Hvorledes oprettes linier i Kalkia og hvorledes dannes Alias (navn)?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorledes oprettes linier i Kalkia og hvorledes dannes Alias (navn)?"

Transkript

1 Redigeret Hvorledes oprettes linier i Kalkia og hvorledes dannes Alias (navn)? Der vil i det følgende blive givet anvisninger på, hvorledes du opretter linier i mapper. Beskrivelsen af linieoprettelse er dels en generel gennemgang af måden at oprette linier på, dels en gennemgang af muligheder for linieoprettelse ved brug af alias (navn) for materiel. Anvisningen på aliasoprettelserne vil i flere tilfælde blive ledsaget af eksempler, hvilket betyder, at du, for at få udbytte af dette, bør afprøve disse eksempler i kalkulationsprogrammet, og evt. selv forsøge at foretage lignende oprettelser af emner. Linieoprettelser i mapper. Linier med følgende emner kan oprettes: 1. Materialer 2. Montager (materialer + operationstid) 3. Ydelser (Operationstid) 4. Lokale emner 5. Moduler (sammensatte montager) 6. Tekstlinier 7. Blanke linier Generelt. Du opretter linier i mapper ved at markere den aktuelle mappe, hvorefter du evt. med musen markerer fanebladet Indhold og herefter markerer feltet Nummer. Når nummer eller alias er indtastet i dette felt tastes Enter til antalfeltet og antal indtastes, herefter tastes Enter og linien er oprettet. Markøren er nu placeret i nummerfeltet på næste linie, og oprettelse af denne linie kan påbegyndes. På denne måde kan følgende type oprettelse udføres: De med * markerede oprettelsestyper kan kun anvendes ved materialer, montager, moduler og arbejde, hvis typerne er oprettet med alias af PM El-beregning. 1

2 Materialer. Materiale Materiale Materiale* oprettes ved at EAN-nummer indtastes i nummerfeltet. oprettes ved at sidste seks cifre af EAN-nummer indtastes i nummerfeltet. oprettes ved at alias indtastes i nummerfeltet. En linie med materialeoprettelse vil omfatte et EAN-nummer, en materialetekst, en mængde samt en enhedspris (listepris) for det pågældende materiel, men ingen pris for monteringen af materialet. Opretter du materialer v.h.a. de sidste seks cifre i EAN-nummeret, kan du komme ud for, at flere numre i systemet er ens, du vil i sådanne tilfælde få de sammenfaldende numre op på skærmen, hvorefter du må vælge det rigtige materiel. Hvis du benytter kataloger, prislister o.l. med stregkoder, kan nummeret indlæses via dette ved brug af stregkodepen. EAN-numre kan du finde i EL-OVERSLAG s prisbogen, i kataloger, i prislister m.m. Aliasoprettelse kan benyttes for materialer oprettet af PM El-beregning. Et alias (navn) på et materiale er et af os tildelt alias (navn), som ikke må forveksles med linieteksten, selv om navnet måske ofte er indeholdt i teksten. Aliasset er som sagt et af os tildelt alias, som er knyttet til materialet, og i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, er aliasset det, materialet hedder eller normalt kaldes. Der vil efter beskrivelsen af de andre linietypers oprettelse blive givet eksempler på, hvilke alias forskelligt materiel er tildelt. Montager (materiale inkl. montering). Montage* Montage* Montage* oprettes ved at EAN-nummer efterfulgt af montagekode indtastes i nummerfeltet. oprettes ved at sidste 6 cifre af EAN-nummer efterfulgt af montagekode indtastes i nummerfeltet. oprettes ved at materialealias efterfulgt af montagekode indtastes i nummerfeltet. Som det fremgår af ovenstående er en montageoprettelse, en oprettelse af noget materiel monteret på en bygningsdel eller lignende, det kan f.eks. være et armatur monteret på træ, på tegl eller på beton, det kan også være et kabel monteret på træ, på tegl, på beton, i rør, i bakke, i jord og andet. Dette betyder, at det grundlæggende i en sådan oprettelse er materialeoprettelsen, som efterfølges af en montagekode, der angiver hvorledes materialet monteres. 2

3 Nedenstående montagekoder anvendes. Bemærk at montagekode 00 er en søgekode, det vil sige at hvis du ikke kan huske den rigtige montagekode, så skal du bare taste 00. Hvis der kun findes en montagekode for dit materiale, så får du den umiddelbart, hvis der er flere muligheder, så får du dem at vælge imellem. 00 (Søgekode, finder mulige montager) 01 uden forbindelse 02 uden fastgørelse 03 monteret 05 i dåse 06 clipset i dåse 07 limet 10 i rille 11 i rør 12 i jord 15 i/på føringsvej ufastgjort 16 i/på føringsvej med strips 17 i/på føringsvej med bøjler 18 i/på f.vej med optalte bøjler 20 i/på støbeforskalling 21 i/på pladevæg 22 i/på loftforskalling 25 eftf. kabel/rør under f.bøjle nedh. i wire/pendelrør i/på træ 31 i let væg + hul 32 på træ clipset 33 på træ spredt bef. 34 i let væg + hul 2 lag gips i/på kunststof

4 50 i/på let beton 51 i rille + rille i let beton 52 på let beton clipset 53 på let beton spredt bef i/på tegl 61 i rille + rille i tegl 62 på tegl clipset 63 på tegl spredt bef. 64 i blank mur i/på jern t.o.m.3 mm 71 i/på jern over 3 mm t.o.m. 10 mm 72 på jern clipset i/på let metal i/på beton 81 i rille + rille i beton 82 på beton clipset 83 på beton spredt bef Reservetet til interne studier og test 91 Reservetet til interne studier og test 92 Reservetet til interne studier og test 93 Reservetet til interne studier og test 94 Reservetet til interne studier og test 95 Reservetet til interne studier og test 96 Reservetet til interne studier og test 97 Reservetet til interne studier og test 4

5 98 Reservetet til interne studier og test 99 middeloplagt En linie med montageoprettelse, vil i nummerfeltet omfatte et EAN-nummer efterfulgt af montagekode, i tekstfeltet en materialetekst efterfulgt af montagetekst, i antalfeltet en mængde, i mat.liste feltet en enhedspris (listepris) for det pågældende materiel, samt i operationstidsfeltet en tid for monteringen af materialet. Tillægsydelse til operationstider i Kalkia, efter indførsel af El Branchens Akkordsystem, EBA. Tillægsydelser er et nyt begreb i Kalkia. Tillægsydelser er ydelser, som for det pågældende materiale, varierer i antal for den samlede operationstid, og derfor skal mængdesættes i hvert enkelt tilfælde. Hvis brugeren benytter et materiale med tillægsydelser til operationstiden, så vil der i forbindelse med indtastningen poppe et nyt vindue op, hvori brugeren selv skal sætte den korrekte mængde af tillægsydelser. Tillægsydelser er primært default sat til 0 i mængden, men kan i nogle tilfælde være påført et skønnet antal tillægsydelser, men fælles for de to situationer er, at det er brugeren som optæller og påfører det korrekte antal tillægsydelser. Ydelse (operationstid for udført arbejde). Ydelse Ydelse* (operationstid) oprettes ved at nummer indtastes i eller overføres til nummerfeltet. oprettes ved at alias (navn) indtastes i nummerfeltet. En linie med oprettelse af ydelse (operationstid for udført arbejde) vil omfatte et ydelses-nummer, en tekst for arbejdsydelsen, en mængde samt en operationstid for det udførte arbejde. Numre for ydelse (operationstid for udført arbejde) kan du finde i Globale emner under Ydelsesgrupper og i begrænset omfang i EL-OVERSLAG s prisbogen. Alias oprettet af PM El-beregning kan benyttes for enkelte operationstider. Et alias for operationstid for udført arbejde er et af os PM El-beregning navn. Der vil efter beskrivelsen af de andre linietypers oprettelse blive givet eksempler på, hvilke navne forskellige operationstider er tildelt. 5

6 Moduler (sammensatte montager og ydelser). Modul* oprettes ved at indtaste modulnummeret i nummerfeltet. Modul* oprettes ved at indtaste alias i nummerfeltet. En linie med oprettelse af et modul vil omfatte et modul-nummer, en tekst for modulet, en mængde, en pris for modulets materialer samt en pris for operationstiden. Numre for moduler finder du i EL-OVERSLAG s prisbogen. Indholdet af et modul kan bestå af få og enkle enheder, men kan også være en større opmåling, det vil derfor altid være hensigtsmæssigt at læse beskrivelsen i prisbogen for at forstå omfanget af modulets indhold. PM EL-beregning s numre består af et plus (+) efterfulgt af seks cifre (+######). Moduler kan benyttes som det er oprettet af os, hvilket betyder, at du benytter modulet med det indhold, som det er oprettet med. Du kan også omdanne modulet til en lokal mappe, hvilket betyder, at du får mulighed for at tilrette modulets indhold og omfang til din aktuelle opmåling. Lokalt emne. Lokalt emne oprettes ved at nummer eller alfanumerisk betegnelse for materialet evt. efterfulgt af montagenummer indtastes i nummerfeltet, herefter tastes Enter, systemet vil nu konstatere Emnet XXX### findes ikke, hvorefter du med pil ned flytter markeringen ned til Opret nyt emne og taster Enter til tekstfelt, hvor emnets aktuelle tekst skrives, herefter tabuleres til Materialepris som skrives, tabuler til Operationstid og skriv tiden, tabuler til Afslut og tast Enter, du kommer nu tilbage i Indhold på linieniveau og antal angives. Operationstiden kan, under oprettelse og redigering, angives/tastes valgfrit i ét af følgende formater: 1) 0,0t benyttes ved angivelse af timer med decimaler, f.eks. 1,5t for 1½ time. 2) 0,0m benyttes ved angivelse af minutter med decimaler, f.eks. 5m for 5 minutter. 3) 0,0s benyttes ved angivelse af sekunder med decimaler, f.eks. 30s for 30 sekunder. 4) 0,0 (decimaltal uden specifikation) opfattes som 0,0m, så der antages minutter hvis intet andet er oplyst 5) tt:mm benyttes ved angivelse af timer og minutter, f.eks. 1:30 for 1 time og 30 minutter. 6) tt:mm:ss benyttes ved angivelse af timer, minutter og sekunder, f.eks. 1:5:30 for 1 time, 5 minutter og 30 sekunder. Det lokale emne er nu samtidig med linieoprettelsen også oprettet i lokalt emne kartotek, hvor det er muligt at angive Leverandør og Rabatgruppe. Ovennævnte oprettelse kan måske med nogen fordel foregå ved oprettelse i det lokale emnekartotek, som du kommer ind i ved at taste på symbolet for Lokale emner på værktøjsbjælken eller ved at benytte genvejstasten F8, idet du her samtidig kan oprette Enhed, 6

7 Rabatgruppe, og efterfølgende oprette linierne i mappen ved at markere linierne og overføres disse til Indhold. Du kan i det lokale emnekartotek oprette efterfølgende lokale emner med næsten enslydende tekster som kopi af et tidligere oprettet lokalt emne ved at markere den du vil kopiere fra og i Nyt emne taste Ny kopi eller benytte genvejstastetrykket Shift+Ctrl+K, her oprettes nyt nummer, tekster rettes, materialepris rettes og montagepris rettes. Tekstlinie. Tekstlinie oprettes ved at skrive den ønskede tekst i tekstfeltet og herefter afslutte linieoprettelsen ved at tabulere gennem resterende felter eller ved at taste pil ned [ ] efter endt tekstoprettelse. Blank linie. Blank linie oprettes ved at taste et blanktegn (ved tryk på mellemrumstasten) i tekstfeltet og herefter afslutte linieoprettelsen ved at tabulere gennem resterende felter eller ved at taste pil ned [ ] efter endt tekstoprettelse. Alias (navn) på materialer. Linieoprettelser kan udføres særdeles effektivt for materialer eller ydelser (materiale + montage) ved brug af alias eller alias plus montagekode. De ca materialer som er oprettet i kalkulationssystemets kartotek er af PM Elberegning tildelt et navn. Du kan, ved kendskab til reglerne for tildelingen af disse navne, gøre det meget lettere for dig selv at foretage linieoprettelser, du kan i en del tilfælde undgå opslag i kataloger eller prisbog. Vi har forsøgt at tildele et materiale det alias (navn), som det pågældende materiale er kaldt af leverandøren/fabrikanten. Dette betyder, at det ikke altid er det alias (navn), du synes materialet har. For at gøre indtastningen lettere for dig, har vi også nogle gange brudt ovennævnte regel. Et navn er altid uden mellemrum, uden bindestreger eller skråstreger og kan skrives med store eller små bogstaver. Jeg vil her give nogle eksempler på aliaser (navne), der følger reglerne, og på nogle af undtagelserne. Dette vil også belyse, hvad vi forstår ved et materiales alias (navn). Der vil efterfølgende blive givet eksempler på forskellige materialers alias (navn) fra forskellige leverandører og materialegrupper. 7

8 Et kabel NOIK-AL-S 4x240 hedder noikals4x240, bemærk ingen bindestreger eller mellemrum. Et kabel NOIKLX 3G1,5 hedder 3*1,5+, reglerne for dette forklares under NKT kabeloprettelser. En kabelstige Wibe KHZ 400 hedder khz400, altså uden ordet kabelstige eller leverandørnavnet Wibe. En pendel LP PH 5 hedder ph5. Hvis du kun taster materialets alias, som i disse eksempler, vil du kun få foretaget en materialeoprettelse, hvis du ønsker en montageoprettelse materiale + arbejdsløn, skal aliasset efterfølges af en montagekode, denne skrives umiddelbart efter aliasset uden mellemrum. Søgning. Hvis du taster et komplet navn for materiale, vil materialet blive oprettet. Hvis aliasset ikke er komplet, f.eks. khz, vil Emne opslag automatisk blive aktiveret, og du kan med piltast søge det ønskede materiel og derefter ved at taste + åbne for de aktuelle montagemuligheder for det pågældende materiale, pil ned på den ønskede montage og overfør enten til Indkøbskurven eller direkte til linier i Indhold ved at taste Enter. Hvis du mener at kende det komplette navn, men ikke kender montageformen, kan du starte søgningen ved at taste navnet og derefter F4,åben montagemulighederne ved at taste + og vælg med piltast den ønskede montage og tast Enter. Husk at hvis du ikke kan huske montagekoderne så kan du nøjes med at huske koden 00, den vi automatisk give dig den montagekode som findes, hvis der kun er en, eller hvis der er flere at vælge imellem, så vil du få vist valgmulighederne. Ved at taste F4 når du står i nummerfeltet i Indhold kan du aktivere søgningen. Du vil nu komme i Søgning på Globale emner og kan her søge på EAN nummer, de sidste seks cifre af EAN nummeret, alias (navne) søgning eller tekst søgning, i forbindelse med tekstsøgning foretages en markering ved feltet foran Tekst søgning. Tekst søgning bør ikke være den måde du normalt søger på idet en sådan søgning altid er forholdsvis langsommelig. Når du med F4 går i søgning kan du ændre den numeriske søgning (med symbolet Kikkert) til Varegruppesøgning (med symbolet Skruen med en mappe), eller i Ydelsesgruppesøgning (med symbolet Ur med en mappe), eller du kan gå i prisbogssøgning ved at skifte til fanebladet Prisbog. Du kan ligeledes gå på fanebladet for Lokale emner. Eksempler på alias. 8

9 Nedenstående eksempler kan du prøve at oprette i en mappes indhold, evt. med tilføjelse af montagekode, så monteringen kommer med. Du kan også eksperimentere med søgning via F4. NKT. Tekst Ledning PVL 1,5 mm2 Kabel PVIKXJ 5G1,5 mm2 Gummikabel GKSOJ 3G1,5 mm2 Gummikabel GKDOJ 4G10 mm2 Tele- og signalkabelkabel PT 10x2x0,6 mm2 Kabel NOIK-AL-S 4x240 mm2 Alias pvl1,5 pvikxj5g1,5 gksoj3g1,5 gkdoj4g10 pt10*2*0,6 noikalx4x240 Ovenstående er eksempler på korrekte aliasoprettelser (navneoprettelser), de efterfølgende NKT eksempler er nogle af de tidligere omtalte undtagelser, der er lavet for at lette den daglige oprettelse. Tekst Alias Kabel NOIKLX 5G1,5 mm2 (kabel med jord) 5*1,5+ Kabel NOIKLX 4x16 mm2 (kabel uden jord) 4*16 Kabel NOIKLX 4G16 mm2 (kabel med jord) 4*16+ Kabel NOIK FLEX 4x240 mm2 4*240 Kobberkablerne NOIKLX og NOIK FLEX benyttes så ofte, at vi har valgt kun at kalde dem ved deres dimension for at spare tastetrykkene NOIKLX m.m. Som gangetegn benyttes *, som er gangetegnet i taltastaturet. For at oprette disse kabeltyper med jord angives et plus (+) efter dimensionen. LK. Aliasset for LK s materiel er LK-nummeret. Tekst Fuga afbryder 1-pol. LG 502D5001 Fuga underlag 1M LG 503D5610 Alias 502d d5610 9

10 Drejeafbryder 2-pol. LG 102J5008 Dåse f. Pladeloft PL-dåse 55/16mm 504R4221 Universaldåse u. låg 185A5175 Gruppetavle UG E j a a e3212 Disse numre kan du måske ikke huske, men hvis du benytter kataloger eller prisbogen er numrene tilgængelige, du kan også være ude for, at der i projekter er beskrevet, at afbryder og stikkontaktmateriel er som LK type 502D..., du kan i et sådant tilfælde benytte 502d som start på søgning i opslagsfunktionen. Prøv at skrive 502d i nummerfeltet i Indhold og tast Enter, tast herefter Enter engang til for Find nærmeste emne. LK s materiel er placeret i følgende grupperinger: LK gruppe 502D 501D 104D 102J 501N 502N 504N 502M 501M 501F 110P 108Y 111A 111B 182A 183A 185A 118A 169A 169E 504R Materialebeskrivelse Fuga afbryder Fuga stikkontaktmateriel Fuga dåsemateriel Drejeafbrydermateriel OPUS66 stikkontaktmateriel OPUS66 afbrydermateriel OPUS66 dåsemateriel OPUS74 afbrydermateriel OPUS74 stikkontaktmateriel Clic line stikkontaktmateriel Alarmkontakter/lamper for kølerum Datamateriel Flerpolet afbryder- og stikkontaktmateriel planforsænket Flerpolet afbryder- og stikkontaktmateriel udv. Loftdåser Lampeudtag Forgreningsdåser Docklamper m.m. Målerskabe, tilbehør m.m. Gruppetavlemateriel Dåser for pladeloft Rør. Plastrør kaldes PR og herefter rørdimensionen i mm, galvaniserede stålrør kaldes GSR plus dimensionen. 10

11 Tekst Plastrør PR 16 mm Galv. SR 25 mm Diverse armaturer. Alias pr16 gsr25 Armaturer er tildelt det navn leverandøren har givet det efterfulgt af lyskildeantal/størrelse, eller nogle gange dele af EAN-nummeret, det vil derfor ofte være umuligt at kalde navnet komplet. Det er ved armaturoprettelser derfor hensigtsmæssigt blot at taste armaturnavnet, og lade opslagsfunktionen finde typen, hvorefter du søger videre i kartoteket, finder og opretter det ønskede armatur evt. inkl. montage. Der vil nedenstående blive givet eksempler på armaturer, du kan oprette i h.t. ovenstående, det fulde navn vil ikke blive angivet, men søgenavnet er skrevet med fremhævet skrift. HUSK!!! ingen mellemrum, bindestreger eller skråstreger i søgenavnet. Hvis du, ved oprettelse med de markerede forslag til søgning, får armaturet oprettet, er det fordi, du har ramt det komplette materialenavn, hvis du skulle have haft montagen for armaturet med, kan du efterfølgende markere nummerfeltet, taste F2 og her indtaste den ønskede montagekode. Du kan også udføre søgningen ved at taste F4 for søgning, og her foretage søgningen. Armatureksempler. LP PH5 200W hvid LP AJ pendel Ø370 hvid Focus Quarto 4111 IP20 2x7-9W Glamox Tekna HF TC-DE OP NSC UTIN 220 9W JAK Kleemann 1x15W m. 230V LP Albertslund loftlampe 100W med Saturnring Flugtvejsarmatur Skopas BLK W Glamox grundarmatur SKA 136F LM Simpel TS T8 1x36W Glamox GIR T8 236F 830 Glamox Tina 158F OP Philips TMX 204 LS-236 HFP Glamox DLT RT F DL Eksempler på diverse materialer. Prøv at taste det alias der er skrevet i kolonnen under Alias, hvis emnet ikke findes direkte, så tast Find nærmeste og vælg det ønskede emne. 11

12 Tekst Galvaniseret net Galvafroid Kabeldæk 3,5x100mm Markeringsbånd 0,3x25 mm rød Svanehals messing Forskruning PG16 Alias galvnet galvafroid kabeld markeringsb svaneh pg Eksempler på diverse tidsforbrug (arbejdsydelser). Tekst Samarbejsdtillæg (stort) Samarbejsdtillæg (lille) Eenstreng tillæg Rille i tegl (fræset, for rør 16-20mm ½sten) Rille i let beton (fræset, for rør 16-20mm) Timepris Minutpris Alias ssam lsam es rille60 rille50 time minut Hvorledes får jeg kendskab til alias? Der er i systemet oprettet ca materialer, som næsten alle har fået tildelt et alias, det vil nok være lidt af en overdrivelse at påstå, at man kan lære alle disse, men hvis du har forstået ovenstående eksempler, er du kommet meget langt. Hvis du vil videre i forståelse af navnetildelingen, er det hensigtsmæssigt at lære navngivningen, når du aktuelt har behov for at oprette noget bestemt materiel. Du kan f.eks. på en linie i Indhold skrive 10 første cifre i EAN-nummeret på noget materiel og taste Enter, nu starter en søgning der måske viser en serie af materiel, og du kan nu se, hvilket navn dette er tildelt og deraf forstå princippet. Prøv evt. at søge på følgende EAN-numre, der vedrører kabelbakker fra Rich. Müller og Bagh & co., du vil med kendskab til disse firmaers materialebetegnelser vide, hvad navn materiellet har. Søg på følgende EAN-numre (undlad de sidste 3 cifre 609 for at se en serie), (undlad de sidste 3 cifre 167), se alias og sammenlign med tekstens betegnelse af materiellet. 12

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse

Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse 182A1204 El-nr.: 1020007202 EAN-nr.: 5703302087704 Anvendes til en elektrisk isoleret forlængelse af dåserummet. Afstandsringen,

Læs mere

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel Gavelisten Indholdsfortegnelse 1. Opstart af Gavelisten side 2 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel 4. Opret en Gaveliste side 4 - persondata (fig. 3) - ønsker (fig. 4+5+6) - manuelt

Læs mere

FlexMatematik B. Introduktion

FlexMatematik B. Introduktion Introduktion TI-89 er fra start indstillet til at åbne skrivebordet med de forskellige applikationer, når man taster. Almindelige regneoperationer foregår på hovedskærmen som fås ved at vælge applikationen

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Sikkerheds. Eksplosionsbeskyttet

Sikkerheds. Eksplosionsbeskyttet Eks xxxx xxxx Sikkerheds belysning flugtvejsarmaturer, panikbelysningsarmaturer, LED og lysrør, decentrale systemer, centrale systemer, 12-24 V nødforsyning, 230 V nødforsyning, overvågningssystemer, håndlygter.

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

RegTid - Tidsregistrering

RegTid - Tidsregistrering RegTid - Tidsregistrering KRTIDSREGISTRERING 12. januar 2015 Skrevet af: Knud Rasmussen RegTid - Tidsregistrering QUICKGUIDE... 2 LIDT FLERE DETALJER... 3 1 UDVÆLG OPGAVER... 3 2 VIS OPGAVER MED TID REGISTRERET...

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

Gamle kontakter. Hvad kan man skifte til

Gamle kontakter. Hvad kan man skifte til Gamle kontakter Hvad kan man skifte til Når du vil skifte fra gammelt til nyt Der er flere fordele ved at udskifte gamle afbrydere og stikkontakter. Du opnår en mere sikker og tidssvarende installation,

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

KMD Opus E-indkøb Vejledning Randers Kommune.

KMD Opus E-indkøb Vejledning Randers Kommune. KMD Opus E-indkøb Vejledning Randers Kommune. Detaljeoplysninger på varelinjeniveau Formål: I forbindelse med et indkøb i E-indkøb skal man på trin 2 i ens indkøb påføre en række detaljer til ens indkøbsvogn.

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

Tilbudsliste distrikt 1

Tilbudsliste distrikt 1 Side 1 af 5 Herning Kommune Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Tilbudsliste distrikt 1 1. august 2013 Udgivelses: 02.08.2013 Revideret: 02.08.2013 Udarbejdet : PP Kontrolleret : AS Godkendt

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 Lonbox PCM2001 betjeningsenhed Bruger vejledning Oktober 2002 Denne manual beskriver installation

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra

Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Side 1 af 15 - Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Når et nyt målested skal oprettes i Mastra, er der en række ting som skal oprettes.

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Føringsveje i stål. det er også os! Nye smarte værktøjer. Rene linier. Opmærkning. Spar tid med rækkeklemmer

Føringsveje i stål. det er også os! Nye smarte værktøjer. Rene linier. Opmærkning. Spar tid med rækkeklemmer SIDE 2 SIDE 4 SIDE 6 SIDE 7 Rene linier Opmærkning Spar tid med rækkeklemmer Nye smarte værktøjer TIDSSKRIFT OM ELEKTRONIK OG EL-TEKNIK / NR. 4 Føringsveje i stål Vi ses på stand C 3900 det er også os!

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

VEJLEDNING I WEBTILBUD

VEJLEDNING I WEBTILBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AUGUST 2014 13/00839-24 Tina L. Lauritzen tll@vd.dk 7244 2338 VEJLEDNING I WEBTILBUD Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung Tunge særtransporter Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest Jeg er tung Version 08 November 2013 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

LK FUGA Hardline. Designserien med de rene linier

LK FUGA Hardline. Designserien med de rene linier LK FUGA Hardline Designserien med de rene linier Rene linier LK FUGA er Lauritz Knudsens serie af indsatse til el-installationen. Afbrydere, stikkontakter med mere består af flere dele. Indsatsen er selve

Læs mere

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 6. Elinstallationer. IT-brugere i byggesektoren

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 6. Elinstallationer. IT-brugere i byggesektoren Publikation 8 Tegningsstandarder Del 6 Elinstallationer IT-brugere i byggesektoren Tegningsstandarder Publikation 8 - del 6 - indhold Side Elinstallationer Indledning 3 Det grafiske udtryk 5 1. Linietyper

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere