Citation for pulished version (APA): Haahr, M. T., Hansen, P., & Houe, S. (2011). BRINT DOME CITY: BACHELOR AFGANGSPROJEKT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Citation for pulished version (APA): Haahr, M. T., Hansen, P., & Houe, S. (2011). BRINT DOME CITY: BACHELOR AFGANGSPROJEKT."

Transkript

1 Danish University Colleges BRINT DOME CITY Haahr, Meinhardt Thorlund; Hansen, Peter; Houe, Søren Publication date: 2011 Link to publication Citation for pulished version (APA): Haahr, M. T., Hansen, P., & Houe, S. (2011). BRINT DOME CITY: BACHELOR AFGANGSPROJEKT. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Download policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 02. Jan. 2017

2 BT E11 4 Bachelorprojekt IHA d BILAG TIL BRINT DOME CITY BACHELOR AFGANGSPROJEKT

3 BT E11 4 Bachelorprojekt IHA d Side 2 af 78

4 BT E11 4 Bachelorprojekt IHA d BILAG TIL RAPPORT OM: BRINT DOME CITY BACHELOR AFGANGSPROJEKT Bilag og rapport er udarbejdet i forbindelse med det afsluttende bachelorprojekt i energi og indeklima, byggeteknisk linje på Ingeniørhøjskolen Århus. Bilag og afgangsrapporten er skrevet af: Meinhardt Th. Haahr studie nr.: Peter Hansen studie nr.: Søren Houe studie nr.: Vejleder: Niels Uhre Christensen Afleveret d Ingeniørhøjskolen Århus Dalgas Avenue Aarhus C Forsideillustration: Billede af model af brint-dome. Fra Projektoplæg Brint Dome City af Lars Campradt. Side 3 af 78

5 BT E11 4 Bachelorprojekt IHA d Afleveret d Meinhardt Th. Haahr Studie nr.: Peter Hansen Studie nr.: Søren Houe Studie nr.: Side 4 af 78

6 BT E11 4 Bachelorprojekt IHA d INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bilag: Indledning Bilag: Problemformulering Bilag: Projektoplæg fra Lars Campradt Bilag: Forudsætninger Bilag: Bygningsbeskrivelse Bilag: Plantegning Bilag: Snittegning Bilag: Mål og arealer Bilag: Overslag på u-værdier Bilag: Indeklimaforudsætninger Bilag: BSim forudsætninger Bilag: Krav til udførelse af brintanlæg Bilag: Kortlægning af energiforbrug Bilag: Elforbrug Bilag: Primært elforbrug Bilag: Sekundært elforbrug Bilag: Rumopvarmning og indeklima Bilag: Brugsvand Bilag: Komfur Bilag: Systemopbygning Bilag: Principtegning Bilag: Flowchart Bilag: Lagring af brint Bilag: Produktion af brint Bilag: Vedvarende energi Bilag: Solceller Bilag: Vindmøller Bilag: Effektiv Strømproduktion Bilag: Solfanger Bilag: Parametervariationer Bilag: Træstruktur parametervariationer Bilag: Liste Excel-filer Bilag: Endelig dome-bygning Bilag: Alternativ forsyning Side 5 af 78

7 BT E11 4 Bachelorprojekt IHA d Energi Energiramme Økonomi Side 6 af 78

8 BT E11 4 Bachelorprojekt IHA d BILAG: INDLEDNING 1.1. BILAG: PROBLEMFORMULERING Skrevet af: Meinhardt Th. Haahr, Peter Hansen og Søren Houe. PROJEKT BRINT DOME CITY PROBLEMFORMULERING TIL BACHELORPROJEKT FOR: MEINHARDT TH. HAAHR PETER HANSEN SØREN HOUE VEJLEDER: NIELS UHRE CHRISTENSEN Side 7 af 78

9 BT E11 4 Bachelorprojekt IHA d Indhold problemformulering 1. Indledning Problemformulering Målsætninger Uafklarede spørgsmål og opgaver, som forudses Projektafgrænsninger og forudsætninger Metoder Grundlag (med henvisning til bilag) Tidsplan Opgavefordeling Beskrivelse af projektets foreslåede vægtning af bedømmelse af læringsmål Beskrivelse af indhold (tentativ indholdsfortegnelse og tegningsfortegnelse) Bilag 1: Tidsplan.16 Side 8 af 78

10 BT E11 4 Bachelorprojekt IHA d INDLEDNING Dette er problemformuleringen til bachelorprojektet for: Meinhardt Th. Haahr Peter Hansen Søren Houe PROBLEMFORMULERING Projekt Brint Dome City [fremover BDC] indgår i Energiby Kolding, hvor ideen er at etablere et innovationscenter med demonstration af vedvarende energi og brintteknologi. Boligerne tænkes opført som selvforsynende med minimal emission af affald og spildevand. De opføres med alternative installationer, f.eks. brintkomfur, samt med ny byggeteknik der medfører minimalt varmetab. Fastlæggelse af Dome boligens energibehov Det ønskes med dette projekt at fokusere på et typehus fra BDC projektet. Her kortlægges husets energibehov. Dette gøres ud fra det tegningsmateriale, som er tilgængeligt, vedrørende BDC samt en forudsætning om et tilfredsstillende indeklima. Det, der ønskes undersøgt, kan stilles op på følgende måde: Kortlægning af BDC typehusets energiforbrug, herunder om huset overholder den nuværende energiramme iht. bygningsreglementet (BR10) eller om den endda kan overholde de forventede krav til det kommende bygningsreglement for år Både energi til bygningsdrift (el og varme), men også energibehovene til komfur, køleskab og toilet, når det forsynes af brint, samt sekundært elforbrug (el til pc, fjernsyn legetøj m.m.) undersøges for at fastlægge boligens komplette energibehov. BDC huset skal, efter bygherres ønske, så vidt muligt være selvforsynende, energien skal komme fra vedvarende energikilder såsom sol- og vindenergi. Da den vedvarende energiproduktion er ujævn henover året, ønskes det at lagre energien. Idéen bag BDC projekt er at den vedvarende energi lagres ved hjælp af brint. Dette gøres ved at udvinde brint fra vand, når der er overproduktion af vedvarende energi og brinten lagres i tanke placeret under vand. Når den vedvarende energi ikke kan forsyne huset, benyttes brintlageret. Størrelsen af brintlageret samt størrelsen af de vedvarende energikilder undersøges. Herunder undersøges hvordan brint kan omdannes til hhv. el og varme, hvordan brint kan lageres og hvordan brint kan udskilles. For hvert led i energikæden forventes det at der er en form for virkningsgrad og ud fra viden om hvad BDC husets årlige energibehov er, Side 9 af 78

11 BT E11 4 Bachelorprojekt IHA d kan der regnes baglæns og størrelse af brintlager og vedvarende energikilder kan findes. Se også diagram 1, hvor energikæden er optegnet. Alternativt købes el Alternativt opvarmes med fjernvarme el. BDC hus Udvinding af el fra brint Udvinding af varme fra brint Lagring af brint Udskilling af brint fra vand Strøm fra solceller Strøm fra vindmøller Diagram 1 Energikæden til BDC huset. Overholder BDC huset ikke energirammen, eller hvis størrelsen af brintlager eller størrelsen af anlæggene til vedvarende energi er urealistiske, undersøges der hvilke forbedringer der kan foretages for at optimere på disse. Desuden ønskes det at sammenligne BDC huset med alternativer løsninger. Der sammenlignes med hvis husets energibehov bliver opfyldt ved hjælp af fjernvarme. Dette for at kunne tegne et billede af hvordan brint løsningen er i forhold til den traditionelle energiløsning. Side 10 af 78

12 BT E11 4 Bachelorprojekt IHA d Udover de energi- og indeklimamæssige undersøgelser skal projektet også beskrive, hvilke tekniske problemstillinger der er i forbindelse med udnyttelsen af brint som energilager. Herunder ønskes det undersøgt/beskrevet, hvad det sikkerhedsmæssigt betyder at anvende brint som energilager. En beskrivelse af hvordan BDC projektet kan indgå i Danmarks fremtidige energiplanlægning, her tages der udgangspunkt i energistrategi MÅLSÆTNINGER Det forventes, at det samlede energiforbrug for BDC boligen kan findes. Med denne viden, antages det, at det er muligt at finde ud af om brintlagerløsningen illustreret i figur 1, samt størrelsen af de vedvarende energianlæg, er realistiske. Derudover vil projektet redegøre for fordele og konsekvenser for BDC typehuset. Det forventes, at der ud fra relevant viden, kan opstilles realistiske bud på virkningsgrader for de forskellige led i energikæden. Det forventes, at undersøgelserne giver en opfattelse af BDC typehuset som en mulig fremtidig løsning på selvforsynede boliger med minimal energi og emission. UAFKLAREDE SPØRGSMÅL OG OPGAVER, SOM FORUDSES I forbindelse med problemformuleringen er der en række uafklarede spørgsmål der skal løses før og under selve projektarbejdet. Der er fundet følgende problemstillinger der skal løses: - Hvordan kan energiforbruget til dannelse af 1 m 3 brint bestemmes? - Hvor meget el og varme kan der dannes ud fra 1 m 3 brint? - Kan der bruges jævnstrøm direkte i apparater i stedet for vekselstrøm; da bl.a. strøm fra solceller er jævnstrøm? Hvilke tab er der og er de væsentlige? - Kan dome konstruktionen indsættes i beregningsprogrammerne, hvis nej hvordan kompenseres der? - Skal der være et ellager (batteri)? PROJEKTAFGRÆNSNINGER OG FORUDSÆTNINGER Der regnes på et gennemsnitligt BDC typehus med 4 beboere. Energibehovene undersøges via beregningsprogrammer, samt gennemsnitstal for de sekundære elforbrug, idet boligerne endnu ikke er opført. For at analysere energiforbruget skal programmerne BE10 og BSim anvendes. Til udregningen af besparelser vil landsgennemsnittet for energipriser blive anvendt ved sammenligningerne. Side 11 af 78

13 BT E11 4 Bachelorprojekt IHA d Energioptimeringen skal tage udgangspunkt i materialevalg, styringsstrategi, facadeløsninger. Prioriteringsmæssigt forventes det at behovet for at spare energi lægger over ønsket for at godt indeklima. Indeklimaet designes derfor så det netop overholder minimumskrav fra bygningsreglementet og bygherrekrav. METODER Projektet ønskes beskrevet i en rapport. Energikortlægningen foretages med simuleringsprogram. For at analysere energiforbruget og indeklima anvendes programmerne BE10 og BSim. De sekundære energiforbrug antages at svare til gennemsnitlige forbrug. Programmer Projektet omhandler energiforbrug og indeklima og i den forbindelse vil diverse simuleringsprogrammer blive benyttet, herunder: - BE10-beregninger skal dokumentere husets overholdelse af bygningsreglementets krav. - Programmet BSim skal anvendes til at undersøge husets termiske- og atmosfæriske indeklima samt dets energiforbrug. Indeklimaberegninger og klasser Vil blive behandlet i forhold til DS 1752, DS 474, DS 447 samt det nye DSF GRUNDLAG (MED HENVISNING TIL BILAG) Som grundlag fra beregningerne anvendes udleveret materiale (fra Campus), samt materiale givet fra projekt udlæggeren (Lars Campradt). TIDSPLAN Se bilag 1. OPGAVEFORDELING Fremgår af tidsplan i bilag 1. Side 12 af 78

14 BT E11 4 Bachelorprojekt IHA d BESKRIVELSE AF PROJEKTETS FORESLÅEDE VÆGTNING AF BEDØMMELSE AF LÆRINGSMÅL Anvende videnskabelige forskningsresultater og indsamle teknisk viden til løsning af tekniske problemstillinger: I denne afhandling tages der udgangspunkt i Projekt Brint Dome City. Det er specielt resultater fra forskning vedrørende brintteknologien der inddrages som ny viden, til løsning af tekniske problemstillinger ved hjælp af indsamlet viden. Der fokuseres på enkelte løsninger som har betydning for energiforsyningen til et BDC hus. Udvikle nye løsninger: Grundlaget for selve projektet er at undersøge hvorvidt BDC typehuset og brintteknologien er anvendelig i en fremtidig bolig. Herunder bliver fordele og konsekvenser for et BDC typehus klargjort. Tilegne sig og vurdere ny viden inden for relevante ingeniørmæssige områder: I dette projekt bliver der arbejdet med brint teknologiske løsninger i et BDC typehus. Til bearbejdning af disse to områder vil der blive tilegnet ny viden, som sammen med allerede indlært viden, vil resultere i en ingeniørmæssig teknologisk løsning. Udføre ingeniørmæssige rutinearbejde inden for fagområdet: I forbindelse med energikortlægning af BDC typehuset, bliver der udført ingeniørmæssigt rutinearbejde inden for fagområdet. Derudover bliver der foretaget en indeklimaundersøgelse af BDC typehuset. I denne forbindelse bliver ingeniørmæssige rutinearbejder behandlet med ofte benyttede beregningsprogrammer. Kommunikere resultater af et projekt skriftligt til fagfolk såvel som kunder Slutproduktet af projektet resulterer i en skriftlig rapport, hvor både underviser og kunder vil kunne læse den igennem og få en forståelse af helheden og resultaterne. Rapporten bliver suppleret med bilag, hvor baggrunden for resultaterne behandles. Præsentere resultater af et projekt mundtligt og ved hjælp af forskellige audiovisuelle kommunikationsværktøjer Side 13 af 78

15 BT E11 4 Bachelorprojekt IHA d Efter aflevering af afhandling vil projektet blive præsenteret af hele gruppen ved hjælp af PowerPoint. Herefter vil enkelte medlemmer i gruppen, hver for sig, præsentere projektet mundtligt. Integrere sociale, økonomiske, miljømæssige og arbejdsmæssige konsekvenser i en løsningsmodel I projektet skal der laves ingeniørmæssige behandling/undersøgelse, hvor resultaterne analyseres ud fra et ingeniørmæssigt synspunkt. Herunder skal energiforbrug og indeklima analyseres. Til sidst udføres en sammenligning mellem de traditionelle løsninger og den beskrevne brintløsning. Denne holdes eventuelt op på Danmarks fremtidige energistrategi for år BESKRIVELSE AF INDHOLD (TENTATIV INDHOLDSFORTEGNELSE OG TEGNINGSFORTEGNELSE) Det forventes at rapporten får følgende opbygning: Forside Indholdsfortegnelse Resume 1. Forord 2. Indledning 3. Forudsætninger 3.1. Bygningsbeskrivelse 3.2. Indeklima forudsætninger 3.3. Energipriser/tal for alternative løsninger 4. Fastlæggelse af bygningens energibehov 4.1. Bygningens energibehov (inkl. drift) BSim beregninger Be10 beregninger 4.2. Sekundære energibehov El Varme 4.3. Solfanger 5. Udvinding af energi fra brint 5.1. Varme Metode/teknologi beskrivelse Virkningsgrad Nødvendig mængde brint 5.2. El Metode/teknologi beskrivelse Virkningsgrad Nødvendig mængde brint Side 14 af 78

16 BT E11 4 Bachelorprojekt IHA d Lagring af brint 6.1. Metode/teknologi beskrivelse 6.2. Virkningsgrad 6.3. Nødvendig størrelse lager 7. Udskille brint fra vand 7.1. Metode/teknologi beskrivelse 7.2. Virkningsgrad 7.3. Nødvendig mængde energi til opfyldning af lager 8. Vedvarende energi 8.1. Metode(r)/teknologi beskrivelse 8.2. Virkningsgrad 8.3. Nødvendig størrelse anlæg 9. Optimering af behov (ud fra ny viden) 10. Alternative løsninger Behov opfyldes ved køb af el og fjernvarme Behov opfyldes ved køb af el og naturgas Behov opfyldes ved køb af el og varmepumpe 11. Sammenligning af løsninger 12. Konklusion 13. Bilag Dog forventes det at der under projektarbejdet kan fremkomme flere relevante afsnit som så indsættes. Side 15 af 78

17 BT E11 4 Bachelorprojekt IHA d Bilag 1: Tidsplan Denne tidsplan er kun midlertidig og ændres gennem projektet. F.eks. kan der komme flere arbejdsopgaver og dermed skubbes tiderne. Side 16 af 78

18 1.2. BILAG: PROJEKTOPLÆG FRA LARS CAMPRADT Udleveret af Lars Campradt. Projekt Brint Dome City, BDC. Side 17 af 78

19 Problemstillinger der kan tages op: Se de to forskellige tegninger her over. hovedlink Byggemetoden: (Byggemetoden her over, kunne forenkles ved, at få elementerne leveret til og sat op på byggepladsen.) Byggeudgifter: BDC huset i forhold til den vi anvender i dag. - herunder en vurdering af vejrlig m.m. - denne bygning bygges indefra og ud - Blower door: BDC huset i forhold til traditionel membran tæthed og kuldebroer. Isolering: Hvor meget isolering skal der reelt bruges i denne type bygning for, at nå til bedste niveau. Materiale forbrug: Mængden af materialer i forhold til bebygget areal. - Her under materiale forbrug i forhold til spændvidde.. LCA. Byggemetoden: BDC huset i forhold til traditionel Pladefundament contra pilletering lette indervægge der kan flyttes rundt da bygnings skallen er selvbærende. Klimatilpasning: Styrken i BDC huset i forhold til traditionel Her under mere vind (orkaner) og mere vand fra oven og oversvømmelser samt forsikrings spørgsmål. Energiforbrug: Energiforbrug i BDC i forhold til traditionel. - mængden af Vedvarende Energi. Side 18 af 78

20 Brint som lager for vedvarende energi: Brug af lavtryksbrint i stedet for Strøm. - Hvad betyder der for hele energikæden, at benytte brinten direkte i stedet for, at konverterer den til strøm via en brændselscelle her under levetider på komponenterne. - Betydning af brinttoilet contra vandskyld. Bolig og helbred: Har det betydning at bo i en rund bygning i forhold til en firkantet? - har det betydning at have sin egen hule omgivet af en have under glas? Lys i boligen: BDC huset i forhold til traditionel- hvor mange lux. Kommer der ind i huset? Andre links mm. Projekt Brint Dome City, BDC. Projektet blev udarbejdet af Energitjenesten for Fyn- og Sydjylland: som bidrag til Klima-DM og Kolding kommunes udnævnelse til energiby. Primusmotor er Lars Campradt, der sidder hos Energitjenesten i Kolding. Se evt. videoen, der introducerer projektet: Hjemmesiden kan være lidt vanskelig at finde rundt på, så her er lidt vejledning: Adressen er: og ligger som en lang række af sider. Brug Tilbage og Frem i øverste venstre hjørne. Hovedafsnittene er: Først er en række billeder, der giver det visuelle indtryk Oprindelig projektbeskrivelse: Hvordan bygges husene: Brint som primær energibærer: Supplerende links: og frem Forslag til indretning af en beboelsesdome: Økonomi: Arkitekten Ruben Kramer Sørensen skitseforslag til projektets fælleshus: Side 19 af 78

21 2. BILAG: FORUDSÆTNINGER 2.1. BILAG: BYGNINGSBESKRIVELSE Af Peter Hansen BILAG: PLANTEGNING Udleveret af arkitekt. Her ikke i målestok. Mål i mm. Side 20 af 78

22 BILAG: SNITTEGNING Udleveret af arkitekt. Her ikke i målestok. Side 21 af 78

23 BILAG: MÅL OG AREALER. Opmålt i AutoCad fra DWG filer udleveret af arkitekt, samt efter BSim model. Sted: Mål: Note: Etageareal ekskl. hems 85,6 m 2 Målt i DWG fil Etageareal hems 34,5 m 2 Målt i DWG fil, efter beregningsregler i bilag 1 til BR10 Totalt etageareal 120,1 m 2 Areal Glastilbygning 122,4 m 2 Målt i DWG fil, ekskl. carport og plantekummer Volumen af brintlager 13 m 3 Målt i DWG fil. Indre volumen af dome 383 m 3 Af BSim model Tabel 1: Mål og arealer for dome-bygningen. Side 22 af 78

24 BILAG: OVERSLAG PÅ U-VÆRDIER Overslag på uværdier. λ værdi for PUR skum er sat til 0,03 W/m K og for andet isoleringsmateriale er den sat 0,037 W/m K. Overslagene for u-værdier bygger på beregningsmetoder fra DS 418. Da et tag med kun 100 mm PUR isolering ikke kan overholde BR10 krav 1 på maksimum 0,2 W/m 2 K, regnes der også på et tag med 200 mm PUR isolering. Ud fra målene fra tegningerne er følgende u- værdier fundet: 1 U tag1 := = W 0.14 m2 K W + 0.1m + 0.1m m 2 K Den der ikke over holder krav W mk 1.72 W mk 1 U tag2 := 0.14 m2 K 0.20m + W + 0.1m = W m 2 K Den der overholder krav W mk 1.72 W mk 1 U gulv := = 0.1 W 1.67 m2 K W m + 0.3m m m 2 K 1.72 W mk W mk 1.72 W mk 1 U væg := = W 0.17 m2 K W + 0.1m + 0.3m + 0.1m m 2 K 2.1 W mk 0.03 W mk 1.72 W mk 1 U glas := = W 0.17 m2 K W m m 2 K Overslag på u-værdi for glasrude i glastilbygning. 0.8 W mk For vinduer skal det kontrolleres, at den energimængde der kommer igennem dem ikke overstiger 10 kwh/m 2 for ovenlysvinduer og 33 kwh/m 2 for andre vinduer. Dette gøres med formler fra bilag 6 i BR10, ud fra u-værdi på 1 W/m 2 K og g-værdi på 0,56: Det ses, at de med de valgte værdier overholder kravet. E ref_oven := = E ref_facade := = Kap. 7.6 stk. 1, i BR10. Side 23 af 78

25 2.2. BILAG: INDEKLIMAFORUDSÆTNINGER Ingen bilag BILAG: BSIM FORUDSÆTNINGER Af Søren Houe. Beregning af naturlig ventilation Domen tænkes oprindeligt ventileret ved naturlig ventilation. Ved indetemperaturer over 24 C forudsættes det at beboerne benytter naturlig ventilation. Fire vinduer i underetagen og fire lodrette ruder i ovenlysvinduet skal medføre luftudskiftning ved termisk opdrift. Systemets princip kan ses af figur 1. Luftskiftet i rummet holdes under 5,22 h -1 af hensyn til diskomfort Figur 1. Ventilationsprincip for dome. Kold luft strømmer ind gennem vinduerne i bunden og den varme luft fra bygningen vil komme ud gennem vinduet i taget. ved træk og er fundet ved beregninger af naturlig ventilation herefter. For at simulere dette i BSim, skal en basisventilation opgives. Denne er forskellig fra måned til måned. Basisventilationen bestemmes som en gennemsnitlig ventilation med åbne vinduer over en periode. Naturlig ventilation er afhængig af to parametre: vind og temperaturforskel. Vinden kan både virke som positiv og negativ i tryk. For at bestemme vindens indvirkning på basisventilationen skal en retning bestemmes. Retningerne over et år kan ses af figur 2. Data er hentet fra BSim. Vindretningens påvirkning kan desuden være afhængig af omkringliggende bygninger og objekter. Dette er der dog ikke taget højde for, idet der regnes med et fritliggende dome-hus, hvor der er langt til naboerne. Det ses af grafen, at vindvariationen er tilfældig gennem året og det kan derfor ikke beregnes om vinden vil virke forstærkende eller retarderende på ventilationsflowet. Vindens påvirkning udlades derfor i beregningen af basisventilationen i BSim-beregninger. Side 24 af 78

26 Retning [Grader] VINDRETNINGER Time nr Figur 2. Vindretninger over et år. 0 er mod nord og 90 er mod vest. Vinduerne i taget, anvendt som ventilationsåbninger, åbner med en vinkel på 45 og har en effektiv højde på 0,44 m. Hele tagvinduet har i plan en diameter på 3 m. Vinduerne i tagvinduet åbner udad. Det forventes ikke, at brugerne åbner mere end 4 vinduer af gangen. Det samlede areal findes ved hjælp af udtryk 9.9. i By og Byg anvisning 202. Der skal korrigeres ved hjælp af formfaktoren Cd som har værdien 0,7. Arealet i tagvinduet: Figur 3. Isometrisk tegning af tophængt vindue. Numrene 1,2 og 3 viser vinduets delarealer hvor ventilationsluften kommer ud. - Areal 1: 0,44 å 3 4 1,66 10 Side 25 af 78

27 - Areal ,44 0,31 0,44 0,31 0,13 0,31 0,13 0,34 3, 4 1,17 Figur 4: Snit af vindue, der viser delareal 3, samt sidelængden til areal 2. - Areal 3. Der er anvendt til vinduer. 2 0,31 0,44 4 0,55 2 Affektive areal i overetagen ,84 I underetagen skal døre og vinduer anvendes til at ventilere bygningen. Dette foregår ved at den øverste del af døren/vinduet skal kunne åbnes. Fire døre med en højde på 1,7 m skal virke som åbninger ved at den øverste halve meter kan åbne indad. Samlet bredde er 6,8 m. Åbningernes areal er: - Areal 1 - Areal 2 6,80 0,44 2, ,44 0,31 0,44 0,31 0,13 0,31 0,13 0,34 6,80 0,31 2,11 - Areal 3. Der er anvendt til vinduer. 2 0,31 0,44 4 0,55 2 Affektive areal i underetagen: Side 26 af 78

28 ,39 BSim skal desuden kende et basis luftskifte når alle åbninger er helt åbne ved normale udeklimaforhold. Der bestemmes et luftskifte for sommertilstand. En normal temperatur om sommeren vurderes til to grader under indetemperaturen. Højden af topvinduer er 5,75 m og højden af vinduer i underetagen er 1,88 m. Luftskiftet kan nu bestemmes ved beregning af opdriftsventilation. Til at foretage beregningerne anvendes By og Byg anvisning 202 s Differenstrykket over nederste og øverste åbning bestemmes ud fra formlerne: 1 2 Neutralplanets placering bestemmes af formlen: T i og T u er indetemperaturen i domen og udetemperaturen - er udetemperaturen i domen - g er tyngdeaccelerationen - ρ i og ρ u er luftens massefylde i domen og uden for domen - P er differenstrykket - H er højden i til midten af ventilationsåbningen Flowet kan nu beregnes ved hjælp af formel 9.23 a og b i By og Byg anvisning , 2, 0 2, 2, Ved iteration kan H 0 udledes, da alle andre værdier er kendt. Dette gøres i Excel-fil Beregning af naturlig ventilation. Basis flowet for hver måned beregnes til forskellige værdier som sættes ind i programmet. Værdierne ses af tabel 2. Side 27 af 78

29 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 10,40 10,50 9,81 9,31 8,07 7,06 6,41 6,48 7,57 8,03 8,96 9,88 Tabel 2: Basisventilation i domen for årets måneder.tallene er udtryk for luftskifte i timen. Glastilbygningen skal fungere som en zone med mulighed for at anvende luften til den naturlige ventilation. Det kan aflæses at luftskiftet fra naturlig ventilation vil være mellem 10,5-6,41 gange pr. time. Luftskifterne er større end det maksimalt ønskede luftskifte på 5,22 gange i timen som anvendes i beregningerne. Træk i opholdszonen For at afgøre om der kan forekomme ubehag, som følge af træk, i opholdszonen, kan en trækvurdering foretages. For at finde mængden af personer som føler ubehag anvendes formel (A.1) i DS/CEN/CR t a, lufttemparatur - v, lokale middellufthastighed - Tu, lokale turbulensintensitet 34 0,05, 0,37 3,14 Mængden af utilfredse personer vælges til maksimalt 25 %, hvilket svare til indeklimaklasse C. Indeklimatilstande findes ved hjælp af BSim. Ved stort ubehag skal indetemperaturen være lav samtidig skal lufthastigheden og turbulensintensiteten være høj. Programmet BSim bruges til at fastslå, hvilke perioder der skal ventileres med mere end minimumværdien på 0,3 l/s m 2. Data kan ses i Excel-filen BSim_rumopvarming_1. Ventilationsluftskiftet ved naturlig ventilation er som bekendt 0,3 gange i timen ved indetemperaturer under 24 C, se afsnit 2.2. Indeklimaforudsætninger. Ved temperaturer over 24 C øges ventilationsmængden. Lufttemperaturen (t a ) bestemmes til 24 C. Turbulensintensiteten sættes til 40 % som er normalt for opblandingsventilation. Lufthastigheden i opholdszonen kan nu bestemmes ,05, 0, ,14 0,25 / Impulsstrømmen i indblæsningsåbningen bestemmes ud fra Danvak Ventilation 2 : Hvor:, 0,25 2,08 0,2 0,2 0,6 - X, afstand fra vindue - l 0,2, kastelængde - K arm, konstant der afhænger af armaturets udformning - A 0, effektivt indblæsningsareal - V, volumen af dome (383,23 m 3 ) 2 Danvak Ventilation s. 82 Side 28 af 78

30 K arm, kan findes i Danvak Ventilationsteknik 3. Værdien bestemmes til 8,8. Åbningsarealet er 1,94 m 2 i alt for 4 åbninger. Hver åbning har derfor et areal på 0,49 m 2. Lufthastigheden i åbningen kan nu bestemmes.,, 2,08 0,40 / 8,8 0,35 Nu kendes den maksimale lufthastighed gennem vinduet. Det maksimale luftskifte, bestemt ud fra overholdelse af indeklimaklasse C, kan efterfølgende bestemmes. Åbningsarealet er på 1,39 m 2. 0,40 1, ,23 5,22 Tallet sættes ind i BSim, så det sikres at indeklimaet holdes i klasse C. Nu undersøges lufthastigheden om vinteren Det antages at udetemperaturen kan være -15 C. Indetemperaturen sættes til 20 C og luftskiftet sættes til minimumværdien 0,3 h -1. Opholdszonen antages at være 0,6 m inde i rummet. Maksimal lufthastighed i opholdszonen bestemt ud fra indeklimaklasse C er: ,05, 0, ,14 0,19 / Det antages, at kun en åbning anvendes til udluftning om vinteren. Arealet for åbningen er: 1,39 4 0,35 Lufthastigheden gennem ventilationsåbningen kan beregnes da luftskiftet kendes. Lufthastigheden er: å 3600 / 383,23 0,3 0, ,09 Da lufthastigheden gennem vinduet er lavere end den tilladte hastighed i opholdszonen vil der ikke være risiko for træk BILAG: KRAV TIL UDFØRELSE AF BRINTANLÆG Ingen bilag. 3 Danvak Ventilationsteknik appendiks A.17. Side 29 af 78

31 3. BILAG: KORTLÆGNING AF ENERGIFORBRUG 3.1. BILAG: ELFORBRUG Af Meinhardt Thorlund Haahr BILAG: PRIMÆRT ELFORBRUG Af Meinhardt Thorlund Haahr. I arket Primært el i Excel-beregneren er energiforbruget, til primært elforbrug, beregnet for hver time i året ud fra effekterne af komponenterne. Forneden er beskrevet antagelser, metoder og forklaringer til udregningerne. Figur 5 viser udsnit af arket Primært el fra Excel-beregneren. Figur 5: Udsnit af arket Primært el fra Excel-beregneren. Hvor kolonne: - G er gulvvarme behov for gulvvarme - H er solfanger produktion - I er gulvvarmepumpe ved ydelse på 10 W - J er gulvvarmepumpe ved ydelse på 5 W - K er gulvvarmepumpe ved ydelse på 7,5 W - L er Solfangerpumpe ved ydelse på 7,5 W - M er vindue styring, ved motor ydelse på 24 W - N Styre og måleudstyr - O Samlet forbrug Side 30 af 78

32 Gulvvarme pumpe For at fordele varmen ud til gulvvarmeslangerne, installeres der pumper. Effekten til pumpen er afhængig af flowet, tryktabet i gulvvarmeslanger samt pumpens virkningsgrad. Tabet i ledningerne skal være af en størrelse, hvor der opstår turbulent strømning i slangerne, det er antaget at være tilfældet. Der vælges en pumpe ud fra et ønsket flow. Bestemmelsen af massestrømmen findes ved følgende sammenhæng: Hvor:, - m, masseflov - Φ effekt for varmeanlægget - C p,vand er varmkapaciteten for vand - Δt er temperaturforskellen mellem rummet og gulvvarmeslangerne Ud fra BSim modellen findes timeværdien hele årets effekt for varmeanlægget samt temperature for rummet og gulvvarmeslangerne. Maksimalt masseflow findes til 0,245 kg/s, som opstår ved største effekt, hvor temperaturforskellen også er højest. Flowet findes ved: 0, ,2 0,245 Pumpen der anvendes, antages at være en ALPHA , data kan ses på figur 6 4. Pumpen kan anvende 3 hastigheder, hvor hastighed 3 er størst. Med indstilling 1 kan det maksimale flow opnås. Til at drive vandet rundt anvendes indstilling 1 som har en effekt mellem 5-10 W. Det vurderes, at den gennemsnitlige effekt er 7,5 W, når der er varmebehov. Når der ikke er varmebehov yder pumpen 0 W. I arket Primær el, kolonne G, er der, ud fra BSim modellen for dome-huset, er gulvvarmeforbruget for hver time indført. I kolonne K, indsættes funktionen for gulvvarme pumpens ydelse, se også figur 5: - K2: (=HVIS(G2>0;7,5;0) - G2, er første time for varme forbrug Altså er pumpeydelsen 7,5 W når pumpen er i brug og 0 når den ikke benyttes. Års energiforbruget bliver: å,, 23,6 4 Fundet på Grundfos's hjemmeside på: d Side 31 af 78

33 For at se betydningen af den fejl, der muligvis er lavet ved antagelse af en gennemsnits ydelse på 7,5 W, findes de to ydreværdier også. å, 15,7 å, 31,5 Det fremgår, at der er en relativ stor forskel på resultaterne. Dog er størrelserne ret små set i sammenhæng med det samlede årlige elforbrug. Af Bilag: Sekundært elforbrug ses det at det sekundære elforbrug ligger omkring 2,97 MWh til 4,97 MWh (hhv. lavt og højt forbrug). Solfangerpumpe Det antages at der benyttes samme type pumpe til gulvvarme og solfangersystemet. Ligeledes antages det at det gennemsnitlige forbrug for pumpen er 7,5 W når den er i brug. I arket Solfanger i Excel-beregneren, er solfangerproduktionen vist for hver time, disse data er hentet til arket Primær el, kolonne H. I kolonne L, indsættes funktionen for solfanger pumpens ydelse, se også Figur 5figur 5. - L2: (=HVIS(H2>0;7,5;0) - H2, er første time for Solfanger produktion Vinduesstyring Ved naturlig ventilation er det antaget, at der er mekaniske vinduesåbnere i ovenlysvinduet i toppen af domen. Vinduerne i glastilbygningen er manuelt styrede. Forneden er skrevet de antagelser til beregning af det gennemsnitlige daglige forbrug. Motor: Paskvilmotor/ låsemotor 5 Effekt for motor 24W Åbnings tid: 5 s Antal vinduer: 5 stk å ,167 I løbet af dagen benyttes den til 4 åbninger og 4 lukninger. Ved årlig beregning antages at disse 8 motorydelser opstår hver 3. time. Time 3,6,9,12,15,18,21 og 24 I kolonne M, sættes E motor pr. åbning ind for hver 3. time, se figur 5. Styre- og måleudstyr m.m. Udstyret til styring og måling af systemerne i dome-huset, herunder el fra vindmølle og solceller samt overvågning af brint, antages at have en gennemsnitlig effekt på 10 W i alle årets dage. I kolonne N, sættes E styre-måle = 10 W for alle årets timer, se figur 5. 5 Fundet på Window Masters hjemmeside: d Side 32 af 78

34 Samlede energiforbrug til primært el Kolonne O viser det samlede energiforbrug, hvilket for time 1 er: - O2 = (=(K2+L2+M2+N2)/1000) [kwh] - K, er gulvvarmepumpe ved ydelse på 7,5 W - L, er Solfangerpumpe ved ydelse på 7,5 W - M, er vindue styring, ved motor ydelse på 24 W - N, Styre og måleudstyr Det årlige forbrug er summen af hele årets timeforbrug. Eks. =sum(o2:o8761). På tabel 3 vises de årlige forbrug for de forskellige komponenter. Sammenlignet med det sekundære elforbrug er det meget lavt (se evt. afsnit herover). Gulvvarme pumpe Solfanger pumpe Vinduesstyring Styring/måle udstyr Total Årlige forbrug 18,9 kwh 23,1 kwh 0,48 kwh 86,75 kwh 129,3 kwh Tabel 3 : Årlig forbrug til primær el, gældende for domebygningen. Bemærkning Ved de forskellige parametervariationer er ikke taget hensyn til ændring af kolonne N, styre- og måleudstyr. Dog vil fejlen være minimal. Sammenlignet med det sekundære elforbrug er det meget lavt, se afsnit Bilag: Sekundært elforbrug. Det sekundære elforbrug ligger årligt mellem 2,97 MWh til 4,97 MWh (alt efter om der anvendes lavt eller højt forbrug). Af det samlede årlige elforbrug udgør det primære forbrug maksimalt, i forhold til det samlede elforbrug: % 4,2% Side 33 af 78

35 Figur 6: Pumpekarakteristik for ALPHA2. Fundet på Grundfos's hjemmeside BILAG: SEKUNDÆRT ELFORBRUG Af Meinhardt Thorlund Haahr. Det sekundære elforbrug er forbruget af el til husholdningsapparater. Det, der har indflydelse på det sekundære elforbrug, er diverse apparaters effektbehov, antal og brugstid. Alle disse faktorer afhænger også af forbrugerens holdning og livsstil. Set igennem et døgn vil time belastningen af forbruget variere meget. Døgnbelastningen vil derimod over et år være rimelig konstant. Udover el til belysning kan man kan forstille sig at de fleste apparater bliver brugt jævnt lige meget over et år. Som udgangspunkt forudsættes det, at en familie der flytter ind i dome-huset er energibeviste. Dog kan det forventes, at huset igennem sin levetid får beboere, som ikke nødvendigvis er energibeviste. Derfor er der ved fastsættelsen af det sekundære elforbrug lavet tre variationer af forbrugsstørrelsen, for at synliggøre betydningen af denne parameter. Disse benævnes i det følgende henholdsvis tilfælde 1, 2 og 3. Tilfælde 1: Den energibeviste familie Ved tilfælde 1 er det forudsat, at familien kun benytter udstyr med en god energimærkning helst energimærkning A. Derudover regnes der med, at tingene slukkes, når de ikke er i brug, således at der ikke er noget standby forbrug Side 34 af 78

36 Tilfælde 2: Den ikke energibeviste familie Ved tilfælde 2 er det forudsat, at familien benytter udstyr med energimærkning B eller derunder. Tilfælde 3: Mellem familien Ved tilfælde 3 er det forudsat at familiens forbrug ligger imellem tilfælde 1 og 2. Til beregning af de sekundære elforbrug er der forudsat, hvilke apparater, antal, effektbehov samt tappetid der er benyttet. Kilder anvendt ved vurdering af apparaters effekter og energiforbrug 6. Figur 7 viser et udsnit af tabel fra arket Sekundært el i Excel-beregneren, heraf ses de benyttede værdier for de forskellige tilfælde. Figur 7: Udsnit der viser eksempel på beregning af energiforbrug. Fra tabel i fra arket Sekundært el i Excelberegneren I en anden tabel (se arket Sekundært el i Excel-beregneren) er der derefter opstillet de forskellige benyttede apparaters energiforbrug pr. time for et døgn. Således er elforbruget for hvert apparat beregnet for et gennemsnits hverdagsdøgn og weekenddøgn. Herunder vises to eksempler æ, Forklaring: Et styk TV er tændt i 1 time. Havde det kun været tændt i en halv time ville der ganges med 0,5. Se time 17, tilfælde æ, Forklaring: Et styk El-kedel er tændt i 450 s. Hvis den var benyttet to gange i en time, ville der ganges med 2. Figur 8 og figur 9 er lavet på baggrund af beskrevne regneark, de viser gennemsnitlige tilstande for det sekundære elforbrug for forholdsvis en hverdag og en weekenddag. For hverdagen ses det, at der i alle tre tilfælde opstår en stor belastning om morgenen og to gange om aftenen. 6 Natlexs hjemmeside på: d , anvendt til estimering af totalforbrug. HFBs (Byggecentrum) hjemmeside på: d forskellige apparaters energiforbrug. Go energis hjemmeside på: d , forskellige apparaters lave energiforbrug. TRE-FORs hjemmeside på: d , elapparaters standbyforbrug. Electroluxs hjemmeside på: _fryseskab/ena38953w. d , anvendt til estimat på hårde hvidevares energiforbrug. Side 35 af 78

37 Spidsbelastningen opstår om aftenen. For weekenddagen ses det, at der er flere toppe. Sen morgen, middag og aften, hvor den sidst nævnte er spidsbelastningen. Det ses også, at der i weekenden opstår en lille top kl. 1 om morgenen, denne opstår, fordi der regnes med at beboerne evt. ser fjernsyn lidt ud på natten. SEKUNDÆRT ELFORBRUG HVERDAG 6 Tilfælde 1 (Hverdag) Tilfælde 2 (Hverdag) Tilfælde 3 (Hverdag) 5 4 kwh Timer Figur 8: Beregnede elforbrug for gennemsnitlig hverdag ved tilfælde 1,2 og 3. SEKUNDÆRT ELFORBRUG WEEKEND 6 Tilfælde 1 (Weekend) Tilfælde 2 (Weekend) Tilfælde 3 (Weekend) 5 4 kwh Timer Figur 9: Beregnede elforbrug for gennemsnitlig hverdag ved tilfælde 1,2 og 3. Side 36 af 78

38 Ved summering af timeforbrugene for et helt døgn findes det daglige gennemsnitlige forbrug. Til bestemmelse af det årlige sekundære elforbrug laves en gennemsnitlig uge på baggrund af 5 gennemsnitlig hverdage og 2 gennemsnitlige weekenddage. Det årlige forbrug findes ved at gentage ugeforbruget 52 gange. Figur 10 viser resultaterne. GENNEMSNITLIGT SEKUNDÆRT ELFORBRUG kwh kwh kwh MWh 0 Hverdag Weekenddag Uge år Tilfælde 1 7,57 9,60 57,05 2,97 Tilfælde 2 20,45 21,81 145,89 7,59 Tilfælde 3 13,56 13,88 95,56 4,97 Figur 10: Søjlediagram over beregnet gennemsnits energiforbrug for: Hverdag, - weekenddag, uge og årligt for henholdsvis tilfælde 1,2 og 3. Dong Energi De tre tilfælde sammenlignes med værdier fra Dong energi for at afgøre deres pålidelighed. Af figur 11 ses energimærkningen af elforbruget fra Dong Energi 7. Det ses, at energiforbruget for tilfælde 1 kan siges at tilhøre energimærkning A, tilfælde 2 tilhøre energimærkning F og tilfælde 3 tilhøre energimærkning D. 7 Fundet på DONGs hjemmeside på: d , Tabellen viser, hvilket energimærke du har alt efter dit elforbrug. A er udtrykket for meget lavt, mens G er udtryk for meget høj) Side 37 af 78

39 Figur 11: Uddrag fra DONGenergy. Tabellen viser energimærke efter elforbrug. A er udtryk for meget lavt forbrug, mens G er udtryk for meget højt. Rapport "SBi 2005:12 - husholdningers elforbrug 8 Endvidere sammenlignes elforbrugende for tilfælde 1 til 3 med rapporten "SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug. Rapporten bygger på en undersøgelse af det sekundære elforbrug i husstande sammen med socio-økonomiske oplysninger. Herudover er der i SBi-rapporten lavet forbrugsmålinger i 100 husstande, hvor 10 % af dem er interviewet grundigt for at belyse holdningers og vaners betydning for behovet. I undersøgelserne fandt man frem til at % af det sekundære elforbrug kan forklares ud fra objektive oplysninger om beboerne og deres bolig. Den største indflydelse herpå er antallet af personer i husstanden, men også husstandens samlede indkomst har stor betydning % af det sekundære elforbrug kan imidlertid forklares af husstandens adfærd og holdning. Ud fra kvalitative spørgeskemaer og interviews er der påvist, at husholdninger med relativt lave elforbrug er energibeviste og benytter apparater med lavt el-forbrug. Derudover viser undersøgelserne, at det sekundære elforbrug varier meget. F.eks. benytter børnefamilier normalt mere el til tøjvask, tørring og opvask, mens ældre og enlige normalt har større elforbrug til køl og frysning. Endvidere er der forskelle på elforbrug til standby funktioner. Nogle familier slukker apparaterne efter brug, så der nærmest intet forbrug er, mens det hos andre udgør % af deres samlede elforbrug. På side 10 i "SBi 2005:12 - Husholdningers elforbrug fremgår en tommelfingerregel til beregning af det sekundære elforbrug for et normalt hus.. å Husholdningers elforbrug bliver i afhandlingen benævnt sekundært elforbrug Side 38 af 78

40 Antages det sekundære elforbrug i dome-bygningen at være tilsvarende et normalt parcelhus, vil elforbruget ifølge tommelfingerregelen være: å (A) Af denne tommelfingerregel er der alene taget højde for antal personer og størrelsen af boligen, hvilket i følge "SBi rapporten" også er de to mest betydningsfulde faktore for % af det sekundære forbrug. Af figur 12 fremgår en anden metode til beregning af det sekundære elforbrug. Figur 12: Uddrag fra side 11 i "SBi 2005:12 - Husholdningers elforbrug". Original figurtekst: Parcelhuse: væsentligste baggrundsvariables forklaringskraft over for elforbrug, opgjort som effekkt i kwh og ændring i R 2 (%), hvis de enkelte variable tages hver for sig, samt hvis de indgår i en samlet model. R 2 er et tal for, hvor stor en del af variationen i elforbruget de enkelte variable forklarer. I dome-huset er det svært at forudsige, hvordan den samlede indkomst vil blive, samt hvor mange børn på 0-6 år og/eller unge på der er. Betragtes en normal familie, vil elforbruget være størst, hvis begge børn er mellem år samt begge forældre arbejder. Vurderes det, at begge forældre har en indkomst på kr. om måneden, samt begge børn har en samlet indkomst på kr. om året, vil den samlede indkomst være kr. Beregnes det samlede elforbrug ud fra figur 12. findes å Med en variation fra kr. til kr. findes resultaterne 4680 kwh og 5040 kwh. Hvilket har en procentforskel på forholdsvis: % 100 % 3,7 % % 100 % 3,7 %. Det ses, at en variation på kr. giver en forskel på 3,7 %, hvilket betyder at en fejlvurdering af den samlede bruttoindkomst ikke har en stor indflydelse. Side 39 af 78

41 Af figur 13 ses det sekundære elforbrug i husstanden i forhold til antallet af personer i husstanden. Grafen viser fem forskellige kurver i intervallet fra de 5 % laveste forbrug til de 95 % laveste forbrug. Sammenlignes de tidligere beregninger af årlige elforbrug med graferne på figur, ses det at tilfælde 1 svarer til de 5 % laveste forbrug. Tilfælde 2 ligger mellem de 75 % og 95 % laveste forbrug. Og tilfælde 3 ligger på medianen. Figur 13. Uddrag fra side 11 i "SBi 2005:12 - Husholdningers elforbrug (Kristen Gram Hansen)". Parcelhus elforbrug. Gennemsnit og spredning som funktionen af antal personer i husstanden. Området mellem den mørkegrønne og den røde indikerer, hvor 90 % af husholdningernes elforbrug befinder sig BILAG: RUMOPVARMNING OG INDEKLIMA Af Søren Houe. Se Excel-fil BSim_Rumopvarmning_ BILAG: BRUGSVAND Af Peter Hansen. Det forudsættes, at det daglige vandforbrug pr. person i domen er på 120 l, altså lidt højre end gennemsnitsvandforbruget på 114 l pr. person 9. Det antages, at ca. 1/3 af vandforbruget går til varmt brugsvand, svarende til 58,4 m 3 varmt vand pr. år. Hermed fås et årligt energibehov til brugsvand, idet det antages at vandet skal opvarmes fra 10 C til 45 C, på: 58, , Fra side 5 i Vand i tal 2010 udgivet af DANVA. Side 40 af 78

42 Dette er det forventede årlige energiforbrug til opvarmning af brugsvand. For at fordele forbruget ud på hele året, opstilles der et tappeprogram for gennemsnitshverdage og et for weekenddage. Det antages, at alle ugerne følger et program bestående af 5 hverdage samt to weekenddage. Det er antaget, at der er et let forhøjet varmtvandsforbrug på weekenddage i forhold til hverdage. Dermed er det gennemsnitlige energiforbrug til varmt vand på en hverdag er på 6,3 kwh og en weekenddag på 7,2 kwh. Dette giver et gennemsnitligt ugentligt energiforbrug på 45,6 kwh. Af figur 14 ses tappeprogrammet for en uge Energi [kwh] 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 TAPPEPROGRAM FOR EN UGE 0, Time Figur 14: Antaget tappeprogram for gennemsnits uge. I beregning af årsforbruget gentages det ugentlige tappeprogram 52,14 gange, svarende til 52 uger og én hverdag, eller i alt 8760 timer. Dette indsættes i Excel-beregneren under arket Årsforbrug vv til parametervariation, hvor varmebehovet til brugsvand antages uændret ved alle parametervariationsberegningerne. Dimensionering Der anvendes en varmtvandsbeholder (fremover VVB) til brugsvandet. Således akkumuleres varmt vand, når der er gunstig varmeproduktion. Til bestemmelse af beholderens størrelse, samt bestemmelse af den installerede effekt, anvendes tappeprogrammet fra DS439, som indtegnet i figur 15. Side 41 af 78

43 TAPPEPROGRAM Bruser Køkkenvask 2,5 Energiforbrug [kwh] 2 1,5 1 0, Tid i minutter (i alt 24 timer) Figur 15: Tappeprogram over 24 timer, ved anvendte værdier som angivet i DS439. Ud fra tappeprogrammet er der opstillet et regneark 10, som ud fra hvornår der produceres varme, udregner den effektive volumenstørrelse af VVB. Kan ses i Excel-beregneren under arket Dim. af VVB. Dette gøres på baggrund af det nødvendige maksimale energiindhold i VVB. Energi [kwh] 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 VARMTVANDSBEHOLDER Energi i tank Tappebehov Produktion 0, Time Figur 16: Tappeprogram, varmeproduktion samt energiindhold i VVB. 10 Opstillet ud fra metode beskrevet i Brugsvandsprioriteret Varmtvandsproduktion løsningsmetode A, udarbejdet af Niels Uhre Christensen. Side 42 af 78

44 Antages det, at systemet er brugsvandsprioriteret og at der kan leveres energi til varmtvandsbeholderen i 5 timer, skal brintkedlen og/eller el-patronen kunne yde en effekt på 4,31 kw. Det antages, at opvarmningen foregår i dagtimerne, idet varmebehovet antages at være lavere pga. solindfaldet. Af figur 16, (også aflæst i Excel beregner, se Excel-fil Undesøgelse 1.1 ) ses det, at det højeste energiindhold i VVB er på 13,23 kwh og ud fra dette kan den effektive volumen af VVB findes ved: Hvor: V eff er det effektive volumen - ρ vand er densiteten på vand - cp vand er vands specifikke varmekapacitet - t bv er temperaturen på det varme brugsvand - t bk er temperaturen på det kolde brugsvan 13,23 4,2 0, Altså skal der anvendes en brintkedel med en effekt på mindst 4,31 kw og en VVB med et effektivt volumen på ca. 255 l BILAG: KOMFUR Af Meinhardt Thorlund Haahr. I dome-bygningen antages det, at komfuret benytter brint direkte til affyring i kogeblus. Det antages, at der er installeret 4 kogeblus (A-brændere). Forbruget er 0,4 m 3 /h bygas ved øvre brandværdi på 17,6 MJ/m 3. Se figur Antages det, at der kan opnås den samme virkningsgrad ved afbrænding af brint som ved bygas, skal der bruges tilsvarende mængde energi. Effekten udregnes til: Φ 0,4 Ved fire kogeplader vil effekten være: 1 17,6 0,4 17,6 1, Φ 1,96 4 7,84 Da brints øvre brandværdi er 141,79 MJ/kg vil forbruget af brint findes til: Fundet på HFB's hjemmeside (Byggecentrum): D Fundet på Wikipedia's hjemmeside på: Side 43 af 78

45 eller eller 1 1,9 141, , ,09 12,76 0,552 0,552 0,09 49,68 49, ,72 Et komfur vil dog ikke i bruge den nominelle effekt i hele brugstiden. For at finde et dagligt gennemsnitligt forbrug, tages der udgangspunkt i en årlig gennemsnitsværdi. Dong Energy 13 oplyser et årligt forbrug for komfur med el blus ligger mellem kwh pr. år, alt efter udstyr. Da beboerne regnes med at være energibeviste, reduceres dette til 175 kwh pr. år, hvilket svarer til 0,48 kwh pr. døgn. Det antages at forbruget opstår i timerne I regne arket, vil den daglige tapningen af brint til komfuret derfor opstår som: 0 kwh fra ,48 kwh fra kwh fra Fundet på DONG's hjemmeside på: d Side 44 af 78

46 Figur 17: Gasforbrug for enkelte apparater. Uddrag fra "Håndbog for Bygningsindustrien" Side 45 af 78

47 4. BILAG: SYSTEMOPBYGNING 4.1. BILAG: PRINCIPTEGNING Af Meinhardt Th. Haahr. Side 46 af 78

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 17, 2015 Lavenergihus målt og beregnet Off-print artikel til Danvak Magasinet Schultz, Jørgen Munthe; Thomsen, Kirsten Engelund Publication date: 2002 Document Version

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Mini-vindmøllers elproduktion

Mini-vindmøllers elproduktion Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Mini-vindmøllers elproduktion Lawaetz, Henrik Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Lawaetz,

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Den nationale vindtunnel

Den nationale vindtunnel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Den nationale vindtunnel Bak, Christian Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA): Bak, C. (2013). Den nationale vindtunnel [Lyd og/eller billed

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Energieffektiviseringer i bygninger

Energieffektiviseringer i bygninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 25, 2015 Energieffektiviseringer i bygninger Svendsen, Svend Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Svendsen, S. (2012). Energieffektiviseringer

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland

Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland Bjarløv, Søren Peter Publication date: 2011 Document Version Publisher final version (usually the publisher

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec, 5 Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Clausen, Sønnik Publication date: 9 Link to publication Citation (APA): Clausen, S. (9). Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling.

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning

Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2016 Forbedret varmtvandsbeholder til små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning Fan, Jianhua; Furbo, Simon Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Årsrapport for 2001 for DTUs aktiviteter inden for solenergicentret

Årsrapport for 2001 for DTUs aktiviteter inden for solenergicentret Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 10, 2016 Årsrapport for for DTUs aktiviteter inden for solenergicentret Furbo, Simon Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Energirammerapport. Rosenlundparken bygninge, 5400 Bogense

Energirammerapport. Rosenlundparken bygninge, 5400 Bogense Energirammerapport Rosenlundparken bygninge, 5400 Bogense Dato for udskrift: 20-08-2015 15:13 Udarbejdet i Energy10 af Bedre Bolig Rådgivning ApS, Peter Dallerup - bbr@bedreboligraadgivning.dk Baggrundsinformation

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere

Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning

Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 21, 2015 Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2016 Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA):

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Varmetolerance Hansen, Tina Beck Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Hansen, T. B. (2016).

Læs mere

Nye solceller på markedet - plastsolceller

Nye solceller på markedet - plastsolceller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 14, 2015 Nye solceller på markedet - plastsolceller Lauritzen, Hanne Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Lauritzen, H. (2012). Nye solceller

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere