UDKAST ENDNU IKKE GODKENDT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST ENDNU IKKE GODKENDT"

Transkript

1 Vækstforum Referat af møde 04/2016 Tirsdag den 6. december, kl UDKAST ENDNU IKKE GODKENDT Del II: Ansøgninger og evalueringer (bilag 6b) - 1

2 I Vækstforums behandling den 6. december 2016 deltog Ulla Astman (formand) Thomas Kastrup Larsen Erling Henningsen Lars Møller Leon Sebbelin Annette Drivsholm Lene Augusta Jørgensen Hans Jeppesen Uffe Korsgaard Per Michael Johansen Henrik Ringbæk Madsen Knud Kristensen Per Møller Christensen Birte Dyrberg Lene Hansen Birgit Frederiksen (observatør) Afbud fra Jess V. Laursen Gitte Clausen Bruun Kathrine M. Jensen Henrik Krogh Holm Jan O. Gregersen Leif Amby Fra sekretariatet deltog Henning Christensen Morten Lemvigh Nanna Skovrup Klaus Munkhøj Ulla Christensen (ref.) - 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ansøgninger hvor beløbet er reserveret på forhånd... 4 Medfinansiering af Dansk Kyst- og Naturturisme Medfinansiering af MeetDenmark Frigørelse og delegation til Indstillingsudvalget af ramme til små projekter Kontingenter og medlemskaber Fokusområder med løbende indtag Equitour Aalborg Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst Prækvalificeret udbud til anskaffelse af ny færge til Læsø Innovationskampagnen TagFat Vidensindsamling og afprøvning af brint i busser Medfinansiering til den lokale aktionsgruppe v/bestyrelsen for FLAG Nord

4 Ansøgninger hvor beløbet er reserveret på forhånd - 4

5 Medfinansiering af Dansk Kyst- og Naturturisme RESUMÈ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Dansk Kyst- og Naturturisme Indsatsområde: Et Attraktivt Nordjylland Fokusområde: Turisme og Oplevelser Formål, indhold og effekt Regeringen har i Finanslovforslaget for 2017 afsat midler til den videre finansiering af Dansk Kystog Naturturisme, DKNT, i perioden Danske Regioners bestyrelse anbefalede den 29. september 2016, at regionerne fortsætter medfinansiering af selskabet på samme niveau som hidtil. I deres fremtidige arbejde skal udviklingsselskabet tage afsæt i den nationale strategi for dansk turisme og REVUS i strategier og handlingsplaner, ligesom de vil have en væsentlig rolle i gennemførelsen af den nationale strategis initiativer. DKNT ønsker med projektet at arbejde videre med gennemførelsen af deres strategi- og handlingsplan Her har DKNT i fokus på gennemførelse af: Masterplan for destinationsudvikling Investeringsfremme - Projektet Turismekompetencer - Vækstprogram for Vestkystpartnerskabet og Østersøpartnerskabet Marketingaktiviteter Outdoorprojekt, m.m. Den nationale strategi for dansk turisme fastlægger de nationale mål for dansk turisme frem mod Sekretariaterne vil i samarbejde med DKNT udarbejde resultatkontrakter for regionernes medfinansiering med målsætninger og Key Performance Indicators (KPI er), der måler effekten af initiativerne. Budget og finansiering vil fremgå af resultatkontrakten. Resultatkontrakten og den årlige opfølgning vil blive forelagt Vækstforum og Regionsrådet til orientering. Økonomi: kr. Ansøgt: kr. Ansøgt i %: 12,5 Tidsplan: Start: Slut: Længde: 24 mdr. Sekretariatets vurdering Projektet er medvirkende til at skabe merværdi inden for nordjysk kystturisme. Projektet understøtter således mulighederne for at udvikle nye oplevelsesprodukter og koncepter. Der er på nuværende tidspunkt ikke færdigudviklet en resultatkontrakt med aktiviteter og forventede effekter, hvilket hænger sammen med forsinkelser i det nationale set-up. Bevillingen til organisationen er dog nødvendig fra januar 2017, da der ellers ikke er midler til at drive organisationen. Det foreslås derfor, som tidligere besluttet i Vækstforum, at invitere DKNT til det kommende møde i Vækstforum for at redegøre for fremdriften i det allerede bevilgede projekt om Danske Turistkompetencer (bevilling på 5,4 mio. kr.). Samtidigt vil DKNT på mødet kunne fortælle om den nye nationale strategi for dansk turisme samt skitsere allerede opnåede og forventede resultater og effekter af forrige resultatkontrakt og forventningerne til effekter af nærværende ansøgning. Sekretariatets indstilling Det indstilles, at projektet imødekommes som ansøgt med maks kr. svarende til 12,5% af de støtteberettigede udgifter på 40 mio. kr. Midlerne indstilles ligeligt med 2,5 mio. kr. pr. år til DKNT s aktiviteter i år 2017 og 2018 og beløbsmæssigt af de regionale udviklingsmidler. DKNT inviteres til på Vækstforums møde at give en nærmere redegørelse om planer og fremdrift. - 5

6 Indstillingsudvalgets beslutning af 16. november 2016 Sekretariatets indstilling blev tiltrådt. Vækstforum besluttede på møde den 6. december 2016 Vækstforum tiltrådte Indstillingsudvalgets beslutning. - 6

7 SAGSFREMSTILLING Ansøger og partnere De fem regioner og Bornholms Regionskommune, turismeerhvervet, destinationer, kommuner, brancheorganisationer m.fl. Baggrund De regionale Udviklingsselskaber for Turisme blev etableret med lov om dansk turisme fra Af lovens 7 fremgår det, at regionerne opretter udviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme (MeetDenmark). Udviklingsselskabet Dansk Storbyturisme forankres i fonden Wonderful Copenhagen og finansieres af partnerne selv. Det skal bemærkes, at regeringen i Finanslovforslaget har nedsat deres bidrag fra 10 mio. kr. til 6,5 mio. kr. årligt. DKNT har bl.a. arbejdet med følgende aktiviteter i : En handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark Forberedelse af det landsdækkende kompetenceudviklingsprojekt Danske turismekompetencer, som er godkendt i 4 af de 6 vækstfora. En samlet udviklingsplan for Vestkysten i samarbejde med Realdania. Projektet Sjællandske Signaturoplevelser, der skal skabe stærke kommercielle oplevelser. Igangsættelse af destinationsudviklingsprojekter. Marketingkampagne for feriehuse i Tyskland. Elsker Danmark hjemmemarkedskampagne. Formål DKNT ønsker med projektet at arbejde videre med gennemførelsen af strategi- og handlingsplan Her har DKNT i handlingsplanen for fokus på gennemførelse af: Masterplan for destinationsudvikling Investeringsfremme - Projektet Turismekompetencer - Vækstprogram for Vestkyst-partnerskabet og Østersøpartnerskabet Marketingaktiviteter Outdoor-projekt, m.m. Organisering DKNT har egen bestyrelse, der godkender strategi- og handlingsplaner samt konkrete aktiviteter. Projektets forventede output og effekter DKNT skal bidrage med den andel, som selskabet udgør af dansk turisme, for at nå målene i den nationale turismestrategi. Målene i den nationale turismestrategi for 2025 er: En tredjedel flere turister/overnatninger i 2025 (mod 49 mio. overnatninger i 2015). En omsætning på 140 mia. kr. (mod 95 mia. kr. i 2014). En tilfredshedscore hos turisterne på mindst samme niveau som gennemsnittet i Nordeuropa (mod en tilfredshedscore på ca. 10% under gennemsnittet i Nordeuropa). - 7

8 Budget og finansiering Udgifter kr. Ansøgt Indstillet støttegrundlag støttegrundlag Lønninger, pension, social sikring mv. ** Kontorhold, IT, anden administration ** Møder/konferencer, kørsel, rejser, eksterne konsulenter (analyser/viden) ** PR-aktiviteter Handlingsplan projekter ** Revision, regnskab m.v Total Finansiering Ansøgt Indstillet finansiering finansiering Vækstforum Erhvervs- og Vækstministeriet (finanslov basis) - fremgår af Finanslovsforslaget * Erhvervs- og Vækstministeriet (estimeret tillægsbevilling) * Øvrige regioner Total * Der foreligger ikke endeligt tilsagn om fordeling og budgetstørrelse på de to poster vedrørende Finansloven. ** Såfremt beløbsstørrelsen på tillægsbevillingen ikke realiseres 100%, vil der ske reduktion på de angivne poster. DKNT tager forbehold for bestyrelsens endelige godkendelse af budgettet. - 8

9 Medfinansiering af MeetDenmark RESUMÈ Stamdata Journalnummer: Ansøger: MeetDenmark Indsatsområde: Et Attraktivt Nordjylland Fokusområde: Turisme og Oplevelser Formål, indhold og effekt Regeringen har i Finanslovforslaget for 2017 afsat midler til den videre finansiering af Erhvervs- og Mødeturisme, MeetDenmark, i perioden Danske Regioners bestyrelse anbefalede den 29. september 2016, at regionerne fortsætter medfinansiering af selskabet på samme niveau som hidtil. MeetDenmark ønsker med projektet at arbejde videre med gennemførelsen af deres strategiog handlingsplan MeetDenmark har til formål at udvikle dansk turisme på tværs af landet inden for erhvervs- og mødeturisme. MeetDenmarks formål er således at positionere Danmark som værtsland for internationale møder og kongresser. Den nationale strategi for dansk turisme fastlægger de nationale mål for dansk turisme frem mod Sekretariaterne vil i samarbejde med MeetDenmark udarbejde resultatkontrakter for regionernes medfinansiering med målsætninger og Key Performance Indicators (KPI er), der måler effekten af initiativerne. Budget og finansiering vil fremgå af resultatkontrakten. Resultatkontrakten og den årlige opfølgning vil blive forelagt Vækstforum og Regionsrådet til orientering. Økonomi: kr. Ansøgt: kr. Ansøgt i %: 4,7 Tidsplan: Start: Slut: Længde: 24 mdr. Sekretariatets vurdering Projektet er medvirkende til at skabe merværdi inden for nordjysk erhvervs- og mødeturisme. Projektet understøtter således mulighederne for at tiltrække internationale møder og kongresser til Nordjylland. De forventede resultater og effekter for perioden ser fornuftige ud, og det ser ud til, at organisationen kommer i hus med de i resultatkontrakten opstillede effektmål. Effekterne for perioden ventes at være mindst lige så ambitiøse som for perioden Der er dog på nuværende tidspunkt ikke færdigudviklet en resultatkontrakt med aktiviteter og forventede effekter, hvilket hænger sammen med forsinkelser i det nationale set-up. Bevillingen til organisationen er dog nødvendig fra januar 2017, da der ellers ikke er midler til at drive organisationen. Det foreslås derfor, at MeetDenmark inden udbetaling af midlerne redegør nærmere overfor sekretariatet for de forventede resultater for Sekretariatets indstilling Det indstilles, at projektet imødekommes som ansøgt med kr. svarende til 3,7% af de støtteberettigede udgifter på 7,5 mio. kr. Midlerne fordeles med kr. hvert af årene 2017 og 2018 samt indstilles fra de regionale udviklingsmidler (beløbet er forhåndsreserveret). Før udbetaling af midler anmodes MeetDenmark om overfor sekretariatet at redegøre for de forventede resultater og effekter for perioden

10 Indstillingsudvalgets beslutning af 16. november 2016 Sekretariatets indstilling blev tiltrådt. Vækstforum besluttede på møde den 6. december 2016 Vækstforum tiltrådte Indstillingsudvalgets beslutning. - 10

11 SAGSFREMSTILLING Ansøger og partnere De fem regioner, turismeerhvervet, destinationer, kommuner, brancheorganisationer m.fl. Baggrund De regionale Udviklingsselskaber for Turisme blev etableret med lov om dansk turisme fra Af lovens 7 fremgår det, at regionerne opretter udviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme. Udviklingsselskabet Dansk Storbyturisme forankres i fonden Wonderful Copenhagen og finansieres af partnerne selv. Det skal bemærkes, at regeringen i Finanslovforslaget har sat deres bidrag op fra kr. til kr. årligt. I henhold til den gældende resultatkontrakt mellem MeetDenmark og regionerne arbejdes der for en række effektmål i perioden , herunder bl.a.: Der skal bydes på 125 internationale kongresser, hvoraf 85 vindes med tilsammen delegerede. I 2015 bød MeetDenmarks destinationer på 67 kongresser, hvoraf 41 af disse blev vundet og forventes at tiltrække delegerede. De vundne kongresser for perioden skal bidrage med 474 mio. kr. til den samfundsøkonomiske omsætning i Danmark samt aflede en beskæftigelseseffekt på 612 årsværk. MeetDenmark vurderer, at målet vil blive opfyldt inden udgangen af MeetDenmark skulle i 2015 skabe 100 omtaler af Danmark som værtsland for internationale events i internationale medier på møde- og kongresområdet. MeetDenmark har i 2015 sammen med VisitDenmark genereret 180 omtaler. 25 internationale journalister på pressetur. MeetDenmark har i 2015 sammen med VisitDenmark haft 23 journalister på pressetur i Danmark. Linked-in kampagne, der brandede Danmark som et stærkt vidensland inden for Life Science. Stande på møde- og kongresfagmesserne (IMEX og IBTM) skulle i 2015 samlet besøges af minimum 850 internationale beslutningstagere. Der var besøgende på standene. 13 uddannelsesseminarer med 458 potentielle kongresværter er afholdt. Formål I deres fremtidige arbejde skal udviklingsselskabet tage afsæt i den nationale strategi for dansk turisme og REVUS i strategier og handlingsplaner, ligesom de vil have en væsentlig rolle i gennemførelsen af den nationale strategis initiativer. MeetDenmark har til formål at udvikle dansk turisme på tværs af landet inden for erhvervs- og mødeturisme. MeetDenmarks formål er således at positionere Danmark som værtsland for internationale møder og kongresser. Organisering MeetDenmark har egen bestyrelse, der godkender strategi- og handlingsplaner samt konkrete aktiviteter. - 11

12 Projektets forventede output og effekter MeetDenmark skal bidrage med den andel, som selskabet udgør af dansk turisme, for at nå målene i den nationale turismestrategi. Målene i den nationale turismestrategi for 2025 er: En tredjedel flere turister/overnatninger i 2025 (mod 49 mio. overnatninger i 2015). En omsætning på 140 mia. kr. (mod 95 mia. kr. i 2014). En tilfredshedscore hos turisterne på mindst samme niveau som gennemsnittet i Nordeuropa (mod en tilfredshedscore på ca. 10% under gennemsnittet i Nordeuropa). Budget og finansiering Udgifter kr. Ansøgt Indstillet støttegrundlag støttegrundlag Sekretariat Tværgående destinationsinitiativer Rekruttering af kongresværter og tiltrækning af internationale kongresser Total Finansiering kr. Ansøgt Indstillet finansiering finansiering Vækstforum Øvrige regioner Erhvervs- og Vækstministeriet Total Finansieringskilde: De regionale udviklingsmidler. MeetDenmark tager forbehold for budgettet, da det først skal behandles af bestyrelsen den 28. november

13 Frigørelse og delegation til Indstillingsudvalget af ramme til små projekter Resumé I handlingsplanen til den regionale udviklingsstrategi er faciliteten Små regionale udviklingsprojekter godkendt. Det indstilles på den baggrund, at Indstillingsudvalget/Vækstforum med hjemmel i handlingsplanen afsnit 10, ansøgningstyper og procedure, godkender, at der afsættes en årlig finansiel ramme på op til 5 mio. kr. Sagsfremstilling Indholdet og rammerne for de små ansøgninger I handlingsplanen til den nye regionale erhvervsudviklingsstrategi er det muligt at yde støtte til små projekter, dvs. initiativer med et budget på mellem kr. Der ydes støtte til følgende aktiviteter: 1. Foranalyser og afklaringer (tekniske/økonomiske mv.) som er en forudsætning for senere udarbejdelse af en ansøgning til nationale eller internationale programmer og støtteordninger, som understøtter EVD-strategien. 2. Enkeltstående og nyskabende begivenheder (events, konferencer, analyser etc.), der kommer hele regionen eller som minimum et større geografisk område i regionen til gavn. Det kan f.eks være at tiltrække turister fra andre dele af landet/udlandet. Det kan også være ved at tiltrække/sikre en helt særlig ekspertise og viden, der række langt ud over det lokale og som er kritisk i relation til strategiens fokusområder. 3. Vækstforumrelevante analyser og administrativ bistand på forslag fra sekretariatet til særlige initiativer iværksat af Vækstforum, herunder initiativer under Vækstpartnerskabsaftalen med Regeringen. For disse små ansøgninger under kategori 1 og 2 foreslås som hidtidig en smidig procedure, som betyder, at ansøgningerne afgøres i Indstillingsudvalget, hvorefter bevilling udstedes af sekretariatet. Kun ved særligt politisk motiverede ansøgninger, eller ved uenighed, henskydes beslutningen fra Indstillingsudvalget til Vækstforum. Sigtet er at kunne behandle og træffe afgørelse vedrørende disse små ansøgninger inden for en kort tidsramme, og samtidig sikre en hurtig udbetaling. For ansøgninger under kategori 3 foregår godkendelse af bevilling i Vækstforums Formandskab på forslag fra sekretariatet. Indholdsmæssigt kan der alene gives støtte til projekter og aktiviteter, som understøtter Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi , og som opfylder forudsætningerne i Lov om Erhvervsfremme og regional udvikling. Det vil i praksis sige initiativer, som ikke er direkte rettet mod at yde økonomisk støtte til private virksomheder. Den finansielle ramme har historisk været oppe på 10 mio. kr. om året, men Vækstforum har i lyset af de generelt reducerede bevillinger til erhvervsfremme reduceret beløbet 5,0 mio. kr. fra og med Dette beløb indstilles også for år Rammen på 5 mio. kr. opdeles indikativt med 4 mio. kr. til aktiviteterne 1 og 2 ovenfor og 1 mio. kr. til aktivitet

14 Indstilling Sekretariatet indstiller, at Indstillingsudvalget overfor Vækstforum indstiller at Der reserveres kr. til små projekter i Kompetencen til at træffe afgørelse delegeres til Indstillingsudvalget og Formandskabet. Regionsrådet bemyndiger sekretariatet til at udstede bevilling eller afslag til små projektansøgninger efter forudgående behandling i Indstillingsudvalget og/eller Formandskabet. Indstillingsudvalgets beslutning af 16. november 2016 Sekretariatets indstilling blev tiltrådt. Vækstforum besluttede på møde den 6. december 2016 Vækstforum diskuterede erfaringerne med faciliteten Små regionale udviklingsprojekter og hensigtsmæssigheden i delegation til Indstillingsudvalget. Vækstforum vil gerne følge afgørelserne i Indstillingsudvalget tættere, hvilket konkret sker ved fremover at modtage de godkendte referater fra Indstillingsudvalgets møder til orientering. Med disse bemærkninger tiltrådte Vækstforum Indstillingsudvalgets beslutning. - 14

15 Kontingenter og medlemskaber Resumé Vækstforum har gennem årene givet midler til en række medlemskaber og kontingenter, der er af betydning for regionens funktion og internationale relationer. Det foreslås, at disse aktiviteter fortsættes i Der er tale om i alt 8 initiativer, hvor midlerne er afsat. Beskrivelse Vækstforum har i de tidligere år givet årlige bidrag til forskellige organisationer, der varetager en række analytiske og internationale opgaver. Projekternes indhold og formål er kort beskrevet nedenfor. Det foreslås, at alle de nævnte 8 initiativer fortsættes i Medlemskab / kontingent / andre årlige faste bidrag i 2017 Norddanmarks EU-Kontor Formål: Det er NordDanmarks EU-kontors primære opgave at formidle information, skabe netværk og partnerskaber, bidrage til internationalisering og kompetenceudvikling samt at medvirke til at skabe de bedste internationale rammebetingelser for øget vækst og konkurrencedygtighed i den nordjyske region. Fra 2015 udgør det årlige beløb 6 kr. pr. indbygger. Årlig beløb i kr I marts 2016 blev det årlige beløb hævet med henblik på en styrket indsats i Bruxelles som en udløber af det strategiske investeringsprogram. Beløbet blev hævet med kr. i 2016, kr. i 2017 og kr. i Den samlede forhøjelse for alle 3 år er tidligere godkendt af Vækstforum og Regionsråd. Vestdansk Investeringsfremme Formål: I samarbejde med Udenrigsministeriet og Invest in Denmark fremmer Vestdansk Investeringsfremme udenlandske investeringer og virksomhedsetableringer i Vestdanmark. Vækstforum besluttede på sit møde den 1. juni 2016 at forsætte medlemskabet til udgangen af 2018 med årlige beløb på kr. CPMR og Nordsøkommissionen Formål: At være talerør for regionerne omkring Nordsøen og at bruge den fælles platform, som medlemskabet giver, til at udvikle projekter. ERTICO Formål: ERTICO en er central partner i udviklingen af ITS på europæisk plan, og giver Region Nordjylland mulighed for at deltage i en række europæiske ITS projekter. Regionen deltager p.t. i 2 projekter og er p.t. repræsenteret i ERTICOS bestyrelse. REG LAB Formål: REG LAB er en neutral platform for regional erhvervsudvikling på tværs af regioner, kommuner, statslige myndigheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, private virksomheder mv. Foreningens aktiviteter tæller bl.a. fokusanalyser, seminarer, konferencer, studieture mv. SAM-K/LINE Formål: SAM-K/LINE er regionernes fælles statistiske data-model, som anvendes i den regionale overvågning af erhvervs- og beskæftigelsesudviklingen. Modellen giver adgang til meget detaljerede data og avancerede analysemetoder. Samarbejdsaftale om effektmåling Formål: Projektet omhandler statistiske målinger af effekten af projekter og indsatsområder iværksat under de 5 vækstfora. Målingerne, på eks. beskæftigelse el. omsætning, tager udgangspunkt i deltagere i projekter sammenlignet med en referencegruppe Adgang til CVR-oplysninger / NN-Erhverv Formål: NN-erhverv giver adgang til en helt opdateret database over identificerbare virksomheder i Danmark, hvorfra der kan søges og udtrækkes forskellige statusoplysninger om virksomhedernes størrelse, branche mv. Beløbet dækker en samlet periode for 2017, 2018 og I alt (dk.) Indstilling Det indstilles, at Indstillingsudvalget godkender, at der anvendes kr. til fortsættelsen af medlemskaberne og kontingenterne i Midlerne er forhåndsreserveret.

16 Indstillingsudvalgets beslutning af 16. november 2016 Sekretariatets indstilling blev tiltrådt. Vækstforum besluttede på møde den 6. december 2016 Vækstforum tiltrådte Indstillingsudvalgets beslutning. Følgende deltog ikke i behandlingen, jf. habilitetsreglerne: Ulla Astman, Henrik R. Madsen og Jess V. Laursen. - 16

17 Fokusområder med løbende indtag - 17

18 Equitour Aalborg RESUMÈ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Helgstrand&Trabjerg overdrages til almen forening pt. under stiftelse Indsatsområde: Turisme og oplevelse Formål, indhold og effekt Projektets formål er at få etableret en årlig tilbagevendende event med udgangspunkt i internationale ridekonkurrencer, bygget op omkring diverse underholdning for hele familien. Derudover tilstræber ansøger at få skabt en folkefest for nationale og internationale hesteentusiaster samt et bredt publikum, der søger nye og spændende oplevelser. Der findes allerede store ridestævner i Danmark, i Odense, men ved stævnet i Nordjylland afvikles det internationale rideforbund s (FEI) to verdensomspændende holdturneringer for seniorer: FEI Nations Cup i hhv. dressur og springning. Normalt afholdes stævner i disse to forskellige discipliner separat. Ved dette stævne vil de begge være repræsenteret. Ligeledes vil der også afvikles store internationale holdkonkurrencer for ungdomsryttere, for at sikre så bred en appel som muligt. Forventede effekter: Ansøger beskriver, at der forventes deltagelse fra 500 heste og 275 ryttere hvoraf de 200 er internationale. 275 til at pleje hestene og hesteejere fra de 25 deltagende nationer. Ligeledes forventes VIP gæster. Der forventes besøg på hjemmeside, besøg på livestream i mere end 65 lande. 9 timers national TV-dækning (forhandles pt. med DR) og eksponering via Facebook og instagram. Der er efterspurgt en vurdering af de forventede besøgstal og afledte økonomiske effekter ved arrangementet hos Destination Nordjylland. Dette materiale er endnu ikke modtaget ved udsendelse af dagsordenen og eftersendes derfor. Økonomi: kr. Ansøgt: kr. Ansøgt i %: 22,7 Tidsplan: Start: Slut: Længde: 10 mdr. Sekretariatets vurdering Det vurderes At projektet vil kunne medvirke til en branding af regionen overfor et særligt publikum. At projektet vil have en række direkte og indirekte afledte økonomiske effekter. At der pt. ikke er dokumentation for øvrig finansiering til projektet. At tilskuddet fra Vækstforum skal betragtes på linje med en underskudsgaranti. Hvis der opnås yderligere finansiering nedjusteres tilskuddet fra Vækstforum tilsvarende. Set i lyset af erfaringerne med Made in Denmark er det vigtigt med en grundig belysning af de forventede effekter, andre offentlige partneres deltagelse, længden af bevillingsperioden (alene opstartsbevilling over ét eller flere år) og det samlede behov for medfinansiering. Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 85% og yderområdeprocenten til 60%. - 18

19 Sekretariatets indstilling Det indstilles, at Indstillingsudvalget diskuterer ansøgningen, herunder initiativets effekter baseret på tal fra Destination Nordjylland (eftersendes) og oplysninger om andre offentlige partneres engagement og finansielle bidrag til gennemførelsen. Indstillingsudvalgets beslutning af 16. november 2016 Inden behandlingen af punktet sikrede formanden sig, at alle medlemmer havde modtaget et effektnotat om Equitour Aalborg I effektnotatet redegøres der nærmere for projektets brandingværdi belyst ved udvalgte nøgletal. Indstillingsudvalget besluttede at henskyde beslutningen til Vækstforum om, hvorvidt der bør ydes regional medfinansiering til Equitour Aalborg. I forbindelse med behandlingen fandt Indstillingsudvalget, at det er en udfordring at håndtere denne kategori (større sportsevents) på den rigtige måde: På den ene side gav udvalget udtryk for, at der utvivlsomt kommer mange deltagere til Nordjylland for at se og overvære disse store sportsbegivenheder. Gæster som ellers ikke ville være kommet eller ikke ville være kommet på det tidspunkt. Ligesom begivenhederne giver anledning til, at regionen bliver markedsført positivt både nationalt og internationalt. På den anden side var udvalget i tvivl om, hvorvidt langtidseffekten af begivenheden (målt på omsætning og beskæftigelse) står i et passende forhold til de midler som bevilges. Udvalget efterlyste på den baggrund en grundig diskussion af problemstillingen og i forlængelse heraf fastlæggelse af opdaterede kriterier for tildeling af støtte, herunder også hvor mange midler der over tid bør bevilges til sportsevents. Udvalget fandt, at denne drøftelse passende kan tages i forbindelse med den kommende midtvejsrevision af Vækstforums handlingsplan. Følgende deltog ikke i behandlingen jfr. habilitetsreglerne: Tonny Thorup. Genoptaget sagsbehandling af 25. november 2016 Det ovenfor omtalte effektnotat som på en række nøgletal belyser projektets brandingværdi er netop nu ved at blive yderligere kvalificeret af UCN. Målet er at kunne give Vækstforum et tydeligere billede af projektets bidrag til omsætning og beskæftigelse. Tilsvarende er det juridiske grundlag, det vil sige stiftelsen af foreningen under afklaring. Sekretariatet håber at kunne eftersende dels et kvalificeret effektnotat og dels foreningens vedtægter inden mødet i Vækstforum. Vækstforum besluttede på møde den 6. december 2016 Vækstforum lagde vægt på at behandle nærværende ansøgning Equitour Aalborg og den store golfturnering Made in Denmark støttemæssigt efter de samme retningslinjer. Regionsrådet besluttede den 26. april 2016 at imødekomme Made in Denmark turneringen med 4,0 mio. kr. af det ansøgte beløb på 7,5 mio. kr., svarende til at ansøgning imødekommes med 53,3% af det ansøgte beløb. Vækstforum besluttede at indstille til Regionsrådet: Som første prioritet at imødekomme Equitour Aalborg med 53,3% af det ansøgte beløb på 2,5 mio. kr. svarende til kr. - 19

20 Som anden prioritet at imødekomme Equitour Aalborg med et hvilket som helst andet beløb Regionsrådet måtte beslutte mellem nul og det ansøgte. Denne alternative indstilling blev givet af hensyn til ansøgningen, som, hvis førsteprioriteten ikke følges, ikke kan vente til Vækstforums kommende møde i marts Vækstforum gav endvidere udtryk for, at begge indstillinger blev givet med henblik på at sikre en solid branding, markedsføring, resultatformidling og presseomtale. Følgende deltog ikke i behandlingen, jf. habilitetsreglerne: Thomas Kastrup Larsen. - 20

21 SAGSFREMSTILLING Ansøger og partnere Bag projektet står det private selskab Helgstrand &Trabjerg (ansøgning overdrages til en almennyttig forening, som pt. er under stiftelse). Dertil kommer det internationale og nationale rideforbund (FEI og DRF) - FEI: "ejer" / tildeling DRF som medarrangør, de offentlige myndigheder (kommunale, regionale, Sports Event Denmark) i forhold til finansiering og lokale rideklubber og idrætsforeninger - samarbejdspartnere i forbindelse med afvikling. Baggrund og indhold Udgangspunktet for Equitour Aalborg er at være en del af den verdensomspændende turnering, FEI Nations Cup, som foruden EM, VM og OL er den største turnering i verden under FEI. Derved vil stævnet i Nordjylland blive en integreret del af en kæmpe årlig begivenhed, som har afdelinger i bl.a. Lissabon, Rom, Rotterdam, Dublin og Barcelona. Danmark har for nuværende flere store internationale ridesportsbegivenheder indendørs. Både Dansk Rideforbund og de danske hesteinteresserede savner dog en stor etableret udendørs hesteevent. Dette stævne vil udfylde denne niche. I forhold til de allerede etablerede ridestævner i Danmark er stævnet i Nordjylland således en stor opskalering. Stævnet i Odense har således et budget på kr., mens stævnet i Nordjylland har et budget på samlet kr. Projektets formål er at få etableret en årlig tilbagevendende event med udgangspunkt i internationale ridekonkurrencer, bygget op omkring diverse underholdning for hele familien. Derudover tilstræber ansøger at få skabt en folkefest for nationale og internationale hesteentusiaster samt et bredt publikum, der søger nye og spændende oplevelser. Der findes allerede store ridestævner i Danmark, i Odense, men ved stævnet i Nordjylland afvikles det internationale rideforbund s (FEI) to verdensomspændende holdturneringer for seniorer: FEI Nations Cup i hhv. dressur og springning. Normalt afholdes stævner i disse to forskellige discipliner separat. Ved dette stævne vil de begge være repræsenteret. Ligeledes vil der også afvikles store internationale holdkonkurrencer for ungdomsryttere, for at sikre så bred en appel som muligt. Som noget nyt har ansøger lagt vægt på at tilføre eventen mange forskellige side-events, hvor familien vil være det generelle omdrejningspunkt. Derfor vil man på pladsen kunne finde diverse boder, mini-forlystelser, koncerter, underholdningsscener m.m., i et forsøg på at gøre arrangementet attraktivt for alle aldre. Aktiviteterne gennemføres i samarbejde med lokale foreninger. Stævnet gennemføres over fire dage i pinsen Forventede effekter Ansøger beskriver, at der forventes deltagelse fra 500 heste og 275 ryttere hvoraf de 200 er internationale. 275 til at pleje hestene og hesteejere fra de 25 deltagende nationer. Ligeledes forventes VIP gæster. Der forventes besøg på hjemmeside, besøg på livestream i mere end 65 lande, 9 timers national TV-dækning (forhandles pt. med DR) og eksponering via Facebook og instagram. Der er efterspurgt en vurdering af de forventede besøgstal og afledte økonomiske effekter ved arrangementet hos Destination Nordjylland. Dette materiale er endnu ikke modtaget ved udsendelse af dagsordenen og eftersendes derfor. - 21

22 Budget og finansiering Udgifter kr. Ansøgt Indstillet Støttegrundlag støttegrundlag Løn til projektmedarbejder og administration Præmiepenge Stald og parkering (etablering) Smed og dyrlæge Hotel og forplejning Officials omkostninger Hjælpere Lejefaciliteter Bane og udsmykning Show og underholdning Shuttleservice Resultatformidling og presse FEI udgifter (udgifter til forbund) Sekretariat Markedsføring Forsikring og revision Diverse* IT setup og formidling Total *Udspecificering efterspurgt. Finansiering kr. Ansøgt Indstillet Finansiering finansiering Startgebyr Sponsorater VIP Sport Event Denmark* Aalborg Kommune** Vækstforum Nordjylland Billetsalg Diverse Varesalg Total * Sport Event Denmark ser positivt på ansøgningen, men tager først stilling til støtte, når den regionale/lokale medfinansiering er afklaret. ** Aalborg Kommune ser positivt på ansøgningen, men tager først stilling til konkret støttebeløb medio november. Finansieringskilde: De regionale udviklingsmidler. - 22

23 Projektets effektkæde Aktiviteter Sportslig afvikling af turnering. Markedsplads/udstilling. Børneaktiviteter/koncerter. Lokale leverandører. Output 275 ryttere (200 internationale). 275 grooms, hesteejere (800 internationale). 50 officials. 250 frivillige danske hesteinteresserede tilskuere internationale hesteinteresserede tilskuere. Dagligt 250 VIP gæster. Stort antal besøgende børnefamilier, som søger en anderledes oplevelse i pinsen. (Destination Nordjylland kommer senere med sin vurdering af de forventede besøgstal og afledte økonomiske effekter). Ovenstående samt unge/ ældre musikinteresserede (markedsføres også med fokus på de lokale). Det tilstræbes at indgå samarbejde med så mange lokale leverandører som overhovedet muligt. Effekter Det forventes, at alle ryttere, grooms og officials har minimum 3 overnatninger (primært hotel). Det forventes, at 500 hesteejere har minimum 3 overnatninger (primært hotel) danske tilskuere med gennemsnit 1 overnatning (hotel, camping og sommerhus). 500 internationale tilskuere med gennemsnit 2 overnatninger (primært hotel). 400 VIP gæster med gennemsnit 2 overnatninger (primært hotel). Der indgås samarbejde med diverse sommerhusudlejere, og samtidigt søges der samarbejde med andre forlystelsesparker, ZOO m.m. i regionen om daglige udflugter. Samlede leverancer: ca. 4,5 mio. kr. - 23

24 Detaljeret vurdering (samlet gennemsnitlige score 51 point svarende til 85%) Relevans: 5 ud af 5. Projektet er relevant i forhold til REVUS ved at projektet medvirker til en branding af regionen. En branding der kan medvirke til at tiltrække turister til landsdelen såvel danske som udenlandske. Nyhedsværdi: 5 ud af 5. Der findes allerede ridestævner i Danmark, men ikke stævner hvor man kombinerer de to discipliner ridebanespringning og dressur. Dette er tilfældet med dette stævne. Dermed er stævnet relevant for en lang større målgruppe. Gennemførlighed: 5 ud af 5. Bag stævnet står en forening med et solidt kendskab for afvikling af en sådan type event. Således entreres der med en stævneafvikler (Traabjerg), der tidligere har afviklet en lang række store events (f.eks. Europamesterskab i Herning og andre World Cup stævner i Odense). Additionalitet: 3 ud af 5. Det vurderes, at stævnet ikke kan gennemføres i den form som planlagt uden støtte fra Region Nordjylland. Desuden afhænger støtten fra Sport Event Danmark af såvel lokal som regional støtte. Resultater og effekter: 5 ud af 5. På baggrund af data fra tidligere stævner vurderes det, at afviklingen af stævnet vil have en betydelig effekt i form af forbrug fra turister i området. Der er på turneringen i Nordjylland efterspurgt en effektvurdering fra VisitNordjylland. Bæredygtighed: 3 ud af 5. Ansøger beskriver, at det er tanken, at turneringen skal være en årlig tilbagevendende begivenhed. Dog søger man en væsentlig offentlig støtte. Derfor vurderes bæredygtigheden som middel, da det efter det første år må vise sig, om stævnet kan føres videre som planlagt. Relevans 5 4 Bæredygtighed Nyhedsværdi Resultater og effekter Gennemførlighed Additionalitet - 24

25 Supplerende kriterier Virksomhedsdeltagelse: 4 ud af 5. Ansøger beskriver, at der lægges vægt på, at der bruges lokale leverandører i det omfang, det er muligt. Omkostningseffektivitet: 4 ud af 5. Samlet set vurderes det, at afviklingen af to stævner på en gang giver en mulighed for en række synergivirkninger og budgetminimeringer. Således er der en række udgifter, der kun skal afholdes en gang selvom der er tale om to stævner. Sammenhængskraft: 4 ud af 5. Der lægges op til et bredt samarbejde med foreninger og rideskoler i regionen. På denne måde er der fokus på udvikling af sporten, men også samarbejdet inden for området. Gearing: 4 ud af 5. Ud over den offentlige medfinansiering er der såvel sponsorfinansiering som deltagerfinansiering i projektet. Klarhed: 5 ud af 5. Budgettet for eventen bygger på konkrete erfaringer opnået ved andre ridestævner. Brugerorienteret: 4 ud af 5. Ansøger ønsker at skabe en event, der kan sætte Nordjylland på verdenskortet i ridesporten, og samtidig skabe en fest for de deltagende og besøgende. Derfor er der fokus på oplevelsen for disse. - 25

26 Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst RESUMÈ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Dansk Kyst- og Naturturisme på vegne af Vestkystpartnerskabet Indsatsområde: Et Attraktivt Nordjylland Fokusområde: Turisme og oplevelser Formål, indhold og effekt Formålet med en udviklingsplan for Danmarks Vestkyst er at skabe et planmæssigt grundlag på tværs af kommune- og regionsgrænser, understøtte investeringer i området og samtidig sikre vestkystens naturressourcer. Udviklingsplanen skal afdække udviklingspotentialer og anvise initiativer, der kan bidrage til at løfte kvaliteten af det samlede turistprodukt med udgangspunkt i bæredygtig benyttelse af Vestkystens naturværdier. Udviklingsplanen skal munde ud i en fælles vision og strategisk plan for Vestkysten på mindst 10 års sigt. Den samlede udviklingsplan skal være medvirkende til at realisere følgende økonomiske mål i 2025: En turismeomsætning i de 11 kommuner på 19,2 mia. kr. (mod 13,9 mia. kr. i 2013). Et gennemsnitligt døgnforbrug pr. turistovernatning i kyst- og naturturismen på 651 kr. (mod 592 kr. 2013/2014). En gennemsnitlig gæstetilfredshed på 83% (mod 79% i 2015). Økonomi: kr. Ansøgt: kr. Ansøgt i %: 7 Tidsplan: Start: Slut: Længde: 16 mdr. Sekretariatets vurdering Projektet bidrager til at styrke vidensgrundlaget for innovation i SMV ere med henblik på udvikling af nye oplevelsesprodukter og koncepter, som kan gøre virksomhederne indenfor natur- og kystturisme mere konkurrencedygtige. Det er således relevant, at der udarbejdes en fælles plan for udvikling af hele Vestkysten med henblik på gennemførelse af større turismeprojekter på Vestkysten, herunder mulighederne for medfinansiering fra store fonde, private investorer m.m. Hertil kommer, at udviklingsplanen indgår i den nye nationale turismestrategi. Sekretariatets indstilling Det indstilles, at ansøgningen imødekommes som ansøgt med kr. svarende til 7% af de støtteberettigede udgifter på 3,5 mio. kr. Midlerne indstilles af de regionale udviklingsmidler. Det er en forudsætning for indstillingen, at Region Midtjylland og Region Syddanmark medfinansier med hver kr. Sekretariatet indgår i projektets styregruppe. Indstillingsudvalgets beslutning af 16. november 2016 Sekretariatets indstilling blev tiltrådt. Vækstforum besluttede på møde den 6. december 2016 Vækstforum tiltrådte Indstillingsudvalgets beslutning. - 26

27 SAGSFREMSTILLING Ansøger og partnere Vestkystpartnerskabet er dannet af de 11 vestkystkommuner sammen med de tre vestdanske regioner og indgår som et partnerskab under Dansk Kyst- og Naturturisme. Herudover indgår RealDania, Kulturministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, de tre Vestkystregioner samt turismeerhvervet. Baggrund Projektet indgår i Dansk Kyst- og Naturturismes strategi. Realdania er aktivt gået ind i arbejdet med udviklingsplanen og medfinansierer med 50%. For Realdania er det afgørende, at deres eventuelle medfinansiering fremover er bundet op på en udviklingsplan for hele Vestkysten. Herudover har Erhvervs- og Vækstministeriet deltaget aktivt i projektet, og Udviklingsplanen indgår i den nye nationale turismestrategi. Formål Formålet med en udviklingsplan for Danmarks Vestkyst er at skabe et fælles grundlag for turismeog erhvervsudvikling, der tilgodeser turisterhvervets interesser. Udviklingsplanen skal skabe et planmæssigt grundlag på tværs af kommune- og regionsgrænser, styrke kvaliteten af turismeproduktet på vestkysten, understøtte investeringer i området og samtidigt sikre vestkystens naturressourcer. Organisering Der etableres en styregruppe med de relevante partnere i projektet. Hovedaktiviteter Udviklingsplanen skal stå på skuldrene af, men ikke begrænses af, det arbejde, som blandt andet er gjort med udarbejdelsen af handlingsplanen for Kyst- og Naturturismen i Danmark , med Vækstprogram for Vestkystturisme og den Nationale Turismestrategi. Udviklingsplanen omfatter: Kortlægning Overordnet skal kortlægningsfasen afdække hvilke særlige udviklingstræk, der præger de enkelte områder af Vestkysten og hvilken udvikling vestkystturismen har gennemgået de seneste 5 eller 10 år. Kortlægningen forventes foretaget ud fra allerede eksisterende data i samarbejde med relevante partnere. Analyse Udviklingspotentialerne skal betragtes på forskellige niveauer, henholdsvis kommunalt, tværkommunalt (i gruppe af kommuner) og på et samlet niveau for hele Vestkysten. Analysefasen bygges op omkring flere delanalyser: Markedsanalyse: Hvilke målgrupper forventes på vestkysten i 2015? Konkurrentanalyse: Pris og kvalitet i forhold til konkurrerende markeder. Rammevilkår: Kystnærhedszonen, strandbeskyttelse, balancen mellem benyttelse og beskyttelse, kapacitet, klimaforandringer, m.m. Udviklingsplan Udviklingsplanen skal beskrive potentialet på tværs af kysten, og foretage prioriteringer og dokumenterede valg og fravalg for hvilken retning, man ønsker turismen skal udvikle sig på Danmarks vestkyst under hensyntagen til turisme, erhverv og naturmæssige interesser. Udviklingsplanen skal desuden indeholde en overordnet strategisk plan for realisering. Udviklingsplanen skal godkendes af byrådene primo

28 Budget og finansiering Udgifter kr. Ansøgt Indstillet støttegrundlag støttegrundlag Løn til medarbejder Konsulentbistand Anden projektassistance Seminarer, rapporter, informationsmateriale Total Finansiering kr. Ansøgt Indstillet finansiering finansiering Vækstforum RUM vestkystkommuner Region Midtjylland og Syddanmark RealDania Dansk Kyst- og Naturturisme Total Realdania har bevilget deres andel af finansieringen. Alle 11 kommuner langs vestkysten har givet tilsagn om medfinansiering på samme niveau, som regionerne er ansøgt. Sammenfattende vurdering Projektet bidrager til at styrke vidensgrundlaget for innovation i SMV ere med henblik på udvikling af nye oplevelsesprodukter og koncepter, som kan gøre virksomhederne indenfor natur- og kystturisme mere konkurrencedygtige. Det er således relevant, at der udarbejdes en fælles plan for udvikling af hele vestkysten med henblik på gennemførelse af større turismeprojekter på vestkysten, herunder mulighederne for medfinansiering fra store fonde, private investorer m.m. Hertil kommer, at udviklingsplanen indgår i den nye nationale turismestrategi. - 28

29 Projektets effektkæde Aktiviteter Output Effekter Kortlægning og analyse (A). Udviklingsplan (B). Der skabes et bredt funderet vidensgrundlag omkring turisme på tværs af den danske vestkyst (A). Kortlægnings- og analysefasen skal være udgangspunktet for den videre proces i arbejdet med selve udviklingsplanen. Dvs. at analysedelen i projektet primært skal samle allerede eksisterende viden, og derefter danne grundlag for udvikling af visions - og fremtidsscenarie (B). Den samlede udviklingsplans sigte er at medvirke til at realisere følgende økonomiske mål i 2025: En turismeomsætning i de 11 kommuner på 19,2 mia. kr. (mod 13,9 mia. kr. i 2013) (B). Et gennemsnitligt døgnforbrug pr. turistovernatning i kyst- og naturturismen på 651 kr. (mod 592 kr. 2013/2014 (B). 3. En gennemsnitlig gæstetilfredshed på 83% (mod 79% i 2015) (B). Målsætningerne i punkt 1 og 2 er baseret på løbende priser og på de forventede målsætninger i den nationale turismestrategi. Ambitionen for partnerskab for vestkystturisme er dog, at vestkysten i høj grad skal være drivkraft i den nationale vækst, og derfor kan det lægges til grund for ansøgningen, at de reelle vækstmål for vestkysten vil være 10-15% højere end angivet (B). - 29

30 Prækvalificeret udbud til anskaffelse af ny færge til Læsø RESUMÈ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Færgeselskabet Læsø K/S Indsatsområde: Et attraktivt Nordjylland Fokusområde: Grøn region Formål, indhold og effekt Færgeselskabet Læsø K/S ønsker at igangsætte en udbudsproces, så kommunalbestyrelsen kan tage endelig stilling til, om det er rentabelt at anskaffe en ny færge med større kapacitet og med miljørigtige fremdrivningsmetoder. Der søges om støtte til gennemførelse af udbudsproces med udarbejdelse af kravsspecifikation, prækvalificeret udbud samt vurdering af bud. Effekterne af investering i en ny færge har et bredt samfundsmæssigt udviklingsperspektiv for hele Læsø. Al erhverv, turisme og bosætning er afhængig af færgeforbindelsen. Økonomi: kr. Ansøgt: kr. Ansøgt i %: 50 Tidsplan: Start: Slut: Længde: 12 mdr. Sekretariatets vurdering Ansøgningen er relevant i forholdt til REVUS, da den vil understøtte grøn udvikling, energi- og ressourceeffektivitet samt alment understøtte vækst og udvikling i et udkantsområde. Projektet kan endvidere styrke udviklingen indenfor et prioriteret erhvervsområde (det maritime erhverv). Færgeselskabet Læsø K/S er et offentligt retligt organ, som i dette forprojekt arbejder med at generere den nødvendige viden til eventuel investering i ny færge. Effekterne af en sådan investering har et bredt samfundsmæssigt udviklingsperspektiv for hele Læsø. Al erhverv, turisme og bosætning er afhængig af færgeforbindelsen. Projektet skal endvidere være med til at afklare, hvordan grøn brændstofteknologi kan fungere i praksis. Ansøger har for egen regning gennemført en brugerundersøgelse, en business case samt en trafikanalyse. Der vil være effekter hos færgeselskabet i form af renere driftsform og flere passagerer, men effekterne ligger i endnu højere grad hos samfundet som helhed i form af øget potentiale for erhvervsudvikling, turisme og bosætning. Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 72% og yderområdeprocenten til 95. Sekretariatets indstilling Det indstilles At ansøgningen imødekommes som ansøgt med kr. svarende til 50% af de støtteberettigede udgifter på 1,5 mio. kr. Midlerne indstilles af de regionale udviklingsmidler. Indstillingsudvalgets beslutning af 16. november 2016 Sekretariatets indstilling blev tiltrådt. Vækstforum besluttede på møde den 6. december 2016 Vækstforum tiltrådte Indstillingsudvalgets beslutning. - 30

31 SAGSFREMSTILLING Ansøger og partnere Færgeselskabet Læsø K/S er ansøger og gennemfører projektet. Selskabet er et kommanditselskab med Læsø Kommune som komplementar (hæfter ubegrænset) og Samsø Kommune som kommanditist (begrænset hæftelse). Selskabet fik i 2012 bevilget regionale udviklingsmidler til en foranalyse af mulighederne for færgedrift mellem Læsø og Göteborg i højsæsonen, men projektet blev opgivet og midlerne ikke udbetalt. Baggrund Tilstrømningen af turister til Læsø har siden 2008 været stagnerende, befolkningstallet er faldende og driftsudgifterne på færgerne er stigende, samtidigt med at de snart 20 år gamle færger er miljømæssigt utidssvarende. Færgeselskabet har derfor fået udarbejdet tre undersøgelser: En brugerundersøgelse, en business case (mulighed for ny færge til Læsø) samt en trafikanalyse (kapacitetsanalyse), for at kortlægge mulighederne for at skabe vækst for Læsø samt indføre en mere miljørigtig driftsform. Konklusionen på undersøgelserne er, at med de to nuværende mindre færger med utidssvarende teknologi kan selskabet ikke udnytte sit markedspotentiale. Kapacitetsudnyttelsen er tæt på det maksimale for en ø-rute, og Læsø har siden 2008 ikke vist nogen vækst modsat sammenlignelige ø-ruter med ledig kapacitet. Manglen på ledig kapacitet betyder en stor risiko for, at turister vælger andre rejsemål end Læsø. Formål Færgeselskabet Læsø K/S ønsker at igangsætte en udbudsproces, så kommunalbestyrelsen kan tage endelig stilling til, om det er rentabelt at anskaffe en ny færge med større kapacitet samt miljørigtige fremdrivningsmetoder. Der søges om støtte til udarbejdelse af kravsspecifikation, prækvalificeret udbud samt vurdering af bud. Organisering Et advokatfirma hyres til at stå for styring af proces og udbud. Færgeselskabet skal undersøge finansieringsmuligheder hos Kommunekredit og den Europæiske Investeringsbank, muligheder for opkobling til el-nettet i havne (Frederikshavn og Læsø Energiforsyning) samt gasleverancer. Hovedaktiviteter Færgeselskabet Læsø ønsker at drive en miljøvenlig og driftsøkonomisk rute, der understøtter Læsøs fremtidige behov for turisme, bosætning og vækst på øen. Udgangspunktet er en ny færge, der dels kan dække kapacitetsbehovet år frem, men også at implementere en miljørigtig driftsform. Det kan være en løsning, der kombinerer flere af de miljørigtige fremdrivningsmetoder i form af en såkaldt dual engine med en batteripakke (gas/marinediesel og el). Det vil være et stort teknologisk spring for færgeselskabet, der på den måde vil være i front for en grøn omstilling på Læsø. Overordnet er et færgekøb delt op i 4 faser: 1) Udbudsfase 2) Kontrahering 3) Byggeperiode 4) Overdragelse/ibrugtagning - 31

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2012-000246 Skagen Havn Stærke erhvervssamarbejder Klynger (Det maritime

Læs mere

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst 1 Formål Det overordnede formål med en fælles udviklingsplan for Danmarks Vestkyst er at skabe et planmæssigt grundlag for en bæredygtig turisme- og erhvervsmæssig

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

REFERAT AF VÆKSTFORUMS MØDE DEN 8. MARTS 2016 VEDR. GENOPTAGET SAGSBEHANDLING MADE IN DENMARK, WORLD CLASS GOLF

REFERAT AF VÆKSTFORUMS MØDE DEN 8. MARTS 2016 VEDR. GENOPTAGET SAGSBEHANDLING MADE IN DENMARK, WORLD CLASS GOLF Side 3 Side 4 Side 5 REFERAT AF VÆKSTFORUMS MØDE DEN 8. MARTS 2016 VEDR. GENOPTAGET SAGSBEHANDLING MADE IN DENMARK, WORLD CLASS GOLF 3. Genoptaget sagsbehandling - Made In Denmark, World Class Golf Baggrund

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51 1. BrainsBusiness ICT North Denmark RESUMÉ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Indsatsområde: Fokusområde: 2012-148114 Aalborg Kommune Stærke Erhvervssamarbejder Klynger Formål og effekt BrainsBusiness -

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv

KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv HVORFOR v TURISME I v DANMARK? v Kystturismen 43,2 mia. Omsætning turismen i DK 91,1 mia kr. Kystturismen overnatninger 34,6 mio. Overnatninger i DK 49,1 mio. Kystturisme

Læs mere

11. NOPII (Nordjysk Platform for Innovative Indkøb) RESUMÉ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Indsatsområde Fokusområde:

11. NOPII (Nordjysk Platform for Innovative Indkøb) RESUMÉ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 11. NOPII (Nordjysk Platform for Innovative Indkøb) RESUMÉ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2013-000620 Aalborg Kommune Stærke erhvervssamarbejder Klynger Formål og effekt NOPII

Læs mere

N OTAT. Ny organisering af den offentlige turism e- fremmeindsats i Danmark

N OTAT. Ny organisering af den offentlige turism e- fremmeindsats i Danmark N OTAT Ny organisering af den offentlige turism e- fremmeindsats i Danmark Den 9. december 2014 Sags ID: SAG-2014-05834 Dok.ID: 1949169 Baggrund Den 20. juni 2014 indgik regeringen og en bred kreds af

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016

LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016 LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. ORGANISERING AF TURISMEINDSATSEN I DANMARK Det Nationale Turismeforum

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016 DESTINATION FYN KLYNGEN - 13. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. - og fynske perspektiver HVAD ER DKNT S OPGAVE? 170 Udviklingen

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Referat fra. Skriftlig høring. Bornholms Vækstforum

Referat fra. Skriftlig høring. Bornholms Vækstforum Referat fra Skriftlig høring Høring i med svartfrist den 27. februar 2017, kl. 12:00 kl. 12:00 Side 2 af 6 Medlemmer: Bente Johansen Christian Faurholdt Jeppesen Erik Lund Hansen Gabriella Jantzen Henrik

Læs mere

Drømmen Made in Denmark

Drømmen Made in Denmark Drømmen Made in Denmark En drøm eller en mulighed? Jeg mener det er en drøm af en mulighed Citat, Lars Larsen. Informationsmøde d. 27. november 2012. Visionen præsenteres for lokale, regionale og nationale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016

Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016 Link til ansøgning I september 2015 afholdes det første internationale certificerede

Læs mere

Vækstforum. Udkast til referat af møde 03/2017 Onsdag den 4. oktober, kl Del II: Ansøgninger og evalueringer (bilag 6b)

Vækstforum. Udkast til referat af møde 03/2017 Onsdag den 4. oktober, kl Del II: Ansøgninger og evalueringer (bilag 6b) Vækstforum Udkast til referat af møde 03/2017 Onsdag den. oktober, kl. 1.00-17.00 Del II: Ansøgninger og evalueringer (bilag 6b) 1 I Vækstforums behandling den. oktober 2017 deltog Ulla Astman (formand)

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

STATUS FOR STRATEGI OG HANDLINGSPLAN AUGUST 2016 BILAG TIL MØDE I REGIONERNE

STATUS FOR STRATEGI OG HANDLINGSPLAN AUGUST 2016 BILAG TIL MØDE I REGIONERNE STATUS FOR STRATEGI OG HANDLINGSPLAN AUGUST 2016 BILAG TIL MØDE I REGIONERNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 3 2. Vækststrategi for Kyst- og Naturturismen i Danmark... 4 3. DKNT handlingsplan 2016-2018

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2130 Jour. nr.: 00.01A01 Ref.:

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

EMK 2017 har et budget på godt 24 mio. kr. Det samlede offentlige tilskudsbehov er på 17 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune ansøges om 6 mio. kr.

EMK 2017 har et budget på godt 24 mio. kr. Det samlede offentlige tilskudsbehov er på 17 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune ansøges om 6 mio. kr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering EM Svømning Kortbane 2017 i Royal Arena Dansk Svømmeunion ønsker i samarbejde med Sport Event Denmark og Wonderful Copenhagen at afvikle EM Svømning Kortbane /LEN

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Retningslinjer for økonomisk støtte fra Sport Event Denmark

Retningslinjer for økonomisk støtte fra Sport Event Denmark Revideret oktober 2015 Retningslinjer for økonomisk støtte fra Sport Event Denmark Dette dokument beskriver retningslinjerne for økonomisk støtte fra Sport Event Denmark til internationale idrætsbegivenheder,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling Hvad er Business Region North Denmark? Samarbejde om vækst og udvikling Etableret af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 1.1.2015 Invitation

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer 9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3094886 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte to

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme Baggrund I juni 2014 indgik regeringen og en bred kreds af folketingets partier en aftale om en vækstplan for dansk turisme. Aftalen medførte en omorganisering af den nationale og de regionale turismefremmeindsatser.

Læs mere

EM i fodbold 2020 er nedenfor vurderet med afsat i Københavns kommunes eventvurderingsmodel.

EM i fodbold 2020 er nedenfor vurderet med afsat i Københavns kommunes eventvurderingsmodel. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af EM i fodbold 2020 Danmark har søgt det europæiske fodboldforbund (UEFA) om værtskabet for 4 kampe under Europamesterskabet (EM) i fodbold 2020. Ansøgningen er

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf. nr. 30 66 16 28 1 Dagsorden

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere