EAN og transporten Se side 3. IT- og EDI-udvikling: Fra lasso til ny teknologi EAN- Nr. 4 - November Nye ideer driver os fremad Se side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EAN og transporten Se side 3. IT- og EDI-udvikling: Fra lasso til ny teknologi EAN- Nr. 4 - November 2001. Nye ideer driver os fremad Se side 6"

Transkript

1 Nr. 4 - November 2001 EAN og transporten Se side 3 IT- og EDI-udvikling: Nye ideer driver os fremad Se side 6 Fra lasso til ny teknologi ny anvendelse af stregkoder og elektroniske tags Se side 11 EAN- Danmarks jubilæumskonference Se bagsiden

2 Leder John Olsen Foto: Anne Bang Her ved årets udgang er det naturligt at se tilbage på det år, der er ved at rinde ud samt se frem til det kommende år. På nationalt niveau har vi oplevet en tilgang i nye medlemmer på ca. 10 % samt kunnet konstatere, at tilgangen er spredt ud over en række forskellige sektorer og brancheområder som en understregning af, at EAN s værktøjer for datafangst og datakommunikation finder en fortsat øget og bredere anvendelse i dansk erhvervsliv en tendens, som falder stærkt i tråd med de øvrige EAN-medlemsorganisationer i 98 lande. Vi har i årets løb medvirket til etableringen af stregkodestandarder for sporing af frisk kød - krav, som er opstået som en konsekvens af de meget omtalte tilfælde af kogalskab og mund- og klovsyge, og som imødekommer forbrugernes øgede fokusering på dyrevelfærd og forbrugersikkerhed. Web-EDI løsningen som i samarbejde med LEC blev etableret medio 2000, har efter en noget træg start taget fart i de seneste måneder, og vi kan forvente en øget anvendelse i det kommende år. En stor opgave i år har været udarbejdelse af en foranalyse til belysning af, om en national produktdatabase skal etableres. Foranalysen er udarbejdet af EAN- Danmark i samarbejde med Teknologisk Institut, Emballage og Transport efter opdrag fra DagSam (Dagligvarebranchens forum for effektivt samarbejde), som først i det nye år vil tage stilling til, om en national produktdatabase skal etableres for udveksling af produktstamdata fra leverandør til sælger. For det kommende år skal nævnes, at året markerer 25- året for oprettelsen af EAN International, som blev etableret den 3. februar 1977 samt for EAN-Danmark, som under navnet Dansk Varekode Administration blev etableret den 15. juni samme år, efter at have arbejdet som en ad-hoc organisation siden Fra at have bestået af 12 medlemslande ved stiftelsen omfatter EAN International i dag 99 medlemslande med mere end medlemmer på globalt plan, en udvikling der mere end ord viser idéens bæredygtighed. Nationalt har vi mere end 6000 virksomheder tilsluttet og som nævnt ovenfor, er der ikke tegn på, at denne udvikling aftager. Vi ser derfor med stor fortrøstning frem til jubilæumsåret, hvor vi fortsat i tæt samarbejde med repræsentanter for vore medlemmer d.v.s. brugerne af EAN s værktøjskasse for datafangst og datakommunikation, vil arbejde videre med udvikling af EAN-systemets anvendelsesområder med henblik på en yderligere optimering af distributionsprocesserne. Kolofon 2 Ansvarshavende redaktør: Direktør John Olsen, EAN-Danmark Redaktion: EAN-Danmark Hammershusgade København Ø Telefon: Telefax: På Stregen udsendes til medlemmer af EAN-Danmark. Bladets artikler må citeres med tydelig kildeangivelse. Forsidebillede: Courage EURO RSCG EAN-Danmark kan kontaktes på følgende adresser: Administration Økonomi/Sekretær Sekretær Udviklingschef Teknisk Direktør EDI/EAN EAN/EDI EAN-datakommunikation Teknik EDI-konsulent John Olsen Pernille Alstrup Else Jakobsen Per Kiilsholm Erland Nielsen Jane Wulff Erik Søgaard Hansen Arne Jensen Tony Borring Ib Hansen EAN-Danmark bestyrelse Adm. direktør Svend Helmer (formand) De Danske Spritfabrikker Direktør Lars Hviid (næstformand) Dansk Supermarked A/S IT-Direktør Søren Skovgaard FDB IT direktør Jens Træde Brødrene Dahl A/S Direktør John Wagner DSK Direktør Erling Petersen DLF Koncernøkonomidirektør Mogens Nielsen DAGROFA A/S Nordisk IT-Direktør Peter Lørup Tamro OY Direktør E. Wester Sørensen Dronning Seafood A/S DI DH&S FDB DDH DSK DLF FDG På Stregen udkommer 4 gange årligt.

3 EAN og transporten Transportlabel Siden den internationale EAN/UCC-verden besluttede, at man ville sætte fokus på transportsektoren, har EAN- Danmark prioriteret i overensstemmelse med denne beslutning. EAN-Danmark har nedsat en Transportgruppe og udgivet en Transportlabel-guideline, som fokuserer på EAN Internationals obligatoriske informationer, der er påkrævet i forbindelse med mærkning/forsendelsen af logistiske enheder. Transportgruppen er sammensat bl.a. af repræsentanter fra A-Post Arla Foods ASG Dansk Supermarked Dansk Transport og Logistik Danske Fragtmænd DFDS DSV Eccolet EDB-Gruppen FDB Frigoscandia Frode Laursen Pakke-Trans Post Danmark Schenker Btl Teknologisk Institut WM-Data Eftersom EAN s internationale regelsæt/værktøjer har været basis for udarbejdelsen af guidelinen, har det naturligvis været målet, at guidelinen også ville være gældende ved internationale transporter i virkelighedens verden er dette desværre ikke helt realistisk, idet der på tværs af brancher og nationale skel har udviklet sig sædvaner, som ikke uden videre lader sig ændre. Transportlabelguidelinen indeholder minimumskravene for mærkning af transportenheder, og er der behov for yderligere information, herhjemme eller i udlandet, må dette aftales bilateralt. Intentionerne med guidelinen har været at sikre, at en afsender af en forsendelse kan påføre en label med standardinformationer, uanset hvilken transportør der benyttes, og hvem der er modtager af forsendelsen. Et af kerneelementerne fra EAN-Danmarks side har igennem hele forløbet været, at guidelinen skulle baseres på, at det 18-cifrede SSCC-nummer virker som entydig identifikation for de enkelte logistiske enheder. På nordisk EAN-plan har man vedtaget, at den danske guideline skal anvendes som model for tilsvarende nordiske initiativer, så vi i hvert fald på disse nærmarkeder ikke kommer i konflikt med hinandens guidelines. Publikationen er blevet vel modtaget herhjemme og foreløbigt distribueret i et antal på ca. 500 eksemplarer, samtidigt med at den i PDF-format er placeret på EAN- Danmarks hjemmeside, så interesserede selv kan downloade guidelinen. EAN International/GLI Et synligt resultat af EAN/UCC s bestræbelser på at prioritere transportsektoren er oprettelsen af projektet GLI (Global Logistic Initiative), som igen er opdelt i underprojekterne: STP - Standards for Transport Processes GAM - Application Guideline for Returnable Management PIT - Promotion in Transport LOG - Logistics Implementation Guideline EAN-Danmark har afsat ressourcer til aktivt at deltage i LOG-projektet med start primo LOG-projektet skal udarbejde: Guideline for Dispatch and Receipt Operations Using the EAN/UCC System in Electronic Commerce Desuden skal GLI udvikle modeller, der beskriver businesskravene for afsendelse og modtagelse af varer og tjenester krav til informationssystemer for afsendelse og modtagelse af varer og tjenester, og hvorledes EAN/UCCsystemet møder disse krav Transportsektoren i dag Som det formentligt er de fleste bekendt, er der de sidste par år sket dramatiske ændringer i ejerstrukturen blandt transport- og pakketransportfirmaer. Som eksempel kan fremhæves: DFDS, Dan-Transport, DSV, Roland Munch og Spetra gradvist er blevet et og samme firma. Pakke Trans er overtaget af det engelske Royal Mail, og DSB-Gods er opkøbt af Danske Fragtmænd. Når det gælder nationale/internationale ændringer i vor geografiske nærhed er Euro-Express (ASG og A-Post) 3

4 4 blevet overtaget af Danzas, som igen er ejet af Deutsche Post, som også besidder en ikke-ubetydelig ejerandel i DHL og har aktier i det finske postvæsen. Ud over disse overtagelser og fusioner eksisterer der en lang række samarbejdsaftaler og alliancer, der bidrager yderligere til det, der for øjeblikket synes at være det overordnede mål, nemlig at kunne tilbyde tredjeparts logistikløsninger helt frem til kundens kunde. En anden krævende opgave, som vejer tungt i transportfirmaernes strategi, er at levere e-fulfilment, hvilket indebærer, at opgaver i forbindelse med udbringning og returnering af produkter omsat igennem e-handelen, bliver løst tilfredsstillende. Transportbranchen har gennemgået en centralisering og en koncentration af aktørerne når det gælder transport- /pakkeområdet, der gør, at man i dag mere end tidligere vil være mere lydhør overfor standardisering af datafangst og datakommunikation, hvilket også bidrager til øget fokus på UCC/EAN s løsninger. EAN-værktøjerne i transporten Som nævnt ovenfor anviser EAN-Danmarks transportlabelguideline udelukkende SSCC nummerserien som

5 entydig identifikation af de enkelte logistiske enheder. SSCC en bliver i stigende omfang betragtet som standard ID for en logistisk enhed både nationalt og internationalt. Den danske detailhandel begynder at kræve, at alle logistiske enheder er mærket med en SSCC. Tilsvarende tyder alt på, at ovennævnte nationale/internationale sammenlægninger af firmaer taler for brug af SSCC en, idet det er essentielt at have en entydig identifikation på alle enheder, efterhånden som transportøren er ansvarlig for transport, opbevaring og behandling over et længere forløb. Et andet argument for anvendelse af SSCC en er sporbarhed, hvor man i hele forsyningskæden har behov for at referere til et unikt referencenummer. For UPS og enkelte andre transportører, der egenhændigt påtager sig transporten fra opsamling hos afsender til levering hos den endelige modtager, anvendes ofte et internt tildelt nummer, men i en typisk åben-flerbenet transport, vil entydighed være påkrævet. EDI-digitalisering i transporten Når det gælder EDI-anvendelsen i transportsektoren, er der fra EAN-Danmarks Transportgruppe givet udtryk for, at deciderede transportmeddelelser til ville være kærkomment. I en netop offentliggjort rapport udarbejdet af studerende ved RUC samt Handelshøjskolen i København fremgår det, at transportsektoren i meget beskedent omfang anvender EDI kun 19% af de adspurgte firmaer udveksler information digitalt med deres transportør. Når DFDS samtidigt beretter, at mere end 50% af alle sendinger oprettes på baggrund af EDI, så kan man fristes til at konkludere, at de større firmaer med den store godsvolumen samt de større transportører har implementeret EDI, hvorimod det store antal mindre afsendere og mindre vognmænd stadigvæk bruger papir/fax/telefon og manuelle rutiner. Søg information om EANnumre på På hjemmesiden gepir.ean.dk findes information om tilhørsforhold for EAN-varenumre og EAN-lokationsnumre. Gepir.ean.dk kan give følgende typer af information om EAN-numre udleveret af EAN numerorganisationerne i de lande som er tilsluttet Gepir: Firmanavn Kontaktperson Adresse Telefonnummer Faxnummer Label print - nemt og billigt CITIZEN CLP dpi Pålidelig og nem at bruge Thermal Transfer og Direct Thermal Høj kvalitet og robust 173 mm/sekund Vejl. udsalgspris ekskl. moms fra kr. Del-Sol DT series 203 dpi, 75 mm/sekund Avanceret og økonomisk Thermal Transfer og Direct Thermal Printbredde 58 mm eller 104 mm Parallel og seriel Vejl. udsalgspris ekskl. moms fra kr. Gepir.ean.dk Få mere information på Delfi Technologies A/S, Handels- & Ingeniørfirma Åmarken 2, DK-4623 Lille Skensved, Tel , Fax Internet DELFI152 5

6 IT- og EDI-udvikling: Nye ideer driver os fremad 6 Gode løsninger skal findes i fællesskab, for selv om det stadig er godt købmandsskab, der sælger varen, kan ingen i dag gøre det alene, påpeger IT-chef Anders Rasmussen, Colgate-Palmolive A/S. Af Karin Elrød Foto: Anne Bang Fabrikken på Smedeland i Glostrups industrikvarter gør ikke noget væsen af sig, bortset fra en lejlighedsvis, dæmpet susen, som damp, der lukkes ud. Heller ikke de lidt ufancy kontorbygninger fra 1960'erne signalerer, at EAN-Danmarks skribent er på research hos en af verdens mest kendte virksomheder. Skærpede sikkerhedsforanstaltninger i receptionen, hvor gæster efter begivenhederne den 11. september ses an en ekstra gang, inden døren åbnes, vidner dog om, at dette ikke er hvilken som helst lille "bolchefabrik". Et blåt CP fortæller diskret, at fabrikken i Glostrup tilhører den verdensomspændende Colgate-Palmolive koncern. Vi træder inden for i den amerikanske koncern Colgate- Palmolive med en årsomsætning på omkring 75 milliarder kroner og cirka ansatte i mere end 200 lande verden over. Glostrup-fabrikken er blot et af selskabets i alt 120 produktionssteder, hvoraf de fem er placeret i Europa. Udviklingen har været rivende, siden William Colgate grundlagde sit tandpastafirma to århundreder tilbage, og siden den kendte kokosoliesæbe Palmolive kom på markedet i 1800-tallets slutning. I dag producerer og markedsfører koncernen en perlerække af ofte markedsledende mærkevarer inden for mundhygiejne, husholdnings- og rengøringsartikler. Man behøver ikke have nogen lang erfaring med indkøbsvognen for at have stiftet bekendtskab med de velintroducerede brands. Ud over Colgate og Palmolive drejer det sig om varemærkerne Ajax, Klorin/Javex, Dunlet, Dynamo og Vel. Den stigende gruppe aftagere i kæledyrssegmentet har tilsvarende øje for udbuddet af Hills Pet Nutrition - et program af dyrefoder, som en anelse kuriøst indgår i Colgate- Palmolives produktsortiment. 75 års jubilæum I Danmark er der også sket ting og sager, siden firmaets startede med at fylde tandpasta på tuber i en københavnsk lejlighed. Her i 2001, hvor Colgate-Palmolive A/S kan fejre 75 års jubilæum, har selskabet ansvaret for aktiviteterne i såvel Danmark som Norge, Sverige og Finland. Cirka 450 medarbejdere er beskæftiget i Colgate Norden. En af dem er IT-manager Anders Rasmussen, som lige nu og her viser vej til sit kontor. Gennem en glasvæg på gangen skimtes et rum med en lille samling tændte edbskærme. De store "maskiner", som sørger for at holde koncernens IT-udstyr opdateret og kørende, står langt borte i USA. Det er Anders Rasmussen ikke spor ked af, for dels sparer det manpower i Glostrup, og dels får han mere tid til at beskæftige sig med andre områder, han selv finder spændende. Ikke mindst er han optaget af nye, mere effektive IT-systemer og tager selv aktiv del i udviklingen af forbedrede EDI-løsninger, bl.a. i samarbejde med EAN-Danmark og Dansk Dagligvareleverandør Forening. 80 procent EDI Når vi taler elektronisk overførsel af data, har Colgate- Palmolive fulgt med udviklingen på EDI-fronten siden den spæde begyndelse i slutningen af 1980'erne. Dem, der trak lokomotivet dengang, var FDB, der virkelig så muligheden for at opnå store rationaliseringsgevinster, fortæller Anders Rasmussen. Før EDI skulle alt tastes ind i vores edb-system. Den grundlæggende ide ved den elektroniske dataoverførsel var at genbruge den information, der allerede var indtastet en gang - dels for hastighedens skyld, dels for at undgå den fejlmargin, der altid vil være forbundet med flere indtastninger. Edb-systemerne kan derimod ikke gøre noget forkert, forudsat at de er kodet rigtigt. I dag foregår hele vores dataflow, lige fra ordremodtagelsen til fakturaudsendelsen, via EDI i 80 procent af tilfældene. Det første område, der blev fokuseret på, var ordren. Når vi i dag modtager en ordre elektronisk, lukkes den direkte ind i edb-systemet, så der ikke er behov for yderligere indtastning. Siden blev der koblet ordrere-

7 spons på - en kvittering til kunden for ordren og måske samtidig en information om, at nogle af de bestilte varer ikke kunne leveres. Næste step var et elektronisk afsendelsesadvis - når varen afgår herfra, sender vi information om det til kunden eller til transportøren, i stedet for at nogen f.eks. skal udskrive en følgeseddel. Endelig slutter vi af med en elektronisk faktura. Hos kunden afstemmes fakturaen automatisk med den oprindelige ordre, idet der tages højde for de eventuelle afvigelser, der er angivet i ordreresponsen og afsendelsesadviset. Træg leverandør-edi Med hensyn til EDI har Colgate-Palmolive mest kigget fremad mod kunderne, erkender Anders Rasmussen. Den anden side bagud i hele forsyningskæden har altid været mere træg, fordi mange af vores leverandører er små, og transaktionerne færre. Der har simpelthen ikke været det helt store behov for at kigge på EDI. Vores Colgate-leverandører, der forsyner os med de færdigvarer, vi ikke selv kan producere, har vi ingen problemer med. Vi er fuldt integreret med hinandens systemer, og vi kan altid se, hvad de andre gør. Så vi har måske højst 30 leverandører af råvarer og pakkematerialer, som der ville være et potentiale i at lave EDI med og det er vi i gang med. Men vi lægger ikke pres på nogen det gælder om, at vi skal finde gode, fælles løsninger, som er til fordel for begge parter, med udgangspunkt i EANCOM /- HANCOM -standarderne. Colgate tandpasta produceres på fabrikken i England og distribueres fra lageret i Glostrup til grossister i Danmark, Norge, Sverige og Finland. EAN 128-etiketten gør det muligt at følge hvert enkelt produkt på pallen. I Glostrup fremstilles årligt mere end tons husholdnings- og rengøringsartikler. Dertil kommer 40 millioner plastflasker, der blæses af plastgranulat. Få varenumre Colgate-Palmolive A/S sælger udelukkende til grossister, og kundekredsen i Skandinavien tæller blandt andre kæder som FDB (Coop Norden), Dansk Supermarked, Supergros, ICA, Dagab, Hakon og Joh. Johansson. I Danmark er FDB, Supergros og Dansk Supermarked langt de største kunder, men også en række mindre kæder som Metro, Dreisler, Edeka, m.fl. sætter firmaets produkter på hylderne i deres butikker. Varerne leveres til kædernes hovedlagre rundt omkring i Norden af eksterne transportører; men Colgate-Palmolives salgsstyrke på cirka 70 medarbejdere har rig lejlighed til at komme tæt på forbrugerne, når de besøger butikkerne for at kigge på varernes placering og lave aftaler om nye produkter og kampagner. Vi gør en indsats for at holde antallet af aktive varenumre nede på mellem 120 og 130, oplyser Anders Rasmussen. Det er med til at gøre os lidt mere effektive, og så er vi bevidste om, at handelen også har fokus på for mange varenumre og ikke bryder sig om unødige ændringer. Hver gang vi opretter et nyt produkt, skal det "meldes ind" til handelen. Det betyder, at der skal stå en masse basisinformation til rådighed for produktet. Vi skal sørge for at informere korrekt og fyldestgørende, og i handelen skal de taste og aktivere den EAN-13 kode, som vi opgiver til dem. I den proces kan der ske mange ting, og eventuel fejlinformation eller mangelfuld information kan betyde, at der sker fejl siden hen. Det er én grund til, at vi ikke er interesseret i at have unødvendigt mange varenumre. En anden er, at for mange varenumre skaber for høje lagre, og det er vi naturligvis ikke glade for. Fornuftig kalendergave Som markedsleder er vi naturligvis nødt til at være lidt foran de andre og komme med nye produkter, fastslår Anders Rasmussen. De fleste nye produktnumre er bare en variation af de eksisterende såsom den nye børnetandbørste med Harry Potter og så kan det ske, at det nye varenummer erstatter et gammelt. Et varenummer kan selvfølgelig også forsvinde, hvis produktet ikke længere opnår den fornødne omsætning. Men en gang imellem kommer der noget helt nyt. Et 7

8 godt eksempel er vores "Shower Power", en spray med et anti-kalkbindende stof, der anvendes på fliserne i brusekabinen efter badet. Et andet eksempel er vores batteridrevne tandbørste, Actibrush, som er blevet en stor succes, fordi den fås i supermarkedet og dermed adskiller sig fra el-børsterne, der traditionelt forhandles af specialbutikkerne. Samtidig gør den overkommelige pris, at der er råd til at købe én til hvert familiemedlem. Mange brugte den faktisk som en ekstra julegave eller kalendergave sidste år. Fremtid i sporbarhed Blandt de EDI- landvindinger, der ligger rundt om næste hjørne, ser Anders Rasmussen gennemførelsen af en national database, hvor leverandørernes masterdata kan hentes direkte. En anden nøgle til succes er den voksende udbredelse af EAN-128 stregkoden. Hos Colgate- Palmolive anvendes denne kode bl.a. i samarbejdet med flere af de store nordiske kunder, og Anders Rasmussen håber, at alle kunder med tiden vil se fordelene ved at bruge EAN-128: EAN-128 etiketten indeholder en hel række informationer om varen - hvad det er for et produkt og oplysninger som sidste anvendelsesdag, osv. Den placeres direkte på pallen, og dermed kan man straks aflæse, hvad der er på den. Det første step, som man har arbejdet på gennem fem-seks år, har været at få producenterne til at påsætte etiketten korrekt. Det gør de fleste rigtig store producenter i dag, vil jeg tro. Den unikke kode sikrer, at man kan spore pallen - og dermed det enkelte produkt - tilbage til produktionsdag og anvendte råvarer. Så hvis eksempelvis en butik på Amager konstaterer, at der er noget galt med en hårshampoo eller en fødevare, kan producenten foretage en koncentreret tilbagetrækning af de pågældende produkter. Økonomisk ligger der en kæmpe gevinst i kun at skulle hente varen tilbage få steder. Et klassisk eksempel på, hvor galt det kan gå, er Perrier, der for nogle år siden var ude for, at der blev fundet benzinrester i deres mineralvand i USA og derefter måtte trække alt tilbage på hele verdensmarkedet. En sådan tilbagetrækning er ikke bare uhyre omkostningskrævende men har også meget negativ effekt for producentens image. Men også for kunden har EAN-128 klare fordele. Når pallen scannes på modtagelsesrampen, sendes informationer til kundens lager, og kunden kan tage varerne direkte ind. Der kan ikke leveres forkerte varer eller antal, osv., hvis systemet fungerer optimalt, og man undgår besværlige og bekostelige returneringer. Flere IT-nyheder Der kommer stadigvæk nyheder på IT-området. Anders Rasmussen peger for eksempel på ECR Efficient 8 Overflødige varenumre, nej tak, siger både IT-chef Anders Rasmussen og Colgate-Palmolives kunder. Introduktionen af Shower Power til at holde brusekabinen kalkfri, udløste naturligvis nye koder.

9 Consumer Response som holdt sit indtog i slutningen af 1990'erne. IT skabes af nogle, som prøver på at drive udviklingen videre, og mange af de nye begreber, som dukker op, er opfundet af konsulentbranchen, der jo altid har gode ideer til, hvordan man kan producere varer billigere og distribuere dem mere strømlinet. Det gør de naturligvis først og fremmest, fordi de gerne vil tjene penge, men man kan sige, hvad man vil - det er trods alt de nye ideer, der driver os fremad. Med ECR vi er faktisk derhenne, hvor vi kan se, at nogle af ideerne begynder at kunne praktiseres. De store IT-systemer bliver mere standardiserede og integrerede, ligesom nye forbedringer langt lettere kan implementeres. SAP-systemet, som vi arbejder meget med, lanceres nu med et udvidet system, hvor mange af ECR-tankerne er inkluderet. I Colgate-Palmolive koncernen er vi gået i gang med at udnytte fordelene, så vi forhåbentlig kan håndtere ECR-tankegangen og blive endnu mere effektive. Vil Harry Potter tandbørsten og den batteridrevne Colgate model være årets kalendergavehit som modvægt til julegodterne? Det er stadig godt købmandsskab, der sælger en vare man kan ikke sælge den, bare fordi den har et godt image. Det handler om, at forbrugeren føler sig fristet til at putte varen i sin indkøbskurv i supermarkedet. På den anden side skal vi overtale supermarkedet til at købe vores varer. ECR-tanken er god til at få os til at tale sammen og tænke over, hvad der kan gøres mere effektivt, understreger Anders Rasmussen. Elektronisk dataflow fra ordre til faktura Dagen igennem modtager Colgate-Palmolive A/S løbende EDI-ordrer, som videresendes til lageret på faste tidspunkter. Forinden tjekkes ordren dog manuelt i Kundeserviceafdelingen for iøjnefaldende fejl i ordrebeløb, antal, etc. Eventuelle fejl på EAN-13 koden eller en manko på lageret kommer straks ud på en fejlliste. Klokken 11 om formiddagen er det de danske ordrer, som overføres elektronisk. Ordrerne fra Norge transmitteres mellem klokken 12 og 13, mens bestillingerne fra de svenske kunder ekspederes over hele dagen. Sommetider skal leveringen gå ekstra stærkt. En ordre fra Sjælland, som modtages inden klokken 11, kan normalt leveres hen på eftermiddagen samme dag til grossistens lager; men der er altid mulighed for at ekspedere en hasteforsendelse, hvor varerne køres direkte ud til supermarkedet. På lageret udprintes en følgeseddel, som samtidig kalkulerer varernes optimale plukkeorden og bedst mulige placering på hele eller halve paller og lag, så den samlede ordre kan afsendes med optimal udnyttelse af lastbilen. Transportøren får via EDI de fornødne data om ordren. Når ordren er færdigpakket, forsegles varerne og stilles på rampen, hvor de bliver afhentet af transportøren. Varerne registreres som afgået, og lagerbeholdningen nedskrives tilsvarende. Alle data ligger nu klar til automatisk udskrivning af faktura til kunden. 9

10 EAN- Danmarks hjemmeside Søger du informationer om datafangst og datakommunikation se EAN-Danmarks hjemmeside. Det er også muligt at downloade AnvendelsesVejledninger, Mærkningskoncepter m.m. EAN og Nato I NATOs kodificeringsgruppe AC /135 er adskillige Standard Agreements (STANAGS) udarbejdet, og hovedparten af NATOs 19 medlemslande (herunder Danmark) har ratificeret disse. En del af disse STANAGS omhandler anvendelsen af EAN-værktøjerne i forbindelse med medlemslandenes logistikstyring. Den for EAN mest betydningsfulde er STANAG 2185, som bl.a. foreskriver anvendelsen af EDI-meddelelserne: DESADV = forsendelsesadvis RECADV = modtagelsesadvis IFTSTA = transportstatus Det præciseres ydermere, at EANlokationsnumre skal anvendes som id for afsendelses- og ankomststedet. Endelig nævnes det, og SSCC-koden skal anvendes som id for hver logistisk enhed. Man er enedes om, at denne STANAG skal træde i kraft senest januar Flyvematerielkommandoen har forberedt implementeringen ved allerede nu at anskaffe sig et virksomhedspræfiks hos EAN-Danmark, og det er planen, at man ved fremtidige kontraktforhandlinger med leverandører vil stille krav om, at produkterne er udstyret med et EAN-varenummer. 10 Såvidt vi er underrettet, vil man i de øvrige danske værn træffe lignende forholdsregler for at kunne leve op til aftalerne.

11 Fra lasso til ny teknologi ny anvendelse af stregkoder og elektroniske tags Kilde: EAN nytt fra EAN NORGE Sporing af fødevarer er et meget aktuelt emne. Der er i dag indført obligatorisk mærkningsordning af oksekød, som blandt andet skal sikre sporbarhed fra koen til bøffen forbrugeren finder i køledisken. Flere obligatoriske mærkningsordninger for andre fødevarer vil højst sandsynligt følge i fremtiden. Selvom det ikke vrimler med levende rener i Danmark, der skal spores fra "dyr til bord", giver denne artikel læserne et eksempel på, hvordan EAN systemet også kan anvendes til sporing af fødevarer og viser samtidig de brede anvendelsesmuligheder, som EAN systemets værktøjer har. Efter en vellykket pilottest af individmærkning af rener og automatisk datafangst siger flere renejere, at de vil erstatte lassoen med ny teknologi. Det vil bidrage til øget effektivitet og lønsomhed og gøre rendriften mere attraktiv for kommende generationer. Testen af mærkning- og læsningsudstyr fandt sted i Smørfjord, i det nordlige Norge, i slutningen af september 2001, samtidig med at man var i gang med at indfange et stort antal rener efter sommeren. Dyrene blev mærket, og mærkning- og læsningsudstyr blev testet med gode resultater. Udfordringen fremover er nu at få renejere til at implementere systemet. Der er ca rener og 560 driftsenheder, som beskæftiger personer i Norge. Kødproduktionen udgør årligt ton. Mere effektiv og moderne Projektets deltagere er Reinkjøttspecialisten AS, Jojo Automasjon AS, Reindriftsforvaltningen og EAN NORGE. Systemet vil gøre rendriften mere effektiv og moderne og kvalitetssikre den aflæste information. rendriften ikke nogle sikre og effektive løsninger, når det handler om dataregistrering og kvalitetssikring af vejning og optælling af rener, sporbarhed samt distribution af information til myndighederne. For renejerne er indsamling af disse data meget ressourcekrævende mandskabs- og udstyrsmæssigt. Derfor er renejerne positivt stemt overfor mærkningssystemet og den ny teknologi, som vil lette deres arbejde. To løsninger er testet Pilottesten omfattede to tekniske løsninger, som kan bruges enkeltvis eller parallelt. Et øremærke bestående af to dele blev placeret på renerne. Individnummeret på det enkelte dyr var mærket i form af en stregkode, samt lagret i en tag. Øvrige informationer om renernes vægt, køn og alder, renejer, driftenhed, distrikt m.m. lagres i en database. Rent praktisk læses individnummeret elektronisk og bruges som søgenøgle i databasen. Stor udfordring Det har været en stor udfordring at finde en praktisk løsning for både elektronisk mærkning og læsning af disse. Dyrene går udenfor 365 dage om året under meget varierende og ekstreme vejrforhold. Desuden skal mærkerne hænge på dyrene i hele deres levetid, det vil sige op til ni år, og de skal fortsat kunne læses elektronisk. Det er derfor vigtigt, at mærkernes læsbarhed kontrolleres i fremtiden. Pilottesten viste store fordele I databasen kan lagres informationer om hvem der ejer renen, netto- og bruttovægt, data for vejning m.m. Mærkningssystemet giver en dokumenteret og effektiv registrering i egen database og sikrer dokumentation på alder og køn, hvilket vil give den rigtige information til de forskellige aktører og vise korrekte branchestatistikker. Systemet vil også muliggøre en bedre sporing af dyrene og forbrugersikkerheden vil øges. Det er vigtigt for renejerne at modernisere forbrugermarkedet og øge branchens troværdighed. Produktion og salg af renkød skal foregå på samme niveau som andre varer, hvilket sætter store krav til renbranchen. I dag har

12 Postbesørget blad (0900 KHC) Årsafgifter 2002 EAN-Danmarks bestyrelse har fastsat nedennævnte årsafgifter gældende for 2002: Årsafgifter for virksomhedspræfiks for 2002 bliver følgende: Hovedform EAN 13, variant 2 EAN 8, samt variant 3 mængdevariable (m/pris eller vægt) kr ,00 ekskl. moms Variant 1 EAN 13 (blok á 10 virksomhedspræfiks) kr ,00 ekskl. moms Årsafgifter for lokationsnumre for 2002 bliver følgende: Lokationsnummer C kr ,00 ekskl. moms Lokationsnummer B kr ,00 ekskl. moms Fakturering af årsafgift finder sted januar 2002, og betaling af årsafgiften er en forudsætning for, at den enkelte virksomhed fortsat kan benytte sit virksomhedspræfiks og/eller lokationsnummer. EAN- Danmarks jubilæumskonference Den 15. juni 2002 har EAN- Danmark 25 års jubilæum en begivenhed vi markerer ved afholdelse af en konference Torsdag den 30. maj 2002 Nærmere omtale vedrørende program vil blive bragt i februar nummeret af På Stregen, men det kan allerede nu oplyses, at konferencen finder sted i DGIbyen på Vesterbro i København. klip fra... EAN Korea fortæller, at de nu tilbyder en elektronisk katalog service KorEANnet. KorEANnet er en central database. Katalogservicen er baseret på EAN numre til produktidentifikation og UN/SPSC til produktklassifikation. EAN Mexico (AMECE) fortæller, at de har indgået et samarbejde med e-markedspladsen Transora. Transora Data Catalogue er en central database omkring produktinformation, som gør det muligt for mexikanske producenter og handelen at synkronisere produktinformation og derved eliminere fejl ved elektronisk dataoverførsel.

Virksomheden er en del af verden Se side 3. Tjek på varen med fælles data pool Se side 6. Den nøgne sandhed sendes elektronisk Se side 8

Virksomheden er en del af verden Se side 3. Tjek på varen med fælles data pool Se side 6. Den nøgne sandhed sendes elektronisk Se side 8 Nr. 1 - Februar 2002 Virksomheden er en del af verden Se side 3 Tjek på varen med fælles data pool Se side 6 Den nøgne sandhed sendes elektronisk Se side 8 Fokus på e-handel Se side 10 Leder John Olsen

Læs mere

Nr. 2 Maj 2004 D DAS en r ealitet se side 2 og bagsiden Ud af butikken med det overflødige se side 3 EDI: Systemet skal køre af sig selv se side 8

Nr. 2 Maj 2004 D DAS en r ealitet se side 2 og bagsiden Ud af butikken med det overflødige se side 3 EDI: Systemet skal køre af sig selv se side 8 Nr. 2 Maj 2004 DADAS en realitet se side 2 og bagsiden Ud af butikken med det overflødige se side 3 EDI: Systemet skal køre af sig selv se side 8 John Olsen Foto: Anne Bang Etableringen af en dansk produktdatabase

Læs mere

TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI

TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK SIDE 3 TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI SIDE 8 DETAIL: FÆRRE OMKOSTNINGER OG MINDRE PAPIR SIDE 10 NY FORSKNINGS-

Læs mere

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2013 TEMA GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik På sporet af den rette hylde hos Coop side 3 CASE: Effektiv, elektronisk order-to-cash hos L'Oréal side

Læs mere

Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen!

Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen! UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2012 TEMA Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen! Stregkoder sætter smag på osten side 4 Undgå madspild og få større salg med smart styring af udløbsdata side

Læs mere

SMÅ VIRKSOMHEDER SKAL SATSE PÅ IT

SMÅ VIRKSOMHEDER SKAL SATSE PÅ IT Denmark SMÅ VIRKSOMHEDER SKAL SATSE PÅ IT TEMA STEEN RYTLIG OG DANSK ERHVERV side 3 2 GODE GS1 VÆRKTØJER: LE N & DADAS CASES side 6-7 LETTERE IT FOR SME'er side 8 NYHEDER FRA GS1 DENMARK side 10-11 Nr.

Læs mere

TEMA. Sådan sikres sporbarhed og datakvalitet

TEMA. Sådan sikres sporbarhed og datakvalitet udgivet af gs1 denmark Nr. 1. APRIL 2013 TEMA Sådan sikres sporbarhed og datakvalitet Sporbarhed af fødevarer - hver dag side 4 Case: Sporbarhed og forbrugertillid med GS1 Standarder i forsyningskæden

Læs mere

BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1

BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1 UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2015 BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1 Pallelabels er basis for automatisering hos Carlsberg side 3 Nordlie Food styrer alle vareinformationer ét sted side 6-7

Læs mere

Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet

Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet udgivet af gs1 denmark Nr. 1. april 2015 Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet METRO og Scanfish sikrer sporbarhed med ftrace side 4-6 Kvalitetssikring af opmåling af varer med GS1Trade Exact side 7 4 globale

Læs mere

Har du tjek på dine data og fødevaremærkningen?

Har du tjek på dine data og fødevaremærkningen? UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 3. DECEMBER 2013 TEMA Har du tjek på dine data og fødevaremærkningen? EU Regulativ 1169 giver udfordringer og muligheder Best practice hos Arla: Hvordan kommer vi i gang med

Læs mere

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark Denmark TEMA LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet FIRE UGER GÅR MED FEJL side 3-5 NY QUICKGUIDE TIL GS1-128 PALLELABELEN side 6-7 BREVKASSEN: HVORFOR SÆLGER GS1 DENMARK

Læs mere

Sporbarhed og RFID-teknologien i relation til Forsyningskæder

Sporbarhed og RFID-teknologien i relation til Forsyningskæder Sporbarhed og RFID-teknologien i relation til Forsyningskæder - en kort afdækning af forhold om sporbarhed og RFID teknologi i forsyningskæder, samt de eventuelle virkninger, dette måtte få på jobindhold

Læs mere

Elektronisk handel Eksempler fra arbejdspladser m.m.

Elektronisk handel Eksempler fra arbejdspladser m.m. Elektronisk handel Eksempler fra arbejdspladser m.m. En række artikler skrevet af journalist Merete Holm i samarbejde med LO, april 2000 Indholdsfortegnelse Farvel til det vante interview med redaktør

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter.

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter. Forord Bachelorrapporten er udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet i foråret 2008. Forløbet har strukket sig over et semester, og har været den første store aflevering i uddannelsen til at blive

Læs mere

SÅ ER DER SERVERET...!

SÅ ER DER SERVERET...! UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 3. DECEMBER 2014 GS1-PALETTEN: SÅ ER DER SERVERET...! OMNI-CHANNEL HANDEL: Er du klar til at sætte forbrugeren i centrum? side 3 RECALL: GS1 optimerer processer i forsyningskæden

Læs mere

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet November 2014 1 Konsulentfirmaet Lilli K Larsen Tessebøllevej 39 4681 Herfølge

Læs mere

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel - Nye udfordringer for fagbevægelsen Produceret og udgivet af Landsorganisationen i Danmark, april 2000 Red.: Jette Vinther Kristensen

Læs mere

Transportartikler 2008 201

Transportartikler 2008 201 Transportartikler 2008 201 Grøn logistik Carbon Footprint i logistikken Efter i en årrække at være dømt ude synes miljøet nu atter på vej ind i virksomhedernes bevidsthed. Ikke mindst den megen omtale

Læs mere

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.!

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! MEDLEMSINFORMATION - udgives af Emballage og Transport Nr. 1 februar 2014 10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! v/lars Germann, centerchef og Jan Overgaard,

Læs mere

Langebæk:log. Nænsomme robotter pakker grønt. Nyt pakkeanlæg. Produktion på tværs af landegrænser. Optimering af forsyningskæden. Ny mærkningsordning

Langebæk:log. Nænsomme robotter pakker grønt. Nyt pakkeanlæg. Produktion på tværs af landegrænser. Optimering af forsyningskæden. Ny mærkningsordning Produktion på tværs af landegrænser Nyt pakkeanlæg Optimering af forsyningskæden 1.250.000 m 3 lagerplads Nyt højlager til pibetobak Ny mærkningsordning for erhvervsejendomme Optimalt samspil mellem økonomi,

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger

Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger Nomeco Nyt Nr. 5 - september 2014 Støt brysterne - og vind en Lyserød Lørdag Grossisten er med i kampen mod forfalskninger Omsætningen af udvalgsvarer stiger Vibeke Abrahamsen, Apoteket Svalen: Vi sælger

Læs mere

3TIPS TIL STØRRE LIKVIDITET

3TIPS TIL STØRRE LIKVIDITET Bedre organisation Cash management skal op på ledelsesniveau DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Revurder tiltag Opnå de bedste resultater med det rette fokus Kredit- og debetkort Nye tiltag og

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Postbuddet bringer bøffen til døren. Bedre ambassadører - Heldigvis dokumenterer kundemålingerne,

Postbuddet bringer bøffen til døren. Bedre ambassadører - Heldigvis dokumenterer kundemålingerne, Foto: Henrik Petit SERVICEKULTUR PÅ DAGSORDNEN Henning Christensen, chef for Breve Danmark, har på sine dialogmøder sat fingeren på de mange udfordringer med brevfald, hård konkurrence og kritiske kunder.

Læs mere

Udarbejdet af: Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen

Udarbejdet af: Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen Udarbejdet af: Jonas Bo Andersen s052672 Andreas Bloch s052962 Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen Forord I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Afsluttende hovedopgave

Afsluttende hovedopgave Afsluttende hovedopgave Bastex ApS Indtrængning af det hollandske dametøjsmarked Simon Lionel Nielsen MFOA0913 Markedsføringsøkonomuddannelsen 1 Markedsføringsøkonomuddannelsen University College Nordjylland

Læs mere