ØK Klubbens nye bestyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØK Klubbens nye bestyrelse"

Transkript

1 10. årgang nr. 3 ØK Klubbens nye bestyrelse På generalforsamlingen fik ØK Klubben en ny bestyrelse, som på billedet herover ses efter sit første møde med konstituering, fv. Inger Holbech, der modtog genvalg som sekretær, Vibeke Lund (kasserer), Erik Bøgh Christensen (formand), Lars Boe (næstformand), Engelbert Mertens, Jens Høding og 1. suppleant Ole Møller. 2. suppleant Birgitte Funch var fraværende pga. Sygdom. Læs på side 4-6 om generalforsamlingen og hyldesten til Ole John Mohrsen INDHOLD Dødsfald og mærkedage Kommende arrangementer Gennemførte arrangementer Klubbens generalforsamling ØKs generalforsamling Frk. Simba Hansen efterlyser Side Medie-omtale Mellem os sagt Ligestilling 2007 Fester i Atlanta og Ebeltoft Fin Bangkok-auktion Ferie- og rejseråd Side

2 Dødsfald Jørgen Ib Hedes, Bangkok, tidl. EAC Timber og EAC(Thailand), afgik ved døden 6.3., 74 år gammel. - Steen Albrechtsen, Nykøbing S., tidl. EAC Shipping, døde 15.4., 62 år gammel. Æret være deres minde. Mærkedage med en hjertelig lykønskning! Poul Licht Brix Westergaard Henn. Sørensen Ole Brask H. D. Jørgensen Leif Nielsen 80 år: Erik Frølich Jeppesen, Egegårdsvej 24A, 2800 Kgs. Lyngby Poul Licht, Bakkedraget 14, 3480 Fredensborg 75 år: Jens Brix Westergaard, P.O. Box 1751, Goleta CA 93116, USA Henning Sørensen, Vædderen 30, 3650 Ølstykke John Vitus Nielsen, Højbjerg Vang 58, 2840 Holte 70 år: Leif Nielsen, Hovedgaden 389, 2640 Hedehusene Nils Jensen, 1212 SW Hessler Drive, Portland, Oregon 97239, USA Ole Brask, Læderstræde 8A, Roskilde H. Ditlev Jørgensen, Gl. Strandvej 202A, 3050 Humlebæk 65 år: Jørgen Vangaa Pedersen, Klosterengen 123A, 4000 Roskilde 60 år: Lilian Howard, Frederiksdalsvej 76D, 1. th., 2830 Virum Steen Valbjørn, Ordrupvej 64, 2920 Charlottenlund Steen Ove Jensen, 507 Knoll Pointe, Woodstock, GA 30189, USA 50 år: Preben Schmidt Thomsen, Kornblomstvej 24, 9970 Strandby Søren Bank, Rolsøvej 3, 8240 Risskov Hasse Hjartved, Rådyrvænget 13, 3450 Allerød 14 nye medlemmer som bydes hjerteligt velkomne! Peter Brønnum, Køge (tidl. maskinmester EAC Shipping) - Carl Edv. Ejby Hansen, Børkop (tidl.eac Graphics) - Poul Hansen, Vancouver, Canada (tidl. filialbestyrer EAC Vancouver) - Kim Højgaard Rasmussen, Nigeria (tidl. Old East Trading) - Erik Jensby, København S (tidl. EAC Timber, Kbh., Antwerpen, Seven Oaks) - Helmer Mertz, Skovlunde (tidl. EAC Shipping, Accounts) - Henning Kruse Petersen, Holte (formand for ØK's bestyrelse) - Klaus Petersen, København Ø (tidl. ingeniør EAC Singapore) - Steen Sabinsky, Helsingør (tidl. nautisk inspektør, EAC Shipping, Ship Management) - Claus Svane Schmidt, Darling Point, Australia (tidl.eac Shipping) - Poul Skov-Petersen, Bangkok, Thailand (tidl. EAC Marketing Services, Thailand) - Palle Sojborg, Espergærde (tidl. EAC Bangkok) - Steen Højrup Susini (Knudsen), Næstved (tidl. maskinmester EAC Shipping) - Kaare Vagner, Hørsholm (medlem af ØK's bestyrelse) OJM. 2

3 Kommende arrangementer Torsdag 24.maj kl præcis, besøger vi Frederiksberg Slot med rundvisning. Efter denne spadserer vi gennem Søndermarken til Bjælkehuset på Valby Langgade, hvor klubben byder på en forfriskning. Entré til slottet, hvor der er mulighed for parkering, kr. 25. pr. deltager. Tilslutningen er så stor, at vi nu kun kan sætte tilmeldinger på venteliste. Søndag 10. juni vil vi traditionen tro deltage i Sjælsø Rundt løbet med et vel motiveret hold. Vi mødes et kvarter før start, som finder sted fra DTU, Lundtofte kl Vi cykler den korte tur på 50 km, som bringer os gennem nogle af de smukkeste egne i Nordsjælland. Pris pr. deltager kr Efter bekræftet tilmelding bedes beløbet indbetalt til klubbens konto hos Nordea nr , dog senest Onsdag 13. juni kl mødes vi ved Isbjørnen på Langelinie i den nordre ende af marinaen. Dir.Per C. Schmidt, Københavns Havn, inviterer ligesom i juli 2005 klubben på sejltur i havnen. Turen varer et par timer, og deltagelsen er begrænset til 30 personer, så reservation vil blive modtaget på en first come first served basis, ligesom medlemmer, som ikke kom med i 2005, vil have fortrin. Sejlturen er gratis for deltagerne. Tirsdag 24. juli kl inviterer klubben til medlemsmøde i Asia House. På denne dato for 60 år siden stiftedes Det Østasiatiske Kompagnis Boldklub (ØKB), senere kendt som ØK/EAC Sport. 30. marts 1998 skiftede sportsklubben navn til ØK Klubben. Der serveres et let måltid til en pris af kr. 60 ekskl. drikkevarer. Dette beløb bedes ved tilmelding overført til klubbens konto hos Nordea nr , senest Torsdag 16. august kl finder klubbens årlige teateraften sted i Grønnegårds Teatret, der opfører Holbergs Erasmus Montanus med Lars Mikkelsen (billedet) og Ditte Gråbøl, Kristian Halken, Steen Springborg, Peder Jorde, Signe Egeholm Olsen, Laus Høybye, Gitte S t e e n o g C l a u s F l y g a r e i hovedrollerne. Prisen, inkl. Kaj Runchels fortræffelige picnic, men e k s k l. d r i k k e v a r e r, e r f o r medlemmer og én ledsager kr. 300 pr. stk., for gæster kr Reservér billetter tidligt for at sikre deltagelse. Husk golfturneringen torsdag 20.september i Gilleleje Golf Klub. Nærmere herom i næste blad. 3

4 Gennemførte arrangementer Umiddelbart efter klubbens generalforsamling 28.3., der omtales udførligt på siderne 5-7, præsenterede advokat Jan Erlund ØK's regnskab for 2006, kommenterede forventningerne til det kommende år og introducerede sin efterfølger på formandsposten, Henning Kruse Petersen. Onsdag besøgte klubben Storm P. Museet på Frederiksberg, hvor de ca. 25 deltagere hørte et interessant foredrag om den store humorist og blev vist rundt. Besøget afsluttedes i de små haver i Pile Allé. O.J.M. Formandsjobbet blev en livsstil På klubbens generalforsamling rettede næstformanden, Lars Boe, på bestyrelsens vegne en varm tak til Ole John Mohrsen for en kæmpeindsats som Klubbens formand og før den tid formand for forgængeren, ØK Boldklub. Du har været primus motor i starten af ØK Klubben, og du har som bestyrelsesformand drevet klubben i den ånd, ØK er skabt på. ØK har aldrig kun været arbejde, men en livsstil, og du har været dedikeret, flexibel og mand for en masse arbejde med at skaffe nye medlemmer, gennemføre en lang række a k t i v i t e t e r, k o m m u n i k e r e m e d medlemmerne, skrive referater o.s.v. Der manglede ingen detaljer, når vi mødtes. Alt var vel forberedt og gennemtænkt. Jeg har ladet mig fortælle, at dine evner også rækker ud over det organisatoriske, og at du på en tur til Svendborgsund-marchen lavede en parodi på Rebecca Brüel og Troels Triers Bøf med løg. Det nummer kan vi måske få genopført på en medlemsaften, sagde Lars, som derpå sammen med Engelbert Mertens overrakte en krystalkaraffel og klubakvavit til Ole Mohrsen og en stor buket blomster til hans frue, Joan, med en speciel tak for hendes langmodighed med al den tid, hendes mand havde brugt på formandsjobbet. Under stående bifald udnævntes Ole derefter til æresmedlem af klubben. E.E. Husk venligst tilmeldinger! Medlemmer bedes altid tilmelde sig arrangementerne på forhånd. Bliver man forhindret i at deltage i et arrangement, som man har meldt sig til, bedes man straks afmelde deltagelsen. 4

5 Klubbens Generalforsamling På ØK Klubbens ordinære generalforsamling 28.3., der blev ledet af advokat Christian Lund, indledte Ole J. Mohrsen sin sidste beretning som klubbens formand med at udtrykke glæde over den fortsatte stigning i medlemstallet med optagelse af 45 nye medlemmer i 2006, så at klubben var vokset til i alt 533, heraf 398 i Danmark og 135 i udlandet. Klubbens formål har vist sin berettigelse ved at udbygge kontakten til og mellem tidligere og nuværende ØK-medarbejdere over hele kloden, men medlemmerne opfordres til at gøre klubben endnu større og stærkere. Medlemsbladet er, ligesom klubbens engelsksprogede hjemmeside, et glimrende redskab for klubben til at kommunikere med medlemmerne. Hjemmesiden rummer et komplet medlemsregister, hvortil medlemmer alene har adgang. ØKs Almennyttige Fond støtter fortsat klubben økonomisk i informationsarbejdet, og uden denne støtte kunne vi ikke udføre det informative arbejde gennem bladet og hjemmesiden. I 2006 modtog klubben også økonomisk støtte fra ØK til afholdelse af en golfturnering for klubbens medlemmer. I 2006 blev der afholdt i alt 17 arrangementer, herunder et møde med PFA, arrangeret af ØK, for medlemmer af ØK's Pensionsfond. Om klubbens fremtid sagde Ole Mohrsen, at klubben - efter koncernhovedkontorets etablering i East Asiatic House ved siden af Asia House - anser det for helt naturligt, at klubben kommer til at spille en rolle som katalysator i forholdet mellem ØK og medarbejderne, tidligere som nuværende, og klubben er parat til at deltage i informationsarbejdet og andre relevante opgaver på dette område i nært samarbejde med ØK. Hjemmesiden trænger til en opgradering, både af display og indhold, ligesom sikkerheden bør øges. Til slut omtalte Ole Mohrsen sin beslutning om efter ni år på formandsposten at lade nye, yngre kræfter komme til og derfor ikke ville genopstille til bestyrelsesvalget. Han glædede sig over, at bestyrelsen vil indstille Erik Bøgh Christensen til nyvalg til bestyrelsen. Med denne bestyrelse forudser jeg et engageret og kompetent team, som vil arbejde for klubbens videre udvikling i nært samarbejde med ØK. Af hensyn til kontinuiteten i klubbens administration og medlemskontakt vil jeg dog herefter bistå bestyrelsen som dens rådgiver. Derefter forelagde Ole Mohrsen det reviderede regnskab og budgetforslag med følgende kommentarer: Klubbens driftsresultat for 2006 er et underskud på ca. DKK 6.000, hvorved formuen er reduceret til DKK ultimo Driftsunderskuddet må især tilskrives udgifter til bladet og hjemmesiden på Internettet, men bestyrelsen finder underskuddet acceptabelt, da udgivelsen af bladet er så central i klubbens arbejde. Nettoudgiften til arrangementer er reduceret ved, at deltagernes egenbetaling er øget. 5

6 Klubbens Generalforsamling fortsat Budgetforslaget for 2007 er baseret på uændret kontingent på DKK 250 af hensyn til de mange medlemmer, som støtter klubbens arbejde uden dog selv at kunne deltage i de mange aktiviteter. I budgettet er indeholdt en forventet støtte på DKK fra ØK's Almennyttige Fond i lighed med tidligere år. Med uændret aktivitetsniveau, fortsat og øget brugerbetaling ved klubbens arrangementer samt fokusering på et præsentabelt blad forventes et underskud for 2007 på ca. DKK , som efter bestyrelsens skøn er forsvarligt i betragtning af klubbens gode konsolidering. Formandens beretning, regnskabet og budgettet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen, som ligeledes enstemmigt og med akklamation genvalgte Vibeke Lund og Jens Høding til bestyrelsen, nyvalgte Erik Bøgh Christensen til vakancen efter Ole John Mohrsen, genvalgte Ole Møller og Birgitte Funch som suppleanter til bestyrelsen og nyvalgte Ejner Søndberg til revisor, da Eilif Jensen ikke ønskede genvalg. Under Eventuelt takkede Sv. E. Christensen for klubbens vingave til hans 85 års fødselsdag. Og Ole Mohrsen takkede med en flaske klub-akvavit Eilif Jensen og Erik Eriksen for veludført arbejde som hhv. revisor og redaktør af klubbladet. E.E Vigtig meddelelse til klubbens internetbrugere Klubbens medlemmer bedes altid anføre deres navn ved afsendelse af e- mails adresseret til klubbens mailbox ( eller til m e d l e m m e r a f b e s t y r e l s e n o g k l u b b l a d e t s r e d a k t i o n Ændrer et medlem adresse, bedes dette også meddelt klubben, så vi altid kan vise de korrekte adresser i registrene på hjemmesiden ( s uden et afsendernavn, der kan identificeres, vil blive slettet ulæst for at beskytte vore elektroniske arkiver mod virus-angreb. Medlemmer bedes i øvrigt altid give os meddelelse ved ændring af eller postadresse. O.J.M. Lyspunkter Da du blev født, regnede det, men det var ingen almindelig regn, det var himlen, der græd, fordi den havde mistet sin smukkeste stjerne. Du lovede ikke at sladre til far og mor om, hvad tid jeg kom hjem i nat sagde søsteren surt til sin lillebror. Det gjorde jeg heller ikke protesterede han, jeg sagde bare, at jeg havde for travlt med at spise morgenmad til at se på klokken. 6

7 Den 17. april mødtes den nye bestyrelse,suppleanten Ole Møller samt den nye revisor Ejner Søndberg med den afgåede formand, Ole John Mohrsen, og tidligere bestyrelsesmedlemmer m.fl. til en sammenkomst, hvor Carsten Dencker Nielsen var vært og - sammen med Alménfondets formand, Jan Erlund, og Erik Bøgh Christensen - takkede for et veludført, beundringsværdigt ledelsesarbejde og den stærke vækst i medlemsantallet siden klubbens omlægning for 9 år siden fra sport til selskabelige aktiviteter. Billederne her er fra denne sammenkomst og medlemsmødet efter klubbens generalforsamling. 7

8 ØK i topform som 110-årig ØKs generalforsamling 2007 foregik på Kompagniets fødselsdag og efterlod - billedligt talt - dels indtryk af en 110-årig koncern i topform med et fint regnskab, god økonomi og stærk fremgang i de tre tilbageværende aktiviteter, dels stærk aktionær-anerkendelse af Jan Erlunds formandstid og forslagene fra hans bestyrelse om en ny, strategisk 5-års plan og sammensætning af en ny bestyrelse udvidet med to yngre erhvervsfolk og med Nykredit-koncerndirektør Henning Kruse Petersens overtagelse af formandsposten. Samtlige forslag vedtoges enstemmigt og med akklamation, og de godt 900 deltagere i generalforsamlingen hyldede Jan Erlund stærkt for både hans indsats gennem 14 år og hans sidste, mundtlige formandsberetning, der havde følgende hovedpunkter: 2006-regnskabet (omtalt udførligt i marts-nr.) med stor fremgang for alle tre forretningsområder og udbetaling af 8,7 mia kr. til aktionærerne i form af udbytter og aktie-tilbagekøb. Halvering af administrationsomkostningerne til 37 mio. kr. I dem indgår bestyrelsens honorar på kr. til formanden, kr. til næstformanden og til de øvrige medlemmer. Disse honorarer foresloges fortsat, og Erlund nævnte, at der ikke eksisterer options- eller bonusprogrammer for ØKs bestyrelse. Den nye strategi rækker 5 år frem og går ud på, at man ikke vil gøre noget for at sælge de 3 aktiviteter, så længe de fortsat er mere værd for koncernen, end hvad der vil kunne opnås ved et salg. Men planen sætter nye mål og indebærer en lang række initiativer: Opkøb, organisk vækst, produktog service-innovation, geografisk ekspansion, udvidelser og nyanlæg m.m. Den planlagte fabriksudvidelse i Venezuela er en stor investering til op mod 100 mio. US$, men bestyrelsen planlægger at lade både fabrikken og evt. opkøb finansiere af pengestrømmen fra driften, og EAC Foods har ingen planer om at sælge eller markedsføre produkter uden for Venezuela. På spørgsmål om, hvorvidt ØK kan få penge ud af Venezuela, er svaret et Ja. I starten af 2007 modtog ØK royalty og udbytte fra Foods for 2005, og betalingen for 2006 er på vej gennem systemet. Industrial Ingredients forventes at kunne fordoble omsætningen på 3 år ved organisk vækst og opkøb. Udvikling - det nye nøgleord for dagsordnen - kræver udbygning af både kompetencer og en lidt bredere organisation med central tilførsel inden for køb og salg af virksomheder, styrkelse af hovedsædet og indretning af lønsystemerne, så de understøtter ØKs ændrede opgaver, samt vedtagelse af et nyt optionsprogram, der skal omfatte omkring 25 ledere. Omsætningen ventes at stige med et 2-cifret antal procent om året, opgjort i lokale valutaer, og målet er i gennemsnit over de 5 år at skabe et afkast på omkring 30% af den investerede kapital. 8

9 De senere års udbyttepolitik vil blive videreført, og som tommelfingerregel vil ØK frem til 2011 udlodde en tredjedel af hvert års nettoresultat. Men ØKs forretninger skal være polstret i en sådan grad, at de kan modstå pludselige bevægelser på de enkelte markeder. Formandsskiftet. Jeg har haft den ære og det privilegium at stå i spidsen for denne på mange måder helt specielle virksomhed i snart 15 år, en virksomhed, som man har en fornemmelse af, at hele Danmark føler et ejerskab til. Vi har fået et klart bevis for, at ingen virksomhed kan overleve på fortidens bedrifter. Men vi har også set en virksomhed, der med skiftende, dygtige ledere og engagerede medarbejdere har kæmpet sig gennem 2 opslidende og alvorlige kriser, i 1992 og i 1998, og som siden 1998 har skabt betydelig fremgang. Virksomheden har i denne turbulente tid afviklet en stor gældsbyrde, har svaret enhver sit og har sluttelig givet sine loyale aktionærer et fornuftigt afkast som tak for støtten i de vanskelige år. Sluttelig en tak til ØKs direktion, ledere og medarbejdere for, at de endnu en gang har demonstreret omstillings-parathed og har skabt gode resultater, sagde Jan Erlund. E.E. Medlemmerne af ØKs nye bestyrelse Henning Kruse Petersen Formand Torsten E. Rasmussen Næstformand Kaare Vagner Mats Lönnqvist Connie Astrup- Larsen Preben Sunke Efterlysning af en gudmor og et rutekort Klubbladet har modtaget to efterlysninger. Den ene kommer fra vort medlem, Erik Graugaard, Kastanievej 7, 4220 Korsør, der gerne vil have fat i et af de rutekort, man i sin tid fandt på ØKs passagerskibe om skibsruter, som skibene dengang besejlede. Interesserede bedes kontakte Erik direkte. Den anden er fra Ole Stig Johannesen, Dommervæget 28 G, 4000 Roskilde, tlf , forfatter af bogen Kompagniets skibe, der omtaltes i marts-nr. Han beklager en tekstmæssig fejl i bogen, nærmere betegnet en mangel i billedteksten side 98 under billedet af Jutlandia II. Samtidig rejser han et gammelt spørgsmål om, hvem der navngav skibet. Det har han ikke kunnet finde i det omfattende kildemateriale, han har benyttet ved bogens udarbejdelse, og nu håber han, at nogen kan og vll hjælpe ham med at løse gåden. Hvis nogen af vore læsere kan det, hører klubbladets redaktion også gerne fra dem. E.E. 9

10 Efterlysning fra Frk.Simba Hansen Fra v. Tuan (Simbas storebror, der er socialpædagog og nybagt far), lillesøsteren Trang, der studerer medicin, Simba Hansen Pham og lillebroren Quang, der læser til lærer og spiller fodbold i B93. En tredie, usædvanlig efterlysning er modtaget fra en studine, der stammer fra Vietnam og før fødslen i slutningen af 1979 blev reddet af ØK-skibet Simba - sammen med sine forældre samt hendes 1-årige storebror og 11 andre flygtnnge. Simba tog alle 14 med til Hong Kong, hvor kaptajnen telefonisk fik den danske generalkonsul til at udstede en garanti for flygtningenes vidererejse til og eventuelle opholdstilladelse i Danmark, hvilket var en forudsætning for skibets anløb og landsætning af de nødstedte. Efter fødslen kort efter nytår viste forældrene deres taknemlighed ved at give den nyfødte datter navnet Simba Hansen Pham. 27 år efter fødslen studerer frk. Simba i dag kommunikation ved RUC i Roskilde, hvor hun og hendes kæreste har travlt med at renovere en lejlighed, de lige har fundet. Og via klubbladet søger hun nu oplysninger om det skib og skibsofficeren, formentlig kaptajnen eller overstyrmanden, der reddede hendes familie. Hun vil gerne koordinere oplysningerne med det, hun har hørt fra forældrene eller læst om i avisudklip fra 70'erne og 80'erne om krigen, flugten og familiens første tid i Danmark. Får hun materiale nok, vil hun dels prøve at lave en lille dokumentarfilm om familiens skæbne, dels til sin tid at kunne videregive slægtshistorien tll sine egne børn, så at slægtshistorien ikke forbliver en banal flygtninge-skildring, men en virkelig fortælling om menneskeskæbner i krigs- og fredstid, om ulykker, held og hjælpsomhed til søs samt i det lille, fjerne land, der blev blev hendes og familiens fædreland. Desværre er det ikke lykkedes hjælpsomme ØK-folk med Svend Jagd og Bernt Skjøtt i spidsen at finde skibsregister og bemandingslister med oplysninger om Simba og folkene ombord. Skulle det nu lykkes at fremskaffe flere oplysninger, har Svend Jagd lovet at videregive materialet til Simba Hansen. Har tidligere besætningsmedlemmer fra Simba eller andre ØK-skibe, som reddede flygtninge, kontakt med nogle af de reddede, hører klubbladet meget gerne derom. Iflg. Morgenavisen Jyllands-Posten skønnes omkring 1,5 mio. at være flygtet fra Sydvietnam Danmark modtog 4000 af dem, og ØK-skibe reddede mange af dem. E.E. 10

11 Medie-omtale af ØK-folk og ØK BÅNDENE TIL THAILAND OMTALT i store artikler brugte SØFART således hele bagsiden på en lettere omskrevet gengivelse af historien Kongen og bageren på Selandia, som klubbladet bragte i januar. EKSTRA BLADET har haft en helsides artikel om Oriental Hotel i Bangkok, der betegnes som Verdens bedste hotel, som oser af klassisk luksus og er skabt af en dansker, ØKs stifter H.N.Andersen, som følte sig betaget af det eksotiske Østen og for et lån på sølvdollars købte hotellet og restaurerede det sammen med en italiensk arkitekt. Og både BØRSEN og det fornemme tidsskrift ANTIK & AUKTIONER har haft flere sider hhv og om ANDERS NORMANNs pragtfulde kunstsamling, som klubbladet vil omtale nærmere i et kommende nummer. PERSON-OMTALE: 1½ sides interview i BERL.TID med forfatteren Ole Lange om hans bøger om H.N.Andersen og C. F.Tietgen. - Eventyrets barske oplevelser på hospitalsskibet Jutlandia var overskriften på helsides interview i DAGBLADET og FAA med Leif Errebo, der som 27-årig maskinmester deltog i skibets 3.togt til Korea. - Man gør da arbejdet færdigt var overskriften på et tre siders interview i J-P med Jan Erlund om bl. a. udlændinge i danske bestyrelser og rollen som dansk bestyrelsesmedlem i Asien m.m. Dagen før bragte J-P en 4-sp. foromtale af interviewet med Erlund under overskrften Bestyrelsesbonus er en uskik. - BØRSEN oplyste, at kun syv aktieselskaber i Fondsbørsens C20-indeks har udlændinge i bestyrelsen: Coloplast, Danisco, Torm, GN Store Nord, H.Lundbeck, Novozymes og Novo Nordisk. - Helsides interview i BERL. BUSINESS 3.3. med Hans-Henrik Rasmussen, der i sin tid blev handelsuddannet i ØK og nu er formand for og medejer af reklamebureauet Os i Hellerup samt partner i Far East Co. AKTIVITETER: ØK er langt fra skræmt af Hugo Chavez var den 6-sp. overskrift over interview i J-P 2.4. med chefen for EAC Foods, Bent Porsborg, mens en anden artikel i bladet samme dag hed ØK-planer om opkøb i Venezuela. ØK frygter ikke ekspropriation i Venezuela, fastslog RB- BØRSEN i lille artikel, der blev gengivet i ERHVERVSBL og formentlig også i ANDRE BLADE. ØK-aktiviteter i Kina kort omtalt af Troels Kløvedal i serieudsendelse i DR-1. ØKONOMI: Det anses for meget sandsynligt, at ØK og 9 andre selskaber vil opjustere det forventede årsresultat. J-P Aktiekurs ved redaktionens slutning 23.4.:

12 Mellem os sagt ved Erik Eriksen Jette Lindegaard, Koncern-administrationen, blev rigtig hyldet 2.4., da hun som den første, kvindelige medarbejder fejrede 40-års jubilæum i ØK. Desværre modtoges meddelelsen om det sjældne jubilæum først efter martsbladets deadline. Gertie Steincke-Benveniste er blevet gudmor til en biograf og har som sådan været med til en festlig åbning af landets nyeste biograf. Den hedder - som foreslået af Gertie og omtalt i klubbladet juli Falkoner Biografen og ligger på Sylows Allé i hendes kommune, Frederiksberg, der hermed efter 20 års kulturel tørke på dette område har fået sin helt egen biograf. Med vindernavnet i en konkurrence, udskrevet af FREDERIKSBERG BLADET i 2005, fulgte et 2-års partoutkort og en indbydelse til åbningsfesten sammen med kulturminister Brian Mikkelsen, Frederiksbergs borgmester Mads Lebech og mange filmfolk. Kvindeligt indtog i ØK-styrelsen. På ØKs generalforsamling fik Kompagniets bestyrelse for første gang i ØKs 110-årige historie et kvindeligt, generalforsamlingsvalgt medlem: Connie Astrup-Larsen, som er international direktør i Royal Brew og formand for bryggerigruppens datterselskaber i udlandet. Som bestyrelsens afgående formand, Jan Erlund, fortalte de henimod 1000 deltagere i generalforsamlingen, blev hverken hun eller Preben Sunke, som også var indstillet til en bestyrelsespost og ligeledes blev enstemmigt valgt, ikke indstillet af bestyrelsen pga. deres køn, men fordi de begge besidder en erhvervsmæssig baggrund og viden af stor værdi for ØKs ledelse. Men her og nu kan det røbes, at forslaget om de to kandidaters opstilling egentlig stammede fra Henning Kruse Petersen, der kom til at efterfølge Jan Erlund som formand for bestyrelsen, og at han udover kendskabet til kandidaternes baggrund også har sans for betydningen af ligestilling på topplan og har haft det lige siden udnævnelsen i 1994 til direktør i Nykredit. Dette burde have været nævnt, da Radioavisen og en række dagblade et par uger efter ØKs generalforsamling omtalte en spritny kursusrække, som Ledernes Hovedorganisation har startet for at vænne nye, kvindelige ledere af med at udvikle sig fra prinsesser til strigler. I denne omtale nævntes Nykredit nemlig som en af de to virksomheder, der har været gode til at få kvinder med i hovedledelsen. Ifølge afdelingschef Trine Thorning er 42% af Nykredits 3000 medarbejdere nu kvinder. 46% af souscheferne er også kvinder, og kvindernes andel af pladserne i topledelsen er vokset fra 14 til 20 procent siden koncernens etablering i 1995 af en arbejdsgruppe med ligestilling som hovedopgave. 12

13 Kruse Petersen fortalte i øvrigt i sin spontane introduktionstale på klubmødet 28.3., at han nogle timer forinden havde truffet aftale med Nykredits ledelse om, at han udtræder af direktionen i september for at kunne hellige sig ledelsen af ØK, investeringsselskabet Private Equity A/S og et par andre virksomheder. Og umiddelbart efter mødet meldte han og Kaare Vagner sig ind i Klubben, hvad de kunne gøre som bestyrelsesmedlem i ØK. Mogens Slot Knudsen, der bor i Lystrup ved Århus og lige er blevet medindehaver af et 118 år gammelt firma, C.F.Nielsen A/S i Bælum, har sendt mig en beretning om endnu en festlig reunion. Den omfatter årgang 1974, hvor 15 ØK-elever afsluttede det erhvervsøkonomiske kursus i Holbergsgade. 11 af dem deltog i genforeningen i John Ole Hansens sommerhus i Ebeltoft og besluttede at mødes igen om to år i Thailand. Nedenstående fotos viser årgang 74 på hovedtrappen i Holbergsgade og de 11 deltagere april 2007: Øverst fra venstre Mogens Slot Knudsen, Marc Alexander Beck, John Ole Hansen, Leif Dalby Jensen, Arne Bachman Olesen og Eigil Schytte, nederst fra venstre Søren Gordon Nielsen, Henning Bo Herold, Per Vransø, Carl Edvard Ejby Hansen og Peter Michael Buron. Fire andre var forhindret i at deltage, men ventes dels at komme med næste gang, dels at melde sig ind i klubben Jan Erlund (til venstre) introducerer efterfølgeren som ØK-formand, Henning Kruse Petersen, for ØK Klubbens medlemmer

14 Torben Wetche, Atlanta i Georgia, som i oktober var vært ved en frokost for 5 ØK-folks samlede 100-års jubilæum, er selv blevet fejret ved en fest på Carter Presidential Library i Atlanta i anledning af hans 50-års dag og hans og fru Kari's sølvbryllup. Der var 80 deltagere fra Danmark, Tyskland, Norge, Korea og amerikanske stater samt tidligere ØKkolleger som Mary & Niels M. Winther, Lise & Steen O.Jensen, Sandy & Søren Larsen, Karen & Per Geert Nielsen, Vibeke & Henrik Engell-Jensen. Blandt festens højdepunkter var taler, sange og sågar opera-underholdning, renewal wedding ceremony ved Henrik Fossing (tidl. sømandspræst i New York, nu Hamburg), en film-montage A Love Story om tiden fra elevuddannelsen i Holbergsgade til i dag, mad fra Atlantas bedste catering firma og dans til disc jockey Rocking Randy, så der skete virkelig noget ved dobbelt-festen. Ovenstående billede viser sølvbrudeparret mellem børnene Peter og Katrina. Anders Normann, formand for EAC Thailand, bestyrelsesmedlem i auktionshuset Bruun Rasmussen og indehaver af en pragtfuld Nogle af auktionsdeltagerne, fra venstre rotary-præsidenten Jumbhot Chuasai med en Ching-figur, Ms.Petcharapa Burusratanaphan, Ms.Satapiya Petcharat, Elizabeth Romhild, Anders Normann og Ms. Khunhying Tipyavadi Pramoj. kunstsamling, har forestået en lige så usædvanlig som udbytterig auktion i Bangkok, arrangeret af The Pacific City Club og The Rotary Bangkok Phloen Chit til fordel for den internationale velgørenhedsfond The People Eye Care Foundation, som rotaryklubbens præsident, Jumbhot Chuasai i sin tid 14

15 Klaus Kjærulff skabte international interesse for ved at deltage i en 1000 km lang pilgrimsvandring til Camino de Santiago de Compostela i Spanien. Det lykkedes Anders som auktionarius at få solgt kunstværker, bl.a. et flot billede malet og skænket af den dansk-thailandske malerinde Elizabeth Romhild, og flyvebilletter Bangkok-Frankfurt, for ikke mindre end 1,6 mio. Baht eller godt en kvart mio. DKK, hvilket skulle muliggøre 300 øjenoperationer i Sydthailand. Klaus Kjærulff - ansat i ØK og ScanDutch og siden 2000 topchef i rederiet TORM - har noget at se til. Hans rederi, som er en koncern med 36 tank- og tørlastskibe samt 17 nybygninger i ordre, har i dette forår solgt sine aktier i Norden for 4 mia. kr., har planlagt tilbagekøb af egne aktier for 2 mia. kr. i indeværende kvartal og har endvidere sammen med det amerikanske rederi Teekay besluttet at stifte et nyt 50/50 % selskab, der køber Connecticut-rederiet OMI, hvis flåde omfatter 47 moderne råolie- og produkttankskibe. 21 af disse skibe overtages af Teekay, de øvrige 26 af TORM. Købesummen er 1,8 mia. USD (9,9 mia. kr.) ekskl. nettorentebærende gæld på 400 mio. USD. TORMs forventede resultat før skat på mio. USD forventes ikke påvirket af overtagelsen. Ved siden af disse udvidelser kan TORMs hjemlige investeringer opfattes som små, men rederiet, eller rettere dets støttefond, har siden tilgodeset dansk sejlsport ved at være hovedsponsor for KDYs Ungdomsafdeling siden 2002 og spiller nu sammen med Carlsberg samme rolle ved opførelsen i Tuborg Havn af et nyt klubhus for KDY. Det nye hus skulle ligesom TORMs hovedkvarter i havnen blive en meget elegant bygning med klublokaler og en restaurant, som også ikkemedlemmer får adgang til. Carsten Dencker Nielsen har som medlem af Rotary International s konventionskomite henved 100 danske rotarianere med til organisationens verdenskongres i Salt Lake City juni. Kongressen skulle have været holdt i New Orleans, men blev pga. Utahs gode infrastruktur og hotelforhold flyttet til Salt Lake City efter orkanen Katrine s katastrofale ødelæggelser i New Orleans. Dér var den internationale komite ved at tilrettelægge konventet, da myndighederne pålagde komiteen at forlade Louisiana-byen straks pga. vejrudsigterne. Verdensorganisationen, der omfatter klubber i 168 lande, venter af de i alt 1,2 mio. medlemmer med i Utah. E.E. 15

16 Fridags-, Ferie- og Rejse-råd Rettelse. Der var en kedelig fejl, som beklages, i marts-omtalen af en miniferie på Schackenborg Slotskro i Møgeltønder. Prisen på 1300 kr. per person var ikke pr. nat, men for hele opholdet med 2 overnatninger i dobbeltværelse, velkomstkaffe, 2 gange morgenmad og 2 gange 4-retters middag ekskl. drikkevarer. Indtil 1.7. har kroen i øvrigt et forårstilbud på velkomst-kaffe, 3-retters middag, 1 overnatning og morgenmad for 695 kr. per person. Safari på Lolland. Med en tidligere Rambøll-chef, Steffen Stræde, som adm. direktør og godsforvalter har Knuthenborg Park & Safari taget et dobbelt tigerspring opad blandt udflugtssteder og zoologiske haver. Dyrebestanden omfatter nu 4 frygtindgydende tigre, hvoraf den yngste på 2 år nok bliver publikums yndling på samme måde som isbjørneungen Knut i Berlin Zoo, samt en stor stald med hvide næsehorn, som lensgreve Adam W. Knuth har hentet i Sydafrika, fritgående giraffer, zebraer, strudse, lamaer, kameler, bisonokser og hjorte, farvestrålende og snaksalige papegøjer og en hel abeskov med et væld af arter. Aktiviteterne er udvidet med en lejrskole, der i år præsenterer Madagascars dyreliv for de unge elever, og tilbud om 20-personers safari-rundture i en traktortrukken, tidligere Skagen-bus, hvortil billetten koster 115 og 65 kr. for hhv. voksne og børn på 3-11 år. Vil man køre rundt i parken i egen bil, er enhedsprisen - som giver adgang til alle seværdigheder og legepladser m.m kr. for voksne og 75 for børn. Besøgende kan vælge mellem medbragt mad og spisning i en ganske lækker restaurant, der faktisk er lige så smagfuld som parkens souvenirbutikker, og der forestår forsøg med salg af madkurve i stil med Grønnegårds Teatrets. Nye rejsemuligheder. DSB forsøger sig fra med en ekstra, daglig togafgang til og fra Gedser med forbindelse til Rostock-færgen. - Fra tilbyder De Svenske Jernbaner, Fritidsresor og StarTour 10-dages togrejse til Italien for ca DKK. - My Travel Tango tilbyder nu ferieboliger i 16 lande uafhængige af flyrejse. NYT FRA ØK KLUBBEN udgives af ØK Klubben, hvis bestyrelse består af Erik Bøgh Christensen, formand, Lars Boe, næstformand, Vibeke Lund, kasserer (tlf ), Inger Holbech, sekretær, (tlf ) Engelbert Mertens og Jens Høding. REDAKTION: Erik Eriksen, Ved Fortunen 21, 2800 Kgs. Lyngby, tlf , fax , DESIGN OG GRAFIK: John Busch. Næste nr. ventes udsendt i juli 2007

Thai-børnehave reddet af ØK-mand

Thai-børnehave reddet af ØK-mand 10. årgang nr. 5 www.eacclub.dk Thai-børnehave reddet af ØK-mand Anders Normann med en af de små klienter i den nye børnehave. Takket være en fænomenal indsats af vort klubmedlem Anders Normann er en thailandsk

Læs mere

JULEHILSEN. Derfor kom dette foto på forsiden. November 2007 10. årgang nr. 6. www.eacclub.dk

JULEHILSEN. Derfor kom dette foto på forsiden. November 2007 10. årgang nr. 6. www.eacclub.dk 10. årgang nr. 6 www.eacclub.dk JULEHILSEN Klubbens medlemmer og deres familier ønskes en Glædelig Jul og et Godt og Lykkebringende Nytår. Det er med stor glæde, bestyrelsen kan konstatere, at interessen

Læs mere

4 fine arrangementer på 1 uge

4 fine arrangementer på 1 uge KLUBBEN ØK ØK ØK www.eacclub.dk 11. årgang nr. 1 4 fine arrangementer på 1 uge Der forestår fire fine arrangementer for klubbens medlemmer: Klubbens generalforsamling torsdag 28.02. kl. 18.00 i Asia House,

Læs mere

Stor ombygning af ASIA HOUSE

Stor ombygning af ASIA HOUSE 10. årgang nr. 4 www.eacclub.dk To store arrangementer forude Der venter klubbens medlemmer to store sommero plevelser: TEATER- AFTENEN 16.8. i Grønnegårds Teatret med opførelse af Holberg-stykket Erasmus

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND INDLEDNING 2006 blev et rigtigt godt år for ØK: Vore 3 forretninger klarede sig en del bedre end ventet og

Læs mere

Film-projektet om København

Film-projektet om København KLUBBEN K Ø ØK Ø K www.eacclub.dk 11. årgang nr. 4 Film-projektet om København ØKs Almennyttige Fond har - som nævnt i sidste nr. af klubbladet -, doneret 460.000 kr. til filmselskabet Chroma Communication's

Læs mere

Klubben. Svend Jagd nu formand for Jutlandia-veteranerne - og ny film på vej om ØK-skibet lastet med håb. Nyt fra. 15. årgang nr.

Klubben. Svend Jagd nu formand for Jutlandia-veteranerne - og ny film på vej om ØK-skibet lastet med håb. Nyt fra. 15. årgang nr. Nyt fra KLUBBEN ØKKlubben Klubben 15. årgang nr. 5 Svend Jagd nu formand for Jutlandia-veteranerne - og ny film på vej om ØK-skibet lastet med håb Efter 22 år som formand i den forening for alt hospitalssåvel

Læs mere

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 57 - Nr. 111 - Juni 2008 Elevforeningen for TMR og Sejergaardsskolen Skolens hjemmeside www.sejergaardsskolen.dk

Læs mere

I anledning af Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum 2009

I anledning af Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum 2009 I anledning af Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum 2009 SATS OG TRYK: Allingham print, Randers Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum Forord fra Freja s Fodboldvenners bestyrelse: Det er ikke mange

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64 NR. 1 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2009 En usædvanlig Generalforsamling Nålefesten 2009 Nye trænere til U17 og U19 holdene Portræt af Jørn Jeppesen Den store Fremmerfest Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne

Læs mere

NR 1 2011 74. ÅRGANG. To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet.

NR 1 2011 74. ÅRGANG. To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet. NR 1 74. ÅRGANG To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet. Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 121 Juni 2010 31. Årgang I midten af april kunne en meget stolt National Repræsentant overrække kommunikationschef Line Grove Hermansen fra SOS-Børnebyerne en check

Læs mere

FREM 2011BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om Jubilæum U17 Pigeraketten Cricket gennem 125 år 1. holdets forårsprogram Årets nålemodtagere Frems ældste fans

FREM 2011BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om Jubilæum U17 Pigeraketten Cricket gennem 125 år 1. holdets forårsprogram Årets nålemodtagere Frems ældste fans FREM 2011BOLDKLUBBEN Læs bl.a. om Jubilæum U17 Pigeraketten Cricket gennem 125 år 1. holdets forårsprogram Årets nålemodtagere Frems ældste fans NR. 1-2011 ÅRGANG - NR. 66 2 BOLDKLUBBEN FREM 2011 KLUBBLAD

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG ny stemme 40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG »ny stemme«nr. 3 2003 41. Årgang Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL) Strandboulevarden 49, bygn. 1, st., DK-2100 København Ø Tlf.: 3525 7424, fax:

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004*

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004* 3 august 2004 61. Årgang * Marineidræt 3/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christian-

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Bilag til det foregående:

Indholdsfortegnelse: Bilag til det foregående: 1 2 Interviewer og pennefører Johan Peter Aakjær Ravn. Korrektur fr. Birthe Andreasen. Forsidedesign Mogens Skov Jeppesen. Forside tegnet og farvelagt af Klaus Roos. Forord Niels Mikkelsen. Skrevet i Times

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012 Medlemsblad for Sektion Danmark TEMA: IPAs 50 års jubilæum IPA husene er en succes, der skrumper IPAs tillidsfolk Kan IPA hjælpe ved Europæiske fodboldkampe?

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 133 Juni 2013. 34. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 133 Juni 2013. 34. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 133 Juni 2013 INNER WHEEL 34. Årgang HKH Kronprinsesse Mary Protector for 16th Convention in Denmark may 2015 2 3 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 IW-Nyt s historie...6

Læs mere

Juni 2012 Årgang 41 nr. 3 ISSN 0905-1635. BONAVISTAs stabelafløbning, lørdag den 26. maj i Marstal - sikke et fremmøde! Foto: Eric Erichsen

Juni 2012 Årgang 41 nr. 3 ISSN 0905-1635. BONAVISTAs stabelafløbning, lørdag den 26. maj i Marstal - sikke et fremmøde! Foto: Eric Erichsen Juni 2012 Årgang 41 nr. 3 ISSN 0905-1635 BONAVISTAs stabelafløbning, lørdag den 26. maj i Marstal - sikke et fremmøde! Foto: Eric Erichsen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved, Viborggade 74, 2th, 2100

Læs mere

Bladet. Hvem har ret til at lave vores penge? Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Landsforeningen hedder nu JAK Danmark

Bladet. Hvem har ret til at lave vores penge? Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Landsforeningen hedder nu JAK Danmark Tidsskrift for bæredygtig økonomi 83. årgang Nummer 3 juli 2013 Bladet Hvem har ret til at lave vores penge? Uffe Madsen Side 4 Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Skrevet 1934. Aktuelt

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Stort referat fra generalforsamlingen Det blev en anderledes dag på Arken med et flot fremmøde, underholdning og tankevækkende indlæg...

Stort referat fra generalforsamlingen Det blev en anderledes dag på Arken med et flot fremmøde, underholdning og tankevækkende indlæg... - trælastbranchens naturlige mødested! MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR UNGE TRÆLASTFOLK Nr. 4 - December 2008 Vinteren og foråret byder bl.a. på en tur i fængsel, endags skitur, go-cart race, vild med dans

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 01/13 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Februar Nytår i en omstillingstid Tag med til Krakow Formandsmøde generalforsamling 2013 Side 5 Side 6 Side 12 Side 29 Indhold Seniorklubben

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere