Behandling af D- vitamin mangel i almen praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandling af D- vitamin mangel i almen praksis"

Transkript

1 Behandling af D- vitamin mangel i almen praksis Forskningstræningsopgave Hold 25 Marts 2015 Udarbejdet af Mette Kirkegaard Thøgersen & Rikke Bladsgaard Zartov Vejleder Jette Ahrensberg

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE BEHANDLING AF D- VITAMIN I PRAKSIS D- VITAMIN ANBEFALINGER FOR D- VITAMIN NIVEAU NATIONALE REKOMMANDATIONER METODE RESULTATER BLODPRØVEKONTROL ÅRSTIDSVARIATION DISKUSSION KONKLUSION APPENDIX 1 T91 MANGEL PÅ VITAMIN/ERNÆRING APPENDIX 2 - TABELLER LITTERATURLISTE Side 2 af 22

3 Behandling af D- vitamin i praksis De seneste år har der været megen fokus på D- vitamin. Den øgede fokus på området kan have intensiveret den måde, vi behandler D- vitamin mangel på men hvad er egentlig anbefalingerne for D- vitamin mangel i praksis fra de forskellige faglige selskaber, og hvordan stemmer det overens med den virkelighed vi arbejder med til daglig? D- vitamin D- vitamins effekt på det muskelskeletale system har længe været kendt, og sammenhængen mellem sygdommene rachitis og osteomalaci er fuldt klarlagt. Udover disse sygdomme er der over de seneste år udført studier, der tyder på at D- vitamin i høje doser kan forbygge en lang række alvorlige sygdomme som kræft, hjerte- karsygdomme, diabetes, dissemineret sklerose mfl. Dette er dog ikke endeligt afklaret, og der afventes resultater af yderligere studier. 1,2 D- vitamin er et fedtopløseligt vitamin, der dels kan indtages med kosten, dels dannes i huden ved UVB- bestråling. Der findes to varianter af D- vitamin - ergocalciferol (D 2 - vitamin), som dannes i planter, og kolekalciferol (D 3 - vitamin), som dannes i dyr og mennesker. Både D 2 og D 3 er biologisk aktive hos mennesker, men D 2 er mindre effektivt end D 3. Det anbefalede daglige indtag af D- vitamin er 7,5 µg. Fraset nogle svampe er det kun animalske fødevarer, der indeholder D- vitamin. Specielt fede fisk er rige på D- vitamin. De fleste danskere får 2-4 µg dagligt fra kosten. Det er derfor helt nødvendigt med soleksponering eller et D- vitamin tilskud for at få tilstrækkelig med D- vitamin. Den vigtigste kilde til D- vitamin er solens UVB- bestråling af huden. Solens UVB- indhold er fra oktober til marts så lav i Danmark, at der ikke kan dannes D- vitamin i huden. Soleksponering i 5-30 minutter nogle gange om ugen i sommerhalvåret er tilstrækkelig til at dække det daglige behov for D- vitamin. Ældre og personer med Side 3 af 22

4 mørk hud har brug for længst tid i solen, da dannelsen af D- vitamin tager længere tid hos sådanne patienter. Anbefalinger for D- vitamin niveau D- vitaminniveauet bestemmes ved at måle plasma 25- OH- D, der afspejler både den endogene produktion i huden og indtaget fra maden og evt. kosttilskud. Halveringstiden for 25- OH- D er omkring 30 dage, dvs. at steady state under behandling først vil være opnået efter uger, så evt. kontrolmåling efter behandlingsstart skal i princippet vente til dette tidspunkt. D- vitamin niveauet svinger naturligt med årstiderne i Danmark med den laveste værdi i marts- april og den højeste værdi i august- september efter solens UVB bestråling af huden. Det har været svært at definere et optimalt niveau for kroppens D- vitamin. Grænsen for normal 25- OH- D er defineret som det niveau af 25- OH- D, der giver optimal absorption af calcium og PTH i stabilt niveau, dvs. giver den laveste sygdomsrisiko for først og fremmest knoglebrud og osteoporose. Studier tyder dog på, at niveauet af D- vitamin skal være højere såfremt man ønsker den forebyggende effekt på cancer, hjerte- karsygdomme og immunologiske sygdomme, men det er som nævnt ovenover ikke endeligt klarlagt 1,2. Graduering af D-vitaminstatus Plasma 25-OH-D: < 12 nmol/l: svær mangel (rachitis og osteomalaci kan forekomme) nmol/l: mangel nmol/l: insufficiens > 50 nmol/l: sufficiens nmol/l: optimalt niveau hos osteoporosepatienter og nyrepatienter > ca. 200 nmol/l: risiko for toksicitet Sundhedsstyrelsen Forebyggelse, diagnostik og behandling af D-vitaminmangel Side 4 af 22

5 Kliniske symptomer på D- vitamin mangel ses kun ved langvarig D- vitamin mangel og oftest først ved 25- OH- D under nmol/l. De hyppigste symptomer: Muskelsmerter - diffuse migrerende smerter Kraftnedsættelse over hofte og skuldermuskulatur Muskelkramper Knoglesmerter ribben og lange rørknogler Almen træthed Ledsmerter Paræstesier hænder og fødder, evt. circumoralt Der er ikke indikation for at screene for D- vitamin mangel, da der ikke er dokumentation for effekten af at korrigere dette hos den yngre del af befolkningen. Derfor skal måling af 25- OH- D forbeholdes personer i risiko for svær D- vitamin mangel og patienter med øget risiko for fald og frakturer. Nationale rekommandationer Vi har i tabel 1 samlet de nationale retningslinjer for behandling af D- vitamin mangel, som hyppigst bliver brugt af de praktiserende læger. Overordnet set er de forskellige anbefalinger enslydende, hvor den daglige dosis af D- vitamin kan beregnes ud fra den ønskede værdi af 25- OH- D minus den målte værdi af 25- OH- D. Øvrige retningslinjer anbefaler mellem 20-40µg dagligt. Ved lav 25- OH- D kan man give en højere dosis i 3-6 måneder på mellem µg En anbefaling, der skiller sig lidt ud, fra de øvrige, er Hans Chr. Hoeck 9 som har væsentlige højere doser for p.o. tabletbehandling Det der primært adskiller de forskellige anbefalinger er, hvordan man giver støddosis i de tilfælde, hvor der er symptomer på en svær D- vitamin mangel. Side 5 af 22

6 Støddosis kan gives i et utal af kombinationer med enten D 2 - eller D 3 - vitamin både som p.o. og i.m. behandling. Støddosis kan gives som engangsordination og som daglig eller ugentlig dosering. Her er der ikke nogen enslydende anbefalinger. Tabel 1 De nationale rekommandationer for behandling af D- vitamin mangel Årstal 25OHD <25 nmol/l 25OHD nmol/l 25 OHD nmol/l IRF Ikke symptomgivende: Ønsket værdi minus den målte. Fx = 35 µg Sundhedsstyrelsen 2 Udgivet + Medibox.dk , revideret 2013 Symptomgivende: µg i 3-6 måneder Ikke symptomgivende: Ønsket værdi minus den målte. Fx = 35 µg Symptomgivende: µg i 3-6 måneder eller støddosis på D 2 - vitamin 7500 µg p.o. Medicinsk 2013 Ikke symptomgivende: kompendium µg dagligt. Risikopt µg Raske pt evt µg Risikopt µg Raske pt evt µg Ingen anbefalinger, vurderes at være sufficient ved raske. Ingen anbefalinger, vurderes at være sufficient ved raske. Symptomgivende: µg dagligt eller µg D 3 - vitamin p.o./i.m. Lægehåndbogen I langt de fleste tilfælde når man målet med 20 µg dagligt. Ved betydelige symptomer evt. støddosis på D 2 - vitamin 2500 µg i.m. ugentlig i 6-8 uger + peroral µg dgl. Praktisk medicin Ved normal basisk phosphatase 20 µg dagligt. Ved svære tilfælde med påvirket basisk phosphatase gives D 2 - vitamin 250 µg p.o. dagligt i 2-4 uger. Dansk - Ingen vejledning ved behandling af D- vitamin mangel endokrinologisk selskab 8 Månedsskriftet, Beck 2009 Ønsket værdi minus den Ingen anbefalinger Jensen og Hyldstrup 1 målte. Fx = 35 µg Ved betydelige symptomer: Evt. støddosis på D 2 - vitamin 2500 µg p.o./i.m. ugentlig i 6-8 uger Hans Chr. Hoeck µg 75 µg Ingen anbefalinger Ingen anbefalinger Side 6 af 22

7 Vi har set på anbefalingerne for kontrol af 25- OH- D niveau efter behandlingsopstart med D- vitamin; skal behandlingen kontrolleres med en ny blodprøve, og i så fald hvornår. Dette ses i tabel 2. Her ses at behandlingen af D- vitamin tidligst skal kontrolleres efter 3-4 måneder, og i de tilfælde, hvor der kun har været tale om insufficiens, skal behandlingen kun kontrolleres ved mistanke om malabsorption eller dårlig compliance. Tabel 2. Anbefaling vedrørende kontrolblodprøve ved behandling af lavt D- vitamin Kontrol 25OHD <25nmol/l 25 OHD nmol/l 25OHD >50nmol/l IRF 3 Tidligst efter 3-4 mdr. Raske pt: ingen kontrol Risiko pt: ved mistanke om Ingen anbefalinger Sundhedsstyrelsen 3 Tidligst efter medibox.dk 4 mdr. Medicinsk kompendium 5 Lægehåndbogen 6 Kontrol efter 3-4 mdr. + efterfølgende vinter. malabsorption eller ringe compliance Raske pt: ingen kontrol Risiko pt: ved mistanke om malabsorption eller ringe compliance Ingen anbefalinger Ca. 3 mdr. Ingen anbefalinger Praktisk medicin 7 Dansk endokrinologisk selskab 8 Ingen anbefalinger Ingen anbefalinger Månedsskriftet, Beck Jensen Ingen anbefalinger og Hyldstrup 1 Hans Chr. Hoeck 9 Ca. 3 mdr. Ca. 3 mdr. Vi vil i vores opgave se på behandlingen af D- vitamin mangel i to Vestjyske praksis. Dette for at få et indblik i, hvordan behandlingen i praksis håndteres og stemmer overens med de givne anbefalinger. Vi vil sammenligne de officielle anbefalinger for behandling af D- vitamin mangel i praksis er de brugbare i en travl hverdag i praksis?. Side 7 af 22

8 Metode Vi søgte i to umiddelbart sammenlignelige praksis beliggende i Vestjylland, begge mandelige solopraksis med ca. samme antal tilmeldte patienter. De to praksis bliver herefter kaldt Praksis Struer (PS) og Praksis Holstebro (PH). Vi søgte på diagnosekoden T91 Mangel på vitamin/ernæring. Under den kode ligger 16 undertitler (appendix 1), hvoraf D- vitaminmangel uden specifikation er en af dem. Vi søgte på T91 i perioden januar december 2014, og fandt henholdsvis 110 og 117 forskellige patienter i de to praksis. Efterfølgende blev hver patient gennemgået i henhold til inklusionskriterierne, som var patienter med nydiagnosticeret D- vitamin mangel i den angivne periode. Der blev ekskluderet 18 og 75 patienter i henholdsvis PH og PS. I tabel 3 ses de forskelle eksklusionsårsager. Vi endte med 134 patienter (PH=92 patienter, PS=42 patienter), hvor vi registrerede deres alder på tidspunkt for første blodprøve, 25- OH- D værdi, og tidspunkt for evt. anden blodprøve. Derudover blev der registeret, hvilken medicinsk anbefaling patienterne fik. De inkluderede patienter blev markeret efter hvilken praksis de kom fra, således at vi løbende i beregningerne kunne se fordelingen af patienterne. Til beregning brugte vi Microsoft Excel regneark. Tabel 3 Eksklusions årsager Praksis Holstebro Praksis Struer Anden mangel (B12, Folat, jern, protein) 7 (38,9%) 6 (8,0%) Sygehusblodprøve/diagnose 2 (11,1%) 8 (10,7%) Fejlkodning* 1 (5,6%) 3 (4,0%) T91 start før (44,4%) 58 (77,3%) Total ekskluderede 18 (100,0%) 75 (100,0%) * 3 patienter havde 25- OH- D >90 nmol/l og 1 patient fejlkodet ved INR kontrol. Side 8 af 22

9 Resultater Af de inkluderede patienter var gennemsnitsalderen stort set identisk i de to praksis, nemlig 65,3 år. Derudover var der en lidt større andel af kvinder i PH (tabel 4). Tabel 4 Oversigt over de 2 praksis Praksis Holstebro Praksis Struer Antal tilmeldt praksis Fundet på søgning på T Ekskluderede 18 (16,3%) 75 (64,1%) Inkluderet 92 (83,6%) 42 (35,9%) Andel kvinder i inklusionen (63,0%) (52,4%) Gennemsnitsalder for de inkluderede 65,3 år 65,3 år Ud fra den første blodprøve- værdi blev patienterne opdelt i 3 grupper: 25- OH- D <25 nmol/l 25- OH- D = nmol/l 25- OH- D = nmol. I graf 1 har vi kigget på, hvilken behandling de er blevet anbefalet, alt efter hvor svær deres D- vitamin mangel var. Behandlingen delte vi ind i 4 grupper: Høj dosis ( μg) Intermediær dosis (70-75 μg ) Lav dosis (20-35 μg ) Ukendt dosis Ingen fik dosis uden for grupperne. Ukendt dosis dækker over de patienter, hvor der enten ikke er noteret i journalen, de ikke er blevet anbefalet noget, eller at patienterne er udeblevet fra prøvesvar. På graf 1 ses, at langt den største andel af patienter (77,6%) i gruppen 25- OH- D <25 nmol/l fik anbefalet høj dosis D- vitamin tilskud. Kun 4 % ved vi ikke hvilken anbefaling de fik. I gruppen 25- OH- D nmol/l fik 57,3% den intermediære dosis Side 9 af 22

10 og en lidt større andel end den forudgående gruppe fik ukendt dosis (9,4%). Den sidste gruppe 25- OH- D nmol/l var en meget lille gruppe, som kun udgjorde 10 patienter (7%). I denne gruppe var der lige stor fordeling, om de fik lav dosis eller ukendt dosis. Graf 1: Anbefalet dosis D3- vitamin opdelt efter 25- OH- D værdi 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 100μg 75μg 25μg Ukendt 10% 0% <25 nmol/l nmol/l nmol/l Fordeling i de 3 grupper, se tabel 5, viser en generel lille overvægt at kvinder, dog ikke i gruppen 25- OH- D nmol/l, da denne gruppe var meget lille. Vi fandt en lille aldersforskel på de 3 grupper, patienterne med den lavest målte 25- OH- D, var ikke overraskende de ældste patienter. Tabel 5: Køn- og aldersfordeling i de to praksis 25- OH- D <25 nmol/l 25- OH- D nmol/l 25- OH- D nmol/l Total Køn K: 63% M: 36% K: 58,7% M: 41,3% K: 50,0% M: 50,0% K: 59,7% M: 40,3% Alder 69,7 År 62,9 år 62,2 år 65,3 år Fordeling PS: 32,7% PH: 67,3% PS: 26,7% PH 73,3% PS: 50,0% PH: 50,0% PS: 31,3% PH: 68,7% PS: Praksis Struer, PH: Praksis Holstebro Side 10 af 22

11 Blodprøvekontrol I de 3 grupper 25- OH- D <25 nmol/l, nmol/l, og nmol kiggede vi efterfølgende på om, og i så fald hvor lang tid, der gik, før patienterne fik kontrolleret deres 25- OH- D (graf 2). Tiden målt fra første blodprøve til udtagelse af kontrolblodprøve delte vi op i 4 grupper: Kontrol < 6 måneder Kontrol indenfor 6-12 måneder Kontrol > 12 måneder Ikke kontrolleret i studieperioden. Graf 2: Tidspunkt for blodprøvekontrol - opdelt efter 25- OH- D værdi (Jan dec 2014) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% <6 mdr 6-12 mdr >12 mdr Ikke kontrolleret 10% 0% <25 nmol/l nmol/l nmol/l I 25- OH- D <25 nmol/l- gruppen fik lidt over halvdelen (55%) kontrolleret blodprøven inden for 6 måneder. 27 % af denne gruppe fik ikke kontrolleret blodprøven i vores undersøgelsesperiode. I grupperne med 25- OH- D nmol/l og 25- OH- D nmol/l fandt vi en tydelig tendens til, at der gik længere tid, før de fik kontrolleret deres 25- OH- D, og en stigende tendens til, at de ikke fik kontrolleret blodprøven overhovedet. I gruppen med 25- OH- D nmol/l fik 28 % kontrolleret inden for 6 måneder, og i gruppen Side 11 af 22

12 med 25- OH- D nmol/l fik ingen kontrolleret inden for 6 måneder. Andelen, der aldrig fik kontrolleret blodprøven udgjorde 56 % i 25- OH- D nmol/l gruppen og 70 % i gruppen 25- OH- D nmol/l. Da vi havde patienter med nydiagnosticeret D- vitamin mangel helt fra til studiets slutning, er disse naturligvis ikke nået at blive kontrolleret. Vi fjernede derfor de nydiagnosticerede fra de sidste 6 måneder af 2014, se graf 3. Herved steg kontrol < 6 måneder en smule (fra 55% til 59%) og den ikke kontrollerede gruppe faldt en smule (fra 27% til 22%). Den sidste gruppe er ikke med, da patienter med 25- OH- D på over 50 nmol/l ikke skal kontrolleres. Derudover drejer det sig kun om 3 personer, hvilket ikke giver mening at lave beregninger på. Graf 3: Tidspunkt for blodprøvekontrol - opdelt efter 25- OH- D værdi (Jan Juni 2014) 70% 60% 50% 40% 30% 20% <6mdr 6-12 mdr >12 mdr Ikke kontrolleret 10% 0% <25 nmol/l nmol/l Ud af de patienter med startværdi på <50 nmol/l, der blev kontrolleret inden for 1 år, opnåede henholdsvis 84,8% (25- OH- D <25nmol/l) og 86,0% (25- OH- D nmol/l) behandlingsmålet 50 nmol/l. Tabel 6: Opnået behandlingsmål på D- vitamin >50 inden for 12 måneder 25- OH- D <25 nmol/l 25- OH- D nmol/l Opnået behandlingsmål 84,8% 86,0% Side 12 af 22

13 Årstidsvariation Ydermere har vi set på årstidsvariation i 25- OH- D målingerne. Det ses i graf 4, at der procentvis er målt flest med et 25- OH- D < 25 nmol/l i marts/april, og at andelen af målinger med det lave 25- OH- D falder hen over sommeren for at stige igen efter oktober, hvor der ikke længere dannes 25- OH- D i huden pga. solens manglende indhold af UVB- stråling. Omvendt ses, at andelen af målinger med 25- OH- D mellem nmol/l stiger efter september/oktober i forhold til målingerne med den helt lave D- vitamin, som udtryk for, at 25- OH- D depoterne er mere fyldte efter sommerens UVB- bestråling. Graf 4: Fordeling af 25- OH- D værdier over årets måneder 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 25- OH- D<25 nmol/l 25- OH- D nmol/l 25- OH- D nmol/l 20% 10% 0% Jan- Feb Mar- Apr Maj- Jun Jul- Aug Sep- Okt Nov- Dec Side 13 af 22

14 Diskussion Vi så en tydelig sammenhæng mellem den målte 25- OH- D og den efterfølgende behandling. Gruppen med 25- OH- D < 25 nmol/l fik en væsentlig højere dosis end de andre grupper. Ligeledes blev andelen af patienter, hvor dosis var ukendt, større jo højere deres 25- OH- D var. Gruppen med lavest 25- OH- D blev hyppigst kontrolleret, over halvdelen blev kontrolleret inden for 6 måneder, og 2/3 inden for 1 år. 85 % af alle med D- vitamin mangel opnåede behandlingsmålet indenfor 1 år. Gruppen med 25- OH- D nmol/l kan man diskutere hvor vidt den overhovedet skulle medregnes. Ifølge laboratorieskemaet er 25- OH- D normal, når den er over 50 nmol/l. Vi har dog valgt at have denne gruppe med, både pga. at de var kodet som D- vitamin mangel, men også fordi Hans Chr. Hoeck 9 anbefalinger behandling til alle patienter med 25- OH- D under 80 nmol/l. Desuden er der flere sygdomme, hvor gældende anbefalinger siger, at 25- OH- D niveauet skal ligge højere. 2 En stor del af patienterne med D- vitamin mangel fik kontrolleret deres blodprøver. Andelen var størst i gruppen med 25- OH- D < 25 nmol. Dette giver naturligvis god mening, da den praktiserende læge formentlig vil have større fokus på, at denne patient bliver behandlet, og at der bliver fulgt op på denne, jo lavere 25- OH- D er. Hos gruppen, der blev kontrolleret, nåede en stor del af patienterne målet (ca. 85%), dvs. 25- OH- D på over 50 nmol/l. For de resterende ca. 15 % kunne årsagen være compliance- problem, manglende anbefalinger eller manglende respons på behandling. Det er vigtigt at pointere, at det ikke anses for en fejl, at patienterne ikke har fået kontrolleret 25- OH- D. I flere guidelines er det kun de patienter, der har 25- OH- D <25 nmol/l, eller hvor man mistænker et compliance- problem, at man bør kontrollere behandlingen. Flere guidelines sår ligeledes tvivl om hvorvidt det overhovedet er nødvendigt at kontrollere 1,2, hvilket vores resultater om behandlingsrespons støtter, jf. ovenstående. Derudover er 25- OH- D blodprøven en relativ dyr prøve, så ofte har beskeden fra de biokemiske laboratorier været at; D- vitamin er ikke noget man Side 14 af 22

15 måler, det er noget man tager, underforstået at tager man tilskud, er der ikke nogen grund til at måle den laboratoriemæssigt. I et studie fra Scotland , lavede man en 1- års undersøgelse blandt 33 praktiserende læger. Man gik via det centrale laboratorium ind og fandt alle 25- OH- D på <50 nmol/l og fandt 1162 patienter. Efterfølgende konsulterede man journalerne for at finde ud af, hvilken dosis de fik anbefalet/udskrevet. Kun 69% af de patienter, der havde en 25- OH- D på <50 nmol/l, blev anbefalet et D- vitamin tilskud. Årsager til at dette tal ikke er højere blev diskuteret i artiklen. En del patienter har formentlig ikke fået journalført, hvad de er blevet anbefalet, men artiklen anser den mest sandsynlige forklaring for at være modstridende anbefalinger. Denne undersøgelse adskillige sig særligt fra vores, da man har søgt data via laboratorieværdier, hvor vores undersøgelse er lavet ud fra diagnosekoder. Havde vi haft mulighed for at lave en lignende undersøgelse, ville vi formentlig have fundet en større andel af patienter med D- vitamin mangel, som ikke har fået nogen anbefaling. I vores undersøgelse fik 92,7% af patienter med 25- OH- D på <50 nmol/l anbefalet en dosis. En anden lignende artikel fra Tennessee, USA , har man hos en internal medicine teaching clinic fundet 325 personer med D- vitamin mangel (her defineret som 25- OH- D på <29,9 nmol/l) og gennemgået deres journaler. Her fandt man, at 38% af patienter med 25- OH- D insufficiency (25- OH- D 20-29,9 nmol/l) fik ingen eller ukendt dosis anbefaling. Hos 25- OH- D deficiency (25- OH- D < 20 nmol/l) fik 14,7% ingen eller ukendt dosis. Der var tendens til, at patienter med deficiency generelt fik en højere dosis end patienter med insufficiency. Denne sammenhæng genfandt vi ligeledes i vores undersøgelse, omend vores grænseværdier er anderledes. Ud af vores patienter med 25- OH- D < 25 nmol/l, fik langt den største del højdosis behandling (78%). Jo højere 25- OH- D, jo lavere dosis blev de anbefalet. Her vil vi igen pointere, at vi formentlig ville have fået nogle andre resultater, såfremt vi havde søgt på laboratorieværdier og ikke på diagnosekoder. Side 15 af 22

16 Vi fandt som forventet årstidsvariation i vores målinger. Dvs. at man som praktiserende læge skal huske, at selvom der bliver målt en sufficient 25- OH- værdi om sommeren vil den sandsynligvis være for lav om vinteren, og det skal overvejes om der skal anbefales tilskud i vintermånederne. På forhånd havde vi en forventning om, at de to praksis vi undersøgte, var overvejende ens. Denne forventning baserede vi på, at de to praktiserende læger, der ejer hver sin praksis, er af samme alder, køn og personlighed. Derfor vil vi forvente, at de hovedsageligt behandler patienterne ens. Desuden kan vi se, at praksis er sammenlignelige mht. patientantal, alder og kønsfordeling. Begge praksis har angivet, at deres kodningsprocent ligger på ca %. Den høje kodeprocent er naturligvis essentiel for at anvendelsen af vores studiedesign kan have sin berettigelse. Vi fandt ca. lige mange patienter initialt i de to praksis, men der var relativt stor forskel på antal af de ekskluderede. I PS blev 75 personer (64 %) ekskluderet. Den helt overvejende grund hertil var, at mange af disse personer havde diagnosekoden fra før I den periode vi undersøgte, havde disse personer en henvendelse til praksis omkring D- vitamin mangel, men diagnosen var stillet på et tidligere tidspunkt. En mulig årsag til denne forskel er, at man i PS muligvis har haft fokus på D- vitamin mangel tidligere end i PH, og derfor stillet diagnosen hos flere patienter tidligere. D- vitamin mangel er generelt noget man har haft mere fokus på over den seneste årrække. Ser man bort fra denne del af patienterne var der ca. lige mange ekskluderede fra de to praksis. Når man sammenligner de to praksis behandling af 25- OH- D mangel med de nationale retningslinjer, ses at de stort set følges (tabel 1). Vi har ikke i vores studie undersøgt, om 25- OH- D manglen i de svære tilfælde var ledsaget af symptomer da det i mange tilfælde ikke var journalført, og fordi det ikke var vores primære fokusområde. 78 % af de patienter, der fik målt en 25- OH- D under 25 nmol/l, fik anbefalet en dosis D- vitamin på ca. 100 µg, som er anbefalingen ved symptomgivende D- vitamin mangel ifølge IRF og Sundhedsstyrelsen. Side 16 af 22

17 Det er dog mest i gruppen med 25- OH- D på mellem nmol/l, at der ses afvigelser fra anbefalingerne. Her har godt 57 % fået anbefalet ca. 75 µg dagligt, som må siges at ligge noget højere end den anbefalede dosis på mellem µg, når der ses bort fra Hans Chr. Hoeck. Vi har efterfølgende spurgt praksislægerne om, hvilken anbefaling de følger. Den ene praksis følger Hans Chr. Hoecks anbefalinger, da de er nemme og håndgribelige i en travl praksishverdag. Den anden angiver at bruge lægekunst. Vi har på trods af dette ikke kunne se nogen egentlig forskel på behandlingsstrategi fra de to praksis. I gruppen med en 25- OH- D på over 50 nmol/l, har 50 % fået anbefalet en dosis af D- vitamin på ca. 25 µg. I fin overensstemmelse med at; personer over 70 år, plejehjemsbeboere, og patienter i risiko for fald skal behandles forebyggende, og anbefales et dagligt tilskud på 20 µg. 2 Patienter med D- vitamin mangel er generelt ældre med gennemsnitsalder på 65,3 år i vores studie. Der er ikke i nogen af behandlingerne ordineret meget høje støddosis med D 2 - eller D 3 - vitamin. Det kan være, at ingen af de 49 patienter med en 25- OH- D under 25 nmol/l havde betydelige symptomer på en mangel, men mere sandsynligt er det, at højdosis præparaterne er receptpligt og i nogle tilfælde skal gives i.m., hvilket ofte ikke er så tiltalende for patienterne. Desuden er anbefalingerne for støddosis med D- vitamin ikke enslydende og varierer mellem p.o. dosis og gentagene i.m. injektioner over flere uger. Dette gør det besværligt og uklart for den praktiserende læge at følge. Derudover er højdosis præparaterne magistrelt fremstillede lægemidler, hvilket besværliggøre udskrivelsen. P. Leventis et al 12 har i et studie undersøgt forskellen mellem en høj dosis D 2 - vitamin (7500 µg) i.m., kontra en tilsvarende høj dosis D 3 - vitamin (7500 µg) p.o. som engangsordination hos patienter med 25- OH- D under 40 nmol/l. Denne viste, at der var en meget dårlig respons på D 2 - vitamin injektionen. Ingen patienter i undersøgelsen, der fik D 2 - vitamin injektion, nåede 25- OH- D over 50 nmol/l efter hhv. 6, 12 og 24 uger, hvorimod de patienter, der fik D 3 - vitamin p.o., nåede behandlingsgrænsen 100 % efter 6 uger og 89 % efter 12 uger. Der var ingen forskel Side 17 af 22

18 mellem de to grupper efter 24 uger. Ud fra dette studie blev der anbefalet 7500 µg D 3 - vitamin p.o. ca. 3 gange om året. Kunne man give behandlingen som store doser D- vitamin et par gange om året, ville compliance til behandlingen formentlig være større. Det er lidt en jungle for både patienter og læger at holde styr på de mange forskellige præparater med et indhold af D- vitamin. Der findes D 3 - vitamin som tabletter, indeholdende mellem 5-38 µg. Det findes desuden kombineret med calcium i et utal af forskellige doser D 3 - vitamin fra 5 µg til 75 µg og vitaminpiller indeholder typisk mellem 5-20 µg. Alt dette kan være svært for patienterne at overskue, når de skal købe deres D 3 - vitamin, og finde den rette kombination af forskellige præparater. Den typiske patient med D- vitamin mangel er en ældre patient, der ofte vil få anden slags medicin. Skal der tillægges typisk 3-4 D 3 - vitamin tabletter oven i den øvrige faste medicin ved svær 25- OH- D, kan det nedsætte compliance. Det er mange tabletter, og oven i købet er behandlingen ikke nødvendigvis på recept. I de tilfælde hvor der er manglende compliance, er der studier der har vist, at en stor dosis, enten ugentlig eller en gang om måneden, giver de samme resultater som en lille daglig dosis 11. Dette støttes også af sundhedsstyrelsen. De anbefaler at i.m. injektioner fortrinsvis bør anvendes til patienter med malabsorption, der ikke kan korrigeres, eller ved svære compliance- problemer 2. Som noget helt nyt kan man nu udskrive recept på D 3 - vitamin tabletter, og det er spændende at se hvordan, og om, det ændrer behandlingen af D- vitamin mangel i almen praksis. Side 18 af 22

19 Konklusion Vores studie har vist at patienterne i vores to praksis generelt bliver behandlet sufficient for D- vitamin mangel og bliver fulgt godt op. Der er forskellige rekommandation om, hvordan man behandler D- vitamin mangel, specielt når det gælder svær mangel, hvor der kan være brug for at give støddosis. De generelle anbefalinger er ikke enslydende, og der er behov for mere entydige anbefalinger, således at det er mere håndgribeligt for den enkelte praktiserende læge at vælge den rigtige behandling af svær D- vitamin mangel. Side 19 af 22

20 Appendix 1 T91 Mangel på vitamin/ernæring T91 Kostmangel uden specifikation T91 A- vitaminmangel uden specifikation T91 B- vitaminmangel uden specifikation T91 Calciummangel T91 D- vitaminmangel uden specifikation T91 Deficientia cyanocobalamini T91 Deficientia folatis T91 Jernmangel T91 K- vitaminmangel T91 Magnesiummangel T91 Niacinmangel, pellagra T91 Proteinmangel uden specifikation T91 Seleniummangel T91 Skørbug T91 Thiaminmangel uden specifikation T91 Zinkmangel Side 20 af 22

21 Appendix 2 - Tabeller Anbefalet dosis D3- vitamin opdelt efter 25- OH- D værdi <25 nmol/l nmol/l nmol/l Total Høj dosis 38 (77,6%) 10 (13,3%) 0 (0%) 48 (35,8%) Intermediær dosis 9 (18,4%) 43 (57,3%) 0 (0%) 52 (38,9%) Lav dosis 0 (0,0%) 15 (20,0%) 5 (50%) 20 (14,9%) Ukendt 2 (4,0%) 7 (9,4%) 5 (50%) 14 (10,4%) Total 49 (100%) 75 (100%) 10 (100%) 134 (100%) Tidspunkt for blodprøvekontrol opdelt efter 25- OH- D værdi (Jan Dec 2014) <25 nmol/l nmol/l nmol/l Total <6mdr 27 (55,2%) 21 (28,0%) 0 (0%) 48 (35,8%) 6-12 mdr. 6 (12,2%) 8 (10,6%) 2 (20%) 16 (11,9%) >12 mdr. 3 (6,1%) 4 (5,3%) 1 (10%) 8 (6,0%) Ikke kontrolleret 13 (26,5%) 42 (56,1%) 7 (70%) 62 (46,3%) Total 49 (100%) 75 (100%) 10 (100%) 134 (100%) Tidspunkt for blodprøvekontrol opdelt efter 25- OH- D værdi (Jan Juni 2014) <25 nmol/l nmol/l <6mdr 27 (58,7%) 21 (30,0%) 6-12 mdr. 6 (13,1%) 8 (11,4%) >12 mdr. 3 (6,5%) 4 (5,7%) Ikke kontrolleret 10 (21,7%) 37 (52,9%) Total 46 (100%) 70 (100%) Side 21 af 22

22 Litteraturliste 1 Beck Jensen JE, Hyldstrup L. D- vitamin. Effekter, diagnostik og behandling. Månedsskrift for 2 Brot C, Darsø P (2010): Forebyggelse, diagnostik og behandling af D- vitaminmangel. https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/ernaering/~/media/fa2fc43a29d146918c9695b EC2716A33.ashx 3 Brot C, Darsø P: Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende forebyggelse, diagnostik og behandling af D- vitaminmangel. IRF, Rationel Farmakoterapi 2010;6 4 Medibox Vitamin D Mangel, Greibe T (2013) 5 Schaffalitzky de Muckadell OB (red.), Haunsø S (red.) & Vilstrup H (red.) Calciummetaboliske sygdomme og forstyrrelse i fosfat- og magnesiumfosfatskiftet, Medicinsk Kompendium. 2013, 18 udg, vol. 2, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København, s Lægehåndbogen, D- vitamin, mangel https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/endokrinologi/tilstande- og- sygdomme/knoglevaev- og- vitamin- d/d- vitamin- mangel/ 7 Hansen JG (red.) Brixen K, Hermann AP Endokrine sygdomme D- vitaminmangel, Praktisk medicin, 2014, Dagens Medicin, København 8 Dansk endokrinologisk selskab: 9 Hoeck HC: Behandling og kontrol af D- vitamin mangel i praksis. NOLK 2008;1 10 Findlay M et al: Treatment of vitamin D deficiency: divergence between clinical practice an expert advice Postgrad Med J 2012; 88: Kuriacose R, Olive KE: Vitamin D Insufficiency/Deficiency Management. Southern Medical Association 2014: Leventis P, Kiely PDW. The tolerability and biochemical effects of high- dose bolus vitamin D2 and D3 supplementation in patients with vitamin D insufficiency. Scand J Rheumatol 2009; 38: Side 22 af 22

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Bliver man stærkere af D-vitamin?

Bliver man stærkere af D-vitamin? 14 Bliver man stærkere af? Foto: Colourbox Forfattere Rikke E. Larsen, lektor cand. scient. i human Ernæring, rila@phmetropol.dk Lasse Kristian Suhr, lektor, cand. scient. i idræt lakr@phmetropol.dk Michael

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37 Føling Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? Blodsukker mmol/l 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 tid 3.0 08.00 08.30 09.00 09.30 Personer uden diabetes

Læs mere

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge?

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Udvikling af en ny strategi for IRF Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Fortsat super arbejde som nu 9 15 Præparater og behandling Information,

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1 Københavns Universitet Planlægning af RCT Opgave nr. 1 Holdleder: Kirstine Moll Harboe Afleveringsdato: 07-04-2010 Du planlægger at gennemføre en undersøgelse som skal afklare, om risikoen for symptomgivende

Læs mere

Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W

Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis Fokuspunkter: Hvad er multimorbiditet? Forekomst

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Danskernes forbrug af kosttilskud

Danskernes forbrug af kosttilskud E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 2, 2014 Danskernes forbrug af kosttilskud Af Vibeke Kildegaard Knudsen Afdeling for Ernæring DTU Fødevareinstituttet ISSN: 1904-5581 En opgørelse fra DTU Fødevareintituttet

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

Hvordan kommer vi videre?

Hvordan kommer vi videre? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 340 Offentligt Hvordan kommer vi videre? For at føre sagen videre tilbyder Osteoporoseforeningen sammen med førende osteoporoseeksperter et

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer GRAVIDES 15 år F O R E T R U K N E GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET Til dig der er gravid eller ammer På vej til at blive mor Et nyt, lille menneske er ved at blive skabt. Du er gravid, din krop ændrer sig,

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Kræftalarm: Sådan forebygger du tarmkræft

Kræftalarm: Sådan forebygger du tarmkræft Kræftalarm: Sådan forebygger du tarmkræft Kræftens Bekæmpelse slår alarm: Hyppigheden af tarmkræft er kraftigt stigende i Danmark. Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 17. januar 2012 03 Tarmkræft-eksplosion

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

skuffer forventningerne

skuffer forventningerne Nyt fra forskningsfronten Storstilet forsøg på at nedbringe risikoen hos AMDpatienter for at få Erik Lohmann Sekretariatschef cand.merc. Våd AMD skuffer forventningerne 16 AMD-patienter med Tør AMD har

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Notat Bilag 2: Analysevariabler

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Undersøgelsen er foretaget i vinteren 2009/10 som et uvidenskabeligt øjebliksbillede af, hvem diagnosegruppens medlemmer er. WG diagnosegruppen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning december 2009 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Insemination efter hormonstimulation med tabletter

Insemination efter hormonstimulation med tabletter Side 1 af 6 Insemination efter hormonstimulation med tabletter Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning. Denne vejledning dækker behandling i form af insemination, hvor mandens sæd anvendes.

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose

Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose DKMS baggrundsartikel dec. 2009. 1 Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose Leif Mosekilde, Kim Brixen Ved forebyggelse og behandling af osteoporose skelnes der sædvanligvis

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER MEDIEINFORMATION 2009 Intro Høj indkomst Stor rejseaktivitet Interesse for investeringer Beskriver ovenstående DIN målgruppe?...så spiller DIN målgruppe sikkert

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere