Hvorledes oprettes linier i Kalkia og hvorledes dannes Alias (navn)?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorledes oprettes linier i Kalkia og hvorledes dannes Alias (navn)?"

Transkript

1 Redigeret Hvorledes oprettes linier i Kalkia og hvorledes dannes Alias (navn)? Der vil i det følgende blive givet anvisninger på, hvorledes du opretter linier i mapper. Beskrivelsen af linieoprettelse er dels en generel gennemgang af måden at oprette linier på, dels en gennemgang af muligheder for linieoprettelse ved brug af alias (navn) for materiel. Anvisningen på aliasoprettelserne vil i flere tilfælde blive ledsaget af eksempler, hvilket betyder, at du, for at få udbytte af dette, bør afprøve disse eksempler i kalkulationsprogrammet, og evt. selv forsøge at foretage lignende oprettelser af emner. Linieoprettelser i mapper. Linier med følgende emner kan oprettes: 1. Materialer 2. Montager (materialer + operationstid) 3. Ydelser (Operationstid) 4. Lokale emner 5. Moduler (sammensatte montager) 6. Tekstlinier 7. Blanke linier Generelt. Du opretter linier i mapper ved at markere den aktuelle mappe, hvorefter du evt. med musen markerer fanebladet Indhold og herefter markerer feltet Nummer. Når nummer eller alias er indtastet i dette felt tastes Enter til antalfeltet og antal indtastes, herefter tastes Enter og linien er oprettet. Markøren er nu placeret i nummerfeltet på næste linie, og oprettelse af denne linie kan påbegyndes. På denne måde kan følgende type oprettelse udføres: De med * markerede oprettelsestyper kan kun anvendes ved materialer, montager, moduler og arbejde, hvis typerne er oprettet med alias af PM El-beregning. 1

2 Materialer. Materiale Materiale Materiale* oprettes ved at EAN-nummer indtastes i nummerfeltet. oprettes ved at sidste seks cifre af EAN-nummer indtastes i nummerfeltet. oprettes ved at alias indtastes i nummerfeltet. En linie med materialeoprettelse vil omfatte et EAN-nummer, en materialetekst, en mængde samt en enhedspris (listepris) for det pågældende materiel, men ingen pris for monteringen af materialet. Opretter du materialer v.h.a. de sidste seks cifre i EAN-nummeret, kan du komme ud for, at flere numre i systemet er ens, du vil i sådanne tilfælde få de sammenfaldende numre op på skærmen, hvorefter du må vælge det rigtige materiel. Hvis du benytter kataloger, prislister o.l. med stregkoder, kan nummeret indlæses via dette ved brug af stregkodepen. EAN-numre kan du finde i EL-OVERSLAG s prisbogen, i kataloger, i prislister m.m. Aliasoprettelse kan benyttes for materialer oprettet af PM El-beregning. Et alias (navn) på et materiale er et af os tildelt alias (navn), som ikke må forveksles med linieteksten, selv om navnet måske ofte er indeholdt i teksten. Aliasset er som sagt et af os tildelt alias, som er knyttet til materialet, og i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, er aliasset det, materialet hedder eller normalt kaldes. Der vil efter beskrivelsen af de andre linietypers oprettelse blive givet eksempler på, hvilke alias forskelligt materiel er tildelt. Montager (materiale inkl. montering). Montage* Montage* Montage* oprettes ved at EAN-nummer efterfulgt af montagekode indtastes i nummerfeltet. oprettes ved at sidste 6 cifre af EAN-nummer efterfulgt af montagekode indtastes i nummerfeltet. oprettes ved at materialealias efterfulgt af montagekode indtastes i nummerfeltet. Som det fremgår af ovenstående er en montageoprettelse, en oprettelse af noget materiel monteret på en bygningsdel eller lignende, det kan f.eks. være et armatur monteret på træ, på tegl eller på beton, det kan også være et kabel monteret på træ, på tegl, på beton, i rør, i bakke, i jord og andet. Dette betyder, at det grundlæggende i en sådan oprettelse er materialeoprettelsen, som efterfølges af en montagekode, der angiver hvorledes materialet monteres. 2

3 Nedenstående montagekoder anvendes. Bemærk at montagekode 00 er en søgekode, det vil sige at hvis du ikke kan huske den rigtige montagekode, så skal du bare taste 00. Hvis der kun findes en montagekode for dit materiale, så får du den umiddelbart, hvis der er flere muligheder, så får du dem at vælge imellem. 00 (Søgekode, finder mulige montager) 01 uden forbindelse 02 uden fastgørelse 03 monteret 05 i dåse 06 clipset i dåse 07 limet 10 i rille 11 i rør 12 i jord 15 i/på føringsvej ufastgjort 16 i/på føringsvej med strips 17 i/på føringsvej med bøjler 18 i/på f.vej med optalte bøjler 20 i/på støbeforskalling 21 i/på pladevæg 22 i/på loftforskalling 25 eftf. kabel/rør under f.bøjle nedh. i wire/pendelrør i/på træ 31 i let væg + hul 32 på træ clipset 33 på træ spredt bef. 34 i let væg + hul 2 lag gips i/på kunststof

4 50 i/på let beton 51 i rille + rille i let beton 52 på let beton clipset 53 på let beton spredt bef i/på tegl 61 i rille + rille i tegl 62 på tegl clipset 63 på tegl spredt bef. 64 i blank mur i/på jern t.o.m.3 mm 71 i/på jern over 3 mm t.o.m. 10 mm 72 på jern clipset i/på let metal i/på beton 81 i rille + rille i beton 82 på beton clipset 83 på beton spredt bef Reservetet til interne studier og test 91 Reservetet til interne studier og test 92 Reservetet til interne studier og test 93 Reservetet til interne studier og test 94 Reservetet til interne studier og test 95 Reservetet til interne studier og test 96 Reservetet til interne studier og test 97 Reservetet til interne studier og test 4

5 98 Reservetet til interne studier og test 99 middeloplagt En linie med montageoprettelse, vil i nummerfeltet omfatte et EAN-nummer efterfulgt af montagekode, i tekstfeltet en materialetekst efterfulgt af montagetekst, i antalfeltet en mængde, i mat.liste feltet en enhedspris (listepris) for det pågældende materiel, samt i operationstidsfeltet en tid for monteringen af materialet. Tillægsydelse til operationstider i Kalkia, efter indførsel af El Branchens Akkordsystem, EBA. Tillægsydelser er et nyt begreb i Kalkia. Tillægsydelser er ydelser, som for det pågældende materiale, varierer i antal for den samlede operationstid, og derfor skal mængdesættes i hvert enkelt tilfælde. Hvis brugeren benytter et materiale med tillægsydelser til operationstiden, så vil der i forbindelse med indtastningen poppe et nyt vindue op, hvori brugeren selv skal sætte den korrekte mængde af tillægsydelser. Tillægsydelser er primært default sat til 0 i mængden, men kan i nogle tilfælde være påført et skønnet antal tillægsydelser, men fælles for de to situationer er, at det er brugeren som optæller og påfører det korrekte antal tillægsydelser. Ydelse (operationstid for udført arbejde). Ydelse Ydelse* (operationstid) oprettes ved at nummer indtastes i eller overføres til nummerfeltet. oprettes ved at alias (navn) indtastes i nummerfeltet. En linie med oprettelse af ydelse (operationstid for udført arbejde) vil omfatte et ydelses-nummer, en tekst for arbejdsydelsen, en mængde samt en operationstid for det udførte arbejde. Numre for ydelse (operationstid for udført arbejde) kan du finde i Globale emner under Ydelsesgrupper og i begrænset omfang i EL-OVERSLAG s prisbogen. Alias oprettet af PM El-beregning kan benyttes for enkelte operationstider. Et alias for operationstid for udført arbejde er et af os PM El-beregning navn. Der vil efter beskrivelsen af de andre linietypers oprettelse blive givet eksempler på, hvilke navne forskellige operationstider er tildelt. 5

6 Moduler (sammensatte montager og ydelser). Modul* oprettes ved at indtaste modulnummeret i nummerfeltet. Modul* oprettes ved at indtaste alias i nummerfeltet. En linie med oprettelse af et modul vil omfatte et modul-nummer, en tekst for modulet, en mængde, en pris for modulets materialer samt en pris for operationstiden. Numre for moduler finder du i EL-OVERSLAG s prisbogen. Indholdet af et modul kan bestå af få og enkle enheder, men kan også være en større opmåling, det vil derfor altid være hensigtsmæssigt at læse beskrivelsen i prisbogen for at forstå omfanget af modulets indhold. PM EL-beregning s numre består af et plus (+) efterfulgt af seks cifre (+######). Moduler kan benyttes som det er oprettet af os, hvilket betyder, at du benytter modulet med det indhold, som det er oprettet med. Du kan også omdanne modulet til en lokal mappe, hvilket betyder, at du får mulighed for at tilrette modulets indhold og omfang til din aktuelle opmåling. Lokalt emne. Lokalt emne oprettes ved at nummer eller alfanumerisk betegnelse for materialet evt. efterfulgt af montagenummer indtastes i nummerfeltet, herefter tastes Enter, systemet vil nu konstatere Emnet XXX### findes ikke, hvorefter du med pil ned flytter markeringen ned til Opret nyt emne og taster Enter til tekstfelt, hvor emnets aktuelle tekst skrives, herefter tabuleres til Materialepris som skrives, tabuler til Operationstid og skriv tiden, tabuler til Afslut og tast Enter, du kommer nu tilbage i Indhold på linieniveau og antal angives. Operationstiden kan, under oprettelse og redigering, angives/tastes valgfrit i ét af følgende formater: 1) 0,0t benyttes ved angivelse af timer med decimaler, f.eks. 1,5t for 1½ time. 2) 0,0m benyttes ved angivelse af minutter med decimaler, f.eks. 5m for 5 minutter. 3) 0,0s benyttes ved angivelse af sekunder med decimaler, f.eks. 30s for 30 sekunder. 4) 0,0 (decimaltal uden specifikation) opfattes som 0,0m, så der antages minutter hvis intet andet er oplyst 5) tt:mm benyttes ved angivelse af timer og minutter, f.eks. 1:30 for 1 time og 30 minutter. 6) tt:mm:ss benyttes ved angivelse af timer, minutter og sekunder, f.eks. 1:5:30 for 1 time, 5 minutter og 30 sekunder. Det lokale emne er nu samtidig med linieoprettelsen også oprettet i lokalt emne kartotek, hvor det er muligt at angive Leverandør og Rabatgruppe. Ovennævnte oprettelse kan måske med nogen fordel foregå ved oprettelse i det lokale emnekartotek, som du kommer ind i ved at taste på symbolet for Lokale emner på værktøjsbjælken eller ved at benytte genvejstasten F8, idet du her samtidig kan oprette Enhed, 6

7 Rabatgruppe, og efterfølgende oprette linierne i mappen ved at markere linierne og overføres disse til Indhold. Du kan i det lokale emnekartotek oprette efterfølgende lokale emner med næsten enslydende tekster som kopi af et tidligere oprettet lokalt emne ved at markere den du vil kopiere fra og i Nyt emne taste Ny kopi eller benytte genvejstastetrykket Shift+Ctrl+K, her oprettes nyt nummer, tekster rettes, materialepris rettes og montagepris rettes. Tekstlinie. Tekstlinie oprettes ved at skrive den ønskede tekst i tekstfeltet og herefter afslutte linieoprettelsen ved at tabulere gennem resterende felter eller ved at taste pil ned [ ] efter endt tekstoprettelse. Blank linie. Blank linie oprettes ved at taste et blanktegn (ved tryk på mellemrumstasten) i tekstfeltet og herefter afslutte linieoprettelsen ved at tabulere gennem resterende felter eller ved at taste pil ned [ ] efter endt tekstoprettelse. Alias (navn) på materialer. Linieoprettelser kan udføres særdeles effektivt for materialer eller ydelser (materiale + montage) ved brug af alias eller alias plus montagekode. De ca materialer som er oprettet i kalkulationssystemets kartotek er af PM Elberegning tildelt et navn. Du kan, ved kendskab til reglerne for tildelingen af disse navne, gøre det meget lettere for dig selv at foretage linieoprettelser, du kan i en del tilfælde undgå opslag i kataloger eller prisbog. Vi har forsøgt at tildele et materiale det alias (navn), som det pågældende materiale er kaldt af leverandøren/fabrikanten. Dette betyder, at det ikke altid er det alias (navn), du synes materialet har. For at gøre indtastningen lettere for dig, har vi også nogle gange brudt ovennævnte regel. Et navn er altid uden mellemrum, uden bindestreger eller skråstreger og kan skrives med store eller små bogstaver. Jeg vil her give nogle eksempler på aliaser (navne), der følger reglerne, og på nogle af undtagelserne. Dette vil også belyse, hvad vi forstår ved et materiales alias (navn). Der vil efterfølgende blive givet eksempler på forskellige materialers alias (navn) fra forskellige leverandører og materialegrupper. 7

8 Et kabel NOIK-AL-S 4x240 hedder noikals4x240, bemærk ingen bindestreger eller mellemrum. Et kabel NOIKLX 3G1,5 hedder 3*1,5+, reglerne for dette forklares under NKT kabeloprettelser. En kabelstige Wibe KHZ 400 hedder khz400, altså uden ordet kabelstige eller leverandørnavnet Wibe. En pendel LP PH 5 hedder ph5. Hvis du kun taster materialets alias, som i disse eksempler, vil du kun få foretaget en materialeoprettelse, hvis du ønsker en montageoprettelse materiale + arbejdsløn, skal aliasset efterfølges af en montagekode, denne skrives umiddelbart efter aliasset uden mellemrum. Søgning. Hvis du taster et komplet navn for materiale, vil materialet blive oprettet. Hvis aliasset ikke er komplet, f.eks. khz, vil Emne opslag automatisk blive aktiveret, og du kan med piltast søge det ønskede materiel og derefter ved at taste + åbne for de aktuelle montagemuligheder for det pågældende materiale, pil ned på den ønskede montage og overfør enten til Indkøbskurven eller direkte til linier i Indhold ved at taste Enter. Hvis du mener at kende det komplette navn, men ikke kender montageformen, kan du starte søgningen ved at taste navnet og derefter F4,åben montagemulighederne ved at taste + og vælg med piltast den ønskede montage og tast Enter. Husk at hvis du ikke kan huske montagekoderne så kan du nøjes med at huske koden 00, den vi automatisk give dig den montagekode som findes, hvis der kun er en, eller hvis der er flere at vælge imellem, så vil du få vist valgmulighederne. Ved at taste F4 når du står i nummerfeltet i Indhold kan du aktivere søgningen. Du vil nu komme i Søgning på Globale emner og kan her søge på EAN nummer, de sidste seks cifre af EAN nummeret, alias (navne) søgning eller tekst søgning, i forbindelse med tekstsøgning foretages en markering ved feltet foran Tekst søgning. Tekst søgning bør ikke være den måde du normalt søger på idet en sådan søgning altid er forholdsvis langsommelig. Når du med F4 går i søgning kan du ændre den numeriske søgning (med symbolet Kikkert) til Varegruppesøgning (med symbolet Skruen med en mappe), eller i Ydelsesgruppesøgning (med symbolet Ur med en mappe), eller du kan gå i prisbogssøgning ved at skifte til fanebladet Prisbog. Du kan ligeledes gå på fanebladet for Lokale emner. Eksempler på alias. 8

9 Nedenstående eksempler kan du prøve at oprette i en mappes indhold, evt. med tilføjelse af montagekode, så monteringen kommer med. Du kan også eksperimentere med søgning via F4. NKT. Tekst Ledning PVL 1,5 mm2 Kabel PVIKXJ 5G1,5 mm2 Gummikabel GKSOJ 3G1,5 mm2 Gummikabel GKDOJ 4G10 mm2 Tele- og signalkabelkabel PT 10x2x0,6 mm2 Kabel NOIK-AL-S 4x240 mm2 Alias pvl1,5 pvikxj5g1,5 gksoj3g1,5 gkdoj4g10 pt10*2*0,6 noikalx4x240 Ovenstående er eksempler på korrekte aliasoprettelser (navneoprettelser), de efterfølgende NKT eksempler er nogle af de tidligere omtalte undtagelser, der er lavet for at lette den daglige oprettelse. Tekst Alias Kabel NOIKLX 5G1,5 mm2 (kabel med jord) 5*1,5+ Kabel NOIKLX 4x16 mm2 (kabel uden jord) 4*16 Kabel NOIKLX 4G16 mm2 (kabel med jord) 4*16+ Kabel NOIK FLEX 4x240 mm2 4*240 Kobberkablerne NOIKLX og NOIK FLEX benyttes så ofte, at vi har valgt kun at kalde dem ved deres dimension for at spare tastetrykkene NOIKLX m.m. Som gangetegn benyttes *, som er gangetegnet i taltastaturet. For at oprette disse kabeltyper med jord angives et plus (+) efter dimensionen. LK. Aliasset for LK s materiel er LK-nummeret. Tekst Fuga afbryder 1-pol. LG 502D5001 Fuga underlag 1M LG 503D5610 Alias 502d d5610 9

10 Drejeafbryder 2-pol. LG 102J5008 Dåse f. Pladeloft PL-dåse 55/16mm 504R4221 Universaldåse u. låg 185A5175 Gruppetavle UG E j a a e3212 Disse numre kan du måske ikke huske, men hvis du benytter kataloger eller prisbogen er numrene tilgængelige, du kan også være ude for, at der i projekter er beskrevet, at afbryder og stikkontaktmateriel er som LK type 502D..., du kan i et sådant tilfælde benytte 502d som start på søgning i opslagsfunktionen. Prøv at skrive 502d i nummerfeltet i Indhold og tast Enter, tast herefter Enter engang til for Find nærmeste emne. LK s materiel er placeret i følgende grupperinger: LK gruppe 502D 501D 104D 102J 501N 502N 504N 502M 501M 501F 110P 108Y 111A 111B 182A 183A 185A 118A 169A 169E 504R Materialebeskrivelse Fuga afbryder Fuga stikkontaktmateriel Fuga dåsemateriel Drejeafbrydermateriel OPUS66 stikkontaktmateriel OPUS66 afbrydermateriel OPUS66 dåsemateriel OPUS74 afbrydermateriel OPUS74 stikkontaktmateriel Clic line stikkontaktmateriel Alarmkontakter/lamper for kølerum Datamateriel Flerpolet afbryder- og stikkontaktmateriel planforsænket Flerpolet afbryder- og stikkontaktmateriel udv. Loftdåser Lampeudtag Forgreningsdåser Docklamper m.m. Målerskabe, tilbehør m.m. Gruppetavlemateriel Dåser for pladeloft Rør. Plastrør kaldes PR og herefter rørdimensionen i mm, galvaniserede stålrør kaldes GSR plus dimensionen. 10

11 Tekst Plastrør PR 16 mm Galv. SR 25 mm Diverse armaturer. Alias pr16 gsr25 Armaturer er tildelt det navn leverandøren har givet det efterfulgt af lyskildeantal/størrelse, eller nogle gange dele af EAN-nummeret, det vil derfor ofte være umuligt at kalde navnet komplet. Det er ved armaturoprettelser derfor hensigtsmæssigt blot at taste armaturnavnet, og lade opslagsfunktionen finde typen, hvorefter du søger videre i kartoteket, finder og opretter det ønskede armatur evt. inkl. montage. Der vil nedenstående blive givet eksempler på armaturer, du kan oprette i h.t. ovenstående, det fulde navn vil ikke blive angivet, men søgenavnet er skrevet med fremhævet skrift. HUSK!!! ingen mellemrum, bindestreger eller skråstreger i søgenavnet. Hvis du, ved oprettelse med de markerede forslag til søgning, får armaturet oprettet, er det fordi, du har ramt det komplette materialenavn, hvis du skulle have haft montagen for armaturet med, kan du efterfølgende markere nummerfeltet, taste F2 og her indtaste den ønskede montagekode. Du kan også udføre søgningen ved at taste F4 for søgning, og her foretage søgningen. Armatureksempler. LP PH5 200W hvid LP AJ pendel Ø370 hvid Focus Quarto 4111 IP20 2x7-9W Glamox Tekna HF TC-DE OP NSC UTIN 220 9W JAK Kleemann 1x15W m. 230V LP Albertslund loftlampe 100W med Saturnring Flugtvejsarmatur Skopas BLK W Glamox grundarmatur SKA 136F LM Simpel TS T8 1x36W Glamox GIR T8 236F 830 Glamox Tina 158F OP Philips TMX 204 LS-236 HFP Glamox DLT RT F DL Eksempler på diverse materialer. Prøv at taste det alias der er skrevet i kolonnen under Alias, hvis emnet ikke findes direkte, så tast Find nærmeste og vælg det ønskede emne. 11

12 Tekst Galvaniseret net Galvafroid Kabeldæk 3,5x100mm Markeringsbånd 0,3x25 mm rød Svanehals messing Forskruning PG16 Alias galvnet galvafroid kabeld markeringsb svaneh pg Eksempler på diverse tidsforbrug (arbejdsydelser). Tekst Samarbejsdtillæg (stort) Samarbejsdtillæg (lille) Eenstreng tillæg Rille i tegl (fræset, for rør 16-20mm ½sten) Rille i let beton (fræset, for rør 16-20mm) Timepris Minutpris Alias ssam lsam es rille60 rille50 time minut Hvorledes får jeg kendskab til alias? Der er i systemet oprettet ca materialer, som næsten alle har fået tildelt et alias, det vil nok være lidt af en overdrivelse at påstå, at man kan lære alle disse, men hvis du har forstået ovenstående eksempler, er du kommet meget langt. Hvis du vil videre i forståelse af navnetildelingen, er det hensigtsmæssigt at lære navngivningen, når du aktuelt har behov for at oprette noget bestemt materiel. Du kan f.eks. på en linie i Indhold skrive 10 første cifre i EAN-nummeret på noget materiel og taste Enter, nu starter en søgning der måske viser en serie af materiel, og du kan nu se, hvilket navn dette er tildelt og deraf forstå princippet. Prøv evt. at søge på følgende EAN-numre, der vedrører kabelbakker fra Rich. Müller og Bagh & co., du vil med kendskab til disse firmaers materialebetegnelser vide, hvad navn materiellet har. Søg på følgende EAN-numre (undlad de sidste 3 cifre 609 for at se en serie), (undlad de sidste 3 cifre 167), se alias og sammenlign med tekstens betegnelse af materiellet. 12

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC 2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 7 FORSKELLIGE VERSIONER AF PROGRAMMET... 8 ARTIKEL OM PROGRAMMET...11 HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL...17

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

Brug af terminal type 3

Brug af terminal type 3 Brug af terminal type 3 Skærmbillede Når medarbejderen kommer til terminalen ser skærmbilledet således ud (her med logo for TDC, men dette logo skiftes meget let ud med det aktuelle) Stempling Når skærmen

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION Sådan laver du et simpelt projekt med en husinstallation, hvor du anvender de mest almindelige funktioner i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Sidst

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

VEJLEDNING I WEBTILBUD

VEJLEDNING I WEBTILBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AUGUST 2014 13/00839-24 Tina L. Lauritzen tll@vd.dk 7244 2338 VEJLEDNING I WEBTILBUD Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere