BERETNING Træf kollegerne og få ideer til dit arbejdsliv. Svært at få nyt liv i den lokale løn Færre stillinger, men uændret ledighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING Træf kollegerne og få ideer til dit arbejdsliv. Svært at få nyt liv i den lokale løn Færre stillinger, men uændret ledighed"

Transkript

1 Træf kollegerne og få ideer til dit arbejdsliv BERETNING 2016 Laboratorier lukket på universitetet Ta en trøje på og løb Spareplan koster masser af kompetencer Svært at få nyt liv i den lokale løn Færre stillinger, men uændret ledighed Den regionale holdopstilling Find et nyt job et helt andet sted Flere udskiftninger blandt fællestillidsrepræsentanter Penge til arrangementer Få en rigtig god arbejdsdag Mere og mere udholdende jubilarer Nye udfordringer fra det præhospitale Nyt navn til bioanalytikeruddannelsen Mød kollegerne til Generalforsamling 2016 Fagets artister imponerer Download hele dbio-midtjyllands beretning 2016

2 TRÆF KOLLEGERNE OG FÅ IDEER TIL DIT ARBEJDSLIV Sidste år var vi 172 kan vi mødes endnu flere i år til regionsgeneralforsamling i dbio-midtjylland? Det er chancen for at samles med både nuværende og tidligere og måske fremtidige kolleger! Der er gået 1 1/2 år siden sidste generalforsamling. Fremover vil generalforsamlingerne finde sted om efteråret i stedet for om foråret. Derved undgår vi, at tidspunktet støder sammen med overenskomstforhandlingerne, som altid finder sted først på året. De nye supersygehuse får færre senge. Hvad skal vi så bestille, når der er færre indlagte patienter? Generalforsamlingen er en lejlighed til både at se fremad og gøre status. Du kan møde vores nye næstformand i dbio, Katja Wienmann Bramm. Det er hendes første besøg hos de midtjyske medlemmer. Det faglige fællesskab betyder meget for bioanalytikere også for Trine Kolding og kolleger i Horsens. Du kan også høre den humoristiske forandringsvejleder Anders Bjørk. Det bliver både spændende og underholdende. Ses vi ikke til regionsgeneralforsamling 2016? TA EN TRØJE PÅ OG LØB dbio fører sig frem, når motionister samles rundt om i landsdelen. Regionsbestyrelsen har besluttet at genoptage traditionen med at forære trøjer til de medlemmer, der deltager i løb. Det giver vores fag synlighed. Nu kommer der løbere og rulleskøjteløbere i dbio-udklædning ved motorvejsløbet i Silkeborg. Medlemmer har deltaget i DHL-løbet i Aarhus, i Ladywalk ved Vesterhavet, Storåløbet i Holstebro og flere andre steder. Vi har endda også et medlem, som har været ude at ro. De får beklædningen med den betingelse, at de skal sende et svedigt foto retur! Selv om du ikke løber, kan du godt blive klædt på. Der er lodtrækning om blandt andet trøjer og jakker på generalforsamlingen. 2 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2016

3 FÆRRE STILLINGER, MEN UÆNDRET LEDIGHED Hospitalerne i Region Midtjylland beskæftigede i maj i år samlet, hvad der svarer til fuldtidsansatte bioanalytikere. Den kæmpemæssige spareplan i Region Midtjylland har altså haft konsekvenser. Set over en længere periode er fagets øverste ledelseslag næsten halveret. I 2007 havde vi 32 ledende bioanalytikere. Det steg til 34 i Nu er det nede på 18. I maj i år var der 34 ledige bioanalytikere bosat inden for Region Midtjylland. Det er 1 flere end i maj sidste år. Selv om der altså er nedlagt stillinger og opsagt bioanalytikere, så har det endnu ikke haft voldsom betydning for ledigheden. Men vi ved også, at nogle af de kolleger, som er stoppet, er gået på efterløn eller pension. Ledighedsprocenten i Region Midtjylland er 1,78 %. Dermed er den på et niveau, som arbejdsmarkedsforskere regner som nærmest fuld beskæftigelse. Men vi er alligevel den del af landet, som forholdsvis har næstflest ledige bioanalytikere. Kun Syddanmark har flere. I Nordjylland findes der kun 0,6 % ledige = 5 personer! Antallet af bioanalytikere på efterløn skrumper. Det skyldes de forringelser, der er sket i ordningen. De, der fylder 60 her i anden halvdel af 2016, skal være 63 år, før de kan få efterløn. På under tre år er grænsen skubbet fra 60 til 63 år. Statsministeren havde fornøjelsen at hilse på dbio-midtjyllands formand, da han kom til Danske Regioners generalforsamling i Aarhus. DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING

4 SPAREPLAN KOSTER MASSER AF KOMPETENCER Ikke flere bakterier og ikke flere bioanalytikere på den mangeårige mikrobiologiske afdeling i Herning. Regionen har endnu ikke undersøgt, om der overhovedet var noget sparet ved at flytte mikrobiologi og fjerne kompetencer fra den vestlige del af regionen. Bioanalytikerne er måske den faggruppe, som har været allermest berørt af Region Midtjyllands spareplan til 700 millioner kr. Den blev vedtaget i juni sidste år, men 15 måneder senere får den stadig nye konsekvenser. I alt er der nedlagt 788 stillinger totalt på sygehusene. Blandt andet er en række bioanalytikere gået på efterløn/pension eller har fundet job i andre brancher, uden at deres stillinger er blevet genbesat. Nogle har forladt arbejdsmarkedet tidligere, end de havde planlagt. Der er også en række vikariater, som er løbet ud, uden at der kommet nye ind på pladserne. Ikke færre end 50 bioanalytikere har været direkte berørt af spareplanen. Indtil nu har 7 forladt regionen, fordi de er blevet opsagt. Andre 3 hænger ved lidt endnu, fordi de er omplaceret til vikariater. 39 er omplaceret til andre faste stillinger. Region Midtjylland har flere gange selv skrevet, at det er gået hårdt ud over bioanalytikere. Det allerværste er alle de kompetencer, som er gået tabt. For eksempel fordi folk stopper på arbejdsmarkedet før tiden eller bliver fyret. Vi vil gennemføre en undersøgelse af, hvor mange års erfaring regionernes sygehuse har mistet. I første omgang skal opgørelsen udføres inden for klinisk mikrobiologi. En af de mere gennemgribende omlægninger er nemlig fusionen af klinisk mikrobiologi, hvor afdelingerne i Herning og Viborg skal til Skejby. Herning er allerede lukket, mens Viborg fungerer videre på nedsat kraft. I første omgang skulle det være til 1. november i år, så til 1. april næste år, og nu er der igen ændret planer, så den stopper 15. januar. Det har ikke været kønt at se på, at den øverste ledelse tilsyneladende ikke har haft styr på lokalebehov og andre forudsætninger, før de forslog at sætte sammenlægningen i værk. Fusionen af mikrobiologi har krævet kostbare transportordninger. Vi har opfordret regionen til at regne efter, om de har fået den planlagte besparelse, men foreløbig har vi ikke set nogen kalkulationer. Vi tvivler meget på, at der er en økonomisk gevinst. Hospitalsenheden Vest mister også sin patologiske afdeling. Her har vi fået meldinger om, at der skal være en satellit på supersygehuset i Gødstrup. Ellers kan de ikke gennemføre de planlagte operationer. Hvorfor ikke bare bevare en rigtig afdeling? Den seneste melding er, at fusionen af de patologiske afdelinger i Viborg og Holstebro skal speedes op. Nu tales der om første halvdel af Fertilitetsbehandlinger skulle flyttes fra Aarhus til Skive og Horsens. Her har det skabt ekstra usikkerhed for de ansatte, at der har været problemer med tilladelser og faglige uenigheder. Flere steder har vi set tendenser til, at lægelige ledelser mere eller mindre direkte har beklikket kvaliteten på andre klinikker. Det er vigtigt, at vi som bioanalytikere stoler på hinanden og respekterer hinandens faglighed, også selv om vi arbejder på forskellige adresser. 4 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2016

5 BIOANALYTIKEREN ER EN DEL AF FREMTIDEN dbio-midtjylland vil gerne ruste medlemmerne til det fremtidige arbejdsmarked. Hvad skal vi bestille fremover? Hvordan skal vi derfor udvikle vores kompetencer? Derfor holdt vi for få dage siden et arrangement om personlig medicin. I fjor var der en fagdag, som blandt andet bød på oplæg om den diagnostiske samarbejdspartner, design af et rullende laboratorium og endelig det store spørgsmål Er bioanalytikeren en del af fremtidens sundhedsvæsen? Det spørgsmål blev straks besvaret med et rungende Ja af Jakob Kjellberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved forskningsinstitutionen KORA. Han mener, at de stadig mere kortvarige indlæggelser og krav om hurtigst mulig diagnose vil sætte yderligere fokus på det flow i akutmodtagelsen, som bioanalytikerne er en vigtig del af. Hospitalslaboratorierne er de centrale arbejdspladser, men Jakob Kjellberg opfordrede også til som bioanalytiker selv at tage initiativer til anderledes måder at sikre sammenhæng i og tilføre værdi til sundhedsvæsnet. Bioanalytikerunderviser og laboratoriefaglig konsulent Susanne Andresen fra Køge fortalte om landets første mobillaboratorium. Et økonomisk samarbejde mellem Køge Kommune og Køge Sygehus har ført til, at en bioanalytiker og en sygeplejerske kører ud til patienter i en specialdesignet bil. Analyserne foretages straks i det veludstyrede rullende laboratorium, og en eventuel behandling kan sættes i gang, uden at patienten har forladt de kendte omgivelser. dbio-midtjylland har tidligere slået streger til en lignende bil. Faktisk længe før Køge gik i gang. Men det er endnu ikke lykkedes at få den ud at rulle i Region Midtjylland. BIOANALYTIKERE MED I KOMMUNALE AKUTTEAMS Gennem et stykke tid har dbio-midtjylland arbejdet på at skabe et forsøg sammen med en kommune. Vi vil gerne i et projekt afprøve at få bioanalytikere med i de kommunale akutteams. Nu er der håb om, at det lykkes i Holstebro Kommune. En rapport har vist, at kommunerne kan spare penge på den måde. Hospitalsenheden Vest er også involveret i planerne. For kort tid siden har der været et møde mellem topfolk fra Holstebro Kommune, laboratorieledelsen, sygehusledelsen og dbio-midtjylland. Måske kan vi fortælle mere på generalforsamlingen. Også om nogle planer i Silkeborg, som vi netop har hørt om. Samtidig skal der til allersidst stå. Det får vi nu forhåbentlig i Holstebro og/eller Silkeborg. Vi har søgt om og fået penge bevilget af hovedbestyrelsen i dbio. Dermed kan vi som organisation også støtte projektet, måske for eksempel ved frikøb af en bioanalytiker. dbio vil også støtte med konsulentbistand. Derudover er der mulighed for at søge penge i en pulje, der blev afsat ved overenskomstforhandlingerne. Flere steder er der planer om, at VIA skal kunne udstationere bioanalytikerstuderende i kommunerne. Det gælder blandt andet i Horsens, Aarhus og Holstebro. På et tidspunkt havde vi i regionsbestyrelsen en ambition om at besøge alle kommuner. Det er stadig planen. Men det kommer til at tage længere tid. Resurserne skal være til stede. Desuden vil det være godt at have et projekt at vise frem. Det får vi nu forhåbentlig i Holstebro. DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING

6 BIOANALYTIKERE I LÆGEPRAKSIS MISTER PRØVER Region Midtjylland mener at kunne spare penge ved, at patienter skal køre til et hospital eller et prøvetagningssted, når de skal have taget blodprøver i stedet for at det ordnes i en lægepraksis. Den nye ordning er endnu ikke helt kørt ind, men den får konsekvenser både i lægehusene og på hospitalerne. For dbio-midtjylland har det været afgørende, at prøvetagningen foregår patientsikkert og med kvalitet. I de lægehuse, hvor der er ansat bioanalytikere, kan det være en fordel for patienterne, at de kan få taget blodprøven et sted, som de kender. Nogle lægehuse har talt om, at de måske må sætte bioanalytikere ned i tid på grund af omlægningen. Hvis det skal være sagligt begrundet, så skal de kunne dokumentere, at deres omsætning er gået ned. Vi har endnu ikke hørt om lægehuse, der vitterlig har varslet arbejdstidsændringer eller opsigelser. BIOANALYTIKERE HJEM TIL BORGERNE Hvis ikke vi er et fag i udvikling, så afvikler vi os. Derfor tager dbio-midtjylland hele tiden nye initiativer. Også selv om vi ved, at mange laboratorier har mere end rigeligt med opgaver. For få dage siden deltog vi sammen med andre organisationer i et møde med Region Midtjylland om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Øjensynligt er det tanken, at patienterne ikke skal opholde sig ret længe på de kommende supersygehuse. Men så skal vi jo ud til patienterne! På landsplan lægges der op til nye samarbejder mellem kommuner og sygehuse. Region Midtjylland har også været i gang med at lægge strategier. Nu inviterer de organisationerne med. Måske fordi dbio-midtjylland selv tilbød at deltage. Vi vil gerne fortælle om gevinsterne ved, at det er bioanalytikere, der kører ud for at tage prøverne. Patientsikkerheden og kvaliteten. Ingen må forledes til at tro, at opgaven kan klares af ufaglærte med to-ugers kursus. I fremtiden kan det også være mikrobiologiske prøver eller tjek af teknologisk udstyr hjemme hos patienten. Det behøver ikke kun være hospitalsansatte, der kører ud. Fremover kan det også være praksisbioanalytikere. Hospitalerne mærker, at der kommer flere patienter i ambulatorierne. Der sker også forskydninger i, hvornår prøverne skal analyseres, for eksempel nogle steder sådan at der bliver mere aftenarbejde. dbio deltager igen i år i de årlige Lægedage i København. Her gør vi de praktiserende læger opmærksomme på fordelene ved at ansætte bioanalytikere. 6 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2016

7 FAGETS ARTISTER IMPONERER Gitte Brix og Dorthe Olsen imponerede deres kolleger med gennemgangen af deres arbejde. Torben Ørntoft og Bent Hansen ved nu, at Mette Thomsen og andre bioanalytikere er meget interesserede i at deltage i at skræddersy behandlinger. Flere og flere kræftpatienter i Region Midtjylland modtager en behandling, der lige netop er tilpasset deres gener og deres sygdom. Det skyldes blandt andet de 14 bioanalytikere på udviklingslaboratoriet under Patologisk Institut på Aarhus Universitetshospital. De foretager molekylærbiologiske analyser af prøver fra en række forskellige cancerlidelser, blandt andet hud, hjerne og ovarie. Det skaber basis for lægernes tilvalg eller fravalg af kemoterapi og anden medicin. Det forbedrer patienternes prognose. Bioanalytikerne Gitte Brix og Dorte Olsen fra udviklingslaboratoriet fortalte om deres arbejde på et fyraftensmøde hos dbio-midtjylland i Virklund. Her lyttede over 60 kolleger og så hver især perspektiver i deres egne specialer. - Vi er stolte og glade over at være en del af processen, så patienterne kan få personlig medicin. Vores nuværende arbejde er kun toppen af isbjerget. Der vil ske meget mere i de kommende år, sagde Gitte Brix og Dorte Olsen. Også afdelingsbioanalytiker Lone Andersen gav oplæg på fyraftensmødet. Hun kommer fra Molekylær Medicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Her bruges biomarkører til at skræddersy behandling til blandt andre patienter med kræft i blæren. Molekylær Medicinsk Afdeling beskæftiger 15 bioanalytikere. Lone Andersen berettede om, hvordan man ved at følge biomarkørerne hurtigt kan se, om operation og anden behandling virker. Hvis ikke, så kan der i stedet gribes ind i tide ved at skifte til andre præparater. Professor Torben Ørntoft fra Molekylær Medicinsk Afdeling deltog også i fyraftensmødet og gav en bred oversigt over mulighederne i at bruge genanalyser til at give hver enkelt patient den bedst mulige behandling. Det er noget, som politikerne ser perspektiver i. Det sagde regionsformand Bent Hansen, som det også var lykkedes at få med til fyraftensmødet. dbio gør meget for at præge indsatsen omkring personlig medicin. Det fortalte konsulent Lisa Bjørnlund Strandmark fra dbio om på mødet. DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING

8 FIND ET NYT JOB ET HELT ANDET STED Næste år kommer dbio med et nyt tilbud til medlemmerne. De kan deltage i et arrangement, hvor de kan få inspiration til at søge anderledes job inden for eller uden for sundhedsvæsenet. Den ny event afvikles måske en lørdag og muligvis i Odense. Det skabes på baggrund af et forslag, som medlemmer af dbio-midtjylland stillede på kongressen i fjor i dbio. FÅ EN RIGTIG GOD ARBEJDSDAG I 2015 holdt dbio en karrieredag for studerende. Den var en stor succes, og mange bioanalytikere så på programmet med misundelse. Nu slås karrieredagen og den nye medlemsbegivenhed sammen. Programmet skal styrke både studerende og andre medlemmer i deres jobsøgning og karriere. dbio-midtjylland satte i det hele taget præg på kongressen i fjor. Vi fik blandt andet vedtaget et forslag om en uddannelsespulje til fællestillidsrepræsentanter. De første penge er netop uddelt. Desuden kom vi med flere forslag om den faglige udvikling. Anders Bjørk bor i Aarhus. Hvis du tager til generalforsamling i dbio-midtjylland, så kan dagen efter blive rigtig god. Foredragsholder Anders Bjørk kommer nemlig og giver ideer til, hvordan vi skaber et arbejdsliv, der beriger os. - Hvad afgør, at vi får en rigtig god arbejdsdag ikke bare os selv men også vores kolleger? Deltagerne får indsigt i og idéer til, hvordan de selv sætter sig ved roret, tager styringen og sætter kurs i retning af noget positivt. Vi skal ændre vores vaner og bryde negative handlings- og reaktionsmønstre. Stine Taudahl Søndergård arbejder på NUC, HEV. Anders Bjørk er jurist, men arbejder i dag som foredragsholder, underviser og forandringsvejleder. Han har de seneste år haft fokus på leder- og medarbejderudvikling i offentlige institutioner og virksomheder. Tidligere har han blandt andet arbejdet i Økonomi og Erhvervsministeriet og i Europa-Parlamentet. Siden blev han forretningsudvikler i en medievirksomhed og vandt flere priser som bedste sælger. 8 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2016

9 DEN REGIONALE HOLDOPSTILLING Nye tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter klar til arbejdet. Enkelte af dem kommer fra Region Nordjylland, da den første introduktion foregår samlet. Dbio-midtjylland, regionsbestyrelsen Mette Thomsen, dbio-midtjylland, formand Karin Vestergaard, KBA, HEV, næstformand Conni Smith, KBA, HEV Stine Taudahl Søndergård, NUC, HEV Lene Thorbjørnsen, KBA, HEM Jonas Dahl, Regionshospitalet Randers Ruth Szöke Skovgaard, Klinisk-genetisk, AUH Marianne Simonsen, Blodprøver og Biokemi, AUH Trine Kolding Damgård, KBA, HEH Bitten Kristensen, KMA, AUH Aktivitetsudvalg arrangerer medlemsmøder Stine Taudahl Søndergaard, NUC, HEV Conni Smith, KBA, HEV Lene Lütken, Patologi, HEM Astrid Lerbech Pedersen, KBA, Horsens Udvalg om tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter Stine Taudahl Søndergaard, NUC, HEV Conni Smith, KBA, HEV Ruth Szöke Skovgaard, KGA, AUH Ledermøder Marianne Simonsen, Blodprøver og Biokemi, AUH Mette Thomsen, dbio-midtjylland Hjemmeside, regionalt Bitten Kristensen, KMA, AUH Facebook Ruth Szöke Skovgaard, KGA, AUH DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING

10 FLERE UDSKIFTNINGER BLANDT FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER Mange tillidsvalgte i dbio-midtjylland holder længe. De fortsætter år efter år med at repræsentere deres kolleger. Men nu er der pludselig nærmest på én gang sket flere udskiftninger blandt de nøglepersoner, der fungerer som fællestillidsrepræsentanter. I Hospitalsenheden Vest er det i dag Conni Smith fra KBA, der samler den faglige indsats. Hun afløser som fællestillidsrepræsentant Annette Toft, KBA, der i en række år også var næstformand i dbio-midtjylland. Hun har nået den alder, hvor hun er stoppet på hospitalet. Lene Thorbjørnsen fra KBA er tiltrådt som fællestillidsrepræsentant i Hospitalsenheden Midt. Hun afløser Bitten Kristensen fra KMA, der er flyttet til KMA på Skejby. Men Bitten Kristensen er ikke ude af det faglige arbejde. Hun fungerer nu som fællestillidsrepræsentant på Aarhus Universitetshospital. Her afløser hun Pia Schjerbeck fra Institut for Klinisk Medicin. I Horsens har Lene Pajbjerg Daugaard, KBA, afløst Trine Kolding Damgaard, KBA. To af de seje fællestillidsrepræsentanter fortsætter: Anna Larsen, KBA, Randers, og Anne Marie Bundsgård, Aarhus Universitet. En række andre bioanalytikere repræsenterer deres kolleger på forskellige poster. Midtjyderne er med mange steder: RMU, Regions MED Udvalg Mette Thomsen, dbio-midtjylland FTF, regionsbestyrelse Bitten Kristensen, KMA, AUH VIA, uddannelsesudvalg Susanne Lindgren, KIA, AUH formand for udvalget Christian Skyum, NUC, AUH Liselotte Lindhart, HR Uddannelse og Arbejdsmiljø, AUH Mette Thomsen, dbio-midtjylland Pensionskassen for Sundhedsfaglige, PKA - delegerede Anne Marie Bundsgård, Aarhus Universitet Bitten Kristensen, KMA, AUH Carsten Hvilshøj, Hjertesygdomme, analyseafsnittet, AUH Casper Fredborg Hegnsvad, KIA, AUH Conni Smith, KBA, HEV Inge Højgård, Blodprøver og biokemi, AUH Kirsten Strauss, Blodprøver og biokemi, AUH Mette Thomsen, dbio-midtjylland Suppleanter: Inger Nielsen, Charlotte Lund, Jette Bisgaard, Kirsten Hildebrandt, Majken Sand, Margit Sørensen, Solveig Dein Kjeldgård Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse, DSA Conni Smith, HEV 1. suppleant Kirsten Strauss, AUH Sundhedskartellet (SHK) regionalt: Mette Thomsen, dbio-midtjylland DRO, Det regionale Organisationssamarbejde forretningsudvalg Mette Thomsen, dbio-midtjylland Annette Toft fik en sød afslutning på tiden som fællestillidsrepræsentant. 10 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2016

11 LABORATORIER LUKKET PÅ UNIVERSITETET PENGE TIL ARRANGEMENTER dbio-midtjyllands aktivitetsudvalg har fin gang i fyraftensmøder. Der har været god tilslutning til arrangementer om blandt andet ebola, hudkræft og personlig medicin. I fjor tilbød dbio-midtjylland at dække deltagerbetalingen for tre medlemmer, som gerne ville til den nordiske kongres for bioanalytikere i Island. Desværre havde vi i bestyrelsen ikke være tilstrækkeligt tydelige, da vi skrev kriterierne for tildeling. Derfor sendte vi ingen af sted. Men vi lærte i bestyrelsen, hvad der skal gøres næste gang. Besparelser fortsætter med at få konsekvenser på Aarhus Universitet. To hele laboratorier er lukket. Det er gået ud over både bioanalytikere, forskere og andet personale. De fleste har fået job andre steder på universitetet. To bioanalytikere bliver omplaceret. To er sagt op. En af bioanalytikerne oplevede at modtage besked om omlægningerne fire dage før sit 25 års jubilæum. Under spareplanen på regionens hospitaler har bioanalytikere haft mulighed for omplacering. Men universitetet er en statslig arbejdsplads, og der har ikke været mulighed for, at bioanalytikere direkte kunne omplaceres til job på hospitalerne. I år har vi tilbudt de midtjyske medlemmer af dbio s centrale fagligt udvalg, at de kan tage til København til LSB-kongressen (laboratoriemedicinsk selskab for bioanalytikere). Den finder sted sidst i september. Kongressen vil give dem inspiration til arbejdet i fagligt udvalg. Men den vil også kunne give dem et udbytte personligt, og det er så en honorering af deres indsats i dbio. I oktober i fjor sendte vi regionsnæstformand Karin Vestergaard til den faglige kongres Point of Care Testing. Den fandt sted i Zagreb i Kroatien. Der var også andre midtjyske bioanalytikere med, og de fik udbygget deres viden om POCT. Regionsbestyrelsen støtter gerne initiativer taget af bioanalytikere på en matrikel eller på en afdeling. Det kan også være en gruppe, som går sammen om et projekt eller en aktivitet. For eksempel har vi givet forplejning til et møde for undervisergruppen. Mange af dem ville måske ellers have muligheder i den kliniske behandling. Arbejdet på universitetet stiller store krav og giver dem omfattende kvalifikationer. Vi ved dog, at der på hospitaler har været opmærksomhed på de afskedigede fra universitetet. DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING

12 MERE KLARHED OM, HVORDAN VI SÆTTER TIMER I EN BANK Vil du gerne have muligheden for at holde fri i fire måneder? Er du parat til at tage ekstra timer i en periode forinden? Måske kommer der en løsning ved overenskomstforhandlingerne om halvandet år. Da kan vores arbejdstider blive et hovedspørgsmål. Blandt andet om der skal oprettes såkaldte timebanker. Rundt omkring i dbio er der interesse for et system, hvor vi i visse dele af vores arbejdsliv kan arbejde ekstra. Til gengæld skal vi så kunne arbejde mindre på andre tidspunkter. Blandt andre nogle af de unge vil gerne arbejde ekstra lige efter uddannelsen og måske spare op til senere rejser, eller til når de skal have børn. Foreløbig er der mange ubekendte i, hvordan det skal bygges op. Derfor er der også modstandere af timebanker. Alle vanskelighederne er nemme at få øje på. For eksempel hvad der skal ske med timerne i banken, hvis man flytter arbejdsplads? Skal timerne forrentes, eller skal arbejdsgiverne kunne skylde dem væk gratis? Kan nogle komme til at arbejde så meget, at de bliver syge af det? Måske vil det være godt at få gennemarbejdet tankerne og opstillet en model for, hvordan det eventuelt kunne fungere. Derved kan der vise sig positive perspektiver, som vi slet ikke har tænkt på. Det er ikke kun arbejdsgiverne, der ønsker mere fleksible arbejdstider. Det gør nogle kolleger også. Vi kommer under alle omstændigheder til at diskutere arbejdstider. Meget styres i dag af hensyn til det gode patientforløb. Hvis patienterne skal tilgodeses bedst muligt, kan det få konsekvenser for bioanalytikere. Ambulatorierne skal holde åbent, når folk har tid til at få taget prøver. I fremtiden får vi måske også åben rådgivning, hvor patienter kan komme og spørge en bioanalytiker i forhold til prøver. Der bliver mindre plads på supersygehusene. Derfor skal kvadratmeterne bruges i flere timer om dagen. Det skal nye, dyre scannere og andet udstyr også. Engang var sygehusansatte nogle af de eneste, som arbejdede om søndagen. I dag har Bilka åben 8-22 syv dage om ugen, og butiksassistenter og mange andre skal på job. Vi skal være klar til, at der ved overenskomstforhandlingerne i 2018 bliver pres på, at vi skal ændre på vores arbejdstider og tillæggene for at møde uden for normal arbejdstid. Kan en timebank hjælpe os i den situation? 12 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2016

13 MERE OG MERE UDHOLDENDE JUBILARER Flere og flere fejrer 50 års jubilæum i dbio. Det nye er, at nogle af dem også fortsat arbejder. Det gælder blandt andet en af dette års fire 50- års jubilarer: Karen Just Pedersen er bioanalytiker hos Lægerne, Sallvej 16 i Hammel. Hun er uddannet på Århus Kommunehospital i Det er 50 år siden næste år! Det er over 50 år siden, Karen Just Pedersen begyndte som elev, og hun arbejder fortsat. Karen Just Pedersen har blandt andet arbejdet med diabetesforskning. Hun har været bioanalytiker i lægehuset siden Hun varetager alle laboratoriefunktioner som for eksempel blodprøvetagning, analyse af blodprøver og urinprøver og EKG. Derudover vaccination, suturfjernelse mm. De tre øvrige 50-års jubilarer er: Inger Nielsen, Randers blandt andet med en fortid som mangeårig kredsformand i dbio og med til at igangsætte det regionale arbejde Hanne Meier, Silkeborg gennem en række år valgt som delegeret i vores pensionskasse Birgit Elisabeth Clausen, Viborg NYE UDFORDRINGER FRA DET PRÆHOSPITALE Falck og andre firmaer breder sig på nye arbejdsområder. De mener, at de også kan tage blodprøver. Hvis deres ansatte får et kort kursus, så kan de sagtens magte den opgave, tilbyder de. Vi skal være klar over, at vi som fag ikke har overtaget blodprøverne til evig arv og eje. Heller ikke selv om Aarhus Universitetshospital opgav et forsøg med at overdrage opgaven til andre faggrupper og anerkendte bioanalytikernes kvalifikationer. Og heller ikke selv om en rapport i Nordjylland viste, at der var problemer med Falcks prøvetagning. Private firmaer byder mere og mere på offentlige opgaver. Vi har også en regering, der ser perspektiver i at udbyde arbejde i licitation. Senest snakker de nu om vandforsyningen. Vi kan ikke hvile på laurbærrene. Kampen om blodprøverne fortsætter. Vi skal anerkende det som en vigtig opgave. Vi skal hele tiden dokumentere, at vi er de bedste ikke kun til blodprøverne, men også til kvalitetssikring, rådgivning om prøver og prøvesvar inden for alle specialer. I år er der års jubilarer og 37 med 25 års anciennitet i dbio. Listerne over jubilarerne står på dbio-midtjyllands hjemmeside, så inviter din jubilar- kollega med til generalforsamling, eller inviter dine kolleger med til at fejre dig! DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING

14 NYT NAVN TIL BIOANALYTIKER-UDDANNELSEN Her i september skal nye regler træde i kraft for uddannelsen til bioanalytiker. Blandt andet er laboratorie forsvundet fra navnet på studieordningen. Fremover bliver vore nye kolleger professionsbachelorer i bioanalytisk diagnostik frem for biomedicinsk laboratorieanalyse, som uddannelsen hidtil har heddet. Nogle af de vigtigste fordele og forskelle ved den nye studieordning er: Den reviderede uddannelse er opdelt i semestre med en varighed på hver 30 ECTS-point. Det er derved muligt at halvere antallet af prøver, som på mange måder har fyldt alt for meget i moduluddannelsen. Der er seks tværgående nationale temaer, som indgår på uddannelsens første to år (i fællesdelen) og sikrer en vis ensartethed på tværs af institutionerne. Studieordningens institutionsdel (de sidste 1 1 /2 år) udarbejdes af den enkelte institution og giver mulighed for toning af uddannelsen. Der er fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af uddannelsen og mulighed for løbende udvikling. Derved kan uddannelsens relevans i forhold til udviklingen i sundhedsvæsenet sikres. Der er fokus på at skabe sammenhæng mellem den teoretiske undervisning og den kliniske uddannelse. Institutionen og de kliniske uddannelsessteder skal samarbejde på alle niveauer. 14 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2016

15 SVÆRT AT FÅ NYT LIV I DEN LOKALE LØN Lars Løkke Rasmussen nuppede lige et billede med sin mobiltelefon, da sundhedsorganisationerne pyntede op uden for Danske Regioners generalforsamling. På nogle midtjyske laboratorier er det fem år siden, at der har været ordentlige forhandlinger om uddeling af lokal løn. Også andre steder er processen gået i stå. Det er arbejdsgiverne klar over. Derfor har der i hver region været nedsat arbejdsgrupper mellem ledelser og organisationer. De skulle se på, hvad der kunne gøres. Vi har haft Mette Thomsen med i arbejdet. Men desværre er der foreløbig ikke kommet så meget konkret ud af indsatsen. dbio-midtjylland ønsker, at ledelser og tillidsrepræsentanter på de enkelte afdelinger skal have mulighed for selv at indgå aftaler. Men det virker, som om HR-afdelingerne ikke tør give slip. Regionen og hospitalerne virker meget centralistiske, Vi oplever i disse år, at mange ældre bioanalytikere med solide tillæg går på pension. Dermed frigøres der midler, som burde fordeles til andre. Nogle steder lykkes det også. Men andre steder frygter vi, at pengene bare forsvinder. De siver væk. Det er ellers midler, som vi selv har betalt for ved overenskomstforhandlingerne. Derfor er situationen urimelig. Vi kommer på den måde selv til at betale for besparelser. En række arbejdspladser har skabt et bedre grundlag for lokale lønforhandlinger. De har opbygget nye kompetencesystemer, hvor bioanalytikerne placeres ind. Det er blevet mere synligt og gennemsigtigt, hvad der gives tillæg for. Blandt andet i Aarhus har man også arbejdet på at ensrette systemerne på de forskellige hospitaler. Dermed er lønsammensætningen ens, hvis en ansat rykker fra en matrikel til en anden. Vi er stadig i forhandlinger om nogle problemstillinger i forhold til konverteringerne. I Aarhus er der også forhandlet et ændret kompetencesystem for afdelingsbioanalytikere. Nu er man på andre midtjyske hospitaler i gang med at udvikle kompetencesystemer og rydde op, hvor målet er, at alle bioanalytikere har en lønsammensætning, der svarer til deres aktuelle arbejdsopgaver. Nu mangler vi, at arbejdsgiverne slipper lønnen fri. Det var først og fremmest dem, der ønskede lokale lønforhandlinger. Nu skal de stole på deres ledende bioanalytikere og give dem lov til at forhandle direkte med deres tillidsrepræsentanter og med kompetence til at dele penge ud. DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING

16 HER ER MIDTJYSKE BIOANALYTIKERE MED Hovedbestyrelsen i dbio: Mette Thomsen, dbio-midtjylland Karin Vestergaard, KBA, HEV Bitten Kristensen, KMA, AUH Udvalg nedsat af dbio s hovedstyrelse: Arbejdsmarkedsudvalget: Mette Thomsen, dbio-midtjylland Fagligt udvalg: Karin Vestergaard, KBA, HEV Else Marie Klærke, Blodprøver biokemi, AUH Marianne Schou Martiny, Patologisk Institut, AUH Mette Højvang Lundgård Degn, Blodprøver biokemi, AUH Lederrådet: Kate Juul Strandgaard, Blodprøver biokemi, AUH Ida Kjær Robsøe, NUC, HEV Organisatorisk udvalg: Jane Trautner, KBA, HEV Pernille Strøm Koue, PAI, AUH Studerendes Udvalg: Najieh Saei, VIA Mathilde Slyk Jørgensen, VIA Liisa Møller Jacobsen, VIA Udviklingsgrupper der står for bl.a. kurser, temadage mv. på landsplan: Molekylær biologi: Helle Knakkergård, PAI, AUH Histologi og cytologi: Cathrine Bønløkke Toustrup, PAI, AUH Susanne Rønn Jacobsen, PAI, AUH Kristina Lystlund Lauridsen, PAI, AUH Hæmatologi: Susanne Høyer, KBA, HEM Klinisk Fysiologi og Nuklear medicin: Annette Düsterdich, NUC, AUH Gitte Munkebo Kodahl, NUC, AUH Immunologi: Susanne Lindgren, KIA, AUH Mikrobiologi: Line Penstoft, KMA, AUH Ingrid Astrup, KMA, AUH Marianne Bøgild Pedersen, KMA, AUH Osteoporose: Tove Skov Stenum, Med. End, AUH Klinisk Biokemi: Ida Sara Christensen Linde, VIA Almen praksis: Kirsten Marie Borg, KBA, HEV Margit Kristensen Tofting, lægehuset Løgstrup Pædagogisk: Ida Sara Christensen Linde, VIA 16 DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING 2016

17 MØD KOLLEGERNE TIL GENERALFORSAMLING 2016! Det foregår torsdag den 22. september 2016 kl i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5 i Silkeborg PROGRAM Ankomst fra kl med registrering, udbetaling af kørselstilskud mv. Velkomst kl. cirka og så spiser vi. Jubilarer hyldes. Mød den nye næstformand i Danske Bioanalytikere Katja Wienmann Bramm. Hun giver inspiration til, hvordan vi forbedrer vores arbejdsmiljø. Generalforsamling Kaffe, kage og lodtrækning om gaver fra dbio s webshop. Humoristisk foredrag af Anders Bjørk med masser af sjove og anderledes tip til, hvad vi gør, når arbejdsgiverne kræver forandringer. Slut cirka kl Hvis du vil spise med så tilmeld dig senest torsdag den 15. september. Her kan du også se navnene på alle de kolleger, der allerede har tilmeldt sig! Du får tilskud til kørslen dbio-midtjylland yder tilskud til befordring til deltagerne i regionsgeneralforsamlingen. Det sker med disse beløb pr. person, udregnet efter afstanden retur mellem arbejdssted og Silkeborg km: 50 kr km: 100 kr km: 150 kr. Over 175 km: 200 kr. Kør gerne sammen og tilgodese chaufføren. Hvem er hun? Ny dbio-næstformand Katja Wienmann Bramm deltager i generalforsamlingen og giver ideer til et bedre arbejdsmiljø. DANSKE BIOANALYTIKERE BERETNING

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014 BERETNING 2015 Blodprøver i Aarhus åbner øjne Det korte og nye Langstrakt overenskomst i lægepraksis Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber

Læs mere

Regionsgeneralforsamling 2014.

Regionsgeneralforsamling 2014. Regionsgeneralforsamling 2014. Velkommen til dbio-midtjyllands beretning, der kommer rundt om emner regionsbestyrelsen har arbejdet med i 2013 og ikke mindst opgaverne i 2014 og fremad. Kom og vær med

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Region Sjælland Beretning

Region Sjælland Beretning Region Sjælland Beretning Beretning for perioden november 2011 til april 2013 Kongresperiode 2010-2013 Region Sjælland Beretning for perioden november 2011 til april 2013 Kongresperiode 2010-2013 På midtvejsmødet

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Universitetshospital, Syd Hobrovej 18-22 9100 Aalborg 9932 1111 www.aalborguh.rn.dk Klinik Kirurgi og Kræftbehandling; Onkologisk Afdeling Klinik

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Sygehus Hobrovej 18-22 9000 Aalborg 99 32 11 11 Stråleterapien Afdelingen for medicinsk fysik Stråleterapien Souschef Sygeplejerske Anne Albeck

Læs mere

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere:

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere: Kredsbestyrelsesmøde DSR Kreds Syddanmark Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 27. april Deltagere: Morten Hartvig Petersen, Kirsten Hessellund Jensen, Ina Kristensen (kommer kl. 11.00), Anne Nissen

Læs mere

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011

Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Fremmødte: 23 Generalforsamling region Sjælland 28.februar 2011 Velkomst: regionsformand Lise Hansen 1. Dirigent: Karen Dam Referent: Merethe Fehrend Karen Dam erklærede generalforsamlingen lovligt varslet.

Læs mere

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013.

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013. Fremtidens bioanalytikere hvilke opgaver løser de? 1 9 Kunstigt blod erstatter donortapninger Genetiske test/profil, nye slags laboratorier Forskning livstilssygdomme, alderdomssygdomme (vi lever længere)

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for. Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for. Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N Mødedato: Den 30. marts 2015

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014

Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014 Oversigt over MEDudvalg i Region Midtjylland 2014 Koncern HR, Viborg, HH Juni 2014 Region Midtjylland i alt Udvalg ledelses medarbejder Regions-MEDudvalget 1 11 23 Hoved-MEDUdvalg 1 strengede 7 85 107

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark 6 2016 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Personlig medicin på programmet for Pharma på Tværs side 18 Sådan gør

Læs mere

Referat af generalforsamling Region Midt, Himmelbjerget

Referat af generalforsamling Region Midt, Himmelbjerget Referat af generalforsamling Region Midt, 10.5.2016 Himmelbjerget 1. Valg af dirigent, samt uvildig referent. Dirigent: Tanja Midtgaard Poulsen Referent: Ulla Bak 2. Aflæggelse af årsberetning ved Tanja

Læs mere

OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00

OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00 OVERVÅGNING? Læger og sygeplejersker skal spores med chip Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. februar 2016, 05:00 Del: De nye supersygehuse skal være effektive. Derfor vil man indføre elektroniske systemer,

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Faggruppen for Handicaphjælpere

Faggruppen for Handicaphjælpere Faggruppen for Handicaphjælpere Tirsdag d. 15. maj Dagsorden: Kl. 10-12 1. Velkomst til faggruppelandsmødet Præsentationsrunde Præsentation og sidste nyt 2. Godkendelse af dagsorden og evt. forretningsorden

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

SAMS Aarhus Månedsmøde D. 03.02.2014

SAMS Aarhus Månedsmøde D. 03.02.2014 SAMS Aarhus Månedsmøde D. 03.02.2014 Ordstyrer: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Kirvil Haugland Næs, Juliane Zickert, Solvej V, Andersen, Priyanka Pagh, Nina Margrethe Raunkjær, Cecilie Lind, Mikkel Thagaard,

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /.

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Hans-Henrik bød velkommen, og efter præsentation af gæster, den siddende bestyrelse og medarbejdere efterfulgt af en sang, gik generalforsamlingen

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E KANTINELEDER i Kost- og Servicesektoren Vil du have indflydelse på din overenskomst? Vil du være med til at udvikle dit fag? Føler du dig alene? Har du ordentlige fysiske

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N Mødedato: Den 9. juni 2015 kl.

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Servicesektor beretning 2010 1

Servicesektor beretning 2010 1 Beretning 2010 Servicesektorens beretning ved denne generalforsamling, tager sin begyndelse i foråret 2008. Foråret 2008 var fantastisk. I FOA var der storkonflikt - fordi der var store problemer med indgåelse

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Referat fra fælles TR-møde i Region Midtjylland d.3/11-2008

Referat fra fælles TR-møde i Region Midtjylland d.3/11-2008 Referat fra fælles TR-møde i Region Midtjylland d.3/11-2008 For referat : Kirsten Ægidius KÆ bød deltagerne velkommen - derefter kort præsentationsrunde. I alt 19 tillidsrepræsentanter deltog på mødet.

Læs mere

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Deltagere: Følgende krisecentre:bornholm, Danner, Dansk Kvinde Samfund Krisecenter, Esbjerg, Fredericia, Frederiksværk, Haderslev,

Læs mere

Nordjylland. Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5. Afventer skitse til forbunds-fusion side 3

Nordjylland. Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5. Afventer skitse til forbunds-fusion side 3 2/2016 Nordjylland Afventer skitse til forbunds-fusion side 3 Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5 Håber på flere nordjyske fødevarejobs side 2 Johns leder Brug din livlinje Mange

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Regionsgeneralforsamling 7. april 2016, Region Nordjylland Mundtlig beretning 2013-2016

Regionsgeneralforsamling 7. april 2016, Region Nordjylland Mundtlig beretning 2013-2016 Regionsgeneralforsamling 7. april 2016, Region Nordjylland Mundtlig beretning 2013-2016 Indledning og præsentation Kære medlemmer Med denne beretning vil vi gerne indvie dig i de mange aktiviteter og gøremål,

Læs mere

Beretning Danske Bioanalytikere

Beretning Danske Bioanalytikere Beretning Danske Bioanalytikere 2015-2016 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 3 To sygehuse blev til et hospital... 3 Praksisområdet... 4 Borgernær Bioanalytiker... 5 Diagnostisk Samarbejdspartner... 6 Overenskomst...

Læs mere

Status på revision af sundhedsprofessionsuddannelser

Status på revision af sundhedsprofessionsuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Status på revision af sundhedsprofessionsuddannelser Oplæg til temadag for kliniske undervisere og ledere 14.08.2015 v/ Jette Rasmussen UNIVERSITY COLLEGE Dagens program: 9.00-10.30:

Læs mere

Nyhedsbrev. Staben sætter dagordener på strøm. Hospitalsenheden Vest Staben. Læs mere herom på næste side

Nyhedsbrev. Staben sætter dagordener på strøm. Hospitalsenheden Vest Staben. Læs mere herom på næste side Nyhedsbrev Nr. 4 den 29. januar 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Staben sætter dagordener på strøm Læs mere herom på næste side Vidste du Arbejdsmiljøvalg 2015 Valg til LMU 2015 ipad og SBSYS café

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

SAMMENSKRIV fra dialogmøde 18. april 2017 kl

SAMMENSKRIV fra dialogmøde 18. april 2017 kl STED: Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV DELTAGERE: Kreds Navn Antal deltagere Kreds Nordjylland Jytte Wester Jannie E. A. Hvilsted (deltager til kl. 12) Anne Marie Jørgensen Tanja Høgh S. Larsen Christina

Læs mere

Referat fra TR netværksmøde Region Nordjylland Den 3. februar 2016 kl på Sofiendalsvej 3, Aalborg

Referat fra TR netværksmøde Region Nordjylland Den 3. februar 2016 kl på Sofiendalsvej 3, Aalborg Referat fra TR netværksmøde Region Nordjylland Den 3. februar 2016 kl. 9-15 på Sofiendalsvej 3, Aalborg Der er morgenkaffe kl. 8.30 9.00. 21 deltagere Kl. 09.00 11.30: Ordinært møde med følgende dagsorden:

Læs mere

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været:

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været: FÆLLESTILLIDSMANDEN Mange ting er sket siden sidste generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling, der er blevet ro om det, det drejer sig om, det faglige arbejde, ordentlige arbejdsforhold

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10.

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10. Til stede: Afbud: Malene Grønvaldt, Elin Gundorf, Laila Andersen. Dagsorden: Pkt 1. Valg af dirigent: Lene Vester. Pkt 2. Pkt 3. Valg af referent: Jane Buchholzer. Godkendelse af dagsorden: Opsamling fra

Læs mere

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar 2015

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar 2015 Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar Deltagere: Morten Hartvig Petersen, Kirsten Hessellund Jensen, Rita Elisabeth Lund Hansen, Barbara Bendahl Schultz, Lisbeth Hammer Andersen, Rikke Kent

Læs mere

Referat fra møde den 14. juni 2007

Referat fra møde den 14. juni 2007 Referat fra møde den 14. juni 2007 Mødested: Røntgenafdelingen Sønderborgsygehus Sydvang 1 6400 Sønderborg Fremmødte: Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Lars Jensen, Jørgen Nørris Christensen og Boye Eckmann

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato: Den 23. juni 2014 kl.

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College GODKENDT

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College GODKENDT Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N Mødedato: Den 16. december 2014 kl. 12.00

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Fyraftensmøde for almen praksis

Fyraftensmøde for almen praksis EXAM Reg. nr. 450 og 1010 Fyraftensmøde for almen praksis Afhentningsordning WebReq profiler Kræft- og Inflammationscentret Hvem er vi? Birgitte Brock Overlæge med ansvar for almen praksis Anne Dorthe

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 Tilstede: Anette, Eva, Bo, Sidse og Gladys Mødeleder og referent: Gladys Dagsorden: Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 1. Godkendelse og prioritering af dagsorden. Godkendt 2. Evt. kommentarer

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. Status for WebReq / Influenzavaccinationer. Fysioterapi: Kvalitetsudviklingsmidler

Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. Status for WebReq / Influenzavaccinationer. Fysioterapi: Kvalitetsudviklingsmidler Nyhedsbrev Nr. 2 juni 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Status for WebReq / Influenzavaccinationer 3 Fysioterapi: Kvalitetsudviklingsmidler 4 Blandede nyheder og information 5 Tilgang/afgang af

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Region Hovedstaden TR netværksmøde

Region Hovedstaden TR netværksmøde Region Hovedstaden TR netværksmøde Referat fra den 6. april 2016 Dagsorden 1)Velkomst og kort nyt fra Danske Fysioterapeuter 2) Stress - forebyggelse, håndtering og om at afhjælpe stress v/ Stressekspert

Læs mere

Referat Sygehjælpere

Referat Sygehjælpere Referat Sygehjælpere 1. Velkomst og præsentation Navneopråb, liste rundt til mailadresser og præsentationsrunde med navn og hvor vi kommer fra. Særlig velkomst til de nye faggrupperepræsentanter. 2. Valg

Læs mere

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128 Mødeforum: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Campus Silkeborg, Nattergalevej 1,

Læs mere

Region Hovedstaden søger

Region Hovedstaden søger GÅ TIL REGIONH.DK/JOB Mød en medarbejder Region Hovedstaden søger Sådan søger du job hos os Tips til jobansøgning, CV og samtale Jurist med primært fokus på persondata, informationssikkerhed og rådgivning

Læs mere

Sammenhæng giver færre indlæggelser

Sammenhæng giver færre indlæggelser Sammenhæng giver færre indlæggelser Psykiatriens Hus er et meget konkret udtryk for en ny tankegang. Her er der fokus på sammenhængen mellem behandlingstilbud og livet under og efter behandlingen. Resultaterne

Læs mere

Kære medarbejdere og ledere i regionerne

Kære medarbejdere og ledere i regionerne op med nærværet Kære medarbejdere og ledere i regionerne Der er regionalt og lokalt iværksat mange gode tiltag for at øge trivslen og nærværet. Det er dette arbejde, disse gode tanker, ideer og initiativer

Læs mere

Livsstil, fælles energi og mestring

Livsstil, fælles energi og mestring Livsstil, fælles energi og mestring 24. november 2015 Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Livsstil, fælles energi og mestring Konference for medarbejdere og borgere i psykiatrien Der er ulighed

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland. Invitation til Kreds Midt Træf 2018 for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland. Invitation til Kreds Midt Træf 2018 for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland Invitation til Kreds Midt Træf 2018 for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 18. januar 2018 Velkommen til Kreds Midt Træf 2018 for TR og AMIR, hvor fællesskaber

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant?

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Du har så mange forskellige slags kolleger, og du er lige meget tillidsrepræsentant for dem alle sammen - Emilie Frijs Jørgensen, tillidsrepræsentant danske bioanalytikere

Læs mere

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Medarbejdernes kommentarer ved RMU til budget 2014 i Region Midtjylland Med udkastet

Læs mere

Generalforsamling 2017 Fælles Service Holstebro Beretning.

Generalforsamling 2017 Fælles Service Holstebro Beretning. Generalforsamling 2017 Fælles Service Holstebro Beretning. Aktiviteter: Når jeg kigger tilbage på 2016 så er det med tilfredshed. Gruppebestyrelsen har på forskellig vis repræsenteret vores medlemmer mange

Læs mere

Revideret 9. sep Page 1

Revideret 9. sep Page 1 Rekorder, der står med fed skrift, er fra igangværende sæson Piger 9 år 40 m 7,30 200 m 35,4 400 m 1.24,5 800 m 4.17.3 4*40 m Højdespring 0,90 Længdespring 3,32 Trespring 5,81 Kugle (1 kg) 4,60 Spyd (400

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Regionsbestyrelsen bød velkommen til de fremmødte. Gæster: Lotte Lagoni Næstformand Ansatte i Etf: Lars Møller Direktør

Læs mere

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse Samarbejde om arbejdstid og uddannelse veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel Anna Ilsøe Jonas Felbo-Kolding Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Samarbejde

Læs mere