Pierre Dornonville de la Cours slægt. Slægtsbladet. November 2008 Slægtsblad nr. 95. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pierre Dornonville de la Cours slægt. Slægtsbladet. November 2008 Slægtsblad nr. 95. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 ISSN Pierre Dornonville de la Cours slægt Slægtsbladet November 2008 Slægtsblad nr. 95 Indholdsfortegnelse Slægtsmøde i Tuborg s. 1 Gruppebillede s. 10 Rejsebeskrivelser s. 14 Sammenkomst for efterkommerne af Johannes F. la Cour s. 17 Begivenheder i Slægten s. 18 Bestyrelsen s. 24 Slægtsmøde i Tuborg 7. juni 2008 Årets slægtsmøde blev afholdt i Tuborg uden for København. Rækkefølgen af programpunkterne var byttet om, så vi startede med frokost på Club Royal, Kongelig Dansk Yachtclubs restaurant i Tuborg Havn. Derefter gik selskabet til det nærliggende Experimentaurum, hvor generalforsamlingen blev afholdt. De, der ikke ønskede at deltage i generalforsamlingen gik direkte til Experimentariums udstilling - hvor resten af selskabet stødte til efter generlforsamlingen. Da Experimentarium lukkede, gik vi tilbage til Club Royal og fik en farvel-drink. Og ligesom i 2007 holdt vi vores sammenkomst på en af sommerens bedste dage. Referat af ordinær generalforsamling Formand Leif (72-511) bød velkommen til en generalforsamling, hvor vejrguderne endnu en gang var med foreningen og havde sørget for et fantastisk smukt sommervejr. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog, at vores tidligere formand og æresmedlem Finn (77-61) også i år skulle lede generalforsamlingen. Finn blev valgt og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens love og at alle øvrige formalia var overholdt, hvorefter han gav ordet til formanden 2. Formandens beretning Som det er tradition i slægtsforeningen, vil jeg indlede min beretning med at mindes de slægtninge, der, ifølge de oplysninger vi har, siden sidste års generalforsamling, er afgået ved døden. Det er følgende: Sofus Christiansen (72-12) Født 23. juni 1930, død 12. december

2 Poul Antonsen (72-11) Ffødt 7. februar 1931, død 19. december 2007 Margrethe la Cour (72-53) Født 28. januar 1918, død 14. marts 2008 Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og sammen med mig udtrykke et æret være deres minde. SIDEN SIDST Sidste års generalforsamling blev som bekendt afholdt i forbindelse med en weekendfest på hotel Legoland i Billund den 9. juni Det var efter bestyrelsens opfattelse en meget vellykket fest med et deltagerantal på over 100. Det var også den weekend sommeren faldt på. Det var næsten for varmt for børnene at stå i kø ved forlystelserne i Legoland. Men trods det, tror jeg at alle havde et par dejlige dage. På generalforsamlingen udtrykte jeg blandt andet håb om, at vi ikke kun vil have et stort deltagerantal, når slægtsforeningen har weekendfest men også til endags arrangementerne, som dette i dag. Og det ser ud til at mit budskab er blevet hørt. Vi er i dag næsten 70 deltagere. Og det er et meget højt antal. Måske skyldes det også, at vi har sammensat et program, der er attraktivt for både børn og voksne. Vi har i årets løb desværre måttet strege 12 medlemmer af medlemslisten på grund af manglende kontingent betaling. Til trods for rykkerbreve har de ikke reageret, og det kan ikke være meningen at bestyrelsen skal have ulejlighed med at rykke flere gange for betaling af kontingent. Vi har heldigvis også i årets løb fået et antal nye medlemmer, men i alt er vort medlemstal faldet lidt til ca. 245 mod sidste års 260. Men som tidligere sagt, mener jeg ikke at et stort medlemstal i sig selv er et succes kriterium. Det vigtigste er at foreningen trives, og at de medlemmer, der er, føler at foreningen tjener til at styrke familiesammenholdet. I min beretning sidste år nævnte jeg, at vi stadig ikke har fundet nogen god ide til oprettelse af et arkiv til opbevaring af slægtsrelevante ting. Dette må jeg desværre gentage. Bestyrelsen modtager meget gerne forslag hertil. Endvidere gennemgik jeg betingelserne for at få legat fra foreningen. Dette har kun motiveret 2 til at ansøge, hvoraf den en ikke var berettiget. Endelig nævnte jeg vort ældste medlem Inge Krog Meyers års fødselsdag den 17. juni På foreningens vegne besøgte jeg Inge på dagen og overbragte en hilsen fra slægtsforeningen. Så vidt jeg har forstået, har Inge det fortsat godt og vil altså om en uges tid kunne fejre sin 101 års fødselsdag. Foreningen sender et stort til lykke KONTINGENT På generalforsamlingen sidste år meddelte jeg, at bestyrelsen overvejede at gennemføre en kontingentforhøjelse fra og med Og på vort bestyrelsesmøde sidste efterår besluttede vi så at gennemføre denne kontingentforhøjelse. Som det fremgik af medlemsbrevet udsendt til alle i april, betyder det, at kontingentet for enkeltmedlemmer stiger fra kr. 150,- om året til kr. 200,- og for ægtepar fra kr. 250,- om året til kr. 300,- Det er bestyrelsens håb, at medlemmerne finder denne forhøjelse rimelig. Kontingentet er ikke blevet forhøjet i over 10 år, og omkostningerne til blandt andet porto og slægtsblad er jo steget en del i den forløbne tid. Så jeg håber ikke, at denne rimelige forhøjelse får nogen til at udmelde sig af foreningen. NY SLÆGTSBOG På de sidste to generalforsamlinger har jeg meddelt, at bestyrelsen planlægger at udgive en ny slægtsbog i 2011, og at finansieringen takket være Margrethe og Johannes la Cours fond skulle være på plads, således at prisen på den nye bog vil ligge i samme niveau, som bogen fra 2001 uden at der er behov for noget væsentligt tilskud fra slægtsforeningen, som det var tilfældet ved den seneste udgivelse. Men i forbindelse med planlægningen af denne slægtsbog har bogens redaktør, Jacob, fået den ide at alle de data, der indsamles til bogen, kan danne grundlag for en database, der løbende vil kunne opdateres af alle slægtninge. Det vil betyde, at der altid vil være en aktuel oversigt over hele slægten med nyfødte, ægteskaber og dødsfald. Som det er nu, sker der kun opdatering, når der udkommer en ny slægtsbog. Etableringen af et sådan slægtsregister vil koste mere end der hidtil var regnet med. Det betyder at projektet ikke udelukkende vil kunne finansieres med støtte fra Margrethe og Johannes F. la Cours fond og en acceptabel salgspris for bogen på kr. 350,- Det vil være nødvendigt med et tilskud fra foreningens kasse, som det i øvrigt også har været tilfældet ved de seneste 2 slægtsbogsudgivelser. I vil derfor se, at der på dagsordenen for generalforsamlingen i dag under punkt 7: indkomne forslag, er et forslag fra bestyrelsen om at få bemyndigelse til at anvende op til kr ,- til projektet. Jacob vil nærmere redegøre for projektet når vi kommer til punkt 7. Men jeg vil allerede her udtrykke håb om at medlemmerne finder ideen god. Beløbet kr ,- vil være et maksimum. Kan det gøres billigere, vil det naturligvis blive gjort. DRÅBY KIRKEGÅRD Sidste år informerede jeg om at Margrethe og Johs. F. la Cours fond har overtaget slægtsforeningens forpligtigelse til vedligeholdelse af familiegravstedet. Dette er nu sket,

3 og et af de første resultater af denne ændring er, at vi har gennemført en restaurering af alle gravstenene. Mange af dem har stået i over 100 år og teksterne var på grund af vind og vejr blevet ulæselige. Nu er alle teksterne blevet malet op og i flere tilfælde har stenhuggeren måtte indgravere navnene på ny, idet de gamle indgraveringer var slebet ned. Det var en dyr sag. Det kostede fonden ca ,- kr., et beløb i en størrelsesorden som slægtsforeningen næppe selv vil kunne have finansieret. Efterkommerne til Skærsølinien skylder derfor Margrethe og Johs. la Cours fond en stor tak for denne indsats. Og jeg vil opfordre alle til, hvis jeres vej falder forbi Ebeltoft, at aflægge kirkegården et besøg. SLÆGTSBLADET 2007 udgaven af slægtsbladet udkom i november. Udover relevante informationer om slægten indeholdt bladet mange gode farvebilleder af slægtninge ikke mindst fra sidste års generalforsamling og fest i Legoland. Der er imidlertid stadig for få slægtninge, der efterkommer vore ønsker om at tilsende bladets redaktion meddelelse om personlige begivenheder i deres familie. Det drejer sig om fødsler, bryllupper, runde fødselsdage og dødsfald. Der er ingen tvivl om, at information om personlige begivenheder af læserne opfattes som meget relevant. Alt kan sendes eller mailes til bladets redaktør: Jacob V. la Cour Tuborg Sundpark 9, 2. Th Mail: Næste nummer af Slægtsbladet udkommer til oktober/ november, og sidste frist for indsendelse af stof til bladet er den 15. september Skulle der være nogen nye medlemmer eller andre slægtninge der ikke har fået det seneste slægtsblad har jeg et antal blade med så I kan få et eksemplar. Husk i øvrigt at melde flytning til slægtsforeningen når I flytter. Det sker tit at slægtsblade kommer retur fordi adressaten er flyttet. BESTYRELSEN Vort bestyrelsesmedlem Therese har desværre på grund af efterveerne fra en færdselsulykke måtte trække sig ud af bestyrelsen. Hun er derfor nu blevet erstattet af bestyrelsens suppleant, Dorthe ( ). Som det fremgår af dagsordenen foreslår vi Jakob ( ) nyvalgt som suppleant. På sidste generalforsamling udtrykte Jakob ønske om at komme ind i bestyrelsen, og dette ønske har han bekræftet for mig i en telefonsamtale for nylig. I dagsordnens punkt 4: Valg af bestyrelsesmedlemmer er anført at blandt andre Mariane (74-121) og undertegnede, Leif (72-511) er på valg. Jeg vil allerede nu informere foreningens medlemmer om at det vil være sidste gang Mariane vil modtage genvalg. Det samme vil være tilfældet for mig. Så har jeg været formand i 11 år. Det er nogenlunde det antal år mine 2 forgængere, Jørgen og Finn har beklædt posten, og det er et passende tidspunkt at lade nye kræfter overtage. Det betyder, at vi begge udtræder af bestyrelsen om to år, det vil sige til generalforsamlingen i Jeg siger dette allerede nu, for at vi har god tid til at finde 2 nye medlemmer, der har interesse for foreningen, og som også er indstillet på at deltage i arbejdet. Jeg skal også sige, at det ifølge foreningens vedtægter ikke er generalforsamlingen, der vælger formand. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der så, som det fremgår af vedtægternes 7 stk. 1, af sin midte vælger foreningens formand, sekretær og kasserer. Ellers er bestyrelsesmedlemmernes opgaver uændrede. Helene sender hilsener til vore ældste slægtninge til jul og på runde dage, Claus udfører det store arbejde som kasserer, styrer alle kontingentindbetalinger, betaler vore regninger, og administrer vor formue. Jonathan er sekretær, med ansvar for hjemmesiden og medlemskartoteket, bistået af Mariane. Jacob har sammen med Dorthe arrangeret dette års sammenkomst. Og som tidligere nævnt står Jacob for det store arbejde, det er at udgive Slægtsbladet. Tak til alle for det store arbejde. * * * Følgende kommentarer blev knyttet til beretningen: Leif (72-012) efterlyste mulighed for en ekstra korrekturlæsning i forbindelse med den nye slægtsbogs udgivelse, p.gr.a de forholdsmæssigt mange fejl i den nuværende udgave. Jacob ( ) svarede, at dette automatisk vil blive afhjulpet med den nye elektroniske slægtsbog, som han vil redegøre nærmere for under punkt 7. i dagsordenen. Desuden er det vigtigt at angive de korrekte oplysninger når man returnerer de skemaer, som vil blive sendt ud. Når den elektroniske slægtsbog er klar vil man dog få en professionel til at læse korrektur. Jan (38-022) fandt kritiken uhørt med tanke på det store frivillige arbejde, der bliver lagt for dagen ved indsamling af data og udgivelse af en slægtsbog. Hans Henrik (72-512) påpegede, at man allerede nu kunne sende rettelser til Jacob, hvis man var stødt på nogle. Mogens (69-112) var ked af meddelelsen fra Formand Leif om at stoppe om 2 år. Han mente ikke, der var nogen grund til at følge skikken om ca 10 år på formandsposten, når nu man havde en så engageret og dygtig person til at varetage foreningens interesser. Da der ikke var flere kommentarer konstaterede dirigenten, at formandens beretningen var taget til efterretning og dermed godkendt. 3. Kassererens beretning Herefter fik kassereren Claus ( ) ordet for en gennemgang af slægtsforeningens regnskab for

4 Regnskab 2007 Resultatopgørelse 2007 INDTÆGTER Ordinære indtægter Kontingent fra medlemmerne Nettoindtægt ved salg af slægtsbogen Omkostninger vedr. slægtsbog 0 0 Nettoresultat vedr. slægtsbogen I alt Legatindtægter Henri & Anita la Cours legat Margrethe & Johs. F la Cours legat I alt Kapitalindtægter Renteindtægter Kursreguleringer I alt Indtægter i alt UDGIFTER Udgifter Trykning af slægtsblad Bestyrelsesmøder og administration Gaver og blomster Porto, tryksager og hjemmeside Bankgebyrer Generalforsamling/slægtsfest Vedligeholdelse af kirkegårde m.v. 0 0 Tilsyn med mindestenen v. Strandet Legatomkostninger I alt Årest resultat Balance pr. 31. december 2007 AKTIVER Likvide beholdninger BG-Bank Nordea Depot, Realkredit Danmark Likvide beholdninger i alt Varebeholdninger Lager af slægtsbøger 0 0 Varebeholdninger i alt 0 0 Øvrige tilgodehavender Tilgodehavende renter Øvrige tilgodehavender 0 0 Øvrige tilgodehavender i alt Aktiver i alt PASSIVER Foreningskapital Overført overskud eller underskud 1. Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Foreningskapital i alt Anden gæld Forudbetalte kontingenter Skyldige omkostninger Anden gæld i alt Passiver i alt Hørsholm, 12. april 2008, Claus la Cour Revisorerklæring: Som generalforsamlingsvalgt revisor har jeg revideret det af bestyrelsen aflagte regnskab for Foreningen Pierre Dornonville de la Cours Slægt for regnskabsåret afsluttet 31. december Det er min opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Kierstinehøj, 15. maj 2008, Hans Henrik la Cour Claus knyttede et par kommentarer til regnskabet. Der er i øjeblikket 235 betalende medlemmer + nogle livsvarige medlemmer + æresmedlemmer, hvilket bringer foreningen op på ca. 245 personer. 4

5 Dirigenten takkede Claus for fremlæggelsen, og bad om kommentarer til regnskabet. Da der ingen kommentarer var, blev regnskabet godkendt og kassererens beretning vedtaget. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg var: Leif (72-511), Jonathan ( ), Helene (38-021) samt Mariane (74-121) Alle blev genvalgt. 5. Valg af bestyrelsessuppleanter På valg var: Søren ( ) P. gr. a. manglende tid, hensynet til familien m.m. ønskede Søren ikke genvalg. Da Dorthe ( ) som bestyrelsessuppleant var indtrådt i bestyrelsen i stedet for Therese ( ), skulle der således vælges 2 suppleanter om muligt. Bestyrelsen foreslog Jakob ( ) som ny suppleant. Jakob blev valgt. Dirigenten forhørte sig, om der var andre, der for nærværende ønskede at deltage i bestyrelsesarbejdet. Da dette ikke var tilfældet, bad Leif alle om at tænke over det til næste generalforsamling, og bestyrelsen fortsætter indtil videre med 1 suppleant. 6. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg var Hans Henrik (72-512) som revisor og Mogens (73-42) som revisorsuppleant. Begge blev genvalgt. 7. Indkomne forslag Leif (72-511) fremlagde et forslag fra bestyrelsen om en bemyndigelse fra generalforsamlingen til at bruge op til kr på udvikling af et IT-system til registrering af slægtsinformation med henblik på udarbejdelse af den kommende slægtsbog m.m. Herefter gav han ordet til Jacob ( ) for en yderligere gennemgang af projektet. Jacob fortalte, hvordan den tidligere redaktion af medlemsbogen fra 2001 havde modtaget stort set alle data via post, som de herefter manuelt skrev ind i et dokument. I sit job har Jacob været med til at opbygge et databasesystem, og han fik ideen,at et lignende system måske kunne bruges i forbindelse med udgivelsen af en ny slægtsbog. Tanken er, at den enkelte slægtsfælle bliver forsynet med et link og en kode direkte til databasen, således at man har mulighed for at rette i sine egne oplysninger, f.eks. ved adresseændringer, børnefødsler, etc. Disse oplysninger kan så danne grundlag for en ny slægtsbog. Senere vil der evt. være mulighed for en online slægtsbog, så man ikke behøver gå ud og indhente oplysninger. Systemet vil blive bygget op under efteråret 2008, og i løbet af 2009 vil der blive skrevet ud til slægtningene, hvor de vil blive bedt om opdateringer. Resultatet vil blive fremlagt til næste generalforsamling. Dirigenten takkede for gennemgangen og spurgte om der var kommentarer. Jan (38-022) forhørte sig om det var muligt at få addresser med, så man slap for al postgangen. Henrik (74-141) spurgte om det ikke ville blive dyrt at vedligeholde et sådant system. Jacob ( ) svarede, at da det lægges ud på en hjemmeside burde det ikke løbe op i de store summer. Herefter blev forslaget vedtaget. 8. Eventuelt Herefter var ordet frit, dirigenten gjorde opmærksom på, at forslag under eventuelt ikke kan besluttes. Mogens (69-112) takkede for mange gode slægtsmøder. Han ville dog gerne, at man ved 1-dagsmøderne tænkte i buffetservering istedet for 3 retters menu, så man havde mulighed for at spise i eget tempo. Mogens (73-42) havde en frisk hilsen med fra sin bror Jørgen (73-41), tidligere formand og nu æresmedlem. Jørgen er bosiddende i Australien. Jørgen (72-564) havde tænkt lidt over det tatoverede våbenskjold, som vi hørte om på generalforsamlingen i Legoland i Han foreslog, at man fik lavet nogle T- shirts med våbenskjoldet på og ville gerne påtage sig at undersøge nærmere og evt. føre ud i livet. Der blev gjort opmærksom på, at der i sin tid blev fremstillet nogle muleposer, som vistnok er udsolgt. Undertegnede fik ikke helt fat i den videre udvikling, men er sikker på vi hører nærmere fra Jørgen. Jan (38-022) opfordrede de unge i familien til at søge foreningens legater. Hans yngste søn har haft stor glæde af det et par gange og er I dag en lovende ung kunstner. Derudover fortalte Jan om en, i forhold til vore tider, vellykket integration af hugenotterne i Sydafrika. Han fandt dog ingen la Cour er imellem. Således kunne dirigenten takke for god ro og orden og erklære generalforsamlingen for afsluttet. Formanden takkede Finn for veludført arbejde, hvorefter alle blev lukket ud til en verden af eksperimenter 5

6 Velkomstdrink på terassen foran Club Royal Lotte (72-11), Leif (72-511) og Birgit (77-61) Inger (71-323), Mariane (74-121), Leif (72-012) og Elly (69-112) Sara ( ), David ( ) og Jørgen (72-564) Niels ( ), Jakob (77-613) og Titti ( ) Maria ( ) og Inger-Margrethe (72-564) 6 Christopher tager sig en formiddagslur Inger-Margrethe (72-564), Sarah ( ) og Jakob ( )

7 Karen (73-42), Morgens (73-42), Jan (38-022), Barbro (80-113) og Finn (80-113) Giesela (72-213), Jan Ulric (72-213), Madeleine ( ) og Pierre ( ) Christian ( ) og Dorthe (22-154) Mats (22-154), Jørgen (69-134) og Carl (72-533) Hans-Henrik (72-512), Christiane ( ) og Elin (72-533) Claus ( ) og Lise (72-512) 7

8 Og så blev familien 8

9 sluppet løs på Experimentarium 9

10 10

11 1) Marie Rosa D. de la Cour ( ) 2) Anton D. de la Cour ( ) 3) Philip la Cour Theisler ( ) 4) Emmelie la Cour Theisler ( ) 5) Clara la Cour Lundqvist ( ) 6) Christopher la Cour Lundqvist ( ) 7) Christiane la Cour ( ) 8) Elin la Cour (72-533) 9) Jacob V. la Cour ( ) 10) Gerda la Cour Bentzon (38-813) 11) Christina la Cour Bentzon ( ) 12) Karen la Cour (73-42) 13) Madeleine D. de la Cour ( ) 14) Charlotte la Cour Lundqvist ( ) 15) Giesela Lüning (72-213) 16) Jan Ulric D. de la Cour (72-213) 17) Jakob Nielsen la Cour ( ) 18) Sarah Nielsen la Cour ( ) 19) David Nielsen ( ) 20) Jacob Nielsen med Birk Elias( ) 21) Niels la Cour Bentzon ( ) 22) Jørgen Nielsen (72-564) 23) Finn D. de la Cour (80-113) 24) Sara Nielsen ( ) 25) Inger-Margrethe la Cour (72-564) 26) Maria Nielsen ( ) 27) Mogens la Cour (73-42) 28) Jørgen Krog-Meyer (69-134) 29) Pierre D. de la Cour ( ) 30) Mariane la Cour (74-121) 31) Leif la Cour (72-511) 32) Leif la Cour Jensen (72-012) 33) Inger Margrethe de la Cour (71-323) 34) Jørgen la Cour Andersen (23-352) 35) Lise la Cour (72-512) 36) Lotte Antonsen (72-11) 37) Barbro D. de la Cour (80-113) 38) Susanne D. de la Cour ( ) 39) Hans Henrik la Cour (72-512) 40) Cathrine la Cour Theisler ( ) 41) Carsten Lundqvist ( ) 42) Jan D. de la Cour (38-022) 43) Carl la Cour (72-533) 44) Henrik Theisler ( ) 45) Claus la Cour ( ) 46) Janus D. de la Cour ( ) 11

12 Slægtens min Rundt omkring i Danmark er der mange steder, der har relation til vores Slægts historie og personer. Her er et udpluk: Nr. 1: Strandet Hovedgården som Pierre i 1759 blev forpagter af, og hvor han boede til sin død i Ved landevejen står en mindesten. Nr. 2: Kongenshus Mindepark I Mindedalen i Kongenshus Mindepark står et stort antal mindesten for personer, der har haft betydning for opdyrkelsen - og senere bevarelsen - af de jyske heder, heriblandt Johannes F. la Cour (72-5) Nr 3: Pindstrup Kirke Opført på initiativ af og med støtte fra Johannes F. la Cour (72-5) hvis efterkommere har familiegravsted på kirkegården 12

13 desmærker Nummer 5: Hvornum Kirke På denne kirkegård er der et stort særpræget gravsted med en række store gravsten. Der er Trinderup-linjens stifter Hans Christian Ditlev la Courr (71) og mange af hans efterkommere, der ligger begravet ved denne smukke kirke. Gravstedet vedligeholdes af slægtsforeningen. Nummer 6: Lyngby Landbrugsskole Ved Lyngby Landbrugsskole blev der i 1903 rejse en statue af Jørgen Carl la Cour (69), stifteren af Lyngby-linien, der var oprettede skolen i 1867 og var dens formand og igen Da Landbrugsskolen flyttede til Roskilde blev statuen flyttet med. Nr. 4 - Skærsø Hovedgården som Lauritz Ulrik la Cour (52) købte i 1825 og hvor en stor del af hans efterkommere, heriblandt Skærsø-liniens stifter Jacob Ludvig Vauvert la Cour, blev født. Ved landevejen i skoven står en mindesetn for Lauritz Ulrik og hans hustru Ellen Kierstine Poulsen Nummer 7: Poul la Cour Museet Poul la Cour (74) stifteren af Askov-linien havde sin forsøgsmølle, hvor han lavede banebrydende forsøg med vindkraft, i Askov. Møllen er nu omdannet til et meget interessant museum. 13

14 Det er alle pengene værd fra af Lars Erik Skovgaard Berlingske Tidende Birthe la Cour ( ) er til hverdag IT-ansvarlig i et byggemarked i Nordssjælland. Men i ferien slår hun sig løs og tager på krydstogt til nogle af verdens mest imponerende feriesteder. OL i Beijing hvad medierne ikke fortalte af Jacob V. la Cour Mere end kroner for én uges ferie for to personer. Så mange penge har Birthe la Cour to gange ofret for at tage på krydstogt sammen med sin mand - og hun skal afsted igen. For det er simpelthen bare fantastisk som hun udtrykker det. Den ene gang gik turen til Seychellerne i Det Indiske Ocean og den anden gang til Panamakanalen i Mellemamerika, der ud over et enestående dyreliv byder på tropiske regnskove og eksotiske strande på Aruba og Jamaica, der frister med både snehvidt sand, koralrev, snorkling og shopping. Allerede for 1½ år siden havde jeg besluttet, at jeg ville være i Beijing under åbningen af de Olympiske Lege, så da jeg fredag den 8. august 2008 kl 24 stod under 1 km fra The National Stadium i Beijing - også kendt som fuglereden, så var det en drøm, der gik i opfyldelse. Nogle vil måske sige det er dyrt og mange penge. Men man får virkelig valuta for pengene. Alt ombord på skibet er betalt. Man spiser i udsøgte restauranter og får en gastronomisk oplevelse langt ud over det sædvanlige. Alle drikkevarer, med mindre der er tale om meget dyr vin, er inkluderet i prisen, og servicen er helt i top, eftersom forholdet mellem gæster og personale er én til én. fortæller Birthe la Cour. Den flotte natur kan nydes fra den private balkon, der ligger i forbindelse med skibets bedste kahytter og der er både pool og en del andre aktivitetetr ombord, eksempelvis spabad, fitnessrum med havudsigt, puttebane, golfsimulator, sportscenter, internet-café, bibliotek, tax-free butikker, legeområde for børn og kunstgalleri. Hver aften er der et eller andet show, som kan være meget fornøjeligt. Om dagen kan man ligge på dækket og tage sol, men de fleste dage går man i land og ser en masse af de lokale turistaktioner. Birthe la Cour er sikker på at hun skal på krydstogt igen, og næste gang bliver det et sted i Asien. Men nu til sommer går turen til Sydafrika, hvor hun fra farmen Nyati som udgangspunkt blandt andet skal på safari i den store Krüger Nationalpark for at se the big five - løven, bøflen, elefanten, næsehornet og leoparden. Lån til ferien har hun aldrig optaget, så selv om hun privat bor på en stor gård er det ikke friværdien, der bliver rejst op. 14 Der er skrevet meget om hvor fantastisk velorganiseret OL i Beijing var, og det var også en af grundene til, at jeg gerne ville opleve dem. Men som tilskuer kom man nu ud for en del, der ikke lige passer ind i det velorganiserede billede - og som medierne ikke fortalte om. Det forlød, at Beijings taxachauffører havde været på engelskkursus. Det kunne man ikke rigtig mærke. Enkelte af dem kunne sige Hello, welcome to Beijing men længere rakte kundskaberne ikke. Til gengæld kneb det også med at finde frem til de olympiske stadionner. Tre gange tog jeg en taxa fra mit hotel og ud til det olympiske område - the Olympic Green. Og jeg blev sat af 3 forskellige steder - og alle steder mindst 1km væk, så jeg selv skulle finde resten af vejen. Til flere af stadionnerne var transportvejen også særdeles vanskelig. F.eks. var det nærmeste sted man kunne blive sat af fra - eller finde - en taxa, 800 meter væk. Og der var ikke nogen opmarch-båse til taxaer - men blev sat af i vejkanten, og skulle ud på vejen og tilkalde sig opmærksomhed, når man ville hentes. Der var anlagt en ny metrolinie, som løb hele vejen op gennem the Olympic Green.

15 Men den var kun for deltagere og officials. Den tætteste metrostation for tilskuere lå 1,2 km fra indgangen til Olympic Green. En dag, da jeg skulle til badmintonstandionnet - og viste chaufføren billetten, hvor navnet stod på kinesisk - lignede han ét stort spørgsmålstegn, og tog mobiltelefonen frem. Jeg havde heldigvis et kort fra hotellet, hvor stadion var afteggnet, og efter at have studeret det i 5 minutter, satte han tøvende igang. De danske medier beskrev, at alle sportsgrenene fandt sted på et centralt område. Det ved jeg ikke lige hvor de fik fra. På Olympic Green lå kun Fuglereden, Svømmestadionnet The Water Cube, og National Indoor Stadium - hvor der var gymnastik og håndoldfinaler. men resten af sporstgrenene var spredt ud over et kæmpe område i Beijing. Men der var næsten ingen mennesker! For man skulle ha billetter til en af de sportsgrene, der fandt sted på de tre stadions for at komme ind på the Olympic Green. Jeg deltog på en tur for Team Danmarks sponsorer, og derigennem havde vi billetter til håndbold, badminton og beachvolley, men ikke til nogen sportsgrene på the Olympic Green. Jeg spurgte derfor, hvor man kunne købe billetter. Det kunne man ikke - de var udsolgt! Jeg fandt dog så ud af, at der var et internet site, hvor der var billetter til salg. De ekinisiske myndigheder havde nemlig lavet et lille kursus i markedsøkonomi for folket. De havde sat priserne på billetter så lave, at menig-kineser ville have mulighed for at komme ind og se noget sport. Men menig-kineser havde så købt billetter til hver ting, og sat dem til salg på nettet til gange prisen. Billetter til svømmekonkurrencerne, der var de mest populære, kostede op imod kr ,-. Jeg endte selv med at betale 1.500,- for en billet til kvindernes indledende redskabsgymnastikkonkurrencer - som i udsalgspris kostede 75,-. På the Olympic Green var der ud over de tre stadions et TVtårn, det internationale mediecenter og en række stande for de store sponsorer som Coca Cola og Omega. The Olympic Green var enormt - ca 2 km bredt og 5 km langt - og der var en fantastisk flot boulevard, der gik hele vejen igennem. Og da det jo så ikke lykkedes alle sortbørshajerne at få solgt alle deres billetter, viste det sig, at mange af stadions kun var halvfulde under konkurrencerne, til trods for at der gik desperate turister rundt uden for hegnet og spurgte efter billetter til anything!. Vi hørte også meget om de 1,5 mio. frivillige der var udkommanderet til at hjælpe. Og jo - de var overalt - og jo, de var meget hjælpsomme og smilende, men de vidste kun den éne ting, de var programmeret til. Hvis man spurgte en billetkontrollør om vej til busstoppestedet, så var der ingen hjælp at hente. Jo, de pegede over på en anden, som nok vidste hvem der kunne vise vej til busstoppestedet. Men billetchek og sikkerhedschek fungerede fantastisk og jeg stod aldrig i kø mere end 1-2 minutter! Disse forskellige mindre velorganiserede elementer var dog ikke nok til at spolere oplevelsen - de var bare interessante elementer, der gjorde den desværre kun 5 dage lange tur til en kæmpe oplevelse, som det er svært at sætte ord på - det der passer bedst, er nok bare STORT! 15

16 LA COUR-JAGT I SYDAFRIKA af Jan Dornonville de la Cour I januar 2008 drog min yndlingsrejseledsager og ægteviede Birgit og jeg til Sydafrika, hvor blandt meget andet Kapprovinsen med dens landskabelige skønhed gjorde indtryk. Vindistrikterne med de stråtækte hvidmalede gårde var et eventyr for sig. Dyrkning af vin opstod hurtigt, efter at hollændere indledte koloniseringen af Sydafrika. I 1659 pressedes de første druer. 20 år senere byggedes vingården Groot Constantia af guvernør Simon van der Stel og byen Stellenbosch grundlagdes. Han opfordrede indtrængende Det Hollandsk-Indonesiske Kompagni til at skaffe flere bosættere fra Holland til Sydafrika. Nantes-ediktet fra 1598,som havde givet religionsfrihed i det katolske Frankrig til herboende protestanter / calvinister / huguenotter, blev ophævet. Huguenotterne flygtede til Europas protestantiske lande. En del flygtede til det i forvejen tæt-befolkede Holland, hvor bolig- og beskæftigelsesmuligheder var ringe. Flygtningene udsattes for berøvelse af ejendele og forbud mod fransk. Nogle af disse sendtes besiddelsesløse til Sydafrika, hvor de enten blev tvunget til landbruget eller i hæren. Flere havde ekspertise inden for vinavl, hvilket ikke alene kom området til gavn, men også prægede landskabet. I alt kom op mod 300 huguenotter til Sydafrika i perioden 1688 til 1720 og øgede den europæiske befolkning her med 15%. De fleste franskmænd slog sig ned i det, der kom til at hedde Franschhoek ( Det Franske Hjørne), som i dag er en meget charmerende by med et pænt antal gourmetrestauranter. Oplandet er intet mindre end smukt med bjerge, vinmarker og gårde, hvis navne vidner om fransk oprindelse som f.eks. Mont Rochelle, La Motte og Cabrière og det til trods for, at hollænderne også her håndhævede forbudet mod det franske sprog, som forsvandt i løbet af 1-2 generationer. Dog er der i dag talrige skilte med tydelig henvisning til huguenotter, og der er de seneste år blevet fejret Bastille-dag! Den mest markante anerkendelse af huguenotternes indflydelse er monumentet for enden af Huguenot Road, rejst i 1943 af et taknemligt sydafrikansk folk til ære for huguenotterne i Cape (1688) og deres uvurderlige bidrag til nationen! På det nærliggende Huguenot Museum, en samling billedskønne, kridhvide bygninger, gik Birgit og jeg på jagt i arkiverne for at finde la Cour-navnet blandt de mange andre franske navne, som er kendt i Danmark, og som fortsat er at finde i Sydafrika, bl. a. Lefevre, Legrand. Og tænk: F.W. de Klerk hører også til huguenotterne, og bidrog som bekendt til ophævelsen af apartheid for alt for kort tid siden. Jagten var intens, og oplevelsen var stor, men vi fandt ingen 16 la Cour er!

17 ÅRSMØDE I MARGRETHE OG JOHS. LA COURS FOND af Leif la Cour Efterkommerne, i alt ca. 50 (38 voksne og 12 børn), efter Margrethe og Johs F. la Cour afholdt det årlige møde lørdag den 9. august på Mols. Vi mødtes ved Molskroen, hvor bilerne blev parkeret. Så gik alle om bord i en bus for en planlagt rundtur på Mols. Første stop blev Dråby kirke. Denne store og smukke kirke har været centrum for mange kirkelige begivenheder i la Cour familiens Skærsø line, fra Lauritz Ulrik købte gården Skærsø lidt uden for Dråby i I løbet af de næste godt 100 år blev et stort antal la Courere døbt, konfirmeret, gift og begravet i denne kirke. Fra Dråby kirkegård kørte vi mod Skærsø, forbi den mindesten, der lige i begyndelsen af skoven er rejst til minde om Lauritz Ulrik og Ellen Kirstine. Vi fortsatte ned forbi Skærsø og gennem den smukke Skærsø Plantage. Midt i skoven gjorde vi holdt, så selskabet kunne indtage en medbragt forfriskning og nyde den smukke natur i det dejlige vejr. Næste stop var Rolsø kirkegård lige ved Rolsøgård ved Vrinners. Det er derfra Ellen Kirstine Poulsen kom, og hendes forældre ligger begravet på denne lille kirkegård. Kirken findes ikke mere, men gravstedet er bevaret. Vi havde fornøjelsen at høre en historie kyndig kirkesanger give os et interessant overblik over kirkens historie. Og vi fik at vide at den døbefond, der står i kirken i dag, er den samme som altid har stået der. Der var altså ved denne døbefond, at en præst i sensommeren 1880 spurgte en gudmoder: Hvad er barnets navn? Og hun svarede: Johannes Faurschou la Cour. Og så var fondens stifter døbt. Efter besøget i kirken kørte vi videre til kirkegården, der ligger lidt ude af byen. Og nede lidt til venstre under et stort smukt egetræ ligger Lauritz Ulrik og Hans hustru Ellen Kirstine (født Poulsen) begravet omgiver at et stort antal af deres efterkommere. Her havde alle turens deltagere lejlighed til at se, at alle gravstenene i det forløbne år er blevet renoveret, således at det nu er muligt, at læse alle teksterne på stenene. Denne bekostelige renovation er betalt af fonden. Undervejs oplæste en af deltagerne, Anne-Dorthe la Cour, et afsnit af Henrik Pontoppidans bog En dansk Landmand, hvor det omtales hvordan Ellen Kirstine og Lauritz Ulrik mødtes og alle de genvordigheder, de måtte gennemleve, før de til sidst fik hinanden, og skabte grundlaget for det store antal slægtninge, der i dag er betegnet som Skærsølinien. Fra Rolsø kørte vi tilbage til Molskroen, hvor vi, efter information fra formanden om hvad der var sket i fonden siden sidste år, indtog en lækker middag. Aftenen blev afsluttet med optræden af De Orientalske Dansere fra Ebeltoft. Det er en forening, der har fået økonomisk støtte fra fonden, og de havde tilbudt, som tak for hjælpen, at komme og danse mavedans for os. Det var meget festligt, og de modtog et stort bifald. Hermed var dagens program udtømt og alle begav sig hjem efter en dejlig dag og aften og med meget trætte børn. 17

18 Begivenheder i Slægten Runde dage i år 19/ Peder David la Cour 85 år 18/ Per Qvist 80 år 17/ Grete Halskov 7/ Vera la Cour 14/ Birthe Louise D. de la Cour 14/ Birgit Dornonville de la Cour 75 år 26/ Inger la Cour Ruff 70 år 15/ Ruth Dornonville de la Cour 17/ Elke Froberg Severinsen 20/ Carina Ryan Wechsler 65 år 6/ Einar la Cour Hougs 1/ Karen la Cour 7/ Inger Margrethe D. de la Cour 10/ Kirsten Rothne 30/ Kirsten la Cour Bentzon 28/ Inge la Cour 28/ Ole Lyck 60 år 2/ Johannes Faurschou la Cour 11/ Christian Philiph D. de la Cour 27/ Eva la Cour 11/ Gyrite la Cour Freiesleben 50 år 9/ Minna la Cour Anthonsen 8/ Marie Louise D. de la Cour 8/ Inge Nedergaard Buss 8/ Peter Dornonville de la Cour 14/ Marianne Dahl 12/ Steen Nedergaard Buss 23/ Julie la Cour Rasmussen 5/ Mette Boysen 28/ Lisbeth la Cour-Andersen 12/ Michael Larsen Dødsfald: Elise la Cour Aidt (77-342) Født den 10. oktober 1944 er død den 15. august 2008 * * * Æresmedlem af Det Kongelige Danske Geografiske Selskab Professor emeritus Sofus Christiansen skulle have været udnævnt til æresmedlem af Det Kongelige Danske Geografiske Selskab for sin deltagelse på Galathea 3 ekspeditionen, på Selskabets møde om aftenen den 12. december Han døde desværre samme dag. * * * Nyt bestyrelsesmedlem Mit navn er Jakob Nielsen la Cour ( ), jeg er optaget af livets vidunderligheder og i gang med at uddanne mig til oplevelsesdesigner fra Danmarks Designskole. Min motivation, for at blive en del af bestyrelsen, centrer sig omkring min passion for at se unge med la Cour-rødder glædes ved at være en del af slægten. Slægtsmøde 2009 Næste års slægtsmøde vil blive afholdt Søndag den 14. juni 2009 Igen i år bliver det et sted i Københavnsområdet, og der vil være noget både for børn, unge og gamle. Så sæt allerede nu X i kalenderen 40 år 8/ Carsten Lundqvist 12/ Charlotte la Cour Lundqvist 18

19 Wedding in England af Janchen Dornonville de la Cour My niece, Georgina ( ) - got married on 23 August 2008 in England. One of the photos is of my father, in the church. He is now 98 years old, and we were very happy that he was able to be present and to witness his grand daughter get married. Georgie has been living in South Africa in recent years, and she met her husband out there. His name is Philip Muller - and he is a dairy farmer, living near George in South Africa - approx 4 hours from Cape Town along the coast. It is a very beautiful part of the country where they live. You can see many more photos by going to the website of the official photographer: where you have to go to Client login and choose from the list of weddings - Georgie and Philip. The password is Muller. They got married at Wilby Church - which is the church were Georgie was Christened - and where she started playing the organ at services from the age of 9 years old. It as very important for her to get married here. Her Mother Stephanie and I cleaned the church, and Bente did all the flower arrangements, both in the church and in the marquis. Antoinette, her sister was one of the brides mades. Obviously, Niels gave her away, and she had wanted to be transported to the church and away from the church in a tractor and trailor - which you can see on the photos. So it was really a country wedding!. Ode til faldne lygtepæle af Jan Dornonville de la Cour Fra Villabyerne den 7. oktober 2008 Jan la Cour fra Charlottenlund lod sig inspirere efter at have taget et foto af de faldne lygtepæle og master med deres skulpturelle effekt på Jægersborg Allé: Her ser vi de nedlagte master Nu er det de nye, som kaster lidt lys på Alléen om natten og vejleder hunden og katten og dem, der er nat-trafikanter i velvalgte forstadsgevandter Gad vist, nu de gamle er borte om alle de ny er så korte at flag og sæson-guilander når helt ned til fortovets kanter Men lys over land er en gave og også når master er lave. Poul Frederik Barfod Dornonville de la Cour (77-13) Jul af Jan Dornonville de la Cour Hver Jul er der fødselsdagsfest hos kusinen, som byder på boller og kringle og te, thi Birgits mor Ester faldt ud af rutinen. Nu fejres hun fortsat. Og her kan man se de ældre og yngre i linie og slægt, som har sunget fødselsdagssange på graven og brunch et og øget den enkeltes vægt, mens flettede hjerter, de skilter med farven. Så får vi lidt portvin og kysser farvel og styrer mod hver og ens evangelist. På fransk hedder Jul såmænd bare noël. Snart ringer vi sammen med glad tak for sidst. 19

20 En ny - og anderledes - la cour Stutteri la Cour avler oldenborg efter godt kårede hoppe og efter hoppestammer der vidner om kvalitet. Føllet La Cour s Dornonville er født kl på Anneksgård. Inge Buss (73-131) deltog i Galathea ekspeditionen på kulstofprojektet for Aarhus Universitet 2006/2007. La Cour s Dornonville har et dejligt temperament, hvilket betyder at alle kan gå til ham og han elsker at blive nusset om. Til følskuet fik han 8 point i helhed, hvilket vi er godt tilfredse med, da det er hoppens første føl. Hoppen er kåret som 9 pointshoppe med tildeling af bronzemedalje. Anneksgård avler oldenborg i Nordsjælland og viser gerne stedet frem, og Alba ( ) og Anais ( ) var i sommer på besøg og så den nye slægtning. Simon Nedergaard Buss ( ) blev student fra Handelsgymnasiet i Risskov, læser nu BDE ingeniør i Herning ved Aarhus Universitet. 20 Jonathan Dreyer Dornonville da la Cour ( ) blev den 13. september 2008 viet med Christina Brink på Mauritzberg Slotskapel ved Norköping i Sverige.

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 5. november 2015, kl. 19.00 på Folkestedet, Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

butiksvant, vi ansatte Winnie fra juni md. og det har vi ikke fortrudt, hun er faldet godt til i butikken. Det er nu Winnie og Karina der er de faste

butiksvant, vi ansatte Winnie fra juni md. og det har vi ikke fortrudt, hun er faldet godt til i butikken. Det er nu Winnie og Karina der er de faste 4. november 2015 Beretning Fjelstervang Kvik Spar APS 1-7 2014-30-06 2015 Jeg sagde med vilje Kvik Spar APS, for det hedder den stadigvæk, vi burde have haft navneændring på generalforsamlingen sidste

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling 11.februar 2012 kl. 09.15 i Gimles Cafe Helligkorsvej 2, Roskilde Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Ib Trelby blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19. Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/2 2016 kl. 19. Antal mødedeltagere inkl. bestyrelsen: 65 Landsformand Steen Kobberø-Hansen deltog i generalforsamlingen. Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere