælp pign md at slukk ildn, snd dn bændnd tnnisbold afstd osv. Husk at lgn gå ud på at s, hvo mgt ildn kan bd sig og ikk på, hvm d vind. Spillt skal spills på flis, asfalt ll lignnd. Indam bann md aft, så boldn ikk kan till fo langt væk. Bug vt. lfantsnot til at sætt vattottn fast md. Væd tnnisboldn md spit og sæt ild til dm md n tændstik. Boldn bænd i ca. 5 min. ad gangn. Pign skal hav havhandsk på md læd på indsidn, så bænd d sig ikk. Ting I skal bug fa kufftn: Havhandsk md læd, tnnisbold. Klæd n af j ud som bandmand ll få n lokal bandmand til at komm og væ onkl Pt. Sig gn Howdy Mat og and austalsk udtyk til pign. Hvis I ha lyst, kan I lav bandmandshatt til pign, som d skal hav på und aktivittn. Kat lsk at tænd bål. Mn ikk md tændstikk. Hun syns, at dt mgt sjov at gø dt, som man gjod i gaml dag. Dfo hun jst til Sydafika. H ha man i n hul, d bliv kaldt fo Miaklhuln fundt spo af, at d fo ov 1 million å sidn bod mnnsk, d tilbdt mad ov bål. Dt viklig lang tid sidn. Man vd ikk, hvodan d tændt bål, mn Kat knd fl mtod. Hun kan båd tænd ild md flint og stål og vd at gnid n pind mod t stykk tæ. Ild på gammldags mané Tænd i fællsskab md pign ild på n gammldags måd. Dt kan væ md flint og stål, md gnidningsmtodn ll på n andn måd, d pass til j. I fællsskab skal I hav sat ild til n ll fl af d fakl, som spin og gønsmuttn lavd på dt føst indldnd mød. Nå I ha fåt sat ild til fakln, skal pign dybt ind i huln og find gaml hulmali. Hvad fostill d? Ramm Skab gn n stmning af, at pign nu kommt til n hul, hvo d bod mnnsk fo igtig mang å sidn. Klæd j fx ud som akæolog, d vd at undsøg stdt. Afslutning på dagn Snd gn n voksn ind i huln sammn md pign, så d ikk nogn, d komm til at sætt fut til n andns hå ll lignnd. Ting I skal bug fa kufftn: Fakl Slut dagn af undt om t bål. I kan fx lav n snobødsba, hvo pign slv få lov at bland foskllig ting i ds snobødsdj og putt foskllig ting i ds fædig snobød. Dt kan fx væ m&m s, nødd, vingummibams, små skumfidus, vt skink ll ost, ktchup, mamlad, nutlla osv. Syng nogl god bålsang, nå I sidd undt om bålt, og lad pign fotæll, hvad d ha oplvt i løbt af dagn. Slut dagn af, som I plj at slutt t almindligt spi- og gønsmuttmød. Giv all pign t mæk, og d ny pig n invitation til at komm ign. Evntn OBS! Pign skal væ tæt på ild dt mst af dagn. Væ dfo opmæksomm på, at d ikk komm fo tæt på ildn, hvis d ha nylontøj på som flc og gntøj. Matiallist Matial til navnskilt, postkot fa Gnistn fa magisk ing/lill bål, jskufftn d blv pakkt på 2. indldnd mød, udklædningstøj til d pson pign mød undvjs, mindst 3 bål (kan fx lavs i bålfad), æg, favløs kuvt, salt, pb, paltkniv, fostøv md vand i, hundtæpp, goft salt, pulvkaffflød, kakaopulv, fugtig blad, ilddask, bandtæpp, vat, tnnisbold, spit, tændstikk, lfantsnot, havhandsk md læd, dskab til at tænd ild på gammldags mané, fakl, hul md hulmali, snobødsdj, ingdins til snobødsba, snobødspind, mæk til all pign, infomation til d ny pig

8 Dn sj Bålmag Bålmag Bålmag...fo nå bålts glød snd sin gnist smukt på vj, bli vi ægt spjdvnn du og jg. Vamn fa bålt, dn buldnd lyd fa bændt og ikk mindst duftn af øg gø nhv spjd glad. Bål nmlig n fast dl af thvt spjdliv, hvad ntn dt til at lav mad ov ll til at hygg sig omking. Nivau 1 Spin skal føst og fmmst læ at tænd n tændstik og dft t bål, som skal bugs til ljbålshygg. D skal vid, hvodan man opfø sig omking t bål, så man ikk komm til skad. Hvis uhldt ud, skal d vid, hvodan man bhandl små bandså. Mn dt handl også om at hav dt sjovt md sang og optædn omking bålt. Udfodingn nmlig t ljbål fo spcilt invitd gæst. Nivau 2 Hvilk tætyp god til foskllig slags bål? Dt find gønsmuttn ud af som bålmag. D skal også læ, hvodan bændt skal savs og huggs, så d kan lav t godt kogbål til at lav mad ov. Udfodingn nmlig at lav t igtig godt måltid ov alltids bdst bål. Udfodingsfakto Udliv: Samabjd: Tag dtt mæk hvis... I snat skal afstd på lj og skal kunn vam j vd bålt! Spjdtknik: Vildskab: 14 15

9 D gønn pigspjd Asnalvj Købnhavn K

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Værd at vide. Side 4. Materialer til kampagnen. Side 5. Gnisterne. Side 6. Første indledende møde. Side 8. Andet indledende møde

Indholdsfortegnelse. Værd at vide. Side 4. Materialer til kampagnen. Side 5. Gnisterne. Side 6. Første indledende møde. Side 8. Andet indledende møde På flammefærd med Gnisterne Medlemskampagnen 2015 Indholdsfortegnelse Værd at vide Materialer til kampagnen Gnisterne Første indledende møde Andet indledende møde Eventen Bålmager Side 4 Side 5 Side 6

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

rlæsning InspIratIon: somme

rlæsning InspIratIon: somme n ning ass /s l æs fisk a T h om m n m a G J o : d a S t : a u n a o g io Lay ndby iat : Sta Insp T yk sign 0 0 D ITK g: 1.0 kn 1 O pl a pa C M øl l s u Aah 8000 Haold Fys usandsynlig pilgimsfæd Rachl

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG Vi saml Amag Amag Bladt 32 51 51 51 MANDAG 17. DECEMBER 2007 NR. 51 133. ÅRGANG INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK PLESS I Ø-RÅDET Flmming Plss

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg.

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD LERBJERG Juni Juli August 2012 N. 2 32. åg. Lyngå tog skldt Læs tikln ind i bldt 2 INDHOLD Kiklig vjvis...sid 2 St f pæstvælst...sid 3 Sidn sidst...sid 4 Nyt nsigt...sid 4 Konfimnd...

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Opgaver Sluch-ice Vind scratch map Ferie og rugbrød. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Opgaver Sluch-ice Vind scratch map Ferie og rugbrød. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bø og juio 4 2 0 1 5 Opgav Sluch-ic Vid scatch ap Fi og ugbød LÆS h... Af L v. Js N Å DADA - Et blad fo bø og juioe 141. ågag Udko 8 gag o åt Udgiv L Kids Rdaktø aia Lgath Lagvag

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces 24. okob 2012 Uddannsspaahd n pocs 8. kass Augus Jun E n p o c s f o a Kassækusus Ino--no Tmaug (UEA-uv.) Uddanns Cnum 2x2-dags nodukonskus Uddannsspan I n d v d u a k v Pakk 9.4 33.4-7 Ino--no Inodag

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig.

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig. Gv Kommun Vlkommn til Gv Mosd Havn Fott Hdland Vlkommn til Gv Mang typ dagtilbud og skol Kultun båd fin og folklig Motion n dl af hvdagn Køb ind i stocnt ll langs standvjn Natu og skønn gønn omåd Gv Kommun

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

Lokal-nyt. Vinter 2005/06. Julestemning i Faldsled. Svanninge Skole Lokalrådet Fredagsåbent Dagplejen Skolebestyrelsen

Lokal-nyt. Vinter 2005/06. Julestemning i Faldsled. Svanninge Skole Lokalrådet Fredagsåbent Dagplejen Skolebestyrelsen Vnt 2005/06 Lokal-nyt Julstmnng Faldsld Svannng Skol Lokalådt Fdagsåbnt Dagpljn Skolbstylsn Faldsld Svannng Skytt-, Gymnastk- og Idætsfonng Et hus fyldt md sjæl og tadton... Rcpton Mød Slskabsaangmnt Mad

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning. ger. Juni 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning. ger. Juni 2012 Hovdgård kol og kolfritidordning onl traditi t l h å lædnin dag p kol g jov udk t d i dr llr o jrd flødkaram f g n af n a vi ho r dt 9. årg kilovi af a l d aff k n, hvo vi m orgnk rn til kol lig kao, m

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Solnedgangsmusik i Søndbjerg Kirke med De Uglev spillemænd

Solnedgangsmusik i Søndbjerg Kirke med De Uglev spillemænd Solndgangmuik i Søndbjg Kik md D Uglv pillmænd 9 SEPTEMBER 2006 59. ÅRGANG Kikblad fo: Hvidbjg / Lyng Søndbjg / Odby og Jgindø fæll kikblad fo d 5 ogn på Thyholm og Jgindø. Rdaktionudvalgt. Hvidbjg: Svnd

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere