EAN og transporten Se side 3. IT- og EDI-udvikling: Fra lasso til ny teknologi EAN- Nr. 4 - November Nye ideer driver os fremad Se side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EAN og transporten Se side 3. IT- og EDI-udvikling: Fra lasso til ny teknologi EAN- Nr. 4 - November 2001. Nye ideer driver os fremad Se side 6"

Transkript

1 Nr. 4 - November 2001 EAN og transporten Se side 3 IT- og EDI-udvikling: Nye ideer driver os fremad Se side 6 Fra lasso til ny teknologi ny anvendelse af stregkoder og elektroniske tags Se side 11 EAN- Danmarks jubilæumskonference Se bagsiden

2 Leder John Olsen Foto: Anne Bang Her ved årets udgang er det naturligt at se tilbage på det år, der er ved at rinde ud samt se frem til det kommende år. På nationalt niveau har vi oplevet en tilgang i nye medlemmer på ca. 10 % samt kunnet konstatere, at tilgangen er spredt ud over en række forskellige sektorer og brancheområder som en understregning af, at EAN s værktøjer for datafangst og datakommunikation finder en fortsat øget og bredere anvendelse i dansk erhvervsliv en tendens, som falder stærkt i tråd med de øvrige EAN-medlemsorganisationer i 98 lande. Vi har i årets løb medvirket til etableringen af stregkodestandarder for sporing af frisk kød - krav, som er opstået som en konsekvens af de meget omtalte tilfælde af kogalskab og mund- og klovsyge, og som imødekommer forbrugernes øgede fokusering på dyrevelfærd og forbrugersikkerhed. Web-EDI løsningen som i samarbejde med LEC blev etableret medio 2000, har efter en noget træg start taget fart i de seneste måneder, og vi kan forvente en øget anvendelse i det kommende år. En stor opgave i år har været udarbejdelse af en foranalyse til belysning af, om en national produktdatabase skal etableres. Foranalysen er udarbejdet af EAN- Danmark i samarbejde med Teknologisk Institut, Emballage og Transport efter opdrag fra DagSam (Dagligvarebranchens forum for effektivt samarbejde), som først i det nye år vil tage stilling til, om en national produktdatabase skal etableres for udveksling af produktstamdata fra leverandør til sælger. For det kommende år skal nævnes, at året markerer 25- året for oprettelsen af EAN International, som blev etableret den 3. februar 1977 samt for EAN-Danmark, som under navnet Dansk Varekode Administration blev etableret den 15. juni samme år, efter at have arbejdet som en ad-hoc organisation siden Fra at have bestået af 12 medlemslande ved stiftelsen omfatter EAN International i dag 99 medlemslande med mere end medlemmer på globalt plan, en udvikling der mere end ord viser idéens bæredygtighed. Nationalt har vi mere end 6000 virksomheder tilsluttet og som nævnt ovenfor, er der ikke tegn på, at denne udvikling aftager. Vi ser derfor med stor fortrøstning frem til jubilæumsåret, hvor vi fortsat i tæt samarbejde med repræsentanter for vore medlemmer d.v.s. brugerne af EAN s værktøjskasse for datafangst og datakommunikation, vil arbejde videre med udvikling af EAN-systemets anvendelsesområder med henblik på en yderligere optimering af distributionsprocesserne. Kolofon 2 Ansvarshavende redaktør: Direktør John Olsen, EAN-Danmark Redaktion: EAN-Danmark Hammershusgade København Ø Telefon: Telefax: På Stregen udsendes til medlemmer af EAN-Danmark. Bladets artikler må citeres med tydelig kildeangivelse. Forsidebillede: Courage EURO RSCG EAN-Danmark kan kontaktes på følgende adresser: Administration Økonomi/Sekretær Sekretær Udviklingschef Teknisk Direktør EDI/EAN EAN/EDI EAN-datakommunikation Teknik EDI-konsulent John Olsen Pernille Alstrup Else Jakobsen Per Kiilsholm Erland Nielsen Jane Wulff Erik Søgaard Hansen Arne Jensen Tony Borring Ib Hansen EAN-Danmark bestyrelse Adm. direktør Svend Helmer (formand) De Danske Spritfabrikker Direktør Lars Hviid (næstformand) Dansk Supermarked A/S IT-Direktør Søren Skovgaard FDB IT direktør Jens Træde Brødrene Dahl A/S Direktør John Wagner DSK Direktør Erling Petersen DLF Koncernøkonomidirektør Mogens Nielsen DAGROFA A/S Nordisk IT-Direktør Peter Lørup Tamro OY Direktør E. Wester Sørensen Dronning Seafood A/S DI DH&S FDB DDH DSK DLF FDG På Stregen udkommer 4 gange årligt.

3 EAN og transporten Transportlabel Siden den internationale EAN/UCC-verden besluttede, at man ville sætte fokus på transportsektoren, har EAN- Danmark prioriteret i overensstemmelse med denne beslutning. EAN-Danmark har nedsat en Transportgruppe og udgivet en Transportlabel-guideline, som fokuserer på EAN Internationals obligatoriske informationer, der er påkrævet i forbindelse med mærkning/forsendelsen af logistiske enheder. Transportgruppen er sammensat bl.a. af repræsentanter fra A-Post Arla Foods ASG Dansk Supermarked Dansk Transport og Logistik Danske Fragtmænd DFDS DSV Eccolet EDB-Gruppen FDB Frigoscandia Frode Laursen Pakke-Trans Post Danmark Schenker Btl Teknologisk Institut WM-Data Eftersom EAN s internationale regelsæt/værktøjer har været basis for udarbejdelsen af guidelinen, har det naturligvis været målet, at guidelinen også ville være gældende ved internationale transporter i virkelighedens verden er dette desværre ikke helt realistisk, idet der på tværs af brancher og nationale skel har udviklet sig sædvaner, som ikke uden videre lader sig ændre. Transportlabelguidelinen indeholder minimumskravene for mærkning af transportenheder, og er der behov for yderligere information, herhjemme eller i udlandet, må dette aftales bilateralt. Intentionerne med guidelinen har været at sikre, at en afsender af en forsendelse kan påføre en label med standardinformationer, uanset hvilken transportør der benyttes, og hvem der er modtager af forsendelsen. Et af kerneelementerne fra EAN-Danmarks side har igennem hele forløbet været, at guidelinen skulle baseres på, at det 18-cifrede SSCC-nummer virker som entydig identifikation for de enkelte logistiske enheder. På nordisk EAN-plan har man vedtaget, at den danske guideline skal anvendes som model for tilsvarende nordiske initiativer, så vi i hvert fald på disse nærmarkeder ikke kommer i konflikt med hinandens guidelines. Publikationen er blevet vel modtaget herhjemme og foreløbigt distribueret i et antal på ca. 500 eksemplarer, samtidigt med at den i PDF-format er placeret på EAN- Danmarks hjemmeside, så interesserede selv kan downloade guidelinen. EAN International/GLI Et synligt resultat af EAN/UCC s bestræbelser på at prioritere transportsektoren er oprettelsen af projektet GLI (Global Logistic Initiative), som igen er opdelt i underprojekterne: STP - Standards for Transport Processes GAM - Application Guideline for Returnable Management PIT - Promotion in Transport LOG - Logistics Implementation Guideline EAN-Danmark har afsat ressourcer til aktivt at deltage i LOG-projektet med start primo LOG-projektet skal udarbejde: Guideline for Dispatch and Receipt Operations Using the EAN/UCC System in Electronic Commerce Desuden skal GLI udvikle modeller, der beskriver businesskravene for afsendelse og modtagelse af varer og tjenester krav til informationssystemer for afsendelse og modtagelse af varer og tjenester, og hvorledes EAN/UCCsystemet møder disse krav Transportsektoren i dag Som det formentligt er de fleste bekendt, er der de sidste par år sket dramatiske ændringer i ejerstrukturen blandt transport- og pakketransportfirmaer. Som eksempel kan fremhæves: DFDS, Dan-Transport, DSV, Roland Munch og Spetra gradvist er blevet et og samme firma. Pakke Trans er overtaget af det engelske Royal Mail, og DSB-Gods er opkøbt af Danske Fragtmænd. Når det gælder nationale/internationale ændringer i vor geografiske nærhed er Euro-Express (ASG og A-Post) 3

4 4 blevet overtaget af Danzas, som igen er ejet af Deutsche Post, som også besidder en ikke-ubetydelig ejerandel i DHL og har aktier i det finske postvæsen. Ud over disse overtagelser og fusioner eksisterer der en lang række samarbejdsaftaler og alliancer, der bidrager yderligere til det, der for øjeblikket synes at være det overordnede mål, nemlig at kunne tilbyde tredjeparts logistikløsninger helt frem til kundens kunde. En anden krævende opgave, som vejer tungt i transportfirmaernes strategi, er at levere e-fulfilment, hvilket indebærer, at opgaver i forbindelse med udbringning og returnering af produkter omsat igennem e-handelen, bliver løst tilfredsstillende. Transportbranchen har gennemgået en centralisering og en koncentration af aktørerne når det gælder transport- /pakkeområdet, der gør, at man i dag mere end tidligere vil være mere lydhør overfor standardisering af datafangst og datakommunikation, hvilket også bidrager til øget fokus på UCC/EAN s løsninger. EAN-værktøjerne i transporten Som nævnt ovenfor anviser EAN-Danmarks transportlabelguideline udelukkende SSCC nummerserien som

5 entydig identifikation af de enkelte logistiske enheder. SSCC en bliver i stigende omfang betragtet som standard ID for en logistisk enhed både nationalt og internationalt. Den danske detailhandel begynder at kræve, at alle logistiske enheder er mærket med en SSCC. Tilsvarende tyder alt på, at ovennævnte nationale/internationale sammenlægninger af firmaer taler for brug af SSCC en, idet det er essentielt at have en entydig identifikation på alle enheder, efterhånden som transportøren er ansvarlig for transport, opbevaring og behandling over et længere forløb. Et andet argument for anvendelse af SSCC en er sporbarhed, hvor man i hele forsyningskæden har behov for at referere til et unikt referencenummer. For UPS og enkelte andre transportører, der egenhændigt påtager sig transporten fra opsamling hos afsender til levering hos den endelige modtager, anvendes ofte et internt tildelt nummer, men i en typisk åben-flerbenet transport, vil entydighed være påkrævet. EDI-digitalisering i transporten Når det gælder EDI-anvendelsen i transportsektoren, er der fra EAN-Danmarks Transportgruppe givet udtryk for, at deciderede transportmeddelelser til ville være kærkomment. I en netop offentliggjort rapport udarbejdet af studerende ved RUC samt Handelshøjskolen i København fremgår det, at transportsektoren i meget beskedent omfang anvender EDI kun 19% af de adspurgte firmaer udveksler information digitalt med deres transportør. Når DFDS samtidigt beretter, at mere end 50% af alle sendinger oprettes på baggrund af EDI, så kan man fristes til at konkludere, at de større firmaer med den store godsvolumen samt de større transportører har implementeret EDI, hvorimod det store antal mindre afsendere og mindre vognmænd stadigvæk bruger papir/fax/telefon og manuelle rutiner. Søg information om EANnumre på På hjemmesiden gepir.ean.dk findes information om tilhørsforhold for EAN-varenumre og EAN-lokationsnumre. Gepir.ean.dk kan give følgende typer af information om EAN-numre udleveret af EAN numerorganisationerne i de lande som er tilsluttet Gepir: Firmanavn Kontaktperson Adresse Telefonnummer Faxnummer Label print - nemt og billigt CITIZEN CLP dpi Pålidelig og nem at bruge Thermal Transfer og Direct Thermal Høj kvalitet og robust 173 mm/sekund Vejl. udsalgspris ekskl. moms fra kr. Del-Sol DT series 203 dpi, 75 mm/sekund Avanceret og økonomisk Thermal Transfer og Direct Thermal Printbredde 58 mm eller 104 mm Parallel og seriel Vejl. udsalgspris ekskl. moms fra kr. Gepir.ean.dk Få mere information på Delfi Technologies A/S, Handels- & Ingeniørfirma Åmarken 2, DK-4623 Lille Skensved, Tel , Fax Internet DELFI152 5

6 IT- og EDI-udvikling: Nye ideer driver os fremad 6 Gode løsninger skal findes i fællesskab, for selv om det stadig er godt købmandsskab, der sælger varen, kan ingen i dag gøre det alene, påpeger IT-chef Anders Rasmussen, Colgate-Palmolive A/S. Af Karin Elrød Foto: Anne Bang Fabrikken på Smedeland i Glostrups industrikvarter gør ikke noget væsen af sig, bortset fra en lejlighedsvis, dæmpet susen, som damp, der lukkes ud. Heller ikke de lidt ufancy kontorbygninger fra 1960'erne signalerer, at EAN-Danmarks skribent er på research hos en af verdens mest kendte virksomheder. Skærpede sikkerhedsforanstaltninger i receptionen, hvor gæster efter begivenhederne den 11. september ses an en ekstra gang, inden døren åbnes, vidner dog om, at dette ikke er hvilken som helst lille "bolchefabrik". Et blåt CP fortæller diskret, at fabrikken i Glostrup tilhører den verdensomspændende Colgate-Palmolive koncern. Vi træder inden for i den amerikanske koncern Colgate- Palmolive med en årsomsætning på omkring 75 milliarder kroner og cirka ansatte i mere end 200 lande verden over. Glostrup-fabrikken er blot et af selskabets i alt 120 produktionssteder, hvoraf de fem er placeret i Europa. Udviklingen har været rivende, siden William Colgate grundlagde sit tandpastafirma to århundreder tilbage, og siden den kendte kokosoliesæbe Palmolive kom på markedet i 1800-tallets slutning. I dag producerer og markedsfører koncernen en perlerække af ofte markedsledende mærkevarer inden for mundhygiejne, husholdnings- og rengøringsartikler. Man behøver ikke have nogen lang erfaring med indkøbsvognen for at have stiftet bekendtskab med de velintroducerede brands. Ud over Colgate og Palmolive drejer det sig om varemærkerne Ajax, Klorin/Javex, Dunlet, Dynamo og Vel. Den stigende gruppe aftagere i kæledyrssegmentet har tilsvarende øje for udbuddet af Hills Pet Nutrition - et program af dyrefoder, som en anelse kuriøst indgår i Colgate- Palmolives produktsortiment. 75 års jubilæum I Danmark er der også sket ting og sager, siden firmaets startede med at fylde tandpasta på tuber i en københavnsk lejlighed. Her i 2001, hvor Colgate-Palmolive A/S kan fejre 75 års jubilæum, har selskabet ansvaret for aktiviteterne i såvel Danmark som Norge, Sverige og Finland. Cirka 450 medarbejdere er beskæftiget i Colgate Norden. En af dem er IT-manager Anders Rasmussen, som lige nu og her viser vej til sit kontor. Gennem en glasvæg på gangen skimtes et rum med en lille samling tændte edbskærme. De store "maskiner", som sørger for at holde koncernens IT-udstyr opdateret og kørende, står langt borte i USA. Det er Anders Rasmussen ikke spor ked af, for dels sparer det manpower i Glostrup, og dels får han mere tid til at beskæftige sig med andre områder, han selv finder spændende. Ikke mindst er han optaget af nye, mere effektive IT-systemer og tager selv aktiv del i udviklingen af forbedrede EDI-løsninger, bl.a. i samarbejde med EAN-Danmark og Dansk Dagligvareleverandør Forening. 80 procent EDI Når vi taler elektronisk overførsel af data, har Colgate- Palmolive fulgt med udviklingen på EDI-fronten siden den spæde begyndelse i slutningen af 1980'erne. Dem, der trak lokomotivet dengang, var FDB, der virkelig så muligheden for at opnå store rationaliseringsgevinster, fortæller Anders Rasmussen. Før EDI skulle alt tastes ind i vores edb-system. Den grundlæggende ide ved den elektroniske dataoverførsel var at genbruge den information, der allerede var indtastet en gang - dels for hastighedens skyld, dels for at undgå den fejlmargin, der altid vil være forbundet med flere indtastninger. Edb-systemerne kan derimod ikke gøre noget forkert, forudsat at de er kodet rigtigt. I dag foregår hele vores dataflow, lige fra ordremodtagelsen til fakturaudsendelsen, via EDI i 80 procent af tilfældene. Det første område, der blev fokuseret på, var ordren. Når vi i dag modtager en ordre elektronisk, lukkes den direkte ind i edb-systemet, så der ikke er behov for yderligere indtastning. Siden blev der koblet ordrere-

7 spons på - en kvittering til kunden for ordren og måske samtidig en information om, at nogle af de bestilte varer ikke kunne leveres. Næste step var et elektronisk afsendelsesadvis - når varen afgår herfra, sender vi information om det til kunden eller til transportøren, i stedet for at nogen f.eks. skal udskrive en følgeseddel. Endelig slutter vi af med en elektronisk faktura. Hos kunden afstemmes fakturaen automatisk med den oprindelige ordre, idet der tages højde for de eventuelle afvigelser, der er angivet i ordreresponsen og afsendelsesadviset. Træg leverandør-edi Med hensyn til EDI har Colgate-Palmolive mest kigget fremad mod kunderne, erkender Anders Rasmussen. Den anden side bagud i hele forsyningskæden har altid været mere træg, fordi mange af vores leverandører er små, og transaktionerne færre. Der har simpelthen ikke været det helt store behov for at kigge på EDI. Vores Colgate-leverandører, der forsyner os med de færdigvarer, vi ikke selv kan producere, har vi ingen problemer med. Vi er fuldt integreret med hinandens systemer, og vi kan altid se, hvad de andre gør. Så vi har måske højst 30 leverandører af råvarer og pakkematerialer, som der ville være et potentiale i at lave EDI med og det er vi i gang med. Men vi lægger ikke pres på nogen det gælder om, at vi skal finde gode, fælles løsninger, som er til fordel for begge parter, med udgangspunkt i EANCOM /- HANCOM -standarderne. Colgate tandpasta produceres på fabrikken i England og distribueres fra lageret i Glostrup til grossister i Danmark, Norge, Sverige og Finland. EAN 128-etiketten gør det muligt at følge hvert enkelt produkt på pallen. I Glostrup fremstilles årligt mere end tons husholdnings- og rengøringsartikler. Dertil kommer 40 millioner plastflasker, der blæses af plastgranulat. Få varenumre Colgate-Palmolive A/S sælger udelukkende til grossister, og kundekredsen i Skandinavien tæller blandt andre kæder som FDB (Coop Norden), Dansk Supermarked, Supergros, ICA, Dagab, Hakon og Joh. Johansson. I Danmark er FDB, Supergros og Dansk Supermarked langt de største kunder, men også en række mindre kæder som Metro, Dreisler, Edeka, m.fl. sætter firmaets produkter på hylderne i deres butikker. Varerne leveres til kædernes hovedlagre rundt omkring i Norden af eksterne transportører; men Colgate-Palmolives salgsstyrke på cirka 70 medarbejdere har rig lejlighed til at komme tæt på forbrugerne, når de besøger butikkerne for at kigge på varernes placering og lave aftaler om nye produkter og kampagner. Vi gør en indsats for at holde antallet af aktive varenumre nede på mellem 120 og 130, oplyser Anders Rasmussen. Det er med til at gøre os lidt mere effektive, og så er vi bevidste om, at handelen også har fokus på for mange varenumre og ikke bryder sig om unødige ændringer. Hver gang vi opretter et nyt produkt, skal det "meldes ind" til handelen. Det betyder, at der skal stå en masse basisinformation til rådighed for produktet. Vi skal sørge for at informere korrekt og fyldestgørende, og i handelen skal de taste og aktivere den EAN-13 kode, som vi opgiver til dem. I den proces kan der ske mange ting, og eventuel fejlinformation eller mangelfuld information kan betyde, at der sker fejl siden hen. Det er én grund til, at vi ikke er interesseret i at have unødvendigt mange varenumre. En anden er, at for mange varenumre skaber for høje lagre, og det er vi naturligvis ikke glade for. Fornuftig kalendergave Som markedsleder er vi naturligvis nødt til at være lidt foran de andre og komme med nye produkter, fastslår Anders Rasmussen. De fleste nye produktnumre er bare en variation af de eksisterende såsom den nye børnetandbørste med Harry Potter og så kan det ske, at det nye varenummer erstatter et gammelt. Et varenummer kan selvfølgelig også forsvinde, hvis produktet ikke længere opnår den fornødne omsætning. Men en gang imellem kommer der noget helt nyt. Et 7

8 godt eksempel er vores "Shower Power", en spray med et anti-kalkbindende stof, der anvendes på fliserne i brusekabinen efter badet. Et andet eksempel er vores batteridrevne tandbørste, Actibrush, som er blevet en stor succes, fordi den fås i supermarkedet og dermed adskiller sig fra el-børsterne, der traditionelt forhandles af specialbutikkerne. Samtidig gør den overkommelige pris, at der er råd til at købe én til hvert familiemedlem. Mange brugte den faktisk som en ekstra julegave eller kalendergave sidste år. Fremtid i sporbarhed Blandt de EDI- landvindinger, der ligger rundt om næste hjørne, ser Anders Rasmussen gennemførelsen af en national database, hvor leverandørernes masterdata kan hentes direkte. En anden nøgle til succes er den voksende udbredelse af EAN-128 stregkoden. Hos Colgate- Palmolive anvendes denne kode bl.a. i samarbejdet med flere af de store nordiske kunder, og Anders Rasmussen håber, at alle kunder med tiden vil se fordelene ved at bruge EAN-128: EAN-128 etiketten indeholder en hel række informationer om varen - hvad det er for et produkt og oplysninger som sidste anvendelsesdag, osv. Den placeres direkte på pallen, og dermed kan man straks aflæse, hvad der er på den. Det første step, som man har arbejdet på gennem fem-seks år, har været at få producenterne til at påsætte etiketten korrekt. Det gør de fleste rigtig store producenter i dag, vil jeg tro. Den unikke kode sikrer, at man kan spore pallen - og dermed det enkelte produkt - tilbage til produktionsdag og anvendte råvarer. Så hvis eksempelvis en butik på Amager konstaterer, at der er noget galt med en hårshampoo eller en fødevare, kan producenten foretage en koncentreret tilbagetrækning af de pågældende produkter. Økonomisk ligger der en kæmpe gevinst i kun at skulle hente varen tilbage få steder. Et klassisk eksempel på, hvor galt det kan gå, er Perrier, der for nogle år siden var ude for, at der blev fundet benzinrester i deres mineralvand i USA og derefter måtte trække alt tilbage på hele verdensmarkedet. En sådan tilbagetrækning er ikke bare uhyre omkostningskrævende men har også meget negativ effekt for producentens image. Men også for kunden har EAN-128 klare fordele. Når pallen scannes på modtagelsesrampen, sendes informationer til kundens lager, og kunden kan tage varerne direkte ind. Der kan ikke leveres forkerte varer eller antal, osv., hvis systemet fungerer optimalt, og man undgår besværlige og bekostelige returneringer. Flere IT-nyheder Der kommer stadigvæk nyheder på IT-området. Anders Rasmussen peger for eksempel på ECR Efficient 8 Overflødige varenumre, nej tak, siger både IT-chef Anders Rasmussen og Colgate-Palmolives kunder. Introduktionen af Shower Power til at holde brusekabinen kalkfri, udløste naturligvis nye koder.

9 Consumer Response som holdt sit indtog i slutningen af 1990'erne. IT skabes af nogle, som prøver på at drive udviklingen videre, og mange af de nye begreber, som dukker op, er opfundet af konsulentbranchen, der jo altid har gode ideer til, hvordan man kan producere varer billigere og distribuere dem mere strømlinet. Det gør de naturligvis først og fremmest, fordi de gerne vil tjene penge, men man kan sige, hvad man vil - det er trods alt de nye ideer, der driver os fremad. Med ECR vi er faktisk derhenne, hvor vi kan se, at nogle af ideerne begynder at kunne praktiseres. De store IT-systemer bliver mere standardiserede og integrerede, ligesom nye forbedringer langt lettere kan implementeres. SAP-systemet, som vi arbejder meget med, lanceres nu med et udvidet system, hvor mange af ECR-tankerne er inkluderet. I Colgate-Palmolive koncernen er vi gået i gang med at udnytte fordelene, så vi forhåbentlig kan håndtere ECR-tankegangen og blive endnu mere effektive. Vil Harry Potter tandbørsten og den batteridrevne Colgate model være årets kalendergavehit som modvægt til julegodterne? Det er stadig godt købmandsskab, der sælger en vare man kan ikke sælge den, bare fordi den har et godt image. Det handler om, at forbrugeren føler sig fristet til at putte varen i sin indkøbskurv i supermarkedet. På den anden side skal vi overtale supermarkedet til at købe vores varer. ECR-tanken er god til at få os til at tale sammen og tænke over, hvad der kan gøres mere effektivt, understreger Anders Rasmussen. Elektronisk dataflow fra ordre til faktura Dagen igennem modtager Colgate-Palmolive A/S løbende EDI-ordrer, som videresendes til lageret på faste tidspunkter. Forinden tjekkes ordren dog manuelt i Kundeserviceafdelingen for iøjnefaldende fejl i ordrebeløb, antal, etc. Eventuelle fejl på EAN-13 koden eller en manko på lageret kommer straks ud på en fejlliste. Klokken 11 om formiddagen er det de danske ordrer, som overføres elektronisk. Ordrerne fra Norge transmitteres mellem klokken 12 og 13, mens bestillingerne fra de svenske kunder ekspederes over hele dagen. Sommetider skal leveringen gå ekstra stærkt. En ordre fra Sjælland, som modtages inden klokken 11, kan normalt leveres hen på eftermiddagen samme dag til grossistens lager; men der er altid mulighed for at ekspedere en hasteforsendelse, hvor varerne køres direkte ud til supermarkedet. På lageret udprintes en følgeseddel, som samtidig kalkulerer varernes optimale plukkeorden og bedst mulige placering på hele eller halve paller og lag, så den samlede ordre kan afsendes med optimal udnyttelse af lastbilen. Transportøren får via EDI de fornødne data om ordren. Når ordren er færdigpakket, forsegles varerne og stilles på rampen, hvor de bliver afhentet af transportøren. Varerne registreres som afgået, og lagerbeholdningen nedskrives tilsvarende. Alle data ligger nu klar til automatisk udskrivning af faktura til kunden. 9

10 EAN- Danmarks hjemmeside Søger du informationer om datafangst og datakommunikation se EAN-Danmarks hjemmeside. Det er også muligt at downloade AnvendelsesVejledninger, Mærkningskoncepter m.m. EAN og Nato I NATOs kodificeringsgruppe AC /135 er adskillige Standard Agreements (STANAGS) udarbejdet, og hovedparten af NATOs 19 medlemslande (herunder Danmark) har ratificeret disse. En del af disse STANAGS omhandler anvendelsen af EAN-værktøjerne i forbindelse med medlemslandenes logistikstyring. Den for EAN mest betydningsfulde er STANAG 2185, som bl.a. foreskriver anvendelsen af EDI-meddelelserne: DESADV = forsendelsesadvis RECADV = modtagelsesadvis IFTSTA = transportstatus Det præciseres ydermere, at EANlokationsnumre skal anvendes som id for afsendelses- og ankomststedet. Endelig nævnes det, og SSCC-koden skal anvendes som id for hver logistisk enhed. Man er enedes om, at denne STANAG skal træde i kraft senest januar Flyvematerielkommandoen har forberedt implementeringen ved allerede nu at anskaffe sig et virksomhedspræfiks hos EAN-Danmark, og det er planen, at man ved fremtidige kontraktforhandlinger med leverandører vil stille krav om, at produkterne er udstyret med et EAN-varenummer. 10 Såvidt vi er underrettet, vil man i de øvrige danske værn træffe lignende forholdsregler for at kunne leve op til aftalerne.

11 Fra lasso til ny teknologi ny anvendelse af stregkoder og elektroniske tags Kilde: EAN nytt fra EAN NORGE Sporing af fødevarer er et meget aktuelt emne. Der er i dag indført obligatorisk mærkningsordning af oksekød, som blandt andet skal sikre sporbarhed fra koen til bøffen forbrugeren finder i køledisken. Flere obligatoriske mærkningsordninger for andre fødevarer vil højst sandsynligt følge i fremtiden. Selvom det ikke vrimler med levende rener i Danmark, der skal spores fra "dyr til bord", giver denne artikel læserne et eksempel på, hvordan EAN systemet også kan anvendes til sporing af fødevarer og viser samtidig de brede anvendelsesmuligheder, som EAN systemets værktøjer har. Efter en vellykket pilottest af individmærkning af rener og automatisk datafangst siger flere renejere, at de vil erstatte lassoen med ny teknologi. Det vil bidrage til øget effektivitet og lønsomhed og gøre rendriften mere attraktiv for kommende generationer. Testen af mærkning- og læsningsudstyr fandt sted i Smørfjord, i det nordlige Norge, i slutningen af september 2001, samtidig med at man var i gang med at indfange et stort antal rener efter sommeren. Dyrene blev mærket, og mærkning- og læsningsudstyr blev testet med gode resultater. Udfordringen fremover er nu at få renejere til at implementere systemet. Der er ca rener og 560 driftsenheder, som beskæftiger personer i Norge. Kødproduktionen udgør årligt ton. Mere effektiv og moderne Projektets deltagere er Reinkjøttspecialisten AS, Jojo Automasjon AS, Reindriftsforvaltningen og EAN NORGE. Systemet vil gøre rendriften mere effektiv og moderne og kvalitetssikre den aflæste information. rendriften ikke nogle sikre og effektive løsninger, når det handler om dataregistrering og kvalitetssikring af vejning og optælling af rener, sporbarhed samt distribution af information til myndighederne. For renejerne er indsamling af disse data meget ressourcekrævende mandskabs- og udstyrsmæssigt. Derfor er renejerne positivt stemt overfor mærkningssystemet og den ny teknologi, som vil lette deres arbejde. To løsninger er testet Pilottesten omfattede to tekniske løsninger, som kan bruges enkeltvis eller parallelt. Et øremærke bestående af to dele blev placeret på renerne. Individnummeret på det enkelte dyr var mærket i form af en stregkode, samt lagret i en tag. Øvrige informationer om renernes vægt, køn og alder, renejer, driftenhed, distrikt m.m. lagres i en database. Rent praktisk læses individnummeret elektronisk og bruges som søgenøgle i databasen. Stor udfordring Det har været en stor udfordring at finde en praktisk løsning for både elektronisk mærkning og læsning af disse. Dyrene går udenfor 365 dage om året under meget varierende og ekstreme vejrforhold. Desuden skal mærkerne hænge på dyrene i hele deres levetid, det vil sige op til ni år, og de skal fortsat kunne læses elektronisk. Det er derfor vigtigt, at mærkernes læsbarhed kontrolleres i fremtiden. Pilottesten viste store fordele I databasen kan lagres informationer om hvem der ejer renen, netto- og bruttovægt, data for vejning m.m. Mærkningssystemet giver en dokumenteret og effektiv registrering i egen database og sikrer dokumentation på alder og køn, hvilket vil give den rigtige information til de forskellige aktører og vise korrekte branchestatistikker. Systemet vil også muliggøre en bedre sporing af dyrene og forbrugersikkerheden vil øges. Det er vigtigt for renejerne at modernisere forbrugermarkedet og øge branchens troværdighed. Produktion og salg af renkød skal foregå på samme niveau som andre varer, hvilket sætter store krav til renbranchen. I dag har

12 Postbesørget blad (0900 KHC) Årsafgifter 2002 EAN-Danmarks bestyrelse har fastsat nedennævnte årsafgifter gældende for 2002: Årsafgifter for virksomhedspræfiks for 2002 bliver følgende: Hovedform EAN 13, variant 2 EAN 8, samt variant 3 mængdevariable (m/pris eller vægt) kr ,00 ekskl. moms Variant 1 EAN 13 (blok á 10 virksomhedspræfiks) kr ,00 ekskl. moms Årsafgifter for lokationsnumre for 2002 bliver følgende: Lokationsnummer C kr ,00 ekskl. moms Lokationsnummer B kr ,00 ekskl. moms Fakturering af årsafgift finder sted januar 2002, og betaling af årsafgiften er en forudsætning for, at den enkelte virksomhed fortsat kan benytte sit virksomhedspræfiks og/eller lokationsnummer. EAN- Danmarks jubilæumskonference Den 15. juni 2002 har EAN- Danmark 25 års jubilæum en begivenhed vi markerer ved afholdelse af en konference Torsdag den 30. maj 2002 Nærmere omtale vedrørende program vil blive bragt i februar nummeret af På Stregen, men det kan allerede nu oplyses, at konferencen finder sted i DGIbyen på Vesterbro i København. klip fra... EAN Korea fortæller, at de nu tilbyder en elektronisk katalog service KorEANnet. KorEANnet er en central database. Katalogservicen er baseret på EAN numre til produktidentifikation og UN/SPSC til produktklassifikation. EAN Mexico (AMECE) fortæller, at de har indgået et samarbejde med e-markedspladsen Transora. Transora Data Catalogue er en central database omkring produktinformation, som gør det muligt for mexikanske producenter og handelen at synkronisere produktinformation og derved eliminere fejl ved elektronisk dataoverførsel.

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Copyright GS1 Denmark 2010 1 Forord Indhold Forord 2 Resumé 2 Baggrund 3 Problemet 4 Metode 4 Resultat

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk Om os PaperlinX blev grundlagt i Holstebro i 1918, dengang under navnet Christian Christensen & Co., eller kort og godt: CC&CO. Vi har altid været en handelsvirksomhed med et meget bredt produktsortiment

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

RFID teknologi og detailhandlen

RFID teknologi og detailhandlen RFID teknologi og detailhandlen Banebrydende pilotprojekter kan være løftestangen, der sætter nye standarder for effektivisering af forsyningskæden i detailhandlen i de kommende år. v/finn Zoëga, Chefkonsulent,

Læs mere

Himmerlandskød case story

Himmerlandskød case story Case story Himmerlandskød A/S Himmerlandskød case story Catellae Farm & Food FAKTABOKS Sporbarhed fra ko til køledisk Ligesom vi danskere har et CPR-nummer, har dansk kvæg også et individuelt CKR-nummer.

Læs mere

Udvidet ansvar på byggematerialer

Udvidet ansvar på byggematerialer Udvidet ansvar på byggematerialer Trælasthandlerunionen TUN opdaterer salgs- og leveringsbetingelser til TUN12. Disse åbner op for en videregivelse at et udvidet ansvar på byggematerialer fra 1. november

Læs mere

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2 GS1 DataBar flere data på mindre plads Version 2 Der er ingen planer om at skrotte EAN stregkoden. Producenter (brand owners) kan selv bestemme om de vil drage fordel af GS1 DataBar, fx i forbindelse med

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

Virksomheden er en del af verden Se side 3. Tjek på varen med fælles data pool Se side 6. Den nøgne sandhed sendes elektronisk Se side 8

Virksomheden er en del af verden Se side 3. Tjek på varen med fælles data pool Se side 6. Den nøgne sandhed sendes elektronisk Se side 8 Nr. 1 - Februar 2002 Virksomheden er en del af verden Se side 3 Tjek på varen med fælles data pool Se side 6 Den nøgne sandhed sendes elektronisk Se side 8 Fokus på e-handel Se side 10 Leder John Olsen

Læs mere

DB Schenker AEO fra vort perspektiv

DB Schenker AEO fra vort perspektiv DB Schenker AEO fra vort perspektiv Schenker A/S, Danmark Lene Honoré Version 20130522 Dansk AEO hos DB Schenker - Introduktion Hvad er AEO-certificering? AEO-certificering kan sammenlignes med fx en ISO-certificering.

Læs mere

MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING

MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING Juni 2001 Version 1 Dette mærkningskoncept indeholder en vejledning og anbefalinger til, hvordan EAN UCC standarden kan benyttes til at opfylde Rådets og Parlamentets

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører Logistikbetingelser Til Saniståls leverandører Sanistål har formuleret en række betingelser for mærkning, pakning og levering af varer. Betingelserne skal gøre identifikationen og behandlingen af indkomne

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

Brugerguide til 3M Online Center

Brugerguide til 3M Online Center Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Foodtag Catellae Farm & Food. Foodtag. - Sådan kommer du i gang

Foodtag Catellae Farm & Food. Foodtag. - Sådan kommer du i gang Foodtag Catellae Farm & Food Foodtag - Sådan kommer du i gang Fokus på sporbarhed og fødevaresikkerhed 2 Catellae Farm & Food Dit nye værktøj HVAD ER FOODTAG? Med Foodtag får du det ideelle værktøj til

Læs mere

Label- og stregkodemanual Erhvervspakker

Label- og stregkodemanual Erhvervspakker Label- og stregkodemanual Erhvervspakker Version 3.0 1 Label- og stregkodemanual...1 Erhvervspakker...1 1 Indledning...3 2 Stregkoder og labels...3 2.1 Trykspecifikation...3 2.2 Forsendelsesstregkode...4

Læs mere

Nr. 2 Maj 2004 D DAS en r ealitet se side 2 og bagsiden Ud af butikken med det overflødige se side 3 EDI: Systemet skal køre af sig selv se side 8

Nr. 2 Maj 2004 D DAS en r ealitet se side 2 og bagsiden Ud af butikken med det overflødige se side 3 EDI: Systemet skal køre af sig selv se side 8 Nr. 2 Maj 2004 DADAS en realitet se side 2 og bagsiden Ud af butikken med det overflødige se side 3 EDI: Systemet skal køre af sig selv se side 8 John Olsen Foto: Anne Bang Etableringen af en dansk produktdatabase

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden RFID giver mulighed for automatiseringer i RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden af sektionsleder, emba, Finn Zoëga, Finn.Zoega@teknologisk.dk, Teknologisk Institut,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Vi handler Det forpligter!

Vi handler Det forpligter! Vi handler Det forpligter! Rundt om madspild en strategisk tilgang 29. Januar 2015 Helene Regnell CSR Direktør Dansk Supermarked Dansk Supermarked kort fortalt 1380 butikker 9 mio. indkøbsture om ugen

Læs mere

TRANSPORT OG LOGISTIK

TRANSPORT OG LOGISTIK Denmark TRANSPORT OG LOGISTIK THORKIL ANDERSEN: MULIGHEDERNE MED GS1 SYSTEMET ER FANTASTISKE! side 3 HVAD ER LE N? side 11 BREVKASSEN: UNDGÅ FEJL PÅ GS1 128-PALLELABELEN side 13 Nr. 3. November 2010 PÅ

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige,

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, PM_11002_DK Page 1 Agenda Evenex Citater fra verden Erfaring med OIOXML i Danmark Nye offentlige krav 1. maj 2011 NemHandel

Læs mere

Dekontamineringsdagene 2015

Dekontamineringsdagene 2015 Dekontamineringsdagene 2015 Gert Jørgensen, Produktspecialist» Dansktalende SteriLean ApS / LJ Medical A/S SteriLean & I Track Kvalitets og dokumentations (sporings) system 5 Lokationer på hospitaler i

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food

Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food Forløbsbeskrivelse Statusforløb i NewStore Food 1: Butikker med lagerstyring, side 2-4 2: Butikker uden lagerstyring, side 5-6 Status forløb. Butikker med lagerstyring 1: Butikker med lagerstyring De tre

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Blomstertorvet HANDELSBETINGELSER. Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S

Blomstertorvet HANDELSBETINGELSER. Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S HANDELSBETINGELSER Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S Handelsbetingelserne er senest opdateret den 28. september 2015 Sådan handler man hos os 1. find den eller

Læs mere

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 SuperBest Online Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 E-handel Danskerne købte for i alt 54,7 mia. kr. på nettet i 2012 hvilket er rekord Hvilke forbrugerretninger og trends ser vi i markedet? Socio

Læs mere

IT-løsning til trælaster NAV. Timber

IT-løsning til trælaster NAV. Timber IT-løsning til trælaster NAV Timber NAV4Timber ny brancheløsning til trælasterne - udviklet på nyeste teknologi naturligvis! Umiddelbart efter frigivelsen af den spritnye Microsoft Dynamics NAV 2013 gik

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent?

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent? Intelligent Logistik Hvornår er logistik intelligent? Præsentation for Hub North 9. januar 2012 LOGIMATIC Gruppen International ingeniør- og softwarevirksomhed Leverer markedsledende løsninger til udvalgte

Læs mere

Tips og tricks til EDB lagerstyring

Tips og tricks til EDB lagerstyring Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over

Læs mere

LEVERINGSFORSKRIFT 2011. Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00

LEVERINGSFORSKRIFT 2011. Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00 LEVERINGSFORSKRIFT 2011 Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00 11 gyldne regler i forbindelse med leverancer til Saint-Gobain Distribution Denmark A/S 1. LEVERINGSSIKKERHED

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Afleveringsopgave 1 Logistik

Afleveringsopgave 1 Logistik Afleveringsopgave 1 Logistik Besvaret af Trine Kornum Christiansen Spørgsmål 1 Analyser og vurder virksomhedens logistiske situation. Hansens Bryggeri A/S (herefter HB) har flere konkrete logistiske problemer:

Læs mere

LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version

LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Stamdata... 4 2.1 Varens dimensioner... 4 2.2 Vægt... 5 2.3 Pakning og palletering... 5 2.4 Palletype... 5 3. Varens

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig!

ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig! ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig! www.actonacompany.com 2 FORDELE Du kan afgive ordrer via vores website, når det passer dig. Få detaljeret produktinformation, når du har

Læs mere

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE Nemt Hurtigt Sikkert www.ttonline.dk TT ONLINE www.ttonline.dk ERMAX TT Online... Online bestilling, når det passer dig Med TT Online behøver du ikke længere at bruge unødvendig

Læs mere

Introduktion til UNGIAARHUS

Introduktion til UNGIAARHUS UNGIAARHUS- ungdomsskoleløsning, side 1 Introduktion til UNGIAARHUS et ungdomsskolesystem baseret på PHP og MySQL Indledende Den løsning, som introduceres her, blev oprindelig lavet som noget foreløbigt

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI

TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK SIDE 3 TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI SIDE 8 DETAIL: FÆRRE OMKOSTNINGER OG MINDRE PAPIR SIDE 10 NY FORSKNINGS-

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark Denmark TEMA LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet FIRE UGER GÅR MED FEJL side 3-5 NY QUICKGUIDE TIL GS1-128 PALLELABELEN side 6-7 BREVKASSEN: HVORFOR SÆLGER GS1 DENMARK

Læs mere

PRODUKTOVERSIGT - 2015 -

PRODUKTOVERSIGT - 2015 - PRODUKTOVERSIGT - 2015 - MINTANINE Mintanine - intens frisk mynte smag, en helt ny smagsoplevelse inden for energi drikke. Indeholder koffein og guarana. Brug Mintanine som en frisk energi drik og tørstslukker,

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG DISTRIBUTION ER EN AFGØRENDE FAKTOR, NÅR EN NETBUTIK SKAL HAVE SUCCES Varerne skal hurtigt og sikkert frem og på

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk Let at finde, udvælge og bestille online DK Finde 1. Find det hurtigere Optimeret søgning nedbryder dit valg jo flere detaljer du indtaster. Det giver dig mulighed for at søge på Sparex reservedelsnumre,

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte Jobindex.dk - Januar 2012 Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte En anden stor opgave som han har styret, var byggeriet af det norske skib Krillkongen. Det illustrerer ganske godt,

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

STYR PÅ KONTAKT- DATA MED GLN OG GLNDAS

STYR PÅ KONTAKT- DATA MED GLN OG GLNDAS Denmark TEMA STYR PÅ KONTAKT- DATA MED GLN OG GLNDAS LILLE NUMMER STYRER STORT SYSTEM side 3-5 NY GS1 SERVICE: GLNDAS HOLDER DIG OPDATERET side 6-8 OPDATERING OM GS1 DATABAR side 10 Nr. 1. Marts 2009 PÅ

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3

2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3 2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3 UDFORDRINGEN De forskellige danske havne havde tidligere problemer med at administrere de fiskekasser, der cirkulerede

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN Indholdsfortegnelse Indledning Numrenes opbygning Konvertering af ældre numre Biblioteker og bibliotekssystemer Ændringer i anvendelsen af ISBN Tidshorisont

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

Modulbox-system. Stabelbare transportkasser til let, sikker og pladsbesparende logistik

Modulbox-system. Stabelbare transportkasser til let, sikker og pladsbesparende logistik Modulbox-system Stabelbare transportkasser til let, sikker og pladsbesparende logistik Transportkasser til ethvert formål Modulbox-systemet fra Schoeller Plast er en serie stabelbare transportkasser i

Læs mere

Biblus Bibliotekssystem

Biblus Bibliotekssystem Brugervejledning Biblus Bibliotekssystem udarbejdet af Sensus ApS Dato: 14. juni 2009 Version: 1.2 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

Når min påstand går på, at transportkøberne kan gøre det bedre, så er det udfra de erfaringer og oplevelser, jeg selv har haft.

Når min påstand går på, at transportkøberne kan gøre det bedre, så er det udfra de erfaringer og oplevelser, jeg selv har haft. Kan transportkøbere gøre det bedre? Hertil vil jeg helt klart sige, at det kan de ganske sikkert! Selvom vi lige har hørt på ITD s undersøgelse, at transportørerne generelt er godt tilfredse, så er det

Læs mere