ØK Klubbens nye bestyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØK Klubbens nye bestyrelse"

Transkript

1 10. årgang nr. 3 ØK Klubbens nye bestyrelse På generalforsamlingen fik ØK Klubben en ny bestyrelse, som på billedet herover ses efter sit første møde med konstituering, fv. Inger Holbech, der modtog genvalg som sekretær, Vibeke Lund (kasserer), Erik Bøgh Christensen (formand), Lars Boe (næstformand), Engelbert Mertens, Jens Høding og 1. suppleant Ole Møller. 2. suppleant Birgitte Funch var fraværende pga. Sygdom. Læs på side 4-6 om generalforsamlingen og hyldesten til Ole John Mohrsen INDHOLD Dødsfald og mærkedage Kommende arrangementer Gennemførte arrangementer Klubbens generalforsamling ØKs generalforsamling Frk. Simba Hansen efterlyser Side Medie-omtale Mellem os sagt Ligestilling 2007 Fester i Atlanta og Ebeltoft Fin Bangkok-auktion Ferie- og rejseråd Side

2 Dødsfald Jørgen Ib Hedes, Bangkok, tidl. EAC Timber og EAC(Thailand), afgik ved døden 6.3., 74 år gammel. - Steen Albrechtsen, Nykøbing S., tidl. EAC Shipping, døde 15.4., 62 år gammel. Æret være deres minde. Mærkedage med en hjertelig lykønskning! Poul Licht Brix Westergaard Henn. Sørensen Ole Brask H. D. Jørgensen Leif Nielsen 80 år: Erik Frølich Jeppesen, Egegårdsvej 24A, 2800 Kgs. Lyngby Poul Licht, Bakkedraget 14, 3480 Fredensborg 75 år: Jens Brix Westergaard, P.O. Box 1751, Goleta CA 93116, USA Henning Sørensen, Vædderen 30, 3650 Ølstykke John Vitus Nielsen, Højbjerg Vang 58, 2840 Holte 70 år: Leif Nielsen, Hovedgaden 389, 2640 Hedehusene Nils Jensen, 1212 SW Hessler Drive, Portland, Oregon 97239, USA Ole Brask, Læderstræde 8A, Roskilde H. Ditlev Jørgensen, Gl. Strandvej 202A, 3050 Humlebæk 65 år: Jørgen Vangaa Pedersen, Klosterengen 123A, 4000 Roskilde 60 år: Lilian Howard, Frederiksdalsvej 76D, 1. th., 2830 Virum Steen Valbjørn, Ordrupvej 64, 2920 Charlottenlund Steen Ove Jensen, 507 Knoll Pointe, Woodstock, GA 30189, USA 50 år: Preben Schmidt Thomsen, Kornblomstvej 24, 9970 Strandby Søren Bank, Rolsøvej 3, 8240 Risskov Hasse Hjartved, Rådyrvænget 13, 3450 Allerød 14 nye medlemmer som bydes hjerteligt velkomne! Peter Brønnum, Køge (tidl. maskinmester EAC Shipping) - Carl Edv. Ejby Hansen, Børkop (tidl.eac Graphics) - Poul Hansen, Vancouver, Canada (tidl. filialbestyrer EAC Vancouver) - Kim Højgaard Rasmussen, Nigeria (tidl. Old East Trading) - Erik Jensby, København S (tidl. EAC Timber, Kbh., Antwerpen, Seven Oaks) - Helmer Mertz, Skovlunde (tidl. EAC Shipping, Accounts) - Henning Kruse Petersen, Holte (formand for ØK's bestyrelse) - Klaus Petersen, København Ø (tidl. ingeniør EAC Singapore) - Steen Sabinsky, Helsingør (tidl. nautisk inspektør, EAC Shipping, Ship Management) - Claus Svane Schmidt, Darling Point, Australia (tidl.eac Shipping) - Poul Skov-Petersen, Bangkok, Thailand (tidl. EAC Marketing Services, Thailand) - Palle Sojborg, Espergærde (tidl. EAC Bangkok) - Steen Højrup Susini (Knudsen), Næstved (tidl. maskinmester EAC Shipping) - Kaare Vagner, Hørsholm (medlem af ØK's bestyrelse) OJM. 2

3 Kommende arrangementer Torsdag 24.maj kl præcis, besøger vi Frederiksberg Slot med rundvisning. Efter denne spadserer vi gennem Søndermarken til Bjælkehuset på Valby Langgade, hvor klubben byder på en forfriskning. Entré til slottet, hvor der er mulighed for parkering, kr. 25. pr. deltager. Tilslutningen er så stor, at vi nu kun kan sætte tilmeldinger på venteliste. Søndag 10. juni vil vi traditionen tro deltage i Sjælsø Rundt løbet med et vel motiveret hold. Vi mødes et kvarter før start, som finder sted fra DTU, Lundtofte kl Vi cykler den korte tur på 50 km, som bringer os gennem nogle af de smukkeste egne i Nordsjælland. Pris pr. deltager kr Efter bekræftet tilmelding bedes beløbet indbetalt til klubbens konto hos Nordea nr , dog senest Onsdag 13. juni kl mødes vi ved Isbjørnen på Langelinie i den nordre ende af marinaen. Dir.Per C. Schmidt, Københavns Havn, inviterer ligesom i juli 2005 klubben på sejltur i havnen. Turen varer et par timer, og deltagelsen er begrænset til 30 personer, så reservation vil blive modtaget på en first come first served basis, ligesom medlemmer, som ikke kom med i 2005, vil have fortrin. Sejlturen er gratis for deltagerne. Tirsdag 24. juli kl inviterer klubben til medlemsmøde i Asia House. På denne dato for 60 år siden stiftedes Det Østasiatiske Kompagnis Boldklub (ØKB), senere kendt som ØK/EAC Sport. 30. marts 1998 skiftede sportsklubben navn til ØK Klubben. Der serveres et let måltid til en pris af kr. 60 ekskl. drikkevarer. Dette beløb bedes ved tilmelding overført til klubbens konto hos Nordea nr , senest Torsdag 16. august kl finder klubbens årlige teateraften sted i Grønnegårds Teatret, der opfører Holbergs Erasmus Montanus med Lars Mikkelsen (billedet) og Ditte Gråbøl, Kristian Halken, Steen Springborg, Peder Jorde, Signe Egeholm Olsen, Laus Høybye, Gitte S t e e n o g C l a u s F l y g a r e i hovedrollerne. Prisen, inkl. Kaj Runchels fortræffelige picnic, men e k s k l. d r i k k e v a r e r, e r f o r medlemmer og én ledsager kr. 300 pr. stk., for gæster kr Reservér billetter tidligt for at sikre deltagelse. Husk golfturneringen torsdag 20.september i Gilleleje Golf Klub. Nærmere herom i næste blad. 3

4 Gennemførte arrangementer Umiddelbart efter klubbens generalforsamling 28.3., der omtales udførligt på siderne 5-7, præsenterede advokat Jan Erlund ØK's regnskab for 2006, kommenterede forventningerne til det kommende år og introducerede sin efterfølger på formandsposten, Henning Kruse Petersen. Onsdag besøgte klubben Storm P. Museet på Frederiksberg, hvor de ca. 25 deltagere hørte et interessant foredrag om den store humorist og blev vist rundt. Besøget afsluttedes i de små haver i Pile Allé. O.J.M. Formandsjobbet blev en livsstil På klubbens generalforsamling rettede næstformanden, Lars Boe, på bestyrelsens vegne en varm tak til Ole John Mohrsen for en kæmpeindsats som Klubbens formand og før den tid formand for forgængeren, ØK Boldklub. Du har været primus motor i starten af ØK Klubben, og du har som bestyrelsesformand drevet klubben i den ånd, ØK er skabt på. ØK har aldrig kun været arbejde, men en livsstil, og du har været dedikeret, flexibel og mand for en masse arbejde med at skaffe nye medlemmer, gennemføre en lang række a k t i v i t e t e r, k o m m u n i k e r e m e d medlemmerne, skrive referater o.s.v. Der manglede ingen detaljer, når vi mødtes. Alt var vel forberedt og gennemtænkt. Jeg har ladet mig fortælle, at dine evner også rækker ud over det organisatoriske, og at du på en tur til Svendborgsund-marchen lavede en parodi på Rebecca Brüel og Troels Triers Bøf med løg. Det nummer kan vi måske få genopført på en medlemsaften, sagde Lars, som derpå sammen med Engelbert Mertens overrakte en krystalkaraffel og klubakvavit til Ole Mohrsen og en stor buket blomster til hans frue, Joan, med en speciel tak for hendes langmodighed med al den tid, hendes mand havde brugt på formandsjobbet. Under stående bifald udnævntes Ole derefter til æresmedlem af klubben. E.E. Husk venligst tilmeldinger! Medlemmer bedes altid tilmelde sig arrangementerne på forhånd. Bliver man forhindret i at deltage i et arrangement, som man har meldt sig til, bedes man straks afmelde deltagelsen. 4

5 Klubbens Generalforsamling På ØK Klubbens ordinære generalforsamling 28.3., der blev ledet af advokat Christian Lund, indledte Ole J. Mohrsen sin sidste beretning som klubbens formand med at udtrykke glæde over den fortsatte stigning i medlemstallet med optagelse af 45 nye medlemmer i 2006, så at klubben var vokset til i alt 533, heraf 398 i Danmark og 135 i udlandet. Klubbens formål har vist sin berettigelse ved at udbygge kontakten til og mellem tidligere og nuværende ØK-medarbejdere over hele kloden, men medlemmerne opfordres til at gøre klubben endnu større og stærkere. Medlemsbladet er, ligesom klubbens engelsksprogede hjemmeside, et glimrende redskab for klubben til at kommunikere med medlemmerne. Hjemmesiden rummer et komplet medlemsregister, hvortil medlemmer alene har adgang. ØKs Almennyttige Fond støtter fortsat klubben økonomisk i informationsarbejdet, og uden denne støtte kunne vi ikke udføre det informative arbejde gennem bladet og hjemmesiden. I 2006 modtog klubben også økonomisk støtte fra ØK til afholdelse af en golfturnering for klubbens medlemmer. I 2006 blev der afholdt i alt 17 arrangementer, herunder et møde med PFA, arrangeret af ØK, for medlemmer af ØK's Pensionsfond. Om klubbens fremtid sagde Ole Mohrsen, at klubben - efter koncernhovedkontorets etablering i East Asiatic House ved siden af Asia House - anser det for helt naturligt, at klubben kommer til at spille en rolle som katalysator i forholdet mellem ØK og medarbejderne, tidligere som nuværende, og klubben er parat til at deltage i informationsarbejdet og andre relevante opgaver på dette område i nært samarbejde med ØK. Hjemmesiden trænger til en opgradering, både af display og indhold, ligesom sikkerheden bør øges. Til slut omtalte Ole Mohrsen sin beslutning om efter ni år på formandsposten at lade nye, yngre kræfter komme til og derfor ikke ville genopstille til bestyrelsesvalget. Han glædede sig over, at bestyrelsen vil indstille Erik Bøgh Christensen til nyvalg til bestyrelsen. Med denne bestyrelse forudser jeg et engageret og kompetent team, som vil arbejde for klubbens videre udvikling i nært samarbejde med ØK. Af hensyn til kontinuiteten i klubbens administration og medlemskontakt vil jeg dog herefter bistå bestyrelsen som dens rådgiver. Derefter forelagde Ole Mohrsen det reviderede regnskab og budgetforslag med følgende kommentarer: Klubbens driftsresultat for 2006 er et underskud på ca. DKK 6.000, hvorved formuen er reduceret til DKK ultimo Driftsunderskuddet må især tilskrives udgifter til bladet og hjemmesiden på Internettet, men bestyrelsen finder underskuddet acceptabelt, da udgivelsen af bladet er så central i klubbens arbejde. Nettoudgiften til arrangementer er reduceret ved, at deltagernes egenbetaling er øget. 5

6 Klubbens Generalforsamling fortsat Budgetforslaget for 2007 er baseret på uændret kontingent på DKK 250 af hensyn til de mange medlemmer, som støtter klubbens arbejde uden dog selv at kunne deltage i de mange aktiviteter. I budgettet er indeholdt en forventet støtte på DKK fra ØK's Almennyttige Fond i lighed med tidligere år. Med uændret aktivitetsniveau, fortsat og øget brugerbetaling ved klubbens arrangementer samt fokusering på et præsentabelt blad forventes et underskud for 2007 på ca. DKK , som efter bestyrelsens skøn er forsvarligt i betragtning af klubbens gode konsolidering. Formandens beretning, regnskabet og budgettet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen, som ligeledes enstemmigt og med akklamation genvalgte Vibeke Lund og Jens Høding til bestyrelsen, nyvalgte Erik Bøgh Christensen til vakancen efter Ole John Mohrsen, genvalgte Ole Møller og Birgitte Funch som suppleanter til bestyrelsen og nyvalgte Ejner Søndberg til revisor, da Eilif Jensen ikke ønskede genvalg. Under Eventuelt takkede Sv. E. Christensen for klubbens vingave til hans 85 års fødselsdag. Og Ole Mohrsen takkede med en flaske klub-akvavit Eilif Jensen og Erik Eriksen for veludført arbejde som hhv. revisor og redaktør af klubbladet. E.E Vigtig meddelelse til klubbens internetbrugere Klubbens medlemmer bedes altid anføre deres navn ved afsendelse af e- mails adresseret til klubbens mailbox ( eller til m e d l e m m e r a f b e s t y r e l s e n o g k l u b b l a d e t s r e d a k t i o n Ændrer et medlem adresse, bedes dette også meddelt klubben, så vi altid kan vise de korrekte adresser i registrene på hjemmesiden ( s uden et afsendernavn, der kan identificeres, vil blive slettet ulæst for at beskytte vore elektroniske arkiver mod virus-angreb. Medlemmer bedes i øvrigt altid give os meddelelse ved ændring af eller postadresse. O.J.M. Lyspunkter Da du blev født, regnede det, men det var ingen almindelig regn, det var himlen, der græd, fordi den havde mistet sin smukkeste stjerne. Du lovede ikke at sladre til far og mor om, hvad tid jeg kom hjem i nat sagde søsteren surt til sin lillebror. Det gjorde jeg heller ikke protesterede han, jeg sagde bare, at jeg havde for travlt med at spise morgenmad til at se på klokken. 6

7 Den 17. april mødtes den nye bestyrelse,suppleanten Ole Møller samt den nye revisor Ejner Søndberg med den afgåede formand, Ole John Mohrsen, og tidligere bestyrelsesmedlemmer m.fl. til en sammenkomst, hvor Carsten Dencker Nielsen var vært og - sammen med Alménfondets formand, Jan Erlund, og Erik Bøgh Christensen - takkede for et veludført, beundringsværdigt ledelsesarbejde og den stærke vækst i medlemsantallet siden klubbens omlægning for 9 år siden fra sport til selskabelige aktiviteter. Billederne her er fra denne sammenkomst og medlemsmødet efter klubbens generalforsamling. 7

8 ØK i topform som 110-årig ØKs generalforsamling 2007 foregik på Kompagniets fødselsdag og efterlod - billedligt talt - dels indtryk af en 110-årig koncern i topform med et fint regnskab, god økonomi og stærk fremgang i de tre tilbageværende aktiviteter, dels stærk aktionær-anerkendelse af Jan Erlunds formandstid og forslagene fra hans bestyrelse om en ny, strategisk 5-års plan og sammensætning af en ny bestyrelse udvidet med to yngre erhvervsfolk og med Nykredit-koncerndirektør Henning Kruse Petersens overtagelse af formandsposten. Samtlige forslag vedtoges enstemmigt og med akklamation, og de godt 900 deltagere i generalforsamlingen hyldede Jan Erlund stærkt for både hans indsats gennem 14 år og hans sidste, mundtlige formandsberetning, der havde følgende hovedpunkter: 2006-regnskabet (omtalt udførligt i marts-nr.) med stor fremgang for alle tre forretningsområder og udbetaling af 8,7 mia kr. til aktionærerne i form af udbytter og aktie-tilbagekøb. Halvering af administrationsomkostningerne til 37 mio. kr. I dem indgår bestyrelsens honorar på kr. til formanden, kr. til næstformanden og til de øvrige medlemmer. Disse honorarer foresloges fortsat, og Erlund nævnte, at der ikke eksisterer options- eller bonusprogrammer for ØKs bestyrelse. Den nye strategi rækker 5 år frem og går ud på, at man ikke vil gøre noget for at sælge de 3 aktiviteter, så længe de fortsat er mere værd for koncernen, end hvad der vil kunne opnås ved et salg. Men planen sætter nye mål og indebærer en lang række initiativer: Opkøb, organisk vækst, produktog service-innovation, geografisk ekspansion, udvidelser og nyanlæg m.m. Den planlagte fabriksudvidelse i Venezuela er en stor investering til op mod 100 mio. US$, men bestyrelsen planlægger at lade både fabrikken og evt. opkøb finansiere af pengestrømmen fra driften, og EAC Foods har ingen planer om at sælge eller markedsføre produkter uden for Venezuela. På spørgsmål om, hvorvidt ØK kan få penge ud af Venezuela, er svaret et Ja. I starten af 2007 modtog ØK royalty og udbytte fra Foods for 2005, og betalingen for 2006 er på vej gennem systemet. Industrial Ingredients forventes at kunne fordoble omsætningen på 3 år ved organisk vækst og opkøb. Udvikling - det nye nøgleord for dagsordnen - kræver udbygning af både kompetencer og en lidt bredere organisation med central tilførsel inden for køb og salg af virksomheder, styrkelse af hovedsædet og indretning af lønsystemerne, så de understøtter ØKs ændrede opgaver, samt vedtagelse af et nyt optionsprogram, der skal omfatte omkring 25 ledere. Omsætningen ventes at stige med et 2-cifret antal procent om året, opgjort i lokale valutaer, og målet er i gennemsnit over de 5 år at skabe et afkast på omkring 30% af den investerede kapital. 8

9 De senere års udbyttepolitik vil blive videreført, og som tommelfingerregel vil ØK frem til 2011 udlodde en tredjedel af hvert års nettoresultat. Men ØKs forretninger skal være polstret i en sådan grad, at de kan modstå pludselige bevægelser på de enkelte markeder. Formandsskiftet. Jeg har haft den ære og det privilegium at stå i spidsen for denne på mange måder helt specielle virksomhed i snart 15 år, en virksomhed, som man har en fornemmelse af, at hele Danmark føler et ejerskab til. Vi har fået et klart bevis for, at ingen virksomhed kan overleve på fortidens bedrifter. Men vi har også set en virksomhed, der med skiftende, dygtige ledere og engagerede medarbejdere har kæmpet sig gennem 2 opslidende og alvorlige kriser, i 1992 og i 1998, og som siden 1998 har skabt betydelig fremgang. Virksomheden har i denne turbulente tid afviklet en stor gældsbyrde, har svaret enhver sit og har sluttelig givet sine loyale aktionærer et fornuftigt afkast som tak for støtten i de vanskelige år. Sluttelig en tak til ØKs direktion, ledere og medarbejdere for, at de endnu en gang har demonstreret omstillings-parathed og har skabt gode resultater, sagde Jan Erlund. E.E. Medlemmerne af ØKs nye bestyrelse Henning Kruse Petersen Formand Torsten E. Rasmussen Næstformand Kaare Vagner Mats Lönnqvist Connie Astrup- Larsen Preben Sunke Efterlysning af en gudmor og et rutekort Klubbladet har modtaget to efterlysninger. Den ene kommer fra vort medlem, Erik Graugaard, Kastanievej 7, 4220 Korsør, der gerne vil have fat i et af de rutekort, man i sin tid fandt på ØKs passagerskibe om skibsruter, som skibene dengang besejlede. Interesserede bedes kontakte Erik direkte. Den anden er fra Ole Stig Johannesen, Dommervæget 28 G, 4000 Roskilde, tlf , forfatter af bogen Kompagniets skibe, der omtaltes i marts-nr. Han beklager en tekstmæssig fejl i bogen, nærmere betegnet en mangel i billedteksten side 98 under billedet af Jutlandia II. Samtidig rejser han et gammelt spørgsmål om, hvem der navngav skibet. Det har han ikke kunnet finde i det omfattende kildemateriale, han har benyttet ved bogens udarbejdelse, og nu håber han, at nogen kan og vll hjælpe ham med at løse gåden. Hvis nogen af vore læsere kan det, hører klubbladets redaktion også gerne fra dem. E.E. 9

10 Efterlysning fra Frk.Simba Hansen Fra v. Tuan (Simbas storebror, der er socialpædagog og nybagt far), lillesøsteren Trang, der studerer medicin, Simba Hansen Pham og lillebroren Quang, der læser til lærer og spiller fodbold i B93. En tredie, usædvanlig efterlysning er modtaget fra en studine, der stammer fra Vietnam og før fødslen i slutningen af 1979 blev reddet af ØK-skibet Simba - sammen med sine forældre samt hendes 1-årige storebror og 11 andre flygtnnge. Simba tog alle 14 med til Hong Kong, hvor kaptajnen telefonisk fik den danske generalkonsul til at udstede en garanti for flygtningenes vidererejse til og eventuelle opholdstilladelse i Danmark, hvilket var en forudsætning for skibets anløb og landsætning af de nødstedte. Efter fødslen kort efter nytår viste forældrene deres taknemlighed ved at give den nyfødte datter navnet Simba Hansen Pham. 27 år efter fødslen studerer frk. Simba i dag kommunikation ved RUC i Roskilde, hvor hun og hendes kæreste har travlt med at renovere en lejlighed, de lige har fundet. Og via klubbladet søger hun nu oplysninger om det skib og skibsofficeren, formentlig kaptajnen eller overstyrmanden, der reddede hendes familie. Hun vil gerne koordinere oplysningerne med det, hun har hørt fra forældrene eller læst om i avisudklip fra 70'erne og 80'erne om krigen, flugten og familiens første tid i Danmark. Får hun materiale nok, vil hun dels prøve at lave en lille dokumentarfilm om familiens skæbne, dels til sin tid at kunne videregive slægtshistorien tll sine egne børn, så at slægtshistorien ikke forbliver en banal flygtninge-skildring, men en virkelig fortælling om menneskeskæbner i krigs- og fredstid, om ulykker, held og hjælpsomhed til søs samt i det lille, fjerne land, der blev blev hendes og familiens fædreland. Desværre er det ikke lykkedes hjælpsomme ØK-folk med Svend Jagd og Bernt Skjøtt i spidsen at finde skibsregister og bemandingslister med oplysninger om Simba og folkene ombord. Skulle det nu lykkes at fremskaffe flere oplysninger, har Svend Jagd lovet at videregive materialet til Simba Hansen. Har tidligere besætningsmedlemmer fra Simba eller andre ØK-skibe, som reddede flygtninge, kontakt med nogle af de reddede, hører klubbladet meget gerne derom. Iflg. Morgenavisen Jyllands-Posten skønnes omkring 1,5 mio. at være flygtet fra Sydvietnam Danmark modtog 4000 af dem, og ØK-skibe reddede mange af dem. E.E. 10

11 Medie-omtale af ØK-folk og ØK BÅNDENE TIL THAILAND OMTALT i store artikler brugte SØFART således hele bagsiden på en lettere omskrevet gengivelse af historien Kongen og bageren på Selandia, som klubbladet bragte i januar. EKSTRA BLADET har haft en helsides artikel om Oriental Hotel i Bangkok, der betegnes som Verdens bedste hotel, som oser af klassisk luksus og er skabt af en dansker, ØKs stifter H.N.Andersen, som følte sig betaget af det eksotiske Østen og for et lån på sølvdollars købte hotellet og restaurerede det sammen med en italiensk arkitekt. Og både BØRSEN og det fornemme tidsskrift ANTIK & AUKTIONER har haft flere sider hhv og om ANDERS NORMANNs pragtfulde kunstsamling, som klubbladet vil omtale nærmere i et kommende nummer. PERSON-OMTALE: 1½ sides interview i BERL.TID med forfatteren Ole Lange om hans bøger om H.N.Andersen og C. F.Tietgen. - Eventyrets barske oplevelser på hospitalsskibet Jutlandia var overskriften på helsides interview i DAGBLADET og FAA med Leif Errebo, der som 27-årig maskinmester deltog i skibets 3.togt til Korea. - Man gør da arbejdet færdigt var overskriften på et tre siders interview i J-P med Jan Erlund om bl. a. udlændinge i danske bestyrelser og rollen som dansk bestyrelsesmedlem i Asien m.m. Dagen før bragte J-P en 4-sp. foromtale af interviewet med Erlund under overskrften Bestyrelsesbonus er en uskik. - BØRSEN oplyste, at kun syv aktieselskaber i Fondsbørsens C20-indeks har udlændinge i bestyrelsen: Coloplast, Danisco, Torm, GN Store Nord, H.Lundbeck, Novozymes og Novo Nordisk. - Helsides interview i BERL. BUSINESS 3.3. med Hans-Henrik Rasmussen, der i sin tid blev handelsuddannet i ØK og nu er formand for og medejer af reklamebureauet Os i Hellerup samt partner i Far East Co. AKTIVITETER: ØK er langt fra skræmt af Hugo Chavez var den 6-sp. overskrift over interview i J-P 2.4. med chefen for EAC Foods, Bent Porsborg, mens en anden artikel i bladet samme dag hed ØK-planer om opkøb i Venezuela. ØK frygter ikke ekspropriation i Venezuela, fastslog RB- BØRSEN i lille artikel, der blev gengivet i ERHVERVSBL og formentlig også i ANDRE BLADE. ØK-aktiviteter i Kina kort omtalt af Troels Kløvedal i serieudsendelse i DR-1. ØKONOMI: Det anses for meget sandsynligt, at ØK og 9 andre selskaber vil opjustere det forventede årsresultat. J-P Aktiekurs ved redaktionens slutning 23.4.:

12 Mellem os sagt ved Erik Eriksen Jette Lindegaard, Koncern-administrationen, blev rigtig hyldet 2.4., da hun som den første, kvindelige medarbejder fejrede 40-års jubilæum i ØK. Desværre modtoges meddelelsen om det sjældne jubilæum først efter martsbladets deadline. Gertie Steincke-Benveniste er blevet gudmor til en biograf og har som sådan været med til en festlig åbning af landets nyeste biograf. Den hedder - som foreslået af Gertie og omtalt i klubbladet juli Falkoner Biografen og ligger på Sylows Allé i hendes kommune, Frederiksberg, der hermed efter 20 års kulturel tørke på dette område har fået sin helt egen biograf. Med vindernavnet i en konkurrence, udskrevet af FREDERIKSBERG BLADET i 2005, fulgte et 2-års partoutkort og en indbydelse til åbningsfesten sammen med kulturminister Brian Mikkelsen, Frederiksbergs borgmester Mads Lebech og mange filmfolk. Kvindeligt indtog i ØK-styrelsen. På ØKs generalforsamling fik Kompagniets bestyrelse for første gang i ØKs 110-årige historie et kvindeligt, generalforsamlingsvalgt medlem: Connie Astrup-Larsen, som er international direktør i Royal Brew og formand for bryggerigruppens datterselskaber i udlandet. Som bestyrelsens afgående formand, Jan Erlund, fortalte de henimod 1000 deltagere i generalforsamlingen, blev hverken hun eller Preben Sunke, som også var indstillet til en bestyrelsespost og ligeledes blev enstemmigt valgt, ikke indstillet af bestyrelsen pga. deres køn, men fordi de begge besidder en erhvervsmæssig baggrund og viden af stor værdi for ØKs ledelse. Men her og nu kan det røbes, at forslaget om de to kandidaters opstilling egentlig stammede fra Henning Kruse Petersen, der kom til at efterfølge Jan Erlund som formand for bestyrelsen, og at han udover kendskabet til kandidaternes baggrund også har sans for betydningen af ligestilling på topplan og har haft det lige siden udnævnelsen i 1994 til direktør i Nykredit. Dette burde have været nævnt, da Radioavisen og en række dagblade et par uger efter ØKs generalforsamling omtalte en spritny kursusrække, som Ledernes Hovedorganisation har startet for at vænne nye, kvindelige ledere af med at udvikle sig fra prinsesser til strigler. I denne omtale nævntes Nykredit nemlig som en af de to virksomheder, der har været gode til at få kvinder med i hovedledelsen. Ifølge afdelingschef Trine Thorning er 42% af Nykredits 3000 medarbejdere nu kvinder. 46% af souscheferne er også kvinder, og kvindernes andel af pladserne i topledelsen er vokset fra 14 til 20 procent siden koncernens etablering i 1995 af en arbejdsgruppe med ligestilling som hovedopgave. 12

13 Kruse Petersen fortalte i øvrigt i sin spontane introduktionstale på klubmødet 28.3., at han nogle timer forinden havde truffet aftale med Nykredits ledelse om, at han udtræder af direktionen i september for at kunne hellige sig ledelsen af ØK, investeringsselskabet Private Equity A/S og et par andre virksomheder. Og umiddelbart efter mødet meldte han og Kaare Vagner sig ind i Klubben, hvad de kunne gøre som bestyrelsesmedlem i ØK. Mogens Slot Knudsen, der bor i Lystrup ved Århus og lige er blevet medindehaver af et 118 år gammelt firma, C.F.Nielsen A/S i Bælum, har sendt mig en beretning om endnu en festlig reunion. Den omfatter årgang 1974, hvor 15 ØK-elever afsluttede det erhvervsøkonomiske kursus i Holbergsgade. 11 af dem deltog i genforeningen i John Ole Hansens sommerhus i Ebeltoft og besluttede at mødes igen om to år i Thailand. Nedenstående fotos viser årgang 74 på hovedtrappen i Holbergsgade og de 11 deltagere april 2007: Øverst fra venstre Mogens Slot Knudsen, Marc Alexander Beck, John Ole Hansen, Leif Dalby Jensen, Arne Bachman Olesen og Eigil Schytte, nederst fra venstre Søren Gordon Nielsen, Henning Bo Herold, Per Vransø, Carl Edvard Ejby Hansen og Peter Michael Buron. Fire andre var forhindret i at deltage, men ventes dels at komme med næste gang, dels at melde sig ind i klubben Jan Erlund (til venstre) introducerer efterfølgeren som ØK-formand, Henning Kruse Petersen, for ØK Klubbens medlemmer

14 Torben Wetche, Atlanta i Georgia, som i oktober var vært ved en frokost for 5 ØK-folks samlede 100-års jubilæum, er selv blevet fejret ved en fest på Carter Presidential Library i Atlanta i anledning af hans 50-års dag og hans og fru Kari's sølvbryllup. Der var 80 deltagere fra Danmark, Tyskland, Norge, Korea og amerikanske stater samt tidligere ØKkolleger som Mary & Niels M. Winther, Lise & Steen O.Jensen, Sandy & Søren Larsen, Karen & Per Geert Nielsen, Vibeke & Henrik Engell-Jensen. Blandt festens højdepunkter var taler, sange og sågar opera-underholdning, renewal wedding ceremony ved Henrik Fossing (tidl. sømandspræst i New York, nu Hamburg), en film-montage A Love Story om tiden fra elevuddannelsen i Holbergsgade til i dag, mad fra Atlantas bedste catering firma og dans til disc jockey Rocking Randy, så der skete virkelig noget ved dobbelt-festen. Ovenstående billede viser sølvbrudeparret mellem børnene Peter og Katrina. Anders Normann, formand for EAC Thailand, bestyrelsesmedlem i auktionshuset Bruun Rasmussen og indehaver af en pragtfuld Nogle af auktionsdeltagerne, fra venstre rotary-præsidenten Jumbhot Chuasai med en Ching-figur, Ms.Petcharapa Burusratanaphan, Ms.Satapiya Petcharat, Elizabeth Romhild, Anders Normann og Ms. Khunhying Tipyavadi Pramoj. kunstsamling, har forestået en lige så usædvanlig som udbytterig auktion i Bangkok, arrangeret af The Pacific City Club og The Rotary Bangkok Phloen Chit til fordel for den internationale velgørenhedsfond The People Eye Care Foundation, som rotaryklubbens præsident, Jumbhot Chuasai i sin tid 14

15 Klaus Kjærulff skabte international interesse for ved at deltage i en 1000 km lang pilgrimsvandring til Camino de Santiago de Compostela i Spanien. Det lykkedes Anders som auktionarius at få solgt kunstværker, bl.a. et flot billede malet og skænket af den dansk-thailandske malerinde Elizabeth Romhild, og flyvebilletter Bangkok-Frankfurt, for ikke mindre end 1,6 mio. Baht eller godt en kvart mio. DKK, hvilket skulle muliggøre 300 øjenoperationer i Sydthailand. Klaus Kjærulff - ansat i ØK og ScanDutch og siden 2000 topchef i rederiet TORM - har noget at se til. Hans rederi, som er en koncern med 36 tank- og tørlastskibe samt 17 nybygninger i ordre, har i dette forår solgt sine aktier i Norden for 4 mia. kr., har planlagt tilbagekøb af egne aktier for 2 mia. kr. i indeværende kvartal og har endvidere sammen med det amerikanske rederi Teekay besluttet at stifte et nyt 50/50 % selskab, der køber Connecticut-rederiet OMI, hvis flåde omfatter 47 moderne råolie- og produkttankskibe. 21 af disse skibe overtages af Teekay, de øvrige 26 af TORM. Købesummen er 1,8 mia. USD (9,9 mia. kr.) ekskl. nettorentebærende gæld på 400 mio. USD. TORMs forventede resultat før skat på mio. USD forventes ikke påvirket af overtagelsen. Ved siden af disse udvidelser kan TORMs hjemlige investeringer opfattes som små, men rederiet, eller rettere dets støttefond, har siden tilgodeset dansk sejlsport ved at være hovedsponsor for KDYs Ungdomsafdeling siden 2002 og spiller nu sammen med Carlsberg samme rolle ved opførelsen i Tuborg Havn af et nyt klubhus for KDY. Det nye hus skulle ligesom TORMs hovedkvarter i havnen blive en meget elegant bygning med klublokaler og en restaurant, som også ikkemedlemmer får adgang til. Carsten Dencker Nielsen har som medlem af Rotary International s konventionskomite henved 100 danske rotarianere med til organisationens verdenskongres i Salt Lake City juni. Kongressen skulle have været holdt i New Orleans, men blev pga. Utahs gode infrastruktur og hotelforhold flyttet til Salt Lake City efter orkanen Katrine s katastrofale ødelæggelser i New Orleans. Dér var den internationale komite ved at tilrettelægge konventet, da myndighederne pålagde komiteen at forlade Louisiana-byen straks pga. vejrudsigterne. Verdensorganisationen, der omfatter klubber i 168 lande, venter af de i alt 1,2 mio. medlemmer med i Utah. E.E. 15

16 Fridags-, Ferie- og Rejse-råd Rettelse. Der var en kedelig fejl, som beklages, i marts-omtalen af en miniferie på Schackenborg Slotskro i Møgeltønder. Prisen på 1300 kr. per person var ikke pr. nat, men for hele opholdet med 2 overnatninger i dobbeltværelse, velkomstkaffe, 2 gange morgenmad og 2 gange 4-retters middag ekskl. drikkevarer. Indtil 1.7. har kroen i øvrigt et forårstilbud på velkomst-kaffe, 3-retters middag, 1 overnatning og morgenmad for 695 kr. per person. Safari på Lolland. Med en tidligere Rambøll-chef, Steffen Stræde, som adm. direktør og godsforvalter har Knuthenborg Park & Safari taget et dobbelt tigerspring opad blandt udflugtssteder og zoologiske haver. Dyrebestanden omfatter nu 4 frygtindgydende tigre, hvoraf den yngste på 2 år nok bliver publikums yndling på samme måde som isbjørneungen Knut i Berlin Zoo, samt en stor stald med hvide næsehorn, som lensgreve Adam W. Knuth har hentet i Sydafrika, fritgående giraffer, zebraer, strudse, lamaer, kameler, bisonokser og hjorte, farvestrålende og snaksalige papegøjer og en hel abeskov med et væld af arter. Aktiviteterne er udvidet med en lejrskole, der i år præsenterer Madagascars dyreliv for de unge elever, og tilbud om 20-personers safari-rundture i en traktortrukken, tidligere Skagen-bus, hvortil billetten koster 115 og 65 kr. for hhv. voksne og børn på 3-11 år. Vil man køre rundt i parken i egen bil, er enhedsprisen - som giver adgang til alle seværdigheder og legepladser m.m kr. for voksne og 75 for børn. Besøgende kan vælge mellem medbragt mad og spisning i en ganske lækker restaurant, der faktisk er lige så smagfuld som parkens souvenirbutikker, og der forestår forsøg med salg af madkurve i stil med Grønnegårds Teatrets. Nye rejsemuligheder. DSB forsøger sig fra med en ekstra, daglig togafgang til og fra Gedser med forbindelse til Rostock-færgen. - Fra tilbyder De Svenske Jernbaner, Fritidsresor og StarTour 10-dages togrejse til Italien for ca DKK. - My Travel Tango tilbyder nu ferieboliger i 16 lande uafhængige af flyrejse. NYT FRA ØK KLUBBEN udgives af ØK Klubben, hvis bestyrelse består af Erik Bøgh Christensen, formand, Lars Boe, næstformand, Vibeke Lund, kasserer (tlf ), Inger Holbech, sekretær, (tlf ) Engelbert Mertens og Jens Høding. REDAKTION: Erik Eriksen, Ved Fortunen 21, 2800 Kgs. Lyngby, tlf , fax , DESIGN OG GRAFIK: John Busch. Næste nr. ventes udsendt i juli 2007

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND INDLEDNING 2006 blev et rigtigt godt år for ØK: Vore 3 forretninger klarede sig en del bedre end ventet og

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 26. marts 2009 7. februar

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Der afholdtes ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup torsdag den 27.

Læs mere

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. december 2005 Bella Center, København 1 2 DAGSORDEN punkt 1 1. A/S Det Østasiatiske Kompagni underskrev den 14. november 2005 en aftale om salg af datterselskabet

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING. 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING. 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

16.15 16.30 Registrering og efterfølgende ordstyrer ved vort arrangement hos Nykredit

16.15 16.30 Registrering og efterfølgende ordstyrer ved vort arrangement hos Nykredit 16.15 16.30 Registrering og efterfølgende ordstyrer ved vort arrangement hos Nykredit Vi er gæster hos v./ Niels-Jørgen Schelde, Formand for DAF København City Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 4.sal, 1780

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

PROGRAM 2. halvår 2015

PROGRAM 2. halvår 2015 HK SENIORKLUB HELSINGØR PROGRAM 2. halvår 2015 (Foto: 1. suppleant Ebbe Gyrming, 2015). Er klokken faldet i slag? Eller: Rinder tiden ud for HK SENIORKLUB HELSINGØR som HK Hovedstadens lokale aktivitets-

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere