EAN og transporten Se side 3. IT- og EDI-udvikling: Fra lasso til ny teknologi EAN- Nr. 4 - November Nye ideer driver os fremad Se side 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EAN og transporten Se side 3. IT- og EDI-udvikling: Fra lasso til ny teknologi EAN- Nr. 4 - November 2001. Nye ideer driver os fremad Se side 6"

Transkript

1 Nr. 4 - November 2001 EAN og transporten Se side 3 IT- og EDI-udvikling: Nye ideer driver os fremad Se side 6 Fra lasso til ny teknologi ny anvendelse af stregkoder og elektroniske tags Se side 11 EAN- Danmarks jubilæumskonference Se bagsiden

2 Leder John Olsen Foto: Anne Bang Her ved årets udgang er det naturligt at se tilbage på det år, der er ved at rinde ud samt se frem til det kommende år. På nationalt niveau har vi oplevet en tilgang i nye medlemmer på ca. 10 % samt kunnet konstatere, at tilgangen er spredt ud over en række forskellige sektorer og brancheområder som en understregning af, at EAN s værktøjer for datafangst og datakommunikation finder en fortsat øget og bredere anvendelse i dansk erhvervsliv en tendens, som falder stærkt i tråd med de øvrige EAN-medlemsorganisationer i 98 lande. Vi har i årets løb medvirket til etableringen af stregkodestandarder for sporing af frisk kød - krav, som er opstået som en konsekvens af de meget omtalte tilfælde af kogalskab og mund- og klovsyge, og som imødekommer forbrugernes øgede fokusering på dyrevelfærd og forbrugersikkerhed. Web-EDI løsningen som i samarbejde med LEC blev etableret medio 2000, har efter en noget træg start taget fart i de seneste måneder, og vi kan forvente en øget anvendelse i det kommende år. En stor opgave i år har været udarbejdelse af en foranalyse til belysning af, om en national produktdatabase skal etableres. Foranalysen er udarbejdet af EAN- Danmark i samarbejde med Teknologisk Institut, Emballage og Transport efter opdrag fra DagSam (Dagligvarebranchens forum for effektivt samarbejde), som først i det nye år vil tage stilling til, om en national produktdatabase skal etableres for udveksling af produktstamdata fra leverandør til sælger. For det kommende år skal nævnes, at året markerer 25- året for oprettelsen af EAN International, som blev etableret den 3. februar 1977 samt for EAN-Danmark, som under navnet Dansk Varekode Administration blev etableret den 15. juni samme år, efter at have arbejdet som en ad-hoc organisation siden Fra at have bestået af 12 medlemslande ved stiftelsen omfatter EAN International i dag 99 medlemslande med mere end medlemmer på globalt plan, en udvikling der mere end ord viser idéens bæredygtighed. Nationalt har vi mere end 6000 virksomheder tilsluttet og som nævnt ovenfor, er der ikke tegn på, at denne udvikling aftager. Vi ser derfor med stor fortrøstning frem til jubilæumsåret, hvor vi fortsat i tæt samarbejde med repræsentanter for vore medlemmer d.v.s. brugerne af EAN s værktøjskasse for datafangst og datakommunikation, vil arbejde videre med udvikling af EAN-systemets anvendelsesområder med henblik på en yderligere optimering af distributionsprocesserne. Kolofon 2 Ansvarshavende redaktør: Direktør John Olsen, EAN-Danmark Redaktion: EAN-Danmark Hammershusgade København Ø Telefon: Telefax: På Stregen udsendes til medlemmer af EAN-Danmark. Bladets artikler må citeres med tydelig kildeangivelse. Forsidebillede: Courage EURO RSCG EAN-Danmark kan kontaktes på følgende adresser: Administration Økonomi/Sekretær Sekretær Udviklingschef Teknisk Direktør EDI/EAN EAN/EDI EAN-datakommunikation Teknik EDI-konsulent John Olsen Pernille Alstrup Else Jakobsen Per Kiilsholm Erland Nielsen Jane Wulff Erik Søgaard Hansen Arne Jensen Tony Borring Ib Hansen EAN-Danmark bestyrelse Adm. direktør Svend Helmer (formand) De Danske Spritfabrikker Direktør Lars Hviid (næstformand) Dansk Supermarked A/S IT-Direktør Søren Skovgaard FDB IT direktør Jens Træde Brødrene Dahl A/S Direktør John Wagner DSK Direktør Erling Petersen DLF Koncernøkonomidirektør Mogens Nielsen DAGROFA A/S Nordisk IT-Direktør Peter Lørup Tamro OY Direktør E. Wester Sørensen Dronning Seafood A/S DI DH&S FDB DDH DSK DLF FDG På Stregen udkommer 4 gange årligt.

3 EAN og transporten Transportlabel Siden den internationale EAN/UCC-verden besluttede, at man ville sætte fokus på transportsektoren, har EAN- Danmark prioriteret i overensstemmelse med denne beslutning. EAN-Danmark har nedsat en Transportgruppe og udgivet en Transportlabel-guideline, som fokuserer på EAN Internationals obligatoriske informationer, der er påkrævet i forbindelse med mærkning/forsendelsen af logistiske enheder. Transportgruppen er sammensat bl.a. af repræsentanter fra A-Post Arla Foods ASG Dansk Supermarked Dansk Transport og Logistik Danske Fragtmænd DFDS DSV Eccolet EDB-Gruppen FDB Frigoscandia Frode Laursen Pakke-Trans Post Danmark Schenker Btl Teknologisk Institut WM-Data Eftersom EAN s internationale regelsæt/værktøjer har været basis for udarbejdelsen af guidelinen, har det naturligvis været målet, at guidelinen også ville være gældende ved internationale transporter i virkelighedens verden er dette desværre ikke helt realistisk, idet der på tværs af brancher og nationale skel har udviklet sig sædvaner, som ikke uden videre lader sig ændre. Transportlabelguidelinen indeholder minimumskravene for mærkning af transportenheder, og er der behov for yderligere information, herhjemme eller i udlandet, må dette aftales bilateralt. Intentionerne med guidelinen har været at sikre, at en afsender af en forsendelse kan påføre en label med standardinformationer, uanset hvilken transportør der benyttes, og hvem der er modtager af forsendelsen. Et af kerneelementerne fra EAN-Danmarks side har igennem hele forløbet været, at guidelinen skulle baseres på, at det 18-cifrede SSCC-nummer virker som entydig identifikation for de enkelte logistiske enheder. På nordisk EAN-plan har man vedtaget, at den danske guideline skal anvendes som model for tilsvarende nordiske initiativer, så vi i hvert fald på disse nærmarkeder ikke kommer i konflikt med hinandens guidelines. Publikationen er blevet vel modtaget herhjemme og foreløbigt distribueret i et antal på ca. 500 eksemplarer, samtidigt med at den i PDF-format er placeret på EAN- Danmarks hjemmeside, så interesserede selv kan downloade guidelinen. EAN International/GLI Et synligt resultat af EAN/UCC s bestræbelser på at prioritere transportsektoren er oprettelsen af projektet GLI (Global Logistic Initiative), som igen er opdelt i underprojekterne: STP - Standards for Transport Processes GAM - Application Guideline for Returnable Management PIT - Promotion in Transport LOG - Logistics Implementation Guideline EAN-Danmark har afsat ressourcer til aktivt at deltage i LOG-projektet med start primo LOG-projektet skal udarbejde: Guideline for Dispatch and Receipt Operations Using the EAN/UCC System in Electronic Commerce Desuden skal GLI udvikle modeller, der beskriver businesskravene for afsendelse og modtagelse af varer og tjenester krav til informationssystemer for afsendelse og modtagelse af varer og tjenester, og hvorledes EAN/UCCsystemet møder disse krav Transportsektoren i dag Som det formentligt er de fleste bekendt, er der de sidste par år sket dramatiske ændringer i ejerstrukturen blandt transport- og pakketransportfirmaer. Som eksempel kan fremhæves: DFDS, Dan-Transport, DSV, Roland Munch og Spetra gradvist er blevet et og samme firma. Pakke Trans er overtaget af det engelske Royal Mail, og DSB-Gods er opkøbt af Danske Fragtmænd. Når det gælder nationale/internationale ændringer i vor geografiske nærhed er Euro-Express (ASG og A-Post) 3

4 4 blevet overtaget af Danzas, som igen er ejet af Deutsche Post, som også besidder en ikke-ubetydelig ejerandel i DHL og har aktier i det finske postvæsen. Ud over disse overtagelser og fusioner eksisterer der en lang række samarbejdsaftaler og alliancer, der bidrager yderligere til det, der for øjeblikket synes at være det overordnede mål, nemlig at kunne tilbyde tredjeparts logistikløsninger helt frem til kundens kunde. En anden krævende opgave, som vejer tungt i transportfirmaernes strategi, er at levere e-fulfilment, hvilket indebærer, at opgaver i forbindelse med udbringning og returnering af produkter omsat igennem e-handelen, bliver løst tilfredsstillende. Transportbranchen har gennemgået en centralisering og en koncentration af aktørerne når det gælder transport- /pakkeområdet, der gør, at man i dag mere end tidligere vil være mere lydhør overfor standardisering af datafangst og datakommunikation, hvilket også bidrager til øget fokus på UCC/EAN s løsninger. EAN-værktøjerne i transporten Som nævnt ovenfor anviser EAN-Danmarks transportlabelguideline udelukkende SSCC nummerserien som

5 entydig identifikation af de enkelte logistiske enheder. SSCC en bliver i stigende omfang betragtet som standard ID for en logistisk enhed både nationalt og internationalt. Den danske detailhandel begynder at kræve, at alle logistiske enheder er mærket med en SSCC. Tilsvarende tyder alt på, at ovennævnte nationale/internationale sammenlægninger af firmaer taler for brug af SSCC en, idet det er essentielt at have en entydig identifikation på alle enheder, efterhånden som transportøren er ansvarlig for transport, opbevaring og behandling over et længere forløb. Et andet argument for anvendelse af SSCC en er sporbarhed, hvor man i hele forsyningskæden har behov for at referere til et unikt referencenummer. For UPS og enkelte andre transportører, der egenhændigt påtager sig transporten fra opsamling hos afsender til levering hos den endelige modtager, anvendes ofte et internt tildelt nummer, men i en typisk åben-flerbenet transport, vil entydighed være påkrævet. EDI-digitalisering i transporten Når det gælder EDI-anvendelsen i transportsektoren, er der fra EAN-Danmarks Transportgruppe givet udtryk for, at deciderede transportmeddelelser til ville være kærkomment. I en netop offentliggjort rapport udarbejdet af studerende ved RUC samt Handelshøjskolen i København fremgår det, at transportsektoren i meget beskedent omfang anvender EDI kun 19% af de adspurgte firmaer udveksler information digitalt med deres transportør. Når DFDS samtidigt beretter, at mere end 50% af alle sendinger oprettes på baggrund af EDI, så kan man fristes til at konkludere, at de større firmaer med den store godsvolumen samt de større transportører har implementeret EDI, hvorimod det store antal mindre afsendere og mindre vognmænd stadigvæk bruger papir/fax/telefon og manuelle rutiner. Søg information om EANnumre på På hjemmesiden gepir.ean.dk findes information om tilhørsforhold for EAN-varenumre og EAN-lokationsnumre. Gepir.ean.dk kan give følgende typer af information om EAN-numre udleveret af EAN numerorganisationerne i de lande som er tilsluttet Gepir: Firmanavn Kontaktperson Adresse Telefonnummer Faxnummer Label print - nemt og billigt CITIZEN CLP dpi Pålidelig og nem at bruge Thermal Transfer og Direct Thermal Høj kvalitet og robust 173 mm/sekund Vejl. udsalgspris ekskl. moms fra kr. Del-Sol DT series 203 dpi, 75 mm/sekund Avanceret og økonomisk Thermal Transfer og Direct Thermal Printbredde 58 mm eller 104 mm Parallel og seriel Vejl. udsalgspris ekskl. moms fra kr. Gepir.ean.dk Få mere information på Delfi Technologies A/S, Handels- & Ingeniørfirma Åmarken 2, DK-4623 Lille Skensved, Tel , Fax Internet DELFI152 5

6 IT- og EDI-udvikling: Nye ideer driver os fremad 6 Gode løsninger skal findes i fællesskab, for selv om det stadig er godt købmandsskab, der sælger varen, kan ingen i dag gøre det alene, påpeger IT-chef Anders Rasmussen, Colgate-Palmolive A/S. Af Karin Elrød Foto: Anne Bang Fabrikken på Smedeland i Glostrups industrikvarter gør ikke noget væsen af sig, bortset fra en lejlighedsvis, dæmpet susen, som damp, der lukkes ud. Heller ikke de lidt ufancy kontorbygninger fra 1960'erne signalerer, at EAN-Danmarks skribent er på research hos en af verdens mest kendte virksomheder. Skærpede sikkerhedsforanstaltninger i receptionen, hvor gæster efter begivenhederne den 11. september ses an en ekstra gang, inden døren åbnes, vidner dog om, at dette ikke er hvilken som helst lille "bolchefabrik". Et blåt CP fortæller diskret, at fabrikken i Glostrup tilhører den verdensomspændende Colgate-Palmolive koncern. Vi træder inden for i den amerikanske koncern Colgate- Palmolive med en årsomsætning på omkring 75 milliarder kroner og cirka ansatte i mere end 200 lande verden over. Glostrup-fabrikken er blot et af selskabets i alt 120 produktionssteder, hvoraf de fem er placeret i Europa. Udviklingen har været rivende, siden William Colgate grundlagde sit tandpastafirma to århundreder tilbage, og siden den kendte kokosoliesæbe Palmolive kom på markedet i 1800-tallets slutning. I dag producerer og markedsfører koncernen en perlerække af ofte markedsledende mærkevarer inden for mundhygiejne, husholdnings- og rengøringsartikler. Man behøver ikke have nogen lang erfaring med indkøbsvognen for at have stiftet bekendtskab med de velintroducerede brands. Ud over Colgate og Palmolive drejer det sig om varemærkerne Ajax, Klorin/Javex, Dunlet, Dynamo og Vel. Den stigende gruppe aftagere i kæledyrssegmentet har tilsvarende øje for udbuddet af Hills Pet Nutrition - et program af dyrefoder, som en anelse kuriøst indgår i Colgate- Palmolives produktsortiment. 75 års jubilæum I Danmark er der også sket ting og sager, siden firmaets startede med at fylde tandpasta på tuber i en københavnsk lejlighed. Her i 2001, hvor Colgate-Palmolive A/S kan fejre 75 års jubilæum, har selskabet ansvaret for aktiviteterne i såvel Danmark som Norge, Sverige og Finland. Cirka 450 medarbejdere er beskæftiget i Colgate Norden. En af dem er IT-manager Anders Rasmussen, som lige nu og her viser vej til sit kontor. Gennem en glasvæg på gangen skimtes et rum med en lille samling tændte edbskærme. De store "maskiner", som sørger for at holde koncernens IT-udstyr opdateret og kørende, står langt borte i USA. Det er Anders Rasmussen ikke spor ked af, for dels sparer det manpower i Glostrup, og dels får han mere tid til at beskæftige sig med andre områder, han selv finder spændende. Ikke mindst er han optaget af nye, mere effektive IT-systemer og tager selv aktiv del i udviklingen af forbedrede EDI-løsninger, bl.a. i samarbejde med EAN-Danmark og Dansk Dagligvareleverandør Forening. 80 procent EDI Når vi taler elektronisk overførsel af data, har Colgate- Palmolive fulgt med udviklingen på EDI-fronten siden den spæde begyndelse i slutningen af 1980'erne. Dem, der trak lokomotivet dengang, var FDB, der virkelig så muligheden for at opnå store rationaliseringsgevinster, fortæller Anders Rasmussen. Før EDI skulle alt tastes ind i vores edb-system. Den grundlæggende ide ved den elektroniske dataoverførsel var at genbruge den information, der allerede var indtastet en gang - dels for hastighedens skyld, dels for at undgå den fejlmargin, der altid vil være forbundet med flere indtastninger. Edb-systemerne kan derimod ikke gøre noget forkert, forudsat at de er kodet rigtigt. I dag foregår hele vores dataflow, lige fra ordremodtagelsen til fakturaudsendelsen, via EDI i 80 procent af tilfældene. Det første område, der blev fokuseret på, var ordren. Når vi i dag modtager en ordre elektronisk, lukkes den direkte ind i edb-systemet, så der ikke er behov for yderligere indtastning. Siden blev der koblet ordrere-

7 spons på - en kvittering til kunden for ordren og måske samtidig en information om, at nogle af de bestilte varer ikke kunne leveres. Næste step var et elektronisk afsendelsesadvis - når varen afgår herfra, sender vi information om det til kunden eller til transportøren, i stedet for at nogen f.eks. skal udskrive en følgeseddel. Endelig slutter vi af med en elektronisk faktura. Hos kunden afstemmes fakturaen automatisk med den oprindelige ordre, idet der tages højde for de eventuelle afvigelser, der er angivet i ordreresponsen og afsendelsesadviset. Træg leverandør-edi Med hensyn til EDI har Colgate-Palmolive mest kigget fremad mod kunderne, erkender Anders Rasmussen. Den anden side bagud i hele forsyningskæden har altid været mere træg, fordi mange af vores leverandører er små, og transaktionerne færre. Der har simpelthen ikke været det helt store behov for at kigge på EDI. Vores Colgate-leverandører, der forsyner os med de færdigvarer, vi ikke selv kan producere, har vi ingen problemer med. Vi er fuldt integreret med hinandens systemer, og vi kan altid se, hvad de andre gør. Så vi har måske højst 30 leverandører af råvarer og pakkematerialer, som der ville være et potentiale i at lave EDI med og det er vi i gang med. Men vi lægger ikke pres på nogen det gælder om, at vi skal finde gode, fælles løsninger, som er til fordel for begge parter, med udgangspunkt i EANCOM /- HANCOM -standarderne. Colgate tandpasta produceres på fabrikken i England og distribueres fra lageret i Glostrup til grossister i Danmark, Norge, Sverige og Finland. EAN 128-etiketten gør det muligt at følge hvert enkelt produkt på pallen. I Glostrup fremstilles årligt mere end tons husholdnings- og rengøringsartikler. Dertil kommer 40 millioner plastflasker, der blæses af plastgranulat. Få varenumre Colgate-Palmolive A/S sælger udelukkende til grossister, og kundekredsen i Skandinavien tæller blandt andre kæder som FDB (Coop Norden), Dansk Supermarked, Supergros, ICA, Dagab, Hakon og Joh. Johansson. I Danmark er FDB, Supergros og Dansk Supermarked langt de største kunder, men også en række mindre kæder som Metro, Dreisler, Edeka, m.fl. sætter firmaets produkter på hylderne i deres butikker. Varerne leveres til kædernes hovedlagre rundt omkring i Norden af eksterne transportører; men Colgate-Palmolives salgsstyrke på cirka 70 medarbejdere har rig lejlighed til at komme tæt på forbrugerne, når de besøger butikkerne for at kigge på varernes placering og lave aftaler om nye produkter og kampagner. Vi gør en indsats for at holde antallet af aktive varenumre nede på mellem 120 og 130, oplyser Anders Rasmussen. Det er med til at gøre os lidt mere effektive, og så er vi bevidste om, at handelen også har fokus på for mange varenumre og ikke bryder sig om unødige ændringer. Hver gang vi opretter et nyt produkt, skal det "meldes ind" til handelen. Det betyder, at der skal stå en masse basisinformation til rådighed for produktet. Vi skal sørge for at informere korrekt og fyldestgørende, og i handelen skal de taste og aktivere den EAN-13 kode, som vi opgiver til dem. I den proces kan der ske mange ting, og eventuel fejlinformation eller mangelfuld information kan betyde, at der sker fejl siden hen. Det er én grund til, at vi ikke er interesseret i at have unødvendigt mange varenumre. En anden er, at for mange varenumre skaber for høje lagre, og det er vi naturligvis ikke glade for. Fornuftig kalendergave Som markedsleder er vi naturligvis nødt til at være lidt foran de andre og komme med nye produkter, fastslår Anders Rasmussen. De fleste nye produktnumre er bare en variation af de eksisterende såsom den nye børnetandbørste med Harry Potter og så kan det ske, at det nye varenummer erstatter et gammelt. Et varenummer kan selvfølgelig også forsvinde, hvis produktet ikke længere opnår den fornødne omsætning. Men en gang imellem kommer der noget helt nyt. Et 7

8 godt eksempel er vores "Shower Power", en spray med et anti-kalkbindende stof, der anvendes på fliserne i brusekabinen efter badet. Et andet eksempel er vores batteridrevne tandbørste, Actibrush, som er blevet en stor succes, fordi den fås i supermarkedet og dermed adskiller sig fra el-børsterne, der traditionelt forhandles af specialbutikkerne. Samtidig gør den overkommelige pris, at der er råd til at købe én til hvert familiemedlem. Mange brugte den faktisk som en ekstra julegave eller kalendergave sidste år. Fremtid i sporbarhed Blandt de EDI- landvindinger, der ligger rundt om næste hjørne, ser Anders Rasmussen gennemførelsen af en national database, hvor leverandørernes masterdata kan hentes direkte. En anden nøgle til succes er den voksende udbredelse af EAN-128 stregkoden. Hos Colgate- Palmolive anvendes denne kode bl.a. i samarbejdet med flere af de store nordiske kunder, og Anders Rasmussen håber, at alle kunder med tiden vil se fordelene ved at bruge EAN-128: EAN-128 etiketten indeholder en hel række informationer om varen - hvad det er for et produkt og oplysninger som sidste anvendelsesdag, osv. Den placeres direkte på pallen, og dermed kan man straks aflæse, hvad der er på den. Det første step, som man har arbejdet på gennem fem-seks år, har været at få producenterne til at påsætte etiketten korrekt. Det gør de fleste rigtig store producenter i dag, vil jeg tro. Den unikke kode sikrer, at man kan spore pallen - og dermed det enkelte produkt - tilbage til produktionsdag og anvendte råvarer. Så hvis eksempelvis en butik på Amager konstaterer, at der er noget galt med en hårshampoo eller en fødevare, kan producenten foretage en koncentreret tilbagetrækning af de pågældende produkter. Økonomisk ligger der en kæmpe gevinst i kun at skulle hente varen tilbage få steder. Et klassisk eksempel på, hvor galt det kan gå, er Perrier, der for nogle år siden var ude for, at der blev fundet benzinrester i deres mineralvand i USA og derefter måtte trække alt tilbage på hele verdensmarkedet. En sådan tilbagetrækning er ikke bare uhyre omkostningskrævende men har også meget negativ effekt for producentens image. Men også for kunden har EAN-128 klare fordele. Når pallen scannes på modtagelsesrampen, sendes informationer til kundens lager, og kunden kan tage varerne direkte ind. Der kan ikke leveres forkerte varer eller antal, osv., hvis systemet fungerer optimalt, og man undgår besværlige og bekostelige returneringer. Flere IT-nyheder Der kommer stadigvæk nyheder på IT-området. Anders Rasmussen peger for eksempel på ECR Efficient 8 Overflødige varenumre, nej tak, siger både IT-chef Anders Rasmussen og Colgate-Palmolives kunder. Introduktionen af Shower Power til at holde brusekabinen kalkfri, udløste naturligvis nye koder.

9 Consumer Response som holdt sit indtog i slutningen af 1990'erne. IT skabes af nogle, som prøver på at drive udviklingen videre, og mange af de nye begreber, som dukker op, er opfundet af konsulentbranchen, der jo altid har gode ideer til, hvordan man kan producere varer billigere og distribuere dem mere strømlinet. Det gør de naturligvis først og fremmest, fordi de gerne vil tjene penge, men man kan sige, hvad man vil - det er trods alt de nye ideer, der driver os fremad. Med ECR vi er faktisk derhenne, hvor vi kan se, at nogle af ideerne begynder at kunne praktiseres. De store IT-systemer bliver mere standardiserede og integrerede, ligesom nye forbedringer langt lettere kan implementeres. SAP-systemet, som vi arbejder meget med, lanceres nu med et udvidet system, hvor mange af ECR-tankerne er inkluderet. I Colgate-Palmolive koncernen er vi gået i gang med at udnytte fordelene, så vi forhåbentlig kan håndtere ECR-tankegangen og blive endnu mere effektive. Vil Harry Potter tandbørsten og den batteridrevne Colgate model være årets kalendergavehit som modvægt til julegodterne? Det er stadig godt købmandsskab, der sælger en vare man kan ikke sælge den, bare fordi den har et godt image. Det handler om, at forbrugeren føler sig fristet til at putte varen i sin indkøbskurv i supermarkedet. På den anden side skal vi overtale supermarkedet til at købe vores varer. ECR-tanken er god til at få os til at tale sammen og tænke over, hvad der kan gøres mere effektivt, understreger Anders Rasmussen. Elektronisk dataflow fra ordre til faktura Dagen igennem modtager Colgate-Palmolive A/S løbende EDI-ordrer, som videresendes til lageret på faste tidspunkter. Forinden tjekkes ordren dog manuelt i Kundeserviceafdelingen for iøjnefaldende fejl i ordrebeløb, antal, etc. Eventuelle fejl på EAN-13 koden eller en manko på lageret kommer straks ud på en fejlliste. Klokken 11 om formiddagen er det de danske ordrer, som overføres elektronisk. Ordrerne fra Norge transmitteres mellem klokken 12 og 13, mens bestillingerne fra de svenske kunder ekspederes over hele dagen. Sommetider skal leveringen gå ekstra stærkt. En ordre fra Sjælland, som modtages inden klokken 11, kan normalt leveres hen på eftermiddagen samme dag til grossistens lager; men der er altid mulighed for at ekspedere en hasteforsendelse, hvor varerne køres direkte ud til supermarkedet. På lageret udprintes en følgeseddel, som samtidig kalkulerer varernes optimale plukkeorden og bedst mulige placering på hele eller halve paller og lag, så den samlede ordre kan afsendes med optimal udnyttelse af lastbilen. Transportøren får via EDI de fornødne data om ordren. Når ordren er færdigpakket, forsegles varerne og stilles på rampen, hvor de bliver afhentet af transportøren. Varerne registreres som afgået, og lagerbeholdningen nedskrives tilsvarende. Alle data ligger nu klar til automatisk udskrivning af faktura til kunden. 9

10 EAN- Danmarks hjemmeside Søger du informationer om datafangst og datakommunikation se EAN-Danmarks hjemmeside. Det er også muligt at downloade AnvendelsesVejledninger, Mærkningskoncepter m.m. EAN og Nato I NATOs kodificeringsgruppe AC /135 er adskillige Standard Agreements (STANAGS) udarbejdet, og hovedparten af NATOs 19 medlemslande (herunder Danmark) har ratificeret disse. En del af disse STANAGS omhandler anvendelsen af EAN-værktøjerne i forbindelse med medlemslandenes logistikstyring. Den for EAN mest betydningsfulde er STANAG 2185, som bl.a. foreskriver anvendelsen af EDI-meddelelserne: DESADV = forsendelsesadvis RECADV = modtagelsesadvis IFTSTA = transportstatus Det præciseres ydermere, at EANlokationsnumre skal anvendes som id for afsendelses- og ankomststedet. Endelig nævnes det, og SSCC-koden skal anvendes som id for hver logistisk enhed. Man er enedes om, at denne STANAG skal træde i kraft senest januar Flyvematerielkommandoen har forberedt implementeringen ved allerede nu at anskaffe sig et virksomhedspræfiks hos EAN-Danmark, og det er planen, at man ved fremtidige kontraktforhandlinger med leverandører vil stille krav om, at produkterne er udstyret med et EAN-varenummer. 10 Såvidt vi er underrettet, vil man i de øvrige danske værn træffe lignende forholdsregler for at kunne leve op til aftalerne.

11 Fra lasso til ny teknologi ny anvendelse af stregkoder og elektroniske tags Kilde: EAN nytt fra EAN NORGE Sporing af fødevarer er et meget aktuelt emne. Der er i dag indført obligatorisk mærkningsordning af oksekød, som blandt andet skal sikre sporbarhed fra koen til bøffen forbrugeren finder i køledisken. Flere obligatoriske mærkningsordninger for andre fødevarer vil højst sandsynligt følge i fremtiden. Selvom det ikke vrimler med levende rener i Danmark, der skal spores fra "dyr til bord", giver denne artikel læserne et eksempel på, hvordan EAN systemet også kan anvendes til sporing af fødevarer og viser samtidig de brede anvendelsesmuligheder, som EAN systemets værktøjer har. Efter en vellykket pilottest af individmærkning af rener og automatisk datafangst siger flere renejere, at de vil erstatte lassoen med ny teknologi. Det vil bidrage til øget effektivitet og lønsomhed og gøre rendriften mere attraktiv for kommende generationer. Testen af mærkning- og læsningsudstyr fandt sted i Smørfjord, i det nordlige Norge, i slutningen af september 2001, samtidig med at man var i gang med at indfange et stort antal rener efter sommeren. Dyrene blev mærket, og mærkning- og læsningsudstyr blev testet med gode resultater. Udfordringen fremover er nu at få renejere til at implementere systemet. Der er ca rener og 560 driftsenheder, som beskæftiger personer i Norge. Kødproduktionen udgør årligt ton. Mere effektiv og moderne Projektets deltagere er Reinkjøttspecialisten AS, Jojo Automasjon AS, Reindriftsforvaltningen og EAN NORGE. Systemet vil gøre rendriften mere effektiv og moderne og kvalitetssikre den aflæste information. rendriften ikke nogle sikre og effektive løsninger, når det handler om dataregistrering og kvalitetssikring af vejning og optælling af rener, sporbarhed samt distribution af information til myndighederne. For renejerne er indsamling af disse data meget ressourcekrævende mandskabs- og udstyrsmæssigt. Derfor er renejerne positivt stemt overfor mærkningssystemet og den ny teknologi, som vil lette deres arbejde. To løsninger er testet Pilottesten omfattede to tekniske løsninger, som kan bruges enkeltvis eller parallelt. Et øremærke bestående af to dele blev placeret på renerne. Individnummeret på det enkelte dyr var mærket i form af en stregkode, samt lagret i en tag. Øvrige informationer om renernes vægt, køn og alder, renejer, driftenhed, distrikt m.m. lagres i en database. Rent praktisk læses individnummeret elektronisk og bruges som søgenøgle i databasen. Stor udfordring Det har været en stor udfordring at finde en praktisk løsning for både elektronisk mærkning og læsning af disse. Dyrene går udenfor 365 dage om året under meget varierende og ekstreme vejrforhold. Desuden skal mærkerne hænge på dyrene i hele deres levetid, det vil sige op til ni år, og de skal fortsat kunne læses elektronisk. Det er derfor vigtigt, at mærkernes læsbarhed kontrolleres i fremtiden. Pilottesten viste store fordele I databasen kan lagres informationer om hvem der ejer renen, netto- og bruttovægt, data for vejning m.m. Mærkningssystemet giver en dokumenteret og effektiv registrering i egen database og sikrer dokumentation på alder og køn, hvilket vil give den rigtige information til de forskellige aktører og vise korrekte branchestatistikker. Systemet vil også muliggøre en bedre sporing af dyrene og forbrugersikkerheden vil øges. Det er vigtigt for renejerne at modernisere forbrugermarkedet og øge branchens troværdighed. Produktion og salg af renkød skal foregå på samme niveau som andre varer, hvilket sætter store krav til renbranchen. I dag har

12 Postbesørget blad (0900 KHC) Årsafgifter 2002 EAN-Danmarks bestyrelse har fastsat nedennævnte årsafgifter gældende for 2002: Årsafgifter for virksomhedspræfiks for 2002 bliver følgende: Hovedform EAN 13, variant 2 EAN 8, samt variant 3 mængdevariable (m/pris eller vægt) kr ,00 ekskl. moms Variant 1 EAN 13 (blok á 10 virksomhedspræfiks) kr ,00 ekskl. moms Årsafgifter for lokationsnumre for 2002 bliver følgende: Lokationsnummer C kr ,00 ekskl. moms Lokationsnummer B kr ,00 ekskl. moms Fakturering af årsafgift finder sted januar 2002, og betaling af årsafgiften er en forudsætning for, at den enkelte virksomhed fortsat kan benytte sit virksomhedspræfiks og/eller lokationsnummer. EAN- Danmarks jubilæumskonference Den 15. juni 2002 har EAN- Danmark 25 års jubilæum en begivenhed vi markerer ved afholdelse af en konference Torsdag den 30. maj 2002 Nærmere omtale vedrørende program vil blive bragt i februar nummeret af På Stregen, men det kan allerede nu oplyses, at konferencen finder sted i DGIbyen på Vesterbro i København. klip fra... EAN Korea fortæller, at de nu tilbyder en elektronisk katalog service KorEANnet. KorEANnet er en central database. Katalogservicen er baseret på EAN numre til produktidentifikation og UN/SPSC til produktklassifikation. EAN Mexico (AMECE) fortæller, at de har indgået et samarbejde med e-markedspladsen Transora. Transora Data Catalogue er en central database omkring produktinformation, som gør det muligt for mexikanske producenter og handelen at synkronisere produktinformation og derved eliminere fejl ved elektronisk dataoverførsel.

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

5 trin. ind i stregkodernes verden

5 trin. ind i stregkodernes verden 5 trin ind i stregkodernes verden Version 1.1 - juni 2010 Copyright GS1 Denmark 2010 ONE global system ONE global standard ONE global solution Globale produktnumre og stregkoder Hvordan og hvorfor Introduktion

Læs mere

Er transportbranchen klar til 38 % stigning?

Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Fremtidens transport bliver global og der bliver rigeligt af den. Alt tyder på at behovet for transport vil stige voldsomt frem til 2010 og videre ud i fremtiden

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet.

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Version: 1.0, maj 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Mål... 2 3. Definition

Læs mere

Nr. 4 November 2002. EAN-13 i USA. Se side 3. Besparelser i bagbutikken. Se side 4. Stregkoden skal kunne scannes. Se side 9

Nr. 4 November 2002. EAN-13 i USA. Se side 3. Besparelser i bagbutikken. Se side 4. Stregkoden skal kunne scannes. Se side 9 Nr. 4 November 2002 EAN-13 i USA Se side 3 Besparelser i bagbutikken Se side 4 Stregkoden skal kunne scannes Se side 9 Leder John Olsen Foto: Anne Bang Samtidig med, at dette nummer af På Stregen når frem

Læs mere

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard GS1 Systemet Stregkoder struktur, indhold og placering Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard Program Introduktion og forventninger til dagen Hvem er GS1 Denmark? GS1 Systemet - Identifikation

Læs mere

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Copyright GS1 Denmark 2010 1 Forord Indhold Forord 2 Resumé 2 Baggrund 3 Problemet 4 Metode 4 Resultat

Læs mere

GS1 M3 User Group Morten Buch & Erik Søgaard 22. maj 2013

GS1 M3 User Group Morten Buch & Erik Søgaard 22. maj 2013 GS1 M3 User Group Morten Buch & Erik Søgaard 22. maj 2013 Standarder What s in it for me? Et sprog Standarder er aftaler som strukturerer aktiviteter eller industri - regler alle følger ü Åbne ü Neutrale

Læs mere

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Underviser: Jane Wulff og Erik Søgaard

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Underviser: Jane Wulff og Erik Søgaard GS1 Systemet Stregkoder struktur, indhold og placering Underviser: Jane Wulff og Erik Søgaard Program Introduktion og forventninger til kurset Hvem er GS1 Denmark? GS1 Systemet - Identifikation af produkter

Læs mere

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk Om os PaperlinX blev grundlagt i Holstebro i 1918, dengang under navnet Christian Christensen & Co., eller kort og godt: CC&CO. Vi har altid været en handelsvirksomhed med et meget bredt produktsortiment

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Stregkoder sådan virker de

Stregkoder sådan virker de Stregkoder sådan virker de Vi bliver ofte stillet spørgsmål omkring stregkoder. Hvilke stregkoder kan man bruge. Hvordan fungerer en stregkode. Hvad skal man være opmærksom på ved valg af stregkode. En

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler.

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler

Læs mere

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2 GS1 DataBar flere data på mindre plads Version 2 Der er ingen planer om at skrotte EAN stregkoden. Producenter (brand owners) kan selv bestemme om de vil drage fordel af GS1 DataBar, fx i forbindelse med

Læs mere

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Version 2.5 22-12-2004 Side: 1 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre

Læs mere

TRANSPORT & LOGISTIK

TRANSPORT & LOGISTIK TRANSPORT & LOGISTIK Hos ALSO mestrer vi både at levere paller til et centrallager og enkelte pakker direkte til kunden i en webshop og hvis en vare er bestilt inden kl. 16.30 til levering i Danmark, sikrer

Læs mere

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet Lad os rydde op i e-handelsbøvlet E-handel kan forbedre og effektivisere de offentlige indkøb. Men succesen er afhængig af, at de praktiske problemer bliver løst. For både kunder og leverandører er der

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler på stregkodelabels... 4 Stregkodekvalitet...

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen ASPECT4 Logistik og det nye look v. Carsten Kjær Petersen Velkommen Momshåndtering ved salg over grænser Gennemgang af udvalgte andre nyheder Modernisering af applikationshjælp Opdatering af lagerjournaler

Læs mere

DB Schenker AEO fra vort perspektiv

DB Schenker AEO fra vort perspektiv DB Schenker AEO fra vort perspektiv Schenker A/S, Danmark Lene Honoré Version 20130522 Dansk AEO hos DB Schenker - Introduktion Hvad er AEO-certificering? AEO-certificering kan sammenlignes med fx en ISO-certificering.

Læs mere

Gennemgang af knapper

Gennemgang af knapper Gennemgang af knapper Start med at logge ind med dine initialer. En kunde vil indbetale et beløb på sin konto. Indbetaling kan først ses efter dagsafslutning. Kan bruges til hvis man skal laver udlæg fra

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Afleveringsopgave 1 Logistik

Afleveringsopgave 1 Logistik Afleveringsopgave 1 Logistik Besvaret af Trine Kornum Christiansen Spørgsmål 1 Analyser og vurder virksomhedens logistiske situation. Hansens Bryggeri A/S (herefter HB) har flere konkrete logistiske problemer:

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

Teknisk vejledning. Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler patientsikkerhed

Teknisk vejledning. Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler patientsikkerhed Teknisk vejledning Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler

Læs mere

RFID teknologi og detailhandlen

RFID teknologi og detailhandlen RFID teknologi og detailhandlen Banebrydende pilotprojekter kan være løftestangen, der sætter nye standarder for effektivisering af forsyningskæden i detailhandlen i de kommende år. v/finn Zoëga, Chefkonsulent,

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Nr. 2 Juni 2003. Stregkoder styrer godset. Se side 3. Tæt på en succeshistorie. Se side 7. RFID tags til sporing af husdyr.

Nr. 2 Juni 2003. Stregkoder styrer godset. Se side 3. Tæt på en succeshistorie. Se side 7. RFID tags til sporing af husdyr. Nr. 2 Juni 2003 Stregkoder styrer godset Se side 3 Tæt på en succeshistorie Se side 7 RFID tags til sporing af husdyr Se side 9 Fokusområder for EAN-Danmark 2003-2004 John Olsen Foto: Anne Bang Transportsektoren

Læs mere

C5 EDI Le@n (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S

C5 EDI Le@n (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S Tidligere var EDI forbeholdt større virksomheder på grund af den nødvendige investering, hvilket igen umuliggjorde samhandel fra mindre leverandører. Med Le@n EDI løsningen og s EDI integration til C5,

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 SuperBest Online Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 E-handel Danskerne købte for i alt 54,7 mia. kr. på nettet i 2012 hvilket er rekord Hvilke forbrugerretninger og trends ser vi i markedet? Socio

Læs mere

Foodtag Catellae Farm & Food. Foodtag. - Sådan kommer du i gang

Foodtag Catellae Farm & Food. Foodtag. - Sådan kommer du i gang Foodtag Catellae Farm & Food Foodtag - Sådan kommer du i gang Fokus på sporbarhed og fødevaresikkerhed 2 Catellae Farm & Food Dit nye værktøj HVAD ER FOODTAG? Med Foodtag får du det ideelle værktøj til

Læs mere

IT-løsning til trælaster NAV. Timber

IT-løsning til trælaster NAV. Timber IT-løsning til trælaster NAV Timber NAV4Timber ny brancheløsning til trælasterne - udviklet på nyeste teknologi naturligvis! Umiddelbart efter frigivelsen af den spritnye Microsoft Dynamics NAV 2013 gik

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S

Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S 121-184104 Udbud af den logistiske håndtering af vareforsyning til praktiserende læger m.v. i Region Midtjylland Spørgsmål 1: Kan RM henvise

Læs mere

PRODUKTOVERSIGT - 2015 -

PRODUKTOVERSIGT - 2015 - PRODUKTOVERSIGT - 2015 - MINTANINE Mintanine - intens frisk mynte smag, en helt ny smagsoplevelse inden for energi drikke. Indeholder koffein og guarana. Brug Mintanine som en frisk energi drik og tørstslukker,

Læs mere

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige,

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, PM_11002_DK Page 1 Agenda Evenex Citater fra verden Erfaring med OIOXML i Danmark Nye offentlige krav 1. maj 2011 NemHandel

Læs mere

Himmerlandskød case story

Himmerlandskød case story Case story Himmerlandskød A/S Himmerlandskød case story Catellae Farm & Food FAKTABOKS Sporbarhed fra ko til køledisk Ligesom vi danskere har et CPR-nummer, har dansk kvæg også et individuelt CKR-nummer.

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET!

LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET! WHITE PAPER LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET! Fem områder, hvor fri-tale-teknologi kan effektivisere jeres kontaktcenter juni2016_17009 Effektiv styring af henvendelser og bedre kundeoplevelse med fri tale Det

Læs mere

Udvidet ansvar på byggematerialer

Udvidet ansvar på byggematerialer Udvidet ansvar på byggematerialer Trælasthandlerunionen TUN opdaterer salgs- og leveringsbetingelser til TUN12. Disse åbner op for en videregivelse at et udvidet ansvar på byggematerialer fra 1. november

Læs mere

Procedurebeskrivelse

Procedurebeskrivelse Procedurebeskrivelse Indholdsfortegnelse Opgavefordeling og ansvarsområder... 2 Procedure for tilbud... 3 Procedure for ordrebehandling... 4 Procedure for ordreændring/efterlevering... 5 Procedure for

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører Logistikbetingelser Til Saniståls leverandører Sanistål har formuleret en række betingelser for mærkning, pakning og levering af varer. Betingelserne skal gøre identifikationen og behandlingen af indkomne

Læs mere

LOGISTIKGUIDE Version 2010-2 Dansk version

LOGISTIKGUIDE Version 2010-2 Dansk version LOGISTIKGUIDE Version 2010-2 Dansk version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Stamdata... 4 2.1 Varens dimensioner... 4 2.2 Vægt... 5 2.3 Pakning og palletering... 5 2.4 Palletype... 5 3. Varens

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

PLACERING AF STREGKODESYMBOLER FEBRUAR 2003

PLACERING AF STREGKODESYMBOLER FEBRUAR 2003 PLACERING AF STREGKODESYMBOLER FEBRUAR 2003 Placering af stregkodesymbol side 1 Indholdsfortegnelse 1.0 PLACERING AF STREGKODESYMBOLER 3 1.01 PLACERING PÅ DETAILENHED 3 1.01.1 REKTANGULÆRE EMNER 3 1.01.2

Læs mere

Logistikomkostninger skal reduceres Tomme hylder skal undgås

Logistikomkostninger skal reduceres Tomme hylder skal undgås Til vores kunder Vitten den 13. oktober 2014 Logistikomkostninger skal reduceres Tomme hylder skal undgås I Frode Laursen Gruppen ser vi det som en af vores vigtigste opgaver at arbejde for at forbedre

Læs mere

WALLMOB. POS Manual. BackOffice WALLMOB.COM

WALLMOB. POS Manual. BackOffice WALLMOB.COM POS Manual BackOffice WALLMOB.COM S. 2 Velkommen til dit BackOffice For bedst muligt at opsætte og navigere rundt i dit Wallmob POS BackOffice, anbefaler vi en grundig gennemgang af nærværende manual,

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms. Prisliste Mapper

Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms. Prisliste Mapper Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms Prisliste Mapper Altikon totalleverandør af kontormiljøer Om vores produkter Altikon tilbyder et unikt sortiment af møbler, opbevaringsløsninger samt tilbehør til

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2014 INFO Side 1 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og betaling

Læs mere

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE Nemt Hurtigt Sikkert www.ttonline.dk TT ONLINE www.ttonline.dk ERMAX TT Online... Online bestilling, når det passer dig Med TT Online behøver du ikke længere at bruge unødvendig

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk Let at finde, udvælge og bestille online DK Finde 1. Find det hurtigere Optimeret søgning nedbryder dit valg jo flere detaljer du indtaster. Det giver dig mulighed for at søge på Sparex reservedelsnumre,

Læs mere

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent?

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent? Intelligent Logistik Hvornår er logistik intelligent? Præsentation for Hub North 9. januar 2012 LOGIMATIC Gruppen International ingeniør- og softwarevirksomhed Leverer markedsledende løsninger til udvalgte

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC Fødevaresikkerhed stiller krav til alle aktører i forsyningskæden, og netværksgruppen IFS/BRC er et samlingspunkt, hvor vi på kryds og tværs deler erfaringer, gode

Læs mere

DC LABEL - EN CENTRAL ETIKETLØSNING I SESAM, 26. FEBRUAR 2015

DC LABEL - EN CENTRAL ETIKETLØSNING I SESAM, 26. FEBRUAR 2015 DC LABEL - EN CENTRAL ETIKETLØSNING I DANISH CROWN SESAM, 26. FEBRUAR 2015 Jens Barfred, Danish Crown Lars Bjerre-Harpøth, Frontmatec International fødevarevirksomhed med produktion og salg over hele verden

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? Screwpull proptrækkeren er udviklet af oliemanden Herbert Allen i 1979. I dag er varemærket Screwpull globalt anerkendt, og produkterne sælges i næsten ethvert industrialiseret land. Mange nye produkter

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food

Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food 1: Butikker med lagerstyring, side 2-4 2: Butikker uden lagerstyring, side 5-6 Status forløb. Butikker med lagerstyring 1: Butikker med lagerstyring De tre

Læs mere

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Søren Boas, PostNord Sid 1 PostNord corporate presentation PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA Fødevarestyrelsen hoering@fvst.dk og maola@fvst.dk Hellerup, den 28. marts 2014 AMJK e-mail: amjk@dsk.dk Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING

MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING Juni 2001 Version 1 Dette mærkningskoncept indeholder en vejledning og anbefalinger til, hvordan EAN UCC standarden kan benyttes til at opfylde Rådets og Parlamentets

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

Brugerguide til 3M Online Center

Brugerguide til 3M Online Center Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine

Læs mere

Nordenta Webshop. - online-bestilling har aldrig været lettere

Nordenta Webshop. - online-bestilling har aldrig været lettere Nordenta Webshop - online-bestilling har aldrig været lettere Nordentas webshop gør det nemt for dig, at bestille forbrugsvarer, når det passer dig. Udvidede søgemuligheder, bedre billeder, klinikkens

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering 26.05.2011 Bjørn Nedergaard Jensen Berlingske Media 2 En af Danmarks største medieudgivere og leverandør af både trykte og digitale udgivelser. Koncernen

Læs mere

Nr. 4 November 2003 Sporbarhed på palleniveau er nok se side 3 Købmænd har krav på kvalitet se side 5 Logistik fra fabrik til forbruger se side 7

Nr. 4 November 2003 Sporbarhed på palleniveau er nok se side 3 Købmænd har krav på kvalitet se side 5 Logistik fra fabrik til forbruger se side 7 Nr. 4 November 2003 Sporbarhed på palleniveau er nok se side 3 Købmænd har krav på kvalitet se side 5 Logistik fra fabrik til forbruger se side 7 DADAS en danske produktdatabase bliver etableret. John

Læs mere

Dekontamineringsdagene 2015

Dekontamineringsdagene 2015 Dekontamineringsdagene 2015 Gert Jørgensen, Produktspecialist» Dansktalende SteriLean ApS / LJ Medical A/S SteriLean & I Track Kvalitets og dokumentations (sporings) system 5 Lokationer på hospitaler i

Læs mere

Handelsbetingelser Design Til Børn

Handelsbetingelser Design Til Børn Handelsbetingelser Generelle oplysninger Enkeltmandsvirksomhed Webshop Etableringsår: 2015 CVR.: 36 86 61 52 7400 Herning Kontakt: e-mail: hello@designtilboern.dk Telefon: 81 61 24 66 Website: www.designtilboern.dk

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere

Insatech: Med Mera kan vi se det hele

Insatech: Med Mera kan vi se det hele Insatech: Med Mera kan vi se det hele Insatech arbejder med ét virksomhedssystem, som samler alle data og sikrer en fleksibel og effektiv arbejdsgang. Systemet er Mera udviklet af det danske firma ME.

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Indsamlingsdagen. Landsindsamling 30. april Koordinators vejledning

Indsamlingsdagen. Landsindsamling 30. april Koordinators vejledning Indsamlingsdagen Landsindsamling 30. april 2017 Koordinators vejledning 1 Indhold Materialer... 3 Materialer til én indsamler... 4 Bestilling af materialer... 5 Levering af materialer... 5 Returnering

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder "Gå til kassen". På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse.

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder Gå til kassen. På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse. Handelsbetingelser BESTILLING KØB trin-for-trin. Find den ønskede vare. Kom varen i indkøbskurven ved at klikke på symbolet "Læg i kurv". Derefter kan du fortsætte din søgning, hvis du ønsker at fortsætte

Læs mere