Behandling af D- vitamin mangel i almen praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandling af D- vitamin mangel i almen praksis"

Transkript

1 Behandling af D- vitamin mangel i almen praksis Forskningstræningsopgave Hold 25 Marts 2015 Udarbejdet af Mette Kirkegaard Thøgersen & Rikke Bladsgaard Zartov Vejleder Jette Ahrensberg

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE BEHANDLING AF D- VITAMIN I PRAKSIS D- VITAMIN ANBEFALINGER FOR D- VITAMIN NIVEAU NATIONALE REKOMMANDATIONER METODE RESULTATER BLODPRØVEKONTROL ÅRSTIDSVARIATION DISKUSSION KONKLUSION APPENDIX 1 T91 MANGEL PÅ VITAMIN/ERNÆRING APPENDIX 2 - TABELLER LITTERATURLISTE Side 2 af 22

3 Behandling af D- vitamin i praksis De seneste år har der været megen fokus på D- vitamin. Den øgede fokus på området kan have intensiveret den måde, vi behandler D- vitamin mangel på men hvad er egentlig anbefalingerne for D- vitamin mangel i praksis fra de forskellige faglige selskaber, og hvordan stemmer det overens med den virkelighed vi arbejder med til daglig? D- vitamin D- vitamins effekt på det muskelskeletale system har længe været kendt, og sammenhængen mellem sygdommene rachitis og osteomalaci er fuldt klarlagt. Udover disse sygdomme er der over de seneste år udført studier, der tyder på at D- vitamin i høje doser kan forbygge en lang række alvorlige sygdomme som kræft, hjerte- karsygdomme, diabetes, dissemineret sklerose mfl. Dette er dog ikke endeligt afklaret, og der afventes resultater af yderligere studier. 1,2 D- vitamin er et fedtopløseligt vitamin, der dels kan indtages med kosten, dels dannes i huden ved UVB- bestråling. Der findes to varianter af D- vitamin - ergocalciferol (D 2 - vitamin), som dannes i planter, og kolekalciferol (D 3 - vitamin), som dannes i dyr og mennesker. Både D 2 og D 3 er biologisk aktive hos mennesker, men D 2 er mindre effektivt end D 3. Det anbefalede daglige indtag af D- vitamin er 7,5 µg. Fraset nogle svampe er det kun animalske fødevarer, der indeholder D- vitamin. Specielt fede fisk er rige på D- vitamin. De fleste danskere får 2-4 µg dagligt fra kosten. Det er derfor helt nødvendigt med soleksponering eller et D- vitamin tilskud for at få tilstrækkelig med D- vitamin. Den vigtigste kilde til D- vitamin er solens UVB- bestråling af huden. Solens UVB- indhold er fra oktober til marts så lav i Danmark, at der ikke kan dannes D- vitamin i huden. Soleksponering i 5-30 minutter nogle gange om ugen i sommerhalvåret er tilstrækkelig til at dække det daglige behov for D- vitamin. Ældre og personer med Side 3 af 22

4 mørk hud har brug for længst tid i solen, da dannelsen af D- vitamin tager længere tid hos sådanne patienter. Anbefalinger for D- vitamin niveau D- vitaminniveauet bestemmes ved at måle plasma 25- OH- D, der afspejler både den endogene produktion i huden og indtaget fra maden og evt. kosttilskud. Halveringstiden for 25- OH- D er omkring 30 dage, dvs. at steady state under behandling først vil være opnået efter uger, så evt. kontrolmåling efter behandlingsstart skal i princippet vente til dette tidspunkt. D- vitamin niveauet svinger naturligt med årstiderne i Danmark med den laveste værdi i marts- april og den højeste værdi i august- september efter solens UVB bestråling af huden. Det har været svært at definere et optimalt niveau for kroppens D- vitamin. Grænsen for normal 25- OH- D er defineret som det niveau af 25- OH- D, der giver optimal absorption af calcium og PTH i stabilt niveau, dvs. giver den laveste sygdomsrisiko for først og fremmest knoglebrud og osteoporose. Studier tyder dog på, at niveauet af D- vitamin skal være højere såfremt man ønsker den forebyggende effekt på cancer, hjerte- karsygdomme og immunologiske sygdomme, men det er som nævnt ovenover ikke endeligt klarlagt 1,2. Graduering af D-vitaminstatus Plasma 25-OH-D: < 12 nmol/l: svær mangel (rachitis og osteomalaci kan forekomme) nmol/l: mangel nmol/l: insufficiens > 50 nmol/l: sufficiens nmol/l: optimalt niveau hos osteoporosepatienter og nyrepatienter > ca. 200 nmol/l: risiko for toksicitet Sundhedsstyrelsen Forebyggelse, diagnostik og behandling af D-vitaminmangel Side 4 af 22

5 Kliniske symptomer på D- vitamin mangel ses kun ved langvarig D- vitamin mangel og oftest først ved 25- OH- D under nmol/l. De hyppigste symptomer: Muskelsmerter - diffuse migrerende smerter Kraftnedsættelse over hofte og skuldermuskulatur Muskelkramper Knoglesmerter ribben og lange rørknogler Almen træthed Ledsmerter Paræstesier hænder og fødder, evt. circumoralt Der er ikke indikation for at screene for D- vitamin mangel, da der ikke er dokumentation for effekten af at korrigere dette hos den yngre del af befolkningen. Derfor skal måling af 25- OH- D forbeholdes personer i risiko for svær D- vitamin mangel og patienter med øget risiko for fald og frakturer. Nationale rekommandationer Vi har i tabel 1 samlet de nationale retningslinjer for behandling af D- vitamin mangel, som hyppigst bliver brugt af de praktiserende læger. Overordnet set er de forskellige anbefalinger enslydende, hvor den daglige dosis af D- vitamin kan beregnes ud fra den ønskede værdi af 25- OH- D minus den målte værdi af 25- OH- D. Øvrige retningslinjer anbefaler mellem 20-40µg dagligt. Ved lav 25- OH- D kan man give en højere dosis i 3-6 måneder på mellem µg En anbefaling, der skiller sig lidt ud, fra de øvrige, er Hans Chr. Hoeck 9 som har væsentlige højere doser for p.o. tabletbehandling Det der primært adskiller de forskellige anbefalinger er, hvordan man giver støddosis i de tilfælde, hvor der er symptomer på en svær D- vitamin mangel. Side 5 af 22

6 Støddosis kan gives i et utal af kombinationer med enten D 2 - eller D 3 - vitamin både som p.o. og i.m. behandling. Støddosis kan gives som engangsordination og som daglig eller ugentlig dosering. Her er der ikke nogen enslydende anbefalinger. Tabel 1 De nationale rekommandationer for behandling af D- vitamin mangel Årstal 25OHD <25 nmol/l 25OHD nmol/l 25 OHD nmol/l IRF Ikke symptomgivende: Ønsket værdi minus den målte. Fx = 35 µg Sundhedsstyrelsen 2 Udgivet + Medibox.dk , revideret 2013 Symptomgivende: µg i 3-6 måneder Ikke symptomgivende: Ønsket værdi minus den målte. Fx = 35 µg Symptomgivende: µg i 3-6 måneder eller støddosis på D 2 - vitamin 7500 µg p.o. Medicinsk 2013 Ikke symptomgivende: kompendium µg dagligt. Risikopt µg Raske pt evt µg Risikopt µg Raske pt evt µg Ingen anbefalinger, vurderes at være sufficient ved raske. Ingen anbefalinger, vurderes at være sufficient ved raske. Symptomgivende: µg dagligt eller µg D 3 - vitamin p.o./i.m. Lægehåndbogen I langt de fleste tilfælde når man målet med 20 µg dagligt. Ved betydelige symptomer evt. støddosis på D 2 - vitamin 2500 µg i.m. ugentlig i 6-8 uger + peroral µg dgl. Praktisk medicin Ved normal basisk phosphatase 20 µg dagligt. Ved svære tilfælde med påvirket basisk phosphatase gives D 2 - vitamin 250 µg p.o. dagligt i 2-4 uger. Dansk - Ingen vejledning ved behandling af D- vitamin mangel endokrinologisk selskab 8 Månedsskriftet, Beck 2009 Ønsket værdi minus den Ingen anbefalinger Jensen og Hyldstrup 1 målte. Fx = 35 µg Ved betydelige symptomer: Evt. støddosis på D 2 - vitamin 2500 µg p.o./i.m. ugentlig i 6-8 uger Hans Chr. Hoeck µg 75 µg Ingen anbefalinger Ingen anbefalinger Side 6 af 22

7 Vi har set på anbefalingerne for kontrol af 25- OH- D niveau efter behandlingsopstart med D- vitamin; skal behandlingen kontrolleres med en ny blodprøve, og i så fald hvornår. Dette ses i tabel 2. Her ses at behandlingen af D- vitamin tidligst skal kontrolleres efter 3-4 måneder, og i de tilfælde, hvor der kun har været tale om insufficiens, skal behandlingen kun kontrolleres ved mistanke om malabsorption eller dårlig compliance. Tabel 2. Anbefaling vedrørende kontrolblodprøve ved behandling af lavt D- vitamin Kontrol 25OHD <25nmol/l 25 OHD nmol/l 25OHD >50nmol/l IRF 3 Tidligst efter 3-4 mdr. Raske pt: ingen kontrol Risiko pt: ved mistanke om Ingen anbefalinger Sundhedsstyrelsen 3 Tidligst efter medibox.dk 4 mdr. Medicinsk kompendium 5 Lægehåndbogen 6 Kontrol efter 3-4 mdr. + efterfølgende vinter. malabsorption eller ringe compliance Raske pt: ingen kontrol Risiko pt: ved mistanke om malabsorption eller ringe compliance Ingen anbefalinger Ca. 3 mdr. Ingen anbefalinger Praktisk medicin 7 Dansk endokrinologisk selskab 8 Ingen anbefalinger Ingen anbefalinger Månedsskriftet, Beck Jensen Ingen anbefalinger og Hyldstrup 1 Hans Chr. Hoeck 9 Ca. 3 mdr. Ca. 3 mdr. Vi vil i vores opgave se på behandlingen af D- vitamin mangel i to Vestjyske praksis. Dette for at få et indblik i, hvordan behandlingen i praksis håndteres og stemmer overens med de givne anbefalinger. Vi vil sammenligne de officielle anbefalinger for behandling af D- vitamin mangel i praksis er de brugbare i en travl hverdag i praksis?. Side 7 af 22

8 Metode Vi søgte i to umiddelbart sammenlignelige praksis beliggende i Vestjylland, begge mandelige solopraksis med ca. samme antal tilmeldte patienter. De to praksis bliver herefter kaldt Praksis Struer (PS) og Praksis Holstebro (PH). Vi søgte på diagnosekoden T91 Mangel på vitamin/ernæring. Under den kode ligger 16 undertitler (appendix 1), hvoraf D- vitaminmangel uden specifikation er en af dem. Vi søgte på T91 i perioden januar december 2014, og fandt henholdsvis 110 og 117 forskellige patienter i de to praksis. Efterfølgende blev hver patient gennemgået i henhold til inklusionskriterierne, som var patienter med nydiagnosticeret D- vitamin mangel i den angivne periode. Der blev ekskluderet 18 og 75 patienter i henholdsvis PH og PS. I tabel 3 ses de forskelle eksklusionsårsager. Vi endte med 134 patienter (PH=92 patienter, PS=42 patienter), hvor vi registrerede deres alder på tidspunkt for første blodprøve, 25- OH- D værdi, og tidspunkt for evt. anden blodprøve. Derudover blev der registeret, hvilken medicinsk anbefaling patienterne fik. De inkluderede patienter blev markeret efter hvilken praksis de kom fra, således at vi løbende i beregningerne kunne se fordelingen af patienterne. Til beregning brugte vi Microsoft Excel regneark. Tabel 3 Eksklusions årsager Praksis Holstebro Praksis Struer Anden mangel (B12, Folat, jern, protein) 7 (38,9%) 6 (8,0%) Sygehusblodprøve/diagnose 2 (11,1%) 8 (10,7%) Fejlkodning* 1 (5,6%) 3 (4,0%) T91 start før (44,4%) 58 (77,3%) Total ekskluderede 18 (100,0%) 75 (100,0%) * 3 patienter havde 25- OH- D >90 nmol/l og 1 patient fejlkodet ved INR kontrol. Side 8 af 22

9 Resultater Af de inkluderede patienter var gennemsnitsalderen stort set identisk i de to praksis, nemlig 65,3 år. Derudover var der en lidt større andel af kvinder i PH (tabel 4). Tabel 4 Oversigt over de 2 praksis Praksis Holstebro Praksis Struer Antal tilmeldt praksis Fundet på søgning på T Ekskluderede 18 (16,3%) 75 (64,1%) Inkluderet 92 (83,6%) 42 (35,9%) Andel kvinder i inklusionen (63,0%) (52,4%) Gennemsnitsalder for de inkluderede 65,3 år 65,3 år Ud fra den første blodprøve- værdi blev patienterne opdelt i 3 grupper: 25- OH- D <25 nmol/l 25- OH- D = nmol/l 25- OH- D = nmol. I graf 1 har vi kigget på, hvilken behandling de er blevet anbefalet, alt efter hvor svær deres D- vitamin mangel var. Behandlingen delte vi ind i 4 grupper: Høj dosis ( μg) Intermediær dosis (70-75 μg ) Lav dosis (20-35 μg ) Ukendt dosis Ingen fik dosis uden for grupperne. Ukendt dosis dækker over de patienter, hvor der enten ikke er noteret i journalen, de ikke er blevet anbefalet noget, eller at patienterne er udeblevet fra prøvesvar. På graf 1 ses, at langt den største andel af patienter (77,6%) i gruppen 25- OH- D <25 nmol/l fik anbefalet høj dosis D- vitamin tilskud. Kun 4 % ved vi ikke hvilken anbefaling de fik. I gruppen 25- OH- D nmol/l fik 57,3% den intermediære dosis Side 9 af 22

10 og en lidt større andel end den forudgående gruppe fik ukendt dosis (9,4%). Den sidste gruppe 25- OH- D nmol/l var en meget lille gruppe, som kun udgjorde 10 patienter (7%). I denne gruppe var der lige stor fordeling, om de fik lav dosis eller ukendt dosis. Graf 1: Anbefalet dosis D3- vitamin opdelt efter 25- OH- D værdi 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 100μg 75μg 25μg Ukendt 10% 0% <25 nmol/l nmol/l nmol/l Fordeling i de 3 grupper, se tabel 5, viser en generel lille overvægt at kvinder, dog ikke i gruppen 25- OH- D nmol/l, da denne gruppe var meget lille. Vi fandt en lille aldersforskel på de 3 grupper, patienterne med den lavest målte 25- OH- D, var ikke overraskende de ældste patienter. Tabel 5: Køn- og aldersfordeling i de to praksis 25- OH- D <25 nmol/l 25- OH- D nmol/l 25- OH- D nmol/l Total Køn K: 63% M: 36% K: 58,7% M: 41,3% K: 50,0% M: 50,0% K: 59,7% M: 40,3% Alder 69,7 År 62,9 år 62,2 år 65,3 år Fordeling PS: 32,7% PH: 67,3% PS: 26,7% PH 73,3% PS: 50,0% PH: 50,0% PS: 31,3% PH: 68,7% PS: Praksis Struer, PH: Praksis Holstebro Side 10 af 22

11 Blodprøvekontrol I de 3 grupper 25- OH- D <25 nmol/l, nmol/l, og nmol kiggede vi efterfølgende på om, og i så fald hvor lang tid, der gik, før patienterne fik kontrolleret deres 25- OH- D (graf 2). Tiden målt fra første blodprøve til udtagelse af kontrolblodprøve delte vi op i 4 grupper: Kontrol < 6 måneder Kontrol indenfor 6-12 måneder Kontrol > 12 måneder Ikke kontrolleret i studieperioden. Graf 2: Tidspunkt for blodprøvekontrol - opdelt efter 25- OH- D værdi (Jan dec 2014) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% <6 mdr 6-12 mdr >12 mdr Ikke kontrolleret 10% 0% <25 nmol/l nmol/l nmol/l I 25- OH- D <25 nmol/l- gruppen fik lidt over halvdelen (55%) kontrolleret blodprøven inden for 6 måneder. 27 % af denne gruppe fik ikke kontrolleret blodprøven i vores undersøgelsesperiode. I grupperne med 25- OH- D nmol/l og 25- OH- D nmol/l fandt vi en tydelig tendens til, at der gik længere tid, før de fik kontrolleret deres 25- OH- D, og en stigende tendens til, at de ikke fik kontrolleret blodprøven overhovedet. I gruppen med 25- OH- D nmol/l fik 28 % kontrolleret inden for 6 måneder, og i gruppen Side 11 af 22

12 med 25- OH- D nmol/l fik ingen kontrolleret inden for 6 måneder. Andelen, der aldrig fik kontrolleret blodprøven udgjorde 56 % i 25- OH- D nmol/l gruppen og 70 % i gruppen 25- OH- D nmol/l. Da vi havde patienter med nydiagnosticeret D- vitamin mangel helt fra til studiets slutning, er disse naturligvis ikke nået at blive kontrolleret. Vi fjernede derfor de nydiagnosticerede fra de sidste 6 måneder af 2014, se graf 3. Herved steg kontrol < 6 måneder en smule (fra 55% til 59%) og den ikke kontrollerede gruppe faldt en smule (fra 27% til 22%). Den sidste gruppe er ikke med, da patienter med 25- OH- D på over 50 nmol/l ikke skal kontrolleres. Derudover drejer det sig kun om 3 personer, hvilket ikke giver mening at lave beregninger på. Graf 3: Tidspunkt for blodprøvekontrol - opdelt efter 25- OH- D værdi (Jan Juni 2014) 70% 60% 50% 40% 30% 20% <6mdr 6-12 mdr >12 mdr Ikke kontrolleret 10% 0% <25 nmol/l nmol/l Ud af de patienter med startværdi på <50 nmol/l, der blev kontrolleret inden for 1 år, opnåede henholdsvis 84,8% (25- OH- D <25nmol/l) og 86,0% (25- OH- D nmol/l) behandlingsmålet 50 nmol/l. Tabel 6: Opnået behandlingsmål på D- vitamin >50 inden for 12 måneder 25- OH- D <25 nmol/l 25- OH- D nmol/l Opnået behandlingsmål 84,8% 86,0% Side 12 af 22

13 Årstidsvariation Ydermere har vi set på årstidsvariation i 25- OH- D målingerne. Det ses i graf 4, at der procentvis er målt flest med et 25- OH- D < 25 nmol/l i marts/april, og at andelen af målinger med det lave 25- OH- D falder hen over sommeren for at stige igen efter oktober, hvor der ikke længere dannes 25- OH- D i huden pga. solens manglende indhold af UVB- stråling. Omvendt ses, at andelen af målinger med 25- OH- D mellem nmol/l stiger efter september/oktober i forhold til målingerne med den helt lave D- vitamin, som udtryk for, at 25- OH- D depoterne er mere fyldte efter sommerens UVB- bestråling. Graf 4: Fordeling af 25- OH- D værdier over årets måneder 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 25- OH- D<25 nmol/l 25- OH- D nmol/l 25- OH- D nmol/l 20% 10% 0% Jan- Feb Mar- Apr Maj- Jun Jul- Aug Sep- Okt Nov- Dec Side 13 af 22

14 Diskussion Vi så en tydelig sammenhæng mellem den målte 25- OH- D og den efterfølgende behandling. Gruppen med 25- OH- D < 25 nmol/l fik en væsentlig højere dosis end de andre grupper. Ligeledes blev andelen af patienter, hvor dosis var ukendt, større jo højere deres 25- OH- D var. Gruppen med lavest 25- OH- D blev hyppigst kontrolleret, over halvdelen blev kontrolleret inden for 6 måneder, og 2/3 inden for 1 år. 85 % af alle med D- vitamin mangel opnåede behandlingsmålet indenfor 1 år. Gruppen med 25- OH- D nmol/l kan man diskutere hvor vidt den overhovedet skulle medregnes. Ifølge laboratorieskemaet er 25- OH- D normal, når den er over 50 nmol/l. Vi har dog valgt at have denne gruppe med, både pga. at de var kodet som D- vitamin mangel, men også fordi Hans Chr. Hoeck 9 anbefalinger behandling til alle patienter med 25- OH- D under 80 nmol/l. Desuden er der flere sygdomme, hvor gældende anbefalinger siger, at 25- OH- D niveauet skal ligge højere. 2 En stor del af patienterne med D- vitamin mangel fik kontrolleret deres blodprøver. Andelen var størst i gruppen med 25- OH- D < 25 nmol. Dette giver naturligvis god mening, da den praktiserende læge formentlig vil have større fokus på, at denne patient bliver behandlet, og at der bliver fulgt op på denne, jo lavere 25- OH- D er. Hos gruppen, der blev kontrolleret, nåede en stor del af patienterne målet (ca. 85%), dvs. 25- OH- D på over 50 nmol/l. For de resterende ca. 15 % kunne årsagen være compliance- problem, manglende anbefalinger eller manglende respons på behandling. Det er vigtigt at pointere, at det ikke anses for en fejl, at patienterne ikke har fået kontrolleret 25- OH- D. I flere guidelines er det kun de patienter, der har 25- OH- D <25 nmol/l, eller hvor man mistænker et compliance- problem, at man bør kontrollere behandlingen. Flere guidelines sår ligeledes tvivl om hvorvidt det overhovedet er nødvendigt at kontrollere 1,2, hvilket vores resultater om behandlingsrespons støtter, jf. ovenstående. Derudover er 25- OH- D blodprøven en relativ dyr prøve, så ofte har beskeden fra de biokemiske laboratorier været at; D- vitamin er ikke noget man Side 14 af 22

15 måler, det er noget man tager, underforstået at tager man tilskud, er der ikke nogen grund til at måle den laboratoriemæssigt. I et studie fra Scotland , lavede man en 1- års undersøgelse blandt 33 praktiserende læger. Man gik via det centrale laboratorium ind og fandt alle 25- OH- D på <50 nmol/l og fandt 1162 patienter. Efterfølgende konsulterede man journalerne for at finde ud af, hvilken dosis de fik anbefalet/udskrevet. Kun 69% af de patienter, der havde en 25- OH- D på <50 nmol/l, blev anbefalet et D- vitamin tilskud. Årsager til at dette tal ikke er højere blev diskuteret i artiklen. En del patienter har formentlig ikke fået journalført, hvad de er blevet anbefalet, men artiklen anser den mest sandsynlige forklaring for at være modstridende anbefalinger. Denne undersøgelse adskillige sig særligt fra vores, da man har søgt data via laboratorieværdier, hvor vores undersøgelse er lavet ud fra diagnosekoder. Havde vi haft mulighed for at lave en lignende undersøgelse, ville vi formentlig have fundet en større andel af patienter med D- vitamin mangel, som ikke har fået nogen anbefaling. I vores undersøgelse fik 92,7% af patienter med 25- OH- D på <50 nmol/l anbefalet en dosis. En anden lignende artikel fra Tennessee, USA , har man hos en internal medicine teaching clinic fundet 325 personer med D- vitamin mangel (her defineret som 25- OH- D på <29,9 nmol/l) og gennemgået deres journaler. Her fandt man, at 38% af patienter med 25- OH- D insufficiency (25- OH- D 20-29,9 nmol/l) fik ingen eller ukendt dosis anbefaling. Hos 25- OH- D deficiency (25- OH- D < 20 nmol/l) fik 14,7% ingen eller ukendt dosis. Der var tendens til, at patienter med deficiency generelt fik en højere dosis end patienter med insufficiency. Denne sammenhæng genfandt vi ligeledes i vores undersøgelse, omend vores grænseværdier er anderledes. Ud af vores patienter med 25- OH- D < 25 nmol/l, fik langt den største del højdosis behandling (78%). Jo højere 25- OH- D, jo lavere dosis blev de anbefalet. Her vil vi igen pointere, at vi formentlig ville have fået nogle andre resultater, såfremt vi havde søgt på laboratorieværdier og ikke på diagnosekoder. Side 15 af 22

16 Vi fandt som forventet årstidsvariation i vores målinger. Dvs. at man som praktiserende læge skal huske, at selvom der bliver målt en sufficient 25- OH- værdi om sommeren vil den sandsynligvis være for lav om vinteren, og det skal overvejes om der skal anbefales tilskud i vintermånederne. På forhånd havde vi en forventning om, at de to praksis vi undersøgte, var overvejende ens. Denne forventning baserede vi på, at de to praktiserende læger, der ejer hver sin praksis, er af samme alder, køn og personlighed. Derfor vil vi forvente, at de hovedsageligt behandler patienterne ens. Desuden kan vi se, at praksis er sammenlignelige mht. patientantal, alder og kønsfordeling. Begge praksis har angivet, at deres kodningsprocent ligger på ca %. Den høje kodeprocent er naturligvis essentiel for at anvendelsen af vores studiedesign kan have sin berettigelse. Vi fandt ca. lige mange patienter initialt i de to praksis, men der var relativt stor forskel på antal af de ekskluderede. I PS blev 75 personer (64 %) ekskluderet. Den helt overvejende grund hertil var, at mange af disse personer havde diagnosekoden fra før I den periode vi undersøgte, havde disse personer en henvendelse til praksis omkring D- vitamin mangel, men diagnosen var stillet på et tidligere tidspunkt. En mulig årsag til denne forskel er, at man i PS muligvis har haft fokus på D- vitamin mangel tidligere end i PH, og derfor stillet diagnosen hos flere patienter tidligere. D- vitamin mangel er generelt noget man har haft mere fokus på over den seneste årrække. Ser man bort fra denne del af patienterne var der ca. lige mange ekskluderede fra de to praksis. Når man sammenligner de to praksis behandling af 25- OH- D mangel med de nationale retningslinjer, ses at de stort set følges (tabel 1). Vi har ikke i vores studie undersøgt, om 25- OH- D manglen i de svære tilfælde var ledsaget af symptomer da det i mange tilfælde ikke var journalført, og fordi det ikke var vores primære fokusområde. 78 % af de patienter, der fik målt en 25- OH- D under 25 nmol/l, fik anbefalet en dosis D- vitamin på ca. 100 µg, som er anbefalingen ved symptomgivende D- vitamin mangel ifølge IRF og Sundhedsstyrelsen. Side 16 af 22

17 Det er dog mest i gruppen med 25- OH- D på mellem nmol/l, at der ses afvigelser fra anbefalingerne. Her har godt 57 % fået anbefalet ca. 75 µg dagligt, som må siges at ligge noget højere end den anbefalede dosis på mellem µg, når der ses bort fra Hans Chr. Hoeck. Vi har efterfølgende spurgt praksislægerne om, hvilken anbefaling de følger. Den ene praksis følger Hans Chr. Hoecks anbefalinger, da de er nemme og håndgribelige i en travl praksishverdag. Den anden angiver at bruge lægekunst. Vi har på trods af dette ikke kunne se nogen egentlig forskel på behandlingsstrategi fra de to praksis. I gruppen med en 25- OH- D på over 50 nmol/l, har 50 % fået anbefalet en dosis af D- vitamin på ca. 25 µg. I fin overensstemmelse med at; personer over 70 år, plejehjemsbeboere, og patienter i risiko for fald skal behandles forebyggende, og anbefales et dagligt tilskud på 20 µg. 2 Patienter med D- vitamin mangel er generelt ældre med gennemsnitsalder på 65,3 år i vores studie. Der er ikke i nogen af behandlingerne ordineret meget høje støddosis med D 2 - eller D 3 - vitamin. Det kan være, at ingen af de 49 patienter med en 25- OH- D under 25 nmol/l havde betydelige symptomer på en mangel, men mere sandsynligt er det, at højdosis præparaterne er receptpligt og i nogle tilfælde skal gives i.m., hvilket ofte ikke er så tiltalende for patienterne. Desuden er anbefalingerne for støddosis med D- vitamin ikke enslydende og varierer mellem p.o. dosis og gentagene i.m. injektioner over flere uger. Dette gør det besværligt og uklart for den praktiserende læge at følge. Derudover er højdosis præparaterne magistrelt fremstillede lægemidler, hvilket besværliggøre udskrivelsen. P. Leventis et al 12 har i et studie undersøgt forskellen mellem en høj dosis D 2 - vitamin (7500 µg) i.m., kontra en tilsvarende høj dosis D 3 - vitamin (7500 µg) p.o. som engangsordination hos patienter med 25- OH- D under 40 nmol/l. Denne viste, at der var en meget dårlig respons på D 2 - vitamin injektionen. Ingen patienter i undersøgelsen, der fik D 2 - vitamin injektion, nåede 25- OH- D over 50 nmol/l efter hhv. 6, 12 og 24 uger, hvorimod de patienter, der fik D 3 - vitamin p.o., nåede behandlingsgrænsen 100 % efter 6 uger og 89 % efter 12 uger. Der var ingen forskel Side 17 af 22

18 mellem de to grupper efter 24 uger. Ud fra dette studie blev der anbefalet 7500 µg D 3 - vitamin p.o. ca. 3 gange om året. Kunne man give behandlingen som store doser D- vitamin et par gange om året, ville compliance til behandlingen formentlig være større. Det er lidt en jungle for både patienter og læger at holde styr på de mange forskellige præparater med et indhold af D- vitamin. Der findes D 3 - vitamin som tabletter, indeholdende mellem 5-38 µg. Det findes desuden kombineret med calcium i et utal af forskellige doser D 3 - vitamin fra 5 µg til 75 µg og vitaminpiller indeholder typisk mellem 5-20 µg. Alt dette kan være svært for patienterne at overskue, når de skal købe deres D 3 - vitamin, og finde den rette kombination af forskellige præparater. Den typiske patient med D- vitamin mangel er en ældre patient, der ofte vil få anden slags medicin. Skal der tillægges typisk 3-4 D 3 - vitamin tabletter oven i den øvrige faste medicin ved svær 25- OH- D, kan det nedsætte compliance. Det er mange tabletter, og oven i købet er behandlingen ikke nødvendigvis på recept. I de tilfælde hvor der er manglende compliance, er der studier der har vist, at en stor dosis, enten ugentlig eller en gang om måneden, giver de samme resultater som en lille daglig dosis 11. Dette støttes også af sundhedsstyrelsen. De anbefaler at i.m. injektioner fortrinsvis bør anvendes til patienter med malabsorption, der ikke kan korrigeres, eller ved svære compliance- problemer 2. Som noget helt nyt kan man nu udskrive recept på D 3 - vitamin tabletter, og det er spændende at se hvordan, og om, det ændrer behandlingen af D- vitamin mangel i almen praksis. Side 18 af 22

19 Konklusion Vores studie har vist at patienterne i vores to praksis generelt bliver behandlet sufficient for D- vitamin mangel og bliver fulgt godt op. Der er forskellige rekommandation om, hvordan man behandler D- vitamin mangel, specielt når det gælder svær mangel, hvor der kan være brug for at give støddosis. De generelle anbefalinger er ikke enslydende, og der er behov for mere entydige anbefalinger, således at det er mere håndgribeligt for den enkelte praktiserende læge at vælge den rigtige behandling af svær D- vitamin mangel. Side 19 af 22

20 Appendix 1 T91 Mangel på vitamin/ernæring T91 Kostmangel uden specifikation T91 A- vitaminmangel uden specifikation T91 B- vitaminmangel uden specifikation T91 Calciummangel T91 D- vitaminmangel uden specifikation T91 Deficientia cyanocobalamini T91 Deficientia folatis T91 Jernmangel T91 K- vitaminmangel T91 Magnesiummangel T91 Niacinmangel, pellagra T91 Proteinmangel uden specifikation T91 Seleniummangel T91 Skørbug T91 Thiaminmangel uden specifikation T91 Zinkmangel Side 20 af 22

21 Appendix 2 - Tabeller Anbefalet dosis D3- vitamin opdelt efter 25- OH- D værdi <25 nmol/l nmol/l nmol/l Total Høj dosis 38 (77,6%) 10 (13,3%) 0 (0%) 48 (35,8%) Intermediær dosis 9 (18,4%) 43 (57,3%) 0 (0%) 52 (38,9%) Lav dosis 0 (0,0%) 15 (20,0%) 5 (50%) 20 (14,9%) Ukendt 2 (4,0%) 7 (9,4%) 5 (50%) 14 (10,4%) Total 49 (100%) 75 (100%) 10 (100%) 134 (100%) Tidspunkt for blodprøvekontrol opdelt efter 25- OH- D værdi (Jan Dec 2014) <25 nmol/l nmol/l nmol/l Total <6mdr 27 (55,2%) 21 (28,0%) 0 (0%) 48 (35,8%) 6-12 mdr. 6 (12,2%) 8 (10,6%) 2 (20%) 16 (11,9%) >12 mdr. 3 (6,1%) 4 (5,3%) 1 (10%) 8 (6,0%) Ikke kontrolleret 13 (26,5%) 42 (56,1%) 7 (70%) 62 (46,3%) Total 49 (100%) 75 (100%) 10 (100%) 134 (100%) Tidspunkt for blodprøvekontrol opdelt efter 25- OH- D værdi (Jan Juni 2014) <25 nmol/l nmol/l <6mdr 27 (58,7%) 21 (30,0%) 6-12 mdr. 6 (13,1%) 8 (11,4%) >12 mdr. 3 (6,5%) 4 (5,7%) Ikke kontrolleret 10 (21,7%) 37 (52,9%) Total 46 (100%) 70 (100%) Side 21 af 22

22 Litteraturliste 1 Beck Jensen JE, Hyldstrup L. D- vitamin. Effekter, diagnostik og behandling. Månedsskrift for 2 Brot C, Darsø P (2010): Forebyggelse, diagnostik og behandling af D- vitaminmangel. https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/ernaering/~/media/fa2fc43a29d146918c9695b EC2716A33.ashx 3 Brot C, Darsø P: Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende forebyggelse, diagnostik og behandling af D- vitaminmangel. IRF, Rationel Farmakoterapi 2010;6 4 Medibox Vitamin D Mangel, Greibe T (2013) 5 Schaffalitzky de Muckadell OB (red.), Haunsø S (red.) & Vilstrup H (red.) Calciummetaboliske sygdomme og forstyrrelse i fosfat- og magnesiumfosfatskiftet, Medicinsk Kompendium. 2013, 18 udg, vol. 2, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København, s Lægehåndbogen, D- vitamin, mangel https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/endokrinologi/tilstande- og- sygdomme/knoglevaev- og- vitamin- d/d- vitamin- mangel/ 7 Hansen JG (red.) Brixen K, Hermann AP Endokrine sygdomme D- vitaminmangel, Praktisk medicin, 2014, Dagens Medicin, København 8 Dansk endokrinologisk selskab: 9 Hoeck HC: Behandling og kontrol af D- vitamin mangel i praksis. NOLK 2008;1 10 Findlay M et al: Treatment of vitamin D deficiency: divergence between clinical practice an expert advice Postgrad Med J 2012; 88: Kuriacose R, Olive KE: Vitamin D Insufficiency/Deficiency Management. Southern Medical Association 2014: Leventis P, Kiely PDW. The tolerability and biochemical effects of high- dose bolus vitamin D2 and D3 supplementation in patients with vitamin D insufficiency. Scand J Rheumatol 2009; 38: Side 22 af 22

D-vitamin forebygger Alzheimer - sådan får du nok

D-vitamin forebygger Alzheimer - sådan får du nok D-vitamin forebygger Alzheimer - sådan får du nok Af Torben Bagge, januar 2012 03 D-vitamin virker mod Alzheimer 05 Demens og Alzheimer 06 Har du Alzheimer? 07 Sådan sikrer du dig nok D-vitamin 07 Tilskud

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR Udviklingsenheden SPIR BOSTEDSANALYSE UNDERSØGELSE AF INDLÆGGELSER FRA KOMMUNALE OG PRIVATE BOSTEDER SAMT OPGANGSFÆLLESSKABER I SEKS KOMMUNER I PSYKIATRIEN VEST INDHOLD Undersøgelsens formål er at skaffe

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Pressemeddelelse: Odense, den 3. september 21 Beskedent fald i ledigheden i Syddanmark De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er faldet med 9 fuldtidsledige sammenlignet

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Forsikrede ledige over 25 år. Minianalyse august 2017

Forsikrede ledige over 25 år. Minianalyse august 2017 Forsikrede ledige over 2 år Minianalyse august 2017 Indholdsfortegnelse Konklusion Offentligt forsørgede over 2 år Forsikrede ledige over 2 år i andel af arbejdsstyrken Varighed Flow Fordeling på a-kasser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

NOTAT. Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Genoptræning i Solrød Kommune Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.:12/16 383 Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden KONGRES 2012 baggrundsbilag Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden 1 Indholdsfortegnelse: Lønstigninger regionsansatte 3 o Ikke-ledende bioanalytikere og laboranter

Læs mere

S T A T U S R A P P O R T

S T A T U S R A P P O R T Jour.nr. 1121-989 S T A T U S R A P P O R T om bivirkninger og forbrug af Ritalin og Eltroxin Lægemiddelstyrelsen Afdeling for Forbrugersikkerhed August 20 Indhold INTRODUKTION... 2 OVERVÅGNING AF LÆGEMIDDELSIKKERHED...

Læs mere

Knogleskørhed (osteoporose)

Knogleskørhed (osteoporose) Information til patienten Knogleskørhed (osteoporose) Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Hvad er knogleskørhed Knogleskørhed - også kaldet osteoporose - rammer hver 3. kvinde

Læs mere

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Genoptræning i Solrød Kommune Til: Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.: Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Nedenstående

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015

Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015 SSA staben Enhed: Modernisering og Kvalitet Sagsbeh.: Merete Larsen Dato:oktober 2015 Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015 Projektet I Sikre Hænder er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening,

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 1 Parkinsons sygdom Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt, om patienter henvist

Læs mere

Odense Kim Balsløv

Odense Kim Balsløv Odense. 07.10.2011 Kim Balsløv Akut regi Under indlæggelse, men bredere set kan behandling i ambulant regi godt have akut karakter Nyopdaget sygdom, sjældent. Forværring i eksisterende sygdom, enten som

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Analyse af Ressourceforløb Opsummering af analysen kort fortalt...2. Status for afsluttede ressourceforløb...4

Analyse af Ressourceforløb Opsummering af analysen kort fortalt...2. Status for afsluttede ressourceforløb...4 Hedensted Notatark Sagsnr. 5.00.00-P05-2-6 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 29.6. Analyse af Ressourceforløb Indhold Analyse af Ressourceforløb... Opsummering af analysen kort fortalt...2 Status for

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Osteoporoseforeningen. Kendskab til sygdom og risikofaktorer

Osteoporoseforeningen. Kendskab til sygdom og risikofaktorer Osteoporoseforeningen Kendskab til sygdom og risikofaktorer Jobnr. DK2002-043 April 2002 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller (indholdsfortegnelse til tabeller er placeret under dette afsnit)

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

19-21 MAY 2010 Highlights

19-21 MAY 2010 Highlights 19-21 MAY 2010 Highlights Seniorforsker Jette Jakobsen, Afdeling for Fødevarekemi De 13 vitaminer Vitamin A Vitamin D Vitamin K Vitamin E Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin B12 Biotin Folat Niacin

Læs mere

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter

N O TAT. Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter N O TAT Tilgangen og forekomsten af diabetespatienter Diabetes er en sygdom, som rammer en stadig større del af befolkningen. Sygdommen har betydelige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Kapitel 3. Kost. Tabel 3.1 Anbefalinger for energifordeling i kosten

Kapitel 3. Kost. Tabel 3.1 Anbefalinger for energifordeling i kosten Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge De unge spiser oftere mere

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. 1. Baggrund. Evaluering af investeringsmodellen. tal for 2010 og 2011

Notat. Aarhus Kommune. 1. Baggrund. Evaluering af investeringsmodellen. tal for 2010 og 2011 Notat Emne Til Kopi til Evaluering af investeringsmodellen. tal for 2010 og 2011 Vibeke Jensen Marianne Pedersen, Mogens Kjær, Lene Frost, Mette Skou Sejersen, Merete Morell, Søren Munkedal Aarhus Kommune

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Lægehåndbogen og Patienthåndbogen. Hans Christian Kjeldsen. Praktiserende læge i Grenå. Almen medicinsk redaktør Lægehåndbogen og Patienthåndbogen

Lægehåndbogen og Patienthåndbogen. Hans Christian Kjeldsen. Praktiserende læge i Grenå. Almen medicinsk redaktør Lægehåndbogen og Patienthåndbogen Lægehåndbogen og Patienthåndbogen Hans Christian Kjeldsen Praktiserende læge i Grenå Almen medicinsk redaktør Lægehåndbogen og Patienthåndbogen SIDE 1 Lægehåndbogen og Patienthåndbogen Ejes af Danske Regioner

Læs mere

Vitamin D rekvisitionsmønster

Vitamin D rekvisitionsmønster Vitamin D rekvisitionsmønster 1 2 3 Figuren viser at fald i antal vitamin D fra 1.kvt. 2016 til 1.kvt. 2017 ses både hos læger der bestiller vitamin D ofte og læger der bestiller vitamin D sjældnere. 4

Læs mere

Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus og er startet med at se på hypertensionsmidlerne.

Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus og er startet med at se på hypertensionsmidlerne. Dansk Hypertensionsselskab Fællessekretariatet Esplanaden 8C, 3. 1263 København K. Hypertensionsbehandling i Danmark 6. marts 2006 Lægemiddelstyrelsen har påbegyndt en gennemgang af alle lægemidlers tilskudsstatus

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Sådan stopper du prostatakræft

Sådan stopper du prostatakræft Sådan stopper du prostatakræft Ny dansk forskning giver håb om, at flere mænd i fremtiden kan reddes fra prostatakræft bl.a. ved at motionere Af Torben Bagge, 09. november 2012 03 Sådan stopper du prostatakræft

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Analyse af Bog- og forlagsbranchen i Danmark

Analyse af Bog- og forlagsbranchen i Danmark November 2013 Analyse af Bog- og forlagsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website:

Læs mere

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling 4 HIGH BLOOD PRESSURE Forhøjet blodtryk Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling Fakta om forhøjet blodtryk: Dr. Raths Cellular Health anbefalinger - Dokumenteret

Læs mere

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Indhold RESUMÉ... 1 INDLEDNING... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 RESULTATER... 3 FORTSAT MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE... 3 ANTALLET AF 6-12 ÅRIGE I BEHANDLING STAGNERER...

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

En analyse af patientevaluering af forløbsprogrammet for diabetes.

En analyse af patientevaluering af forløbsprogrammet for diabetes. En analyse af patientevaluering af forløbsprogrammet for diabetes. Indledning. Udgangspunktet for denne patienttilfredshedsundersøgelse, var en undren over at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har stillet krav

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Jan 212 Feb 212 Mar 212 Apr 212 Maj 212 Jun 212 Jul 212 Aug 212 Sep 212 Okt 212 Nov 212 Dec 212 Jan 213 Feb 213 Mar 213 Apr 213 Maj 213 Jun 213 Jul 213 Aug 213 Sep 213 Okt 213 Nov 213 Dec 213 Jan 214 Feb

Læs mere

Guide: Spis vitaminer og undgå kræft

Guide: Spis vitaminer og undgå kræft Guide: Spis vitaminer og undgå kræft Helt almindelige multi-vitaminpiller kan nedsætte risikoen for kræft. Den opsigtsvækkende forskning præsenteres på en stor international forskerkongres i dag Af Torben

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Den koordinerede ungeindsats

Den koordinerede ungeindsats Den koordinerede ungeindsats Den optimerede indsats og Den opsøgende indsats Status den 3.2.2016 Den optimerede indsats - et samarbejde på tværs af forvaltninger og afdelinger Samarbejdsformen bliver mere

Læs mere

Værd at vide om. kosttilskud

Værd at vide om. kosttilskud Værd at vide om kosttilskud Indhold Hvad er et kosttilskud? Er kosttilskud nødvendigt? Kan mit kosttilskud være forurenet og hvordan kan jeg sikre mig? Hvilke kosttilskud er typisk forurenet? Hvis ansvar

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Afrapportering vedr. plejeboliger, genoptrænings- og korttidsboliger pr. september 2016.

Afrapportering vedr. plejeboliger, genoptrænings- og korttidsboliger pr. september 2016. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 19. oktober 216 Tlf. dir.: 4477 2859 E-mail: vip@balk.dk Afrapportering vedr. plejeboliger, genoptrænings- og korttidsboliger pr. september 216. Dette notat giver et overblik over

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

- om behandling med CellCept

- om behandling med CellCept Patientinformation - om behandling med CellCept - Mycophenolatmofetil Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Information om behandling med CellCept (Mycophenolatmofetil) CellCept

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal Gerontopsykiatrien belyst gennem tal 23-26. Ud fra esundhed (dvs LandsPatientRegisteret) og Lægemiddelstatistikken er følgende opgjort. Der er set på 7+ årige indlagte eller i ambulant forløb i psykiatrien

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud A NALYSE Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse omfanget af henvisninger til

Læs mere

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling 1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling Formålet med dette notat er at lave opfølgning på tre effektiviseringsforslag for jobcenteret. De berørte forslag er BU-E-01, BU-E-02 og BU-E-05,

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2014

Nordjysk Praksisdag 2014 Nordjysk Praksisdag 2014 - Skæve laboratorieværdier Case En 55 årig kvinde som er træt, kommer i klinikken til en screening Lidt kataralsk, lidt hoste, føler sig lidt varm men har ikke haft feber Får ingen

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden I dette notat gør analyze! status på, hvordan det ser ud med etableringen af fleksjob et år efter, at fleksjobreformen trådte i kraft, hvilket

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling 1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling Formålet med dette notat er at lave opfølgning på tre effektiviseringstiltag for jobcenteret. De berørte forslag er BU-E-01, BU-E-02 og BU-E-05, hvilke

Læs mere

Kortlægning af compliance-problemer. Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk

Kortlægning af compliance-problemer. Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk Kortlægning af compliance-problemer Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk Baseline data for brugere af blodtryksmedicin Deltagere i hypertensionsstudiet 1426 patienter blev

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere