ØK Klubbens nye bestyrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØK Klubbens nye bestyrelse"

Transkript

1 10. årgang nr. 3 ØK Klubbens nye bestyrelse På generalforsamlingen fik ØK Klubben en ny bestyrelse, som på billedet herover ses efter sit første møde med konstituering, fv. Inger Holbech, der modtog genvalg som sekretær, Vibeke Lund (kasserer), Erik Bøgh Christensen (formand), Lars Boe (næstformand), Engelbert Mertens, Jens Høding og 1. suppleant Ole Møller. 2. suppleant Birgitte Funch var fraværende pga. Sygdom. Læs på side 4-6 om generalforsamlingen og hyldesten til Ole John Mohrsen INDHOLD Dødsfald og mærkedage Kommende arrangementer Gennemførte arrangementer Klubbens generalforsamling ØKs generalforsamling Frk. Simba Hansen efterlyser Side Medie-omtale Mellem os sagt Ligestilling 2007 Fester i Atlanta og Ebeltoft Fin Bangkok-auktion Ferie- og rejseråd Side

2 Dødsfald Jørgen Ib Hedes, Bangkok, tidl. EAC Timber og EAC(Thailand), afgik ved døden 6.3., 74 år gammel. - Steen Albrechtsen, Nykøbing S., tidl. EAC Shipping, døde 15.4., 62 år gammel. Æret være deres minde. Mærkedage med en hjertelig lykønskning! Poul Licht Brix Westergaard Henn. Sørensen Ole Brask H. D. Jørgensen Leif Nielsen 80 år: Erik Frølich Jeppesen, Egegårdsvej 24A, 2800 Kgs. Lyngby Poul Licht, Bakkedraget 14, 3480 Fredensborg 75 år: Jens Brix Westergaard, P.O. Box 1751, Goleta CA 93116, USA Henning Sørensen, Vædderen 30, 3650 Ølstykke John Vitus Nielsen, Højbjerg Vang 58, 2840 Holte 70 år: Leif Nielsen, Hovedgaden 389, 2640 Hedehusene Nils Jensen, 1212 SW Hessler Drive, Portland, Oregon 97239, USA Ole Brask, Læderstræde 8A, Roskilde H. Ditlev Jørgensen, Gl. Strandvej 202A, 3050 Humlebæk 65 år: Jørgen Vangaa Pedersen, Klosterengen 123A, 4000 Roskilde 60 år: Lilian Howard, Frederiksdalsvej 76D, 1. th., 2830 Virum Steen Valbjørn, Ordrupvej 64, 2920 Charlottenlund Steen Ove Jensen, 507 Knoll Pointe, Woodstock, GA 30189, USA 50 år: Preben Schmidt Thomsen, Kornblomstvej 24, 9970 Strandby Søren Bank, Rolsøvej 3, 8240 Risskov Hasse Hjartved, Rådyrvænget 13, 3450 Allerød 14 nye medlemmer som bydes hjerteligt velkomne! Peter Brønnum, Køge (tidl. maskinmester EAC Shipping) - Carl Edv. Ejby Hansen, Børkop (tidl.eac Graphics) - Poul Hansen, Vancouver, Canada (tidl. filialbestyrer EAC Vancouver) - Kim Højgaard Rasmussen, Nigeria (tidl. Old East Trading) - Erik Jensby, København S (tidl. EAC Timber, Kbh., Antwerpen, Seven Oaks) - Helmer Mertz, Skovlunde (tidl. EAC Shipping, Accounts) - Henning Kruse Petersen, Holte (formand for ØK's bestyrelse) - Klaus Petersen, København Ø (tidl. ingeniør EAC Singapore) - Steen Sabinsky, Helsingør (tidl. nautisk inspektør, EAC Shipping, Ship Management) - Claus Svane Schmidt, Darling Point, Australia (tidl.eac Shipping) - Poul Skov-Petersen, Bangkok, Thailand (tidl. EAC Marketing Services, Thailand) - Palle Sojborg, Espergærde (tidl. EAC Bangkok) - Steen Højrup Susini (Knudsen), Næstved (tidl. maskinmester EAC Shipping) - Kaare Vagner, Hørsholm (medlem af ØK's bestyrelse) OJM. 2

3 Kommende arrangementer Torsdag 24.maj kl præcis, besøger vi Frederiksberg Slot med rundvisning. Efter denne spadserer vi gennem Søndermarken til Bjælkehuset på Valby Langgade, hvor klubben byder på en forfriskning. Entré til slottet, hvor der er mulighed for parkering, kr. 25. pr. deltager. Tilslutningen er så stor, at vi nu kun kan sætte tilmeldinger på venteliste. Søndag 10. juni vil vi traditionen tro deltage i Sjælsø Rundt løbet med et vel motiveret hold. Vi mødes et kvarter før start, som finder sted fra DTU, Lundtofte kl Vi cykler den korte tur på 50 km, som bringer os gennem nogle af de smukkeste egne i Nordsjælland. Pris pr. deltager kr Efter bekræftet tilmelding bedes beløbet indbetalt til klubbens konto hos Nordea nr , dog senest Onsdag 13. juni kl mødes vi ved Isbjørnen på Langelinie i den nordre ende af marinaen. Dir.Per C. Schmidt, Københavns Havn, inviterer ligesom i juli 2005 klubben på sejltur i havnen. Turen varer et par timer, og deltagelsen er begrænset til 30 personer, så reservation vil blive modtaget på en first come first served basis, ligesom medlemmer, som ikke kom med i 2005, vil have fortrin. Sejlturen er gratis for deltagerne. Tirsdag 24. juli kl inviterer klubben til medlemsmøde i Asia House. På denne dato for 60 år siden stiftedes Det Østasiatiske Kompagnis Boldklub (ØKB), senere kendt som ØK/EAC Sport. 30. marts 1998 skiftede sportsklubben navn til ØK Klubben. Der serveres et let måltid til en pris af kr. 60 ekskl. drikkevarer. Dette beløb bedes ved tilmelding overført til klubbens konto hos Nordea nr , senest Torsdag 16. august kl finder klubbens årlige teateraften sted i Grønnegårds Teatret, der opfører Holbergs Erasmus Montanus med Lars Mikkelsen (billedet) og Ditte Gråbøl, Kristian Halken, Steen Springborg, Peder Jorde, Signe Egeholm Olsen, Laus Høybye, Gitte S t e e n o g C l a u s F l y g a r e i hovedrollerne. Prisen, inkl. Kaj Runchels fortræffelige picnic, men e k s k l. d r i k k e v a r e r, e r f o r medlemmer og én ledsager kr. 300 pr. stk., for gæster kr Reservér billetter tidligt for at sikre deltagelse. Husk golfturneringen torsdag 20.september i Gilleleje Golf Klub. Nærmere herom i næste blad. 3

4 Gennemførte arrangementer Umiddelbart efter klubbens generalforsamling 28.3., der omtales udførligt på siderne 5-7, præsenterede advokat Jan Erlund ØK's regnskab for 2006, kommenterede forventningerne til det kommende år og introducerede sin efterfølger på formandsposten, Henning Kruse Petersen. Onsdag besøgte klubben Storm P. Museet på Frederiksberg, hvor de ca. 25 deltagere hørte et interessant foredrag om den store humorist og blev vist rundt. Besøget afsluttedes i de små haver i Pile Allé. O.J.M. Formandsjobbet blev en livsstil På klubbens generalforsamling rettede næstformanden, Lars Boe, på bestyrelsens vegne en varm tak til Ole John Mohrsen for en kæmpeindsats som Klubbens formand og før den tid formand for forgængeren, ØK Boldklub. Du har været primus motor i starten af ØK Klubben, og du har som bestyrelsesformand drevet klubben i den ånd, ØK er skabt på. ØK har aldrig kun været arbejde, men en livsstil, og du har været dedikeret, flexibel og mand for en masse arbejde med at skaffe nye medlemmer, gennemføre en lang række a k t i v i t e t e r, k o m m u n i k e r e m e d medlemmerne, skrive referater o.s.v. Der manglede ingen detaljer, når vi mødtes. Alt var vel forberedt og gennemtænkt. Jeg har ladet mig fortælle, at dine evner også rækker ud over det organisatoriske, og at du på en tur til Svendborgsund-marchen lavede en parodi på Rebecca Brüel og Troels Triers Bøf med løg. Det nummer kan vi måske få genopført på en medlemsaften, sagde Lars, som derpå sammen med Engelbert Mertens overrakte en krystalkaraffel og klubakvavit til Ole Mohrsen og en stor buket blomster til hans frue, Joan, med en speciel tak for hendes langmodighed med al den tid, hendes mand havde brugt på formandsjobbet. Under stående bifald udnævntes Ole derefter til æresmedlem af klubben. E.E. Husk venligst tilmeldinger! Medlemmer bedes altid tilmelde sig arrangementerne på forhånd. Bliver man forhindret i at deltage i et arrangement, som man har meldt sig til, bedes man straks afmelde deltagelsen. 4

5 Klubbens Generalforsamling På ØK Klubbens ordinære generalforsamling 28.3., der blev ledet af advokat Christian Lund, indledte Ole J. Mohrsen sin sidste beretning som klubbens formand med at udtrykke glæde over den fortsatte stigning i medlemstallet med optagelse af 45 nye medlemmer i 2006, så at klubben var vokset til i alt 533, heraf 398 i Danmark og 135 i udlandet. Klubbens formål har vist sin berettigelse ved at udbygge kontakten til og mellem tidligere og nuværende ØK-medarbejdere over hele kloden, men medlemmerne opfordres til at gøre klubben endnu større og stærkere. Medlemsbladet er, ligesom klubbens engelsksprogede hjemmeside, et glimrende redskab for klubben til at kommunikere med medlemmerne. Hjemmesiden rummer et komplet medlemsregister, hvortil medlemmer alene har adgang. ØKs Almennyttige Fond støtter fortsat klubben økonomisk i informationsarbejdet, og uden denne støtte kunne vi ikke udføre det informative arbejde gennem bladet og hjemmesiden. I 2006 modtog klubben også økonomisk støtte fra ØK til afholdelse af en golfturnering for klubbens medlemmer. I 2006 blev der afholdt i alt 17 arrangementer, herunder et møde med PFA, arrangeret af ØK, for medlemmer af ØK's Pensionsfond. Om klubbens fremtid sagde Ole Mohrsen, at klubben - efter koncernhovedkontorets etablering i East Asiatic House ved siden af Asia House - anser det for helt naturligt, at klubben kommer til at spille en rolle som katalysator i forholdet mellem ØK og medarbejderne, tidligere som nuværende, og klubben er parat til at deltage i informationsarbejdet og andre relevante opgaver på dette område i nært samarbejde med ØK. Hjemmesiden trænger til en opgradering, både af display og indhold, ligesom sikkerheden bør øges. Til slut omtalte Ole Mohrsen sin beslutning om efter ni år på formandsposten at lade nye, yngre kræfter komme til og derfor ikke ville genopstille til bestyrelsesvalget. Han glædede sig over, at bestyrelsen vil indstille Erik Bøgh Christensen til nyvalg til bestyrelsen. Med denne bestyrelse forudser jeg et engageret og kompetent team, som vil arbejde for klubbens videre udvikling i nært samarbejde med ØK. Af hensyn til kontinuiteten i klubbens administration og medlemskontakt vil jeg dog herefter bistå bestyrelsen som dens rådgiver. Derefter forelagde Ole Mohrsen det reviderede regnskab og budgetforslag med følgende kommentarer: Klubbens driftsresultat for 2006 er et underskud på ca. DKK 6.000, hvorved formuen er reduceret til DKK ultimo Driftsunderskuddet må især tilskrives udgifter til bladet og hjemmesiden på Internettet, men bestyrelsen finder underskuddet acceptabelt, da udgivelsen af bladet er så central i klubbens arbejde. Nettoudgiften til arrangementer er reduceret ved, at deltagernes egenbetaling er øget. 5

6 Klubbens Generalforsamling fortsat Budgetforslaget for 2007 er baseret på uændret kontingent på DKK 250 af hensyn til de mange medlemmer, som støtter klubbens arbejde uden dog selv at kunne deltage i de mange aktiviteter. I budgettet er indeholdt en forventet støtte på DKK fra ØK's Almennyttige Fond i lighed med tidligere år. Med uændret aktivitetsniveau, fortsat og øget brugerbetaling ved klubbens arrangementer samt fokusering på et præsentabelt blad forventes et underskud for 2007 på ca. DKK , som efter bestyrelsens skøn er forsvarligt i betragtning af klubbens gode konsolidering. Formandens beretning, regnskabet og budgettet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen, som ligeledes enstemmigt og med akklamation genvalgte Vibeke Lund og Jens Høding til bestyrelsen, nyvalgte Erik Bøgh Christensen til vakancen efter Ole John Mohrsen, genvalgte Ole Møller og Birgitte Funch som suppleanter til bestyrelsen og nyvalgte Ejner Søndberg til revisor, da Eilif Jensen ikke ønskede genvalg. Under Eventuelt takkede Sv. E. Christensen for klubbens vingave til hans 85 års fødselsdag. Og Ole Mohrsen takkede med en flaske klub-akvavit Eilif Jensen og Erik Eriksen for veludført arbejde som hhv. revisor og redaktør af klubbladet. E.E Vigtig meddelelse til klubbens internetbrugere Klubbens medlemmer bedes altid anføre deres navn ved afsendelse af e- mails adresseret til klubbens mailbox ( eller til m e d l e m m e r a f b e s t y r e l s e n o g k l u b b l a d e t s r e d a k t i o n Ændrer et medlem adresse, bedes dette også meddelt klubben, så vi altid kan vise de korrekte adresser i registrene på hjemmesiden ( s uden et afsendernavn, der kan identificeres, vil blive slettet ulæst for at beskytte vore elektroniske arkiver mod virus-angreb. Medlemmer bedes i øvrigt altid give os meddelelse ved ændring af eller postadresse. O.J.M. Lyspunkter Da du blev født, regnede det, men det var ingen almindelig regn, det var himlen, der græd, fordi den havde mistet sin smukkeste stjerne. Du lovede ikke at sladre til far og mor om, hvad tid jeg kom hjem i nat sagde søsteren surt til sin lillebror. Det gjorde jeg heller ikke protesterede han, jeg sagde bare, at jeg havde for travlt med at spise morgenmad til at se på klokken. 6

7 Den 17. april mødtes den nye bestyrelse,suppleanten Ole Møller samt den nye revisor Ejner Søndberg med den afgåede formand, Ole John Mohrsen, og tidligere bestyrelsesmedlemmer m.fl. til en sammenkomst, hvor Carsten Dencker Nielsen var vært og - sammen med Alménfondets formand, Jan Erlund, og Erik Bøgh Christensen - takkede for et veludført, beundringsværdigt ledelsesarbejde og den stærke vækst i medlemsantallet siden klubbens omlægning for 9 år siden fra sport til selskabelige aktiviteter. Billederne her er fra denne sammenkomst og medlemsmødet efter klubbens generalforsamling. 7

8 ØK i topform som 110-årig ØKs generalforsamling 2007 foregik på Kompagniets fødselsdag og efterlod - billedligt talt - dels indtryk af en 110-årig koncern i topform med et fint regnskab, god økonomi og stærk fremgang i de tre tilbageværende aktiviteter, dels stærk aktionær-anerkendelse af Jan Erlunds formandstid og forslagene fra hans bestyrelse om en ny, strategisk 5-års plan og sammensætning af en ny bestyrelse udvidet med to yngre erhvervsfolk og med Nykredit-koncerndirektør Henning Kruse Petersens overtagelse af formandsposten. Samtlige forslag vedtoges enstemmigt og med akklamation, og de godt 900 deltagere i generalforsamlingen hyldede Jan Erlund stærkt for både hans indsats gennem 14 år og hans sidste, mundtlige formandsberetning, der havde følgende hovedpunkter: 2006-regnskabet (omtalt udførligt i marts-nr.) med stor fremgang for alle tre forretningsområder og udbetaling af 8,7 mia kr. til aktionærerne i form af udbytter og aktie-tilbagekøb. Halvering af administrationsomkostningerne til 37 mio. kr. I dem indgår bestyrelsens honorar på kr. til formanden, kr. til næstformanden og til de øvrige medlemmer. Disse honorarer foresloges fortsat, og Erlund nævnte, at der ikke eksisterer options- eller bonusprogrammer for ØKs bestyrelse. Den nye strategi rækker 5 år frem og går ud på, at man ikke vil gøre noget for at sælge de 3 aktiviteter, så længe de fortsat er mere værd for koncernen, end hvad der vil kunne opnås ved et salg. Men planen sætter nye mål og indebærer en lang række initiativer: Opkøb, organisk vækst, produktog service-innovation, geografisk ekspansion, udvidelser og nyanlæg m.m. Den planlagte fabriksudvidelse i Venezuela er en stor investering til op mod 100 mio. US$, men bestyrelsen planlægger at lade både fabrikken og evt. opkøb finansiere af pengestrømmen fra driften, og EAC Foods har ingen planer om at sælge eller markedsføre produkter uden for Venezuela. På spørgsmål om, hvorvidt ØK kan få penge ud af Venezuela, er svaret et Ja. I starten af 2007 modtog ØK royalty og udbytte fra Foods for 2005, og betalingen for 2006 er på vej gennem systemet. Industrial Ingredients forventes at kunne fordoble omsætningen på 3 år ved organisk vækst og opkøb. Udvikling - det nye nøgleord for dagsordnen - kræver udbygning af både kompetencer og en lidt bredere organisation med central tilførsel inden for køb og salg af virksomheder, styrkelse af hovedsædet og indretning af lønsystemerne, så de understøtter ØKs ændrede opgaver, samt vedtagelse af et nyt optionsprogram, der skal omfatte omkring 25 ledere. Omsætningen ventes at stige med et 2-cifret antal procent om året, opgjort i lokale valutaer, og målet er i gennemsnit over de 5 år at skabe et afkast på omkring 30% af den investerede kapital. 8

9 De senere års udbyttepolitik vil blive videreført, og som tommelfingerregel vil ØK frem til 2011 udlodde en tredjedel af hvert års nettoresultat. Men ØKs forretninger skal være polstret i en sådan grad, at de kan modstå pludselige bevægelser på de enkelte markeder. Formandsskiftet. Jeg har haft den ære og det privilegium at stå i spidsen for denne på mange måder helt specielle virksomhed i snart 15 år, en virksomhed, som man har en fornemmelse af, at hele Danmark føler et ejerskab til. Vi har fået et klart bevis for, at ingen virksomhed kan overleve på fortidens bedrifter. Men vi har også set en virksomhed, der med skiftende, dygtige ledere og engagerede medarbejdere har kæmpet sig gennem 2 opslidende og alvorlige kriser, i 1992 og i 1998, og som siden 1998 har skabt betydelig fremgang. Virksomheden har i denne turbulente tid afviklet en stor gældsbyrde, har svaret enhver sit og har sluttelig givet sine loyale aktionærer et fornuftigt afkast som tak for støtten i de vanskelige år. Sluttelig en tak til ØKs direktion, ledere og medarbejdere for, at de endnu en gang har demonstreret omstillings-parathed og har skabt gode resultater, sagde Jan Erlund. E.E. Medlemmerne af ØKs nye bestyrelse Henning Kruse Petersen Formand Torsten E. Rasmussen Næstformand Kaare Vagner Mats Lönnqvist Connie Astrup- Larsen Preben Sunke Efterlysning af en gudmor og et rutekort Klubbladet har modtaget to efterlysninger. Den ene kommer fra vort medlem, Erik Graugaard, Kastanievej 7, 4220 Korsør, der gerne vil have fat i et af de rutekort, man i sin tid fandt på ØKs passagerskibe om skibsruter, som skibene dengang besejlede. Interesserede bedes kontakte Erik direkte. Den anden er fra Ole Stig Johannesen, Dommervæget 28 G, 4000 Roskilde, tlf , forfatter af bogen Kompagniets skibe, der omtaltes i marts-nr. Han beklager en tekstmæssig fejl i bogen, nærmere betegnet en mangel i billedteksten side 98 under billedet af Jutlandia II. Samtidig rejser han et gammelt spørgsmål om, hvem der navngav skibet. Det har han ikke kunnet finde i det omfattende kildemateriale, han har benyttet ved bogens udarbejdelse, og nu håber han, at nogen kan og vll hjælpe ham med at løse gåden. Hvis nogen af vore læsere kan det, hører klubbladets redaktion også gerne fra dem. E.E. 9

10 Efterlysning fra Frk.Simba Hansen Fra v. Tuan (Simbas storebror, der er socialpædagog og nybagt far), lillesøsteren Trang, der studerer medicin, Simba Hansen Pham og lillebroren Quang, der læser til lærer og spiller fodbold i B93. En tredie, usædvanlig efterlysning er modtaget fra en studine, der stammer fra Vietnam og før fødslen i slutningen af 1979 blev reddet af ØK-skibet Simba - sammen med sine forældre samt hendes 1-årige storebror og 11 andre flygtnnge. Simba tog alle 14 med til Hong Kong, hvor kaptajnen telefonisk fik den danske generalkonsul til at udstede en garanti for flygtningenes vidererejse til og eventuelle opholdstilladelse i Danmark, hvilket var en forudsætning for skibets anløb og landsætning af de nødstedte. Efter fødslen kort efter nytår viste forældrene deres taknemlighed ved at give den nyfødte datter navnet Simba Hansen Pham. 27 år efter fødslen studerer frk. Simba i dag kommunikation ved RUC i Roskilde, hvor hun og hendes kæreste har travlt med at renovere en lejlighed, de lige har fundet. Og via klubbladet søger hun nu oplysninger om det skib og skibsofficeren, formentlig kaptajnen eller overstyrmanden, der reddede hendes familie. Hun vil gerne koordinere oplysningerne med det, hun har hørt fra forældrene eller læst om i avisudklip fra 70'erne og 80'erne om krigen, flugten og familiens første tid i Danmark. Får hun materiale nok, vil hun dels prøve at lave en lille dokumentarfilm om familiens skæbne, dels til sin tid at kunne videregive slægtshistorien tll sine egne børn, så at slægtshistorien ikke forbliver en banal flygtninge-skildring, men en virkelig fortælling om menneskeskæbner i krigs- og fredstid, om ulykker, held og hjælpsomhed til søs samt i det lille, fjerne land, der blev blev hendes og familiens fædreland. Desværre er det ikke lykkedes hjælpsomme ØK-folk med Svend Jagd og Bernt Skjøtt i spidsen at finde skibsregister og bemandingslister med oplysninger om Simba og folkene ombord. Skulle det nu lykkes at fremskaffe flere oplysninger, har Svend Jagd lovet at videregive materialet til Simba Hansen. Har tidligere besætningsmedlemmer fra Simba eller andre ØK-skibe, som reddede flygtninge, kontakt med nogle af de reddede, hører klubbladet meget gerne derom. Iflg. Morgenavisen Jyllands-Posten skønnes omkring 1,5 mio. at være flygtet fra Sydvietnam Danmark modtog 4000 af dem, og ØK-skibe reddede mange af dem. E.E. 10

11 Medie-omtale af ØK-folk og ØK BÅNDENE TIL THAILAND OMTALT i store artikler brugte SØFART således hele bagsiden på en lettere omskrevet gengivelse af historien Kongen og bageren på Selandia, som klubbladet bragte i januar. EKSTRA BLADET har haft en helsides artikel om Oriental Hotel i Bangkok, der betegnes som Verdens bedste hotel, som oser af klassisk luksus og er skabt af en dansker, ØKs stifter H.N.Andersen, som følte sig betaget af det eksotiske Østen og for et lån på sølvdollars købte hotellet og restaurerede det sammen med en italiensk arkitekt. Og både BØRSEN og det fornemme tidsskrift ANTIK & AUKTIONER har haft flere sider hhv og om ANDERS NORMANNs pragtfulde kunstsamling, som klubbladet vil omtale nærmere i et kommende nummer. PERSON-OMTALE: 1½ sides interview i BERL.TID med forfatteren Ole Lange om hans bøger om H.N.Andersen og C. F.Tietgen. - Eventyrets barske oplevelser på hospitalsskibet Jutlandia var overskriften på helsides interview i DAGBLADET og FAA med Leif Errebo, der som 27-årig maskinmester deltog i skibets 3.togt til Korea. - Man gør da arbejdet færdigt var overskriften på et tre siders interview i J-P med Jan Erlund om bl. a. udlændinge i danske bestyrelser og rollen som dansk bestyrelsesmedlem i Asien m.m. Dagen før bragte J-P en 4-sp. foromtale af interviewet med Erlund under overskrften Bestyrelsesbonus er en uskik. - BØRSEN oplyste, at kun syv aktieselskaber i Fondsbørsens C20-indeks har udlændinge i bestyrelsen: Coloplast, Danisco, Torm, GN Store Nord, H.Lundbeck, Novozymes og Novo Nordisk. - Helsides interview i BERL. BUSINESS 3.3. med Hans-Henrik Rasmussen, der i sin tid blev handelsuddannet i ØK og nu er formand for og medejer af reklamebureauet Os i Hellerup samt partner i Far East Co. AKTIVITETER: ØK er langt fra skræmt af Hugo Chavez var den 6-sp. overskrift over interview i J-P 2.4. med chefen for EAC Foods, Bent Porsborg, mens en anden artikel i bladet samme dag hed ØK-planer om opkøb i Venezuela. ØK frygter ikke ekspropriation i Venezuela, fastslog RB- BØRSEN i lille artikel, der blev gengivet i ERHVERVSBL og formentlig også i ANDRE BLADE. ØK-aktiviteter i Kina kort omtalt af Troels Kløvedal i serieudsendelse i DR-1. ØKONOMI: Det anses for meget sandsynligt, at ØK og 9 andre selskaber vil opjustere det forventede årsresultat. J-P Aktiekurs ved redaktionens slutning 23.4.:

12 Mellem os sagt ved Erik Eriksen Jette Lindegaard, Koncern-administrationen, blev rigtig hyldet 2.4., da hun som den første, kvindelige medarbejder fejrede 40-års jubilæum i ØK. Desværre modtoges meddelelsen om det sjældne jubilæum først efter martsbladets deadline. Gertie Steincke-Benveniste er blevet gudmor til en biograf og har som sådan været med til en festlig åbning af landets nyeste biograf. Den hedder - som foreslået af Gertie og omtalt i klubbladet juli Falkoner Biografen og ligger på Sylows Allé i hendes kommune, Frederiksberg, der hermed efter 20 års kulturel tørke på dette område har fået sin helt egen biograf. Med vindernavnet i en konkurrence, udskrevet af FREDERIKSBERG BLADET i 2005, fulgte et 2-års partoutkort og en indbydelse til åbningsfesten sammen med kulturminister Brian Mikkelsen, Frederiksbergs borgmester Mads Lebech og mange filmfolk. Kvindeligt indtog i ØK-styrelsen. På ØKs generalforsamling fik Kompagniets bestyrelse for første gang i ØKs 110-årige historie et kvindeligt, generalforsamlingsvalgt medlem: Connie Astrup-Larsen, som er international direktør i Royal Brew og formand for bryggerigruppens datterselskaber i udlandet. Som bestyrelsens afgående formand, Jan Erlund, fortalte de henimod 1000 deltagere i generalforsamlingen, blev hverken hun eller Preben Sunke, som også var indstillet til en bestyrelsespost og ligeledes blev enstemmigt valgt, ikke indstillet af bestyrelsen pga. deres køn, men fordi de begge besidder en erhvervsmæssig baggrund og viden af stor værdi for ØKs ledelse. Men her og nu kan det røbes, at forslaget om de to kandidaters opstilling egentlig stammede fra Henning Kruse Petersen, der kom til at efterfølge Jan Erlund som formand for bestyrelsen, og at han udover kendskabet til kandidaternes baggrund også har sans for betydningen af ligestilling på topplan og har haft det lige siden udnævnelsen i 1994 til direktør i Nykredit. Dette burde have været nævnt, da Radioavisen og en række dagblade et par uger efter ØKs generalforsamling omtalte en spritny kursusrække, som Ledernes Hovedorganisation har startet for at vænne nye, kvindelige ledere af med at udvikle sig fra prinsesser til strigler. I denne omtale nævntes Nykredit nemlig som en af de to virksomheder, der har været gode til at få kvinder med i hovedledelsen. Ifølge afdelingschef Trine Thorning er 42% af Nykredits 3000 medarbejdere nu kvinder. 46% af souscheferne er også kvinder, og kvindernes andel af pladserne i topledelsen er vokset fra 14 til 20 procent siden koncernens etablering i 1995 af en arbejdsgruppe med ligestilling som hovedopgave. 12

13 Kruse Petersen fortalte i øvrigt i sin spontane introduktionstale på klubmødet 28.3., at han nogle timer forinden havde truffet aftale med Nykredits ledelse om, at han udtræder af direktionen i september for at kunne hellige sig ledelsen af ØK, investeringsselskabet Private Equity A/S og et par andre virksomheder. Og umiddelbart efter mødet meldte han og Kaare Vagner sig ind i Klubben, hvad de kunne gøre som bestyrelsesmedlem i ØK. Mogens Slot Knudsen, der bor i Lystrup ved Århus og lige er blevet medindehaver af et 118 år gammelt firma, C.F.Nielsen A/S i Bælum, har sendt mig en beretning om endnu en festlig reunion. Den omfatter årgang 1974, hvor 15 ØK-elever afsluttede det erhvervsøkonomiske kursus i Holbergsgade. 11 af dem deltog i genforeningen i John Ole Hansens sommerhus i Ebeltoft og besluttede at mødes igen om to år i Thailand. Nedenstående fotos viser årgang 74 på hovedtrappen i Holbergsgade og de 11 deltagere april 2007: Øverst fra venstre Mogens Slot Knudsen, Marc Alexander Beck, John Ole Hansen, Leif Dalby Jensen, Arne Bachman Olesen og Eigil Schytte, nederst fra venstre Søren Gordon Nielsen, Henning Bo Herold, Per Vransø, Carl Edvard Ejby Hansen og Peter Michael Buron. Fire andre var forhindret i at deltage, men ventes dels at komme med næste gang, dels at melde sig ind i klubben Jan Erlund (til venstre) introducerer efterfølgeren som ØK-formand, Henning Kruse Petersen, for ØK Klubbens medlemmer

14 Torben Wetche, Atlanta i Georgia, som i oktober var vært ved en frokost for 5 ØK-folks samlede 100-års jubilæum, er selv blevet fejret ved en fest på Carter Presidential Library i Atlanta i anledning af hans 50-års dag og hans og fru Kari's sølvbryllup. Der var 80 deltagere fra Danmark, Tyskland, Norge, Korea og amerikanske stater samt tidligere ØKkolleger som Mary & Niels M. Winther, Lise & Steen O.Jensen, Sandy & Søren Larsen, Karen & Per Geert Nielsen, Vibeke & Henrik Engell-Jensen. Blandt festens højdepunkter var taler, sange og sågar opera-underholdning, renewal wedding ceremony ved Henrik Fossing (tidl. sømandspræst i New York, nu Hamburg), en film-montage A Love Story om tiden fra elevuddannelsen i Holbergsgade til i dag, mad fra Atlantas bedste catering firma og dans til disc jockey Rocking Randy, så der skete virkelig noget ved dobbelt-festen. Ovenstående billede viser sølvbrudeparret mellem børnene Peter og Katrina. Anders Normann, formand for EAC Thailand, bestyrelsesmedlem i auktionshuset Bruun Rasmussen og indehaver af en pragtfuld Nogle af auktionsdeltagerne, fra venstre rotary-præsidenten Jumbhot Chuasai med en Ching-figur, Ms.Petcharapa Burusratanaphan, Ms.Satapiya Petcharat, Elizabeth Romhild, Anders Normann og Ms. Khunhying Tipyavadi Pramoj. kunstsamling, har forestået en lige så usædvanlig som udbytterig auktion i Bangkok, arrangeret af The Pacific City Club og The Rotary Bangkok Phloen Chit til fordel for den internationale velgørenhedsfond The People Eye Care Foundation, som rotaryklubbens præsident, Jumbhot Chuasai i sin tid 14

15 Klaus Kjærulff skabte international interesse for ved at deltage i en 1000 km lang pilgrimsvandring til Camino de Santiago de Compostela i Spanien. Det lykkedes Anders som auktionarius at få solgt kunstværker, bl.a. et flot billede malet og skænket af den dansk-thailandske malerinde Elizabeth Romhild, og flyvebilletter Bangkok-Frankfurt, for ikke mindre end 1,6 mio. Baht eller godt en kvart mio. DKK, hvilket skulle muliggøre 300 øjenoperationer i Sydthailand. Klaus Kjærulff - ansat i ØK og ScanDutch og siden 2000 topchef i rederiet TORM - har noget at se til. Hans rederi, som er en koncern med 36 tank- og tørlastskibe samt 17 nybygninger i ordre, har i dette forår solgt sine aktier i Norden for 4 mia. kr., har planlagt tilbagekøb af egne aktier for 2 mia. kr. i indeværende kvartal og har endvidere sammen med det amerikanske rederi Teekay besluttet at stifte et nyt 50/50 % selskab, der køber Connecticut-rederiet OMI, hvis flåde omfatter 47 moderne råolie- og produkttankskibe. 21 af disse skibe overtages af Teekay, de øvrige 26 af TORM. Købesummen er 1,8 mia. USD (9,9 mia. kr.) ekskl. nettorentebærende gæld på 400 mio. USD. TORMs forventede resultat før skat på mio. USD forventes ikke påvirket af overtagelsen. Ved siden af disse udvidelser kan TORMs hjemlige investeringer opfattes som små, men rederiet, eller rettere dets støttefond, har siden tilgodeset dansk sejlsport ved at være hovedsponsor for KDYs Ungdomsafdeling siden 2002 og spiller nu sammen med Carlsberg samme rolle ved opførelsen i Tuborg Havn af et nyt klubhus for KDY. Det nye hus skulle ligesom TORMs hovedkvarter i havnen blive en meget elegant bygning med klublokaler og en restaurant, som også ikkemedlemmer får adgang til. Carsten Dencker Nielsen har som medlem af Rotary International s konventionskomite henved 100 danske rotarianere med til organisationens verdenskongres i Salt Lake City juni. Kongressen skulle have været holdt i New Orleans, men blev pga. Utahs gode infrastruktur og hotelforhold flyttet til Salt Lake City efter orkanen Katrine s katastrofale ødelæggelser i New Orleans. Dér var den internationale komite ved at tilrettelægge konventet, da myndighederne pålagde komiteen at forlade Louisiana-byen straks pga. vejrudsigterne. Verdensorganisationen, der omfatter klubber i 168 lande, venter af de i alt 1,2 mio. medlemmer med i Utah. E.E. 15

16 Fridags-, Ferie- og Rejse-råd Rettelse. Der var en kedelig fejl, som beklages, i marts-omtalen af en miniferie på Schackenborg Slotskro i Møgeltønder. Prisen på 1300 kr. per person var ikke pr. nat, men for hele opholdet med 2 overnatninger i dobbeltværelse, velkomstkaffe, 2 gange morgenmad og 2 gange 4-retters middag ekskl. drikkevarer. Indtil 1.7. har kroen i øvrigt et forårstilbud på velkomst-kaffe, 3-retters middag, 1 overnatning og morgenmad for 695 kr. per person. Safari på Lolland. Med en tidligere Rambøll-chef, Steffen Stræde, som adm. direktør og godsforvalter har Knuthenborg Park & Safari taget et dobbelt tigerspring opad blandt udflugtssteder og zoologiske haver. Dyrebestanden omfatter nu 4 frygtindgydende tigre, hvoraf den yngste på 2 år nok bliver publikums yndling på samme måde som isbjørneungen Knut i Berlin Zoo, samt en stor stald med hvide næsehorn, som lensgreve Adam W. Knuth har hentet i Sydafrika, fritgående giraffer, zebraer, strudse, lamaer, kameler, bisonokser og hjorte, farvestrålende og snaksalige papegøjer og en hel abeskov med et væld af arter. Aktiviteterne er udvidet med en lejrskole, der i år præsenterer Madagascars dyreliv for de unge elever, og tilbud om 20-personers safari-rundture i en traktortrukken, tidligere Skagen-bus, hvortil billetten koster 115 og 65 kr. for hhv. voksne og børn på 3-11 år. Vil man køre rundt i parken i egen bil, er enhedsprisen - som giver adgang til alle seværdigheder og legepladser m.m kr. for voksne og 75 for børn. Besøgende kan vælge mellem medbragt mad og spisning i en ganske lækker restaurant, der faktisk er lige så smagfuld som parkens souvenirbutikker, og der forestår forsøg med salg af madkurve i stil med Grønnegårds Teatrets. Nye rejsemuligheder. DSB forsøger sig fra med en ekstra, daglig togafgang til og fra Gedser med forbindelse til Rostock-færgen. - Fra tilbyder De Svenske Jernbaner, Fritidsresor og StarTour 10-dages togrejse til Italien for ca DKK. - My Travel Tango tilbyder nu ferieboliger i 16 lande uafhængige af flyrejse. NYT FRA ØK KLUBBEN udgives af ØK Klubben, hvis bestyrelse består af Erik Bøgh Christensen, formand, Lars Boe, næstformand, Vibeke Lund, kasserer (tlf ), Inger Holbech, sekretær, (tlf ) Engelbert Mertens og Jens Høding. REDAKTION: Erik Eriksen, Ved Fortunen 21, 2800 Kgs. Lyngby, tlf , fax , DESIGN OG GRAFIK: John Busch. Næste nr. ventes udsendt i juli 2007

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 e-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2013 Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale Lokalcenter, Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet (dørene åbnes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Den 15. april 2009 kl. 17.00 afholdtes der generalforsamling på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V. Dagsordenen var som følger:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Årsberetning 2015 for Club Danois

Årsberetning 2015 for Club Danois Årsberetning 2015 for Club Danois For Club Danois blev 2015 atter et år med et højt aktivitetsniveau, med en fortsat bred vifte af de aktiviteter, vore medlemmer efterspørger, hvilket fremgår af medlemstilslutningen.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 Velkommen til generalforsamling 2011 24. marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998.

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. 1) Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Elisabeth Wichmann. Stemmetællere: Bagge, Vita Lund og Søster Roll. 2) Valg

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Øregådsparken

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Øregådsparken Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Øregådsparken Marts 2015 Formanden skriver Erantis og vintergækker lyser op alle vegne og byder os velkommen til foråret 2015. Foråret er den tid på

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 I IDAS VENNER, STØTTEFORENING FOR BOGØ-STUBBEKØBING OVERFARTEN

GENERALFORSAMLING 2015 I IDAS VENNER, STØTTEFORENING FOR BOGØ-STUBBEKØBING OVERFARTEN GENERALFORSAMLING 2015 I IDAS VENNER, STØTTEFORENING FOR BOGØ-STUBBEKØBING OVERFARTEN Tid: onsdag 27. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Restaurant FARØ, Grønsundvej 699, 4793 Bogø DAGSORDEN (iflg. vedtægterne)

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere