Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund."

Transkript

1 Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på MultiCenter Syd har en opdateret uddannelsesplan, der beskriver formålet med forløbet. Det bør fremgå af uddannelsesplanen om der er tale om en ung som gør brug af produktionsskolen i bred forstand/afklaring 2, eller om det er en ung, hvor der målrettet skal vurderes i forhold til EGU/ EGU-afklaringsforløb. Ved start på MultiCenter Syd som ordinær elev, målgruppevurderes den unge altid af UU 3. Der er 2 veje som kan fører til afklaringsforløb rettet mod EGU-målgruppen. Via MultiCenter Syd. Via virksomhed/erhverv. Via MultiCenter Syd. Her er 3 veje ind på skolen: Afsluttet skolepligt/grundskolen målgruppevurdering via UU. Aldersgruppe: 16 år til 25 år. Ikke afsluttet skolepligt betalingstilsagn/idv 4, ingen målgruppevurdering. Aldersgruppe: Under 16 år. Via aftale med Jobcenteret ingen målgruppevurdering. Aldersgruppe:18 år til 30 år. Er der tale om en ung som forlader grundskolen og som skal direkte i EGU-afklaringsforløb overdrages den unge personligt. På mødet deltager den unge og den unges forældre/værge, grundskolevejlederen, kommende ungevejleder samt EGU-vejlederen. Den unge skal ligeledes være erklæret uddannelsesparat af UU. Ved et forløb med bred afklaring/ordinært produktionsskoleforløb, hvor kompetenceafdækningen sandsynliggøre at EGU kan være en mulighed, aftales det mellem elev/forældre og MultiCenter Syd, at der iværksættes et målrettet EGU-afklaringsforløb. Den unges uddannelsesplan justeres. EGU-vejleder kobles først på elevens sag, når et EGU-afklaringsforløb iværksættes. Indtil da er det MultiCenter Syds værkstedslærere og vejledere som har ansvaret for elevens forløb. 1 Unge defineres her som værende inden for aldersgruppen år. 2 De fleste produktionsskoleforløb begynder med en bred afklaring. For nogle elever vil EGU afklaring komme efterfølgende, som en udløber generel kompetenceafdækning. 3 For yderligere se samarbejdsaftale Produktionsskole og UU. 4 IDV = Indtægts dækket virksomhed

2 Via virksomheds praktik: Er der tale om en ung i praktik i en virksomhed hvor det af UU og/eller GBS B&U/Jobcenter skønnes ikke relevant for den unge at starte EGU-afklaringsforløb via MultiCenter Syd, vil det være virksomhed og UU/Jobcenter, der med kendskabet til den unge, skal vurdere hvor langt den unge er i processen/afklaringen rettet mod EGU. Det er nærliggende at antage at den unge kan starte sin EGU-plan i den samme virksomhed som de er i praktik i, når den unge er vurderet parat. EGU-vejlederen kan rekvireres til at informere virksomheden, den unge og kommunal aktør om formelle krav og praktiske oplysninger omkring selve uddannelsen. EGU-vejleder kobles på når det vurderes at den unge lever op til de formelle kriterier 5 som skal opfyldes inden start på en EGU-plan. Efterfølgende udarbejder EGU-vejleder sammen med den unge og virksomheden den konkrete EGU-plan. Når en ung påbegynder et forløb på MultiCenter EGU-afklaringsforløb på MultiCenter Syd, varighed minimum 3 måneder. Når eleven vurderes klar til at påbegynde EGU-afklaringsforløb trykkes der på knappen. 1.måned. UU-vejleder og EGU-vejleder orienteres om start på afklaringsforløb. Denne orientering fortages af MultiCenter Syds vejledere. De indkalder om nødvendigt til møde også. MultiCenter Syd kigger målrettet på: Fremmøde og mødestabilitet Faglig afklaring Samarbejdsevne og villighed Selvstændighed Motivationen for uddannelses og arbejde Fleksibilitet Sociale kompetencer i forhold til arbejdsplads Boglige forudsætninger Dette gøres ud fra normal faglig praksis på produktionsskolen, herunder vurdering og beskrivelse af faglige og personlige kompetencer jf. værktøjet: kompetence dokumentation. Er eleven efterfølgende klar til erhvervs- og virksomhedspraktik og eventuelt kombinationsforløb 6, iværksættes 2.måned af afklaringsforløbet. 5 Kriterierne beskrives senere i dette notat. 6 Kombinationsforløb: Her kan eleven i 2 5 uger afprøve dele af EUD på Erhvervs- og SOSU skoler, mens de fortsat er produktionsskoleelev.

3 Er eleven ikke klar til erhvervs- og virksomhedspraktik: EGU-vejleder orienteres om status MultiCenter Syd beskriver årsagen til dette, og aftaler sammen med elev og UU- vejleder et nyt perspektiv. Hvad skal der til for at erhvervs- og virksomhedspraktikken bliver aktuelt for eleven? Hvem skal evt. hjælpe til? Kræver det længere tid? 2.måned. Erhvervs- og virksomhedspraktik. MultiCenter Syd har ansvaret for planlægning mv. Eleven sendes i praktik i en, eller flere virksomheder som retter sig mod det fagvalg som eleven ønsker 7. (Måske kan virksomheden blive praktikdelen i en kommende EGU). Virksomheden evaluerer på en 5 trins skala: Personlige kompetencer Faglige kompetencer Er erhvervs- og virksomhedspraktikken gået godt og perspektivet fortsat EGU inden for det valgte fagområde, iværksættes 3.måned af afklaringsforløbet. (Inden for en del fagområder kan der være sæsonmæssige forudsætninger, som kan have indflydelse på om/hvornår en praktik kan lade sig gøre). Eleven har ikke profiteret positivt af erhvervs- og virksomhedspraktikken: Der kan være tale om: Fysiske begrænsninger hos den unge Det faglige område var alligevel ikke sagen (dvs. omvalg) Eleven kan ikke magte det pågældende fagområde Kemien mellem ung og arbejdsgiver passer ikke Personlige- og sociale udfordringer hos eleven Andet MultiCenter Syd, elev og UU- vejleder analyserer i fællesskab forhindringer og muligheder og beskriver perspektiverne. Skal der fortsættes med EGU målsætningen og hvad vil det kræve? Anden relevant aktør kan medinddrages i denne proces. EGU- vejleder medinddrages i perspektiveringen Sagen kan fremføres i Det Tværfaglige Samarbejdsudvalg. Dette sker via UU. 3.måned. EGU-vejlederen har nu primært ansvar for indholdet i elevens forløb. EGU-vejleder og elev begynder i fællesskab at afdække muligheder og afstemme forventninger til indholdet i en EGU plan, samt foretage et virksomheds/arbejdsgiver match. EGU-vejleder har ansvaret for at udarbejde den konkrete EGU-plan og få denne godkendt hos UU. 7 Eleverne har 4 ugers praktik til rådighed pr ½ år de er indskrevet som produktionsskoleelev. Denne tidsbegrænsning gælder ikke for unge via aftale med jobcenter, samt unge med betalingstilsagn.

4 Eleven er fortsat i gang på MultiCenter Syd, eller i erhvervs- og virksomhedspraktik, såfremt eleven har mere praktiktid til rådighed. Er der tale om en praktikvært som ønsker at indgå som aktør i det konkrete EGU forløb, speedes processen omkring godkendelsen af EGU plan maksimalt op. Ved slutningen af 3.måned kan den endelige EGU plan og selve EGU forløbet iværksættes, såfremt det er muligt at identificere og etablerer praktikdelen i en virksomhed. Er dette ikke muligt har eleven status af at være afklaret til EGU og aktivt praktikpladsøgende 8. Herefter vil eleven have mulighed for enten: At fortsætte på MultiCenter Syd, forudsætter eleven har mere tilbage af sin kvote 9 Virksomhedspraktik via UU i alt 13 uger uden forsørgelse. Unge under18 år. Søge om kontanthjælp. Unge over 18 år. Formelle kriterier som skal være opfyldt inden EGU plan kan iværksættes. Kunne passe 37 timers arbejde om ugen, jf. bekendtgørelse for EGU /praktikperiode Fag afklaret inden for jobområde Mødestabil Samarbejdsvillig Motiveret for 2 3 års uddannelse Besidde kompetencerne til at modtage ugers skole/teoriundervisning At perspektivet for at blive selvforsørgende i løbet af 2-3 år er tilstede ved start på planen Samarbejde. Multicenter Syd, Guldborgsund Kommune og UU Lolland-Falster har indgået forpligtende samarbejdsaftaler. EGU samarbejdsaftale mellem MultiCenter Syd og Guldborgsund Kommune Samarbejdsaftale mellem UU Lolland-Falster og ungdomsuddannelserne I tilfælde hvor en sag skal fremføres i Det Tværfaglige Samarbejdsudvalg sondres der således: Unge uden iværksat EGU-plan. Her er det UU som fremfører sagen for udvalget Unge med iværksat EGU-plan. Her er det GBS undervisningsafdeling som fremfører sagen for udvalget. 8 Dette kan sidestilles med en EUD-elev som har afsluttet grundforløb og ikke kan påbegynde hovedforløb før der er lavet en uddannelsesaftale. 9 Kvoten er 12 måneders produktionsskoletid samlet set og bestemt af lovgivningen.

5 Forpligtigelser. Alle aktører er forpligtet til at følge den lovgivning som de enkelte elementer høre under, oftest udmøntet via bekendtgørelser for det enkelte område. Eksempelvis: Lov om EGU Lov om Produktionsskoler Lov om en aktiv beskæftigelses indsats Service Loven Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds.

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds. Arbejde Begrebsafklaring Ethvert arbejde medvirker til udviklingen af kompetencer på det specifikt faglige område samt på det sociale og det personlige plan. Baggrundsinfo Ca. 13 pct. af en årgang vælger

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro

Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Lemvig Produktionsskole Havnen 72, 7620 Lemvig Skivevej 112, 7500 Holstebro Virksomhedsplan 2012 Indholdsfortegnelse 2 1. Beskrivelse af Produktionsskolen Nordvestjylland 3 1.1. Produktionsskolens bestyrelse

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering. - forståelser og forskelligheder

Uddannelsesparathedsvurdering. - forståelser og forskelligheder Uddannelsesparathedsvurdering - forståelser og forskelligheder Lone Nordskov Nielsen Randi Skovhus Rita Buhl VUE Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning December 2011 1 Indhold Projektets baggrund

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter.

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Kort resumé af projektet: Formålet med projektet er

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere